Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTARI TEHNICE din 21 septembrie 2006  Twitter Facebook
Cautare document

REGLEMENTARI TEHNICE din 21 septembrie 2006 "Specificatie tehnica privind utilizarea adezivilor polimerici in constructii", indicativ ST 050-06

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 22 noiembrie 2006┌─────────────────────────┬───────────────────────┐
│SPECIFICAŢIE TEHNICĂ │INDICATIV │
│PRIVIND UTILIZAREA │ │
│ADEZIVILOR POLIMERICI IN │ │
│CONSTRUCŢII │ │
└─────────────────────────┴───────────────────────┘1. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezenta specificaţie tehnicã stabileşte condiţiile tehnice, criteriile şi nivelurile de performanţã corespunzãtoare utilizãrii în construcţii a adezivilor polimerici.
1.2. Cerinţele ce trebuie realizate şi menţinute pe întreaga durata de viaţã a adezivilor polimerici utilizaţi în construcţii sunt cele stabilite prin <>Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
1.3. Specificaţia tehnicã se adreseazã proiectanţilor, producãtorilor, utilizatorilor şi beneficiarilor, în vederea luãrii deciziilor optime privind selectarea adezivilor funcţie de destinaţia elementelor, subansamblurilor şi ansamblurilor în cadrul construcţiilor.
1.4. Suporturile pe care se aplicã adezivii polimerici pot fi :
- beton
- lemn
- metal
- materiale plastice
- sticlã
- ceramicã
- cãrãmidã
- piatrã

2. TERMINOLOGIE

Terminologia prezentei reglementãri este cea prevãzutã în SR EN 923, SR EN ISO 10365, SR EN 235, SR EN 301, SR EN 338, SR EN 385, SR EN 386, SR EN 390, SR EN 391.

3. ADEZIVI POLIMERICI
3.1. Clasificarea adezivilor

Adezivii polimerici utilizaţi în construcţii pot fi clasificaţi dupã mai multe criterii menţionate în tabelul nr.1.Tabelul nr.1.
Clasificarea adezivilor polimerici utilizaţi în construcţii
┌────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Criterii de │ Tipuri │
│crt.│clasificare │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────┬────────────────────────────────────┤
│ │ │adezivi │beton (reparaţii, consolidãri) │
│ │ │pentru ├────────────────────────────────────┤
│ │ │elemente │lemn lamelat încleiat │
│ │ │structurale: │ │
│ │ ├─────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 1. │Domeniu de utilizare │adezivi │îmbrãcãminţi de pardosealã şi pereţi│
│ │ │pentru │(mochete, covoare cu sau fãrã suport│
│ │ │elemente │textil şi dale PVC, tapete, placaje)│
│ │ │nestructurale│ │
│ │ │ ├────────────────────────────────────┤
│ │ │ │plãci ceramice (faianţã, gresie) │
│ │ │ ├────────────────────────────────────┤
│ │ │ │lemn şi derivate din lemn │
│ │ │ │(tâmplãrie, placaje, lambriuri) │
│ │ │ ├────────────────────────────────────┤
│ │ │ │sisteme de izolare termicã │
│ │ │ │(polistiren, poliuretan, vatã │
│ │ │ │mineralã) │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────┤
│ 2. │Termoreactivitate │adezivi │adezivi care se întãresc la │
│ │ │termorigizi │temperaturi mai mari de + 100°C │
│ │ ├─────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │ │adezivi │adezivi care se înmoaie la │
│ │ │termoplastici│încãlzire şi se întãresc la rãcire │
├────┼──────────────────────┼─────────────┴────────────────────────────────────┤
│ 3. │Domeniul termic de │adezivi de temperaturã joasã ( +5 'f7 +25°C) │
│ │intarire ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │adezivi de temperaturã medie(+25 'f7 +100°C) │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │adezivi de temperaturã înaltã(+100°C 'f7 +250°C) │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Locul de utilizare │adezivi pentru interior (neexpuşi la acţiunea │
│ │ │factorilor climatici) │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │adezivi pentru exterior (expuşi la acţiunea │
│ │ │factorilor climatici) │
├────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Forma de prezentare │adezivi, monocomponenţi, sub formã lichidã │
│ │ │sau pastã │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │adezivi predozaţi, multicomponenţi, sub formã │
│ │ │lichidã, pulbere sau pastã. │
├────┼──────────────────────┼────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ 6. │ Compoziţia chimicã │anorganici │nu fac obiectul acestei │
│ │ │ │reglementãri │
│ │ ├────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │organici │naturali │
│ │ │ ├─────────────────────────────────┤
│ │ │ │sintetici: │
│ │ │ │ - adezivi în emulsie │
│ │ │ │ (dispersie apoasã); │
│ │ │ │ - adezivi în solvenţi │
│ │ │ │ organici; │
│ │ │ │ - adezivi fãrã solvenţi. │
└────┴──────────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────────┘In tabelul nr.2. sunt prezentate exemple de utilizãri în construcţii ale adezivilor polimerici.

Tabelul nr.2.
Exemple de utilizãri în construcţii ale adezivilor polimerici
┌────┬────────────┬────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Tip adeziv │Componentul de bazã │Exemple de utilizãri în │Locul de utilizare│
│crt.│ │ │ construcţii │ │
├────┼────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ Adezivi în │Polivinilici şi │Imbinarea prin lipire a │ │
│ │ emulsie │copolimeri: │suprafetelor din lemn, │ Interior │
│ │ (dispersie │- Acetat de │materiale plastice (dale│ │
│ │ apoasã) │polivinil │din PVC,covor PVC cu sau│ │
│ │ │- Poliacetat de │fãrã suport textil, │ │
│ │ │vinil - etilena │tapete, │ │
│ │ ├────────────────────┤polistiren expandat) │ │
│ │ │Poliacrilici si │intre │ │
│ │ │copolimeri │ele sau cu alte │ │
│ │ ├────────────────────┤materiale de construcţii│ │
│ │ │Polistiren butadienã│(beton, plãci de │ │
│ │ ├────────────────────┤gips-carton) │ │
│ │ │Poliacrilonitril │ │ │
│ │ ├────────────────────┤ │ │
│ │ │Polibutadienã şi │ │ │
│ │ │copolimeri │ │ │
│ │ ├────────────────────┤ │ │
│ │ │Policloropren │ │ │
│ │ ├────────────────────┤ │ │
│ │ │Poliizopren │ │ │
│ │ ├────────────────────┤ │ │
│ │ │Poliizobutilenã - │ │ │
│ │ │izopren │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│ 2 │Adezivi în │Cauciuc sintetic │Adezivi de contact │ Exterior │
│ │solvenţi │- Policloropren │pentru membrane │ │
│ │organici │ │hidroizolante, │ │
│ │a) Nere- │- Poliizobutadiena- │îmbrãcãminţi de │ │
│ │activi │ izopren │pardosealã │ │
│ │ │- Cauciuc butadienã-│ │ │
│ │ │ stiren │ │ │
│ │ │- Cauciuc nitril │ │ │
│ │ │ butadienã │ │ │
│ │ │- Poliuretani │ │ │
│ │ ├────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ │Polivinilici şi │ │ │
│ │ │copolimeri │Lipirea ţevilor din PVC │ │
│ │ │- Policlorurã de │rigid │ │
│ │ │vinil şi copolimeri │ │ │
│ │ │- Acetat de │ │ │
│ │ │polivinil │ │ │
│ │ │şi copolimeri │ │ │
│ │ ├────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ │Poliacrilaţi, │Adezivi de contact │ │
│ │ │polimetacrilaţi şi │pentru membrane │ │
│ │ │copolimeri │hidroizolante, │ │
│ │ │ │îmbrãcãminţi de │ │
│ │ │ │pardosealã │ │
│ │ ├────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ │Rãşini naturale │Lipiri metal-metal,metal│ │
│ │ │- Derivaţi │- sticlã │ │
│ │ │ celulozici │Imbrãcãminţi pentru │ │
│ │ │- Colofoniu şi │pardoseli cu suport │ │
│ │ │ derivaţi │textil │ │
├────┼────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│ │b). Reactivi│Precondensate │Elemente structurale din│ Exterior │
│ │ │(fenoplaste şi │lemn (lemn lamelat │ │
│ │ │aminoplaste)*) │încleiat) │ │
│ │ ├────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ │Poliuretani │Imbinãri de elemente │ │
│ │ │ │nestructurale din lemn │ │
│ │ ├────────────────────┤ │ │
│ │ │Epoxidici │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│ 3 │Adezivi fãrã│Epoxidici │Imbinãri/reparaţii │Exterior │
│ │solvenţi │ │între/la elemente de │ │
│ │a) reactivi │ │structurã din beton │ │
│ │ ├────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ │Poliuretanici │Imbinarea prin lipire a │ │
│ │ ├────────────────────┤suprafeţelor din diferi-│ │
│ │ │Acrilici şi derivaţi│te materiale de cons- │ │
│ │ ├────────────────────┤treuctii (lemn,materiale│ │
│ │ │Siliconi │plastice, metal) între │ │
│ │ ├────────────────────┤ele sau pe diferite │ │
│ │ │Tiocoli │suporturi (beton, │ │
│ │ │ │metal, plãci din gips - │ │
│ │ │ │carton) │ │
│ │ ├────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │ │Amestecuri şi aliaje│Elemente structurale din│ │
│ │ │- fenoli-acetat de │lemn │ │
│ │ │ polivinil │ │ │
│ │ │- epoxi-gudron │ │ │
├────┼────────────┼────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┤
│ │b)nereactivi│Poliacetat de vinil │Imbinãri de elemente │Exterior │
│ │ │şi etilena │nestructurale din lemn │ │
└────┴────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┘


------
*) Notã: Conţinutul de formaldehidã din aer (degajatã sub formã de substanţe nevolatile în special din materialele de construcţie: rãşini sintetice, coloranţi, etc), în interiorul unitãţilor funcţionale, nu trebuie sã depãşeascã valoarea de 0,035 mg/mc, ca valoare medie înregistratã pe parcursul celor mai defavorabile 30 minute dintr-un interval de 24 ore.

3.2. Clasificarea îmbinãrilor adezive
Imbinãrile cu adezivi polimerici pot fi:
- Imbinare în dinţi multipli fig.1.a., de exemplu: pentru elemente din lemn (nestructurale sau structurale în alcãtuiri compuse, cu zonele de îmbinare decalate)
- Imbinare cu suprapunere fig.1.b., de exemplu: pentru membrane hidroizolante polimerice, ex:PVC
- Imbinare cu dublã suprapunere fig.1.c, de exemplu: pentru elemente din lemn (nestructurale sau structurale cu fixãri mecanice suplimentare)
- Imbinare la capete fig.1.d., e.
- Imbinare oblicã fig.1.f., de exemplu: pentru elemente din lemn (nestructurale sau structurale în alcãtuiri compuse, cu zonele de îmbinare decalate)

3.3.Clasificarea principalelor tipuri de rupere
3.3.1. In funcţie de suport, pot fi:
- rupere în unul din cele douã suporturi, fig.2.a.
- rupere coezivã în suport, fig.2.b.
- rupere prin delaminare, fig.2.c.

3.3.2. In funcţie de adeziv, pot fi:
- rupere în zona coezivã, fig.2.d
- rupere specialã, în zona coezivã, fig.2.e.
- rupere adezivã, fig.2.f.
- rupere în zona coezivã cu desprindere de pe suport, fig.2.g.

3.4. Condiţii şi reguli de aplicare
3.4.1. Adezivii polimerici trebuie sã îndeplineascã condiţiile de introducere pe piaţã a produselor destinate utilizãrii în construcţii (agrementare sau certificare, dupã caz, efectuate de un laborator autorizat). Pentru utilizãri speciale, adezivii vor avea, de asemenea, avizele speciale necesare, elaborate de organisme române autorizate.
3.4.2. Recomandãrile de utilizare trebuie sã fie fãcute de specialişti cu calificare adecvatã şi experienţã în domeniu.
3.4.3. Adezivii polimerici utilizaţi în construcţii trebuie sã fie puşi în operã de echipe de lucru cu calificare şi experienţã adecvate, sub conducerea şi controlul permanent al unui personal ingineresc de specialitate.
3.4.4. La punerea în operã a adezivilor polimerici se vor respecta urmãtoarele reguli referitoare la:
a) aplicarea acestora în perioada de lucrabilitate indicatã de producãtor;
b) utilizarea lor în perioada de garanţie indicatã de producãtor
c) transportul şi depozitarea se vor face conform recomandãrilor producãtorului.

3.5. Criterii de performanţã
Criteriile de performanţã, nivelurile de performanţã şi standardele de referinţã corespunzãtoare adezivilor polimerici utilizaţi în construcţii sunt prezentate în tabelele urmãtoare.
3.5.1. Criterii de performanţã ale adezivilor pe bazã de rãşini reactive pentru elemente structurale din beton
Adezivii polimerici pentru îmbinãri/reparaţii între elementele structurale din beton sunt adezivi pe bazã de rãşini reactive (de exemplu, rãşini epoxidice), cu sau fãrã solvenţi, bi- sau tricomponenţi. Criteriile şi nivelurile de performanţã precum şi metodele de încercare recomandate pentru acest tip de adezivi sunt prezentate în tabelul nr.3.Tabelul. nr.3.
┌────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │Criterii de performanta│Niveluri de │ Metoda de incercare │
│crt.│ │performanta │ recomandata │
├────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┤
│ Caracteristici mecanice ale adezivului pe baza de rasini reactive │
├────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┤
│1. │Densitate aparenta │> 1500 kg/mc │SR EN 1015-10:2002 │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│2. │Rezistenta la abraziune│≤ 250 mmc │SR EN 12808-2:2002 │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│3. │Rezistenta la intindere│ │ │
│ │prin incovoiere in │≥ 30 N/mmp │SR EN 12808-3:2002 │
│ │stare uscata │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│4. │Rezistenta la compresi-│ │ │
│ │une in stare uscata │≥ 45 N/mmp │SR EN 12808-3:2002 │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│5. │Contractie │≤ 1,5 mm/m │SR EN 12808-4:2002 │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│6. │Absorbtie de apa dupa │ │ │
│ │240 minute │≤ 0,1 g │SR EN 12808-5:2002 │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│7. │Aderenta la suportul │ │ │
│ │de beton │≥ 1 N/mmp │SR EN 1015-12:2001 │
└────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘3.5.2. Criterii de performanţã ale adezivilor pentru elemente structurale din lemn lamelat încleiat

Adezivii polimerici utilizaţi pentru elemente structurale din lemn pot fi bicomponenţi, pe bazã de rãşinã fenolicã sau pe bazã de rãşinã aminoplastã.
In funcţie de capacitatea lor de utilizare în diferite condiţii climatice adezivii pentru elemente structurale din lemn pot fi de tip I sau II.
Adezivii de tip I: se utilizeazã pentru elemente structurale expuse total la intemperii.
Adezivi de tip II: se utilizeazã pentru elemente structurale expuse la interior sau la exterior protejate faţã de intemperii.
Criteriile şi nivelurile de performanţã precum şi metodele de încercare recomandate pentru acest tip de adezivi sunt prezentate în tabelul nr.4.Tabel. nr. 4.
┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Criterii de performanta│Niveluri de performanta │Metoda de incer- │
│crt.│ │ │care recomandata │
├────┴───────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────┤
│ Caracteristici mecanice ale adezivului │
├────┬───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Rezistenta imbinarii la│Forta minima de rupere la forfecare prin tracti- │
│ │forfecare prin tracti- │une a elementelor de lemn de fag lipite printr-o │
│ │une longitudinala, │imbinare in strat subtire de cca. 0,1 mm │
│ │exprimata prin forta de├─────────┬─────────────────────┬─────────────────┤
│ │rupere la forfecare │ │ Tip adeziv │SR EN 302-1:2004 │
│ │prin tractiune │ │ I II │ │
│ │ │Trata- ├─────────────────────┤ │
│ │ │ment*) │Forta minima de │ │
│ │ │ │rupere, in N │ │
│ │ ├─────────┼──────────┬──────────┤ │
│ │ │ A1 │ 2000 │ 2000 │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │ │ A2 │ 1200 │ 1200 │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │ │ A3 │ 1600 │ 1600 │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │ │ A4 │ 1200 │ NC │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │ │ A5 │ 1600 │ NC │ │
│ │ ├─────────┴──────────┴──────────┴─────────────────┤
│ │ │Forta minima de rupere la forfecare prin tracti- │
│ │ │une a elementelor de lemn de fag lipite printr-o │
│ │ │imbinare in strat gros de 1,0 ± 0,1 mm │
│ │ ├─────────┬─────────────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │ Tip adeziv │SR EN 302-1:2004 │
│ │ │ │ I II │ │
│ │ │Trata- ├─────────────────────┤ │
│ │ │ment*) │Forta minima de │ │
│ │ │ │rupere, in N │ │
│ │ ├─────────┼──────────┬──────────┤ │
│ │ │ A1 │ 1600 │ 1600 │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │ │ A2 │ 960 │ 960 │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │ │ A3 │ 1280 │ 1280 │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │ │ A4 │ 960 │ NC │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │ │ A5 │ 1280 │ NC │ │
├────┴───────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────────────┤
│NC - Incercare care nu se cere acestui tip de adeziv │
│ *) Tipul şi durata de tratament prealabile determinãrii rezistenţei îmbi- │
│nãrii la forfecare prin tracţiune logitudinalã sunt prezentate mai jos: │
│A1 - 7 zile în atmosferã standard [ 20/65 ]*1). │
│A2 - 7 zile în atmosferã standard [ 20/65 ]*1), │
│ 4 zile imersiune în apã la (15 ± 5)°C. │
│ Eşantioanele sunt încercate în stare umedã. │
│A3 - 7 zile în atmosferã standard [ 20/65 ]*1), │
│ 4 zile imersiune în apã la (15 ± 5)°C. │
│ Uscare 7 zile în atmosferã standard [ 20/65 ]*1) │
│ Eşantioanele sunt încercate în stare uscatã. │
│A4 - 7 zile în atmosferã standard [ 20/65 ]*1), │
│ 6 ore de imersiune în apã fiartã, │
│ 2 ore de imersiune în apã la (15 ± 5)°C. │
│ Eşantioanele sunt încercate în stare umedã. │
│A5 - 7 zile în atmosferã standard [ 20/65 ]*1), │
│ 6 ore de imersiune în apã fiartã, │
│ 2 ore de imersiune în apã la (15 ± 5)°C. │
│ Uscare 7 zile în atmosferã standard [ 20/65 ]*1). │
│ Eşantioanele sunt încercate în stare uscatã. │
│*1) Atmosfera standard [ 20/65 ] se defineşte printr-o temperaturã de (20 ± 2)│
│ °C şi umiditate relativã de (65 ± 5) % │
├────┬───────────────────────┬─────────┬─────────────────────┬─────────────────┤
│ 2. │Rezistenta la descle- │ │ Tip de adeziv │SR EN 302-2:2004 │
│ │iere, exprimata prin │ │ I II │ │
│ │delaminarea, maxima │Trata- ├─────────────────────┤ │
│ │ │ment**) │Delaminarea*2) │ │
│ │ │ │maxima, in % │ │
│ │ ├─────────┼──────────┬──────────┤ │
│ │ │ B1 │ NC │ 5 │ │
│ │ ├─────────┼──────────┼──────────┤ │
│ │ │ B2 │ 10 │ NC │ │
├────┴───────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────────────┤
│ *2) Prin delaminare maxima se intelege lungimea totala a imbinarilor │
│deschise masurate pe fetele de lemn ale marginilor si exprimata in procente │
│din lungimea totala a imbinarilor incleiate (la lemn lamelat incleiat) expuse │
│pe aceste suprafete. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│**) Tratamentele ciclice folosite prealabil determinarii rezistentei la │
│delaminare sunt prezentate in continuare. │
│┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│
││ Tratament │ Metoda ││
││ ├─────────────────┬────────────────┤│
││ │ B1 │ B2 ││
│├─────────────────┬───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│
││Imersie in apa la│Presiunea absoluta,kPa │ 25 ± 5 │ 25 ± 5 ││
││(15 ± 5)°C ├───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│
││ │Durata, min │ 15 │ 5 ││
││ ├───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│
││ │Presiune absoluta, kPa │ 600 ± 25 │ 600 ± 25 ││
││ ├───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│
││ │Durata, h │ 2 │ 1 ││
││ ├───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│
││ │Numar de cicluri │ 2 │ 2 ││
│├─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│
││ Uscare │Temperatura, °C │ 28 ± 1 │ 65 ± 5 ││
││ ├───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│
││ │Umiditate, % │ 30 ± 5 │ < 15 ││
││ ├───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│
││ │Viteza aer, m/s │ 2,25 ± 0,25 │ 2,25 ± 0,25 ││
││ ├───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│
││ │Durata, h │ 96 │ 22 ││
│├─────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│
││Numar de cicluri │Numar de cicluri │ 2 │ 3 ││
││si durata a │complete │ │ ││
││tratamentului ├───────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤│
││ │Durata totala, zile │ 8 │ 3 ││
│└─────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴────────────────┘│
├────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┤
│ 3. │Rezistenta la tractiune│Forta medie perpendiculara la │SR EN 302-3:2004 │
│ │transversala, exprimata│ruperea prin tractiune a probei│ │
│ │prin forta medie │martor trebuie sa fie mai mare │ │
│ │perpendiculara la │de 2,5 kN │ │
│ │ruperea prin tractiune ├───────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Forta medie perpendiculara la │ │
│ │ │ruperea prin tractiune, dupa │ │
│ │ │expunere la tratamentul │ │
│ │ │ciclic***), trebuie sa fie mai │ │
│ │ │mare de 2kN │ │
├────┴───────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────┤
│***) Epruvetele sunt supuse la 4 cicluri de tratament, fiecare tratament │
│cuprinzand urmãtoarele etape: │
│Etapa A - 24 ore la temperatura de 50 ± 2°C şi umiditatea relativã de ~ 100% │
│Etapa B - 8 ore la temperatura de 10 ± 2°C şi umiditatea relativã de ~ 100% │
│Etapa C - 16 ore la temperatura de 50 ± 2°C şi umiditatea relativã de < 20% │
├────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┤
│ 4. │Rezistenta imbinarii la│Forta medie la ruperea la │SR EN 302-4:2004 │
│ │forfecare prin │forfecare prin compresiune │ │
│ │tractiune longitudinala,trebuie sa fie mai mare de │ │
│ │exprimata prin forta │30 kN │ │
│ │medie la ruperea la │ │ │
│ │forfecare prin compre- │ │ │
│ │siune │ │ │
└────┴───────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────┘3.5.3. Criterii de performanţã ale adezivilor pentru îmbracãminţi de pardosealã şi pereţi
Adezivii polimerici utilizaţi pentru îmbracaminţi de pardosealã şi pereţi sunt adezivi de contact, în general monocomponenţi, pe bazã de diferite rãşini sintetice (policloropren, poliacrilaţi, etc).
Criteriile şi nivelurile de performanţã precum şi metodele de încercare recomandate pentru acest tip de adezivi sunt prezentate în tabelul nr.5.Tabel. nr.5.
┌────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │Criterii de performanta│Niveluri de │ Metoda de incercare │
│crt.│ │performanta │ recomandata │
├────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┤
│ Caracteristici mecanice ale adezivului │
├────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 1. │Rezistenta la tractiune│ │ │
│ │a imbinarii adezive la │≥ 0,5 N/mmp │SR EN 26922:2000 │
│ │capete │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. │Rezistenta la desprin- │ │ │
│ │dere in unghi de 90° │> 5 N/cm │SR EN 28510-1:2003 │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. │Aderenta la suportul de│ │ │
│ │beton │> 0,5 N/mmp │SR EN 1015-12:2001 │
└────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘3.5.4. Criterii de performanţã ale adezivilor pentru plãci ceramice
Notarea adezivilor pentru plãci ceramice se face cu simbolul tipului (C, D sau R) urmatã de abrevierea clasei din care face parte. Pot fi trei tipuri: adezivi pe bazã de lianţi minerali (C), adezivi în dispersie (D) şi adezivi pe bazã de rãşini reactive (R).
Pentru fiecare tip putem avea clase diferite în funcţie de caracteristicile opţionale diferite. Aceste clase sunt notate cu urmãtoarele simboluri :
1 - Adeziv normal, cu caracteristicile prezentate în tabelul nr.5 bis, pct.1a, tabelul nr.6, pct.2.a, tabelul nr.7, pct.3.a
2 - Adeziv îmbunãtãţit, cu caracteristicile opţionale care sunt necesare în condiţii speciale de exploatare, prezentate în tabelul nr.5 bis, pct.1c, 1d, 1e, tabelul nr.6, pct.2b, 2c, 2d, tabelul nr.7, pct.3b, pct.3c
F - Adeziv cu întãrire rapidã, cu caracteristicile prezentate în tabelul nr.5 bis, pct.1b
T - Adeziv cu alunecare redusã, cu caracteristicile prezentate în tabelul nr.5 bis, pct.1c tabelul nr.6, pct.2b, tabelul nr.7, pct.3b
E - Adeziv cu timp deschis-extins (numai pentru C şi D îmbunãtãţiţi), cu caracteristicile prezentate în tabelul nr.5 bis, pct.1e, tabelul nr.6, pct.2d

3.5.4.1.Criterii de performanţã ale adezivilor pe bazã de lianţi minerali pentru plãci ceramice (C)
Adezivii pe bazã de lianţi minerali pentru plãci ceramice (C) sunt amestecuri de lianţi hidraulici, agregate şi aditivi organici.
Criteriile şi nivelurile de performanţã precum şi metodele de încercare recomandate pentru adezivii pe bazã de lianţi minerali pentru plãci ceramice (C) sunt prezentate în tabelul nr.5 bis.Tabel nr. 5 bis
┌────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │Criterii de performanta│Niveluri de │ Metoda de incercare │
│crt.│ │performanta │ recomandata │
├────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┤
│ CARACTERISTICI FUNDAMENTALE* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.a Adezivi pe baza de lianti minerali, cu intarire normala (C1) │
├────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 1. │Aderenta initiala prin │ │ │
│ │tractiune │≥ 0,5 N/mmp │SR EN 1348+A1:2001 │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. │Aderenta prin tractiune│ │ │
│ │dupa imersare in apa │≥ 0,5 N/mmp │SR EN 1348+A1:2001 │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. │Aderenta prin tractiune│ │ │
│ │dupa imbatranire sub │≥ 0,5 N/mmp │SR EN 1348+A1:2001 │
│ │actiunea caldurii │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 4. │Aderenta prin tractiune│ │ │
│ │dupa cicluri de │≥ 0,5 N/mmp │SR EN 1348+A1:2001 │
│ │inghet-dezghet │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 5. │Timp deschis (open │≥ 0,5 N/mmp │SR EN 1346+A1:2001 │
│ │time): aderenta prin │dupa minimum │ │
│ │tractiune │20 min. │ │
├────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┤
│ 1.b Adezivi pe baza de lianti minerali, cu intarire rapida (C1F) │
├────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 6. │Aderenta prin tractiune│≥ 0,5 N/mmp │SR EN 1348+A1:2001 │
│ │dupa un interval │dupa maximum │ │
│ │scurt de timp │24 h │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 7. │Timp deschis (open │≥ 0,5 N/mmp │SR EN 1346+A1:2001 │
│ │time): aderenta prin │dupa minimum │ │
│ │tractiune │10 min. │ │
├────┴───────────────────────┴─────────────┼───────────────────────────────────┤
│Toate celelalte conditii ca in │SR EN 1348+A1:2001 │
│tabelul 1.a │ │
├──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│ CARACTERISTICI OPTIONALE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.c CARACTERISTICI SPECIALE**) (C2T) │
├────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 8. │Alunecare │≤ 0,5 mm │ SR EN 1348+A1:2001 │
├────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┤
│ 1.d CARACTERISTICI SUPLIMENTARE***) (C2) │
├────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 9 │Aderenta initiala prin │ │ │
│ │tractiune │≥ 1 N/mmp │SR EN 1348+A1:2001 │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│10. │Aderenta prin tractiune│≥ 1 N/mmp │SR EN 1348+A1:2001 │
│ │dupa imersare in apa │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│11. │Aderenta prin tractiune│≥ 1 N/mmp │SR EN 1348+A1:2001 │
│ │dupa imbatranire sub │ │ │
│ │actiunea caldurii │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│12. │Aderenta prin tractiune│≥ 1 N/mmp │SR EN 1348+A1:2001 │
│ │dupa cicluri de │ │ │
│ │inghet-dezghet │ │ │
├────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┤
│ 1.e CARACTERISTICI SUPLIMENTARE ***) (C2E) │
├────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┤
│13. │Timp deschis (open │≥ 0,5 N/mmp │SR EN 1346+A1:2001 │
│ │time): aderenta prin │dupa minimum │ │
│ │tractiune │30 min. │ │
└────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘


----
*) caracteristici pe care trebuie sa le aiba in mod obligatoriu un adeziv;
**) caracteristici impuse pentru conditiile speciale de exploatare, unde
sunt cerute niveluri de performanta sporite;
***) caracteristici ale adezivului care dau informatii suplimentare despre
performantele generale ale acestuia.


3.5.4.2. Criterii de performanţã ale adezivilor în dispersie pentru plãci ceramice(D)
Adezivii în dispersie pentru plãci ceramice sunt amestecuri de lianţi organici sub forma unei dispersii apoase de polimeri, aditivi organici şi umpluturi minerale.
Criteriile şi nivelurile de performanţã precum şi metodele de încercare recomandate pentru adezivii în dispersie pentru plãci ceramice (D) sunt prezentate în tabelul nr.6.Tabelul nr.6.
┌────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │Criterii de performanta│Niveluri de │Metoda de incercare │
│crt.│ │performanta │recomandata │
├────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┤
│ 2.a CARACTERISTICI FUNDAMENTALE*) (D1) │
├────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 1. │Aderenta initiala prin │≥ 1 N/mmp │SR EN 1324:2001 │
│ │forfecare │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. │Aderenta prin forfecare│≥ 1 N/mmp │SR EN 1324:2001 │
│ │dupa imbatranire sub │ │ │
│ │actiunea caldurii │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. │Timp deschis (open │≥ 0,5 N/mmp │SR EN 1346+A1:2001 │
│ │time): aderenta prin │dupa minimum │ │
│ │tractiune │20 min. │ │
├────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┤
│ CARACTERISITICI OPTIONALE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.b CARACTERISTICI SPECIALE**) (D2T) │
├────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 4. │Alunecare │≤ 0,5 mm │SR EN 1308+A1:2001 │
├────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┤
│ 2.c CARACTERISTICI SUPLIMENTARE***) (D2) │
├────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 5. │Aderenta dupa imersie │≥ 0,5 N/mmp │SR EN 1324:2001 │
│ │in apa │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 6. │Aderenta la temperatura│≥ 1 N/mmp │SR EN 1324:2001 │
│ │ridicata │ │ │
├────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┤
│ 2.d CARACTERISTICI SUPLIMENTARE***) (D2E) │
├────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 7. │Timp deschis (open │≥ 0,5 N/mmp │SR EN 1346+A1:2001 │
│ │time) extins: aderenta │dupa minimum │ │
│ │prin tractiune │30 min │ │
└────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘


------
*) caracteristici pe care trebuie sa le aiba in mod obligatoriu un adeziv;
**) caracteristici impuse pentru conditiile speciale de exploatare, unde sunt
cerute niveluri de performanta sporite;
***) caracteristici ale adezivului care dau informatii suplimentare despre
performantele generale ale acestuia.

3.5.4.3. Criterii de performanţã ale adezivilor pe bazã de rãşini de reacţie pentru plãci ceramice (R)
Adezivii pe bazã de rãşini reactive pentru plãci ceramice sunt amestecuri de rãşinã sinteticã, umpluturi minerale şi aditivi organici organici care se întãresc prin reacţie chimicã.
Criteriile şi nivelurile de performanţã precum şi metodele de încercare recomandate pentru adezivii pe bazã de rãşini reactive pentru plãci ceramice (R) sunt prezentate în tabelul nr.7.Tabelul nr. 7.
┌────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │Criterii de performanta│Niveluri de │Metoda de incercare │
│crt.│ │performanta │recomandata │
├────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┤
│ 3.a CARACTERISTICI FUNDAMENTALE* (R1) │
├────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 1. │Aderenta initiala prin │≥ 2 N/mmp │SR EN 12003:2001 │
│ │forfecare │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. │Aderenta prin forfecare│≥ 2 N/mmp │SR EN 12003:2001 │
│ │dupa imersie in apa │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. │Timp deschis (open │≥ 0,5 N/mmp │SR EN 1346+A1:2001 │
│ │time): aderenta prin │dupa minimum │ │
│ │tractiune │20 min. │ │
├────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┤
│ CARACTERISITICI OPTIONALE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.b CARACTERISTICI SPECIALE**) (R2T) │
├────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 4. │Alunecare │≤ 0,5 mm │SR EN 1308+A1:2001 │
├────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┤
│ 3.c CARACTERISTICI SUPLIMENTARE***) (R2) │
├────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 5. │Aderenta prin forfecare│≥ 2 N/mmp │SR EN 1324:2001 │
│ │dupa soc termic │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘


-----
* caracteristici pe care trebuie sa le aiba in mod obligatoriu un adeziv;
** caracteristici impuse pentru conditiile speciale de exploatare, unde sunt
cerute niveluri de performanta sporite;
*** caracteristici ale adezivului care dau informatii suplimentare despre
performantele generale ale acestuia.

3.5.5. Criterii de performanţã ale adezivilor pentru elemente nestructurale din lemn
Adezivii polimerici pentru elemente nestructurale din lemn sunt pe bazã de diferite rãşini sintetice (poliuretani, poliacetat de vinii şi etilena etc). Aceşti adezivi pot fi clasificaţi în clase de solicitare notate de la D1 la D4, în funcţie de condiţiile de expunere şi domeniile de aplicare, astfel:
*1) D1 - condiţii de interior
D2 - condiţii de interior, supuse, pe perioade limitate, unei umiditãţi ridicate a aerului (mai mare de 65%)
D3 - condiţii de interior, supuse, pentru timp îndelungat, unei umiditãţi ridicate a aerului (mai mare de 65%)
- condiţii de exterior, cu protejarea îmbinãrii la intemperii
D4 - condiţii de interior, în contact îndelungat şi frecvent cu apã de condensare.
- condiţii de exterior, cu expunerea îmbinãrii la intemperii în condiţiile în care s-a aplicat o acoperire adecvatã pentru exterior.
*2) 1 zi - 24 ore
*3) Atmosfera standard este datã de (23±2)°C şi (50±5)% umiditate relativã a aerului sau
(20±2)°C şi (65±5)% umiditate relativã a aerului
*4) Nu este necesarã aceastã încercare
*5) Apa trebuie sã aibã aceeaşi temperaturã cu a atmosferei de încercare utilizatã.
Criteriile şi nivelurile de performanţã precum şi metodele de încercare recomandate pentru acest tip de adezivi sunt prezentate în tabelul nr.8.Tabelul nr. 8.
┌────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Criterii de performanta│Niveluri de performanta │Metoda de incer- │
│crt.│ │ │care recomandata │
├────┴───────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────┤
│ Caracteristici mecanice ale adezivului │
├────┬───────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┤
│ │Rezistenţa la forfecare│clasa de │ │
│ │longitudinalã a îmbinã-│solicitare*1) │ │
│ │rilor supuse condiţio- ├──────┬──────┬────────┬────────┤ │
│ │nãrii în funcţie de │ D1 │ D2 │ D3 │ D4 │ │
│ │clasa de solicitare, │ │ │ │ │ │
│ │N/mmp │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────┴──────┴────────┴────────┴─────────────────┤
│ │Natura şi durata │ │
│ │condiţionãrii │ │
├────┼───────────────────────┼──────┬──────┬────────┬────────┬─────────────────┤
│ 1. │7 zile*2) în atmosferã │ ≥10 │ ≥ 10 │ ≥ 10 │ ≥ 10 │ SR EN 205:2003 │
│ │standard*3) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────┤
│ 2. │7 zile în atmosferã │ -*4)│ ≥8 │ - │ - │ SR EN 205:2003 │
│ │standard │ │ │ │ │ │
│ │3 ore in apa rece*5) │ │ │ │ │ │
│ │7 zile în atmosferã │ │ │ │ │ │
│ │standard │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────┤
│ 3. │7 zile în atmosferã │ - │ - │ ≥2 │ ≥4 │ SR EN 205:2003 │
│ │standard │ │ │ │ │ │
│ │4 zile în apã rece*5) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────┤
│ 4. │7 zile în atmosferã │ - │ - │ ≥8 │ - │ SR EN 205:2003 │
│ │standard │ │ │ │ │ │
│ │4 zile în apã rece*5) │ │ │ │ │ │
│ │7 zile în atmosferã │ │ │ │ │ │
│ │standard │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────┤
│ 5. │7 zile în atmosferã │ - │ - │ - │ ≥4 │SR EN 205:2003 │
│ │standard │ │ │ │ │ │
│ │6 ore în apã la fierber│ │ │ │ │ │
│ │2 ore in apa rece*5) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────┤
│ 6. │7 zile în atmosferã │ - │ - │ - │ ≥8 │SR EN 205:2003 │
│ │standard │ │ │ │ │ │
│ │6 ore în apã la │ │ │ │ │ │
│ │fierbere │ │ │ │ │ │
│ │2 ore in apa rece*5) │ │ │ │ │ │
│ │7 zile în atmosferã │ │ │ │ │ │
│ │standard │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────┴──────┴──────┴────────┴────────┴─────────────────┘3.5.6. Criterii de performanţã ale adezivilor pentru sisteme de izolare termicã

Adezivii pentru sisteme de izolare termicã exterioarã sunt produse predozate sub formã de pulbere, având în compoziţie lianţi hidraulici, agregate minerale şi aditivi polimerici.
Criteriile şi nivelurile de performanţã precum şi metodele de încercare recomandate pentru acest tip de adezivi sunt prezentate în tabelul nr.9.Tabelul nr. 9.
┌────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │Criterii de performanta│Niveluri de │Metoda de incercare │
│crt.│ │performanta │recomandata │
├────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┤
│ Caracteristici mecanice ale adezivului │
├────┬───────────────────────┬─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 1. │Densitate aparenta │1000-1300 │SR EN 1015-10:2002 │
│ │ │kg/mc │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. │Timp deschis (open │≥ 0,5 N/mmp │SR EN 1346+A1:2001 │
│ │time): aderenta prin │dupa minimum │ │
│ │tractiune │20 min. │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. │Alunecare │≤ 0,5 mm │SR EN 1308+A1:2001 │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 4. │Aderenta adezivului pe │ │SR EN 13494:2003 │
│ │suport: │ │ │
│ │- stare uscata │≥ 0,25 N/mmp │ │
│ │- dupa imersia in apa │≥ 0,08 N/mmp │ │
│ │timp de 2 ore si │ │ │
│ │uscare 2 ore │ │ │
│ │- dupa imersia in apa │≥ 0,25 N/mmp │ │
│ │timp de 2 ore si │ │ │
│ │uscare 7 zile │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 5. │Aderenta adezivului la │ │SR EN 13494:2003 │
│ │produsul termoizolant: │ │ │
│ │- stare uscata │≥ 0,08 N/mmp │ │
│ │- dupa imersia in apa │≥ 0,03 N/mmp │ │
│ │timp de 2 ore si │ │ │
│ │uscare 2 ore │ │ │
│ │- dupa imersia in apa │≥ 0,08 N/mmp │ │
│ │timp de 2 ore si │ │ │
│ │uscare 7 zile │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘4. MATERIALE AUXILIARE, SCULE ŞI DISPOZITIVE UTILIZATE

4.1.Grunduri, amorse

Adezivii polimerici pot fi aplicaţi peste grunduri sau amorse speciale, în funcţie de natura chimicã a produsului şi de recomandãrile producãtorului respectiv.

4.2.Materiale auxiliare
Materialele auxiliare utilizate sunt:
- solvenţi recomandaţi de producãtor pentru degresarea suprafeţelor ce urmeazã a fi lipite şi/sau pentru ştergerea sculelor şi dispozitivelor ;
- deşeuri din materiale textile, pentru curãţarea sculelor şi dispozitivelor;
4.3. Scule si dispozitive
4.3.1. Sculele şi dispozitivele uzuale necesare pentru punerea în operã a adezivilor polimerici în construcţii sunt:
- spatule, şpacluri plane, perii de sârmã, pentru curãţarea suprafeţelor;
- perii cu pãr aspru, pentru desprãfuirea suprafeţelor;
- pensule pentru aplicarea grundurilor sau amorselor, unde este cazul;
- dispozitiv pentru amestecarea componentelor adezivilor (în cazul adezivilor multicomponenţi) sau pentru omogenizarea acestora (în cazul adezivilor monocomponenţi);
- pensule, spatule, şpacluri profilate, mistrii, pentru aplicarea adezivilor;
- pistol pentru aplicarea adezivilor (unde este cazul);
- ciocan de cauciuc sau rolã de cauciuc sau presã, pentru presarea suprafeţelor îmbinate.
4.3.2. Aparatura utilizatã pentru aplicarea adezivilor polimerici la realizarea elementelor structurale din lemn lamelat stratificat este alcãtuitã, în principal, din :
- dispozitive pentru supravegherea continuã a temperaturii şi umiditãţii relative a aerului în zonele de depozitare, de fabricaţie şi polimerizare;
- dispozitive pentru mãsurarea umiditãţii lemnului şi verificarea aparatelor pentru mãsurarea umiditãţii;
- utilaje pentru realizarea unor îmbinãri de rezistenţã suficientã şi fiabilã;
- scule pentru realizarea suprafeţelor conform cu prescripţiile asupra toleranţelor de grosime şi calitatea suprafeţei;
- utilaje pentru cântãrirea şi amestecarea rãşinii cu întãritorul, în proporţiile prevãzute;
- dispozitive pentru aplicarea uniformã a cantitãţilor de adeziv prescrise;
- dispozitive de strângere pentru obţinerea valorilor stabilite pentru presiune pe planurile de încleiere;
- dispozitive pentru mãsurarea temperaturii şi umiditãţii relativã a aerului în cursul polimerizãrii adezivului;
- dispozitive pentru încercarea rezistenţei îmbinãrilor dintre lamele;
- dispozitive pentru verificarea calitãţii zonelor de încleiere.

5. ASIGURAREA CALITĂŢII
5.1. Condiţii de punere în operã
5.1.1. Adezivi pentru elemente structurale din beton (consolidãri, reparaţii)
5.1.1.1. Adezivii se vor aplica la temperaturi ale suprafeţei şi a aerului cuprinse între + 5° şi +30°C.
5.1.1.2. Suprafaţa suport (beton monolit sau prefabricat sau orice suprafaţã tencuitã cu mortar de ciment) trebuie sã fie curatã, fãrã urme de praf, vopsea, ulei sau alte materiale neaderente iar aplicarea adezivilor trebuie sã se facã la minim 28 de zile de la realizarea acestora.
5.1.2. Adezivi pentru elemente structurale din lemn lamelat încleiat
5.1.2.1. Conţinutul de umiditate a lemnului trebuie sã fie între 8 şi 15 %. Diferenţa maximã permisã în conţinutul de umiditate între suprafeţele de aderenţã ce vor fi lipite este de 4 %.
5.1.2.2 Temperatura minimã a lemnului va fi de +15°C .
5.1.2.3. Lemnul, în special lemnul de esenţã tare şi cel trasat trebuie sã fie rindeluit cu mai puţin de 24 ore înaintea lipirii.
5.1.2.4. Temperatura mediului ambiant în timpul întãririi rãşinii trebuie sã fie de cel puţin +20°C dacã temperatura lemnului este mai mare de +18°C şi de cel puţin +25°C dacã temperatura lemnului este mai mare de +15°C, iar umiditatea mai mare de 30%.
5.1.3. Adezivi pentru elemente nestructurale (îmbrâcâminţi de pardosealã şi pereţi)
5.1.3.1. Temperatura optimã pentru aplicarea adezivilor este +5 'f7+ 30°C ;
5.1.3.2. Se aplicã numai pe suprafeţe suport plane, uscate, stabile, degresate, lipsite de praf, ulei sau alte substanţe ce împiedicã aderenţa.

5.1.4. Adezivi pentru elemente nestructurale (plãci ceramice)
5.1.4.1. Suprafaţa suport trebuie sã fie lipsitã de praf şi degresatã.
5.1.4.2. Adezivii pot fi aplicaţi la temperaturi cuprinse între +5 şi +30°C;

5.1.5. Adezivi pentru elemente nestructurale (sisteme de izolare termicã)
5.1.5.1. Temperatura optimã pentru aplicarea adezivului este 5 'f7 30°C şi umiditate maximã a aerului de 90 %.
5.1.5.2. Se aplicã numai pe suprafeţe suport plane, uscate, stabile, degresate, lipsite de praf, ulei sau alte substanţe ce împiedicã aderenţa iar vârsta suprafeţelor de beton trebuie sã fie de minim 28 de zile de la turnare.

5.2. Cerinţe privind calitatea adezivilor
5.2.1. Se vor utiliza numai produse pentru care existã Agremente Tehnice, certificate de conformitate sau marcaje de conformitate CS (CE), dupã caz, prevãzutã în contractele încheiate cu producãtorii sau furnizorii acestora, conform Hotãrârii de Guvern privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru construcţii (<>Hotarare de Guvern nr. 622/2004 modificat şi completat cu <>Hotarare de Guvern nr. 796/2005 ).
5.2.2. Se vor utiliza numai produse cu caracteristici egale sau superioare celor prevãzute în prezenta reglementare tehnicã.
5.2.3. Condiţiile de pãstrare şi depozitare ale componentelor adezivilor sunt precizate de producãtorii acestora în fişele tehnice de produs, astfel:
a. componentele se depoziteazã în ambalajele originale, în spaţii închise, acoperite şi ventilate;
b. la punctul de lucru depozitarea se va face pe timp limitat, recomandabil în spaţii acoperite.

6. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI SIGURANŢA LA FOC
6.1. Mãsuri de protecţa muncii
6.1.1. Pe durata utilizãrii adezivilor polimerici în construcţii se vor respecta cu stricteţe mãsurile de protecţia muncii prevãzute în:
a) <>Legea privind protecţia muncii nr. 90/1996 , modificatã şi completatã cu <>Legea nr. 177/2000 ;
b) Norme generale de protecţa muncii, 2002;
c) Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, 1993;

6.2. Mãsuri de siguranţã la foc
6.2.1. Pe durata utilizãrii adezivilor polimerici în construcţii se vor respecta cu stricteţe mãsurile de prevenire şi stingere a incendiilor prevãzute în:
a) Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate de Ministerul de Interne cu <>Ordinul nr. 775/1998 ;
b) Dispoziţii generale de ordine interioarã privind prevenirea şi stingerea incendiilor, nr. 001/1999;
c) Dispoziţii generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor nr. 002/1999;
d) Normativ de siguranţã la foc a construcţiilor - P 118/1999;
e) Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executãrii lucrãrilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora - C 300/1994;
f) <>Ordonanta de Guvern privind apãrarea împotriva incendiilor, nr. 60/1997 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 212/1997 .

ANEXA 1
-------
la specificaţia tehnicã
-----------------------

Fig.1. Tipuri de îmbinãri

a) Imbinarea în dinţi multipli - pentru elemente din lemn (nestructurale sau structurale în alcãtuiri compuse, cu zonele de îmbinare decalate)

NOTA "CTCE"
Fig. 1.a, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 942, din 22 noiembrie 2006, la pagina 25. A se vedea imaginea asociata.


Legendã:
l - lungimea dintelui
l(t) - joc (spaţiu ce separã extremitatea unui dinte de baza dintelui opus)
p - pasul dintelui
b(t) - lãţimea la vârful dintelui

b) Imbinare suprapusã - pentru membrane hidroizolante

NOTA "CTCE"
Fig. 1.b, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 942, din 22 noiembrie 2006, la pagina 25. A se vedea imaginea asociata.

Legendã:
1 - membranã hidroizolantã polimericã (ex:PVC)
2 - adeziv
l - lãţimea zonei de îmbinare

c) Dublã îmbinare suprapusã pentru elemente din lemn (nestructurale sau structurale cu fixãri mecanice suplimentare)

NOTA "CTCE"
Fig. 1.c, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 942, din 22 noiembrie 2006, la pagina 26. A se vedea imaginea asociata.

Legendã:
1 - piese care se îmbinã
2 - adeziv
3 - eclise
l - lãţimea zonei de îmbinare

d) Imbinare la capete

NOTA "CTCE"
Fig. 1.d, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 942, din 22 noiembrie 2006, la pagina 26. A se vedea imaginea asociata.

Legendã:
1 - piese care se îmbinã
2 - adeziv

e) Imbinare la capete

NOTA "CTCE"
Fig. 1.e, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 942, din 22 noiembrie 2006, la pagina 27. A se vedea imaginea asociata.

Legendã:
1 - piese care se îmbinã
2 - adeziv

f) Imbinare oblicã - pentru elemente din lemn (nestructurale sau structurale în alcãtuiri compuse, cu zonele de îmbinare decalate)

NOTA "CTCE"
Fig. 1.f, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 942, din 22 noiembrie 2006, la pagina 27. A se vedea imaginea asociata.

Legendã:
1 - piese care se îmbinã
2 - adeziv
l - lãţimea zonei de îmbinare


Fig.2. Tipuri de rupere

a) Rupere în unul din cele douã suporturi

NOTA "CTCE"
Fig. 2.a, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 942, din 22 noiembrie 2006, la pagina 28. A se vedea imaginea asociata.

b) Rupere coezivã în suport

NOTA "CTCE"
Fig. 2.b, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 942, din 22 noiembrie 2006, la pagina 28. A se vedea imaginea asociata.

c) Rupere prin delaminare

NOTA "CTCE"
Fig. 2.c, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 942, din 22 noiembrie 2006, la pagina 28. A se vedea imaginea asociata.

d) Rupere în zona coezivã

NOTA "CTCE"
Fig. 2.d, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 942, din 22 noiembrie 2006, la pagina 28. A se vedea imaginea asociata.

e) Rupere specialã în zona coezivã

NOTA "CTCE"
Fig. 2.e, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 942, din 22 noiembrie 2006, la pagina 29. A se vedea imaginea asociata.

f) Rupere adezivã

NOTA "CTCE"
Fig. 2.f, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 942, din 22 noiembrie 2006, la pagina 29. A se vedea imaginea asociata.

g) Rupere în zona coezivã cu desprindere de pe suport

NOTA "CTCE"
Fig. 2.g, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 942, din 22 noiembrie 2006, la pagina 29. A se vedea imaginea asociata.

ANEXA 2
-------
la specificaţia tehnicã
-----------------------

DOCUMENTE NORMATIVE DE REFERINŢANr. Numãr standard Denumire standard
crt.
1. SR EN 204:2002 Clasificarea adezivilor termoplastici pentru lemn
cu aplicaţii nestructurale
2. SR EN 205:2003 Adezivi. Adezivi pentru lemn cu aplicaţii
nestructurale. Determinarea rezistenţei la
forfecare longitudinalã a îmbinãrilor suprapuse.
3. SR EN 235:2003 Tapete în rulouri. Vocabular şi simboluri
4. SR EN 301:1999 Adezivi de naturã fenolicã şi aminoplastã pentru
structuri portante din lemn. Clasificare şi
condiţii de performanţã
5. SR EN 302-1:2004 Adezivi pentru structuri portante de lemn - Metode
de încercare. Partea 1: Determinarea rezistenţei
îmbinãrii la forfecare prin tracţiune
longitudinalã
6. SR EN 302-2:2004 Adezivi pentru structuri portante de lemn - Metode
de încercare. Partea 2: Determinarea rezistenţei
la descleiere (Metodã de laborator)
7. SR EN 302-3:2004 Adezivi pentru structuri portante de lemn - Metode
de încercare. Partea 3: Determinarea influenţei
atacului acid al fibrelor de lemn, ca rezultat al
tratamentelor ciclice la temperatura şi umiditate,
asupra rezistenţei la tracţiune transversalã
8. SR EN 302-4:2004 Adezivi pentru structuri portante de lemn - Metode
de încercare. Partea 4: Determinarea influenţei
contracţiei lemnului asupra rezistenţei la
forfecare
9. SR EN 302-6:2004 Adezivi pentru structuri portante de lemn - Metode
de încercare. Partea 6: Determinarea duratei
convenţionale de menţinere sub presiune )
10. SR EN 302-7:2004 Adezivi pentru structuri portante de lemn - Metode
de încercare. Partea 7: Determinarea duratei
convenţionale de utilizare
11. SR EN 338:2002 Lemn pentru construcţie. Clase de rezistenţã
12. SR EN 385:2002 Imbinãri cu plãci metalice cu dinţi multipli, în
lemn de construcţie. Condiţii de performanţã şi
prescripţii minime de fabricaţie
13. SR EN 386:2002 Lemn lamelat încleiat. Condiţii de performanţã
şi condiţii minime la fabricaţie
14. SR EN 390:1996 Lemn lamelat încleiat. Dimensiuni. Abateri
admisibile
15. SR EN 391:2002 Lemn lamelat încleiat. Incercarea la desprindere
în zonele de încleiere
16. SR EN 392:1997 Lemn lamelat încleiat. Incercarea la forfecare a
zonelor încleiate
17. SR EN 408:2004 Structuri de lemn. Lemn masiv şi lemn lamelat
încleiat. Determinarea anumitor proprietãţi
fizice şi mecanice
18. SR EN 542:2003 Adezivi. Determinarea densitãţii
19. SR EN 827:2002 Adezivi. Determinarea conţinutului convenţional de
substanţã uscatã şi a conţinutului de substanţã
uscatã la masã constantã.
20. SR EN 923:2001 Adezivi. Termeni si definiţii.
21. SR EN 1015-10:2002 Metode de încercare a mortarelor pentru zidãrie.
Partea 10 - Determinarea densitãţii aparente a
mortarului întãrit.
22. SR EN 1067:1999 Adezivi. Examinare şi pregãtire a eşantioanelor
pentru încercãri
23. SR EN 1239:2001 Adezivi. Stabilitatea la îngheţ-dezgheţ
24. SR EN 1245:2001 Adezivi.Determinarea pH-ului. Metodã de încercare
25. SR EN 1308+A1:2001 Adezivi pentru plãci ceramice. Determinarea
alunecãrii
26. SR EN 1322:2001 Adezivi pentru plãci ceramice. Definiţii şi
terminologie
27. SR EN 1324:2001 Adezivi pentru plãci ceramice. Determinarea
aderenţei prin forfecare a adezivilor în
dispersie.
28. SR EN 1346+A1:2001 Adezivi pentru plãci ceramice. Determinarea
timpului deschis (open-time)
29. SR EN 1348+A1:2001 Adezivi pentru plãci ceramice. De terminarea
aderenţei prin tracţiune pentru adezivi pe bazã
de lianţi minerali.
30. SR EN ISO Vopsele şi lacuri. Determinarea timpului de
2431:1997/AC:2003 curgere prin utilizarea cupelor de curgere.
31. SR EN 10364:2000 Adezivi. Determinarea duratei de utilizare
("pot life") a adezivilor multicomponenţi.
32. SR EN ISO 10365:2000 Adezivi. Clasificarea principalelor tipuri de
rupere.
33. SR EN 12004:2001 Adezivi pentru plãci ceramice. Definiţii şi
specificaţii.
34. SR EN Adezivi pentru plãci ceramice. Definiţii şi
12004:2001/A1:2003 specificaţii.
35. SR EN Adezivi pentru plãci ceramice. Definiţii şi
12004:2001/A1:2003/AC specificaţii.
36. SR EN 12808-2 Mortare de rosturi pentru plãci. Partea 2 -
Determinarea rezistenţei la abraziune.
37. SR EN 12808-3 Mortare de rosturi pentru plãci. Partea 2 -
Determinarea rezistenţei la întindere din
încovoiere şi compresiune
38. SR EN 12808-4 Mortare de rosturi pentru plãci. Partea 2 -
Determinarea contracţiei.
39. SR EN 12808-5 Mortare de rosturi pentru plãci. Partea 2 -
Determinarea absorbţiei de apã.
40. SR EN 13494:2003 Produse termoizolante destinate utilizãrii la
clãdiri. Determinarea aderenţei prin tracţiune a
adezivilor şi a stratului de bazã la materialul
termoizolant
41. SR EN 26922:2000 Adezivi. Determinarea rezistenţei la tracţiune a
unei îmbinãri adezive la capete.
42. SR EN 28510-1:2003 Adezivi. Incercarea la desprinderea prin jupuire
pentru un ansamblu lipit suport flexibil pe suport
rigid. Partea 1: Jupuire la 90 grade.
43. HGR nr.622/2004 Hotãrâre privind stabilirea condiţiilor de
introducere pe piaţã a produselor pentru
construcţii
44. HGR nr.766/1997 Regulament privind urmãrirea comportãrii în
exploatare, intervenţiile în timp şi
postutilizarea construcţiilor
45. HGR nr.766/1997 Regulament privind stabilirea categoriei de
importanţã a construcţiilor
46. P 130/1999 Normativ privind urmãrirea comportãrii în timp a
construcţiilor
47. P 118/1999 Normativ de siguranţã la foc a construcţiilor
48. C300-1994 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor
pe durata executãrii lucrãrilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora


------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice