Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 10 din 1 noiembrie 2019  privind procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi pentru completarea art. 41 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 10 din 1 noiembrie 2019 privind procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi pentru completarea art. 41 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 915 din 13 noiembrie 2019
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 6, art. 33 alin. (1) şi (3), art. 64 alin. (4), art. 158, 159 şi 167 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    în aplicarea prevederilor art. 114 alin. (1) şi art. 117 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dispoziţiilor art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare,
    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 30.10.2019,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., sau de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru şi distribuite pe teritoriul României, denumite în continuare O.P.C.V.M., ale căror active sunt administrate de o singură societate de administrare de investiţii, denumită în continuare S.A.I., şi ale căror titluri de participare nu sunt admise la tranzacţionare sau nu sunt tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare.
    (2) Prezentul regulament nu se aplică distribuţiei prin internet a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. de către o firmă de investiţii sau o instituţie de credit autorizată de A.S.F./B.N.R./ o autoritate competentă dintr-un alt stat membru şi înscrisă în Registrul A.S.F.
    (3) Prevederile prezentului regulament se aplică şi distribuţiei transfrontaliere într-un alt stat membru a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. autorizate de A.S.F., cu condiţia respectării prevederilor legale incidente existente în fiecare stat membru gazdă referitoare la distribuţia de titluri de participare ale O.P.C.V.M.
    (4) Cadrul legal general aplicabil distribuţiei titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. este asigurat de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, şi se aplică mutatis mutandis unde prezentul regulament nu distinge.

    ART. 2
    Termenii, abrevierile şi expresiile utilizaţi/utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012, în Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, precum şi următoarele semnificaţii:
    a) aplicaţie mobilă - program informatic ce permite accesarea platformelor electronice de distribuţie a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M., prin intermediul unui dispozitiv inteligent, precum telefon, tabletă, e-reader, ceasuri sau alte dispozitive electronice ce permit accesul electronic la distanţă, conectat la internet;
    b) investitor - persoană care deţine minimum un titlu de participare în cadrul cel puţin al unui O.P.C.V.M. administrat de S.A.I./societate de investiţii autoadministrată;
    c) investitor potenţial - persoană care intenţionează să devină investitor al unui O.P.C.V.M. prin intermediul unui contract la distanţă;
    d) loc de tranzacţionare - o piaţă reglementată, un sistem multilateral de tranzacţionare sau un sistem organizat de tranzacţionare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. 40 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018;
    e) platformă electronică - aplicaţie informatică utilizată/pusă la dispoziţie de S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată, care permite subscrierea şi răscumpărarea de titluri de participare ale O.P.C.V.M. la distanţă, prin intermediul internetului;
    f) semnătură electronică extinsă - semnătură electronică care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de art. 4 pct. 4 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;
    g) sistem informatic - ansamblu de elemente intercorelate funcţional în scopul automatizării obţinerii informaţiilor necesare activităţilor operaţionale şi manageriale de către o S.A.I./ societate de investiţii autoadministrată, prin intermediul serviciilor IT, al echipamentelor hardware şi produselor software, proceduri manuale, baze de date şi modele matematice pentru analiză, planificare, control şi luarea deciziilor, utilizând componente de introducere şi prelucrare date, componente de procesare precum servere, calculatoare, sisteme software de operare de bază, programe informatice, reţele de calculatoare şi telecomunicaţii, componente de stocare şi utilizatori, fără ca enumerarea să fie limitativă.


    ART. 3
    Subscrierile şi răscumpărările de titluri de participare ale O.P.C.V.M. se pot realiza şi prin internet, în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune al respectivului O.P.C.V.M.

    ART. 4
    Distribuţia prin internet a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. către investitori se va efectua în baza unui contract la distanţă, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, încheiat între investitor şi S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată sau în baza unui contract încheiat la sediul S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate.

    ART. 5
    Utilizarea internetului ca mijloc de distribuţie a titlurilor de participare nu exonerează S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată de obligaţia respectării prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, cu privire la desfăşurarea activităţii de administrare a organismelor de plasament colectiv, precum şi ale Regulamentului Comisiei Europene nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile-cheie destinate investitorilor sau prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP), după caz.

    ART. 6
    S.A.I./Societatea de investiţii autoadministrată care desfăşoară activitatea de distribuţie prin internet trebuie să utilizeze echipamente informatice adecvate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    ART. 7
    (1) În vederea distribuţiei titlurilor de participare prin internet, S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată trebuie să posede infrastructura informatică şi mijloacele de comunicaţie necesare pentru a oferi acest serviciu investitorilor în titlurile de participare ale O.P.C.V.M. administrate, astfel încât să asigure eficienţa operaţională a activităţii de distribuţie a titlurilor de participare.
    (2) Pentru a face faţă eventualelor disfuncţionalităţi ale sistemelor informatice, S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată trebuie să asigure proceduri alternative eficiente astfel încât activitatea de distribuţie a titlurilor de participare să se poată desfăşura în bune condiţii. Investitorii sunt informaţi de S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată în contractul încheiat cu privire la existenţa acestor proceduri alternative.
    (3) Când cererile de subscriere şi/sau răscumpărare sunt primite de S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată prin intermediul internetului, aceasta poate utiliza acelaşi mijloc de comunicare, în baza clauzelor contractuale agreate cu investitorii, pentru a transmite acestora informaţiile şi rapoartele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu condiţia ca sistemele informatice ale S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate să permită descărcarea şi salvarea acestora.
    (4) S.A.I./Societatea de investiţii autoadministrată asigură securitatea sistemului informatic de preluare a cererilor de subscriere şi răscumpărare. Sistemul informatic trebuie să asigure în mod special integritatea, confidenţialitatea şi nerepudierea datelor stocate în sistem, autentificarea originii datelor şi protecţia mesajelor. Sistemul trebuie să dispună de mijloace de criptare a datelor confidenţiale, indiferent dacă acestea se referă la S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată sau la investitori. De asemenea, sistemul trebuie să folosească protocoale securizate în transmiterea datelor confidenţiale, precum https, sftp sau alte tipuri de protocoale similare. Sistemul trebuie să dispună de mijloace de monitorizare a accesului la sistem, precum şi de mijloace de protejare împotriva accesului neautorizat al unor factori dăunători externi, precum echipamente sau programe informatice de tip firewall, router şi/sau aplicaţii software de tip antivirus sau de monitorizare a accesului.
    (5) S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată răspunde pentru daunele cauzate investitorilor dacă, din neglijenţă sau cu intenţie, sistemul informatic utilizat nu asigură securitatea transferurilor cererilor de subscriere şi răscumpărare sau a plăţilor aferente.

    ART. 8
    (1) În cadrul aplicaţiei mobile sau al site-ului care găzduieşte platforma electronică care oferă accesul la subscrierea şi răscumpărarea titlurilor de participare prin internet se va înscrie menţiunea că respectivul O.P.C.V.M. este autorizat de o autoritate competentă, numărul şi data deciziei de autorizare, iar în cazul O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. se va menţiona şi numărul de înscriere în Registrul public al A.S.F sau se va afişa link către site-ul SAI unde sunt prevăzute numărul şi data deciziei de autorizare, precum şi numărul de înscriere în Registrul public al A.S.F.
    (2) Atunci când oferta unei S.A.I./societăţi de investiţii autoadministrate este adresată în mod clar rezidenţilor unui alt stat, S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată trebuie să se asigure că oferta sa respectă reglementările din statul în cauză, precum şi faptul că autoritatea naţională competentă din statul membru gazdă a fost notificată în prealabil privind iniţierea activităţii de distribuţie transfrontalieră de titluri de participare ale O.P.C.V.M.
    (3) În cazul O.P.C.V.M. autorizate de A.S.F., plata aferentă răscumpărărilor se poate realiza în contul deţinut de investitor în calitate de titular sau cel al împuternicitului, indicat în cadrul contractului dintre părţi întocmit la momentul subscrierii iniţiale sau în contul notificat de investitor S.A.I. sau societăţii de investiţii autoadministrate, în cazul modificării acestuia.
    (4) În cazul O.P.C.V.M. autorizate de o autoritate competentă din alt stat membru, plata aferentă răscumpărărilor prevăzută la alin. (3) se poate efectua şi într-un cont la care are acces un împuternicit al titularului de cont, dacă legislaţia respectivului stat membru permite această operaţiune.

    ART. 9
    În situaţia în care desfăşoară activitatea de distribuţie prin internet a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M., S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată trebuie:
    a) să elaboreze şi să implementeze reguli care să asigure verificarea identităţii investitorilor, care realizează subscrieri sau răscumpărări de titluri de participare prin internet;
    b) să se asigure că prima subscriere a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. se face numai după confirmarea investitorului că a luat cunoştinţă şi că este de acord cu conţinutul documentului prevăzut la art. 3. Confirmarea transmiterii şi primirii de către investitor a acestor documente poate fi efectuată şi prin intermediul aplicaţiei mobile sau al site-ului care găzduieşte platforma electronică;
    c) să publice prin intermediul aplicaţiei mobile sau al site-ului care găzduieşte platforma electronică informaţii corecte şi actualizate permanent şi să respecte regulile privind publicitatea în cazul O.P.C.V.M.


    ART. 10
    (1) În scopul intrării în relaţii contractuale la distanţă cu investitorul potenţial, S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată pune la dispoziţia acestuia prin intermediul aplicaţiei mobile sau al site-ului care găzduieşte platforma electronică un formular cu câmpuri de completat, prin intermediul cărora sunt colectate şi prelucrate automat date de identificare ale investitorului şi care permit încărcarea şi salvarea de documente în format electronic în condiţii de securitate cibernetică.
    (2) În scopul verificării informaţiilor introduse în formularul menţionat la alin. (1) cu privire la identitatea investitorilor, S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată care intenţionează să distribuie titluri de participare ale O.P.C.V.M. prin intermediul internetului trebuie să solicite şi să primească mai întâi cel puţin:
    a) o fotocopie a documentelor de identificare a investitorului (carte de identitate sau paşaport aflat în perioada de valabilitate);
    b) documente de evidenţă a locului de rezidenţă al investitorului;
    c) adresa de corespondenţă poştală a investitorului;
    d) adresa de corespondenţă electronică a investitorului;
    e) informaţii privind contul bancar al investitorului;
    f) numărul de telefon al investitorului;
    g) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale investitorului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    (3) În vederea verificării identităţii investitorului, suplimentar faţă de documentaţia prevăzută la alin. (2), S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată poate utiliza şi alte modalităţi tehnice audiovideo ce permit identificarea persoanei cu acordul său (precum identificarea pe bază de amprente digitale, recunoaştere facială sau scanare de iris, fără ca lista să fie exhaustivă). Înregistrările obţinute se stochează pe un suport durabil, cu consimţământul investitorului.
    (4) Documentele şi informaţiile prevăzute la alin. (2) sunt primite de S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) aplicaţia mobilă sau site-ul care găzduieşte platforma electronică în fişiere cu un conţinut complet lizibil, într-un format de tip pdf., jpeg. sau un alt format stabilit de S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată în regulile şi procedurile interne privind centralizarea şi înregistrarea după primire a cererilor de subscriere şi de răscumpărare a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M., care să asigure respectarea specificaţiilor tehnice şi standardelor de securitate cibernetică;
    b) poşta clasică sau firme de curierat;
    c) poşta electronică, cu condiţia ca investitorul să posede şi să aplice documentelor electronice transmise S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate propria semnătură electronică extinsă;
    d) depunerea documentelor personal de către investitor direct la sediul S.A.I. sau al societăţii de investiţii autoadministrate.

    (5) Formularul menţionat la alin. (1) stabileşte modalitatea în care investitorul introduce următoarele câmpuri necesare procesului de autentificare pentru aplicaţia mobilă sau site-ul care găzduieşte platforma electronică, după cum urmează:
    a) numele de utilizator şi parola pentru permiterea accesului în sistemul informatic, necesare pentru vizualizarea cererilor de subscriere/răscumpărare de titluri de participare efectuate şi a situaţiei titlurilor de participare deţinute;
    b) parola pentru deblocarea opţiunii de introducere a cererilor de subscriere/răscumpărare şi transfer de numerar.

    (6) După primirea, prelucrarea şi verificarea datelor şi documentelor menţionate la alin. (2), S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată transmite către investitor, prin poşta clasică sau firmă de curierat, o scrisoare recomandată, în plic sigilat, cu confirmare de primire către adresa de corespondenţă poştală a acestuia, ce conţine cel puţin următoarele:
    a) două exemplare ale contractului la distanţă în format letric şi semnat olograf de către reprezentantul legal al entităţii;
    b) plic de retur al contractului la distanţă, cu timbru de tip corespondenţă-ramburs dacă este cazul.

    (7) S.A.I./Societatea de investiţii autoadministrată informează în mod expres investitorul prin apel înregistrat sau mesaj electronic la adresa de poştă electronică a acestuia cu privire la:
    a) transmiterea documentelor menţionate la alin. (6), precum şi la obligativitatea transmiterii înapoi a unui exemplar al contractului la distanţă semnat olograf de către investitor, într-un termen prevăzut în procedurile interne ale S.A.I. sau ale societăţii de investiţii autoadministrate, înainte de validarea subscrierii iniţiale de titluri de participare ale O.P.C.V.M. administrate de respectiva S.A.I./societate de investiţii autoadministrată;
    b) faptul că este interzisă validarea subscrierii iniţiale de titluri de participare ale O.P.C.V.M. administrate de respectiva S.A.I./societate de investiţii autoadministrată până la primirea contractului, în format letric, specific utilizării internetului.

    (8) După primirea contractului la distanţă semnat olograf de investitor, S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată activează contul acestuia în aplicaţia mobilă sau pe site-ul care gestionează platforma electronică şi îl informează pe investitor imediat cu privire la acordarea accesului electronic.
    (9) Prevederile alin. (6)-(8) nu se aplică în cazul contractelor la distanţă, în măsura în care acordul expres al investitorului sau potenţialului investitor, prevăzut la art. 60 alin. (6) din Legea nr. 126/2018, a fost transmis prin orice sistem automatizat fără intervenţie umană, inclusiv prin folosirea unei aplicaţii informatice ce permite identificarea persoanei, ce poate reprezenta anexă la contract, iar S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată stochează acordul de voinţă al investitorului sau potenţialului investitor, ce intră în relaţii contractuale la distanţă, pe un suport durabil.
    (10) După autentificare, sistemul informatic trebuie să furnizeze investitorului informaţii privind:
    a) situaţia titlurilor de participare deţinute la o anumită dată;
    b) starea/stadiul unei cereri de subscriere/răscumpărare.

    (11) După completarea cererii de subscriere/răscumpărare, sistemul informatic trebuie să asigure:
    a) reconfirmarea acesteia înainte de trimiterea către S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată;
    b) confirmarea cu privire la înregistrarea cererii de subscriere/răscumpărare prin afişarea acesteia pe ecran, însoţită de recomandarea adresată investitorului printr-un mesaj cu privire la posibilitatea de imprimare şi/sau de salvare a confirmării.

    (12) S.A.I./Societatea de investiţii autoadministrată asigură executarea corespunzătoare a cererii de subscriere/ răscumpărare, odată ce confirmarea privind înregistrarea cererii de subscriere/răscumpărare a fost transmisă investitorului şi cât mai curând după ce investitorul a revalidat operaţiunea. Această obligaţie a S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate este menţionată în cadrul contractului încheiat cu investitorul.
    (13) După prima autentificare, sistemul informatic va permite utilizatorului să îşi modifice parolele ori de câte ori acesta doreşte.
    (14) Sistemul informatic stabileşte că parolele investitorului expiră automat şi se reconfigurează periodic, dar nu mai târziu de 6 luni de la crearea acestora.
    (15) Configurarea parolelor la nivelul sistemului informatic respectă cerinţele minime de securitate recomandate prin cele mai bune practici (de exemplu, dimensiune, complexitate, data expirării).
    (16) În cazul pierderii de către investitor a parolelor menţionate la alin. (5) sau (13), S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată oferă posibilitatea reconfigurării acestora printr-un mesaj/link de reactivare la adresa de poştă electronică a titularului contului. După accesarea linkului respectiv de către investitor, acesta trimite la o pagină a aplicaţiei mobile sau a site-ului care găzduieşte platforma electronică, unde investitorul introduce codul suplimentar de securitate transmis în mod automat de către sistemul informatic printr-un mesaj de tip text la numărul de telefon al titularului contului.
    (17) După parcurgerea cu succes a etapelor de verificare prevăzute la alin. (16), sistemul informatic oferă posibilitatea reconfigurării numelui de utilizator şi a parolelor investitorului.
    (18) În cazul pierderii de către investitor a parolei asociate adresei de poştă electronică proprii sau a mijloacelor de telefonie mobilă şi imposibilităţii accesării contului propriu pe aplicaţia mobilă sau pe site-ul care găzduieşte platforma electronică a S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate, se reia în mod corespunzător procedura menţionată la prezentul articol.
    (19) Sistemul informatic utilizat de S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată solicită explicit investitorului actualizarea datelor de identificare ale acestuia prin intermediul aplicaţiei mobile sau al site-ului care găzduieşte platforma electronică cu o frecvenţă egală cu cea stabilită în reglementările A.S.F. în materie de combatere şi prevenire a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism.

    ART. 11
    (1) S.A.I./Societatea de investiţii autoadministrată poate oferi investitorului, prin contract, posibilitatea alegerii modalităţii de primire a rapoartelor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 şi a informaţiilor cu privire la situaţia contului său.
    (2) În situaţia în care S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată intenţionează să transmită investitorului rapoartele şi informaţiile prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 prin căi de comunicare electronică, precum site/platformă/e-mail, această modalitate exclusivă de transmitere trebuie să fie prevăzută în contract şi agreată de investitor.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată trebuie să se asigure că informaţiile şi rapoartele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 sunt disponibile permanent investitorilor într-un format ce poate fi descărcat de pe platformă/site/aplicaţie mobilă şi vizualizat de către aceştia.
    (4) În cazul în care modalitatea de plată utilizată pentru distribuţia prin internet de titluri de participare ale O.P.C.V.M. este diferită de cea efectuată la sediul S.A.I., societăţii de investiţii autoadministrate sau distribuitorilor O.P.C.V.M., aceasta este expres menţionată în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M.

    ART. 12
    (1) În situaţia apariţiei unor disfuncţionalităţi cu privire la sistemul de preluare a cererilor de subscriere/răscumpărare, S.A.I. sau societatea de investiţii autoadministrată depune toate eforturile pentru a informa utilizatorii, prin mesaje de tip alertă, cu privire la natura acestor disfuncţionalităţi şi durata previzionată a acestora.
    (2) S.A.I./Societatea de investiţii autoadministrată include în contractul la distanţă încheiat cu investitorul procedurile alternative disponibile acestuia în situaţia apariţiei şi pe durata menţinerii disfuncţionalităţilor menţionate la alin. (1).

    ART. 13
    S.A.I./Societatea de investiţii autoadministrată adoptă măsurile necesare astfel încât, luând în considerare volumul activităţii sale şi perspectivele de creştere, să aibă capacitate suficientă, în mod continuu, în următoarele domenii:
    a) sisteme informatice de preluare a cererilor de subscriere/răscumpărare, inclusiv sisteme de păstrare în siguranţă şi de recuperare a datelor;
    b) proceduri alternative oferite investitorilor O.P.C.V.M. administrate, dacă sistemele informatice înregistrează disfuncţionalităţi;
    c) personal calificat pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale sistemelor informatice.


    ART. 14
    În cazul în care distribuie titluri de participare ale O.P.C.V.M. prin internet, S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată elaborează proceduri interne de subscriere şi răscumpărare a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. prin internet, ce conţin inclusiv dispoziţii privind modalitatea de stocare, pe un suport durabil, a documentelor transmise sau primite prin internet, astfel încât acestea să fie disponibile pentru a putea fi examinate de A.S.F. sau depozitarul O.P.C.V.M. la orice dată.

    ART. 15
    (1) În cazul delegării activităţii de distribuţie în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 32/2012, regulile privind distribuţia prin internet din prezentul regulament sunt aplicabile mutatis mutandis distribuitorilor de titluri de participare menţionaţi în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M.
    (2) În cazul în care subscrierile şi răscumpărările efectuate prin internet se realizează prin intermediul platformei de internet/home banking a unei firme de investiţii sau instituţii de credit autorizate sau, după caz, avizate de A.S.F., procesul de distribuţie de titluri de participare ale O.P.C.V.M. respectă în mod corespunzător prevederile Legii nr. 126/2018, precum şi ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.

    ART. 16
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament, ale Regulamentului (U.E.) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale altor prevederi legale în vigoare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
    (2) A.S.F. cooperează cu alte autorităţi competente, cu respectarea legislaţiei aplicabile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în legătură cu schimbul de informaţii pe care le deţine sau pe care solicită să le primească în scopul evaluării modului de conformare cu prevederile prezentului regulament.

    ART. 17
    Prevederile prezentului regulament privind distribuţia prin internet a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. se aplică în mod corespunzător şi distribuţiei titlurilor de participare ale altor organisme de plasament colectiv, denumite în continuare A.O.P.C., care atrag în mod public resurse financiare de la persoane fizice şi juridice pe teritoriul României, precum şi distribuţiei fondurilor de investiţii alternative, denumite în continuare F.I.A., destinate investitorilor de retail, cu condiţia ca titlurile de participare ale respectivului A.O.P.C. sau F.I.A. să nu fie admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare.

    ART. 18
    Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul regulament se sancţionează conform dispoziţiilor cap. VII al titlului I din O.U.G. nr. 32/2012 şi ale art. 51, art. 52 alin. (1)-(4) şi (5) şi art. 55-57 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    ART. 19
    (1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, S.A.I. şi administratorii de F.I.A. ce funcţionează sau care sunt în curs de autorizare la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt obligaţi:
    a) să îşi adapteze activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
    b) să solicite A.S.F. autorizarea/avizarea modificărilor necesare ale documentelor de constituire şi funcţionare ale O.P.C.V.M. sau F.I.A., după caz, şi să depună cererile şi documentaţia în acest sens.

    (2) Autorizarea/avizarea/înregistrarea modificărilor necesare ale documentelor menţionate la alin. (1) lit. b) se realizează fără plata tarifelor percepute de A.S.F.

    ART. 20
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 16 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului, auditorii şi angajaţii unei S.A.I. nu pot fi acţionari semnificativi, nu pot deţine o funcţie sau nu pot fi angajaţi ai unei alte S.A.I. sau societăţi de investiţii autoadministrate autorizate de A.S.F./o autoritate competentă din alt stat membru. Pentru membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi pentru directorii/ membrii directoratului S.A.I., restricţia nu se aplică în cazul în care aceste persoane deţin funcţii similare în cadrul unei/unor S.A.I. din cadrul grupului."

    2. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, obligaţia privind existenţa unui membru independent în organul de conducere în funcţia sa de supraveghere al unei S.A.I. aparţine doar S.A.I de dimensiuni semnificative."

    3. La articolul 103, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 103
    (1) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M. pot fi subscrise şi răscumpărate prin internet în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019 privind procedura de subscriere şi răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi pentru completarea art. 41 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019."

    4. La articolul 104, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 104
    (1) Distribuţia prin telefon a titlurilor de participare către clienţii interesaţi se efectuează în baza unui contract la distanţă, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, încheiat între client şi S.A.I. sau, după caz, distribuitorii de titluri de participare menţionaţi în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. ori în baza unui contract încheiat la sediul S.A.I./distribuitorilor prevăzuţi la art. 15 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019.
    (...)
    (4) Plata aferentă răscumpărărilor se poate realiza doar în contul deţinut de investitor în calitate de titular sau cel al împuternicitului, indicat în cadrul contractului pentru operaţiuni cu unităţi de fond prin telefon sau în cadrul formularului de adeziune sau în contul notificat de investitor în scris S.A.I., în cazul modificării acestuia."

    5. La articolul 104, alineatul (5) se abrogă.
    6. La articolul 183, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În procesul de evaluare a eligibilităţii unei pieţe sau burse dintr-un stat terţ, prevederile alin. (1) şi (2) se consideră a fi îndeplinite de drept pentru pieţele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7."

    7. La articolul 183, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) În cazul investiţiilor efectuate într-un stat terţ, care anterior a deţinut calitatea de stat membru, S.A.I. sau societatea de investiţii care se autoadministrează are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data oficială a dobândirii statutului de stat terţ în relaţia cu Uniunea Europeană de către statul membru în cauză, să solicite A.S.F. aprobarea bursei sau pieţei reglementate stipulate la alin. (1). Până la data aprobării de către A.S.F. a bursei sau pieţei reglementate, investiţiile deja existente ale O.P.C.V.M. se consideră eligibile, iar S.A.I. sau societatea de investiţii care se autoadministrează nu poate efectua noi investiţii în respectivul stat terţ.
(7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător şi A.O.P.C./F.I.A."    ART. 21
    La articolul 41 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (2) şi art. 47 alin. (2) din Legea nr. 74/2015, A.F.I.A. dintr-un stat membru poate să distribuie titluri de participare ale F.I.A. dintr-un stat terţ către investitorii de retail din România, cu condiţia notificării prealabile a A.S.F., cu respectarea prevederilor art. 38-40 şi art. 41 alin. (3)."


    ART. 22
    (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2009 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2009 privind procedura de subscriere şi răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 4 iunie 2009, se abrogă.
    (3) Ori de câte ori prin acte normative se face trimitere la prevederile abrogate conform alin. (2), trimiterea se consideră a fi făcută la prevederile prezentului regulament.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 1 noiembrie 2019.
    Nr. 10.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016