Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-ATSEP din 29 octombrie 2020  privind licenţierea personalului electronist pentru siguranţa traficului aerian, ediţia 1/2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-ATSEP din 29 octombrie 2020 privind licenţierea personalului electronist pentru siguranţa traficului aerian, ediţia 1/2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1072 din 12 noiembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.984 din 29 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.072 din 12 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1.1. Domeniul de aplicare

    (1) Prezenta reglementare se aplică personalului electronist pentru siguranţa traficului aerian, denumit în continuare ATSEP, aşa cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 373/2017 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigaţie aeriană şi de alte funcţii ale reţelei de management al traficului aerian şi pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1.034/2011, (UE) nr. 1.035/2011 şi (UE) nr. 1.377/2016, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011.

    (2) Prezenta reglementare se aplică:
    a) Autorităţii Aeronautice Civile Române (AACR), în calitate de autoritate competentă;
    b) furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană certificaţi din România care angajează personal ATSEP;
    c) furnizorilor de servicii care solicită un certificat limitat şi/sau care îşi declară activităţile în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigaţie aeriană şi de alte funcţii ale reţelei de management al traficului aerian şi pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1.034/2011, (UE) nr. 1.035/2011 şi (UE) 2016/1.377, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011, cu amendamentele ulterioare, şi care angajează personal ATSEP.


    (3) AACR emite, suspendӑ, revocă, revalidează şi reînnoieşte licenţele ATSEP în condiţiile prevăzute în prezenta reglementare.

    (4) AACR stabileşte şi organizează sesiunile de examinare şi evaluare în urma solicitărilor primite din partea ATSEP.

    (5) Prin prezenta reglementare se instituie procesele:
    a) de evaluare a competenţei iniţiale şi continue a ATSEP;
    b) de tratare a unei lipse sau a unei degradări a competenţei ATSEP, inclusiv a unui proces de contestare;
    c) de asigurare a supravegherii personalului care nu a fost evaluat ca fiind competent.


    1.2. Definiţii
    În sensul prezentei reglementări, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autorizare ATSEP - dreptul conferit deţinătorului licenţei ATSEP de a opera, a întreţine, a scoate şi a repune în funcţiune un anumit echipament operaţional corespunzător pregătirii de calificare în materie de sisteme şi echipamente şi a specializării deţinute;
    b) autorizare de evaluator - autorizarea înscrisă pe licenţă, constituind parte integrantă a acesteia, care precizează competenţa titularului de a evalua competenţele practice ale personalului ATSEP;
    c) autorizare de instructor ATSEP - autorizarea înscrisă întro licenţă, constituind parte integrantă din aceasta, care precizează competenţa titularului de a furniza servicii de instruire personalului ATSEP;
    d) autorizare de instructor OJT ATSEP - autorizarea înscrisă într-o licenţă, constituind parte integrantă din aceasta, care precizează competenţa titularului de a furniza servicii de instruire la locul de muncă şi de instruire pe echipamente de pregătire pentru personalul ATSEP;
    e) curs aprobat de AACR - curs organizat de către un furnizor de servicii conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 373/2017 şi reglementărilor naţionale aplicabile, aprobat de AACR;
    f) curs recunoscut de AACR - curs de pregătire organizat de către producătorii de echipamente şi sisteme pentru obţinerea/revalidarea/reînnoirea unei autorizări în materie de sisteme şi echipamente aferente ale cărui program şi conţinut au fost aprobate de AACR;
    g) evaluator al aptitudinilor tehnice ATSEP - persoană care deţine licenţă ATSEP cu autorizarea de evaluator, cu autorizările/specializările/calificările tehnice, în termen de valabilitate, căreia i se conferă dreptul de a evalua pe baza criteriilor definite nivelul cunoştinţelor teoretice şi practice ale personalului ATSEP în condiţiile prezentei reglementări;
    h) examinator ATSEP - inspector de specialitate desemnat de către AACR pentru examinarea candidaţilor în vederea obţinerii licenţei ATSEP;
    i) instructor ATSEP/Instructor OJT ATSEP - persoană care deţine licenţă ATSEP, cu autorizările/specializările/calificările tehnice, în termen de valabilitate, căreia i se conferă dreptul de a asigura pregătirea personalului ATSEP, inclusiv în mediul operaţional real (OJT), în condiţiile prezentei reglementări;
    j) grupa de echipamente - categoriile de echipamente care asigură aceeaşi funcţie ale sistemului funcţional;
    k) licenţă ATSEP - document emis de către AACR în conformitate cu prezenta reglementare, care acordă deţinătorului dreptul să opereze, să întreţină, să scoată din funcţiune şi să repună în funcţiune echipamente ale sistemului funcţional ale unui furnizor de servicii de navigaţie aeriană certificat în România, conform specializărilor şi autorizărilor înscrise în acesta;
    l) obţinerea licenţei - proces administrativ prin care se acordă privilegiile unei licenţe ATSEP în urma îndeplinirii cerinţelor specificate în actuala reglementare prin eliberarea unui act nominal doveditor;
    m) reînnoirea licenţei - proces administrativ efectuat după expirarea unei autorizări care reacordă privilegiile asociate licenţei ATSEP, sub rezerva îndeplinirii cerinţelor de reînnoire;
    n) revalidarea licenţei - proces administrativ efectuat în perioada de valabilitate a unei autorizări care permite titularului să îşi exercite în continuare privilegiile licenţei ATSEP pentru o nouă perioadă determinată, sub rezerva îndeplinirii cerinţelor specificate;
    o) revocarea licenţei - procedeu administrativ efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei autorizări, prin care se anulează deţinătorului dreptul de exercitare a privilegiilor pentru una, mai multe sau pentru toate autorizările deţinute şi a documentelor doveditoare, ca urmare a neîndeplinirii cerinţelor specificate în actuala reglementare;
    p) specializare ATSEP - perfecţionarea candidatului ATSEP pe anumite tipuri de sisteme şi echipamente incluse într-o grupă de echipamente, ca urmare a parcurgerii etapei de pregătire de calificare. „Specializarea ATSEP“ acordă deţinătorului permisiunea de a solicita autorizarea pe un anumit echipament din grupa de echipamente pentru care deţine specializarea, fiind prima etapă a sistemului de licenţiere;
    q) suspendarea licenţei - procedeu administrativ efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei autorizări, prin care se întrerupe deţinătorului dreptul de exercitare a privilegiilor pentru una, mai multe sau pentru toate autorizările deţinute pentru o perioadă definită, ca urmare a neîndeplinirii cerinţelor specificate în actuala reglementare.


    CAP. II
    Structura sistemului de licenţiere a personalului electronist pentru siguranţa traficului aerian
    2.1. Scopul reglementării
    Prezenta reglementare stabileşte condiţiile pentru obţinerea licenţei ATSEP şi pentru obţinerea, revalidarea, reînnoirea specializărilor şi autorizărilor înscrise în aceasta, care îi asigură privilegiul să opereze, să întreţină, să scoată din funcţiune şi să repună în funcţiune echipamente ale sistemului funcţional ale unui furnizor de servicii de navigaţie aeriană certificat în România, precum şi a autorizărilor de instructor şi evaluator al aptitudinilor tehnice pentru ATSEP.

    2.2. Licenţa de personal electronist pentru siguranţa traficului aerian - licenţa ATSEP

    (1) Licenţa ATSEP conferă dreptul de a opera, întreţine, de a scoate din funcţiune şi de a repune în funcţiune echipamente ale sistemului funcţional.

    (2) Licenţa ATSEP, însoţită şi de autorizarea de instructor şi/sau evaluator, conferă dreptul de a instrui şi/sau evalua personal ATSEP, în condiţiile parcurgerii unui program de pregătire şi de evaluare a competenţelor care să acopere sarcinile şi responsabilităţile ce trebuie îndeplinite de ATSEP.

    (3) Solicitantul unei licenţe ATSEP trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să fi urmat cu succes:
    (i) pregătirea de bază;
    (ii) pregătirea de calificare;
    (iii) pregătirea de calificare în materie de sisteme şi echipamente;

    b) să demonstreze competenţa în limba sau limbile stabilite de furnizorul de servicii de navigaţie aeriană pentru îndeplinirea sarcinilor sale;
    c) să demonstreze aptitudinea medicală pentru exercitarea sarcinilor în conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare.


    (4) Licenţa ATSEP cuprinde şi următoarele înscrisuri care demonstrează competenţa deţinătorului licenţei de a efectua privilegiile atribuite de licenţă:
    a) specializarea deţinută cu minimum o autorizare;
    şi, dacă este cazul:

    b) autorizarea de instructor şi/sau OJTI;
    şi/sau

    c) autorizarea de evaluator al aptitudinilor tehnice.


    (5) Pentru revalidarea autorizărilor ATSEP înscrise în licenţa ATSEP, solicitantul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să fi urmat cu succes pregătirea continuă;
    b) să demonstreze aptitudinea medicală pentru exercitarea sarcinilor în conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare.


    (6) Grupele pentru care se acordă licenţele ATSEP sunt:
    A. Comunicaţii cu specializările:

┌────────────────────────────┬─────────┐
│A1. Voce COM │COM - │
│ │VOICE │
├────────────────────────────┼─────────┤
│A2. Date COM │COM - │
│ │DATA │
├────────────────────────────┴─────────┤
│B. Navigaţie cu specializările: │
├────────────────────────────┬─────────┤
│B1. Baliză nedirecţională │NAV - NDB│
├────────────────────────────┼─────────┤
│B2. Radiogoniometrie │NAV - DF │
├────────────────────────────┼─────────┤
│B3. Radiofar omnidirecţional│NAV - VOR│
│VHF │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│B4. Echipament de măsurare a│NAV - DME│
│distanţei │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│B5. Sistemul de aterizare │NAV - ILS│
│instrumentală │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│B6. Sistemul de aterizare cu│NAV - MLS│
│microunde │ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│C. Supraveghere cu specializările: │
├────────────────────────────┬─────────┤
│C1. Radar primar de │SUR - PSR│
│supraveghere │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│C2. Radar secundar de │SUR - SSR│
│supraveghere │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│C3. Supraveghere automată │SUR -– │
│dependentă │ADS │
├────────────────────────────┼─────────┤
│ │SUR - │
│C4. Multilateration │MLAT │
│ │(WAM, │
│ │LAM) │
├────────────────────────────┼─────────┤
│D. Date cu specializările: │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│D1. Prelucrarea datelor │DP │
├────────────────────────────┼─────────┤
│E. Mijloace meteorologice │ │
│aeronautice cu │ │
│specializările: │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│E1. Mijloace meteo │MET │
├────────────────────────────┼─────────┤
│F. Monitorizarea şi │ │
│controlul sistemelor cu │ │
│specializările: │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│F1. Monitorizarea şi │ │
│controlul sistemelor de │SMC - COM│
│comunicaţii │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│F2. Monitorizarea şi │ │
│controlul sistemelor de │SMC - NAV│
│navigaţie │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│F3. Monitorizarea şi │ │
│controlul sistemelor de │SMC - SU │
│supraveghere │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│F4. Monitorizarea şi │SMC - DP │
│controlul sistemelor de date│ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│G. Mijloace de │ │
│telecomunicaţii aeronautice │ │
│cu specializările: │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│G1. Operare mijloace de │Tc │
│telecomunicaţii aeronautice │ │
└────────────────────────────┴─────────┘
    (7) Autorizările se acordă pentru echipamentele din cadrul specializărilor pentru care solicitantul a urmat pregătirea de calificare în materie de sisteme şi echipamente.

    (8) Specializările şi autorizările aferente licenţelor ATSEP prevăzute pentru un furnizor de servicii de navigaţie aerian certificat în România, precum şi autorizările de instructor şi evaluator sunt acordate şi administrate de către AACR în calitate de autoritate competentă.

    (9) Condiţionările privind modul de acordare a specializărilor de la alin. (6) cu autorizările aferente sunt detaliate în Procedurile şi instrucţiunile de aeronautică civilă (PIAC) pentru aplicarea prevederilor prezentei reglementări, emise de AACR.

    (10) Pentru specializările prevăzute în grupa F. „Monitorizarea şi controlul sistemelor“ acordarea şi/sau revalidarea autorizărilor este condiţionată de solicitarea/deţinerea cel puţin a unei autorizări din grupele A, B, C, D şi/sau E.

    (11) Formatul Licenţei ATSEP este prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta reglementare. Documentul este tipărit faţă - verso pe format A5.

    (12) Explicarea câmpurilor menţionate în licenţa ATSEP este prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta reglementare.

    (13) Codul QR de pe licenţa ATSEP indică site-ul web al emitentului, ţara emitentă, autorizaţia ATSEP şi numărul autorizaţiei.

    2.3. Obligaţiile posesorilor de licenţă ATSEP

    (1) ATSEP trebuie să poarte întotdeauna asupra sa o licenţă ATSEP valabilă şi să deţină un certificat medical valabil atunci când exercită privilegiile asociate licenţei.

    (2) ATSEP trebuie să poarte asupra sa un document de identitate cu fotografie.

    (3) La cererea unui reprezentant autorizat al unei autorităţi competente, ATSEP prezintă fără întârziere documentele specificate la alin. (1) şi (2).

    2.4. Valabilitatea licenţei ATSEP

    (1) Valabilitatea Licenţei ATSEP este nelimitată, cu condiţia deţinerii cel puţin a unei autorizări în termen de valabilitate.

    (2) Valabilitatea unei autorizări este de 3 (trei) ani de la data obţinerii/revalidării/reînnoirii acesteia.

    (3) Autorizările de instructor şi/sau OJTI, autorizările de evaluator al aptitudinilor tehnice pentru ATSEP, precum şi autorizările de examinator ATSEP au valabilitate de 3 (trei) ani de la data obţinerii/revalidării/reînnoirii acestora.

    CAP. III
    Condiţii pentru obţinerea, revalidarea şi reînnoirea autorizaţiei/specializărilor ATSEP
    3.1. Condiţii pentru obţinerea licenţei ATSEP

    (1) Pentru obţinerea licenţei ATSEP solicitantul trebuie:
    a) să aibă vârsta de 18 ani împliniţi;
    b) să aibă studii tehnice de specialitate corespunzător atribuţiilor specifice ATSEP (studii medii sau superioare urmate în cadrul instituţiilor de învăţământ cu unul dintre următoarele profile: aerospaţial, electric, electronic, telecomunicaţii sau tehnologii informaţionale);
    c) să deţină un certificat medical corespunzător legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare, prin care demonstrează aptitudinea medicală pentru exercitarea sarcinilor;
    d) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării cererii de obţinere, un program de pregătire de bază;
    e) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 12 luni faţă de data înregistrării cererii de obţinere, un program de pregătire de calificare, pentru fiecare specializare solicitată;
    f) să demonstreze că a absolvit, în ultimele 6 luni de la data acordării specializării, un program de pregătire de calificare în materie de sisteme şi echipamente pentru fiecare autorizare solicitată;
    g) să promoveze examinarea teoretică organizată de către AACR pentru specializarea/specializările solicitată/solicitate;
    h) să promoveze evaluarea aptitudinilor tehnice în materie de sisteme şi echipamente, susţinută cu un evaluator autorizat conform prezentei reglementări, pentru acordarea autorizării/autorizărilor solicitate.


    3.2. Condiţii pentru revalidarea specializărilor şi autorizărilor ATSEP

    (1) O specializare se consideră revalidată în condiţiile revalidării cel puţin a unei autorizări în materie de sisteme şi echipamente.

    (2) Pentru revalidarea autorizărilor ATSEP în materie de sisteme şi echipamente, solicitantul trebuie:
    a) să demonstreze că a absolvit, în perioada de valabilitate a autorizărilor, un program de pregătire continuă pentru fiecare autorizare solicitată;
    b) să facă dovada că, în perioada de valabilitate a autorizărilor, a exercitat privilegiile licenţei pentru o perioadă de cel puţin 200 de ore;
    c) să deţină un certificat medical corespunzător legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare;
    d) să promoveze evaluarea aptitudinilor tehnice, susţinută cu un evaluator autorizat conform prezentei reglementări.


    3.3. Condiţii pentru reînnoirea specializărilor şi autorizărilor ATSEP
    Pentru reînnoirea autorizărilor ATSEP şi implicit a specializărilor ATSEP, solicitantul trebuie să îndeplinească condiţiile de la pct. 3.1.

    CAP. IV
    Examinarea teoretică şi evaluarea aptitudinilor tehnice
    Examinarea teoretică şi evaluarea aptitudinilor tehnice în vederea obţinerii licenţei sau revalidării/reînnoirii specializărilor şi autorizărilor ATSEP se fac pe baza tematicii cursurilor de pregătire aprobate sau recunoscute de AACR.
    4.1. Examinarea teoretică şi evaluarea aptitudinilor tehnice în vederea obţinerii licenţei ATSEP
    4.1.1. Examinarea teoretică

    (1) Examinarea se face prin:
    a) examinarea teoretică a cunoştinţelor dobândite de către solicitant în cadrul pregătirii de bază;
    b) examinarea teoretică a cunoştinţelor dobândite de către solicitant în cadrul pregătirii de calificare;
    c) examinarea teoretică a competenţei lingvistice.


    (2) Examinarea teoretică este promovată în condiţiile în care candidatul obţine un punctaj de 75% la fiecare dintre examinările menţionate la alin. (1) lit. a)-c).

    (3) Promovarea examinării teoretice a cunoştinţelor dobândite de către solicitant în cadrul pregătirii de bază condiţionează participarea la examinarea teoretică a cunoştinţelor dobândite de către solicitant în cadrul pregătirii de calificare.

    (4) În situaţia nepromovării oricăreia dintre examinările prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c), candidatul poate susţine două reexaminări la un interval de minimum 30 de zile;

    (5) Examinarea teoretică se realizează de către examinatori ATSEP desemnaţi de către AACR.

    (6) În urma promovării examinărilor teoretice a cunoştinţelor dobândite în cadrul pregătirii de bază şi a cunoştinţelor dobândite în cadrul pregătirii de calificare solicitantului i se acordă dreptul de a urma pregătirea de calificare în materie de sisteme şi echipamente conform specializării obţinute.

    4.1.2. Evaluarea aptitudinilor

    (1) Promovarea examinării teoretice condiţionează susţinerea evaluării aptitudinilor tehnice.

    (2) Evaluarea aptitudinilor tehnice în vederea obţinerii licenţei ATSEP se face de furnizorul de servicii sub supravegherea AACR.

    (3) În scopul asigurării supravegherii, AACR desemnează un examinator ATSEP care aleatoriu poate alege a realiza supravegherea prin participarea sa fizică în locaţia unde are loc evaluarea sau poate solicita înregistrarea/transmiterea online a procesului de evaluare.

    (4) Evaluarea aptitudinilor tehnice se face prin evaluarea cunoştinţelor şi aptitudinilor tehnice dobândite de către solicitant în cadrul pregătirii de calificare în materie de sisteme şi echipamente în raport cu procesele definite de furnizorul de servicii pentru fiecare autorizare solicitată, de către evaluatori ATSEP având specializarea şi autorizarea corespunzătoare candidatului examinat, sub supravegherea unui examinator ATSEP din partea AACR.

    (5) În urma evaluării aptitudinilor tehnice candidatul obţine calificativul ADMIS/RESPINS.

    (6) În urma calificativului RESPINS, candidatul poate efectua o nouă evaluare a aptitudinilor tehnice după minimum 30 de zile, cu condiţia parcurgerii în acest interval a unei pregătiri practice stabilite de furnizorul de servicii referitoare la pregătirea personalului şi evaluarea competenţelor ATSEP.

    (7) Evaluarea cunoştinţelor şi aptitudinilor tehnice nu se poate face mai târziu de 6 (şase) luni de la data promovării examinării teoretice a cunoştinţelor.


    4.2. Evaluarea în vederea revalidării specializărilor şi autorizărilor sau acordării unei noi specializări şi/sau autorizări în cadrul licenţei ATSEP
    4.2.1. Evaluarea în vederea revalidării specializărilor şi autorizărilor

    (1) Evaluarea aptitudinilor tehnice în vederea revalidării specializărilor şi autorizărilor se face de furnizorul de servicii sub supravegherea AACR.

    (2) În scopul asigurării supravegherii, AACR desemnează un examinator ATSEP care aleatoriu poate alege a realiza supravegherea prin participarea sa fizică în locaţia unde are loc evaluarea sau poate solicita înregistrarea/transmiterea online a procesului de evaluare.

    (3) Revalidarea specializărilor şi autorizărilor se face prin evaluarea cunoştinţelor şi aptitudinilor tehnice dobândite de către solicitant în cadrul pregătirii continue în raport cu procesele definite de furnizorul de servicii pentru fiecare autorizare solicitată, de către un evaluator ATSEP din cadrul furnizorului de navigaţie aeriană având specializarea şi autorizarea corespunzătoare candidatului examinat, sub supravegherea unui examinator ATSEP din cadrul AACR.

    (4) Solicitantului i se revalidează licenţa ATSEP pentru specializările şi autorizările la care a obţinut calificativul ADMIS.

    (5) Pentru autorizările la care a obţinut calificativul RESPINS, candidatul va putea relua examinarea după un termen de 30 de zile.

    4.2.2. Evaluarea acordării unei noi specializări şi/sau autorizări
    Acordarea unei noi specializări şi/sau autorizări în materie de sisteme şi echipamente în cadrul licenţei ATSEP deţinute se face prin evaluarea cunoştinţelor şi aptitudinilor tehnice dobândite de către solicitant conform pct. 4.1 subpct. 4.1.2.


    4.3. Evaluarea în vederea reînnoirii licenţei ATSEP
    Evaluarea pentru reînnoirea licenţei ATSEP se face conform pct. 4.1 şi cu respectarea prevederilor condiţiilor pentru reînnoirea specializărilor şi autorizărilor ATSEP prevăzute la pct. 3.3.

    CAP. V
    Instructor/Instructori pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI), evaluatori ai aptitudinilor tehnice şi examinatori
    5.1. Privilegii

    (1) Titularul unei licenţe ATSEP şi a autorizării de instructor are dreptul de a efectua instruirea teoretică corespunzător specializărilor şi autorizărilor deţinute.

    (2) Titularul unei licenţe ATSEP şi a autorizării de instructor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI) are dreptul de a efectua instruirea practică corespunzător specializărilor şi autorizărilor deţinute.

    (3) Titularul unei licenţe ATSEP şi a autorizării de evaluator al aptitudinilor tehnice are dreptul de a efectua evaluarea candidaţilor ATSEP corespunzător specializărilor şi autorizărilor deţinute.

    5.2. Instructori ATSEP
    5.2.1. Condiţii pentru obţinerea autorizării de instructor şi/sau instructor OJT pentru ATSEP
    Pentru acordarea autorizării de Instructor ATSEP, solicitantul trebuie:
    a) să deţină licenţă ATSEP de minimum 3 ani;
    b) să deţină minimum o autorizare în termen de valabilitate în cazul instructorilor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI);
    c) să fi absolvit un curs specific de pregătire pentru instructori ATSEP aprobat sau recunoscut de AACR;
    d) să fi absolvit un curs specific de pregătire privind tehnici de instruire la locul de muncă în cazul instructorilor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI).


    5.2.2. Revalidarea autorizării de instructor şi/sau instructor OJT pentru ATSEP
    Revalidarea autorizării de instructor/instructori pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI) ATSEP se efectuează dacă solicitantul:
    a) deţine minimum o autorizare în termen de valabilitate, în cazul instructorilor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI);
    b) a urmat cu succes un curs de pregătire continuă specific în perioada de valabilitate a autorizării de Instructor ATSEP, în cazul instructorilor;
    c) în cazul instructorilor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI), a urmat cu succes un curs de pregătire continuă specific pregătirii privind tehnici de instruire la locul de muncă, aprobat sau recunoscut de AACR, în perioada de valabilitate a autorizării de instructor OJTI ATSEP.


    5.2.3. Reînnoirea autorizării de instructor şi/sau instructor OJT pentru ATSEP
    Reînnoirea autorizării de instructor şi/sau instructori pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI) se efectuează cu respectarea condiţiilor de la subpct. 5.2.1.

    5.2.4. Valabilitatea autorizării de instructor/instructor OJT pentru ATSEP
    Valabilitatea autorizării de instructor şi/sau instructori pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI) ATSEP este de 3 ani.


    5.3. Evaluatori ATSEP
    5.3.1. Condiţii pentru obţinerea autorizării de evaluator al aptitudinilor tehnice pentru ATSEP
    Pentru acordarea autorizării de evaluator ATSEP, solicitantul trebuie:
    a) să deţină autorizarea de instructor şi instructor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI) pentru ATSEP de minimum 3 ani în domeniul în care urmează să efectueze evaluarea;
    b) să fi absolvit un curs specific de pregătire ca evaluator ATSEP aprobat sau recunoscut de AACR.


    5.3.2. Revalidarea autorizării de evaluator al aptitudinilor tehnice pentru ATSEP
    Revalidarea autorizării de evaluator ATSEP se efectuează dacă solicitantul:
    a) deţine minimum o specializare şi autorizare în termen de valabilitate;
    b) a urmat cu succes un curs de pregătire continuă specifică pentru evaluatori ATSEP aprobat sau recunoscut de AACR în timpul perioadei de valabilitate a autorizării de evaluator ATSEP.


    5.3.3. Reînnoirea autorizării de evaluator al aptitudinilor tehnice ATSEP
    Reînnoirea autorizării de evaluator al aptitudinilor tehnice ATSEP se efectuează cu respectarea condiţiilor de la subpct. 5.3.1.

    5.3.4. Valabilitatea autorizării de evaluator al aptitudinilor tehnice ATSEP
    Valabilitatea autorizării de evaluator al aptitudinilor tehnice ATSEP este de 3 ani.


    5.4. Examinatori ATSEP
    Autorizarea de examinator ATSEP se acordă personalului AACR în condiţiile prezentei reglementari.
    5.4.1. Condiţii pentru acordarea autorizaţiei de examinator ATSEP
    Pentru acordarea autorizaţiei de examinator ATSEP, solicitantul trebuie:
    a) să deţină sau să fi deţinut licenţă ATSEP în domeniul în care urmează să efectueze examinarea;
    b) să fi absolvit un curs specific de pregătire ca evaluator/examinator ATSEP aprobat sau recunoscut de AACR.


    5.4.2. Revalidarea autorizării de examinator ATSEP
    Revalidarea autorizării de examinator ATSEP se efectuează dacă solicitantul a urmat cu succes un curs de pregătire continuă specifică pentru examinator ATSEP aprobat sau recunoscut de AACR în timpul perioadei de valabilitate a autorizării de examinator ATSEP.

    5.4.3. Reînnoirea autorizării de examinator ATSEP
    Reînnoirea autorizării de examinator ATSEP se efectuează cu respectarea condiţiilor subpct. 5.4.1.

    5.4.4. Valabilitatea autorizării de examinator ATSEP
    Valabilitatea autorizării de examinator ATSEP este de 3 ani.


    CAP. VI
    Suspendarea şi revocarea licenţei ATSEP
    (1) AACR efectuează o investigaţie ori de câte ori identifică dovezi privind abateri ale unui deţinător de licenţă ATSEP privind:
    a) lucrul pe sistemele operaţionale ale unui furnizor de servicii de navigaţie aeriană certificat în România;
    b) activitatea de instruire;
    c) activitatea de evaluare.

    (2) În cazul în care abaterea este confirmată în urma investigaţiei derulate, AACR poate suspenda sau revoca licenţa ATSEP în totalitate sau autorizările în materie de sisteme şi echipamente, autorizarea de Instructor ATSEP sau evaluator ATSEP, după caz.
    (3) AACR poate suspenda sau revoca licenţa ATSEP în totalitate sau autorizările în materie de sisteme şi echipamente, autorizarea de instructor ATSEP sau evaluator ATSEP, în urma solicitării scrise a titularului licenţei ATSEP.
    (4) Suspendarea nu poate depăşi o perioadă de 6 luni.
    (5) Cu o lună înainte de expirarea perioadei de suspendare, deţinătorul de licenţă ATSEP va efectua un program de pregătire cu un Instructor ATSEP, program aprobat de AACR.
    (6) Persoana a cărei licenţă ATSEP a fost revocată nu mai are dreptul de a solicita obţinerea unei noi licenţe ATSEP.
    CAP. VII
    Pregătirea profesională
    (1) Pregătirea ATSEP se face pe baza cursurilor de pregătire aprobate sau recunoscute de AACR.
    (2) Conţinutul programelor de pregătire, precum şi numărul minim de ore se stabilesc prin procedurile de aplicare a prezentei reglementări.
    (3) Pregătirea de bază şi pregătirea de calificare sunt asigurate de instructori şi instructori OJT autorizaţi.
    (4) Pregătirea de calificare în materie de sisteme şi echipamente este asigurată de instructori şi instructori OJT ATSEP autorizaţi din partea furnizorului de servicii de navigaţie aeriană certificat, care deţin specializarea şi autorizarea corespunzătoare cursului susţinut.
    (5) Pregătirea continuă pentru sisteme şi echipamente este asigurată de instructori şi instructori OJT ATSEP autorizaţi din partea furnizorului de servicii de navigaţie aeriană certificate, care deţin specializarea şi autorizarea corespunzătoare cursului susţinut.
    7.1. Pregătirea profesională în vederea obţinerii licenţei ATSEP

    (1) În vederea obţinerii sau reînnoirii licenţei ATSEP, solicitantul trebuie să facă dovada că în ultimele 12 luni a încheiat cu succes:
    a) pregătirea de bază;
    b) pregătirea de calificare - pentru obţinerea specializării;
    c) pregătirea de calificare în materie de sisteme şi echipamente pentru autorizările şi specializările solicitate - pentru obţinerea autorizării.


    (2) În vederea revalidării specializărilor şi autorizărilor ATSEP, solicitantul trebuie să facă dovada că în perioada de valabilitate a autorizărilor a încheiat cu un succes un program de pregătire continuă aprobat de AACR pentru fiecare autorizare pentru care solicită revalidarea.

    CAP. VIII
    Dispoziţii tranzitorii
    (1) Brevetele de licenţă emise în conformitate cu Reglementarea aeronautică „Proceduri de acordare, echivalare, prelungire, suspendare sau retragere a brevetului şi a licenţei de funcţionare a personalului aeronautic nenavigant de protecţie a navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice“ – „RACR-LPNACOM“, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 266/1996*), se consideră conforme cu prezenta reglementare şi se vor preschimba în licenţe ATSEP corespunzătoare prin decizie a directorului general al AACR.
    *) Ordinul ministrului transporturilor nr. 266/1996 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) Preschimbarea brevetelor de licenţă emise în conformitate cu RACR-LPNACOM, aflate în termen de valabilitate, se va efectua la termenul de revalidare în conformitate cu prezenta reglementare.
    (3) Pregătirea efectuată în baza RACR-LPNACOM, încheiată înainte de data intrării în vigoare a prezentei reglementări, se consideră conformă cu prezenta reglementare.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    la reglementare
    Formatul licenţei ATSEP
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    la reglementare
    Explicarea câmpurilor din documentul de atestare a autorizaţiei ATSEP
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016