Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 3 februarie 2021  privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A. (Romanian Commodities Exchange - S.A.)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 3 februarie 2021 privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri - S.A. (Romanian Commodities Exchange - S.A.)

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 153 din 15 februarie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 7 din 3 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 15 februarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte cadrul organizat pentru tranzacţionarea gazelor naturale pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Bursa Română de Mărfuri - S.A. (Romanian Commodities Exchange - S.A.) în calitate de operator licenţiat (BRM), având trei segmente:
    a) piaţa produselor standardizate pe termen scurt;
    b) piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung;
    c) piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung.


    CAP. II
    Termeni, definiţii şi abrevieri
    ART. 2
    (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:
    a) autoritate competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);
    b) casă de clearing - societate financiară pe care BRM o desemnează să asigure rolul de contraparte. Casa de clearing operează conform procedurii proprii, conform licenţei şi aprobărilor obţinute din partea organismelor de supraveghere financiară ESMA;
    c) contraparte - entitate care se interpune, din punct de vedere financiar, între vânzător şi cumpărător, devenind cumpărător pentru vânzător, respectiv vânzător pentru cumpărător, cu scopul asigurării procesului de decontare a tranzacţiei încheiate pe piaţă, în numele acestora. BRM asigură rolul de contraparte în cadrul tranzacţiilor pe termen scurt desfăşurate pe pieţele centralizate de gaze naturale şi poate asigura rolul de contraparte şi în cadrul tranzacţiilor cu produse standard pe termen mediu şi lung, dacă acestea se realizează prin mecanismul cu contraparte;
    d) membru compensator - MC - entitate care îndeplineşte cerinţele de admitere stabilite de BRM şi a semnat Acordul de acceptare a MC, prin care este autorizată de BRM să beneficieze de servicii şi acţionează simultan în calitate de participant la piaţă;
    e) ofertă - ofertă de vânzare/cumpărare introdusă de către un participant, constând dintr-o pereche preţ-cantitate şi care reprezintă angajamentul ferm al participantului;
    f) operatorul de transport şi sistem - (OTS);
    g) piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung reprezintă cadrul organizat de tranzacţionare a gazelor naturale în baza unui contract tip EFET/contract preagreat/contract propus de participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare. Cantitatea totală şi preţul rezultate în urma tranzacţiei pot suferi ajustări în perioada de executare a contractului numai conform condiţiilor din oferta iniţiatoare. Transferul dreptului de proprietate se realizează în PVT;
    h) piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung reprezintă cadrul organizat de tranzacţionare a gazelor naturale în baza:
    (i) unor contracte standard de vânzare-cumpărare cu termen suspensiv de minimum 2 zile calendaristice de la data încheierii tranzacţiei, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în PVT, pe baza raportului de tranzacţionare, asupra unor cantităţi de gaze naturale ce urmează a fi livrate în PVT, în profil zilnic constant, pentru o perioadă de timp mai mare de o zi gazieră;
    (ii) unor contracte standard EFET ce reflectă condiţiile specifice ale pieţei gazelor naturale din România, contracte preagreate de către părţile participante la tranzacţie sau a unor contracte de vânzare-cumpărare propuse de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare, cu termen suspensiv de minimum 2 zile calendaristice de la data încheierii tranzacţiei, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în PVT, pe baza raportului de tranzacţionare, asupra unor cantităţi de gaze naturale ce nu pot fi modificate ulterior şi care urmează a fi livrate în PVT, în profil constant stabilit prin contract, pentru o perioadă de timp mai mare de o zi gazieră;

    i) piaţa produselor standardizate pe termen scurt reprezintă cadrul organizat de tranzacţionare a gazelor naturale în baza unor tranzacţii cu executare imediată, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în punctul virtual de tranzacţionare (PVT), pe baza raportului de tranzacţionare, asupra unor cantităţi de gaze naturale ce urmează a fi livrate în PVT, în profil orar constant, în intervalul de timp rămas până la sfârşitul zilei gaziere în curs la data încheierii tranzacţiei Within-day (WD) sau în ziua gazieră următoare datei încheierii tranzacţiei Day-ahead (DA);
    j) preţ - preţul la care s-a efectuat tranzacţia, înregistrat în sistemul de tranzacţionare;
    k) produse flexibile - produse care au următoarele caracteristici:
    (i) cantitatea tranzacţionată în baza unui astfel de contract este de 1 MWh/zi sau multiplu întreg de 1 MWh/zi;
    (ii) durata livrării este de minimum 1 lună;
    (iii) locul de livrare este PVT;

    l) produse standard - produse care sunt standardizate atât în ceea ce priveşte profilul şi durata livrărilor de gaze naturale, cât şi în ceea ce priveşte locul de livrare, respectiv PVT;
    m) raport de tranzacţionare - situaţie emisă de sistemele de tranzacţionare ale BRM pentru fiecare participant, conţinând date complete privind tranzacţiile realizate, pe baza căreia se efectuează transferul dreptului de proprietate în PVT a cantităţilor de gaze tranzacţionate de participanţi;
    n) sesiunea de tranzacţionare - interval de timp în care se derulează procesul de tranzacţionare şi în care se pot introduce, modifica sau anula oferte, precum şi încheia tranzacţii dacă sunt îndeplinite condiţiile de corelare a ofertelor de vânzare cu cele de cumpărare;
    o) sisteme de tranzacţionare - sisteme informatice certificate, exploatate şi administrate de BRM în scopul realizării tranzacţiilor;
    p) tranzacţie - corelare a două oferte de sens contrar, conform procedurilor specifice, având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unei cantităţi de gaze naturale.

    (2) Ceilalţi termeni utilizaţi în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în legislaţia aplicabilă.

    CAP. III
    Participanţii la piaţă
    ART. 3
    (1) Prezentul regulament se aplică titularilor unei licenţe de furnizare sau de trader valabile, emisă de către ANRE pentru comercializarea gazelor naturale titularilor de licenţă de distribuţie, titularilor de licenţă de înmagazinare din sectorul gazelor naturale şi clienţilor finali care au încheiat, în prealabil, un contract de echilibrare şi acces la PVT cu OTS.
    (2) Operatorii de distribuţie şi operatorii de înmagazinare pot participa la tranzacţionare exclusiv pentru a cumpăra gaze naturale. Clienţii finali care au încheiat contract de echilibrare şi acces la PVT cu OTS au drept de tranzacţionare pe sensul de cumpărare, iar pe sensul de vânzare au dreptul să vândă gaze naturale doar pentru a-şi echilibra în mod eficient portofoliul propriu.
    (3) Participarea la tranzacţionare este permisă şi operatorului de transport şi de sistem, în scopul întreprinderii acţiunilor de echilibrare fizică a sistemului de transport, achiziţiei unor volume de gaze naturale necesare acoperirii consumului tehnologic al SNT şi constituirii stocului minim obligatoriu de gaze naturale.

    ART. 4
    Înregistrarea participanţilor la piaţa centralizată de gaze naturale se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată BRM, prin încheierea unei convenţii de participare la piaţă.

    CAP. IV
    Produse destinate tranzacţionării
    ART. 5
    (1) Produsele care pot fi tranzacţionate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de BRM sunt următoarele:
    A. Produse standardizate pe termen scurt:
    a) Within-day (livrare restul zilei);
    b) Day-ahead (livrare ziua următoare).

    B. Produse standardizate pe termen mediu şi lung:
    B1. Produse standard tranzacţionate în baza contractelor standard, anexă la procedura specifică elaborată de BRM şi publicată pe pagina proprie de internet:
    a) Week (interval de livrare - săptămâna);
    b) Month (interval de livrare - luna);
    c) Quarter (interval de livrare - trimestrul);
    d) Semester (interval de livrare - semestrul);
    e) Cold season (interval de livrare - trimestrele IV şi I calendaristice);
    f) Warm season (interval de livrare - trimestrele II şi III calendaristice);
    g) Gas year (perioada de livrare - anul gazier);
    h) Calendar year (perioada de livrare - anul calendaristic).

    B2. Produse standard tranzacţionate în baza contractelor standard EFET/contractelor preagreate:
    a) Weekend (interval de livrare sâmbăta-duminica);
    b) Week (interval de livrare - săptămâna);
    c) Month (interval de livrare - luna);
    d) Quarter (interval de livrare - trimestrul);
    e) Semester (interval de livrare - semestrul);
    f) Cold season (interval de livrare - trimestrele IV şi I calendaristice);
    g) Warm season (interval de livrare - trimestrele II şi III calendaristice);
    h) Gas year (perioada de livrare - anul gazier);
    i) Calendar year (perioada de livrare - anul calendaristic).

    B3. Produse standard tranzacţionate în baza contractelor propuse de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare:
    a) Weekend (interval de livrare sâmbăta-duminica);
    b) Week (interval de livrare - săptămâna);
    c) Month (interval de livrare - luna);
    d) Quarter (interval de livrare - trimestrul);
    e) Semester (interval de livrare - semestrul);
    f) Cold season (interval de livrare - trimestrele IV şi I calendaristice);
    g) Warm season (interval de livrare - trimestrele II şi III calendaristice);
    h) Gas year (perioada de livrare - anul gazier);
    i) Calendar year (perioada de livrare - anul calendaristic);
    j) Multiplu de zi gazieră [perioada de livrare - multiplu de zile gaziere (minimum 2 zile gaziere)].

    B4. Produse standard tranzacţionate în baza mecanismului cu contraparte, în conformitate cu regulile specifice ale acesteia:
    a) Week (interval de livrare - săptămâna);
    b) Month (interval de livrare - luna);
    c) Quarter (interval de livrare - trimestrul);
    d) Semester (interval de livrare - semestrul);
    e) Cold season (interval de livrare - trimestrele IV şi I calendaristice);
    f) Warm season (interval de livrare - trimestrele II şi III calendaristice);
    g) Gas year (perioada de livrare - anul gazier);
    h) Calendar year (perioada de livrare - anul calendaristic).


    C. Produse flexibile pe termen mediu şi lung
    C1. Produse flexibile pe termen mediu şi lung ce vor fi tranzacţionate în baza contractelor standard EFET/contractelor preagreate, cu durata livrării de minimum o lună, definite de participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare.
    C2. Produse flexibile pe termen mediu şi lung ce vor fi tranzacţionate în baza contractelor propuse de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare, cu durata livrării de minimum o lună, definite de participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare.


    (2) Lista cu descrierea şi caracteristicile fiecărui produs standard şi produs flexibil este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

    CAP. V
    Principii şi cerinţe specifice pieţelor produselor standardizate
    ART. 6
    (1) Participarea la tranzacţionare este permisă în condiţiile semnării de către participantul la piaţă a convenţiei de participare şi a încheierii prealabile a unui acord-cadru cu BRM în calitatea sa de contraparte.
    (2) Participarea la tranzacţionare este permisă titularilor licenţei de furnizare sau de trader care au încheiat în prealabil un contract de echilibrare şi acces la PVT cu OTS.
    (3) Participarea efectivă la tranzacţionare este permisă cu respectarea prevederilor regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, procedurii specifice elaborate de BRM şi publicate pe pagina proprie de internet şi ale convenţiei de participare/acordului-cadru.
    (4) BRM asigură disponibilitatea platformei de tranzacţionare a produselor standardizate pe termen scurt 24 de ore/zi, 7 zile pe săptămână.

    ART. 7
    (1) Pentru tranzacţiile realizate conform dispoziţiilor Regulamentului de compensare, decontare şi gestionare a riscului al Bursei Române de Mărfuri în calitate de contraparte, participarea la tranzacţionare este permisă în condiţiile semnării de către participantul la piaţă a convenţiei de participare şi, după caz, a încheierii prealabile a acordului-cadru cu contrapartea, respectiv a acordului de acceptare a MC.
    (2) Participarea la tranzacţionare potrivit alin. (1) este permisă titularilor licenţei de furnizare sau de trader care au încheiat, în prealabil, un contract de echilibrare şi acces la PVT cu OTS.
    (3) Participarea la tranzacţionare potrivit alin. (1) este permisă OTS în scopul cumpărării gazelor naturale necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi pentru constituirea stocului minim obligatoriu de gaze naturale, precum şi operatorilor de distribuţie, operatorilor de înmagazinare şi clienţilor finali, în condiţiile încheierii de către aceştia din urmă a unui contract de echilibrare şi acces la PVT cu OTS. Operatorii de distribuţie şi operatorii de înmagazinare au doar dreptul de a cumpăra gaze naturale.
    (4) Participarea efectivă la tranzacţionare potrivit alin. (1) este permisă cu respectarea de către participantul la piaţa centralizată de gaze naturale a prevederilor regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, a procedurilor specifice elaborate de BRM şi ale convenţiei de participare/acordului-cadru/acordului de acceptare a MC, după caz.
    (5) BRM asigură disponibilitatea platformei de tranzacţionare a produselor specifice conform unui orar stabilit de către aceasta şi publicat pe pagina proprie de internet.
    (6) BRM publică şi actualizează permanent pe pagina proprie de internet calendarul de tranzacţionare a produselor standard supuse tranzacţionării pe fiecare dintre pieţele centralizate organizate şi administrate subscrise pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung.

    ART. 8
    Tranzacţiile efectuate în conformitate cu prevederile prezentului regulament dau naştere unor obligaţii valide şi valabile pe întreaga durată, de la încheierea tranzacţiei până la stingerea tuturor obligaţiilor contractuale.

    ART. 9
    Şedinţele de tranzacţionare se desfăşoară pe platforma electronică de tranzacţionare (online), conform procedurilor de tranzacţionare specifice elaborate de BRM.

    ART. 10
    (1) Participarea la piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung se face în baza accesului deţinut de un participant la piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung.
    (2) Participarea la tranzacţionare potrivit alin. (1) este permisă titularilor licenţei de furnizare sau de trader care au încheiat, în prealabil, un contract de echilibrare şi acces la PVT cu OTS.
    (3) Participarea efectivă la tranzacţionare potrivit alin. (1) este permisă sub condiţia îndeplinirii de către participantul la piaţa centralizată de gaze naturale a prevederilor regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, ale procedurii specifice elaborate de BRM şi ale convenţiei de participare.
    (4) BRM asigură disponibilitatea platformei de tranzacţionare a produselor specifice conform unui calendar şi orar stabilit de către aceasta şi publicat pe pagina proprie de internet.

    ART. 11
    Şedinţele de tranzacţionare se desfăşoară pe platforma electronică de tranzacţionare, conform unei proceduri de tranzacţionare specifice elaborate de BRM şi publicate pe pagina proprie de internet.

    CAP. VI
    Cadrul de organizare a sesiunilor de licitaţii fără casă de clearing/contraparte
    ART. 12
    (1) Pentru a participa la sesiunile de licitaţii, participantul trebuie să constituie o garanţie de participare în favoarea operatorului pieţelor centralizate, în contul acestuia şi în cuantumul stabilit de acesta în procedurile specifice de tranzacţionare elaborate de BRM.
    (2) În situaţia în care participantul este parte într-o tranzacţie, garanţia de participare este blocată de operatorul pieţelor centralizate până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. În această perioadă, garanţia de participare blocată nu poate fi folosită în scopul participării la o altă şedinţă de tranzacţionare în cadrul pieţei centralizate de gaze naturale.
    (3) Operatorul pieţelor centralizate execută garanţia de participare a unui participant în situaţia în care acesta, deşi a efectuat o tranzacţie, nu semnează contractul de vânzare-cumpărare de gaze naturale.
    (4) Operatorul pieţelor centralizate execută garanţia de participare ambilor participanţi parte în tranzacţie în situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare nu este semnat de nicio parte sau în cazul în care în contractul semnat nu sunt consemnate aceleaşi elemente din oferta tranzacţionată, respectiv aceeaşi cantitate cu cea tranzacţionată, acelaşi preţ cu cel al tranzacţiei sau aceeaşi perioadă de livrare cu cea care a făcut obiectul tranzacţionării.
    (5) Operatorul pieţelor centralizate notifică ANRE cu privire la participanţii care în contractul de vânzare-cumpărare semnat nu consemnează aceleaşi elemente din oferta tranzacţionată.
    (6) Garanţia de participare executată de operatorul pieţelor centralizate conform alin. (3) se virează părţii prejudiciate prin nesemnarea contractului de către cealaltă parte. Garanţia de participare executată de operatorul pieţelor centralizate conform alin. (4) va fi păstrată cu titlu de sancţiune de către operatorul pieţelor centralizate doar dacă în sesiunea respectivă de tranzacţionare nu au existat alte oferte active pentru produsul respectiv decât cele care au determinat tranzacţia.
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (4), contractul de vânzare-cumpărare semnat nu va produce efecte juridice.

    ART. 13
    În situaţia în care participantul nu este parte în tranzacţie, garanţia de participare i se restituie în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare, pe baza unei cereri în care se menţionează contul şi banca în care se face restituirea.

    ART. 14
    În situaţia în care participantul este parte într-o tranzacţie, dar cu o cantitate mai mică decât cea pentru care a depus garanţia de participare, dispoziţiile art. 13 se aplică pentru partea din garanţie corespunzătoare cantităţii netranzacţionate.

    ART. 15
    Pentru produsele standard, garantarea bunei execuţii a tranzacţiilor se va realiza conform clauzelor privind garanţiile de bună execuţie/de plată prevăzute în contractul standard de vânzare-cumpărare al BRM, anexă la procedura elaborată de BRM, sau celor prevăzute în contractul standard ANRE aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 143/2020 privind obligaţia de a oferta gaze naturale pe pieţele centralizate a producătorilor de gaze naturale a căror producţie anuală realizată în anul anterior depăşeşte 3.000.000 MWh/contractele EFET/contractele preagreate/contractele propuse de către iniţiator, după caz. Pentru produsele flexibile, garantarea bunei execuţii se va realiza conform clauzelor privind garanţiile de bună execuţie/plată prevăzute în contractele EFET/contractele preagreate/contractele propuse de către iniţiator, după caz.

    CAP. VII
    Cadrul de organizare a sesiunilor de licitaţii cu utilizarea serviciilor unei case de clearing/contrapărţi
    ART. 16
    (1) Operatorul pieţelor centralizate este contraparte în tranzacţiile pe termen scurt şi în tranzacţiile pe termen mediu şi lung realizate prin mecanismul cu contraparte, conform procedurii specifice elaborate de BRM şi supuse consultării publice prin afişarea pe pagina proprie de internet.
    (2) BRM poate desemna drept contraparte o casă de clearing autorizată.
    (3) Contrapartea are rolul de a garanta buna desfăşurare a procesului de decontare între clienţi prin interpunerea între aceştia, precum şi prin sistemul de garanţii aplicat participanţilor la piaţa centralizată. Contrapartea devine, din punct de vedere financiar, cumpărător pentru participantul la pieţele centralizate care vinde şi vânzător pentru participantul la pieţele centralizate care cumpără şi realizează atât facturarea, cât şi decontarea cu clienţii. Acest proces se caracterizează prin următoarele particularităţi:
    a) pot participa toţi operatorii economici eligibili să participe pe piaţa produselor standard pe termen scurt, respectiv cei care semnează acordul de acceptare a MC, pentru piaţa produselor standard pe termen mediu şi lung;
    b) pentru piaţa produselor pe termen scurt, sistemul de garantare este cel prevăzut în acordul-cadru încheiat între contraparte şi participantul la piaţă şi constă în garanţii constituite de participantul la piaţă în calitate de cumpărător în favoarea contrapărţii sub forma unui cont escrow/unei scrisori de garanţie bancară sau a altor garanţii agreate între contraparte şi participant. Contrapartea va avea dreptul de a solicita garanţii financiare şi pentru participantul la pieţele centralizate care vinde/cumpără gaze naturale, conform estimărilor de risc proprii ale contrapărţii. În cazul în care va solicita garanţii financiare pentru participantul la pieţele centralizate care vinde/cumpără gaze naturale, contrapartea va garanta financiar, în limita acestora, executarea obligaţiei de livrare/preluare a gazelor naturale;
    c) pentru piaţa produselor standard pe termen mediu şi lung, sistemul de garantare va fi cel prevăzut în Regulamentul de compensare, decontare şi gestionare a riscului al Bursei Române de Mărfuri în calitate de contraparte;
    d) atât plata produselor tranzacţionate în sistemul contrapărţii, cât şi executarea garanţiilor în cazul neîndeplinirii condiţiilor tranzacţiei se vor realiza prin debitare directă prin intermediul băncii contractate în acest scop de contraparte, în măsura în care contrapartea şi participantul nu agreează altă modalitate de plată. Plata tarifelor şi a comisioanelor percepute de contraparte pentru serviciile sale se va efectua conform Regulamentului de compensare, decontare şi gestionare a riscului al Bursei Române de Mărfuri în calitate de contraparte.


    CAP. VIII
    Cadrul de organizare a sesiunilor de tranzacţionare
    ART. 17
    În cadrul şedinţelor de tranzacţionare a produselor, participanţii lansează oferte de vânzare/cumpărare, constând în perechi de valori cantitate-preţ/număr de contracte standard-preţ şi alte atribute specifice, în limita garanţiilor depuse.

    ART. 18
    O tranzacţie este încheiată în momentul în care o pereche cantitate-preţ/număr de contracte standard-preţ şi alte atribute specifice, ofertată de un participant, coincide cu o ofertă cantitate-preţ/număr de contracte standard-preţ şi alte atribute specifice de sens contrar a altui participant. Anterior încheierii tranzacţiei, participanţii pot ajusta ofertele în intervalul de timp pus la dispoziţie de operatorul pieţelor centralizate, stabilit pentru fiecare produs în parte prin procedurile specifice elaborate de BRM şi publicate pe pagina proprie de internet.

    ART. 19
    Preţul unei tranzacţii este preţul la care ofertanţii s-au pus de acord în cadrul şedinţei de tranzacţionare.

    ART. 20
    (1) Produsele standardizate pe termen scurt se lansează la tranzacţionare de către operatorul pieţelor centralizate, având BRM în calitate de contraparte. Accesul la tranzacţii, etapele sesiunilor de tranzacţionare, mecanismele de licitare şi atribuire, precum şi procesul de garantare se realizează conform procedurii elaborate de BRM. Participarea la tranzacţii se face cu condiţia asumării de către participanţi a condiţiilor din convenţia de participare şi din acordul-cadru pentru prestări servicii de contraparte, încheiate cu BRM.
    (2) Produsele standard pe termen mediu şi lung care se tranzacţionează în baza contractului standard al BRM/contractului ANRE aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 143/2020 privind obligaţia de a oferta gaze naturale pe pieţele centralizate a producătorilor de gaze naturale a căror producţie anuală realizată în anul anterior depăşeşte 3.000.000 MWh/contractului standard EFET/contractelor preagreate/contractelor propuse de către participantul iniţiator se lansează la tranzacţionare de către operatorul pieţelor centralizate, conform procedurii elaborate de BRM.
    (3) Produsele standard pe termen mediu şi lung care se tranzacţionează prin mecanismul cu contraparte se lansează la tranzacţionare de către operatorul pieţelor centralizate, conform procedurilor elaborate de BRM.
    (4) Calendarul tranzacţiilor, accesul la piaţă, etapele sesiunilor de tranzacţionare, mecanismele de licitare şi atribuire, precum şi procesul de garantare sunt descrise în procedurile specifice elaborate de BRM şi supuse consultării publice prin afişarea pe pagina proprie de internet.

    CAP. IX
    Caracteristicile produselor standardizate tranzacţionabile
    ART. 21
    Produsele tranzacţionabile prezintă următoarele caracteristici:
    A. Produsele standard pe termen scurt:
    a) sunt produse standard atât în ceea ce priveşte durata livrărilor de gaze naturale, cât şi în ceea ce priveşte locul de livrare, respectiv PVT;
    b) elementele care pot fi modificate de către părţi în cadrul şedinţelor de tranzacţionare sunt: preţul, exprimat în lei/MWh, şi cantitatea tranzacţionată, exprimată în MWh;
    c) tranzacţiile încheiate se notifică OTS de către operatorul pieţelor centralizate de gaze naturale;
    d) preţul şi cantitatea aferente unei tranzacţii încheiate nu pot fi modificate ulterior încheierii tranzacţiei.

    B. Produsele standard pe termen mediu şi lung:
    a) produsele tranzacţionate sunt produse standard în ceea ce priveşte locul de livrare, respectiv PVT, profilul şi durata livrărilor de gaze naturale;
    b) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza contractelor standard, clauzele contractelor de vânzare-cumpărare aferente fiecărui produs tranzacţionat direct între participanţi nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei. Cantitatea tranzacţionată în baza unui astfel de contract este de 1 MWh/zi;
    c) pentru produsele tranzacţionate direct între participanţi în baza contractelor standard, obiectul tranzacţiei este reprezentat de un contract standard sau un multiplu de contracte standard, iar elementele care pot fi modificate de către părţile interesate în cadrul şedinţelor de tranzacţionare sunt preţul per contract standard şi numărul de contracte standard tranzacţionate;
    d) în cazul tranzacţiilor încheiate direct între participanţi, preţul şi numărul de contracte standard aferente unei tranzacţii încheiate rămân fixe pe perioada derulării contractului standard;
    e) în cazul produselor tranzacţionate prin mecanismul cu contraparte, elementele care pot fi modificate în cadrul şedinţelor de tranzacţionare de către participanţii la piaţa centralizată sunt preţul, exprimat în lei/MWh, şi cantitatea tranzacţionată, exprimată în MWh/zi;
    f) în cazul tranzacţiilor încheiate prin mecanismul cu contraparte, preţul şi cantitatea aferente unei tranzacţii nu pot fi modificate ulterior datei încheierii acesteia;
    g) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza contractului standard de tip EFET sau în baza unor contracte preagreate, fiecare dintre participanţii care au preagreat un astfel de contract va transmite la BRM, odată cu ordinul iniţiator, lista sa de eligibilitate, cu condiţia ca în această listă să se regăsească minimum 8 participanţi. În această situaţie, accesul la tranzacţionarea produselor respective, prin emiterea de ordine de răspuns, este permis numai participanţilor care se află pe lista de eligibilitate a iniţiatorului ordinului;
    h) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza unor contracte definite de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare, accesul la tranzacţionarea produsului respectiv, prin emiterea de ordine de răspuns, este permis oricărui participant înregistrat la piaţa centralizată de gaze naturale care îndeplineşte condiţiile prevăzute în convenţia de participare. În această situaţie, BRM are obligaţia publicării pe pagina proprie de internet a produsului ofertat la tranzacţionare, inclusiv a contractului aferent şi a eventualei documentaţii necesare, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru tranzacţionarea respectivului produs;
    i) clauzele contractelor de vânzare-cumpărare specifice pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei. Preţul este exprimat în lei/MWh, în euro/MWh sau în USD/MWh, cantitatea tranzacţionată în baza unui astfel de contract este exprimată în MWh/zi în profilul constant stabilit prin contract, şi nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei;
    j) tranzacţiile încheiate prin mecanismul cu contraparte se notifică OTS de către operatorul pieţelor centralizate de gaze naturale;
    k) tranzacţiile încheiate direct între participanţi se notifică OTS fie de către părţile implicate în tranzacţie, fie de către titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate în cadrul căreia a fost încheiată tranzacţia, dacă acesta a fost mandatat în acest sens de către părţile implicate în tranzacţie.

    C. Produsele flexibile pe termen mediu şi lung:
    a) oferta iniţiatoare de vânzare/cumpărare trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
    (i) preţul de pornire şi formula de ajustare a acestuia, dacă este cazul, ce nu poate fi modificată ulterior tranzacţiei;
    (ii) cantitatea exprimată în MWh/zi şi, dacă este cazul, sensul şi valoarea limitei maxime de variaţie a cantităţii totale contractate;
    (iii) profilul de livrare;
    (iv) perioada de livrare;

    b) caracteristici principale:
    (i) cantitatea tranzacţionată în baza unui astfel de contract este de 1 MWh/zi sau multiplu întreg de 1 MWh/zi;
    (ii) durata livrării este de minimum o lună;
    (iii) locul de livrare este PVT;

    c) elementele care fac obiectul tranzacţionării sunt preţul, care poate fi exprimat în lei/MWh, în euro/MWh sau în USD/MWh, şi cantitatea, exprimată în MWh/zi;
    d) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza contractului standard de tip EFET sau în baza unor contracte preagreate, fiecare dintre participanţii care au preagreat un astfel de contract va transmite la BRM, odată cu ordinul iniţiator, lista sa de eligibilitate. În această situaţie, accesul la tranzacţionarea produselor respective, prin emiterea de ordine de răspuns, este permis numai participanţilor care se află pe lista de eligibilitate a iniţiatorului ordinului;
    e) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza unor contracte definite de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare, accesul la tranzacţionarea produsului respectiv, prin emiterea de ordine de răspuns, este permis oricărui participant înregistrat la piaţa centralizată de gaze naturale care îndeplineşte condiţiile prevăzute în convenţia de participare. În această situaţie, titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate are obligaţia publicării pe pagina proprie de internet a produsului ofertat la tranzacţionare, inclusiv a contractului aferent, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru tranzacţionarea respectivului produs;
    f) tranzacţia validată de operatorul pieţelor centralizate naşte obligaţii ferme de contractare pentru părţile în tranzacţie;
    g) tranzacţiile încheiate se notifică OTS fie de către părţile implicate în tranzacţie, fie de către titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate în cadrul căreia a fost încheiată tranzacţia, dacă acesta a fost mandatat în acest sens de către părţile implicate în tranzacţie.    CAP. X
    Publicarea informaţiilor
    ART. 22
    (1) Pentru tranzacţiile încheiate în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt, BRM publică zilnic, la sfârşitul intervalului de tranzacţionare, pe pagina proprie de internet, următoarele informaţii:
    a) volumele tranzacţionate pentru ziua următoare şi numărul de tranzacţii încheiate în acest sens;
    b) volumele tranzacţionate pentru restul zilei gaziere şi numărul de tranzacţii încheiate în acest sens - pentru fiecare produs în parte;
    c) preţul minim de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte;
    d) preţul maxim de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte;
    e) preţul mediu - pentru fiecare produs în parte, calculat ca medie ponderată a preţurilor la care s-a tranzacţionat respectivul produs;
    f) preţul de închidere al zilei de tranzacţionare - ultimul preţ de tranzacţionare înregistrat la închiderea pieţei pentru fiecare produs în parte;
    g) variaţia preţului de închidere al zilei faţă de preţul de închidere al zilei anterioare - pentru fiecare produs în parte;
    h) numărul participanţilor înregistraţi la piaţă care au depus minimum o ofertă în piaţă, indiferent de sensul acesteia - vânzare sau cumpărare.

    (2) BRM va publica informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) la fiecare două ore şi zilnic informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f)-h).
    (3) La solicitarea OTS, BRM transmite acestuia informaţiile zilnice referitoare la tranzacţiile încheiate în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt, în conformitate cu un protocol de transmitere a informaţiilor agreat de comun acord.

    ART. 23
    (1) Pentru tranzacţiile încheiate în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, BRM va publica zilnic, la sfârşitul intervalului de tranzacţionare, pe pagina proprie de internet, următoarele informaţii:
    a) volumele tranzacţionate şi numărul de tranzacţii încheiate în acest sens - pentru fiecare produs în parte;
    b) preţul minim de tranzacţionare al zilei - pentru fiecare produs în parte;
    c) preţul maxim de tranzacţionare al zilei - pentru fiecare produs în parte;
    d) preţul mediu al zilei de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte, calculat ca medie ponderată a preţurilor la care s-a tranzacţionat respectivul produs;
    e) preţul mediu actualizat - pentru fiecare produs în parte - pentru produsele tranzacţionabile în cadrul unui interval mai larg de timp, calculat ca medie ponderată a tuturor tranzacţiilor efectuate de la începutul intervalului de tranzacţionare a produsului respectiv până la sfârşitul zilei de tranzacţionare;
    f) variaţia preţului mediu actualizat faţă de preţul mediu/actualizat al zilei anterioare - pentru fiecare produs în parte;
    g) preţul de închidere al zilei de tranzacţionare - ultimul preţ de tranzacţionare înregistrat la închiderea pieţei pentru fiecare produs în parte;
    h) variaţia preţului de închidere al zilei faţă de preţul de închidere al zilei anterioare - pentru fiecare produs în parte;
    i) numărul participanţilor înregistraţi la piaţă care au depus minimum o ofertă în piaţă, indiferent de sensul acesteia - vânzare sau cumpărare.

    (2) După încheierea fiecărei sesiuni de tranzacţionare pe piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung, titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate au obligaţia de a publica, la sfârşitul zilei de tranzacţionare, pe pagina proprie de internet, cel puţin următoarele informaţii: sensul ofertei, vânzare sau cumpărare gaze naturale, cantitatea contractată, limita maximă de variaţie a cantităţii contractate, perioada de livrare, preţul de atribuire adjudecat şi formula de ajustare a preţului.
    (3) BRM transmite lunar ANRE informaţii detaliate cu privire la fiecare tranzacţie încheiată pe piaţa centralizată de gaze naturale din fiecare sesiune de tranzacţionare până cel târziu la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, conform reglementărilor ANRE.

    CAP. XI
    Dispoziţii finale
    ART. 24
    (1) Participarea la pieţele centralizate de gaze naturale administrate de BRM este voluntară.
    (2) Un participant la piaţa centralizată de gaze naturale se poate retrage din proprie iniţiativă de la piaţa centralizată în baza unei înştiinţări scrise, semnate de reprezentantul legal al participantului la piaţă.

    ART. 25
    BRM va proceda la suspendarea sau excluderea unui operator economic de la participarea la piaţa centralizată în situaţia în care acesta nu respectă prevederile convenţiei de participare, ale acordului-cadru de prestări servicii de contraparte, ale regulamentului BRM privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale şi/sau ale procedurilor specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate. Excluderea va fi supusă aprobării unei comisii constituite la nivelul BRM.

    ART. 26
    Pentru activităţile şi serviciile desfăşurate, titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate, precum şi casa de clearing/contrapartea au dreptul să perceapă participanţilor la piaţa centralizată tarife şi comisioane, în condiţiile prevăzute de lege. În cazul modificării de către titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate/casa de clearing/contraparte a tarifelor şi comisioanelor percepute, aceştia au obligaţia de a informa participanţii cu minimum 30 de zile calendaristice înainte ca noile tarife/comisioane să intre în vigoare.

    ART. 27
    Operatorul pieţelor centralizate publică pe pagina proprie de internet tarifele şi comisioanele practicate, prezentul regulament, precum şi toate procedurile specifice elaborate de BRM asociate activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale.

    ANEXA 1

    la regulament
    DESCRIEREA ŞI CARACTERISTICILE
    produselor standard tranzacţionabile
    A. Piaţa produselor pe termen scurt

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Specificaţii │Produse standard │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Segment │Piaţa produselor pe │
│ │termen scurt │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Denumire produs │Within-day (simbol: │
│ │WD) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Contracte cu livrare │
│ │fizică gaze naturale │
│ │în SNT │
│Descriere │Tranzacţionabile │
│ │pentru restul orelor │
│ │rămase din ziua Z, cu│
│ │perioadă de graţie 3 │
│ │ore │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Punct virtual de │
│Punct de livrare│tranzacţionare (PVT) │
│ │S.N.T.G.N. Transgaz -│
│ │România │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Volum │ │
│convenţional │1 MWh │
│contract │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Lot minim │1 contract (volum │
│tranzacţionabil │minim = 1 lot = 1 │
│ │MWh) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Unitate de │Conform legislaţiei │
│măsură preţ │în vigoare │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Pas preţ │0,01 lei/MWh │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Perioada de │7 zile/săptămână, 24 │
│tranzacţionare │h/zi │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Contracte │Restul zilei │
│tranzacţionabile│ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Segment │Piaţa produselor pe │
│ │termen scurt │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Denumire produs │Day-ahead (simbol: │
│ │DA) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Contracte cu livrare │
│ │fizică gaze naturale │
│Descriere │în SNT │
│ │Tranzacţionabile în │
│ │următoarea zi │
│ │lucrătoare │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Punct virtual de │
│Punct de livrare│tranzacţionare (PVT) │
│ │S.N.T.G.N. Transgaz -│
│ │România │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Unitate de │MWh │
│măsură contract │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Volum │ │
│convenţional │1 MWh │
│contract │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Lot minim │1 contract (volum │
│tranzacţionabil │minim = 1 lot = 1 │
│ │MWh) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Unitate de │Conform legislaţiei │
│măsură preţ │în vigoare │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Perioada de │7 zile/săptămână, 24 │
│tranzacţionare │h/zi │
└────────────────┴─────────────────────┘    B. Piaţa produselor pe termen mediu şi lung

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Specificaţii │Produse standard │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Segment │Piaţa produselor pe │
│ │termen mediu şi lung │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Weekend │
│ │(sâmbătă-duminică) │
│ │Week (luni-duminică) │
│ │Month │
│ │(ianuarie-decembrie) │
│ │First Quarter │
│ │(ianuarie-martie) │
│ │Second Quarter │
│ │(aprilie-iunie) │
│ │Third Quarter │
│ │(iulie-septembrie) │
│ │Fourth Quarter │
│ │(octombrie-decembrie)│
│ │First Semester │
│Denumire produse│(ianuarie-iunie) │
│ │Second Semester │
│ │(iulie-decembrie) │
│ │Cold Season │
│ │(octombrie an-martie │
│ │an + 1) │
│ │Warm Season │
│ │(aprilie-septembrie) │
│ │Gas Year (octombrie │
│ │an-octombrie an + 1) │
│ │Calendar Year │
│ │(ianuarie-decembrie) │
│ │Multiplu de zi │
│ │gazieră (perioada de │
│ │livrare - minimum 2 │
│ │zile gaziere). │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Contracte cu livrare │
│ │fizică gaze naturale │
│ │în SNT │
│Descriere │Tranzacţionabile │
│ │conform calendarului │
│ │afişat pe pagina │
│ │proprie de internet a│
│ │BRM │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Punct virtual de │
│Punct de livrare│tranzacţionare (PVT) │
│ │S.N.T.G.N. Transgaz -│
│ │România │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Volum │ │
│convenţional │1 MWh/zi │
│contract │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Lot minim │1 contract (volum │
│tranzacţionabil │minim = 1 MWh/zi) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Unitate de │Conform legislaţiei │
│măsură preţ │în vigoare │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Weekend (perioada de │
│ │livrare - oricare │
│ │weekend şi multiplu) │
│ │Săptămânale (perioadă│
│ │de livrare - oricare │
│ │săptămână şi │
│ │multiplu) │
│ │Lunare (perioadă de │
│ │livrare -- oricare │
│ │lună şi multiplu) │
│ │Trimestriale │
│ │(perioadă de livrare │
│ │- oricare dintre cele│
│ │4 trimestre ale │
│ │anului) │
│Tipuri de │Semestriale (perioadă│
│contracte │de livrare - oricare │
│tranzacţionabile│dintre cele 2 │
│ │semestre ale anului) │
│ │Sezoniere: │
│ │a) Sezon rece │
│ │(trimestrele IV şi I │
│ │calendaristice) │
│ │b) Sezon cald │
│ │(trimestrele II şi │
│ │III calendaristice) │
│ │Anuale (perioadă de │
│ │livrare: anul gazier/│
│ │anul calendaristic) │
│ │Multiplu de zi │
│ │gazieră (perioada de │
│ │livrare - multiplu de│
│ │zile gaziere (minimum│
│ │2 zile gaziere) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Volumul contractului │
│ │este calculat ca │
│ │produs între numărul │
│Specificaţii │zilelor din perioada │
│ │de livrare şi │
│ │cantitatea de gaze │
│ │naturale care va fi │
│ │livrată zilnic. │
└────────────────┴─────────────────────┘    C. Piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Specificaţii │Produse flexibile │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Piaţa produselor │
│Segment │flexibile pe termen │
│ │mediu şi lung │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Produs cu durata │
│ │livrării de minimum o│
│ │lună, definită de │
│Denumire produse│participantul │
│ │iniţiator al │
│ │ordinului de │
│ │tranzacţionare │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Contracte cu livrare │
│ │fizică de gaze │
│ │naturale în SNT │
│ │Tranzacţionabile │
│ │conform calendarului │
│ │afişat pe pagina │
│ │proprie de internet a│
│ │BRM │
│ │Produse flexibile în │
│Descriere │ceea ce priveşte │
│ │preţul (care poate fi│
│ │supus unei formule de│
│ │ajustare propuse de │
│ │participantul │
│ │iniţiator), │
│ │intervalul în care │
│ │poate varia │
│ │cantitatea, profilul │
│ │de livrare │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Punct virtual de │
│Punct de livrare│tranzacţionare (PVT) │
│ │S.N.T.G.N. Transgaz -│
│ │România │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Volum │ │
│convenţional │1 MWh/zi │
│contract │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Lot minim │1 contract (volum │
│tranzacţionabil │minim = 1 MWh/zi) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Unitate de │Conform legislaţiei │
│măsură preţ │în vigoare │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Definite de │
│Tipuri de │participantul │
│contracte │iniţiator │
│tranzacţionabile│Durată de livrare: │
│ │minimum o lună │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Volumul contractului │
│ │este calculat ca │
│ │volum total │
│Specificaţii │cantitativ indicat │
│ │iniţial de │
│ │participantul │
│ │iniţiator. │
└────────────────┴─────────────────────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016