Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTĂRI din 23 decembrie 2020  privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGLEMENTĂRI din 23 decembrie 2020 privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 43 din 14 ianuarie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 2.224 din 23 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 ianuarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Obiect şi domeniu de aplicare
    1. Prezentele reglementări stabilesc:
    a) categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea de tip a întregului vehicul în vederea înmatriculării sau înregistrării în România;
    b) categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea naţională de tip a întregului vehicul şi categoriile de vehicule pentru care se aplică omologarea UE de tip a întregului vehicul;
    c) procedura de acordare a omologării de tip a întregului vehicul;
    d) procedura şi condiţiile tehnice pentru acordarea omologării de tip a produselor utilizate la vehicule;
    e) condiţiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a întregului vehicul;
    f) procedura pentru acordarea numărului naţional de registru pentru vehiculele care deţin omologare de tip a întregului vehicul;
    g) procedura de eliberare a cărţii de identitate a vehiculelor pentru care a fost acordată omologarea de tip a întregului vehicul şi numărul naţional de registru.

    2. Prezentele reglementări se aplică la omologarea de tip a întregului vehicul a următoarelor categorii de vehicule:
    2.1. autovehicule şi remorcile acestora, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/858;
    2.2. vehicule agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole şi forestiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 167/2013;
    2.3. vehicule cu două sau trei roţi şi cvadricicluri, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 168/2013.

    3. Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, la omologarea de tip a produselor noi utilizate la vehiculele menţionate la pct. 2, în vederea introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie pe piaţă.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii şi abrevieri
    1. În sensul prezentelor reglementări se aplică termenii definiţi în Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, iar termenii de mai jos au următorul înţeles:
    a) număr naţional de registru - număr acordat de Registrul Auto Român RA, denumit în continuare RAR, unui vehicul rutier căruia i s-a acordat omologarea de tip a întregului vehicul, în funcţie de tipul/varianta/versiunea/configuraţia elementelor constructive menţionate în cartea de identitate a vehiculului în cadrul aceleiaşi versiuni, dacă este cazul; numărul naţional de registru conţine caracteristicile tehnice necesare completării cărţii de identitate a vehiculului;
    b) convenţie-cadru - convenţia încheiată între RAR şi solicitantul numărului naţional de registru, în vederea evaluării şi supravegherii de către RAR a modului de gestiune şi atribuire de către acesta a cărţilor de identitate ale vehiculelor obţinute ulterior acordării numerelor naţionale de registru, precum şi a respectării la introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă a specificaţiei ce a stat la baza acordării numărului naţional de registru.

    2. În sensul prezentelor reglementări, definiţiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/858, Regulamentul (UE) nr. 167/2013 şi Regulamentul (UE) nr. 168/2013 se aplică pentru categoriile de vehicule ce fac obiectul regulamentelor respective.
    3. În cadrul prezentelor reglementări, prin înmatriculare se înţelege prima înmatriculare a unui vehicul nou, iar prin înregistrare se înţelege prima înregistrare a unui vehicul nou.
    4. În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:
    a) CIV - cartea de identitate a vehiculului;
    b) CoC - certificat de conformitate;
    c) GNC - gaz natural comprimat;
    d) GPL - gaz petrolier lichefiat;
    e) MTIC - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;
    f) SM - stat membru al (state membre ale) Uniunii Europene;
    g) VIN - numărul de identificare al unui vehicul;
    h) VIS - secţiunea de identificare a vehiculului;
    i) WMI - codul de identificare a producătorului unui vehicul.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Definirea categoriilor de folosinţă
    Categoriile de folosinţă sunt definite după cum urmează:
    1. autoturism - autovehicul din categoria M_1, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri şezând;
    2. autobuz - autovehicul din categoria M_2 sau M_3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare şi care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri şezând;
    2.1. prin troleibuz se înţelege autovehiculul propulsat de energie electrică provenită de la o reţea aeriană de contact externă; acest termen include şi autovehiculele prevăzute cu mijloace de propulsie internă suplimentare (autovehicule cu funcţionare bimodală) sau prevăzute cu mijloace de ghidare temporară externă (troleibuze ghidate);
    2.2. prin microbuz se înţelege autobuzul din categoria M_2 sau M_3, care are o capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri şezând sau în picioare, în afara scaunului conducătorului;

    3. autoutilitară (autovehicul transport marfă) - autovehicul din categoria N_1, N_2 sau N_3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri şi care poate tracta o remorcă;
    3.1. prin autovehicul tractor se înţelege autovehiculul din categoria N_1, N_2 sau N_3, care prin concepţie şi construcţie este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de (semi)remorci;
    3.1.1. prin autoremorcher se înţelege autovehiculul tractor care, prin concepţie şi construcţie, este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de remorci, altele decât semiremorcile. El poate fi echipat cu o platformă de lestare;
    3.1.2. prin autotractor se înţelege autovehiculul tractor care, prin concepţie şi construcţie, este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de semiremorci;


    4. (semi)remorcă - vehicul din categoria O_1, O_2, O_3 sau O_4, cu roţi, fără autopropulsie, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;
    5. vehicul special (vehicul cu destinaţie specială) - vehicul din categoria M, N sau O având caracteristici tehnice specifice în scopul de a îndeplini o funcţie care necesită adaptări şi/sau echipamente speciale;
    6. maşină autopropulsată pentru lucrări - un vehicul autopropulsat, special conceput şi construit pentru efectuarea de lucrări şi care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor şi nu este vehicul rutier;
    7. remorcă lentă pentru transport persoane - remorcă din categoria R1, R2 sau R3, tractată de un tractor agricol sau forestier, utilizată pentru transportul persoanelor aşezate pe scaune, cu o viteză maximă constructivă declarată de producător care nu depăşeşte 25 km/h.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Prevederi generale
    1. RAR acordă producătorilor români WMI, precum şi, pentru producătorii care fabrică mai puţin de 500 de vehicule pe an, al treilea, al patrulea şi al cincilea caracter din VIS, în conformitate cu prescripţiile ISO 3780:2009/COR 1:2010 „Vehicule rutiere - codul de identificare al unui producător (WMI)“. Procedura de acordare se finalizează numai după verificarea îndeplinirii condiţiilor stipulate la pct. 2 din anexa IV la Regulamentul (UE) 2018/858, punctul 3 din anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 1.322/2014 al Comisiei din 19 septembrie 2014 de completare şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor agricole şi forestiere sau punctul 1 din anexa IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 44/2014 al Comisiei din 21 noiembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor, în funcţie de categoria vehiculului. RAR păstrează toate înregistrările privind WMI şi VIS acordate producătorilor români.
    2. Viteza maximă constructivă a vehiculelor, puterea netă a motorului şi cilindreea motorului care se înscriu în CIV sunt cele preluate din omologarea de tip a întregului vehicul şi înscrise în CoC.
    2.1. Pentru autovehiculele din categoriile M şi N, prevăzute cu limitator de viteză sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, în CIV se va înscrie viteza maximă preluată din omologarea de tip a întregului vehicul şi înscrisă în CoC.
    2.2. În cazul constatării unor neconcordanţe majore între caracteristicile tehnice ale vehiculului şi datele indicate de producător, RAR poate proceda la verificarea acestor date pe bază de documente, rapoarte de încercare sau testare, după caz. În cazul testării, se vor aplica prevederile actelor de reglementare relevante.

    3. Anul de fabricaţie care se înscrie în CIV este cel înscris de producător în câmpul corespunzător din CoC; în cazul în care acesta nu este înscris de producător în CoC, anul de fabricaţie al vehiculului este anul emiterii CoC. Dacă în cazul vehiculelor fabricate în mai multe etape, anul de fabricaţie al vehiculului de bază înscris în CoC diferă de anul de fabricaţie al vehiculului final, înscris de asemenea în CoC emis după etapa finală de fabricaţie, în CIV se va înscrie anul de fabricaţie existent în CoC emis după etapa finală de fabricaţie.
    4. Caracteristicile şi performanţele care nu sunt reglementate prin reglementări naţionale, acte normative UE sau regulamente ONU ori prin orice alte acte normative care nu sunt precizate de prezentele reglementări nu se verifică de RAR şi se înscriu în documentele eliberate de RAR, inclusiv în CIV, în conformitate cu datele declarate de solicitantul omologării de tip/acordării numărului naţional de registru pe propria răspundere a acestuia. Orice consecinţe de natură juridică, administrativă şi/sau economică ce decurg din respectiva declaraţie vor fi suportate de solicitantul omologării de tip/acordării numărului naţional de registru.
    CAP. II
    Omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi a produselor utilizate la acestea
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    1. Prezentul capitol se aplică autovehiculelor noi din categoriile M şi N şi remorcilor noi ale acestora din categoria O, destinate utilizării pe drumurile publice, inclusiv vehiculelor din aceste categorii concepute şi fabricate în una sau mai multe etape, precum şi produselor noi, concepute şi fabricate pentru a fi instalate pe aceste autovehicule şi remorcile lor.
    2. Prevederile prezentului capitol nu se aplică vehiculelor prevăzute la art. (2) alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (UE) 2018/858.
    3. Prevederile prezentului capitol se aplică, la cererea producătorului, autovehiculelor şi remorcilor acestora prevăzute la art. (2) alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Omologarea UE de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate utilizate la acestea
    1. Prevederile prezentei secţiuni nu se aplică vehiculelor prevăzute la art. (2) alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2018/858.
    2. Dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile la omologarea UE de tip a autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate, concepute şi fabricate pentru a fi instalate pe aceste autovehicule şi remorcile lor, sunt cele prevăzute în:
    a) Regulamentul (UE) 2018/858;
    b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683 al Comisiei din 15 aprilie 2020 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele administrative pentru omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Omologarea naţională de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora produse în serii mici, cu excepţia vehiculelor concepute şi fabricate sau adaptate şi echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forţele armate
    La omologarea naţională de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora produse în serii mici se aplică următoarele prevederi specifice:
    1. Cerinţele tehnice aplicabile sunt prevăzute în anexa la prezentul capitol.
    2. Dispoziţiile administrative aplicabile sunt cele prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/858 şi în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683.
    3. La omologarea naţională de tip se aplică următoarele dispoziţii administrative suplimentare:
    3.1. Cererea pentru acordarea omologării naţionale de tip şi dosarul informativ trebuie depuse la RAR de către producător sau reprezentantul legal al acestuia. Acestea trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/858. Fişa de informaţii din dosarul informativ va conţine doar caracteristicile aplicabile procedurii de omologare alese şi categoriei de vehicul, caracteristici descrise în modelul din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683. Suplimentar, dosarul va conţine:
    a) documentul prin care producătorul, dacă este cazul, îşi desemnează reprezentantul legal din România;
    b) copia de pe certificatul de acreditare a sistemului de management al calităţii în conformitate cu prevederile anexei IV la Regulamentul (UE) 2018/858 [în cazul în care nu există, se va completa un chestionar de evaluare preliminară, în baza căruia RAR va efectua evaluarea iniţială a sistemului de management al calităţii în conformitate cu prevederile anexei IV la Regulamentul (UE) 2018/858].

    3.2. Vehiculele completate nu pot fi supuse omologării naţionale de tip multietapă dacă nu există o omologare naţională de tip acordată de RAR sau de un SM şi acceptată de RAR în conformitate cu prevederile subpct. 3.5 ori o omologare UE de tip valabilă pentru vehiculul de bază sau incomplet.
    3.3. Derogările prevăzute în anexa la prezentul capitol şi în partea a III-a a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/858 se aplică cumulativ pentru tipul de vehicul cu destinaţie specială supus omologării.
    3.4. Pentru vehiculele concepute şi fabricate sau adaptate şi echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forţele de menţinere a ordinii publice (forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie sau poliţia de frontieră), serviciile de protecţie civilă sau serviciile de pompieri, MTIC poate acorda derogări de la cerinţele prevăzute în anexa la prezentul capitol, pentru elementele constructive specifice utilizării speciale, atunci când respectarea cerinţelor tehnice este incompatibilă cu utilizarea respectivă, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) în vederea omologării naţionale de tip, solicitantul omologării trebuie să pună la dispoziţia RAR un document emis de către autoritatea publică centrală sau instituţia publică care urmează a utiliza vehiculele, prin care să fie precizate elementele constructive specifice utilizării speciale care justifică acordarea unor derogări de la cerinţele prevăzute la omologarea naţională de tip;
    b) în certificatul de omologare naţională de tip se vor menţiona derogările acordate. În CIV eliberată pentru aceste vehicule se va introduce o menţiune specifică.

    3.5. Dacă omologarea naţională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor cerinţe tehnice care sunt integral echivalente cu cerinţele tehnice naţionale prevăzute în anexa la prezentul capitol, RAR acceptă omologarea respectivă fără efectuarea de încercări suplimentare şi procedează mai departe ca şi în cazul omologării naţionale de tip.
    3.6. Dacă omologarea naţională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor cerinţe tehnice care nu sunt integral echivalente cu cerinţele tehnice naţionale prevăzute în anexa la prezentul capitol, RAR efectuează încercări numai pentru acele cerinţe tehnice naţionale care nu sunt respectate şi, în cazul în care rezultatul încercărilor suplimentare este favorabil, acordă omologarea naţională de tip.
    3.7. Respectarea cerinţelor tehnice prevăzute de actele de reglementare enumerate în anexa la prezentul capitol trebuie să fie demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de RAR sau de serviciile tehnice notificate de România.
    3.8. Încercările necesare sunt efectuate asupra vehiculelor reprezentative pentru tipul care urmează a fi omologat. Selecţia vehiculelor reprezentative se face utilizând principiul selectării cazului cel mai defavorabil.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Omologarea naţională de tip a vehiculelor concepute şi fabricate sau adaptate şi echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forţele armate
    1. Prezenta secţiune se aplică numai vehiculelor concepute şi fabricate sau adaptate şi echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forţele armate şi pentru care autoritatea publică centrală sau instituţia publică care urmează a utiliza vehiculele pune la dispoziţia RAR un document prin care să fie precizate elementele constructive specifice utilizării speciale.
    2. La omologarea naţională de tip a acestor vehicule se aplică cerinţele tehnice şi dispoziţiile administrative prevăzute la secţiunea a 3-a.
    3. MTIC poate acorda derogări de la cerinţele prevăzute în anexa la prezentul capitol.
    4. Prin excepţie de la dispoziţiile administrative prevăzute la secţiunea a 3-a, titlul certificatului de omologare prevăzut în modelul A din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/858 este „Certificat de omologare naţională de tip pentru vehicule concepute şi fabricate sau adaptate şi echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forţele armate“.
    5. Prin excepţie de la dispoziţiile administrative prevăzute la secţiunea a 3-a, titlul CoC este „Certificat de conformitate pentru vehicule concepute şi fabricate sau adaptate şi echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forţele armate, omologate naţional de tip“.
    6. În cazul prevăzut la pct. 3 în certificatul de omologare naţională de tip se vor menţiona derogările acordate. În CIV eliberată pentru aceste vehicule se va introduce o menţiune specifică.
    SECŢIUNEA a 5-a
    Omologarea ONU de tip a echipamentelor şi a pieselor care nu sunt reglementate de acte normative UE
    La omologarea de tip a echipamentelor şi pieselor care nu sunt reglementate de acte normative UE trebuie respectate prevederile regulamentelor ONU din tabelul următor:

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Obiectul omologării │Regulament│
│ │ONU │
├───────────────────────────┼──────────┤
│1. Triunghiuri de │27 │
│presemnalizare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│2. Dispozitive de curăţare │45 │
│a farurilor │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│3. Dispozitive speciale de │65 │
│avertizare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│4. Plăci de identificare │69 │
│spate vehicule lente │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│5. Plăci de identificare │ │
│spate vehicule grele şi/sau│70 │
│lungi │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│6. Anvelope reşapate pentru│ │
│autoturisme şi remorcile │108 │
│lor │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│7. Anvelope reşapate pentru│ │
│autovehicule comerciale şi │109 │
│remorcile lor │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│8. Airbag de înlocuire şi │114 │
│volan de înlocuire │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│9. Roţi de schimb │124 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│10. Sisteme despărţitoare │ │
│pentru protecţia │ │
│pasagerilor împotriva │ │
│deplasării bagajelor şi │126 │
│care nu fac parte din │ │
│dotarea de origine a │ │
│vehiculului │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│11. Sisteme de reţinere │ │
│pentru copii îmbunătăţite │129 │
│(ECRS) │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│12. Dispozitive retrofit │ │
│pentru controlul emisiilor │132 │
│poluante (REC) │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│13. Sisteme retrofit │ │
│bi-combustibil pentru │143 │
│vehicule grele (HDDF-ERS) │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 1

    la capitolul II
    CERINŢE TEHNICE
    pentru omologarea naţională de tip a autovehiculelor şi a remorcilor produse în serii mici
    [Cerinţele tehnice se aplică având în vedere notele explicative de la tabelul din partea I la anexa II din Regulamentul (UE) 2018/858]

┌────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │Act de │Categoriile de vehicule la care se aplică│
│Obiectul omologării │reglementare├────┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│ │ │M_1 │M_2│M_3│N_1 │N_2│N_3│O_1│O_2│O_3│O_4│
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │A H^│A H│A H│ │ │ │ │
│1. Nivel sonor │D 70/157/CEE│A │A │A │(5) │^ │^ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │R (UE) 540/ │ │ │ │A H^│A H│A H│ │ │ │ │
│1A. Nivel sonor │2014 │A │A │A │(5) │^ │^ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2A. Emisii (Euro 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi 6) - vehicule │R (CE) 715/ │ │ │ │A I^│A I│ │ │ │ │ │
│uşoare, cu excepţia │2007 │A │A+G│ │(5) │^ │ │ │ │ │ │
│întregului set de │ │ │ │ │ │(5)│ │ │ │ │ │
│cerinţe privind OBD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│3A. Prevenirea │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│riscului de incendiu│2009 R ONU │B │B │B │B │B │B │B │B │B │B │
│(rezervoare cu │34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│combustibil lichid) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│3B. Dispozitivele de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│protecţie │R (CE) 661/ │ │ │ │ │B J│B J│ │ │B J│B J│
│antiîmpănare spate │2009 R ONU │B │B │B │B │^ │^ │B │B │^ │^ │
│şi instalarea │58 │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │(5)│(5)│
│acestora; protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│antiîmpănare spate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│4A. Spaţiu pentru │R (CE) 661/ │ │ │ │ │B J│B J│B J│B J│B J│B J│
│montarea şi fixarea │2009R (UE) │B │B │B │B J^│^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│plăcilor de │1003/2010 │ │ │ │(5) │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
│înmatriculare spate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│5A. Echipamentul de │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│direcţie │2009 R ONU │C │C │C │C │C │C │C │C │C │C │
│ │79 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│6A. Accesul în │R (CE) 661/ │ │ │ │ │C J│C J│ │ │ │ │
│vehicul şi │2009R (UE) │C │C │C │C J^│^ │^ │ │ │ │ │
│manevrabilitatea │130/2012 │ │ │ │(5) │(5)│(5)│ │ │ │ │
│acestuia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│6B. Broaştele uşilor│R (CE) 661/ │ │ │ │C J^│ │ │ │ │ │ │
│şi elementele de │2009 R ONU │C │ │ │(5) │ │ │ │ │ │ │
│susţinere a uşilor │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│7A. Dispozitivele şi│R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│semnalele de │2009 R ONU │B │B │B │B │B │B │ │ │ │ │
│avertizare sonoră │28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│8A. Dispozitivele de│R (CE) 661/ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │ │ │ │ │
│vizibilitate │2009 R ONU │(2)B│(2)│(2)│(2) │(2)│(2)│ │ │ │ │
│indirectă şi │46 │^(4)│B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │ │ │ │ │
│instalarea acestora │ │ │(4)│(4)│(4) │(4)│(4)│ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│9A. Frânarea │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vehiculelor şi a │2009 R ONU │ │A │A │A │A │A │A │A │A │A │
│remorcilor │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│9B. Sistemul de │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│frânare al │2009 R ONU │A │ │ │A │ │ │ │ │ │ │
│autoturismelor │13-H │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│10A. │R (CE) 661/ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │
│Compatibilitatea │2009 R ONU │(1) │(1)│(1)│(1) │(1)│(1)│(1)│(1)│(1)│(1)│
│electromagnetică │10 │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │
│ │ │(3) │(3)│(3)│(3) │(3)│(3)│(3)│(3)│(3)│(3)│
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│12A. Echipamentele │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│interioare ale │2009 R ONU │C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autovehiculelor │21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│13A. Protecţia │R (CE) 661/ │ │ │ │ │A J│A J│ │ │ │ │
│autovehiculelor │2009 R ONU │ │A │A │ │^ │^ │ │ │ │ │
│împotriva utilizării│18 │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │ │ │
│neautorizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│13B. Protecţia │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autovehiculelor │2009 R ONU │A │ │ │A J^│ │ │ │ │ │ │
│împotriva utilizării│116 │ │ │ │(5) │ │ │ │ │ │ │
│neautorizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│14A. Protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conducătorului auto │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│împotriva sistemului│2009 R ONU │C │ │ │C │ │ │ │ │ │ │
│de direcţie în cazul│12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│unui impact │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│15A. Scaunele, │R (CE) 661/ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │ │ │ │ │
│ancorajele lor şi │2009 R ONU │(2) │(2)│(2)│(2) │(2)│(2)│ │ │ │ │
│tetierele │17 │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │ │ │ │ │
│ │ │(4) │(4)│(4)│(4) │(4)│(4)│ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│15B. Scaunele │R (CE) 661/ │ │A^ │A^ │ │ │ │ │ │ │ │
│vehiculelor de │2009 R ONU │ │(2)│(2)│ │ │ │ │ │ │ │
│pasageri de │80 │ │C^ │C^ │ │ │ │ │ │ │ │
│capacitate mare │ │ │(4)│(4)│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│16A. Proeminenţele │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│exterioare ale │2009 R ONU │C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autovehiculelor │26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│17A. Accesul în │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vehicul şi │2009R (UE) │B │B │B │B │B │B │ │ │ │ │
│manevrabilitatea │130/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestuia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│17B. Vitezometrul, │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│inclusiv instalarea │2009 R ONU │B │B │B │B │B │B │ │ │ │ │
│acestuia │39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│18A. Plăcuţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│producătorului │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│regulamentară şi │2009R (UE) │B │B │B │B │B │B │B │B │B │B │
│numărul de │19/2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│identificare al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vehiculului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│19A. Punctele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ancorare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│centurilor de │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│siguranţă, sistemele│2009 R ONU │B │B │B │B │B │B │ │ │ │ │
│de ancorare ISOFIX │14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi punctele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ancorare superioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ISOFIX │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│20A. Instalarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dispozitivelor de │R (CE) 661/ │ │ │ │ │B J│B J│B J│B J│B J│B J│
│iluminat şi de │2009 R ONU │B │B │B │B J^│^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│semnalizare │48 │ │ │ │(5) │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
│luminoasă pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│21A. Dispozitivele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│retroreflectorizante│R (CE) 661/ │ │ │ │X J^│X J│X J│X J│X J│X J│X J│
│pentru autovehicule │2009 R ONU 3│X │X │X │(5) │^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│şi remorcile │ │ │ │ │ │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
│acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│22A. Lămpi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│poziţie faţă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│spate, lămpi de stop│R (CE) 661/ │ │ │ │X J^│X J│X J│X J│X J│X J│X J│
│şi lămpi de gabarit │2009 R ONU 7│X │X │X │(5) │^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│pentru autovehicule │ │ │ │ │ │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
│şi remorcile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│22B. Lămpi pentru │R (CE) 661/ │ │ │ │X J^│X J│X J│ │ │ │ │
│circulaţie diurnă │2009 R ONU │X │X │X │(5) │^ │^ │ │ │ │ │
│pentru autovehicule │87 │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│22C. Lămpi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│poziţie laterale │R (CE) 661/ │ │ │ │X J^│X J│X J│X J│X J│X J│X J│
│pentru autovehicule │2009 R ONU │X │X │X │(5) │^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│şi remorcile │91 │ │ │ │ │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
│acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│23A. Lămpi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│semnalizare direcţie│R (CE) 661/ │ │ │ │X J^│X J│X J│X J│X J│X J│X J│
│pentru autovehicule │2009 R ONU 6│X │X │X │(5) │^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│şi pentru remorcile │ │ │ │ │ │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
│acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│24A. Dispozitivele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de iluminare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plăcuţei de │R (CE) 661/ │ │ │ │X J^│X J│X J│X J│X J│X J│X J│
│înmatriculare spate │2009 R ONU 4│X │X │X │(5) │^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│a autovehiculelor şi│ │ │ │ │ │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
│a remorcilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│25A. Faruri etanşe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(sealed beam) pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autovehicule care │R (CE) 661/ │ │ │ │ │X J│X J│ │ │ │ │
│emit un fascicul de │2009 R ONU │X │X │X │X J^│^ │^ │ │ │ │ │
│întâlnire asimetric │31 │ │ │ │(5) │(5)│(5)│ │ │ │ │
│european sau un │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fascicul de drum sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ambele fascicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│25B. Lămpi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│incandescenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│destinate utilizării│R (CE) 661/ │ │ │ │X J^│X J│X J│X J│X J│X J│X J│
│în blocuri optice │2009 R ONU │X │X │X │(5) │^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│omologate pentru │37 │ │ │ │ │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
│autovehicule şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│remorcile acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│25C. Faruri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autovehicule │R (CE) 661/ │ │ │ │X J^│X J│X J│ │ │ │ │
│prevăzute cu surse │2009 R ONU │X │X │X │(5) │^ │^ │ │ │ │ │
│luminoase cu │98 │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │ │ │
│descărcare în gaz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│25D. Surse luminoase│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu descărcare în gaz│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│destinate utilizării│R (CE) 661/ │ │ │ │X J^│X J│X J│ │ │ │ │
│în blocuri optice │2009 R ONU │X │X │X │(5) │^ │^ │ │ │ │ │
│omologate cu │99 │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │ │ │
│descărcare în gaz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru autovehicul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│25E. Faruri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autovehicule care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emit o lumină de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întâlnire asimetrică│R (CE) 661/ │ │ │ │ │X J│X J│ │ │ │ │
│sau o lumină de drum│2009 R ONU │X │X │X │X J^│^ │^ │ │ │ │ │
│sau ambele şi care │112 │ │ │ │(5) │(5)│(5)│ │ │ │ │
│sunt echipate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lămpi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│incandescenţă şi/sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│module LED │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│25F. Sisteme de │R (CE) 661/ │ │ │ │ │X J│X J│ │ │ │ │
│iluminare faţă │2009 R ONU │X │X │X │X J^│^ │^ │ │ │ │ │
│adaptive (AFS) │123 │ │ │ │(5) │(5)│(5)│ │ │ │ │
│pentru autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│26A. Lămpi de ceaţă │R (CE) 661/ │ │ │ │X J^│X J│X J│ │ │ │ │
│faţă pentru │2009 R ONU │X │X │X │(5) │^ │^ │ │ │ │ │
│autovehicule │19 │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│27A. Dispozitive de │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│remorcare │2009R (UE) │C │C │C │C │C │C │ │ │ │ │
│ │1005/2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│28A. Lămpi de ceaţă │R (CE) 661/ │ │ │ │ │X J│X J│X J│X J│X J│X J│
│spate pentru │2009 R ONU │X │X │X │X J^│^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│autovehicule şi │38 │ │ │ │(5) │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
│remorcile acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│29A. Lămpi de mers │R (CE) 661/ │ │ │ │ │X J│X J│X J│X J│X J│X J│
│înapoi pentru │2009 R ONU │X │X │X │X J^│^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│autovehicule şi │23 │ │ │ │(5) │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
│remorcile acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│30A. Lămpi de │R (CE) 661/ │ │ │ │X J^│X J│X J│ │ │ │ │
│staţionare pentru │2009 R ONU │X │X │X │(5) │^ │^ │ │ │ │ │
│autovehicule │77 │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│31A. Centurile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│siguranţă, sistemele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de fixare, sistemele│ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │ │ │ │ │
│de fixare a │R (CE) 661/ │(2) │(2)│(2)│(2) │(2)│(2)│ │ │ │ │
│scaunelor pentru │2009 R ONU │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │ │ │ │ │
│copii şi sistemele │16 │(4) │(4)│(4)│(4) │(4)│(4)│ │ │ │ │
│ISOFIX de fixare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│scaunelor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│copii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│32A. Câmpul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vizibilitate spre │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│înainte al │2009 R ONU │A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conducătorului │125 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autovehiculului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│33A. Amplasarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│identificarea │R (CE) 661/ │ │ │ │B J^│B J│B J│ │ │ │ │
│comenzilor manuale, │2009 R ONU │B │B │B │(5) │^ │^ │ │ │ │ │
│a lămpilor-martor şi│121 │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │ │ │
│a indicatoarelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│34A. Dispozitive de │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│degivrare şi de │2009R (UE) │C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezaburire a │672/2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│parbrizului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│35A. Ştergătoare/ │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Spălătoare de │2009R (UE) │C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│parbriz │1.008/2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │R (CE) 661/ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │
│36A. Sisteme de │2009 R ONU │(2) │(2)│(2)│(2) │(2)│(2)│(2)│(2)│(2)│(2)│
│încălzire │122 │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │
│ │ │(4) │(4)│(4)│(4) │(4)│(4)│(4)│(4)│(4)│(4)│
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│37A. Apărători roţi │2009R (UE) │B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.009/2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│38A. Tetiere │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încorporate sau │2009 R ONU │C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│neîncorporate în │25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│scaunele vehiculelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│41A. Emisii vehicule│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│grele (Euro VI), cu │R (CE) 595/ │ │ │ │A N │A N│A N│ │ │ │ │
│excepţia întregului │2009 │A N │A N│A N│K^ │K^ │K^ │ │ │ │ │
│set de cerinţe │ │ │ │ │(5) │(5)│(5)│ │ │ │ │
│privind OBD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│42A. Protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│laterală a │R (CE) 661/ │ │ │ │ │A J│A J│ │ │A J│A J│
│vehiculelor │2009 R ONU │ │ │ │ │^ │^ │ │ │^ │^ │
│destinate │73 │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │(5)│(5)│
│transportului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│43A. Dispozitive │R (CE) 661/ │ │ │ │A J^│A J│A J│A J│A J│A J│A J│
│antistropire │2009R (UE) │ │ │ │(5) │^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│ │109/2011 │ │ │ │ │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│44A. Mase şi │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dimensiuni │2009R (UE) │A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1.230/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│45A. Materiale │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │
│pentru geamuri din │R (CE) 661/ │(2) │(2)│(2)│(2) │(2)│(2)│(2)│(2)│(2)│(2)│
│sticlă securizată şi│2009 R ONU │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │
│instalarea lor pe │43 │(4) │(4)│(4)│(4) │(4)│(4)│(4)│(4)│(4)│(4)│
│vehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│46A. Instalarea │R (CE) 661/ │ │ │ │B L^│B L│B L│B L│B L│B L│B L│
│pneurilor │2009R (UE) │B │B │B │(5) │^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│ │458/2011 │ │ │ │ │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│46B. Pneuri pentru │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│autovehicule şi │2009 R ONU │X │ │ │X │ │ │X │X │ │ │
│remorcile acestora │30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(clasa C1) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│46C. Pneuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vehicule utilitare │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi remorcile │2009 R ONU │ │X │X │X │X │X │ │ │X │X │
│acestora (clasele C2│54 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi C3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│46D. Emisiile sonore│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│generate de rularea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pneurilor, aderenţa │R (CE) 661/ │ │ │ │X J^│X J│X J│X J│X J│X J│X J│
│pe suprafeţe umede │2009 R ONU │X │X │X │(5) │^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│şi rezistenţa la │117 │ │ │ │ │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
│rulare (clasele C1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C2 şi C3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│46E. Piesă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezervă pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilizare temporară,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pneuri/sistem cu │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│posibilitate de │2009 R ONU │X │ │ │X J^│ │ │ │ │ │ │
│rulare pe jantă şi │64 │ │ │ │(5) │ │ │ │ │ │ │
│sistem de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│monitorizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│presiunii în pneuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(TPMS) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│47A. Limitarea │R (CE) 661/ │ │ │ │ │A J│A J│ │ │ │ │
│vitezei vehiculelor │2009 R ONU │ │A │A │ │^ │^ │ │ │ │ │
│ │89 │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│48A. Mase şi │R (CE) 661/ │ │ │ │A J^│A J│A J│A J│A J│A J│A J│
│dimensiuni │2009R (UE) │ │A │A │(5) │^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│ │1230/2012 │ │ │ │ │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│49A. Vehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilitare în ceea ce│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│priveşte │R (CE) 661/ │ │ │ │ │A J│A J│ │ │ │ │
│proeminenţele lor │2009 R ONU │ │ │ │A J^│^ │^ │ │ │ │ │
│exterioare situate │61 │ │ │ │(5) │(5)│(5)│ │ │ │ │
│în partea frontală a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│panoului posterior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│al cabinei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │
│50A. Dispozitive │R (CE) 661/ │X^ │X^ │X^ │(2) │(2)│(2)│(2)│(2)│(2)│(2)│
│mecanice de cuplare │2009 R ONU │(2) │(2)│(2)│A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │
│a ansamblurilor de │55 │A^ │A^ │A^ │(4) │(4)│(4)│(4)│(4)│(4)│(4)│
│vehicule │ │(4) │(4)│(4)│J^ │J^ │J^ │J^ │J^ │J^ │J^ │
│ │ │ │ │ │(5) │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │X^ │X^ │ │ │X^ │X^ │
│50B. Dispozitivul de│R (CE) 661/ │ │ │ │ │(2)│(2)│ │ │(2)│(2)│
│cuplare strânsă │2009 R ONU │ │ │ │ │A^ │A^ │ │ │A^ │A^ │
│(CCD); montarea unui│102 │ │ │ │ │(4)│(4)│ │ │(4)│(4)│
│tip omologat de CCD │ │ │ │ │ │J^ │J^ │ │ │J^ │J^ │
│ │ │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │(5)│(5)│
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│51A. Comportarea la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│foc a materialelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│utilizate la │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│amenajarea │2009 R ONU │ │ │B │ │ │ │ │ │ │ │
│interioarelor │118 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│anumitor categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│52A. Vehicule din │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categoriile M^2 şi M│2009 R ONU │ │A │A │ │ │ │ │ │ │ │
│^3 │107 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│52B. Rezistenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│suprastructurii │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vehiculelor de │2009 R ONU │ │A │A │ │ │ │ │ │ │ │
│pasageri de │66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│capacitate mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│53A. Protecţia │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pasagerilor în caz │2009 R ONU │NA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de coliziune │94 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│frontală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│54A. Protecţia │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pasagerilor în caz │2009 R ONU │NA │ │ │NA │ │ │ │ │ │ │
│de coliziune │95 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│laterală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│56A. Vehicule │R (CE) 661/ │ │ │ │ │A J│A J│A J│A J│A J│A J│
│destinate │2009 R ONU │ │ │ │A J^│^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│transportului de │105 │ │ │ │(5) │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
│mărfuri periculoase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│57A. Dispozitive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│antiîmpănare faţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(FUPDs) şi │R (CE) 661/ │ │ │ │ │A J│A J│ │ │ │ │
│instalarea acestora;│2009 R ONU │ │ │ │ │^ │^ │ │ │ │ │
│protecţia │93 │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │ │ │
│antiîmpănare faţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(FUP) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│58. Protecţia │R (CE) 78/ │NA*)│ │ │NA*)│ │ │ │ │ │ │
│pietonilor │2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│59. Posibilitatea de│2005/64 │NA │ │ │NA │ │ │ │ │ │ │
│reciclare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│61. Sisteme de aer │2006/40 │NA │ │ │NA │ │ │ │ │ │ │
│condiţionat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│62. Sistem pe bază │R (CE) 79/ │X │X │X │X │X │X │ │ │ │ │
│de hidrogen │2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │^(6)│^ │^ │^ │^ │^ │^ │
│63. Siguranţă │R (CE) 661/ │^(6)│^ │^ │M^ │(6)│(6)│(6)│(6)│(6)│(6)│
│generală │2009 │ │(6)│(6)│(5) │M^ │M^ │M^ │M^ │M^ │M^ │
│ │ │ │ │ │ │(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│(5)│
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│64. Indicatori de │R (CE) 661/ │X A^│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│schimbare a vitezei │2009R (UE) │(4) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(GSI) │65/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│65. Sistem avansat │R (CE) 661/ │ │ │ │ │A J│A J│ │ │ │ │
│de frânare de │2009R (UE) │ │A │A │ │^ │^ │ │ │ │ │
│urgenţă (AEBS) │347/2012 │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│66. Sistem de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avertizare la │R (CE) 661/ │ │ │ │ │A J│A J│ │ │ │ │
│trecerea involuntară│2009R (UE) │ │A │A │ │^ │^ │ │ │ │ │
│peste liniile de │351/2012 │ │ │ │ │(5)│(5)│ │ │ │ │
│separare a benzilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de circulaţie (LDWS)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│67. Componente │R (CE) 661/ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │ │ │ │ │
│specifice pentru GPL│2009 R ONU │(2) │(2)│(2)│(2) │(2)│(2)│ │ │ │ │
│şi instalarea lor pe│67 │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │ │ │ │ │
│autovehicule │ │(4) │(4)│(4)│(4) │(4)│(4)│ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │X^ │ │ │ │ │ │ │
│68. Sisteme de │R (CE) 661/ │X^ │ │ │(2) │ │ │ │ │ │ │
│alarmă ale │2009 R ONU │(2) │ │ │B^ │ │ │ │ │ │ │
│vehiculelor (VAS) │97 │B^ │ │ │(4) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(4) │ │ │J^ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(5) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│69. Siguranţa din │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│punct de vedere │2009 R ONU │B │B │B │B │B │B │ │ │ │ │
│electric │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│70. Componente │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │ │ │ │ │
│specifice pentru gaz│R (CE) 661/ │(2) │(2)│(2)│(2) │(2)│(2)│ │ │ │ │
│natural comprimat │2009 R ONU │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │ │ │ │ │
│(GNC) şi instalarea │110 │(4) │(4)│(4)│(4) │(4)│(4)│ │ │ │ │
│lor pe autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│71. Rezistenţa │R (CE) 661/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cabinei │2009 R ONU │ │ │ │C │C │C │ │ │ │ │
│ │29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│72. Sistem eCall │R (UE) 2015/│A J^│ │ │A J^│ │ │ │ │ │ │
│ │758 │(5) │ │ │(5) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│RO1. Protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ocupanţilor │ │ │ │ │ │B J│B J│ │ │ │ │
│autovehiculelor │- │ │ │ │B J^│^ │^ │ │ │ │ │
│contra deplasării │ │ │ │ │(5) │(5)│(5)│ │ │ │ │
│mărfurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(încărcăturii)**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴────────────┴────┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

    NOTE EXPLICATIVE:
    *) Orice sistem de protecţie frontală furnizat odată cu vehiculul trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 78/2009, să fie prevăzut cu un număr de omologare de tip şi să fie marcat în consecinţă.
    **) Această cerinţă se aplică numai la omologarea vehiculelor din categoria N_1, N_2 sau N_3 provenite din modificarea vehiculelor din categoria M_1, M_2 sau M_3.
    În principiu, compartimentul (compartimentele) în care se găsesc toate locurile este (sunt) complet separat(e) de suprafaţa pentru încărcătură. Prin derogare de la această cerinţă, se pot transporta persoane şi mărfuri în acelaşi compartiment cu condiţia ca suprafaţa pentru încărcătură să fie echipată cu elemente de protecţie concepute să protejeze persoanele transportate împotriva deplasării încărcăturii în timpul mersului, inclusiv în caz de frânare bruscă şi de viraje.
    Elementele de protecţie (sistemele despărţitoare) trebuie concepute în conformitate cu dispoziţiile din secţiunile 3.2 şi 4.1 ale standardului ISO 27956:2009 „Vehicule rutiere - Protecţia încărcăturii în autoutilitare - Cerinţe şi metode de testare“.

    ^(1) Subansamblu electronic.
    ^(2) Componentă.
    ^(3) Vehicul.
    ^(4) Cerinţe de instalare.
    ^(5) Cerinţe pentru vehiculele concepute şi fabricate sau adaptate şi echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forţele armate.
    ^(6) Este obligatorie conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009; cu toate acestea, nu este prevăzută omologarea de tip unică pentru această cerinţă, deoarece această cerinţă include combinaţiile cerinţelor individuale 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A şi 64-71.
    X: Este obligatorie existenţa unui certificat de omologare de tip.
    A: Nu sunt permise alte excepţii în afara celor menţionate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip şi marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra încercărilor trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat de România.
    B: Trebuie îndeplinite cerinţele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie efectuate în totalitate; sub rezerva acordului autorităţii de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip şi nu este necesară o omologare de tip.
    C: Producătorul trebuie să demonstreze autorităţii de omologare că cerinţele esenţiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite.
    G: Cerinţe corespunzătoare cu categoria vehiculului de bază/incomplet (al cărui şasiu a fost utilizat la construcţia vehiculului). În cazul vehiculelor incomplete/completate, se acceptă îndeplinirea cerinţelor pentru vehiculele categoriei N corespunzătoare (pe baza masei maxime).
    H: Se efectuează încercările, fără să se aplice valorile-limită la nivelul zgomotului în mers.
    I: Nivel minim acceptat, Euro 4 (valori-limită precizate la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 de la anexa I a Directivei 70/220/CEE sau valori-limită precizate la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 din Regulamentul ONU nr. 83.05), numai în cazul utilizării de combustibili militari specifici.
    J: Îndeplinirea cerinţelor tehnice ale actului de reglementare este opţională. Conformitatea cu standardele militare specifice se demonstrează ca alternativă.
    K: Nivel minim acceptat, EURO IV (valori-limită precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 88/77/CEE sau valori-limită precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE sau valori-limită precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 5.2.1 din Regulamentul ONU nr. 49.04), numai în cazul utilizării de combustibili militari specifici.
    L: Se aplică doar cerinţele referitoare la indicii de sarcină şi viteză.
    M: Îndeplinirea cerinţelor tehnice ale actului de reglementare privind ESC este opţională.
    N: Pentru autovehiculele fabricate în mai multe etape, ce au la bază un autovehicul omologat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 şi a căror masă de referinţă după completare este mai mare de 2.840 kg, conformitatea se poate demonstra şi prin efectuarea de încercări cu sisteme portabile de măsurare a emisiilor, utilizând metoda descrisă în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 582/2011.
    NA: Nu se aplică acest act de reglementare (nu există niciun fel de cerinţe).

    CAP. III
    Omologarea de tip a vehiculelor agricole sau forestiere, precum şi a produselor utilizate la acestea
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    1. Prezentul capitol se aplică vehiculelor agricole sau forestiere noi, concepute şi fabricate în una sau mai multe etape, precum şi produselor noi concepute şi fabricate pentru astfel de vehicule.
    2. Prin vehicule agricole sau forestiere, în sensul prezentului capitol, se înţelege:
    a) tractoarele agricole sau forestiere (categoriile T şi C);
    b) remorcile agricole sau forestiere (categoria R);
    c) echipamentele remorcate interschimbabile agricole sau forestiere (categoria S), astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 167/2013.

    3. Prevederile prezentului capitol nu se aplică vehiculelor prevăzute la art. (2) alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Omologarea UE de tip a a vehiculelor agricole sau forestiere, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate utilizate la acestea
    Dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile la omologarea UE de tip a vehiculelor agricole sau forestiere, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate utilizate la acestea sunt cele prevăzute în:
    a) Regulamentul (UE) nr. 167/2013;
    b) Regulamentul delegat (UE) nr. 1.322/2014 al Comisiei din 19 septembrie 2014 de completare şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor agricole şi forestiere;
    c) Regulamentul delegat (UE) 2015/68 al Comisiei din 15 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la sistemul de frânare al vehiculelor pentru omologarea vehiculelor agricole şi forestiere;
    d) Regulamentul delegat (UE) 2018/985 al Comisiei din 12 februarie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de performanţă de mediu şi de performanţă a unităţii de propulsie ale vehiculelor agricole şi forestiere şi ale motoarelor acestora şi de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2015/96 al Comisiei;
    e) Regulamentul delegat (UE) 2015/208 al Comisiei din 8 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculului pentru vehiculele agricole şi forestiere;
    f) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/504 al Comisiei din 11 martie 2015 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele administrative pentru omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehicule agricole şi forestiere, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/504.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Omologarea naţională de tip a vehiculelor agricole sau forestiere
    La omologarea naţională de tip a vehiculelor agricole sau forestiere se aplică următoarele prevederi specifice:
    1. Cerinţele tehnice aplicabile la omologarea naţională de tip pentru serii nelimitate a remorcilor agricole sau forestiere (categoria R), a remorcilor lente pentru transport persoane, precum şi a echipamentelor remorcate interschimbabile (categoria S) sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul capitol.
    2. Cerinţele tehnice aplicabile la omologarea naţională de tip pentru serii nelimitate a tractoarelor agricole sau forestiere cu şenile (categoria C) şi a tractoarelor agricole sau forestiere cu roţi cu destinaţie specială (categoriile T4.1 şi T4.2) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul capitol.
    3. Cerinţele tehnice aplicabile la omologarea naţională de tip pentru serii mici a tractoarelor agricole sau forestiere (categoriile T şi C) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul capitol.
    4. Dispoziţiile administrative aplicabile sunt cele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 167/2013 şi în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/504.
    5. La omologarea naţională de tip se aplică următoarele dispoziţii administrative suplimentare:
    5.1. Cererea pentru acordarea omologării naţionale de tip şi dosarul informativ trebuie depuse la RAR de către producător sau reprezentantul legal al acestuia. Acestea trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 167/2013. Fişa de informaţii din dosarul informativ va conţine doar caracteristicile aplicabile procedurii de omologare alese şi categoriei de vehicul, caracteristici descrise în modelul din anexa I partea B a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/504. Suplimentar, dosarul va conţine:
    a) documentul prin care producătorul, dacă este cazul, îşi desemnează reprezentantul legal;
    b) copia de pe certificatul de acreditare a sistemului de management al calităţii (în cazul în care nu există, se va completa un chestionar de evaluare preliminară, în baza căruia RAR va efectua evaluarea iniţială a sistemului de management al calităţii).

    5.2. Vehiculele completate nu pot fi supuse omologării naţionale de tip multietapă dacă nu există o omologare naţională de tip acordată de RAR sau de un SM şi acceptată de RAR în conformitate cu prevederile subpct. 5.4 ori o omologare UE de tip valabilă pentru vehiculul de bază sau incomplet.
    5.3. Pentru vehiculele concepute şi fabricate sau adaptate şi echipate pentru a fi utilizate exclusiv de forţele armate, forţele de menţinere a ordinii publice (forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie sau poliţia de frontieră), serviciile de protecţie civilă sau serviciile de pompieri, MTIC poate acorda derogări de la cerinţele prevăzute în anexa nr. 1 sau 2 la prezentul capitol pentru elementele constructive specifice utilizării speciale, atunci când respectarea cerinţelor tehnice este incompatibilă cu utilizarea respectivă, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) în vederea omologării naţionale de tip, solicitantul omologării trebuie să pună la dispoziţia RAR un document emis de către autoritatea publică centrală sau instituţia publică care urmează a utiliza vehiculele, prin care să fie precizate elementele constructive specifice utilizării speciale care justifică acordarea unor derogări de la cerinţele prevăzute la omologarea de tip;
    b) în certificatul de omologare naţională de tip se vor menţiona derogările acordate. În CIV eliberată pentru aceste vehicule se va introduce o menţiune specifică.

    5.4. Dacă omologarea naţională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor cerinţe tehnice care sunt integral echivalente cu cerinţele tehnice naţionale prevăzute în anexa nr. 1 sau 2 la prezentul capitol, RAR acceptă omologarea respectivă fără efectuarea de încercări suplimentare şi procedează mai departe ca şi în cazul omologării naţionale de tip.
    5.5. Dacă omologarea naţională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor cerinţe tehnice care nu sunt integral echivalente cu cerinţele tehnice naţionale prevăzute în anexa nr. 1 sau 2 la prezentul capitol, RAR efectuează încercări numai pentru acele cerinţe tehnice naţionale care nu sunt respectate şi, în cazul în care rezultatul încercărilor suplimentare este favorabil, acordă omologarea naţională de tip.
    5.6. Respectarea cerinţelor tehnice prevăzute de prezenta secţiune şi de actele de reglementare enumerate în anexa nr. 1 sau 2 la prezentul capitol trebuie să fie demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de RAR sau de serviciile tehnice notificate de România.
    5.7. Încercările necesare sunt efectuate asupra vehiculelor reprezentative pentru tipul care urmează a fi omologat. Selecţia vehiculelor reprezentative se face utilizând principiul selectării cazului cel mai defavorabil.
    5.8. Producătorul, în calitatea sa de deţinător al unei omologări naţionale de tip, emite un CoC naţional, utilizând modelul de certificat prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/504, anexa III, dar având titlul „Certificat de conformitate pentru vehicule incomplete/complete/completate omologate naţional de tip“, care va însoţi fiecare vehicul, complet, incomplet sau completat, care a fost produs în conformitate cu tipul de vehicul omologat.
    5.8.1. În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul trebuie să completeze doar acele elemente din secţiunea 2 a CoC naţional care au fost adăugate sau modificate în stadiul actual al omologării şi, în cazul vehiculelor completate, să anexeze toate CoC emise în etapele anterioare.
    5.8.2. CoC naţional trebuie să fie completat integral şi să nu conţină restricţii de utilizare a vehiculului diferite de cele prevăzute de un act de reglementare.
    5.8.3. CoC naţional se întocmeşte astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de falsificare. În acest scop, hârtia folosită trebuie să fie protejată fie prin elemente grafice colorate, fie printr-un filigran cu marca de identificare a producătorului.
    5.8.4. Un duplicat al CoC naţional poate fi eliberat numai de către producător. Cuvântul „duplicat“ trebuie să fie perfect vizibil pe faţa oricărui duplicat al certificatului.    SECŢIUNEA a 4-a
    Omologarea ONU de tip a echipamentelor şi a pieselor care nu sunt reglementate de acte normative UE
    La omologarea de tip a echipamentelor şi pieselor care nu sunt reglementate de acte normative UE trebuie respectate prevederile regulamentelor ONU din tabelul următor:

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Obiectul omologării │Regulament│
│ │ONU │
├───────────────────────────┼──────────┤
│1. Dispozitive speciale de │65 │
│avertizare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│2. Plăci de identificare │69 │
│spate vehicule lente │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│3. Anvelope │106 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│4. Faruri cu fascicul de │113 │
│întâlnire simetric │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│5. Dispozitive retrofit │ │
│pentru controlul emisiilor │132 │
│poluante (REC) │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


    ANEXA 1

    la capitolul III
    CERINŢE TEHNICE
    pentru omologarea naţională de tip pentru serii nelimitate a remorcilor
    agricole sau forestiere (categoria R), a remorcilor lente pentru transport persoane,
    precum şi a echipamentelor remorcate interschimbabile (categoria S)

┌───┬─────────────┬────────────┬──┬───────────────────┐
│ │ │ │ │Categorii de │
│Nr.│Obiectul │Act de │Iv│vehicule │
│ │omologării │reglementare│ ├───┬───┬───┬───┬───┤
│ │ │ │ │R1 │R2 │R3 │R4 │S │
├───┼─────────────┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │C │C │C │C │C │
│ │Integritatea │R (UE) 2015/├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. │structurii │208 │a1│C │C │C │- │- │
│ │vehiculului │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │C │C │C │C │C │
├───┼─────────────┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Dispozitivele│ │a │A │A │A │A │A │
│ │de frânare şi│ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2. │cuplarea │R (UE) 2015/│a1│A │A^ │A^ │- │- │
│ │frânei │68 R ONU 13 │ │ │(1)│(1)│ │ │
│ │remorcii │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │A │A │A │A │A │
├───┼─────────────┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R (UE) 2015/│a │X │X │X │X │X │
│ │ │208 │ │ │ │ │ │ │
│ │Dispozitive │R ONU 3 │ │ │ │ │ │ │
│ │de iluminare │R ONU 4 ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │şi │R ONU 6 │ │ │ │ │ │ │
│3. │semnalizare │R ONU 7 │a1│X │X │X │- │- │
│ │luminoasă şi │R ONU 23 │ │ │ │ │ │ │
│ │sursele lor │R ONU 37 │ │ │ │ │ │ │
│ │de lumină │R ONU 38 ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │R ONU 69 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 91 │b │X │X │X │X │X │
│ │ │R ONU 128 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │B │B │B │B │B │
│ │ │R (UE) 2015/│ │ │ │ │ │ │
│ │ │208 ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│4. │Instalaţii de│R ONU 7 │a1│B │B │B │- │- │
│ │iluminat │R ONU 48 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 69 ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │R ONU 104 │b │B │B │B │B │B │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Exteriorul │ │a │A │A │A │A │A │
│ │vehiculului │R (UE) 2015/├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│5. │şi │208 │a1│A │A │A │- │- │
│ │accesoriile │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │A │A │A │A │A │
├───┼─────────────┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │Z │Z │Z │Z │A │
│ │Dispozitive │R (UE) 2015/│ │A │A │A │A │ │
│ │de prevenire │208 ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│6. │a utilizării │R ONU 62 │a1│A │A │A │- │- │
│ │neautorizate │R ONU 18 ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │Z │Z │Z │Z │A │
│ │ │ │ │A │A │A │A │ │
├───┼─────────────┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │B │B │B │B │B │
│ │Placă de │R (UE) 2015/├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│7. │înmatriculare│208 │a1│B │B │B │- │- │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │B │B │B │B │B │
├───┼─────────────┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │B │B │B │B │B │
│ │Placă │R (UE) 2015/├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│8. │regulamentară│208 │a1│B │B │B │- │- │
│ │şi marcarea │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │B │B │B │B │B │
├───┼─────────────┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │A │A │A │A │A │
│ │Dimensiunile │R (UE) 2015/├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│9. │şi masa │208 │a1│A │A │A │- │- │
│ │remorcii │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │A │A │A │A │A │
├───┼─────────────┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │A │A │A │A │A │
│ │Masa maximă │R (UE) 2015/├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│10.│tehnic │208 │a1│A │A │A │- │- │
│ │admisibilă │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │A │A │A │A │A │
├───┼─────────────┼────────────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │B │B │B │B │B │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a1│B │B │B │- │- │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │B │B │B │B │B │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │A │A │A │A │NA │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a1│A │A │A │- │- │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │A │A │A │A │NA │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │NA │NA │NA │NA │NA │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a1│NA │NA │NA │- │- │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │NA │NA │A │A │NA │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │
│ │ │ │a │(2)│(2)│(2)│(2)│(2)│
│ │ │ │ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │
│ │ │ │ │(3)│(3)│(3)│(3)│(3)│
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │X^ │X^ │X^ │ │ │
│ │ │ │a1│(2)│(2)│(2)│- │- │
│ │ │ │ │B^ │B^ │B^ │ │ │
│ │ │ │ │(3)│(3)│(3)│ │ │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │
│ │ │ │b │(2)│(2)│(2)│(2)│(2)│
│ │ │ │ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │
│ │ │ │ │(3)│(3)│(3)│(3)│(3)│
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │NA │NA │NA │NA │NA │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a1│NA │NA │NA │- │- │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │A │A │A │A │NA │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │
│ │Siguranţa │R (UE) 2015/│a │(2)│(2)│(2)│(2)│(2)│
│11.│sistemelor │208 │ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │
│ │electrice │ │ │(3)│(3)│(3)│(3)│(3)│
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │X^ │X^ │X^ │ │ │
│ │ │ │a1│(2)│(2)│(2)│- │- │
│ │ │ │ │B^ │B^ │B^ │ │ │
│ │ │ │ │(3)│(3)│(3)│ │ │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │
│ │ │ │b │(2)│(2)│(2)│(2)│(2)│
│ │ │ │ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │
│ │ │ │ │(3)│(3)│(3)│(3)│(3)│
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │C │C │C │C │C │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a1│C │C │C │- │- │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │C │C │C │C │C │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │A │A │A │A │A │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a1│A │A │A │- │- │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │A │A │A │A │A │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │A │A │A │A │A │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a1│A │A │A │- │- │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │A │A │A │A │A │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │A │A │A │A │A │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a1│A │A │A │- │- │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │A │A │A │A │A │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a │NA │NA │NA │NA │NA │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │a1│D │D │D │- │- │
│ │ │ ├──┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ │b │NA │NA │NA │NA │NA │
└───┴─────────────┴────────────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┘

    NOTE EXPLICATIVE:
    ^(1) Pentru remorcile echipate cu sistem de „frânare continuă“ (pneumatic, hidraulic) sau „frânare semicontinuă“ (hidropneumatic, pneumohidraulic) este obligatorie echiparea cu dispozitive automate de detectare a sarcinii pentru controlul forţelor de frânare.
    În cazul în care din motive tehnice remorca nu poate fi echipată cu un dispozitiv automat de detectare a sarcinii, aceasta poate fi echipată cu un dispozitiv care are cel puţin trei reglaje distincte pentru controlul forţelor de frânare.
    Pe remorcă se instalează permanent o etichetă ce conţine datele adecvate pentru a indica cursa utilă a dispozitivului de detectare a sarcinii, între poziţiile corespunzătoare stărilor neîncărcat, respectiv încărcat ale vehiculului, precum şi alte informaţii care să permită verificarea reglării dispozitivului.

    ^(2) Componentă.
    ^(3) Cerinţe de instalare
    a - pentru remorci agricole sau forestiere cu o viteză maximă constructivă mai mică sau egală cu 40 km/h;
    a1 - pentru remorci lente pentru transport persoane cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h;
    b - pentru remorci agricole sau forestiere cu o viteză maximă constructivă de peste 40 km/h;
    Iv - indice de viteză.

    A: Nu sunt permise alte excepţii în afara celor menţionate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip şi marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra încercărilor trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat de România.
    B: Trebuie îndeplinite cerinţele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie efectuate în totalitate; sub rezerva acordului autorităţii de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip şi nu este necesară o omologare de tip.
    C: Producătorul trebuie să demonstreze autorităţii de omologare că cerinţele esenţiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite.
    D:
    1. Remorcile lente pentru transport persoane sunt destinate numai transportului de pasageri aşezaţi.
    2. Remorcile lente pentru transport persoane trebuie să fie echipate cu banchete sau scaune fixate ferm pe elemente cu o rezistenţă corespunzătoare a caroseriei sau şasiului. Planul orizontal tangent la suprafaţa superioară a şezutului trebuie să fie la cel puţin 150 mm sub nivelul superior al obloanelor sau al marginii inferioare a geamurilor pentru remorcile a căror caroserie este de tipul închisă. Echiparea scaunelor sau a banchetelor cu centuri de siguranţă este facultativă.
    3. Deasupra fiecărei poziţii de şedere şi deasupra spaţiului liber pentru picioare aferent trebuie să existe o înălţime liberă de minimum 900 mm, măsurată de la punctul cel mai înalt al şezutului şi de cel puţin 1.350 mm de la nivelul planşeului în spaţiul pentru picioare. Se asigură un spaţiu liber de minimum 280 mm în faţa fiecărui scaun, măsurat de la planul vertical tangent la cel mai din faţă punct al şezutului.
    4. Dacă caroseria remorcii este de tipul închisă, aceasta trebuie prevăzută cu geamuri omologate conform Directivei 89/173/CEE anexa III, Directivei 92/22/CEE sau Regulamentului ONU nr. 43.
    5. Remorcile lente pentru transport persoane trebuie să fie prevăzute cu cel puţin o ieşire de siguranţă cu următoarele dimensiuni minime: înălţime 1.200 mm şi lăţime 550 mm.
    6. Obloanele sau uşile de acces trebuie să fie prevăzute cu balamale şi cu încuietori cu două poziţii sau sisteme de zăvorâre care să nu permită deschiderea accidentală în timpul mersului.
    7. Remorcile lente pentru transport persoane, cu caroserie de tip deschisă sau decapotabilă, trebuie să fie prevăzute cu un cadru de rezistenţă eficient în cazul răsturnării remorcii.
    8. Podeaua remorcilor lente pentru transport persoane nu poate fi la o distanţă faţă de sol mai mare de 750 mm.
    9. Remorcile lente pentru transport persoane trebuie să fie echipate cu suspensie.
    10. Remorcile lente pentru transport persoane trebuie prevăzute cu o plăcuţă pe care să fie inscripţionat numărul maxim de locuri admis.
    11. La calculul numărului maxim de locuri admis se consideră că masa fiecărui pasager este de 75 kg.
    12. Următoarele cerinţe se aplică pentru calcularea locurilor aşezate:
    a) fiecare scaun individual se calculează ca un loc aşezat;
    b) în cazul unei banchete, orice spaţiu care are lăţimea de cel puţin 400 mm măsurată la nivelul şezutului se calculează ca un loc aşezat.
    c) cu toate acestea, un spaţiu astfel cum este menţionat la lit. (b) nu se calculează ca un loc aşezat atunci când:
    (i) bancheta include elemente care împiedică manechinul să fie aşezat în mod natural - de exemplu: prezenţa unei zone care întrerupe suprafaţa nominală a scaunului;
    (ii) forma podelei care se află chiar în faţa unui presupus loc aşezat (de exemplu, prezenţa unui tunel) împiedică ca picioarele manechinului să se poziţioneze în mod natural.


    13. Remorcile lente pentru transport persoane trebuie prevăzute cu un sistem optic sau acustic de avertizare din remorcă a conducătorului tractorului, pentru cazuri de urgenţă.

    X: Este obligatorie existenţa unui certificat de omologare de tip.
    Z: Aplicabil doar în cazul echipamentelor remorcate interschimbabile care intră în categoria R din cauza raportului între masa maximă tehnic admisibilă şi masa proprie de minimum 3,0.
    NA: Nu se aplică.


    ANEXA 2

    la capitolul III
    CERINŢE TEHNICE
    pentru omologarea naţională de tip pentru serii nelimitate a tractoarelor
    agricole sau forestiere cu şenile (categoria C) şi a tractoarelor agricole
    sau forestiere cu roţi cu destinaţie specială (categoriile T4.1 şi T4.2),
    precum şi pentru omologarea naţională de tip pentru serii mici a tractoarelor
    agricole sau forestiere (categoriile T şi C)

┌───┬────────────────┬────────────────┬──┬──┬───────────────────────────────┐
│ │Obiectul │Act de │ │ │Categorii de vehicule │
│Nr.│omologării │reglementare │Av│Iv├───┬────┬───┬────┬────┬────┬───┤
│ │ │ │ │ │T1 │T2 │T3 │T4.1│T4.2│T4.3│C │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Integritatea │ │ │a │C │C │C │C │C │C │I │
│1. │structurii │R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │vehiculului │ │ │b │C │C │C │C │C │C │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Viteza maximă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │constructivă, │ │ │a │A │A │A │A │A │A │I │
│ │regulatorul de │R (UE) 2015/208 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │turaţie şi │R ONU 89 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │dispozitivele de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limitare a │ │ │b │A │A │A │A │A │A │I │
│ │vitezei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Dispozitivele de│ │ │a │A │A │A │A │A │A │A │
│ │frânare şi │R (UE) 2015/68 R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │cuplarea frânei │ONU 13 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │remorcii │ │ │b │A │A │A │A │A │A │A │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Direcţia pentru │R (UE) 2015/208 │ │a │NA │NA │NA │NA │NA │NA │NA │
│4. │tractoarele │R ONU 79 │Y ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │rapide │ │ │b │C │C │C │C │C │C │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │a │C │C │C │C │C │C │I │
│5. │Direcţia │R (UE) 2015/208 │Y ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │NA │NA │NA │NA │NA │NA │NA │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │a │B │B │B │B │B │B │B │
│6. │Vitezometrul │R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │B │B │B │B │B │B │B │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Câmpul vizual şi│ │ │a │A │A │A │A │A │A │I │
│7. │ştergătoare │R (UE) 2015/208 │Y ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │A │A │A │A │A │A │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │ │
│ │ │ │ │a │(2)│(2) │(2)│(2) │(2) │(2) │I │
│ │ │ │ │ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │ │
│ │ │R (UE) 2015/208 │ │ │(4)│(4) │(4)│(4) │(4) │(4) │ │
│8. │Geamuri │R ONU 43 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │ │
│ │ │ │ │b │(2)│(2) │(2)│(2) │(2) │(2) │I │
│ │ │ │ │ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │ │
│ │ │ │ │ │(4)│(4) │(4)│(4) │(4) │(4) │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │X^ │X^ │ │X^ │X^ │X^ │ │
│ │ │R (UE) 2015/208 │ │a │(2)│(2) │NA │(2) │(2) │(2) │I │
│ │ │R ONU 46 R ONU │ │ │B^ │B^ │ │B^ │B^ │B^ │ │
│ │Oglinzi │81 (Aplicabil │ │ │(4)│(4) │ │(4) │(4) │(4) │ │
│9. │retrovizoare │pentru T şi C cu│Y ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │scaun de tip şa │ │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │ │
│ │ │şi ghidon) │ │b │(2)│(2) │(2)│(2) │(2) │(2) │I │
│ │ │ │ │ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │ │
│ │ │ │ │ │(4)│(4) │(4)│(4) │(4) │(4) │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Sisteme de │ │ │a │C │C │C │C │C │C │I │
│ │informare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10.│conducătorului │R (UE) 2015/208 │Y ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │auto │ │ │b │C │C │C │C │C │C │I │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │R (UE) 2015/208 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 6 │ │a │X │X │X │X │X │X │X │
│ │ │R ONU 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dispozitive de │R ONU 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │iluminare şi │R ONU 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │semnalizare │R ONU 37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11.│luminoasă şi │R ONU 38 │Y ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │sursele lor de │R ONU 69 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lumină │R ONU 77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 98 │ │b │X │X │X │X │X │X │X │
│ │ │R ONU 99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 112 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 113 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 119 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 128 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │R (UE) 2015/208 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 7 │ │a │B │B │B │B │B │B │I │
│ │Instalaţii de │R ONU 48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12.│iluminat │R ONU 69 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │R ONU 77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R ONU 104 │ │b │B │B │B │B │B │B │I │
│ │ │R ONU 123 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Sisteme de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ocupanţilor │ │ │a │B │B │B │B │B │B │I │
│ │vehiculului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv │R (UE) 2015/208 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13.│amenajări │R ONU 21 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │interioare, │R ONU 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tetiere, centuri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de siguranţă, │ │ │b │B │B │B │B │B │B │I │
│ │portiere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Exteriorul │ │ │a │A │A │A │A │A │A │A │
│14.│vehiculului şi │R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │accesoriile │ │ │b │A │A │A │A │A │A │A │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │ │
│ │ │ │Y │a │(1)│(1) │(1)│(1) │(1) │(1) │I │
│ │ │ │ │ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │ │
│ │Compatibilitate │R (UE) 2015/208 │ │ │(3)│(3) │(3)│(3) │(3) │(3) │ │
│15.│electromagnetică│R ONU 10 ├──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │ │
│ │ │ │ │b │(1)│(1) │(1)│(1) │(1) │(1) │I │
│ │ │ │ │ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │ │
│ │ │ │ │ │(3)│(3) │(3)│(3) │(3) │(3) │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Dispozitive de │R (UE) 2015/208 │Y │a │B │B │B │B │B │B │I │
│16.│avertizare │R ONU 28 ├──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │acustică │ │ │b │B │B │B │B │B │B │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │ │
│ │ │ │Y │a │(2)│(2) │(2)│(2) │(2) │(2) │I │
│ │ │ │ │ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │ │
│ │Sisteme de │R (UE) 2015/208 │ │ │(4)│(4) │(4)│(4) │(4) │(4) │ │
│17.│încălzire │R ONU 122 ├──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │ │
│ │ │ │ │b │(2)│(2) │(2)│(2) │(2) │(2) │I │
│ │ │ │ │ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │C^ │ │
│ │ │ │ │ │(4)│(4) │(4)│(4) │(4) │(4) │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Dispozitive de │ │Y │a │A │A │A │A │A │A │I │
│ │prevenire a │R (UE) 2015/208 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18.│utilizării │R ONU 62 R ONU ├──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │neautorizate │18 │ │b │A │A │A │A │A │A │I │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Placă de │ │ │a │B │B │B │B │B │B │I │
│19.│înmatriculare │R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │B │B │B │B │B │B │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Placă │ │ │a │B │B │B │B │B │B │I │
│20.│regulamentară şi│R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │marcarea │ │ │b │B │B │B │B │B │B │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Dimensiunile şi │ │ │a │A │A │A │A │A │A │I │
│21.│masa remorcii │R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │A │A │A │A │A │A │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Masa maximă │ │ │a │A │A │A │A │A │A │A │
│22.│tehnic │R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │admisibilă │ │ │b │A │A │A │A │A │A │A │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │a │A │A │A │A │A │A │I │
│23.│Mase de balast │R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │A │A │A │A │A │A │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Siguranţa │ │ │a │B │B │B │B │B │B │B │
│24.│sistemelor │R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │electrice │ │ │b │B │B │B │B │B │B │B │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Rezervor de │ │ │a │B │B │B │B │B │B │B │
│25.│combustibil │R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │B │B │B │B │B │B │B │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Dispozitive de │ │ │a │NA │NA │NA │NA │NA │NA │NA │
│26.│protecţie spate │R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │NA │NA │NA │NA │NA │NA │NA │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Protecţie │ │ │a │NA │NA │NA │NA │NA │NA │NA │
│27.│laterală │R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │NA │NA │NA │NA │NA │NA │NA │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Platforme de │ │ │a │A │A │A │A │A │A │I │
│28.│încărcare │R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │A │A │A │A │A │A │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Dispozitive de │ │ │a │C │C │C │C │C │C │I │
│29.│remorcare │R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │C │C │C │C │C │C │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │X^ │X ^ │X^ │X^ │X^ │X^ │ │
│ │ │ │ │a │(2)│(2) │(2)│(2) │(2) │(2) │NA │
│ │ │R (UE) 2015/208 │ │ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │ │
│ │ │R ONU 30 R ONU │ │ │(4)│(4) │(4)│(4) │(4) │(4) │ │
│30.│Pneuri │54 R ONU 75 R │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ONU 106 R ONU │ │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │ │
│ │ │117 │ │b │(2)│(2) │(2)│(2) │(2) │(2) │NA │
│ │ │ │ │ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │ │
│ │ │ │ │ │(4)│(4) │(4)│(4) │(4) │(4) │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Dispozitive │ │Y │a │NA │NA │NA │NA │NA │NA │NA │
│31.│antiîmproşcare │R (UE) 2015/208 ├──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │A │A │A │A │A │A │NA │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │a │C │C │C │C │C │C │C │
│32.│Mers înapoi │R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │C │C │C │C │C │C │C │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │a │NA │NA │NA │NA │NA │NA │A │
│33.│Şenile │R (UE) 2015/208 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │NA │NA │NA │NA │NA │NA │A │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │ │
│ │ │ │ │a │(2)│(2) │(2)│(2) │(2) │(2) │I │
│ │ │ │ │ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │ │
│ │ │R (UE) 2015/208 │ │ │(4)│(4) │(4)│(4) │(4) │(4) │ │
│34.│Cuplaje mecanice│R ONU 55 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │ │
│ │ │ │ │b │(2)│(2) │(2)│(2) │(2) │(2) │I │
│ │ │ │ │ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │A^ │ │
│ │ │ │ │ │(4)│(4) │(4)│(4) │(4) │(4) │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Dispozitive de │ │ │a │A │NA │NA │NA │A │A │NA │
│ │protecţie în caz│R (UE) 1.322/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│35.│de răsturnare │2014 OCDE 3 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │(încercări │ │ │b │A │NA │NA │NA │A │A │NA │
│ │dinamice) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Dispozitive de │R (UE) 1.322/ │ │a │NA │NA │NA │NA │NA │NA │A │
│ │protecţie în caz│2014 OCDE 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36.│de răsturnare │(Aplicabil │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │(tractoare cu │pentru C1, C2, │ │b │NA │NA │NA │NA │NA │NA │A │
│ │şenile) │C4.2 şi C4.3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │R (UE) 1.322/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dispozitive de │2014 OCDE 4 │ │a │A │NA │NA │NA │A │A │A │
│ │protecţie în caz│(Aplicabil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│37.│de răsturnare │pentru T1/C1, │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │(încercări │T4.2/C4.2 şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │statice) │T4.3/C4.3) │ │b │A │NA │NA │NA │A │A │A │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Dispozitive de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţie în caz│ │ │a │NA │A │A │NA │NA │A │A │
│ │de răsturnare │R (UE) 1.322/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38.│montate în faţă │2014 OCDE 6 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │(tractoare cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ecartament │ │ │b │NA │A │A │NA │NA │A │A │
│ │îngust) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Dispozitive de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţie în caz│ │ │a │NA │A │A │NA │NA │A │A │
│ │de răsturnare │R (UE) 1.322/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│39.│montate în spate│2014 OCDE 7 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │(tractoare cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ecartament │ │ │b │NA │A │A │NA │NA │A │A │
│ │îngust) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Dispozitive de │ │ │a │A │A │A │A │A │A │I │
│ │protecţie contra│R (UE) 1.322/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40.│căderii │2014 OCDE 10 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │obiectelor │ │ │b │A │A │A │A │A │A │I │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Scaune pentru │R (UE) 1.322/ │ │a │B │B │B │B │B │B │I │
│41.│pasageri │2014 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │B │B │B │B │B │B │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Nivelul │ │a │A │A │A │A │A │A │A │A │
│ │zgomotului la │R (UE) 1.322/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42.│care este expus │2014 OCDE 5 ├──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │conducătorul │ │ │b │A │A │A │A │A │A │A │
│ │auto │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Scaunul şi │R (UE) 1.322/ │ │a │A │A │A │A │A │A │A │
│43.│poziţia │2014 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │conducătorului │ │ │b │A │A │A │A │A │A │A │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │
│ │ │ │ │a │(3)│(3))│(3)│(3) │(3) │(3) │(3)│
│ │Spaţiul de │ │ │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │
│ │manevră şi de │R (UE) 1.322/ │ │ │(2)│(2) │(2)│(2) │(2) │(2) │(2)│
│44.│acces la postul │2014 R ONU 43 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │de conducere │ │ │ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │
│ │ │ │ │b │(3)│(3))│(3)│(3) │(3) │(3) │(3)│
│ │ │ │ │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │
│ │ │ │ │ │(2)│(2) │(2)│(2) │(2) │(2) │(2)│
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Prizele de │R (UE) 1.322/ │ │a │B │B │B │B │B │B │B │
│45.│putere │2014 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │B │B │B │B │B │B │B │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │a │B │B │B │B │B │B │B │
│ │Protecţia │R (UE) 1.322/ │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│46.│elementelor de │2014 │ │b │B │B │B │B │B │B │B │
│ │acţionare │ │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │R (UE) 1.322/ │ │a │A │A │A │A │A │A │I │
│ │Ancorajele │2014 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│47.│centurilor de │R ONU 14 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │siguranţă │R ONU 16 │ │b │A │A │A │A │A │A │I │
│ │ │OCDE 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Centuri de │R (UE) 1.322/ │ │a │X │X │X │X │X │X │I │
│48.│siguranţă │2014 R ONU 16 ├──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │X │X │X │X │X │X │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │ │
│ │ │ │ │a │(3)│(3) │(3)│(3) │(3))│(3) │I │
│ │OPS, Protecţia │ │ │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │ │
│ │contra │R (UE) 1.322/ │ │ │(2)│(2) │(2)│(2) │(2) │(2) │ │
│49.│penetrării │2014 R ONU 43 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │obiectelor │ │ │ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │B^ │ │
│ │ │ │ │b │(3)│(3) │(3)│(3) │(3) │(3) │I │
│ │ │ │ │ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │X^ │ │
│ │ │ │ │ │(2)│(2) │(2)│(2) │(2) │(2) │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Sistemul de │R (UE) 1.322/ │ │a │B │B │B │B │B │B │B │
│50.│evacuare │2014 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │B │B │B │B │B │B │B │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Manualul de │R (UE) 1.322/ │ │a │C │C │C │C │C │C │C │
│51.│utilizare │2014 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │C │C │C │C │C │C │C │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Sistemele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │control, │ │ │a │A │A │A │A │A │A │I │
│ │inclusiv în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │special │R (UE) 1.322/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│52.│dispozitivele de│2014 R ONU 79 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │oprire de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │urgenţă şi cele │ │ │b │A │A │A │A │A │A │I │
│ │automate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │împotriva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │riscurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanice, altele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │decât cele │ │ │a │A │A │A │A │A │A │I │
│ │menţionate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │art. 18 alin. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(2) lit. (a), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(b), (g), (k) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din Regulamentul│R (UE) 1.322/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│53.│(UE) nr. 167/ │2014 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │2013, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │împotriva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spargerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conductelor care│ │ │b │A │A │A │A │A │A │I │
│ │transportă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lichide, precum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi a deplasării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necontrolate a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vehiculului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Apărătoare şi │R (UE) 1.322/ │ │a │B │B │B │B │B │B │I │
│54.│dispozitive de │2014 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │protecţie │ │ │b │B │B │B │B │B │B │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Informaţii, │R (UE) 1.322/ │ │a │B │B │B │B │B │B │I │
│55.│avertizări şi │2014 R ONU 60 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │marcaje │ │ │b │B │B │B │B │B │B │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Materiale şi │R (UE) 1.322/ │Y │a │B │B │B │B │B │B │I │
│56.│produse │2014 ├──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │B │B │B │B │B │B │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │R (UE) 1.322/ │Y │a │C │C │C │C │C │C │I │
│57.│Baterii │2014 ├──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │C │C │C │C │C │C │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Ieşirea de │R (UE) 1.322/ │ │a │B │B │B │B │B │B │I │
│58.│urgenţă │2014 R ONU 43 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │ │ │b │B │B │B │B │B │B │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Sistemul de │ │ │a │C │C │C │C │C │C │I │
│ │ventilaţie şi │R (UE) 1.322/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│59.│filtrare din │2014 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │cabină │ │ │b │C │C │C │C │C │C │I │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │Viteza de ardere│R (UE) 1.322/ │ │a │B │B │B │B │B │B │I │
│60.│a materialului │2014 │ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │cabinei │ │ │b │B │B │B │B │B │B │I │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │R (UE) 2018/985 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │[etapele de │ │a │A │A │A │A │A │A │A │
│ │ │emisii din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│61.│Emisii poluante │Directiva 97/68/│ ├──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │CE, Directiva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2000/25/CE şi R │ │b │A │A │A │A │A │A │A │
│ │ │(UE) 2016/1.628]│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────┼──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │R (UE) 2018/985 │Y │a │A │A │A │A │A │A │I │
│ │Nivelul sonor │[valorile-limită│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│62.│(extern) │conform R (UE) ├──┼──┼───┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤
│ │ │nr. 167/2013] │ │b │A │A │A │A │A │A │I │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────┴────────────────┴──┴──┴───┴────┴───┴────┴────┴────┴───┘

    NOTE EXPLICATIVE:
    ^(1) Subansamblu.
    ^(2) Componentă.
    ^(3) Vehicul.
    ^(4) Cerinţe de instalare
    a - pentru tractoarele cu o viteză maximă constructivă mai mică sau egală cu 40 km/h;
    b - pentru tractoarele cu o viteză maximă constructivă de peste 40 km/h;
    Av - autovehicule;
    Iv - indice de viteză.
    A: Nu sunt permise alte excepţii în afara celor menţionate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip şi marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra încercărilor trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat de România.
    B: Trebuie îndeplinite cerinţele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie efectuate în totalitate; sub rezerva acordului autorităţii de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip şi nu este necesară o omologare de tip.
    C: Producătorul trebuie să demonstreze autorităţii de omologare că cerinţele esenţiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite.
    X: Este obligatorie existenţa unui un certificat de omologare de tip.
    I: Acelaşi ca pentru T conform categoriei.
    Y: Actele relevante pentru autovehicule sunt acceptate ca echivalente, după cum se specifică în actul delegat.
    NA: Nu se aplică.

    CAP. IV
    Omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor, precum şi a produselor utilizate la acestea
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    1. Prezentul capitol se aplică vehiculelor cu două sau trei roţi şi cvadriciclurilor noi concepute şi fabricate în una sau mai multe etape, precum şi produselor noi, concepute şi fabricate pentru astfel de vehicule.
    2. Prin vehicule cu două sau trei roţi şi cvadricicluri, în sensul prezentului capitol, se înţeleg:
    a) mopede cu două roţi (categoria L1e);
    b) mopede cu trei roţi (categoria L2e);
    c) motociclete cu două roţi (categoria L3e);
    d) motociclete cu două roţi cu ataş (categoria L4e);
    e) mototricicluri (categoria L5e);
    f) cvadricicluri uşoare (categoria L6e);
    g) cvadricicluri grele (categoria L7e), astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 168/2013.

Prevederile prezentului capitol nu se aplică vehiculelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013. SECŢIUNEA a 2-a
    Omologarea UE de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate utilizate la acestea
    Dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile la omologarea UE de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate utilizate la acestea sunt cele prevăzute în:
    a) Regulamentul (UE) nr. 168/2013;
    b) Regulamentul delegat (UE) nr. 3/2014 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculului pentru omologarea vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor;
    c) Regulamentul delegat (UE) nr. 44/2014 al Comisiei din 21 noiembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte construcţia vehiculelor şi cerinţele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roţi şi a cvadriciclurilor;
    d) Regulamentul delegat (UE) nr. 134/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele referitoare la performanţele de mediu şi ale sistemului de propulsie şi de modificare a anexei V la acesta;
    e) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 901/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele administrative pentru omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Omologarea ONU de tip a echipamentelor şi a pieselor care nu sunt reglementate de acte normative UE
    La omologarea de tip a echipamentelor şi pieselor care nu sunt reglementate de acte normative UE trebuie respectate prevederile Regulamentelor ONU din tabelul următor:

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Obiectul omologării │Regulament│
│ │ONU │
├───────────────────────────┼──────────┤
│1. Căşti de protecţie │ │
│pentru conducătorii şi │22 │
│pasagerii motocicletelor şi│ │
│mopedelor │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│2. Dispozitive speciale de │65 │
│avertizare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│3. Garnituri de frână de │90 │
│înlocuire │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│4. Faruri cu fascicul de │113 │
│întâlnire simetric │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


    CAP. V
    Acordarea numărului naţional de registru şi eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării, introducerii pe piaţă sau punerii la dispoziţie pe piaţă a vehiculelor
    SECŢIUNEA 1
    Obiectul
    Prezentul capitol cuprinde dispoziţiile administrative referitoare la acordarea numărului naţional de registru prin procedura înregistrării naţionale de tip în baza de date a RAR şi eliberarea CIV vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la capitolele II, III şi IV, în vederea înmatriculării, înregistrării, introducerii pe piaţă sau punerii la dispoziţie pe piaţă a acestora.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Acordarea numărului naţional de registru prin procedura înregistrării naţionale de tip
    1. Pentru vehiculele omologate de tip, în vederea acordării numărului naţional de registru, solicitantul, persoană juridică română, care poate fi producătorul, reprezentantul desemnat al acestuia, importatorul sau distribuitorul desemnat de către producător, de către reprezentantul acestuia ori de către un distribuitor al acestuia dintr-un SM, trebuie să prezinte:
    a) o cerere de acordare a numărului naţional de registru, care conţine numărul de omologare de tip UE sau numărul de omologare naţională de tip, inclusiv extinderea acestuia şi varianta şi versiunea pentru care se doreşte numărul naţional de registru;
    b) o copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al solicitantului;
    c) o copie de pe documentul prin care producătorul îşi desemnează reprezentantul sau de pe documentul de împuternicire pentru a solicita acordarea numărului naţional de registru, după caz;
    d) pentru vehiculele omologate UE de tip, un model de CoC pentru un vehicul din tipul/varianta/versiunea/extensia valabil/valabilă al/a certificatului de omologare UE de tip/configuraţia CIV pentru care se solicită acordarea numărului naţional de registru;
    e) fişa tehnică a tipului/variantei/versiunii/extensiei valabil/valabile al/a certificatului de omologare UE de tip/configuraţiei CIV al/a vehiculului pentru care se solicită acordarea numărului naţional de registru (semnată şi ştampilată de solicitant).

    2. Pentru clarificarea anumitor date ce stau la baza acordării numărului naţional de registru, RAR poate cere prezentarea vehiculului în cauză pentru identificare şi/sau verificări de conformitate.
    3. Pe durata valabilităţii numărului naţional de registru, RAR efectuează verificările prevăzute prin Convenţia-cadru definită la capitolul I secţiunea a 2-a pct. 1 lit. b).
    4. Dacă prin verificările efectuate în conformitate cu pct. 3 sunt identificate neconformităţi între caracteristicile vehiculelor comercializate şi specificaţia ce a stat la baza acordării numărului naţional de registru, RAR ia măsuri pentru eliminarea neconformităţilor constatate, care pot include retragerea numărului naţional de registru, acordarea unui număr naţional de registru nou, înlocuirea CIV.
    5. Dacă prin verificările efectuate în conformitate cu pct. 3 sunt identificate în mod repetat, pentru o anumită marcă de vehicule, neconformităţi între caracteristicile vehiculelor comercializate şi specificaţia ce a stat la baza acordării numărului naţional de registru, în afara măsurilor prevăzute la pct. 4, RAR poate extinde efectuarea verificărilor de conformitate la mai multe tipuri/variante/versiuni ale vehiculelor din marca respectivă.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Eliberarea CIV
    1. La cererea deţinătorului numărului naţional de registru, RAR va emite numărul solicitat de CIV în vederea înmatriculării, înregistrării, introducerii pe piaţă sau punerii la dispoziţie pe piaţă a vehiculelor noi numai dacă atât numărul naţional de registru acordat acestora, cât şi CoC furnizat pentru fiecare vehicul în parte sunt valabile la data eliberării CIV.
    2. În cazul vehiculelor incomplete, RAR emite CIV şi înregistrează în baza de date doar seriile CIV fără a înregistra şi VIN vehiculelor respective. În CIV eliberată pentru aceste vehicule se va introduce o menţiune specifică prin care să se indice că CIV a fost eliberată numai în scopul completării vehiculului.
    SECŢIUNEA a 4-a
    Înmatricularea, înregistrarea, introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă a vehiculelor
    Fără a aduce atingere dispoziţiilor din secţiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 şi din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 referitoare la clauza de salvgardare pentru vehiculele conforme şi la măsurile aplicabile pentru vehiculele neconforme cu tipul omologat, vehiculele pot fi înmatriculate, înregistrate, introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă numai dacă sunt însoţite de o CIV valabilă, emisă potrivit secţiunii a 3-a.
    SECŢIUNEA a 5-a
    Înmatricularea, înregistrarea, introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă a vehiculelor prin aplicarea procedurii de sfârşit de serie
    Înmatricularea, înregistrarea, introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă a vehiculelor prin aplicarea procedurii de sfârşit de serie se efectuează în conformitate cu:
    a) art. 49 şi anexa V lit. B pct. 1 din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru vehiculele care fac obiectul capitolului II;
    b) art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, pentru vehiculele care fac obiectul capitolului III;
    c) art. 44 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, pentru vehiculele care fac obiectul capitolului IV.

    CAP. VI
    Omologarea ONU de tip a întregului vehicul, a vehiculelor, precum şi a echipamentelor şi pieselor utilizate la acestea
    1. Omologarea ONU de tip se acordă în conformitate cu Acordul privind adoptarea de Regulamente tehnice armonizate ONU aplicabile vehiculelor cu roţi, echipamentelor şi pieselor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe vehicule cu roţi şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor Regulamente ONU, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, Revizia 3, denumit în continuare Acordul de la Geneva, şi a Regulamentelor ONU anexate la acesta.
    2. În calitate de autoritate de omologare, RAR ţine evidenţa certificatelor de omologare ONU emise în România şi a celor primite de la departamentele administrative ale celorlalte state care sunt părţi contractante la Acordul de la Geneva.
    3. La cererea solicitantului omologării de tip, RAR acordă omologarea ONU de tip în conformitate cu prevederile Regulamentelor ONU aplicabile.
    4. Pentru obţinerea omologării ONU de tip şi eliberarea certificatelor de omologare ONU de tip, producătorii adresează RAR o cerere însoţită de documentele precizate în fiecare Regulament ONU. Documentele respective trebuie să poarte antetul producătorului şi trebuie să fie redactate în limba română, precum şi în limba franceză sau engleză.
    5. În vederea efectuării încercărilor prevăzute de Regulamentele ONU, producătorii vor pune la dispoziţia RAR sau a serviciilor tehnice notificate de România, după caz, documentele precizate în Regulamentele ONU respective.
    6. La acordarea omologării ONU de tip se vor respecta prevederile administrative în conformitate cu Regulamentele ONU în baza cărora se acordă omologarea ONU de tip, precum şi cele prevăzute în apendicele la Acordul de la Geneva, după cum urmează:
    a) proceduri privind conformitatea producţiei - anexa 1;
    b) evaluarea, desemnarea şi notificarea serviciilor tehnice - anexa 2, partea 1;
    c) standarde pe care trebuie să le îndeplinească serviciile tehnice - anexa 2, partea 2;
    d) procedură pentru evaluarea serviciilor tehnice - anexa 2, partea 3;
    e) proceduri pentru omologările de tip ONU - anexa 3;
    f) numerotarea omologărilor de tip ONU - anexa 4;
    g) circuitul documentaţiei de omologare - anexa 5;
    h) proceduri pentru rezolvarea problemelor de interpretare cu privire la aplicarea regulamentelor ONU şi acordarea omologărilor în temeiul acestor regulamente - anexa 6;
    i) procedură pentru acordarea de derogări pentru noile tehnologii - anexa 7;
    j) condiţii generale pentru metodele de testare virtuală - anexa 8.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016