Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 1 octombrie 2019  privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 1 octombrie 2019 privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 845 din 17 octombrie 2019
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 817 din 1 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 17 octombrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Transferul procurorilor
    ART. 1
    (1) Transferul procurorilor de la un parchet la alt parchet se aprobă, la cererea celor în cauză, de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Transferul nu poate fi aprobat la un parchet ierarhic superior celui la care are dreptul de a funcţiona, potrivit legii.
    (3) Procurorii nu pot fi transferaţi la Direcţia Naţională Anticorupţie, la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi în cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.
    (4) Procurorii care au promovat efectiv în funcţii de execuţie la parchete superioare nu pot fi transferaţi timp de cel puţin 2 ani de la data promovării.
    (5) Persoanele numite în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi transferate timp de cel puţin 3 ani de la numirea în funcţie.

    ART. 2
    (1) Anunţul privind organizarea unei sesiuni de transfer se publică însoţit de o listă ce va cuprinde posturile vacante de execuţie de la toate unităţile de parchet, precum şi posturile ce urmează a se vacanta.
    (2) Posturile vacante de conducere nu se ocupă prin transfer.
    (3) Prin posturi ce urmează a se vacanta se înţelege acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicării listei menţionate la alin. (1) sau cel târziu la data publicării acesteia, promovarea la parchetele superioare, numirea în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, transferul, numirea procurorilor în funcţia de judecător ori eliberarea din funcţie.
    (4) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai târziu în termen de 15 zile de la data publicării anunţului menţionat la alin. (1). Dispoziţiile art. 181 şi 182 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.
    (5) Cererile de transfer se analizează de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după împlinirea termenului prevăzut la alin. (4).
    (6) La expirarea termenului prevăzut la alin. (4), Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii solicită avizul parchetelor de la care, respectiv la care se solicită transferul.
    (7) Punctul de vedere se transmite în scris în termen de cel mult 5 zile de la data solicitării.
    (8) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în termen util, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera de procuror a solicitantului, motivele pe care se întemeiază cererea, situaţia posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmează a se vacanta şi a posturilor temporar vacante la parchetul de la care se solicită transferul, precum şi la parchetul la care se solicită transferul, numărul cererilor de transfer formulate anterior şi motivele admiterii/respingerii acestora, precum şi menţiunea dacă pentru postul vizat s-au formulat cereri de numire a judecătorilor în funcţia de procuror. Referatul va cuprinde menţiuni privind procurorii delegaţi de la parchetul la care funcţionează procurorul care solicită transferul, precum şi de la unitatea de parchet la care se solicită transferul.
    (9) Referatul prevăzut la alin. (8) va cuprinde, obligatoriu, ultimele datele statistice privind volumul de activitate şi încărcătura efectivă pe procuror, inclusiv încărcătura pe schemă, la parchetele implicate în procedura de transfer, raportate la media pe ţară.
    (10) Toate cererile de transfer formulate pentru un anumit post vacant, depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, se analizează şi se soluţionează în termen de două luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), în baza criteriilor prevăzute la art. 3.
    (11) Procurorul poate participa, personal sau prin videoconferinţă, la şedinţa secţiei, în vederea susţinerii cererii.
    (12) În scopul informării procurorilor care intenţionează să formuleze cereri de transfer se publică, de regulă, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, lista posturilor vacante de execuţie de la toate parchetele, precum şi a posturilor care urmează a se vacanta.

    ART. 3
    (1) La soluţionarea cererilor de transfer ale procurorilor la alte parchete vor fi avute în vedere următoarele criterii:
    - volumul de activitate al parchetului de la care se solicită transferul şi la care se solicită transferul, numărul posturilor vacante şi al posturilor temporar vacante la parchetele implicate şi dificultăţile de ocupare a acestora;
    – specializarea procurorului;
    – starea de sănătate şi situaţia familială;
    – alte aspecte rezultate din cuprinsul avizelor transmise Secţiei pentru procurori, precum şi din referatul întocmit potrivit art. 2 alin. (8) şi (9).

    (2) Secţia pentru procurori poate dispune transferul inclusiv pentru posturile de execuţie care devin vacante, din orice motiv, ulterior publicării listei prevăzute de art. 2 alin. (1), cu condiţia ca la unitatea de parchet la care se doreşte realizarea transferului să fi fost anunţat cel puţin un post în lista care a însoţit anunţul de organizare a sesiunii de transferuri.

    ART. 4
    (1) Transferul unui procuror la o altă instituţie publică decât un parchet atrage eliberarea din funcţie în condiţiile art. 65 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cererea de transfer însoţită de acordul scris al instituţiei la care se solicită transferul se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) În termen de 30 de zile de la depunerea la Consiliul Superior al Magistraturii a cererii de transfer la o altă instituţie publică decât un parchet, de către un procuror, Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte un referat cuprinzând datele relevante privind cariera solicitantului şi motivele pe care se întemeiază cererea şi îl prezintă Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Dacă apreciază necesar, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii invită solicitantul să îşi susţină cererea de transfer.
    (5) Transferul produce efecte de la data publicării decretului de eliberare din funcţie a procurorului.

    CAP. II
    Detaşarea procurorilor
    ART. 5
    (1) Detaşarea procurorilor la alte parchete se dispune de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la cererea motivată a conducătorului parchetului la care se solicită detaşarea.
    (2) Detaşarea nu poate fi dispusă decât la un parchet la care procurorul are dreptul să funcţioneze.
    (3) Procurorii care au promovat efectiv în funcţii de execuţie la parchete superioare nu pot fi detaşaţi timp de cel puţin 2 ani de la data promovării.
    (4) Persoanele numite în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi detaşate timp de cel puţin 3 ani de la numirea în funcţie.

    ART. 6
    (1) Cererea de detaşare însoţită de acordul scris al procurorului a cărui detaşare se solicită se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Dispoziţiile art. 2 alin. (6)-(9) se aplică în mod corespunzător.
    (3) Dacă procurorul detaşat ocupă o funcţie de conducere în cadrul parchetului, în termen de 6 luni de la hotărârea Secţiei pentru procurori prin care s-a dispus detaşarea, optează pentru funcţia de conducere sau pentru funcţia pe care o ocupă prin detaşare.
    (4) Opţiunea se formulează în scris şi se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (5) În cazul în care procurorul detaşat nu a optat pentru funcţia de conducere sau nu a exprimat nicio opţiune, funcţia de conducere respectivă devine vacantă la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). Dacă procurorul optează pentru funcţia de conducere deţinută anterior, detaşarea încetează la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

    ART. 7
    (1) Detaşarea procurorilor la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice se dispune de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea motivată a instituţiei la care se solicită detaşarea. În cerere se menţionează şi funcţia şi atribuţiile postului în care se solicită detaşarea.
    (2) Dispoziţiile art. 2 alin. (6)-(9) se aplică în mod corespunzător.
    (3) Suplimentar, referatul întocmit de Direcţia resurse umane şi organizare cuprinde şi menţiuni cu privire la natura funcţiei în care se solicită detaşarea, măsura în care aceasta corespunde statutului funcţiei de procuror şi experienţa specifică a magistratului în acel domeniu.
    (4) Dispoziţiile art. 6 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.
    (5) Pentru mutarea procurorului detaşat pe o altă funcţie decât cea pentru care a fost admisă cererea de detaşare este necesară solicitarea acordului prealabil al Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

    ART. 8
    (1) Procurorii care intenţionează să participe la un concurs pentru ocuparea unui post la o instituţie internaţională cu atribuţii judiciare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 64^1 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să solicite acordul Secţiei pentru procurori cu privire la eventuala detaşare în cadrul acesteia, anterior participării la procedurile de selecţie.
    (2) Dispoziţiile art. 2 alin. (6)-(9) şi ale art. 7 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 9
    Soluţionarea cererilor de prelungire a detaşării se realizează în conformitate cu dispoziţiile art. 5-7, care se aplică în mod corespunzător.

    ART. 10
    Detaşarea procurorului poate înceta anterior duratei pentru care a fost dispusă, prin hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea instituţiei care a solicitat detaşarea ori a procurorului detaşat.

    CAP. III
    Delegarea procurorilor în funcţii de execuţie
    ART. 11
    (1) Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dispune:
    a) delegarea procurorilor la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau din cadrul acestora la alte unităţi de parchet;
    b) delegarea procurorilor în cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel sau din cadrul acestora la o unitate de parchet din circumscripţia altui parchet de pe lângă curtea de apel;
    c) delegarea procurorilor de la un parchet de pe lângă judecătorie sau tribunal la un alt parchet de pe lângă judecătorie sau tribunal aflat în circumscripţia altui parchet de pe lângă curtea de apel.

    (2) Delegarea nu poate fi dispusă decât la un parchet la care procurorul are dreptul să funcţioneze.
    (3) Procurorii care au promovat efectiv în funcţii de execuţie la parchete superioare nu pot fi delegaţi la alte unităţi de parchet timp de cel puţin 2 ani de la data promovării.
    (4) Persoanele numite în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi delegate la alte unităţi de parchet timp de cel puţin 3 ani de la numirea în funcţie.
    (5) Delegarea se dispune doar cu acordul scris al procurorului a cărui delegare se solicită.

    ART. 12
    (1) Solicitarea privind delegarea se depune de către conducătorul parchetului la care se cere delegarea la Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Dispoziţiile art. 2 alin. (8) şi (9) se aplică în mod corespunzător.
    (3) Solicitarea privind delegarea se transmite Consiliului cu cel puţin 20 de zile înainte de data de la care se cere delegarea.

    ART. 13
    (1) Delegarea procurorilor de la parchetul de pe lângă curtea de apel la parchetele de pe lângă tribunalele sau la parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripţia acestuia se dispune de către procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.
    (2) Delegarea procurorilor de la parchetele de pe lângă tribunale şi de pe lângă judecătorii la alte parchete de pe lângă tribunale şi de pe lângă judecătorii din circumscripţia aceluiaşi parchet de pe lângă curtea de apel se dispune de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.
    (3) Procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel comunică, în termen de 5 zile, Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii şi procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ordinele date cu privire la delegarea procurorilor, prelungirea sau, după caz, încetarea delegării acestora.
    (4) Dispoziţiile art. 11 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 14
    (1) Delegarea încetează:
    a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă;
    b) la cererea procurorului delegat sau a conducătorului parchetului în cadrul căruia acesta funcţionează prin delegare.

    (2) Secţia pentru procurori poate dispune încetarea delegării şi la cererea motivată a conducătorului parchetului din cadrul căruia a fost delegat procurorul.

    CAP. IV
    Delegarea procurorilor în funcţii de conducere
    ART. 15
    (1) Delegarea în funcţii de conducere a procurorilor se dispune, cu acordul scris al acestora, de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, până la ocuparea funcţiei prin numire în condiţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Delegarea poate fi dispusă numai la un parchet la care procurorul are dreptul să funcţioneze. Procurorii care au promovat efectiv în funcţii de execuţie la parchete superioare nu pot fi delegaţi în funcţii de conducere la alte parchete timp de cel puţin 2 ani de la data promovării.
    (3) Propunerea de delegare se formulează de către:
    a) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru delegarea în funcţii de conducere a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
    b) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau al parchetului de pe lângă curtea de apel pentru celelalte funcţii de conducere din cadrul acestor unităţi de parchet;
    c) procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pentru celelalte funcţii de conducere din cadrul acestor direcţii;
    d) procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel pentru delegarea în funcţia de prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă judecătoria din circumscripţia sa;
    e) prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă judecătorie pentru adjuncţii acestora, precum şi pentru procurorii şefi de secţie din cadrul acestor unităţi de parchet.

    (4) Propunerea de delegare formulată în condiţiile alin. (3) lit. e) se transmite Secţiei pentru procurori de către procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel în circumscripţia căreia se află unitatea de parchet la care se propune delegarea.

    ART. 16
    (1) Propunerea de delegare se transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoţită de următoarele:
    a) acordul procurorului propus pentru delegarea într-o funcţie de conducere;
    b) declaraţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) în cazul prevăzut de art. 15 alin. (3) lit. e), punctul de vedere al procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în circumscripţia căreia se află unitatea de parchet la care se propune delegarea, iar dacă delegarea se cere pentru o funcţie de conducere din cadrul unui parchet de pe lângă judecătorie, şi punctul de vedere al prim-procurorului parchetului de pe lângă tribunal.

    (2) În cazul în care propunerea formulată are în vedere delegarea procurorului în funcţii de conducere din cadrul unui parchet de pe lângă judecătorie, aceasta va cuprinde, dacă este necesar, şi referiri la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 50 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Direcţia resurse umane şi organizare întocmeşte, în cel mult 15 zile de la primirea propunerii, un referat în care prezintă pe scurt datele relevante privind cariera de procuror a celui propus a fi delegat şi situaţia funcţiei vacante pentru care se propune delegarea. Referatul va conţine menţiuni privind depunerea înscrisurilor prevăzute la alin. (1) şi conţinutul acestora.
    (4) Atunci când Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază necesar, procurorul a cărui delegare se propune susţine un interviu în faţa Secţiei. Interviul poate fi realizat şi prin videoconferinţă.
    (5) În cazurile prevăzute de art. 15 alin. (3) lit. c)-e), Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii comunică, în termen de 5 zile, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie hotărârile date cu privire la delegarea procurorilor în funcţii de conducere, prelungirea sau, după caz, încetarea delegării acestora.

    ART. 17
    (1) Delegarea încetează:
    a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă;
    b) la data la care funcţia este ocupată prin numire, în condiţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă această dată se situează în interiorul termenului prevăzut la lit. a);
    c) la cererea procurorului delegat sau a conducătorului parchetului în cadrul căruia acesta funcţionează prin delegare.

    (2) Secţia pentru procurori poate dispune încetarea delegării şi la cererea motivată a conducătorului parchetului din cadrul căruia a fost delegat procurorul.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016