Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 5 februarie 2020  de organizare şi funcţionare al Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 5 februarie 2020 de organizare şi funcţionare al Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 150 din 25 februarie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 182 din 5 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 150 din 25 februarie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara (institutul) este unitate sanitară cu paturi cu personalitate juridică, înfiinţată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.452/1993*), cu completările ulterioare, având sediul central în municipiul Timişoara, str. Gheorghe Adam nr. 13A, cu Secţia clinică recuperare cardiovasculară amplasată în Timişoara, str. Constantin Diaconovici Loga nr. 49.
    *) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.452/1993 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) În raport cu obiectivele, volumul de activitate şi dotarea tehnică, institutul este unitate sanitară de categoria IM.
    (3) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara este unitate cu personalitate juridică subordonată Ministerului Sănătăţii, finanţată din venituri proprii, provenite din sumele încasate pentru servicii medicale şi alte prestaţii pe bază de contract încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş.
    (4) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din institut sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii.

    CAP. II
    Obiectul de activitate
    ART. 2
    (1) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara funcţionează ca unitate sanitară publică cu paturi care asigură asistenţă medicală completă în specialităţile: cardiologie, cardiologie intervenţională şi cateterism cardiac, terapie intensivă coronarieni, chirurgie cardiovasculară, anestezie terapie intensivă, recuperare şi prevenţie cardiovasculară, explorări funcţionale electrofiziologice cardiovasculare, implant stimulatoare cardiace, explorări neinvazive şi ambulator integrat şi deserveşte zona interjudeţeană stabilită de Ministerul Sănătăţii, cu atribuţii în învăţământul superior medical şi mediu sanitar, de cercetare ştiinţifică medicală şi de îndrumare metodologică de specialitate.
    (2) În raport cu obiectul său de activitate institutul asigură, în principal, următoarele servicii:
    a) previne, combate şi asigură tratamentul bolilor cardiovasculare;
    b) acordă primul ajutor medical şi asistenţă medicală de urgenţă de specialitate;
    c) efectuează consulturi, investigaţii, stabileşte diagnostice, tratamente, intervenţii invazive şi noninvazive şi intervenţii chirurgicale cardiovasculare de specialitate şi alte îngrijiri medicale pentru pacienţii spitalizaţi;
    d) stabileşte corect diagnosticele şi conduita terapeutică pentru pacienţii spitalizaţi;
    e) acordă recuperare cardiovasculară a bolnavilor;
    f) acordă consult de specialitate prin spitalizare de zi şi ambulatoriul integrat;
    g) achiziţionează, gestionează şi distribuie medicamentele pentru pacienţii unităţii potrivit normelor în vigoare;
    h) achiziţionează, depozitează, distribuie şi întreţine instrumentarul şi aparatura medicală şi alte produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare;
    i) asigură aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;
    j) asigură condiţii moderne de confort, asigură o alimentaţie corespunzătoare, specifică afecţiunii, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, precum şi servirea mesei în condiţii de igienă;
    k) efectuează investigaţii şi anchete medico-sociale pentru cunoaşterea unor aspecte particulare ale stării de sănătate;
    l) stabileşte factorii de risc din mediul de viaţă şi de muncă, influenţa acestora asupra stării de sănătate a populaţiei şi controlul aplicării normelor de igienă;
    m) desfăşoară activităţi proprii de cercetare ştiinţifică medicală, potrivit posibilităţilor de dotare şi încadrare, pe baza unui plan aprobat, având ca scop promovarea stării de sănătate a populaţiei;
    n) asigură educaţia sanitară a populaţiei, în general, şi a bolnavilor internaţi, în special;
    o) informează bolnavii sau aparţinătorii acestora asupra bolii şi evoluţiei acesteia, în scopul asigurării eficienţei tratamentului aplicat;
    p) asigură prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    q) asigură un microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    r) limitează vizitatorii în institut, în perioada de carantină, iar în unele secţii sau compartimente ale unităţii (bloc operator, ATI etc.) interzice vizita pe secţie;
    s) realizează condiţiile necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi pază contra incendiilor, precum şi a celor privind protecţia civilă, corespunzător normelor legale;
    t) organizează şi desfăşoară activităţi de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


    ART. 3
    (1) Institutul desfăşoară activitate de educaţie medicală şi cercetare (EMC) pentru medici şi asistenţi medicali. Costurile acestor activităţi sunt suportate, de regulă, de personalul beneficiar. Institutul poate suporta astfel de costuri în condiţiile alocaţiilor bugetare.
    (2) Pregătirea cadrelor medicale, rezidenţilor, studenţilor, doctoranzilor, masteranzilor şi elevilor în institut este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cât şi pentru cei din învăţământul privat, autorizat sau acreditat potrivit legii.
    (3) Colaborarea dintre institut şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, se desfăşoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale.

    ART. 4
    (1) Criteriile pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică medicală se propun de către Academia de Ştiinţe Medicale şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.
    (2) Cercetarea ştiinţifică medicală se efectuează pe bază de teme şi de contracte de cercetare, încheiate între institut şi finanţatorul cercetării.

    ART. 5
    Activităţile de învăţământ şi cercetare desfăşurate în institut sunt astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.

    ART. 6
    (1) Institutul asigură condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Institutul răspunde în condiţiile legii pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente.
    (3) Institutul răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor ce decurg din serviciile medicale acordate pacienţilor.
    (4) Institutul răspunde pentru acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu pacienţilor, precum şi pentru respectarea dreptului la liberă alegere a serviciilor medicale.
    (5) Institutul asigură continuitatea asistenţei medicale prin organizarea liniilor de gardă, conform legislaţiei în vigoare.
    (6) Institutul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile privind activitatea medicală desfăşurată către instituţiile abilitate, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.
    (7) Personalul medical şi nemedical angajat din institut are obligaţia respectării clauzelor contractuale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş, iar în cazul nerespectării acestor clauze se vor suporta sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (8) Institutul are obligaţia completării prescripţiilor medicale conexe actului medical, atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute sau cronice.
    (9) Institutul respectă prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    (10) Institutul înregistrează persoanele cărora le acordă asistenţă medicală, le întocmeşte documentele medicale specifice (fişe de consultaţie, foi de observaţie clinice generale etc.) şi alte asemenea acte stabilite prin dispoziţiile legale; eliberează, la cererea celor interesaţi şi potrivit dispoziţiilor legale, certificate medicale pentru incapacitate temporară de muncă, buletine de analiză, certificate de constatare a decesului şi alte asemenea documente.
    (11) Obligaţiile şi răspunderile care revin personalului sanitar şi unităţii în înregistrarea şi raportarea activităţii desfăşurate, documentele folosite şi circuitul acestora, stabilite de Ministerul Sănătăţii în conformitate cu dispoziţiile legale privind sistemul informaţional în unităţile sanitare, sunt cuprinse în fişele de post pentru activităţile desfăşurate.

    ART. 7
    (1) Institutul are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la institut, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, institutul va asigura, după caz, transportul autorizat obligatoriu la o altă instituţie medico-sanitară de profil.
    (2) Institutul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.

    CAP. III
    Conducerea Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara
    ART. 8
    (1) Institutul este condus de un manager, persoană fizică. În cadrul institutului funcţionează Consiliul de administraţie şi Comitetul director.
    (2) Conducerea institutului acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestora, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 9
    Conducerea institutului este formată din:
    a) consiliul de administraţie;
    b) manager, care asigură conducerea curentă a unităţii;
    c) comitetul director.


    ART. 10
    (1) În conformitate cu prevederile legale, Consiliul de administraţie are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a institutului.
    (2) Consiliul de administraţie are următoarea componenţă:
    a) trei reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii;
    b) un reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara;
    c) un reprezentant al Consiliului Judeţean Timiş;
    d) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
    e) un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat;
    f) managerul institutului participă la şedinţele Consiliului de administraţie fără drept de vot;
    g) reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit şi reprezentativ în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă cu statut de invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie.

    (3) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
    (4) Principalele atribuţii ale Consiliului de administraţie sunt:
    a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    b) organizează concursul pentru ocuparea funcţiei de manager, în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;
    c) aprobă măsuri pentru dezvoltarea activităţii institutului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
    d) avizează planul anual al achiziţiilor publice, întocmit în condiţiile legii;
    e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director şi a activităţii managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
    f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director în cazul în care se constată existenţa situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.


    ART. 11
    (1) Institutul este condus de către un manager, care încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de maximum 4 ani. Contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de ministrul sănătăţii.
    (2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului ministrului sănătăţii.
    (3) Managerul respectă incompatibilităţile şi conflictele de interese stabilite prin lege, asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern, cu acordul Ministerului Sănătăţii, şi aprobă planul anual de audit public intern al institutului, rapoartele elaborate în urma misiunilor de audit intern şi raportul anual al activităţii de audit.

    ART. 12
    (1) Comitetul director este format din:
    a) manager;
    b) director medical;
    c) director financiar-contabil.

    (2) Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de managerul institutului.

    ART. 13
    Comitetul director al institutului are în principal următoarele atribuţii:
    1. elaborează planul de dezvoltare al institutului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;
    2. elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al institutului;
    3. propune managerului, în vederea aprobării:
    a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
    b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

    4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama institutului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
    5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea măsurilor organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi măsuri de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
    6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, pe baza centralizării de către compartimentele economico-financiare din institut a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura institutului, pe care îl supune aprobării managerului;
    7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi coordonatorilor de compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
    8. analizează propunerile Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    9. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale şi activităţii economico-financiare din institut, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
    10. analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii institutului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
    11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
    12. întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului, la propunerea Consiliului medical, planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
    13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii institutului;
    14. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă Ministerului Sănătăţii, respectiv Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Timiş, la solicitarea acestora;
    15. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş;
    16. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului institutului, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritate absolută a membrilor prezenţi;
    17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii institutului;
    18. negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/serviciului medical, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului/serviciului medical;
    19. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
    20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al institutului.


    ART. 14
    Directorul medical are următoarele atribuţii specifice:
    1. coordonează şi răspunde, în calitate de preşedinte al Consiliului medical, de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al institutului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
    2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul institutului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
    3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul institutului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului institut;
    4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
    5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul institutului;
    6. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare pentru personalul medical, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare;
    7. avizează utilizarea bazei de date medicale a institutului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul institutului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
    9. răspunde de acreditarea personalului medical al institutului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în institut, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite;
    11. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul institutului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor institutului;
    13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei institutului;
    14. răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele institutului, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
    15. coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în documentele medicale, a gestionării şi utilizării eficiente a acestor date;
    16. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;
    17. participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern ale institutului;
    18. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului institutului privind acordarea asistenţei medicale de specialitate şi de urgenţă;
    19. coordonează îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
    20. coordonează monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în institut în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate.


    ART. 15
    Directorul financiar-contabil are următoarele atribuţii specifice:
    1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a institutului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    2. organizează contabilitatea în cadrul institutului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
    3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
    4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
    6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş;
    7. angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza acele operaţiuni care contravin dispoziţiilor legale;
    8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
    9. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
    10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
    11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor institutului către bugetul statului, trezorerie şi terţi;
    12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în institut;
    13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin institutului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
    15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
    16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;
    17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin biroului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;
    18. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
    19. întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului institutului şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;
    20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a personalului din subordine;
    21. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate;
    22. participă la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern ale institutului.


    CAP. IV
    Structura organizatorică
    ART. 16
    (1) Structura organizatorică a institutului este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii şi cuprinde:
    - Secţia clinică cardiologie - din care Compartiment USTACC;
    – Secţia clinică chirurgie cardiovasculară - din care Compartiment chirurgie cardiovasculară copii;
    – Secţia clinică ATI - din care ATI copii;
    – Secţia clinică recuperare cardiovasculară;
    – Compartiment primire urgenţe de specialitate;
    – Spitalizare de zi;
    – Secţia farmacie;
    – Bloc operator;
    – Unitate de transfuzie sanguină;
    – Staţie centrală de sterilizare;
    – Serviciul de anatomie patologică:
    – Compartiment histopatologie;
    – Compartiment citopatologie;
    – Prosectură;
    – Laborator analize medicale;
    – Laborator radiologie şi imagistică medicală:
    – Compartiment ecocardiografie transesofagiană (specială);
    – Laborator explorări funcţionale invazive:
    – Compartiment electrofiziologie şi implant stimulatoare cardiace;
    – Compartiment cardiologie intervenţională şi cateterism cardiac;
    – Compartimente explorări neinvazive (EKG, test de efort, holter);
    – Compartiment prevenire infecţii asociate asistenţei medicale;
    – Compartiment de evaluare şi statistică medicală;
    – Ambulatorul integrat cu cabinete în specialităţile:
    – Cardiologie;
    – Chirurgie cardiacă;
    – Activitate de cercetare:
    – Colectiv de cercetare chirurgie experimentală, valve, grefe;
    – Colectiv de cercetare transplant de organe artificiale şi imunologie de transplant;
    – Colectiv de cercetare medicală, epidemiologie, diagnostic;
    – Aparat funcţional.

    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la activitatea economică, financiară şi administrativă, institutul are în structură birouri şi compartimente funcţionale, astfel: Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare; Biroul financiar-contabilitate; Compartimentul aprovizionare-transport; Biroul administrativ; Compartimentul tehnic; Compartimentul întreţinere; Compartimentul achiziţii publice şi contractare; Compartimentul juridic; Compartimentul securitatea muncii, P.S.I., protecţie civilă şi situaţii de urgenţă; Compartimentul informatică; Compartimentul audit public intern şi Biroul managementul calităţii serviciilor medicale.
    (3) Structura organizatorică a institutului se poate modifica prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
    (4) Secţiile, compartimentele, laboratoarele şi birourile participă activ la implementarea şi dezvoltarea sistemului de control managerial, la implementarea şi dezvoltarea procedurilor operaţionale privind sistemul de calitate, precum şi a normelor de protecţie a muncii, de securitate şi sănătate în muncă.

    ART. 17
    (1) Secţiile cu paturi din institut sunt organizate pe profiluri cu respectarea capacităţii şi a normativelor de personal aprobate.
    (2) Secţiile cu paturi ale institutului au statut de secţii clinice şi datorită atribuţiilor privind învăţământul superior medico-sanitar şi activităţii de cercetare ştiinţifică medicală desfăşurată la nivelul lor.
    (3) Secţiile clinice sunt conduse de un medic şef de secţie.

    ART. 18
    Secţiile cu paturi au în principal următoarele atribuţii privind asistenţa medicală:
    a) în gardă:
    1. efectuează examinarea imediată şi completă a pacienţilor, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor, pentru internare;
    2. asigură primul ajutor şi acordă asistenţă medicală calificată şi specializată;
    3. efectuează formele de internare, împreună cu Compartimentul de evaluare şi statistică medicală al unităţii;
    4. efectuează îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;
    5. asigură transportul bolnavilor în secţie;
    6. asigură transportul şi tratamentul pe durata transportului pentru bolnavii care se transferă în alte unităţi sanitare;
    7. ţine evidenţa zilnică a mişcării bolnavilor şi asigură comunicarea locurilor libere;

    b) în secţie:
    1. repartizează bolnavii în saloane în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    2. asigură examinarea medicală completă şi efectuarea investigaţiilor minime ale bolnavilor în ziua internării;
    3. efectuează în cel mai scurt timp investigaţiile necesare stabilirii diagnosticului;
    4. declară cazurile de boli contagioase conform reglementărilor în vigoare;
    5. asigură tratamentul medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, medicamentelor, agenţilor fizici, instrumentarului şi aparaturii medicale şi a mijloacelor specifice de transport;
    6. asigură continuu, ziua şi noaptea, îngrijiri medicale necesare pe toată durata internării;
    7. asigură medicaţia necesară tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    8. asigură condiţiile necesare recuperării medicale precoce;
    9. asigură alimentaţia bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    10. desfăşoară o activitate care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii acestora cu familia;
    11. transmite concluziile, diagnosticele şi indicaţiile terapeutice pentru bolnavii externaţi unităţilor sanitare ambulatorii;
    12. efectuează codificările şi raportările în sistemul de clasificare în grupe de diagnostice;
    13. asigură condiţiile optime pentru realizarea transferului intraspitalicesc.    CAP. V
    Atribuţiile principale ale secţiilor şi compartimentelor din institut
    ART. 19
    Secţia clinică cardiologie are în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură stocul de medicamente de urgenţă, cu aprobarea conducerii institutului;
    2. repartizează bolnavii în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    3. întocmeşte foaia de observaţie clinică generală în primele 24 de ore pentru pacienţii cronici şi la prezentare pentru pacienţii internaţi în urgenţă;
    4. efectuează în cel mai scurt timp examenul clinic şi investigaţiile necesare stabilirii diagnosticului;
    5. declară cazurile de boli contagioase şi boli profesionale conform reglementărilor în vigoare;
    6. recoltează probe biologice pentru efectuarea analizelor;
    7. asigură tratamentul medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale specifice;
    8. indică folosirea şi administrarea medicamentelor, a instrumentarului şi aparaturii medicale;
    9. asigură continuitatea îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    10. obţine consimţământul informat în scris al pacientului privind tratamentul şi investigaţiile necesare de efectuat;
    11. asigură medicamente necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora;
    12. asigură alimentaţia bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    13. desfăşoară activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii acestora cu familia;
    14. acordă informaţii autorizate şi calificate privind educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor.


    ART. 20
    În cadrul Secţiei clinice cardiologie funcţionează Compartimentul USTACC (Unitate de supraveghere şi tratament a pacienţilor critici cardiaci), având ca principale atribuţii:
    1. preia şi acordă asistenţă medicală de specialitate pentru pacienţii critici cardiaci, precum şi pacienţilor postintervenţie;
    2. primeşte în compartiment pacienţii veniţi în urgentă sau transferaţi din alte spitale;
    3. repartizează bolnavii în USTACC în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    4. efectuează în cel mai scurt timp investigaţiile necesare în vederea stabilirii diagnosticului;
    5. declară cazurile de boli infecto-contagioase conform reglementărilor în vigoare;
    6. urmăreşte evoluţia pacienţilor din USTACC;
    7. asigură tratamentul medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului şi cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale; indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei, a medicamentelor, a agenţilor fizici, a instrumentarului şi aparaturii medicale;
    8. asigură continuitatea (24 de ore din 24) îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    9. acordă consulturi interdisciplinare pentru cazurile care au această indicaţie;
    10. desfăşoară activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii pacienţilor cu familia;
    11. acordă informaţii autorizate privind educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor.


    ART. 21
    (1) Secţia clinică chirurgie cardiovasculară are în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură stocul de medicamente de urgenţă, cu aprobarea conducerii institutului;
    2. repartizează bolnavii în saloane, cu respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    3. asigură examinarea imediată de către medicii chirurgi cardiovasculari a tuturor bolnavilor internaţi la nivelul secţiei;
    4. stabileşte parcursul pacienţilor, în vederea confirmării, precizării sau nuanţării diagnosticului de internare;
    5. precizează cât mai rapid posibil, prin consulturi de specialitate, afecţiunile asociate patologiei chirurgicale;
    6. întocmeşte foaia de observaţie clinică generală în primele 24 de ore pentru pacienţii cronici şi la prezentare pentru pacienţii internaţi de urgenţă;
    7. stabileşte diagnosticul preoperator, inclusiv stadiul bolii;
    8. stabileşte indicaţia operatorie, justificarea acesteia, precum şi alegerea procedurii tehnice şi tactice, la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie;
    9. obţine consimţământul informat în scris al pacientului căruia i se aplică tratamentul chirurgical propus;
    10. pregăteşte preoperator general, local şi asigură consultul preanestezic;
    11. asigură şi verifică îndeplinirea tratamentelor medicale pre- şi postoperatorii;
    12. supraveghează evoluţia pre- şi postoperatorie generală şi locală;
    13. precizează recomandările de urmat la externare, precum şi stabilirea contactelor postoperatorii;
    14. asigură la nivelul secţiei efectuarea intervenţiei chirurgicale adresate patologiilor specifice.

    (2) Structura organizatorică a Secţiei clinice chirurgie cardiovasculară cuprinde Compartimentul chirurgie cardiovasculară copii care are aceleaşi atribuţii cu cele ale secţiei adaptate la necesităţile specifice îngrijirii şi tratamentului pre- şi post operator la copii.

    ART. 22
    (1) Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă are în principal următoarele atribuţii:
    1. primeşte în secţie pacienţii postoperator şi urgenţele transferate din celelalte secţii sau compartimente din unitate;
    2. repartizează bolnavii în secţie în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    3. efectuează în cel mai scurt timp posibil investigaţiile necesare stabilirii diagnosticului;
    4. declară cazurile de boli infectocontagioase conform reglementărilor în vigoare;
    5. asigură tratamentul medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale; indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei, a medicamentelor, a agenţilor fizici, a instrumentarului şi aparaturii medicale, precum şi asigurarea continuă, 24 de ore din 24, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
    6. acordă consulturi interdisciplinare pentru cazurile care au această indicaţie;
    7. asigură medicamentele necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    8. asigură condiţiile necesare recuperării medicale precoce;
    9. asigură alimentaţia bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    10. desfăşoară activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim aparte de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii acestora cu familia, ţinând cont de restricţiile impuse de specificul secţiei;
    11. acordă informaţii autorizate privind educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor.

    (2) Structura organizatorică a Secţiei clinice anestezie şi terapie intensivă cuprinde Compartimentul anestezie şi terapie intensivă copii care are aceleaşi atribuţii cu cele ale secţiei, adaptate la necesităţile specifice îngrijirii şi tratamentului post-operator la copii.

    ART. 23
    Secţia clinică recuperare cardiovasculară are în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură medicaţia corespunzătoare pacienţilor secţiei cu aprobarea conducerii secţiei şi a conducerii institutului;
    2. preia pacienţii transferaţi din celelalte secţii ale institutului în vederea aplicării procedurilor de recuperare cardiovasculară specifice;
    3. repartizează pacienţii în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    4. întocmeşte foaia de observaţie clinică generală în primele 24 de ore pentru pacienţii cronici;
    5. efectuează în cel mai scurt timp examenul clinic şi investigaţiile necesare stabilirii diagnosticului;
    6. declară cazurile de boli contagioase şi boli profesionale conform reglementărilor în vigoare;
    7. asigură tratamentul medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale specifice, recomandate de medicul curant;
    8. asigură îngrijirea medicală continuă necesară pe toată durata internării;
    9. asigură alimentaţia bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
    10. desfăşoară activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrare a legăturii pacienţilor cu familia;
    11. acordă informaţii autorizate şi calificate privind educaţia sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor.


    ART. 24
    (1) Blocul operator este o entitate comună, unică şi indivizibilă, care cuprinde personal comun, organizat pe săli de operaţie.
    Conducerea organizatorică a blocului operator este asigurată de un medic coordonator care este ajutat de un asistent-şef.
    Activitatea echipei de anestezie din blocul operator este coordonată de medicul şef al Secţiei clinice anestezie terapie intensivă, care colaborează pentru sincronizare cu echipa de chirurgie cardiovasculară.

    (2) Principalele atribuţii ale blocului operator sunt:
    1. primeşte în compartiment pacienţii programaţi pentru intervenţii chirurgicale de specialitate din secţiile şi compartimentele din unitate;
    2. verifică şi asigură respectarea prealabilă a măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    3. efectuează în cel mai scurt timp posibil investigaţiile/testele necesare pe perioada intervenţiei chirurgicale;
    4. verifică existenţa consimţământului informat în scris al pacientului pentru efectuarea intervenţiei chirurgicale propuse;
    5. declară cazurile de boli infectocontagioase conform reglementărilor în vigoare;
    6. asigură tratamentul chirurgical individualizat şi diferenţiat, în raport cu boala pacientului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea procedeelor şi tehnicilor chirurgicale; indicarea, folosirea şi administrarea medicaţiei, a instrumentarului şi aparaturii medicale, precum şi continuitatea, 24 de ore din 24, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata intervenţiilor chirurgicale;
    7. asigură efectuarea preanesteziei, anesteziei şi intervenţiile chirurgicale propriu-zise;
    8. asigură condiţiile necesare recuperării funcţiilor vitale prin intervenţie în cel mai scurt timp posibil postintervenţie, conform protocoalelor specifice;
    9. asigură condiţiile de antiseptie necesare menţinerii condiţiilor optime de desfăşurare a actului operator;
    10. ţine evidenţa zilnică a pacienţilor care se operează şi asigură comunicarea cu Secţia clinică anestezie terapie intensivă privind locurile libere din secţie;
    11. asigură împreună cu personalul Secţiei clinice anestezie terapie intensivă transportul bolnavilor din blocul operator în Secţia clinică anestezie terapie intensivă;
    12. urmăreşte consumul de materiale şi decontarea lui în sistemul informatic integrat al institutului;
    13. asigură manipularea, depozitarea şi transportul la Laboratorul de analize medicale şi Serviciul de anatomie patologică a probelor biologice recoltate în actul operator;
    14. asigură circuitele necesare pentru realizarea spaţiilor aseptice special destinate realizării intervenţiilor chirurgicale;
    15. asigură circuitele separate pentru îndepărtarea materialelor contaminate sau potenţial contaminate biologic;
    16. asigură circuite separate pentru sterilizare şi pregătire în vederea sterilizării aparaturii, instrumentelor şi materialelor.


    ART. 25
    Staţia centrală de sterilizare are în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură sterilizarea instrumentarului medical şi a materialelor sanitare necesare tratamentelor, investigaţiilor şi intervenţiilor medicale şi chirurgicale;
    2. asigură necesarul de echipament şi materiale sterilizate pentru toate secţiile şi compartimentele unităţii;
    3. verifică modul de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respingerea truselor necorespunzătoare;
    4. elimină încărcătura microbiană, încărcătura organică şi biofilmul de pe dispozitivele medicale;
    5. asigură sterilizarea propriu-zisă şi sistemul de control al procesului;
    6. respectă procedurile de control şi verificare a produselor finite;
    7. sesizează eventualele neconformităţi şi luarea imediată a măsurilor necesare;
    8. înregistrează şi arhivează datele privind procesul de sterilizare;
    9. efectuează sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare a fiecărui aparat;
    10. aplică banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate;
    11. ţine evidenţa activităţii de sterilizare pe aparate şi şarje;
    12. efectuează testele de control şi ţine evidenţa acestora;
    13. asigură circuitul de stocare, distribuţie, transport la utilizatori;
    14. asigură circuitele pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale;
    15. supraveghează şi corectează condiţiile de desfăşurare a procesului de sterilizare;
    16. verifică calitatea aerului, apei şi a fluidelor utilizate;
    17. verifică starea de igienă a suprafeţelor;
    18. verifică modul de funcţionare a echipamentelor de sterilizare;
    19. verifică modul de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare.


    ART. 26
    (1) Laboratorul de analize medicale funcţionează unitar deservind secţiile, compartimentele unităţii şi ambulatoriul integrat al unităţii.
    (2) Personalul laboratorului de analize medicale are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează analizele medicale de hematologie şi biochimie necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie al bolii şi examenelor profilactice;
    2. ţine evidenţa analizelor efectuate;
    3. recepţionează produsele sosite pentru examene de laborator şi asigură înregistrarea lor corectă;
    4. asigură recipientele necesare recoltării produselor patologice;
    5. redactează corect şi distribuie la timp rezultatele examenelor efectuate;
    6. întocmeşte propunerile fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice.


    ART. 27
    (1) Laboratorul radiologie şi imagistică medicală deserveşte cu radiografii şi investigaţii computer tomograf pacienţii internaţi în unitate.
    (2) Personalul laboratorului de radiologie şi imagistică medicală are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează examene radiologice în laborator şi la patul bolnavului, în prezenţa medicului curant;
    2. efectuează examene imagistice în laborator în prezenţa medicului curant;
    3. ţine evidenţa investigaţiilor efectuate;
    4. colaborează cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului ori de câte ori este necesar;
    5. organizează şi utilizează corespunzător baza de date existentă;
    6. aplică măsuri pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;
    7. redactează corect şi distribuie la timp rezultatele examenelor efectuate;
    8. respectă toate prevederile legale specifice domeniului, elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;
    9. întocmeşte propunerile fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de laborator specifice.

    (3) Prin Compartimentul de ecocardiografie transesofagiană (specială) se efectuează explorări neinvazive ecografice pentru pacienţii unităţii internaţi şi din ambulatoriul integrat.

    ART. 28
    (1) Serviciul de anatomie patologică are în componenţa sa următoarele compartimente:
    a) citologie;
    b) histopatologie;
    c) prosectură.

    (2) Serviciul de anatomie patologică are în principal următoarele atribuţii:
    1. efectuează autopsii la toate cazurile decedate în institut, care nu sunt cazuri medico-legale, în vederea stabilirii, confirmării sau completării diagnosticului clinic şi precizării cauzei medicale a morţii;
    2. efectuează îmbălsămarea, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor;
    3. eliberează certificatul de îmbălsămare pe baza certificatului constatator de deces completat şi semnat de medicul anatomopatolog;
    4. eliberează cadavrele în conformitate cu normele în vigoare;
    5. efectuează diagnosticul histopatologic sau citopatologic asupra produselor biologice recoltate;
    6. comunică periodic către conducerea institutului situaţia cazurilor finalizate;
    7. raportează statistic numărul de proceduri efectuate bolnavilor internaţi;
    8. întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
    9. eliberează, pe bază de cerere, conform legislaţiei în vigoare, probele în vederea unui consult de specialitate sau pentru investigaţii suplimentare;
    10. primeşte, înregistrează şi prelucrează piesele operatorii (extemporaneu şi la parafină), biopsice şi a pieselor de la necropsie, examene citologice;
    11. arhivează lamele şi blocurile.


    ART. 29
    (1) Laboratorul de explorări funcţionale invazive cuprinde două compartimente: Compartimentul cardiologie intervenţională şi cateterism cardiac şi Compartimentul electrofiziologie şi implant stimulatoare cardiace şi asigură explorările invazive cardiorespiratorii, servind pentru punerea diagnosticului invaziv al bolilor cardiorespiratorii.
    (2) Compartimentul cardiologie intervenţională şi cateterism cardiac are în principal următoarele atribuţii:
    1. activitate de explorare invazivă a arborelui vascular arterial şi venos, pentru diagnosticul cardiopatiilor coronariene, valvulare, congenitale sau arteriale şi venoase periferice - evaluarea cavităţilor inimii, hemodinamicii generale a marii şi micii circulaţii, aspectelor morfologice ale segmentelor arteriale nobile (coronare, carotide, renale) sau periferice, sau funcţionale - prelevări de curbe presionale, gradiente intercavitare, oximetrii şi injectări de substanţă de contrast în segmentele studiate, ultrasonografie endoluminală (IVUS - ICUS);
    2. activitate de terapie endoluminală - angioplastie coronariană percutană, cu sau fără montare de endoproteze (stenturi), în situaţii de urgenţă (infarct miocardic acut, sindrom acut coronarian), sau electivă;
    a) angioplastie arterială pe vase cerebrale extracraniene, artere renale, artere periferice, cu montare de stenturi;
    b) valvuloplastii percutane cu balon (pulmonare, aortice);
    c) aplicare de dispozitive hemodinamice de susţinere - balon de contrapulsaţie intraaortică.


    (3) Compartimentul electrofiziologie şi implant stimulatoare cardiace are în principal următoarele atribuţii:
    1. activitate de explorare electrofiziologică, invazivă (diagnostic şi terapeutic) care presupune:
    a) evaluare a riscului de moarte subită;
    b) diagnosticul tahicardiilor supraventriculare cu determinarea parametrilor electrofiziologici specifici;
    c) diagnosticul de gravitate şi localizare a sindroamelor WPW;
    d) diagnosticul tahicardiilor ventriculare;
    e) ablaţia prin curent de radiofrecvenţă a tahicardiilor atriale şi ventriculare;

    2. electrostimulare cardiacă tranzitorie;
    3. implant de pacemaker unicameral, bicameral şi tricameral;
    4. implant de defibrilator cardiac.


    ART. 30
    (1) Compartimentul explorări neinvazive asigură explorările neinvazive cardiorespiratorii şi serveşte pentru punerea diagnosticului neinvaziv al bolilor cardiorespiratorii.
    (2) Compartimentul explorări neinvazive are în principal următoarele atribuţii:
    a) efectuează electrocardiografii, ECO cardiac, biciclete ergometrice, monitorizare Holter;
    b) efectuează spirometrii, ergospirometrii, oximetrii în repaus şi în efort;
    c) determină ventilaţia alveolară, volumul rezidual, timpul de mixică, capacitatea pulmonară totală, capacitatea de efort, metabolismul bazal;
    d) redactează corect şi distribuie la timp rezultatele examenelor efectuate;
    e) raportează statistic numărul investigaţiilor efectuate bolnavilor internaţi şi ambulatorii.


    ART. 31
    Compartimentul de primire urgenţe de specialitate are în principal următoarele atribuţii:
    a) primirea, trierea, investigarea, stabilizarea şi aplicarea tratamentului de urgenţă pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport;
    b) asigură efectuarea formelor de internare, împreună cu Compartimentul de evaluare şi statistică medicală al unităţii;
    c) asigură examinarea imediată şi completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor, pentru internare;
    d) asigură primul ajutor şi acordă asistenţa medicală calificată şi specializată, până când bolnavul ajunge în secţie;
    e) asigură trusa de urgenţă conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii;
    f) efectuează evaluarea stării de sănătate a pacienţilor care solicită acest lucru, stabilind lipsa unei afecţiuni sau eventuala internare a pacientului, fiind interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă;
    g) efectuează triajul pacienţilor sosiţi cu ambulanţele sau cu mijloacele proprii de transport;
    h) tratează ca fiind cazuri medicale de urgenţă pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale;
    i) examinează pacienţii sosiţi în urgenţă solicitând investigaţiile necesare şi consulturile de specialitate care se impun, care vor fi efectuate de medicii de specialitate din institut;
    j) stabileşte un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor efectuate;
    k) solicită şi/sau efectuează investigaţiile necesare pentru stabilirea unui diagnostic corect sau infirmarea unui diagnostic prezumtiv, în vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în vederea luării unei decizii asupra necesităţii internării unui pacient;
    l) stabileşte conduita terapeutică pentru pacientul aflat sub observaţie, de comun acord cu medicii de gardă din institut;
    m) efectuează supravegherea continuă a bolnavilor, tratamentul şi examenele paraclinice prescrise, efectuând monitorizarea scriptică în fişe de observaţii speciale ale bolnavilor;
    n) trimite spre internare pacientul într-o secţie din institut, pacientului întocmindu-i-se fişa de internare în secţia respectivă;
    o) organizează transportul pacienţilor către secţiile unde urmează să fie internaţi, un angajat al Compartimentului de primiri urgenţe de specialitate însoţindu-i în caz de nevoie;
    p) asigură îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor şi efectelor;
    q) comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia; la nevoie comunică decesul pacientului aparţinătorilor săi;
    r) eliberează, la solicitarea pacientului sau la nevoie, o scrisoare medicală către medicul de familie, care explică rezultatele investigaţiilor, tratamentul efectuat şi recomandările medicului de gardă şi ale medicilor specialişti din cadrul institutului;
    s) oferă la externare pacientului informaţiile necesare privind afecţiunea lui şi tratamentul necesar şi privind simptomele care necesită revenirea de urgenţă la camera de gardă;
    t) respectă criteriile de internare a pacienţilor, conform legislaţiei în vigoare;
    u) colaborează cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă îndeplinind în condiţiile legii sarcinile noi prevăzute de acesta, respectă regulamentele şi ordinele inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;
    v) colaborează direct cu şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă şi cu serviciul de ambulanţă judeţean, în vederea îmbunătăţirii activităţii de asistenţă de urgenţă prespitalicească;
    w) asigură prin personalul de serviciu (medicul de gardă) controlul (organoleptic, cantitativ şi calitativ) al calităţii hranei distribuite pacienţilor;
    x) în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la camera de gardă) coordonează împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare şi de tratament;
    y) propune protocoale de colaborare cu alte secţii şi laboratoare şi asigură respectarea acestora;
    z) asigură şi respectă confidenţialitatea îngrijirilor medicale, ale datelor pacienţilor, dând dovadă de un comportament etic faţă de bolnav.


    ART. 32
    (1) Secţia farmacie funcţionează ca „farmacie cu circuit închis“ şi are ca obiect de activitate asigurarea şi gestionarea asistenţei cu medicamente, materiale sanitare şi reactivi a tuturor secţiilor şi compartimentelor unităţii pentru a asigura o îngrijire medicală promptă şi de calitate pentru bolnavii internaţi în unitate.
    (2) Secţia farmacie are în principal următoarele atribuţii:
    a) organizează şi efectuează recepţia calitativ-valorică a medicamentelor şi materialelor sanitare pe baza documentelor de primire şi ia măsuri ori de câte ori este necesar, pentru reglementarea problemelor apărute, informând imediat conducerea unităţii despre neajunsurile constatate;
    b) aprovizionează, depozitează şi păstrează medicamentele şi materialele sanitare, nespecifice şi specifice programelor naţionale de sănătate derulate de unitate, potrivit Farmacopeei Române în vigoare, conform nomenclatoarelor aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    c) depozitează produsele conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde şi norme interne, standarde şi norme europene) ţinând seama de proprietăţile lor fizico-chimice;
    d) verifică termenul de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice;
    e) asigură medicamentele necesare activităţii institutului;
    f) organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului şi ia măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat conducerea unităţii;
    g) asigură control preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor finale şi analiza calitativă a medicamentelor;
    h) asigură eliberarea medicamentelor şi materialelor sanitare, în conformitate cu Regulamentul de bună practică farmaceutică, procedurile şi protocoalele interne specifice unităţii şi potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;
    i) întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul anual de achiziţii publice de medicamente şi materiale sanitare nespecifice şi specifice din programele naţionale de sănătate;
    j) participă, pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie, la efectuarea comenzilor lunare de medicamente şi materiale sanitare.


    ART. 33
    Unitatea de transfuzie sanguină are în principal următoarele atribuţii:
    1. menţine în permanenţă relaţia cu Centrul de Recoltare şi Transfuzie Sanguină Timişoara pentru completarea băncii de sânge la nivelul unităţii;
    2. aprovizionează cu sânge şi componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secţiile institutului;
    3. asigură recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile institutului;
    4. efectuează testele pretransfuzionale;
    5. stabileşte grupul sangvin şi RH-ul pentru pacienţii unităţii;
    6. verifică compatibilităţile sangvine pentru fiecare pacient;
    7. pregăteşte unităţile de sânge şi componentele sanguine în vederea administrării;
    8. acordă consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
    9. asigură administrarea sângelui şi a produselor derivate din sânge;
    10. prezervă probe biologice pretransfuzionale şi unităţi de sânge sau componente sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu această destinaţie;
    11. întocmeşte documentaţia corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate;
    12. raportează toate evenimentele legate de actul transfuzional către Centrul de Recoltare şi Transfuzie Sanguină Timişoara;
    13. păstrează eşantioanele din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (–15 - –18 grade C) cu această destinaţie.


    ART. 34
    (1) Compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale serveşte la analiza şi luarea de măsuri specifice de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale.
    (2) Compartimentul prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale are următoarele atribuţii principale:
    1. organizează întâlnirile Comitetului de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    2. propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    3. propune managerului unităţii, în şedinţele de Comitet director, recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecţiilor, echipamente şi personal de specialitate;
    4. elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din institut;
    5. organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a consumului de antibiotice din institut;
    6. organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    7. asigură implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    8. propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
    9. elaborează ghidul de izolare al unităţii sanitare şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
    10. întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
    11. implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    12. verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare a infecţiilor al unităţii;
    13. raportează la direcţia de sănătate publică judeţeană infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
    14. organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    15. colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    16. solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul de Sănătate Publică din Timişoara, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
    17. supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    18. supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    19. organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    20. avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
    21. supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    22. răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie asociată asistenţei medicale;
    23. dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    24. întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    25. solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la Direcţia de Sănătate Publică Timiş sau Institutul de Sănătate Publică Timişoara, conform reglementărilor în vigoare;
    26. raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    27. întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului institutului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.


    ART. 35
    (1) Compartimentul evaluare şi statistică medicală conform necesităţilor curente ale unităţii şi respectării prevederilor legale asigură evidenţierea, colectarea, centralizarea şi arhivarea datelor medicale şi economice ale secţiilor şi compartimentelor unităţii pentru întocmirea raportărilor în sistemul de raportare pe grupe diagnostice (DRG) şi a raportărilor statistice, contribuie la elaborarea şi menţinerea programelor informatice la nivelul secţiilor şi compartimentelor unităţii, asigură menţinerea interacţiunilor informatice dintre acestea, de la internarea pacienţilor până la externare.
    (2) Compartimentul evaluare şi statistică medicală asigură în principal următoarele atribuţii:
    1. întocmeşte şi păstrează foile de observaţie clinică generală ale pacienţilor internaţi, pe baza documentelor solicitate la internare, conform normativelor legale în vigoare;
    2. efectuează centralizarea datelor la nivelul secţiilor şi al unităţii în sistemul de raportare pe grupe diagnostice (DRG), centralizează informaţiile şi datele statistice cu caracter medical în vederea întocmirii situaţiilor statistice solicitate;
    3. efectuează centralizările şi situaţiile solicitate la nivelul ambulatoriului integrat al institutului;
    4. organizează, conduce, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic şi metodologic sistemul informaţional în domeniul sănătăţii;
    5. elaborează, pentru activitatea curentă a unităţii, sistemul de evidenţă medicală şi a dărilor de seamă;
    6. comunică şi transmite datele statistice colectate;
    7. ţine evidenţa intrări-ieşiri, rulaj şi mişcări pacienţi şi consumuri specifice în sistemul de raportare pe grupe diagnostice (DRG).


    ART. 36
    (1) Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate cardiologie şi chirurgie cardiacă are în principal următoarele atribuţii:
    1. asigură asistenţa medicală de specialitate pentru pacienţi;
    2. asigură primul ajutor medical şi asistenţa medicală de urgenţă, în caz de boală sau accident; îndrumă bolnavii către unităţile sanitare cu paturi în cazurile în care este necesară internarea;
    3. asigură consultarea, investigarea, stabilirea diagnosticului, tratamentului medical şi/sau chirurgical, îngrijirea, prescrierea medicamentelor asiguraţilor;
    4. acordă servicii de asistenţă medicală ambulatorie asiguraţilor pe baza biletului de trimitere, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul integrat;
    5. informează medicul de familie, prin scrisoare medicală, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate;
    6. întocmeşte listele de aşteptare pentru serviciile medicale programabile, prin programarea judicioasă a bolnavilor la cabinetele de specialitate, pentru evitarea aglomeraţiei şi a amânărilor;
    7. execută măsurile specifice de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi degenerative;
    8. organizează şi asigură recuperarea capacităţii de muncă pentru adulţi şi copii;
    9. dispensarizează unele categorii de bolnavi şi unele persoane sănătoase supuse riscului de îmbolnăvire;
    10. întocmeşte documentele medicale pentru pacienţi, potrivit dispoziţiilor în vigoare;
    11. efectuează investigaţiile necesare expertizei capacităţii de muncă; colaborează cu secţiile şi serviciile de expertiză şi recuperare medicală a capacităţii de muncă în stabilirea capacităţii de muncă; efectuează investigaţiile necesare pentru expertizele medico-legale.

    (2) În relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Timiş, ambulatoriul de specialitate are următoarele obligaţii:
    a) respectă criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi activitatea desfăşurată;
    b) informează asiguraţii despre pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;
    c) respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
    d) raportează datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare;
    e) respectă prevederile actelor normative privind raportarea bolilor;
    f) respectă programul de lucru pe care îl afişează la loc vizibil;
    g) respectă prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
    h) furnizează tratamentul adecvat şi prescrierea medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
    i) urmăreşte nerefuzarea acordării asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală;
    j) acordă servicii medicale tuturor asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
    k) acordă servicii medicale şi investigaţii paraclinice în regim de urgenţă pentru femeile gravide;
    l) solicită documentele care atestă calitatea de asigurat, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;
    m) informează medicul de familie la care este înscris asiguratul, prin scrisoare medicală, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate şi transmiterea rezultatului investigaţiilor paraclinice;
    n) întocmeşte lista de aşteptare pentru serviciile medicale programabile;
    o) acordă servicii medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul.


    ART. 37
    (1) Compartimentul spitalizare de zi are în principal următoarele atribuţii:
    a) supraveghează evoluţia postoperatorie sau postintervenţie;
    b) monitorizează recomandările după externare, precum şi stabilirea contactelor postoperatorii;
    c) asigură supravegherea terapeutică a pacienţilor;
    d) efectuează consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate.

    (2) Asistenţa medicală prestată prin spitalizare de zi se adresează pacienţilor care necesită investigaţii diagnostice noninvazive, semiinvazive, evaluare periferică pre- şi postintervenţii chirurgicale, intervenţionale (test de efort, ecografie, investigaţii de laborator).
    (3) Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) asigură spitalizarea bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului în compartiment, în funcţie de indicaţiile medicilor din secţiile cu paturi;
    b) supraveghează evoluţia pre- şi postintervenţie;
    c) precizează recomandările de urmat la externare;
    d) asigură tratamentul medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
    e) supraveghează pacienţii imobilizaţi;
    f) asigură medicaţia necesară tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
    g) asigură consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate;
    h) asigură condiţiile necesare recuperării medicale precoce.


    ART. 38
    (1) În cadrul institutului activitatea de cercetare cuprinde:
    a) cercetare populaţională care se referă la studii de specialitate (cardiologie, chirurgie cardiovasculară), programe de prevenţie şi control, evaluarea rezultatelor;
    b) cercetare clinică reprezentată de studiile clinice diagnostice şi terapeutice;
    c) cercetare experimentală cu aplicaţii clinice care vizează introducerea unor teste predictive ale răspunsului pacientului la tratamentul administrat.

    (2) Colectivul de cercetare al unităţii are ca obiect de activitate temele de cercetare din domeniul medical nominalizate de unitate şi aprobate de Academia de Ştiinţe Medicale şi Ministerul Sănătăţii.
    (3) Activitatea de cercetare este structurată pe 3 colective de cercetare astfel:
    a) Colectiv de cercetare chirurgie experimentală, valve, grefe;
    b) Colectiv de cercetare transplant de organe artificiale şi imunologie de transplant;
    c) Colectiv de cercetare medicală, epidemiologie, diagnostic.

    (4) Activitatea de cercetare a unităţii are în principal următoarele atribuţii:
    a) asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică în funcţie de:
    (i) nevoile sănătăţii publice, reieşite din studii şi programe elaborate de Ministerul Sănătăţii;
    (ii) nevoile de dezvoltare ale unităţii şi de aliniere la nivelul ştiinţific naţional şi internaţional;
    (iii) programele de cercetare ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale Academiei de Ştiinţe Medicale din România etc.;

    b) încheie contracte de cercetare cu organisme naţionale şi internaţionale abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
    c) iniţiază şi încheie convenţii de cooperare ştiinţifică cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale în domeniul său de activitate;
    d) dirijează resursele umane şi materiale în vederea realizării obiectivelor de cercetare ştiinţifică stabilite pentru fiecare etapă;
    e) evaluează periodic stadiul de realizare a programelor de cercetare întreprinse;
    f) asigură, conform prevederilor legale, protecţia rezultatelor ştiinţifice brevetabile;
    g) promovează şi urmăreşte aplicarea şi utilizarea complexă a rezultatelor ştiinţifice;
    h) asigură implementarea unui sistem de protecţie a informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în domeniul propriu de activitate;
    i) asigură valorificarea rezultatelor cercetării prin punerea în practică a conceptelor ştiinţifice actuale, deschiderea unor noi direcţii de cercetare şi conturarea unei viziuni complexe şi integrate asupra temei studiate;
    j) stabileşte strategii de diagnostic, evaluare, tratament şi urmărire a pacienţilor, pentru care institutul formulează ghiduri de asistenţă medicală pentru fiecare categorie de pacienţi;
    k) asigură participarea institutului în trialuri clinice internaţionale în subdomeniile în care institutul are preocupări ştiinţifice, respectiv:
    (i) cercetări referitoare la diagnosticul modern al bolilor cardiovasculare utilizând tehnici invazive şi neinvazive;
    (ii) cercetări referitoare la tratamentul complex medical şi chirurgical al bolilor cardiovasculare conform standardelor internaţionale;
    (iii) integrarea şi extinderea conceptelor cardiologice actuale în profilaxia, recuperarea şi transplantul cardiac;

    l) participă la studii privind morbiditatea şi mortalitatea prin boli cardiovasculare; dinamica ascendentă a prevalenţei acestor afecţiuni impune o strategie generală de combatere ce cuprinde o profilaxie activă, un diagnostic modern şi exact, o stratificare realistă a riscului, un tratament complex şi diferenţiat şi o recuperare cât mai completă a capacităţii fizice şi psihice pentru o integrare socială optimă;
    m) participă la programe de cercetare comune cu cele ale Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş“ din Timişoara (fiziologie, fiziopatologie, biofizică, informatică medicală) şi cu ale altor instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate şi cu unităţile Ministerului Sănătăţii;
    n) desfăşoară cercetarea propriu-zisă care cuprinde multiple etape, începând cu o informare bibliografică exhaustivă şi observaţia clinică directă, până la prezentarea rezultatelor finale ale cercetării;
    o) colaborează cu instituţii cardiologice de prestigiu din străinătate;
    p) asigură implementarea unui sistem de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în conformitate cu prevederile legale.


    ART. 39
    (1) Biroul de management al calităţii serviciilor medicale are misiunea de a pune la dispoziţia institutului cadrul general necesar asigurării şi garantării gestionării informaţiilor referitoare la calitatea serviciilor oferite pacienţilor.
    (2) Obiectivele activităţilor desfăşurate de biroul de management al calităţii sunt:
    a) dezvoltă un sistem de management al calităţii specific serviciilor de sănătate atât la nivelul fiecărui sector de activitate, cât şi pe ansamblul întregii unităţi;
    b) elaborează strategii de asigurare a calităţii actului medical, se ocupă de popularizarea acesteia la nivelul fiecărui compartiment implicat în actul medical, asigură cunoaşterea şi înţelegerea conceptului de calitate şi a importanţei acesteia;
    c) implementează sistemul de management al calităţii la nivelul tuturor sectoarelor de activitate din institut;
    d) instruieşte şi informează continuu personalul institutului în vederea aplicării componentelor sistemului de management specifice fiecărui sector de activitate şi pentru cunoaşterea atribuţiilor individuale în acest sens;
    e) actualizează periodic (ori de câte ori este nevoie) parametrii/procedurile care concură la îndeplinirea criteriilor specifice fiecărui standard de calitate;
    f) informează continuu în scopul respectării permanente de către angajaţi a criteriilor stabilite pentru îndeplinirea standardelor de calitate asumate de institut;
    g) asigură organizarea periodică a întâlnirilor de lucru, pentru garantarea eficacităţii procesului de analiză a activităţilor şi implementarea măsurilor adecvate;
    h) asigură constituirea şi administrarea bazei de date specifice la nivelul institutului, necesară sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate asigurate de institut;
    i) furnizează analiza permanentă a gradului de conformitate cu standardele de calitate prestabilite, realizată pe baza modalităţilor de verificare a îndeplinirii criteriilor stabilite;
    j) identifică şi monitorizează parametrii constitutivi ai sistemului de management al calităţii în funcţie de necesităţile de satisfacere/îndeplinire a standardelor de calitate asumate;
    k) monitorizează procesul de elaborare a procedurilor specifice la nivelul institutului prin utilizarea modelelor standard adoptate în vederea asigurării conformităţii;
    l) monitorizează activităţile la nivelul institutului, în baza procedurilor elaborate, în vederea asigurării uniformităţii, omogenităţii şi conformităţii la nivelul întregii instituţii spitaliceşti;
    m) îndrumă şi asistă personalul angajat al institutului în vederea cunoaşterii parametrilor/indicatorilor specifici ai fiecărui sector de activitate, verifică modul de implementare şi aplicare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate la nivelul fiecărui compartiment (ne)medical;
    n) monitorizează modul de funcţionare, respectare/ actualizare a parametrilor/indicatorilor specifici de calitate în activităţile curente ale fiecărui compartiment;
    o) identifică şi analizează neconformităţile, elaborează şi difuzează periodic rapoartele specifice către Consiliul medical şi Comitetul director, pentru luarea măsurilor necesare şi a corecţiilor care se impun;
    p) procesează documentele specifice de lucru la nivelul biroului, organizează evidenţa şi arhivarea corespunzătoare a acestora, conform regulilor existente în acest sens;
    q) asigură un sistem coerent de comunicare şi informare a managerului şi a directorului medical asupra neconformităţilor considerate critice pentru institut, prin realizarea unui feedback operativ al informaţiei;
    r) elaborează periodic documentaţia privind evoluţia procesului de implementare a calităţii serviciilor de sănătate la nivelul întregului institut, prin redactarea rapoartelor lunare de activitate către directorul medical al institutului;
    s) actualizează permanent informaţiile asupra modificării sau completării standardelor aplicabile domeniului de asigurare a serviciilor de calitate şi elaborează propunerile privind dezvoltarea/modificarea în consecinţă a propriului mecanism de management al calităţii serviciilor proprii de sănătate;
    t) elaborează şi monitorizează implementarea Planului strategic de dezvoltare al institutului din perspectiva obiectivelor ce vizează calitatea actului medical, analiza fezabilităţii şi a gradului de realizare a obiectivelor propuse, în concordanţă cu evaluările privind tipul şi cantitatea serviciilor necesare, corelate cu proiecţiile de infrastructură şi resurse umane preconizate ca necesare;
    u) identifică, cataloghează şi monitorizează riscurile specifice, precum şi măsurile dispuse şi aplicate în vederea diminuării acestora;
    v) menţine un ridicat nivel de pregătire şi perfecţionare în domeniul calităţii şi îndrumarea periodică a personalului institutului asupra calendarului evenimentelor privind standardele de calitate şi modalităţile de implementare a acestora.


    ART. 40
    Compartimentele funcţionale sunt constituite pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin institutului cu privire la activitatea economico-financiară şi administrativă.

    ART. 41
    (1) Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare asigură elaborarea planului forţei de muncă şi salarii, normarea, încadrarea şi salarizarea personalului, gestionarea şi evidenţierea datelor cu caracter personal ale angajaţilor, întocmirea dărilor de seamă aferente normării şi salarizării etc.
    (2) Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare are în principal următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiectul planului de cheltuieli de personal pentru anul în curs;
    b) întocmeşte statul de funcţii şi organigrama în conformitate cu structura organizatorică aprobată, în limita prevederilor bugetare, şi asigură actualizarea statelor de funcţii în conformitate cu dispoziţiile legale;
    c) stabileşte necesarul de personal în conformitate cu normativele în vigoare;
    d) asigură încadrarea personalului, pentru toate categoriile, potrivit statului de funcţii, cu respectarea nomenclatoarelor de funcţii şi salarizare, a indicatoarelor de studii şi stagiu;
    e) efectuează controlul prestării muncii, atât în cadrul programului de lucru, cât şi în afara acestui timp (gărzi, muncă suplimentară etc.);
    f) asigură acordarea drepturilor salariale (salarii de bază, sporuri pentru condiţii de muncă, indemnizaţii etc.);
    g) întocmeşte statele de plată pentru personalul încadrat, centralizatoarele statelor de plată a salariilor, a situaţiilor recapitulative şi declaraţiilor privind obligaţiile de plată către bugetul de stat şi asigurarea transmiterii acestora către instituţiile abilitate în termenele prevăzute de lege;
    h) ţine evidenţa individuală a drepturilor salariale şi de personal acordate în cursul anului pentru salariaţii unităţii;
    i) elaborează planul de formare profesională în concordanţă cu nevoile de formare profesională ale salariaţilor, pe baza propunerilor şefilor de secţii şi compartimente;
    j) întocmeşte şi elaborează în colaborare cu compartimentele de specialitate bibliografia şi tematica, precum şi documentele privind procedura prealabilă organizării concursurilor/ examenelor şi pe cele privind finalizarea acestora şi participă în comisia de concurs şi în cea de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante;
    k) întocmeşte şi ţine la zi dosarele personale şi profesionale de angajare şi contractele individuale de muncă, actele adiţionale la contractele individuale de muncă, deciziile privind încadrarea, suspendarea, promovarea sau încetarea raporturilor de muncă ale angajaţilor;
    l) întocmeşte şi ţine la zi Registrul general de evidenţă al salariaţilor, conform legislaţiei în vigoare;
    m) eliberează adeverinţe şi acte doveditoare privind vechimea în muncă şi alte date personale solicitate de angajaţi şi documentaţia necesară pentru dosarele de pensionare;
    n) participă la elaborarea împreună cu şefii de secţii şi compartimente a fişelor posturilor pentru angajaţii unităţii, a Regulamentului intern şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare din unitate;
    o) participă la aplicarea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor conform prevederilor legale;
    p) participă în comisia disciplinară, în vederea efectuării cercetării abaterilor disciplinare;
    q) ţine în permanenţă legătura cu Ministerul Sănătăţii în vederea derulării activităţii specifice;
    r) întocmeşte evidenţa pentru acordarea indemnizaţiei de hrană pentru salariaţii unităţii;
    s) asigură întocmirea dărilor de seamă statistice privind forţa de muncă şi salarizarea şi întocmeşte raportările periodice în domeniul salarizare-personal către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş şi depune la instituţiile abilitate dările de seamă lunare, trimestriale, semestriale şi anuale.


    ART. 42
    (1) Biroul financiar-contabilitate asigură înregistrarea, verificarea, contabilizarea operaţiunilor contabile ale unităţii, organizarea controlului financiar preventiv asupra activităţii economico-financiare şi administrative din unitate, asigură activitatea financiară a unităţii privind lucrările de planificare financiară, operaţiunile de încasări şi plăţi, urmărirea şi încasarea debitelor, relaţiile cu instituţiile bancare etc.
    (2) Biroul financiar-contabilitate are în principal următoarele atribuţii:
    a) organizează contabilitatea conform prevederilor legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile;
    b) organizează analiza periodică a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri;
    c) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile si raportărilor în sistemul de raportare pe grupe diagnostice (DRG);
    d) exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;
    e) participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
    f) asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
    g) se preocupă de dotarea cu tehnică de calcul a lucrărilor contabile;
    h) organizează evidenţa tehnico-operativă şi de gestiune; asigură ţinerea lor corectă şi la zi;
    i) organizează inventarierea periodică a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate;
    j) asigură îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor;
    k) asigură măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
    l) exercită controlul operativ curent, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
    m) organizează acţiuni de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru angajaţii biroului;
    n) întocmeşte studii privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propunerea de măsuri corespunzătoare;
    o) întocmeşte studii privind costuri comparative pe diverşi indicatori: zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnav etc., comparativ pe secţiile din unitate, analizează cauzele care determină diferenţe şi propune eliminarea acestora;
    p) analizează şi pregăteşte din punct de vedere financiar evaluarea eficienţei utilizării mijloacelor materiale şi băneşti puse la dispoziţia unităţii;
    q) asigură luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune.
    r) întocmeşte proiectele planurilor de venituri şi de cheltuieli bugetare şi extrabugetare;
    s) asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar;
    t) asigură evidenţa gestiunii şi mişcării fondurilor provenite din activitatea de cercetare;
    u) asigură creditele necesare, corespunzător comenzilor şi contractelor emise, în limita creditelor aprobate;
    v) întocmeşte instrumentele de protocol şi documentele de acceptare sau refuz a plăţii;
    w) verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;
    x) întocmeşte propunerile de plan casă pentru plăţi în numerar;
    y) întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului unităţii şi pentru recuperarea pagubelor produse;
    z) întocmeşte formele de recuperare a sumelor care eventual au fost greşit plătite.


    ART. 43
    (1) Compartimentul aprovizionare-transport asigură aprovizionarea unităţii cu materiale, combustibil, carburanţi, lubrifianţi, obiecte de inventar, utilaje etc. şi organizează transferul acestora de la furnizori la destinaţie, în condiţii corespunzătoare.
    (2) Compartimentul aprovizionare-transport are în principal următoarele atribuţii:
    a) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de secţiile şi compartimentele unităţii;
    b) întocmeşte şi execută planul de aprovizionare cu respectarea baremurilor în vigoare;
    c) asigură aprovizionarea unităţii cu bunuri, mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale, instrumentar şi aparatură în cele mai bune condiţii;
    d) întocmeşte şi ţine evidenţa comenzilor în vederea asigurării aprovizionării institutului cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură etc., în cele mai bune condiţii şi la termenele contractuale;
    e) eliberează prin magazia institutului, către toate structurile funcţionale ale acestuia, pe baza graficelor aprobate şi a bonurilor de consum şi de mişcare, materialele solicitate;
    f) asigură monitorizarea şi cunoaşterea exactă a stocurilor şi a consumurilor zilnice de materiale sanitare şi de laborator, precum şi de materiale pentru curăţenie şi întreţinere;
    g) intră în relaţii cu secţiile şi compartimentele din institut şi cu furnizorii de materiale şi medicamente;
    h) confirmă realitatea, regularitatea şi legalitatea aprovizionării cu bunuri în baza facturilor primite, ca urmare a emiterii comenzilor;
    i) asigură recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor primite de la furnizori în conformitate cu normele în vigoare;
    j) organizează şi ţine evidenţa gestiunii materialelor în gestiunea magazie;
    k) pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea biroului;
    l) întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul anual de achiziţii publice de imprimante şi rechizite, imprimate medicale, materiale de curăţenie şi întreţinere pentru sectorul administrativ al institutului, echipamente de protecţie pentru personal, obiecte de inventar, lenjerie, cărţi şi publicaţii;
    m) urmăreşte şi verifică rapoartele referitoare la întocmirea comenzilor şi corelarea acestora cu înregistrarea în A.L.O.P. (angajamente legale, ordonanţări şi plăţi);
    n) întocmeşte documentaţia necesară în vederea organizării licitaţiilor la nivelul unităţii;
    o) introduce în sistemul informatic integrat al institutului datele privind acordurile-cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţii, actele adiţionale aferente acestora;
    p) urmăreşte derularea realizării contractelor; derulează şi finalizează achiziţiile directe;
    q) întocmeşte graficul de livrări pentru bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate (anexele la contracte);
    r) întocmeşte dări de seamă privind aprovizionarea cu materiale şi utilizarea mijloacelor de transport.


    ART. 44
    (1) Biroul administrativ asigură dotarea necesară în vederea spitalizării în bune condiţii a pacienţilor unităţii, asigură administrarea în bune condiţii a patrimoniului unităţii, paza şi securitatea instituţiei, paza contra incendiilor, funcţionarea şi evidenţa aparaturii din unitate, asigură urmărirea şi realizarea investiţiilor aprobate de Ministerul Sănătăţii etc.
    (2) Biroul administrativ are în principal următoarele atribuţii:
    a) organizează şi asigură paza şi ordinea în institut;
    b) ia măsurile necesare pentru utilizarea patrimoniului administrativ în condiţii de maximă eficienţă;
    c) ţine evidenţa tehnic-operativă a bunurilor pe locuri de folosinţă, centralizează propunerile de casare şi întocmeşte documentaţia de casare a bunurilor aflate în patrimoniul institutului;
    d) asigură efectuarea inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin acte normative;
    e) întreprinde măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi de alimentaţie corespunzătoare a bolnavilor;
    f) asigură recepţionarea, manipularea, depozitarea, eliberarea în consum a activelor fixe, a obiectelor de inventar, a lucrărilor, serviciilor şi bunurilor materiale, potrivit prevederilor legale;
    g) organizează arhiva institutului şi se asigură de păstrarea arhivei unităţii conform normelor legale;
    h) ţine evidenţa închirierii de spaţii şi urmăreşte contractele de închiriere, servicii şi lucrări pentru acestea;
    i) asigură activitatea de service pentru aparatura medicală şi nemedicală, utilaje şi lucrări de telefonie, de calculatoare şi imprimante, aparate de multiplicat, de pază şi intervenţie;
    j) asigură verificarea curăţeniei exterioare în institut, a întreţinerii spaţiilor verzi, repararea căilor de acces;
    k) asigură întreţinerea şi exploatarea în bune condiţii a mijloacelor de transport din dotare;
    l) asigură urmărirea verificării la timp şi în bune condiţii a aparaturii şi utilajelor din dotare;
    m) asigură aprovizionarea cu gaze medicinale pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii medicale;
    n) întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul anual de achiziţii publice de servicii şi lucrări, servicii de telefonie, servicii de eliminare a deşeurilor, imprimate şi rechizite, imprimate medicale, materiale de curăţenie şi întreţinere pentru sectorul administrativ al institutului, echipamente de protecţie pentru personal, obiecte de inventar, lenjerie, cărţi şi publicaţii;
    o) confirmă realitatea, regularitatea şi legalitatea aprovizionării cu servicii şi lucrări în baza facturilor primite, ca urmare a emiterii comenzilor;
    p) întocmeşte referatul, caietul de sarcini şi nota de fundamentare pentru reparaţii curente şi capitale la construcţii şi instalaţii;
    q) întocmeşte documentaţia pentru avizarea proiectului de reparaţii pentru construcţii şi instalaţii, care se înaintează conducerii spre aprobare;
    r) întocmeşte documentaţia pentru avizarea temei de proiectare, parte componentă a caietului de sarcini, în vederea contractării lucrărilor de proiectare la construcţii şi instalaţii;
    s) participă la întocmirea documentaţiei în vederea contractării lucrărilor de reparaţii cu societăţi specializate în construcţii şi instalaţii, conform reglementărilor legale, şi urmăreşte executarea lucrărilor de reparaţii sub aspect cantitativ şi calitativ, potrivit clauzelor contractuale;
    ş) verifică execuţia corectă, calitativă pe baza reglementărilor tehnice în vigoare pe tot parcursul executării lucrărilor;
    t) participă, împreună cu proiectantul, la obţinerea avizelor, acordurilor şi aprobărilor pe plan local, necesare autorizării lucrărilor de construcţii;
    ţ) asigură soluţionarea neconformităţilor pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;
    u) confirmă realitatea şi legalitatea plăţilor către societăţile contractante de prestări servicii;
    v) urmăreşte întocmirea documentaţiilor de recepţie a lucrărilor în conformitate cu prevederile legale;
    w) urmăreşte realizarea remedierilor în termenul de garanţie;
    x) participă la întocmirea cărţilor tehnice a construcţiilor conform prevederilor legale şi asigură păstrarea şi completarea acestora cu datele referitoare la exploatarea construcţiei;
    y) asigură funcţionarea în bune condiţii a atelierului de reparaţii, a garderobei bolnavilor etc.;
    z) efectuează lucrări de reparaţii curente;
    aa) asigură buna întreţinere a clădirilor, aparatelor, instalaţiilor, utilajelor şi inventarului unităţii;
    ab) urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii conform graficului, verificând cantitativ lucrările executate de constructor;
    ac) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;
    ad) stabileşte necesarul de materiale de întreţinere, construcţii etc.;
    ae) asigură aplicarea şi respectarea normelor P.S.I.


    ART. 45
    (1) Compartimentul achiziţii publice şi contractare se ocupă de îndeplinirea procedurilor specifice privind achiziţiile publice la nivelul unităţii şi ţine evidenţa contractelor derulate la nivelul unităţii.
    (2) Compartimentul achiziţii publice şi contractare are în principal următoarele atribuţii:
    a) răspunde de primirea referatelor de necesitate de la compartimentele de specialitate în vederea elaborării programului anual al achiziţiilor publice;
    b) elaborează programul anual al achiziţiilor publice cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice în vigoare, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte secţii şi compartimente din unitate;
    c) supune spre aprobare conducerii institutului programul anual al achiziţiilor publice;
    d) elaborează documentaţia de atribuire a procedurii de achiziţii publice;
    e) supune spre aprobare documentaţia de atribuire/de concurs;
    f) organizează iniţierea, derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţii publice, inclusiv a achiziţiilor directe, în conformitate cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice în vigoare;
    g) elaborează procedura operaţională pentru achiziţii directe;
    h) elaborează norme interne pentru procedurile de achiziţii publice care sunt exceptate de la legea privind achiziţiile publice;
    i) pune în aplicare prevederile legale privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată pentru medicamente (antibiotice), dispozitive medicale implantabile şi combustibili (motorină şi benzină);
    j) redactează contractele şi se preocupă de avizarea şi semnarea acestora la nivelul conducerii institutului şi transmite toate informaţiile necesare pentru întocmirea comenzii;
    k) întreprinde demersurile necesare (formularea punctului de vedere, copii de pe documente etc.) soluţionării contestaţiilor formulate împotriva procedurilor institutului şi depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare al Contestaţiilor;
    l) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
    m) răspunde de legalitatea procedurilor de achiziţie efectuate;
    n) coordonează şi elaborează, în baza necesităţilor transmise de către celelalte compartimente din cadrul institutului, documentele (studii de piaţă, note justificative, contracte de achiziţie) necesare achiziţionării directe de produse, servicii sau lucrări care nu depăşesc plafonul-limită prevăzut de legislaţie pentru achiziţiile directe;
    o) derulează achiziţiile directe;
    p) asigură relaţiile de corespondenţă şi dialog cu instituţiile de control în domeniul achiziţiilor publice;
    q) verifică sesizările referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de achiziţie;
    r) întocmeşte situaţii şi rapoarte specifice activităţii compartimentului;
    s) întocmeşte, actualizează şi propune spre aprobare conducerii institutului proceduri de lucru şi/sau operaţionale specifice.


    ART. 46
    (1) Compartimentul juridic asigură reprezentarea unităţii din punct de vedere juridic în relaţiile cu autorităţile şi contribuie la menţinerea legalităţii.
    (2) Compartimentul juridic are în principal următoarele atribuţii:
    a) avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic, la cererea conducerii;
    b) reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale institutului în raporturile lui cu instituţii de orice natură şi cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română ori străină, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea institutului;
    c) asigură întocmirea formelor pentru susţinerea în justiţie a drepturilor unităţii, a redactării plângerilor la organele penale, civile sau arbitrale, a sesizărilor la organele de jurisdicţia muncii, precum şi a întocmirii cererilor de eliberare a titlurilor notariale etc.;
    d) asigură reprezentarea acţiunilor şi cererilor unităţii în faţa organelor de judecată şi exercitarea căilor legale de atac;
    e) urmăreşte apariţia şi asigurarea comunicării copiilor de pe hotărârile instanţelor de judecată către biroul financiar-contabilitate;
    f) pune în executare, prin organele abilitate, sentinţele executorii;
    g) avizează punerea în executare a titlurilor executorii pentru recuperarea pagubelor materiale produse unităţii proprii sau altor unităţi;
    h) avizează punerea în executare a ordonanţelor de poprire şi sentinţelor de validare privind poprirea veniturilor angajaţilor debitori faţă de terţi;
    i) avizează asupra legalităţii măsurilor şi actelor cu caracter juridic ce urmează să se stabilească de conducerea unităţii;
    j) asigură consultanţa juridică pentru membrii Comitetului director sau a şefilor secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/ compartimentelor, precum şi pentru personalul salariat al institutului, atât timp cât aceasta nu contravine intereselor institutului; în acest sens, acordă consultaţii şi redactează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
    k) asigură suport legislativ pentru activitatea Consiliului etic;
    l) redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea institutului;
    m) redactează proiectele de contracte;
    n) redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul şi data actelor încheiate, care privesc institutul, la cererea managerului;
    o) participă alături de alţi membri în comisii de cercetări disciplinare şi alte comisii din cadrul institutului;
    p) nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta;
    q) este obligat să respecte dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe ori, după caz, la conflictul de interese;
    r) este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale, în condiţiile legii;
    s) urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ şi semnalarea lor pe site-ul unităţii;
    ş) îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic.


    ART. 47
    (1) Compartimentul tehnic şi Compartimentul întreţinere asigură întreţinerea clădirii, a spaţiilor aferente şi a instalaţiilor din unitate, precum şi a reparaţiilor curente.
    (2) Compartimentul tehnic şi Compartimentul întreţinere au în principal următoarele atribuţii:
    a) răspund de realizarea lucrărilor în condiţiile tehnico-economice stabilite prin aprobările şi avizele legale, precum şi de îndeplinirea faţă de constructori a obligaţiilor contractuale care revin compartimentului tehnic;
    b) sesizează conducerea institutului asupra eventualelor abateri din partea proiectantului, precum şi a constructorilor faţă de avizele pe baza cărora a fost aprobată investiţia;
    c) stabilesc cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor sau utilajelor şi propun măsuri corespunzătoare;
    d) efectuează lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădiri, instalaţii şi utilaje;
    e) asigură asistenţă tehnică în vederea punerii în funcţiune a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor medicale;
    f) organizează planul de întreţinere şi confirmă în procesele-verbale întocmite cu firmele ce asigură service-ul revizuirea periodică a instalaţiilor, aparatelor şi utilajelor din dotare;
    g) urmăresc programarea pentru verificarea aparatelor, utilajelor şi instalaţiilor conform instrucţiunilor tehnice, metrologice, în vigoare;
    h) confirmă prin procesele-verbale de verificare periodică urmărirea funcţionării aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor ce asigură paza contra incendiilor;
    i) asigură deservirea permanentă a punctului termic, staţiei de oxigen, staţiei hidrofor şi staţiei de pompare, prin graficul turelor de permanenţă;
    j) propun lista de priorităţi în vederea întocmirii temelor de proiectare privind lucrările de investiţii şi reparaţii capitale şi urmăresc asigurarea documentaţiilor tehnice;
    k) întocmesc propunerile de plan anual de aprovizionare cu piese de schimb pentru aparate, utilaje şi instalaţii;
    l) stabilesc necesarul anual de materiale de întreţinere, de construcţii şi de reparaţii, clădiri şi instalaţii din institut;
    m) asigură funcţionarea în bune condiţii a activităţii de reparaţii, a garderobei bolnavilor etc.


    ART. 48
    (1) Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă asigură cadrul metodologic, evidenţa şi instruirea angajaţilor unităţii privind securitatea muncii, PSI, protecţia civilă şi situaţii de urgenţă, în acest sens ţinând legătura permanentă cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş şi celelalte instituţii abilitate în probleme specifice, precum şi cu cabinetul de medicină a muncii cu care unitatea are încheiat contract de colaborare.
    (2) Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are în principal următoarele atribuţii:
    a) realizează măsurile de protecţie a muncii şi aduce la cunoştinţa întregului personal normele de igienă şi de protecţie a muncii;
    b) asigură, prin măsurile luate, securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;
    c) ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor, asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;
    d) urmăreşte adaptarea măsurilor prevăzute de lege, ţinând seama de modificarea condiţiilor, pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente;
    e) implementează măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare pe baza principiilor generale de prevenire;
    f) evaluează riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă; asigură îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi integrarea măsurilor de prevenire şi metodelor de lucru în ansamblul activităţilor unităţii la toate nivelurile ierarhice;
    g) ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, atunci când îi încredinţează sarcini;
    h) se asigură ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă;
    i) ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate;
    j) cooperează în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor;
    k) îşi coordonează acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor;
    l) se informează despre riscurile profesionale;
    m) informează lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale;
    n) realizează şi se află în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
    o) decide asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de protecţie care trebuie utilizat;
    p) ţine evidenţa accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum şi a accidentelor de muncă, astfel cum sunt definite în prevederile legale;
    q) elaborează pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii unităţii;
    r) adoptă, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor şi a echipamentelor de muncă, soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor;
    s) întocmeşte un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii;
    t) obţine autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, conform prevederilor legale;
    u) stabileşte pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate;
    v) elaborează instrucţiuni proprii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea sa;
    w) asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe;
    x) ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;
    y) asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare;
    z) ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică;
    aa) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute;
    ab) asigură funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice;
    ac) prezintă documentele şi dă relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
    ad) asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
    ae) desemnează, la solicitarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiş, lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;
    af) nu modifică starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane;
    ag) asigură echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
    ah) ia măsuri pentru asigurarea echipamentelor individuale de protecţie şi a echipamentului individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie ale echipamentelor vechi.


    ART. 49
    Compartimentul informatică are în principal următoarele atribuţii:
    a) realizează informatizarea institutului;
    b) întreţine şi actualizează baza de date medicală şi nemedicală a institutului;
    c) coordonează secţiile clinice în procesul de culegere a datelor pentru baza de date medicală a institutului;
    d) răspunde de instruirea şi transmiterea informaţiilor către secţiile şi compartimentele unităţii;
    e) coordonează tehnic activitatea de validare şi corectare a datelor la termen;
    f) răspunde de colectarea şi transmiterea la termen a situaţiilor;
    g) informează conducerea institutului cu privire la toate situaţiile întocmite;
    h) colaborează cu Compartimentul evaluare şi statistică medicală, cu care confruntă baza de date;
    i) preia şi prelucrează situaţiile statistice privind investigaţiile radioimagistice, analizele de laborator, intervenţiile chirurgicale, bolnavii ieşiţi din institut şi elaborează lucrările solicitate de conducerea institutului;
    j) prelucrează datele furnizate de farmacie în vederea întocmirii consumurilor de medicamente din institut;
    k) menţine în parametrii corespunzători tehnica de calcul din dotarea unităţii (computere, servere, reţea);
    l) răspunde de implementarea hard şi soft a semnăturii digitale la nivelul institutului;
    m) răspunde la toate solicitările conducerii institutului, secţiilor şi departamentelor institutului privind sistemul informatic şi informaţional;
    n) asigură securitatea şi confidenţialitatea bazelor de date ale institutului;
    o) întocmeşte propuneri fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale specifice.


    ART. 50
    Compartimentul audit public intern are în principal următoarele atribuţii:
    a) elaborează planul multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
    b) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    c) auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    1. activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de institut din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
    2. plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    3. administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
    4. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
    5. constituirea veniturilor publice;
    6. alocarea creditelor bugetare;
    7. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    8. sistemul de luare a deciziilor;
    9. sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    10. sistemele informatice;
    11. activitatea de achiziţii publice;

    d) informează şeful structurii de audit din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite şi neimplementate de către managerul institutului, precum şi despre consecinţele acestora;
    e) raportează periodic asupra constatărilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;
    f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi îl înaintează, în termenul prevăzut de legislaţia specifică, către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii;
    g) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat managerului institutului şi structurii de control intern abilitate;
    h) respectă normele, instrucţiunile şi Codul privind conduita etică în cadrul Compartimentului de audit public intern şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu managerul institutului;
    i) efectuează, cu aprobarea conducerii institutului, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul de audit public intern;
    j) respectă şi asigură confidenţialitatea datelor, a informaţiilor şi a documentelor utilizate în conformitate cu normele legale în vigoare;
    k) asigură arhivarea atât fizică, cât şi electronică a documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în vigoare;
    l) întocmeşte alte atribuţii încredinţate de conducerea institutului, în domeniul de competenţă, în condiţiile şi cu respectarea cadrului legal în vigoare;
    m) elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii auditului intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia.


    CAP. VI
    Comisii şi consilii de specialitate ale institutului
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 51
    În cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara funcţionează prin dispoziţii ale managerului comisii şi consilii de specialitate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Consiliul medical
    ART. 52
    (1) Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul unităţii şi asistentul coordonator la nivelul unităţii.
    (2) Directorul medical este preşedintele Consiliului medical.
    (3) Principalele atribuţii ale Consiliului medical sunt următoarele:
    a) îmbunătăţeşte standardele clinice şi modelele de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în vederea creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
    b) monitorizează şi evaluează activităţile medicale desfăşurate în institut în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
    c) înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al institutului;
    d) propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltare şi îmbunătăţire a activităţii institutului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
    e) evaluează necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită de institut şi face propuneri pentru elaborarea:
    (i) planului de dezvoltare al unităţii, pe perioada mandatului;
    (ii) planului anual de furnizare de servicii medicale al unităţii;
    (iii) planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;

    f) face propuneri Comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului;
    g) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale institutului;
    h) desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor desfăşurate în institut, inclusiv:
    (i) evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul institutului sau în ambulatoriul de specialitate din institut;
    (ii) monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;
    (iii) prevenirea şi controlul infecţiilor asociate asistenţei medicale;

    i) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul institutului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
    j) elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de institut, pe care îl supune spre aprobare managerului;
    k) înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul institutului;
    l) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei/fiecărui secţii/laborator şi face propuneri Comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a institutului;
    m) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul institutului;
    n) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;
    o) înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;
    p) face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul institutului, în colaborare cu instituţiile acreditate;
    q) reprezintă institutul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
    r) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul institutului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
    s) răspunde de acreditarea personalului medical al institutului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în institut, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    t) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
    u) participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
    v) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul institutului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor institutului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
    w) elaborează raportul anual de activitate medicală al institutului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    x) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei institutului;
    y) avizează utilizarea bazei de date medicale a institutului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
    z) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în institut, referitoare la activitatea medicală a institutului.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Consiliul ştiinţific
    ART. 53
    (1) Consiliul ştiinţific este format din 7 membri (coordonatorul activităţii de cercetare, managerul şi şefii secţiilor clinice cu paturi din institut).
    (2) Consiliul ştiinţific îl are ca preşedinte pe coordonatorul activităţii de cercetare din unitate.
    (3) Principalele atribuţii ale Consiliului ştiinţific sunt următoarele:
    a) coordonează activităţile colectivelor de cercetare existente în structura unităţii;
    b) asigură planificări strategice în domeniul său de competenţă, definind obiectivele strategice ale cercetării ştiinţifice medicale în unitate în concordanţă cu priorităţile, obiectivele şi activităţile specifice ERA (European Research Area);
    c) aplică, monitorizează şi evaluează politicile necesare realizării obiectivelor naţionale privind cercetarea ştiinţifică medicală;
    d) asigură implicarea colectivelor clinicilor cu activitate de cercetare medicală în creşterea vizibilităţii ştiinţifice şi implicit medicale a unităţii;
    e) fundamentează, elaborează şi actualizează anual politicile şi strategiile în domeniul cercetării ştiinţifice medicale din cadrul clinicilor unităţii;
    f) asigură dezvoltarea resursei umane înalt performante a unităţii şi promovarea cercetării de excelenţă în domeniile medicale prioritare la nivel european;
    g) identifică şi atrage resurse de finanţare interne şi externe.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Consiliul etic
    ART. 54
    (1) Consiliul etic este format din 7 membri, cu următoarea reprezentare:
    a) un reprezentant ales al corpului medical al institutului din personalul cu integrare clinică;
    b) trei reprezentanţi aleşi ai corpului medical al institutului, altul decât personalul cu integrare clinică;
    c) doi reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din institut;
    d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.

    (2) Consilierul juridic al institutului asigură suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al institutului şi participă la toate şedinţele Consiliului etic, fără drept de vot.
    (3) Secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare din institut, desemnat prin dispoziţia managerului institutului să sprijine activitatea Consiliului etic şi să participe la toate şedinţele Consiliului etic, fără drept de vot.
    (4) Consiliul etic are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al institutului;
    b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul institutului;
    c) primeşte din partea managerului unităţii sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise institutului care conţin speţe ce cad în atribuţiile consiliului;
    d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
    (i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul institutului, prevăzute în legislaţia specifică;
    (ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    (iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
    (iv) nerespectarea demnităţii umane;

    e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite la lit. d);
    f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii institutului sau de către petent;
    g) sesizează Colegiul Medicilor din România ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
    h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
    i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
    j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează institutul;
    k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
    l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
    m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al institutului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
    n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă aviz consultativ Comisiei de etică din cadrul institutului pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul institutului;
    o) oferă la cerere consiliere etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.

    (5) Consiliul etic asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după soluţionarea sesizărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Încălcarea confidenţialităţii de către orice membru al Consiliului etic atrage răspunderea conform reglementărilor în vigoare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Comisia de farmacovigilenţă şi strategie terapeutică
    ART. 55
    Comisia de farmacovigilenţă şi strategie terapeutică are în principal următoarele atribuţii:
    a) analizează necesarul şi consumul de medicamente şi propune măsuri care să asigure tratamentul corespunzător al pacienţilor cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate cu această destinaţie;
    b) monitorizează cazurile şi frecvenţa reacţiilor adverse în tratamentul pacienţilor cu produse medicamentoase;
    c) identifică factorii de risc la prescrierea anumitor medicamente;
    d) evaluează avantajele administrării unor medicamente pentru pacienţii internaţi;
    e) asigură evitarea întrebuinţării eronate şi abuzului de produse medicamentoase;
    f) verifică prin sondaj modul de stabilire a medicaţiei pentru pacienţii internaţi şi evidenţierea acesteia;
    g) verifică investigaţiile stabilite la internare şi pentru pacienţii internaţi, ca număr şi din punctul de vedere al oportunităţii;
    h) dispune elaborarea şi aprobă protocoalele terapeutice;
    i) efectuează şi alte investigaţii privind asigurarea asistenţei medicale de urgenţă;
    j) întocmeşte raportări scrise în atenţia Comitetului director privind realizarea sarcinilor de către comisie şi formulează propuneri de eficientizare.


    SECŢIUNEA a 6-a
    Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
    ART. 56
    Atribuţiile Comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt:
    a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
    b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor acestuia şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
    c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
    d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
    e) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
    f) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate;
    g) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
    h) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
    i) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
    j) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
    k) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii, cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.


    SECŢIUNEA a 7-a
    Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă
    ART. 57
    (1) Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă are în principal următoarele atribuţii:
    a) verifică dacă dosarul medical/foaia de observaţie clinică generală al/a bolnavului cuprinde documentele menţionate în prevederile legale;
    b) este sesizată în legătură cu orice problemă privitoare la circuitul de transmitere a informaţiilor pentru ameliorarea eficacităţii hemovigilenţei;
    c) verifică condiţiile de preluare, de stocare şi distribuţie a depozitelor de sânge din unitatea de transfuzie sanguină a institutului;
    d) întocmeşte rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenţei, pe care le transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă;
    e) transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă şi inspecţiei sanitare de stat judeţene rapoartele, conform prevederilor legale;
    f) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice şi a studiilor privind factorii implicaţi în producerea reacţiilor sau incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge sau produs sanguin primitor);
    g) transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă, Direcţiei de Sănătate Publică Timiş şi inspecţiei sanitare de stat judeţene rapoarte, conform prevederilor legale.

    (2) Comisia funcţionează pe baza regulamentului de ordine interioară, implementează regulile şi procedurile de hemovigilenţă şi urmăreşte respectarea lor.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Comisia medicamentului
    ART. 58
    Principalele atribuţii ale Comisiei medicamentului sunt:
    a) asigură respectarea modului de prescriere a medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    b) verifică prescripţiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă pentru a fi eliberate şi decontate de casele de asigurări de sănătate, precum şi verifică dacă au fost respectate condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, privind eliberarea prescripţiilor medicale referitoare la numărul de medicamente şi durata terapiei în funcţie de tipul de afecţiune: acut, subacut, cronic;
    c) stabileşte criteriile de includere/excludere în/din tratament şi aplicarea criteriilor de prioritizare în baza listelor de aşteptare (unde nu există protocoale la nivel naţional) şi punerea în aplicare a acestora în activitatea desfăşurată;
    d) întocmeşte listele de aşteptare pentru bolile la care există protocoale la nivel naţional prin care se aplică criterii de prioritizare;
    e) urmăreşte lunar evoluţia consumului de medicamente comparativ cu fondul alocat cu această destinaţie, luând măsurile ce se impun;
    f) respectă confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora.


    SECŢIUNEA a 9-a
    Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale
    ART. 59
    Principalele atribuţii ale Comitetului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale (IAAM) sunt:
    a) propune managerului sancţiuni pentru personalul care nu respectă procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    b) elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale din unitate;
    c) organizează, în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a consumului de antibiotice din institut;
    d) organizează şi derulează activităţi de formare a personalului unităţii în domeniul prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    e) implementează şi derulează activităţile cuprinse în planul anual de supraveghere şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii;
    f) propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de limitare cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
    g) elaborează ghidul de izolare al unităţii şi coordonează aplicarea precauţiilor specifice în cazul depistării colonizărilor/infecţiilor cu germeni multiplurezistenţi la pacienţii internaţi;
    h) întocmeşte harta punctelor şi zonelor de risc pentru apariţia infecţiilor asociate asistenţei medicale şi elaborează procedurile şi protocoalele de prevenire şi limitare în conformitate cu aceasta;
    i) implementează metodologiile naţionale privind supravegherea bolilor transmisibile şi studiile de supraveghere a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    j) verifică completarea corectă a registrului de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale de pe secţii şi centralizează datele în registrul de monitorizare al infecţiilor din unitate;
    k) raportează la Direcţia de Sănătate Publică Timiş infecţiile asociate asistenţei medicale ale unităţii şi calculează rata de incidenţă a acestora pe unitate şi pe secţii;
    l) organizează şi participă la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea testelor de autocontrol;
    m) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente şi/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
    n) solicită trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, în conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare;
    o) supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
    p) supraveghează şi controlează activitatea de triere, depozitare temporară şi eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
    q) organizează, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
    r) avizează orice propunere a unităţii sanitare de modificare în structura unităţii;
    s) supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor de triaj, depistare şi izolare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    t) răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţii asociate asistenţei medicale;
    u) dispune, după anunţarea prealabilă a managerului unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
    v) întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
    w) solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la Direcţia de Sănătate Publică Timiş sau Institutul de Sănătate Publică Timiş, conform reglementărilor în vigoare;
    x) raportează managerului problemele depistate sau constatate în prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    y) întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului unităţii, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţii asociate asistenţei medicale.


    SECŢIUNEA a 10-a
    Comisia de monitorizare a controlului intern managerial
    ART. 60
    Comisia de monitorizare a controlului intern managerial are următoarele atribuţii:
    a) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice ale unităţii;
    b) coordonează procesul de actualizare a activităţilor procedurale din unitate;
    c) coordonează procesul de gestionare a riscurilor la nivelul secţiilor şi compartimentelor unităţii;
    d) asigură gestionarea sistemului de monitorizare a performanţelor la nivelul secţiilor şi compartimentelor unităţii;
    e) coordonează şi gestionează situaţia procedurilor de sistem şi operaţionale existente la nivelul unităţii;
    f) asigură sistemul de monitorizare, raportare şi informare către managerul unităţii;
    g) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
    h) actualizează anual Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
    i) analizează şi prioritizează anual riscurile semnificative care pot afecta obiectivele unităţii, prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc;
    j) asigură întocmirea Registrului de riscuri la nivelul unităţii şi îl supune spre aprobare conducerii unităţii;
    k) asigură elaborarea şi avizarea anuală a Planului de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative şi îl supune spre aprobare conducerii unităţii;
    l) asigură procesul de gestionare şi monitorizare a riscurilor şi informează conducerea unităţii despre aceasta;
    m) avizează şi propune spre aprobare conducerii unităţii procedura documentată;
    n) întocmeşte situaţii centralizatoare semestriale şi anuale privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, care se transmit Ministerului Sănătăţii.


    SECŢIUNEA a 11-a
    Comisia de cercetare disciplinară
    ART. 61
    Comisia de cercetare disciplinară are următoarele atribuţii:
    a) analizează abaterile de la disciplina etică şi profesională;
    b) analizează încălcările normelor legale în vigoare, ale prevederilor Codului muncii, ale regulamentului intern, ale contractului individual de muncă, ale ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici;
    c) analizează încălcările normelor de etică şi deontologie medicală;
    d) stabileşte împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
    e) analizează gradul de vinovăţie a salariatului, precum şi consecinţele abaterii disciplinare;
    f) verifică eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
    g) efectuează cercetări disciplinare prealabile;
    h) propune managerului sancţiunea.


    SECŢIUNEA a 12-a
    Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de încadrare şi promovare
    ART. 62
    Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor de încadrare şi promovare are următoarele atribuţii:
    a) selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;
    b) stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
    c) stabileşte planul de interviu şi realizează interviul;
    d) stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;
    e) notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului/examenului;
    f) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului/ examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.


    SECŢIUNEA a 13-a
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor
    ART. 63
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
    a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;
    b) transmite secretarului comisiei rezultatele analizării contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.


    SECŢIUNEA a 14-a
    Comisia de analiză a deceselor
    ART. 64
    Comisia de analiză a deceselor are următoarele atribuţii:
    a) analizează datele medicale obţinute din foaia de observaţie clinică generală, investigaţiile paraclinice, diagnosticul anatomopatologic necroptic (macroscopic şi histopatologic);
    b) evidenţiază gradul de concordanţă diagnostică între diagnosticul de internare, diagnosticul de externare şi final (anatomopatologic), având ca scop creşterea gradului de concordanţă diagnostică;
    c) realizează o statistică a deceselor din institut pe secţii şi a numărului de necropsii în raport cu numărul de internări din institut, evidenţiind totodată patologia cea mai frecventă a deceselor;
    d) aduce la cunoştinţa membrilor comisiei reglementările legislative nou apărute în vederea optimizării activităţii medicale.


    SECŢIUNEA a 15-a
    Comisia de etică în cercetare-dezvoltare
    ART. 65
    Comisia de etică în cercetare-dezvoltare are ca principal scop urmărirea respectării valorilor etice în cercetare-dezvoltare şi are următoarele atribuţii:
    a) urmăreşte în cadrul unităţii respectarea codurilor de etică specifice domeniului medical;
    b) aprobă proiectele de cercetare derulate în unitate;
    c) prin hotărârile luate asigură respectarea dreptului la viaţă, a libertăţii individuale, a demnităţii umane, a protecţiei fiinţei umane, a animalelor şi mediului înconjurător, a libertăţii de expresie, a securităţii alimentaţiei;
    d) răspunde de securitatea sistemului de colectare, gestionare şi prelucrare a datelor şi informaţiilor utilizate în scopul cercetării medicale.


    CAP. VII
    Finanţarea Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara
    ART. 66
    (1) Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara este unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, care furnizează servicii medicale finanţate integral din venituri proprii, funcţionând pe principiul autonomiei financiare, care presupune:
    a) organizarea activităţii institutului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea institutului, de către consiliul de administraţie şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior - Ministerul Sănătăţii;
    b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor în temeiul propunerilor fundamentate ale secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor din structura institutului.

    (2) Institutul are obligaţia de a asigura realizarea veniturilor şi de a fundamenta cheltuielile în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei financiare.
    (3) Finanţarea se asigură din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractului încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş, venituri de la bugetul de stat - programe de sănătate, subvenţii provenite din accize, donaţii, sponsorizări, concesiuni şi închirieri, prestări servicii şi alte surse.
    (4) Contractul de furnizare de servicii medicale al institutului cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Timiş, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
    (5) De la bugetul de stat se asigură:
    a) implementarea programelor naţionale de sănătate publică;
    b) achiziţionarea de echipamente medicale şi alte dotări independente de natura cheltuielilor de capital, în condiţiile legii;
    c) investiţii legate de achiziţia şi construirea de noi spitale, inclusiv pentru cele aflate în execuţie;
    d) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
    e) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
    f) activităţi didactice şi de cercetare fundamentală;
    g) finanţarea drepturilor de personal pentru rezidenţi;
    h) alte cheltuieli curente şi de capital.

    (6) Institutul poate realiza venituri suplimentare din:
    a) donaţii şi sponsorizări;
    b) legate;
    c) asocieri investiţionale în domenii medicale;
    d) închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;
    e) închirierea unor spaţii, în condiţiile legii, pentru servicii de alimentaţie publică, servicii poştale, bancare, difuzare presă/cărţi, pentru comercializarea produselor de uz personal şi pentru alte servicii necesare pacienţilor;
    f) închirierea unor spaţii, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea unor congrese, seminare, activităţi de învăţământ, simpozioane cu profil medical;
    g) închirierea unor spaţii, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea unor activităţi cu specific gospodăresc şi/sau agricol;
    h) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau operatori economici;
    i) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
    j) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
    k) contracte de cercetare;
    l) coplată pentru unele servicii medicale;
    m) alte surse, conform legii.


    ART. 67
    (1) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al institutului se elaborează de către Comitetul director al institutului pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura institutului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului se avizează de către Consiliul de administraţie şi se aprobă de către Ministerul Sănătăţii.
    (3) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se urmăreşte pe secţiile şi compartimentele din structura institutului, fiind un indicator al contractului încheiat între manager şi şefii secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor. Abaterile faţă de indicatorii din contractul cu managerul se analizează şi se soluţionează de conducerea institutului împreună cu conducerile structurilor în cauză.
    (4) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial Ministerului Sănătăţii.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 68
    (1) Întreg personalul unităţii are obligaţia de a cunoaşte, aplica şi respecta prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
    (2) Întreg personalul unităţii are obligaţia de a cunoaşte şi respecta clauzele contractuale cuprinse în contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, contract încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş, şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării acestora.
    (3) Toate secţiile/laboratoarele/birourile şi compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul institutului.

    ART. 69
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor unităţii pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii şi după publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii se difuzează pe secţii şi compartimente pentru a fi cunoscut şi aplicat de întreg personalul unităţii şi se afişează pe site-ul unităţii.
    (3) Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii se realizează prin ordin al ministrului sănătăţii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016