Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 9 octombrie 2020  privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 9 octombrie 2020 privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 942 din 14 octombrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 178 din 9 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 14 octombrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte etapele şi condiţiile de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.
    (2) Aplicarea prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent şi nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

    ART. 2
    Prezentul regulament se aplică în relaţiile dintre operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale şi:
    a) solicitanţii din categoria viitori clienţi casnici şi noncasnici care depun cerere pentru realizarea unui racord şi, după caz, a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM necesare/necesar alimentării cu gaze naturale;
    b) solicitanţi din categoria viitori clienţi finali noncasnici prevăzuţi la art. 148 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de distribuţie;
    c) utilizatorii de sistem care solicită modificarea unui racord şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM existente/existent, determinată de necesitatea:
    (i) reamplasării racordului şi/sau a unei/unui SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;
    (ii) redimensionării racordului şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM referitoare la capacitatea tehnică, regimurile de presiune şi/sau lungimea acestora sau modificarea debitelor;
    (iii) separarea dintr-un racord comun şi/sau dintr-o SRM/SR/SM comună sau PRM/PR/PM comun;

    d) concesionarii sistemelor de distribuţie, unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, pentru înfiinţarea sistemului/sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (2^1) şi (6^1) şi ale art. 151 alin. (2) din Lege;
    e) unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a unor obiective/sisteme noi cu fonduri nerambursabile;
    f) solicitanţii şi utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale pentru racord şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
    g) operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi verificatorii de proiecte atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Abrevieri, termeni şi expresii
    ART. 3
    (1) În sensul prezentului regulament, următorii termeni, expresii şi abrevieri se definesc după cum urmează:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) ATP - avizul tehnic de principiu este avizul emis de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine informaţii preliminare privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
    c) ATR - avizul tehnic de racordare este avizul emis de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine condiţiile tehnice de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, pentru racord, SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, şi/sau, după caz, pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
    d) CF - client final;
    e) OE - operatorul economic autorizat ANRE;
    f) PM - postul de măsurare;
    g) PR - postul de reglare a gazelor naturale;
    h) PRM - postul de reglare-măsurare a gazelor naturale;
    i) SD - sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
    j) SM - staţia de măsurare;
    k) SR - staţia de reglare a gazelor naturale;
    l) SRM - staţia de reglare-măsurare a gazelor naturale;
    m) OSD - operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
    n) UAT - unităţi administrativ-teritoriale;
    o) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018;
    q) Ordonanţă - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, cu modificările ulterioare;
    r) Procedura - Procedura privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum şi ai terminalelor GNL, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) punct de racordare - punctul fizic în care se realizează conectarea racordului la obiectivele/conductele părţi componente ale SD;
    t) punct de delimitare - punctul fizic în care racordul se delimitează de obiectivele/sistemul solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (3) din Lege;
    u) racord - conducta definită în conformitate cu art. 100 pct. 76 din Lege;
    v) racordare - ansamblul activităţilor necesare realizării/modificării şi punerii în funcţiune a racordului şi a SRM/SR/PRM/PR/PM;
    w) solicitant - persoana fizică sau juridică în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a)-e), care adresează OSD o cerere scrisă în vederea racordării la SD;
    x) tarif de analiză a cererii - plata efectuată de solicitant, după caz, pentru activităţile întreprinse de OSD în vederea analizării cererii de racordare la SD, pentru racord şi SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, respectiv pentru separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună existentă de gaze naturale.

    (2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în Lege şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Informaţii generale
    ART. 4
    (1) Pentru realizarea racordării la SD a solicitanţilor prevăzuţi la art. 2 lit. a)-e) se parcurg următoarele etape:
    a) depunerea şi înregistrarea la OSD a cererii de racordare la SD însoţită de documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) şi achitarea tarifului de analiză a cererii, după caz;
    b) evaluarea cererii de racordare;
    c) stabilirea soluţiei tehnice pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
    d) eşalonarea lucrărilor necesare racordării şi actualizarea planurilor de investiţii cu lucrările necesare stabilite la lit. c) în conformitate cu prevederile din Procedură;
    e) emitere ATP în funcţie de soluţia tehnică prevăzută la lit. c) în cazul în care nu este obiectiv/conductă necesar/necesară racordării; dacă există obiectiv/conductă necesar/necesară racordării, OSD emite ATR conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    f) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor/autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
    h) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE, conform prevederilor legale;
    i) execuţia obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
    j) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
    k) recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, de către OSD;
    l) stabilirea soluţiei pentru racord şi/sau SRM/SR/SM/ PRM/PM şi emiterea ATR;
    m) OSD emite şi transmite solicitanţilor, cu excepţia clienţilor finali casnici, contractul de racordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
    n) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi acordurilor/autorizaţiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord, respectiv SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    o) proiectarea racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OSD sau de solicitanţii care finanţează aceste obiective;
    p) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului şi SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE, conform prevederilor legale aplicabile;
    q) execuţia racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OSD sau de către solicitanţii care finanţează aceste obiective;
    r) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea racordului şi SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
    s) recepţia şi punerea în funcţiune a racordului şi SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD.

    (2) În situaţia în care racordarea la SD impune execuţia unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, acestea se realizează în cadrul aceluiaşi proiect.

    ART. 5
    (1) În vederea racordării la SD, solicitanţii, viitori clienţi finali casnici, depun la OSD cererea de racordare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a).
    (2) OSD efectuează activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-s).
    (3) Lucrările prevăzute la alin. (2) sunt finanţate de către OSD.

    ART. 6
    (1) Solicitanţii, viitori clienţi finali noncasnici, depun la OSD cererea de racordare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a).
    (2) În situaţia în care, în urma stabilirii soluţiei tehnice, lungimea instalaţiei de extindere şi branşare este de până la 2.500 metri, OSD efectuează şi finanţează activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-s).
    (3) În cazul în care lungimea instalaţiei de extindere şi branşare este de peste 2.500 metri, solicitanţii, clienţi finali noncasnici, finanţează activităţile privind realizarea racordului, respectiv activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. n)-q); execuţia lucrărilor poate fi realizată de către OSD sau alt OE selectat pe baza mecanismului cererii şi ofertei de către solicitant.
    (4) În situaţia precizată la alin. (3) OSD efectuează şi finanţează activităţile necesare realizării obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, respectiv activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-m), lit. r) şi s).

    ART. 7
    (1) În vederea racordării unui SD nou la un SD existent, solicitanţii precizaţi la art. 2 lit. d) şi e) depun o cerere de racordare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a).
    (2) OSD efectuează activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-e), lit. j)-m), lit. r) şi s).
    (3) Solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) efectuează activităţile precizate la art. 4 alin. (1) lit. f)-i) şi lit. n)-q) prin intermediul OSD sau al unui alt OE selectat pe baza mecanismului cererii şi ofertei.
    (4) Lucrările prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt finanţate de către solicitant.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Dispoziţii comune
    Cererea de racordare, ATP, eşalonarea lucrărilor pentru realizarea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, actualizarea planurilor de investiţii
    ART. 8
    (1) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 lit. a)-e) transmit către OSD o cerere de racordare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Cererea de racordare este însoţită de următoarele:
    a) documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;
    b) documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu OSD; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice, şi, după caz, mandatul;
    c) alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii.

    (3) Cererea de racordare însoţită de documentele prevăzute la alin. (2), precum şi răspunsul la notificarea prevăzută la art. 11 alin. (2) însoţită de acte justificative se transmit şi se înregistrează la OSD în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Cererile de racordare transmise de solicitanţi se centralizează de către OSD şi stau la baza întocmirii şi, după caz, a actualizării planurilor de investiţii necesare finanţării, respectiv eşalonării lucrărilor de racordare la SD.

    ART. 10
    (1) Solicitanţii transmit OSD cererea de racordare şi dovada achitării tarifului de analiză a cererii, după caz, prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) la un birou specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OSD;
    b) prin intermediul serviciilor poştale sau de date, respectiv fax, poştă electronică;
    c) prin intermediul secţiunii de pe pagina de internet a OSD dedicată preluării online a solicitărilor.

    (2) Tariful de analiză a cererii de racordare la SD se calculează de OSD şi este achitat de toţi solicitanţii, cu excepţia solicitanţilor clienţi casnici.
    (3) În calculul tarifului de analiză a cererii de racordare la SD, OSD ia în considerare următoarele activităţi:
    a) analiza documentaţiei anexate cererii de racordare la SD;
    b) stabilirea soluţiei tehnice de racordare la SD;
    c) emiterea ATP;
    d) emiterea şi transmiterea ATR însoţit de documentele aferente;
    e) desfăşurarea activităţii de monitorizare a cererilor de racordare la SD, precum şi a modului în care acestea au fost soluţionate;
    f) activităţi de registratură şi arhivare fizică şi electronică a cererilor de racordare la SD şi a documentaţiei aferente, precum şi activitatea de clasare.

    (4) Plata tarifului de analiză se realizează şi de către solicitanţii care depun o cerere de racordare în situaţia prevăzută la art. 37 alin. (2).
    (5) Pentru informarea solicitanţilor, OSD are obligaţia să publice pe pagina proprie de internet tarifele de analiză a cererii de racordare la SD.
    (6) Plata tarifului de analiză a cererii de racordare la SD se efectuează de către solicitant în una dintre următoarele forme de plată, după caz: la casieria OSD, prin virament bancar în contul OSD, plată on-line.

    ART. 11
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OSD evaluează cererea, verificând conţinutul acesteia şi documentele ce o însoţesc.
    (2) În cazul în care se constată că cererea de racordare nu este completată corect şi/sau dacă documentele ce o însoţesc nu sunt complete, OSD notifică solicitantul în termenul precizat la alin. (1) şi prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1, indicând datele şi documentele lipsă şi/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop.
    (3) Notificarea prevăzută la alin. (2) conţine inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul nu completează cererea de racordare şi/sau documentele ce o însoţesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cererea de racordare se clasează din motivul „Documentaţie incompletă“, fără restituirea tarifului de analiză.
    (4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului solicitantului de a depune la OSD o nouă cerere de racordare.

    ART. 12
    (1) Solicitantul îşi poate retrage cererea de racordare în orice moment până la emiterea ATP/ATR, pe baza unei cereri scrise, fără ca tariful de analiză să fie restituit.
    (2) În situaţia în care solicitantul îşi retrage cererea de racordare după emiterea ATP/ATR, OSD are dreptul de a solicita şi primi din partea solicitantului contravaloarea activităţilor efectuate de acesta după momentul emiterii ATP/ATR.

    ART. 13
    (1) În termen de 15 zile de la primirea unei cereri de racordare corecte şi complete, formulată de către solicitanţii prevăzuţi la art. 2 lit. a), b), d) şi e), în situaţia în care nu există obiective/conducte părţi componente ale SD la care urmează să fie realizată racordarea, OSD emite ATP.
    (2) ATP cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) soluţia tehnică de racordare, cu realizarea, după caz, a obiectivelor/conductelor necesare racordării la SD;
    b) etapele procesului de racordare la SD şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea.

    (3) Prin emiterea ATP, OSD se angajează:
    a) să execute toate lucrările necesare racordării la data prevăzută în planurile de investiţii întocmite/actualizate, coroborată cu data realizării obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
    b) să pună în funcţiune obiectivul/conducta necesar/ necesară racordării, respectiv racordul şi SRM/SRM/SR/ PRM/PM în termenele precizate la art. 138 alin. (1) lit. d^1),art. 148 alin. (3) şi art. 151 alin. (1) din Lege.

    (4) În situaţia în care există obiective/conducte părţi componente ale SD la care urmează să fie realizată racordarea, OSD emite ATR.

    ART. 14
    (1) OSD are obligaţia să întocmească şi să publice pe pagina proprie de internet o procedură internă, care să stabilească modalitatea de eşalonare a lucrărilor de investiţii necesare realizării atât a obiectivelor/conductelor părţi componente ale SD la care urmează să fie realizată racordarea, cât şi a racordului.
    (2) OSD întocmeşte procedura precizată la alin. (1) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

    ART. 15
    (1) Procedura prevăzută la art. 14 ţine seama cel puţin de următoarele criterii:
    a) soluţia tehnică stabilită prin ATP/ATR;
    b) dezvoltarea SD aprobată prin planurile de investiţii, la data cererii;
    c) valoarea estimativă a investiţiei pentru realizarea extinderii şi/sau redimensionarea conductei de distribuţie a gazelor naturale;
    d) durata de recuperare a investiţiei;
    e) sursa fondurilor de finanţare.

    (2) Criteriul precizat la alin. (1) lit. e) constituie criteriu prioritar în sensul că au prioritate racordările finanţate din fonduri nerambursabile.

    ART. 16
    (1) Unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora precizate la art. 2 lit. d) şi e) transmit OSD informaţiile relevante cu privire la dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităţilor şi de extindere/înfiinţare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale până cel târziu la data de 1 octombrie a fiecărui an, pentru fiecare an din perioada de reglementare în vederea întocmirii planurilor de investiţii anuale, pe termen mediu şi lung, după caz.
    (2) În vederea modificării planului anual de investiţii, solicitanţii prevăzuţi la art. 2 lit. d) şi e) pot transmite OSD informaţiile relevante cu privire la dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităţilor şi de extindere/înfiinţare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale până cel târziu la data de 1 mai a anului în curs.

    ART. 17
    OSD întocmeşte/actualizează planurile de investiţii în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Procedură.

    ART. 18
    OSD este obligat să realizeze întocmirea/actualizarea planurilor de investiţii în ordinea primirii, înregistrării şi prelucrării cererilor de racordare la SD pe parcursul anului calendaristic.

    CAP. II
    Realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării
    SECŢIUNEA 1
    Stabilirea soluţiei
    ART. 19
    (1) În termen de cel mult 20 de zile de la primirea cererii de racordare şi a documentelor ce o însoţesc, corecte şi complete, OSD stabileşte soluţia tehnică pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării.
    (2) La stabilirea soluţiei prevăzute la alin. (1), OSD are în vedere cel puţin următoarele aspecte:
    a) limitele capacităţilor de distribuţie a gazelor naturale şi regimurile tehnologice şi necesitatea menţinerii calităţii serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru utilizatorii SD;
    b) prevederile Normelor tehnice;
    c) posibilitatea de racordare a mai multor solicitanţi prin intermediul obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în situaţia în care OSD primeşte simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la SD prin această conductă.


    ART. 20
    Dacă după stabilirea soluţiei de realizare a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării se impune schimbarea acesteia, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul SD sau a restricţiilor şi/sau condiţionărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/operatorii reţelelor publice edilitare şi/sau de către alte instituţii abilitate, OSD stabileşte o nouă soluţie, cu informarea solicitantului, şi realizează toate lucrările impuse de noua soluţie, pe cheltuială proprie.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Proiectarea/Execuţia şi punerea în funcţiune
    ART. 21
    (1) Pentru solicitanţii clienţi finali casnici şi pentru solicitanţii clienţi finali noncasnici prevăzuţi la art. 148 alin. (3) din Lege, în termen de 60 de zile de la stabilirea soluţiei tehnice de realizare a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării prevăzute la art. 19, OSD este obligat să asigure întocmirea şi depunerea documentaţiei tehnice a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.
    (2) La întocmirea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al obiectivului/conductei necesar/necesare racordării se respectă condiţiile prevăzute în soluţia tehnică precizată la alin. (1) şi în avizele şi acordurile/autorizaţiile emise de instituţiile publice abilitate.
    (3) În situaţia în care lucrările pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării sunt prevăzute în contractul de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale sau în planul de investiţie al OSD aprobat de ANRE, OSD realizează obiectivul/conducta necesar/necesară racordării cu respectarea termenelor prevăzute în contractul de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, respectiv în planul de investiţie al OSD aprobat de ANRE, coroborat cu termenul prevăzut la art. 151 alin. (1) din Lege.

    ART. 22
    (1) Activităţile de proiectare şi verificare a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic, precum şi cele de execuţie ale obiectivului/conductei necesar/necesară racordării se realizează conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Condiţiile-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Costurile aferente realizării obiectivului/conductei necesar/necesare racordării la SD sunt suportate de OSD conform art. 151 alin. (1) din Lege.

    ART. 23
    Recepţia obiectivului/conductei necesar/necesare racordării se realizează în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege, coroborat cu dispoziţiile din Normele tehnice.

    ART. 24
    Punerea în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării se realizează în termenul prevăzut la art. 151 alin. (1) din Lege, coroborat cu prevederile Normelor tehnice.

    ART. 25
    (1) Obiectivul/conducta necesar/necesară racordării intră în patrimoniul OSD.
    (2) Recepţia la terminarea lucrărilor pentru obiectivele prevăzute la alin. (1) se realizează conform prevederilor legale.

    ART. 26
    (1) În situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării OSD constată necesitatea modificării acesteia sau a schimbării soluţiei, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul SD de natură să afecteze operarea în condiţii de siguranţă, OSD stabileşte o nouă soluţie, cu informarea solicitantului, şi realizează toate lucrările impuse de noua soluţie, pe cheltuială proprie.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă se constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare iniţial, OSD suportă costurile generate de extinderea sistemelor utilizatorului până la noul punct de delimitare.

    CAP. III
    Realizarea racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PM
    SECŢIUNEA 1
    Stabilirea soluţiei finale de racordare
    ART. 27
    În termen de cel mult 15 zile de la înregistrarea cererii de racordare şi a documentelor ce o însoţesc, corecte şi complete, depusă de solicitanţii precizaţi la art. 2 lit. a) şi pentru situaţia prevăzută la art. 6 alin. (2), sau în termen de 15 zile de la data punerii în funcţiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, după caz, OSD stabileşte soluţia tehnică pentru realizarea racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PM.

    ART. 28
    (1) La stabilirea soluţiei de racordare pentru realizarea racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PM, OSD are în vedere cel puţin următoarele aspecte:
    a) limitele capacităţilor de distribuţie a gazelor naturale, regimurile tehnologice şi necesitatea menţinerii calităţii serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru utilizatorii SD;
    b) prevederile Normelor tehnice;
    c) posibilitatea de racordare a mai multor solicitanţi prin intermediul racordului, în situaţia în care OSD primeşte simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la SD printr-un punct de racordare unic.

    (2) Amplasarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/ PR/PM se stabileşte de OSD cu luarea în considerare a punctului de vedere al solicitantului exprimat în cererea de racordare la SD şi în conformitate cu prevederile Normelor tehnice.
    (3) Echipamentele de reglare a presiunii şi/sau de măsurare a gazelor naturale, inclusiv firida, se achiziţionează şi se montează de OSD.
    (4) Alimentarea cu gaze naturale a clădirilor din cadrul zonelor rezidenţiale se realizează prin intermediul obiectivelor din sectorul gazelor naturale, nu prin intermediul instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

    ART. 29
    În situaţia în care soluţia tehnică de racordare la SD impune racordarea la o conductă de distribuţie a gazelor naturale sau la o/un altă/alt SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, proprietate a terţilor, solicitantul este obligat să depună odată cu cererea de racordare la SD unul dintre documentele prevăzute la art. 108 alin. (1) lit. g) din Lege.

    ART. 30
    (1) Dacă după stabilirea soluţiei de racordare se impune schimbarea acesteia, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul SD sau a restricţiilor şi/sau condiţionărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/operatorii reţelelor publice edilitare şi/sau de către alte instituţii abilitate, OSD procedează conform prevederilor art. 20.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru racordul şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PM finanţate şi executate de solicitant.

    ART. 31
    (1) În situaţia modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului, acesta are obligaţia de a notifica OSD în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de documente justificative, care se depun în copie.
    (3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:
    a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;
    b) schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/ sistemelor solicitantului;
    c) schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/ sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), OSD are obligaţia de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile de la data primirii notificării, la adresa de corespondenţă indicată de solicitant, propunerea de act adiţional la contractul de racordare, în cazul în care acesta a fost încheiat.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Proiectarea, verificarea şi execuţia racordului şi SRM/SR/SM/PRM/PR/PM
    ART. 32
    (1) În termen de 15 zile de la depunerea cererii de racordare, în cazul în care nu sunt necesare lucrări de realizare a unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, respectiv de la data punerii în funcţiune a obiectivului/conductei, OSD este obligat să emită ATR.
    (2) OSD este obligat să asigure întocmirea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic de execuţie a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM în termen de 15 zile de la obţinerea acordului/autorizaţiei administratorului drumului, respectiv a autorizaţiei de construire, după caz.
    (3) La întocmirea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se respectă condiţiile stabilite prin soluţia tehnică de racordare prevăzută în ATR şi în avizele, respectiv acordurile emise de instituţiile publice abilitate.
    (4) Activităţile de proiectare, verificare a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic, precum şi de execuţie a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Condiţiile-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările şi completările ulterioare; costurile privind racordarea sunt suportate de OSD.

    ART. 33
    Recepţia racordului şi a SRM/SR/SM/ PRM/PR/PM se realizează în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege coroborate cu cele din Normele tehnice.

    ART. 34
    OSD efectuează lucrările de punere în funcţiune a racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM cu respectarea termenului precizat la art. 138 alin. (1) lit. d^1) şi art. 151 alin. (1) din Lege.

    ART. 35
    În situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune a racordului, OSD constată necesitatea modificării acestuia sau a schimbării soluţiei de racordare, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul SD de natură să afecteze operarea în condiţii de siguranţă, OSD stabileşte o nouă soluţie, cu informarea solicitantului, şi realizează toate lucrările impuse de noua soluţie, pe cheltuială proprie.

    ART. 36
    (1) Racordul finanţat de OSD intră în patrimoniul acestuia, iar costurile de realizare sunt recuperate prin tarifele de distribuţie.
    (2) Racordul finanţat de solicitant este predat prin proces-verbal de predare-primire către OSD în vederea operării/ exploatării, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Lege.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Avizul tehnic de racordare
    ART. 37
    (1) ATR se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Pentru separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună existentă OSD emite ATR numai în situaţia în care este necesară redimensionarea racordului şi/sau a unei/unui SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.
    (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2), OSD are obligaţia de a notifica solicitantul în acest sens, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii de racordare la SD.
    (4) Prin notificarea prevăzută la alin. (3) OSD pune la dispoziţia solicitantului următoarele informaţii:
    a) lungimea, diametrul, capacitatea tehnică şi regimul de presiune aferente racordului existent care deserveşte cu gaze naturale imobilul în care se regăseşte instalaţia de utilizare comună;
    b) punctul de delimitare dintre racord şi instalaţia de utilizare;
    c) date cu privire la tipul contorului, inclusiv dotarea/nedotarea acestuia cu dispozitiv de corecţie, care urmează să fie montat la viitorul loc de consum, inclusiv căderea de presiune;
    d) presiunea din aval de echipamentul de reglare.

    (5) Notificarea prevăzută la alin. (3) stă la baza întocmirii documentaţiei tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuţiei instalaţiei de utilizare comune/individuale a gazelor naturale.
    (6) ATR se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OSD pe toată durata de funcţionare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord, iar celălalt se transmite solicitantului cu adresă de înaintare, la adresa de corespondenţă indicată în cererea de racordare.
    (7) ATR este însoţit obligatoriu de schiţa cu soluţia tehnică de racordare la SD, întocmită conform anexei nr. 3, şi de propunerea de contract de racordare.
    (8) ATR şi documentele prevăzute la alin. (7) se transmit solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 7 din anexa nr. 1.
    (9) OSD are obligaţia să păstreze ATR pe durata de valabilitate a acestuia, cel puţin în format electronic.
    (10) ATR stă la baza întocmirii documentaţiei tehnice/proiectului tehnic necesare/necesar execuţiei lucrărilor din sectorul gazelor naturale.
    (11) Prin emiterea ATR, OSD se angajează:
    a) să realizeze lucrările necesare racordării, la termenele prevăzute în planurile de investiţii întocmite/actualizate, coroborată cu data realizării obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
    b) să pună în funcţiune obiectivul/conducta necesar/ necesară racordării, respectiv racordul şi SRM/SR/SM/PRM/ PR/PM în termenele precizate la art. 138 alin. (1) lit. d^1),art. 148 alin. (3) şi art. 151 alin. (1) din Lege.


    ART. 38
    Valabilitatea ATR încetează în următoarele situaţii:
    a) la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
    b) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
    c) la încetarea valabilităţii aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanţele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;
    d) în termen de 180 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la SD şi nu există un acord între părţi pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare, după caz;
    e) la rezilierea contractului de racordare la SD.


    ART. 39
    (1) Dacă după emiterea ATR se impune schimbarea soluţiei de racordare, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul SD sau a restricţiilor şi/sau condiţionărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/operatorii reţelelor publice edilitare şi/sau de către alte instituţii abilitate, OSD stabileşte o nouă soluţie de racordare, cu informarea solicitantului, şi actualizează gratuit ATR.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), actualizarea ATR se face în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării necesităţii schimbării soluţiei de racordare.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul în care nu au fost începute lucrările de proiectare şi/sau de execuţie a racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.

    ART. 40
    (1) În situaţia modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului în perioada de valabilitate a ATR, acesta are obligaţia de a notifica OSD, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de documente justificative, care se depun în copie.
    (3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:
    a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;
    b) schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/ sistemelor solicitantului;
    c) schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), OSD are obligaţia de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondenţă indicată de solicitant, ATR actualizat însoţit, după caz, de propunerea de act adiţional la contractul de racordare, în cazul în care acesta a fost încheiat.

    ART. 41
    (1) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, acesta poate adresa OSD o cerere pentru emiterea unui duplicat.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), OSD are obligaţia de a transmite solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondenţă indicată în cerere, duplicatul.
    (3) Documentul prevăzut la alin. (2) se transmite solicitantului cu titlu gratuit.

    ART. 42
    OSD nu emite un nou ATR în situaţia reamplasării, înlocuirii sau suplimentării aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, cu sau fără modificarea traseului instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în condiţiile respectării debitelor de gaze naturale prevăzute în ATR.

    ART. 43
    (1) În termen de maximum 30 de zile de la primirea ATR şi a ofertei de contract de racordare, solicitantul are obligaţia de a notifica OSD cu privire la modalitatea de realizare a lucrărilor:
    a) cu OSD conform contractului primit odată cu ATR;
    b) cu OE selectat pe criterii concurenţiale.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), odată cu notificarea solicitantul transmite şi un exemplar semnat al contractului de racordare.
    (3) OSD clasează cererea de racordare la SD, în situaţia în care solicitantul nu transmite OSD niciunul dintre documentele prevăzute la alin. (1), după expirarea termenului şi notifică solicitantul în legătură cu aceasta în termen de două zile lucrătoare.

    ART. 44
    (1) În situaţia alimentării unui SD din alt SD, SRM se amplasează pe terenul SD din aval, cât mai aproape de limita teritorial-administrativă dintre cele două UAT.
    (2) Obiectivele SD necesare racordării unui SD nou la unul existent se predau de solicitant către OSD din amonte spre exploatare/operare, conform prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) din Lege.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Contractul de racordare la SD
    ART. 45
    (1) Contractul de racordare este prevăzut în anexa nr. 4.
    (2) Termenele asumate de OSD prevăzute prin contractul menţionat la alin. (1) sunt următoarele:
    a) recepţia tehnică a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM în 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea OE care a executat; acest termen este corelat şi cu cel de punere în funcţiune a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM prevăzut la lit. b);
    b) 4 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat racordul şi/sau SRM/SR, în vederea punerii în funcţiune a acestora;
    c) OSD poate stabili comasarea celor două termene prevăzute la lit. a) şi b).


    CAP. IV
    Informări şi căi de comunicare
    ART. 46
    (1) OSD organizează activitatea privind racordarea la SD conform prevederilor prezentului regulament, astfel încât aceasta să se desfăşoare operativ.
    (2) OSD are obligaţia să organizeze un sistem de informare a solicitanţilor cu privire la procesul de racordare la SD, prin publicare pe pagina proprie de internet şi prin afişarea la sediile sale administrative a următoarelor informaţii:
    a) datele de contact şi programul de lucru cu publicul;
    b) programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură;
    c) prezentul regulament privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale şi ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a acestuia, integral pe pagina proprie de internet şi extrase la sediile administrative, inclusiv:
    (i) cererea de racordare la SD - model;
    (ii) lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la SD;
    (iii) alte informaţii privind procesul de racordare la SD;

    d) informaţiile ce trebuie să fie prevăzute în contractul de racordare la SD privind obligaţiile părţilor, termenele asumate etc.


    ART. 47
    OSD întocmeşte, publică şi menţine pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la SD în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 48
    (1) OSD are obligaţia să întocmească, să publice pe pagina proprie de internet şi să menţină un registru electronic de evidenţă a cererilor de racordare, precum şi a modului în care acestea au fost soluţionate.
    (2) OSD are obligaţia să actualizeze registrul prevăzut la alin. (1), pe pagina proprie de internet, cel târziu până în a doua zi de la data depunerii cererii de racordare la SD; publicarea datelor cu caracter confidenţial şi personal se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu luarea în considerare a opţiunilor prevăzute în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 9 din anexa nr. 1.
    (3) OSD are obligaţia să păstreze informaţiile din registrul prevăzut la alin. (1):
    a) pe pagina proprie de internet, pentru o perioadă de minimum 2 ani calendaristici;
    b) în format electronic, pentru tot restul duratei de existenţă a OSD.

    (4) OSD are obligaţia să întocmească şi să menţină anual un registru electronic de evidenţă a lucrărilor puse în funcţiune.
    (5) Registrul prevăzut la alin. (3) se păstrează de OSD în format electronic pe toată durata de existenţă a OSD.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 49
    Solicitanţii au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OSD/OE/verificatorii de proiecte atestaţi ANRE a prevederilor prezentului regulament.

    ART. 50
    (1) Avizele tehnice de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale emise până la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate, fără a putea fi prelungite.
    (2) În situaţia în care nu a fost încheiat contractul de racordare, în baza ATR prevăzut la alin. (1), proiectarea şi execuţia racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (3) Cererile de racordare la SD depuse la OSD înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi pentru care nu au fost emise ATR se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (4) Tarifele de racordare încasate în baza cererilor de racordare formulate ulterior datei de 30 iulie 2020 şi pentru care nu s-a încheiat contract de racordare se returnează solicitanţilor în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

    ART. 51
    (1) ANRE emite autorizaţii de înfiinţare a magistralelor directe în conformitate cu prevederile art. 152 din Lege.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) sunt parcurse, după caz, etapele de racordare la SD prevăzute la art. 4.
    (3) Costurile lucrărilor necesare execuţiei magistralei directe sunt suportate de solicitant.
    (4) Lucrările pentru execuţia şi racordarea magistralei directe la SD se realizează de OSD sau OE selectat de solicitant, după caz, pe baza mecanismului cererii şi ofertei.

    ART. 52
    OSD are obligaţia de a elabora o procedură operaţională proprie prin care se asigură implementarea prevederilor prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 53
    Pentru asigurarea mediului concurenţial normal şi tratarea nediscriminatorie a operatorilor economici autorizaţi ANRE, operatorului economic, titular al licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, îi este interzis să presteze activităţi de proiectare şi de execuţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente solicitanţilor/clienţilor finali în zona concesionată de acesta pentru serviciul de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, excepţie făcând activităţile aferente:
    a) sistării alimentării cu gaze naturale a instalaţiilor de utilizare, în situaţia în care există pericol de explozie şi este afectată siguranţa în exploatare;
    b) montării şi/sau demontării sistemelor/echipamentelor de măsurare a gazelor naturale.


    ART. 54
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    CERERE DE RACORDARE
    la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
    - model -
    Către ......................................................
                   (denumirea operatorului de sistem de distribuţie a gazelor naturale - OSD)


┌──────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA 1 │
│Datele de identificare ale │
│solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Denumirea/Numele şi prenumele: │
│…………………………………………………...... │
│2. Adresa sediului social/ │
│domiciliului*: localitatea │
│….....…........…., str. …………nr. .....,│
│bl. ......, sc. ......, et. ......, │
│ap. …....., judeţul .................,│
│codul poştal ………………, telefon │
│......................., e-mail │
│………………… │
│3. Adresa imobilului/obiectivului │
│pentru care se solicită racordarea la │
│sistemul de distribuţie a gazelor │
│naturale*: localitatea ……………, str. │
│……………….nr. ....., bl. ....., sc. │
│....., et. ....., ap. ....., judeţul │
│……...., codul poştal …………… │
│4. Adresa de corespondenţă*: │
│localitatea ......................, │
│str. ..........................nr. │
│...., bl. ...., sc. ....., et. ...., │
│ap. ..., judeţul ..................., │
│codul poştal ……………… │
│5. Reprezentant legal/Mandatar: │
│.............., identificat prin │
│buletin/carte de identitate seria ……. │
│nr. ……, eliberat(ă) de ............. │
│la data ………….., domiciliat în │
│localitatea ......................., │
│str. ……….……..nr. ....., bl. ....., sc.│
│....., et. ....., ap. ....., judeţul/ │
│sectorul ......, codul poştal │
│......................., telefon │
│......................., fax │
│......................., e-mail ………………│
│* În situaţia în care adresa este │
│aceeaşi, se completează o singură dată│
│informaţiile solicitate. │
│6. Tip solicitant: │
│[ ] nou; │
│[ ] existent. │
│7. Răspunsul OSD la prezenta cerere: │
│[ ] se transmite prin poştă la adresa │
│de domiciliu/sediu social/loc de │
│consum a solicitantului sau la adresa │
│mandatarului; │
│[ ] se ridică personal de solicitant │
│sau de mandatar de la sediul OSD. │
│8. Comunicarea solicitantului cu OSD │
│se realizează prin: │
│[ ] poşta electronică; │
│[ ] fax; │
│[ ] personal la sediul OSD; │
│[ ] telefon, sms; │
│[ ] alte căi de comunicare. │
│9. Pentru publicarea pe pagina de │
│internet a OSD a informaţiilor cu │
│privire la datele de contact şi adresa│
│locului de consum, solicitantul: │
│[ ] este de acord cu publicarea; │
│[ ] nu este de acord cu publicarea. │
│10. Solicitantul bifează modalitatea │
│de realizare a lucrărilor necesare │
│racordării la sistemul de distribuţie │
│a gazelor naturale a imobilului/ │
│obiectivului menţionat la pct. 3, şi │
│anume: │
│[ ] de către operatorul de distribuţie│
│a gazelor naturale; │
│[ ] de către operatorul economic │
│autorizat ANRE, selectat de │
│solicitant. │
├──────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA a 2-a │
│Informaţii privind racordarea la │
│sistemul de distribuţie a gazelor │
│naturale │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Racordarea la sistemul de │
│distribuţie a gazelor naturale (SD) │
│din localitatea ……………………………. │
│aparţinătoare comunei/oraşului/ │
│municipiului ………………………….., judeţul │
│……………………………., a: │
│[ ] locului de consum situat în │
│localitatea ..............., str. │
│…………………. nr. ......, bl. ......, sc. │
│…….. ap. ......, judeţul ………………..; │
│[ ] sistemului de distribuţie închis │
│amplasat în localitatea ….. │
│aparţinătoare comunei/oraşului/ │
│municipiului …....…., judeţul │
│….......; │
│[ ] sistemului de distribuţie a │
│gazelor naturale amplasat în │
│localitatea …......... aparţinătoare │
│comunei/oraşului/municipiului │
│.................. judeţul…………… . │
│2. Precizări privind racordarea: │
│[ ] ………………………………….. │
├──────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA a 3-a │
│Parametri tehnici de funcţionare în │
│condiţii de siguranţă a obiectivului │
│pentru care se solicită racordarea │
├──────────────────────────────────────┤
│- Debit de gaze naturale solicitat: │
│……………….. mc/h şi lista aparatelor │
│consumatoare de combustibili gazoşi │
├──────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA a 4-a │
│Alte cerinţe specifice │
├──────────────────────────────────────┤
│1. ………; │
├──────────────────────────────────────┤
│SECŢIUNEA a 5-a │
│Documente anexate cererii │
├──────────────────────────────────────┤
│Anexez cererii de racordare │
│următoarele documente (menţionate mai │
│jos, după caz): │
│1. …………………………………..; │
│2. …………………………………..; │
│3. În considerarea prevederilor art. │
│326 din Codul penal referitoare la │
│falsul în declaraţii, declar că toate │
│informaţiile şi documentele ce │
│însoţesc prezenta cerere sunt corecte │
│şi reale. De asemenea mă angajez să │
│prezint OSD, la solicitarea acestuia, │
│documentele în original. │
├──────────────────────────────────────┤
│Documente comune: │
│1. mandat - în situaţia în care │
│solicitantul este reprezentat prin │
│mandatar este necesară prezentarea │
│mandatului prin care acesta este │
│împuternicit pentru: │
│a) susţinerea tuturor demersurilor │
│necesare obţinerii avizului tehnic de │
│racordare la sistemul de distribuţie a│
│gazelor naturale; │
│b) ridicarea răspunsului OSD la │
│cererea de racordare; │
│2. acceptul proprietarilor sau acordul│
│solicitantului privind despăgubirea │
│proprietarilor dacă soluţia tehnică de│
│racordare impune racordarea la o │
│conductă de distribuţie/racord/staţie │
│de reglare-măsurare/staţie de reglare/│
│staţie de măsurare/post de │
│reglare-măsurare/post de reglare/post │
│de măsurare existent(ă), proprietate a│
│terţilor. Acordul solicitantului │
│reprezintă actul autentic prin care │
│acesta declară să îi despăgubească pe │
│proprietari pentru partea ce îi revine│
│din investiţia făcută de aceştia. │
│Documente specifice, în copie conformă│
│cu originalul: │
│Persoană fizică: │
│a) copia B.I./C.I. proprietarului şi/ │
│sau chiriaşului; │
│b) copia documentelor care atestă │
│dreptul de proprietate/folosinţă al │
│solicitantului pentru locul de consum,│
│respectiv autorizaţia de construire/ │
│actul de vânzare-cumpărare/contractul │
│de închiriere/comodat/donaţie/ │
│certificat de moştenitor etc. pentru │
│imobilul/imobilele în care se │
│amplasează aparatele consumatoare de │
│combustibili gazoşi; │
│c) în cazul contractelor de închiriere│
│/comodat este necesară prezentarea │
│acordului proprietarului imobilului │
│pentru realizarea racordării locului │
│de consum la sistemul de distribuţie a│
│gazelor naturale. │
│Asociaţie locatari/proprietari: │
│a) copia actului de constituire a │
│asociaţiei; │
│b) copia certificatului de │
│înregistrare fiscală; │
│c) schema imobilului (cuprinde numărul│
│de scări, de niveluri pe fiecare scară│
│şi numărul apartamentelor pe fiecare │
│scară şi nivel) - sub formă de plan │
│sau o descriere a acestuia. │
│Persoană juridică: │
│a) copia certificatului de │
│înregistrare la oficiul registrului │
│comerţului/certificatului de │
│înregistrare fiscală; │
│b) copia documentelor care atestă │
│dreptul de proprietate/folosinţă al │
│solicitantului pentru locul de consum,│
│respectiv: │
│(i) autorizaţia de construire/actul de│
│vânzare-cumpărare/contractul de │
│închiriere/donaţie/certificat de │
│moştenitor etc. pentru imobilul/ │
│imobilele în care se amplasează │
│aparatele consumatoare de combustibili│
│gazoşi; │
│(ii) în cazul contractelor de │
│închiriere/comodat este necesară şi │
│prezentarea acordului proprietarului │
│imobilului pentru realizarea │
│racordării locului de consum la │
│sistemul de distribuţie a gazelor │
│naturale; │
│c) copia documentului prin care │
│solicitantul atestă dreptul de │
│proprietate/folosinţă a terenului pe │
│care se constituie un sistem de │
│distribuţie a gazelor naturale sau un │
│sistem de distribuţie închis. │
└──────────────────────────────────────┘

    Semnătura solicitantului: .................................
    Data: ..................................

    ANEXA 2

    la regulament
    Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale ...........................
    AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
    la sistemul de distribuţie a gazelor naturale Nr. ...../data ........
    - model -
    1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. ...... din data de ........, vă comunicăm avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale pentru:
    [ ] înfiinţarea/modificarea unui sistem de distribuţie a gazelor naturale în localităţile .............................................. aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ................., judeţul ..............;
    [ ] înfiinţarea/modificarea unui sistem de distribuţie închis în localitatea ........... aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ..............., judeţul ..................;
    [ ] alimentarea cu gaze naturale a locului de consum din str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..............., judeţul ..........;
    [ ] .........

    2. Soluţia tehnică de racordare impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale:
    a) extinderea conductei de distribuţie a gazelor naturale existentă în localitatea ............................ aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ......................., judeţul ....................., pe strada ......................., tip material ................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa) cu conducta de distribuţie pozată pe strada .................., tip material .................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa); şi/sau
    b) redimensionarea conductei de distribuţie a gazelor naturale existente în localitatea ........................ aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ................., judeţul ....................., pe strada ......................., tip material ................., regim de presiune .... bar (Pa) de la diametrul ..... inch/mm la diametrul ......inch/mm;
    c) racord de gaze naturale existent/nou (tip material) ......................, diametru .... inch/mm, lungime .... m, debit gaze naturale .... mc/h, racordat în conducta de distribuţie a gazelor naturale de presiune ...., bar (Pa), tip material ................, diametru ....... inch/mm, pozată/montată subteran/suprateran pe strada .................;
    d) staţie de reglare-măsurare/staţie de reglare/staţie de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă)/nou(ă):
    - debit gaze naturale .... (mc/h);
    – tip regulator ....;
    – tip contor ... (dotat cu dispozitiv de corecţie sau nu) ....;
    – montare racord gaze naturale în domeniul public/privat ........;
    – regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte şi în aval de staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare este de .... bar (Pa) în amonte şi ..... bar (Pa) în aval.

    2.1. Soluţia tehnică de racordare a magistralei directe impune realizarea următoarelor obiective ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale:
    a) redimensionarea conductei de distribuţie a gazelor naturale existente în localitatea ........................ aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ................., judeţul ....................., pe strada ......................., tip material ................., regim de presiune ...., de la diametrul ..... inch/mm la diametrul ......inch/mm;
    b) conductă de gaze naturale (tip material) ......................, diametru .... inch/mm, lungime .... m, debit gaze naturale .... mc/h, racordată în conducta de distribuţie a gazelor naturale de presiune ...., tip material ................, diametru ....... inch/mm, pozată/montată subteran/suprateran pe strada .................;
    c) staţie de reglare-măsurare/staţie de reglare/staţie de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă)/nou(ă):
    - debit gaze naturale .... (mc/h);
    – tip regulator ....;
    – tip contor ... (dotat cu dispozitiv de corecţie sau nu) ....;
    – montare racord gaze naturale în domeniul public/privat ........;
    – regimurile presiunii de livrare a gazelor naturale în amonte şi în aval de staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare este de .... bar (Pa) în amonte şi ..... bar (Pa) în aval.    3. Prezentul aviz tehnic de racordare este însoţit de:
    a) schiţa cu soluţia tehnică de alimentare cu gaze naturale;
    b) oferta contractului de racordare.

    4. Valabilitatea prezentului aviz încetează:
    a) la emiterea unui nou aviz tehnic de racordare;
    b) la cererea clientului final, în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
    c) la încetarea valabilităţii acordurilor/autorizaţiilor şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dispusă de instanţele de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească definitivă;
    d) în termen de 180 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la SD şi nu există un acord între părţi pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare, după caz;
    e) la rezilierea contractului de racordare la SD.

    5. Prezentul aviz tehnic de racordare prezintă condiţiile tehnice de racordare şi stă la baza întocmirii documentaţiilor tehnice/proiectelor tehnice aferente extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, precum şi/sau a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, aferente locului de consum.
    6. Prezentul aviz tehnic de racordare nu prezintă informaţii tehnice referitoare la tipul materialului, diametru, lungime sau la pozarea/montarea subterană/supraterană a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale necesare proiectării şi execuţiei acesteia.
    7. Punerea în funcţiune a racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează în termen de maximum 90 de zile de la obţinerea autorizaţiei de construire sau a acordului/autorizaţiei administratorului drumului, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. d^1) şi cele ale art. 151 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare (Legea).
    8. Punerea în funcţiune a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesare racordării la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, atât a unui viitor client casnic, cât şi a unui client final noncasnic în cazul căruia instalaţia de extindere şi branşare are o lungime de până la 2.500 m, se realizează în termen de maximum 90 de zile de la obţinerea autorizaţiei de construire necesare realizării obiectivului/conductei, în conformitate cu prevederile art. 148 alin. (3) şi ale art. 151 alin. (1) din Lege.

┌──────────────────────────────────────┐
│Reprezentantul legal al operatorului │
│sistemului de distribuţie a gazelor │
│naturale │
│Numele şi prenumele: │
│.......................... │
│Semnătura: …………………………… │
│Data ............................ │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la regulament
    Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale ....................................
    SCHIŢA
    cu soluţia tehnică de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
    - model -
    1. Numărul şi data de înregistrare a cererii de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale: ........................ şi/sau
    2. Solicitant: ...............................................
                          (numele şi prenumele/denumirea)

    3. Amplasament:
    [ ] extinderea/redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale ...............................;
                                                                                                                                                                                            (adresa completă)

    [ ] racord şi/sau staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare:
    .............................................
               (adresa completă)┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘

    LEGENDĂ:
    (Se vor specifica toate reprezentările grafice/semnele convenţionale ale caracteristicilor tehnice noi şi/sau existente aferente conductelor de distribuţie, racordului şi/sau staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare prevăzute în desenul de mai sus.)

    Instalator autorizat, angajat al operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale: ...................................
                                                                                                                                                                                              (numele şi prenumele)

    Tip autorizaţie instalator: .................
    Nr. legitimaţie: ............................
    Data: .......................................
    Semnătura: ..................................

    ANEXA 4

    la regulament
    CONTRACT
    de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
    - model -
    Părţile contractante:
    A. Operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale ...................... (denumirea), cu sediul social în ...................................., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare ............................, cont bancar nr. ............... deschis la Banca ................, titular al Licenţei nr. ........... de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, reprezentat legal în vederea semnării prezentului contract prin ........................., în calitate de ........, denumit în continuare OSD,
    şi

    B. Domnul/Doamna ......................., identificat(ă) prin buletinul/cartea de identitate ..... seria ...... nr. ........, eliberat/ eliberată la data de ............ de ............., cod numeric personal ..............., domiciliat(ă) în ................., str. ............... nr. ..., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......... cod poştal .........., telefon .........., cont bancar nr. ............... deschis la Banca ................, persoană fizică, denumit în continuare solicitant,
    sau

    B. Asociaţia de locatari/proprietari din ..................................., înregistrată la ..............., cu nr. ........., cod fiscal ..................., cod poştal .........., telefon .........., cont bancar nr. ............... deschis la Banca ................, reprezentată legal prin ........................, în calitate de .................................., denumită în continuare solicitant,
    sau

    B. Societatea ............................................, cu sediul în ......................., str. .................. nr. .........., judeţul/sectorul .........., cod poştal ............, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ......................., cod unic de înregistrare ......................., telefon .........., fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la Banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..............................., persoană juridică, denumită în continuare solicitant,
    au convenit încheierea prezentului contract.

    C. Primăria (Municipiului/Oraşului/Comunei)/Asocierea de dezvoltare intercomunitară ......, cu sediul în ....., str. ..... nr. ...., judeţul/sectorul .........., cod poştal ............, înregistrată la …………….. cu nr. ......................., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ......................., telefon .........., fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la Banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..............................., persoană juridică, denumită în continuare solicitant

    CAP. I
    Obiectul contractului
    ART. 1
    (1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a imobilului/obiectivului ........... situat în str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..........., judeţul ................, prevăzut în Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr. .................. din data de ................ .
    (2) Etapele procesului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale pe care le realizează OSD sunt:
    [ ] preluarea şi procesarea documentelor, altele decât cele aferente tarifului de analiză;
    [ ] obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare;
    [ ] proiectarea racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare;
    [ ] verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic de către un verificator de proiecte atestat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);
    [ ] execuţia racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;
    [ ] urmărirea lucrărilor privind execuţia racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare;
    [ ] recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/ postului de măsurare.


    ART. 2
    (1) Racordul şi/sau staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare fac/face parte din sistemul de distribuţie a gazelor naturale, iar certificatul de urbanism, avizele şi autorizaţiile emise de organismele abilitate, precum şi autorizaţia de construire a acestora se obţin în numele OSD.
    (2) Echipamentul de măsurare se achiziţionează şi se montează de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale.

    CAP. II
    Durata contractului
    ART. 3
    Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.

    ART. 4
    (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ........., stabilită cu termene de realizare şi punere în funcţiune a lucrărilor conform prevederilor din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare (Lege), şi legislaţia aplicabilă sectorului gazelor naturale şi lucrărilor de construcţii, corespunzătoare duratei de realizare a racordării.
    (2) Prelungirea duratei prezentului contract poate fi realizată cu acordul părţilor, sub condiţia notificării intenţiei de prelungire a acestuia cu minimum ............. înainte de data expirării termenului convenit iniţial.
    (3) Îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor contractuale, cu acordul celeilalte părţi, atrage după sine decalarea corespunzătoare a termenelor scadente aferente respectivelor obligaţii, cu prelungirea corespunzătoare a duratei prezentului contract.

    ART. 5
    Prelungirea duratei contractului se efectuează în baza unui act adiţional la contract, numai în termenul de valabilitate a avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

    ART. 6
    Contractul îşi produce efectele începând cu data încheierii sale şi până la punerea în funcţiune a obiectului acestuia.

    ART. 7
    Prezentul contract nu include costurile cu execuţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale.

    CAP. III
    Durata de execuţie şi de punere în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare
    ART. 8
    Racordarea prevăzută în Avizul tehnic de racordare nr. ................ din data de .................. se realizează de OSD/OE.

    ART. 9
    În situaţia eliberării cu întârziere de către autorităţile administrative a autorizaţiei de construire, precum şi a altor avize şi aprobări necesare execuţiei lucrării ce fac obiectul prezentului contract, din cauze ce nu depind de OSD sau de solicitant, durata de execuţie se decalează corespunzător.

    ART. 10
    (1) Punerea în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare depinde de termenul de realizare a lucrării:
    a) ............... prevăzut în contractul ....... (nr. /dată) ..... de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale;
    b) ......... prevăzut în planul de investiţie al OSD aprobat de ANRE.

    (2) Punerea în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare se realizează conform prevederilor art. 34 din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2020 (Regulament).

    ART. 11
    Pentru nefinalizarea punerii în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, inclusiv pentru neaducerea la situaţia iniţială a terenurilor unde sunt amplasate acestea, respectiv pentru neplata la timp a contravalorii racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PM finanţat de solicitant, se prevăd următoarele:
    a) plata unei penalităţi din partea OSD în cuantum de 0,5% din valoarea lucrărilor pe zi întârziere ...........................;
    b) plata unei penalităţi din partea solicitantului în cuantum de 0,5% din valoarea lucrărilor pe zi întârziere ......................... .


    CAP. IV
    Valoarea lucrărilor de racordare
    ART. 12
    (1) Valoarea lucrărilor necesare realizării racordului şi a SRM/SM/SR/PRM/PM, după caz, este de ....................., la care se adaugă TVA, conform legislaţiei în vigoare, şi este finanţată de ^1 .......................... .
    ^1 Se va completa cu datele OSD în cazul clienţilor finali (CF) noncasnici prevăzuţi la art. 148 alin. (3) din Lege sau cu datele CF noncasnic a cărui instalaţie de extindere şi branşare depăşeşte 2.500 m/primăria (municipiului/oraşului/comunei)/asocierea de dezvoltare intercomunitară, după caz.

    (2) După deplasarea proiectantului în teren pentru stabilirea exactă a lungimii racordului, în cazul existenţei unor diferenţe între lungimea prevăzută în avizul tehnic de racordare nr. .................... şi lungimea constatată în teren, valoarea se va ajusta în mod corespunzător, conform noii lungimi. Solicitantul va depune documentele prevăzute la art. 108 alin. (1) lit. g) din Lege, după caz.
    (3) Valoarea finală a lucrărilor poate suferi modificări, situaţie în care aceasta se va regulariza la valoarea cheltuielilor înregistrate de OSD în urma întocmirii documentelor justificative privind costurile finale ale lucrării, conform art. 24 alin. (3) din Metodologia de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Costurile cu obiectivele/conductele necesare racordării, cu excepţia racordurilor executate pentru solicitanţii precizaţi la art. 2 lit. d) şi e) şi la art. 6 alin. (3) din Regulament, sunt suportate de OSD şi sunt recunoscute în tariful de distribuţie în conformitate cu prevederile Legii.

    CAP. V
    Obligaţiile şi drepturile operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale
    ART. 13
    OSD are obligaţia:
    a) să întreprindă activităţile prevăzute la art. 1 alin. (2);
    b) să plătească solicitantului penalităţile stabilite în Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 14
    (1) OSD are dreptul:
    a) să propună solicitantului încheierea actului adiţional la contractul de racordare pentru situaţiile prevăzute în prezentul contract;
    b) să verifice anual îndeplinirea obligaţiei utilizatorului de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia în conformitate cu prevederile art. 148 alin. (4) din Lege.

    (2) În situaţia în care solicitantul nu achită sumele prevăzute la art. 15 alin. (1) în termen de 60 de zile de la data scadenţei OSD este îndreptăţit să rezilieze unilateral prezentul contract, prin transmiterea unei notificări, fără punere în întârziere sau alte formalităţi, şi să solicite plata de daune-interese.

    CAP. VI
    Obligaţiile şi drepturile solicitantului
    ART. 15
    (1) Solicitantul are obligaţia să asigure contravaloarea racordului şi a SRM/SM/SR/PRM/PM în termenele stabilite în prezentul contract, în situaţiile finanţării de către acesta a acestor obiective.
    (2) Solicitantul are obligaţia respectării prevederilor art. 148 alin. (4) şi (5) din Lege.
    (3) Solicitantul are obligaţia să solicite prin intermediul unui operator economic autorizat ANRE punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale în termen de maximum 180 de zile de la punerea în funcţiune a racordului.
    (4) În cazul în care solicitantul client final noncasnic ce se încadrează în prevederile art. 148 alin. (3)din Lege nu respectă obligaţia de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, acesta are obligaţia de a restitui OSD contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, proporţional cu perioada rămasă neutilizată.
    (5) Contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare care se restituie OSD, prevăzută la alin. (4), reprezintă diferenţa dintre valoarea de inventar a instalaţiei respective şi valoarea amortizării reglementate a instalaţiei de racordare înregistrate până la data constatării neîndeplinirii obligaţiei utilizatorului.

    ART. 16
    (1) Solicitantul are dreptul:
    a) să fie racordat la sistemul de distribuţie a gazelor naturale în termenul stabilit în prezentul contract şi în condiţiile prevăzute în Lege;
    b) să îi fie puse în funcţiune racordul şi/sau SRM/SM/SR/PRM/PM în termenele prevăzute în Lege.

    (2) În situaţia în care OSD nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale din culpa sa exclusivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă a termenului de realizare, solicitantul este îndreptăţit să solicite şi să primească daune-interese care să acopere pagubele suferite de solicitant ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către OSD.

    CAP. VII
    Încetarea contractului
    ART. 17
    În situaţia în care solicitantul notifică în scris încetarea prezentului contract, indiferent de motiv sau de situaţie, înainte de perioada prevăzută la art. 148 alin. (4) din Lege, acesta suportă daune-interese reprezentând contravaloarea activităţilor prestate de OSD pentru realizarea racordului şi/sau a SRM/SM/SR/PRM/PM prevăzută la art. 15 alin. (5) din prezentul contract.

    ART. 18
    În situaţia în care autorităţile administraţiei publice nu eliberează, indiferent de cauză, avizele/aprobările necesare execuţiei lucrărilor şi autorizaţia de construire/acordul sau autorizaţia administratorului drumului, atunci contractul de racordare încetează de drept, fără alte notificări şi puneri în întârziere.

    ART. 19
    Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
    a) la expirarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1);
    b) la solicitarea uneia dintre părţi, sub condiţia notificării prealabile în termen de ...... zile şi a obţinerii acordului celeilalte părţi;
    c) neachitarea racordului şi SRM/SM/SR/PRM/PM finanţate de solicitant în termenul stabilit;
    d) în cazul rezilierii contractului în situaţia prevăzută la art. 14 alin. (2).


    CAP. VIII
    Notificări
    ART. 20
    (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile de la data producerii acestora.
    (2) Toate notificările se transmit în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele prevăzute în contractul de racordare, dacă părţile nu convin asupra altor adrese sau asupra altor modalităţi pentru transmiterea notificărilor şi dacă prin contract nu se prevede o altă modalitate de transmitere.
    (3) În cazul în care notificarea se realizează prin poştă, aceasta se transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.

    CAP. IX
    Forţa majoră
    ART. 21
    (1) Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă.
    (2) Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeaşi dată.
    (3) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate conform reglementărilor în vigoare.
    (4) În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, părţile au dreptul să solicite desfiinţarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

    CAP. X
    Soluţionarea litigiilor
    ART. 22
    (1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, execuţia sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.
    (2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluţionare la instanţele judecătoreşti competente.

    CAP. XI
    Anexe
    ART. 23
    Următoarele documente sunt anexate, în copie, la prezentul contract:
    a) copia B.I./C.I./actului de constituire a asociaţiei/certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală a solicitantului, după caz;
    b) Avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr. ..... din data de ........;
    c) schiţa cu soluţia tehnică de racordare la SD.


    CAP. XII
    Clauze finale
    ART. 24
    (1) Contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare, stabilită conform art. 15 alin. (5), se restituie OSD de regulă, în rate lunare egale, calculate pe perioada rămasă neutilizată, cuprinsă între data constatării neîndeplinirii obligaţiei clientului final noncasnic precizată la art. 148 alin. (4) din Lege.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), părţile pot conveni şi alt grafic de restituire a contravalorii lucrărilor de proiectare şi execuţie a instalaţiei de racordare.

    ART. 25
    Data constatării neîndeplinirii obligaţiei utilizatorului este considerată:
    a) data la care OSD constată prin verificare încălcarea obligaţiei clientului final noncasnic de a utiliza locul de consum şi de a păstra destinaţia acestuia;
    sau

    b) data comunicată de utilizator prin notificare scrisă, de la care clientul final noncasnic nu va mai utiliza locul de consum şi nu va mai păstra destinaţia acestuia, adresată operatorului de distribuţie concesionar cu cel puţin 30 de zile anterior datei de la care se modifică destinaţia locului de consum.


    ART. 26
    Părţile contractante pot conveni modificarea şi/sau completarea prezentului contract prin act adiţional, cu respectarea contractului şi a celorlalte reglementări în vigoare.

    ART. 27
    Termenii de specialitate utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi de legislaţia în vigoare.

    ART. 28
    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, / / , în două exemplare originale în limba română, având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

    ART. 29
    Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil, precum şi cu celelalte reglementări în vigoare.

    ART. 30
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.


┌──────────────────────────────────────┐
│Pentru OSD │
│Numele şi prenumele: .......... │
│Funcţia: ...................... │
│Semnătura: .................... │
│Data: ......................... │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Pentru solicitant │
│Numele şi prenumele: .......... │
│Semnătura: .................... │
│Data: ......................... │
└──────────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016