Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 5 octombrie 2020  de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 5 octombrie 2020 de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 953 din 16 octombrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.696 din 5 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 16 octombrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol este o unitate medicală de specialitate înfiinţată în anul 1972 potrivit Deciziei nr. 129 din 16 mai 1972 emise de către Consiliul Popular Judeţean Constanţa. Instituţia are personalitate juridică şi a fost declarată ca unitate sanitară de interes public naţional prin Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2002 pentru declararea unor unităţi sanitare de interes public naţional, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare.
    (2) Sediul Sanatoriului Balnear şi de Recuperare se află în Techirghiol, bulevardul Dr. Victor Climescu nr. 34-40, judeţul Constanţa.

    ART. 2
    Sanatoriul - unitate sanitară cu paturi pentru adulţi şi copii, de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie, asigură asistenţă medicală de specialitate spitalicească, utilizând factori naturali curativi asociaţi cu celelalte procedee, tehnici şi mijloace terapeutice.

    CAP. II
    Obiectul de activitate
    ART. 3
    (1) Sanatoriul asigură asistenţă medicală de specialitate spitalicească (adulţi, copii) pentru pacienţi din toate judeţele tării, precum şi pentru străini.
    (2) Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol constituie în acelaşi timp bază de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală, care consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.
    (3) Pentru pacienţii internaţi, sanatoriul asigură şi răspunde de calitatea actului medical, condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

    ART. 4
    Sanatoriul asigură următoarele servicii medicale:
    a) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, a tratamentelor şi acordarea de îngrijiri medicale tuturor bolnavilor spitalizaţi;
    b) recuperarea medicală a bolnavilor internaţi.


    ART. 5
    În îndeplinirea atribuţiilor sale, sanatoriul colaborează cu:
    a) toate unităţile sanitare, cu comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;
    b) spitalele şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, pe bază de contract încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării.


    ART. 6
    (1) Sanatoriul este organizat ca unitate sanitară cu paturi pentru adulţi şi copii, de specialitate recuperare, medicină fizică şi balneologie.
    (2) Sanatoriul asigură asistenţă medicală spitalicească, utilizând factori naturali curativi asociaţi cu celelalte procedee, tehnici şi mijloace terapeutice, pentru bolnavii internaţi, corespunzător normelor legale.
    (3) Sanatoriul are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii conform standardului internaţional ISO 9001, parte integrantă a politicii obiectivelor şi strategiilor proiectate care stabilesc angajamentul şi cooperarea tuturor managerilor, menţinut prin audituri şi analize periodice în scopul confirmării calităţii activităţilor desfăşurate la nivelul cerinţelor şi asigurării eficienţei maxime.

    ART. 7
    În cadrul sanatoriului într-un sistem funcţional unitar se asigură:
    a) accesul nediscriminatoriu la asistenţă medicală/internare al populaţiei; orice act care poate leza accesul nediscriminatoriu la asistenţă medicală va fi aspru sancţionat conform legislaţiei în vigoare;
    b) utilizarea eficientă a personalului de specialitate şi a mijloacelor tehnice de investigaţie şi tratament;
    c) aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită, precum şi indicatorii de performanţă ai managementului calităţii prin raportare la valorile medii naţionale.


    ART. 8
    (1) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, sanatoriul are următoarele atribuţii:
    a) să înregistreze persoanele cărora le acordă asistenţă medicală, să le întocmească foaie de observaţie, să completeze prescripţiile medicale pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;
    b) să elibereze, la cerere, potrivit dispoziţiilor legale, certificate medicale, buletine de analiză şi alte asemenea acte;
    c) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze, să transmită informaţiile legate de activitatea sa. Raportările se fac unitar, atât la Ministerul Sănătăţii, cât şi la casele de asigurări de sănătate, pe baza indicatorilor stabiliţi prin norme;
    d) documentaţia primară, ca sursă a acestor date, va fi păstrată, securizată şi asigurată sub formă de document scris şi electronic constituind arhiva sanatoriului, conform reglementărilor legale în vigoare;
    e) să asigure pacienţilor accesul la informaţii exacte privind afecţiunea de care suferă, tratamentele pentru care pot opta, la cererea şi pe înţelesul acestora;
    f) să respecte dreptul pacienţilor de a opta pentru medicul curant şi de a alege liber furnizorul de servicii medicale în ceea ce priveşte consulturile interdisciplinare, în limita specificului;
    g) să asigure pacienţilor dreptul de confidenţialitate privind starea de sănătate şi afecţiunea de care suferă;
    h) să obţină de la pacienţi informaţii privind istoricul bolii şi afecţiunile anterioare;
    i) să informeze pacienţii că pot dispune de datele personale integrate în sistemul de date al sanatoriului prin respectarea dreptului acestora de acces, intervenţie şi opoziţie.

    (2) Sanatoriul are obligativitatea furnizării pacienţilor informaţii referitoare la:
    a) serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea;
    b) identitatea şi statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
    c) regulile şi obiceiurile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în sanatoriu;
    d) starea propriei sănătăţi;
    e) intervenţiile medicale propuse;
    f) riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează să fie aplicată;
    g) alternative existente la procedurile propuse;
    h) consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale;
    i) diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate.


    ART. 9
    (1) Sanatoriul trebuie să asigure accesul neîngrădit al pacienţilor la datele medicale personale.
    (2) În situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, personalul angajat al sanatoriului are obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.
    (3) Personalul medical are obligaţia să respecte confidenţialitatea informaţiilor privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul şi datele personale, nediscriminatoriu, indiferent de rasă, etnie, credinţă sau apartenenţă politică.

    CAP. III
    Conducerea sanatoriului
    ART. 10
    (1) Conducerea sanatoriului este formată din Consiliul de administraţie, manager şi Comitetul director, compus din director medical, director de îngrijiri şi director financiar-contabil.
    (2) Funcţiile specifice Comitetului director se ocupă prin concurs, organizat de manager.
    (3) Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din Comitetul director, conducerea interimară se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (4) Conducerea unităţii sanitare acţionează cu diligenţele unui bun proprietar în administrarea bunurilor şi fondurilor încredinţate şi răspunde de integritatea acestora, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 11
    Managerul şi membrii Comitetului director au obligaţia de a depune o declaraţie de interese şi o declaraţie referitoare la incompatibilităţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 12
    (1) Consiliul de administraţie din Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi este compus din următorii membri:
    a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii sau ai Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa;
    b) 1 reprezentant al Consiliului Local Techirghiol;
    c) 1 reprezentant al Colegiului Medicilor Constanţa, cu statut de invitat;
    d) 1 reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali Constanţa, cu statut de invitat;
    e) reprezentanţii sindicatelor din unitate cu statut de invitat permanent;
    f) membrii supleanţi.

    (2) Managerul participă la şedinţele Consiliului de administraţie fără drept de vot.
    (3) La şedinţele Consiliului de administraţie reprezentanţii sindicatelor legal constituite au statut de invitat permanent.
    (4) Consiliul de administraţie are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi de funcţionare a sanatoriului.
    (5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului. Deciziile Consiliului de administraţie se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

    ART. 13
    Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele:
    a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al sanatoriului, precum şi situaţiile financiare, trimestriale şi anuale;
    b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager;
    c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii sanatoriului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
    e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
    f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director în cazul în care constată existenţa unor incompatibilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare;
    g) îndeplineşte orice altă sarcină conform legislaţiei în vigoare.


    ART. 14
    (1) Managerul încheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii, pe o perioadă de maximum 4 ani. Contractul de management poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii sau în cazurile prevăzute de lege. La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului.
    (2) Contractul individual de muncă al managerului se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.
    (3) Drepturile şi atribuţiile managerului sunt cuprinse în contractul de management încheiat cu Ministerul Sănătăţii, conform ordinului ministrului sănătăţii.
    (4) Managerul asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern, cu acordul Ministerului Sănătăţii.
    (5) Managerul aprobă planul anual de audit public intern al sanatoriului, rapoartele elaborate în urma misiunilor de audit intern şi raportul anual al activităţii de audit.
    (6) Managerul va respecta incompatibilităţile şi conflictele de interese stabilite prin lege.
    (7) Managerul răspunde de organizarea compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 15
    (1) În cadrul Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol este organizat şi funcţionează un comitet director format din:
    - managerul sanatoriului;
    – directorul financiar-contabil;
    – directorul medical;
    – directorul de îngrijiri.

    (2) Funcţiile specifice Comitetului director se ocupă prin concurs organizat de manager.
    (3) Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din Comitetul director, conducerea interimară se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (4) Contractul individual de muncă al persoanelor care fac parte din Comitetul director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

    ART. 16
    Atribuţiile generale ale Comitetului director sunt:
    1. elaborează planul de dezvoltare al sanatoriului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;
    2. elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al sanatoriului;

    3. propune managerului, în vederea aprobării:
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă în funcţie de reglementările în vigoare;
    b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi măsuri de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
    6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al sanatoriului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar, a propunerilor fundamentate ale conducerilor secţiilor şi compartimentelor din structura sanatoriului, pe care le supune aprobării managerului;
    7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
    8. analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    9. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
    10. analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii sanatoriului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
    11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
    12. la propunerea Consiliului medical întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii sanatoriului;
    14. negociază prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
    15. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului sanatoriului;
    16. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii sanatoriului;
    17. negociază cu şeful de secţie/laborator/ compartiment/serviciu şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/compartimentului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexe la contractul de administrare al secţiei/laboratorului/compartimentului/serviciului;
    18. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    19. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al sanatoriului;
    20. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă direcţiei de sănătate publică judeţene, precum şi Ministerului Sănătăţii, la solicitarea acestora;
    21. asigură prin structurile de specialitate ale institutului implementarea cu celeritate a recomandărilor şi măsurilor dispuse de organele de control şi audit abilitate conform legii: Curtea de Conturi, Corpul de control, Serviciul audit public etc.

    ART. 17
    Atribuţiile specifice directorului medical, stabilite prin contractul de administrare, sunt următoarele:
    a) coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al sanatoriului, planul anual de servicii medicale, planul anual de achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare, bugetul de venituri şi cheltuieli;
    b) monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul sanatoriului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
    c) aprobă protocoale de practică medicală la nivelul sanatoriului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului sanatoriu;
    d) răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
    e) coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul sanatoriului;
    f) întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii, laboratoare şi servicii;
    g) avizează utilizarea bazei de date medicale a sanatoriului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    h) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul sanatoriului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    i) răspunde de acreditarea personalului medical al sanatoriului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în sanatoriu, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    j) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
    k) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    l) stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul sanatoriului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor sanatoriului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    m) supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei sanatoriului;
    n) răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
    o) ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;
    p) verifică raportările către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), Ministerul Sănătăţii, direcţia de sănătate publică şi casa judeţeană de asigurări de sănătate (CJAS).


    ART. 18
    Atribuţiile principale ale directorului financiar-contabil, stabilite prin contractul de administrare, sunt:
    a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    b) organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
    c) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
    d) propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    e) asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al sanatoriului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
    f) participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, CNPAS şi agenţii de turism;
    g) angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
    h) analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
    i) participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
    j) evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
    k) asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, trezorerie şi terţi;
    l) asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în sanatoriu;
    m) asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    n) organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin sanatoriului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
    o) ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
    p) asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;
    q) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;
    r) îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
    s) organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.


    ART. 19
    Atribuţiile specifice ale directorului de îngrijiri, stabilite prin contractul de administrare, sunt:
    a) controlează, prin sondaj, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de fişa postului de către asistenţii medicali şefi, asistenţii medicali şi personalul auxiliar;
    b) organizează întâlniri de lucru cu asistenţii medicali şefi de secţie/compartimente;
    c) monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
    d) monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practică elaborate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    e) stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistenţilor medicali şefi de secţie, necesarul şi conţinutul programelor de perfecţionare organizate în cadrul instituţiei;
    f) analizează cererile şi avizează participarea personalului din subordine la programele de educaţie medicală continuă organizate în afara instituţiei;
    g) colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu instituţiile de învăţământ şi cu alte instituţii acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru asistenţii medicali;
    h) controlează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali;
    i) controlează modul în care se asigură bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă, de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
    j) analizează criteriile de majorare a salariilor, de acordare a salariilor de merit şi a premiilor pentru asistenţii medicali şi personalul auxiliar, în funcţie de criteriile stabilite de comisia mixtă patronat-sindicat;
    k) participă la activităţile organizaţiilor profesionale şi/sau sindicale ale asistenţilor medicali şi moaşelor, la solicitarea acestora;
    l) analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din subordine;
    m) ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciului social, dietetică şi a biroului internări;
    n) asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întreg personalul din subordine a regulilor de etică profesională;
    o) ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi ale regulilor de tehnică aseptică de către personalul din subordine;
    p) aprobă programul de activitate lunar al asistenţilor medicali, personalului auxiliar şi programarea concediilor de odihnă;
    q) ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);
    r) asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din subordine a reglementărilor legale privind normele generale de sănătate şi securitate în muncă, a regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei, a regulamentului intern, a normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a normelor privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale;
    s) asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali şi moaşe a legislaţiei privind exercitarea profesiilor de asistent medical şi moaşă.


    CAP. IV
    Structura organizatorică şi atribuţiile compartimentelor
    ART. 20
    (1) Structura organizatorică a Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii.
    (2) Structura organizatorică, la data aprobării prezentului regulament, este următoarea:
    - Secţia sanatorială recuperare, medicină fizică şi balneologie;
    – Secţia spital recuperare, medicină fizică şi balneologie I;
    – Secţia spital recuperare, medicină fizică şi balneologie II;
    – Secţia recuperare medicală neuropsihomotorie copii;
    – Laborator de analize medicale;
    – Laborator radiologie şi imagistică medicală;
    – Laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament);
    – Cabinet medical ginecologie;
    – Cabinet medical reumatologie;
    – Nucleu de cercetare privind eficienţa tratamentelor naturiste, a tratamentelor cu nămol ş apă din lacul Techirghiol;
    – Compartimentul prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.


    ART. 21
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la activitatea economică, financiară şi administrativă, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol are în structură următoarele servicii, compartimente şi birouri funcţionale:
    1. Compartimentul audit;
    2. Compartimentul relaţii publice;
    3. Compartimentul juridic;
    4. Serviciul financiar-contabilitate, având în subordine Biroul financiar;
    5. Serviciul resurse umane, având în subordine Biroul salarizare;
    6. Compartimentul informatică;
    7. Serviciul administrativ, având în subordine blocul alimentar;
    8. Biroul achiziţii publice-contractare;
    9. Serviciul aprovizionare, transport, având în subordine Biroul transport;
    10. Compartimentul securitatea muncii, prevenire şi stingere a incendiilor, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă;
    11. Compartimentul tehnic, având în subordine Atelierul de întreţinere şi reparaţii;
    12. Compartimentul culte;
    13. Serviciul de management al calităţii serviciilor medicale.


    ART. 22
    Atribuţiile specifice ale secţiilor: sanatorială recuperare, medicină fizică şi balneologie, spital recuperare, medicină fizică şi balneologie I, spital recuperare, medicină fizică şi balneologie II şi recuperare medicală neuropsihomotorie copii sunt următoarele:
    a) asigură un sistem continuu de educaţie sanitară a bolnavilor în scopul consolidării comportamentului igienic şi al favorizării procesului de recuperare;
    b) primirea, îngrijirea şi tratamentul complet;
    c) întocmirea foii de observaţie, controlul medical şi supravegherea sistematică a bolnavilor trimişi în mod organizat sau internaţi contra cost;
    d) primul ajutor medical şi asistenţa medicală de urgenţă în cazurile de afecţiuni acute prin cabinetele medicale şi camera de gardă;
    e) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale acordate bolnavilor internaţi;
    f) prescrierea şi eliberarea reţetelor conform legislaţiei în vigoare;
    g) stabilirea şi înlăturarea factorilor de risc profesional în unitate, a influenţei acestora asupra sănătăţii salariaţilor şi controlul aplicării normelor de igienă;
    h) informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii şi evoluţiei acesteia, în scopul asigurării eficienţei tratamentului aplicat;
    i) pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic şi tratament, cu potenţial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic sau asistentul medical, pacientului i se solicită consimţământul informat sub semnătură astfel:
    (i) pentru obţinerea consimţământului informat al pacientului, medicul şi asistentul medical sunt datori să prezinte pacientului informaţii la un nivel ştiinţific rezonabil pentru puterea de înţelegere a acestuia. Informaţiile trebuie să conţină:
    - diagnosticul;
    – natura şi scopul tratamentului/investigaţiei diagnostic;
    – riscurile şi consecinţele tratamentului propus/investigaţiei diagnostic;
    – alternativele viabile de tratament, riscurile şi consecinţele lor;
    – prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului;

    (ii) vârsta legală pentru exprimarea consimţământului informat este de 18 ani. Minorii îşi pot exprima consimţământul în absenţa părinţilor sau a reprezentantului legal, în următoarele cazuri:
    - situaţii de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, iar minorul are discernământul necesar pentru a înţelege situaţia medicală în care se află;
    – situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani;

    (iii) medicul curant şi asistentul medical răspund atunci când nu obţin consimţământul informat al pacientului sau al reprezentanţilor legali ai acestuia, cu excepţia cazurilor în care pacientul este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactată, din cauza situaţiei de urgenţă;
    (iv) atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactată, medicul şi asistentul medical pot solicita autorizarea efectuării actului medical autorităţii tutelare sau pot acţiona fără acordul acesteia în situaţii de urgenţă, când intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului;
    (v) dacă starea pacientului este stabilă, iar pacientul nu îşi dă consimţământul în vederea efectuării investigaţiei/ tratamentului, atunci aceasta nu se va efectua;

    j) crearea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare prin meniuri diversificate, prin asigurarea cantitativă şi calitativă, precum şi servirea mesei în condiţii de igienă şi ambianţă;
    k) asigurarea asistenţei medicale şi a funcţionalităţii unităţii în perioada de calamităţi sau în alte situaţii cu caracter deosebit;
    l) asigurarea disciplinei bolnavilor internaţi;
    m) respectarea normelor de igienă;
    n) implementarea măsurilor aprobate pentru creşterea calităţii serviciilor medicale oferite pacienţilor pe perioada de spitalizare;
    o) aplicarea protocoalelor de bună practică în serviciile medicale oferite pacienţilor;
    p) valorificarea eficientă a resurselor de care dispune pentru implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii;
    q) asigurarea realizării indicatorilor de performanţă aferenţi obiectivelor calităţii stabiliţi.


    ART. 23
    Laboratorul de analize medicale are în principal următoarele atribuţii:
    1. deserveşte pacienţii internaţi şi asigură efectuarea investigaţiilor paraclinice necesare precizării diagnosticului;
    2. efectuează cu prioritate analize de biochimie, hematologie şi imunologie, în baza recomandării medicilor din unitate, prezentată de pacient;
    3. colaborează cu celelalte compartimente şi servicii din unitate pe probleme legate de specificul laboratorului;
    4. pune la dispoziţia compartimentului de statistică informaţiile necesare evaluării activităţii laboratorului (număr de analize pe tipuri de analize de laborator, biochimie, hematologie, imunologie etc.);
    5. urmăreşte permanent încadrarea în cheltuielile efective totale efectuate pentru analizele de laborator;
    6. are şi alte atribuţii specifice, stabilite de conducerea unităţii.


    ART. 24
    Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează radiografii şi radioscopii pacienţilor internaţi în secţiile sanatoriului;
    2. efectuează radiografii şi radioscopii la cererea unor beneficiari, alţii decât pacienţii trataţi în secţiile unităţii, contra cost;
    3. colaborează cu celelalte compartimente şi servicii din unitate pe probleme legate de specificul laboratorului;
    4. pune la dispoziţia compartimentului de statistică informaţiile necesare evaluării activităţii laboratorului (număr de radiografii/radioscopii etc.);
    5. urmăreşte şi respectă tarifele stabilite pe tip de radiografie/radioscopie, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    6. urmăreşte permanent încadrarea în cheltuielile efective totale efectuate;
    7. alte atribuţii specifice, stabilite de conducerea unităţii.


    ART. 25
    Laboratorul de recuperare, medicină fizică şi balneologie are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează tratamente de recuperare prin kinetoterapie şi balneofizioterapie recomandate de medicii de specialitate;
    2. ţine evidenţa bolnavilor cuprinşi în acţiunea de recuperare medicală, adulţi;
    3. întocmeşte planurile de recuperare medicală a bolnavilor împreună cu personalul de specialitate din sanatoriu.


    ART. 26
    Nucleul de cercetare privind eficienţa tratamentelor naturiste, a tratamentelor cu nămol şi apă din lacul Techirghiol are în principal următoarele atribuţii:
    1. participă la stabilirea obiectivelor de cercetare pentru fiecare proiect;
    2. participă la stabilirea planurilor de lucru şi a resurselor necesare pentru fiecare etapă a proiectului;
    3. stabileşte în cooperare cu ceilalţi membri ai echipei de cercetare normele şi instrucţiunile de lucru pe toată perioada derulării proiectului de cercetare;
    4. instruieşte echipa din subordine cu privire la atribuţiile şi responsabilităţile fiecăruia, precum şi cu privire la etapele de derulare a proiectului;
    5. utilizează aparatura, instrumentele şi resursele materiale autorizate şi precizate de la începutul proiectului pentru prelucrarea şi analiza produselor sau a datelor;
    6. ia măsuri în vederea utilizării conform instrucţiunilor de utilizare pentru toate instrumentele şi aparatele cu care operează;
    7. ia măsuri în vederea asigurării protecţiei şi integritatea patrimoniului tehnologic şi informaţional de care este responsabil;
    8. aplică şi respectă dispoziţiile stabilite de echipa coordonatoare a proiectului cu privire la păstrarea secretului de serviciu pe toată perioada derulării acestuia;
    9. stabileşte pentru fiecare etapă de lucru resursele materiale şi umane necesare pentru derularea în condiţii optime a activităţilor ce îi revin;
    10. recepţionează şi stochează documentele justificatoare ale consumului de materii prime, materiale, produse şi alte resurse;
    11. ia măsuri în vederea respectării prevederilor legale cu privire la concurenţa neloială şi informează imediat şeful echipei de cercetare în situaţiile în care sunt identificate elemente ce ar putea periclita siguranţa proiectului;
    12. concepe, experimentează şi definitivează, direct sau coordonând echipa, soluţii tehnologice şi/sau constructive în domeniul său de activitate;
    13. fundamentează soluţiile prin întocmirea documentaţiei specifice;
    14. întocmeşte rapoarte intermediare ce reflectă activităţile derulate şi resursele utilizate pentru fiecare etapă din cadrul proiectului;
    15. întocmeşte raport final cu toate datele proiectului specifice segmentului de activitate alocat;
    16. participă la elaborarea raportului general final al proiectului şi susţinerea lui în faţa organelor competente;
    17. urmăreşte identificarea unor soluţii tehnice brevetabile şi participă la întocmirea documentaţiei primare de brevetare, pe care o prezintă spre avizare echipei coordonatoare a proiectului;
    18. monitorizează permanent activitatea echipei pe care o coordonează şi oferă instrucţiuni suplimentare în vederea realizării obiectivelor ce îi revin.


    ART. 27
    (1) Compartimentul prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale are în principal următoarele atribuţii:
    a) organizează şi participă la întâlnirile Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    c) şeful/responsabilul contractat participă în calitate de membru la şedinţele Comitetului director al unităţii sanitare şi, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;
    d) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitatea sanitară;
    e) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice din spital;
    f) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    h) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
    i) elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
    j) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
    k) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
    m) raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
    n) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    p) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
    q) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    r) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    s) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    t) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
    u) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    v) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
    w) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    x) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    y) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcţia de sănătate publică sau Institutul Naţional de Sănătate Publică - centru regional la care este arondat, conform reglementărilor în vigoare;
    z) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    aa) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.

    (2) Orice încălcare sau nerespectare a procedurilor şi/sau protocoalelor de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate activităţilor medicale va fi sancţionată. În cazul constatării unei abateri/încălcări a unei/unui proceduri/protocol privind prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate activităţilor medicale, persoana care constată această abatere/încălcare va întocmi un referat de sesizare către coordonatorul Compartimentului prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

    ART. 28
    Compartimentul audit este subordonat managerului şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
    2. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    3. auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
    b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
    d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
    e) constituirea veniturilor publice;
    f) alocarea creditelor bugetare;
    g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    h) sistemul de luare a deciziilor;
    i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    j) sistemele informatice;
    k) activitatea de achiziţii publice;

    4. informează şeful structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite şi neimplementate de către managerul spitalului, precum şi despre consecinţele acestora;
    5. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;
    6. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi îl înaintează, în termenul prevăzut de legislaţia specifică, către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii;
    7. în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat managerului spitalului şi structurii de control intern abilitate;
    8. respectă normele, instrucţiunile, precum şi Codul privind conduita etică în cadrul compartimentului de audit public intern şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu managerul;
    9. efectuează, cu aprobarea conducerii spitalului, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern;
    10. respectă şi asigură confidenţialitatea datelor, a informaţiilor şi a documentelor utilizate în conformitate cu normele legale în vigoare;
    11. asigură arhivarea atât fizică, cât şi electronică a documentelor din domeniul de activitate conform actelor normative în vigoare;
    12. îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de conducerea spitalului, în domeniul de competenţă, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare;
    13. elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii auditului intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia.


    ART. 29
    Compartimentul relaţii publice este subordonat managerului şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. facilitarea interacţiunilor reprezentanţilor instituţiei cu terţi în vederea soluţionării operative a atribuţiilor profesionale;
    2. monitorizarea derulării programelor şi politicilor de relaţii publice implementate la nivel de instituţie;
    3. organizarea comunicării intraorganizaţionale;
    4. promovarea imaginii Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol, intern şi internaţional.


    ART. 30
    Compartimentul juridic este subordonat direct managerului şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele juridice, avizul pozitiv sau negativ, precum şi semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv;
    2. realizează consultaţii şi soluţionează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
    3. redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea instituţiei;
    4. redactează proiecte de contracte şi negociază clauzele legale contractuale;
    5. se ocupă de redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc instituţia în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia;
    6. verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
    7. nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta;
    8. manifestă independenţă în relaţia cu organele de conducere ale unităţii, precum şi cu orice alte persoane din cadrul acesteia;
    9. se supune Constituţiei, legii, statutului profesiei şi regulilor eticii profesionale;
    10. verifică, sub semnătură, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru întocmirea dosarelor privind achiziţiile publice;
    11. participă la negocierea şi încheierea contractelor, participă în comisiile de întocmire a documentaţiei pentru achiziţiile publice;
    12. avizează, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
    13. se preocupă de obţinerea titlurilor executorii şi sesizează directorul financiar-contabil în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă;
    14. urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile ce le revin din acestea;
    15. contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii;
    16. analizează împreună cu compartimentul financiar-contabil şi cu alte compartimente interesate modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii, asigură transmiterea către compartimentele unităţii a tuturor prevederilor legale în vigoare;
    17. realizează evidenţa actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ART. 31
    Serviciul resurse umane este subordonat managerului sanatoriului şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. întocmeşte şi verifică statul de funcţii şi organigrama, conform structurii organizatorice aprobate, pentru toate categoriile de personal, precum şi lucrările necesare pentru modificarea şi completarea acestora, conform dispoziţiilor legale;
    2. în colaborare cu compartimentul juridic face propuneri pentru modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern, pe care le supune aprobării managerului;
    3. redactează documentele pentru încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă şi stabileşte drepturile salariale ale salariaţilor prevăzute de legislaţia muncii;
    4. întocmeşte şi actualizează, la propunerea conducătorilor de compartimente şi cu aprobarea conducerii unităţii, fişele de post şi le gestionează lor conform prevederilor legale;
    5. ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor anuale profesionale individuale ale salariaţilor, iar rezultatele acestora le pune la dispoziţia conducerii;
    6. actualizează, conform reglementărilor în vigoare, salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii, în funcţie de vechimea în specialitate şi în muncă;
    7. introduce şi actualizează, în baza de date, informaţiile referitoare la angajaţii proprii;
    8. întocmeşte dosarele de pensionare;
    9. întocmeşte şi actualizează registrul de evidenţă a salariaţilor;
    10. asigură secretariatul concursurilor/promovărilor pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte formalităţile pentru semnarea contractelor individuale de muncă de către candidaţii declaraţi admişi, pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;
    11. întocmeşte statul de funcţii, situaţia posturilor vacante şi temporar vacante;
    12. elaborează deciziile în domeniul de responsabilitate, la solicitarea managerului;
    13. întocmeşte, la cerere, adeverinţele privind calitatea de salariat care să ateste vechimea în muncă sau drepturile salariale;
    14. transmite la termenul prestabilit sau solicitat diferitele situaţii statistice şi de resurse umane;
    15. verifică existenţa la zi a certificatelor de membru şi a asigurărilor civile de malpraxis pentru personalul medical;
    16. efectuează operaţiunile de normare a activităţii personalului aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare;
    17. întocmeşte statele lunare de salarii şi celelalte documente aferente;
    18. aplică legislaţia în domeniul managementului resurselor umane privind selecţia, recrutarea, angajarea, evaluarea şi perfecţionarea profesională a resursei umane din cadrul unităţii.


    ART. 32
    Biroul salarizare este subordonat Serviciului resurse umane şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. întocmeşte şi ţine evidenţa privind programarea anuală a concediilor de odihnă;
    2. ţine evidenţa efectuării de către salariaţi a concediilor (odihnă, medicale, fără plată);
    3. transmite la termenul prestabilit sau solicită diferitele situaţii statistice de salarizare;
    4. răspunde de acordarea la termenele stabilite a drepturilor salariale pentru angajaţii unităţii;
    5. verifică şi ţine evidenţa pontajelor pe baza cărora se materializează drepturile salariale ale personalului;
    6. întocmeşte statele pentru acordarea tichetelor de masă pe baza pontajelor primite de la secţii/compartimente/laboratoare;
    7. calculează drepturile salariale ale angajaţilor în baza foilor de pontaj primite de la secţii, laboratoare, servicii, birouri, compartimente, cu semnăturile celor în drept (manager, şef de secţie/laborator/serviciu/birou/compartiment);
    8. verifică şi calculează orele de gardă efectuate de medici, care reies din graficele de gardă şi din pontaje;
    9. ţine evidenţa plafonului de ore suplimentare aprobat conform legislaţiei în vigoare şi a modului de compensare a acestora;
    10. ţine evidenţa zilelor de incapacitate temporară de muncă pe ultimele 12 luni ale fiecărui an calendaristic;
    11. actualizează deducerile fiscale pentru fiecare angajat;
    12. întocmeşte fişele fiscale anuale privind impozitul pe venit şi le depune la termenele stabilite de administraţia financiară;
    13. colaborează cu compartimentul financiar-contabil pentru întocmirea raportărilor lunare, trimestriale şi anuale privind cheltuielile de personal efectuate de unitate finanţate integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.


    ART. 33
    Serviciul financiar-contabilitate se află în subordinea directorului financiar-contabil şi are următoarele atribuţii:
    1. aplică şi respectă legislaţia în vigoare referitoare la:
    a) organizarea şi conducerea contabilităţii;
    b) planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

    2. elaborează proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al sanatoriului;
    3. conduce contabilitatea operaţiunilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi a rezultatelor;
    4. se ocupă de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor;
    5. organizează, ţine evidenţa şi raportează angajamentele bugetare şi legale;
    6. organizează şi efectuează inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
    7. gestionează modul de întocmire, circulare, înregistrare şi arhivare a documentelor financiar-contabile;
    8. se ocupă de reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiei publice;
    9. întocmeşte situaţiile financiare ale sanatoriului la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;
    10. exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale, prin salariaţii anume desemnaţi;
    11. asigură îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor;
    12. asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiilor de încasări şi plăţi în numerar;
    13. analizează şi face propuneri cu privire la situaţia stocurilor de bunuri materiale pentru prevenirea risipei, imobilizării de fonduri şi formării de stocuri supranormative;
    14. ia măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului sanatoriului şi pentru recuperarea pagubelor produse;
    15. analizează modul de utilizare a resurselor materiale şi financiare ale sanatoriului şi propune Comitetului director măsurile necesare pentru evitarea cheltuielilor inutile;
    16. monitorizează lunar gradul de realizare a indicatorilor financiari ai sanatoriului şi informează managerul;
    17. îndeplineşte toate sarcinile specifice stabilite prin legislaţia în vigoare;
    18. asigură evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin sanatoriului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
    19. efectuează trimestrial închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.


    ART. 34
    Biroul financiar este subordonat Serviciului financiar-contabilitate şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. recepţionează şi înregistrează în sistemul informatic de contabilitate facturile emise de prestatorii de servicii cu care instituţia are relaţii de colaborare;
    2. recepţionează zilnic şi înregistrează în sistemul informatic de contabilitate chitanţele emise de casierie, extrase de cont de la bănci, trezorerie, ce reflectă veniturile şi încasările aferente serviciilor oferite de instituţie;
    3. întocmeşte centralizator cu operaţiunile de încasări şi plăţi derulate prin bancă cu respectarea prevederilor legale;
    4. întocmeşte zilnic registrul de casă pe baza documentelor recepţionate;
    5. întocmeşte dispoziţiile de plată şi încasare pe baza documentelor recepţionate de la şeful ierarhic;
    6. întocmeşte lunar cerere de finanţare pentru salariile medicilor rezidenţi cu respectarea caracteristicilor specificate de Ministerul Sănătăţii;
    7. întocmeşte extrase de cont şi le transmite furnizorilor pentru confirmarea sumelor înregistrate în contul de furnizori;
    8. înaintează spre aprobare şefului ierarhic documentele întocmite;
    9. verifică datele înregistrate în sistemul informatic de contabilitate şi respectarea prevederilor legale la încadrarea pe conturi;
    10. întocmeşte lunar balanţa analitică şi notele contabile la conturile alocate şi le înaintează spre avizare şefului ierarhic;
    11. informează în timp util şeful ierarhic cu privire la orice problemă, neconformitate identificată în documentele cu care operează;
    12. aplică prevederile legale la operaţiunile derulate de întocmire şi înregistrare a documentelor contabile;
    13. verifică periodic corelaţia datelor din balanţa analitică cu cele înscrise în balanţa sintetică;
    14. respectă termenele legale la operaţiunile contabile derulate şi la întocmirea documentelor;
    15. păstrează şi arhivează în condiţii corespunzătoare documentele cu care operează şi le înaintează anual către arhiva instituţiei pe bază de proces-verbal.


    ART. 35
    Biroul achiziţii publice-contractare este subordonat direct managerului şi are următoarele atribuţii şi răspunderi:
    1. elaborează programul anual al achiziţiilor publice împreună cu biroul aprovizionare transport şi stabileşte gradele de prioritate în achiziţionare, împreună cu managerul instituţiei şi directorul financiar-contabil;
    2. creează, exploatează şi actualizează ori de câte ori este necesar baza de date privind furnizorii, produsele, serviciile şi lucrările, preţurile practicate;
    3. estimează, conform prevederilor legale în vigoare, valoarea contractelor de achiziţii publice, pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv;
    4. definitivează programul anual al achiziţiilor publice şi îl supune avizării directorului financiar-contabil, apoi aprobării managerului instituţiei şi Consiliului de administraţie;
    5. selectează modalitatea de realizare a achiziţiilor publice, respectiv prin achiziţie directă sau, după caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitaţia deschisă, restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii;
    6. elaborează nota de justificare pentru procedura selectată;
    7. elaborează sau, după caz, coordonează documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţii publice - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire selectată pentru acesta;
    8. pune la dispoziţia operatorilor economici documentaţia de atribuire, conform modalităţii stabilite de legislaţia în vigoare;
    9. realizează şi transmite spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând mijloacele electronice la dispoziţie, anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire către Sistemul electronic de achiziţii publice, după caz, Jurnalului Oficial al Uniunii Europene şi către Monitorul Oficial al României;
    10. primeşte de la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice notificările privind invalidarea unor anunţuri, remediază lipsurile sau omisiunile, conform motivaţiei pe care se susţine notificarea în cauză, precum şi acceptul sau refuzul de la derogările solicitate;
    11. răspunde, conform prevederilor legale, de desfăşurarea în bune condiţii a corespondenţei (inclusiv respectarea cerinţelor privind înregistrarea documentelor) ce se derulează cu operatorii economici, pe parcursul aplicării procedurilor, în fiecare etapă;
    12. comunică şi transmite datele legate de întregul proces de achiziţii publice, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;
    13. asigură respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice, de constituirea şi de activitatea comisiilor specifice fiecărui tip de procedură ales;
    14. sesizează conducerii nerespectarea procedurilor de achiziţie din partea comisiilor şi propune măsuri corective;
    15. răspunde de respectarea întocmai a procedurilor de desfăşurare pentru fiecare din procedurile de atribuire selectate şi lansate, împreună cu comisia de licitaţie desemnată;
    16. redactează raportul procedurii de atribuire şi apoi contractul de achiziţie publică şi îl înaintează spre verificare, avizare şi semnare entităţilor abilitate din cadrul autorităţii contractante;
    17. întocmeşte şi păstrează dosarul achiziţiei publice cu toate documentele aferente conţinute de acesta, specificate conform legislaţiei în vigoare;
    18. participă, împreună cu comisia de contestaţii desemnată de către manager, la soluţionarea eventualelor contestaţii privind derularea procedurii de achiziţii publice în cadrul sanatoriului;
    19. execută orice alte sarcini dispuse de şefii ierarhici superiori, în limita prevederilor legale;
    20. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
    21. organizează desfăşurarea licitaţiilor conform reglementărilor legale în vigoare, recepţia bunurilor achiziţionate, precum şi repartiţia acestora către compartimentele solicitante;
    22. participă în comisiile de întocmire, evaluare, negociere şi atribuire a contractelor de achiziţie publică;
    23. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform legislaţiei în vigoare;
    24. aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
    25. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.


    ART. 36
    Serviciul aprovizionare-transport este subordonat directorului financiar-contabil şi are următoarele atribuţii principale:
    1. decide cu privire la organizarea activităţii de transport cu autovehiculele aparţinând instituţiei;
    2. coordonează activitatea personalului din subordine în vederea realizării demersurilor de aprovizionare de bunuri/ servicii/lucrări conform solicitărilor emise de subunităţi şi aprobate de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    3. recepţionează referatele de eliberare din magazie emise de subunităţi şi aprobate de conducerea instituţiei;
    4. verifică în gestiunea magaziilor existenţa materialelor solicitate de subunităţi cu respectarea caracteristicilor de calitate şi cantitate specificate;
    5. transferă pe bază de semnătură la Serviciul financiar-contabilitate referatele de eliberare din magazie în vederea întocmirii bonurilor de consum;
    6. întocmeşte şi transmite cu aprobarea managerului comanda de bonuri de masă instituţiei cu care instituţia are relaţii contractuale;
    7. recepţionează bonurile de masă transmise de instituţia emitentă şi le transferă salariaţilor pe bază de semnătură conform datelor comunicate de Serviciul resurse umane, normare, organizare, salarizare;
    8. verifică şi supervizează comenzile de bunuri/servicii/lucrări întocmite de personalul din subordine şi le înaintează spre avizare şefului ierarhic;
    9. contactează furnizorii în vederea aprovizionării instituţiei în timp util cu materii prime, materiale conform clauzelor contractuale;
    10. verifică respectarea cerinţelor de calitate şi cantitate la bunurile cu care se realizează aprovizionarea instituţiei;
    11. participă la recepţia bunurilor cu care se realizează aprovizionarea şi semnează procesul-verbal ca membru al comisiei de recepţie;
    12. verifică datele înscrise în facturile şi documentele anexă emise de furnizorii de bunuri;
    13. ia măsuri în vederea întocmirii de către personalul din subordine a documentelor necesare prin care se certifică aprovizionarea cu bunuri/servicii/lucrări a instituţiei;
    14. asigură păstrarea unei evidenţe corecte, cantitativ şi valoric, a contractelor la care se întocmesc note de comandă şi încadrarea în clauzele contractuale;
    15. decide cu privire la organizarea activităţii de depozitare a bunurilor în magaziile instituţiei;
    16. verifică aplicarea de către personalul din subordine a prevederilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ţinerea evidenţei intrărilor/ieşirilor din magazie;
    17. efectuează periodic inventar la magaziile din subordine şi informează şeful ierarhic cu privire la rezultatele înregistrate;
    18. verifică condiţiile în care sunt păstrate bunurile în magazii şi respectarea caracteristicilor de depozitare specifice fiecărui produs;
    19. comunică în scris şefului ierarhic orice neconcordanţă privind plusuri sau minusuri în gestiune sau dacă sesizează cazuri de degradare, distrugere, deteriorare, sustragere de bunuri din gestiune şi ia imediat măsuri de limitare a pagubelor;
    20. ia măsuri în vederea anexării la fiecare factură recepţionată de Serviciul aprovizionare, transport a tuturor documentelor justificative, conform reglementărilor legale în vigoare;
    21. ia măsuri în vederea reducerii consumurilor de combustibil, materii prime şi materiale şi a optimizării stocului de produse din magazii;
    22. întocmeşte şi transmite cu aprobarea managerului comanda de documente cu regim special societăţilor cu care instituţia are relaţii contractuale;
    23. decide cu privire la organizarea activităţii de transport cu autovehiculele aparţinând instituţiei;
    24. coordonează activitatea şoferilor din subordine în vederea asigurării corespunzătoare a solicitărilor subunităţilor;
    25. verifică datele înscrise în foile de parcurs gestionate de şoferii din subordine;
    26. urmăreşte exploatarea corespunzătoare şi menţinerea în condiţii de funcţionare optimă a autovehiculelor din dotare;
    27. înaintează şefului ierarhic propuneri cu privire la casarea autovehiculelor dacă acestea nu mai întrunesc condiţiile de funcţionare corespunzătoare;
    28. verifică încadrarea în consumurile stabilite de conducere la combustibilul consumat pe fiecare autovehicul;
    29. transmite în scris Serviciului financiar-contabilitate cantitatea de nămol furnizată fiecărui beneficiar în vederea întocmirii facturilor aferente;
    30. primeşte zilnic de la Serviciul tehnic situaţia stocului şi consumului de combustibil al centralelor termice;
    31. verifică situaţia faptică şi scriptică a stocurilor de combustibil la centralele termice şi întocmeşte note de comandă, pe care le înaintează spre avizare şefului ierarhic;
    32. supraveghează direct operaţiunile de încărcare-descărcare a combustibilului pentru centralele termice;
    33. organizează în cadrul serviciului evidenţa documentelor aferente activităţii de aprovizionare şi transport;
    34. transmite la Serviciul financiar-contabilitate propunerile şi angajamentele de plată întocmite de personalul din subordine împreună cu documentele aferente în vederea ordonanţării conform legislaţiei în vigoare;
    35. păstrează şi arhivează în condiţii corespunzătoare documentele cu care operează şi le înaintează anual către arhiva instituţiei pe bază de proces-verbal.


    ART. 37
    Biroul transport este subordonat Serviciului aprovizionare, transport şi are următoarele atribuţii:
    1. decide cu privire la organizarea activităţii de transport cu autovehiculele aparţinând instituţiei;
    2. coordonează activitatea şoferilor din subordine în vederea asigurării bunei desfăşurări a activităţii instituţiei;
    3. centralizează zilnic solicitările cu privire la efectuarea deplasărilor cu autovehiculele instituţiei în interes de serviciu şi organizează activitatea zilnică a personalului din subordine;
    4. verifică zilnic datele înscrise în foile de parcurs gestionate de şoferii din subordine;
    5. urmăreşte exploatarea corespunzătoare şi menţinerea în condiţii de funcţionare optimă a autovehiculelor din dotare;
    6. întocmeşte referat de necesitate pentru aprovizionarea corespunzătoare a autovehiculelor cu bonuri de consum pentru combustibil, piese de schimb etc. pentru funcţionarea în parametri optimi a activităţii de transport;
    7. înaintează şefului ierarhic propuneri cu privire la casarea autovehiculelor dacă acestea nu mai întrunesc condiţiile de funcţionare corespunzătoare;
    8. verifică încadrarea în consumurile stabilite de conducere la combustibilul consumat pe fiecare autovehicul;
    9. ia măsuri în vederea asigurării tuturor autovehiculelor, conform reglementărilor legale, cu autorizaţii necesare circulaţiei pe drumurile publice;
    10. coordonează activitatea ambarcaţiunii de extracţie nămol şi furnizarea acestuia la instituţiile solicitante conform clauzelor contractuale şi notelor de comandă recepţionate;
    11. întocmeşte avizele de însoţire la transportul de nămol către beneficiari;
    12. transmite în scris Serviciului financiar-contabilitate cantitatea de nămol furnizată fiecărui beneficiar în vederea întocmirii facturilor aferente;
    13. organizează în cadrul biroului evidenţa documentelor aferente activităţii de transport;
    14. păstrează şi arhivează în condiţii corespunzătoare documentele cu care operează şi le înaintează anual către arhiva instituţiei pe bază de proces-verbal.


    ART. 38
    Serviciul administrativ este subordonat directorului financiar-contabil şi asigură baza materială necesară desfăşurării activităţilor instituţiei şi are următoarele atribuţii/răspunderi:
    1. organizează şi conduce activitatea specifică în conformitate cu metodologia şi legislaţia în vigoare;
    2. elaborează şi propune spre aprobare strategia de aprovizionare cu produse de orice fel, stabilind împreună cu secţiile, laboratoarele, compartimentele şi biroul unic de achiziţii ordinea priorităţilor pentru realizarea achiziţiilor;
    3. întocmeşte note de fundamentare în domeniile de răspundere;
    4. întocmeşte comenzile pentru derularea contractelor de achiziţii publice de produse;
    5. efectuează cumpărările directe prin respectarea prevederilor legale în vigoare;
    6. ia măsurile prevăzute în actele normative privind recepţia, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor materiale pentru gospodărirea economicoasă şi integritatea bunurilor din unitate;
    7. asigură demersurile necesare pentru transferul, suplimentarea sau diminuarea sumelor alocate în cadrul bugetului în timpul execuţiei bugetare, împreună cu Serviciul financiar-contabilitate;
    8. elaborează şi propune aprobarea deciziilor în domeniul de competenţă;
    9. răspunde de dotarea unităţii din investiţii centralizate sau necentralizate, lucrări în regie proprie etc.;
    10. supraveghează activitatea de colectare a deşeurilor, de evacuare, de depozitare şi de predare a acestora spre valorificare;
    11. implementează măsurile aprobate pentru creşterea calităţii serviciilor cazare şi masă oferite pacienţilor pe perioada de spitalizare;
    12. valorifică eficient resursele de care dispune pentru implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii.


    ART. 39
    Compartimentul informatică este subordonat managerului şi are în principal următoarele atribuţii:
    1. recepţionează şi prelucrează datele înregistrate de registratorii medicali şi personalul de execuţie din cadrul unităţii în sistemul informatic în vederea transmiterii acestora către instituţiile de stat;
    2. în colaborare cu structurile operaţionale asigură raportarea în format electronic a datelor solicitate de diferite instituţii cu atribuţii în domeniu, cu respectarea strictă a cerinţelor şi termenelor de comunicare;
    3. recepţionează problemele cu care se confruntă angajaţii în operarea echipamentelor IT şi derulează activităţile specifice de repunere în funcţiune a echipamentelor de IT defecte în vederea menţinerii activităţilor instituţiei în condiţii de eficienţă;
    4. face propuneri de soluţii IT şi comunicaţii cu rol în eficientizarea activităţii salariaţilor, pe care le supune spre analiză şi aprobare şefului ierarhic;
    5. monitorizează permanent funcţionalitatea serverului Hipocrate din punct de vedere hard şi software;
    6. identifică şi corectează erorile identificate în bazele de date cu care operează subunităţile;
    7. asigură instalarea programelor pe calculatoarele cu care operează angajaţii instituţiei, conform licenţelor alocate de ministerul de resort şi licenţelor achiziţionate;
    8. păstrează confidenţialitatea asupra datelor cu care operează în realizarea atribuţiilor de serviciu;
    9. ia măsuri de protejare şi securizare a datelor pe care le transmite în format electronic diferitelor instituţii conform solicitărilor acestora;
    10. monitorizează funcţionalitatea programelor operaţionale din instituţie şi cooperează cu furnizorii în vederea remedierii eficiente a problemelor apărute;
    11. furnizează datele necesare actualizării site-ului instituţiei conform deciziilor manageriale;
    12. informează şeful ierarhic cu privire la erorile constatate în funcţionarea echipamentelor IT şi a sistemelor de operare şi propune soluţii pentru înlăturarea lor;
    13. acordă asistenţă tehnică pentru aplicaţiile aflate în exploatarea salariaţilor instituţiei;
    14. asigură instruirea şi perfecţionarea personalului cu privire la modul de utilizare şi exploatare a echipamentelor şi sistemelor informatice;
    15. elaborează recomandări de bună practică pentru buna funcţionare şi corecta utilizare a echipamentelor IT;
    16. asigură corespondenţa dintre instituţie şi CNPAS, CJAS în vederea facturării serviciilor medicale realizate;
    17. participă la predarea periodică la arhiva instituţiei a documentelor referitoare la activităţile derulate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


    ART. 40
    Compartimentul tehnic este subordonat managerului, fiind destinat pentru rezolvarea tuturor problemelor tehnice legate de întreţinerea şi funcţionarea aparaturii tehnice (utilaje, instalaţii) şi are în principal următoarele atribuţii/ răspunderi:
    1. organizează, planifică şi conduce activitatea Atelierului tehnic în conformitate cu metodologia şi legislaţia în vigoare;
    2. controlează periodic şi ia măsuri de remediere din/la timp a deficienţelor ce apar în funcţionarea instalaţiilor electrice, termice, sanitare, precum şi a bunurilor aflate în dotarea instituţiei;
    3. verifică situaţia lucrărilor ce se execută conform documentaţiei tehnice anexate şi asigură recepţia lucrărilor de reparaţii şi investiţii conform standardelor în vigoare;
    4. organizează recepţia preliminară, finală (de punere în funcţiune) sau definitivă, după caz;
    5. participă în comisia de recepţie a lucrărilor executate, la punerea în funcţiune a obiectivelor, a utilajelor, la probe, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    6. monitorizează consumurile la utilităţi lunar.


    ART. 41
    Atelierul de întreţinere şi reparaţii este subordonat compartimentului tehnic, fiind destinat pentru rezolvarea tuturor problemelor tehnice legate de întreţinerea şi funcţionarea aparaturii tehnice (utilaje, instalaţii) şi are în principal următoarele atribuţii/răspunderi:
    1. verifică zilnic personalul din subordine din punctul de vedere al respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă;
    2. recepţionează zilnic problemele cu caracter tehnic semnalate de subunităţi;
    3. stabileşte necesarul de materiale pentru fiecare lucrare în parte;
    4. stabileşte personalul ce urmează a fi alocat pentru remedierea fiecărei probleme tehnice;
    5. organizează activitatea personalului din subordine în vederea remedierii operative a problemelor tehnice semnalate de subunităţi;
    6. stabileşte termene de execuţie pentru fiecare lucrare în parte;
    7. întocmeşte referate de necesitate pentru aprovizionarea cu materiale a atelierului în funcţie de evoluţia lucrărilor;
    8. decide cu privire la operaţiunile ce trebuie derulate pentru remedierea problemelor tehnice;
    9. întocmeşte referat de eliberare din magazie a materialelor necesare pentru lucrările de reparaţii, mentenanţă cu caracter tehnic;
    10. participă la recepţia lucrărilor cu caracter tehnic efectuate de terţi;
    11. verifică permanent respectarea clauzelor contractuale la lucrările efectuate de terţi;
    12. respectă standardele de calitate şi cantitate stabilite pentru fiecare lucrare în parte;
    13. certifică lucrările de reparaţii şi mentenanţă efectuate de terţi la centralele termice;
    14. analizează şi decide cu privire la aprovizionarea cu combustibil a centralelor termice;
    15. participă la măsurarea consumului zilnic de combustibil la centralele termice şi încadrarea în parametrii optimi de consum;
    16. semnează centralizatoarele lunare ce reflectă funcţionarea centralelor termice;
    17. recepţionează de la Serviciul aprovizionare comenzile de nămol pentru beneficiari;
    18. semnează procesul-verbal de extracţie a nămolului;
    19. avizează documentele de expediţie a nămolului către beneficiari;
    20. gestionează documentaţia cu caracter tehnic pentru întreaga instituţie;
    21. ia măsuri în vederea actualizării permanente a documentaţiei cu caracter tehnic, pe măsură ce se derulează lucrări de reparaţii şi modernizare;
    22. informează beneficiarii lucrărilor de reparaţii şi mentenanţă cu privire la remedierea problemelor semnalate;
    23. verifică zilnic registrul de evidenţă a problemelor tehnice şi ia măsuri de remediere operativă a acestora;
    24. organizează şi supraveghează locurile de muncă din punctul de vedere al respectării normelor SSM şi PSI;
    25. ia măsuri pentru întocmirea documentaţiilor necesare obţinerii autorizaţiilor conform prevederilor legale în vigoare;
    26. informează în timp util şeful ierarhic cu privire la elementele ce pot afecta derularea în condiţii optime a activităţilor curente.


    ART. 42
    (1) Compartimentul securitatea muncii, prevenire şi stingere a incendiilor, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă este subordonat direct managerului, căruia îi aduce la cunoştinţă toate aspectele legate de activitatea compartimentului şi are următoarele atribuţii:
    1. asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din instituţie şi justifică autorităţilor competente că măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor;
    2. întocmeşte şi actualizează permanent lista cu substanţele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metode de prim ajutor, substanţe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
    3. elaborează instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte sarcinile ce revin salariaţilor, pentru fiecare loc de muncă;
    4. asigură mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activităţii şi mărimea unităţii;
    5. asigură întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;
    6. propune prevederea fondurilor necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
    7. ia măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă în vederea prevenirii accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale şi asigură instructajul periodic din punctul de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă, conform prevederilor legale în vigoare şi normelor de aplicare în vigoare;
    8. ia măsuri privind asigurarea echipamentului de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei în cazuri deosebite conform normativelor în vigoare;
    9. afişează vizibil la fiecare loc de muncă instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, sarcinile ce revin salariaţilor pe linie de situaţii de urgenţă - prevenirea şi stingerea incendiilor, planuri de evacuare în caz de incendiu, organizarea stingerii incendiilor;
    10. instruieşte personalul unităţii din punctul de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    11. asigură dotarea locurilor de muncă cu mijloace de stingere în caz de incendiu în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi urmăreşte încărcarea extinctoarelor cu încărcătură corespunzătoare şi înlocuirea celor defecte;
    12. acordă asistenţă tehnică de specialitate în situaţii critice;
    13. avizează documentaţiile privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
    14. controlează modul de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
    15. elaborează documentele specifice activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
    16. instruieşte salariaţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;
    17. investighează contextul producerii incendiilor;
    18. monitorizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;
    19. organizează activitatea de apărare împotriva incendiilor;
    20. planifică activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în unitate.

    (2) Atribuţiile specifice privind protecţia muncii sunt următoarele:
    1. asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă şi mediul de muncă;
    2. elaborează instrucţiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă şi care vor fi aprobate de angajator prin fişa postului;
    3. verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi responsabilităţile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    4. întocmeşte necesarul de documentaţii cu caracter de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    5. elaborează programul de instruire şi testare la nivelul organizaţiei;
    6. ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
    7. întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi instruieşte lucrătorii cu privire la aplicarea lui;
    8. stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, precum şi tipul de semnalizare necesară şi amplasarea conform prevederilor legale;
    9. ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
    10. informează angajatorul în scris asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propune măsurile de prevenire şi protecţie;
    11. identifică echipamentele individuale de protecţie necesare şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
    12. participă la comunicarea şi cercetarea evenimentelor;
    13. întocmeşte:
    a) Registrul unic de evidenţă a accidentelor de muncă;
    b) Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase;
    c) Registrul unic de evidenţă a accidentelor uşoare;
    d) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile;

    14. elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrători în conformitate cu prevederile legale;
    15. urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.


    ART. 43
    Serviciul de management al calităţii serviciilor de sănătate este subordonat managerului şi are în principal următoarele atribuţii:
    a) planifică, organizează, coordonează şi monitorizează întreaga activitate privind implementarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului la nivelul unităţii;
    b) coordonează şi controlează funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate;
    c) analizează şi avizează procedurile interne ale structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate, care se aprobă potrivit reglementărilor legale în vigoare;
    d) elaborează şi supune aprobării conducătorului unităţii sanitare planul anual de formare şi perfecţionare profesională a personalului din subordine;
    e) coordonează şi monitorizează elaborarea documentelor calităţii la nivelul unităţii;
    f) coordonează elaborarea şi avizează planul de management al calităţii serviciilor de sănătate de la nivelul unităţii;
    g) coordonează şi monitorizează activităţile legate de asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate desfăşurate de către responsabilii desemnaţi la nivelul fiecăreia dintre structurile unităţii;
    h) monitorizează activităţile legate de asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate desfăşurate de către comisiile, consiliile şi comitetele constituite la nivelul unităţii sanitare, în colaborare cu coordonatorii acestora;
    i) elaborează şi înaintează spre aprobare conducătorului unităţii rapoarte periodice privind activitatea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate;
    j) coordonează şi monitorizează activităţile privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale;
    k) colaborează cu şefii celorlalte structuri din cadrul unităţii în vederea implementării sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    l) asigură comunicarea permanentă cu responsabilul regional cu acreditarea desemnat prin ordin al preşedintelui ANMCS, precum şi cu oficiul teritorial al ANMCS.


    ART. 44
    (1) Compartimentul culte are o dublă subordonare:
    a) faţă de conducerea administrativă a sanatoriului, privind respectarea programului de slujbe şi alte activităţi religioase, precum şi asigurarea prestaţiilor religioase necesare în cadrul sanatoriului;
    b) faţă de Arhiepiscopia Tomisului din punctul de vedere al slujirii preoţeşti conform statutului Bisericii Ortodoxe Române.

    (2) Acesta are în principal următoarele atribuţii:
    a) săvârşeşte serviciile religioase conform programului aprobat de eparhie, cu acordul conducerii spitalului;
    b) asigură servicii religioase în cazuri de urgenţă şi administrează Sfintele Taine;
    c) ţine evidenţa cu activităţile pastoral-misionare desfăşurate;
    d) colaborează cu personalul medical pentru a cunoaşte starea bolnavilor şi apartenenţa religioasă declarată de către pacienţi;
    e) poate acorda asistenţă religioasă şi salariaţilor spitalului, la solicitarea acestora.


    CAP. V
    Consiliile şi comisiile din cadrul sanatoriului
    ART. 45
    În cadrul Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol, conform prevederilor legale în vigoare, funcţionează următoarele comitete, consilii şi comisii:
    1. Consiliul etic;
    2. Consiliul medical;
    3. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă;
    4. Comisia de cercetare disciplinară;
    5. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru angajare/promovare;
    6. Comisia de soluţionare a contestaţiilor.


    ART. 46
    Atribuţiile Consiliului etic sunt următoarele:
    a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii;
    b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul unităţii;
    c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise sanatoriului care conţin speţe ce cad în atribuţiile consiliului;
    d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
    (i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul sanatoriului, prevăzute în legislaţia specifică;
    (ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    (iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    (iv) nerespectarea demnităţii umane;

    e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite la lit. d);
    f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
    g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
    h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
    i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
    j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează sanatoriul;
    k) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
    l) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
    m) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul unităţii, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul sanatoriului;
    n) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.


    ART. 47
    Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare şi asistentul-şef, iar preşedintele acestuia este directorul medical al unităţii.

    ART. 48
    Atribuţiile Consiliului medical sunt următoarele:
    a) îmbunătăţeşte standardele clinice şi modelele de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate pentru creşterea gradului de satisfacţie a pacienţilor;
    b) monitorizează şi evaluează activitatea medicală desfăşurată în sanatoriu în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
    c) înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al sanatoriului;
    d) propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii sanatoriului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
    e) evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de sanatoriu şi face propuneri pentru elaborarea:
    1. planului de dezvoltare a sanatoriului, pe perioada mandatului;
    2. planului anual de furnizare de servicii medicale al sanatoriului;
    3. planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;

    f) face propuneri Comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al sanatoriului;
    g) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale sanatoriului;
    h) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în sanatoriu;
    i) evaluează satisfacţia pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul sanatoriului;
    j) monitorizează principalii indicatori de performanţă în activitatea medicală;
    k) supraveghează şi ia măsuri de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    l) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul sanatoriului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
    m) elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de sanatoriu, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    n) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul sanatoriului;
    o) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii, fiecărui laborator şi face propuneri Comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a sanatoriului;
    p) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul sanatoriului, după caz;
    q) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;
    r) înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;
    s) reprezintă sanatoriul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
    ş) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul sanatoriului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    t) răspunde de acreditarea personalului medical al sanatoriului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în sanatoriu, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    ţ) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    u) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei sanatoriului;
    v) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în sanatoriu, referitoare la activitatea medicală a sanatoriului;
    w) elaborează raportul anual de activitate medicală a sanatoriului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    x) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.


    ART. 49
    Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, are următoarele atribuţii:
    a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
    b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
    c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
    d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
    e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
    f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
    g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
    h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
    i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
    j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
    k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
    l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.


    ART. 50
    (1) Comisia de cercetare disciplinară este formată din membri numiţi prin decizie internă a managerului.
    (2) Din Comisia de cercetare disciplinară face parte, fără drept de vot, în calitate de observator, un reprezentant al organizaţiei sindicale al cărei membru este salariatul cercetat disciplinar.

    ART. 51
    Atribuţiile Comisiei de cercetare disciplinară sunt următoarele:
    a) efectuarea cercetării disciplinare prealabile;
    b) convocarea în scris a salariatului care a săvârşit o abatere disciplinară, în vederea cercetării disciplinare prealabile;
    c) analiza încălcării prevederilor din regulamentul intern, din fişa de post, din contractul individual de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil;
    d) analiza şi stabilirea împrejurărilor în care a fost săvârşită fapta încadrată drept abatere disciplinară;
    e) analiza gradului de vinovăţie a salariatului, precum şi consecinţele abaterii disciplinare;
    f) verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
    g) întocmeşte un referat prin care propune managerului sancţiunea disciplinară ce urmează a fi aprobată de către manager prin decizie de sancţionare.


    ART. 52
    Atribuţiile Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru angajare/promovare sunt următoarele:
    1. selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;
    2. stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    3. stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
    4. stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;
    5. stabileşte modul de acordare a punctajului pentru probele scrise şi pentru interviu;
    6. notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului/examenului;
    7. transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/ examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.


    ART. 53
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
    1. soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;
    2. transmite secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.


    CAP. VI
    Finanţarea sanatoriului
    ART. 54
    Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol este o instituţie publică, de interes naţional, finanţată integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale unităţii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.

    ART. 55
    (1) Contractele de furnizare servicii medicale încheiate cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanţa şi cu Casa Naţională de Pensii Publice reprezintă principala sursă a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli. Contractul cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanţa se negociază de către managerul unităţii cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale. Pentru încheierea contractului cu Casa Naţională de Pensii Publice unitatea participă anual la licitaţia naţională organizată în acest scop. Unitatea poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private, agenţii de turism etc.
    (2) Separat de veniturile realizate prin contractele încheiate cu casa de asigurări de sănătate, unitatea realizează venituri şi din serviciile medicale oferite contra cost pacienţilor şi este finanţată de la bugetul de stat, în cazurile în care este nominalizată pentru desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate.
    (3) Sanatoriul poate realiza venituri suplimentare din:
    a) donaţii şi sponsorizări;
    b) legate;
    c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
    d) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;
    e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau operatori economici;
    f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
    g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
    h) servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor;
    i) contracte de cercetare;
    j) alte surse, conform legii.


    ART. 56
    (1) Organizarea activităţii se face în baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unităţii cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior.
    (2) Elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli se face pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor şi compartimentelor din structura unităţii.
    (3) Realizarea veniturilor şi fundamentarea cheltuielilor se asigură în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare.
    (4) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al sanatoriului public se elaborează de către Comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura sanatoriului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi cu contractele colective de muncă.
    (5) Bugetul de venituri şi cheltuieli al sanatoriului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului sanatoriului.
    (6) Bugetul de venituri şi cheltuieli al sanatoriului se repartizează pe secţiile şi compartimentele din structura sanatoriului, nivelul acestora fiind indicator al contractului de administrare.
    (7) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se urmăreşte pe secţii şi compartimente, fiind un indicator al contractului încheiat între manager şi şefii secţiilor şi compartimentelor din structura sanatoriului. Abaterile faţă de indicatorii din contractul cu managerul se analizează şi se soluţionează de conducerea sanatoriului cu conducerile structurilor în cauză.
    (8) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial direcţiei de sănătate publică şi Ministerului Sănătăţii.
    (9) În cazul existenţei unor datorii la data încheierii contractului de management, acestea vor fi evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi lichidate, în condiţiile legii.

    ART. 57
    (1) Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcţie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.
    (2) În cazul unor activităţi medicale sau farmaceutice pentru care unitatea spitalicească nu are specialişti competenţi în astfel de activităţi sau manopere medicale se poate încheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale sau farmaceutice cu un cabinet medical specializat, respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o altă unitate medicală publică sau privată acreditată. Unităţile spitaliceşti pot încheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare necesare funcţionării sanatoriului.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 58
    Prezentul regulament se aplică tuturor angajaţilor, indiferent de gradul profesional şi de durata contractului individual de muncă, precum şi pentru:
    a) personalul încadrat într-o altă unitate care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare, voluntariat;
    b) bolnavii internaţi în secţiile cu paturi, precum şi familiile sau rudele acestora ori vizitatori;
    c) firmele care asigură diverse servicii în incinta sanatoriului şi care în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi au obligaţia de a respecta prezentul regulament referitor la curăţenia şi circuitele sanatoriului, integritatea bunurilor din patrimoniul sanatoriului, cu care intră în contact;
    d) studenţii şi elevii aflaţi în practică, voluntarii.


    ART. 59
    (1) Toate categoriile de personal din sanatoriu au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
    (2) Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul sanatoriului.

    ART. 60
    (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al sanatoriului va fi adus la cunoştinţă tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al sanatoriului se completează cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 61
    Modificarea prezentului regulament se face cu avizul Consiliului de administraţie, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016