Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 10 martie 2021  privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 10 martie 2021 privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 264 din 17 martie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 18 din 10 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 264 din 17 martie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte etapele şi condiţiile de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.
    (2) Aplicarea prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent şi nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

    ART. 2
    Prezentul regulament se aplică în relaţiile dintre operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi:
    a) solicitanţii din categoria viitori clienţi casnici şi noncasnici care depun cerere pentru realizarea unui racord şi, după caz, a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM necesar alimentării cu gaze naturale;
    b) solicitanţi din categoria viitori clienţi finali noncasnici prevăzuţi la art. 148 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de distribuţie;
    c) utilizatorii de sistem care solicită modificarea unui racord şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM existente/existent, determinată de necesitatea:
    (i) reamplasării racordului şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
    (ii) redimensionării obiectivului/conductei, respectiv a racordului şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM referitoare la capacitatea tehnică, regimurile de presiune şi/sau lungimea acestora sau modificarea debitelor, după caz;
    (iii) separarea dintr-un racord comun şi/sau dintr-o SRM/SR/SM comună sau PRM/PR/PM comun;

    d) concesionarii serviciilor de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, pentru înfiinţarea sistemului/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (2^1) şi (6^1) şi ale art. 151 alin. (2) din Lege;
    e) unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a unor obiective/sisteme noi cu fonduri nerambursabile;
    f) solicitanţii şi utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
    g) operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi verificatorii de proiecte atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Abrevieri, termeni şi expresii
    ART. 3
    (1) În sensul prezentului regulament, următorii termeni, expresii şi abrevieri se definesc după cum urmează:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) ATR - avizul tehnic de racordare este avizul emis de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine condiţiile tehnice de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, pentru racord, SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, şi/sau, după caz, pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
    c) ATP - avizul tehnic de racordare de principiu este avizul emis de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine condiţiile tehnice de realizare a instalaţiilor de extindere necesare racordării;
    d) CF - client final;
    e) OE - operatorul economic autorizat ANRE;
    f) PM - postul de măsurare;
    g) PR - postul de reglare a gazelor naturale;
    h) PRM - postul de reglare-măsurare a gazelor naturale;
    i) SD - sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
    j) SM - staţia de măsurare;
    k) SR - staţia de reglare a gazelor naturale;
    l) SRM - staţia de reglare-măsurare a gazelor naturale;
    m) OSD - operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
    n) UAT - unităţi administrativ-teritoriale;
    o) dezvoltator al ansamblului rezidenţial - solicitantul viitor client noncasnic, care efectuează toate operaţiunile imobiliare în vederea construirii, finalizării şi predării către clienţii finali cu care a încheiat o/un convenţie/antecontract/contract a unor locuinţe, precum şi coordonarea surselor de finanţare necesare realizării acestor operaţiuni;
    p) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) instalaţie de racordare - ansamblul format din racord şi SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
    r) Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018;
    s) punct de racordare - punctul fizic în care se realizează conectarea racordului la obiectivele/conductele părţi componente ale SD;
    t) punct de delimitare - punctul fizic în care racordul se delimitează de instalaţia de utilizare a solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3) din Lege;
    u) racord - conducta definită în conformitate cu art. 100 pct. 76 din Lege;
    v) racordare - ansamblul activităţilor necesare realizării/ redimensionării şi punerii în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare, după caz;
    w) solicitant - persoana fizică sau juridică în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a)-e), care adresează OSD o cerere scrisă în vederea racordării la SD;
    x) tarif de analiză a cererii - plata efectuată de solicitant, după caz, pentru activităţile întreprinse de OSD în vederea analizării cererii de racordare la SD, respectiv pentru separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună existentă de gaze naturale.

    (2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în Lege şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Informaţii generale
    ART. 4
    Pentru realizarea racordării la SD a solicitanţilor prevăzuţi la art. 2 lit. a)-e) se parcurg următoarele etape:
    a) depunerea şi înregistrarea la OSD a cererii de racordare la SD însoţită de documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) şi achitarea tarifului de analiză a cererii, după caz;
    b) evaluarea cererii de racordare;
    c) stabilirea soluţiei tehnice pentru realizarea racordării;
    d) emitere ATR conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    e) OSD emite şi transmite solicitanţilor contractul de racordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; OSD declanşează procesul concurenţial de licitaţie a lucrărilor de racordare, după semnarea contractului de racordare de către solicitant;
    f) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor/autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a acordului administratorului drumului pentru instalaţia de racordare în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către OE desemnat de OSD sau OE selectat de solicitant;
    g) proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare de către OE desemnat de OSD sau OE selectat de solicitant;
    h) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE, selectaţi de OSD sau solicitant, conform prevederilor legale;
    i) execuţia obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare prin intermediul OE desemnat de OSD sau OE selectat de solicitant;
    j) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare;
    k) recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare de către OSD.


    ART. 5
    (1) În vederea racordării la SD, solicitanţii, viitori clienţi finali casnici, depun la OSD cererea de racordare prevăzută la art. 4 lit. a).
    (2) OSD efectuează activităţile necesare racordării prevăzute la art. 4.
    (3) Lucrările necesare racordării pot fi realizate şi prin intermediul OE selectaţi de solicitanţii viitori clienţi casnici, urmând ca OSD să ramburseze cheltuielile efectuate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2).

    ART. 6
    (1) Solicitanţii, viitori clienţi finali noncasnici, depun la OSD cererea de racordare prevăzută la art. 4 lit. a).
    (2) În situaţia în care, în urma stabilirii soluţiei tehnice, lungimea instalaţiei de extindere şi branşare este de până la 2.500 metri, OSD finanţează lucrările şi efectuează activităţile necesare racordării, prin OE desemnat.
    (3) Lucrările necesare racordării pot fi realizate şi prin intermediul OE, selectaţi de solicitanţii viitori clienţi noncasnici, urmând ca OSD să ramburseze cheltuielile efectuate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2).
    (4) În cazul în care lungimea instalaţiei de extindere şi branşare este de peste 2.500 metri, OSD finanţează lucrările necesare realizării obiectivului/conductei în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din Lege, iar solicitanţii viitori clienţi noncasnici finanţează lucrările necesare instalaţiei de racordare.
    (5) Solicitanţii viitori clienţii finali noncasnici, în situaţia prevăzută la alin. (4), pot finanţa lucrările necesare realizării instalaţiei de extindere prin intermediul OE selectat de aceştia, urmând ca OSD să ramburseze cheltuielile efectuate cu instalaţia de extindere în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3).

    ART. 7
    (1) În vederea racordării unui SD nou la un SD existent, solicitanţii prevăzuţi la art. 2 lit. d) şi e) depun o cerere de racordare în conformitate cu prevederile art. 4 lit. a).
    (2) OSD efectuează activităţile prevăzute la art. 4 lit. b)-e) şi j)-k).
    (3) Solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) efectuează activităţile prevăzute la art. 4 lit. f)-i) prin intermediul OE selectat de aceştia.
    (4) Lucrările prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt finanţate de către solicitant.
    (5) Solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) finanţează lucrările de redimensionare a SD existent, în vederea realizării racordării, în conformitate cu soluţia stabilită de OSD, după caz.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Cererea de racordare, emiterea ATR
    ART. 8
    (1) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 lit. a)-e) transmit către OSD o cerere de racordare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Cererea de racordare este însoţită de următoarele:
    a) documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;
    b) documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu OSD; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice şi, după caz, mandatul;
    c) alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii.

    (3) Dezvoltatorul ansamblului rezidenţial transmite odată cu cererea de racordare şi următoarele documente:
    a) informaţii privind debitul şi presiunea solicitată pentru fiecare imobil/construcţie, conform prevederilor Normelor tehnice;
    b) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru imobilul/construcţia ce urmează a se edifica, în termen de valabilitate, în copie;
    c) planul de situaţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament a acestora, în coordonate din care să rezulte precis poziţia imobilului/construcţiei;
    d) Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie.

    (4) Solicitantul prevăzut la alin. (3) are obligaţia respectării şi a prevederilor art. 34 alin. (7).
    (5) Cererea de racordare, însoţită de documentele prevăzute la alin. (2) şi (3), după caz, precum şi răspunsul la notificarea prevăzută la art. 11 alin. (2), însoţită de acte justificative, se transmit şi se înregistrează la OSD în conformitate cu prevederile din standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale.

    ART. 9
    Cererile de racordare transmise de solicitanţi se centralizează de către OSD şi stau la baza realizării lucrărilor de racordare la SD.

    ART. 10
    (1) Solicitanţii transmit OSD cererea de racordare şi dovada achitării tarifului de analiză a cererii, după caz, prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) la un birou specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OSD;
    b) prin intermediul serviciilor poştale sau de date, respectiv fax, poştă electronică;
    c) prin intermediul secţiunii de pe pagina de internet a OSD dedicată preluării online a solicitărilor.

    (2) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD se calculează de OSD şi este achitat de solicitanţi, cu excepţia solicitanţilor viitori clienţi casnici, luându-se în considerare situaţia prevăzută la alin. (4), după caz.
    (3) În calculul tarifului de analiză a cererii de racordare la SD, OSD ia în considerare următoarele activităţi:
    a) analiza documentaţiei anexate cererii de racordare la SD;
    b) stabilirea soluţiei tehnice de racordare la SD;
    c) emiterea şi transmiterea ATR însoţit de documentele aferente;
    d) desfăşurarea activităţii de monitorizare a cererilor de racordare la SD, precum şi a modului în care acestea au fost soluţionate;
    e) activităţi de registratură şi arhivare fizică şi electronică a cererilor de racordare la SD şi documentaţiei aferente, precum şi activitatea de clasare.

    (4) Plata tarifului de analiză se realizează şi de către solicitanţii viitori clienţi casnici care depun o cerere de racordare în situaţia prevăzută la art. 26 alin. (2).
    (5) Pentru informarea solicitanţilor, OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet tarifele de analiză a cererii de racordare la SD.
    (6) Plata tarifului de analiză a cererii de racordare la SD se efectuează de către solicitant în una dintre următoarele forme de plată, după caz: prin virament bancar în contul OSD, plată online, alte forme de plată puse la dispoziţie de OSD.

    ART. 11
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OSD evaluează cererea, verificând conţinutul acesteia şi documentele ce o însoţesc.
    (2) În cazul în care se constată că cererea de racordare nu este completată corect şi/sau dacă documentele ce o însoţesc nu sunt complete, OSD notifică solicitantul în termenul precizat la alin. (1) şi prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1, indicând datele şi documentele lipsă şi/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop.
    (3) Notificarea prevăzută la alin. (2) conţine inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul nu completează cererea de racordare şi/sau documentele ce o însoţesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cererea de racordare se clasează din motivul „Documentaţie incompletă“, fără restituirea tarifului de analiză.
    (4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului solicitantului de a depune la OSD o nouă cerere de racordare.
    (5) Suplimentar răspunsului la cererea de racordare, OSD este obligat să informeze solicitanţii asupra faptului că aceştia au obligaţia de a pune în funcţiune instalaţia de utilizare a gazelor naturale într-un interval de maximum 180 de zile de la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare solicitată.

    ART. 12
    (1) Solicitantul îşi poate retrage cererea de racordare în orice moment până la emiterea ATR, pe baza unei cereri scrise, fără ca tariful de analiză să fie restituit.
    (2) În situaţia în care solicitantul îşi retrage cererea de racordare după semnarea contractului de racordare, OSD are dreptul de a solicita şi primi din partea solicitantului contravaloarea activităţilor efectuate de acesta după momentul semnării contractului.

    ART. 13
    În termen de 30 de zile de la primirea unei cereri de racordare corecte şi complete, formulate de către solicitanţii prevăzuţi la art. 2 lit. a), b), d) şi e), OSD emite ATR.

    ART. 14
    (1) OSD este obligat să finanţeze lucrările de investiţii necesare racordării în ordinea primirii, înregistrării şi prelucrării cererilor de racordare la SD pe parcursul anului calendaristic.
    (2) Odată cu emiterea ATR, OSD comunică solicitantului posibilitatea ca acesta să finanţeze realizarea lucrărilor, urmând ca rambursarea cheltuielilor să fie realizată de OSD conform prevederilor prezentului regulament.

    CAP. II
    Realizarea racordării
    SECŢIUNEA 1
    Stabilirea soluţiei de racordare
    ART. 15
    (1) În termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de racordare şi a documentelor ce o însoţesc, corecte şi complete, OSD stabileşte soluţia tehnică pentru realizarea racordării.
    (2) La stabilirea soluţiei prevăzute la alin. (1), OSD are în vedere cel puţin următoarele aspecte:
    a) limitele capacităţilor de distribuţie a gazelor naturale şi regimurile tehnologice şi necesitatea menţinerii calităţii serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru utilizatorii SD;
    b) prevederile Normelor tehnice;
    c) posibilitatea de racordare a mai multor solicitanţi prin intermediul obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în situaţia în care OSD primeşte simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la SD prin această conductă.

    (3) În situaţia în care racordarea la SD impune execuţia unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, instalaţia de racordare se realizează în cadrul aceluiaşi proiect cu obiectivul/conducta.
    (4) Amplasarea instalaţiei de racordare se stabileşte de OSD cu luarea în considerare a punctului de vedere al solicitantului exprimat în cererea de racordare la SD şi în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.
    (5) Echipamentele de reglare a presiunii şi/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, se achiziţionează şi se montează de OSD.
    (6) Alimentarea cu gaze naturale a clădirilor din cadrul zonelor rezidenţiale se realizează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice, soluţia de alimentare fiind stabilită de OSD având în vedere şi prevederile prezentului regulament.

    ART. 16
    În situaţia în care soluţia tehnică de racordare la SD impune racordarea la o conductă de distribuţie a gazelor naturale sau la un alt SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, proprietate a terţilor, solicitantul este obligat să depună odată cu cererea de racordare la SD unul dintre documentele prevăzute la art. 108 alin. (1) lit. g) din Lege.

    ART. 17
    Dacă după stabilirea soluţiei de racordare se impune schimbarea acesteia, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul SD sau a restricţiilor şi/sau condiţionărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/operatorii reţelelor publice edilitare şi/sau de către alte instituţii abilitate, OSD stabileşte o nouă soluţie, cu informarea solicitantului.

    ART. 18
    (1) În situaţia modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului, acesta are obligaţia de a notifica OSD, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de documente justificative care se depun în copie.
    (3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:
    a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;
    b) schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/sistemelor solicitantului;
    c) schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), OSD are obligaţia de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile de la data primirii notificării, la adresa de corespondenţă indicată de solicitant, propunerea de act adiţional la contractul de racordare, în cazul în care acesta a fost încheiat.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Proiectarea, execuţia şi punerea în funcţiune a obiectivului/conductei, respectiv a instalaţiei de racordare
    ART. 19
    (1) În termen de 60 de zile de la desemnarea OE pentru realizarea lucrărilor necesare racordării prevăzute la art. 15, OE desemnat este obligat să asigure întocmirea şi depunerea documentaţiei tehnice complete în vederea obţinerii certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor/autorizaţiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru obiectivul/conducta necesar/necesară racordării, respectiv pentru instalaţia de racordare.
    (2) Dacă sunt necesare avize, care se obţin în baza unor proiecte de specialitate, termenul prevăzut la alin. (1) se decalează corespunzător până la obţinerea acestora.
    (3) După obţinerea documentelor prevăzute la alin. (1), OE desemnat depune documentaţia completă în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul/conducta necesar/necesară racordării, respectiv acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru instalaţia de racordare, în termen de maximum 30 de zile.
    (4) Toate avizele/autorizaţiile obţinute de OE desemnat pentru realizarea obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv pentru instalaţia de racordare se solicită şi se obţin în numele OSD.
    (5) La întocmirea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a/al instalaţiei de racordare se respectă condiţiile prevăzute în ATR, respectiv în avizele şi acordurile/autorizaţiile emise de instituţiile publice abilitate.

    ART. 20
    (1) În situaţia în care solicitantul finanţează lucrările necesare racordării, activităţile de obţinere avize/autorizaţii/acorduri se realizează de către acesta, se solicită şi se obţin în numele OSD.
    (2) OE selectat de către solicitant este obligat să respecte termenele de realizare a lucrărilor necesare racordării, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d^1), art. 148 alin. (3) şi ale art. 151 alin. (1) din Lege, după obţinerea documentelor prevăzute la alin. (1).

    ART. 21
    (1) Costurile aferente activităţilor de proiectare, verificare a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic, precum şi cele de execuţie ale obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare sunt suportate de OSD în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d^1), art. 148 alin. (3) şi ale art. 151 alin. (1) din Lege.
    (2) În situaţia în care activităţile prevăzute la alin. (1) sunt finanţate de solicitant, cheltuielile necesare racordării se rambursează de către OSD în tranşe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
    (3) Nivelul cheltuielilor ce se rambursează nu poate depăşi minimul dintre oferta OSD prevăzută în contractul de racordare şi valoarea negociată de solicitant cu OE selectat, precizată de solicitant în contractul de racordare.
    (4) Oferta OSD prevăzută în contractul de racordare este calculată în conformitate cu principiile prevăzute în reglementările ANRE pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distribuţie din sectorul gazelor naturale la care se adaugă costurile justificate, oportune şi care reflectă condiţiile pieţei pentru realizarea/redimensionarea şi punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării.

    ART. 22
    Recepţia tehnică a obiectivului/conductei, respectiv a instalaţiei de racordare se realizează în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege, coroborat cu dispoziţiile din Normele tehnice.

    ART. 23
    Punerea în funcţiune a obiectivului/conductei, respectiv a instalaţiei de racordare se realizează în termenele prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. d^1), art. 148 alin. (3) şi art. 151 alin. (1) din Lege, coroborat cu prevederile Normelor tehnice.

    ART. 24
    (1) Obiectivul/Conducta, respectiv instalaţia de racordare intră în patrimoniul OSD dacă sunt finanţate de acesta.
    (2) În situaţia în care solicitantul viitor client casnic, respectiv solicitantul prevăzut la art. 148 alin. (3) din Lege, finanţează obiectivul/conducta necesar/necesară racordării, precum şi instalaţia de racordare, acestea intră în patrimoniul OSD la data punerii în funcţiune.
    (3) Instalaţia de extindere cu lungimea peste 2.500 m, finanţată de solicitantul viitor client noncasnic şi cel prevăzut la art. 2 lit. d), intră în patrimoniul OSD la data punerii în funcţiune; cheltuielile cu privire la instalaţia de extindere se rambursează solicitanţilor de către OSD în tranşe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.
    (4) În situaţia şi în cazul solicitanţilor prevăzuţi la alin. (3), instalaţia de racordare finanţată de aceştia este predată prin proces verbal de predare-primire către OSD, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege.

    ART. 25
    (1) În situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare, OSD constată necesitatea modificării acesteia sau a schimbării soluţiei, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul SD de natură să afecteze operarea în condiţii de siguranţă, OSD stabileşte o nouă soluţie, cu informarea solicitantului, şi realizează toate lucrările impuse de noua soluţie, pe cheltuială proprie.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă se constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare iniţial, OSD suportă costurile generate de modificarea instalaţiei de utilizare a solicitantului până la noul punct de delimitare.
    (3) În situaţia precizată la art. 2 lit. c) pct. (i), lucrările sunt finanţate şi realizate de solicitanţi prin intermediul unui OE selectat de aceştia.
    (4) Pentru solicitările care vizează redimensionarea instalaţiei de racordare, lucrările se finanţează şi se realizează de OSD în conformitate cu prevederile prezentului regulament, iar solicitantul este obligat să respecte prevederile art. 11 alin. (5).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Avizul tehnic de racordare
    ART. 26
    (1) În baza soluţiei tehnice prevăzute la art. 15 alin. (1), OSD întocmeşte ATR în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2; ATR este însoţit şi de o ofertă de contract de racordare pentru realizarea lucrărilor necesare racordării la SD.
    (2) Pentru separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună existentă, OSD emite ATR numai în situaţia în care este necesară redimensionarea racordului şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.
    (3) Pentru separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună existentă şi în situaţia în care nu este necesară emiterea unui nou ATR, în vederea proiectării şi executării noii instalaţii individuale de utilizare, separată din instalaţia de utilizare comună existentă, OSD transmite solicitantului ATR iniţial sau, în lipsa acestuia, informaţiile prevăzute la alin. (5).
    (4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (3), OSD are obligaţia de a notifica solicitantul în acest sens, în termen de 15 zile de la data primirii cererii de racordare la SD.
    (5) Prin notificarea prevăzută la alin. (4) OSD pune la dispoziţie solicitantului următoarele informaţii:
    a) lungimea, diametrul, capacitatea tehnică şi regimul de presiune aferente racordului existent care deserveşte cu gaze naturale imobilul în care se regăseşte instalaţia de utilizare comună;
    b) punctul de delimitare dintre racord şi instalaţia de utilizare;
    c) date cu privire la tipul contorului, inclusiv dotarea/nedotarea acestuia cu dispozitiv de corecţie, care urmează să fie montat la viitorul loc de consum, inclusiv căderea de presiune;
    d) presiunea din aval de echipamentul de reglare.

    (6) Notificarea prevăzută la alin. (4) stă la baza întocmirii documentaţiei tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuţiei instalaţiei de utilizare comune/individuale a gazelor naturale.
    (7) ATR se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OSD în format fizic şi electronic, pe toată durata de funcţionare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord, iar celălalt se transmite solicitantului cu adresă de înaintare, la adresa de corespondenţă indicată în cererea de racordare.
    (8) ATR este însoţit obligatoriu de schiţa cu soluţia tehnică de racordare la SD, întocmită conform anexei nr. 3.
    (9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 7 din anexa nr. 1.
    (10) ATR emis de OSD stă la baza întocmirii documentaţiei tehnice/proiectului tehnic necesară/necesar execuţiei obiectivului/conductei, a instalaţiei de racordare, respectiv a instalaţiei de utilizare gaze naturale, după caz.
    (11) Prin emiterea ATR, OSD se angajează:
    a) să realizeze lucrările necesare racordării;
    b) să pună în funcţiune obiectivul/conducta necesar/necesară racordării şi instalaţia de racordare în termenele precizate la art. 138 alin. (1) lit. d^1), art. 148 alin. (3) şi art. 151 alin. (1) din Lege.


    ART. 27
    Valabilitatea ATR încetează în următoarele situaţii:
    a) la emiterea unui nou ATR pentru aceeaşi instalaţie de racordare;
    b) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalaţiei de racordare;
    c) la încetarea valabilităţii aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanţele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;
    d) la clasarea cererii de racordare, conform art. 32 alin. (2);
    e) la rezilierea contractului de racordare la SD.


    ART. 28
    (1) Dacă după emiterea ATR se impune schimbarea soluţiei tehnice de racordare, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul SD sau a restricţiilor şi/sau condiţionărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/operatorii reţelelor publice edilitare şi/sau de către alte instituţii abilitate, OSD stabileşte o nouă soluţie de racordare, cu informarea solicitantului, şi actualizează gratuit ATR.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), actualizarea ATR se face în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării necesităţii schimbării soluţiei de racordare.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul în care nu au fost începute lucrările de proiectare şi/sau de execuţie a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare, după caz.

    ART. 29
    (1) În situaţia modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului în perioada de valabilitate a ATR, acesta are obligaţia de a notifica OSD, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de documente justificative care se depun în copie.
    (3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:
    a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;
    b) schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/sistemelor solicitantului;
    c) schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), OSD are obligaţia de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondenţă indicată de solicitant, ATR actualizat însoţit, după caz, de propunerea de act adiţional la contractul de racordare, în cazul în care acesta a fost încheiat.

    ART. 30
    (1) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, acesta poate adresa OSD o cerere pentru emiterea unui duplicat.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), OSD are obligaţia de a transmite solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondenţă indicată în cerere, duplicatul.
    (3) Documentul prevăzut la alin. (2) se transmite solicitantului cu titlu gratuit.

    ART. 31
    OSD nu emite un nou ATR în situaţia reamplasării, înlocuirii sau suplimentării debitelor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, cu sau fără modificarea traseului instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în condiţiile respectării debitelor de gaze naturale prevăzute în ATR şi rezultate în urma dimensionării instalaţiei de racordare.

    ART. 32
    (1) Solicitanţii au obligaţia de a returna contractul de racordare semnat în termen de 10 zile de la data primirii.
    (2) În situaţia în care solicitantul nu transmite contractul de racordare în termenul prevăzut la alin. (1) şi nici nu solicită cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea termenului un termen de prelungire, OSD clasează cererea de racordare în termen de 30 de zile şi notifică solicitantul în legătură cu aceasta în termen de două zile lucrătoare.

    ART. 33
    (1) În situaţia alimentării unui SD din alt SD, SRM se amplasează pe terenul SD din amonte, cât mai aproape de limita teritorial-administrativă dintre cele două UAT.
    (2) Obiectivele SD necesare racordării unui SD nou la unul existent se predau de solicitanţii prevăzuţi la art. 2 lit. e) către OSD din amonte spre exploatare/operare, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Contractul de racordare la SD
    ART. 34
    (1) Modelul contractului de racordare la SD este prevăzut în anexa nr. 4.
    (2) Contractul de racordare se transmite de OSD în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1).
    (3) După semnarea contractului între OSD şi solicitant, în termen de 60 de zile OSD desemnează OE în regim concurenţial, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1^1) din Lege.
    (4) În situaţia în care nu se depune nicio ofertă de realizare a lucrărilor de racordare, în regim concurenţial, în termen de 5 zile de la încheierea acestui proces, OSD notifică solicitantul în legătură cu necesitatea selectării unui OE.
    (5) Lucrările necesare racordării efectuate prin OE selectat de către solicitant se realizează în baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea clauzelor minime obligatorii prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuţie/transport a/al gazelor naturale, cu modificările ulterioare.
    (6) Solicitantul transmite OSD contractul prevăzut la alin. (5), împreună cu contractul de racordare, în termenul precizat la art. 32 alin. (1).
    (7) Racordarea dezvoltatorului ansamblului rezidenţial se realizează ţinându-se cont şi de prevederile anexei la contractul de racordare denumite Reguli specifice pentru realizarea racordării la SD a ansamblurilor de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale.

    CAP. III
    Informări şi căi de comunicare
    ART. 35
    (1) OSD organizează activitatea privind racordarea la SD conform prevederilor prezentului regulament, astfel încât aceasta să se desfăşoare operativ.
    (2) OSD are obligaţia să organizeze un sistem de informare a solicitanţilor cu privire la procesul de racordare la SD prin publicare pe pagina proprie de internet şi prin afişarea la sediile sale administrative a următoarelor informaţii:
    a) datele de contact şi programul de lucru cu publicul;
    b) programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură;
    c) prezentul regulament privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale şi ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a acestuia, integral pe pagina proprie de internet şi extrase la sediile administrative, inclusiv:
    (i) cererea de racordare la SD - model;
    (ii) lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD;
    (iii) alte informaţii privind procesul de racordare la SD;

    d) informaţiile ce trebuie să fie prevăzute în contractul de racordare la SD privind obligaţiile părţilor, termenele asumate etc.

    (3) Procesul concurenţial de desemnare al OE, prevăzut la art. 34 alin. (3), se desfăşoară lunar în două tranşe, pe judeţ/UAT/sector, după cum urmează:
    a) în prima tranşă se scot la licitaţie solicitările primite în perioada 1-15 a lunii în curs;
    b) în a doua tranşă se scot la licitaţie solicitările primite în perioada 16-30/31 a lunii în curs.


    ART. 36
    OSD întocmeşte, publică şi menţine pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la SD în conformitate cu prevederile Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale.

    ART. 37
    (1) OSD are obligaţia să întocmească, să publice pe pagina proprie de internet şi să menţină un registru electronic de evidenţă a cererilor de racordare, precum şi a modului în care acestea au fost soluţionate.
    (2) OSD are obligaţia să actualizeze registrul prevăzut la alin. (1), pe pagina proprie de internet, cel târziu până în a doua zi de la data depunerii cererii de racordare la SD; publicarea datelor cu caracter confidenţial şi personal se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu luarea în considerare a opţiunilor prevăzute în cererea de racordare la SD de la secţiunea 1 pct. 9 din anexa nr. 1.
    (3) OSD are obligaţia să păstreze informaţiile din registrul prevăzut la alin. (1):
    a) pe pagina proprie de internet, pentru o perioadă de minimum 2 ani calendaristici;
    b) în format electronic, pentru tot restul duratei de existenţă a OSD.

    (4) OSD are obligaţia să întocmească şi să menţină anual un registru electronic de evidenţă a lucrărilor puse în funcţiune.
    (5) Registrul prevăzut la alin. (3) se păstrează de OSD în format electronic pe toată durata de existenţă a OSD.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 38
    Solicitanţii au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OSD/OE/verificatorii de proiecte atestaţi ANRE a prevederilor prezentului regulament.

    ART. 39
    (1) ATP şi ATR la sistemul de distribuţie a gazelor naturale emise până la data de 14 octombrie 2020 sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate, fără a putea fi prelungite.
    (2) ATP şi ATR pentru care nu s-au încheiat contracte de racordare şi care au fost emise în perioada cuprinsă între 14 octombrie 2020 şi data aprobării prezentului regulament se modifică de către OSD, în conformitate cu prevederile regulamentului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
    (3) În situaţia în care nu a fost încheiat contractul de racordare în baza ATR prevăzut la alin. (1), proiectarea şi execuţia instalaţiei de racordare se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (4) Cererile de racordare la SD depuse la OSD înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi pentru care nu au fost emise ATR se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (5) Cererile de rambursare a tarifelor de racordare încasate în baza cererilor de racordare formulate ulterior datei de 30 iulie 2020 se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, după cum urmează:
    a) în situaţia în care obiectivul/conducta/racordul şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM au/a fost puse/pus(ă) în funcţiune până la data formulării cererii de rambursare, OSD preia în proprietate aceste bunuri în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) lit. d) din Lege;
    b) în situaţia în care obiectivul/conducta/racordul şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM nu au/a fost puse/pus(ă) în funcţiune până la data formulării cererii de rambursare, OSD returnează solicitantului tariful de racordare încasat cu respectarea prevederilor fiscale, iar obiectivul/conducta/racordul şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM intră în patrimoniul OSD.


    ART. 40
    (1) ANRE emite autorizaţii de înfiinţare a magistralelor directe în conformitate cu prevederile art. 152 din Lege.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), sunt parcurse, după caz, etapele de racordare la SD prevăzute la art. 4.
    (3) Costurile lucrărilor necesare execuţiei magistralei directe sunt suportate de solicitant.
    (4) Lucrările pentru execuţia şi racordarea magistralei directe la SD se realizează de OSD sau OE selectat de solicitant, după caz, pe baza mecanismului cererii şi ofertei.

    ART. 41
    OSD are obligaţia de a elabora o procedură operaţională proprie prin care se asigură implementarea prevederilor prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 42
    Pentru asigurarea mediului concurenţial normal şi tratarea nediscriminatorie a operatorilor economici autorizaţi ANRE, operatorului economic, titular al licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, îi este interzis să presteze activităţi de proiectare şi de execuţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente solicitanţilor/clienţilor finali în zona concesionată de acesta pentru serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, excepţie făcând activităţile aferente:
    a) sistării alimentării cu gaze naturale a instalaţiilor de utilizare, în situaţia în care există pericol de explozie şi este afectată siguranţa în exploatare;
    b) montării şi/sau demontării sistemelor/echipamentelor de măsurare a gazelor naturale.


    ART. 43
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    CERERE DE RACORDARE
    la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
    - model -
    Către ..............(denumirea operatorului de sistem de distribuţie a gazelor naturale - OSD)...........

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA 1 │
│Datele de identificare ale solicitantului │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Denumirea/Numele şi prenumele: │
│...........................................................................................│
│2. Adresa sediului social/domiciliului*: localitatea ................, str. │
│............ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ....., judeţul │
│........................, codul poştal .................., telefon │
│......................., e-mail ...................... │
│3. Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicită racordarea la │
│sistemul de distribuţie a gazelor naturale*: localitatea ..............., str. │
│................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, │
│judeţul ........., codul poştal ................. │
│4. Adresa de corespondenţă*: localitatea ......................, str. │
│.......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. │
│...., judeţul ..................., codul poştal ..................... │
│5. Reprezentant legal/Mandatar: .............., identificat prin buletin/carte │
│de identitate seria ....... nr. .........., eliberat(ă) de ............. la │
│data de .............., domiciliat în localitatea ....................., str. │
│................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, │
│judeţul/sectorul ....., codul poştal ......................., telefon │
│......................., fax ......................., e-mail │
│................... │
│* În situaţia în care adresa este aceeaşi, se completează o singură dată │
│informaţiile solicitate. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│6. Tip solicitant: │
│[ ] nou; │
│[ ] existent. │
│7. Răspunsul OSD la prezenta cerere: │
│[ ] se transmite prin poştă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a │
│solicitantului sau la adresa mandatarului; │
│[ ] se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD. │
│8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin: │
│[ ] poşta electronică; │
│[ ] fax; │
│[ ] personal la sediul OSD; │
│[ ] telefon, sms; │
│[ ] alte căi de comunicare. │
│9. Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informaţiilor cu privire la │
│datele de contact şi adresa locului de consum, solicitantul: │
│[ ] este de acord cu publicarea; │
│[ ] nu este de acord cu publicarea. │
│10. Solicitantul bifează modalitatea de realizare a lucrărilor necesare │
│racordării la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a imobilului/ │
│obiectivului menţionat la pct. 3, şi anume: │
│[ ] de către operatorul de distribuţie a gazelor naturale; │
│[ ] de către operatorul economic autorizat ANRE, selectat de solicitant. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA a 2-a │
│Informaţii privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (SD) din │
│localitatea ...................... aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului │
│......................., judeţul .........................., a: │
│[ ] locului de consum situat în localitatea ..................... str. │
│....................... nr. ......., bl. ......., sc. ........., ap. ......., │
│judeţul ....................; │
│[ ] sistemului de distribuţie închis amplasat în localitatea .................. │
│aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ..........., judeţul ..........; │
│[ ] sistemului de distribuţie a gazelor naturale amplasat în localitatea │
│.......................... aparţinătoare comunei/oraşului/ municipiului │
│.................. judeţul ................ │
│2. Precizări privind racordarea: │
│[ ] │
│...................................................................................│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA a 3-a │
│Parametri tehnici de funcţionare în condiţii de siguranţă a obiectivului pentru │
│care se solicită racordarea │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- Debit de gaze naturale solicitat: .................... mc/h şi lista │
│aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA a 4-a │
│Alte cerinţe specifice │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. ..........; │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA a 5-a │
│Documente anexate cererii │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anexez cererii de racordare următoarele documente (menţionate mai jos, după │
│caz): │
│1. ..........................................; │
│2. ..........................................; │
│3. În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul │
│în declaraţii, declar că toate informaţiile şi documentele ce însoţesc prezenta │
│cerere sunt corecte şi reale. De asemenea, mă angajez să prezint OSD, la │
│solicitarea acestuia, documentele în original. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Documente comune: │
│1. mandat - în situaţia în care solicitantul este reprezentat prin mandatar │
│este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru: │
│a) susţinerea tuturor demersurilor necesare obţinerii avizului tehnic de │
│racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale; │
│b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare; │
│2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea │
│proprietarilor dacă soluţia tehnică de racordare impune racordarea la o │
│conductă de distribuţie/racord/staţie de reglare-măsurare/staţie de reglare/ │
│staţie de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare │
│existent(ă), proprietate a terţilor. Acordul solicitantului reprezintă actul │
│autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru │
│partea ce îi revine din investiţia făcută de aceştia. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Documente specifice, în copie conformă│
│cu originalul: │
│Persoană fizică: │
│a) copia B.I./C.I. proprietarului şi/ │
│sau chiriaşului; │
│b) copia documentelor care atestă │
│dreptul de proprietate/folosinţă al │
│solicitantului pentru locul de consum,│
│respectiv autorizaţia de construire/ │
│actul de vânzare-cumpărare/contractul │
│de închiriere/comodat/donaţie/ │
│certificat de moştenitor etc. pentru │
│imobilul/imobilele în care se │
│amplasează aparatele consumatoare de │
│combustibili gazoşi; │
│c) în cazul contractelor de închiriere│
│/comodat este necesară prezentarea │
│acordului proprietarului imobilului │
│pentru realizarea racordării locului │
│de consum la sistemul de distribuţie a│
│gazelor naturale. │
│Asociaţie locatari/proprietari: │
│a) copia actului de constituire a │
│asociaţiei; │
│b) copia certificatului de │
│înregistrare fiscală; │
│c) schema imobilului (cuprinde numărul│
│de scări, de niveluri pe fiecare scară│
│şi numărul apartamentelor pe fiecare │
│scară şi nivel) - sub formă de plan │
│sau o descriere a acestuia. │
│Persoană juridică: │
│a) copia certificatului de │
│înregistrare la oficiul registrului │
│comerţului/certificatului de │
│înregistrare fiscală; │
│b) copia documentelor care atestă │
│dreptul de proprietate/folosinţă al │
│solicitantului pentru locul de consum,│
│respectiv: │
│(i) autorizaţia de construire/actul de│
│vânzare-cumpărare/contractul de │
│închiriere/donaţie/certificat de │
│moştenitor etc. pentru imobilul/ │
│imobilele în care se amplasează │
│aparatele consumatoare de combustibili│
│gazoşi; │
│(ii) în cazul contractelor de │
│închiriere/comodat este necesară şi │
│prezentarea acordului proprietarului │
│imobilului pentru realizarea │
│racordării locului de consum la │
│sistemul de distribuţie a gazelor │
│naturale; │
│c) copia documentului prin care │
│solicitantul atestă dreptul de │
│proprietate/folosinţă a terenului pe │
│care se constituie un sistem de │
│distribuţie a gazelor naturale sau un │
│sistem de distribuţie închis. │
│Dezvoltator al ansamblului rezidenţial│
│a) informaţii privind debitul şi │
│presiunea solicitată pentru fiecare │
│imobil/construcţie, conform │
│prevederilor Normelor tehnice; │
│b) certificatul de urbanism eliberat │
│în vederea obţinerii autorizaţiei de │
│construire pentru imobilul/construcţia│
│ce urmează a se edifica, în termen de │
│valabilitate, în copie; │
│c) planul de situaţie, întocmit │
│conform prevederilor legale în │
│vigoare, cu amplasarea în zonă pentru │
│construcţiile noi sau pentru │
│construcţiile existente care se │
│modifică, în copie. Pentru │
│construcţiile existente care nu se │
│modifică este suficientă schiţa de │
│amplasament a acestora, în coordonate │
│din care să rezulte precis poziţia │
│imobilului/construcţiei; │
│d) planul urbanistic zonal (PUZ) │
│aprobat sau planul urbanistic de │
│detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a │
│fost solicitat prin certificatul de │
│urbanism, în copie; │
│e) copia actului de identitate, │
│certificatului de înregistrare la │
│registrul comerţului sau a altor │
│autorizaţii legale de funcţionare │
│emise de autorităţile competente, după│
│caz; │
│f) actul de proprietate sau orice alt │
│înscris care atestă dreptul de │
│folosinţă asupra terenului, imobilului│
│şi/sau clădirii pentru care se │
│solicită racordarea, în copie. În │
│cazul spaţiilor care nu sunt în │
│proprietatea viitorului utilizator, │
│este necesar acordul scris al │
│proprietarului pentru realizarea de │
│instalaţii de racordare; │
│g) alte documente pe care solicitantul│
│consideră necesar să le depună în │
│sprijinul cererii sale. │
└──────────────────────────────────────┘


    Semnătura solicitantului: .....................
    Data: ..................................

    ANEXA 2

    la regulament
    Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale ...........................
    AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
    la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
    Nr. ....../data ........
    - model -
    1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. ....... din data de ........, vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale pentru:
    [] înfiinţarea/modificarea unui sistem de distribuţie a gazelor naturale în localităţile ....................., aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ....................., judeţul ..................;
    [] înfiinţarea/modificarea unui sistem de distribuţie închis în localitatea ....................... aparţinătoare comunei/oraşului/ municipiului ..............., judeţul ..................;
    [] alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din str. ................................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......., localitatea ..............., judeţul ..........;
    [] ........................................................................

    2. Soluţia tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale:
    a) extinderea conductei de distribuţie a gazelor naturale existentă în localitatea ............................ aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ......................., judeţul ....................., pe strada ......................., tip material ................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa) cu conducta de distribuţie pozată pe strada ......................, tip material ...................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa); şi/sau
    b) redimensionarea conductei de distribuţie a gazelor naturale existente în localitatea ........................ aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ................., judeţul ....................., pe strada ..........................., tip material ......................., regim de presiune .... bar (Pa) de la diametrul ..... inch/mm la diametrul ...... inch/mm;
    c) racord de gaze naturale existent/nou (tip material) ........................., diametru .... inch/mm, lungime .... m, debit gaze naturale .... mc/h racordat în conducta de distribuţie a gazelor naturale de presiune ..... bar (Pa), tip material ......................, diametru ....... inch/mm, pozată/montată subteran/suprateran pe strada .................;
    d) staţie de reglare-măsurare/staţie de reglare/staţie de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă)/nou(ă):
    - debit gaze naturale .... (mc/h);
    – tip regulator ..........;
    – tip contor ...(dotat cu dispozitiv de corecţie sau nu) ..........;
    – montare racord gaze naturale în domeniul public/privat ........;
    – regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte şi în aval de staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare este de ….... bar (Pa) în amonte şi ........ bar (Pa) în aval.


    2.1. Soluţia tehnică de racordare a magistralei directe impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale:
    a) redimensionarea conductei de distribuţie a gazelor naturale existente în localitatea ........................ aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ................., judeţul ....................., pe strada ......................., tip material ...................., regim de presiune ...... de la diametrul ….... inch/mm la diametrul ........ inch/mm;
    b) conductă de gaze naturale (tip material) ......................, diametru .... inch/mm, lungime ...... m, debit gaze naturale ...... mc/h, racordată în conducta de distribuţie a gazelor naturale de presiune ......, tip material ................., diametru ....... inch/mm, pozată/montată subteran/suprateran pe strada …................;
    c) staţie de reglare-măsurare/staţie de reglare/staţie de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă)/nou(ă):
    - debit gaze naturale …... (mc/h);
    – tip regulator ......;
    – tip contor …...(dotat cu dispozitiv de corecţie sau nu) …...;
    – montare racord gaze naturale în domeniul public/privat ........;
    – regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte şi în aval de staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare este de ........ bar (Pa) în amonte şi ........ bar (Pa) în aval.


    3. Prezentul aviz tehnic de racordare este însoţit de:
    a) schiţa cu soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale;
    b) oferta contractului de racordare.

    4. Valabilitatea prezentului aviz încetează:
    a) la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare;
    b) la cererea clientului final, în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea instalaţiei de racordare;
    c) la încetarea valabilităţii acordurilor/autorizaţiilor şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanţele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;
    d) la clasarea cererii de racordare, conform art. 32 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2021;
    e) la rezilierea contractului de racordare la SD.

    5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezintă condiţiile tehnice de racordare şi stă la baza întocmirii documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, precum şi/sau a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum.
    6. Prezentul aviz tehnic de racordare nu prezintă informaţii tehnice referitoare la tipul materialului, diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale necesare proiectării şi execuţiei acesteia.
    7. Punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare se realizează în termen de maximum 90 de zile de la obţinerea autorizaţiei de construire sau a acordului/autorizaţiei administratorului drumului, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d^1), art. 148 alin. (3) şi ale art. 151 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare (Lege).
    8. Punerea în funcţiune a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesare racordării la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, atât a unui viitor client casnic, cât şi a unui client final noncasnic în cazul căruia instalaţia de extindere şi branşare are o lungime de până la 2.500 m, se realizează în termen de maximum 90 de zile de la obţinerea autorizaţiei de construire necesare realizării obiectivului/conductei, în conformitate cu prevederile art. 148 alin. (3) şi ale art. 151 alin. (1) din Lege.

┌────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Reprezentantul legal al operatorului│ │
│sistemului de distribuţie a gazelor │ │
│naturale │Data: │
│Numele şi prenumele: │..............│
│.......................... │ │
│Semnătura: │ │
│....................................│ │
└────────────────────────────────────┴──────────────┘    ANEXA 3

    la regulament
    Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale ....................................
    SCHIŢA
    cu soluţia tehnică de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
    - model -
    1. Numărul şi data de înregistrare a cererii de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale: .................................... şi/sau
    2. Solicitant: ..........(numele şi prenumele/denumirea)................
    3. Amplasament:
    [] extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale
    ............(adresa completă).............;

    [] racord şi/sau staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare:
    ...........(adresa completă)...........

    LEGENDĂ:
    (Se vor specifica toate reprezentările grafice/semnele convenţionale ale caracteristicilor tehnice noi şi/sau existente aferente conductelor de distribuţie, racordului şi/sau staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare prevăzute în desenul de mai sus.)

    Instalator autorizat, angajat al operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale:
    ....................................
    (numele şi prenumele)
    Tip autorizaţie instalator: .................
    Nr. legitimaţie: .................................
    Data: ...............................................
    Semnătura: .....................................

    ANEXA 4

    la regulament
    CONTRACT
    de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
    - model -
    Părţile contractante:
    Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale .......(denumirea)........, cu sediul social în ....................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare ............................, cont bancar nr. ............... deschis la Banca ................, titular al Licenţei nr. ........... de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, reprezentat legal în vederea semnării prezentului contract prin ........................., în calitate de ........, denumit în continuare OSD,
    şi
    Domnul/Doamna ......................., identificat (ă) prin buletinul/cartea de identitate ..... seria ...... nr. ..........., eliberat/eliberată la data de ............ de ............., cod numeric personal ..............., domiciliat (ă) în ................., str. ............... nr. ..., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........., cod poştal .........., telefon .........., cont bancar nr. ............... deschis la Banca ................, persoană fizică, denumit în continuare solicitant,
    sau
    Asociaţia de locatari/proprietari din ..................................., înregistrată la ..............., cu nr. ........., cod fiscal ..................., cod poştal ........., telefon .........., cont bancar nr. ............... deschis la Banca ................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de .................................., denumită în continuare solicitant,
    sau
    Societatea ......................., cu sediul în ......................., str. .................. nr. .........., judeţul/sectorul .........., cod poştal ............, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ......................., cod unic de înregistrare ......................., telefon .........., fax.........., cont bancar nr. .........., deschis la Banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de .............., persoană juridică, denumită în continuare solicitant,
    sau
    Primăria (Municipiului/Oraşului/Comunei)/Asocierea de dezvoltare intercomunitară ......, cu sediul în ....., str. ..... nr. ...., judeţul/sectorul .........., cod poştal ............, înregistrată la ................. cu nr. ......................., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ......................., telefon .........., fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la Banca .........., reprezentată legal prin........................, în calitate de ..................., persoană juridică, denumită în continuare solicitant,
    au convenit încheierea prezentului contract.
    CAP. I
    Obiectul contractului
    ART. 1
    (1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a imobilului/obiectivului........... situat în str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et....., ap. ...., localitatea ..........., judeţul ...................., prevăzut în Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr. .................. din data de .................
    (2) Etapele procesului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale pe care le realizează OSD sau OE desemnat, după caz, sunt:
    [] preluarea şi procesarea documentelor, altele decât cele aferente tarifului de analiză;
    [] obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire pentru obiectivul/conducta necesară racordării, respectiv pentru racordul şi/sau staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare, după caz;
    [] proiectarea obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, după caz;
    [] verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic de către un verificator de proiecte atestat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în conformitate cu prevederile legale;
    [] execuţia obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a instalaţiei de racordare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2021 (Regulament);
    [] urmărirea lucrărilor privind execuţia obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare;
    [] recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare.


    ART. 2
    (1) Racordul şi/sau staţia de reglaremăsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare fac/face parte din sistemul de distribuţie a gazelor naturale dacă sunt/este finanţate/finanţat(ă) de OSD, iar certificatul de urbanism, avizele şi autorizaţiile emise de organismele abilitate, precum şi autorizaţia de construire a acestora se obţin în numele OSD.
    (2) Echipamentul de reglare şi măsurare, inclusiv firida, se achiziţionează şi se montează de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale.

    CAP. II
    Durata contractului
    ART. 3
    Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.

    ART. 4
    (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ............., stabilită cu termene de realizare şi punere în funcţiune a lucrărilor conform prevederilor din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare (Lege) şi legislaţia aplicabilă sectorului gazelor naturale şi lucrărilor de construcţii, corespunzătoare duratei de realizare a racordării.
    (2) Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizată cu acordul părţilor, sub condiţia notificării intenţiei de prelungire a acestuia cu minimum ............. înainte de data expirării termenului convenit iniţial.
    (3) Îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor contractuale, cu acordul celeilalte părţi, atrage decalarea corespunzătoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligaţii, cu prelungirea corespunzătoare a duratei prezentului contract.

    ART. 5
    Prelungirea duratei contractului se efectuează în baza unui act adiţional la contract.

    ART. 6
    Contractul îşi produce efectele începând cu data încheierii sale şi până la punerea în funcţiune a obiectului acestuia.

    ART. 7
    Prezentul contract îşi produce efectele şi pentru rambursarea de către OSD a costurilor efectuate de solicitant cu realizarea lucrărilor privind racordarea în conformitate cu prevederile din Regulament.

    ART. 8
    Rambursarea cheltuielilor aferente racordării prevăzute la art. 7 se realizează astfel:
    a) cheltuielile necesare pentru realizarea obiectivului/ conductei se împart proporţional luându-se în considerare următoarele criterii cumulate:
    (i) numărul de solicitanţi racordaţi la conductă care au formulat cereri de racordare până la emiterea ATR;
    (ii) cota-parte a debitului pentru fiecare solicitant;
    (iii) cota-parte din lungimea conductei necesar a alimenta fiecare solicitant;
    (iv) suma cu care a contribuit fiecare solicitant;

    b) cheltuielile necesare pentru realizarea instalaţiei de racordare se alocă pe fiecare solicitant în parte.


    ART. 9
    Prevederile art. 8 nu se aplică dezvoltatorului ansamblului rezidenţial.

    CAP. III
    Durata de execuţie şi de punere în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglaremăsurare/postului de reglare/postului de măsurare
    ART. 10
    Racordarea prevăzută în Avizul tehnic de racordare nr. ......... din data de .......... se realizează de OSD/OE.

    ART. 11
    În situaţia eliberării cu întârziere de către autorităţile administrative a autorizaţiei de construire, precum şi a altor avize şi aprobări necesare execuţiei lucrării ce fac obiectul prezentului contract, din cauze ce nu depind de OSD sau de solicitant, durata de execuţie se decalează corespunzător.

    ART. 12
    Punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare se realizează conform prevederilor art. 23 din Regulament.

    ART. 13
    Pentru nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (5) din Regulament, solicitantul are obligaţia de a plăti către OSD o penalitate în cuantum de 0,5% din valoarea lucrărilor pe zi întârziere; totalul penalităţilor nu poate depăşi valoarea lucrărilor de racordare.

    CAP. IV
    Valoarea lucrărilor de racordare
    ART. 14
    (1) Valoarea lucrărilor necesare realizării obiectivului/conductei, respectiv a instalaţiei de racordare, după caz, este de ........................, respectiv de ....................., la care se adaugă TVA, conform legislaţiei în vigoare, şi este finanţată de^1 ...................................... .
    ^1 Se va completa cu datele OSD sau ale solicitantului, după caz.

    (2) Solicitantul depune documentele prevăzute la art. 108 alin. (1) lit. g) din Lege după caz.
    (3) Costurile cu obiectivele/conductele necesare racordării, cu excepţia racordurilor executate pentru solicitanţii precizaţi la art. 2 lit. d) şi e) şi la art. 6 alin. (4) din Regulament, sunt suportate de OSD şi sunt recunoscute în tariful de distribuţie în conformitate cu prevederile Legii.

    CAP. V
    Obligaţiile şi drepturile operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale
    ART. 15
    OSD are obligaţia:
    a) să întreprindă activităţile prevăzute la art. 1 alin. (2);
    b) să plătească solicitantului penalităţile stabilite în Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesare racordării la sistemul de distribuţie, respectiv a instalaţiei de racordare în conformitate cu prevederile art. 23 din Regulament.


    ART. 16
    (1) OSD are dreptul:
    a) să propună solicitantului încheierea actului adiţional la contractul de racordare pentru situaţiile prevăzute în prezentul contract;
    b) să verifice anual, până la data de 1 mai, îndeplinirea obligaţiei clientului noncasnic de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia în conformitate cu prevederile art. 148 alin. (4) din Lege;
    c) să primească contravaloarea instalaţiei de racordare pentru situaţia nerespectării de către clientul noncasnic a prevederilor art. 148 alin. (4) din Lege;
    d) să primească de la solicitantul client noncasnic contravaloarea obiectivelor/conductelor şi a instalaţiei de racordare în situaţia în care acesta solicită racordarea la SNT, după punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare în SD.

    (2) În situaţia în care solicitantul nu achită sumele prevăzute la art. 17 alin. (1) în termen de 60 de zile de la data scadenţei OSD este îndreptăţit să suspende prezentul contract, prin transmiterea unei notificări.
    (3) În situaţia întârzierilor la plată din vina solicitantului termenul de finalizare a lucrărilor se prelungeşte cu perioada de întârziere, prin act adiţional la contractul de racordare.

    CAP. VI
    Obligaţiile şi drepturile solicitantului
    ART. 17
    (1) Solicitantul are obligaţia să asigure contravaloarea obiectivului/conductei necesare racordării la sistemul de distribuţie, respectiv a instalaţiei de racordare în termenele stabilite în prezentul contract, în situaţiile finanţării de către acesta a acestor obiective.
    (2) Solicitantul are obligaţia respectării prevederilor art. 148 alin. (4) şi (5) din Lege.
    (3) Solicitantul are obligaţia să solicite prin intermediul unui operator economic autorizat ANRE realizarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale în termen de maximum 180 de zile de la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare.
    (4) În cazul în care solicitantul viitor client final noncasnic prevăzut la art. 148 alin. (3) din Lege nu respectă obligaţia de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, acesta are obligaţia de a restitui în mod gradual printr-o convenţie încheiată cu OSD contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, proporţional cu perioada rămasă neutilizată.

    ART. 18
    Solicitantul are dreptul:
    a) să fie racordat la sistemul de distribuţie a gazelor naturale în condiţiile stabilite în prezentul contract;
    b) să îi fie puse în funcţiune obiectivul/conducta, respectiv instalaţia de racordare în termenele prevăzute în Lege.


    CAP. VII
    Încetarea contractului
    ART. 19
    În situaţia în care solicitantul notifică în scris încetarea prezentului contract, indiferent de motiv sau de situaţie, înainte de perioada prevăzută la art. 148 alin. (4) din Lege, acesta suportă daune-interese reprezentând contravaloarea activităţilor prestate de OSD pentru realizarea instalaţiei de racordare.

    ART. 20
    În situaţia în care autorităţile administraţiei publice nu eliberează, indiferent de cauză, avizele/aprobările necesare execuţiei lucrărilor şi autorizaţia de construire/acordul sau autorizaţia administratorului drumului, atunci contractul de racordare încetează de drept, fără alte notificări şi puneri în întârziere, respectiv fără ca OSD să aibă obligaţia de a plăti daune-interese către solicitant.

    ART. 21
    Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
    a) la expirarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1);
    b) la solicitarea uneia dintre părţi, sub condiţia notificării prealabile în termen de...... zile şi a obţinerii acordului celeilalte părţi;
    c) după rambursarea cheltuielilor cu lucrările privind racordarea realizate de OSD, în conformitate cu art. 7, şi rambursarea cheltuielilor către dezvoltatorul ansamblului rezidenţial în conformitate cu prevederile anexei la contractul de racordare încheiat între OSD şi dezvoltator;
    d) în cazul în care nu este semnat de către solicitant în termenul prevăzut la art. 32 alin. (1) din Regulament;
    e) în situaţia prevăzută la art. 19;
    f) la desfiinţarea contractului în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4).


    CAP. VIII
    Notificări
    ART. 22
    (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile de la data producerii acestora.
    (2) Toate notificările se transmit în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele prevăzute în contractul de racordare, dacă părţile nu convin asupra altor adrese sau asupra altor modalităţi pentru transmiterea notificărilor şi dacă prin contract nu se prevede o altă modalitate de transmitere.
    (3) În cazul în care notificarea se realizează prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, se consideră primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.

    CAP. IX
    Forţa majoră
    ART. 23
    (1) Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă.
    (2) Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeaşi dată.
    (3) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate conform reglementărilor în vigoare.
    (4) În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, părţile au dreptul să solicite desfiinţarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

    CAP. X
    Soluţionarea litigiilor
    ART. 24
    (1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, execuţia sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
    (2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

    CAP. XI
    Anexe
    ART. 25
    Următoarele documente sunt anexate, în copie, la prezentul contract:
    a) Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr. ..... din data de ........;
    b) schiţa cu soluţia tehnică de racordare la SD.


    CAP. XII
    Clauze finale
    ART. 26
    (1) Contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a obiectivului/conductei, respectiv a instalaţiei de racordare, stabilită conform art. 14 alin. (1), se restituie OSD, de regulă, în rate lunare egale, calculate pe perioada rămasă neutilizată, cuprinsă între data constatării neîndeplinirii obligaţiei clientului final noncasnic precizată la art. 148 alin. (4) din Lege.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), părţile pot conveni şi alt grafic de restituire a contravalorii lucrărilor de proiectare şi execuţie a obiectivului/conductei şi a instalaţiei de racordare.

    ART. 27
    Data constatării neîndeplinirii obligaţiei utilizatorului este considerată:
    a) data la care OSD constată prin verificare încălcarea obligaţiei clientului final noncasnic de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia; sau
    b) data comunicată de utilizator prin notificare scrisă, de la care clientul final noncasnic nu va mai utiliza locul de consum şi nu va mai păstra destinaţia acestuia, adresată operatorului de distribuţie concesionar cu cel puţin 30 de zile anterior datei de la care se modifică destinaţia locului de consum.


    ART. 28
    Părţile contractante pot conveni modificarea şi/sau completarea prezentului contract prin act adiţional, cu respectarea contractului şi a celorlalte reglementări în vigoare.

    ART. 29
    Termenii de specialitate utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi de legislaţia în vigoare.

    ART. 30
    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, / / , în două exemplare originale în limba română, având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

    ART. 31
    Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil, precum şi cu celelalte reglementări în vigoare.

    ART. 32
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Pentru OSD │ │
│Numele şi prenumele: ...................................... │Pentru solicitant │
│Funcţia: │Numele şi prenumele: ....................................... │
│............................................................ │Semnătura: │
│Semnătura: │....................................................... │
│...................................................... │Data: │
│Data: │.................................................................│
│................................................................│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 1

    la contractul de racordare
    Reguli specifice pentru realizarea racordării la SD a ansamblurilor de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale
    1. Dezvoltatorul adresează OSD o cerere pentru racordarea utilizatorilor individuali, prezentând date referitoare la debit şi presiune, individual şi pe ansamblu. Documentaţia anexată cererii cuprinde şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (3) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2021.
    2. OSD are obligaţia să emită ATR şi să transmită dezvoltatorului un contract pentru realizarea obiectivului/conductei, inclusiv pentru instalaţia de racordare a utilizatorilor individuali, astfel încât viitorii clienţi casnici din ansamblu să poată beneficia de serviciul de distribuţie prevăzut în standardul de performanţă referitor la serviciul public de distribuţie a gazelor naturale.
    3. Racordul destinat alimentării cu gaze naturale a locurilor de consum ale utilizatorului individual face legătura dintre conducta amplasată pe drumul/aleea de acces aflată în proprietate privată şi limita de proprietate a locuinţei în cazul unui ansamblu rezidenţial format din imobile/clădiri individuale.
    4. Aparatele de măsură individuale se poziţionează în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 (Norme tehnice).
    5. Obiectivele/conductele, respectiv instalaţiile de racordare ale utilizatorilor individuali din interiorul ansamblului se finanţează de către dezvoltator şi se realizează cu respectarea prevederilor din Normele tehnice, soluţia de alimentare fiind dată de OSD.
    6. Pentru încheierea contractului de racordare, dezvoltatorul trebuie să depună la OSD, în copie, şi autorizaţia de construire în termen de valabilitate pentru ansamblul de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale.
    7. Pentru realizarea lucrărilor necesare racordării utilizatorilor individuali din ansamblu, dezvoltatorul ansamblului rezidenţial are obligaţia de a încheia un contract pentru proiectarea şi executarea de lucrări cu un operator economic autorizat ANRE.
    8. OSD preia în proprietate, cu justă despăgubire în limita eficienţei, în condiţiile legii, obiectivul/conducta şi instalaţiile de racordare din cadrul ansamblului rezidenţial numai după ce numărul total al instalaţiilor de utilizare ale utilizatorilor individuali, clienţi finali, puse în funcţiune, reprezintă cel puţin 80% din numărul total al instalaţiilor de utilizare din ansamblu.
    9. Dezvoltatorul imobiliar nu poate transfera către utilizatorii individuali costurile cu racordarea la sistemul de distribuţie, aceste costuri fiind recuperate în conformitate cu prevederile pct. 8.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016