Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 10 ianuarie 2020  privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 10 ianuarie 2020 privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 25 din 15 ianuarie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. M.1 din 10 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 25 din 15 ianuarie 2020.
──────────
    CAP. I
    Elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale
    ART. 1
    (1) Proiectele de acte normative iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale se elaborează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulament, cu respectarea principiilor ordinii de drept, precum şi cu prevederile prezentului regulament.
    (2) Proiectele de acte normative se elaborează de structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale, potrivit domeniilor de competenţă ale fiecăreia, şi se încarcă în format electronic în aplicaţia Iniţiere şi avizare acte normative „IAAN“, denumită în continuare aplicaţia „IAAN“, în vederea obţinerii avizului structurilor interne. După finalizarea procedurii de avizare internă se listează şi se înaintează ierarhic, numai sub semnătura şefilor structurilor centrale, în vederea aprobării.

    ART. 2
    (1) Elaborarea proiectelor de acte normative este precedată întotdeauna de o activitate de documentare şi analiză ştiinţifică pentru cunoaşterea temeinică a domeniului ce urmează a fi reglementat, a istoricului legislaţiei interne, precum şi a unor reglementări similare din legislaţia altor state.
    (2) La elaborarea proiectelor de acte normative, structura iniţiatoare urmăreşte ca acestea să se integreze organic în sistemul legislaţiei în domeniu, să se armonizeze cu acquis-ul NATO şi UE, după caz, şi să respecte normele de tehnică legislativă.
    (3) Structurile iniţiatoare pot solicita pentru documentare legislativă informaţii suplimentare la Direcţia generală juridică.
    (4) În activitatea de documentare şi elaborare a proiectelor de acte normative este consultat în mod obligatoriu consilierul juridic care asigură asistenţa juridică a structurii respective.

    ART. 3
    (1) Proiectul de act normativ şi instrumentul de prezentare şi motivare, în formă iniţială, se încarcă în aplicaţia „IAAN“ în vederea consultării şi formulării unor puncte de vedere, după caz, din partea structurilor centrale sau de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale, ale căror domenii de competenţă intră sub incidenţa dispoziţiilor proiectului de act normativ, denumite în continuare structuri consultate, cu aprobarea şefului structurii centrale/structurii iniţiatoare, subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, denumite în continuare structuri iniţiatoare, după informarea prealabilă a şefului structurii centrale coordonatoare, când se impune acest lucru.
    (2) Structura iniţiatoare înştiinţează structurile consultate cu privire la postarea proiectului de act normativ în aplicaţia „IAAN“.
    (3) Structurile consultate analizează documentele introduse în aplicaţia „IAAN“, emit puncte de vedere şi le încarcă în aplicaţie în format electronic.
    (4) Proiectul de act normativ rezultat în urma armonizării punctelor de vedere formulate de structurile consultate se încarcă în aplicaţia „IAAN“ în vederea obţinerii avizelor structurilor centrale sau de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale ale căror domenii de competenţă intră sub incidenţa dispoziţiilor acestuia, cu documentele aferente, astfel:
    a) raportul de prezentare a proiectului de act normativ adresat ministrului apărării naţionale, în format electronic needitabil;
    b) instrumentul de prezentare şi motivare, în format electronic editabil;
    c) proiectul de act normativ, în format electronic editabil;
    d) tabelul comparativ cuprinzând reglementarea în vigoare şi reglementarea propusă, în situaţia în care proiectele de acte normative conţin modificări şi/sau completări ale actelor normative în vigoare, având rubricile: număr curent, text actual, text propus, cu evidenţierea modificărilor sau completărilor propuse, prin îngroşarea caracterelor cu care acestea sunt înscrise şi observaţii/argumente, în format electronic editabil;
    e) tabelul de concordanţă între actul normativ comunitar propus să fie transpus şi proiectul de act normativ naţional care îl transpune, elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la regulament, dacă este cazul, în format electronic editabil;
    f) materialul documentar utilizat la elaborarea proiectului de act normativ, dacă se consideră necesar.

    (5) Structura iniţiatoare înştiinţează structurile avizatoare cu privire la postarea documentelor prevăzute la alin. (4), în aplicaţia „IAAN“.
    (6) În situaţia în care proiectul de act normativ este iniţiat împreună cu alte autorităţi publice, înaintea promovării şi încărcării acestuia în aplicaţia „IAAN“, structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale colaborează, în vederea optimizării lui, cu structurile corespondente ori similare din aceste instituţii, astfel încât proiectul de act normativ propus să fie însuşit fără observaţii de coiniţiatori.
    (7) Structurile avizatoare ale căror domenii de competenţă intră sub incidenţa dispoziţiilor proiectului de act normativ consultă documentele introduse în aplicaţia „IAAN“, emit avizul de specialitate şi îl încarcă în aplicaţie în format needitabil, semnat şi înregistrat.

    ART. 4
    După încărcarea ultimei forme a proiectului de act normativ, în vederea emiterii avizului, structura iniţiatoare tipăreşte toate avizele primite şi le transmite Direcţiei generale juridice, care încheie etapa avizării; ultima formă a proiectului de act normativ se înaintează împreună cu documentele prevăzute la art. 3 alin. (4).

    ART. 5
    Raportul prevăzut la art. 3 alin. (4) lit. a), semnat de şeful structurii iniţiatoare şi de şeful structurii centrale în coordonarea căruia se află structura iniţiatoare, cuprinde prezentarea succintă a reglementării propuse, necesitatea adoptării, precum şi aspecte relevante privind oportunitatea demersului legislativ.

    ART. 6
    Instrumentele de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative se elaborează în conformitate cu prevederile incidente ale Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Materialul documentar prevăzut la art. 3 alin. (4) lit. f) cuprinde orice element necesar fundamentării deciziei ce se propune a fi adoptată, în legătură cu proiectul de act normativ promovat.
    (2) În mod obligatoriu se anexează, în original/copie, după caz, documentele la care se face referire în raport.

    ART. 8
    (1) După încheierea etapei avizării de către structurile Ministerului Apărării Naţionale, proiectele de acte normative prezentate pentru însuşire ministrului apărării naţionale se expertizează de către Secretariatul general, în conformitate cu prevederile art. 88 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.156/2017*), cu modificările şi completările ulterioare.
    *) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S.156/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificat potrivit legii.

    (2) Proiectele de acte normative care nu îndeplinesc condiţiile de promovare se înapoiază de către Secretariatul general structurii iniţiatoare, care le reanalizează şi ia măsuri pentru revizuirea, îmbunătăţirea sau completarea conţinutului acestora, împreună cu Direcţia generală juridică, sau, în situaţii urgente, se revizuiesc, se îmbunătăţesc ori se completează de către microstructurile specializate ale Secretariatului general, cu acordul structurii iniţiatoare şi al Direcţiei generale juridice, urmând ca forma rezultată a proiectului de act normativ să fie încărcată în aplicaţia „IAAN“ de către structura iniţiatoare.
    (3) Secretariatul general promovează ministrului apărării naţionale raportul de prezentare a proiectului de act normativ, în vederea aprobării acestuia şi a semnării instrumentului de prezentare şi motivare a proiectului de act normativ.
    (4) Secretariatul general actualizează în aplicaţia „IAAN“ cronologia proiectului de act normativ cu informaţii privind etapele de expertizare şi aprobare a raportului de către ministrul apărării naţionale.

    ART. 9
    (1) În cazul proiectelor de ordonanţă de urgenţă a Guvernului, structura iniţiatoare are obligaţia de a motiva urgenţa, inclusiv în cuprinsul acestora, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) şi ale art. 43 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Secretariatul general solicită, după însuşirea proiectului de ordonanţă de urgenţă a Guvernului de către ministrul apărării naţionale, avizul de oportunitate prevăzut la art. 31 alin. (1) din Regulament.

    ART. 10
    (1) După semnarea de către ministrul apărării naţionale, proiectul de act normativ, dacă acesta are caracter economico-social, se supune consultării partenerilor sociali, în şedinţe ale Comisiei de dialog social a Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Proiectele de acte normative dezbătute în cadrul Comisiei de dialog social a Ministerului Apărării Naţionale vor fi însoţite în circuitul de avizare de minuta şedinţei comisiei de dialog social, în care sunt consemnate punctele de vedere ale partenerilor sociali referitoare la proiectul de act normativ discutat.

    ART. 11
    (1) După semnarea proiectului de act normativ de către ministrul apărării naţionale, Secretariatul general îl transmite către instituţiile coiniţiatoare în vederea însuşirii acestuia.
    (2) În cazul proiectelor de acte normative care au primit observaţii de la instituţiile coiniţiatoare, Secretariatul general încarcă în aplicaţia „IAAN“ scrisoarea acestora, în format electronic, şi transmite proiectul de act normativ în original structurii iniţiatoare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care procedează după cum urmează:
    a) în cazul în care observaţiile au fost preluate în integralitate, structura iniţiatoare operează în aplicaţia „IAAN“ modificările aduse proiectului de act normativ şi reia procedura de avizare internă;
    b) în cazul în care observaţiile au fost preluate parţial, structura iniţiatoare reia procedura de avizare internă şi pe lângă documentele aferente proiectului de act normativ încarcă în aplicaţie şi o scrisoare de răspuns către coiniţiator în care se justifică motivul pentru care nu au fost însuşite observaţiile.

    (3) Secretariatul general actualizează în aplicaţia „IAAN“ cronologia proiectului de act normativ cu informaţii privind parcurgerea procesului de semnare a acestuia de către instituţiile coiniţiatoare.

    ART. 12
    (1) După însuşirea proiectelor de acte normative de către ministrul apărării naţionale şi de către ceilalţi coiniţiatori, Secretariatul general le supune consultării publice, în condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum şi consultării preliminare interinstituţionale.
    (2) Prevederile alin. (1) referitoare la consultarea publică nu se aplică proiectelor de acte normative care privesc elementele şi situaţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003, republicată, precum şi altor situaţii prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare.
    (3) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun aprobării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.
    (4) Dacă pe timpul derulării etapei de trasparenţă decizională structura iniţiatoare primeşte observaţii care impun refacerea proiectului de act normativ, aceasta actualizează documentele în aplicaţia „IAAN“ şi reia procedura de avizare internă.
    (5) Consultarea preliminară interinstituţională se realizează în urma afişării proiectului de act normativ însuşit de ministrul apărării naţionale, precum şi de către coiniţiatori, după caz, de către Secretariatul general, pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale, pentru perioada prevăzută de lege, precum şi prin transmiterea concomitentă a acestuia în format electronic către Secretariatul General al Guvernului de către Secretariatul general, însoţit de o adresă de înaintare în vederea includerii la lit. d) a agendei reuniunii de lucru pregătitoare.
    (6) Observaţiile şi propunerile formulate de autorităţile publice consultate se analizează şi se soluţionează de către structura iniţiatoare, care procedează, ulterior, la definitivarea proiectului de act normativ şi, după caz, a instrumentelor de prezentare şi motivare iniţiale.
    (7) Structura iniţiatoare actualizează documentele aferente proiectului de act normativ în aplicaţia „IAAN“ ca urmare a observaţiilor primite în etapa de consultare preliminară interinstituţională şi reia procedura de avizare internă.

    ART. 13
    (1) La terminarea perioadei de consultare preliminară interinstituţională proiectul de act normativ însuşit de ministrul apărării naţionale şi, după caz, de coiniţiatori se transmite de către Secretariatul general instituţiilor avizatoare şi Secretariatului General al Guvernului, în vederea înscrierii acestuia la lit. c) pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare şedinţei Guvernului.
    (2) În situaţia în care proiectul de act normativ a fost avizat favorabil cu observaţii şi propuneri sau avizat negativ, Secretariatul general încarcă observaţiile în aplicaţia „IAAN“ şi transmite proiectul de act normativ în original structurii iniţiatoare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care procedează după cum urmează:
    a) în cazul în care observaţiile au fost preluate în integralitate, structura iniţiatoare operează în aplicaţia „IAAN“ modificările aduse proiectului de act normativ şi reia circuitul de avizare internă;
    b) în cazul în care observaţiile sunt preluate parţial, structura iniţiatoare întocmeşte o notă justificativă, semnată de către şeful structurii iniţiatoare şi şeful Direcţiei generale juridice, privind motivul pentru care nu au fost însuşite observaţiile. Proiectul de act normativ revizuit conform observaţiilor preluate parţial reia procedura de avizare internă.

    (3) Structura iniţiatoare transmite Secretariatului general raportul adresat ministrului apărării naţionale prin care solicită continuarea procesului de avizare interministerială, argumentând cu privire la modalitatea de însuşire sau, după caz, neînsuşire a observaţiilor formulate de avizatori. Secretariatul general actualizează în aplicaţia „IAAN“ cronologia proiectului de act normativ cu informaţii privind parcurgerea procesului de expertizare şi aprobare a raportului.
    (4) Notele justificative se expediază cu adresă de înaintare, sub semnătura secretarului general, autorităţilor publice care au avizat favorabil cu observaţii şi propuneri proiectul de act normativ.
    (5) Secretariatul general completează în cronologia aferentă proiectului de act normativ din aplicaţia „IAAN“ toate informaţiile privind parcurgerea circuitului de avizare interministerială.

    ART. 14
    (1) Secretariatul general coordonează derularea procedurii de avizare, precum şi susţinerea punctului de vedere al Ministerului Apărării Naţionale în faţa autorităţilor publice semnatare/avizatoare, solicitând, în cazul în care situaţia o impune, asistenţă de specialitate Direcţiei generale juridice şi structurii iniţiatoare şi organizează, după caz, grupuri de lucru în vederea însuşirii/neînsuşirii parţiale/totale a observaţiilor/ propunerilor.
    (2) După finalizarea procedurii de avizare, Secretariatul general întocmeşte fişa circuitului de avizare.

    ART. 15
    Procedura de elaborare şi avizare a proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente la nivelul Ministerului Apărării Naţionale este prezentată schematic în anexa nr. 1.

    CAP. II
    Prezentarea în vederea adoptării/aprobării în cadrul şedinţei Guvernului a proiectelor de acte normative iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale
    ART. 16
    (1) După finalizarea procedurii de avizare interministerială, forma finală a proiectului de act normativ, însoţită, dacă este cazul, de observaţiile autorităţilor publice avizatoare şi de nota justificativă privind nepreluarea acestora, se transmite de către Secretariatul general autorităţilor publice prevăzute la art. 22 din Regulament, în vederea obţinerii avizelor, dacă obţinerea acestora este obligatorie.
    (2) După obţinerea avizelor autorităţilor publice prevăzute la alin. (1), Secretariatul general transmite Secretariatului General al Guvernului, atât pe suport hârtie, în original, precum şi pe email, în format electronic editabil, forma finală a proiectului de act normativ, însoţit de eventualele observaţii şi propuneri ale tuturor autorităţilor publice avizatoare, precum şi de nota justificativă privind însuşirea sau neînsuşirea acestora, după caz, în vederea includerii pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare la lit. a) a acesteia. După caz, se transmit şi documentele prevăzute la art. 28 din Regulament.
    (3) Nu fac obiectul transmiterii pe e-mail documentele prevăzute la alin. (2) care sunt clasificate, situaţie în care transmiterea în format electronic se efectuează pe medii de stocare a informaţiilor, clasificate corespunzător.
    (4) Secretariatul general completează în cronologia aferentă proiectului de act normativ din aplicaţia „IAAN“ informaţiile privind etapele prevăzute la alin. (1) şi (2).

    ART. 17
    (1) Secretariatul general încarcă în aplicaţia „IAAN“ avizul Consiliului Legislativ.
    (2) După analizarea avizului Consiliului Legislativ, Secretariatul general efectuează modificările de formă ale proiectului de act normativ şi îl transmite către structura iniţiatoare şi Direcţia generală juridică pe adresele de poştă electronică din reţeaua INTRAMAN pentru a fi încărcat în aplicaţia „IAAN“.
    (3) În situaţia în care Ministerul Apărării Naţionale nu acceptă, total sau parţial, recomandările şi propunerile formulate de Consiliul Legislativ, structura iniţiatoare întocmeşte, cu acordul Direcţiei generale juridice, o scrisoare de răspuns către Secretariatul General al Guvernului în care se justifică motivul pentru care nu au fost însuşite respectivele recomandări şi propuneri. Structura iniţiatoare încarcă proiectul de scrisoare rezultat în aplicaţia „IAAN“.
    (4) Secretariatul general transmite Secretariatului General al Guvernului forma finală a proiectului de act normativ şi completează cronologia acestuia din aplicaţia „IAAN“ cu informaţii privind etapele referitoare la adoptarea acestuia.

    ART. 18
    Secretariatul general transmite către Direcţia generală juridică documentele iniţiate de alte instituţii incluse pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare a şedinţei Guvernului şi pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului înaintea desfăşurării acestora în vederea prezentării ministrului apărării naţionale a unor puncte de vedere referitoare la reglementările cu implicaţii asupra activităţii Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 19
    Procedura de prezentare în vederea adoptării/aprobării în cadrul şedinţei Guvernului a proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale este prezentată schematic în anexa nr. 2.

    CAP. III
    Semnarea/Avizarea proiectelor de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice
    ART. 20
    (1) Proiectele de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice, pentru care Ministerul Apărării Naţionale are calitatea de autoritate publică cosemnatară/avizatoare, se iau în evidenţă de Secretariatul general şi se încarcă în aplicaţia „IAAN“.
    (2) În funcţie de obiectul reglementării sunt consultate structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale ale căror domenii de competenţă intră sub incidenţa dispoziţiilor proiectului de act normativ şi Direcţia generală juridică. Acestea se notifică cu privire la proiectul de act normativ postat în aplicaţia „IAAN“ în vederea formulării unor puncte de vedere.
    (3) Structurile consultate analizează documentele introduse în aplicaţia „IAAN“, emit punctul de vedere însuşit de şeful structurii, pe care ulterior îl încarcă în aplicaţie în format electronic.
    (4) În cazul în care structurile consultate formulează observaţii şi propuneri, Secretariatul general, prin raport comun cu Direcţia generală juridică, propune ministrului apărării naţionale semnarea/nesemnarea sau avizarea favorabilă/ favorabilă cu observaţii, după caz.
    (5) În situaţia în care nu au fost formulate observaţii sau propuneri, Secretariatul general întocmeşte un raport, cu avizul Direcţiei generale juridice, prin care propune ministrului apărării naţionale semnarea/avizarea favorabilă a proiectului de act normativ.
    (6) În situaţii excepţionale, când punctele de vedere ale structurilor consultate sunt divergente, Secretariatul general organizează grupuri de lucru cu reprezentanţii acestora şi ai Direcţiei generale juridice, în vederea armonizării şi prezentării ministrului apărării naţionale a unei poziţii unitare cu privire la prevederile proiectului de act normativ.
    (7) După avizarea proiectului de act normativ, Secretariatul general încarcă în aplicaţia „IAAN“ documentele aferente întregului proces de avizare.

    ART. 21
    (1) În situaţia în care, în urma analizei listei cu proiectele de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice şi afişate pe site-urile acestora, sunt identificate proiecte de acte normative pentru care Ministerul Apărării Naţionale nu are calitate de autoritate publică avizatoare, dar prevederile acestora pot avea impact asupra activităţii instituţiei, acestea sunt luate în evidenţă de Secretariatul general şi sunt încărcate în aplicaţia „IAAN“.
    (2) În funcţie de obiectul reglementării sunt consultate structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale ale căror domenii de competenţă intră sub incidenţa dispoziţiilor proiectului de act normativ şi Direcţia generală juridică. Acestea vor fi notificate cu privire la proiectul de act normativ postat în aplicaţia „IAAN“ în vederea formulării unor puncte de vedere.
    (3) Structurile consultate analizează documentele introduse în aplicaţia „IAAN“, emit punctul de vedere însuşit de şeful structurii, pe care ulterior îl încarcă în aplicaţie în format electronic.
    (4) Observaţiile şi propunerile formulate de structurile consultate, potrivit alin. (1), se supun analizei Direcţiei generale juridice, care, cu sprijinul Secretariatului general, întocmeşte un punct de vedere fundamentat, care se expediază autorităţii publice iniţiatoare de către Secretariatul general, în baza aprobării ministrului apărării naţionale pe raportul întocmit în acest sens, după caz.
    (5) După expedierea punctului de vedere menţionat, Secretariatul general încarcă în aplicaţia „IAAN“ documentele aferente întregului proces de consultare.

    ART. 22
    Procedura de semnare/avizare a proiectelor de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice este prezentată schematic în anexa nr. 3.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 23
    Secretariatul general ţine evidenţa, în original, iar Direcţia generală juridică în copie, pentru fiecare proiect de act normativ iniţiat sau avizat de Ministerul Apărării Naţionale, a tuturor modificărilor şi completărilor de formă sau de fond făcute textului iniţial, în parcurgerea fazelor procesului de legiferare, a motivaţiei schimbărilor survenite, precum şi a autorilor propunerilor/observaţiilor respective. Pe lângă acestea se păstrează şi variantele proiectelor de acte normative neînsuşite în procesul de elaborare, dezbatere şi adoptare/aprobare.

    ART. 24
    Pentru definitivarea, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, a unor proiecte de acte normative de complexitate deosebită se pot constitui colective/grupuri de lucru conduse de şeful Direcţiei generale juridice, compuse din 2-3 reprezentanţi ai Direcţiei generale juridice, un reprezentant al Secretariatului general, precum şi din 1-3 reprezentanţi ai structurilor Ministerului Apărării Naţionale cu atribuţii în domeniul ce se doreşte a fi reglementat.

    ART. 25
    În situaţia în care Secretariatul general sau Direcţia generală juridică solicită exprimarea unor puncte de vedere structurilor Ministerului Apărării Naţionale, răspunsurile sunt comunicate în termenul specificat în cerere sau, dacă acesta nu este menţionat, în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Neîncadrarea în termenele precizate anterior se interpretează în sensul că structura respectivă nu are propuneri sau observaţii ori, după caz, opinii în contradictoriu cu fondul sau forma materialelor transmise pentru analiză.

    ART. 26
    Pentru proiectele de hotărâri ale Guvernului de aprobare a acordurilor internaţionale şi proiectele de lege de ratificare a acordurilor internaţionale, precum şi pentru documentele prevăzute de Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării, cu modificările ulterioare, se vor aplica procedurile prevăzute de prezentul regulament după încheierea etapei de supunere a acestora consultării publice în conformitate cu prevederile art. 12 din prezentul regulament.

    ART. 27
    Prevederile prezentului regulament se aplică, în mod corespunzător, şi documentelor de politici publice şi altor documente iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale.

    ART. 28
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA

    la regulament
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    Elaborarea şi avizarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,
    precum şi altor documente la nivelul Ministerului Apărării Naţionale
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA

    la regulament
    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    Prezentare în vederea adoptării/aprobării în cadrul şedinţei Guvernului a proiectelor de documente de politici publice,
    a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA

    la regulament
    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
    Semnarea/Avizarea proiectelor de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016