Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTARE TEHNICĂ din 22 septembrie 2022  privind normativul pentru construcţiile ce conţin spaţii pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, indicativ NP 021-2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 22 septembrie 2022 privind normativul pentru construcţiile ce conţin spaţii pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, indicativ NP 021-2022

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 985 bis din 11 octombrie 2022
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 2.500 din 22 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 985 din 11 octombrie 2022.
──────────
        Normativ pentru construcţiile ce conţin spaţii pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate
        Indicativ NP 021-2022
        - septembrie 2022 -

    Cuprins:
    1. Generalităţi
    1.1. Obiect
    1.2. Domeniu de aplicare şi condiţii de utilizare

    2. Cadrul legislativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea unităţilor medicale ambulatorii de specialitate
    2.1. Cadrul general
    2.2. Documente de referinţă

    3. Condiţii funcţionale şi tehnologice pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor
    3.1. Date generale, tipuri de unităţi medicale ambulatorii de specialitate
    3.2. Organizarea funcţională generală
    3.3. Finisaje
    3.4. Instalaţii electrice
    3.5. Instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare
    3.6. Instalaţii de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului
    3.7. Instalaţii termice
    3.8. Instalaţii frigorifice
    3.9. Instalaţii de gaze naturale şi fluide medicale
    3.10. Gestionarea deşeurilor

    4. Criterii privind amplasarea clădirilor de unităţi medicale ambulatorii de specialitate
    4.1. Dimensionarea şi forma terenului de amplasament
    4.2. Condiţiile geo-fizice ale terenului
    4.3. Condiţii de calitate a aerului înconjurător în zona amplasamentului
    4.4. Amplasarea în cadrul localităţii
    4.5. Principii de organizare urbanistică a amplasamentului
    4.6. Amplasarea reţelelor de utilităţi:

    5. Cerinţe fundamentale
    5.1. Considerente generale
    5.2. Rezistenţă mecanică şi stabilitate
    5.3. Securitate la incendiu
    5.4. Igienă, sănătate şi mediul înconjurător
    5.5. Siguranţă şi accesibilitate în exploatare
    5.6. Economie de energie şi izolare termică
    5.7. Protecţia împotriva zgomotului
    5.8. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

    Anexa A. Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă)
    Anexa B. Scheme funcţionale (Anexă informativă)
    B.1. Schemă cabinet de consultaţii şi sală de tratamente
    B.2. Schemă funcţională - cabinet medical

    1. Generalităţi
    1.1. Obiect

    (1) Prezentul normativ se aplică la proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor ce conţin spaţii pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate, denumite în continuare unităţi medicale ambulatorii şi de specialitate, a incintelor şi terenurilor aferente, prevăzute a se realiza pe teritoriul naţional al României.

    (2) Furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate este definită de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi se acordă în următoarele tipuri de structuri medicale:
    (a) Cabinete medicale;
    (b) Unităţi medicale ambulatorii.


    (3) Prezentul normativ stabileşte prevederi tehnice şi condiţii minime de calitate pe care trebuie să le asigure clădirile ce conţin spaţii pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate pe întreaga durată de existenţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    1.2. Domeniu de aplicare şi condiţii de utilizare

    (1) Prevederile prezentului normativ vor fi utilizate la proiectarea, execuţia şi exploatarea unităţilor medicale ambulatorii de specialitate noi sau extinderi cu corpuri noi, extinderea fără realizarea unor noi corpuri de construcţie, modernizarea, consolidarea, modificarea, reconstruirea sau repararea clădirilor existente care conţin spaţii pentru unităţi medicale ambulatorii de specialitate.

    (2) În situaţia în care se urmăreşte extinderea fără realizarea unor noi corpuri de construcţie, modernizarea, consolidarea, modificarea, reconstruirea sau repararea clădirilor existente şi, din motive tehnico-economice justificate, nu se pot respecta anumite prevederi ale prezentului normativ atunci se va efectua o expertiză tehnică de către un expert tehnic autorizat care va oferi soluţia tehnică de urmat pentru satisfacerea cerinţei fundamentale de calitate în discuţie.

    (3) În cazul unităţilor medicale ambulatorii de specialitate care sunt realizate ca extinderi ale spaţiilor existente, precum şi la reamenajarea, refuncţionalizarea sau reabilitarea unor spaţii ce nu cuprind ansamblul unui corp de clădire, prevederile prezentului normativ se vor limita la acele spaţii ce fac obiectul lucrărilor.

    (4) În cazul construcţiilor monument istoric prevederile prezentului normativ pot fi aplicate numai dacă acestea nu contravin conceptelor, abordărilor şi procedurilor cuprinse în documentele normative specifice acestei categorii de clădiri.

    (5) Prevederile prezentului normativ vor fi utilizate la elaborarea notelor conceptuale şi a temelor de proiectare pentru toate tipurile de construcţii în condiţiile prevăzute la articolele 1.2.(1) - 1.2.(4)(1) ale prezentului normativ.

    (6) Prin prezentul normativ sunt reglementate condiţii de calitate admisibile corespunzătoare categoriei de importanţă "C". Proiectantul, la solicitarea beneficiarului, poate adopta alte valori ale parametrilor corespunzători cerinţelor utilizatorilor, dar în nici un caz inferioare celor prevăzute prin prezentul normativ.

    (7) Prevederile prezentului normativ se vor utiliza de către autorităţile publice responsabile de activitatea de amenajarea teritoriului, urbanism şi construcţii, elaboratorii documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, precum şi alte persoane fizice sau juridice ce iniţiază investiţii în domeniul sănătăţii.


    2. Cadrul legislativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea unităţilor medicale ambulatorii de specialitate
    2.1. Cadrul general

    (1) Unităţile medicale ambulatorii de specialitate sunt construcţii care oferă servicii medicale, organizate în conformitate cu actele normative în vigoare emise în domeniul sănătăţii publice şi în domeniul construcţiilor, indiferent de natura fondurilor de finanţare ale investiţiei sau de forma de proprietate.

    (2) Executarea unităţilor medicale ambulatorii de specialitate se autorizează de către administraţia locală în temeiul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura fondurilor din care se finanţează acestea.

    (3) Execuţia unităţilor medicale ambulatorii de specialitate şi exploatarea lor se vor face în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Documentaţiile tehnice se supun verificării în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor de calitate (conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), a normelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare la data întocmirii. Verificarea documentaţiilor tehnice se face numai de către verificatorii atestaţi conform Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Pentru cazurile în care tema de proiectare nu se poate încadra în anumite prevederi ale prezentului normativ, investitorul sau proiectantul va prezenta fundamentarea noii propuneri, în vederea obţinerii tuturor avizelor din partea autorităţilor.

    2.2. Documente de referinţă

    (1) Pentru reglementările tehnice, standardele de referinţă, legile şi actele normative, normele din domeniul sănătăţii publice, precum şi normele din domeniul securităţii şi siguranţei nucleare se vor lua în considerare ediţiile în vigoare, inclusiv modificările şi completările ulterioare.

    (2) Lista reglementărilor tehnice de referinţă dată în această reglementare tehnică se consultă împreună cu lista documentelor normative aflate în vigoare publicată către autorităţile de reglementare de resort.

    (3) Se utilizează cele mai recente ediţii ale standardelor române de referinţă, împreună cu, după caz, anexele naţionale, amendamentele sau eratele publicate de către organismul naţional de standardizare.
    2.2.1. Reglementări tehnice

    (1) Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane, indicativ C 125 - 2013, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3384/21.11.2013, denumit în continuare în acest document normativ C 125.

    (2) Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor, indicativ CR 0 - 2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1530/23.08.2012, completat de Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2411/01.08.2013, denumit în continuare în acest document cod de proiectare CR 0.

    (3) Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor, indicativ CR1- 1-3-2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1655/05.09.2012, completat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2414/01.08.2013, denumit în continuare în acest document cod de proiectare CR1-1-3.

    (4) Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor, indicativ CR1- 1-4-2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1751/21.09.2012, completat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2413/01.08.2013, denumit în continuare în acest document cod de proiectare CR1-1-4.

    (5) Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor, la clădiri, indicativ GP 089-2003, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1004/10.12.2003.

    (6) Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare, indicativ I5-2010, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1659/22.06.2011, denumit în continuare în acest document normativ I5.

    (7) Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2741/01.10.2011, denumit în continuare în acest document normativ I7.

    (8) Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor, indicativ I9-2015, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 818/06.10.2015, denumit în continuare în acest document normativ I9.

    (9) Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I13-2015, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 845/12.10.2015, denumit în continuare în acest document normativ I13.

    (10) Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie, indicativ I18-1-2001, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1617/02.11.2001, denumit în continuare în acest document normativ I18-1.

    (11) Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea I - Anvelopa clădirii, indicativ Mc 001/1-2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/01.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare în acest document metodologia de calcul Mc 001.

    (12) Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a II-a - Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri, indicativ Mc 001/2-2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/01.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    (13) Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a III-a - Auditul şi certificatul de performanţă al clădirii, indicativ Mc 001/3-2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/01.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    (14) Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a IV-a - Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1071/16.12.2009.

    (15) Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a V-a - Model certificat de performanţă energetică al apartamentului, indicativ Mc 001/5-2009, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1071/16.12.2009.

    (16) Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea a VI-a - Parametrii climatici necesari determinării performanţei energetice a clădirilor noi şi existente, dimensionării instalaţiilor de climatizare a clădirilor şi dimensionării higrotermice a elementelor de anvelopă ale clădirilor, indicativ Mc 001/6-2013, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2210/26.06.2013.

    (17) Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora, indicativ NP 015-1997, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 4/N/22.01.1997, denumit în continuare în prezentul document normativ NP 015.

    (18) Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 189/12.02.2013, denumit în continuare în prezentul document normativ NP 051.

    (19) Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri, indicativ NP 061-2002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 939/02.07.2002, denumit în continuare în acest document normativ NP 061.

    (20) Normativ privind criteriile de performanţă specifice scărilor şi rampelor pentru circulaţia pietonală în construcţii, indicativ NP 063-2002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1994/13.12.2002.

    (21) Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare, indicativ NP 068-2002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1576/15.10.2002.

    (22) Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor, indicativ NP 133-2013, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2901/04.09.2013.

    (23) Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, indicativ NTPA - 001- 2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188/28.02.2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare în acest document normativ NTPA-001.

    (24) Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în reţelele de canalizare ale oraşelor, indicativ NTPA-002-2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188/28.02.2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare în acest document normativ NTPA-002.

    (25) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, denumite în continuare în prezentul document NTPEE.

    (26) Cod de proiectare seismică, Partea I, Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2465/08.08.2013, completat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2956/18.11.2019, denumit în continuare în prezentul document cod de proiectare P 100-1.

    (27) Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-1999, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 27/N/07.04.1999, denumit în continuare normativ P 118.

    (28) Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de Stingere, indicativ P 118/2-2013, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 2463/08.08.2013, modificat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 6026/25.10.2018, denumit în continuare în acest document normativ P 118/2.
    Normativul privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare, avertizare, indicativ P 118/3-2015, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 364/09.03.2015 şi modificat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 6025/25.10.2018, denumit în continuare în acest document normativ P 118/3, denumit în continuare în acest document normativ P 118/3.


    2.2.2. Standarde de referinţă

    (1) SR EN 54 (părţile 1-25) - Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Părţile 1-25.

    (2) SR 8591 - Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

    (3) SR EN 1822-1 - Filtre de aer de înaltă eficienţă (EPA, HEPA şi ULPA). Partea 1: Clasificare, încercări de performanţă, marcare.

    (4) SR EN 1838 - Aplicaţii ale iluminatului. Iluminat de urgenţă.

    (5) SR EN 1991-1-1 - Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri.

    (6) SR EN 1992-1-1 - Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri.

    (7) SR EN 1993-1-1 - Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri.

    (8) SR EN 1994-1-1 - Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri.

    (9) SR ISO 5149-1 - Sisteme refrigerante şi pompe de căldură. Partea 1: Definiţii, clasificări şi criterii de selecţie.

    (10) SR EN ISO 7396-1 - Sisteme de distribuţie de gaze medicale. Partea 1: Sisteme de distribuţie de gaze medicale comprimate şi vid.

    (11) SR EN ISO 9972 - Permeabilitatea la aer a anvelopei clădirii

    (12) SR EN ISO 11197 - Unităţi medicale de alimentare.

    (13) SR EN 12464-1 - Lumina şi iluminat. Iluminatul locurilor de muncă. Partea 1: Locuri de muncă interioare.

    (14) SR EN 12665 - Lumina şi iluminat. Termeni de bază şi criterii pentru specificarea cerinţelor de iluminat.

    (15) SR EN ISO 13485 - Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare.

    (16) SR EN ISO 14644-1 - Camere curate şi medii controlate asociate. Partea 1: Clasificarea gradului de curăţenie a aerului pe baza concentraţiei de particule.

    (17) SR EN ISO 14971 - Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale.

    (18) SR EN 14972-1 - Instalaţii fixe de stingere a incendiilor. Sisteme cu ceaţă de apă. Partea 1: Proiectare, instalare, verificare şi mentenanţă.

    (19) SR EN 15193 - Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat. Partea 1: Specificaţii, modul M9.

    (20) SR EN 16798-1 - Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 1: Parametrii ambientali pentru proiectare şi evaluarea performanţei energetice a clădirilor, privind calitatea aerului interior, confortul termic, iluminatul şi acustica. Modul M1-6.

    (21) SR EN ISO 16890-1 - Filtre de aer pentru ventilare generală. Partea 1: Specificaţii tehnice, cerinţe şi sistem de clasificare pe baza eficienţei de filtrare a particulelor în suspensie (ePM).

    (22) SR EN 50173-1 - Tehnologia informaţiei. Sisteme generice de cablare. Partea 1: Cerinţe generale.

    (23) SR EN 50173-6 - Tehnologia informaţiei. Sisteme generice de cablare. Partea 6: Servicii distribuite în clădiri.

    (24) SR HD 60364-7-710 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-710: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Amplasamente pentru utilizări medicale.

    (25) SR EN 62606 Prescripţii generale pentru dispozitive de detectare a defectului de arc electric.

    (26) SR HD 60364-4-42 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-42: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţie împotriva efectelor termice.

    (27) SR HD 60364-5-54 - Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-54: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Instalaţii de legare la pământ şi conductoare de protecţie.

    (28) STAS 1478 - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare.

    (29) STAS 1504 - Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor lor.

    (30) STAS 3051 - Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare.

    2.2.3. Legi şi alte acte normative

    (1) Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată.

    (5) Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (6) Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

    (7) Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului.

    (8) Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului.

    (9) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 1610/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL.

    (10) Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 306/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 5-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune", cu modificările şi completările ulterioare.

    2.2.4. Norme din domeniul sănătăţii publice

    (1) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 438/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

    (2) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1096/2021 pentru aprobarea normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuşi profesional la radiaţii ionizante.

    (3) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia.

    (4) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 606/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile.

    (6) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

    (7) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, cu modificările şi completările ulterioare.

    (8) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi Metodologia de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

    (9) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale, cu modificările şi completările ulterioare.

    (10) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară.

    (11) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.

    (12) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare.

    2.2.5. Norme din domeniul securităţii şi siguranţei nucleare

    (1) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 358/2004 privind aprobarea Normelor de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară.

    (2) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 94/2004 privind aprobarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie.

    (3) Ordinul comun al ministrului sănătăţii, ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţii Nucleare nr. 752/3978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică.

    (4) Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, cu modificările şi completările ulterioare.    3. Condiţii funcţionale şi tehnologice pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor
    3.1. Date generale, tipuri de unităţi medicale ambulatorii de specialitate

    (1) Organizarea şi funcţionarea unităţilor medicale ambulatorii de specialitate se face în conformitate cu prevederile domeniului sănătăţii publice referitoare la norme ce includ, dar nu se limitează la documentele de referinţă de la capitolul 2.2.4. Norme din domeniul sănătăţii publice din prezentul normativ.

    (2) Atunci când este cazul se vor prevedea măsurile normate de radioprotecţie la elementele constructive de separare faţă de alte spaţii, precum şi cerinţele de radioprotecţie specifice practicii din domeniul securităţii şi siguranţei nucleare prevăzute de, dar nu limitate la, documentele de referinţă de la capitolul 2.2.5. Norme din domeniul securităţii şi siguranţei nucleare din prezentul normativ.

    (3) Calculele necesare, pentru stabilirea măsurilor de ecranare pentru radioprotecţie a incintelor în care se află aparatele radiologice, se fac de către persoane autorizate, pentru fiecare incintă în parte şi pentru fiecare element constructiv ce va avea rol în ecranare.

    (4) În categoria clădirilor care adăpostesc spaţii pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se pot regăsi:
    (a) cabinete de medicină de familie;
    (b) cabinete medicale de medicină generală;
    (c) cabinete medicale de specialitate;
    (d) cabinete medicale ambulatorii de specialitate din structura spitalului care nu fac parte din ambulatoriul de specialitate/integrat al spitalului;
    (e) unităţi medicale ambulatorii ale universităţilor de medicină şi farmacie acreditate şi ale universităţilor care au în structură facultăţi de medicină şi farmacie acreditate;
    (f) laboratoare sau centre de radiologie şi imagistică medicală, analize medicale, explorări funcţionale;
    (g) centre de diagnostic şi tratament, centre medicale şi centre de sănătate multifuncţionale;
    (h) ambulatorii de specialitate ale spitalelor;
    (i) ambulatorii integrate ale spitalelor;
    (j) policlinici;
    (k) farmacii;
    (l) cabinete de medicină dentară;
    (m) laboratoare de medicină dentară.


    (5) Categoriile unităţilor medicale ambulatorii de specialitate de la articolul anterior pot fi completate şi cu alte tipuri de clădiri ce servicii medicale ambulatorii, caz în care, în lipsa unor prevederi specifice din domeniul sănătăţii este în sarcina beneficiarului de a elabora o temă de proiectare specifică.

    (6) Începerea demersurilor de proiectare a unităţilor medicale ambulatorii de specialitate va avea la bază o temă de proiectare. În elaborarea temei de proiectare se va avea în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu caracter obligatoriu în cazul finanţării din fonduri publice şi cu caracter de recomandare pentru alte tipuri de finanţări.

    (7) Din punct de vedere al temei de proiectare, în cazul unităţilor medicale ambulatorii de specialitate tema de proiectare va cuprinde cel puţin următoarele precizări care să conducă la definirea, structurarea şi dimensionarea fiecărei componente funcţionale, precum şi la estimarea globală a necesarului de echipamente şi utilităţi:
    (a) modul de funcţionare în raport cu alte unităţi de asistenţă medicală, dacă este cazul (integrare sau dependenţa faţă de structuri spitaliceşti);
    (b) obiectivul sau obiectivele unităţilor medicale ambulatorii de specialitate propusă (servicii preventive, diagnosticare, tratament);
    (c) profilul medical al unităţii şi structurile medicale ce vor fi propuse, inclusiv specialitatea acestora (nominalizare, capacitate, nivel de echipare tehnico-medicală);
    (d) capacitatea de aşteptare pentru unităţile şi structurile medicale propuse;
    (e) structura altor funcţiuni complementare, anexe sau asociate, după caz;
    (f) condiţiile de amplasare (caracteristicile terenului, reglementările urbanistice, modul de organizare al utilităţilor).


    (8) Datele concrete ale temei de proiectare, opţiunile beneficiarului de folosinţă, stabilirea modului de echipare cu aparatură, mobilier şi dotare medicală fac obiectul temei (respectiv proiectului) de inginerie medicală. În absenţa temei de inginerie medicală pentru structurile medicale ce necesită echipări şi dotări speciale nu se poate începe elaborarea soluţiilor pentru arhitectură, rezistenţă şi instalaţii.

    (9) Elaborarea proiectului de inginerie medicală trebuie făcută după definitivarea (sau avizarea) de către investitor sau de către beneficiarul de folosinţă a listei principalelor echipamente şi aparate medicale şi după precizarea potenţialilor furnizori (pentru a putea fi previzionate condiţiile de instalare şi montaj). Pentru definitivarea proiectului tehnic este necesară elaborarea prealabilă a proiectului de inginerie medicală pentru toate structurile care au astfel de implicaţii.

    3.2. Organizarea funcţională generală

    (1) Capacitatea unităţilor medicale ambulatorii de specialitate se stabileşte conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa 2 - Art. 2.2.3).

    (2) Organizarea spaţial-funcţională a unităţilor medicale ambulatorii de specialitate în ansamblu, se face ţinând seama de:
    (a) categoriile de utilizatori şi nevoile specifice ale acestora;
    (b) cerinţe şi condiţionări specifice activităţilor desfăşurate;
    (c) condiţionări tehnologice impuse de aparatura medicală şi echipamentele (instalaţiile) utilizate;
    (d) condiţii igienico-sanitare.


    (3) Principalele categorii de utilizatori, în cadrul unităţilor medicale ambulatorii de specialitate, sunt:
    (a) pacienţii ambulatori sau spitalizaţi temporar şi eventualii însoţitori;
    (b) personalul medical (se diferenţiază după atribuţiile care le revin în cadrul procesului medical);
    (c) personalul paramedical (desfăşoară activităţi complementare procesului medical şi se diferenţiază după natura activităţilor: tehnice, gospodăreşti, administrative etc.).


    (4) Principalele tipuri de activităţi desfăşurate într-o unitate ambulatorie sunt:
    (a) medicale (intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale, activităţi preventive, activităţi medicale curative, activităţi de investigaţii şi diagnostic, activităţi de reabilitare medicală);
    (b) complementare procesului medical propriu-zis (elaborarea şi înregistrarea documentelor medicale, pregătirea materialului şi instrumentarului, sterilizare etc.);
    (c) tehnice (de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor);
    (d) gospodăreşti (curăţenie, spălare rufe, igienizare, management deşeuri etc.);
    (e) administrative (conducere, organizare, management etc.);
    (f) logistice (depozitare etc.).


    (5) Se va urmări asigurarea flexibilităţii şi adaptabilităţii clădirii în timp având în vedere că pentru unităţile de asistenţă medicală se pune periodic problema modificării, modernizării şi chiar a expansiunii ca urmare a:
    (a) progresului tehnologic rapid;
    (b) descoperirilor şi inovaţiilor în diagnosticarea şi tratarea unor boli diverse;
    (c) diversificării serviciilor medicale;
    (d) modificării structurii demografice şi a nevoilor populaţiei deservite de structura medicală.


    (6) Vor fi propuse soluţii flexibile de utilizare a spaţiilor care să permită desfăşurări decalate în timp a unor activităţi compatibile (spaţii multifuncţionale sau cu utilizări mixte), precum şi compartimentări flexibile, acolo unde este posibil, în vederea utilizării sustenabile a resurselor.

    (7) Se vor urmări soluţii de optimizare a spaţiilor şi fluxurilor, analizând posibilitatea grupării unităţilor funcţionale compatibile (cabinete medicale, unităţi de examinare) şi/sau a funcţiunilor anexe acolo unde este posibil (de exemplu a spaţiilor anexe pentru medici, a spaţiilor anexe serviciului de radiodiagnostic, a vestiarelor, depozitărilor).

    (8) În cazul unităţilor medicale ambulatorii de specialitate integrate structurilor spitaliceşti pot fi propuse servicii comune (de exemplu laboratorul de analize medicale, birouri administrative).

    (9) În funcţie de capacitatea şi profilul unităţii, anumite servicii pot fi externalizate cu condiţia ca acestea să fie clar menţionate şi justificate în tema de proiectare, precum şi asumate de către beneficiarul de folosinţă

    (10) Pentru fiecare din activităţi se vor concepe spaţiile, instalaţiile şi dotările specifice, necesare unei funcţionări optime, obligatoriu fiind ca toate spaţiile să permită accesul şi utilizarea facilă de către persoanele ce se încadrează în special în categoria pacienţilor, indiferent de vârstă, sex, capacităţi.
    3.2.1. Spaţii pentru cabinete medicale

    (1) Unitatea spaţială de bază a serviciilor de asistenţă medicală ambulatorie este cabinetul medical.

    (2) Cabinetele medicale se organizează conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.S 153/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Cabinetele medicale şi de medicină dentară vor respecta şi prevederile Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1338/2007.

    (4) Suprafaţa utilă a cabinetelor medicale va fi corelată cu activitatea specifică şi cu cerinţele specifice de mobilare şi dotare, permiţând circulaţia şi desfăşurarea activităţii fără risc de coliziune, optimizând fluxurile.

    (5) Serviciile de asistenţă medicală ambulatorie oferite prin spaţiile ce pot fi asimilate sectoarelor aferente spitalelor de investigaţii-explorări funcţionale, de terapie şi de servicii tehnico-medicale auxiliare se vor organiza conform prevederilor specifice normativului NP 015 şi Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    (6) În conformitate cu prevederile din domeniul sănătăţii, cabinetul medical sau de medicină dentară va avea în componenţa:
    (a) spaţii de aşteptare;
    (b) cabinet de consultaţie propriu-zis;
    (c) sală de tratamente;
    (d) grup sanitar vizitatori;
    (e) vestiar personal medical;
    (f) grup sanitar personal medical.


    (7) în cazul în care normele din domeniul sănătăţii publice permite, spaţiul de tratamente este acelaşi cu cabinetul propriu-zis.

    (8) Pentru asigurarea unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor medicale se vor respecta următoarele principii de dimensionare minimă ale spaţiilor:
    (a) Cabinetul de consultaţie propriu-zis va avea o suprafaţă minimă utilă de 12 mp pentru medicină internă, medicină generală, neurologie, psihiatrie şi minim 14 mp pentru restul specialităţilor;
    (b) Cabinetul de medicină dentară propriu-zis va avea o suprafaţă minimă utilă de 12 mp pentru fiecare unit;
    (c) Sala de tratamente va avea o suprafaţă minimă utilă de 12 mp pentru medicină internă, medicină generală, termometrizare copii, neurologie, psihiatrie şi minim 14 mp pentru restul specialităţilor;
    (d) Spaţiile de aşteptare vor fi dimensionate cu zone de aşteptare astfel încât pentru fiecare persoană în aşteptare să se prevadă un spaţiu de minim util de 2 mp/ persoană, în cazul cabinetelor pentru adulţi, şi 3 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însoţitoare).


    3.2.2. Spaţii pentru laboratoare sau centre de radiologie şi imagistică medicală

    (1) Având în vedere cerinţele specifice de organizare impuse de aparaturi şi măsurile de radioprotecţie, laboratoarele sau centrele de radiologie şi imagistică medicală se vor organiza similar laboratoarelor organizate în cadrul spitalelor aşa cum sunt ele descrise în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Atunci când este cazul, se vor prevedea măsurile normate de radioprotecţie la elementele constructive de separare fată de alte spaţii, precum şi cerinţele de radioprotecţie specifice practicii din domeniul securităţii şi siguranţei nucleare prevăzute de documentele de referinţă în vigoare.

    (3) Calculele necesare, pentru stabilirea măsurilor de ecranare pentru radioprotecţie a incintelor în care se află aparatele radiologice, se fac de către persoane autorizate pentru fiecare incintă în parte şi pentru fiecare element constructiv ce va avea rol în ecranare.

    3.2.3. Spaţii pentru laboratoare sau centre de analize medicale

    (1) Spaţiile pentru laboratoare sau centrele care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu se organizează conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1301/2007, cu modificările şi completările ulterioare,şi pot cuprinde compartimentele: biochimie clinică, hematologie (morfologie, hemostază, imunohematologie), serologie, imunologie, microbiologie, parazitologie, toxicologie, genetică.

    3.2.4. Spaţii pentru sterilizare centrală

    (1) Pentru sterilizarea instrumentarului necesar cabinetelor medicale, în condiţiile precizate de normele din domeniul sănătăţii publice, se va prevedea un compartiment de sterilizare central, care se va organiza şi realiza conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1761/2021.

    3.2.5. Spaţii pentru conducere - organizare, administraţie şi personal

    (1) În funcţie de mărimea unităţii medicale ambulatorii de specialitate, se pot prevedea spaţii pentru administraţie şi conducere cu birouri. Aceste spaţii se vor dimensiona cu un indice de suprafaţă minimă utilă de 10 mp/ocupant.

    (2) Pentru personalul medical şi paramedical se vor prevedea vestiare, ce pot fi comune cu alte funcţiuni medicale asociate sau la care se asociază unităţile medicale ambulatorii de specialitate. Vestiarele vor fi realizate pe sexe, prevăzute cu grupuri sanitare şi duşuri, inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi.

    (3) În calculul suprafeţelor utile ale vestiarelor se poate lua în considerare pentru dimensionare un indice aferent suprafeţei utile de 1 mp/persoană aferentă personalului sanitar.

    3.2.6. Spaţii comune pentru pacienţi, aparţinători şi vizitatori

    (1) Spaţiile comune pentru pacienţi, aparţinători şi vizitatori sunt reprezentate prin vestibule, holuri, coridoare, scări de acces şi circulaţie, precum şi grupuri sanitare pentru pacienţi.

    (2) Accesurile în clădire se vor realiza distinct pentru pacienţii adulţi şi pacienţii copii.

    (3) Prin excepţie de la art. 3.2.6.(2), la cabinetele medicale cu maxim 3 specialităţi se admite un acces comun.

    (4) Spaţiile de aşteptare pentru pacienţi, aparţinători sau vizitatori vor fi prevăzute cu zone de aşteptare în afara culoarelor principale de circulaţie.

    (5) Pentru un calcul global al spaţiilor de aşteptare se recomandă un număr de minim 4 persoane în aşteptare pentru fiecare cabinet medical, atunci când prin ordinele emise în domeniul sănătăţii publice sau prin tema de proiectare nu este specificat altfel.

    (6) Spaţiile de aşteptare pentru pacienţi, aparţinători sau vizitatori vor avea acces facil la grupuri sanitare pe sexe pentru pacienţi. Acestea vor fi organizate astfel încât să poată permite accesul persoanelor cu dizabilităţi conform normativului NP 051, precum şi încăpere pentru mama şi copilul. Echiparea şi dotarea grupurilor sanitare destinate copiilor vor fi corelate cu STAS 1504 - Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare, armărurilor şi accesoriilor lor, astfel încât să ţină cont de dimensiunile coporale proprii copiilor.

    (7) Atunci când numărul de pacienţi, aparţinători sau vizitatori, maxim în unitatea ambulatorie este sub 30 se va organiza un singur grup sanitar, unisex care să fie conformat pentru persoane cu dizabilităţi şi să permită zona pentru mama şi copilul.

    3.2.7. Spaţii pentru spitalizare de o zi

    (1) Atunci când unităţile medicale ambulatorii de specialitate sunt prevăzute cu spaţii cu paturi pentru spitalizare de o zi, pentru aceste spaţii, vor respecta prevederile de saloane cu paturi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    3.2.8. Spaţii pentru farmacii

    (1) Spaţiile destinate asistenţei farmaceutice se vor organiza şi vor respecta prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 444/2019, cu modificările şi complementările ulterioare.


    3.3. Finisaje

    (1) Pentru asigurarea cerinţelor minime referitoare la finisarea spaţiilor din cadrul unităţilor medicale ambulatorii de specialitate se vor respecta prevederile din ordinele emise în domeniul sănătăţii publice. În cazul în care nu există prevederi specifice pentru un anumit spaţiu, cerinţele minime pentru diferite tipuri de finisaje sunt precizate în continuare.

    (2) Condiţii minime de rezolvare a finisajelor la nivelul pardoselilor:
    (a) să aibă suprafaţa plană, netedă, dar antiderapantă (coeficientul de frecare min. 0,4);
    (b) să fie la acelaşi nivel pe tot etajul; eventualele denivelări survenite din cerinţe tehnologice proprii unor servicii se vor prelua prin pante de maxim 8%;
    (c) realizate din materiale rezistente la uzură, care nu produc praf şi scame prin erodare (precum mocheta sau covorul), care nu se deformează sub acţiunea greutăţilor sau şocurilor mecanice şi ale căror îmbinări sau rosturi de montaj nu creează pericol de agăţare sau împiedicare;
    (d) lavabile (hidrofuge), uşor de întreţinut, să permită realizarea de reparaţii în mod rapid, simplu, comod;
    (e) să nu producă scântei la lovire şi să nu aibă potenţial de încărcare electrostatică în încăperi în care se pot produce amestecuri explozibile în aer;
    (f) rezistente la acţiuni chimice ale substanţelor utilizate în spital (dezinfectanţi, reactivi, medicamente, chimicale de laborator);
    (g) incombustibile în încăperile în care se lucrează cu flacără liberă, materiale incandescente sau cu temperatură ridicată;
    (h) prevăzute cu pante de scurgere şi sifoane în încăperile unde tipul de activitate presupune acumulări de apă pe pardoseală;
    (i) să aibă coeficient de conductibilitate termică şi electrică scăzut;
    (j) racordul dintre pardoseala şi perete se realizează cu scafe în spaţiile în care staţionează sau se deplasează bolnavii sau în cele care se desfăşoară activităţi medicale. În celelalte spaţii, dacă nu se foloseşte scafă, condiţia este ca elementul de racord (plintă sau pervaz) să fie solidarizat cu stratul de uzură al pardoselii.


    (3) Condiţii minime de rezolvare a finisajelor la nivelul pereţilor:
    (a) pereţii laterali ai căilor de circulaţie vor fi plani, netezi (fără asperităţi şi profile ornamentale), nu vor prezenta bavuri, muchii tăioase sau alte surse de rănire, finisajul peretelui fiind realizat dintr-un material uşor de întreţinut, de curăţat şi dezinfectat;
    (b) pe căile de circulaţie se interzice proiectarea unor soluţiile constructive care întrerup planeitatea şi continuitatea pereţilor (grinzi, stâlpi, ghene de instalaţii ieşite din planul pereţilor);
    (c) suprafeţele vitrate vor fi realizate, până la înălţimea de 1,00 m, din materiale rezistente la lovire (sticlă stratificată de siguranţă) sau cu sisteme de protecţie din grile sau bare din oţel;
    (d) este interzisă utilizarea de materiale care produc praf şi fibre prin erodare;
    (e) finisajul este lavabil, uşor de curăţat şi de dezinfectat.


    (4) Condiţii minime de rezolvare a finisajelor la nivelul tavanelor:
    (a) este interzisă proiectarea de tavane false (soluţii tehnice care prezintă, în cadrul stratului suport pentru finisaj, întreruperi, goluri sau perforaţii) în spaţiile în care staţionează sau se deplasează bolnavii sau în cele în care se desfăşoară activităţi medicale;
    (b) este permisă utilizarea tavanului suspendat (soluţii tehnice care nu prezintă în cadrul stratului suport pentru finisaj întreruperi sau goluri) în spaţiile în care staţionează sau se deplasează bolnavii sau în cele în care se desfăşoară activităţi medicale;
    (c) este permisă amplasarea în tavanul suspendat a grilelor, fantelor sau a panourilor perforate aferente echipamentelor tehnice utilizate în diferite spaţii ale spitalului precum şi montarea corpurilor de iluminat în tavanul suspendat, conform precizărilor de la subcapitolele 3.4 - 3.9 din prezentul normativ;
    (d) este interzisă proiectarea de decroşuri, zone în relief, scafe de lumină pentru tavanul suspendat în spaţiile în care staţionează sau se deplasează bolnavii sau în cele în care se desfăşoară activităţi medicale;
    (e) sistemul de susţinere pentru un tavan suspendat este independent de orice alt sistem de fixare pentru instalaţii;
    (f) este interzisă utilizarea de materiale care produc praf şi fibre prin erodare;
    (g) finisajul şi stratul său suport vor avea suprafaţa plană, netedă, finisajul tavanului fiind lavabil, uşor de curăţat şi de dezinfectat.


    3.4. Instalaţii electrice
    3.4.1. Generalităţi

    (1) Instalaţiile electrice se vor realiza conform cerinţelor din normativele I7, NP 061, standardele SR EN 12464-1, SR HD 60364-7-710, SR HD 60364-5-54 şi Ordinele emise de Ministerul Sănătăţii, enumerarea nefiind exhaustivă.

    (2) În cazul în care există mai multe reglementări tehnice aplicabile, se vor respecta prescripţiile cele mai severe.

    (3) Instalaţiile electrice se vor realiza doar cu conductoare de cupru cu întârziere la propagarea flăcării, cu emisie redusă de fum şi fără degajări de halogeni.

    3.4.2. Instalaţii electrice pentru iluminat normal

    (1) Stabilirea soluţiilor luminotehnice pentru încăperile destinate activităţii medicale se realizează astfel încât să respecte condiţiile de calitate şi să fie adaptate destinaţiei încăperii în conformitate cu prezentul document, completat de SR EN 12464-1 şi de normativul NP 061.

    (2) În încăperile în care există solicitări vizuale diferite (de ex. în saloane cu paturi, rezerve), se prevăd mai multe tipuri de sisteme de iluminat, luându-se măsuri pentru utilizarea lor eficientă şi abordându-se o atenţie deosebită modului de realizare a iluminatului.

    (3) Iluminatul general din încăperi cu diverse destinaţii şi activităţi asigură cel puţin valorile din SR EN 12464-1 pentru nivelul de iluminare, indicele UGR, coeficientul de uniformitate, raportate la înălţimea planului util.

    (4) Sursele de lumină respectă valorile indicate pentru indicele de redare a culorilor şi temperatura de culoare corelată precizate în SR EN 12464-1, completat de normativul NP 061.

    (5) Se recomandă utilizarea unor corpuri de iluminat montate încastrat în tavanul suspendat.

    (6) În încăperile pentru bolnavii supuşi la tratamente intensive, se prevăd sisteme de iluminat care să poată asigura buna desfăşurare a activităţilor de îngrijire şi supraveghere a bolnavilor.

    (7) Iluminarea trebuie să poată fi variată, în funcţie de solicitările foarte diferite ce apar în aplicarea tratamentelor intensive.

    (8) În cabinetele de consultaţii, în care investigaţiile se efectuează la niveluri de iluminare reduse, se iau măsuri pentru asigurarea condiţiilor de adaptare a bolnavului şi personalului medical, care nu trebuie să treacă brusc de la lumina zilei sau nivel de iluminare ridicat la nivel de iluminare foarte scăzut.

    (9) În încăperea sau zona de adaptare, nivelul de iluminare trebuie să fie numai de 3 până la 10 ori mai mare decât nivelul de iluminare din încăpere sau zona întunecată.

    (10) În sălile de dializă, iluminatul trebuie să respecte condiţiile impuse pentru saloanele pentru bolnavi, asigurându-se în plus şi o a doua treaptă pentru iluminatul general în zona paturilor de 500 lx (necesară pentru pregătirea dializelor şi a eventualelor intervenţii în timpul tratamentului).

    (11) În cadrul laboratoarelor, iluminarea normată se poate obţine prin combinarea iluminatului general cu iluminatul local.

    (12) În cazul laboratoarelor cu mobilier fix, iluminatul local se realizează prin amplasarea corpurilor de iluminat general deasupra meselor de lucru.

    (13) În cazul laboratoarelor cu mobilier mobil, iluminatul local se realizează cu corpuri de iluminat fixate chiar de mesele de lucru.

    (14) Iluminatul coridoarelor şi scărilor trebuie să asigure atât ziua cât şi noaptea, realizarea unor diferenţe minime de luminanţă la trecerea între încăperi cu iluminări diferite.

    (15) Pentru realizarea nivelului de iluminare de zi şi de noapte, se recomandă prevederea unor sisteme de iluminat ce permit reglarea automată a fluxului luminos.

    (16) Pentru iluminatul coridoarelor, se recomandă utilizarea unor corpuri de iluminat cu dispersoare din material plastic mat, pentru a se proteja bolnavii care sunt transportaţi în poziţie culcată, împotriva orbirii directe sau prin reflexie.

    (17) Pentru încăperile anexe care deservesc unităţile medicale ambulatorii de specialitate se respectă cerinţele din normativul NP 061.

    3.4.3. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă

    (1) Stabilirea tipurilor de iluminat de siguranţă necesare, în funcţie de destinaţia încăperilor, se realizează în conformitate cu cele precizate în normativul I7, completat de SR HD 60364-7-710.

    3.4.4. Instalaţii electrice pentru prize şi forţă

    (1) În toate categoriile de încăperi se prevăd prize bipolare cu contact de protecţie pentru uz general.

    (2) Instalaţiile electrice de forţă cuprind alimentarea cu energie electrică a tuturor receptoarelor de forţă atât fixe cât şi mobile.

    (3) Pentru întocmirea proiectului de instalaţii electrice, proiectantul trebuie să respecte tema de proiectare din planurile tehnologice cu amplasarea tuturor utilajelor în care să se specifice:
    (a) tipul utilajelor (fixe sau mobile);
    (b) tipul alimentării (monofazată sau trifazată);
    (c) punctele de racord;
    (d) dacă sunt necesare dispozitive de separare locală în afara tablourilor utilajelor sau alte condiţii specifice;
    (e) utilajele cu regim de şocuri;
    (f) secţiunile conductoarelor de alimentare sau parametrii circuitelor, respectiv tipul protecţiei care trebuie instalată în amonte de utilaj.


    (4) Pentru alimentarea receptoarelor mobile, se prevăd prize bipolare sau tripolare cu contact de protecţie sau tablouri speciale, în funcţie de tipul receptoarelor.

    (5) Distanţa dintre prizele electrice şi cele de oxigen trebuie să fie de minim 200 mm.

    3.4.5. Instalaţii de telefonie şi transmitere date

    (1) Modul de realizare al instalaţiei de telefonie şi transmitere date respectă cele precizate în acest normativ, coroborat cu normativul I18-1 şi SR EN 50173-1, SR EN 50173-6.

    (2) În celelalte încăperi, posturile telefonice şi de transmitere date se prevăd conform necesităţilor încăperii şi respectând temele primite.

    (3) Se recomandă prevederea de acces point-uri în diferite zone ale clădirii.

    (4) Se recomandă ca reţeaua de telefonie şi transmitere date să se realizeze centralizat, având la baza topologia de reţea stelară.

    3.4.6. Instalaţii de apelare medicală

    (1) Instalaţia de apelare medicală se prevede conform necesităţilor încăperii şi respectând temele primite.

    (2) Se vor prevedea apeluri de urgenţă în ambulatoriu şi în zonele de tratament în care pacienţii pot fi supuşi incapacităţii.

    (3) În sălile de tratament sau în cabinete în care pacienţii sunt sub supraveghere vizuală constantă, apelarea asistentelor poate fi limitată la un buton de lângă pat sau o staţie care activează un semnal uşor de văzut la staţia de control.

    3.4.7. Instalaţii de televiziune

    (1) Se prevăd prize TV în orice încăpere în care se solicită prin tema de proiectare, respectând şi precizările din normativul I18-1.

    3.4.8. Instalaţii de televiziune în circuit închis

    (1) Se prevăd camere de luat vederi în acele încăperi în care se solicită prin tema de proiectare.

    3.4.9. Instalaţii de adresare publică

    (1) Se va realiza în orice încăpere în care se solicită prin tema de proiectare, respectând cele precizate în acest normativ, coroborat cu normativul I18-1, SR EN 544, SR EN 54-16.

    (2) Sistemul de adresare publica va emite anunţuri, informări şi avertizări, dar şi muzică ambientală, în spaţiile unde este permis acest lucru şi nu duce la perturbarea activităţii medicale.

    (3) Sistemul de adresare publică va primi comanda de la echipamentul de control şi semnalizare incendiu şi va putea transmite în mod automat şi prioritar mesaje preînregistrate de evacuare în caz de incendiu.

    (4) În cazul unui incendiu, mesajele sistemului de adresare publică şi sirenele de alarmare la incendiu trebuie să funcţioneze intermitent, astfel încât indicaţiile transmise să poată fi recepţionate clar de către ocupanţi

    3.4.10. Instalaţii pentru control acces şi efracţie

    (1) Unităţile medicale ambulatorii de specialitate se dotează cu mijloace de protecţie în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectând Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

    3.4.11. Instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu

    (1) Instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu se realizează în conformitate cu cele precizate în normativul P 118/3, completat de standardul pe părţi SR EN 54.

    3.4.12. Instalaţii de protecţie

    (1) Se prevăd următoarele măsuri de protecţie:
    (a) Protecţia oamenilor împotriva tensiunilor accidentale de atingere;
    (b) Protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului;
    (c) Protecţia împotriva perturbaţiilor electromagnetice;
    (d) Protecţia împotriva efectelor termice.


    (2) Măsurile de protecţie trebuie să respecte condiţiile prevăzute în acest document, completat cu cele precizate în normativul I7 şi SR HD 60364-7-710 şi SR EN 62606.

    (3) Pentru diminuarea riscului de incendiu se vor respecta precizările din SR HD 60364-4-42 şi SR EN 62606.

    3.4.13. Alimentarea cu energie electrică

    (1) Receptoarele electrice din cadrul unei unităţi medicale ambulatorii de specialitate, în funcţie de natura efectelor produse la întreruperea în alimentarea cu energie electrică se clasifică conform celor precizate în normativul I7, completat de SR HD 60364-7-710.
    3.4.13.1.1. Alimentarea cu energie electrică de bază

    (1) Unităţile medicale ambulatorii de specialitate pentru care nu se justifică prevederea unui post de transformare propriu (puterea absorbită/cerută este mică), se alimentează cu energie electrică din reţeaua de 0,4 kV a operatorului de reţea, printr-o firidă de branşament.

    (2) În tabloul general, receptoarele se grupează pe secţii de bare separate, pentru iluminat şi prize uzuale şi pentru forţă.

    (3) Postul de transformare sau reţeaua de 0,4 kV a operatorului de reţea constituie sursa de alimentare cu energie electrică de bază a receptoarelor.

    3.4.13.1.2. Alimentarea cu energie electrica de rezervă

    (1) Alimentarea de rezervă se va realiza conform celor precizate în normativul I7 şi SR HD 60364-7-710.

    (2) Sursa de rezervă pentru receptoarele din grupele 0, 1 şi 2, o constituie un grup electrogen cu pornire automată.

    (3) Pentru alimentarea receptoarelor din grupele 0, 1 şi 2 se prevede un tablou de siguranţă principal, care se alimentează din tabloul general, prin intermediul tabloului de comandă al grupului electrogen. Receptoarele din grupa 0 se pot alimenta din tabloul de siguranţă principal, direct sau prin intermediul tablourilor de siguranţă secundare.

    (4) Alimentarea receptoarelor din grupele 1 şi 2 se face din tablouri de siguranţă secundare, prin intermediul unor surse neîntreruptibile (UPS), care funcţionează în tampon cu baterii de acumulare.

    (5) Alegerea aparatajului şi echipamentelor electrice se face în funcţie de tensiunile de lucru şi puterea nominală a receptoarelor.

    (6) Capacitatea bateriilor de acumulatoare trebuie să asigure funcţionare receptoarelor conform celor precizate în normativul I7.

    (7) Pentru staţiile de achiziţie, post-procesare sau orice alte elemente de control şi comandă aferente echipamentelor de imagistică medicală se recomandă prevederea unor UPS-uri dedicate, câte unul pentru fiecare echipament (RX, CT, RMN etc.). Se vor respecta solicitările din tema de proiectare şi recomandările furnizorului de echipamente.

    (8) Starea sursei de bază şi a surselor de rezervă va fi urmărită prin intermediul sistemului de monitorizare al clădirii, conform normelor în vigoare.

    3.4.13.2. Măsuri de reducere a poluării reţelei

    (1) Valoarea factorului de putere limită al consumatorului (unitate ambulatorie), trebuie să fie de min. 0,9.

    (2) Dacă în faza de exploatare a instalaţiei electrice se constată că factorul de putere limită al consumatorului este sub valoarea de 0,9, se vor prevedea pentru îmbunătăţirea acestuia, echipamente de compensare şi filtrare în vederea compensării energiei deformante şi a energiei reactive, cu conectare automată.


    3.4.14. Gestiune tehnică centralizată

    (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul unităţilor medicale ambulatorii de specialitate, se recomandă prevederea unei camere dispecer în care să se transmită toate datele tehnice privind funcţionarea tuturor instalaţiilor aferente construcţiei sau a anumitor instalaţii tehnologice: date privind funcţionarea instalaţiilor electrice, instalaţiilor de climatizare, instalaţiilor de oxigen etc.

    (2) Se recomandă monitorizarea parametrilor reţelei electrice precum şi a perturbaţiilor acesteia, cum ar fi: armonici, dezechilibre, valori supra şi sub normale ale tensiunii, vârfuri şi goluri de tensiune.

    (3) Se recomandă monitorizarea încărcării surselor/circuitelor din sălile de imagistică, sălile unde au loc tratamente de dializă şi în sălile unde pacienţii nu se pot evacua singuri în cazul unui incendiu.

    (4) Se recomandă monitorizarea aparatelor de protecţie care echipează tablourile electrice aferente sălilor de imagistică, a sălilor unde au loc tratamente de dializă şi a sălilor unde pacienţii nu se pot evacua singuri în cazul unui incendiu (starea de uzură a acestora, numărul declanşări, etc).

    3.4.15. Verificări periodice

    (1) Verificările periodice se vor realiza conform prevederilor normativului I7 şi SR HD 60364-7-710.


    3.5. Instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare
    3.5.1. Instalaţii interioare de alimentare cu apă

    (1) Instalaţiile interioare de alimentare cu apă şi canalizare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (a) instalaţiile trebuie să menţină potabilitatea apei în limitele valorilor parametrilor prevăzute în legislaţia în vigoare;
    (b) modul de soluţionare generală a instalaţiilor va avea în vedere amplasarea grupată a consumatorilor şi modularea poziţionării ghenelor pentru coloane pentru a restrânge zonele traversate de conducte şi a oferi o flexibilitate pentru reamenajări ulterioare ale spaţiilor;
    (c) instalaţiile se vor concepe în aşa fel încât să elimine riscul transmiterii prin intermediul lor a contaminării cu agenţi infecţioşi sau poluanţi, de la o categorie de spaţii la altă categorie;
    (d) toate trecerile conductelor prin pereţi şi planşee se vor etanşa pentru a nu permite transmiterea unor agenţi patogeni de la un spaţiu la altul.

    3.5.1.1. Instalaţii interioare de alimentare cu apă rece pentru consum

    (1) Proiectarea şi dimensionarea instalaţiilor de alimentare cu apă rece de consum se face în conformitate cu normativul I9 completat cu prevederile din prezentul document.

    (2) Instalaţiile de apă rece trebuie să asigure alimentarea tuturor punctelor de consum din unităţile medicale ambulatorii de specialitate: obiecte sanitare curente, obiecte sau dotări speciale, utilaje, aparate medicale, robinete port furtun, etc. Instalaţiile de alimentare cu apă pentru consum vor fi complet separate de instalaţiile de stingere a incendiilor cu apă.

    (3) Instalaţiile vor fi astfel alcătuite încât să nu permită stagnarea apei şi impurificarea ei cu rugină, legionella, microorganisme sau alte impurităţi. Se va evita introducerea în instalaţie a unor tronsoane de conducte prin care apa circulă rar şi există pericol de stagnare (de exemplu, capete de conducte, trasee de ocolire care favorizează stagnarea apei).

    (4) Conductele de distribuţie principale se montează, de regulă, în subsoluri generale sau tehnice. În cazul construcţiilor pentru care se adoptă soluţia cu două sau mai multe zone de presiune, conductele de distribuţie principale se pot monta şi în etajul (etajele) tehnic (tehnice) sau în spaţii tehnice prevăzute în etaje intermediare.

    (5) În unităţile medicale ambulatorii de specialitate, coloanele de alimentare şi conductele de legătură între acestea şi obiectele sanitare se montează mascat în ghene, închise etanş pe traseu dar prevăzute cu posibilităţi de acces pentru cazuri de intervenţie, în aşa fel încât să perturbe cât mai puţin activităţile medicale.

    (6) Conductele de alimentare cu apă rece pentru consum se izolează termic în vederea menţinerii temperaturii (pentru evitarea dezvoltării bacteriei legionella) şi împotriva apariţiei condensului. Apa rece pentru consum se va distribui în program continuu la toate punctele de distribuţie din incintă.

    3.5.1.2. Instalaţii de distribuţie apă caldă de consum şi de recirculare

    (1) Proiectarea şi dimensionarea instalaţiilor de alimentare cu apă caldă de consum şi de recirculare se realizează în conformitate cu normativul I9 şi prevederile actualului normativ.

    (2) Apa caldă pentru consum se va distribui în program continuu la toate punctele de distribuţie din incintă.

    (3) Apa caldă de consum se furnizează în unităţile medicale ambulatorii de specialitate la toate obiectele sanitare şi utilajele care trebuie să funcţioneze cu apă caldă pentru cerinţe tehnologice, medicale sau pentru asigurarea unui grad sporit de confort şi igiena. Temperatura de furnizare a apei calde de consum va fi de max. 60 °C. Se va prevedea obligatoriu recircularea apei calde atât pe traseele orizontale cât şi pe coloane. Recircularea apei calde de consum trebuie conectată cât mai aproape de punctul de consum şi va fi constituită astfel încât să asigure livrarea apei calde la punctul de consum în 10-20 s. Pe traseele de recirculare a apei calde de consum se montează vane de echilibrare hidraulică. Este necesară menţinerea constantă a recirculării apei calde în sistemele de distribuţie din zonele de îngrijire a pacienţilor.

    (4) Conductele de alimentare cu apă caldă de consum precum şi cele de recirculare se vor monta pe trasee paralele de preferat împreună cu cele de apă rece, mascat în ghene sau alte spaţii închise etanş. Pentru conductele de apă caldă de consum sunt valabile toate prevederile referitoare la conductele de apă rece (mod de alcătuire, materiale de execuţie, izolaţii).

    (5) În vederea prevenirii contaminării microbiene cu transmitere prin apa caldă şi în vederea reducerii riscului de proliferare a bacteriei Legionella în sistemele de distribuţie a apei, se respectă măsurile prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, cu modificările şi completările ulterioare, considerându-se următoarele măsuri:
    (a) menţinerea temperaturii apei calde la o valoare mai mare de 51°C şi a apei reci la o valoare mai mică de 20°C; în acest caz se iau măsuri tehnice pentru a elimina riscul de opărire (ex: se pot utiliza armături de consum sau vane termostatice);
    (b) creşterea periodică a temperaturii apei calde la peste 66°C la punctul de utilizare dacă temperatura acesteia este sub valori cuprinse între 40,6°C - 49°C sau 35°C - 43.3°C pentru unităţi medicale ambulatorii de specialitate cu specific pediatric;
    (c) alternativ, se pot adopta măsuri de clorinarea a apei şi distribuirea ei în prin sistem utilizând circuitele de recirculare a apei.


    3.5.1.3. Instalaţii pentru combaterea incendiilor

    (1) Unităţile medicale ambulatorii se vor echipa cu instalaţii de stingere conform prevederilor Normativului privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere, indicativ P 118/2.

    (2) Pentru clădirile în care dotarea cu sprinklere este obligatorie şi pentru spaţiile din unităţile medicale ambulatorii de specialitate în care activarea sprinklerelor ar afecta întregul proces medical, se vor adopta instalaţii de stingere automate cu sprinklere în sisteme cu preacţionare (cu acţionare dublă), pentru protecţia următoarelor tipuri de încăperi:
    (a) Camere pentru proceduri endoscopice;
    (b) Camera pentru operaţii, pentru proceduri medicale care se realizează într-o zi;
    (c) Camera pentru proceduri/operaţii stomatologice;
    (d) Camere imagistică medicală.


    (3) Pentru unităţile medicale ambulatorii de specialitate dotate cu instalaţii automate de stingere a incendiilor cu sprinklere, există spaţii pentru care este necesară înlocuirea instalaţiilor automate cu apă cu alţi agenţi stingători, după cum urmează:
    (a) Stingere cu agenţi curaţi, pentru:
    (i) Camera serverelor;
    (ii) Camera UPS;
    (iii) Camera CT Scan;
    (iv) Camera echipamentelor pentru CT;
    (v) Staţia echipamentelor MRI;
    (vi) Camera Chemo-Embolizare;
    (vii) Camera computerelor utilizate în gestionarea serviciilor medicale;
    (viii) Camera SPECT Scanning;
    (ix) Camera PET scanning;
    (x) Camera tabloului electric;
    (xi) Camera MRI LINAC;
    (xii) Camera arhivelor medicale.

    (b) Stingere cu ceaţă, recomandată pentru:
    (i) Camere hiperbarice;
    (ii) Camere în care se realizează intervenţii chirurgicale (conform normativului P 118/2, SR EN 14972-1).    (4) Cilindrii aferenţi instalaţiilor cu agenţi curaţi nu pot fi amplasaţi în camerele în care aceşti agenţi sunt deversaţi. Se vor lua măsuri privind ventilarea acestor spaţii, după operare în caz de incendiu, specifice tipului de gaz curat adoptat.

    (5) Calitatea apei din rezervoarele de acumulare care alimentează instalaţiile de stingere menţionate mai sus trebuie menţinută în condiţii de siguranţă, astfel încât să nu afecteze persoanele bolnave din spaţiile protejate; în acest sens, se recomandă măsuri suplimentare care consideră recircularea apei în rezervoare, clorinare şi tratare cu UV.

    (6) Proiectarea şi dimensionarea instalaţiilor de stingere se realizează conform normativului P 118/2 şi a reglementărilor tehnice.

    3.5.1.4. Instalaţii de canalizare ape uzate

    (1) Apele uzate evacuate din unităţile medicale ambulatorii de specialitate pot fi: menajere obişnuite (de la grupurile sanitare), menajere cu nisip, pământ şi grăsimi (de la spălătorie), acide (de la laboratoare), radioactive (de la laboratoare de medicină nucleară, grupuri sanitare pentru pacienţii care suportă radioterapie), contaminate cu agenţi patogeni (din laboratoare clinice), meteorice.

    (2) Apele uzate din unităţile medicale ambulatorii de specialitate se colectează prin reţele interioare separate şi se evacuează în reţeaua de canalizare a incintei, după pre-epurarea celor care nu corespund normativelor în vigoare, după cum urmează:
    (a) ape uzate menajere obişnuite de la grupuri sanitare;
    (b) ape uzate încărcate cu nisip, pământ şi grăsimi;
    (c) ape uzate provenite de la secţii de gipsare;
    (d) ape uzate acide sau încărcate cu substanţe chimice;
    (e) ape uzate radioactive sau suspect radioactive;
    (f) ape uzate provenite din laboratoarele care lucrează cu produse patologice sau care prin specificul lor contaminează apele reziduale cu agenţi patogeni;
    (g) ape uzate meteorice provenite din precipitaţii sau din topirea zăpezii;
    (h) ape uzate provenite de la echipamentele de climatizare (condens).


    (3) Apele uzate evacuate din unităţile medicale ambulatorii de specialitate vor respecta normativul NTPA-001 dacă sunt evacuate către receptori naturali sau normativul NTPA-002 dacă sunt evacuate către reţelele exterioare de canalizare ale localităţilor.

    (4) Proiectarea instalaţiilor de canalizare ape uzate se face în conformitate cu normativul I9 completat de prezentul normativ.

    3.5.1.5. Instalaţii de canalizare ape meteorice

    (1) Poziţionarea coloanelor se va face în aşa fel încât să nu traverseze spaţii cu funcţiuni medicale pentru care se cer condiţii severe de igienă şi aşezare sau spaţii a căror funcţionare nu poate fi întreruptă sau perturbată de eventuale lucrări de reparaţii sau întreţinere.

    (2) Alcătuirea, amplasarea, întreţinerea coloanelor şi colectoarelor pentru ape meteorice se realizează respectând regulile şi condiţiile stabilite pentru instalaţiile de canalizare ape uzate.

    3.5.1.6. Instalaţii de canalizare ape uzate acide sau încărcate cu substanţe chimice

    (1) Apele uzate acide sau apele uzate încărcate cu substanţe chimice provenite de la laboratoare vor fi colectate prin sisteme separate de canalizare la interiorul clădirilor, neutralizate în instalaţii de pre-epurare specifice şi evacuate ulterior către reţelele exterioare de incintă sau către reţelele exterioare publice.

    (2) Instalaţiile de canalizare interioare şi exterioare de incintă pentru ape uzate acide sau încărcate cu substanţe chimice provenite de la laboratoare se vor realiza din materiale rezistente la aceste substanţe.

    (3) Se evită amplasarea sifoanelor de pardoseală în spaţiile în care sunt utilizate şi colectate ape uzate acide sau încărcate cu substanţe chimice;

    (4) Ventilarea instalaţiilor de canalizare ape uzate acide sau încărcate cu substanţe chimice se realizează exclusiv natural, nu se admit aeratoare cu membrană; în acest caz se recomandă ventilarea individuală a fiecărui obiect sanitar.

    3.5.1.7. Instalaţii de canalizarea ape uzate radioactive sau suspect radioactive

    (1) Canalizarea apelor uzate radioactive se face în conformitate cu cerinţele Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, cu modificările şi completările ulterioare; în acest sens se urmăreşte acumularea lor în rezervoare, dacă este necesar în conformitate cu normele din domeniul securităţii şi siguranţei nucleare şi decontaminarea în instalaţii de pre-epurare.

    3.5.1.8. Instalaţii de canalizare ape uzate provenite din laboratoarele care lucrează cu produse patologice sau care prin specificul lor contaminează apele reziduale cu agenţi patogeni

    (1) Canalizarea apelor uzate provenite din laboratoarele care lucrează cu produse patologice sau care prin specificul lor contaminează apele reziduale se realizează către staţii de dezinfecţie locale.

    3.5.1.9. Instalaţii de apă tratată

    (1) În funcţie de unitatea ambulatorie deservită şi echipamentele specifice acesteia, este posibilă stabilirea suplimentară a unui set de cerinţe speciale pentru tratarea apei, în acord cu cerinţele procesului medical.

    3.5.1.10. Dotarea cu obiecte sanitare, armături şi accesorii

    (1) Dotarea spaţiilor din spitale cu obiecte sanitare, armături şi accesorii se face în conformitate cu STAS 1478 sau cu alte reglementări din domeniul sănătăţii publice, cu precădere prevederile ordinelor specifice din domeniul sănătăţii.

    (2) Se utilizează vase de closet montate pe perete cu spaţiu liber între acestea şi pardoseală pentru a facilita curăţenia şi dezinfecţia.


    3.5.2. Instalaţii alimentare cu apă şi canalizare exterioare
    3.5.2.1. Alimentare cu apă şi instalaţii de gospodărie a apei

    (1) Alimentarea cu apă se face de la reţeaua publică din zonă sau din sursă proprie de apă. Calitatea apei va trebui să corespundă cerinţelor Legii nr. 458/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Se interzice folosirea apei industriale în unităţile medicale ambulatorii de specialitate.

    (2) Se recomandă, din motive de siguranţă în consum, ca racordarea la reţeaua publică să se facă prin două conducte de racord (branşamente) alimentate din reţele publice de distribuţie situate pe străzi diferite.

    (3) Pe aceste branşamente, în căminele de apometru, se vor monta ventile de reţinere pentru a permite circulaţia apei într-un singur sens (de la reţeaua publică către spital).

    (4) Unităţile medicale ambulatorii de specialitate se prevăd cu rezervoare de acumulare apă potabilă pentru o perioadă de 6-12 ore atunci când întreruperea furnizării continue a apei conduce la perturbarea procesului medical.

    (5) Rezervoarele vor fi amplasate în circuitul general al apei, astfel încât aceasta să fie în permanentă proaspătă.

    (6) Rezervoarele de apă potabilă trebuie dotate cu conducte de alimentare cu apă, preaplin, golire, ventilare pentru fiecare compartiment în parte. Se acordă atenţie menţinerii calităţii apei acumulate în rezervoare; se recomandă adoptarea de sisteme de recirculare a apei în rezervoare şi tratare chimică suplimentară. La ieşirea din rezervoare, se recomandă tratarea suplimentară cu sisteme UV, inclusiv pentru circuitul de alimentare cu apă pentru prepararea apei calde de consum.

    (7) Se adoptă sisteme de tratare suplimentară a apei pentru echipamente medicale, în funcţie de unitatea ambulatorie deservită.

    (8) În afara rezervei de consum se va asigura o rezervă de apă de incendiu conform legislaţiei tehnice de profil, normativului P 118/2, menţinută în rezervoare separate.

    (9) Producerea de apă potabilă şi acumularea apei se realizează în conformitate cu legislaţia tehnică în vigoare, inclusiv asigurarea perimetrelor de protecţie sanitară.

    (10) Pentru a se asigura în permanenţă debitele şi presiunile necesare funcţionării optime a instalaţiilor de alimentare cu apă şi de combaterea incendiilor se vor prevedea staţii de ridicare a presiunii (de pompare) dedicate, racordate la rezervoarele de acumulare. Aceste pompe vor fi alimentate cu energie electrica din 2 surse independente.

    (11) În cazul incintelor cu mai multe clădiri se va prevedea o reţea de distribuţie inelară prevăzută cu vane de sectorizare montate în cămine. În mod obişnuit conductele se îngroapă direct în pământ, sub adâncimea de îngheţ şi se protejează corespunzător contra coroziunii provocate de apele din sol. În terenurile sensibile la umezire, macroporice sau cu ape agresive se vor prevedea măsurile de execuţie şi protecţie indicate de normele respective în vigoare.

    (12) Alimentarea cu apă caldă de consum se face centralizat de la centrala termică sau punctul termic propriu. Pentru menţinerea unei temperaturi constante a apei calde de consum, precum şi pentru evitarea risipei de apă, se vor prevedea reţele de distribuţie şi de recirculare apă caldă de consum. În rezervoarele de acumulare a apei calde de consum, temperatura apei calde se va menţine în intervalul 60 - 65°C, iar pentru recirculare în intervalul 50 - 55°C. În cazul în care punctul termic nu se află amplasat în interiorul unităţii medicale ambulatorii de specialitate, conductele se vor monta într-un canal termic, de regulă împreună cu cele de încălzire şi se vor izola împotriva pierderilor de căldură.

    3.5.2.2. Canalizări exterioare şi instalaţii de preepurare a apelor uzate

    (1) În cazul în care unitatea ambulatorie este racordată la reţeaua publică de canalizare, este necesară respectarea normativului NTPA-002 la evacuarea apelor uzate din incintă.

    (2) Pentru unităţi medicale ambulatorii de specialitate care nu sunt racordate la reţeaua publică de canalizare, este necesară respectarea normativului NTPA-001.

    (3) În cazul absenţei în zonă a unor sisteme publice de canalizare, unităţile medicale ambulatorii de specialitate respective vor fi prevăzute cu instalaţii proprii pentru colectarea, evacuarea şi epurarea apelor uzate, care se execută şi se exploatează astfel încât să se respecte normativul NTPA-001, să nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului. Nu se pot utiliza lagune (iazuri biologice).

    (4) Reţelele de canalizare din incintă vor fi soluţionate în sistem unitar sau divizor în funcţie de sistemul de canalizare publică din zonă şi de modul de amplasare al sistemelor de preepurare locală. Nu se acceptă sisteme de canalizare unitare în amonte de instalaţiile de preepurare locală acolo unde acestea sunt necesare.

    (5) Gurile de scurgere vor fi prevăzute cu depozit şi gardă hidraulică pentru a împiedica ieşirea mirosurilor neplăcute din canalizare.

    (6) Pentru dimensionarea reţelelor exterioare de incintă, se respectă normativele NP 133, I9 şi STAS 3051.

    (7) Coordonarea reţelelor exterioare de alimentare cu apă şi canalizare de incintă se va realiza conform SR 8591, normativele I9 şi NP 133.

    (8) În cazul apelor uzate radioactive se recomandă acumularea în rezervoare de oţel inoxidabil.

    (9) Amplasarea acestora se va face în bunkere din beton armat, cu grosimi ale pereţilor determinate prin calcule specifice de radioprotecţie.    3.6. Instalaţii de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului
    3.6.1. Principii generale de proiectare şi operare a instalaţiilor de ventilare, climatizare şi condiţionare în cadrul unităţilor medicale ambulatorii de specialitate

    (1) Dotarea cu instalaţii de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului se stabileşte în conformitate cu necesităţile specifice în materie, ale funcţiunilor componente, în cadrul sarcinilor generale pe care astfel de instalaţii le au de îndeplinit în cadrul unităţilor medicale ambulatorii de specialitate. Sarcinile generale şi specifice ale instalaţiilor se precizează prin norme tehnice în relaţie cu soluţii de rezolvare avute în vedere.

    (2) Instalaţiile de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului din cadrul clădirilor care adăpostesc spaţii pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate, trebuie să asigure:
    (a) realizarea unei circulaţii controlate şi restrictive a aerului în clădiri sau în zone din clădiri, numai de la spaţii cu niveluri mai ridicate de puritate a aerului şi/sau cu potenţial mai scăzut de poluare/contaminare, spre spaţii cu niveluri mai scăzute de puritate a aerului şi/sau cu potenţial mai ridicat de poluare/contaminare şi spre exteriorul spaţiilor avute în vedere;
    (b) circulaţia aerului se realizează prin controlul debitelor de aer vehiculate şi a regimurilor de presiuni diferenţiale între spaţii adiacente, sub o strictă monitorizare în zonele critice;
    (c) realizarea în încăperile deservite a unor concentraţii de germeni (patogeni) şi/sau ale altor tipuri de poluanţi - mirosuri, noxe chimice sau radioactive etc. sub nivelurile admisibile specifice destinaţiilor funcţionale ale respectivelor încăperi, prin niveluri corespunzătoare de circulaţie a aerului în interior, de împrospătare a aerului şi de filtrare a aerului introdus. În acest sens nivelul de filtrare va fi corelat cu clasa de puritate a aerului exterior (ODA - conform normativului I5), cu cerinţa de calitate a aerului introdus (SUP 1 sau SUP 2 - conform normativului I5), cu categoria de calitate a aerului interior (IDA1 sau IDA2 - conform normativului I5), şi cu cerinţele specifice claselor de încăperi, din punct de vedere al asepsiei;
    (d) controlul condiţiilor de microclimat interior pentru asigurarea cerinţelor specifice de ordin medical sau tehnologic al încăperilor deservite prin tratarea corespunzătoare a aerului de introducere conform Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă).
    (e) controlul poluării exterioare datorate evacuărilor de aer viciat, prin măsuri de protecţie specifice ce se stabilesc în funcţie de categoriile de aer evacuat (EHA - conform normativului I5);
    (f) asigurarea unei funcţionări performante energetic respectând cerinţele tehnice impuse;
    (g) debite de aer proaspăt, tratat, cu parametrii menţionaţi în Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Anexa A Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă).


    (3) Dimensionarea instalaţiilor de ventilare, climatizare şi condiţionare va fi dependentă atât de nivelurile exigenţelor interioare cât şi de condiţiile exterioare - regim de înălţime al clădirii, regim al curenţilor de aer (direcţie, intensitate, dinamică a vânturilor), amplasament faţă de clădiri vecine, nivel de poluare al zonei (categoria de calitate a aerului exterior ODA), nivel de zgomot al zonei, etc.

    (4) Natura activităţilor prevăzute a se desfăşura în unităţile asistenţei medicale ambulatorie de specialitate, împarte spaţiile construite, care le sunt destinate, în:
    (a) Spaţii cu specific clar şi strict, destinate asistenţei medicale ambulatorie de specialitate care sunt destinate activităţilor medicale, complementare proceselor medicale şi tehnice aferente, pentru care se respectă prevederile din normativul I5 şi din prezentul normativ.
    (b) Spaţii fără specific strict legat de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate care sunt destinate restului de activităţi - administrative de conducere - organizare, gospodăreşti, tehnico-utilitare, etc. pentru care se vor respecta prevederile normativului I5.


    (5) Toate instalaţiile de ventilare vor fi prevăzute cu sisteme de recuperare a căldurii care nu prezintă riscul de contaminare indirectă a fluxului de aer proaspăt la contactul cu suprafeţele de schimb expuse fluxului de aer evacuat (se exclud recuperatoarele regenerative).

    (6) Pentru sistemele de climatizare sau condiţionare ce necesită tratare cu umidificare, nu se va folosi de umidificare prin stropire de apă datorită pericolului formării şi răspândirii unor colonii de germeni patogeni specifici condiţiilor de umiditate şi de temperatură, cu masa de apă stagnantă şi pentru a evita colmatarea filtrelor fine şi absolute.

    3.6.2. Spaţii pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate

    (1) Conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aceste spaţii cuprind o varietate de încăperi destinate unor activităţi specific spitaliceşti de o mare diversitate, marea majoritate cu cerinţe considerate normale din punct de vedere al igienei spaţiilor medicale, cu referire la lipsa de germeni - respectând concentraţia volumetrică maximă de germeni sub 500 germ/mc corespunzătoare claselor III şi IV de asepsie din clădirile spitaliceşti.

    (2) Încăperile cu destinaţii orientate către intervenţii chirurgicale fără spitalizare se încadrează în clasa de asepsie II, respectând concentraţia volumetrică maximă de germeni de 200 germ/mc.

    (3) Spaţiile destinate spitalizării de zi, se regăsesc în clasa a III-a de asepsie şi în zona curată din punct de vedere al condiţiilor igienico-sanitare conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste spaţii va fi aplicat normativul NP 015.

    (4) Ambulatoriile de specialitate ale spitalelor, se regăsesc în clasa a III-a de asepsie şi în zona neutra din punct de vedere al condiţiilor igienico-sanitare conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste spaţii va fi aplicat normativul NP 015.
    3.6.2.1. Cabinete de chirurgie vasculară, chirurgie generală, chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie - în condiţii de chirurgie de o zi

    (1) Aceste spaţii cuprind o varietate de încăperi, unele dintre ele asociate cu alte cabinete de specialitate sau laboratoare de analize medicale. Pentru anumite tipuri de intervenţii chirurgicale, pentru care este se poate impune menţinerea unui grad de asepsie ridicat, beneficiarul va indica necesitatea menţinerii concentraţiei volumetrice de germeni în limitele clasei II de asepsie - concentraţia volumetrică maximă de germeni de 200 germ/mc. În toate celelalte cazuri se consideră un grad de asepsie corespunzător clasei III - concentraţia volumetrică maximă de germeni de 500 germ/mc.

    (2) Pentru aceste încăperi, se recomandă echiparea cu sisteme de ventilare cu aer proaspăt 100%, fără recirculare. Instalaţiile vor trebui să asigure debite de aer peste nivelurile minime, temperaturi şi umidităţi relative ale aerului în plaja de valori recomandate, conform Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Anexa A Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă).

    (3) Aceste încăperi pot fi dotate şi cu sisteme de ventilare cu recirculare în anumite condiţii indicate în Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Anexa A Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă). Instalaţiile vor trebui să asigure debite de aer peste nivelurile minime, temperaturi şi umidităţi relative ale aerului în plaja de valori recomandate (conform Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Anexa A Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă)). Filtrarea aerului se va efectua în 3 trepte, din care ultima treaptă, a III-a, prin filtru tip HEPA sau ULPA pentru a atinge clasa de puritate a aerului introdus.

    (4) Dacă beneficiarul optează pentru clasa de asepsie II, în cazul în care se adoptă o soluţie cu aer recirculat se vor prevedea soluţii de decontaminare UVGI pe tubulatură de evacuare a aerului viciat. În acest caz, procentul de aer recirculat va fi de maxim 50%.

    (5) Amplasarea filtrelor se va face în felul următor:
    (a) o primă treaptă de filtrare (treapta I) în amonte de unitatea de tratare primară a aerului;
    (b) o a doua treaptă de filtrare (treapta a II-a) după ventilatorul de introducere a aerului;
    (c) treapta a III-a de filtrare cât mai aproape de gurile de introducere a aerului în încăperea deservită.


    (6) Se recomandă ca echipamentele instalaţiilor de ventilare (centralele de tratare a aerului) să cuprindă:
    (a) aparatură destinată recuperării de căldură din aerul evacuat la exterior pentru tratarea primară a aerului proaspăt introdus. Recuperarea de căldură se realizează obligatoriu cu schimbător de căldură cu fluid intermediar;
    (b) aparatură de reglare pentru menţinerea unor regimuri de debite constante de aer de introducere indiferent de stările monitorizate în cadrul unor domenii prescrise de colmatare ale filtrelor din cele 3 trepte de filtrare;
    (c) aparatură de reglare pentru menţinerea unor regimuri de diferenţă de presiune (suprapresiune) în încăperile cu cerinţe mai ridicate de puritate a aerului faţă de spaţii cu cerinţe mai scăzute de puritate a aerului din cadrul zonei controlate sau din exteriorul ei.


    (7) Se recomandă realizarea, pe grupe de funcţiuni pentru încăperi compatibile din punct de vedere al condiţiilor necesare în exploatare şi pentru evitarea riscurilor de contaminare, de sisteme centralizate pentru vehicularea şi tratarea "primară" a aerului de introducere - filtrare treapta I-a, recuperare de căldură, preîncălzire, răcire - dezumidificare, încălzire, reglare debit, filtrare treapta a II-a, umidificare cu abur, şi atenuare acustică; sistemele cuprind distribuţii secundare de tubulatură la/de la încăperi sau grupe de încăperi pentru care se realizează reglaje de debit, atenuarea acustică, şi filtrare treapta a III-a.

    (8) Pentru aceste încăperi debitele de aer introduse şi evacuate vor fi reglate astfel încât să existe o diferenţă de presiune pozitivă între sala de operaţie şi încăperile adiacente (sala de operaţie se va găsi în suprapresiune). Suprapresiunea este menită să acţioneze ca o barieră de protecţie pentru încăperea cu cerinţe mai ridicate de asepsie. Diferenţa de presiune dintre sala de operaţie şi zonele adiacente va fi de minim 10 Pa. Diferenţa de presiune trebuie să fie stabilă, asigurată permanent cu ajutorul unor dispozitive indicatoare de presiune diferenţială, cu posibilitatea de avertizare acustică a utilizatorilor şi monitorizată local sau centralizat la nivel de BMS.

    (9) Pentru aceste încăperi vor respecta cerinţele categoriei de ambianţă I (categoria de calitate a aerului IDA 1) conform normativului I5. Debitele de aer proaspăt vor compensa evacuările de aer viciat şi vor satisface cel puţin nivelurile minime recomandate conform categoriei de calitate a aerului IDA1.

    (10) La executarea instalaţiilor se vor avea în vedere următoarele:
    (a) conductele de aer şi echipamentul de tratare aer vor avea rezistenţă la solicitări mecanice şi la uzură, vor avea pereţi interiori netezi şi o bună accesibilitate pentru întreţinere şi pentru eventualele curăţiri şi dezinfectări interioare;
    (b) reţeaua de conducte de aer va fi realizată în aşa fel (forme aerodinamice, etc.) încât să nu permită la interior formarea de depozite de particule la vitezele de aer avute în vedere;
    (c) la executarea şi montarea tubulaturii se va acorda o atenţie deosebită nemurdăririi pereţilor interiori într-un mod care să compromită aprioric operaţiile (ulterioare) de curăţire, necesare la punerea în funcţiune;
    (d) în cadrul sistemelor de ventilare centralizate pe racordurile la încăperi sau grupuri de încăperi se prevăd atât pe tubulatura de introducere aer, în amonte de filtrele treapta a III-a, cât şi pe tubulatura corespunzătoare de evacuare aer, clapete automate de închidere etanşă;
    (e) reţeaua de conducte de aer în aval de filtrele treapta a III-a nu va cuprinde racorduri flexibile, atenuatoare de zgomot, clapete de reglare sau de închidere, etc; nu se admit în tronsoanele din aval de filtrele treapta a III-a condiţii de umiditate ridicată cu posibile condensări şi nici legături la alte instalaţii (canalizare, etc);
    (f) reţeaua de conducte de aer în amonte de filtrele treapta a II-a şi a III-a va avea rezistenţă mecanică şi etanşeitatea necesare regimurilor de presiuni interioare ridicate (până la 1400 Pa) la care este supusă corespunzătoare clasei de etanşeitate C sau superioară la cererea beneficiarului (conform normativului I5);
    (g) dacă beneficiarul indică clasa de asepsie II, toate echipamentele de ventilare, climatizare şi condiţionare vor respecta cerinţele de calitate în construcţie igienică.


    3.6.2.2. Spaţii pentru anestezie şi terapie intensivă

    (1) Dacă aceste spaţii sunt asociate cu anumite tipuri de intervenţii chirugicale, pentru care este necesară menţinerea unui grad de asepsie ridicat, pentru care beneficiarul a indicat necesitatea menţinerii concentraţiei volumetrice de germeni în limitele clasei II de asepsie - concentraţia volumetrică maximă de germeni de 200 germ/mc, atunci aceste spaţii vor fi şi ele încadrate în clasa II. În toate celelalte cazuri se consideră un grad de asepsie corespunzător clasei III - concentraţia volumetrică maximă de germeni de 500 germ/mc. În acest sens, instalaţiile vor trebui să asigure debite de aer peste nivelurile minime, temperaturi şi umidităţi relative ale aerului în plaja de valori recomandate conform Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Anexa A Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă).

    (2) Pentru aceste încăperi vor respecta cerinţele categoriei de ambianţă I (categoria de calitate a aerului IDA 1) conform normativului I5. Debitele de aer proaspăt vor compensa evacuările de aer viciat şi vor satisface cel puţin nivelurile minime recomandate conform categoriei de calitate a aerului IDA1.

    (3) Este necesară satisfacerea cerinţelor de împrospătare a aerului, cu evacuarea completă la exterior a aerului viciat din încăperile cu potenţial ridicat de poluare (grupuri sanitare, băi, cabine de dezbrăcare, dar şi rezerve septice).

    3.6.2.3. Cabinete pentru explorări funcţionale, radiologie şi imagistică medicală

    (1) Aceste spaţii se încadrează în clasa a III-a corespunzător gradului de asepsie - concentraţia volumetrică maximă de germeni de 500 germ/mc. Pentru anumite tipuri de investigaţii asociate cu intervenţii chirugicale, pentru care este necesară menţinerea unui grad de asepsie ridicat, beneficiarul va indica necesitatea menţinerii concentraţiei volumetrice de germeni în limitele clasei II de asepsie - concentraţia volumetrică maximă de germeni de 200 germ/mc. În acest sens, instalaţiile vor trebui să asigure debite de aer peste nivelurile minime, temperaturi şi umidităţi relative ale aerului în plaja de valori recomandate conform Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Anexa A Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă).

    (2) Toate spaţiile vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilare şi climatizare. Se vor respecta necesităţile de uniformitate şi constanţă a temperaturii şi de lipsă de curenţi de aer care sunt specifice tehnicilor de tomografie.

    (3) Se recomandă sistemul centralizat de ventilare şi climatizare - introducere aer proaspăt cu unităţi locale (de climatizare), deoarece acest sistem poate rezolva şi necesităţile de alimentare cu aer proaspăt.

    (4) În cazul unor cerinţe de asepsie mai ridicată, echiparea va cuprinde o unitate locală specială funcţionând cu niveluri ridicate de debite de aer şi utilizarea unor instalaţii fără recirculare. Unitatea locală introduce aerul tratat conform necesităţilor, în spaţiile servite, prin filtre de eficienţă ridicată.

    (5) În cazul în care se adoptă o soluţie cu aer recirculat se pot prevedea soluţii de decontaminare UVGI pe tubulatura de evacuare a aerului viciat.

    (6) Generatorul de agent de răcire, trebuie să fie independent de instalaţiile de apă răcită ale clădirii policlinicii sau dispensarului.

    (7) Utilizarea instalaţiilor criogenice de răcire la intensităţi ridicate ale câmpului magnetic face necesară prevederea unui sistem de ventilare mecanică de avarie a camerei tehnice.

    (8) Spaţiile destinate sistemelor de angiografie şi de computer - tomograf Rontgen (CT-Rx) ridică unele probleme specifice:
    (a) spaţiile pentru Rx-scopie şi Rx-grafie, cu camera de comandă şi restul încăperilor anexe tehnice pentru personal şi pentru pacienţi au potenţial redus de poluare. Se recomandă prevederea unui sistem centralizat de introducere aer proaspăt tratat şi unităţi locale (de climatizare) cu recircularea de aer în încăperi; evacuarea aerului viciat se realizează din grupuri sanitare, cabine de dezbrăcare etc.;
    (b) spaţiile de angiografie pun probleme similare spaţiilor destinate intervenţiilor chirurgicale;
    (c) spaţiile de CT-Rx. cuprind camera de investigaţii, camera de comandă, camera tehnică şi alte încăperi anexe sau pentru pacienţi;
    (d) generatorul de agent de răcire, trebuie să fie independent de instalaţiile de apă răcită ale clădirii;
    (e) climatizarea camerelor poate cuprinde o soluţie cu unităţi locale cu recirculare de aer. În acest caz necesarul de aer proaspăt se va asigura prin utilizarea sistemului centralizat.


    3.6.2.4. Cabinete şi spaţii destinate pentru medicina de laborator

    (1) Aceste spaţii se pot încadra, la indicaţiile beneficiarului, în clasa a III-a corespunzător gradului de asepsie - concentraţia volumetrică maximă de germeni de 500 germ/mc. Instalaţiile vor trebui să asigure debite de aer peste nivelurile minime, temperaturi şi umidităţi relative ale aerului în plaja de valori recomandate conform Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Anexa A Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă).

    (2) În laboratoarele cu specific biochimic - biologic operaţiile cu degajări notabile de noxe chimice, inclusiv mirosuri dezagreabile se desfăşoară în nişe de tip medical al căror număr, amplasare şi substanţe de lucru (excluzând substanţe explozive) sunt precizate în tema de tehnologie medicală; evacuarea debitelor necesare de aer viciat se realizează prin ventilatoare amplasate la gurile de evacuare la exterior pentru a păstra tubulatura de racordare la nişe în depresiune; materialele din care se realizează instalaţiile trebuie să aibă rezistenţa mecanică şi protecţia anticorozivă necesare; camerele de lucru cu nişe trebuie menţinute în depresiune faţă de spaţiile adiacente.

    (3) În laboratoarele cu specific bacteriologic tehnicile de lucru prevăd spaţii sterile cu eventuală presurizare pozitivă, faţă de spaţii imediat vecine, prin introducere de aer filtrat tratat absolut (HEPA) şi cu mişcări de aer cât mai reduse.

    (4) Boxele sterile sunt completate funcţional cu un spaţiu de preparare medii de genul bucătăriei de la care aerul viciat trebuie eventual evacuat mecanic.

    (5) În laboratoarele cu specific virusologie pot exista, în situaţii foarte speciale spaţii în care se lucrează cu contaminaţi periculoşi şi care trebuie menţinute în depresiune faţă de spaţii vecine; atât introducerea de aer tratat, cât şi evacuarea aerului în exterior, printr-un ventilator propriu, se realizează prin filtre absolute (HEPA sau ULPA) plasate în gurile din încăperi - de introducere şi respectiv de evacuare a aerului.

    (6) Instalaţiile de ventilare indicate mai sus vor fi prevăzute pentru laboratoarele de analize medicale; instalaţiile de evacuare a aerului viciat sunt însoţite de instalaţii de introducere, în compensare, de aer tratat.

    (7) În situaţiile în care există exigenţe sporite se prevăd sisteme de condiţionare a aerului care pe lângă sarcinile de ventilare indicate mai sus, sunt destinate şi controlului unor condiţii speciale de microclimat şi a unor bilanţuri de debite de aer la scara întregului sector.

    3.6.2.5. Laboratoare de anatomie patologică, cabinete şi laboratoare de medicină legală

    (1) Aceste spaţii nu se încadrează în clasele de asepsie.

    (2) Pentru aceste încăperi vor respecta cerinţele categoriei de ambianţă II (categoria de calitate a aerului IDA 2) conform normativului I5. Debitele de aer proaspăt vor compensa evacuările de aer viciat şi vor satisface cel puţin nivelurile minime recomandate conform categoriei de calitate a aerului IDA2.

    (3) Instalaţiile cuprind sisteme de climatizare şi de ventilare generală, sisteme de ventilare locală prin aspiraţie - nişe de laborator şi introduceri, în compensare, de aer proaspăt tratat.

    (4) Ventilatoarele de evacuare aer de la nişe sunt amplasate la gurile de refulare, la exterior pentru ca tubulatura de racordare la nişe să fie menţinută în depresiune.

    (5) Conductele de aer vor avea rezistenţa anticorozivă necesară. Instalaţiile de introducere aer vor funcţiona fără recirculare de aer.

    3.6.2.6. Cabinete de boli infecţioase şi laboratoare asociate

    (1) Aceste spaţii se încadrează în clasa a III-a corespunzător gradului de asepsie - concentraţia volumetrică maximă de germeni de 500 germ/mc. În acest sens, instalaţiile vor trebui să asigure debite de aer peste nivelurile minime, temperaturi şi umidităţi relative ale aerului în plaja de valori recomandate conform Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Anexa A Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă).

    (2) Pentru aceste încăperi se vor respecta cerinţele categoriei de ambianţă I (categoria de calitate a aerului IDA 1) conform normativului I5. Debitele de aer proaspăt vor compensa evacuările de aer viciat şi vor satisface cel puţin nivelurile minime recomandate conform categoriei de calitate a aerului IDA1.

    (3) Instalaţiile de ventilare a secţiilor de boli contagioase sunt complet separate de instalaţiile de ventilare ale altor spaţii.

    (4) Toate instalaţiile de ventilare şi tratare a aerului vor fi prevăzute cu sisteme de recuperare a căldurii exclusiv cu fluid intermediar.

    (5) Instalaţiile de ventilare şi climatizare vor respecta cerinţe specifice pentru menţinerea unor regimuri de depresiune controlată a secţiilor de ansamblu faţă de vecinătăţi şi a încăperilor cu potenţial mai ridicat de poluare faţă de restul încăperilor din secţii prin evacuări preferenţiale de aer din încăperile din prima categorie - băi şi grupuri sanitare, laboratoare (eventual) etc.

    3.6.2.7. Cabinete de Gastroenterologie, Medicina de familie, Oncologie medicală, Pediatrie, Urologie, Obstetrica-ginecologie, Cabinete de alergologie şi imunologie clinică, Cabinete de otorinolaringologie

    (1) Aceste spaţii se încadrează în clasa a III-a corespunzător gradului de asepsie - concentraţia volumetrică maximă de germeni de 500 germ/mc. În acest sens, instalaţiile vor trebui să asigure debite de aer peste nivelurile minime, temperaturi şi umidităţi relative ale aerului în plaja de valori recomandate conform Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Anexa A Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă).

    (2) Pentru aceste încăperi se vor respecta cerinţele categoriei de ambianţă I (categoria de calitate a aerului IDA 1) conform normativului I5. Debitele de aer proaspăt vor compensa evacuările de aer viciat şi vor satisface cel puţin nivelurile minime recomandate conform categoriei de calitate a aerului IDA1.

    (3) Este necesară satisfacerea cerinţelor de împrospătare a aerului, cu evacuarea completă la exterior a aerului viciat din încăperile cu potenţial ridicat de poluare (grupuri sanitare, băi, cabine de dezbrăcare.

    3.6.2.8. Cabinete şi spaţii pentru recuperare, medicina fizică şi balneologie

    (1) Aceste spaţii nu se încadrează în clasele de asepsie.

    (2) Pentru aceste încăperi se vor respecta cerinţele categoriei de ambianţă II (categoria de calitate a aerului IDA 2) conform normativului I5. Debitele de aer proaspăt vor compensa evacuările de aer viciat şi vor satisface cel puţin nivelurile minime recomandate conform categoriei de calitate a aerului IDA2 conform normativului I5.

    (3) Instalaţiile cuprind sisteme de climatizare şi de ventilare generală, şi trebuie să răspundă unor nevoi de natură distinctă pentru diversele spaţii componente cu dotări specifice.

    (4) Spaţiile dedicate hidroterapiei cuprind săli cu bazine, duşuri, etc, pentru care instalaţiile de ventilare-climatizare au sarcina controlului condiţiilor de microclimat - nivel ridicat al temperaturii necesare şi umiditate în exces, cu satisfacerea nevoilor de aer proaspăt.

    3.6.2.9. Cabinete de kinetoterapie

    (1) Aceste spaţii nu se încadrează în clasele de asepsie.

    (2) Pentru aceste încăperi se vor respecta cerinţele categoriei de ambianţă II (categoria de calitate a aerului IDA 2) conform normativului I5. Debitele de aer proaspăt vor compensa evacuările de aer viciat şi vor satisface cel puţin nivelurile minime recomandate conform categoriei de calitate a aerului IDA2.

    (3) Instalaţiile cuprind sisteme de climatizare şi de ventilare generală, şi trebuie să răspundă unor nevoi de natură distinctă pentru diversele spaţii componente cu dotări specifice.

    (4) Încăperile destinate tehnicilor uscate care necesită efort (kinetoterapie, masoterapie, etc.) trebuie dotate cu instalaţii de ventilare-climatizare pentru împrospătarea aerului cu îndepărtarea mirosurilor neplăcute şi pentru asigurarea confortului termic al utilizatorilor.

    (5) Pentru celelalte proceduri terapeutice potenţialul de poluare este scăzut, deci nevoile de împrospătare a aerului sunt normale; în cazul unor cerinţe speciale se realizează instalaţii de climatizare cu rezolvări ale unor exigenţe locale, ca de exemplu calitatea aerului la pneumoterapie, etc.

    3.6.2.10. Cabinete de cardiologie, Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, Endocrinologie, Medicină internă, Nefrologie, Neurologie, Oftalmologie, Psihiatrie pediatrică, Reumatologie, Genetică medicală, Geriatrie şi gerontologie, Psihiatrie, Cabinete şcolare

    (1) Aceste spaţii nu se încadrează în clasele de asepsie.

    (2) Pentru aceste încăperi se vor respecta cerinţele categoriei de ambianţă II (categoria de calitate a aerului IDA 2) conform normativului I5. Debitele de aer proaspăt vor compensa evacuările de aer viciat şi vor satisface cel puţin nivelurile minime recomandate conform categoriei de calitate a aerului IDA2.

    (3) Încăperile au potenţial redus de poluare în condiţii obişnuite. În cazul unor exigenţe complexe care determină dotarea cu astfel de instalaţii se preferă sistem centralizat de tratare-introducere a aerului proaspăt cu unităţi locale (de climatizare) în încăperi, sistemul asigură evacuarea la exterior a aerului viciat preluat de la cabina de dezbrăcare, grupuri sanitare etc.

    (4) Din punct de vedere al circulaţiei aerului între încăperi este necesară menţinerea unui regim de suprapresiune în încăperile de consultaţii şi tratament faţă de spaţiile învecinate.

    3.6.2.11. Cabinete de medicină dentară
    3.6.2.11.1. Implantologie, chirurgie maxilo-facială - regim de bloc operator

    (1) Dacă aceste spaţii sunt asociate cu anumite tipuri de intervenţii chirugicale, pentru care este necesară menţinerea unui grad de asepsie ridicat, pentru care beneficiarul a indicat necesitatea menţinerii concentraţiei volumetrice de germeni în limitele clasei II de asepsie - concentraţia volumetrică maximă de germeni de 200 germ/mc, atunci aceste spaţii vor fi şi ele încadrate în clasa II. În toate celelalte cazuri se consideră un grad de asepsie corespunzător clasei III - concentraţia volumetrică maximă de germeni de 500 germ/mc. În acest sens, instalaţiile vor trebui să asigure debite de aer peste nivelurile minime, temperaturi şi umidităţi relative ale aerului în plaja de valori recomandate conform Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Anexa A Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă).

    3.6.2.11.2. Cabinete stomatologice

    (1) Aceste spaţii se încadrează în clasa a III-a corespunzător gradului de asepsie - concentraţia volumetrică maximă de germeni de 500 germ/mc. În acest sens, instalaţiile vor trebui să asigure debite de aer peste nivelurile minime, temperaturi şi umidităţi relative ale aerului în plaja de valori recomandate conform Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Anexa A Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă).

    (2) Pentru aceste încăperi vor respecta cerinţele categoriei de ambianţă I (categoria de calitate a aerului IDA 1) conform normativului I5. Debitele de aer proaspăt vor compensa evacuările de aer viciat şi vor satisface cel puţin nivelurile minime recomandate conform categoriei de calitate a aerului IDA1.

    3.6.2.11.3. Cabinete de pedodonţie, ortodonţie

    (1) Dacă aceste spaţii sunt asociate cu cabinetele stomatologice obişnuite ele se vor încadra în clasa a III-a corespunzător gradului de asepsie - concentraţia volumetrică maximă de germeni de 500 germ/mc. În acest sens, instalaţiile vor trebui să asigure debite de aer peste nivelurile minime, temperaturi şi umidităţi relative ale aerului în plaja de valori recomandate conform Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Anexa A Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă). În alte situaţii, aceste spaţii nu se încadrează în clasele de asepsie.

    (2) Pentru toate aceste încăperi se vor respecta cerinţele categoriei de ambianţă I (categoria de calitate a aerului IDA 1) conform normativului I5. Debitele de aer proaspăt vor compensa evacuările de aer viciat şi vor satisface cel puţin nivelurile minime recomandate conform categoriei de calitate a aerului IDA1.

    3.6.2.11.4. Cabinete şcolare de medicină dentară

    (1) Aceste spaţii nu se încadrează în clasele de asepsie.

    (2) Pentru aceste încăperi se vor respecta cerinţele categoriei de ambianţă II (categoria de calitate a aerului IDA 2) conform normativului I5. Debitele de aer proaspăt vor compensa evacuările de aer viciat şi vor satisface cel puţin nivelurile minime recomandate conform categoriei de calitate a aerului IDA2.    3.6.3. Spaţii fără specific medical
    3.6.3.1. Spaţiile gospodăreşti

    (1) Spaţiile din această categorie, inclusiv instalaţiile care le servesc, sunt lipsite în principiu de specific legat de asistenţa medicală, dar sunt prevăzute cu măsuri tipice suplimentare de igienă. Toate aceste instalaţii vor respecta principiile enunţate în normativul I5.

    3.6.3.2. Spaţiile tehnico-utilitare

    (1) Aceste spaţii, în funcţie de specificul funcţional şi de nivelul tehnic de echipare, impun necesităţi şi dotări foarte variate din punct de vedere al instalaţiilor de ventilare şi de tratare a aerului. Exemple de spaţii de acest tip sunt: post trafo, grup electrogen, staţie încărcare acumulatori, ateliere şi eventual centrala frigorifică, garaj cu spaţii de întreţinere, parcaj subteran etc.

    3.6.3.3. Spaţiile de conducere - organizare şi de administraţie

    (1) Aceste spaţii vor fi dotate cu instalaţii de ventilare şi climatizare conform prescripţiilor din normativul I5, respectând nivelul clasei de ambianţă II (categoria de calitate a aerului IDA 2).

    3.6.3.4. Spaţiile anexe pentru personal, pacienţi, etc.

    (1) Aceste spaţii vor fi dotate cu instalaţii de ventilare mecanică respectându-se debitele minime specifice de aer proaspăt conform normativului I5 şi pot fi dotate cu instalaţii de climatizare pentru condiţii de confort respectând nivelul categoriei de ambianţă II (categoria de calitate a aerului IDA 2).    3.7. Instalaţii termice

    (1) Dotarea cu instalaţii termice se stabileşte în conformitate cu necesităţile funcţionale ale unităţilor pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate.

    (2) Formele şi modurile de utilizare a energiei termice şi deci tipurile şi parametrii caracteristici ai agenţilor termici utilizaţi determină tipurile şi performanţele funcţionale necesare ale instalaţiilor aferente - de utilizare (consum), de transport şi de preparare ale agenţilor termici.

    (3) În unităţile pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate, instalaţiile termice trebuie să corespundă unor niveluri superioare de performanţă având în vedere rolul lor important în funcţii igienice, dar şi curative de bază - pentru condiţii de microclimat adecvate, pentru spălări şi sterilizări termice etc.

    (4) Cerinţele de siguranţă în exploatare se impun având în vedere vulnerabilitate fizică şi psihică accentuată a persoanelor bolnave. Se are în vedere, în special pentru activităţi vitale, asigurarea funcţionării instalaţiilor fără întrerupere la nivelurile de satisfacere a cerinţelor de consum.

    (5) În cadrul spaţiilor destinate activităţilor medicale şi complementare pentru cerinţa generală de asigurare a condiţiilor de igienă este posibilă existenţa unor condiţii speciale de asepsie care trebuie satisfăcute. Instalaţiilor termice aferente acestor încăperi li se impun caracteristici constructive şi funcţionale cu atât mai stricte cu cât şi condiţiile de asepsie sunt mai ridicate (conform Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Anexa A Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă)).

    (6) Instalaţiile de încălzire au sarcina asigurării, în încăperile unităţilor pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate, a nivelurilor de temperatură recomandate pentru destinaţiile funcţionale ale respectivelor spaţii.

    (7) Modul de rezolvare a instalaţiilor se va intercondiţiona cu soluţia dotării spaţiilor respective cu instalaţiile de ventilare şi de climatizare.

    (8) Toate echipamentele de încălzire vor respecta cerinţele de calitate în construcţie igienică.

    (9) Încăperile aflate în clasele de asepsie II, III şi IV respectă parametrii specifici potrivit prevederilor din Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Anexa A Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă).

    (10) Pentru aceste spaţii având condiţii cel puţin normale de asepsie sau în spaţii cu potenţial ridicat de contaminare, încălzirea se poate realiza atât prin instalaţii dotate cu elemente statice de încălzire funcţionând cu apă caldă de temperatură maximă de 50°C şi cu buna accesibilitate pentru eventuale curăţiri şi decontaminări.

    (11) Se respectă principiile de confort al utilizatorilor conform normativului I13 şi criteriile categoriei de ambianţă I din punct de vedere al confortului termic, acustic şi al calităţii aerului. Pentru aceste spaţii, din punct de vedere termic, parametrii de confort se vor raporta la categoriile de ambianţă menţionate, conform normativului I13.

    (12) Instalaţiile de încălzire se proiectează conform normativului I13. Temperatura de calcul a aerului interior se alege, în funcţie de destinaţia încăperilor, conform Tabelul 1: şi Tabelul 2: din Anexa A Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă), în funcţie de tipul sistemului de încălzire.

    (13) Pe măsura creşterii condiţiilor de asepsie ale spaţiilor se impun restricţii în ceea ce priveşte utilizarea convecţiei forţate cu recircularea aerului, dar şi a tipului constructiv de elemente încălzitoare.

    (14) Din punct de vedere al tipului constructiv, corpurile de încălzire trebuie să fie cât mai lise, fără elemente greu de curăţat, rezistente la produsele specifice de curăţenie şi dezinfecţie destinate unităţilor pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate.

    (15) Sistemele de suprafeţe statice de încălzire, pot acoperi nevoile de încălzire integral sau funcţionează în combinaţie cu sisteme centralizate de ventilare - tratare aer:
    (a) sistemele având corpuri de încălzire natural convective se utilizează în spaţii cu cerinţe scăzute, dar şi normale sau chiar ridicate de asepsie - cu restricţii ca amplasare şi ca tip constructiv (accesibile şi uşor de curăţat - decontaminat). Este interzisă mascarea acestora. Se recomandă utilizarea apei calde la temperatură maximă de 50°C;
    (b) sistemele având suprafeţe radiante de pardoseală se pot utiliza în compartimentul de hidroterapie, cu o de temperatură maximă de 30°C. Dimensionarea acestora va respecta prevederile din reglementarea tehnică din NP 031.


    (16) Toate sistemele de încălzire asigură posibilitatea reglării locale (în fiecare încăpere) sau individuale. Toate comenzile locale se integrează într-un sistem centralizat de monitorizare şi reglare automată.

    (17) Distribuţia agentului termic - apa caldă pentru încălzire, se realizează prin instalaţii adaptate tipurilor de elemente de încălzire folosite pe grupuri de încăperi servite, compatibile din punct de vedere al regimurilor de exploatare.

    (18) Dacă din studiul de conformare specific clădirilor cu consum de energie aproape zero, este permisă utilizarea centralelor termice pe gaz, atunci se limitează temperatura pe tur la 50°C, corespunzător funcţionării în regim de condensare.

    (19) Indiferent de sursa de încălzire, temperatura maximă admisibilă este 70°C.

    (20) Instalaţiile de distribuţie a apei calde cuprind racordurile de la sursa termică la puncte termice de preparare - distribuire şi de la acestea pe grupuri de distribuţie la echipamentele locale de încălzire posibil dotate cu armături de închidere, de reglare, de degazare şi de golire.

    (21) Punctele termice de preparare - distribuire secundară sunt dotate pe grupurile distincte de distribuţie cu armături de închidere, de dezaerisire şi de golire şi eventual cu armături de reglare, cu pompe de circulaţie (posibile diafragme) cu armături de reţinere şi cu aparatura de măsură şi de control. Echiparea indicată trebuie să asigure, automat, regimurile de debite şi de presiuni cu nivelurile de temperatură necesare la echipamentele locale de încălzire în condiţiile unei bune stabilităţi hidraulice, dar şi în condiţii normale şi sigure de supraveghere a funcţionării.
    3.7.1. Surse de energie termică

    (1) La proiectarea şi execuţia surselor de energie termică se va ţine cont de toate cerinţele şi exigenţele specifice unităţilor pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate amintite în normativul de faţă, precum şi de normativele, prescripţiile şi legislaţia în vigoare ce au ca obiect condiţiile tehnice şi administrative specifice privind realizarea acestor obiective. Pentru îndeplinirea cerinţei fundamentale economie de energie termică se aplică prevederile Legii nr. 372/2005, republicată şi ale metodologiei de calcul Mc 001.

    (2) Datorită exigenţelor în ceea ce priveşte furnizarea energiei termice, se recomandă, pentru unităţile pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate, adoptarea surselor de căldură independente, respectiv centrale şi/sau puncte termice proprii.

    (3) În contextul modernizării reţelelor de termoficare urbană, se acceptă utilizarea unor surse termice primare cu administrare străină - de tip termoficare urbană sau de zonă etc., chiar numai pentru satisfacerea unor anumite categorii de consumatori termici.

    (4) Se vor folosi atunci când este posibil, pentru respectarea cerinţelor de conformare energetică, echipamente pentru exploatarea surselor regenerabile de energie: pompe de căldură, panouri solare termice, pompe geotermale şi panouri fotovoltaice.

    (5) De asemenea, la lucrări complexe, de amploare, se va lua în considerare şi posibilitatea realizării unor sisteme energetice integrate cu soluţii de cogenerare şi trigenerare.

    (6) Funcţie de structura funcţională a unităţii pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate, şi, în consecinţă, de structura consumatorilor de energie termică este necesară producerea următorilor agenţi termici:
    (a) apa caldă cu temperaturi până la 70°C pentru instalaţiile de încălzire centrală cu preparări ulterioare pentru realizarea apei calde corespunzătoare tipurilor de instalaţie de încălzire (prin corpuri statice convective, radiante, etc.) şi pentru încălzirea aerului în cadrul sistemelor de ventilare şi climatizare etc;
    (b) apa caldă de consum, preparată centralizat în sistem mixt, pentru respectarea cerinţelor de conformare energetică, folosind cazane, pompe de căldură, panouri solare termice, geotermal şi electric;
    (c) consumuri termice speciale - încălziri de apă pentru compartimentul de hidroterapie preparată centralizat sau local în sistem mixt, pentru respectarea cerinţelor de conformare energetică, folosind cazane, pompe de căldură, panouri solare termice, geotermal şi electric;
    (d) în instalaţiile de tratare a aerului în unităţile pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate se utilizează abur curat de joasă presiune care se produce în generatoare electrice, locale - umidificatoare autogene.


    (7) Amplasarea şi realizarea punctelor de producere a energiei termice, trebuie să ţină cont de normativele specifice în vigoare, iar prin funcţionalitatea lor să nu afecteze îndeplinirea cerinţelor prezentate în normativ în privinţa desfăşurării normale a activităţilor medicale şi de tratament din cadrul unităţii pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate

    (8) În situaţii clar definite, care impun amplasarea punctelor de producere a energiei termice în clădiri independente, acestea se vor grupa cu alte spaţii tehnico-gospodăreşti (staţie hidrofor, centrala frigorifică, grup electrogen, post trafo, ateliere etc.).

    (9) Dimensionarea centralelor şi punctelor termice va respecta condiţiile de montare, exploatare şi întreţinere ca cerinţe ale producătorilor de echipamente şi prescripţiilor actelor normative în vigoare (normativul I13, normele emise de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - I.S.C.I.R. în vigoare).

    (10) În vederea asigurării continuităţii în livrarea de energie termică se vor lua măsurile corespunzătoare, astfel încât să existe încă o sursă suplimentară pentru fiecare agent termic.

    (11) Consumurile de energie termică indicate, specifice obiectivelor medicale (niveluri de temperatură mai ridicate, sterilizări, utilizarea unor cote ridicate de aer proaspăt, consumuri ridicate de apă caldă de consum, etc.), impun utilizarea unor soluţii energetice cât mai eficiente asociate cu soluţii diverse de recuperare a căldurii.

    (12) Asigurarea unui regim optimizat de funcţionare al surselor impune corelarea producţiei de energie termică cu nivelul de consum. Pentru aceasta se va asigura echiparea cu aparatură necesară şi control a parametrilor funcţionali şi dotarea cu aparatură de automatizare adecvată.

    (13) În sistemele de distribuţie ale apei se va urmări realizarea unor regimuri hidraulice şi termice adaptate necesităţilor de consum. Aceasta implică realizarea unor circuite separate pe consumatori individualizaţi ca regim funcţional, program, localizare în cadrul clădirii etc., echipate cu aparatură de măsură control şi automatizare corespunzătoare.

    (14) Producerea agenţilor termici impune apei de alimentare respectarea unor condiţii de calitate privind regimul chimic şi lipsa de impurităţi în special în vederea protejării armăturilor fine de reglare. În acest sens sursele termice vor fi dotate cu staţii de tratare (dedurizare, degazare etc.), şi armături de separare a impurităţilor, centrale şi/sau locale. Funcţionarea acestor echipamente va fi condusă automat cu ajutorul sistemului de Management Automat al Sistemelor de instalaţii de tip BMS.


    3.8. Instalaţii frigorifice

    (1) Dotarea cu instalaţii frigorifice este determinată de complexitatea funcţională şi gradul de echipare, ale unităţilor pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate.
    3.8.1. Instalaţii frigorifice pentru depozitări reci

    (1) Constituie o categorie foarte diversă ca destinaţii de utilizare, capacităţi de depozitare, niveluri de răcire, tipuri de echipamente etc., în general în unităţile pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate depozitările reci necesită capacităţi foarte mici şi mici - până la nivel de cameră frigorifică de max. 15 mp pentru răciri şi congelări fără niveluri de frig profund legat în aplicaţii reduse şi complet izolate, şi cu utilizarea unor echipamente locale individuale de tip general - frigidere, congelatoare, dulapuri frigorifice şi camere frigorifice, dotate cu agregate de frig proprii cu condensatoare răcite cu aer.

    (2) Agenţii refrigeranţi utilizaţi trebuie să fie ecologici (GWP - potenţial de încălzire globală - scăzut, aşa cum este sunt definiţi de Regulamentul UE 517/2014) şi nu trebuie să fie toxici pentru om (clasa de siguranţă cel puţin A3, aşa cum este definită de ISO 817).

    (3) Agregatele frigorifice răcite cu aer, aferente echipamentelor de răcire se amplasează în spaţii adiacente încăperilor servite, bine ventilate şi izolate de spaţii cu cerinţe ridicate din punct de vedere al zgomotului şi vibraţiilor.

    (4) Pentru scopuri medicale, frigiderele sunt o dotare curentă a sălilor de tratamente, laboratoarelor, pentru stoc de produse sterile la farmacii eventual se prevăd spaţii frigorifice majorate - dulap sau cameră frigorifice. Băncile de sânge sau de ţesuturi se dotează cu frigidere, dulapuri frigorifice sau echipamente specializate. Laboratoarele de analiză patologică pot fi dotate cu echipamente speciale.

    (5) Pentru scopuri alimentare - depozitarea materiilor prime, dar şi a unor produse finite, băuturi etc.

    3.8.2. Instalaţii frigorifice pentru tratarea aerului

    (1) Cuprind instalaţii locale sau centrale de capacităţi şi tipuri diferite utilizate la răcire şi/sau dezumidificarea aerului în aparate locale sau în procese mai complexe de preparare a aerului în cadrul sistemelor de ventilare-tratare aer; utilizarea instalaţiilor frigorifice pentru scopuri de încălzire a aerului - în regim de pompă termică, are diverse aplicaţii locale - în echipamente locale de climatizare şi se pot utiliza la scară mai mare, de exemplu în recuperări de căldură în secvenţe de tratare a aerului dezumidificare - reîncălzire.

    (2) Aparatele locale în sistem "split" pot avea o utilizare izolată, în situaţii în care sunt admise şi ventilo-convectoare, limitarea utilizării pe scară largă este determinată de inconvenientele de cost şi întreţinere.

    (3) Unităţi specializate compacte pot îndeplini tratări complexe ale aerului de introducere, cu satisfacerea cerinţelor cele mai ridicate în domeniu (pentru săli de operaţii etc.) inclusiv recuperări de căldură din aerul de evacuare.

    (4) Instalaţii locale independente frigotehnic de tratare a aerului se pot utiliza la săli de hidroterapie pentru controlul umidităţii aerului prin răcire cu dezumidificare şi reîncălzire cu utilizarea unei părţi din căldura de condensare, dar este necesar un echipament frigorific special cu reglarea repartizării sarcinii de condensare la două condensatoare complementare.

    (5) Agenţii refrigeranţi utilizaţi trebuie să fie ecologici (GWP - potenţial de încălzire globală - scăzut, aşa cum este el definit de Regulamentul UE 517/2014) şi nu trebuie să fie toxici pentru om (clasa de siguranţă A1, aşa cum este definită de ISO 817). Lista agenţilor recomandaţi este: R744, R448A, R449A, R452A*, R513A, etc.

    (6) Circuitele frigorifice de legătură a evaporatoarelor cu unităţile exterioare compresor - condensator vor cuprinde în cazul sistemelor "split" - conducte de gaz aspirat şi conducte de lichid - cu echiparea specifică de armături, funcţie de capacitate şi de modul de reglare a capacităţii la evaporator şi compresor; conductele se izolează corespunzător temperaturilor agenţilor transportaţi - cele de lichid pe traseu exterior nu se izolează.

    (7) Unităţile pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate dotate cu mai multe sisteme de tratare, cu răcire - dezumidificare a aerului se preferă a fi prevăzute cu echipamente frigorifice centralizate, pentru preparare de apă răcită în vederea utilizării ca agent de răcire a aerului. Avantajele sistemului centralizat sunt de natură ecologică - cantitate mai redusă de agent frigorific şi centralizare a problemelor de amplasare a unor eventuale unităţi exterioare, de întreţinere - mai concentrată, de reducere a puterii electrice instalate şi de cost - peste o anumită capacitate frigorifică instalată.

    (8) Funcţie de modul de răcire al condensatoarelor, echipamentele de răcire a apei pot fi:
    (a) cu răcire cu apă - echipamente în general monobloc montate în centrala frigorifică şi având circuite cu apă de răcire echipate cu pompe şi turnuri de răcire;
    (b) cu răcire cu aer - condensatoare răcite cu aer montate la exterior racordate prin circuite de agent frigorific cu echipamentele de răcire a apei montate în centrala frigorifică;
    (c) cu răcire cu aer - echipamente monobloc montate la exterior; se golesc de apă în sezonul rece sau se utilizează în locul apei soluţie în amestec apă cu glicol;
    (d) cu o serie întreagă de inconveniente. Temperaturile nominale ale apei răcite utilizate ca agent de răcire în sistemele de ventilare - tratare aer în unităţile pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate sunt în general de min. 6°C/11°C; la agregatul de răcire se consideră temperaturi de min. 11°C/5,5°C;
    (e) centrala frigorifică se amenajează în general într-un corp tehnico-gospodăresc împreună cu centrala termică.


    (9) Elementele componente ale instalaţiilor de apă răcită: conducte, armături, aparate etc. trebuie să răspundă din punct de vedere funcţional - presiune nominală, temperatură minimă - maximă, caracteristici şi performanţe funcţionale condiţiilor de exploatare; se protejează anticoroziv şi se izolează specific - fără contact direct cu elemente de susţinere metalice etc.

    (10) Turnurile de răcire se montează la exterior, sau în cazuri foarte speciale la interior, cu racordare la circuitul de aer la exterior - numai pentru instalaţii de capacităţi reduse este posibilă datorită debitelor mari de aer. Amplasarea turnurilor de răcire se face cu luarea unor măsuri speciale de protecţie la zgomot a vecinătăţilor. Staţia de turnuri de răcire se racordează la canalizare pentru golire şi pentru purjare continuă şi se alimentează cu apă potabilă eventual tratată pentru acoperirea consumurilor de apă (evaporare, antrenare picături şi purjă continuă). Conductele de apă de răcire se protejează de expunerea la razele soarelui şi se vor izola pe traseele aparente exterioare lungi.

    (11) Funcţie de capacitatea de răcire instalată, condiţiile de amplasare şi de realizare a centralei frigorifice, sunt necesare instalaţii de ventilare pentru avarie şi pentru evacuarea căldurii degajate. Pentru amenajarea centralei frigorifice se vor respecta prevederile din ISO 5149-1.


    3.9. Instalaţii de gaze naturale şi fluide medicale

    (1) Instalaţiile de utilizare gaze naturale combustibile se proiectează în conformitate cu Normele tehnice de proiectare, execuţie şi exploatare gaze naturale NTPEE.
    3.9.1. Instalaţii de fluide medicale

    (1) În cazul unităţilor medicale ambulatorii prevederea instalaţiilor de fluide medicale se face doar atunci când procesele medicale desfăşurate în unitatea respectivă necesită acest lucru.

    (2) Termenul de fluide medicale se compune din două categorii: gaze medicale şi respectiv produse fără statut care nu fac parte din prima categorie.

    (3) La rândul lor gazele medicale se împart în două categorii:
    (a) gaze medicinale pentru utilizare medicală (medicamente) - gaze sau amestec de gaze cu proprietăţi pentru tratarea sau prevenirea bolilor umane, care pot fi utilizate sau administrate fie în vederea restabilirii, corectării sau modificării funcţiilor fiziologice prin exercitarea unei acţiuni farmacologice, imunologice sau metabolice sau pentru efectuarea unui diagnostic medical (oxigen, protoxid de azot, amestec de protoxid de azot şi oxigen medical, monoxid de azot (NO), aer reconstituit);
    (b) gaze pentru dispozitive medicale - gaz sau amestec de gaze destinate de către producător a fi utilizate pentru fiinţe umane în scopul:
    (i) diagnosticului, prevenirii, monitorizării, tratamentului sau ameliorării bolii;
    (ii) investigarea, înlocuirea sau modificarea anatomiei sau a unui proces fiziologic;
    (iii) controlul concepţiei;    (4) Gazele pentru dispozitive medicale nu realizează acţiunea principală intenţionată în sau pe corpul uman prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, dar pot asista organismul în funcţionarea sa prin astfel de mijloace (dioxid de carbon, azot, heliu, gaze funcţionale - amestecuri de gaze utilizate pentru capacitate de difuzie).

    (5) Produsele fără statut care nu fac parte din prima categorie sunt fluide medicale care nu sunt folosite ca medicamente sau pentru folosirea dispozitivelor medicale (aer comprimat, aer aspirat - vacuum medical, gazele reziduale - de la pacienţii sub anestezie).

    (6) Sistemele de distribuţie ale fluidelor medicale în spitale trebuie să asigure o modalitate sigură şi eficientă de furnizare ale acestora de la sursa de alimentare către unitatea terminală corespunzătoare. Sistemele de colectare şi eliminare a gazelor anestezice sunt destinate pentru a controla expunerea personalului medical şi a pacienţilor la gaze şi agenţi anestezici reziduali.

    (7) Sistemele de distribuţie ale fluidelor medicale în spitale se proiectează şi se execută în aşa fel încât să fie exclusă orice conexiune între sisteme diferite. Racordurile şi prizele de conectare trebuie să fie specifice fiecărui tip de fluid. Este obligatorie efectuarea unor teste pe parcursul execuţiei pentru a exclude posibilitatea existenţei unor interconexiuni între sisteme.

    (8) Sistemele de distribuţie ale fluidelor medicale pot fi extinse în spaţiile spitaliceşti ne-medicale unde se utilizează/verifică/repară echipamente de respiraţie artificială (ventilare mecanică) sau instrumente chirurgicale (de exemplu: ateliere pentru echipamente electronice şi biomedicale, servicii de sterilizare), dar nu trebuie utilizate pentru alimentarea serviciilor de anatomie-patologică, a atelierelor generale sau a atelierelor pentru servicii mecanice.

    3.9.2. Cerinţe de calitate pentru gazele medicinale

    (1) Gazele medicinale se supun reglementărilor specifice utilizării medicamentelor pentru uz uman.

    (2) Condiţiile de calitate şi metodele de analiză ale gazelor medicinale sunt descrise în Farmacopeea Europeană. Gazele medicinale lichefiate sau îmbuteliate trebuie să respecte din punct de vedere al calităţii cerinţele din secţiunile corespunzătoare din ediţia curentă a Farmacopeii Europene.

    (3) Calitatea aerului pentru uz medical, chirurgical şi sintetic precum şi aerul îmbogăţit cu oxigen este detaliată în standardul SR EN ISO 7396-1. Aerul pentru uz medical trebuie să respecte secţiunile corespunzătoare din ediţia curentă a Farmacopeii Europene.

    (4) Calitatea aerului comprimat medical distribuit prin conducte, conţinutul de particule, gradul de uscare şi concentraţia de impurităţi trebuie să respecte cerinţele indicate în SR EN ISO 7396-1 cap. 5.5.2.1 şi 5.5.2.4.

    (5) Sistemele care furnizează aer comprimat medical respirabil şi aer comprimat medical pentru acţionarea instrumentelor chirurgicale trebuie prevăzute cu filtre antibacteriene pentru a reduce riscul de contaminare microbiologică a aerului pentru uz medical.

    (6) Gradul de uscare al aerului medical livrat printr-un filtru antibacterian trebuie verificat în mod regulat (cel puţin o dată la trei luni) în punctul de testare.

    (7) Parametrii de calitate ai aerului comprimat medical furnizat de sistemele de compresoare trebuie verificaţi cel puţin o data pe an, în punctul de testare.

    (8) Metodele de testare şi verificare a calităţii gazelor medicale şi aerului pentru uz medical se vor adopta conform cu Farmacopeea Europeană.

    (9) Calitatea gazelor furnizate de staţiile de compresoare, concentratoarele de oxigen 93 şi staţiile de vacuum va fi în responsabilitatea instituţiei medicale.

    3.9.3. Surse de alimentare

    (1) Sursele de alimentare cu fluide medicale se proiectează şi se execută astfel încât să asigure continuitatea alimentării unităţilor terminale în condiţii de utilizare normală şi în condiţii de prim defect. Condiţiile de prim defect înseamnă situaţia în care un singur mijloc de protecţie împotriva unui risc de siguranţă s-a defectat sau există o singură situaţie anormală externă. Întreruperea alimentării din cauza lucrărilor de întreţinere a unei surse de alimentare sau a unei componente aferente nu este considerată o situaţie de tip condiţie de prim defect.

    (2) În general toate sistemele de alimentare cu fluide medicale (cu excepţia aerului sau azotului pentru acţionarea instrumentelor chirurgicale) trebuie să aibă în componenţă trei surse de alimentare şi anume o sursă primară, o sursă secundară şi o sursă de rezervă. În particular, în cazul unităţilor medicale ambulatorii, se admite asigurarea sursei de alimentare exclusiv din butelii de gaze atunci când procesul medical permite acest lucru.

    (3) Sursa principală asigură continuu necesarul de gaze şi este dimensionată pentru cerinţa corespunzătoare consumului simultan maxim la parametri cantitativi şi calitativi impuşi.

    (4) Sursa secundară intervine în caz de avarie a sursei principale şi preia integral alimentarea consumatorilor la parametri impuşi.

    (5) Sursa de rezervă satisface cerinţa de gaze în situaţii de avarie ale surselor primară şi secundară precum şi local în cazul unor disfuncţionalităţi ale sistemului de distribuţie.

    (6) Sistemele alternative de organizare a surselor principale, secundare şi de rezervă sunt prezentate în Anexa A a standardului SR EN ISO 7396-1.

    (7) Tipurile, capacităţile şi locaţiile surselor de alimentare primare, locale şi de rezervă vor avea la bază atât parametrii de proiectare ai sistemului cât şi necesitatea asigurării securităţii alimentării identificată printr-o evaluare a riscului în etapa de planificare.

    (8) Evaluarea riscurilor se va face conform recomandărilor din Anexa F a standardului SR EN ISO 7396-1 sau a cerinţelor din SR EN ISO 14971 şi se va documenta în cadrul proiectului tehnic.

    3.9.4. Unităţi terminale, unităţi de serviciu cu robinete zonale, panouri indicatoare pentru alarme locale, ansambluri de vane/robinete pentru conducte

    (1) Unităţile terminale reprezintă interfaţa dintre instalaţie şi utilizator.

    (2) Modul de amplasare, numărul şi tipul unităţilor terminale, ale unităţilor de serviciu cu robinete zonale, ale panourilor indicatoare pentru alarme locale, ale ansamblurilor de vane/robinete pentru conducte se face în conformitate cu SR EN ISO 7396-1.

    (3) Cerinţele de amplasare, necesitate şi tip ale unităţilor terminale, ale unităţilor de serviciu cu robinete zonale, ale panourilor indicatoare pentru alarme locale şi ale ansamblurilor de vane/robinete pentru conducte trebuie revizuite atunci când protocoalele medicale şi standardele o impun.

    3.9.5. Reţele de distribuţie

    (1) Reţelele de distribuţie transportă fluidele medicale de la sursă la unităţile terminale.

    (2) Reţelele de distribuţie fluide medicale sunt dispozitive medicale iar firmele care proiectează, execută şi testează aceste reţele de fluide trebuie să deţină certificat de marcaj CE eliberat de un Organism Notificat, în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) 2017/745.

    (3) Reţelele de distribuţie fluide medicale se pot proiecta într-o singură treaptă de presiune sau în mai multe după necesităţi.

    (4) Reţelele de distribuţie fluide medicale se proiectează inelare sau ramificate. În cazul reţelelor de distribuţie inelare se vor prevedea robinete pentru posibilitatea izolării unor tronsoane avariate. În cazul reţelelor de distribuţie ramificate trebuie să existe reţele de rezervă.

    (5) Ramurile principale de distribuţie sunt prevăzute cu robinete de secţionare de urgenţă şi cu sisteme de alarmare optice şi acustice.

    (6) Conductele de distribuţie fluide medicale se execută din ţevi şi fitinguri din cupru medical cu conţinut de carbon mai mic decât 32 mg/dmc, iar îmbinarea lor se face prin brazare cu electrozi de argint în flux continuu de azot, gaz inert.

    (7) Operatorii care realizează brazarea ţevilor de gaze medicale trebuie să fie calificaţi pentru această operaţie.

    (8) Conductele de distribuţie fluide medicale se etichetează cu simbolul gazului transportat, cu codul de culoare şi cu sensul de curgere. Modalitatea de etichetare este descrisă în SR EN ISO 7396-1 cap. 10 Marcare şi cod de culori.

    (9) Dimensionarea şi proiectarea reţelelor de distribuţie se face în funcţie de programul de alimentare al unităţilor terminale, de debitele de calcul şi de presiunile de utilizare ale unităţilor terminale, de debitele maxime estimate pentru fiecare secţiune a sistemului de distribuţie şi de debitul total.

    (10) Proiectarea reţelelor de distribuţie se va face în conformitate cu cerinţele din SR EN ISO 7396-1 cap. 4.4 Proiectarea sistemului.

    (11) Firmele care proiectează reţele de distribuţie trebuie să aibă implementat şi certificat sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 13485, sistem de calitate pentru dispozitive medicale.

    3.9.6. Tipuri de instalaţii şi moduri de utilizare

    (1) Oxigenul este utilizat pentru terapia respiratorie, pentru susţinerea funcţiilor vitale ale organismului precum şi în procedurile anestezice.

    (2) Aerul medicinal este utilizat în terapia respiratorie, în procedurile anestezice sau în amestec cu oxigenul, în cazul folosirii ventilatoarelor mecanice şi al aparatelor de anestezie. Aerul medicinal se poate utiliza şi sub formă de gaz propulsor pentru medicamentele nebulizate sau pentru agenţii de chimioterapie.

    (3) Aerul comprimat poate fi utilizat şi pentru a alimenta o varietate de instrumente chirurgicale şi alte dispozitive medicale (în acest sens se poate utiliza şi azotul).

    (4) Protoxidul de azot este utilizat în scopuri anestezice şi analgezice fiind amestecat cu aer, oxigen şi agenţi nebulizaţi.

    (5) Amestecul de heliu/oxigen este utilizat pentru tratarea pacienţilor cu obstrucţie respiratorie sau a căilor respiratorii, dar şi pentru ameliorarea simptomelor şi semnelor sindromului de detresă respiratorie.

    (6) Vidul medical este asigurat în majoritatea zonelor clinice prin intermediul staţiei de vacuum medical centralizat. Nu se recomandă utilizarea staţiei de aer comprimat medical pentru aspiraţia pe vacuum (trompa venturi) datorită pericolului de contaminare a aerului respirabil.

    (7) Controlul expunerii personalului medical şi al pacienţilor la gazele anestezice reziduale (protoxid de azot) şi agenţii nebulizaţi se face prin instalarea sistemelor de purjare. Staţiile de vacuum medical nu se folosesc ca sursă pentru evacuarea gazelor anestezice.

    3.9.7. Sisteme de alarmare şi avertizare

    (1) Sistemele de alarmare şi avertizare se prevăd pentru monitorizarea funcţionării sigure şi eficiente a unui sistem de distribuţie a fluidelor medicale.

    (2) Sistemele de alarmare şi avertizare monitorizează funcţionarea normală a sistemului de distribuţie prin intermediul indicatorilor vizuali.

    (3) Sistemele de alarmare şi avertizare emit avertismente vizuale şi sonore care semnalizează faptul că este necesară înlocuirea de rutină a buteliilor sau efectuarea altor manevre tehnice.

    (4) Sistemele de alarmare şi avertizare informează prin alarme de urgenţă vizuale şi sonore că au apărut condiţii anormale care pot necesita măsuri urgente de intervenţie din partea utilizatorului.

    3.9.8. Instalare şi amplasare

    (1) Instalarea sistemelor de alimentare cu fluide medicale trebuie efectuată numai de firme specializate având domeniul de înregistrare şi atestare definit în mod corespunzător.

    (2) Modificarea şi extinderea instalaţiilor existente se face doar asigurându-se că toate secţiunile sistemului de distribuţie rămase în uz nu sunt contaminate şi alimentarea pacienţilor nu este compromisă; secţiunea care se modifică trebuie izolată fizic de secţiunea utilizată, închiderea robinetelor de izolare nefiind suficientă în acest scop.

    (3) Modificarea sistemelor existente poate afecta performanţa generală a sistemului. În cazul sistemelor mai vechi, capacitatea poate fi insuficientă pentru a permite sistemului să funcţioneze în siguranţă la debitele nominale şi în acest caz, se va redimensiona.

    (4) Orice lucrare care implică lucrări de modificare, extindere sau întreţinere a unui sistem existent va face obiectul procedurii de autorizare a lucrărilor.

    (5) Demontarea şi tăierea conductelor şi echipamentelor de fluide medicale ce urmează a fi scoase din uz pot fi un pericol la fel de mare pentru siguranţa personalului medical şi a pacienţilor. Orice astfel de lucrări trebuie efectuate numai de către firme specializate şi atestate în domeniul fluidelor medicale.

    3.9.9. Testare, verificare şi validare

    (6) Obiectivul validării şi verificării este de a se asigura că toate cerinţele necesare de siguranţă şi performanţă ale sistemelor de alimentare cu fluide medicale sunt îndeplinite. Procedurile de validare şi verificare vor fi aplicabile atât instalaţiilor noi, cât şi completărilor şi modificărilor instalaţiilor existente.


    3.10. Gestionarea deşeurilor

    (1) Deşeurile solide rezultate din activitatea unităţilor medicale ambulatorii de specialitate sunt reprezentate de:
    (a) deşeuri reciclabile (necontaminate):
    (i) hârtie, ambalaje din carton;
    (ii) plastic;
    (iii) sticlă;
    (iv) metal;

    (b) deşeuri nereciclabile:
    (i) deşeuri menajere (de la bucătărie, biberonerie, oficiile alimentare din secţiile medicale);
    (ii) deşeuri rezultate din activitatea medicală (deşeuri infecţioase, înţepătoare - tăietoare, deşeuri anatomo-patologice şi părţi anatomice, deşeuri chimice, deşeuri de medicamente, etc);
    (iii) deşeuri medicale contaminate radioactiv.    (2) Deşeurile reciclabile se colectează şi se depozitează distinct în funcţie de natura materialelor, asigurându-se condiţiile necesare de stocare temporară (spaţiu special amenajat) şi a celor igienico-sanitare, până la preluare şi respectiv valorificarea acestora.

    (3) Deşeurile medicale se procesează respectând prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1226/2012 care reglementează modul în care se realizează colectarea separată pe categorii, ambalarea, stocarea temporară, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor medicale, acordând o atenţie deosebită deşeurilor periculoase pentru a preveni contaminarea mediului şi afectarea stării de sănătate.

    (4) Deşeurile medicale radioactive sunt gestionate cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor privind managementul deşeurilor radioactive din domeniul securităţii şi siguranţei nucleare.

    (5) Atunci când unităţile medicale ambulatorii de specialitate sunt amplasate în cadrul unor construcţii cu funcţiuni de locuire se vor respecta prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare.


    4. Criterii privind amplasarea clădirilor de unităţi medicale ambulatorii de specialitate

    (1) Amplasare unităţilor medicale ambulatorii de specialitate, atunci când sunt realizate în cadrul clădirilor cu funcţiunea de locuire, va ţine cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare (art. 6, alin. (1), lit. a) şi b); art. 14, alin. (2)).
    4.1. Dimensionarea şi forma terenului de amplasament

    (1) Suprafaţa terenului necesară amplasării unităţilor medicale ambulatorii de specialitate este dependentă de mărimea sau capacitatea obiectivului cu toate anexele şi construcţiile asociate.

    (2) Suprafaţa de teren necesară se stabileşte conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa 2 - Art. 2.2.3)

    (3) La amplasarea, amenajarea, construirea şi funcţionarea unităţilor medicale (cabinete şi centre medicale), exclus unităţi sanitare cu paturi se va avea în vedere Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Art. 6, Alin. (1); Art. 14, Alin (2)).

    4.2. Condiţiile geo-fizice ale terenului

    (1) Pentru amplasarea unităţilor medicale ambulatorii de specialitate se recomanda terenurile plane cu pante mai mici de 10%.

    4.3. Condiţii de calitate a aerului înconjurător în zona amplasamentului

    (1) Amplasarea unităţilor medicale ambulatorii de specialitate va respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa 1- Art. 1.7).

    (2) Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale va respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa 3 - Art. 3.6.).

    4.4. Amplasarea în cadrul localităţii

    (1) Pentru localităţile mari şi foarte mari (peste 150.000 locuitori) se vor rezerva mai multe amplasamente ţinând seama de razele de deservire şi populaţia arondată.

    (2) Terenurile ce întrunesc condiţiile favorabile de amplasare pentru unităţi medicale ambulatorii de specialitate trebuie rezervate din faza PUG corelat cu perspectiva de organizare şi dezvoltare a teritoriului.

    (3) Pentru localităţile mici şi mijlocii se recomandă amplasarea unităţilor medicale ambulatorii de specialitate în apropierea centrelor de greutate ale localităţii cât mai aproape de zonele rezidenţiale (de locuit).

    (4) Vor fi asigurate în vecinătatea amplasamentului totalitatea reţelelor edilitare pentru utilităţi, dimensionate corespunzător preluării cel puţin a capacităţilor iniţiale şi cu soluţii tehnice de extindere în cazul dezvoltărilor viitoare.

    (5) Se va evita amplasarea clădirilor pentru unităţilor medicale ambulatorii de specialitate pe spaţiul de teren ocupat în subteran, sau unde sunt prevăzute a trece, magistrale edilitare (reţele de utilităţi sau metrou).

    4.5. Principii de organizare urbanistică a amplasamentului

    (1) Se recomandă organizarea unei incinte împrejmuite la clădirile independente.

    (2) Terenul de amplasare în toate cazurile trebuie să permită zonificarea pe funcţiuni distincte:
    (a) zona ocupată de construcţii;
    (b) zona accesurilor, parcajelor şi aleilor de circulaţie;
    (c) zona verde şi zona de protecţie (după caz);
    (d) zona rezervată extinderilor viitoare (după caz).


    (3) Construcţia unităţii medicale ambulatorii de specialitate va fi orientată cu faţadele accesurilor principale spre arterele de circulaţie şi cu spaţiile funcţionale spre punctele cardinale favorabile.

    (4) Se va evita amplasarea anexelor gospodăreşti spre arterele principale de acces iar coşurile de fum (centrala termică) vor fi orientate pe direcţia contrară vântului dominant în raport cu clădirea principală.

    (5) Se va evita amplasarea în imediata vecinătate a unor clădiri înalte care să provoace umbrire totală.

    (6) În amplasarea clădirilor de pe aceeaşi parcelă se vor respecta următoarele distanţe:
    (a) min. 6,00 m faţă de clădiri parter, parter şi un etaj;
    (b) min. de 1,5 ori înălţimea clădirii celei mai înalte faţă de clădiri cu mai mult de parter şi un etaj.


    (7) În amplasarea clădirilor, distanţele între faţadele clădirii şi marginea lotului vor respecta următoarele:
    (a) min. 3,00 m în zona fără ferestre;
    (b) min. 6,00 m în zona cu ferestre.


    (8) Se recomandă ca în amplasarea clădirilor, distanţele dintre faţadele clădirii şi aliniamentul stradal să fie minim 10,00 m.

    (9) Sistemul de circulaţie în incintă va fi compus din:
    (a) alei carosabile;
    (b) alei pietonale şi trotuare;
    (c) alei mixte carosabile şi pietonale;
    (d) căi de circulaţie pentru autovehiculele de intervenţie (pot fi comune cu cele carosabile).


    (10) Dimensionarea circulaţiilor interioare va respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa 4 - Art. 4.7).

    (11) Dimensionarea aleilor se va face în funcţie de trafic astfel:
    (a) lăţime alei carosabile cu trafic unic şi staţionări 3,50 m prevăzute cu zone de întoarcere la capete;
    (b) lăţime alei principale, accese în incinte 7,00 m;
    (c) la aleile carosabile de 4,00 m lăţime se recomandă prevederea unui trotuar pietonal pe una din laturi.


    (12) Se admite circulaţia pietonală pe aleile carosabile de minim 4,00 m lăţime.

    (13) Dimensionarea şi amplasarea parcajelor va respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa 5- Art. 5.7).

    (14) Parcajele pentru autovehiculele pacienţilor şi vizitatorilor se recomandă să fie amplasate în apropierea acceselor principale în clădire sau incintă.

    (15) Procentul de ocupare a terenului va respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa 2- Art. 2.7) pentru construcţiile noi. Pentru construcţiile dispuse în clădiri existente, în ţesut constituit şi cu regim de construire continuu, procentul de ocupare a terenului va respecta prevederile Regulamentului Local de Urbanism.

    (16) Spaţiile verzi şi plantate vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa 6- Art. 6.5).

    4.6. Amplasarea reţelelor de utilităţi:

    (1) Pe amplasamentele unităţilor medicale ambulatorii de specialitate se prevăd reţelele edilitare astfel:
    (a) Reţele termice pentru asigurarea încălzirii şi a apei calde de consum fie de la centrala termică proprie fie de la reţelele termice ale localităţii pozate de preferinţă în subteran;
    (b) Reţelele de apă rece pentru consum menajer şi incendiu, pozate în subteran şi legate fie în subteran la reţelele edilitare fie la surse proprii de apă;
    (c) Reţele de canalizare menajeră şi pluvială pozate în subteran şi racordate fie la reţelele edilitare ale localităţii fie la sistemul propriu de epurare şi evacuare a apelor uzate;
    (d) Sistemul de canalizare poate fi unitar (o singură reţea de transport a apelor menajere şi pluviale), separativ (reţele independente pentru ape menajere şi pluviale), mixt (sistem separativ în incintă şi unitar în afara incintei);
    (e) Reţele de gaze naturale prevăzute în incintă pentru alimentarea consumatorilor cu flacăra liberă şi în centrala termică;
    (f) Reţele de alimentare şi transport energie electrică pot fi pozate subteran sau aerian.    5. Cerinţe fundamentale
    5.1. Considerente generale

    (1) Prezenta reglementare tehnică conţine prevederi pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor cu funcţiunea de unităţi medicale ambulatorii de specialitate în vederea îndeplinirii următoarelor cerinţe fundamentale, pe întreaga durată de utilizare:
    (a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
    (b) securitate la incendiu;
    (c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
    (d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
    (e) protecţie împotriva zgomotului;
    (f) economie de energie şi izolare termică;
    (g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.


    5.2. Rezistenţă mecanică şi stabilitate

    (1) Pentru îndeplinirea cerinţei fundamentale "rezistenţă mecanică şi stabilitate" se aplică reglementările tehnice specifice împreună cu prevederile suplimentare date în acest paragraf.

    (2) Construcţiile unităţilor medicale ambulatorii de specialitate se proiectează şi se execută astfel încât să preia toate acţiunile din timpul construcţiei sau exploatării, pentru stări limită ultime şi stări limită de serviciu, în acord cu prevederile codului de proiectare CR 0.

    (3) Greutăţile specifice ale materialelor de construcţie şi ale materialelor depozitate, greutăţile proprii ale elementelor de construcţie şi încărcările utile pentru clădiri se stabilesc conform SR EN 1991-1-1. Greutăţile proprii ale echipamentelor medicale se stabilesc conform temei de proiectare a structurii.

    (4) Încărcările din zăpadă se stabilesc conform prevederilor codului de proiectare CR1-1-3.

    (5) Încărcările din vânt se realizează conform prevederilor codului de proiectare CR1-1-4.

    (6) Proiectarea la acţiunea seismică a elementelor structurale şi componentelor nestructurale se realizează conform prevederilor codului de proiectare P 100-1. Valorile maxime ale factorilor de comportare se stabilesc considerând valoarea au/"1=1,0.

    (7) Structura se alcătuieşte astfel încât să se respecte criteriile privind regularitatea structurală în plan orizontal şi în plan vertical (elevaţie) date în codul de proiectare P 100-1.

    (8) Sistemele structurale din beton armat alcătuite din plăci, stâlpi şi pereţi, individuali sau cuplaţi, fără cadre interioare sau perimetrale, nu sunt recomandate.

    (9) Proiectarea la acţiuni gravitaţionale şi la acţiunea vântului a structurilor sau elementelor structurale de beton se face în acord cu prevederile SR EN 1992-1-1.

    (10) Proiectarea la acţiuni gravitaţionale şi la acţiunea vântului a structurilor sau elementelor structurale de oţel se face în acord cu prevederile SR EN 1993-1-1.

    (11) Proiectarea la acţiuni gravitaţionale şi la acţiunea vântului a structurilor sau elementelor structurale compozite oţel-beton se face în acord cu prevederile SR EN 1994-1-1.

    (12) Pentru plăcile de beton clădirilor, indiferent de soluţia constructivă, clasele de expunere pentru proiectare se stabilesc conform SR EN 1992-1-1.

    (13) În cazul planşeelor realizate cu plăci de beton armat sau beton precomprimat cu armături neaderente deschiderea a fisurilor din beton cauzate de încărcările din combinaţia cvasi-permanentă se limitează la maxim 0,3 mm, indiferent de clasa de expunere.

    (14) În cazul planşeelor realizate cu plăci de beton armat sau beton precomprimat cu armături aderenţe încadrate în clasele de expunere XC2, XC3 sau XC4, deschiderea fisurilor din beton cauzate de încărcările din combinaţia frecventă se limitează la maxim 0,2 mm. În acest caz se face şi verificarea de decompresiune sub încărcările din combinaţia cvasi-permanentă.

    (15) În cazul planşeelor realizate cu plăci de beton armat sau beton precomprimat cu armături aderenţe încadrate în clasele de expunere XD1, XD2 sau XS1 se face verificarea de decompresiune sub încărcările din combinaţia frecventă.

    (16) Deformaţiile în direcţie verticală ale planşeelor de beton armat sau precomprimat sub încărcări gravitaţionale se limitează conform prevederilor SR EN 1992-1-1.

    (17) Deformaţia verticală maximă faţă de reazemele adiacente (săgeata) a grinzilor, plăcilor şi consolelor de beton armat sau precomprimat solicitate la încărcările din gruparea cvasi-permanentă se limitează la maxim 1/250 din deschidere. În cazul plăcilor cu contur rectangular rezemate pe tot conturul la calculul deformaţiei verticale maxime se consideră valoarea minimă a deschiderii. În cazul în care săgeata este compensată printr-o contrasăgeată, valoarea acesteia este mai mică decât 1/250 din deschidere.

    (18) Deformaţia verticală după execuţie a grinzilor, plăcilor şi consolelor din beton armat sau beton precomprimat solicitate la încărcările din gruparea cvasi-permanentă se limitează la maxim 1/500 din deschidere. În cazul plăcilor cu contur rectangular rezemate pe tot conturul în calculul deformaţiei verticale maxime se consideră valoarea minimă a deschiderii.

    (19) Limitările deformaţiilor verticale prevăzute la art. 5.2.(17) şi 5.2.(18) se respectă şi în cazul plăcilor compozite oţel-beton.

    (20) Sistemul structural se alege astfel încât să favorizeze adaptarea funcţionalităţii spaţiilor interioare în viitor.

    (21) Când amplasamentul permite, punctele termice, centralele termice, posturile de transformare şi staţiile de pompare se amplasează grupat sau separat în clădiri independente.

    (22) Instalaţiile a căror avariere seismică poate provoca incendii, explozii, scurgeri de abur sau de apă fierbinte de natură să pună în pericol siguranţa utilizatorilor se montează în afara sălilor de clasă, laboratoarelor, sălilor de sport, sălilor de recreaţie sau a căilor de evacuare.

    (23) Instalaţiile şi prinderile acestora se proiectează considerând deformaţiile orizontale ale clădirii la acţiunea cutremurului, pentru Starea Limită Ultimă şi Starea Limită de Serviciu.

    (24) Proiectarea seismică a componentelor nestructurale se face conform prevederilor codului de proiectare P 100-1.

    (25) În cazul unităţilor medicale ambulatorii de specialitate din clasa I de importanţă- expunere sau în clasa II de importanţă-expunere se echipează seismic cu accelerometre digitale amplasate la:
    (a) planşeul de peste ultimul etaj al clădirii;
    (b) planşeul de la cota ±0,00 al clădirii;
    (c) în câmp liber, la distanţă de minim 10 m de perimetrul exterior al amprentei clădirii pe teren.
        Instalarea accelerometrelor se face de către proprietarul clădirii. Întreţinerea şi exploatarea se face de către administratorul clădirii. Înregistrările obţinute în timpul cutremurelor cu magnitudinea mai mare sau egală cu 4,0, conform raportării Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, vor fi puse la dispoziţia autorităţii de reglementarea în domeniul construcţiilor.    5.3. Securitate la incendiu

    (1) Cerinţa de calitate se asigură prin aplicarea prevederilor reglementărilor privind securitatea la incendiu a construcţiilor.

    (2) Nivelurile de stabilitate la incendiu, nivelurile de comportare la foc admise pentru toate elementele construcţiei precum şi alte precizări care sunt definitorii pentru acest domeniu sunt stipulate în normativul P 118.

    (3) În stabilirea dimensiunilor minime ale căilor de evacuare şi ale golurilor cu rol în evacuarea utilizatorilor se vor avea în vedere atât prevederile din normativul P 118, cât şi cele de la subcapitolul 5.5. Siguranţă şi accesibilitate în exploatare din prezentul normativ, aplicându-se condiţia cea mai restrictivă.

    (4) Sistemele şi materialele utilizate pentru asigurarea securităţii la incendiu vor respecta şi cerinţele specifice pentru pardoseli, pereţi şi tavane precizate la subcapitolul 3.3 Finisaje din prezentul normativ.

    5.4. Igienă, sănătate şi mediul înconjurător

    (1) Cerinţele de calitate a construcţiilor în acest domeniul "Igienă, sănătate şi mediu înconjurător" se asigură prin aplicarea prevederilor din ordinele emise în domeniul sănătăţii publice, a prevederilor din capitolul 3. Condiţii funcţionale şi tehnologice pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor din prezentul normativ, precum şi a subcapitolelor următoare.
    5.4.1. Igiena vizuală

    (1) Pentru asigurarea iluminatului natural şi artificial se respectă prevederile din ordinele emise în domeniul sănătăţii publice şi cele din SR EN 12464-1.

    (2) În unităţile medicale ambulatorii de specialitate, în toate încăperile cu profil medical, serviciile tehnico-medicale auxiliare şi administraţie trebuie asigurată direct lumina naturală. Pot face excepţie încăperi la care se admite şi iluminare indirectă sau artificială ca vestibuluri, holuri, coridoare secundare, depozite, spaţii tehnice, precum şi acele spaţii medicale în care, prin natura serviciilor medicale oferite, iluminarea naturală este contraindicată.

    (3) Se mai pot accepta excepţii de la prevederile articolului anterior în cazul încăperilor destinate personalului medical sau al sălilor de tratamente unde iluminarea indirectă se poate face prin pereţi vitraţi sau supralumină.

    (4) Laboratoarele trebuie protejate împotriva razelor solare printr-o orientare corespunzătoare şi prin elemente de umbrire, dar fără utilizarea unei sticle care să modifice culoarea luminii la interior.

    (5) Pentru limitarea sau evitarea efectului de orbire se aplică măsuri compensatorii (măsuri de ecranare a lămpilor şi de dispunere corespunzătoare a acestora, se vor alege finisaje cu factori de reflexie corespunzători, corpurile de iluminat se vor dispune corespunzător cerinţelor specifice încăperilor etc.).

    5.4.2. Igiena apei

    (1) Reglementările privind calitatea apei potabile şi monitorizarea acesteia sunt precizate în Legea nr. 458/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinele emise în domeniul sănătăţii publice precum şi în normativul I9.

    (2) Necesarul curent de apă pentru unităţile medicale ambulatorii de specialitate raportat la consultaţie va fi precizată prin tema de proiectare. Aceste date tehnice ţin seama de precizările din ordinele emise în domeniul sănătăţii publice, dar nu vor fi mai mici de 60 l/om/zi în cazul în care este necesară dezinfecţia instrumentarului de lucru respectiv 40 l/om/zi în cazul în care nu este necesară dezinfecţia instrumentarului de lucru.

    (3) La sectoarele fizioterapie şi recuperare medicală hidroterapeutică se adaugă un necesar de apă specific cerut prin tema de proiectare.


    5.5. Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

    (1) Cerinţa privind siguranţa şi accesibilitate în exploatare implică asigurarea protecţiei utilizatorilor în unităţile medicale ambulatorii de specialitate împotriva riscului de accidentare şi de conformarea corespunzătoare pentru utilizarea spaţiului atât de către persoanele valide, cât şi de către persoanele cu dizabilităţi. Cerinţa se aplica pentru toate spaţiile interioare şi exterioare aferente unităţilor medicale ambulatorii de specialitate.

    (2) Cerinţa privind siguranţa şi accesibilitate în exploatare implică respectarea prevederilor stipulate în reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cele privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale precum şi a prevederilor din capitolul 3 Condiţii funcţionale şi de tehnologie medicală pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor, care ţin de această cerinţă fundamentală.

    (3) Accesul în spaţiul exterior unităţilor medicale ambulatorii de specialitate va fi limitat ca număr (în funcţie de dimensiunile unităţii medicale ambulatorii de specialitate), va avea porţi distincte pentru pietoni şi autovehicule, şi cu posibilitate de control, în vederea asigurării condiţiilor speciale de igienă, intimitate şi linişte.

    (4) Prevederile specifice pentru accesul în unităţile medicale ambulatorii de specialitate sunt prezentate în normativul NP 051 şi în ordinele emise în domeniul sănătăţii publice, dimensionarea accesurilor în clădiri ţinând cont atât de necesităţile procesului medical, cât şi de cele privind evacuarea în caz de incendiu, alegându-se soluţia cea mai strictă.

    (5) Accesurile în clădire pentru persoanele cu dizabilităţi se vor rezolva cu uşi în minimum două canaturi, fără praguri. Lăţimea liberă a uşilor se va stabili prin tema de proiectarea, dar nu va avea dimensiuni mai mici de min. 1,10 m pentru targă sau fotoliu rulant şi de min. 1,40 m pentru brancardă cu aparatură ataşată. Accesurile în holuri şi săli de aşteptare vor fi prevăzute cu spaţii tampon termic (windfang-uri). Accesurile pentru servicii tehnice şi aprovizionare se vor dimensiona în funcţie de cerinţele tehnologice.

    (6) În cazul în care nu există prevederi specifice în ordinele emise în domeniul sănătăţii publice, accesurile în clădire se vor diferenţia după următoarele criterii:
    (a) în funcţie de categoriile de persoane sau produse cărora le sunt destinate:
    (i) acces persoane - bolnavi;
    (ii) acces personal medical şi paramedical;

    (b) accesuri produse:
    (iii) produse farmaceutice şi de uz medical;
    (iv) alimente;
    (v) echipamente şi materiale de întreţinere;
    (vi) combustibili;
    (vii) deşeuri;    (7) Pentru siguranţa pacienţilor se vor respecta, prin conceptul de organizare funcţională generală, următoarele cerinţe:
    (a) se va evita interferarea fluxurilor de materiale (aprovizionare);
    (b) se interzice ca circulaţiile comune, pe care se deplasează în mod curent pacienţii, să traverseze circulaţii pentru servicii cu circuit închis: laboratoare, farmacie, sterilizare, spălătorie, anexe tehnice;
    (c) sistemul general de circulaţii orizontale (coridoare, holuri) trebuie să fie cât mai compact pentru scurtarea distanţelor de parcurs de către pacienţi şi de către personalul de îngrijire, trebuie să faciliteze o orientare uşoară la interiorul clădirii şi trebuie să asigure condiţii de deplasare favorabile şi sigure atât pentru persoane valide, cât şi pentru cele ce se deplasează cu diferite mijloace de transport pe roţi;
    (d) traseele trebuie să fie drepte, fără accidente volumetrice pe parcurs (îngustări, decroşuri, cotituri bruşte şi intersecţii fără vizibilitate, praguri sau denivelări)
    (e) traseele de circulaţie vor fi marcate cu semne grafice vizibile indicând direcţiile spre diferitele funcţiuni pentru localizarea acestora, fără dificultate.


    (8) În interiorul unităţilor medicale ambulatorii de specialitate, dimensionarea căilor de circulaţie se va realiza în conformitate cu normativele NP 068, NP 051, P 118 şi cu ordinele emise în domeniul sănătăţii publice, alegându-se soluţia cea mai strictă. Conform aceloraşi normative şi ordine se stabileşte lăţimea coridoarelor şi lăţimea liberă a spaţiilor de circulaţie în toate încăperile în care au acces pacienţii, iar în cazul în care aceste nu sunt precizate se vor utiliza următoarele valori:
    (a) lăţimea liberă a coridoarelor principale unde este necesar transportul cu targa va fi de min. 2,20 m;
    (b) lăţimea liberă a coridoarelor unde au acces persoanele cu dizabilităţi vor fi dimensionate în concordanţă cu prevederile normativului NP 051;
    (c) lăţimile coridoarelor principale, atunci când sunt prevăzute spaţii de aşteptare pentru pacienţi vor fi:
    (i) min. 2,40 m - atunci când sunt realizate spaţii de aşteptare pe o parte a coridorului;
    (ii) min. 3,50 m - atunci când sunt realizate spaţii de aşteptare pe ambele părţi ale coridorului;

    (d) lăţimea liberă a circulaţiei pentru pacienţi în fotoliu rulant, în încăperi:
    (i) min. 0,90 m - pentru deplasare în linie dreaptă;
    (ii) min. 1,50 m - pentru întoarcere în unghi drept sau spaţiu pentru manevră;

    (e) lăţimea liberă pentru circulaţia cu targa, în încăperi:
    (i) min. 0,70 m - deplasare în linie dreaptă;
    (ii) min. 1,80 m - întoarcere în unghi drept;
    (iii) min. 2,20 m - spaţiu pentru manevră.    (9) Atunci când sunt realizate spaţii de aşteptare pe o parte sau pe două părţi ale coridorului principal, la o distanţă de maxim 10 m se va realiza o zonă liberă de 2,20 m lăţime şi 2,50 m lungime pentru a permite circulaţia în paralel a tărgilor şi a fotoliilor rulante.

    (10) Zonele de aşteptare pentru pacienţi, dacă nu există alte prevederi în normativul P 118 şi în ordinele emise în domeniul sănătăţii publice, pe cât posibil se realizează în buzunare laterale traseului de circulaţie propriu zisă sau în spaţii închise faţă de coridor luminate natural.

    (11) Înălţimea liberă a încăperilor, calculată de la cota stratului de uzură al pardoselii până la cota finisajului care închide spaţiul la partea superioară, dacă nu este stabilită prin ordinele emise în domeniul sănătăţii publice, va fi de:
    (a) min. 2,40 m - pe căile de circulaţie principale;
    (b) min. 2,80 m - în toate spaţiile în care se desfăşoară activităţi medicale.


    (12) Gabaritele uşilor, dacă nu sunt precizate în ordinele emise în domeniul sănătăţii publice sau, din considerente de evacuare, în normativul P 118, vor fi de:
    (a) înălţimea liberă a uşilor curente - min. 2,04 m
    (b) lăţimea liberă a uşilor va fi:
    (i) min. 1,40 m - pe trasee pe care sunt căraţi bolnavi pe targa;
    (ii) min. 0,90 m - la cabinetele medicale;
    (iii) min. 0,70 m - la grupuri sanitare pentru pacienţi valizi;
    (iv) min. 0,80 m - la grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilităţi.    (13) Uşile, dacă nu sunt alte precizări în ordinele emise în domeniul sănătăţii publice sau, din considerente de evacuare, în normativul P 118, se conformează după cum urmează:
    (a) pe traseele de circulaţie ale pacienţilor uşile vor fi vizibile, având înscrisuri privind destinaţia încăperilor, vor avea sisteme de acţionare simple, fără risc de blocare şi nu vor avea praguri;
    (b) prin modul de amplasare sau sensul de deschidere, uşile nu vor limita sau împiedica circulaţia, nu vor lovi persoanele care circulă sau îşi desfăşoară activitatea, nu se vor ciocni între ele la deschiderea concomitentă sau consecutivă;
    (c) uşile batante, precum şi uşile amplasate transversal pe traseele de circulaţie, vor avea geam la înălţimea corespunzătoare ochilor astfel încât să poată fi observate atât persoanele adulte, cât şi copii (inclusiv persoanele aflate în fotoliu rulant);
    (d) uşile integral din sticla stratificată se vor proteja la partea inferioară cu bare sau grile metalice pentru a rezista şocurilor mecanice;
    (e) uşile culisante sau componentele culisante ale ghişeelor de relaţii cu publicul (pacienţii) vor fi asigurate împotriva ieşirii din ghidaje.


    (14) Mobilierul şi echipamentele medicale se amplasează şi se fixează astfel încât căderea, alunecarea sau răsturnarea să nu provoace pierderi de vieţi omeneşti, rănirea persoanelor sau să blocheze căile de evacuare.

    (15) Nodurile de circulaţie verticală se proiectează conform precizărilor din normativele NP 068, NP 063, GP 089, NP 051 şi, din considerente de evacuare, în normativul P 118, alegându-se soluţia cea mai strictă. În cazul unităţilor medicale ambulatorii de specialitate, soluţia aleasă nu va avea valori mai mici decât cele prevăzute mai jos:
    (a) Pentru noduri pe care se realizează transportul persoanelor cu targa:
    (i) scări - lăţime liberă min. 1,40 m;
    (ii) podest - lăţime liberă min. 2,20 m;

    (b) înălţimea liberă de trecere pe sub scară: h = min. 2,40 m;
    (c) scările, indiferent de lăţimea liberă, vor avea mâna curentă pe ambele părţi (fixată pe parapet, balustradă sau pe perete);
    (d) sunt interzise scările care au trepte cu profil (ciubuc) sau cu trepte deschise (fără contratreaptă).


    (16) Pentru asigurarea împotriva căderii în gol, pentru parapetul (balustrada) scării şi al ferestrelor, clădirea se conformează respectând prevederile normativului NP 063.

    (17) Ascensoarele, dacă nu sunt alte precizări în ordinele emise în domeniul sănătăţii publice, în normativul NP 051 sau, din considerente de evacuare, în normativul P 118, se vor realiza după cum urmează:
    (a) dimensiunea minimă a cabinei este de 1,10 x 1,40 m, având golul uşii de acces în cabină de min. 0,90 m;
    (b) în cazul în care unităţile medicale ambulatorii de specialitate trebuie să asigure transportul cu targa între diferite niveluri, liftul va fi în relaţie directă cu coridorul pe care se transportă pacienţii cu targa. Acesta va fi realizat conform specificaţiilor tehnice precizate în normativul NP 015.
    (c) viteza de deplasare va fi max. 0,5 m/sec;
    (d) diferenţa de nivel între cabină şi palier va fi max. 2,5 cm;
    (e) finisajul cabinei va fi rezistent la şocuri, uşor de spălat şi dezinfectat şi nu va prezenta muchii tăioase, proeminente sau profiluri ce pot constitui o potenţială sursă de rănire;
    (f) la interiorul cabinei se va prevedea o mana curentă de protecţie la h = 0,90 m;
    (g) pentru caz de urgenţă va fi prevăzut buton de alarmare şi iluminat de siguranţă.


    5.6. Economie de energie şi izolare termică

    (1) La proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor pentru îndeplinirea cerinţei fundamentale economie de energie şi izolare termică se aplică prevederile metodologiei de calul Mc 001.

    (2) Parametrii interiori de calcul sunt specificaţi în subcapitolele dedicate climatizării, condiţionării şi încălzirii.

    (3) Sistemele şi materialele utilizate pentru asigurarea economiei de energie şi izolare termică vor respecta şi cerinţele specifice pentru pereţi precizate la subcapitolul 3.3. Finisaje din prezentul normativ

    (4) Se recomandă atingerea unor performanţe sporite de etanşeitate/permeabilitate la aer a anvelopei. Se recomandă efectuarea încercării de performanţă a anvelopei din punct de vedere al permeabilităţii la aer, gaze şi vapori conform SR EN ISO 9972.

    (5) Proiectarea elementelor de construcţie sub aspectul comportării la umezire cauzată de condensarea vaporilor de apă în interiorul lor, în scopul asigurării unui regim de umiditate normal în timpul exploatării construcţiilor se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice privind comportarea elementelor de construcţie la difuzia vaporilor de apă.

    (6) Acumularea progresivă, de la un an la altul, a apei provenite din condensul vaporilor în interiorul elementelor de construcţie, în timpul exploatării lor, nu este admisă.

    5.7. Protecţia împotriva zgomotului

    (1) Cerinţa privind protecţia împotriva zgomotului implică respectarea prevederilor stipulate în reglementările tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii.

    (2) Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent interior şi cel de la limita incintei, parametrii de izolare acustică între unităţile funcţionale din interiorul unităţilor pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate şi măsurile pentru izolarea fonică a centralelor tehnice sunt precizate în normativul C 125, în SR EN 16798-1, precum şi în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) În stabilirea limitelor admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent interior şi cel de la limita incintei se vor avea în vedere atât prevederile normativului C 125, cele ale standardului SR EN 16798-1 şi cele ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi cele din ordinele emise în domeniul sănătăţii publice, aplicându-se condiţia cea mai restrictivă.

    (4) Sistemele şi materialele utilizate pentru asigurarea protecţiei împotriva zgomotului vor respecta şi cerinţele specifice pentru pardoseli, pereţi şi tavane precizate la subcapitolul 3.3 Finisaje din prezentul normativ.

    5.8. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

    (1) La proiectarea clădirilor unităţilor medicale ambulatorii de specialitate se va ţine seama şi de prevederile Legii nr. 372/2005, republicată, referitoare la obligaţia ca acestea să fie clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

    (2) Proiectarea construcţiilor noi cu funcţiunea de unităţi pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate se face asigurându-se o parte din energie din surse regenerabile aşa cum este stipulat în Legea nr. 372/2005, republicată.

    (3) Evaluarea consumurilor energetice aferente unităţilor pentru furnizarea asistenţei medicale ambulatorie de specialitate se face utilizând metodologia de calcul Mc 001.

    (4) Toate echipamente instalaţiilor aferente construcţiilor unităţilor medicale ambulatorii de specialitate cu rol în asigurarea de energie din surse regenerabile vor avea o integrare arhitecturală sau peisajeră, după caz.


    ANEXA A

    Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare (Anexă normativă)

    Tabelul 1: Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare - partea I

┌────┬──────────┬─────────────┬──────────────────────┬────────────┬───────┬──────┬──────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │Debit │ │ │ │
│ │ │ │ │ │minim │ │Nivel │Presiune │
│ │ │ │Parametrii aerului │Debit minim │aer │Trepte│de │diferenţială│
│ │ │ │interior │aer proaspăt│evacuat│de │zgomot│faţă de alte│
│ │ │ │ │ │pe │filtre│admis │încăperi din│
│ │ │ │ │ │obiect │ │dB(A) │bloc │
│Nr. │Clasa │Denumirea │ │ │mc/hmp │ │ │ │
│crt.│încăperii │încăperii ├───────────┬──────────┼─────┬──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1 mp │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Temperatură│Umiditate │supr.│1 mc │ │ │ │ │
│ │ │ │°C │relativa │în │volum │ │ │ │ │
│ │ │ │(min - max)│%u.r. 23) │plan │cameră│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mc/ │mc/hmp│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │hmp │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│1 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│1 │ │Săli │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │intervenţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Săli de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Clasa de │intervenţii │20-24 3) │30-60 4) │60 │20 5) │ │3 │40 6) │Pozitiv7) │
│ │încăperi │1) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤II ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │Cerinţe │Încăperi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ridicate │adiacente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │privind │pentru │21-24 │45-60 │30 │10 │ │3 │40 │ │
│ │asepsia │intervenţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │N≤200 │2) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤germ/mc ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Anestezie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │ │terapie │24-26 │35-60 │30 │10 │ │3 │35 │pozitiv │
│ │ │intensivă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(ATI) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Sector │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │ │spitalizare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de zi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│6 │ │Camere │22-26 │cat.amb.I │10 │3 │ │2 │35 │ │
│ │ │pacienţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│7 │ │Camere de zi │21-26 │cat.amb.I │15 │5 │ │2 │40 │ │
│ │ │ │ │ │11) │ │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│8 │ │Coridoare │20-26 │cat.amb.I │12) │12) │ │2 │40 │ │
├────┤ ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│9 │ │Internări - │20-/ │cat.amb.II│ │2 │ │ │40 │ │
│ │ │externări │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│10 │ │Sector │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ambulator │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│11 │ │Ambulator │21-26 │cat.amb.II│ │4 │ │ │35 │ │
├────┤ ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│12 │ │Cabinete │22-26 │cat.amb.II│ │6 │ │ │35 │ │
│ │ │medicale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤Clasa de ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │încăperi │Sector │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │III │investigaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cerinţe │16) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤normale ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│14 │privind │Rx-diagnoză │22-26 │35-65 │15 │5 │ │2 │- │negativ │
│ │asepsia │14) │ │ │ │ │ │ │ │15) │
├────┤N≤500 ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│15 │germ/mc │Angiografie │22-26 │35-65 │15 │5 │ │2 │45 │negativ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15) │
├────┤ ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Unitate de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │ │tomografie │22-26 │35-65 │15 │5 │ │2 │- │negativ │
│ │ │computerizată│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Laborator de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │ │medicina │21-26 │35-65 │ │6 │ │2 │45 │negativ │
│ │ │nucleară │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Laborator │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │ │analize │21-26 │35-65 │ │6 │ │2 │45 │negativ │
│ │ │medicale 13) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Laborator │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │ │anatomie │21-26 │35-65 │ │6 │ │2 │45 │negativ │
│ │ │patologică │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│20 │ │Explorări │21-26 │35-65 │15 │5 │ │2 │- │ │
│ │ │funcţionale │ │ │11) │ │ │ │ │ │
├────┤ ├─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│21 │ │Sector │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │terapie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │Clasa de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încăperi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cerinţe │Rx-terapie │ │ │ │ │ │ │ │negativ │
│22 │normale │14) │22-26 │35-65 │15 │5 │ │2 │- │15) │
│ │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asepsia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │N≤500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │germ/mc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│23 │ │Hemodializă │21-26 │35-65 │ │ │ │2 │45 │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Recuperare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │ │medicală şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fizioterapie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │16) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Cabine de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │ │schimbare │24-28 │cat.amb.II│ │ │50 │2 │50 │ │
│ │ │haine │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│26 │ │Hidroterapie │24-28 │cat.amb.II│ │6 │ │2 │50 │negativ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│27 │ │Camere pentru│22-/ │cat.amb.II│15 │5 │ │2 │50 │negativ │
│ │ │masaj │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│28 │ │Sală de │20-/ │cat.amb.II│10 │3 │ │2 │50 │negativ │
│ │ │gimnastică │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │ │tehnico- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │auxiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│30 │ │Centrală de │18-/ │cat.amb.I │20 │7 │ │2 │50 │negativ │
│ │ │sterilizare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│31 │ │Farmacie │20-/ │cat.amb.I │ │4 │ │ │- │pozitiv │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Conducere │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32 │ │medicală şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │administraţie│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│33 │ │Camere de │22-26 │cat.amb.II│10 │3 │7010) │2 │35 │ │
│ │ │odihnă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│34 │ │Birouri │22-26 │cat.amb.II│ │6 │ │ │- │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│35 │ │Grupuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │sanitare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│36 │ │WC │20-/ │- │ │ │60 │ │- │negativ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│37 │ │Duşuri │24-/ │- │ │ │150 │ │- │negativ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│38 │ │Băi (la cadă)│24-/ │- │ │ │150 │ │- │negativ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│39 │ │Servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │gospodăreşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Cameră │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │ │lenjerie │10-/ │- │ │10 │ │ │- │negativ │
│ │ │murdară │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Cameră │ │ │ │ │ │ │ │ │
│41 │ │lenjerie │16-/ │- │ │2 │ │ │- │pozitiv │
│ │ │curată │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│42 │ │Spălatorie/ │15-/ │- │ │10 │ │ │- │negativ │
│ │ │călcătorie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Staţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │ │dezinfecţie │18-/ │- │20 │7 │ │2 │50 │negativ │
│ │ │(centrală │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │paturi) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │Clasa de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încăperi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│44 │IV │Sector │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Încăperi │infecţios │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu aer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contaminat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Salon de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45 │ │izolare - │22-26 │cat.amb.I │3 │12 18)│ │ │35 │negativ │
│ │ │strictă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(carantină) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│46 │ │Coridoare │20-26 │cat. amb. │12) │12) │ │2 │40 │ │
│ │ │ │ │[22) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────────────┤
│ │ │Camere de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│47 │ │tratamente cu│- │. 19) │ │10 │ │2 │- │negativ │
│ │ │izotopi │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴──────┴───────┴──────┴──────┴────────────┘


    Tabelul 2: Cerinţe privind parametrii de proiectare şi funcţionare ale sistemelor de ventilare, climatizare şi condiţionare - partea II

┌────┬──────────┬──────────────┬──────┬────────────┬───────┬──────┬────────────┬───────────┬────────┐
│Nr. │Clasa │Denumirea │Zona │Zona │Zona │Zona │Treapta │Treapta │Treapta │
│crt.│încăperii │încăperii │curată│intermediară│murdară│neutră│filtrare I │filtrare II│filtrare│
│ │ │ │17) │17) │ │17) │ │ │III │
├────┼──────────┴──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┬────────┼──┬────────┼────┬───┤
│1 │1 2 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17│18 │19 │20 │
├────┼──────────┬──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│1 │ │Săli │ │ │ │ │I5 │SR EN │I5│SR EN │SREN│I5 │
│ │Clasa de │intervenţii │ │ │ │ │ │IS016890│ │IS016890│1822│ │
├────┤încăperi ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │II │Săli de │ │ │ │ │M5,│ePM2.5> │ │ePM1> │H13/│ │
│2 │ │intervenţii 1)│+ │ │ │ │F7 │70% │F9│85% │14 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │8) │ │ │ │9) │ │
├────┼──────────┼──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │ │Încăperi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Cerinţe │adiacente │+ │ │ │ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │H13 │ │
│ │ridicate │pentru │ │ │ │ │ │70% │ │85% │ │ │
│ │privind │intervenţii 2)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤asepsia ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │N≤200 │Anestezie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │germ/mc │terapie │+ │ │ │ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │H13 │ │
│ │ │intensivă │ │ │ │ │ │70% │ │85% │ │ │
│ │ │(ATI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │ │Sector │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │ │spitalizare de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │zi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│6 │ │Camere │+ │ │ │ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │ │ │
│ │ │pacienţi │ │ │ │ │ │70% │ │85% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│7 │ │Camere de zi │+ │ │ │ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │70% │ │85% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│8 │ │Coridoare │+ │+ │ │+ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │70% │ │85% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│9 │ │Internări - │ │ │ │+ │M6 │ePM2.5> │F8│ePM1> │ │ │
│ │ │externări │ │ │ │ │ │50% │ │80% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│10 │ │Sector │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ambulator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│11 │ │Ambulator │ │ │ │+ │M6 │ePM2.5> │F8│ePM1> │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │50% │ │80% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│12 │ │Cabinete │ │+ │ │+ │M6 │ePM2.5> │F8│ePM1> │ │ │
│ │ │medicale │ │ │ │ │ │50% │ │80% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │ │Sector │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │ │investigaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │16) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│14 │ │Rx-diagnoză │+14) │+ │ │ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │ │ │
│ │ │14) │ │ │ │ │ │70% │ │85% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│15 │ │Angiografie23)│+14) │+ │ │ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │70% │ │85% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │Clasa de │Unitate de │ │ │ │ │ │ePM2.5> │ │ePM1> │ │ │
│16 │încăperi │tomografie │ │+ │ │ │F7 │70% │F9│85% │ │ │
│ │III │computerizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤Cerinţe ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │normale │Laborator de │ │ │ │ │ │ePM2.5> │ │ePM1> │ │ │
│17 │privind │medicină │ │+ │ │ │F7 │70% │F9│85% │ │ │
│ │asepsia │nucleară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤N≤500 ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │germ/mc │Laborator │ │ │ │ │ │ePM2.5> │ │ePM1> │ │ │
│18 │ │analize │ │+ │ │ │F7 │70% │F9│85% │ │ │
│ │ │medicale 13) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │ │Laborator │ │ │ │ │ │ePM2.5> │ │ePM1> │ │ │
│19 │ │anatomie │ │+ │+ │ │F7 │70% │F9│85% │ │ │
│ │ │patologică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│20 │ │Explorări │ │+ │ │ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │ │ │
│ │ │funcţionale │ │ │ │ │ │70% │ │85% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│21 │ │Sector terapie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│22 │ │Rx-terapie 14)│+14) │+ │ │ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │70% │ │85% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│23 │ │Hemodializă │ │+ │ │ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │70% │ │85% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │ │Recuperare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │ │medicală şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │fizioterapie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │16) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │ │Cabine de │ │ │ │ │ │ePM2.5> │ │ePM1> │ │ │
│25 │ │schimbare │ │+ │ │+ │M6 │50% │F8│80% │ │ │
│ │ │haine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│26 │ │Hidroterapie │ │+ │ │+ │M6 │ePM2.5> │F8│ePM1> │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │50% │ │80% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│27 │ │Camere pentru │ │+ │ │+ │M6 │ePM2.5> │F8│ePM1> │ │ │
│ │ │masaj │ │ │ │ │ │50% │ │80% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│28 │ │Sală de │ │+ │ │+ │M6 │ePM2.5> │F8│ePM1> │ │ │
│ │ │gimnastică │ │ │ │ │ │50% │ │80% │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │ │Servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │ │tehnico- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │medicale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │auxiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│30 │ │Centrală de │+ │ │ │ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │ │ │
│ │ │sterilizare │ │ │ │ │ │70% │ │85% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│31 │ │Farmacie │ │ │+ │ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │70% │ │85% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │ │Conducere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32 │ │medicală şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │administraţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│33 │ │Camere de │ │+ │ │ │M6 │(ePM2.5)│F8│(ePM2.5)│ │ │
│ │ │odihnă │ │ │ │ │ │50% │ │80% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│34 │ │Birouri │ │+ │ │ │M6 │(ePM2.5)│F8│(ePM2.5)│ │ │
│ │Clasa de │ │ │ │ │ │ │50% │ │80% │ │ │
├────┤încăperi ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│35 │III │Grupuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Cerinţe │sanitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤normale ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│36 │privind │WC │ │ │+ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤asepsia ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│37 │N≤500 │Duşuri │ │ │+ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤germ/mc ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│38 │ │Băi (la cadă) │ │ │+ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│39 │ │Servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │gospodăreşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │ │Cameră │ │ │ │ │ │ePM2.5> │ │ePM1> │ │ │
│40 │ │lenjerie │ │ │+ │ │F7 │70% │F9│85% │ │ │
│ │ │murdară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │ │Cameră │ │ │ │ │ │ePM2.5> │ │ePM1> │ │ │
│41 │ │lenjerie │ │ │+ │ │F7 │70% │F9│85% │ │ │
│ │ │curată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│42 │ │Spălătorie/ │ │ │+ │ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │ │ │
│ │ │călcătorie │ │ │ │ │ │70% │ │85% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │ │Staţie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │ │dezinfecţie │+ │ │ │ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │ │ │
│ │ │(centrală │ │ │ │ │ │70% │ │85% │ │ │
│ │ │paturi) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│44 │ │Sector │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │infecţios │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │ │Salon de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45 │Clasa de │izolare - │+ │ │ │ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │H13 │ │
│ │încăperi │strictă │ │ │ │ │ │70% │ │85% │20) │ │
│ │IV │(carantină) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤Încăperi ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│46 │cu aer │Coridoare │+ │+ │ │+ │F7 │ePM2.5> │F9│ePM1> │ │ │
│ │contaminat│ │ │ │ │ │ │70% │ │85% │ │ │
├────┤ ├──────────────┼──────┼────────────┼───────┼──────┼───┼────────┼──┼────────┼────┼───┤
│ │ │Camere de │ │ │ │ │ │ePM2.5> │ │ePM1> │H13 │H14│
│47 │ │tratamente cu │ │+ │ │ │F7 │70% │F9│85% │21) │21)│
│ │ │izotopi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────────┴──────┴────────────┴───────┴──────┴───┴────────┴──┴────────┴────┴───┘

        Note:
    1) Clasa II de încăperi cuprinde: angiografie, broncoscopie, operaţii laser pentru ochi, adică săli de operaţii hibrid cu imagistică. Se poate accepta recirculare parţială. Cu decontaminare UV. Procentul de aer recirculat maxim 50%.
    2) Camere pregătire medici, zone tampon substerile, alte zone pentru instrumentar
    3) Conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Art. 9, aliniatul 6d) intervalul de temperaturi recomandat este de 20-22°C, alte valori apropiate pot fi însă cerute în funcţie de natura operaţiilor. Cercetările au arătat influenţa îmbrăcămintei şi nivelului de activitate asupra confortului termic, astfel că asistenţii, anesteziştii (23-24°C) şi pacienţii (24.5-25.5°C) sunt mai confortabili la limita superioară, iar chirurgii la limita inferioară (18-19). O temperatură mai mare de 23-24°C nu este bine tolerată de chirurgi. O temperatură sub 20 °C poate apărea riscul de hipotermie pentru pacienţi.
    4) Conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, cu modificările şi completările ulterioare Art. 9, aliniatul 6d). Intervalul de umidităţi relative diferă în alte norme dar limita maximă admisibilă de 60% este universală, impusă de evitarea riscului proliferării bacteriilor, coagulării sângelui, disconfortul personalului medical, cu excepţia marilor arşi.
    5) Deşi puţine ţări au adoptat valori globale de degajări microbiale în blocuri de operaţie ventilate, normele recomandă o valoare minimă de 20 schimburi orare [h^-1] pentru a obţine 50-150 "Colony Forming Units (CFU)/ mc" de unde rezultă în medie clasa II de încăperi, şi în funcţie de treptele de filtrare şi de tipurile de filtre se încadrează în clasa I. Conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, cu modificările şi completările ulterioare Art. 9, aliniatul 2 : viteza fluxului de aer printr-o uşă deschisă trebuie să fie de 0,28-0,47 m/s. Vitezele se referă la menţinerea regimului de depresiune, ele sunt asigurate dacă delta p min este 5%.
    6) Trebuie ţinut cont însă şi caracteristicile echipamentelor din dotare.
    7) Nivelul presiunii diferenţiale între spaţiile adiacente, în cadrul încăperilor din clasa II va fi de maxim 10-20 Pa.
    8) Clasificarea actuală e în concordanţă cu normativul I5 şi standarul pe părţi SR EN 1822 (HEPA E10-E114, ULPA -U15); De asemenea se utilizează standardul EUROVENT 4/5 (EU1- EU9 corespunde normativului I5; EU10-EU15 corespunde lui SR EN 1822). Se poate utiliza standarul pe părţi SR EN ISO 16890 în paralel cu normativul I5.
    9) Clasificarea actuală e în concordanţă cu normativul I5 şi standarul pe părţi SR EN 1822 (HEPA E10-E114, ULPA -U15). De asemenea, se utilizează standardul EUROVENT 4/5 (EU1- EU9 corespunde normativului I5; EU10-EU15 corespunde lui SR EN 1822). Se poate utiliza standarul pe părţi SR EN ISO 16890 în paralel cu normativul I5.
    10) Valoare convenţională minimă pt. boli interne. Se pot stabili valori majorate pentru cazuri justificate, din condiţii de igienă şi sănătate; 70 mc/h/persoana: camere pacienţi, camere de zi, camere de odihnă
    11) Numai în cazul în care este folosit permanent ca încăpere de lucru; sau camere personal sau camere de gardă
    12) După necesităţi
    13) Laborator analize medicale poate fi general, bacteriologic, biochimic, citologic, histologic, microbiologic, etc.
    14) Rx-diagnoză : mamografie, limfografie; tomografie computerizată CT, Catetere şi raze X şi RMN - imagistică prin rezonanţă magnetică, dacă e sală de operaţii e inclusă în zona curată
    15) Dacă e sală de operaţie hibridă, atunci regimul de presiune va fi pozitiv
    16) Din SR EN 16798/1 - Tabel A 2.1 - temperaturi interioare convenţionale de calcul pentru încălzire
    17) Zonarea funcţională conform reglementărilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    18) Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, cu modificările şi completările ulterioare art. 9 aliniatul 8d - 12 schimburi orare sau 145 [l/s/pacient]
    19) Se vor adopta condiţii interioare specifice echipamentelor utilizate
    20) Pe reţeaua de introducere şi evacuare
    21) Doar pe reţeaua de evacuare
    22) Categoriile de ambianţă - din SR EN 16798-1/ NA.
    23) În funcţie de specificul intervenţiei, temperaturile aerului interior pot să fie mai scăzute.


    ANEXA B

    Scheme funcţionale (Anexă informativă)
    B.1. Schemă cabinet de consultaţii şi sală de tratamente (a se vedea imaginea asociată)
    1. Canapea consultaţii
    2. Măsuţă instrumente medicale
    3. Birou cu un corp mobil cu sertare
    4a. Scaun medic
    4b. Scaun asistent medical
    4c. Scaun pacient/vizitator
    5. Taburet reglabil
    6. Dulap medicamente
    7. Cântar
    8. Cuier
    9. Banchetă
    10. Coş de gunoi
    11. Lavoar
    12. Blat inox

    B.2. Schemă funcţională - cabinet medical (a se vedea imaginea asociată)
    A - Sală de aşteptare
    B - Sală de tratamente
    C - Cabinet de consultaţii
    D - Grup sanitar vizitatori
    F - Vestiar personal medical
    G - Grup sanitar personal medical

                               ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016