Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 9 aprilie 2020  privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 9 aprilie 2020 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 320 din 16 aprilie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 97/63/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320 din 16 aprilie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Gestionarea situaţiilor de urgenţă generată de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice este o activitate de interes naţional, având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestui tip de risc.

    ART. 2
    (1) Scopul prezentului regulament îl constituie crearea cadrului normativ de gestionare a situaţiilor de urgenţă generată de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice severe de către structurile implicate în gestionarea acestor situaţii, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
    (2) Prezentul regulament utilizează termeni şi expresii având înţelesurile definite în Hotărârea Guvernului nr. 557/2016, în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi în publicaţii de specialitate.
    (3) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) secetă - fenomenul natural care decurge din scăderea precipitaţiilor sensibil sub nivelul mediu, producând dezechilibre hidrologice majore şi influenţând negativ sistemele de producţie;
    b) seceta meteorologică - fenomenul natural reprezentat de devierea precipitaţiilor de la starea normală pentru o anumită perioadă de timp;
    c) seceta pedologică - fenomenul natural definit de un conţinut al apei din sol, respectiv umiditatea solului, sub valoarea mediei anuale asociată cu seceta meteorologică cu impact direct asupra creşterii culturilor şi a ecosistemului; seceta pedologică se raportează la rezerva de umiditate determinată prin metoda bilanţului apei în sol, utilizând datele meteorologice înregistrate la staţiile meteorologice cu program agrometeorologic din cadrul reţelei Administraţiei Naţionale de Meteorologie;
    d) valori de umiditate - rezultatul măsurătorilor directe efectuate cu senzori de umiditate în platformele agrometeorologice constatate şi validate la staţiile meteorologice din cadrul reţelei Administraţiei Naţionale de Meteorologie.


    ART. 3
    Obiectivele gestionării situaţiei de urgenţă vizează:
    a) stabilirea atribuţiilor entităţilor implicate în acţiunile de prevenire, răspuns, evaluare/investigare posteveniment, refacere/reabilitare pentru restabilirea stării de normalitate în situaţiile de urgenţă care fac obiectul prezentului regulament;
    b) stabilirea în comun cu structurile care asigură funcţii de sprijin în situaţia manifestării tipului de risc, a responsabilităţilor ce le revin conform domeniilor de acţiune specifice;
    c) asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
    d) prevenirea populaţiei şi menţinerea încrederii acesteia în instituţiile cu rol de gestionare a situaţiilor de urgenţă;
    e) protejarea culturilor agricole, a solului şi a mediului înconjurător, în măsura în care este posibil;
    f) revenirea la starea de normalitate prin aplicarea măsurilor de refacere-reabilitare.


    ART. 4
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea responsabilă cu rol principal, precum şi secundar pentru tipul de risc de secetă pedologică, definit la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016.
    (2) Autorităţile responsabile pentru managementul situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice, repartizate pe domenii de acţiune, sunt prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2016.

    ART. 5
    Sunt expuse direct sau indirect tipului risc de secetă pedologică:
    a) viaţa oamenilor şi bunurile acestora, precum şi viaţa animalelor;
    b) obiective economice (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele);
    c) mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor, altele).


    ART. 6
    (1) Managementul situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice constă în identificarea, înregistrarea şi evaluarea riscului şi a factorilor determinanţi ai acestuia, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea, limitarea, înlăturarea sau contracararea efectelor negative produse ca urmare a manifestării factorilor de risc.
    (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) constituie o obligaţie pentru toate autorităţile responsabile şi pentru toate persoanele juridice şi fizice, cu excepţia persoanelor cu handicap, a bătrânilor, femeilor gravide şi copiilor.

    ART. 7
    (1) Pe parcursul gestionării situaţiilor de urgenţă se pot deosebi următoarele trei situaţii care diferă între ele prin gradul de pericol asociat:
    a) situaţia de atenţie - are semnificaţia unei situaţii deosebite şi nu reprezintă neapărat un pericol, dar necesită o vigilenţă sporită prin îndesirea observaţiilor şi măsurătorilor care se fac pentru urmărirea fenomenului şi pentru prognoza evoluţiei sale, frecvenţa fiind stabilită de către Administraţia Naţională de Meteorologie, prin intermediul staţiilor meteorologice cu program agrometeorologic;
    b) situaţia de alertă - este caracterizată printr-o evoluţie a fenomenelor în direcţia în care poate conduce la un anume pericol cu un grad de intensitate mare, pot produce pagube sociale şi economice însemnate, respectiv perioade prelungite de secetă, modificări semnificative ale rezervei de umiditate a solului determinată prin metoda bilanţului apei în sol, validate de măsurători directe efectuate cu senzori de umiditate în platformele agrometeorologice din cadrul reţelei Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
    Declanşarea situaţiei de alertă conduce la:
    (i) activităţi menite să limiteze şi să diminueze efectele negative ale fenomenului;
    (ii) activităţi pregătitoare, în eventualitatea declanşării situaţiei de pericol;


    c) situaţia de pericol - este declanşată în momentul în care pericolul devine iminent, cu efecte dezastruoase şi ameninţare potenţială asupra vieţii şi bunurilor, respectiv nivelul de umiditate a solului are un deficit cuprins între 0 şi 100 cm şi un impact semnificativ asupra mai multor funcţii de ecosistem şi asupra producţiei agricole. Este necesară luarea unor măsuri excepţionale pentru limitarea efectelor secetei pedologice. Trecerea şi revenirea de la o stare la alta sunt determinate de evoluţia fenomenelor.

    (2) Intrarea în dispozitiv sau altă denumire asimilată procedurilor specifice se realizează la declanşarea situaţiei de atenţie.
    (3) Activităţile specifice operaţiunii de intrare în dispozitiv se realizează în conformitate cu procedurile interne ale fiecărei instituţii responsabile de gestionarea riscurilor.

    ART. 8
    Aria de acoperire şi măsurile de răspuns în situaţii de urgenţă pentru riscurile care fac obiectul prezentului regulament ale autorităţilor responsabile sunt conforme cu prevederile legislaţie specifice şi regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii.

    CAP. II
    Organizarea gestionării situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice
    SECŢIUNEA 1
    Constituirea organismelor dedicate în domeniul managementului
    ART. 9
    (1) Comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă sunt constituite prin ordin al prefectului şi se compun din:
    a) preşedinte: prefectul judeţului/municipiului Bucureşti;
    b) vicepreşedinţi:
    (i) preşedintele consiliului judeţean;
    (ii) inspectorul şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, cu atribuţii de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei;

    c) Secretariatul tehnic permanent. care este asigurat de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean;
    d) membri: şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi manageri ai operatorilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă;
    e) consultanţi, după caz.

    (2) Comitetele prevăzute la alin. (1) au următoarele atribuţii principale:
    a) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
    b) analizează referatul tehnic, întocmit de către Grupul de suport tehnic pentru realizarea unor măsuri necesare diminuării riscurilor generate de seceta pedologică;
    c) analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă.

    (3) Persoanele din cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă au următoarele atribuţii principale:
    I. prefectul, în calitate sa de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă:
    a) stabileşte responsabilităţile pentru atenţionarea populaţiei din zonele de risc la seceta pedologică;
    b) dispune preşedinţilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă ca la primirea atenţionărilor/avertizărilor privind iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă să instituie serviciul de permanenţă la toate primăriile din zonele de risc de secetă pedologică;
    c) analizează informaţiile primite de la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă referitoare la derularea evenimentelor şi la măsurile întreprinse;
    d) dispune instituţiilor reprezentate în comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă să asigure mijloacele de intervenţie suplimentare în sprijinul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, atunci când capacitatea acestora de intervenţie este depăşită;
    e) dispune, la recomandarea specialiştilor din cadrul Grupului de suport tehnic, concentrarea mijloacelor de intervenţie în zonele critice;
    f) dispune organizarea distribuirii apei potabile, alimentelor şi ajutoarelor umanitare;
    g) dispune pregătirea populaţiei în vederea conştientizării asupra riscului pe care îl prezintă seceta pedologică şi a măsurilor proprii de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă;
    h) numeşte prin ordin comisia alcătuită din specialişti pentru evaluarea estimativă a pagubelor produse în urma fenomenului meteorologic de secetă pedologică;
    i) aprobă rapoartele de sinteză;

    II. preşedintele consiliului judeţean, în calitatea sa de vicepreşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă:
    a) propune spre aprobare consiliului judeţean bugetul judeţean pentru asigurarea resurselor necesare prevenirii, pregătirii, răspunsului şi refacerii/reabilitării în situaţii de urgenţă, după caz;
    b) desemnează personal tehnic din aparatul propriu al consiliului judeţean, pentru a participa în comisia numită prin ordinul prefectului, în scopul constatării şi evaluării fizice şi valorice a pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice care generează seceta pedologică;
    c) la solicitarea prefectului adresată preşedintelui consiliului judeţean, consiliul judeţean se poate întruni în şedinţe extraordinare pentru adoptarea de măsuri imediate în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă generate de riscul de secetă pedologică la culturile agricole.    ART. 10
    (1) Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă se compun din:
    a) preşedinte: primarul;
    b) vicepreşedinţi: viceprimarii;
    c) secretar: secretarul unităţii administrativ-teritoriale;
    d) membri: reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum şi conducători/reprezentanţi ai operatorilor economici din sectorul agricol, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, potenţial a fi afectaţi.

    (2) Comitetele prevăzute de alin. (1) au următoarele atribuţii principale:
    a) informează comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, prin centrul operaţional judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;
    b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor, informând operativ comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă;
    c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
    d) folosesc toate mijloacele existente pentru a asigura atenţionarea/avertizarea cu prioritate a deţinătorilor de terenuri agricole aflate în zonele de risc la secetă pedologică.

    (3) Persoanele din cadrul comitetului local au următoarele atribuţii principale:
    I. primarul, în calitatea sa de preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă:
    a) informează fermierii cu privire la necesitatea încheierii poliţelor de asigurare facultativă a culturilor agricole pentru calamităţi;
    b) asigură mijloacele necesare şi stabileşte responsabilităţile pentru avertizarea deţinătorilor de terenuri agricole din zonele de risc la seceta pedologică;
    c) asigură, prin secretarul comitetului local pentru situaţii de urgenţă, întocmirea unui plan local de apărare împotriva fenomenului meteorologic de secetă pedologică, afişarea extraselor din acest plan, din care au fost excluse informaţiile confidenţiale, pe pagina de internet a instituţiei şi la sediul primăriei;
    d) asigură, împreună cu secretarul comitetului local pentru situaţii de urgenţă, centralizarea datelor privind urmările manifestării secetei pedologice;
    e) asigură, împreună cu secretarul comitetului local pentru situaţii de urgenţă, întocmirea şi transmiterea rapoartelor operative, în maximum 24 de ore de la declanşarea evenimentului, către Centrul operaţional din cadrul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din judeţ;
    f) organizează anual şi ori de câte ori este nevoie instruiri ale membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă asupra atribuţiilor ce le revin pentru avertizarea/alarmarea deţinătorilor de terenuri agricole din satele aparţinătoare comunei;
    g) la primirea atenţionărilor/avertizărilor meteorologice şi hidrologice privind instalarea secetei pedologice, convoacă în şedinţe extraordinare comitetul local pentru situaţii de urgenţă, ori de câte ori situaţia o impune;
    h) pune în aplicare măsurile adoptate prin hotărârile comitetului local pentru situaţii de urgenţă/comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă/ordin al prefectului la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;
    i) ţine permanent legătura cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean şi direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi cu privire la evoluţia situaţiei din teren;
    j) dispune şi asigură supravegherea permanentă a zonelor de risc de secetă pedologică;
    k) anunţă populaţia, prin intermediul posturilor locale de radio şi televiziune sau al membrilor comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi/sau serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, cu privire la activităţile prioritare care trebuie întreprinse;
    l) stabileşte necesarul de forţe şi mijloace, pe baza planurilor/convenţiilor de colaborare/cooperare, şi defineşte nevoile de sprijin din partea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
    m) avizează procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole;

    II. şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii principale:
    a) întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a activităţii serviciului voluntar;
    b) planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului voluntar;
    c) asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare;
    d) organizează activitatea de prevenire;
    e) verifică întreţinerea materialelor şi mijloacelor din dotare;
    f) conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite;
    g) întocmeşte rapoartele de intervenţie.    ART. 11
    (1) În cadrul fiecărui comitet judeţean pentru situaţii de urgenţă se constituie şi funcţionează Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice având ca efect seceta pedologică, format din specialişti cooptaţi din cadrul instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu de la nivelul judeţului.
    (2) Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice având ca efect seceta pedologică este numit prin ordin al prefectului şi este alcătuit din reprezentanţi ai centrului meteorologic regional/staţiei meteorologice, ai direcţiei pentru agricultură judeţene şi alţi reprezentanţi din cadrul instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu de la nivelul judeţului. Acesta este condus de către directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (3) Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice având ca efect seceta pedologică are următoarele atribuţii specifice:
    a) coordonează tehnic, la nivel judeţean, acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice având ca efect seceta pedologică, aplicând prevederile din planurile judeţene de măsuri şi asigurând legăturile cu Centrul operaţional din cadrul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi cu comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, după caz;
    b) asigură, prin Centrul operaţional din cadrul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, primirea rapoartelor operative, în timpul situaţiilor de urgenţă, pe care le înaintează comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
    c) întocmeşte raportul de sinteză în baza proceselor-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole;
    d) participă, prin reprezentanţii săi în comisia stabilită de preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de seceta pedologică, dacă este cazul;
    e) participă la elaborarea proceselor-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole, dacă este cazul.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Responsabilităţile tuturor structurilor din cadrul autorităţilor publice centrale, ale celor din subordinea/coordonarea ori de sub autoritatea acestora, respectiv ale structurilor teritoriale, autorităţilor locale, operatorilor economici şi persoanelor fizice care au responsabilităţi directe ori care asigură sprijin în managementul riscului de secetă pedologică
    ART. 12
    Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte, potrivit competenţelor, următoarele atribuţii:
    a) asigură prin Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă propriu participarea structurilor ministerului la îndeplinirea funcţiilor de sprijin, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 557/2016;
    b) informează Guvernul României despre consecinţele produse de manifestarea secetei pedologice.


    ART. 13
    Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
    a) transmit prognozele, înştiinţările, atenţionările şi avertizările privind riscul producerii fenomenelor meteorologice având ca efect seceta pedologică în localităţile potenţial afectabile, primite de la Centrul operativ al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de la centrele meteorologice regionale;
    b) coordonează realizarea sistemelor de atenţionare/ avertizare a populaţiei în localităţi şi verificarea stării funcţionale a acestora;
    c) verifică periodic, în teren, împreună cu specialişti din cadrul structurilor implicate, modul de aplicare a măsurilor de prevenire a riscului de secetă pedologică şi de limitare a efectelor acesteia, la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi operatorilor economici;
    d) pun la dispoziţia grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice având ca efect seceta pedologică rapoartele operative transmise de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi deţinătorii de terenuri agricole afectate;
    e) participă la evaluarea fizică şi valorică a pagubelor înregistrate în cadrul comisiilor constituite prin ordin al prefectului.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Stabilirea autorităţilor şi structurilor implicate în constatarea pagubelor înregistrate şi transpunerea valorică a acestora
    ART. 14
    Personalul din cadrul autorităţilor şi structurilor implicate în constatarea şi evaluarea pagubelor pe timpul manifestării tipului de risc de secetă pedologică este desemnat prin ordin/dispoziţie de către preşedinţii comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.

    ART. 15
    (1) Deţinătorii de terenuri agricole ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele destinate producţiei vegetale depun înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a căror rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în termen de 3 zile de la producerea distrugerii sau vătămării culturilor agricole deţinute.
    (2) Înştiinţările scrise prevăzute de alin. (1) cuprind datele de identificare ale deţinătorului de teren agricol, suprafaţa totală declarată, suprafaţa calamitată estimativ pe fiecare dintre culturile calamitate, cu specificarea dacă suprafaţa calamitată se află în zonă irigabilă.

    ART. 16
    În baza înştiinţărilor prevăzute la art. 15 alin. (1), comitetul local pentru situaţii de urgenţă întocmeşte un raport operativ cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament, în termen de maximum 24 de ore de la înregistrarea înştiinţărilor, pe care îl transmite către Centrul operaţional din cadrul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din judeţ.

    ART. 17
    După primirea rapoartelor operative prevăzute la art. 16, Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din judeţ întocmeşte centralizatorul rapoartelor operative cu pagubele la culturile agricole asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament, pe care îl înaintează comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.

    ART. 18
    (1) În funcţie de pagubele înregistrate şi raportate de Grupul de suport tehnic, prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, numeşte, prin ordin, comisia de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole.
    (2) Din cadrul comisiei de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole fac parte reprezentanţi ai administraţiei publice locale, un reprezentant al centrului judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi un reprezentant al direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (3) Prezenţa tuturor reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (2) este obligatorie.
    (4) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) este asigurat de către o persoană din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (5) Comisia prevăzută la alin. (1) întocmeşte procese-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, prin validarea şi centralizarea datelor conţinute în rapoartele operative întocmite la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi evaluarea acestora.
    (6) Persoanele nominalizate în comisiile pentru constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole au obligaţia asumării proceselor-verbale, pe baza experienţei şi a cunoştinţelor tehnice/profesionale deţinute.
    (7) Comitetul local pentru situaţii de urgenţă înregistrează procesele-verbale pentru constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole şi le înaintează comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.
    (8) Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă înaintează procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole către Grupul de suport tehnic, în vederea întocmirii raportului de sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.
    (9) Raportul de sinteză se întocmeşte în termen de 15 zile de la încetarea fenomenului meteorologic de secetă pedologică.

    ART. 19
    Reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din cadrul comisiei prevăzute la art. 18 alin. (1), întocmeşte un raport centralizator privind calamităţile generate de seceta pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament, pe care o transmite către Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 20
    (1) Promovarea şi finanţarea acţiunilor şi măsurilor urgente de intervenţie în vederea înlăturării efectelor manifestării fenomenului de secetă pedologică vor avea la bază procesele-verbale pentru constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole.
    (2) Termenele de emitere şi competenţele autorităţilor şi instituţiilor în elaborarea şi promovarea actelor normative necesare înlăturării efectelor manifestării fenomenului de secetă pedologică sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 21
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    RAPORT OPERATIV
    cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică
    (model)
    UAT ........................................... Judeţul .......................

┌────┬───────┬───────┬─────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Nr. │ │Suprafaţa│Din care │ │
│Nr. │Cultura│parcelă│Bloc │totală │suprafaţa │% │
│crt.│ │/tarla │fizic│declarată│calamitată│calamitare│
│ │ │ │ │- ha - │- ha - │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 = 5/4 x │
│ │ │ │ │ │ │100 │
├────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────┴─────┴─────────┴──────────┴──────────┘


    Data ................................
    Preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă
    Primar,
    ......................................................
              (numele şi prenumele)
    Semnătura şi ştampila ...............................................

    ANEXA 2

    la regulament
    CENTRALIZATOR
    rapoarte operative cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică
    (model)
    Judeţul ........................

┌────┬───────┬───────┬─────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Nr. │ │Suprafaţa│Din care │ │
│Nr. │Cultura│parcelă│Bloc │totală │suprafaţa │% │
│crt.│ │/tarla │fizic│declarată│calamitată│calamitare│
│ │ │ │ │- ha - │- ha - │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 = 5/4 x │
│ │ │ │ │ │ │100 │
├────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────┴─────┴─────────┴──────────┴──────────┘


    Data ................................
    Şeful Grupului de suport tehnic
    Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene
    .................................................
                 (numele şi prenumele)
    Semnătura ..................................

    ANEXA 3

    la regulament
    PROCES-VERBAL
    de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole
    (model )
    U.A.T. .................................. Nr. .............. din .............
    Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor, formată din reprezentanţi ai:
    - unităţii administrativ-teritoriale - UAT .......................(numele, prenumele, funcţia)............................
    – direcţiei agricole judeţene/a municipiului Bucureşti - DAJ ..............(numele, prenumele, funcţia)............
    – Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - APIA ...........(numele, prenumele, funcţia).................

    Ca urmare a Înştiinţării producătorului agricol nr. .............../......................şi a Ordinului prefectului nr. ............/.................., ne-am deplasat la faţa locului, unde am constatat că la ......(data, perioada)........... s-au produs calamităţi ale suprafeţelor culturilor declarate de producătorul agricol, cauzate de seceta pedologică, după cum urmează:

┌─────┬───────┬─────┬───────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────┬────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa│Din care │ │Valoare│ │
│Nr. │Nr. │Bloc │Cultura│totală │suprafaţa │% │pagube │Irigabil│
│crt. │parcelă│fizic│ │declarată│calamitată│calamitare│- lei -│da/nu │
│ │ │ │ │- ha - │- ha - │ │ │ │
├─────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 = 5/4 x │7 │8 │
│ │ │ │ │ │ │100 │ │ │
├─────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴─────┴───────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────┴────────┘


    Situaţia culturilor la data constatării pagubelor:
    1. Stadiul de dezvoltare ................................................................................
    .....................................................................................

    2. Aspecte de vătămare (dăunare) ..................................................
    .....................................................................................

    3. Măsuri aplicate de către producătorul agricol pentru reducerea sau limitarea pagubelor ......................................................
    .............................................................................................

    Cheltuielile efectuate până la producerea daunei: se vor lua în calcul cheltuielile în sumă forfetară stabilite pe baza devizelor de cheltuieli pentru fiecare cultură calamitată, elaborate de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală.
    Determinările s-au realizat în prezenţa producătorului agricol/persoanei împuternicite.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, câte o copie pentru fiecare membru al comisiei, iar originalul rămâne la producătorul agricol/persoana împuternicită.
    Membrii comisiei

┌────────────┬───────────────┬─────────┐
│Reprezentant│Numele, │Semnătura│
│ │prenumele │ │
├────────────┼───────────────┼─────────┤
│UAT │ │ │
├────────────┼───────────────┼─────────┤
│DAJ │ │ │
├────────────┼───────────────┼─────────┤
│APIA │ │ │
└────────────┴───────────────┴─────────┘


    Producător agricol/Împuternicit .........................................................., CNP/CUI .............................
                                                                            (numele, prenumele, denumirea)
    ........................................................
               (semnătura/ştampila, după caz)
    Preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă
    Primar .......................

    ANEXA 4

    la regulament
    Aprobat
    Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ...............
    Prefect .........................................
    RAPORT DE SINTEZĂ
    cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică
    (model)

┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │Pagube constatate conform │ │
│ │ │Identificarea│proceselor-verbale întocmite │ │
│ │Municipiul, │terenului, │de comisiile de constatare şi evaluare a │ │
│Nr. │oraşul, │potrivit │pagubelor │ │
│crt.│comuna/ │datelor din ├─────────┬─────────┬──────────┬──────────┼──────────┤
│ │localităţi │Registrul │ │Suprafaţa│Din care │ │Valoare │
│ │aparţinătoare│agricol │Cultura │totală │suprafaţa │% │pagube │
│ │ │ │ │declarată│calamitată│calamitare│- lei - │
│ │ │ │ │- ha - │- ha - │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│1 UAT .................. cod SIRUTA ................... │
├────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Localitatea 1│ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │.........│.........│......... │........ │..........│
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤Localitatea 2├─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │......... │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Localitatea n│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│2 UAT .................. cod SIRUTA ................... │
├────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │Localitatea 1│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Şeful Grupului de suport tehnic
    Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene ............................
    ..................................
       (numele şi prenumele)
    Semnătura ..................................

    ANEXA 5

    la regulament
    RAPORT CENTRALIZATOR
    privind calamităţile generate de seceta pedologică
    Direcţia Agricolă Judeţul ................/Municipiul Bucureşti

┌───────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┐
│SPECIFICARE│CULTURA│CULTURA│CULTURA│.........│
│ │1 │2 │3 │ │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│Suprafaţa │ │ │ │ │
│calamitată │ │ │ │ │
│(ha) │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│% │ │ │ │ │
│calamitare │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │ │
│pagube │ │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │ │
└───────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘


    Număr solicitanţi ............................
    Data .................................
    Centralizat conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor
    Reprezentant al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene..........
    ........................................
           (numele şi prenumele)
    Semnătura .............................................................
    Director executiv,
    ...............................................
              (numele şi prenumele)
    Semnătura şi ştampila
    .....................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016