Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 13 aprilie 2021  privind certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol, RACR-AD-FSH    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 13 aprilie 2021 privind certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol, RACR-AD-FSH

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 aprilie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 275 din 13 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 446 din 27 aprilie 2021.
──────────
    CAP. I
    Generalităţi
    1.1. Scop
    1. Scopul prezentei reglementări de aeronautică civilă este stabilirea cerinţelor pentru evaluarea, certificarea şi supravegherea organizaţiilor care furnizează servicii de handling la sol pe aerodromurile din România.
    2. Serviciile de handling la sol, atât pentru transportul aerian comercial, cât şi pentru aviaţia generală, urmăresc să menţină regularitatea şi eficienţa operaţiunilor de zbor şi de aerodrom. Serviciile de handling la sol pot fi furnizate de un operator aerian, de un operator/administrator al aerodromului sau de o organizaţie independentă.
    3. Atunci când serviciile de handling la sol sunt furnizate de un operator aerian sau de un operator/administrator al aerodromului, această organizaţie este considerată, în sensul prezentei reglementări, drept furnizor de servicii de handling la sol.

    1.2. Aplicabilitate
    Prevederile prezentei reglementări sunt obligatorii şi se aplică:
    a) organizaţiilor, persoane juridice, care solicită Autorităţii Aeronautice Civile Române, denumită în continuare AACR, certificarea pentru furnizarea serviciilor de handling la sol pe aerodromurile de pe teritoriul României, precum şi celor care deţin un certificat de furnizor de servicii de handling la sol;
    b) operatorilor/administratorilor ai aerodromurilor;
    c) operatorilor aerieni care realizează în sistem propriu servicii de handling la sol (self-handling).


    1.3. Prevederi generale
    1. AACR evaluează, certifică şi supraveghează organizaţiile care furnizează servicii de handling la sol în baza atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei reglementări.
    2. Pentru a putea desfăşura activităţi de handling la sol pe un aerodrom din România, furnizorul de servicii de handling la sol trebuie să deţină un certificat valabil, emis de AACR.
    3. Toate activităţile privind certificarea şi supravegherea furnizorilor de servicii de handling la sol sunt activităţi desfăşurate în baza atribuţiilor delegate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi se tarifează conform prevederilor legale în vigoare.
    4. AACR poate să limiteze, să suspende sau să revoce certificatul unui furnizor de servicii de handling la sol în cazul în care constată că nu sunt menţinute condiţiile iniţiale de certificare sau cerinţele specifice impuse de AACR; limitarea, suspendarea, revocarea certificatului unui furnizor de servicii de handling la sol nu presupun rambursarea tarifelor stabilite conform prevederilor legale, achitate pentru activităţile prestate de AACR.
    5. În aplicarea prezentei reglementări, AACR emite proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă.

    1.4. Documente de referinţă
    a) Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Reglementarea aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR- APSH, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/2007;
    d) Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 şi (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului;
    e) Doc ICAO 10121 - Manual de handling la sol (Manual on Ground Handling), ediţia curentă, emis de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale;
    f) Anexa 19 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944.

    1.5. Definiţii
    În sensul prezentei reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) anexă la certificat - document ataşat la certificat, prin care sunt precizate activităţile de handling la sol certificate care pot fi desfăşurate pe aerodrom de către deţinătorul certificatului ca furnizor de servicii de handling la sol;
    b) certificare - formă de recunoaştere care atestă că un furnizor de servicii de handling la sol se conformează cerinţelor stabilite prin reglementări specifice, precum şi eliberarea unui certificat corespunzător care atestă conformitatea;
    c) certificat - document emis de AACR în conformitate cu reglementările specifice aplicabile, ca rezultat al certificării;
    d) facilităţi - baza materială necesară pentru îndeplinirea responsabilităţilor asociate furnizării serviciilor de handling la sol;
    e) furnizor de servicii de handling la sol - persoană juridică care prestează utilizatorilor aerodromului una sau mai multe categorii de servicii de handling la sol;
    f) manual operaţional - un manual care conţine proceduri, instrucţiuni şi ghiduri pentru utilizarea de către personalul operaţional în executarea atribuţiilor sale;
    g) operator al aerodromului - persoană fizică sau juridică, având în responsabilitate operarea unui aerodrom aflat în proprietatea publică ori în proprietatea privată a unor persoane fizice ori juridice;
    h) limitarea certificatului - retragerea de către AACR a unor drepturi dintre cele acordate unei organizaţii certificate prin documentele de certificare;
    i) revocarea certificatului - operaţiunea care determină încetarea efectelor unui certificat;
    j) serviciu de handling la sol - orice serviciu furnizat pe aerodromuri care cuprinde activităţile cu impact asupra siguranţei în domeniul controlului încărcăturii, al handlingului pasagerilor, al handlingului bagajelor, al handlingului mărfurilor şi al poştei, al handlingului aeronavelor pe platformă, al serviciilor pentru aeronave, al handlingului combustibilului şi al încărcării produselor pentru catering, inclusiv în cazul în care operatorii de aeronave realizează în sistem propriu respectivele servicii de handling la sol (selfhandling);
    k) suspendarea certificatului - operaţiunea care determină încetarea temporară a efectelor certificatului deţinut de un furnizor de servicii de handling la sol;
    l) timpul de escală (turnaround) - timpul de deservire a aeronavei la sol între două segmente de zbor;
    m) utilizator al aerodromului - orice persoană fizică sau juridică, responsabilă pentru transportul pasagerilor, al poştei şi/sau al mărfurilor, pe calea aerului, de la sau către aerodromul în cauză.


    CAP. II
    Activităţi de handling la sol
    Categoriile de activităţi de handling la sol supuse certificării sunt următoarele:
    1. Controlul încărcăturii
    1.1. Întocmire documentaţie privind masa şi centrajul aeronavei;
    1.2. Supervizarea încărcării aeronavei;
    1.3. Mesaje operaţionale şi comunicaţii.

    2. Handling pasageri
    3. Handling bagaje
    4. Handling marfă şi poştă
    5. Handling aeronave pe platformă
    5.1. Dirijarea aeronavelor pe platformă de către dispecerul de sol;
    5.2. Activităţi turnaround;
    5.3. Îmbarcarea/Debarcarea pasagerilor cu echipamente dedicate:
    a) operare scară;
    b) operare punte îmbarcare;
    c) operare echipament îmbarcare pasageri cu mobilitate redusă;

    5.4. Tractarea/Împingerea aeronavei:
    a) operarea echipamentului de tractare/împingere aeronave;
    b) comunicarea cu pilotul comandant al aeronavei.


    6. Servicii la aeronavă
    6.1. Alimentarea cu energie electrică (Ground Power Unit);
    6.2. Pornirea aeronavei (Air Starter Unit);
    6.3. Alimentarea cu apă potabilă;
    6.4. Vidanjarea/Alimentarea cu apă menajeră a toaletelor aeronavei;
    6.5. Asigurarea aerului condiţionat pentru aeronave;
    6.6. Degivrarea/Antigivrarea aeronavei;
    a) executarea activităţilor de degivrare/antigivrare aeronavă;
    b) supervizarea activităţii de degivrare/antigivrare aeronavă;

    6.7. Încărcarea/Descărcarea cateringului cu echipament dedicat.

    7. Handling combustibil
    7.1. Recepţia şi stocarea combustibilului de aviaţie;
    7.2. Servicii de alimentare aeronave;
    7.3. Livrare către terţi.

    8. Activităţi conexe transportului aerian de bunuri periculoase

    CAP. III
    Cerinţe pentru certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol
    3.1. Cerinţe generale
    3.1.1. Organizaţia care solicită certificarea ca furnizor de servicii de handling la sol trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) să fie persoană juridică înregistrată în România sau întrun stat membru al Uniunii Europene (UE) sau SEE (Spaţiul Economic European) sau persoană juridică înregistrată într-un stat terţ care a încheiat, cu UE sau România, un tratat care reglementează şi accesul pe piaţa serviciilor de handling din România sau operator aerian în cazul de self-handling;
    b) să aibă inclus în obiectul de activitate declarat şi înregistrat legal domeniul de activitate pentru care se solicită certificarea;
    c) să aibă o structură organizatorică care să corespundă dimensionării şi complexităţii operaţiunilor sale;
    d) să aibă acordul în scris al operatorului/administratorului aerodromului pe care îşi va desfăşura activitatea (în cazul în care furnizorul de servicii de handling la sol este diferit de operatorul/administratorul aerodromului în cauză), cu respectarea reglementărilor în vigoare privind accesul liber pe piaţa serviciilor de handling la sol;
    e) să facă dovada că deţine resurse financiare suficiente şi are perspectiva de realizare a activităţilor propuse;
    f) să facă dovada că deţine toate mijloacele necesare pentru a garanta furnizarea serviciilor în condiţii de siguranţă pe aerodrom;
    g) să transmită la AACR o copie a manualului operaţional de servicii de handling la sol, în format electronic, precum şi orice alte manuale şi proceduri care îi sunt solicitate în susţinerea cererii de certificare.

    3.1.2. Manualul operaţional de servicii de handling la sol trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) să fie redactat în limba română şi/sau în limba engleză;
    b) să fie acceptat de AACR şi menţinut actualizat de organizaţie;
    c) să includă toate procedurile, instrucţiunile şi informaţiile necesare pentru ca personalul operaţional să îşi îndeplinească sarcinile alocate în condiţii de siguranţă.

    3.1.3. Organizaţia certificată trebuie să participe în comitetul de siguranţă al operatorului/administratorului aerodromului unde furnizează servicii de handling la sol, conform sistemului de management al siguranţei operatorilor/administratorilor respectivi şi în comitetele utilizatorilor aerodromurilor, dacă sunt constituite.

    3.2. Sistemul de management
    3.2.1. Furnizorul de servicii de handling la sol trebuie să implementeze şi să menţină un sistem de management care integrează un sistem de management al siguranţei. Sistemul de management al siguranţei trebuie să fie coordonat cu cel al operatorului/administratorului aerodromului unde furnizează servicii de handling la sol.
    3.2.2. Sistemul de management trebuie să includă:
    a) responsabilităţi şi răspunderi clar definite pentru întreaga organizaţie, inclusiv răspunderea directă pentru siguranţă a managerului responsabil;
    b) o descriere a viziunii globale şi a principiilor generale în ceea ce priveşte siguranţa şi calitatea serviciilor sale, denumită politică de siguranţă, semnată de managerul responsabil;
    c) mijloacele de verificare a performanţei de siguranţă a organizaţiei în raport cu indicatorii de performanţă şi ţintele de performanţă ale sistemului de management al siguranţei;
    d) un proces pentru identificarea schimbărilor din cadrul organizaţiei, sistemului de management care ar putea afecta procedurile şi serviciile stabilite;
    e) un program de instruire prin care să se asigure că personalul este pregătit şi competent pentru a-şi executa sarcinile în condiţii de siguranţă, eficienţă, continuitate; programul trebuie să includă şi instruirea personalului în domeniul sistemului de management al siguranţei;
    f) un mijloc formal de comunicare prin care întreg personalul să aibă cunoştinţă deplină de sistemul de management al siguranţei;
    g) un proces prin care se asigură că pericolele în activitatea operaţională sunt identificate, iar riscurile de siguranţă asociate sunt analizate, evaluate şi controlate;
    h) un proces de monitorizare a conformării organizaţiei cu cerinţele relevante;
    i) un plan de răspuns la situaţii de urgenţă.

    3.2.3. Organizaţia trebuie să abordeze principiile factorului uman ca parte a sistemului său de management al siguranţei.
    3.2.4. Furnizorul de servicii de handling la sol trebuie să stabilească şi să implementeze un sistem de raportare a evenimentelor de aviaţie.
    3.2.5. Furnizorul trebuie să aibă implementat un sistem pentru controlul informaţiilor documentate.
    3.2.6. Sistemul de management trebuie să fie proporţional cu dimensiunea organizaţiei şi activităţile sale, luând în considerare pericolele şi riscurile asociate inerente tipurilor de activităţi.
    3.2.7. Organizaţia trebuie să integreze pe deplin aspectele legate de sănătate şi securitate în muncă în procedurile generale de funcţionare şi operaţionale.
    3.2.8. În cazul în care organizaţia deţine şi un certificat de operator de aerodrom/operator aerian, aceasta se asigură că sistemul de management cuprinde toate activităţile care fac parte din domeniul acoperit de certificatele sale.

    3.3. Cerinţe privind personalul
    3.3.1. Organizaţia trebuie să aibă desemnat:
    a) un manager executiv responsabil, care are autoritatea finală asupra funcţionării în siguranţă a organizaţiei;
    b) un manager de siguranţă responsabil pentru documentarea, implementarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al siguranţei.

    3.3.2. Organizaţia trebuie să se asigure şi să facă dovada că personalul de conducere şi de execuţie:
    a) este pregătit şi calificat corespunzător;
    b) este apt din punct de vedere fizic şi mental pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu în mod satisfăcător, în special atribuţiile cu impact asupra siguranţei şi securităţii aviaţiei civile;
    c) are acces la secţiunile din manualele/procedurile aplicabile care au relevanţă pentru informarea şi instruirea acestuia cu privire la activităţile desfăşurate pe aerodrom;
    d) este informat cu privire la modificările aduse manualelor/procedurilor care au relevanţă pentru îndeplinirea sarcinilor sale într-un mod care să garanteze aplicarea modificărilor respective de la intrarea lor în vigoare.

    3.3.3. Managementul trebuie să se asigure că întreg personalul este capabil să citească şi să înţeleagă limba în care sunt scrise acele părţi ale manualului operaţional şi documentele referitoare la atribuţiile şi responsabilităţile lor.
    3.3.4. Organizaţia trebuie să instruiască personalul în mod corespunzător sarcinilor atribuite în cazul situaţiilor de urgenţă.

    3.4. Cerinţe privind echipamentele
    3.4.1. Echipamentele utilizate în activităţile de handling la sol trebuie să îndeplinească specificaţiile tehnice şi operaţionale conform standardelor aplicabile, inclusiv celor de mediu, precum şi cerinţele operatorului aerodromului unde acestea se află în exploatare.
    3.4.2. Operatorul aerodromului trebuie să stabilească cerinţe proprii de calitate şi protecţia mediului pentru echipamentele care deservesc aeronavele pe aerodrom.
    3.4.3. Specificaţiile tehnice ale echipamentelor trebuie avizate de AACR înainte de achiziţionarea acestora.
    3.4.4. Organizaţia trebuie să se asigure că sunt disponibile cărţile tehnice ale echipamentelor de handling la sol, manualele de operare şi de întreţinere ale acestora, că sunt cunoscute şi aplicate.
    3.4.5. Organizaţia trebuie să aibă implementat un program de mentenanţă prin care:
    a) se asigură că toate echipamentele utilizate în activităţile de handling la sol sunt inspectate, funcţionale şi în stare bună înainte de punerea în serviciu, sunt supuse inspecţiilor programate de întreţinere preventivă şi sunt menţinute conform instrucţiunilor furnizate de producător;
    b) mentenanţa este documentată prin înregistrări, cu respectarea procedurilor privind controlul informaţiilor documentate;
    c) în situaţia când se constată că un echipament este defect, este raportat şi identificat corespunzător.


    CAP. IV
    Procesul de certificare a organizaţiilor ca furnizori de servicii de handling la sol
    4.1. Procesul de certificare a unei organizaţii ca furnizor de servicii de handling la sol cuprinde următoarele activităţi:
    4.1.1. Solicitarea certificării:
    a) solicitantul va depune la AACR cererea de certificare pe suport hârtie însoţită de documentaţia necesară certificării pe suport electronic;
    b) organizaţia care solicită certificarea ca furnizor de servicii de handling la sol îşi asumă şi poartă integral responsabilitatea pentru autenticitatea informaţiilor/datelor furnizate AACR.

    4.1.2. Evaluarea documentaţiei-suport a certificării, la sediul AACR, în vederea acceptării;
    4.1.3. Pregătirea auditului în vederea certificării;
    4.1.4. Evaluarea organizaţiei la faţa locului;
    4.1.5. Emiterea documentelor de certificare.

    4.2. Durata procesului de certificare
    4.2.1. Dacă documentaţia depusă este completă, durata procesului de certificare este de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de certificare.
    4.2.2. În cazurile în care AACR solicită documente/ date/informaţii suplimentare la documentaţiile prezentate, perioada de emitere a certificatului se prelungeşte cu durata aferentă obţinerii acestor documente/date/informaţii.

    4.3. Acordarea certificatului
    4.3.1. La finalizarea evaluării, inspectorii AACR vor întocmi un raport de evaluare în care vor consemna aspectele constatate, eventualele diferenţe identificate faţă de cerinţele aplicabile, precum şi propuneri privind acordarea certificatului.
    4.3.2. Certificatul se emite pe o perioadă nedeterminată.
    4.3.3. Certificatul furnizorilor de servicii de handling la sol are codul „FSH“, mai puţin cel pentru serviciul „handling combustibil“, care are codul „FSHC“.
    4.3.4. AACR eliberează certificatul după ce solicitantul a efectuat plata diferenţei de tarif, după caz, pentru activităţile desfăşurate de AACR.
    4.3.5. Certificatul emis de AACR se transmite solicitantului, însoţit de exemplarul original al raportului de evaluare.
    4.3.6. După emiterea certificatului, furnizorul de servicii de handling la sol va fi inclus în programul de supraveghere al AACR.
    4.3.7. Certificatul unui furnizor de servicii de handling la sol rămâne valabil dacă:
    a) furnizorul de servicii continuă să îndeplinească cerinţele aplicabile;
    b) certificatul nu a fost revocat sau furnizorul nu a renunţat la acesta.

    4.3.8. În cazul neacordării certificatului, AACR va comunica solicitantului, în scris, motivele care au stat la baza neacordării acestuia.

    4.4. Modificarea certificatului şi a anexei la acesta
    4.4.1. În cazul situaţiilor care impun modificări ale certificatului şi/sau ale anexei la acesta, solicitantul va depune la AACR cererea de modificare însoţită de documentaţia necesară care susţine această solicitare.
    4.4.2. Modificările certificatului pot consta în modificări ale numelui sau sediului organizaţiei.
    4.4.3. Modificările anexei la certificat pot consta în includerea sau excluderea unor activităţi şi/sau a unor puncte de lucru.
    4.4.4. AACR ţine registrul de evidenţă a certificatelor şi a anexelor la acestea, emise pentru furnizorii de servicii de handling la sol.

    4.5. Limitarea certificatului
    4.5.1. Certificatul furnizorului de servicii de handling la sol poate fi limitat de AACR în următoarele situaţii:
    a) organizaţia nu este în măsură să furnizeze dovezi privind menţinerea competenţei personalului pentru executarea anumitor activităţi;
    b) specificaţiile tehnice ale echipamentelor nu au fost avizate de AACR, înainte de achiziţionarea lor;
    c) nu există trasabilitate privind mentenanţa echipamentelor de handling la sol în serviciu, conform programului propriu de mentenanţă;
    d) organizaţia a achiziţionat şi pus în serviciu echipamente a căror stare tehnică nu este conformă cu cerinţele standardelor în vigoare aplicabile;
    e) organizaţia nu mai dispune de echipamentele şi/sau de personalul necesar executării unor activităţi aeronautice certificate;
    f) personalul implicat în activitatea operaţională nu este capabil să citească şi să înţeleagă limba în care sunt scrise acele părţi ale manualului operaţional şi documentele referitoare la atribuţiile şi responsabilităţile lor.

    4.5.2. Limitarea certificatului produce efecte numai asupra acelor activităţi restricţionate.
    4.5.3. AACR notifică în scris atât managerul responsabil al furnizorului de servicii de handling la sol, cât şi operatorului aerodromului, imediat ce constată existenţa condiţiilor pentru limitarea certificatului; notificarea este însoţită de motivele care au stat la baza luării măsurii limitării certificatului.

    4.6. Suspendarea certificatului
    4.6.1. Certificatul furnizorului de servicii de handling la sol poate fi suspendat de AACR, pe o perioadă de maximum 6 luni, în situaţia în care organizaţia:
    a) înregistrează restanţe la plata obligaţiilor faţă de AACR, al căror termen scadent este depăşit cu cel puţin 90 de zile;
    b) nu aplică sau aplică parţial procedurile operaţionale care ar putea să afecteze siguranţa zborului şi calitatea serviciilor prestate;
    c) refuză prezentarea documentelor solicitate în cadrul auditurilor/inspecţiilor AACR;
    d) refuză efectuarea inspecţiei/auditului de către AACR;
    e) nu notifică AACR schimbările survenite în cadrul sistemului de management, la manuale, proceduri, echipamente, în termenul stabilit;
    f) prestează activităţi de handling la sol necertificate, din lista celor supuse certificării;
    g) nu a încheiat un contract de operare cu operatorul aerodromului în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii certificatului sau nu deţine un contract de operare cu operatorul aerodromului în termen de valabilitate.

    4.6.2. AACR notifică în scris atât managerul responsabil al furnizorului de servicii de handling la sol, cât şi operatorul aerodromului, imediat ce constată existenţa condiţiilor pentru suspendarea certificatului; notificarea este însoţită de motivele care au stat la baza suspendării.

    4.7. Revocarea certificatului
    4.7.1. Certificatul furnizorului de servicii de handling la sol poate fi revocat de AACR în situaţia în care organizaţia:
    a) nu mai dispune de facilităţile şi/sau de personalul necesar executării activităţilor certificate;
    b) a radiat din obiectul său de activitate, legal înregistrat, domeniul de activitate din care făceau parte activităţile certificate;
    c) se abate, în mod repetat, în activitatea sa, de la cerinţele specifice stabilite prin prezenta reglementare şi prin standardele/documentele aplicabile, de la elementele declarate în documentaţia de certificare acceptată referitoare la siguranţă şi la calitatea serviciilor prestate;
    d) omite să corecteze în interiorul termenului de suspendare toate deficienţele care au justificat măsura suspendării certificatului.

    4.7.2. Decizia de revocare a certificatului furnizorului de servicii de handling la sol, însoţită de motivele care au stat la baza adoptării acesteia, se comunică de AACR deţinătorului certificatului şi operatorului de aerodrom (dacă este diferit de furnizorul de servicii de handling la sol), în scris, în termen de maximum 24 de ore de la luarea deciziei.
    4.7.3. În cazul revocării, certificatul se returnează AACR în maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de revocare.
    4.7.4. În cazul renunţării, deţinătorul va depune certificatul la AACR odată cu scrisoarea de notificare.

    CAP. V
    Procesul de supraveghere a furnizorilor de servicii de handling la sol
    5.1. Supravegherea furnizorilor de servicii de handling la sol se efectuează de AACR pe întreaga perioada de valabilitate a certificatului.
    5.2. După emiterea certificatului, AACR stabileşte un ciclu de supraveghere pentru furnizorul de servicii de handling la sol respectiv, ciclu care nu depăşeşte 36 de luni de la data emiterii certificatului.
    5.3. Durata ciclului de supraveghere se stabileşte ţinând cont de dimensiunea şi complexitatea organizaţiei şi a activităţilor certificate, a pericolelor şi a riscurilor asociate, a neconformităţilor identificate pe parcursul inspecţiilor/auditurilor; ciclul de supraveghere se revizuieşte anual, la începutul anului calendaristic.
    5.4. Ciclul şi programele de supraveghere subsecvente se stabilesc/revizuiesc, fără a se limita la acestea, în funcţie de următoarele elemente:
    a) rezultatele certificării şi ale activităţilor de supraveghere anterioare;
    b) capacitatea furnizorului de servicii de handling la sol de a identifica în mod efectiv pericolele pentru siguranţa aviaţiei şi de a gestiona riscurile asociate;
    c) controlul efectiv asupra tuturor modificărilor, conform procesului propriu de identificare a schimbărilor;
    d) respectarea termenelor asumate de punere în aplicare a măsurilor corective/corecţiilor solicitate de AACR;
    e) evenimentele de aviaţie civilă în care a fost implicat furnizorul;
    f) sesizări privind calitatea serviciilor prestate.

    5.5. Activităţile de supraveghere exercitate de AACR includ:
    a) audituri/inspecţii programate;
    b) audituri/inspecţii neprogramate;
    c) evaluări off-site (activităţi continue desfăşurate la sediul AACR).

    5.6. În cazul sesizării unor deficienţe sau apariţiei unor dificultăţi, de orice natură, care afectează sau ar putea afecta siguranţa zborului, AACR organizează inspecţii/audituri dedicate cazurilor respective.
    CAP. VI
    Responsabilităţi şi obligaţii
    6.1. Fără a aduce atingere responsabilităţilor operatorului/administratorului aerodromului, prevăzute în anexa VII la Regulamentul (UE) 2018/1.139, furnizorul de servicii de handling la sol este responsabil pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă şi securitate a activităţii sale pe aerodrom.
    6.2. Furnizorii de servicii de handling la sol trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    1. să asigure instruirea şi respectarea de către personalul său a politicilor şi procedurilor de siguranţă ale operatorilor aerieni deserviţi şi ale operatorului aerodromului unde îşi desfăşoară activitatea;
    2. să implementeze o procedură de management al resturilor de obiecte străine (Foreign Object Debris), în conformitate cu procedura operatorului aerodromului;
    3. să asigure oricărei persoane autorizate de AACR, care îndeplineşte sarcini de certificare şi/sau supraveghere:
    a) accesul la orice facilitate, document, înregistrare, proceduri sau alte materiale relevante pentru prestarea serviciilor de handling la sol;
    b) furnizarea, la cerere, de copii sau extrase din astfel de înregistrări, date, proceduri şi alte materiale solicitate;
    c) furnizarea de explicaţii verbale la faţa locului în legătură cu obiectul certificării/supravegherii, la cerere;
    d) facilitarea realizării de audituri/inspecţii sau orice alte evaluări/teste pe care le consideră necesare pentru a se convinge că sunt respectate procedurile aplicabile activităţilor certificate;

    4. să transmită AACR orice modificare la nivelul organizaţiei, conform procedurii proprii privind managementul schimbării, precum şi amendamentele la manuale şi proceduri;
    5. să informeze şi să coordoneze orice modificare a procedurilor lor care ar putea afecta siguranţa activităţilor operatorului de aerodrom, operatorilor aerieni sau ale altor organizaţii cu care aceştia pot interacţiona.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016