Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-AIS din 24 noiembrie 2022  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-AIS din 24 noiembrie 2022 "Serviciul de informare aeronautică", ediţia 5/2022

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1201 din 14 decembrie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.352 din 24 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1201 din 14 decembrie 2022.
──────────

    PREAMBUL
    (1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Codul aerian), prin actele normative interne din domeniu, legislaţia europeană relevantă, precum şi în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, şi prin alte convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte.
    (2) Reglementările aeronautice civile şi civil-militare române sunt elaborate şi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare, precum şi în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, cu standardele şi practicile recomandate în anexele la aceasta, precum şi cu prevederile convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.
    (3) În conformitate cu prevederile Codului aerian şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat, asigură direct ori prin delegare de competenţă unor organisme tehnice specializate, instituţii publice sau, după caz, societăţi autorizate, elaborarea şi punerea în aplicare a reglementărilor aeronautice corespunzătoare, care au caracter obligatoriu pentru toţi participanţii la activităţile aeronautice civile şi conexe.
    (4) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, denumită în continuare AACR, în calitatea sa de autoritate naţională de supervizare, exercită toate competenţele ce îi revin pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, precum şi elaborarea proiectelor de reglementări aeronautice specifice domeniilor în care deţine competenţe delegate de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
    (5) Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 511/2019, Autoritatea Aeronautică Civilă Română este desemnată autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor privind certificarea, supravegherea şi aplicarea normelor ce revin unei asemenea autorităţi în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigaţie aeriană şi de alte funcţii ale reţelei de management al traficului aerian şi pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1.034/2011, (UE) nr. 1.035/2011 şi (UE) 2016/1.377, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011,
    (6) RACR-AIS, ediţia 5/2022, asigură transpunerea în cadrul reglementat naţional a standardelor şi practicilor recomandate prevăzute în anexa 15 la Convenţia de la Chicago, „Serviciul de informare aeronautică“, denumită în continuare anexa 15 OACI, care nu se regăsesc în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/373. În aplicarea RACR-AIS, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Codul aerian, AACR a emis proceduri cu luarea în considerare a documentului Procedures for Air Navigation Services - Aeronautical Information Management, PANS-AIM (Doc. OACI 10066) al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, denumită în continuare OACI, şi a indicaţiilor conţinute în Aeronautical Information Services Manual (Doc. OACI 8126), pe care le-a publicat pe site-ul AACR şi care sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice cărora le sunt aplicabile.
    (7) Totodată, prevederile RACR-AIS, ediţia 5/2022, asigură conformarea cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373 şi ale Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (8) Prezenta reglementare se aplică în vederea stabilirii în România, precum şi în alte teritorii şi în spaţiul aerian de deasupra spaţiilor maritime adiacente mării teritoriale a României care sunt asimilate spaţiului aerian naţional din punctul de vedere al navigaţiei aeriene, după caz, a serviciului de informare aeronautică şi a unităţilor specifice acestui serviciu, necesare pentru asigurarea informării aeronautice, astfel încât traficul aerian să se desfăşoare în siguranţă, regularizat şi eficient.
    (9) Prevederile conţinute în prezenta reglementare se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, care culeg şi prelucrează date aeronautice şi informaţii aeronautice, elaborează şi distribuie produse de informare aeronautică, participă la furnizarea serviciilor de informare aeronautică în Regiunea de Informare a Zborurilor Bucureşti (FIR Bucureşti) sau care desfăşoară activităţi în sprijinul acestor servicii, cu îndeplinirea tuturor cerinţelor, cu precădere a celor de siguranţă şi calitate, aplicabile datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice, precum şi a cerinţelor de uniformizare şi armonizare stabilite la nivel internaţional.
    CAP. I
    Generalităţi
    1.1. Definiţii
    Termenii utilizaţi în prezenta reglementare au semnificaţia prevăzută în anexa 15 OACI, cu excepţia celor care sunt definiţi în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/373.

    1.2. Sisteme de referinţă comune pentru navigaţia aeriană
    1.2.1. Sistemul de referinţă orizontal
    1.2.1.1. Standardul 1.2.1.1 la anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa III, subpartea A, ATM/ANSOR.A.090, lit. (a).
    1.2.1.2. În aplicaţiile geodezice specifice şi în unele aplicaţii pentru navigaţia aeriană, modificările temporale în mişcarea plăcilor tectonice, precum şi efectele mareelor asupra scoarţei terestre (flux-reflux) pot fi modelate/simulate şi estimate. De asemenea, epoca măsurătorii este inclusă în setul de coordonate absolute ale staţiei.
    NOTA 1
    Cadrul de referinţă WGS-84 (G873) este din 1997.0, în timp ce cea mai recentă actualizare a cadrului de referinţă modernizat WGS-84 (G1150) este din 2001.0. [G indică faptul că obţinerea coordonatelor se face prin tehnici ale Sistemului global de poziţionare (GPS) şi numărul care urmează după G indică săptămâna în care au fost implementate aceste coordonate în procesul corect de estimare al efemeridelor conform Agenţiei Naţionale de Informaţii Geospaţiale a Statelor Unite ale Americii (National Geospatial-Intelligence Agency’s - NGA’s).

    NOTA 2
    Setul de coordonate geodezice ale staţiilor de monitorizare GPS distribuite permanent pentru cea mai recentă realizare a cadrului de referinţă WGS-84 [WGS-84 (G1150)] se regăseşte în RACR-WGS-84/2019. Pentru fiecare staţie de monitorizare GPS permanentă, acurateţea unei poziţii individuale estimate în WGS-84 (G1150) este de circa 1 cm (1σ).

    NOTA 3
    Un alt sistem global de coordonate terestre de precizie este Sistemul terestru de referinţă [Terrestrial Reference System (ITRS)] al Serviciului Internaţional de Rotaţie a Pământului [International Earth Rotation Service (IERS)], şi realizarea Sistemului terestru de referinţă (ITRS) este Cadrul terestru de referinţă IERS (ITRF). Îndrumări referitoare la ITRS se găsesc în Documentul OACI 9674, anexa C. Cea mai recentă realizare a WGS-84 (G1150) este raportată la ITRF 2000. WGS-84 (G1150) este compatibil cu ITRF 2000 şi, practic, diferenţa dintre aceste sisteme este scara globală de unu la doi centimetri, adică WGS-84 (G1150) şi ITRF 2000 sunt absolut identice.    1.2.2. Sistemul de referinţă vertical
    1.2.2.1. Standardul 1.2.2.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa III, subpartea A, ATM/ANS.OR.A.090, lit. (b).
    NOTA 1
    La nivel global, geoidul aproximează cel mai îndeaproape MSL. El este definit ca suprafaţa echipotenţială a câmpului gravitaţional al Pământului care coincide cu nivelul mediu al mării neperturbate extins în mod neîntrerupt sub continente.

    NOTA 2
    Înălţimile raportate la gravitaţie sunt numite înălţimi ortometrice, în timp ce distanţele verticale ale punctelor deasupra elipsoidului sunt numite înălţimi elipsoidale.


    1.2.2.2. (1) Standardul 1.2.2.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa III, subpartea A, ATM/ANS.OR.A.090.
    (2) Modelul gravitaţional al Pământului - 1996 (EGM-96) este utilizat ca model gravitaţional global pentru navigaţia aeriană.

    1.2.2.3. (1) Standardul 1.2.2.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa III, subpartea A, ATM/ANS.OR.A.090.
    (2) În acele poziţii geografice pentru care acurateţea EGM-96 nu îndeplineşte cerinţele de acurateţe pentru cotă şi ondulaţia geoidului pe baza datelor EGM-96, se dezvoltă şi se utilizează modele de geoid la nivel regional, naţional sau local, conţinând date ale câmpului gravitaţional de înaltă rezoluţie (unde scurte). Atunci când se utilizează un model de geoid, altul decât EGM96, în AIP se publică o descriere a modelului utilizat, inclusiv parametrii necesari pentru transformarea înălţimilor între model şi EGM-96.


    1.2.3. Sistemul de referinţă temporală
    1.2.3.1. Standardul 1.2.3.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa III, subpartea A, ATM/ANS.OR.A.090, lit. (c).
    NOTA 1
    O valoare în domeniul timpului constituie o poziţie temporală (în timp) măsurată relativ la un sistem de referinţă temporal.

    NOTA 2
    Standardul ISO 8601 specifică utilizarea calendarului gregorian şi a formatului de 24 de ore pentru ora locală sau UTC în schimburile de informaţii, în timp ce standardul ISO 19108 precizează calendarul gregorian şi ora UTC ca sistem de referinţă temporală principal pentru a fi utilizat împreună cu informaţiile geografice.


    1.2.3.2. În cazul în care pentru anumite aplicaţii se utilizează un sistem de referinţă temporală diferit, catalogul elementelor sau metadatelor asociat cu o schemă de aplicare sau un set de date, după caz, include fie o descriere a acelui sistem, fie o menţiune despre un document care descrie respectivul sistem de referinţă temporală.
    NOTĂ
    Standardul ISO 19108, anexa D, descrie anumite aspecte despre calendare care ar putea fi considerate în asemenea descrieri.
    1.3. Specificaţii diverse
    1.3.1. Standardul 1.3.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.300, lit. (a).
    1.3.2. Standardul 1.3.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.300, lit. (b).
    1.3.3. Unităţile de măsură folosite în originarea, procesarea şi distribuirea datelor aeronautice şi a informaţiilor aeronautice sunt cele prevăzute de anexa 5 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944.
    1.3.4. Standardul 1.3.4 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.300, lit. (c).

    CAP. II
    Roluri şi responsabilităţi
    2.1. Responsabilităţile generale ale furnizorului de servicii de informare aeronautică
    2.1.1. Furnizorul de servicii de informare aeronautică, denumit în continuare furnizorul AIS, este Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ care asigură furnizarea serviciului de informare aeronautică, denumit în continuare serviciul AIS, în spaţiul aerian naţional, precum şi în spaţiul aerian pentru care România este responsabilă pentru furnizarea serviciilor de trafic aerian în baza art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 645/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    2.1.2. Furnizorul AIS asigură furnizarea datelor aeronautice şi a informaţiilor aeronautice referitoare la întreg teritoriul naţional şi la zonele de deasupra mării libere în care România răspunde de furnizarea serviciilor de trafic aerian.
    2.1.3. Standardul 2.1.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 1, AIS.OR.105, paragraful 7.
    2.1.4. Standardul 2.1.4 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa II, subpartea A, ATM/ANS.AR.A.005, lit. (a) şi anexa VI, subpartea A, secţiunea 2, AIS.OR.200.
    2.1.5. Standardul 2.1.4 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa II, subpartea A, ATM/ANS.AR.A.005 şi anexa VI, subpartea A, secţiunea 2, AIS.OR.205, lit. (a).

    2.2. Responsabilităţile specifice şi funcţiile furnizorului AIS
    2.2.1. Standardul 2.2.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 1, AIS.OR.105, paragrafele 1 şi 3.
    2.2.2. Standardul 2.2.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 1, AIS.OR.105, paragraful 2.
    2.2.3. Standardul 2.2.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 1, AIS.OR.105, paragraful 4.
    2.2.4. Suplimentar, furnizorul AIS obţine datele aeronautice şi informaţiile aeronautice necesare furnizării serviciului de informare înaintea zborului şi răspunde necesităţilor de informare în timpul zborului. Aceste informaţii pot proveni:
    a) de la serviciile de informare aeronautică ale altor state;
    b) de la alte surse, dacă sunt disponibile.
    NOTĂ
    O astfel de sursă constituie subiectul prevederilor pct. 5.6.


    2.2.5. Furnizorul AIS se asigură că datele aeronautice şi informaţiile aeronautice obţinute în condiţiile pct. 2.2.4 lit. a), atunci când sunt distribuite, sunt identificate în mod clar ca fiind emise sub autoritatea statului de origine.
    2.2.6. Furnizorul AIS se asigură că datele aeronautice şi informaţiile aeronautice obţinute în condiţiile pct. 2.2.4 lit. b), în caz că este posibil, sunt verificate înaintea distribuirii, iar dacă nu pot fi verificate sunt identificate ca atare atunci când sunt distribuite.
    2.2.7. Standardul 2.2.7 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 1, AIS.OR.105, paragraful 5.

    2.3. Schimbul de date aeronautice şi informaţii aeronautice
    2.3.1. În România, toate elementele produselor de informare aeronautică furnizate de alte state sunt adresate Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), care este certificată pentru a răspunde cererilor de date aeronautice şi informaţii aeronautice furnizate de alte state.
    2.3.2. Între acele părţi care furnizează date aeronautice şi informaţii aeronautice în numele statelor şi utilizatorii acestora trebuie să fie stabilite acorduri formale cu privire la furnizarea serviciului de informare aeronautică,
    NOTĂ
    Material de îndrumare cu privire la acordurile formale este conţinut în Documentul OACI 8126.


    2.3.3. În cazul în care sunt desemnate mai mult de un singur Birou NOTAM Internaţional, se stabilesc responsabilităţile şi zona acoperită de fiecare dintre acestea.
    2.3.4. Standardul 2.3.4 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 4, AIS.OR.400, lit. (e).
    2.3.5. Furnizorul AIS, atunci când este posibil, stabileşte cu furnizorii AIS din alte state contacte directe în scopul facilitării schimbului internaţional de informaţii aeronautice şi date aeronautice.
    2.3.6. Cu excepţia celor prevăzute la pct. 2.3.8, la solicitarea furnizorului AIS al unui alt stat contractant la Convenţia de la Chicago, furnizorul AIS din România pune la dispoziţie o copie pentru fiecare dintre următoarele produse de informare aeronautică (atunci când este posibil), într-un mod agreat în comun, fără plată, chiar dacă furnizorul AIS în cauză este o agenţie nonguvernamentală:
    a) Publicaţia de Informare Aeronautică (AIP), inclusiv amendamente şi suplimente;
    b) circulare de informare aeronautică (AIC);
    c) NOTAM;
    d) hărţi aeronautice.

    2.3.7. Furnizorul AIS transmite mai multe copii ale elementelor produselor de informare aeronautică şi ale altor documente de navigaţie aeriană, inclusiv acelea care conţin reglementări şi legislaţie de navigaţie aeriană, numai în baza unor acorduri bilaterale încheiate între România ca stat contractant la Convenţia de la Chicago şi entităţile solicitante.
    2.3.8. Atunci când datele aeronautice şi informaţiile aeronautice sunt furnizate sub forma seturilor de date digitale pentru a fi utilizate de serviciul AIS, ele sunt furnizate în baza acordului încheiat între România şi statele contractante la Convenţia de la Chicago în cauză.
    NOTĂ
    Intenţia este ca statele să poată accesa datele în scopurile specificate la pct. 2.2.4.


    2.3.9. Obţinerea datelor aeronautice şi a informaţiilor aeronautice, inclusiv a elementelor produselor de informare aeronautică, dar şi a altor documente de navigaţie aeriană, inclusiv reglementări şi legislaţie de navigaţie aeriană, de către alte state decât cele care sunt contractante la Convenţia de la Chicago, precum şi de alte entităţi ar trebui să facă obiectul unor acorduri separate între România şi statele, precum şi entităţile respective.
    2.3.10. Standardul 2.3.10 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 2, AIS.OR.210.

    2.4. Dreptul de autor
    2.4.1. Orice produs de informare aeronautică protejat prin drept de autor în România şi care este furnizat altui stat potrivit prevederilor pct. 2.3 poate fi pus la dispoziţia unei terţe părţi numai cu condiţia ca acesteia să i se aducă la cunoştinţă faptul că produsul respectiv este protejat prin drept de autor şi dacă produsul este identificat în mod corespunzător ca fiind protejat prin drept de autor.
    2.4.2. Când datele aeronautice şi informaţiile aeronautice sunt furnizate unui stat în conformitate cu prevederile pct. 2.3.8, statul care le primeşte nu furnizează aceste seturi de date digitale unei terţe părţi fără consimţământul statului român.

    2.5. Recuperarea costurilor
    2.5.1. Recomandarea 2.5.1 din anexa 15 OACI este acoperită de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11 februarie 2019 de instituire a unui sistem de performanţă şi de tarifare în cadrul cerului unic european şi de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 şi (UE) nr. 391/2013.

    CAP. III
    Managementul informaţiilor aeronautice
    3.1. Cerinţe privind managementul informaţiilor
    Standardul 3.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 1, AIS.OR.100.

    3.2. Specificaţii privind calitatea datelor
    3.2.1. Acurateţea datelor
    Standardul 3.2.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 2, AIS.TR.200, lit. (a) şi anexa III, subpartea A, ATM/ANS.OR.A.085(b)(1).

    3.2.2. Rezoluţia datelor
    Standardul 3.2.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 2, AIS.TR.200, lit. (b) şi anexa III, subpartea A, ATM/ANS.OR.A.085(b)(4).

    3.2.3. Integritatea datelor
    3.2.3.1. Standardul 3.2.3.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 2, AIS.TR.200, lit. (c) şi anexa III, subpartea A, ATM/ANS.OR.A.085(b)(2).
    3.2.3.2. Standardul 3.2.3.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 2, AIS.TR.200, lit. (c) şi anexa III, subpartea A, ATM/ANS.OR.A.085(b)(3).

    3.2.4. Trasabilitatea datelor

    (1) Standardul 3.2.4 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 2, AIS.TR.200, lit. (d) şi anexa III, subpartea A, ATM/ANS.OR.A.085(b)(5).

    (2) Datele aeronautice şi metadatele asociate sunt păstrate pentru o perioadă minimă de 5 ani după perioada de validitate a informaţiilor aeronautice asociate.

    3.2.5. Actualitatea datelor
    Standardul 3.2.5 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 2, AIS.TR.200, lit. (e) şi anexa III, subpartea A, ATM/ANS.OR.A.085(b)(6).

    3.2.6. Integralitatea datelor
    Standardul 3.2.6 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 2, AIS.TR.200, lit. (f) şi anexa III, subpartea A, ATM/ANS.OR.A.085(b)(7).

    3.2.7. Formatul datelor
    Standardul 3.2.7 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 2, AIS.TR.200, lit. (g) şi anexa III, subpartea A, ATM/ANS.OR.A.085(b)(8).


    3.3. Validarea şi verificarea datelor aeronautice şi a informaţiilor aeronautice
    3.3.1. Standardul 3.3.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, articolul 3, paragraful 5, anexa III, subpartea A, ATM/ANS.OR.A085(a), precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei, anexa IV, ADR.OPS.A.030.
    3.3.2. Standardul 3.3.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 2, AIS.OR.220 şi subpartea B, secţiunea 2, AIS.TR.220.

    3.4. Detectarea erorilor datelor
    3.4.1. Standardul 3.4.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 2, AIS.OR.230, lit. (a) şi anexa III, subpartea A, ATM/ANS.OR.A.085(j).
    3.4.2. Standardul 3.4.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 2, AIS.OR.230, lit. (a) şi anexa III, subpartea A, ATM/ANS.OR.A.085(j).

    3.5. Utilizarea automatizării
    3.5.1. Standardul 3.5.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 2, AIS.OR.200, lit. (c).
    NOTĂ
    Materialul de îndrumare privind dezvoltarea bazelor de date şi stabilirea serviciilor de schimb de date este cuprins în Documentul OACI 8126.


    3.5.2. Standardul 3.5.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 1, AIS.OR.105 şi subpartea A, secţiunea 2, AIS.OR.200, lit. (c).
    În cazul în care procesele sau părţile proceselor utilizate în originarea, producerea, stocarea, manipularea, prelucrarea, transferul şi distribuirea datelor aeronautice şi a informaţiilor aeronautice sunt supuse automatizării, acestea sunt:
    a) automatizate la un nivel proporţional cu contextul procesului de date;
    b) automatizate cu scopul de a optimiza alocarea şi interacţiunea om - maşină pentru a atinge un nivel înalt de siguranţă şi beneficii de calitate ale procesului;
    c) automatizate cu scopul de a asigura trasabilitatea acţiunilor efectuate;
    d) concepute pentru a evita introducerea de date eronate; şi
    e) concepute pentru a detecta erorile în datele primite/introduse.


    3.5.3. Standardul 3.5.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 2, AIS.OR.210.

    3.6. Sistemul de management al calităţii
    3.6.1. Standardul 3.6.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa III, subpartea B, ATM/ANS.OR.B.005.
    3.6.2. (1) Recomandarea 3.6.2 din anexa 15 OACI este acoperită de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa III, subpartea B, ATM/ANS.OR.B.005, şi ale Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei, anexa IV, ADR.OR.D.007.
    (2) Managementul calităţii trebuie să se aplice întregului parcurs al datelor aeronautice, de la originare până la distribuirea către următorul utilizator, luându-se în considerare intenţia de utilizare a acestora.

    3.6.3. (1) Recomandarea 3.6.3 din anexa 15 OACI este acoperită de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa III, subpartea B, ATM/ANS.OR.B.005.
    (2) Un certificat ISO 9001, eliberat de o organizaţie acreditată corespunzător, care abordează elementele de management al calităţii cerute în acest capitol, este considerat un mijloc suficient de conformitate pentru furnizorul de servicii. În acest caz, furnizorul AIS acceptă punerea la dispoziţie a documentaţiei referitoare la certificare către autoritatea competentă, la cererea acesteia din urmă.

    3.6.4. (1) Standardul 3.6.4 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa III, subpartea B, ATM/ANS.OR.B.005, lit. (a), pct. (6).
    (2) Un furnizor:
    a) stabileşte competenţa necesară personalului care desfăşoară activităţi în sprijinul furnizării de servicii;
    b) dacă este cazul, oferă pregătire sau întreprinde alte acţiuni pentru a dobândi competenţa necesară;
    c) evaluează eficacitatea acţiunilor întreprinse;
    d) se asigură că personalul este conştient de relevanţa şi importanţa activităţilor sale şi de modul în care acestea contribuie la atingerea obiectivelor; şi
    e) menţine înregistrări adecvate ale educaţiei, pregătirii, competenţelor şi experienţei.


    3.6.5. Standardul 3.6.5 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa III, subpartea B, ATM/ANS.OR.B.005, lit. (a), pct. (2) şi anexa VI, subpartea A, secţiunea 2, AIS.OR.235.
    3.6.6. Standardul 3.6.6 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa III, subpartea B, ATM/ANS.OR.B.005 şi anexa VI, subpartea A, secţiunea 2, AIS.OR.200, lit. (b).
    3.6.7. (1) Standardul 3.6.7 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa III, subpartea B, ATM/ANS.OR.B.005.
    (2) Furnizorul ia toate măsurile necesare pentru a monitoriza conformarea cu cerinţele sistemului de management al calităţii implementat în cadrul organizaţiei sale, respectiv:
    a) Monitorizarea conformării
    Furnizorul implementează şi utilizează o funcţie de monitorizare a conformării ce îi permite să monitorizeze conformarea cu cerinţele relevante ale sistemului de management al calităţii implementat în cadrul organizaţiei sale.
    1. Furnizorul specifică structura de bază a funcţiei de monitorizare a conformării aplicabile activităţilor desfăşurate.
    2. Funcţia de monitorizare a conformării este structurată în funcţie de dimensiunea furnizorului şi de complexitatea activităţilor monitorizate, inclusiv a celor care au fost subcontractate.

    b) Furnizorul monitorizează conformarea cu procedurile elaborate pentru a se asigura că serviciile sunt furnizate cu nivelurile de siguranţă şi calitatea aplicabile. În acest sens, furnizorul monitorizează şi:
    1. manuale, jurnale şi înregistrări;
    2. standarde de pregătire; şi
    3. proceduri ale sistemului de management.

    c) Structura organizaţională
    1. O persoană nominalizată este responsabilă de monitorizarea conformării pentru a se asigura că furnizorul de servicii continuă să îndeplinească cerinţele aplicabile. Managerul responsabil ar trebui să se asigure că sunt alocate resurse suficiente pentru monitorizarea conformării.
    2. Personalul implicat în monitorizarea conformării are acces la toate părţile furnizorului şi, după caz, la orice organizaţie contractată.
    3. În cazul în care persoana responsabilă cu monitorizarea conformării acţionează şi în calitate de manager de siguranţă, managerul responsabil, în ceea ce priveşte responsabilitatea sa directă pentru siguranţă, se asigură că ambelor funcţii le sunt alocate resurse suficiente, ţinând cont de mărimea furnizorului de servicii şi natura şi complexitatea activităţilor sale.
    4. Independenţa funcţiei de monitorizare a conformării se stabileşte prin asigurarea faptului că auditurile şi inspecţiile sunt efectuate de către personal care nu este direct implicat în activitatea auditată.

    d) Documentaţia de monitorizare a conformării
    1. Documentaţia de monitorizare a conformării include părţile relevante din documentaţia sistemului de management al furnizorului.
    2. În plus, documentaţia relevantă include şi:
    (i) terminologie;
    (ii) standarde de activitate specificate;
    (iii) o descriere a furnizorului;
    (iv) repartizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor;
    (v) proceduri pentru asigurarea conformităţii;
    (vi) programul de monitorizare a conformităţii, care reflectă:
    A. calendarul programului de monitorizare;
    B. proceduri de audit;
    C. proceduri de raportare;
    D. proceduri de urmărire şi acţiuni corective; şi
    E. sistemul de evidenţă;

    (vii) programa de pregătire menţionată la lit. e)pct. 2;
    (viii) controlul documentelor.


    e) Pregătire
    1. O pregătire corectă şi aprofundată este esenţială pentru a optimiza conformarea la fiecare furnizor de servicii. Pentru a obţine rezultate semnificative ale unei astfel de instruiri, furnizorul de servicii ar trebui să se asigure că tot personalul înţelege obiectivele stabilite în documentaţia sistemului de management al furnizorului de servicii.
    2. Cei responsabili cu managementul funcţiei de monitorizare a conformităţii beneficiază de pregătire pentru îndeplinirea acestei sarcini. O astfel de pregătire acoperă cerinţele de monitorizare a conformităţii, manuale şi proceduri legate de sarcină, tehnici de audit, raportare şi înregistrare.
    3. Furnizorul alocă timpul necesar pentru pregătirea întregului personal implicat în managementul conformităţii şi pentru informarea restului personalului.
    4. Alocarea timpului şi a resurselor pentru pregătire este determinată de volumul şi complexitatea activităţilor în cauză.    3.6.8. Standardul 3.6.8 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa III, subpartea B, ATM/ANS.OR.B.005.

    3.7. Cerinţe privind factorii umani
    3.7.1. Organizarea serviciilor de informare aeronautică, precum şi proiectarea, conţinutul, prelucrarea şi distribuţia datelor aeronautice şi a informaţiilor aeronautice iau în considerare principiile factorilor umani care facilitează utilizarea optimă a acestora.
    3.7.2. O atenţie deosebită este acordată integrităţii informaţiilor în cazul în care are loc interacţiunea umană şi sunt necesare măsuri de reducere a riscurilor, atunci când acestea sunt identificate.
    NOTĂ:
    Reducerea riscurilor poate fi realizată prin proiectarea sistemelor, prin procedurile operaţionale sau prin îmbunătăţiri aduse mediului operaţional.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare a datelor aeronautice şi a informaţiilor aeronautice
    4.1. Domeniul de aplicare a datelor aeronautice şi a informaţiilor aeronautice
    4.1.1. Standardul 4.1.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 2, AIS.OR.200 şi apendicele 1 la anexa III (Part-ATM/ANS.OR).
    4.1.2. Standardul 4.1.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 2, AIS.OR.200.

    4.2. Metadata
    4.2.1. Standardul 4.2.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 2, AIS.OR.225, subpartea B, secţiunea 2, AIS.TR.225, precum şi anexa III, secţiunea A, ATM/ANS. OR.A.085, lit. (h).
    4.2.2. Standardul 4.2.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 2, AIS.OR.225, subpartea B, secţiunea 2, AIS.TR.225, precum şi anexa III, secţiunea A, ATM/ANS.OR.A.085, lit. (h).

    CAP. V
    Servicii şi produse de informare aeronautică
    5.1. Generalităţi
    5.1.1. Standardul 5.1.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, apendicele 1 la anexa II, anexa VI, secţiunile 3 şi 4.
    5.1.2. Standardul 5.1.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.300.

    5.2. Informaţiile aeronautice în formă standardizată
    5.2.1. Standardul 5.2.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.305 la AIS.OR.330.
    5.2.1.1. Standardul 5.2.1.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.305, lit. (a) şi AIS.TR.320, lit. (a).
    5.2.1.2. (1) Recomandarea 5.2.1.2 din anexa 15 OACI este acoperită de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.305, lit. (a) şi AIS.TR.320, lit. (a).
    (2) Atunci când sunt furnizate sub forma unui document electronic, eAIP, amendamentele eAIP şi suplimentele eAIP sunt furnizate în conformitate cu „Specificaţia pentru publicaţia electronică de informaţii aeronautice (eAIP)“ EUROCONTROL (ediţia 2.1 din 6 octombrie 2015).


    5.2.2. Publicaţia de Informare Aeronautică
    Standardul 5.2.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.305, lit. (b).

    5.2.3. Suplimentul AIP
    Standardul 5.2.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.315, lit. e).

    5.2.4. Circulare de informare aeronautică (AIC)
    5.2.4.1. Standardul 5.2.4.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.320, paragraful (1).
    5.2.4.2. Standardul 5.2.4.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.320, lit. (c).
    5.2.4.3. Standardul 5.2.4.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.320, paragraful (2).
    5.2.4.4. Standardul 5.2.4.4 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.320, lit. (h).

    5.2.5. Hărţi aeronautice
    5.2.5.1. Standardul 5.2.5.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.325, lit. (a), pct. 1-11.
    5.2.5.2. Standardul 5.2.5.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.325, lit. (a), pct. (12).
    5.2.5.3. Standardul 5.2.5.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.325, lit. (b).
    5.2.5.4. Hărţile aeronautice electronice sunt furnizate luânduse în considerare baza de date digitală şi utilizarea sistemelor de informaţii geografice.
    5.2.5.5. (1) Standardul 5.2.5.5 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.325.
    (2) Hărţile aeronautice sunt produse în concordanţă cu specificaţiile conţinute în RACR-HA „Hărţi aeronautice“, ediţia 3/2015.


    5.2.6. NOTAM
    Standardul 5.2.6 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.330, lit. s).


    5.3. Seturi de date digitale
    5.3.1. Generalităţi
    5.3.1.1. Standardul 5.3.1.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.335.
    5.3.1.2. Standardul 5.3.1.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.340.
    5.3.1.3. Standardul 5.3.1.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.335.

    5.3.2. Set de date AIP
    5.3.2.1. Recomandarea 5.3.2.1 din anexa 15 OACI este acoperită de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.345.
    5.3.2.2. Atunci când nu este posibil să fie furnizat un set complet de date AIP, sunt furnizate subseturile de date disponibile.
    5.3.2.3. Standardul 5.3.2.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.345.

    5.3.3. Seturi de date de teren şi obstaculare
    5.3.3.1. Standardul 5.3.3.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.350.
    5.3.3.2. Atunci când terenul aflat la o distanţă mai mare de 900 m (3.000 ft) faţă de pragul pistei este muntos sau de înălţime semnificativă, lungimea zonei 4 poate fi extinsă până la o distanţă faţă de pragul pistei care nu depăşeşte 2.000 m (6.500 ft).
    5.3.3.3. Seturi de date de teren
    5.3.3.3.1. Standardul 5.3.3.3.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.355, lit. (a).
    5.3.3.3.2. Standardul 5.3.3.3.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.355, lit. (a).
    5.3.3.3.3. Standardul 5.3.3.3.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.355, lit. (b), pct. (1), (3) şi (4).
    5.3.3.3.4. Recomandarea 5.3.3.3.4 din anexa 15 OACI este acoperită de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.355, lit. (b), pct. (2).
    5.3.3.3.5. În cazul aerodromurilor adiacente unde se suprapun zonele de acoperire, pentru a asigura că datele pentru acelaşi teren sunt corecte, se încheie acorduri între părţile implicate pentru coordonarea furnizării datelor de teren.
    5.3.3.3.6. În cazul aerodromurilor situate în apropierea frontierei de stat se pot încheia protocoale între furnizorul AIS din România şi cel din statul vecin pentru schimbul de date de teren.
    5.3.3.3.7. (1) Recomandarea 5.3.3.3.7 din anexa 15 OACI este acoperită de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.355, lit. (b), pct. 5, şi ale Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei, anexa IV, ADR.OPS.A.005.
    (2) Operatorul de aerodrom măsoară şi raportează furnizorului AIS obstacolele şi datele de teren din Zona 3 şi din Zona 2 (partea din interiorul graniţei aerodromului) în grade, minute, secunde şi zecimi de secunde. În plus, cota superioară, tipul, marcarea şi iluminarea (dacă există) obstacolelor sunt raportate serviciilor de informare aeronautică.

    5.3.3.3.8. (1) Standardul 5.3.3.3.8 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.355, lit. (b), pct. 6, şi Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei, anexa IV, ADR.OPS.A.005.
    (2) Datele electronice ale terenului şi obstacolelor sunt furnizate de operatorul de aerodrom pentru Zona 4 pentru teren şi obstacole care penetrează suprafaţa relevantă de colectare a datelor de obstaculare, pentru toate pistele pe care au fost stabilite operaţiuni de precizie de categoria II sau III şi unde operatorii solicită informaţii detaliate despre teren pentru a le permite evaluarea efectului terenului asupra determinării înălţimii de decizie prin utilizarea radioaltimetrelor.

    5.3.3.3.9. În cazul în care sunt colectate date de teren suplimentare, pentru a satisface alte cerinţe aeronautice, seturile de date de teren pot fi extinse pentru a include aceste date suplimentare.

    5.3.3.4. Seturi de date de obstaculare
    5.3.3.4.1. Standardul 5.3.3.4.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.OR.355, AIS.TR.360, lit. (f).
    5.3.3.4.2. Standardul 5.3.3.4.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.360, lit. (g).
    5.3.3.4.3. Standardul 5.3.3.4.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.360, lit. (a).
    5.3.3.4.4. Standardul 5.3.3.4.4 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.360, lit. (b).
    5.3.3.4.5. (1) Standardul 5.3.3.4.5 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.360, lit. (c), pct. (1), (2) şi (3), subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.350, lit. b), pct. (1), AIS.TR.360, lit. c), pct. (1), precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei, anexa IV, ADR.OPS.A.005.
    (2) Operatorul de aerodrom măsoară şi raportează furnizorului AIS obstacolele şi datele de teren din Zona 3 şi din Zona 2, partea din interiorul limitelor de responsabilitate convenite pentru zona de aerodrom, în grade, minute, secunde şi zecimi de secunde. În plus, cota superioară, tipul, marcarea şi iluminarea (dacă există) obstacolelor ar trebui raportate serviciilor de informare aeronautică.

    5.3.3.4.6. Recomandarea 5.3.3.4.6 din anexa 15 OACI este acoperită de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.360, lit. (c,), pct. (4), subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.350, lit. (b), pct. (2), (3), (4), precum şi AIS.TR.360, lit. (c), pct. (2), (3) şi (4).
    5.3.3.4.7. În cazul aerodromurilor adiacente unde se suprapun zonele de acoperire, pentru ca furnizarea datelor de obstaculare să se facă într-un mod coordonat, se încheie protocoale de colaborare între părţi, asigurându-se în acest fel corectitudinea datelor.
    5.3.3.4.8. În cazul aerodromurilor situate în apropierea frontierei de stat se pot încheia protocoale între furnizorul AIS din România şi cel din statul vecin pentru schimbul de date de obstaculare.
    5.3.3.4.9. Recomandarea 5.3.3.4.9 din anexa 15 OACI este acoperită de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.360, lit. (c), pct. (5), precum şi subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.360, lit. (c), pct. (5), precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei, anexa IV, ADR.OPS.A.005.
    5.3.3.4.10. Standardul 5.3.3.4.10 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.360, lit. (c,), pct. (6), precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei, anexa IV, ADR.OPS.A.005.
    5.3.3.4.11. În cazul în care sunt colectate date de obstaculare suplimentare, pentru a satisface alte cerinţe aeronautice, seturile de date de obstaculare pot fi extinse pentru a include aceste date suplimentare.


    5.3.4. Seturi de date cartografice de aerodrom
    5.3.4.1. Standardul 5.3.4.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.365, lit. (a).
    NOTĂ
    Elementele componente ale aerodromului cuprind atribute şi aspecte geometrice care sunt definite ca puncte, linii sau poligoane. Exemplele pot include pragurile pistelor, liniile de orientare pe căile de rulaj şi zonele de parcare.


    5.3.4.2. (1) Recomandarea 5.3.4.2 din anexa 15 OACI este acoperită de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.365.
    (2) Seturile de date cartografice de aerodrom sunt puse la dispoziţia furnizorului AIS de către operatorul de aerodrom.


    5.3.5. Seturi de date pentru procedurile de zbor instrumental
    5.3.5.1. Standardul 5.3.5.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.370, lit. (a).
    5.3.5.2. Recomandarea 5.3.5.2 din anexa 15 OACI este acoperită de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.370.


    5.4. Servicii de distribuire
    5.4.1. Generalităţi
    5.4.1.1. Standardul 5.4.1.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 4, AIS.OR.400, lit. (a).
    5.4.1.2. Standardul 5.4.1.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 4, AIS.OR.400, lit. (b).
    5.4.1.3. Reţelele de comunicare globală, cum ar fi internetul, pot fi utilizate, atunci când este posibil, în furnizarea produselor de informare aeronautică.

    5.4.2. Distribuirea mesajelor NOTAM
    5.4.2.1. Standardul 5.4.2.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 4, AIS.OR.400, lit. (a) şi (b).
    5.4.2.2. Standardul 5.4.2.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 4, AIS.TR.400, lit. (c).
    5.4.2.3. Standardul 5.4.2.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 4, AIS.OR.400, lit. (c).
    5.4.2.4. Atunci când un NOTAM este transmis prin alte mijloace decât serviciul fix aeronautic (AFS), textul său este precedat de un grup de 6 cifre care indică data şi ora la care mesajul a fost emis şi de identificarea emitentului. Biroul NOTAM internaţional stabileşte mesajele NOTAM care fac obiectul distribuţiei internaţionale.
    5.4.2.5. Standardul 5.4.2.5 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 4, AIS.OR.400, lit. (d).
    5.4.2.6. Standardul 5.4.2.6 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 4, AIS.TR.400, lit. (b).
    5.4.2.7. Listele selective de distribuţie pot fi folosite atunci când este posibil.
    NOTĂ
    Material de îndrumare cu privire la listele selective de distribuţie este inclus în Documentul OACI 8126.
    5.5. Serviciul de informare înainte de zbor
    5.5.1. Standardul 5.5.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 4, AIS.OR.405, lit. (a).
    5.5.2. Standardul 5.5.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 4, AIS.OR.405, lit. (b).
    NOTA 1
    Elementele produselor de informare aeronautică pot fi limitate la publicaţiile naţionale şi, atunci când este convenabil din punct de vedere practic, la documentaţiile statelor învecinate, cu condiţia să existe o bibliotecă completă de informaţii aeronautice, disponibilă într-o locaţie centrală, precum şi mijloace de comunicaţie directă cu biblioteca respectivă.

    NOTA 2
    O listă recapitulativă a mesajelor NOTAM în vigoare, care au semnificaţie operaţională, şi a altor informaţii cu caracter de urgenţă poate fi pusă la dispoziţia echipajelor sub formă de text în clar, ca buletin de informare înaintea zborului (PIB, Pre-flight Information Bulletin). Îndrumări în ceea ce priveşte pregătirea PIB se găsesc în documentul OACI 8126 şi în capitolul 7 al documentului EUROCONTROL „Îndrumări - Proceduri de operare pentru Datele Dinamice AIS (OPADD)“.    5.6. Serviciul de informare după zbor
    5.6.1. Pentru orice aerodrom/heliport deschis traficului aerian internaţional se stabilesc modalităţi pentru a primi de la echipaje informaţii cu privire la starea şi operarea facilităţilor pentru navigaţia aeriană sau a serviciilor.
    5.6.2. Modalităţile menţionate la pct. 5.6.1 asigură că aceste informaţii sunt puse la dispoziţia furnizorului de AIS, pentru a fi distribuite după cum o impun circumstanţele.
    5.6.3. (1) Standardul 5.6.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei, anexa IV, ADR.OR.D.030, lit. (a) şi (b).
    (2) Raportarea pericolelor faunei sălbatice:
    a) Operatorul de aerodrom se asigură ca sistemul său de raportare al siguranţei abordează în mod specific cerinţa ca toţi terţii precum operatorii de aeronave, mecanicii de aeronave, controlorii de trafic aerian şi alţi membri ai personalului serviciilor de trafic aerian şi întreg personalul aerodromului să raporteze toate lovirile cu animalele sălbatice şi pericolele relevante identificate operatorului de aerodrom.
    b) Raportarea acestor terţi ar trebui să se facă indiferent de orice alte cerinţe conform cărora aceştia raportează autorităţii competente sau statului de înmatriculare a aeronavei implicate sau oricărei alte autorităţi competente în contextul programului naţional de raportare a evenimentelor.


    5.6.4. (1) Standardul 5.6.4 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei, anexa III, ADR.OR.E.005 şi anexa IV, ADR.OPS.A.057, lit. (b), pct. (17).
    (2) Operatorul de aerodrom transmite către furnizorul AIS informaţii relevante privind procedurile pentru gestionarea pericolelor faunei sălbatice, inclusiv evaluarea pericolelor faunei sălbatice şi aranjamentele pentru implementarea programului de control al faunei sălbatice, ce sunt conţinute în manualul de aerodrom.


    CAP. VI
    Actualizarea informaţiilor aeronautice
    6.1. Specificaţii generale
    Standardul 6.1 la anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 5, AIS.OR.500.

    6.2. Regularizarea şi controlul informării aeronautice (AIRAC)
    6.2.1. Standardul 6.2.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 5, AIS.OR.505 şi subpartea B, secţiunea 5, AIS.TR.505, lit. (a).
    6.2.2. Standardul 6.2.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 5, AIS.OR.505, pct. (1).
    6.2.3. (1) Standardul 6.2.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 5, AIS.OR.505, pct. (2).
    (2) Informaţiile aeronautice care se furnizează în sistemul AIRAC sunt puse la dispoziţie de unitatea serviciului de informare aeronautică cu cel puţin 42 de zile în avans faţă de data efectivă, cu obiectivul de a ajunge la destinatari cu cel puţin 28 de zile înainte de data efectivă.

    6.2.4. Standardul 6.2.4 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 5, AIS.OR.505, lit. (c).
    6.2.5. Standardul 6.2.5 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 5, AIS.OR.505, pct. (3).
    6.2.6. Sistemul reglementat AIRAC este utilizat pentru distribuirea informaţiilor referitoare la introducerea, retragerea sau modificări semnificative planificate la:
    a) poziţia, înălţimea şi luminile obstacolelor de navigaţie;
    b) orele de serviciu pentru aerodromuri, facilităţi şi servicii;
    c) autorităţile vamale, de imigrare şi medicale;
    d) zonele periculoase, interzise şi restricţionate cu caracter temporar, precum şi pericolele pentru navigaţie, zonele de exerciţii militare şi deplasarea aeronavelor în număr mare;
    e) zonele/regiunile sau rutele temporare sau porţiuni din acestea unde există posibilitatea interceptării.

    6.2.7. (1) Recomandarea 6.2.7 din anexa 15 OACI este acoperită de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 5, AIS.OR.505, lit. (b).
    (2) În cazul planificării unor modificări majore şi atunci când se doreşte şi este posibilă notificarea în avans, furnizorul AIS distribuie informaţiile astfel încât acestea să ajungă la destinatari cu cel puţin 56 de zile în avans faţă de data efectivă. Această prevedere ar trebui aplicată în cazul introducerii unor modificării majore planificate referitoare la circumstanţele prezentate mai jos, precum şi în cazul altor modificări majore, dacă se consideră necesar:
    a) aerodromuri nou-înfiinţate destinate operaţiunilor IFR internaţionale;
    b) piste noi pentru operaţiuni IFR, puse în serviciu la aerodromurile internaţionale;
    c) proiectarea şi structura reţelei de rute ATS;
    d) proiectarea şi structura unui set de proceduri în zona terminală (inclusiv modificări ale direcţiilor procedurilor datorate modificării declinaţiei magnetice);
    e) circumstanţele listate în pct. 6.2.1 dacă este afectat întreg FIR Bucureşti sau o porţiune importantă a acestuia sau dacă este necesară o coordonare transfrontalieră.    6.3. Actualizarea produselor de informare aeronautică
    6.3.1. Actualizarea AIP
    6.3.1.1. Standardul 6.3.1.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.310, lit. (b).
    6.3.1.2. Standardul 6.3.1.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.310, lit. (a).
    6.3.1.3. Standardul 6.3.1.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.315, lit. (a).

    6.3.2. NOTAM
    6.3.2.1. Standardul 6.3.2.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 5, AIS.OR.510, lit. (b).
    6.3.2.2. Standardul 6.3.2.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 3, AIS.OR.330, lit. (a), şi ale Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei, anexa IV, ADR.OPS.A.057, lit. (a), pct. (1), subpct. (ii).
    6.3.2.3. (1) Standardul 6.3.2.3 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.330, lit. (a), şi ale Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei, anexa IV, ADR.OPS.A.057, lit. (b).
    (2) Un mesaj NOTAM trebuie iniţiat şi emis şi pentru publicarea informaţiilor referitoare la zone de conflict care afectează navigaţia aeriană (se vor include în mod deosebit informaţii cu privire la natura şi amploarea ameninţărilor conflictului respectiv şi consecinţele acestuia pentru aviaţia civilă).

    6.3.2.4. Standardul 6.3.2.4 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea B, secţiunea 3, AIS.TR.330, lit. (b), şi ale Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei, anexa IV, ADR.OPS.A.057, lit. (b).

    6.3.3. Actualizarea setului de date
    6.3.3.1. Standardul 6.3.3.1 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 5, AIS.OR.515, lit. (a).
    6.3.3.2. Standardul 6.3.3.2 din anexa 15 OACI este acoperit de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 5, AIS.OR.515, lit. (b).
    6.3.3.3. Recomandarea 6.3.3.3 din anexa 15 OACI este acoperită de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 5, AIS.OR.515.
    (2) Atunci când un set de date complet este emis din nou, sunt indicate diferenţele faţă de setul de date complet publicat anterior.

    6.3.3.4. (1) Recomandarea 6.3.3.4 din anexa 15 OACI este acoperită de prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, anexa VI, subpartea A, secţiunea 5, AIS.OR.515.
    (2) Atunci când modificări temporare de scurtă durată sunt puse la dispoziţie ca date digitale, se utilizează acelaşi model de informaţii aeronautice ca şi în cazul setului de date complet.

    6.3.3.5. Actualizările AIP şi a seturilor de date digitale sunt sincronizate.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016