Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 9 iunie 2020  de stabilire a procedurii şi a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 9 iunie 2020 de stabilire a procedurii şi a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 552 din 26 iunie 2020
──────────
    Pus în aplicare prin ORDINUL nr. 654 din 9 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 552 din 26 iunie 2020.
──────────
    În temeiul art. 56 alin. (5) şi art. 67 alin. (2) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar aprobă prezentul regulament.
    ART. 1
    Dispoziţii generale
    (1) Prezentul regulament are ca obiect adoptarea unor măsuri pentru stabilirea procedurii şi a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic în temeiul art. 11 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare^1, denumită în continuare Legea nr. 202/2016, şi al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1.795 al Comisiei din 20 noiembrie 2018 de stabilire a procedurii şi a criteriilor de aplicare a testului de echilibru economic, în temeiul articolului 11 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1.795.
    ^1 Care transpune Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european şi Directiva (UE) 2016/2.370 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători şi guvernanţa infrastructurii feroviare.

    (2) Prezentul regulament este obligatoriu pentru:
    a) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar;
    b) solicitantul unui nou serviciu de transport feroviar de călători;
    c) entităţile care au dreptul să ceară un test de echilibru economic, prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 202/2016.

    (3) Regulamentul urmăreşte aplicarea unitară şi transparentă a prevederilor Legii nr. 202/2016, în condiţii de certitudine juridică.
    (4) În urma solicitării înaintate de către: autoritatea sau autorităţile competente care a/au atribuit contractul de servicii publice, oricare altă autoritate competentă interesată care are dreptul de a limita accesul în înţelesul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 202/2016, administratorul infrastructurii, operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar stabileşte dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice de transport feroviar ar fi compromis de un nou serviciu de transport feroviar de călători.

    ART. 2
    Obiect şi domeniu de aplicare
    (1) Prezentul regulament pune în aplicare prevederile art. 10,11 şi 11^1 din Legea nr. 202/2016.
    (2) Prezentul regulament stabileşte detaliile procedurii şi ale criteriilor de urmat atunci când se stabileşte dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice de transport feroviar ar fi compromis de un nou serviciu de transport feroviar de călători.
    (3) Testul de echilibru economic trebuie solicitat numai în ceea ce priveşte serviciile de transport feroviar de călători care nu sunt prestate în temeiul unui contract de servicii publice şi care fie sunt complet noi, fie implică o modificare substanţială a unui serviciu de transport feroviar de călători existent. Testul de echilibru economic trebuie solicitat şi pentru serviciile comerciale prestate de acelaşi operator care execută un contract de servicii publice.

    ART. 3
    Definiţii
    În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
    a) administratorul infrastructurii - Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., compania responsabilă de operarea, mentenanţa şi reînnoirea infrastructurii feroviare pe reţeaua de căi ferate din România, precum şi de participarea la dezvoltarea acesteia, conform legislaţiei de înfiinţare şi funcţionare şi potrivit normelor stabilite prin legislaţia în vigoare în cadrul politicii generale privind dezvoltarea şi finanţarea infrastructurii^2;
    ^2 Potrivit art. 3 pct. 3 din Legea nr. 202/2016.

    b) autoritate competentă - orice autoritate publică sau grup de autorităţi publice din România care are competenţa de a interveni în transportul public de călători sau orice organism învestit cu o astfel de autoritate^3;
    ^3 Conform art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului.

    c) contract de servicii publice - un contract de servicii publice, definit la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, în domeniul transportului feroviar;
    d) impact financiar net - impactul noului serviciu de transport feroviar de călători asupra soldului net al costurilor şi al veniturilor care rezultă din îndeplinirea obligaţiei de serviciu public prevăzute într-un contract de servicii publice, care include un profit rezonabil^4;
    ^4 Conform art. 3 pct. 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1.795.

    e) nou serviciu de transport de călători - un serviciu de transport feroviar de călători destinat să funcţioneze ca serviciu cu orar regulat, care fie este cu totul nou, fie implică o modificare substanţială a unui serviciu existent de transport feroviar de călători, în special în sensul creşterii frecvenţei serviciilor sau al sporirii numărului de opriri, şi care nu este prestat în cadrul unui contract de servicii publice^5;
    ^5 Art. 3 pct. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1.795.

    f) operator de transport feroviar - echivalentul expresiei întreprindere feroviară, definită la art. 3 pct. 1 din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european, orice entitate publică sau privată autorizată a cărei activitate principală constă în furnizarea serviciilor de transport feroviar de mărfuri şi/sau călători, tracţiunea fiind asigurată obligatoriu de aceasta; sunt incluse, de asemenea, societăţi care asigură doar tracţiunea^6;
    ^6 Conform art. 3 pct. 18 din Legea nr. 202/2016.

    g) solicitant - întreprinderea care notifică Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar şi administratorului infrastructurii intenţia sa de a opera un nou serviciu de transport de călători înainte de a solicita capacitate de infrastructură de la administratorul infrastructurii, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 202/2016;
    h) test de echilibru economic - procesul de evaluare care este descris la art. 11 alin. (1)-(4) şi art. 11^1 din Legea nr. 202/2016, precum şi la art. 10 din prezentul regulament şi care este efectuat de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar la cererea uneia dintre entităţile menţionate la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 202/2016, pentru a stabili dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar urma să fie compromis de noul serviciu de transport feroviar de călători propus^7.
    ^7 Conform art. 3 pct. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1.795.    ART. 4
    Notificarea unui nou serviciu de transport feroviar de călători planificat
    (1) Solicitantul notifică administratorului de infrastructură şi Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar intenţia de a opera un nou serviciu de transport feroviar de călători cu cel puţin 18 luni înainte de intrarea în vigoare a graficului de circulaţie la care se referă cererea de capacitate, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (4) prima teză din Legea nr. 202/2016.
    (2) Formularul standard de notificare a unui nou serviciu de transport feroviar de călători prevăzut în anexa nr. 1 trebuie completat de solicitant cu informaţiile aferente şi transmis Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar. Formularul standard poate fi descărcat de către solicitant de pe pagina web^8 a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.
    ^8 www.consiliulferoviar.ro

    (3) Conţinutul formularului standard de notificare include următoarele informaţii:
    a) denumirea solicitantului, adresa, entitatea juridică şi numărul de înregistrare, dacă este cazul;
    b) datele de contact ale persoanei responsabile cu furnizarea de informaţii;
    c) data licenţei şi a certificatului de siguranţă ale solicitantului sau precizarea stadiului în care se află procedura de obţinere a acestora;
    d) ruta detaliată, cu indicarea situării gărilor de plecare şi de sosire, precum şi a tuturor opririlor intermediare;
    e) data planificată de începere a operării noului serviciu de transport feroviar de călători propus;
    f) orarul orientativ, frecvenţa şi capacitatea noului serviciu de transport feroviar de călători propus, inclusiv orele de plecare, orele de sosire şi legăturile propuse, precum şi orice abatere de la frecvenţa sau de la opririle din orarul standard, pe fiecare sens de circulaţie;
    g) informaţii orientative referitoare la materialul rulant pe care plănuieşte să îl utilizeze solicitantul.

    (4) Informaţiile referitoare la operarea planificată a noului serviciu de transport feroviar de călători trebuie să acopere cel puţin primii 3 ani şi, pe cât posibil, primii 5 ani de activitate.
    (5) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar publică pe pagina web proprie formularul standard de notificare transmis de solicitant, prevăzut la anexa nr. 1. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar înştiinţează, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 10 zile de la primirea unui formular de notificare complet:
    a) orice autoritate competentă care a atribuit un contract de servicii publice pentru un serviciu de transport feroviar de călători pe respectiva rută sau pe o rută alternativă în sensul Legii nr. 202/2016;
    b) orice altă autoritate competentă interesată care are dreptul de a limita accesul în temeiul art. 11 din Legea nr. 202/2016;
    c) orice operator de transport feroviar care prestează servicii în temeiul unui contract de servicii publice pe ruta noului serviciu de transport feroviar de călători sau pe o rută alternativă.

    (6) Toate informaţiile furnizate de solicitant în formularul standard de notificare şi toate documentele justificative se transmit Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar şi administratorului de infrastructură în format electronic. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate accepta depunerea documentelor pe suport hârtie, în cazuri temeinic justificate. Documentele anexate la formular vor fi prezentate în original şi/sau în copii, copiile fiind certificate pentru conformitate de către partea/părţile care notifică sau de către împuterniciţii acestora, autorizaţi să o/le reprezinte.
    (7) Dacă notificarea este incompletă, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar informează solicitantul că nu vor fi luate în considerare cererile incomplete şi îi oferă acestuia posibilitatea de a-şi completa notificarea într-un termen rezonabil, care să nu depăşească 10 zile lucrătoare.

    ART. 5
    Termenul de solicitare a unui test de echilibru economic
    (1) Orice cerere de efectuare a unui test de echilibru economic se întocmeşte conform modelului de formular prevăzut la anexa nr. 2 şi se înaintează Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, în termen de 30 de zile de la primirea informării privind serviciul de transport feroviar de călători, de către:
    a) autoritatea sau autorităţile competente care a/au atribuit contractul de servicii publice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    b) oricare altă autoritate competentă interesată care are dreptul de a limita accesul în sensul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 202/2016;
    c) administratorul infrastructurii;
    d) operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice.

    (2) În cazul în care, la data primirii notificării solicitantului conform prevederilor art. 4, este în curs de licitaţie competitivă atribuirea unui contract de servicii publice care vizează aceeaşi rută sau o rută alternativă, iar termenul de depunere a ofertelor la autoritatea competentă a expirat, entităţile menţionate la alin. (1) pot solicita, în termen de 30 de zile de la primirea informării, un test de echilibru economic în ceea ce priveşte viitorul contract de servicii publice. Această dispoziţie nu aduce atingere aplicării prezentului regulament în cazul unui contract de servicii publice în curs de desfăşurare la data notificării solicitantului.
    (3) Dacă nu se prezintă nicio solicitare de test de echilibru economic în termenul prevăzut la alin. (1), Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar informează fără întârziere solicitantul şi administratorul infrastructurii. Administratorul infrastructurii soluţionează cererea de acces în conformitate cu cap. IV secţiunea a 3-a din Legea nr. 202/2016.

    ART. 6
    Cerinţe în materie de informaţii pentru testul de echilibru economic
    (1) Entitatea care solicită testul de echilibru economic furnizează următoarele informaţii:
    a) denumirea entităţii solicitante, adresa, entitatea juridică şi numărul de înregistrare, dacă este cazul;
    b) datele de contact ale persoanei responsabile cu furnizarea de informaţii;
    c) informaţii care să demonstreze că echilibrul economic al contractului riscă să fie compromis de noul serviciu de transport feroviar de călători;
    d) dacă entitatea solicitantă este o autoritate competentă sau operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice, o copie a contractului de servicii publice.

    (2) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate solicita orice informaţii necesare, inclusiv, dacă este cazul:
    a) de la autoritatea competentă:
    1. previziunile relevante referitoare la trafic, cerere şi venituri, inclusiv metodologia de realizare a previziunilor;
    2. după caz, metodologia şi datele utilizate pentru calcularea efectului financiar net în temeiul art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 şi al anexei la respectivul regulament;

    b) de la operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice:
    1. o copie a contractului de servicii publice, în cazul în care nu a fost furnizată în temeiul alin. (1) lit. d);
    2. planul de afaceri al operatorului de transport feroviar pentru ruta care face obiectul contractului de servicii publice sau pentru o rută alternativă;
    3. previziunile relevante referitoare la trafic, cerere şi venituri, inclusiv metodologia de realizare a previziunilor;
    4. informaţii privind veniturile şi marjele de profit obţinute de operatorul de transport feroviar pe ruta care face obiectul contractului de servicii publice sau pe o rută alternativă;
    5. informaţii privind orarul serviciilor, inclusiv orele de plecare, opririle intermediare, orele de sosire şi legăturile;
    6. estimările legate de elasticitatea serviciilor, cum ar fi, de exemplu, elasticitatea cererii în raport cu preţul^9, elasticitatea cererii în raport cu caracteristici de calitate a serviciilor, precum frecvenţa serviciului, durata călătoriei, orar etc.;
    ^9 Elasticitatea cererii în funcţie de preţul produsului/serviciului măsoară sensibilitatea consumatorilor la modificarea preţului bunului/serviciului respectiv. Elasticitatea cererii în funcţie de preţ >se exprimă prin valoarea raportului dintre variaţia procentuală a cantităţii cerute şi variaţia procentuală a preţului.

    7. costul de capital şi costurile de operare aferente serviciilor prestate în temeiul contractului de servicii publice, precum şi variaţiile costurilor şi ale cererii generate de noul serviciu de transport feroviar de călători;

    c) de la solicitant, informaţii privind planurile sale de operare a noului serviciu de transport feroviar de călători, inclusiv:
    1. planul de afaceri;
    2. previziunile referitoare la traficul de călători şi veniturile, inclusiv metodologia de realizare a previziunilor;
    3. strategiile de stabilire a preţurilor;
    4. modalităţile de emitere a biletelor;
    5. specificaţiile materialului rulant, cum ar fi, de exemplu, numărul de locuri pe scaune, configuraţia vehiculelor etc.;
    6. strategia de marketing;

    d) de la administratorul infrastructurii:
    1. informaţii privind liniile sau tronsoanele relevante, pentru a se asigura că noul serviciu de transport feroviar de călători poate fi operat pe infrastructura respectivă;
    2. informaţii privind potenţialele efecte ale serviciului de transport feroviar de călători propus asupra performanţelor şi a fiabilităţii noului serviciu de transport feroviar de călători;
    3. evaluarea impactului asupra utilizării capacităţii;
    4. planuri de dezvoltare a infrastructurii pe rutele pentru care se propune noul serviciu de transport feroviar de călători, inclusiv indicarea momentului în care vor fi puse în aplicare aceste planuri;
    5. informaţii cu privire la acordurile-cadru relevante încheiate sau aflate în curs de a fi încheiate, în special cu operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice.
    Obligaţiile de informare ale administratorului infrastructurii prevăzute alin. (2) lit. d) pct. 1 nu aduc atingere obligaţiilor sale în cadrul procedurii de alocare menţionate în cap. IV secţiunea a 3-a din Legea nr. 202/2016.    (3) Toate informaţiile se transmit Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar în format electronic. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate accepta însă depunerea documentelor pe suport hârtie, în cazuri temeinic justificate. Documentele anexate la formular vor fi prezentate în original şi/sau în copii, copiile fiind certificate, pentru conformitate, de către partea/părţile care notifică sau de către împuterniciţii acestora, autorizaţi să o/le reprezinte.

    ART. 7
    Confidenţialitate
    (1) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar nu divulgă informaţiile sensibile din punct de vedere comercial primite de la părţi în legătură cu testul de echilibru economic.
    (2) Entitatea care solicită testul de echilibru economic şi solicitantul motivează orice propunere de nedivulgare a informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial în momentul furnizării informaţiilor respective Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, transmiţând, de asemenea, dacă este cazul, o versiune neconfidenţială a acestora. Astfel de informaţii pot include, în speţă, informaţii tehnice sau financiare legate de know-how-ul, planul de afaceri, structura costurilor, strategiile de marketing şi de stabilire a preţurilor, sursele de aprovizionare şi cotele de piaţă ale unei întreprinderi. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar elimină din decizia sa orice informaţie sensibilă din punct de vedere comercial înainte ca aceasta să fie notificată şi publicată în conformitate cu art. 10 alin. (5). Informaţiile incluse în formularul standard de notificare, specificate la art. 4 alin. (3), nu sunt considerate sensibile din punct de vedere comercial.
    (3) În cazul în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar constată că motivele oferite pentru nedivulgare în temeiul alin. (2) nu sunt admisibile, se pronunţă prin decizie, care se comunică în scris părţii care solicită confidenţialitatea, cel târziu cu 14 zile înainte de adoptarea deciziei menţionate la art. 10 alin. (1). Decizia poate fi contestată în condiţiile art. 57 din Legea nr. 202/2016. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar nu divulgă informaţiile contestate până în momentul în care instanţa nu a emis o hotărâre definitivă în privinţa confidenţialităţii.

    ART. 8
    Procedura aplicabilă testului de echilibru economic
    (1) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate solicita entităţii care solicită efectuarea testului de echilibru economic să îi furnizeze orice informaţii suplimentare pe care le consideră necesare în conformitate cu art. 6 alin. (2), în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. Entitatea care solicită efectuarea testului de echilibru economic trebuie să furnizeze aceste informaţii într-un termen rezonabil stabilit de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar. În cazul în care consideră că informaţiile suplimentare primite nu sunt suficiente, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate solicita mai multe informaţii.
    (2) În cazul în care, cu 40 de zile înainte de ultima zi de primire a cererilor de capacitate stabilită în conformitate cu pct. 3 din anexa nr. VII la Legea nr. 202/2016, informaţiile furnizate de entitatea solicitantă sunt încă incomplete, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar efectuează testul de echilibru economic pe baza informaţiilor disponibile. Cu toate acestea, în cazul în care consideră că informaţiile sunt insuficiente pentru efectuarea testului, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar respinge solicitarea.
    (3) În termen de 30 de zile de la primirea solicitării de efectuare a unui test de echilibru economic, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar solicită şi de la celelalte părţi, prevăzute la art. 6 alin. (2), să îi furnizeze, în conformitate cu dispoziţia respectivă, informaţiile necesare pentru efectuarea testului, în măsura în care informaţiile respective pot fi furnizate în mod rezonabil de către partea în cauză. Dacă informaţiile astfel furnizate sunt incomplete, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate solicita clarificări suplimentare, stabilind termene rezonabile.
    (4) În cazul în care, cu 40 de zile înainte de ultima zi de primire a cererilor de capacitate stabilită în conformitate cu pct. 3 din anexa nr. VII la Legea nr. 202/2012, informaţiile furnizate de solicitantul care a depus o cerere de acces sunt încă incomplete, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar efectuează testul pe baza informaţiilor disponibile. Cu toate acestea, în cazul în care consideră că informaţiile furnizate de solicitant sunt insuficiente pentru efectuarea testului, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar adoptă o decizie prin care se refuză acordarea accesului.
    (5) Dacă operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice nu este entitatea solicitantă şi dacă, cu 40 de zile înainte de ultima zi de primire a cererilor de capacitate stabilită în conformitate cu pct. 3 din anexa nr. VII la Legea nr. 202/2012, informaţiile furnizate de respectiva entitate sunt încă incomplete, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar efectuează testul pe baza informaţiilor disponibile. Cu toate acestea, în cazul în care consideră că informaţiile furnizate sunt insuficiente pentru efectuarea testului, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar adoptă o decizie prin care se acordă accesul.
    (6) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar adoptă o decizie în termen de 40 de zile de la primirea tuturor informaţiilor relevante şi, în orice caz, înainte de ultima zi de primire a cererilor de capacitate stabilită în conformitate cu pct. 3 din anexa nr. VII la Legea nr. 202/2012. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar înştiinţează fără întârziere administratorul infrastructurii cu privire la decizia sa.
    (7) În cazul în care se prezintă o cerere de efectuare a unui test de echilibru economic în conformitate cu art. 5 alin. (2) în privinţa unui contract de servicii publice care este în curs de licitaţie competitivă, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate suspenda examinarea cererii propuse de noul serviciu de transport feroviar de călători pe o perioadă maximă de 365 de zile de la data primirii notificării solicitantului referitoare la noul serviciu de transport feroviar de călători sau până la încheierea procedurii de licitaţie, dacă aceasta survine mai întâi.

    ART. 9
    Conţinutul testului de echilibru economic şi criteriile de evaluare
    (1) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar evaluează dacă echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar urma să fie compromis de noul serviciu de transport feroviar de călători propus. Se consideră că echilibrul economic este compromis dacă noul serviciu feroviar de transport de călători ar avea un impact negativ substanţial cel puţin asupra unuia dintre următoarele elemente:
    a) profitabilitatea serviciilor pe care întreprinderea feroviară le operează în temeiul contractului de servicii publice;
    b) costul net pentru autoritatea competentă care atribuie contractul de servicii publice.

    (2) Analiza se raportează la contractul de servicii publice în ansamblul său, nu la servicii individuale operate în temeiul acestuia, pe întreaga sa durată.
    (3) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar evaluează impactul financiar net al noului serviciu de transport feroviar de călători asupra contractului de servicii publice. Analiza costurilor şi a veniturilor generate de operarea serviciilor care fac obiectul contractului de servicii publice după intrarea pe piaţă a noului serviciu de transport feroviar de călători include următoarele elemente:
    a) variaţia costurilor suportate şi a veniturilor obţinute de întreprinderea feroviară care execută contractul de servicii publice (inclusiv, dacă este cazul, orice economii de cost, cum ar fi cele care rezultă din neînlocuirea materialului rulant ajuns la sfârşitul duratei sale de viaţă utilă sau din neînlocuirea personalului al cărui contract se încheie);
    b) efectele financiare generate în reţeaua care face obiectul contractului de servicii publice de către noul serviciu de transport feroviar de călători propus (precum atragerea călătorilor care ar putea fi interesaţi de o legătură cu un serviciu regional care face obiectul contractului de servicii publice);
    c) posibilele reacţii concurenţiale ale întreprinderii feroviare care execută contractul de servicii publice;
    d) impactul asupra investiţiilor relevante ale întreprinderilor feroviare sau ale autorităţilor competente, de exemplu în materialul rulant.

    (4) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar evaluează importanţa impactului luând în considerare, în special, dispoziţiile contractuale în vigoare între autoritatea competentă şi operatorul de transport feroviar care operează serviciile publice, inclusiv, în cazul în care se aplică, nivelul compensaţiei stabilit în conformitate cu anexa la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 sau rezultat din atribuirea concurenţială, precum şi orice mecanisme de partajare a riscurilor, de exemplu a riscurilor în materie de trafic şi de venituri.
    (5) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar evaluează şi:
    a) beneficiile nete oferite clienţilor pe termen scurt şi mediu de noul serviciu de transport feroviar de călători şi, după caz, beneficiile sociale care pot apărea în sens mai larg, cu privire la întreaga colectivitate, în sensul pct. 3 din preambulul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1.795;
    b) impactul noului serviciu de transport feroviar de călători asupra performanţei şi calităţii serviciilor feroviare;
    c) impactul noului serviciu de transport feroviar de călători asupra planificării orarelor serviciilor feroviare.

    (6) În cazul în care examinează mai multe cereri de acces, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate lua decizii diferite cu privire la cererile primite, pe baza unei analize a impactului fiecăreia dintre ele asupra echilibrului economic al contractului de servicii publice, a efectelor asupra concurenţei, a beneficiilor nete oferite clienţilor şi a impactului asupra reţelei, precum şi a efectelor lor cumulate asupra echilibrului economic al contractului de servicii publice.
    (7) Evaluarea efectuată în conformitate cu prezentul articol nu aduce atingere obligaţiei Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar de a raporta autorităţilor naţionale aspectele legate de ajutoarele de stat în conformitate cu art. 56 alin. (13) din Legea nr. 202/2012.
    (8) Metodologia utilizată pentru realizarea testului de echilibru economic este prevăzută în anexa nr. 3.

    ART. 10
    Rezultatele testului de echilibru economic
    (1) În urma testului de echilibru economic efectuat în conformitate cu art. 8 şi 9, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar ia o decizie astfel cum se prevede la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 202/2016, pe baza căreia dreptul de acces la infrastructura feroviară se acordă, se modifică, se acordă doar în anumite condiţii sau se refuză.
    (2) În cazul în care echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar urma să fie compromis de noul serviciu de transport feroviar de călători, în baza unei decizii, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar:
    a) indică, după caz, eventuale modificări ale noului serviciu de transport feroviar de călători, precum o modificare a frecvenţelor, a traseelor, a opririlor intermediare sau a orarelor, care ar asigura îndeplinirea condiţiilor de acordare a dreptului de acces prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 202/2016; şi/sau
    b) poate emite recomandări adresate autorităţilor competente, dacă acest lucru este relevant, având în vedere beneficiile nete oferite clienţilor menţionate la art. 9 alin. (5) lit. a), în ceea ce priveşte alte modificări, nelegate de noul serviciu de transport de călători, care ar asigura îndeplinirea condiţiilor de acordare a dreptului de acces.

    (3) Dacă cererea de acces vizează operarea unui nou serviciu de transport de călători de mare viteză, astfel cum este definit la art. 3 pct. 27^1 din Legea nr. 202/2016, în urma procedurii şi a analizei prevăzute în prezentul regulament, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar acţionează în conformitate cu art. 11^1 din Legea nr. 202/2016.
    (4) În situaţiile descrise la art. 5 alin. (2) teza a II-a, în cazul în care testul de echilibru economic efectuat, ţinându-se cont de contractul de servicii publice existent, demonstrează că accesul poate fi acordat, acesta este limitat ca durată până la obţinerea rezultatului testului de echilibru economic care urmează să fie efectuat în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) teza I şi cu art. 8 alin. (7).
    (5) Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar notifică o versiune neconfidenţială a deciziei sale entităţilor enumerate la art. 11 alin. (4) din Legea nr. 202/2016 şi o publică pe pagina sa web.

    ART. 11
    Cooperarea dintre organismele de reglementare competente în privinţa unui nou serviciu internaţional de transport de călători propus
    (1) La primirea notificării din partea unui solicitant cu privire la intenţia sa de a demara un nou serviciu internaţional de transport de călători, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar informează în acest sens celelalte organisme de reglementare care deţin competenţe în privinţa rutei noului serviciu propus. Organismele de reglementare în cauză verifică informaţiile primite şi se informează reciproc cu privire la orice inconsecvenţe.
    (2) La primirea unei cereri de efectuare a unui test de echilibru economic din partea entităţilor menţionate la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 202/2016, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar informează în acest sens celelalte organisme de reglementare competente.
    (3) Organismele de reglementare îşi furnizează reciproc rezultatele testelor lor de echilibru economic, pentru a oferi celorlalte organisme de reglementare suficiente ocazii de a-şi prezenta observaţiile cu privire la rezultatele testelor respective înainte de finalizarea acestora. Organismele de reglementare cooperează pentru a ajunge la o soluţie în conformitate cu art. 58 din Legea nr. 202/2016.
    (4) În cursul oricărui schimb de informaţii cu privire la testele de echilibru economic, organismele de reglementare respectă confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere economic primite de la părţile implicate. Ele pot utiliza aceste informaţii doar pentru cazul în speţă.

    ART. 12
    Dispoziţii finale
    (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.
    (2) Prezentul regulament este pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 1

    la regulament
    1. Formular standard de notificare a unui nou serviciu de transport feroviar de călători

┌─────────────────────────────────────┬┐
│1. Informaţii privind solicitantul ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│a) Denumirea solicitantului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│b) Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│c) Entitatea juridică ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│d) Numărul de înregistrare, dacă este││
│cazul ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│2. Datele de contact ale persoanei ││
│responsabile cu furnizarea de ││
│informaţii ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│3. Data licenţei şi a certificatului ││
│de siguranţă ale solicitantului sau ││
│precizarea stadiului în care se află ││
│procedura de obţinere a acestora ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│4. Ruta detaliată, cu indicarea ││
│situării gărilor de plecare şi de ││
│sosire, precum şi a tuturor opririlor││
│intermediare ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│5. Data planificată de începere a ││
│operării noului serviciu de transport││
│feroviar de călători propus* ││
│*Informaţiile referitoare la operarea││
│planificată a noului serviciu de ││
│transport feroviar de călători ││
│trebuie să acopere cel puţin primii 3││
│ani şi, pe cât posibil, primii 5 ani ││
│de activitate. ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│6. Orarul orientativ, frecvenţa şi ││
│capacitatea noului serviciu de ││
│transport feroviar de călători ││
│propus, inclusiv orele de plecare, ││
│orele de sosire şi legăturile ││
│propuse, precum şi orice abatere de ││
│la frecvenţa sau de la opririle din ││
│orarul standard, pe fiecare sens de ││
│circulaţie ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│7. Informaţii orientative referitoare││
│la materialul rulant pe care ││
│plănuieşte să îl utilizeze ││
│solicitantul ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    De asemenea, enumeraţi şi detaliaţi tipul documentelor justificative anexate prezentului formular de notificare. Identificaţi şi motivaţi, dacă este cazul, care sunt informaţiile sensibile din punct de vedere comercial din documentele justificative anexate, altele decât cele care fac parte din categoria celor menţionate la art. 4 alin. (3) din regulament. În această situaţie veţi transmite şi o versiune neconfidenţială a acestor informaţii.

    2. Scopul prezentului formular de notificare
    Prezentul formular de notificare prevede informaţiile care trebuie furnizate de solicitantul care depune la Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar o notificare privind intenţia sa de a opera un nou serviciu de transport feroviar de călători.
    Este important ca solicitantul să înainteze un formular completat corespunzător şi să furnizeze Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, în timp util, informaţiile solicitate.

    3. Entităţile obligate să depună notificări
    Orice solicitant care intenţionează să opereze un nou serviciu de transport feroviar de călători are obligaţia să depună o notificare la Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar înainte de a solicita capacitate de infrastructură de la administratorul infrastructurii.

    4. Necesitatea unei notificări corecte şi complete
    Toate informaţiile solicitate în prezentul formular de notificare trebuie să fie corecte şi complete. Informaţiile solicitate trebuie introduse în secţiunea corespunzătoare din prezentul formular de notificare. Solicitantul trebuie să aibă în vedere, în special, următoarele aspecte:
    a) termenele referitoare la notificare încep să curgă de la data la care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar a primit toate informaţiile necesare privind operarea noului serviciu de transport feroviar de călători;
    b) în timpul pregătirii notificării, solicitantul trebuie să verifice dacă datele de contact, în special numerele de telefon, fax şi adresele de poştă electronică furnizate sunt corecte, relevante şi actualizate;
    c) solicitantul care, în mod intenţionat sau din neglijenţă, furnizează informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori documente incomplete sau nu furnizează informaţiile şi documentele solicitate poate fi sancţionat cu amendă, în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare.


    5. Cum se efectuează notificarea
    Prezentul formular de notificare trebuie completat în limba română şi semnat de reprezentantul legal sau convenţional al solicitantului. Toate informaţiile furnizate de solicitant în prezentul formular şi orice documente justificative vor fi transmise Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar în format electronic. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate accepta depunerea documentelor pe suport hârtie, în cazuri temeinic justificate.
    Documentele anexate la prezentul formular de notificare vor fi prezentate în original şi/sau în copii, copiile fiind certificate, pentru conformitate, de către solicitant sau de către împuterniciţii acestuia, autorizaţi să îl reprezinte. În cazul în care aceste documente sunt redactate în altă limbă decât limba română, trebuie depusă o traducere efectuată de un traducător autorizat.
    Notificarea va fi depusă la Registratura generală a Consiliului Concurenţei, în atenţia Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, sau va fi transmisă prin e-mail la adresele publicate pe pagina web a instituţiei, www.consiliulferoviar.ro.

    6. Confidenţialitatea informaţiilor
    În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din regulament, notificarea urmează să fie publicată pe pagina web a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.
    În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din regulament informaţiile incluse în prezentul formular standard de notificare nu sunt considerate sensibile din punct de vedere comercial.

    7. Declaraţie
    La semnarea notificării de către reprezentantul solicitantului, acesta trebuie să prezinte în original dovada scrisă că este autorizat să reprezinte respectivul solicitant. În cazul în care autorizaţia/împuternicirea este redactată în altă limbă decât limba română, trebuie depusă o traducere efectuată de un traducător autorizat.
    Notificarea trebuie să se încheie cu următoarea declaraţie, care trebuie semnată de sau în numele reprezentantului care face notificarea:
    "Această notificare conţine ....... pagini. Solicitantul declară că informaţiile furnizate în prezenta notificare sunt, după cunoştinţa lor, adevărate, corecte şi complete, că au fost furnizate copii conforme şi complete ale documentelor solicitate în formularul de faţă, că toate estimările sunt prezentate ca atare şi constituie estimările cele mai precise ale faptelor în cauză şi că toate opiniile exprimate sunt sincere.
    Locul şi data:
    Semnătura:
    Numele şi funcţia:
    În numele solicitantului: "    ANEXA 2

    la regulament
    1. Formular privind cererea pentru realizarea unui test de echilibru economic

┌─────────────────────────────────────┬┐
│1. Informaţii privind entitatea ││
│solicitantă ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│a) Denumirea entităţii solicitante ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│b) Adresa ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│c) Entitatea juridică ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│d) Numărul de înregistrare, dacă este││
│cazul ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│2. Datele de contact ale persoanei ││
│responsabile cu furnizarea de ││
│informaţii ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│3. Informaţii care să demonstreze că ││
│echilibrul economic al contractului ││
│riscă să fie compromis de noul ││
│serviciu de transport feroviar de ││
│călători ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│4. O copie a contractului de servicii││
│publice, dacă entitatea solicitantă ││
│este o autoritate competentă sau ││
│operatorul de transport feroviar care││
│execută contractul de servicii ││
│publice ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    În temeiul art. 6 alin. (2) din regulament, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate solicita orice informaţii necesare în vederea realizării testului de echilibru economic.

    2. Scopul prezentului formular
    Prezentul formular cuprinde informaţiile care trebuie furnizate Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar de către entitatea solicitantă a unui test de echilibru economic. Este important ca entitatea solicitantă a unui astfel de test să înainteze un formular completat corespunzător şi să furnizeze Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, în timp util, informaţiile solicitate, dacă este cazul, în conformitate cu art. 6 alin. (2) din regulament.

    3. Entităţile care au dreptul să ceară un test de echilibru economic
    Testul de echilibru economic poate fi cerut de următoarele entităţi:
    a) autoritatea sau autorităţile competente care a/au atribuit contractul de servicii publice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    b) orice altă autoritate competentă interesată care are dreptul de a limita accesul în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) administratorul infrastructurii;
    d) orice operator de transport feroviar care execută contractul de servicii publice acordat de autoritatea prevăzută la lit. a).

    4. Necesitatea unei cereri corecte şi complete
    Toate informaţiile, atât cele prevăzute în formularul privind cererea pentru realizarea unui test de echilibru economic, cât şi cele care pot fi solicitate de Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar în conformitate cu art. 6 alin. (2) din regulament, trebuie să fie corecte şi complete.
    Entitatea solicitantă trebuie să aibă în vedere, în special, următoarele aspecte:
    a) cererea privind un test de echilibru economic trebuie depusă în termen de 30 de zile de la publicarea notificării solicitantului pe pagina web a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar;
    b) în timpul pregătirii formularului, entitatea solicitantă trebuie să verifice dacă datele sale de contact, în special numerele de telefon, fax şi adresele de poştă electronică furnizate, sunt corecte, relevante şi actualizate;
    c) informaţiile incomplete cuprinse în cerere nu sunt suficiente pentru efectuarea testului de echilibru economic;
    d) entitatea solicitantă care, în mod intenţionat sau din neglijenţă, furnizează informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori documente incomplete sau nu furnizează informaţiile şi documentele solicitate poate fi sancţionată cu amendă, în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    5. Cum se efectuează depunerea cererii unui test de echilibru economic
    Cererea privind realizarea unui test de echilibru economic trebuie semnată şi va fi completată în limba română. Toate informaţiile furnizate de entitatea solicitantă în cerere şi orice documente justificative vor fi transmise Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar în format electronic. Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate accepta însă depunerea documentelor pe suport hârtie, în cazuri temeinic justificate. Documentele anexate la formular vor fi prezentate în original şi/sau în copii, copiile fiind certificate, pentru conformitate, de către solicitant sau de către împuterniciţii acestuia, autorizaţi să îl reprezinte. În cazul în care aceste documente sunt redactate în altă limbă decât limba română, trebuie depusă o traducere efectuată de un traducător autorizat. Cererea pentru realizarea unui test de echilibru economic va fi depusă la Registratura generală a Consiliului Concurenţei, în atenţia Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar, sau va fi transmisă prin e-mail, la adresele publicate pe pagina web a instituţiei, respectiv www.consiliulferoviar.ro.

    6. Confidenţialitatea informaţiilor
    Vă solicităm să precizaţi, în conformitate cu art. 7 alin. (2) din regulament, care sunt informaţiile cuprinse în cererea privind testul de echilibru economic pe care le consideraţi confidenţiale sau sensibile din punct de vedere comercial, prezentând justificarea pentru fiecare informaţie pe care o consideraţi confidenţială. Totodată, vă rugăm să prezentaţi pentru fiecare informaţie în parte solicitarea motivată a acordării dreptului de confidenţialitate, furnizând totodată o versiune neconfidenţială a acestora.
    În cazul în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar consideră că această justificare este acceptabilă, se păstrează confidenţialitatea informaţiilor respective. În caz contrar, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar comunică refuzul său entităţii care a cerut confidenţialitatea.

    7. Declaraţie
    La depunerea cererii privind realizarea unui test de echilibru economic, reprezentantul entităţii trebuie să prezinte în original dovada scrisă că a fost autorizată să reprezinte respectiva entitate.
    În cazul în care autorizaţia/împuternicirea este redactată în altă limbă decât limba română trebuie depusă o traducere efectuată de un traducător autorizat. Cererea privind realizarea unui test de echilibru economic trebuie să se încheie cu următoarea declaraţie, care trebuie semnată de sau în numele reprezentantului care depune cererea:
    "Această cerere privind realizarea unui test de echilibru economic conţine ................. pagini. Entitatea solicitantă declară că informaţiile furnizate în prezenta cerere sunt, după cunoştinţa sa, adevărate, corecte şi complete, că au fost furnizate copii conforme şi complete ale documentelor solicitate în formularul de faţă, că toate estimările sunt prezentate ca atare şi constituie estimările cele mai precise ale faptelor în cauză şi că toate opiniile exprimate sunt sincere.
    Locul şi data:
    Semnătura:
    Numele şi funcţia:
    În numele entităţii solicitante:"    ANEXA 3

    la regulament
    Metodologia utilizată pentru realizarea testului de echilibru economic
    I. Principii generale
    Îndată ce a fost primită cererea pentru efectuarea testului de echilibru economic, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va respecta următoarele principii generale:
    1. După primirea notificării din partea unui solicitant, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar verifică dacă este vorba despre un nou serviciu de transport feroviar de călători.
    2. Fără a aduce atingere criteriilor de evaluare aplicabile în conformitate cu art. 9 din regulament, analiza cererilor depuse se va face de la caz la caz. Cu toate acestea, pentru a evalua impactul financiar net al unui nou serviciu de transport feroviar de călători se va ţine cont de impactul pe care l-au avut alte noi servicii de transport feroviar de călători care au trecut testul de echilibru economic. În cazul în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar primeşte mai multe solicitări de acces care afectează aceeaşi rută a reţelei feroviare va fi luat în considerare impactul comun al noilor servicii de transport feroviar de călători propuse asupra echilibrului economic al contractului de servicii publice. Dacă noile servicii de transport feroviar de călători propuse au trecut în mod individual testul de echilibru economic, dar, împreună, s-a ajuns la concluzia că există un efect negativ substanţial asupra contractului de servicii publice, se va acorda acces noului serviciu de transport feroviar de călători care generează cele mai mari beneficii nete pentru consumatori şi pentru reţeaua feroviară, luându-se în considerare, de asemenea, efectele asupra nivelului concurenţei.
    3. Testul privind echilibrul economic se va baza pe contractul de servicii publice semnat între autoritatea competentă/ autorităţile competente şi operatorul/operatorii de transport feroviar desemnat/desemnaţi, planul de afaceri al solicitantului, precum şi impactul asupra costurilor şi optimizarea reţelei feroviare.
    4. În analiza efectuată, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va lua în considerare criteriile cantitative şi calitative, inclusiv beneficiile pe termen scurt şi mediu pentru utilizatorii noului serviciu de transport feroviar de călători^*.
    ^* În conformitate cu pct. 8 din preambulul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1.795.
    Cu titlu de exemplu, beneficiile nete pe termen scurt şi mediu pentru utilizatorii noului serviciu de transport feroviar de călători observate, în general, în cadrul evaluărilor internaţionale sunt: scăderea tarifului, creşterea frecvenţei serviciului, reducerea duratei călătoriei, îmbunătăţirea condiţiilor de călătorie - vagoane noi etc.

    5. Analiza se raportează la contractul de servicii publice în ansamblul său, nu la servicii individuale operate în temeiul acestuia, pe întreaga sa durată.


    II. Impactul noului serviciu de transport feroviar de călători asupra cererii pentru serviciile de transport feroviar de călători care fac obiectul contractului de servicii publice
    1. Consideraţii generale
    Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar analizează dacă cererea pentru noul serviciu feroviar de călători ar concura în mod semnificativ cu cererea pentru serviciile oferite de operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice.
    În acest scop se stabilesc caracteristicile cererii pentru serviciul de transport feroviar de călători care face obiectul contractului de servicii publice, astfel încât să se poată analiza dacă cererea pentru noul serviciu feroviar de călători s-ar putea suprapune, în anumită măsură, cererii pentru serviciile oferite de operatorul de transport feroviar de călători, care execută contractul de servicii publice.
    În cazul în care cererea pentru noul serviciu de transport feroviar de călători nu se suprapune cu cererea pentru serviciile oferite de operatorul de transport feroviar de călători care execută contractul de servicii publice, atunci noul serviciu nu va avea un impact negativ asupra echilibrului economic al contractului de servicii publice.
    Noul serviciu de transport feroviar de călători poate avea un impact pozitiv asupra echilibrului economic al contractului de servicii publice dacă va atrage călători care ar putea fi interesaţi de o legătură cu un serviciu de transport feroviar regional care face obiectul contractului de servicii publice.
    Dacă se observă că cererea pentru noul serviciu de transport feroviar de călători nu se suprapune în mare parte cu cererea pentru serviciul public de transport feroviar de călători, atunci echilibrul economic nu poate fi considerat compromis.
    În cazul în care noul serviciu de transport feroviar de călători ar concura într-o mare măsură cu serviciile oferite de operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice, atunci acesta poate avea un impact negativ semnificativ asupra echilibrului economic al contractului de servicii publice, însă echilibrul economic al contractului de servicii publice nu poate fi considerat compromis doar fiindcă cererea pentru noul serviciu de transport feroviar de călători se suprapune cu cererea pentru serviciul public de transport feroviar de călători. Este necesară o analiză suplimentară cu privire la impactul noului serviciu asupra echilibrului economic al contractului de servicii publice.
    Pe de altă parte, anumiţi factori externi (de exemplu situaţia economică, schimbările în comportamentul consumatorilor în ceea ce priveşte achiziţionarea serviciilor de transport feroviar etc.) pot afecta, pe întreaga perioadă a contractului de servicii publice, raportul dintre preţ şi cerere dintre noul serviciu de transport feroviar de călători şi serviciul de transport feroviar de călători care face obiectul contractului de servicii publice.

    2. Analiza privind suprapunerea cererii
    Atunci când se efectuează un test de echilibru economic trebuie să se examineze dacă cererea pentru noul serviciu de transport feroviar de călători ar concura în mod semnificativ cu cererea pentru serviciile oferite de operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice. Principalele caracteristici ale serviciilor de transport feroviar public includ rutele operate, staţiile de plecare şi de sosire, opririle intermediare, orarul de călătorie, durata călătoriei şi preţul aferent serviciului.

    3. Analiza elasticităţii cererii
    În perioada premergătoare lansării noului serviciu de transport feroviar de călători, pentru a determina posibile modificări privind numărul de călători şi preţul biletelor aferente serviciului de transport feroviar public de călători, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate, acolo unde este cazul, în măsura în care nu a primit toate informaţiile necesare, să solicite entităţii care a cerut testul de echilibru economic analize suplimentare privind elasticitatea cererii de la entităţi specializate în efectuarea de analize economice/sondaje. Costurile generate de realizarea acestei analize vor fi suportate de entitatea care solicită testul de echilibru economic.
    Atunci când aria de impact al noului serviciu se suprapune chiar şi parţial cu aria de impact al serviciului de transport feroviar public de călători care face obiectul contractului de serviciu public, analiza elasticităţii cererii vizează aria care se presupune că ar avea un impact comun. Aria vizată poate fi o regiune, o zonă formată din anumite municipalităţi, municipalităţi şi oraşe care înconjoară o parte a reţelei feroviare sau o zonă cu extindere mai mare.
    O modalitate de a realiza analiza este un chestionar care utilizează diferite metode, iar în acest caz eşantionarea va fi astfel realizată încât să reprezinte populaţia din zona-ţintă. În funcţie de zona în care va fi realizat interviul, dimensiunea eşantionării poate varia. Cotele pot fi alocate eşantionării, astfel încât populaţia din zona-ţintă să fie reprezentată în mod egal şi, pe de altă parte, să participe un număr reprezentativ de persoane intervievate din diferite grupuri de utilizatori.
    Întrebările pot fi adresate grupurilor diferite de călători în moduri distincte, dar, de exemplu, persoanele care nu utilizează serviciul feroviar de transport public de călători vor fi intervievate dacă vor utiliza serviciile de transport feroviar de călători odată cu introducerea noului serviciu.
    Studiul, care vizează un eşantion cuprinzător şi reprezentativ format din utilizatori ai serviciului de transport public de călători şi alţi clienţi, poate include întrebări referitoare la preţurile pentru care aceştia ar putea să opteze, într-o anumită măsură sau complet, pentru noul serviciu de transport feroviar de călători. Ca parte a chestionarului, este posibilă determinarea migrării călătorilor de la un serviciu de transport feroviar la altul şi cu ajutorul datelor privind noile preţuri ale serviciilor de transport feroviar de călători. Dacă este necesar, examinarea rezultatelor se poate realiza într-o manieră mai aprofundată folosind metode de analiză, în cazul în care este esenţial să se obţină informaţii suplimentare despre impactul factorilor diferiţi asupra cererii.

    4. Exemple de analiză
    O posibilă situaţie ar fi aceea în care noul serviciu de transport feroviar de călători utilizează parţial aceeaşi rută, întro anumită perioadă a zilei, la fel ca şi serviciul de transport feroviar de călători care face obiectul contractului de serviciu public, însă noul serviciu de transport feroviar de călători ar avea staţii de plecare şi de sosire care nu sunt incluse pe ruta care face obiectul contractului de servicii publice.
    Într-o astfel de situaţie, noul serviciu de transport feroviar de călători poate aduce călători care ar putea fi interesaţi de o legătură cu un serviciu regional care face obiectul contractului de servicii publice.
    Noul serviciu de transport feroviar de călători ar putea, de asemenea, să opereze în întregime pe aceeaşi rută ca şi serviciul de transport feroviar public de călători, dar cu mai puţine opriri intermediare, ceea ce presupune un timp mai scurt de călătorie între staţii. Un astfel de serviciu feroviar de călători ar putea aduce noi călători pentru serviciile care fac obiectul contractului de servicii publice existent. Astfel, călătorii care utilizează noul serviciu de transport feroviar de călători şi doresc să ajungă într-un timp mai scurt sau la o anumită oră într-un punct de destinaţie care nu este inclus pe ruta noului serviciu, dar este inclus pe ruta serviciului de transport feroviar de călători care face obiectul contractului de serviciu public pot alege în funcţie de orar să utilizeze ambele servicii de transport feroviar de călători, schimbând serviciile de transport, în staţiile comune.
    O altă posibilitate ar fi ca noul serviciu de transport feroviar de călători să opereze pe aceeaşi rută cu serviciul de transport feroviar de călători care face obiectul contractului de serviciu public, având însă mai multe opriri. În această situaţie, noul serviciu de transport feroviar de călători ar putea atrage noi călători, care se deplasau fie cu mijloace proprii de transport, fie cu autobuze/autocare.

    5. Evaluarea impactului rezultat din suprapunerea cererii
    Prin urmare, o estimare aproximativă a modificării cifrei de afaceri a serviciilor furnizate în conformitate cu contractele de servicii publice ar putea fi determinată în felul următor: preţul actual * numărul de bilete pierdute de serviciul de transport feroviar de călători care face obiectul contractului de servicii publice în favoarea noului serviciu în cazul în care se presupune că preţul biletelor pentru serviciile de transport feroviar de călători care face obiectul contractului de serviciu public nu se va modifica.
    Pe de altă parte, această estimare ar putea include şi o estimare a cifrei de afaceri, care este determinată de o eventuală scădere a preţurilor biletelor pentru serviciul de transport feroviar de călători care face obiectul contractului de servicii publice, ca o reacţie concurenţială a operatorului de transport feroviar care execută contractul de servicii publice faţă de intrarea pe piaţă a noului serviciu.
    Rezultatul constă în creşterea cererii pentru serviciul de transport feroviar de călători care face obiectul contractului de servicii publice: modificarea preţului * elasticitatea cererii în raport cu preţul
    Aceste estimări privind evaluarea impactului rezultat din suprapunerea cererii se determină pe baza unor analize realizate de entităţi specializate în efectuarea de analize/sondaje, la cererea entităţii/entităţilor care solicită testul de echilibru economic. Costurile generate de realizarea acestor analize/sondaje vor fi suportate de entitatea/entităţile care solicită testul de echilibru economic.

    6. Ajustarea costurilor
    Luând în considerare impactul pe care noul serviciu de transport feroviar de călători l-ar avea putea avea asupra numărului de utilizatori al serviciilor de transport feroviar furnizate în baza contractelor de servicii publice şi, astfel, asupra cifrei de afaceri a întreprinderii feroviare care efectuează acest serviciu şi/sau asupra costurilor nete ale autorităţii competente, se va lua în considerare şi posibilitatea asumării de către operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice şi de către autoritatea competentă de a-şi adapta cheltuielile în vederea reorganizării propriilor operaţiuni. Pe baza informaţiilor primite, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar va evalua posibilitatea ca operatorul de transport feroviar de călători care execută contractul de servicii publice să îşi ajusteze cheltuielile.
    În acest sens pot fi luate în considerare capacitatea operatorului de transport feroviar de călători care execută contractul de servicii publice de a face economii de costuri, cum ar fi, de exemplu, cele care decurg din neînlocuirea materialului rulant care ajunge la sfârşitul vieţii sale, respectiv cele care privesc personalul al cărui contract de muncă se încheie.

    7. Alte tipuri de impact ale noului serviciu de transport feroviar de călători asupra serviciului public de transport feroviar de călători şi decizia privind dreptul de acces la infrastructură
    În situaţia în care Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar evaluează efecte ale noului serviciu de transport feroviar de călători, respectiv:
    - beneficiile nete pentru călători pe termen scurt şi mediu, precum şi, după caz, beneficiile sociale care pot apărea în sens mai larg, cu privire la întreaga colectivitate;
    – impactul asupra performanţei şi calităţii serviciilor feroviare;
    – impactul asupra planificării orarului pentru serviciile feroviare
    şi constată că noul serviciu de transport feroviar de călători va compromite echilibrul economic al contractului de servicii publice, dar se stabileşte totodată că noul serviciu ar avea beneficii substanţiale pentru călători, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate face recomandări autorităţilor competente cu privire la anumite modificări, altele decât cele care ar afecta noul serviciu de transport feroviar de călători, ceea ce ar face posibilă acordarea dreptului de acces pentru noul serviciu.
    Atunci când evaluează impactul asupra performanţei şi planificării calendarului noilor servicii feroviare Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar se bazează, de obicei, pe estimarea furnizată de administratorul infrastructurii feroviare. Trebuie luate în considerare, de asemenea, capacitatea feroviară existentă şi posibilele criterii privind prioritatea.
    Beneficiile nete obţinute de pasageri reprezintă un factor pe baza căruia, în primul rând, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar poate face o recomandare autorităţii competente. Beneficiile nete sunt, de exemplu, un preţ mai mic al biletului, trafic mai frecvent şi un timp mai redus al călătoriei.


    8. Capacitatea Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar de a propune modificări la noul serviciu de transport feroviar de călători
    În cazul în care echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar putea fi compromis de noul serviciu de transport feroviar de călători, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar indică posibile modificări ale noului serviciu feroviar de pasageri. Astfel de posibile modificări se referă la: modificarea frecvenţei serviciului, a traselor, a opririlor intermediare sau a programului de operare a noului serviciu.
    În situaţia în care cererea pentru noul serviciu feroviar de călători se suprapune cu cererea pentru serviciile oferite de operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice şi echilibrul economic al contractului de servicii publice este considerat compromis, Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar ar putea permite accesul noului serviciu feroviar de călători, cu condiţia ca operatorul de transport feroviar să renunţe la unele dintre opririle care se suprapun cu cele ale serviciului de transport feroviar public.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016