Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 3 august 2020  de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 3 august 2020 de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 830 din 10 septembrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 4.916 din 3 august 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Formarea personalităţii umane prin educaţie fizică şi sport este una dintre finalităţile învăţământului românesc.

    ART. 2
    În vederea aplicării Strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării iniţiază, organizează şi desfăşoară campionate sportive şcolare şi interşcolare.

    ART. 3
    (1) Ministerul Educaţiei si Cercetării, prin Direcţia generală învăţământ preuniversitar, organizează şi coordonează în fiecare an şcolar, sub denumirea „Olimpiada naţională a sportului şcolar“ (O.N.S.Ş.), competiţii sportive şcolare şi interşcolare. La acestea au dreptul de a participa toţi copiii şi elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar înscrişi în registrul matricol al unităţii de învăţământ pe care o reprezintă, la data de 1 octombrie a anului şcolar respectiv, şi care nu sunt legitimaţi la disciplina sportivă pentru care participă, la unităţile de/cu învăţământ sportiv, la palatele şi cluburile elevilor, la clasele cu program sportiv sau la alte structuri sportive, pe tot parcursul anului competiţional (1 septembrie-31 august).
    Elevii din centrele de excelenţă şi centrele olimpice, şcolarizaţi temporar în unităţi de învăţământ din localităţile în care funcţionează acestea, au drept de participare numai pentru unităţile de învăţământ de unde provin şi sunt înmatriculaţi.

    (2) Coordonarea Olimpiadei naţionale a sportului şcolar este asigurată de către Direcţia generală învăţământ preuniversitar în colaborare cu Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar.

    ART. 4
    Olimpiada naţională a sportului şcolar se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament, cu datele calendarului competiţional naţional, cu prevederile metodologice referitoare la disciplinele sportive nominalizate, precum şi cu prevederile regulamentelor tehnice ale federaţiilor naţionale sportive.

    ART. 5
    Olimpiada naţională a sportului şcolar constituie strategie a Direcţiei generale învăţământ preuniversitar în colaborare cu Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar şi este finanţată de către acestea din bugetul repartizat Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

    CAP. II
    Obiective
    ART. 6
    Prin activităţile sportive şi cele cultural-artistice care o însoţesc, Olimpiada naţională a sportului şcolar urmăreşte:
    a) dezvoltarea armonioasă a individului, prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului de masă;
    b) favorizarea socializării, cu forma sa - integrarea socială a elevilor/copiilor;
    c) creşterea numărului de elevi practicanţi ai sportului de performanţă, prin lărgirea şi diversificarea activităţilor de selecţie oferite de actuala organizare competiţională de masă;
    d) cultivarea în rândul copiilor şi a elevilor a spiritului de disciplină, de fair-play, de eliminare a violenţei din sport, prin practicarea organizată şi sistematică a sportului de masă;
    e) dezvoltarea şi consolidarea la elevi a deprinderii de practicare independentă a uneia sau a mai multor discipline sportive;
    f) optimizarea stării de sănătate a populaţiei şcolare şi, implicit, a celei adulte;
    g) creşterea continuă a numărului de participanţi la competiţiile naţionale sportive şcolare rezervate copiilor şi elevilor care nu se află în evidenţele performanţei sportive;
    h) susţinerea practicării sporturilor tradiţionale româneşti;
    i) introducerea de noi discipline sportive care au corespondenţă internaţională;
    j) atragerea şi implicarea factorilor de decizie administrativă locală, a altor persoane fizice şi juridice în organizarea şi derularea activităţilor sportive şcolare;
    k) sprijinirea persoanelor fizice şi juridice care doresc să organizeze, în colaborare cu structurile abilitate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, competiţii sportive şcolare în afara calendarului competiţional naţional;
    l) crearea/consolidarea unei identităţi sportive pentru fiecare unitate de învăţământ;
    m) dezvoltarea spiritului de emulaţie atât între elevi, cât şi între unităţile de învăţământ;
    n) optimizarea pregătirii echipelor care vor reprezenta sportul şcolar românesc la competiţiile internaţionale organizate de către Federaţia Internaţională a Sportului Şcolar;
    o) eficientizarea competiţiilor sportive de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ.


    CAP. III
    Aspecte organizatorice
    ART. 7
    (1) Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei naţionale a sportului şcolar este elaborat de Direcţia generală învăţământ preuniversitar şi de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar şi aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
    (2) Calendarul competiţional naţional şi prevederile metodologice referitoare la disciplinele sportive nominalizate în acesta se elaborează, anual, de Direcţia generală învăţământ preuniversitar şi de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, cu consultarea inspectorilor şcolari de educaţie fizică şi sport, se avizează de către secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, se transmit în teritoriu până la începutul anului şcolar şi însoţesc prezentul regulament.
    (3) Direcţia generală învăţământ preuniversitar, prin inspectorii generali pentru educaţie fizică şi sport, şi Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar răspund în faţa superiorilor ierarhici, în funcţie de aria de competenţă, de coordonarea, îndrumarea, controlul şi adoptarea măsurilor care se impun pentru buna organizare şi desfăşurare a Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, în toate dimensiunile acesteia.

    ART. 8
    (1) Inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar organizator este responsabil de buna organizare şi desfăşurare a competiţiilor de pe raza judeţului/municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale calendarului competiţional naţional. În vederea exercitării acestei atribuţii, inspectorul şcolar general emite decizii.
    (2) Pentru buna organizare şi desfăşurare a Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, inspectoratele şcolare vor solicita sprijinul autorităţilor şi comunităţilor locale, al direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret/a municipiului Bucureşti, al altor persoane juridice şi fizice care doresc să sprijine această acţiune.

    ART. 9
    În vederea organizării şi desfăşurării Olimpiadei naţionale a sportului şcolar se constituie, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar, comisiile pe discipline sportive, iar la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se constituie comisia sportului şcolar.

    ART. 10
    (1) La Olimpiada naţională a sportului şcolar au drept de participare copiii şi elevii din învăţământul preuniversitar de stat, particular, cursuri de zi, seral, frecvenţă redusă care, în anul şcolar aflat în curs (1 septembrie-31 august), îndeplinesc condiţiile de la art. 3 alin. (1) din prezentul regulament.
    (2) Dacă pe parcursul desfăşurării competiţiilor sau după terminarea fazei naţionale până la începerea noului an competiţional se constată că la una dintre etape sau la toate etapele o echipă a folosit un elev care a încălcat condiţiile de la alin. (1), echipei i se vor retrage atât locurile ocupate în clasamentele etapelor, cât şi diplomele şi premiile care i-au fost acordate, urmate de aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia şcolară în vigoare, pentru toţi cei vinovaţi. Locurile ocupate, diplomele şi premiile retrase vor fi acordate următoarei clasate.

    ART. 11
    (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se organizează şi se desfăşoară, în fiecare an şcolar, campionatul sportiv al unităţii de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din prezentul regulament.
    (2) Anul competiţional sportiv şcolar începe la data de 1 octombrie, „Ziua sportului şcolar“, zi în care fiecare elev va participa la activităţi motrice desfăşurate în şcoală.
    (3) La campionatul sportiv al unităţii de învăţământ, în cadrul competiţiilor organizate la disciplinele sportive pentru care sunt legitimaţi, elevii cuprinşi în învăţământul sportiv pot participa în calitate de arbitri sau de organizatori de competiţii.
    (4) La nivelul unităţii de învăţământ se mai pot organiza şi desfăşura alte competiţii, cum ar fi: „cupe“, festivaluri etc., la care pot participa elevi legitimaţi şi/sau nelegitimaţi sportiv, fără respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din prezentul regulament.

    ART. 12
    (1) Pregătirea elevilor, în vederea participării la campionatele şcolii şi la cele interşcolare, se face sub îndrumarea cadrelor didactice - profesori de educaţie fizică şi sport, educatoare, învăţători, institutori.
    (2) Organizarea şi participarea la activităţile sportive din cadrul Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, precum şi promovarea de elevi în învăţământul sportiv sau în sportul de performanţă constituie criterii de evaluare a personalului didactic, precum şi a unităţii de învăţământ.

    ART. 13
    (1) Conform calendarului competiţional naţional, la unele discipline sportive, Olimpiada naţională a sportului şcolar se organizează separat pentru mediul urban şi pentru mediul rural.
    (2) Olimpiada naţională a sportului şcolar se organizează astfel:
    1. faza pe unitatea de învăţământ (faza pe grupe, pe clasă, interclase, pe şcoală);
    2. faza pe localitate;
    3. faza pe centre de localităţi;
    4. faza pe judeţ/sectoare;
    5. faza pe zonă/municipiul Bucureşti;
    6. faza naţională (participă cel puţin 4 echipe, respectiv 4 elevi, calificate/calificaţi în urma desfăşurării fazei anterioare) care desemnează campioana naţională şcolară/campionul naţional şcolar sau, unde este cazul, campioana naţională şcolară-urban/campionul naţional şcolar-urban, respectiv campioana naţională şcolară-rural/campionul naţional şcolar-rural.

    (3) În funcţie de numărul de participanţi înscrişi, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar şi comisiile pe discipline sportive pot decide organizarea directă a fazei pe judeţ/sectoare.

    ART. 14
    (1) Disciplinele sportive pentru care se organizează Olimpiada naţională a sportului şcolar se stabilesc, anual, prin calendarul competiţional naţional.
    (2) Respectarea datelor stabilite în calendarul competiţional naţional, pentru organizarea şi desfăşurarea fiecărei faze, este obligatorie.

    ART. 15
    (1) Faza pe unitatea de învăţământ reprezintă campionatul sportiv al şcolii şi numai prin prisma acestuia se desemnează reprezentanta/reprezentanţii la etapele superioare ale Olimpiadei naţionale a sportului şcolar.
    (2) Etapele pe discipline sportive din cadrul campionatului sportiv al şcolii se desfăşoară la un interval de cel puţin 5 zile lucrătoare.
    (3) Fiecare unitate de învăţământ are obligaţia să se înscrie şi să participe în cadrul Olimpiadei naţionale a sportului şcolar la cel puţin 2 (două) discipline sportive dintre cele prevăzute în calendarul competiţional naţional, elaborat pentru anul şcolar în curs.

    ART. 16
    (1) Faza pe unitatea de învăţământ se organizează de către comisia sportului şcolar din unitate, care angrenează în această activitate elevii din toate clasele, profesorii de educaţie fizică şi sport, diriginţii, învăţătorii, educatoarele, institutorii şi alte cadre didactice din respectiva unitate, titulari sau suplinitori.
    (2) Celelalte faze, inclusiv faza naţională, se organizează de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar, prin comisiile pe discipline sportive.

    ART. 17
    (1) Comisia judeţeană/a municipiul Bucureşti a sportului şcolar se constituie şi funcţionează la nivelul fiecărui inspectorat şcolar. În spiritul asigurării unei activităţi eficiente, fiecare inspectorat şcolar are latitudinea de a stabili numărul membrilor comisiei.
    (2) Membrii Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar pot fi inspectori şcolari generali, inspectori şcolari generali adjuncţi, inspectori şcolari de educaţie fizică şi sport, inspectori şcolari de alte specialităţi, inspectori şcolari pentru învăţământul preşcolar şi primar, contabili ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai administraţiei publice judeţene/locale, ai mass-mediei, ai direcţiei judeţene pentru sănătate publică, ai direcţiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru sport şi tineret, ai inspectoratului judeţean de poliţie, jandarmerie, ai asociaţiilor judeţene pe ramuri sportive, directori de unităţi de învăţământ, profesori de educaţie fizică şi sport, de alte specialităţi, învăţători, educatoare, institutori, salariaţi din unităţile de învăţământ, parlamentari şi oameni de afaceri, alte persoane.
    (3) Inspectorul şcolar de educaţie fizică şi sport propune consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar membrii Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar dintre persoanele menţionate la alin. (2). Completarea acesteia cu noi membri se face tot la propunerea inspectorului şcolar de educaţie fizică şi sport. Pe baza hotărârii consiliului de administraţie, inspectorul şcolar general emite decizia de numire a membrilor comisiei.
    (4) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar este întrunită legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii săi. Deciziile se adoptă cu majoritate simplă.
    (5) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar este condusă de către:
    a) un preşedinte - inspectorul şcolar general;
    b) un preşedinte-executiv - inspectorul şcolar pentru educaţie fizică şi sport care este şi reprezentantul oficial al Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar în teritoriu;
    c) trei vicepreşedinţi - un reprezentant al consiliului consultativ al profesorilor de educaţie fizică şi sport şi încă două persoane nominalizate de către directorul direcţiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru sport şi tineret;
    d) un secretar - profesor titular de educaţie fizică şi sport.

    (6) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar are următoarele atribuţii:
    a) asigură buna organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive;
    b) monitorizează constituirea Asociaţiei sportive şcolare în fiecare unitate de învăţământ;
    c) asigură organizarea şi desfăşurarea competiţiilor pentru învăţământul preşcolar şi primar, prin implicarea inspectorilor şcolari pentru învăţământ preprimar şi învăţământ primar;
    d) popularizează Olimpiada naţională a sportului şcolar la nivelul judeţului;
    e) asigură transmiterea documentelor oficiale ale Olimpiadei naţionale a sportului şcolar (regulament, calendar, prevederi metodologice) tuturor unităţilor de învăţământ;
    f) stabileşte comisiile pe discipline sportive şi numeşte membrii acestora;
    g) anunţă în scris unităţile de învăţământ membrii comisiilor disciplinelor sportive, locul de desfăşurare a competiţiilor, locul de cazare şi masă pentru participanţi, mijloacele de transport facile;
    h) asigură, la toate fazele, arbitrii pentru fiecare disciplină sportivă; arbitrii vor fi calificaţi; baremul de arbitraj se asigură în funcţie de posibilităţi;
    i) asigură asistenţa medicală autorizată la toate fazele competiţiilor;
    j) asigură ordinea şi securitatea activităţii, securitatea şi integritatea fizică a tuturor participanţilor la competiţii;
    k) centralizează rapoartele primite de la comisiile pe discipline sportive, care privesc persoanele şi faptele săvârşite de acestea, considerate ca abateri, şi le înaintează inspectorului şcolar general în subordinea căruia acestea se află;
    l) controlează, aprobă şi răspunde de stabilirea corectă a clasamentelor fazelor pe care le organizează;
    m) organizează festivitatea de premiere, începând cu faza pe judeţ/sector;
    n) asigură publicitatea în mass-media;
    o) atrage sponsori pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiei;
    p) întocmeşte şi răspunde de păstrarea unui dosar al comisiei, care va conţine toate documentele elaborate cu ocazia desfăşurării fiecărei faze a competiţiei;
    q) răspunde de buna organizare şi desfăşurare a campionatelor sportive ale unităţilor de învăţământ;
    r) transmite toate datele la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, direcţiei generale învăţământ preuniversitar şi Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, conform anexei nr. 5 la prezentul regulament.

    (7) Atribuţiile menţionate la alin. (6) se repartizează în plenul comisiei, cu acordul membrilor săi.

    ART. 18
    (1) Comisia pe disciplină sportivă organizează şi desfăşoară competiţia numai la disciplina sportivă pentru care a fost constituită. Membrii unei comisii pot face parte şi din alte comisii pe discipline sportive.
    (2) Comisia pe disciplină sportivă este condusă de către:
    a) un preşedinte - profesor de educaţie fizică şi sport, titular în învăţământ, pe cât posibil, cu specializare corespunzătoare respectivei discipline sportive (la şah, un antrenor calificat);
    b) un vicepreşedinte - profesor titular de educaţie fizică şi sport;
    c) un secretar - profesor de educaţie fizică şi sport, alt cadru didactic sau didactic auxiliar.

    (3) Din comisie mai fac parte un număr de 2-6 membri, profesori de educaţie fizică şi sport, de regulă, cu specializări compatibile cu disciplina sportivă respectivă, şi arbitri.
    (4) Comisia pe disciplină sportivă este întrunită legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii săi. Deciziile se adoptă cu majoritate simplă.
    (5) Atribuţiile comisiei se repartizează în plenul acesteia şi sunt următoarele:
    a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a competiţiilor specifice care îi sunt atribuite;
    b) popularizează competiţia la nivelul fazei de desfăşurare;
    c) anunţă participanţilor, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, data şi locul competiţiei, al şedinţei tehnice, mijloacele de transport, locul de cazare şi masă, date cu privire la costuri;
    d) asigură prezenţa arbitrilor nominalizaţi de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar;
    e) asigură şi răspunde de respectarea legalităţii şi a prevederilor regulamentare;
    f) asigură bază sportivă corespunzătoare;
    g) asigură condiţiile de cazare şi masă (de regulă, în spaţiile învăţământului), hotărâte de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar;
    h) asigură şi răspunde de înscrierea participanţilor la competiţie;
    i) asigură efectuarea validării echipelor/elevilor şi a însoţitorilor oficiali;
    j) asigură prezenţa asistenţei medicale autorizate;
    k) înregistrează contestaţiile şi asigură judecarea acestora în conformitate cu prevederile regulamentare/legale;
    l) asigură ordinea şi disciplina participanţilor la competiţie;
    m) asigură şi răspunde de securitatea şi integritatea fizică a tuturor participanţilor la competiţie;
    n) stabileşte clasamentul competiţiei şi îl înaintează comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar;
    o) înaintează comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar raportul despre persoanele care au săvârşit abateri şi abaterile săvârşite de acestea;
    p) colaborează cu conducerile unităţilor de învăţământ, implicate în competiţie;
    q) colaborează permanent cu conducerea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar;
    r) întocmeşte şi răspunde de păstrarea unui dosar al comisiei, care va conţine toate documentele elaborate cu ocazia desfăşurării fiecărei faze a competiţiei.


    ART. 19
    (1) Comisia sportului şcolar din unitatea de învăţământ se constituie la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ.
    (2) Membrii comisiei sunt numiţi, reconfirmaţi sau înlocuiţi anual prin decizie a directorului unităţii, pe baza hotărârii consiliului de administraţie.
    (3) Comisia sportului şcolar din unitatea de învăţământ este condusă de către:
    a) un preşedinte - directorul unităţii de învăţământ;
    b) un preşedinte executiv, cadru didactic titular al unităţii de învăţământ, de regulă, profesor de educaţie fizică şi sport, iar acolo unde nu există, preşedinte executiv poate fi preşedintele Asociaţiei sportive şcolare pe şcoală/institutor/educatoare/ învăţător;
    c) un vicepreşedinte - contabilul-şef/contabilul unităţii de învăţământ/unităţii de învăţământ coordonatoare sau un cadru didactic titular al unităţii de învăţământ;
    d) un secretar - profesor de educaţie fizică şi sport, alt cadru didactic sau didactic auxiliar.

    (4) Din comisie mai fac parte un număr de 3-7 membri, cadre didactice, nedidactice şi elevi.
    (5) Comisia este întrunită legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii săi. Deciziile se adoptă cu majoritate simplă.
    (6) Atribuţiile comisiei se repartizează în plenul acesteia şi sunt următoarele:
    a) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a competiţiilor, atât la nivelul fiecărei clase/grupe, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ;
    b) asigură şi răspunde de buna organizare a participării echipelor reprezentative la fazele Olimpiadei naţionale a sportului şcolar la care acestea s-au calificat;
    c) procură documentele oficiale ale Olimpiadei naţionale a sportului şcolar (regulament, calendar, prevederi metodologice);
    d) elaborează calendarul propriu pentru campionatele sportive ale unităţii de învăţământ;
    e) asigură constituirea şi sprijină activitatea Asociaţiei sportive şcolare;
    f) urmăreşte şi asigură ca fiecare cadru didactic, profesor de educaţie fizică şi sport, care predă în specialitate să organizeze şi să desfăşoare, în cadrul campionatelor sportive ale unităţii de învăţământ, competiţii la minimum 2 (două) discipline sportive (fete şi/sau băieţi);
    g) transmite comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar toate datele oficiale cu privire la organizarea şi desfăşurarea campionatelor sportive ale unităţii de învăţământ;
    h) stabileşte, pentru unitatea de învăţământ, minimum 2 (două) discipline sportive la care să se înscrie şi să participe la fazele superioare ale Olimpiadei naţionale a sportului şcolar;
    i) asigură şi răspunde atât de întocmirea corectă a tuturor documentelor cerute de organizarea şi desfăşurarea campionatelor sportive ale unităţii de învăţământ, cât şi a celor care privesc participarea la fazele Olimpiadei naţionale a sportului şcolar.
    j) asigură bază sportivă corespunzătoare;
    k) răspunde de starea optimă a materialelor, aparatelor şi instalaţiilor sportive;
    l) răspunde de organizarea instruirii elevilor privind normele de protecţie şi securitate a activităţilor de educaţie fizică şi sport din şcoală;
    m) asigură şi răspunde de aplicarea normelor privind protecţia datelor cu caracter personal;
    n) pentru campionatele sportive ale unităţii de învăţământ desemnează şi asigură arbitrii oficiali, dacă există în şcoală sau din rândul personalului didactic, nedidactic al elevilor care cunosc şi pot aplica regulamentele tehnice ale federaţiilor naţionale sportive;
    o) urmăreşte ca elevii care participă la campionatele sportive ale unităţii de învăţământ să aibă aviz medical favorabil (cel eliberat pentru participarea la orele de educaţie fizică);
    p) asigură şi răspunde de cunoaşterea şi respectarea prevederilor metodologice referitoare la disciplinele sportive nominalizate în calendarul competiţional naţional şi a regulamentelor tehnice ale federaţiilor naţionale sportive de către elevii şi cadrele didactice care participă la competiţii;
    q) asigură şi răspunde de ordinea, disciplina şi securitatea tuturor participanţilor la competiţiile şcolii;
    r) înregistrează şi validează atât înscrierile elevului/elevilor, cât şi rezultatele;
    s) înregistrează şi rezolvă contestaţiile la competiţiile din campionatul sportiv al unităţii de învăţământ, iar deciziile, comunicate în urma analizei contestaţiilor, sunt definitive;
    t) transmite comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar componenţa echipelor calificate/elevii calificaţi pentru fazele Olimpiadei naţionale a sportului şcolar;
    u) popularizează competiţia la nivelul şcolii, localităţii şi în rândul părinţilor elevilor;
    v) organizează festivitatea de premiere, atrage sponsori pentru buna organizare şi desfăşurare a competiţiei la nivelul unităţii de învăţământ şi acordarea de premii;
    w) întocmeşte şi răspunde de păstrarea unui dosar de activităţi sportive al comisiei, care conţine toate documentele elaborate cu ocazia desfăşurării competiţiilor din şcoală.


    ART. 20
    Fiecare din comisiile prevăzute la art. 9 are obligaţia de a întocmi, păstra şi prezenta organelor ierarhic superioare dosarul de activităţi sportive, care cuprinde documente referitoare la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive şcolare.

    ART. 21
    Preşedintele executiv al comisiei judeţene/ a municipiului Bucureşti, preşedintele executiv al comisiei sportului şcolar din unitatea de învăţământ şi preşedintele comisiei pe disciplină sportivă răspund de întocmirea dosarului de activităţi sportive, în propriile comisii. Secretarii comisiilor întocmesc şi păstrează toate documentele dosarului de activităţi sportive.

    ART. 22
    (1) Fiecare delegaţie sportivă are un conducător, numit de către comisia sportului şcolar din unitatea de învăţământ. Numirea se face pentru una sau mai multe faze ale Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, iar înlocuirea acestuia se face de către comisia care l-a numit.
    (2) Acesta oficiază ca delegat pentru una sau mai multe discipline sportive.

    ART. 23
    (1) Contestaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor din cadrul Olimpiadei naţionale a sportului şcolar sunt formulate în scris de către conducătorul oficial al delegaţiei sportive, care le înaintează comisiei organizatoare a fazei.
    (2) Orice contestaţie se formulează în termenul prevăzut de regulamentul tehnic al federaţiei naţionale de specialitate sau până la începerea fazei superioare şi se rezolvă de către comisia organizatoare a fazei. În cazul fazei naţionale, contestaţiile se pot depune până la 31 august al anului şcolar în curs.
    (3) Comisia organizatoare a fazei este obligată să primească, să înregistreze şi să judece contestaţia. În caz contrar, persoana/persoanele vinovată(e) este/sunt înlocuită(e) de către organismul care le-a numit, după care se procedează la respectarea procedurilor stipulate de prezentul alineat.
    (4) Contestaţiile se judecă în prezenţa tuturor membrilor comisiei organizatoare a fazei, deciziile şi efectele acestora se consemnează într-un proces-verbal şi se comunică tuturor conducătorilor oficiali ai delegaţiilor sportive participante, precum şi inspectoratelor şcolare de care aparţin cei în cauză.
    (5) La vot participă toţi membrii comisiei organizatoare.
    (6) Hotărârile se supun la vot şi se adoptă cu majoritate simplă şi se comunică în scris contestatarilor, în termen de maximum 7 zile lucrătoare sau până la începerea următoarei faze a competiţiei, iar la faza naţională până la începerea noului an competiţional.

    CAP. IV
    Condiţii de participare şi calificare
    ART. 24
    La Olimpiada naţională a sportului şcolar participă copiii şi elevii nominalizaţi la art. 10 alin. (1) din prezentul regulament.

    ART. 25
    (1) Participarea copiilor şi elevilor la Olimpiada naţională a sportului şcolar este condiţionată de:
    a) respectarea grupelor de vârstă, în conformitate cu prevederile calendarului competiţional naţional;
    b) prezentarea cărţii de identitate, a paşaportului sau certificatului de naştere în original pentru cei care nu au carte de identitate;
    c) adeverinţa de participare, eliberată de unitatea de învăţământ la care copilul/elevul este înscris în registrul matricol, conform anexei nr. 3 din prezentul regulament (care conţine şi avizul medical favorabil şi termenul de valabilitate pentru faza la care participă);
    d) formularul de înscriere, eliberat de unitatea de învăţământ, conform anexei nr. 1 din prezentul regulament;
    e) confirmarea de participare, eliberată de asociaţiile judeţene/municipale pe ramură sportivă/federaţiile naţionale de specialitate, conform anexei nr. 4 din prezentul regulament, care să ateste că elevul/eleva nu este legitimat/legitimată la disciplina/disciplinele sportivă(e) la care concurează.

    (2) Grupele de vârstă se stabilesc anual de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Direcţia generală învăţământ preuniversitar, şi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar şi se transmit inspectoratelor şcolare, prin calendarul competiţional naţional.
    (3) Componenţa delegaţiilor sportive şcolare participante la competiţii, pe discipline sportive, se stabileşte anual de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Direcţia generală învăţământ preuniversitar, şi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar şi se transmite inspectoratelor şcolare, prin prevederile metodologice referitoare la disciplinele sportive nominalizate în calendarul competiţional naţional.

    ART. 26
    (1) La toate fazele Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, copiii/elevii/echipele participă numai în numele unităţii de învăţământ căreia îi aparţin şi în numele clasei/grupei la campionatul sportiv al unităţii de învăţământ.
    (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage după sine excluderea elevului(ei)/echipei din competiţie şi pierderea punctelor acumulate.

    ART. 27
    (1) La faza pe judeţ/sector participă elevii/echipele câştigători/câştigătoare ai/ale fazei anterioare.
    (2) La faza pe zonă/a municipiului Bucureşti participă elevii/ echipele câştigători/câştigătoare ai/ale fazei pe judeţ/sector.
    (3) La faza naţională participă elevii/echipele câştigători/ câştigătoare ai/ale fazelor de zonă/a municipiului Bucureşti sau, după caz, ai/ale fazei pe judeţ/sector.
    (4) În cazul în care, din motive obiective, câştigătorii unei faze nu pot participa la faza superioară, aceştia vor fi înlocuiţi de către alţi/alte elevi/echipe în ordinea clasamentului.

    ART. 28
    Înscrierile participanţilor pentru faza de zonă/a municipiului Bucureşti şi la faza naţională se fac direct la Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar organizatoare, cu respectarea calendarului competiţional naţional.

    ART. 29
    Participarea la fiecare fază datată în calendarul competiţional naţional, mai puţin la faza pe şcoală, se anunţă în scris/fax şi telefonic la comisia organizatoare, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de începerea competiţiei, de către organizatorii/oficialii echipelor calificate. În caz contrar, se pierde dreptul de participare.

    ART. 30
    La terminarea fazei pe judeţ/sector şi a fazei pe zonă/a municipiului Bucureşti, organizatorii au obligaţia de a trimite la Direcţia generală învăţământ preuniversitar şi la Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, în termen de 10 zile lucrătoare, numele echipelor/elevilor calificate/calificaţi pentru faza următoare.

    ART. 31
    (1) Participarea elevilor/echipelor la fazele de zonă şi finale este validată numai în cazul în care delegatul echipei este prezent cu toate documentele oficiale la şedinţa tehnică prestabilită, iar validarea identităţii elevilor se va face la şedinţa tehnică sau până la începerea competiţiei.
    (2) Dacă, din motive obiective, delegatul unei echipe nu poate prezenta toate documentele oficiale la şedinţa tehnică, acesta o poate face până la începerea competiţiei. În aceste cazuri, hotărârea privind participarea la competiţie a celor în cauză se ia înaintea începerii desfăşurării competiţiei, în prezenţa tuturor membrilor comisiei organizatoare şi a tuturor conducătorilor oficiali ai delegaţiilor sportive participante şi se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi cei menţionaţi.
    (3) Echipele/Elevii sosite/sosiţi după începerea competiţiei nu au drept de participare în competiţie.
    (4) Lotul de sportivi validat la începutul fiecărei faze nu poate fi modificat pe parcursul acesteia. În caz contrar, echipa respectivă este exclusă din competiţie.
    (5) Toate fazele competiţiilor se desfăşoară în mod obligatoriu cu prezenţa nemijlocită şi activă, pe parcursul întregii competiţii, a tuturor membrilor comisiei organizatoare. Persoana absentă este înlocuită, în timp util, de către organul ierarhic superior care a numit-o, după care începe competiţia. Dacă în timpul competiţiei un membru al comisiei organizatoare absentează, atribuţiile sale sunt preluate de către o altă persoană desemnată de către preşedintele executiv al comisiei organizatoare.

    ART. 32
    (1) La toate fazele Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, desfăşurarea şedinţei tehnice condiţionează începerea şi derularea competiţiei.
    (2) Ora de desfăşurare a şedinţei tehnice se stabileşte de comisia organizatoare şi se comunică participanţilor cu cel puţin 7 zile lucrătoare înaintea începerii competiţiei, păstrându-se probele scrise care dovedesc anunţarea participanţilor.
    (3) La şedinţa tehnică participă, în mod obligatoriu, toţi membrii comisiei organizatoare şi delegaţii oficiali ai unităţilor de învăţământ participante.
    (4) Şedinţa tehnică se finalizează cu proces-verbal semnat în mod obligatoriu de toţi participanţii, organizatorii şi delegaţii oficiali ai unităţilor de învăţământ participante.
    (5) Refuzul delegatului unei echipe de a semna procesul-verbal anulează dreptul de participare al echipei/elevilor la competiţie, acest lucru consemnându-se, ca atare, în procesul-verbal.
    (6) Organizatorii au obligaţia de a consemna în procesul-verbal toate intervenţiile lor (observaţii, aprecieri etc.) şi ale tuturor delegaţilor oficiali.
    (7) Hotărârile din şedinţa tehnică se adoptă prin votul membrilor comisiei organizatoare şi al delegaţilor oficiali ai unităţilor de învăţământ participante, cu majoritate simplă.
    (8) Nerespectarea prevederilor alin. (1)-(6) atrage după sine nerecunoaşterea clasamentului pentru etapa următoare. Această situaţie, nerezolvată de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar, se va semnala în maximum 24 de ore Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care va decide în consecinţă.
    (9) Neanunţarea participanţilor atrage după sine reorganizarea respectivei faze, cu suportarea tuturor cheltuielilor ce rezidă de aici de către toţi componenţii comisiei organizatoare.
    (10) Astfel de situaţii sau altele ivite pe tot parcursul desfăşurării Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, sesizate la nivelul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar şi la Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar şi apreciate la acest nivel ca fiind deosebite, vor fi rezolvate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Soluţia dată este definitivă.

    ART. 33
    (1) Ordinea de intrare în competiţie şi desfăşurarea acesteia vor fi stabilite prin tragere la sorţi şi aplicarea tabelei Berger, consemnându-se ca atare în procesul-verbal de la şedinţa tehnică.
    (2) Echipa gazdă, acolo unde este cazul, îşi poate alege ora de începere a jocului în cadrul etapei respective.

    ART. 34
    (1) Echipele/Elevii vor fi însoţite/însoţiţi în competiţii numai de către persoane angajate ale unităţii de învăţământ participante, desemnate ca delegaţi oficiali în formularul de înscriere înaintat de unitatea de învăţământ.
    (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage după sine nerecunoaşterea caracterului oficial al persoanei în cauză şi excluderea echipei/elevului din competiţie.

    ART. 35
    Numărul de participanţi la fiecare disciplină sportivă se stabileşte anual de către Direcţia generală învăţământ preuniversitar şi se transmite în teritoriu la începutul fiecărui an şcolar prin prevederile metodologice referitoare la disciplinele sportive nominalizate în calendarul competiţional naţional.

    ART. 36
    (1) Pentru înscrierea în competiţie, unităţile de învăţământ, prin profesorii-delegaţi, sunt obligate să prezinte comisiei organizatoare toate documentele precizate în prezentul regulament, întocmite conform exigenţelor solicitate.
    (2) Începând cu faza pe zonă/municipiului Bucureşti, fiecare conducător de delegaţie sportivă este obligat să prezinte comisiei de organizare toate documentele de înscriere şi participare la competiţie, prevăzute la art. 25 alin. (1), într-un plic sigilat, cu ştampila inspectoratului şcolar şi semnătura inspectorului şcolar general, la expeditor. În caz contrar, echipele/elevii nu sunt primite/primiţi în competiţie.
    (3) Cadrele didactice, conducerile unităţilor de învăţământ nu pot împiedica, sub nicio formă sau motiv, elevii să participe la campionatele interşcolare sau la campionatul sportiv al şcolii.
    (4) O echipă sau un elev nu se poate retrage de la un joc sau de la o probă ca urmare a nemulţumirii faţă de arbitraj. În caz contrar, elevul/echipa este exclus/exclusă din competiţie şi pierde punctele acumulate.

    ART. 37
    (1) La faza pe zonă/municipiului Bucureşti şi la faza naţională reprezentativa judeţului/sectorului poate fi însoţită de un arbitru calificat, de regulă, cadru didactic, care va oficia efectiv. Ceilalţi arbitrii vor fi asiguraţi de comisia judeţeană/municipiului Bucureşti a sportului şcolar.
    (2) Comisia organizatoare este obligată să planifice arbitrul însoţitor să oficieze.

    ART. 38
    La începerea sau terminarea oricărei faze din campionatele şcolare şi interşcolare, gazdele organizează manifestări cultural-artistice la care sunt prezenţi toţi participanţii. Situaţiile speciale privind absenţa unor participanţi vor fi decise de comisia de organizare.

    CAP. V
    Titluri şi premii
    ART. 39
    (1) Pentru faza pe judeţ/sector se acordă titlul de campion judeţean/pe sector.
    (2) Pentru faza pe zonă/municipiului Bucureşti se acordă titlul de campion zonal/al municipiului Bucureşti.
    (3) Titlurile de campion naţional şcolar şi campioană naţională şcolară li se vor atribui câştigătorilor/câştigătoarelor fazelor naţionale ale Olimpiadei naţionale a sportului şcolar la care participă cel puţin 4 echipe/elevi.

    ART. 40
    (1) Distincţiile vor consta în diplome, medalii, cupe, tricouri şi echipament, în funcţie de posibilităţile organizatorilor.
    (2) În afara distincţiilor se mai pot acorda premii în bani, alte premii, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, comunitatea locală, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret/Direcţia pentru sport şi tineret a municipiului Bucureşti, federaţii sportive naţionale şi sponsori, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Primele/Primii trei echipe/sportivi clasate/clasaţi primesc diplome, medalii şi premii, conform legislaţiei în vigoare.
    (4) Ceilalţi participanţi pot primi diplome/menţiuni/distincţii.
    (5) Fiecare inspectorat şcolar şi unitate de învăţământ îşi poate confecţiona diplome, medalii, insigne, ecusoane cu însemne proprii.

    CAP. VI
    Probleme administrativ-financiare
    ART. 41
    (1) Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei naţionale a sportului şcolar sunt suportate din surse bugetare, extrabugetare, precum şi din alte surse, după cum urmează:
    a) faza pe şcoală - de către unitatea de învăţământ şi Asociaţia sportivă şcolară, după caz;
    b) faza pe localitate - de către unităţile de învăţământ participante;
    c) faza pe centre de localităţi - de către unităţile de învăţământ participante;
    d) faza pe judeţ/sectoare - de către unităţile de învăţământ participante;
    e) faza pe zonă/a municipiului Bucureşti - de către unităţile de învăţământ participante;
    f) faza naţională - de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin inspectoratul şcolar organizator.

    (2) Cheltuielile privind transportul şi cazarea participanţilor la Olimpiada naţională a sportului şcolar sunt suportate din surse bugetare, extrabugetare, precum şi din alte surse, după cum urmează:
    a) faza pe localitate - de către unităţile de învăţământ participante;
    b) faza pe centre de localităţi - de către unităţile de învăţământ participante;
    c) faza pe judeţ/sectoare - de către unităţile de învăţământ participante;
    d) faza pe zonă/a municipiului Bucureşti - de către unităţile de învăţământ participante;
    e) faza naţională - de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin inspectoratele şcolare.

    (3) Fiecare unitate de învăţământ are obligaţia să prevadă în buget sume alocate pentru organizare şi participare la Olimpiada naţională a sportului şcolar.

    CAP. VII
    Sancţiuni
    ART. 42
    Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament, angajaţii din reţeaua unităţilor de învăţământ răspund disciplinar, material sau penal, conform Statului personalului didactic şi legislaţiei în vigoare.

    ART. 43
    Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament, elevii participanţi la competiţii răspund conform regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi legislaţiei în vigoare.

    ART. 44
    Pentru aplicarea prevederilor de la art. 42 şi 43, organizatorii întocmesc un raport scris despre persoanele şi abaterile săvârşite de acestea, raport pe care îl înaintează comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti a sportului şcolar.

    ART. 45
    Orice fraudă făcută pe perioada desfăşurării unei faze şi dovedită conduce la pierderea punctelor acumulate în faza respectivă de către echipa vinovată şi calificarea următorului/următoarei clasat/clasate.

    ART. 46
    Persoana responsabilă de fraudare va suporta, în nume personal, toate cheltuielile propriei echipe.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 47
    Competiţiile sportive din cadrul Olimpiadei naţionale a sportului şcolar sunt considerate activităţi pentru baza de selecţie a sportului de performanţă. Cuantumul cheltuielilor se stabileşte potrivit prevederilor hotărârilor Guvernului şi ale actelor normative elaborate de Ministerul Tineretului şi Sportului privind activitatea cu sportivii de la aceste nivele de vârstă.

    ART. 48
    Calendarul competiţional naţional, elaborat în colaborare cu Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar se transmite anual de Direcţia generală învăţământ preuniversitar şi poate suferi modificări pe parcursul derulării lui numai cu acordul scris al celor două structuri.

    ART. 49
    În afara campionatului sportiv al unităţii de învăţământ şi a calendarului competiţional naţional, fiecare unitate de învăţământ îşi poate planifica organizarea şi desfăşurarea unor competiţii sportive proprii, interne/internaţionale, avizate de inspectorul şcolar de specialitate şi aprobate de inspectorul şcolar general.

    ART. 50
    Pe parcursul unui an şcolar se mai pot organiza şi alte competiţii de nivel local, zonal, naţional şi internaţional, finanţate de către persoane fizice sau juridice, interesate de desfăşurarea unor astfel de acţiuni, numai cu aprobarea scrisă a Direcţiei generale învăţământ preuniversitar/Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar.

    ART. 51
    Multiplicarea şi distribuirea prezentului regulament, a calendarului competiţional naţional şi a prevederilor metodologice la disciplinele sportive în toate unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare intră în responsabilitatea Direcţiei generale învăţământ preuniversitar.

    ART. 52
    Odată cu oficializarea prezentului regulament toate unităţile şi instituţiile de învăţământ se vor îngriji permanent de crearea resurselor financiare corespunzătoare desfăşurării în bune condiţii a competiţiilor sportive şcolare şi interşcolare naţionale.

    ART. 53
    Organizarea şi desfăşurarea campionatelor şcolare, precum şi participarea la campionatele interşcolare contează atât la obţinerea gradaţiei de merit de către profesorii de specialitate, învăţătorii, institutorii, educatoarele, care au pregătit echipele/elevii, cât şi la evaluarea unităţilor/instituţiilor de învăţământ.

    ART. 54
    (1) După derularea fazei judeţene/zonale/ naţionale, pentru fiecare disciplină sportivă nominalizată în calendarul competiţional naţional, inspectoratul şcolar va transmite unităţilor cu învăţământ sportiv integrat şi/sau suplimentar tabele nominale cu toţi elevii participanţi la faza pe judeţ/sector, în vederea selecţiei şi legitimării.
    (2) Unitatea de învăţământ care se opune selecţiei şi legitimării elevilor săi la unităţile cu învăţământ sportiv integrat şi/sau suplimentar în anul şcolar următor nu este acceptată să participe la Olimpiada naţională a sportului şcolar, iar conducerea unităţii va fi sancţionată conform legislaţiei şcolare.

    ART. 55
    (1) La sfârşitul fiecărui an şcolar, inspectorii şcolari de specialitate înaintează conducerilor fiecărei unităţi de învăţământ adrese cuprinzând aprecieri referitoare la modul de participare şi prestaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive din campionatul sportiv al unităţii de învăţământ, precum şi al participării la campionatele sportive interşcolare.
    (2) Adresele vor purta avizul inspectorului şcolar general.

    ART. 56
    La sfârşitul fiecărui an şcolar, Direcţia generală învăţământ preuniversitar şi Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar înaintează fiecărui inspectorat şcolar şi fiecărui inspector de specialitate adrese cuprinzând aprecieri referitoare la modul de punere în aplicare a prevederilor prezentului regulament.

    ART. 57
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. 58
    Prezentului regulament se aplică începând cu anul şcolar 2020-2021.

    ANEXA 1

    Inspectoratul Şcolar al ...............................
    Unitatea de învăţământ ...............................
    Asociaţia Sportivă Şcolară ...........................
    Localitatea ..............................................
    Adresa ...................................................
    Telefon ....................., fax ........................
    Nr. .................... Data .............................
    Vizat
    Inspector şcolar de specialitate,
    ..................................................
    Către Inspectoratul Şcolar al .......................
    FORMULAR DE ÎNSCRIERE
    (Se completează pentru fiecare fază, cu excepţia celei pe şcoală.)
    La faza .................... a Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, organizată în localitatea ........................, judeţul ...................., la data .................., ne înscriem şi participăm cu următoarea delegaţie oficială:
    1. Conducător/i delegaţie (poate reprezenta una sau mai multe discipline sportive):
    Domnul/Doamna ............................, având funcţia de ....................................... la..............(unitatea de învăţământ)........., se legitimează cu C.I. seria......, nr. ............. şi oficiază ca delegat pentru ........(echipa/ele, elevul/ii, ramura/ile sportivă/e)................ .
    Conducătorul delegaţiei este direct răspunzător de corectitudinea întocmirii documentelor necesare participării la competiţie şi pe perioada desfăşurării acesteia, răspunde de respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, a regulamentului disciplinei/disciplinelor sportive, răspunde de securitatea, integritatea şi disciplina elevilor, precum şi de respectarea prevederilor regulamentelor de către aceştia, pe perioada deplasărilor şi pe perioada desfăşurării competiţiilor.

    2. Pentru disciplina sportivă .............................. este desemnat ca arbitru domnul/doamna .............................., care se legitimează cu C.I., seria ......., nr. ...................... .
    3. Tabel nominal cu elevii sportivi ai unităţii noastre de învăţământ:
    Culori distincte pentru tricouri: 1. ................................., 2. ....................................

┌────┬─────────┬─────────┬────────┬─────┬───────┬───────┐
│ │ │Numărul │ │ │Numărul│ │
│Nr. │Numele şi│din │Data │Clasa│de pe │Prezent│
│crt.│prenumele│Registrul│naşterii│ │tricou │/Absent│
│ │ │matricol │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤
│n │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴───────┘    Directorul
    unităţii de învăţământ,
    ...................................
    Preşedintele
    asociaţiei sportive şcolare,
    ...................................
    Profesorul
    delegat,
    ...................................

    ANEXA 2

    Inspectoratul Şcolar al ……………………………………
    Adresa ……………………………………………………
    Telefon ……………………, fax ………………………..
    Nr. ………………………… Data ………………………
    Avizat
    Preşedintele Comisiei judeţene/ municipiului Bucureşti a sportului şcolar,
    ......................................…………………
    Către
    Inspectoratul Şcolar al …………………………………….
    CONFIRMARE DE ÎNSCRIERE
    La faza …………………… a Olimpiadei naţionale a sportului şcolar, organizată în localitatea …….………., judeţul ……..…., la data ………….......…………, disciplina sportivă …………………………................... .
    1. Confirmăm înscrierea delegaţiei dumneavoastră.
    2. Cazarea delegaţiei se va face în localitatea ………………………....……, la ..…………...…………….................................., str. ……………………………......… nr. ……, tel. …….....………, fax ….............…………, începând cu orele ............…… .
    3. Masa se va servi la ……………………............…., str. ……..………............ nr. ……., tel. …………, fax …………………, începând cu orele …………............………… .
    4. Şedinţa tehnică şi validarea vor avea loc la …………….............……………, str. …………….…… nr. ………, orele …. .
    5. Distanţa între punctele de cazare, masă, concurs este de …….. km. Pentru transportul local, nefiind prevederi bugetare, veţi lua măsuri în consecinţă.
    6. Festivitatea de premiere (prezenţa obligatorie) va avea loc ................................. în data de ………………, orele ……. .
    7. Relaţii suplimentare la …………………………….............................., tel./fax ……………………. .
    Inspector şcolar general,
    …………………..
    Inspector şcolar de specialitate,
    ………………………….

    ANEXA 3

    Unitate de învăţământ ……………………………
    Localitatea ……………………………………….
    Adresa ……………………………………………
    Judeţul ……………………………………………
    Tel. ………………………, fax …………………..
    Nr. ……. Data ………………………………
    Viză medicală
    cu parafa medicului şi ştampila unităţii medicale,
    data emiterii, specificaţia „CLINIC SĂNĂTOS“
    şi termenul de valabilitate
    Fotografia elevului, pe care se aplică ştampila unităţii de învăţământ

┌──────────┬────┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │ │Termen de │Parafa │
│Faza │Data│Specificaţia│valabilitate│şi │
│ │ │ │ │ştampila│
├──────────┼────┼────────────┼────────────┼────────┤
│pe judeţ/ │ │ │ │ │
│sectoare │ │ │ │ │
├──────────┼────┼────────────┼────────────┼────────┤
│pe zonă/ │ │ │ │ │
│municipiul│ │ │ │ │
│Bucureşti │ │ │ │ │
├──────────┼────┼────────────┼────────────┼────────┤
│Naţională │ │ │ │ │
└──────────┴────┴────────────┴────────────┴────────┘


    ADEVERINŢĂ DE PARTICIPARE
    Elevul/Eleva ………………………………………………………..., născut/născută la data ……………….., este înscris/ înscrisă la 1 septembrie, anul şcolar ………………, în clasa ……… la forma de învăţământ …….... şi figurează în Registrul matricol al unităţii noastre la nr. …………. .
    Confirmăm că elevul/eleva îndeplineşte condiţiile de participare la Olimpiada naţională a sportului şcolar conform prevederilor regulamentului acesteia.
    S-a eliberat prezenta adeverinţă ca document oficial de înscriere în competiţie.
    Directorul unităţii de învăţământ,
    .............………..
    L.S.
    Profesorul delegat,
    .............………..
    Secretarul unităţii de învăţământ,
    .............………..

    ANEXA 4

    Asociaţia Judeţeană/Municipală …………………….
    Federaţia Română de ………..
    Adresa …………………
    Tel. …………….., fax …………………
    Nr. …………….. Data ……………
    CONFIRMARE DE PARTICIPARE
    Elevul/Eleva ………………………………………, născut/născută la data ……………….., nu se află în evidenţele noastre, ca legitimat/legitimată, în anii.................................. la următoarele discipline sportive:
    1. ………………………
    2. ……………………….
    3. ……………………….
    4. ………………………
    5. ……………………….
    6. ……………………….
    7. ……………………….

    Confirmăm că elevul/eleva îndeplineşte condiţiile de participare la Olimpiada naţională a sportului şcolar, conform prevederilor regulamentului acesteia.
    S-a eliberat prezenta adeverinţă ca document oficial de înscriere în competiţie.
    Preşedinte,
    …………….…………….
    L.S.
    Secretar,
    …………….…………….
    NOTĂ:
    După enumerarea disciplinelor sportive, spaţiile rămase libere se barează.


    ANEXA 5

    RAPORT
    privind participarea unităţilor de învăţământ la Olimpiada naţională a sportului şcolar Anul şcolar: ………………
    1. Denumirea acţiunii:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    2. Organizatorul (coordonatorul):

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    3. Etapa:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    4. Parteneri:

┌────────┬──────────────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Observaţii│
│ │partenerului │ │
├────────┼──────────────────┼──────────┤
│Partener│ │ │
│1 │ │ │
├────────┼──────────────────┼──────────┤
│Partener│ │ │
│2 │ │ │
├────────┼──────────────────┼──────────┤
│Partener│ │ │
│3 │ │ │
├────────┼──────────────────┼──────────┤
│Partener│ │ │
│n │ │ │
└────────┴──────────────────┴──────────┘    5. Perioada (data de început, data de sfârşit):

┌───────────────────┬───────────────────┐
│Data de început │Data de sfârşit │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
└───────────────────┴───────────────────┘    6. Locul de desfăşurare (localitatea, judeţul):

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Localitatea │Judeţul │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
└───────────────────────┴──────────────┘    7. Participanţii:

┌────┬───────┬──────────┬───────────────────────┬────────────┐
│Nr. │ │Unitatea │ │Total │
│crt.│Judeţul│de │Număr de participanţi │participanţi│
│ │ │învăţământ│ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┬─────────┬───────┼────────────┤
│ │ │ │elevi│profesori│arbitri│ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤
│n. │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──────────┴─────┴─────────┴───────┴────────────┘    8. Programul acţiunii:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    9. Rezumatul acţiunii/Descrierea activităţilor:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    10. Rezultate:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    11. Resurse:
    a) Resurse umane (din care voluntari)

┌─────────────┬─────┬──────────────────┐
│ │Total│Din care voluntari│
├─────────────┼─────┼──────────────────┤
│Resurse umane│ │ │
└─────────────┴─────┴──────────────────┘    b) Resurse financiare
    • sursa de finanţare (bugetul de stat/venituri extrabugetare/parteneri)
    • alte contribuţii

┌───────────┬───────┬─────────────┬─────┐
│Resurse │Bugetul│Venituri │Total│
│financiare │de stat│extrabugetare│ │
├───────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│Resurse │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│Contribuţii│ │ │ │
│parteneri │ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│Alte │ │ │ │
│contribuţii│ │ │ │
├───────────┼───────┼─────────────┼─────┤
│Total │ │ │ │
└───────────┴───────┴─────────────┴─────┘    c) Resurse materiale si echipamente

┌─────┬─────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Denumire material│Nr. de bucăţi │
│crt. │/echipament │(altă UM) │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│1. │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│2. │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│3. │ │ │
├─────┼─────────────────┼──────────────┤
│n. │ │ │
└─────┴─────────────────┴──────────────┘
    12. Impactul acţiunii:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    13. Mediatizarea acţiunii:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    14. Alte informaţii pe care doriţi să le precizaţi:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Organizatorul/Coordonatorul:
    Numele şi prenumele: …………………..
    Funcţia: ………………
    Semnătura: …………….
    Data: ………….

    ANEXA 6

    ACORD
    privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Olimpiadei naţionale a sportului şcolar Anul şcolar: …………………..
    Datele cu caracter personal sunt gestionate de unitatea de învăţământ ..................................... în baza notificării înregistrate în Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal, cu respectarea Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Datele nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia organelor abilitate, conform legii.

┌────┬─────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Sunt de │
│Nr. │Numele şi│Numele şi │acord cu │
│crt.│prenumele│prenumele │prelucrarea │
│ │elevului │părintelui│datelor │
│ │ │ │personale. │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────┴────────────┘


    Directorul unităţii de învăţământ,
    …………...................…..
    Profesorul delegat,
    …………………….
    Secretarul unităţii de învăţământ,
    …………………….

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016