Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 10 din 28 mai 2020  privind modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 10 din 28 mai 2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 507 din 15 iunie 2020
    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 8 lit. e), art. 18 alin. (1), art. 20, 21, 22, art. 23 lit. c), art. 24-30, art. 38 alin. (1) lit. a) şi g) şi ale art. 133 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 27.05.2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 23 martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) administratori ai fondurilor de pensii administrate private, administratori ai fondurilor de pensii facultative şi administratori ai fondurilor de pensii ocupaţionale"

    2. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru administratorii fondurilor de pensii ocupaţionale prevăzuţi la art. 3 lit. i) prevalează dispoziţiile referitoare la guvernanţa corporativă, prevăzute la art. 24-30 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale."    ART. II
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 5 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În baza prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 8 alin. (8) şi art. 43-48 şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 148 alin. (1) lit. f) şi art. 159 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ale art. 62 alin. (3) şi (4), art. 63 alin. (1) şi (2), art. 68, art. 70 lit. f) şi art. 72 alin. (2) lit. b)-f) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. b)-f) şi alin. (4),art. 19 şi art. 21 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 alin. (1), art. 20,art. 21,art. 23 lit. c) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, ale art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,"

    2. La articolul 6, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Prevederile prezentului regulament referitoare la acţiunea concertată nu se aplică acţionarilor semnificativi/potenţialilor achizitori ai administratorilor fondurilor de pensii private."

    3. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 13^1
    Prevederile art. 12 şi 13 referitoare la acţiunea concertată nu se aplică acţionarilor semnificativi/potenţialilor achizitori ai administratorilor fondurilor de pensii private."

    4. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    A.S.F. hotărăşte cu privire la cererile formulate de entităţile menţionate la art. 2 alin. (2) în termen de 30 de zile de la data primirii informaţiilor şi documentaţiei complete în susţinerea cererii de aprobare. În cazul în care sunt necesare informaţii sau documente suplimentare, termenul de 30 de zile începe să curgă de la data prezentării acestora, dar nu poate depăşi 90 de zile de la data primirii informaţiilor sau documentaţiei complete."    ART. III
    PreambululRegulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2019, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile:
    - art. 173 alin. (1) lit. t) şi art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 2 alin. (1), art. 15,art. 19, art. 21, art. 26-33, art. 122 alin. (2) şi alin. (3) lit. d), art. 123 lit. c), art. 129 alin. (3) lit. d),art. 130 lit. c), art. 132,art. 135 alin. (4)-(6), art. 162 alin. (1), art. 166, art. 174, art. 176 alin. (2) şi art. 188 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare;
    – art. 64 alin. (2)-(4), art. 65 şi art. 70 lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 22 alin. (2) şi (3) şi art. 23 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 22, art. 24, art. 26, art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale;
    – art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi (4),art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (7), art. 11, art. 12, art. 14, art. 22-24, art. 45 alin. (3), art. 73,art. 75 şi art. 178 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 1 alin. (6), art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (2) lit. a) şi c),art. 8 alin. (1) lit. b), art. 10 alin. (1), art. 11,art. 12 alin. (1) lit. e), art. 13 alin. (1) şi art. 15 alin. (1) şi (3),art. 39 şi art. 47 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
    – art. 21, art. 22, art. 40, art. 42, art. 61 alin. (2) şi (3) şi art. 62 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea,"


    ART. IV
    PreambululRegulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 10 decembrie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) şi (8)-(10),art. 5 alin. (1) lit. b) şi c),art. 6 alin. (1), art. 10 alin. (6), art. 11,12,art. 13 alin. (4), art. 14,art. 15 alin. (1) lit. c), art. 16,art. 17 alin. (1), (5)-(7), (9) şi (11)-(14), art. 18 alin. (1) şi (3),art. 19 alin. (1)-(5), art. 21-25, art. 26 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (4)-(8), art. 28, art. 33 alin. (2), art. 37, 38, 43, art. 44 alin. (1) lit. b), c),e)-i),alin. (3) şi (5)-(7), art. 45, 46, 48, art. 59 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 60 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 21^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile:
    - art. 173 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare;
    – art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare;
    – art. 63 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 151 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,"


    ART. V
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 33/2017 privind organizarea activităţii de arhivă la entităţile autorizate/avizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 998 din 15 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:
    1. Preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În baza prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 54, 55, art. 63 alin. (6) şi (7), art. 64 alin. (7) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare;
    – art. 57 alin. (1) lit. k), art. 66 alin. (2) şi art. 70 lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 15 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 38 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale;
    – art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare;
    – art. 173 alin. (1) lit. t) şi art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,"

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute în legislaţia privind Arhivele Naţionale şi legislaţia privind arhivarea electronică, Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare."    ART. VI
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/ înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 16 martie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme de către entităţile prevăzute la art. 2 constituie contravenţie conform prevederilor Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţi de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, ale Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, ale Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi ale Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie."    ART. VII
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 21 mai 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 94 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 250 şi 251 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ale art. 51 alin. (4)-(6) şi ale art. 105-110 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (7) şi (8), ale art. 35, art. 81 alin. (2) şi (3) şi ale art. 83 lit. d) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 133 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, ale art. 1 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 51,art. 173 alin. (1) lit. k) şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,"

    2. La articolul 1 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
    "l) fonduri de pensii ocupaţionale şi administratorii acestora."

    3. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul auditorului fondurilor şi administratorilor fondurilor de pensii ocupaţionale, decizia de avizare sau decizia de respingere, după caz, se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia."

    4. La articolul 21, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) din echipa de audit nu poate face parte în calitate de actuar o persoană care se află într-o relaţie contractuală de tip angajat/colaborator cu o societate de asigurare şi/sau reasigurare autorizată în România, cu fonduri de pensii administrate privat şi administratorii acestora, cu fonduri de pensii facultative şi administratorii acestora, cu fonduri de pensii ocupaţionale şi administratorii acestora sau cu orice altă entitate care indiferent de obiectul de activitate face parte din acelaşi grup cu entitatea supusă auditului statutar;"

    5. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Firmele de audit care auditează situaţiile financiare anuale ale administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi/sau fondurilor de pensii ocupaţionale, precum şi situaţiile financiare anuale ale unui fond de pensii administrat privat/fond de pensii facultative/fond de pensii ocupaţionale au obligaţia completării machetelor privind rapoartele de audit prevăzute în anexele nr. 6, 7, 8 şi 9."

    6. La articolul 23, literele b)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) pentru fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii ocupaţionale şi administratorii de fonduri de pensii private, contractul de audit se încheie până la data de 30 septembrie a anului în curs astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În situaţia în care contractul de audit se încheie pentru o perioadă mai mare de un an, încheierea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 21 lit. a);
c) preţul contractului de audit se stabileşte în moneda agreată între părţi, cu excepţia contractelor de audit încheiate de către fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative şi fondurile de pensii ocupaţionale, pentru care preţul se stabileşte în lei;
d) este interzisă modificarea clauzei contractului cu privire la preţ în cursul unui an calendaristic pentru contractele de audit încheiate de către fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative şi fondurile de pensii ocupaţionale;"

    7. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta normă."

    8. După anexa nr. 8, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA

    RAPORT DE AUDIT
    al situaţiilor financiare anuale aplicabil unui fond de pensii ocupaţionale 1. Titlul .........................
    2. Destinatarul .....................
    Raport asupra situaţiilor financiare anuale
    3. Paragraful introductiv al raportului trebuie să identifice:
    a) situaţiile financiare anuale auditate care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
    b) aria auditului statutar, cu respectarea standardelor internaţionale de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar.
    4. Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare anuale
    5. Responsabilitatea firmei de audit
    6. Opinia firmei de audit:
    a) opinia firmei de audit care să exprime în mod clar punctul de vedere potrivit căruia situaţiile financiare anuale oferă o imagine corectă şi fidelă a activităţii fondului de pensii ocupaţionale şi care este conformă cadrului relevant de raportare financiară, cu respectarea cerinţelor legale. Opinia de audit poate fi: fără rezerve, cu rezerve, contrară sau imposibil de exprimat, dacă firmele de audit nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. Auditarea situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar anterior de către o altă firmă de audit nu constituie bază pentru exprimarea unei opinii cu rezervă;
    b) o referire cu privire la aspectele asupra cărora firmele de audit atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve. Raport asupra altor dispoziţii legale şi de reglementare
    7. Alte responsabilităţi de raportare:
    a) auditarea anuală a valorii activului net şi a valorii unităţii de fond, firma de audit având obligaţia de a-şi exprima opinia în ceea ce priveşte respectarea metodologiei de calcul al indicatorilor financiari specifici fondurilor de pensii ocupaţionale;
    b) o referire cu privire la respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte:
    (i) calculul, convertirea şi evidenţa contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii ocupaţionale;
    (ii) calculul şi evidenţa comisionului constituit conform legii;
    (iii) calculul şi evidenţa activelor fondurilor de pensii ocupaţionale, inclusiv a dividendelor de încasat;
    (iv) calculul şi evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondurilor de pensii ocupaţionale;
    (v) calculul şi evidenţa transferurilor participanţilor;
    (vi) calculul şi evidenţa utilizării activului personal net al participantului la un fond de pensii ocupaţionale, în caz de invaliditate, deces sau deschiderea dreptului la pensie, conform legii;
    (vii) calculul şi evidenţa provizioanelor tehnice constituite de administrator şi/sau angajator, categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice, precum şi regulile de diversificare pentru activele admise să acopere provizioanele tehnice constituite;
    (viii) calculul şi evidenţa utilizării clauzei de vesting;
    c) o referire cu privire la practicile şi procedurile controlului şi auditului intern al administratorului, precum şi eventualele deficienţe constatate şi recomandările făcute pentru remedierea acestora. Această precizare, cuprinsă în raportul de audit, trebuie înaintată administratorului printr-un document separat de opinia de audit, denumit «Scrisoare către conducerea societăţii». Raport asupra conformităţii raportului administratorului cu situaţiile financiare anuale
    8. O referire privind gradul de conformitate a raportului administratorului referitor la administrarea fondului de pensii ocupaţionale cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar
    9. Semnătura auditorului financiar^1 .........................................
    ^1 Raportul de audit este semnat cel puţin de auditorul financiar care a efectuat auditul statutar în numele firmei de audit.
    10. Data raportului firmei de audit .........................................
    11. Adresa firmei de audit ....................................................."    ART. VIII
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 28 mai 2020.
    Nr. 10.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016