Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTARE TEHNICĂ din 18 august 2022  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 18 august 2022 "Regulament privind recepţia lucrărilor de întreţinere drumuri şi poduri - indicativ AND 514-2022"

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 860 bis din 1 septembrie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.415 din 18 august 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 1 septembrie 2022.
──────────

    CUPRINS
    Capitolul I
        GENERALITĂŢI
        Secţiunea 1: Obiect şi domeniu de aplicare
        Secţiunea 2: Terminologie şi definiţii
        Secţiunea 3: Referinţe normative

    Capitolul II
        PREVEDERI GENERALE PRIVIND RECEPŢIA LUCRĂRILOR ŞI SERVICIILOR DE ÎNTREŢINERE A DRUMURILOR DE INTERES NAŢIONAL
        Secţiunea 1: Efectuarea recepţiei
        Secţiunea 2: Organizarea recepţiei
        Secţiunea 3: Comisia de recepţie

    Capitolul III
     RECEPŢIA LUCRĂRILOR ŞI SERVICIILOR DE ÎNTREŢINERE A DRUMURILOR DE INTERES NAŢIONAL - ÎN FAZĂ UNICĂ, PREVĂZUTE ÎN TABELUL NR. 1
        Secţiunea 1: Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor
        Secţiunea 2: Activitatea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor
        Secţiunea 3: Finalizarea recepţiei la terminarea lucrărilor

    Capitolul IV
     RECEPŢIA LUCRĂRILOR ŞI SERVICIILOR DE ÎNTREŢINERE A DRUMURILOR DE INTERES NAŢIONAL, PREVĂZUTE ÎN TABELUL NR. 2
        Secţiunea 1: Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor
        Secţiunea 2: Activitatea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor
        Secţiunea 3: Finalizarea recepţiei la terminarea lucrărilor
        Secţiunea 4: Constituirea comisiei de recepţie finală
        Secţiunea 5: Activitatea comisiei de recepţie finală
        Secţiunea 6: Finalizarea recepţiei finale

    Capitolul V
        DISPOZIŢII FINALE
        Secţiunea 1: Recepţia lucrărilor

    ANEXE:
    Tabelul nr. 1 Lista lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă şi periodică a drumurilor de interes naţional prevăzute în reglementarea tehnică "Normativ privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice" - indicativ AND 554, capitolele B şi C, cu recepţie într-o singură etapă

    Tabelul nr. 2 Lista lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea periodică a drumurilor de interes naţional prevăzute în reglementarea tehnică "Normativ privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice" - indicativ AND 554, capitolul C, cu recepţie în două etape

    Tabelul nr. 3 Componenţa comisiilor de recepţie pentru drumurile de interes naţional

    Anexa nr. 1 - pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2, conform art. 15 PROCES-VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

    Anexa nr. 2 - pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 1, conform art. 27 şi tabelul nr. 2 conform art. 41 alin. (2) PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR - ÎN FAZĂ UNICĂ

    Anexa nr. 3 - pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 1, conform art. 31 alin. (3) şi tabelul nr. 2, conform art. 45 alin. (3) PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE A PROCESULUI DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR - ÎN FAZĂ UNICĂ

    Anexa nr. 4 - pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2, conform art. 41 alin. (3) PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

    Anexa nr. 5 - pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2, conform art. 45 alin. (4) PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE A PROCESULUI DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

    Anexa nr. 6 - pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2, conform art. 55 PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ

    Anexa nr. 7 - pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2, conform art. 58 alin. (3) PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE A PROCESULUI DE RECEPŢIE FINALĂ

    Anexa nr. 8 CONŢINUTUL-CADRU AL CĂRŢII TEHNICE A LUCRĂRII AFERENTE CONSTRUCŢIEI

    Anexa nr. 9 NORME DE ÎNTOCMIRE A CĂRŢII TEHNICE A LUCRĂRII AFERENTĂ CONSTRUCŢIEI

    Anexa nr. 10 OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE DIRIGINTELUI DE ŞANTIER

    Anexa nr. 11 OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE REFERENTULUI DE SPECIALITATE INGINER CONSTRUCŢII/ŞEFULUI DE DISTRICT DRUMURI, PODURI/ŞEFULUI DE SECTOR DRUMURI, PODURI

    CAP. I
    GENERALITĂŢI
    SECŢIUNEA 1
    Obiect şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    (1) Prevederile prezentului regulament se aplică lucrărilor şi serviciilor de întreţinere la infrastructura de transport rutier şi la instalaţiile aferente, prevăzute în reglementarea tehnică "Normativ privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice" - indicativ AND 554, care nu necesită expertizare tehnică, nu modifică şi nu afectează structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiei, nu intervin asupra caracteristicilor iniţiale ale acesteia din punctul de vedere al cerinţele fundamentale aplicabile, nu măresc valoarea construcţiei şi se execută fără autorizaţie de construire.

    ART. 2
    (1) Lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional sunt parte a urmăririi în timp fundamentate pe baza datelor furnizate de activitatea de urmărire a comportării în exploatare, fiind determinate de uzura sau degradarea normală, şi au drept scop menţinerea la nivelul necesar al cerinţelor şi asigurarea funcţiunilor acestora.
    (2) Lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional constau dintr-un complex de lucrări care se execută în mod permanent sau periodic, în vederea menţinerii construcţiilor şi instalaţiilor aferente în condiţii tehnice corespunzătoare desfăşurării continue, confortabile şi în deplină siguranţă a circulaţiei rutiere, la nivelul traficului maxim.
    (3) Lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional se execută cu respectarea în totalitate a condiţiilor tehnice şi de calitate prevăzute în legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii şi cu respectarea obligaţiilor şi răspunderilor tuturor factorilor care concură la executarea lucrărilor.
    (4) Scopul recepţiei este de a asigura investitorul de faptul că lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional sunt complet terminate, de bună calitate, executate în conformitate cu documentaţia tehnică în fază unică şi cu reglementările tehnice în vigoare.

    ART. 3
     Lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional care sunt supuse recepţiei potrivit prezentului regulament sunt prevăzute în tabelul nr. 1 şi tabelul nr. 2 din prezentul regulament.

    ART. 4
     Recepţia lucrărilor şi serviciilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional, prevăzute în tabelul nr. 1 şi tabelul nr. 2 din prezentul regulament, poate fi efectuată atât pentru lucrările şi serviciile de întreţinere executate de operatori economici cu activitatea principală "construcţii", cât şi pentru lucrările şi serviciile de întreţinere executate în regie proprie.

    ART. 5
        Recepţia lucrărilor şi serviciilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi reprezintă un proces complex prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor contractate, pe baza examinării lor nemijlocite şi în conformitate cu documentele cuprinse în cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei.

    ART. 6
    (1) Recepţia lucrărilor şi serviciilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional se efectuează de către investitor şi se realizează într-o etapă - în fază unică, sau în doua etape, după caz, astfel:
    a) într-o etapă - în fază unică, pentru lucrările şi serviciile de întreţinere prevăzute în tabelul nr. 1, executate atât de operatori economici cu activitatea principală "construcţii" cât şi în regie proprie, prin:
    a. recepţia la terminarea lucrărilor;
     Se pot recepţiona într-o etapă - în fază unică şi lucrările şi serviciile prevăzute în tabelul nr.2, dacă sunt executate în regie proprie.


    b) în două etape - pentru lucrările şi serviciile de întreţinere prevăzute în tabelul nr.2, executate de operatori economici cu activitatea principală "construcţii", prin:
    a. recepţia la terminarea lucrărilor;
    b. recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie.


    (2) Recepţia poate fi admisă sau respinsă, motivat.

    ART. 7
        Recepţia la terminarea lucrărilor şi, respectiv, recepţia finală pot fi realizate şi pentru părţi/obiecte/sectoare din lucrările contractate, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic şi funcţional, şi dacă împărţirea în părţi/obiecte/sectoare a fost precizată în contractul de lucrări, atât fizic cât şi valoric.

    ART. 8
        Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-un termen stabilit prin graficul de îndeplinire a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care curge împotriva executantului de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor.

    ART. 9
        Prin admiterea recepţiei se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, cu cerinţele documentaţiei tehnice în fază unică, a caietului de sarcini şi normativelor de specialitate, a propunerii tehnice, şi sunt îndeplinite condiţiile pentru darea în exploatare a lucrărilor recepţionate, fără restricţii.

    SECŢIUNEA 2
    Terminologie şi definiţii
    ART. 10
        În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
        Autorizare: procedura prin care, potrivit legii, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin comisia de autorizare, atestă că o persoană este competentă să desfăşoare activitatea de dirigenţie de şantier, în domeniul/subdomeniul autorizat.
        Autorizaţie: document oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. care dă dreptul titularului de a desfăşura activitatea de dirigenţie de şantier în domeniul/subdomeniul autorizat.
        Caiet de sarcini: document reprezentând anexă la documentaţia tehnică în fază unică/la contractul de achiziţie publică lucrări, care include specificaţiile tehnice ale lucrărilor pe care executantul are obligaţia de a le presta.
        Cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei: ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia şi urmărirea comportării în exploatare a lucrării pe perioada de garanţie, cuprinzând toate datele, documentele şi evidenţele necesare pentru identificarea şi determinarea stării tehnice (fizice) a lucrării respective şi a evoluţiei acesteia în timp. Cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei se ataşează cărţii tehnice a construcţiei.
        Contract de achiziţie publică lucrări: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.
        Vicii/defecţiuni aparente: defecte, lipsuri, neconformităţi, etc., care pot fi sesizate de o persoană diligentă, fără a fi nevoie de investigaţii de specialitate asupra lucrării în cauză.
        Vicii/defecţiuni ascunse: defecte, lipsuri, neconformităţi, etc. care pot fi sesizate doar de către un specialist sau care rezultă în urma unei utilizări în timp şi care sunt prezente la data recepţiei lucrării în cauză.
        Diriginte de şantier: specialist care îşi desfăşoară activitatea de dirigenţie de şantier în domeniul/subdomeniul autorizat, fiind angajat de către investitor pentru verificarea calităţii materialelor şi produselor puse în lucrare şi pentru verificarea execuţiei corecte a lucrărilor. El poate activa şi ca persoană fizică independentă şi este răspunzător atât faţă de angajator cât şi faţă de organele abilitate ale statului, pentru execuţia conformă cu documentaţia tehnică în fază unică şi cu reglementările tehnice în vigoare.
        Documentaţia tehnică în fază unică: descrierea lucrărilor propuse printr-un memoriu tehnic, un program de urmărire a calităţii lucrărilor pe faze de execuţie, antemăsurătoare, măsurători, caiete de sarcini şi piese desenate, elaborate de serviciul proiectare, avizate în C.T.E. al investitorului.
        Drum: cale de comunicaţie terestră special amenajată pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor. Din punct de vedere constructiv fac parte integrantă din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, terenurile şi plantaţiile amplasate în zona drumului, mai puţin zonele de protecţie. De asemenea, se consideră ca făcând parte din drum clădirile de serviciu şi orice alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării sau exploatării drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente.
        Drumuri de interes naţional: drumurile care aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile naţionale, care asigură legăturile cu capitala ţării, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de interes naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine, şi pot fi clasificate ca: autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaţionale, drumuri naţionale principale, drumuri naţionale secundare.
        Executant: persoană juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, care, în calitate de parte contractantă, realizează lucrările contractate. În cazul lucrărilor executate în regie proprie, investitorul are şi calitatea de executant pentru realizarea lucrărilor planificate cu subunităţi specializate.
        Infrastructura rutieră: ansamblul construcţiilor, instalaţiilor şi dotărilor care susţin desfăşurarea circulaţiei rutiere.
        Investitor: persoană juridică sau autoritate publică care, în calitate de parte contractantă, finanţează contractul de achiziţie publică pentru efectuarea lucrărilor şi serviciilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional sau este chiar executantul propriu-zis în cazul în care aceste lucrări şi servicii sunt realizate în regie proprie, urmăreşte îndeplinirea lui, efectuează recepţia şi preia construcţia de la executant.
        Lucrări de întreţinere: totalitatea activităţilor de intervenţie ce se execută în tot timpul anului, determinate de uzura sau degradarea normală a drumurilor de interes naţional şi instalaţiilor aferente în condiţii normale de exploatare ori de acţiunea agenţilor de mediu, activităţi ce au ca scop asigurarea condiţiilor tehnice necesare desfăşurării circulaţiei rutiere în siguranţă, precum şi menţinerea patrimoniului public în stare permanentă de curăţenie şi aspect estetic corespunzător, care nu necesită expertizare tehnică, nu modifică şi nu afectează structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiei, nu intervin asupra caracteristicilor iniţiale ale acesteia din punctul de vedere al cerinţelor fundamentale aplicabile, nu măresc valoarea construcţiei şi se execută fără autorizaţie de construire.
        Oferta: actul juridic prin care executantul îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic printr-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire.
        Operator economic: orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi.
        Perioada de garanţie acordată lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data finalizării recepţiei la terminarea lucrărilor şi data finalizării recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia executantul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării specificaţiilor tehnice aplicabile şi/sau prevederilor contractuale.
        Proiectant: persoană fizică/juridică care întocmeşte documentaţia tehnică în fază unică pe baza căreia se finanţează şi execută lucrările.
        Proces-verbal de predare-primire: act prin care se atestă stadiul fizic de execuţie a lucrărilor, identificându-se cu procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării lucrării, care nu dă dreptul ridicării restricţiilor instituite la data începerii lucrării.
        Recepţia la terminarea lucrărilor: recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor contractate, sau părţi/obiecte/sectoare din lucrările contractate, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic şi funcţional, şi dacă împărţirea în părţi/obiecte/sectoare a fost precizată în contractul de lucrări, atât fizic cât şi valoric.
        Recepţia finală: recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie stabilită prin contract.
        Referent de specialitate inginer construcţii: specialist cu studii superioare în domeniul drumuri şi poduri, angajat de către investitor cu atribuţii de urmărire a execuţiei lucrărilor pe şantier din punct de vedere al cantităţii, calităţii şi respectării termenelor de execuţie.
        Regie proprie: lucrări executate cu forţe proprii - cu o subunitate proprie specializată, fără implicarea unor operatori economici cu activitatea principală "construcţii", pe bază de comandă, pentru lucrări de valori mici.
        Siguranţa în exploatare: funcţionarea sau exploatarea construcţiei fără riscuri inacceptabile de accidente.
        Termen de garanţie: intervalul de timp, stabilit de investitor de comun acord cu executantul, în limita căruia lucrarea executată trebuie să îşi păstreze caracteristicile impuse, în condiţii normale de exploatare.
        Verificare: confirmare prin examinare şi prezentare de probe obiective a faptului că cerinţele specifice au fost satisfăcute.


    ART. 11
        În tot cuprinsul prezentului regulament se utilizează următoarele abrevieri:
        C.N.A.I.R. - Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
        D.R.D.P - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri
        S.D.N. - Secţia Drumuri Naţionale
        D.N. - drum naţional
        C.T.E. - Consiliul Tehnico-Economic
        T.V.A. - Taxa pe valoarea adăugată


    SECŢIUNEA 3
    Referinţe normative
    ART. 12
        La utilizarea prezentului normativ se aplică prevederile următoarelor documente de referinţă:
    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
        Reglementarea tehnică "Normativ privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice" - indicativ AND 554;
    Ordinul ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier;
    Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin H.G. nr. 742/2018;
    Regulamentul privind recepţia construcţiilor, aprobat prin H.G. nr. 273/1994 cu modificările şi completările ulterioare;
    Regulamentul privind recepţia construcţiilor din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes naţional, aprobat prin H.G. nr. 845/2018;
        SR 4032-1: Lucrări de drumuri. Terminologie.


    CAP. II
    PREVEDERI GENERALE PRIVIND RECEPŢIA LUCRĂRILOR ŞI SERVICIILOR DE ÎNTREŢINERE A DRUMURILOR DE INTERES NAŢIONAL
    SECŢIUNEA 1
    Efectuarea recepţiei
    ART. 13
        Recepţia lucrărilor şi serviciilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional se realizează diferenţiat, potrivit clasificării lucrărilor şi serviciilor aferente întreţinerii drumurilor, podurilor de şosea şi anexelor acestora stabilite în reglementarea tehnică "Normativ privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice " - indicativ AND 554, astfel:
    a) recepţia într-o etapă - în fază unică va fi realizată, pentru lucrările şi serviciile de întreţinere prevăzute în tabelul nr. 1, executate atât de operatori economici cu activitatea principală "construcţii" cât şi în regie proprie, prin:
    - recepţia la terminarea lucrărilor;
     Se pot recepţiona într-o etapă - în fază unică şi lucrările şi serviciile prevăzute în tabelul nr. 2, dacă sunt executate în regie proprie.


    b) recepţia în două etape va fi realizată, pentru lucrările şi serviciile de întreţinere prevăzute în tabelul nr. 2, executate de operatori economici cu activitatea principală "construcţii", prin:
    - recepţia la terminarea lucrărilor;
    – recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie.    ART. 14
        Procesul de recepţie se finalizează prin încheierea unui "proces-verbal de recepţie'".

    ART. 15
    (1) Pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2, executate de operatori economici cu activitatea principală "construcţii", în cazul în care investitorul decide, motivat, preluarea de la executant a unei/unor părţi din lucrare într-un anumit stadiu fizic de execuţie, înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract, între investitor şi executant se încheie un proces-verbal de predare-primire, în condiţiile legii, care nu dă dreptul ridicării restricţiilor instituite la data începerii lucrării.
    (2) Investitorul va comunica executantului, prin document scris cu confirmare de primire, solicitarea, motivată, de preluare a unei/unor părţi din lucrare într-un anumit stadiu fizic de execuţie, înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract.
    (3) Investitorul numeşte comisia de predare-primire şi transmite membrilor comisiei şi executantului data, ora şi locul la care comisia se întruneşte şi îşi începe activitatea.
    (4) În maximum 5 zile lucrătoare de la începerea activităţii, comisia are obligaţia de a încheia procesul-verbal de predare-primire.
    (5) În procesul-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, se consemnează, în mod obligatoriu, după caz: starea părţii de lucrare în cauză, viciile/defecţiunile constatate rezultate în urma execuţiei necorespunzătoare pentru care au fost dispuse măsuri şi termene în vederea remedierii acestora, măsurile de conservare a lucrărilor executate, precum şi cele de protecţie reciprocă a desfăşurării activităţii celor două părţi contractante.
    (6) Toate riscurile şi pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului, cu excepţia viciilor/defecţiunilor ascunse şi a celor decurgând din executarea necorespunzătoare a lucrării.
    (7) Procesul-verbal de predare-primire încheiat între executant şi investitor nu reprezintă un proces- verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauză.

    ART. 16
     În cazul în care investitorul a preluat părţi de lucrare pe stadii fizice de execuţie, la recepţia la terminarea lucrărilor acesta trebuie să pună la dispoziţia comisiei de recepţie procesul-verbal de predare-primire prevăzut la art. 15.

    SECŢIUNEA 2
    Organizarea recepţiei
    ART. 17
        Indiferent de sursa de finanţare, recepţia lucrărilor şi serviciilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional se organizează de către administratorul drumului, care în sensul prezentului regulament are calitatea de investitor.

    ART. 18
     Recepţia lucrărilor şi serviciilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional se efectuează de către o comisie de recepţie a cărei componenţă va fi stabilită în funcţie de categoria lucrărilor şi serviciilor, potrivit prevederilor din tabelele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 anexate la prezentul regulament.

    SECŢIUNEA 3
    Comisia de recepţie
    ART. 19
     Componenţa comisiei de recepţie se stabileşte în funcţie de categoria lucrărilor şi serviciilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional, potrivit prevederilor din tabelele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 anexate la prezentul regulament.

    ART. 20
    (1) Pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2, executate de operatori economici cu activitatea principală "construcţii", comisia de recepţie este numită de către investitorul lucrărilor şi anume:
    - Director General C.N.A.I.R. pentru cele de nivel C.N.A.I.R. Central;
    – Director Regional D.R.D.P. pentru cele de nivel D.R.D.P.

    (2) Pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 1, executate atât de operatori economici cu activitatea principală "construcţii' cât şi în regie proprie, şi pentru lucrările şi serviciile de întreţinere prevăzute în tabelul nr. 2, executate în regie proprie, comisia de recepţie este stabilită de:
    - Director Regional D.R.D.P. pentru cele de nivel D.R.D.P.;
    – Şef de Secţie Drumuri Naţionale pentru cele de nivel S.D.N.


    ART. 21
    (1) Comisia de recepţie va fi alcătuită din preşedinte şi un număr par de membri cu drept de vot, în funcţie de categoria lucrărilor şi serviciilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional.
    (2) Prezenţa preşedintelui şi a secretarului este obligatorie.
    (3) Preşedintele comisiei face parte din componenţa comisiei de recepţie, având drept de vot la fel ca ceilalţi membri.
    (4) Dirigintele de şantier autorizat, referentul de specialitate inginer construcţii, şeful de district drumuri, poduri şi şeful de sector drumuri, poduri nu fac parte din comisia de recepţie, dar asigură condiţiile de efectuare a recepţiei şi secretariatul comisiei.

    ART. 22
    (1) Pentru lucrările şi serviciile de întreţinere prevăzute în tabelul nr. 1, reprezentantul executantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitat.
    (2) Pentru lucrările şi serviciile de întreţinere prevăzute în tabelul nr. 2, reprezentanţii executantului şi ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitaţi.

    ART. 23
        În cadrul comisiilor de recepţie care se stabilesc la nivel de Secţie Drumuri Naţionale - S.D.N., în anumite situaţii, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri - D.R.D.P. poate stabili un reprezentant în comisia de recepţie.

    CAP. III
    RECEPŢIA LUCRĂRILOR ŞI SERVICIILOR DE ÎNTREŢINERE A DRUMURILOR DE INTERES NAŢIONAL - ÎN FAZĂ UNICĂ, PREVĂZUTE ÎN TABELUL NR. 1
    SECŢIUNEA 1
    Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor
    ART. 24
        Executantul trebuie să comunice investitorului şi referentului de specialitate inginer construcţii/şefului de district drumuri, poduri/şefului de sector drumuri, poduri, prin document scris cu confirmare de primire, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări/nota de comandă şi a finalizării tuturor testărilor prevăzute în caietele de sarcini aferente contractului, şi pentru care a predat documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a lucrării aferentă construcţiei, îndosariate în dosare cu file numerotate prevăzute cu borderou şi, totodată, să solicite investitorului efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei, orei şi locului de întrunire a comisiei de recepţie.

    ART. 25
    (1) În maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la art. 24 se stabileşte comisia de recepţie la terminarea lucrărilor potrivit art. 20 alin. (2), şi se transmite membrilor comisiei de recepţie şi executantului data, ora şi locul la care comisia de recepţie se întruneşte şi îşi începe activitatea.
    (2) În maximum 10 zile lucrătoare de la începerea activităţii, comisia de recepţie are obligaţia de a încheia procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau de suspendare a procesului de recepţie.
    (3) În cazul în care, din motive întemeiate, comisia de recepţie la terminarea lucrărilor nu poate respecta termenul prevăzut la alin. (2), preşedintele comisiei va prelungi o singură dată acest termen cu maximum 5 zile lucrătoare.

    ART. 26
    (1) Din componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:
    a. un reprezentant desemnat de către investitor, care este şi preşedintele comisiei;
    b. minim 2 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria lucrărilor şi serviciilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional, alţii decât cei implicaţi în execuţia lucrării, care îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai investitorului, cu contract de muncă.

    (2) Secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor este asigurat de un referent de specialitate inginer construcţii/şef district drumuri, poduri/şef sector drumuri, poduri, implicat în verificarea calităţii lucrărilor executate, care întocmeşte, în numele investitorului, documentele de recepţie la terminarea lucrărilor şi constituie cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei, după ce a preluat de la executant documentaţia privind execuţia, îndosariată în dosare cu file numerotate prevăzute cu borderou.
    (3) Referentul de specialitate inginer construcţii/şeful de district drumuri, poduri/şeful de sector drumuri, poduri, care asigură secretariatul comisiei de recepţie, prevăzut la alin. (2) nu face parte din componenţa comisiei de recepţie.
    (4) Reprezentantul executantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitat, la recepţia la terminarea lucrărilor.

    ART. 27
     Conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - în fază unică este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament. Acesta se aplică pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 1 din prezentul regulament, şi executate de operatori economici cu activitatea principală "construcţii", sau în regie proprie.

    ART. 28
    (1) În cazul în care, în termenul prevăzut la art. 25 alin. (1), nu se stabileşte şi nu se transmite membrilor comisiei de recepţie şi executantului data, ora şi locul de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data, ora şi locul de întrunire stabilit, sau din motive obiective, justificate, comisia de recepţie nu se poate întruni, executantul va reînnoi cererea, prin document scris cu confirmare de primire, pentru fixarea unei noi date de convocare a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.
    (2) Investitorul este obligat să stabilească, în intervalul de 5 zile lucrătoare de la primirea noii cereri prevăzute la alin. (1), o nouă dată de convocare a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, cu specificarea orei şi locului la care comisia de recepţie se întruneşte şi îşi începe activitatea, şi să o transmită membrilor comisiei de recepţie şi executantului.
    (3) În situaţia în care nici până la expirarea celui de-al doilea termen prevăzut la alin. (2) nu se fixează şi nu se transmite membrilor comisiei de recepţie şi executantului data, ora şi locul de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data, ora şi locul de întrunire stabilit, executantul va stabili o dată de convocare a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, cu specificarea orei şi locului la care comisia de recepţie se întruneşte şi îşi începe activitatea, în intervalul de 7 zile lucrătoare de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va comunica investitorului, prin document scris cu confirmare de primire, în timp util, ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor. În notificare, executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor cheltuielilor şi prejudiciilor produse ca urmare a neefectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, conform contractului între părţi.
    (4) În situaţia în care nici după demersurile precizate la alin. (3) nu începe procesul de recepţie, executantul se va adresa instanţei de judecată pe motiv că investitorul tergiversează recepţia la terminarea lucrărilor.

    SECŢIUNEA 2
    Activitatea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor
    ART. 29
    (1) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşedintele acesteia face prezenţa şi stabileşte programul după care va fi realizată recepţia la terminarea lucrărilor.
    (2) Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membri acesteia. În cazul în care nu este îndeplinită această condiţie sau în cazul în care lipseşte preşedintele şi/sau secretarul comisiei de recepţie, se fixează un nou termen care nu va depăşi 10 zile lucrătoare.
    (3) În vederea desfăşurării în bune condiţii a recepţiei la terminarea lucrărilor, investitorul, are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor caietele de sarcini şi anexele acestora, documentaţia privind execuţia lucrărilor, precum şi alte documente solicitate în scris şi pe care comisia le consideră necesare în acest sens.
    (4) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, prin membri desemnaţi, examinează următoarele:
    a. executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/nota de comandă, ale caietelor de sarcini şi anexele acestora, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice;
    b. terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări/nota de comandă încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexă la contract (unde este cazul);
    c. documentele care intră în componenţa cărţii tehnice a lucrării aferentă construcţiei, inclusiv documentele contractului/nota de comandă, testările prevăzute în caietele de sarcini, situaţia de plată a lucrărilor efectuate, foaia de ataşament, jurnalul de activitate zilnică, tabelul de măsurători privind lucrările executate, dispoziţiile de şantier, procesele-verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse, procesele-verbale de recepţie calitativă, documentele care atestă calitatea materialelor, precum şi orice alt document aferent documentaţiei de execuţie a lucrărilor;
    d. existenţa centralizatorului financiar actualizat la terminarea lucrărilor, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate;
    e. referatul referentului de specialitate inginer construcţii/şefului de district drumuri, poduri/şefului de sector drumuri, poduri cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;
    f. alte documente pe care le consideră necesare.

    (5) Pe parcursul examinării lucrării şi a documentelor puse la dispoziţie, membrii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pot solicita investitorului, justificat, prezentarea altor documente relevante, precum şi realizarea de expertize tehnice, ridicări topografice, încercări suplimentare, probe, măsurători şi alte teste.
    (6) Recepţia se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a lucrării şi analizarea documentelor prevăzute la alin. (4).
    (7) La terminarea examinării nemijlocite a lucrării, comisia întocmeşte procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - în fază unică, în care consemnează:
    a. constatări în urma examinării vizuale a lucrării şi analizării documentelor prevăzute la alin.(4);
    b. valoarea finală a lucrărilor executate, cu şi fără TVA;
    c. aspectele prevăzute la art. 31 alin. (1) care trebuie să fie remediate, precum şi termenul de remediere;
    d. eventuale explicaţii şi/sau observaţii ale executantului;
    e. refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie, după caz;
    f. situaţiile de absenţă a unor membri ai comisiei sau invitaţi convocaţi;
    g. decizia de admitere sau de respingere a recepţiei sau, după caz, decizia de suspendare a procesului de recepţie.


    ART. 30
    (1) Decizia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor se ia cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenţi. Este interzisă abţinerea membrilor comisiei de la vot.
    (2) Membrii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, prevăzuţi la art. 26 alin. (1), care nu sunt de acord cu decizia adoptată, potrivit alin. (1), au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se ataşează la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
    (3) În situaţia în care nu pot fi aplicate prevederile alin. (1) se fixează un nou termen, care nu va depăşi 5 zile lucrătoare.

    ART. 31
    (1) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepţie la terminarea lucrărilor dacă constată urmatoarele:
    a. existenţa unor lucrări neexecutate, nefinalizate sau a unor neconformităţi care pot afecta utilizarea construcţiei;
    b. lucrarea prezintă vicii/defecţiuni a căror remediere este de durată şi strict necesară pentru asigurarea utilităţii conform destinaţiei sale;
    c. existenţa, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea lucrărilor realizate şi necesitatea unor expertize tehnice, încercări şi teste suplimentare pentru a le clarifica;
    d. investitorul nu pune la dispoziţia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor documentele prevăzute la art. 29 alin. (4);
    e. nu a putut examina nemijlocit lucrarea;
    f. la verificările efectuate în teren nu au fost asigurate accesul şi condiţiile de verificare conform solicitării acesteia.

    (2) În cazul în care comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepţie, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor - în fază unică, al cărui conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), precum şi termenul de remediere, iar investitorul comunică executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la întocmirea procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, împreună cu un exemplar al acestuia.
    (3) Conţinutul-cadru al procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor - în fază unică, prevăzut în anexa nr. 3, se aplică pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 1, din prezentul regulament, şi executate atât de operatori economici cu activitatea principală "construcţii" cât şi în regie proprie, şi pentru lucrările şi serviciile de întreţinere prevăzute în tabelul nr. 2, executate în regie proprie.
    (4) Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepţie la terminarea lucrărilor împreună cu executantul şi nu poate depăşi 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzut la alin. (2).
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul în care condiţiile climatice sau alţi factori independenţi de voinţa părţilor determină imposibilitatea remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), executantul notifică investitorul, prin document scris cu confirmare de primire, despre această situaţie şi solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.
    (6) În cazul în care executantul nu remediază aspectele prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) în termenul de remediere stabilit, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somaţiei, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.

    ART. 32
        Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor în următoarele situaţii:
    a) nu se constată existenţa aspectelor prevăzute la art. 31 alin. (1) sau art. 33;
    b) aspectele prevăzute la art. 31 alin. (1) au fost remediate de executant în termenul de remediere stabilit sau de investitor, în condiţiile art. 31 alin. (6).


    ART. 33
        Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor în situaţia în care:
    a. comisia de recepţie la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit lucrarea;
    b. nu au fost remediate aspectele prevăzute la art. 31 alin. (1), consemnate în procesul-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere stabilit;
    c. se constată vicii/defecţiuni care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor pot afecta utilizarea construcţiei, caz în care se impun expertize tehnice, refaceri de lucrări şi altele.


    SECŢIUNEA 3
    Finalizarea recepţiei la terminarea lucrărilor
    ART. 34
        Data finalizării recepţiei la terminarea lucrărilor este data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - în fază unică.

    ART. 35
        După încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - în fază unică, investitorul nu poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori şi altele asemenea decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - în fază unică.

    ART. 36
    (1) Investitorul preia lucrarea de la executant în baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - în fază unică.
    (2) Pentru lucrarea a cărei recepţie la terminarea lucrărilor a fost respinsă, se vor menţine restricţiile din timpul execuţiei şi, după caz, investitorul, pe lângă lucrările de conservare, va efectua lucrări de consolidare în primă urgenţă în vederea asigurării siguranţei în exploatare.

    ART. 37
     Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - în fază unică se comunică executantului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării recepţiei, prevăzută la art. 34, de către investitor.

    CAP. IV
    RECEPŢIA LUCRĂRILOR ŞI SERVICIILOR DE ÎNTREŢINERE A DRUMURILOR DE INTERES NAŢIONAL, PREVĂZUTE ÎN TABELUL NR. 2
    SECŢIUNEA 1
    Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor
    ART. 38
     Executantul trebuie să comunice investitorului şi dirigintelui de şantier/operatorului economic de consultanţă specializat, prin document scris cu confirmare de primire, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări, respectiv a lucrărilor aferente părţilor/obiectelor/sectoarelor din lucrările contractate, în condiţiile prevăzute la art. 7, şi a finalizării tuturor testărilor prevăzute în caietele de sarcini aferente contractului, şi pentru care a predat documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a lucrării aferentă construcţiei, îndosariate în dosare cu file numerotate prevăzute cu borderou, şi, totodată, să solicite investitorului efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei, orei şi locului de întrunire a comisiei de recepţie.

    ART. 39
    (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la art. 38, investitorul:
    a. stabileşte data, ora şi locul la care se întruneşte şi îşi începe activitatea comisia de recepţie la terminarea lucrărilor;
    b. solicită factorilor prevăzuţi la art. 40 desemnarea de către aceştia a reprezentanţilor în comisia de recepţie la terminarea lucrărilor.

    (2) Factorii implicaţi în etapa de recepţie la terminarea lucrărilor comunică investitorului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1) lit. b), reprezentantul desemnat să participe în comisia de recepţie.
    (3) Investitorul numeşte printr-o decizie comisia de recepţie la terminarea lucrărilor în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea tuturor comunicărilor de la factorii implicaţi în etapa de recepţie la terminarea lucrărilor şi transmite membrilor comisiei de recepţie, executantului şi proiectantului data, ora şi locul la care comisia de recepţie se întruneşte şi îşi începe activitatea.
    (4) La baza emiterii deciziei de numire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor vor sta următoarele documente:
    - adresele cu propunerile de reprezentanţi desemnaţi să facă parte din comisia de recepţie;
    – notificarea de terminare a lucrărilor, cu confirmarea dirigintelui de şantier/operatorului economic de consultanţă specializat;
    – contractul de lucrări;
    – referatul proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;
    – referatul dirigintelui de şantier/operatorului economic de consultanţă specializat cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.


    ART. 40
    (1) Din componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:
    a. un reprezentant desemnat de către investitor, care este şi preşedintele comisiei;
    b. minim 4 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria lucrărilor şi serviciilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional, desemnaţi de investitor, alţii decât cei implicaţi în elaborarea documentaţiei tehnice în fază unică şi în execuţia lucrării, care îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai investitorului, cu contract de muncă.

    (2) Secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor este asigurat de un diriginte de şantier autorizat implicat în verificarea calităţii lucrărilor executate, care întocmeşte, în numele investitorului, documentele de recepţie la terminarea lucrărilor şi constituie cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei, după ce a preluat, de la proiectant şi executant, documentaţia tehnică în fază unică şi respectiv documentaţia privind execuţia, îndosariate în dosare cu file numerotate prevăzute cu borderou.
    (3) Dirigintele de şantier autorizat care asigură secretariatul comisiei de recepţie, prevăzut la alin.(2), nu face parte din componenţa comisiei de recepţie.
    (4) Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitaţi, la recepţia la terminarea lucrărilor.

    ART. 41
    (1) Conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor este prevăzut în anexa nr. 2 şi, respectiv, anexa nr. 4 la prezentul regulament.
    (2) Pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2 din prezentul regulament, şi executate în regie proprie, se aplică conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    (3) Pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2 din prezentul regulament, şi executate de operatori economici cu activitatea principală "construcţii", se aplică conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

    ART. 42
    (1) În cazul în care investitorul, în termenul prevăzut la art. 39 alin. (1) lit. a şi alin. (3), nu stabileşte şi nu transmite membrilor comisiei de recepţie, executantului şi proiectantului data, ora şi locul de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data, ora şi locul de întrunire stabilit, sau din motive obiective, justificate, comisia de recepţie nu se poate întruni, executantul va reînnoi cererea, prin document scris cu confirmare de primire, pentru fixarea unei noi date de convocare a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.
    (2) Investitorul este obligat să stabilească, în intervalul de 5 zile lucrătoare de la primirea noii cereri prevăzute la alin. (1), o nouă dată de convocare a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, cu specificarea orei şi locului la care comisia de recepţie se întruneşte şi îşi începe activitatea, şi să o transmită membrilor comisiei de recepţie, executantului şi proiectantului.
    (3) În situaţia în care nici până la expirarea celui de-al doilea termen prevăzut la alin. (2), investitorul nu fixează şi nu transmite membrilor comisiei de recepţie, executantului şi proiectantului data, ora şi locul de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data, ora şi locul de întrunire stabilit, executantul va stabili o dată de convocare a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, cu specificarea orei şi locului la care comisia de recepţie se întruneşte şi îşi începe activitatea, în intervalul de 7 zile lucrătoare de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va comunica investitorului, prin document scris cu confirmare de primire, în timp util, ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor. În notificare, executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor cheltuielilor şi prejudiciilor produse ca urmare a neefectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, conform contractului între părţi.
    (4) În situaţia în care nici după demersurile precizate la alin. (3) nu începe procesul de recepţie, executantul se va adresa instanţei de judecată pe motiv că investitorul tergiversează recepţia la terminarea lucrărilor.

    SECŢIUNEA 2
    Activitatea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor
    ART. 43
    (1) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşedintele acesteia, numit de investitor, citeşte decizia de numire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, face prezenţa şi stabileşte programul după care va fi realizată recepţia la terminarea lucrărilor.
    (2) Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membri numiţi ai acesteia. În cazul în care nu este îndeplinită această condiţie sau în cazul în care lipseşte preşedintele şi/sau secretarul comisiei de recepţie, se fixează un nou termen care nu va depăşi 10 zile lucrătoare.
    (3) În vederea desfăşurării în bune condiţii a recepţiei la terminarea lucrărilor, investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor documentaţia tehnică în fază unică şi documentaţia privind execuţia lucrărilor, precum şi alte documente solicitate în scris şi pe care comisia le consideră necesare în acest sens.
    (4) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, prin membri desemnaţi, examinează următoarele:
    a. executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, cu documentaţia tehnică în fază unică aprobată, cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările specifice;
    b. terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente părţilor/obiectelor/sectoarelor din lucrările contractate, în condiţiile prevăzute la art. 7;
    c. documentele care intră în componenţa cărţii tehnice a lucrării aferentă construcţiei, inclusiv documentele contractului, testările prevăzute în caietul/caietele de sarcini aferent/aferente contractului, dispoziţiile de şantier, procesele-verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse, procesele-verbale de recepţie calitativă pe faze de execuţie, documentele care atestă calitatea materialelor, precum şi orice alt document aferent documentaţiei tehnice în fază unică şi documentaţiei de execuţie a lucrărilor;
    d. existenţa centralizatorului financiar actualizat la terminarea lucrărilor, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate;
    e. procesul-verbal de predare-primire, prevăzut la art. 15, după caz;
    f. referatele întocmite de proiectant şi dirigintele de şantier/operatorul economic de consultanţă specializat cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;
    g. alte documente pe care le consideră necesare.

    (5) Pe parcursul examinării lucrării şi a documentelor puse la dispoziţie, membrii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pot solicita investitorului, justificat, prezentarea altor documente relevante, precum şi realizarea de expertize tehnice, ridicări topografice, încercări suplimentare, probe, măsurători şi alte teste.
    (6) Recepţia se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a lucrării şi analizarea documentelor prevăzute la alin. (4).
    (7) La terminarea examinării nemijlocite a lucrării, comisia întocmeşte procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau procesul-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, în care consemnează:
    a. constatări în urma examinării vizuale a lucrării şi analizării documentelor prevăzute la alin.(4);
    b. valoarea finală a lucrărilor executate, cu şi fără TVA;
    c. aspectele prevăzute la art. 45 alin. (1) care trebuie să fie remediate, precum şi termenul de remediere;
    d. eventuale explicaţii şi/sau observaţii ale executantului;
    e. refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie, după caz;
    f. situaţiile de absenţă a unor membri ai comisiei sau invitaţi convocaţi;
    g. decizia de admitere sau de respingere a recepţiei sau, după caz, decizia de suspendare a procesului de recepţie;
    h. perioada de garanţie a lucrărilor.


    ART. 44
    (1) În maximum 30 zile lucrătoare de la începerea activităţii, comisia de recepţie are obligaţia de a încheia procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau de suspendare a procesului de recepţie.
    (2) În cazul în care, din motive întemeiate, comisia de recepţie la terminarea lucrărilor nu poate respecta termenul prevăzut la alin. (1), preşedintele comisiei va prelungi o singură dată acest termen cu maximum 15 zile lucrătoare.
    (3) Decizia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor se ia cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenţi. Este interzisă abţinerea membrilor comisiei de la vot.
    (4) Membrii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzuţi la art. 40 alin. (1) care nu sunt de acord cu decizia adoptată, potrivit alin. (3), au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se ataşează la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
    (5) În situaţia în care nu pot fi aplicate prevederile alin. (3) se fixează un nou termen, care nu va depăşi 5 zile lucrătoare.

    ART. 45
    (1) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepţie la terminarea lucrărilor dacă constată următoarele:
    a. existenţa unor lucrări neexecutate, nefinalizate sau a unor neconformităţi care pot afecta utilizarea construcţiei;
    b. lucrarea prezintă vicii/defecţiuni a căror remediere este de durată şi strict necesară pentru asigurarea utilităţii conform destinaţiei sale;
    c. existenţa, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea lucrărilor realizate şi necesitatea unor expertize tehnice, încercări şi teste suplimentare pentru a le clarifica;
    d. investitorul nu pune la dispoziţia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor documentele prevăzute la art. 43 alin. (4);
    e. nu a putut examina nemijlocit lucrarea;
    f. la verificările efectuate în teren nu au fost asigurate accesul şi condiţiile de verificare conform solicitării acesteia.

    (2) În cazul în care comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepţie, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, al cărui conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 3 şi, respectiv, anexa nr. 5, la prezentul regulament, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), precum şi termenul de remediere, iar investitorul comunică executantului decizia comisiei în maximum 7 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, împreună cu un exemplar al acestuia.
    (3) Conţinutul-cadru al procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, prevăzut în anexa nr. 3, se aplică pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2 din prezentul regulament, şi executate în regie proprie.
    (4) Conţinutul-cadru al procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, prevăzut în anexa nr. 5, se aplică pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2 din prezentul regulament, şi executate de operatori economici cu activitatea principală "construcţii".
    (5) Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepţie la terminarea lucrărilor împreună cu executantul şi nu poate depăşi 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzut la alin. (2).
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazul în care condiţiile climatice sau alţi factori independenţi de voinţa părţilor determină imposibilitatea remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), executantul notifică investitorul, prin document scris cu confirmare de primire, despre această situaţie şi solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.
    (7) În cazul în care executantul nu remediază aspectele prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) în termenul de remediere stabilit, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somaţiei, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.

    ART. 46
    (1) Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor în următoarele situaţii:
    a. nu se constată existenţa aspectelor prevăzute la art. 45 alin. (1) sau art. 47;
    b. aspectele prevăzute la art. 45 alin. (1) au fost remediate de executant în termenul de remediere stabilit sau de investitor, în condiţiile art. 45 alin. (7).


    ART. 47
        Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor în situaţia în care:
    a. comisia de recepţie la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit lucrarea;
    b. nu au fost remediate aspectele prevăzute la art. 45 alin. (1), consemnate în procesul-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere stabilit;
    c. se constată vicii/defecţiuni care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor pot afecta utilizarea construcţiei, caz în care se impun expertize tehnice, refaceri de lucrări şi altele.


    ART. 48
    (1) Preşedintele comisiei de recepţie înaintează investitorului procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, cu decizia comisiei şi observaţiile participanţilor.
    (2) În conformitate cu decizia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, investitorul aprobă, în termen de 7 zile lucrătoare de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepţiei, şi semnează procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

    SECŢIUNEA 3
    Finalizarea recepţiei la terminarea lucrărilor
    ART. 49
    (1) Data finalizării recepţiei la terminarea lucrărilor este data semnării de către investitor a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
    (2) Perioada de garanţie a lucrărilor stabilită prin contractul de lucrări începe la data prevăzută la alin. (1), cu respectarea reglementărilor în vigoare.

    ART. 50
        După încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, investitorul nu poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori şi altele asemenea decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Fac excepţie viciile/defecţiunile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii.

    ART. 51
    (1) Investitorul preia lucrarea de la executant în baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
    (2) Pentru lucrarea a cărei recepţie la terminarea lucrărilor a fost respinsă, se vor menţine restricţiile din timpul execuţiei şi, după caz, investitorul, pe lângă lucrările de conservare, va efectua lucrări de consolidare în primă urgenţă în vederea asigurării siguranţei în exploatare.

    ART. 52
     Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se comunică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data finalizării recepţiei, prevăzută la art. 49 alin. (1), de către investitor:
    a. executantului;
    b. proiectantului;
    c. tuturor factorilor implicaţi în etapa de recepţie la terminarea lucrărilor, care au semnat procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.


    SECŢIUNEA 4
    Constituirea comisiei de recepţie finală
    ART. 53
    (1) Investitorul este obligat, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie, să stabilească data, ora şi locul la care se întruneşte şi îşi începe activitatea comisia de recepţie finală, să numească printr-o decizie comisia de recepţie finală şi să notifice membrilor comisiei de recepţie, executantului şi proiectantului data, ora şi locul la care comisia de recepţie se întruneşte şi îşi începe activitatea. Perioada de garanţie este cea consemnată în contractul de lucrări, şi nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege.
    (2) La baza emiterii deciziei de numire a comisiei de recepţie finală vor sta următoarele documente:
    - adresele cu propunerile de reprezentanţi desemnaţi să facă parte din comisia de recepţie;
    – procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
    – contractul de lucrări;
    – referatul întocmit de dirigintele de şantier/operatorul economic de consultanţă specializat cu privire la urmărirea comportării în exploatare a lucrării, pe perioada de garanţie;
    – referatul proiectantului privind comportarea în exploatare a lucrării, pe perioada de garanţie.

    (3) În maximum 15 zile lucrătoare de la începerea activităţii, comisia de recepţie are obligaţia de a încheia procesul-verbal de recepţie finală sau de suspendare a procesului de recepţie.
    (4) În cazul în care, din motive întemeiate, comisia de recepţie finală nu poate respecta termenul prevăzut la alin. (3), preşedintele comisiei va prelungi o singură dată acest termen cu maximum 5 zile lucrătoare.
    (5) În cazul în care investitorul, în termenul prevăzut la alin. (1), nu stabileşte şi nu transmite membrilor comisiei de recepţie, executantului şi proiectantului data, ora şi locul de întrunire a comisiei de recepţie finală, sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data, ora şi locul de întrunire stabilit, sau din motive obiective, justificate, comisia de recepţie nu se poate întruni, executantul va solicita, prin document scris cu confirmare de primire, fixarea unei date de convocare a comisiei de recepţie finală.
    (6) Investitorul este obligat să stabilească, în intervalul de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii prevăzute la alin. (5), o nouă dată de convocare a comisiei de recepţie finală, cu specificarea orei şi locului la care comisia de recepţie se întruneşte şi îşi începe activitatea, şi să o transmită membrilor comisiei de recepţie, executantului şi proiectantului.
    (7) În situaţia în care nici până la expirarea celui de-al doilea termen prevăzut la alin. (6) investitorul nu fixează şi nu transmite membrilor comisiei de recepţie, executantului şi proiectantului data, ora şi locul de întrunire a comisiei de recepţie finală, sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data, ora şi locul de întrunire stabilit şi nu începe procesul de recepţie, executantul se va adresa instanţei de judecată pe motiv că investitorul tergiversează recepţia finală.

    ART. 54
    (1) Din componenţa comisiei de recepţie finală fac parte, în mod obligatoriu:
    a. un reprezentant desemnat de către investitor, care este şi preşedintele comisiei;
    b. minim 4 specialişti în domeniul lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria lucrărilor şi serviciilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional, desemnaţi de investitor, alţii decât cei implicaţi în elaborarea documentaţiei tehnice în fază unică şi în execuţia lucrării, care îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai investitorului, cu contract de muncă.

    (2) Secretariatul comisiei de recepţie finală este asigurat de un diriginte de şantier autorizat implicat în verificarea calităţii lucrărilor executate şi urmărirea comportării lucrării în perioada de garanţie, care întocmeşte, în numele investitorului, documentele de recepţie finală şi constituie cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei.
    (3) Dirigintele de şantier autorizat care asigură secretariatul comisiei de recepţie, prevăzut la alin.(2), nu face parte din componenţa comisiei de recepţie.
    (4) Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitaţi, la recepţia finală.

    ART. 55
     Conţinutul-cadru al procesului-verbal de recepţie finală este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament. Acesta se aplică pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2 din prezentul regulament, şi executate de operatori economici cu activitatea principală "construcţii".

    SECŢIUNEA 5
    Activitatea comisiei de recepţie finală
    ART. 56
    (1) Comisia de recepţie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşedintele acesteia, numit de investitor, citeşte decizia de numire a comisiei de recepţie finală, face prezenţa şi stabileşte programul după care va fi realizată recepţia finală.
    (2) Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenţa a cel puţin 2/3 din membri numiţi ai acesteia. În cazul în care nu este îndeplinită această condiţie sau în cazul în care lipseşte preşedintele şi/sau secretarul comisiei de recepţie, se fixează un nou termen care nu va depăşi 10 zile lucrătoare.
    (3) Comisia de recepţie finală, prin membri desemnaţi, verifică obligatoriu următoarele:
    a. procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
    b. referatul întocmit de dirigintele de şantier/operatorul economic de consultanţă specializat cu privire la urmărirea comportării în exploatare a lucrării, pe perioada de garanţie;
    c. referatul proiectantului privind comportarea în exploatare a lucrării, pe perioada de garanţie;
    d. cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei completată integral;
    e. remedierile efectuate ca urmare a viciilor/defecţiunilor ascunse (altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a lucrării) constatate în perioada de garanţie a lucrărilor şi documentele aferente.

    (4) Comisia de recepţie finală poate cere investitorului, în cazuri justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii/defecţiuni, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a lucrării, efectuarea de expertize tehnice, încercări suplimentare, probe şi alte teste.
    (5) Recepţia se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a lucrării şi analizarea documentelor prevăzute la alin. (3).
    (6) La terminarea examinării nemijlocite a lucrării, comisia întocmeşte procesul-verbal de recepţie finală, în care consemnează:
    a. constatări în urma examinării vizuale a lucrării şi analizării documentelor prevăzute la alin.(3);
    b. aspectele prevăzute la art. 58 alin. (1) care trebuie să fie remediate, precum şi termenul de remediere;
    c. eventuale explicaţii şi/sau observaţii ale executantului;
    d. refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie, după caz;
    e. situaţiile de absenţă a unor membri ai comisiei sau invitaţi convocaţi;
    f. decizia de admitere sau de respingere a recepţiei sau, după caz, decizia de suspendare a procesului de recepţie;
    g. perioada de garanţie a lucrărilor.


    ART. 57
    (1) Decizia comisiei de recepţie finală se ia cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenţi. Este interzisă abţinerea membrilor comisiei de la vot.
    (2) Membrii comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzuţi la art. 54 alin. (1) care nu sunt de acord cu decizia adoptată, potrivit alin. 1, au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se ataşează la procesul-verbal de recepţie finală.
    (3) În situaţia în care nu pot fi aplicate prevederile alin. (1) se fixează un nou termen, care nu va depăşi 5 zile lucrătoare.

    ART. 58
    (1) Comisia de recepţie finală decide suspendarea procesului de recepţie finală în următoarele situaţii:
    a. dacă descoperă, în perioada de garanţie, apariţia unor vicii/defecţiuni, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a lucrării, care pot fi înlăturate;
    b. investitorul nu pune la dispoziţia comisiei de recepţie finală documentele prevăzute la art. 56 alin. (3);
    c. nu a putut examina nemijlocit lucrarea;
    d. la verificările efectuate în teren nu au fost asigurate accesul şi condiţiile de verificare conform solicitării acesteia.

    (2) În cazul în care comisia de recepţie finală decide suspendarea procesului de recepţie, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală, al cărui conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul regulament, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), precum şi termenul de remediere, iar investitorul comunică executantului decizia comisiei în maximum 7 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală, împreună cu un exemplar al acestuia.
    (3) Conţinutul-cadru al procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală, prevăzut în anexa nr. 7, se aplică pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2 din prezentul regulament, şi executate de operatori economici cu activitatea principală "construcţii".
    (4) Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepţie finală împreună cu executantul şi nu poate depăşi 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală prevăzut la alin. (2).
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul în care condiţiile climatice sau alţi factori independenţi de voinţa părţilor determină imposibilitatea remedierii viciilor/defecţiunilor descoperite, executantul notifică investitorul, prin document scris cu confirmare de primire, despre această situaţie şi solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.
    (6) În cazul în care executantul nu remediază viciile/defecţiunile descoperite în termenul de remediere stabilit, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somaţiei, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.

    ART. 59
     Comisia de recepţie finală decide admiterea recepţiei finale în cazul în care nu se descoperă existenţa unor vicii/defecţiuni, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a lucrării, precum şi în cazul în care acestea au fost înlăturate de executant în termenul de remediere stabilit sau de investitor, în condiţiile art. 58 alin. (6).

    ART. 60
        Comisia de recepţie finală decide respingerea recepţiei finale în cazul:
    a. apariţiei unor vicii/defecţiuni, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a lucrării, care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor pot afecta utilizarea construcţiei, caz în care se impun expertize tehnice, refaceri de lucrări şi altele;
    b. comisia de recepţie finală nu a putut examina nemijlocit lucrarea;
    c. nu au fost remediate aspectele consemnate în procesul-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală, în termenul de remediere stabilit, potrivit art. 58.


    ART. 61
    (1) Preşedintele comisiei de recepţie înaintează investitorului procesul-verbal de recepţie finală, cu decizia comisiei şi observaţiile participanţilor.
    (2) În conformitate cu decizia comisiei de recepţie finală, investitorul aprobă, în termen de 7 zile lucrătoare de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepţiei, şi semnează procesul-verbal de recepţie finală.
    (3) Înainte de aprobarea procesului-verbal de recepţie, în cazuri temeinic motivate, investitorul poate solicita efectuarea unor verificări suplimentare, în funcţie de rezultatul acestora putând decide, după caz, reluarea procesului de recepţie sau aprobarea procesului-verbal de recepţie finală.

    SECŢIUNEA 6
    Finalizarea recepţiei finale
    ART. 62
        Data finalizării recepţiei finale este data semnării de către investitor a procesului-verbal de recepţie finală.

    ART. 63
    (1) Pentru lucrarea a cărei recepţie finală a fost respinsă, se vor menţine restricţiile din timpul execuţiei şi, după caz, investitorul, pe lângă lucrările de conservare, va efectua lucrări de consolidare în primă urgenţă în vederea asigurării siguranţei în exploatare.
    (2) Investitorul se va putea îndrepta pentru recuperarea pagubelor, împotriva factorilor implicaţi în executarea lucrării, vinovaţi de viciile/defecţiunile descoperite cu ocazia recepţiei finale, precum şi pentru utilizarea cu restricţii a lucrării.

    ART. 64
     Procesul-verbal de recepţie finală se comunică, în termen de 7 zile lucrătoare de la data finalizării recepţiei, prevăzută la art. 62, de către investitor:
    a. executantului;
    b. proiectantului;
    c. tuturor factorilor implicaţi în etapa de recepţie la terminarea lucrărilor, care au semnat procesul-verbal de recepţie finală.


    CAP. V
    DISPOZIŢII FINALE
    SECŢIUNEA 1
    Recepţia lucrărilor
    ART. 65
        La stabilirea datei la care se întruneşte şi îşi începe activitatea comisia de recepţie la terminarea lucrărilor şi comisia de recepţie finală, investitorul va ţine cont de condiţiile atmosferice care pot împiedica examinarea vizuală a lucrării.

    ART. 66
        Recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală se consideră a fi începute la data la care comisia de recepţie se întruneşte şi îşi începe activitatea, potrivit prezentului regulament.

    ART. 67
        Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor sau a recepţiei finale, cu încălcarea prevederilor legale, poate fi anulat de către instanţele competente, potrivit legii.

    ART. 68
        În situaţia în care părţile nu ajung, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, la un acord pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie sau la o poziţie comună în vederea realizării recepţiei lucrării pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanţei judecătoreşti competenţe, potrivit legii.

    ART. 69
    (1) Cheltuielile privind activitatea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi a comisiei de recepţie finală cad în sarcina investitorului.
    (2) Cheltuielile ocazionate de încercări, probe şi alte teste realizate în laboratoare autorizate, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se suportă de către investitor. În situaţiile în care, în urma rezultatelor constatate ca urmare a încercărilor, probelor şi testelor se stabileşte o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.
    (3) Cheltuielile cu privire la realizarea de expertize tehnice sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se suportă de partea care a avut iniţiativa recurgerii la serviciile expertului, şi anume investitor sau executant. În situaţiile în care, în urma rapoartelor de expertiză tehnică, se constată abateri de la prevederile documentaţiilor tehnice în fază unică, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.

    ART. 70
    (1) Pentru recepţia la terminarea lucrărilor, referatul proiectantului va cuprinde în mod obligatoriu o concluzie finală şi referiri asupra rezultatului examinării nemijlocite în ceea ce priveşte:
    a. executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice în fază unică, documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice;
    b. terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente părţilor/obiectelor/sectoarelor din lucrările contractate, în condiţiile prevăzute la art. 7.
    c. documentele care intră în componenţa cărţii tehnice a lucrării aferentă construcţiei.

    (2) Pentru recepţia finală, referatul proiectantului privind comportarea în exploatare a lucrării, pe perioada de garanţie, va cuprinde în mod obligatoriu şi referiri asupra comportării lucrării în raport cu remedierile efectuate şi o concluzie finală.

    ART. 71
        Referatul dirigintelui de şantier/operatorului economic de consultanţă specializat şi referatul referentului de specialitate inginer construcţii/şefului de district drumuri, poduri/şefului de sector drumuri, poduri va cuprinde, după caz, informaţii privind îndeplinirea obligaţiilor şi răspunderilor ce îi revin în exercitarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor, şi anume documente încheiate ca urmare a verificărilor în perioada de pregătire a lucrării, în perioada execuţiei lucrărilor şi după caz, în perioada de garanţie, şi o concluzie finală.

    ART. 72
    (1) Urmărirea execuţiei lucrărilor şi serviciilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional, prevăzute în tabelul nr. 1, se va face de către un referent de specialitate inginer construcţii/şef district drumuri, poduri/şef sector drumuri, poduri, care îşi desfăşoară activitatea ca angajat al investitorului, cu contract de muncă.
    (2) Investitorul are obligaţia să comunice, în scris, executantului decizia de numire a reprezentantului, prevăzut la alin. 1, însărcinat cu activitatea de urmărire, supraveghere şi verificare a execuţiei lucrărilor.

    ART. 73
    (1) Urmărirea execuţiei lucrărilor şi serviciilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2, se va face de către un specialist diriginte de şantier/operator economic de consultanţă specializat. Dirigintele de şantier îşi desfăşoară activitatea ca angajat al investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, după caz, potrivit legii, şi este răspunzător atât faţă de angajator cât şi faţă de organele abilitate ale statului, pentru execuţia conformă cu documentaţia tehnică în fază unică şi cu reglementările tehnice în vigoare.
    (2) Investitorul are obligaţia să comunice, în scris, executantului decizia de numire a reprezentantului autorizat pe şantier - diriginte de şantier/operator economic de consultanţă specializat, prevăzut la alin. 1, însărcinat cu activitatea de urmărire, supraveghere şi verificare a execuţiei lucrărilor.

    ART. 74
    (1) Cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei, al cărei conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul regulament, cuprinde documentaţia tehnică în fază unică, documentaţia privind execuţia, documentaţia privind recepţia şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare pe perioada de garanţie.
    (2) Cartea tehnică a lucrării se anexează la cartea tehnică a construcţiei.
    (3) Cartea tehnică se întocmeşte în conformitate cu normele prevăzute în anexa nr. 9 şi se predă investitorului, astfel:
    a. la recepţia la terminarea lucrărilor se predă documentaţia tehnică în fază unică şi documentaţia privind execuţia;
    b. la recepţia finală se predă documentaţia privind recepţia, precum şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare pe perioada de garanţie şi, eventual, documentaţia privind intervenţiile pentru remedierile defecţiunilor apărute în perioada de garanţie.

    (4) Investitorul are obligaţia să păstreze cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei.
    (5) Prevederile din cartea tehnică a lucrării referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru investitor.
    (6) La înstrăinarea construcţiei, cartea tehnică se predă noului administrator/proprietar.

    ART. 75
    Tabelele nr. 1-3 şi Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    Tabelul Nr. 1
                                         LISTA
          lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă şi periodică a drumurilor de interes naţional prevăzute în
      reglementarea tehnică "Normativ privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice" - indicativ AND 554,
                         capitolele B şi C, cu recepţie într-o singură etapă

┌────────────┬──────────────────┬────────────┬───────────┐
│ │Lucrări de │Urmărirea │Stabilirea │
│Indicativ / │recepţionat/ │execuţiei │componenţei│
│subindicativ│Denumirea │lucrărilor │comisiei de│
│ │activităţii │ │recepţie │
├────────────┴──────────────────┴────────────┴───────────┤
│B. LUCRĂRI ŞI SERVICII PRIVIND ÎNTREŢINEREA CURENTĂ A │
│DRUMURILOR DE INTERES NAŢIONAL │
├────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│101. │Întreţinere curentă pe timp de vară │
├────────────┼──────────────────┬────────────┬───────────┤
│ │ │Referent de │ │
│ │ │specialitate│ │
│ │Întreţinerea │inginer │ │
│ │părţii carosabile,│construcţii/│ │
│101.1. │specifică tipului │şef district│S.D.N. │
│ │de îmbrăcăminte │drumuri, │ │
│ │(strat de rulare) │poduri/şef │ │
│ │ │sector │ │
│ │ │drumuri, │ │
│ │ │poduri │ │
├────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │
│ │îmbrăcăminţilor │ │ │
│ │bituminoase │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │
│ │întreţinerea │ │ │
│ │suprafeţelor │ │ │
│ │degradate la │ │ │
│ │îmbrăcămintea │ │ │
│ │bituminoasă şi │ │ │
│ │măsuri de │ │ │
│ │protecţie a │ │ │
│ │acesteia prin │Referent de │ │
│ │înlăturarea │specialitate│ │
│ │denivelărilor şi │inginer │ │
│ │făgaşelor, │construcţii/│ │
│101.1.1. │plombări, │şef district│S.D.N. │
│ │colmatarea │drumuri, │ │
│ │fisurilor şi a │poduri/şef │ │
│ │crăpăturilor, │sector │ │
│ │badijonarea │drumuri, │ │
│ │suprafeţelor │poduri │ │
│ │poroase, precum şi│ │ │
│ │aşternerea │ │ │
│ │nisipului sau a │ │ │
│ │criblurii pe │ │ │
│ │suprafeţele cu │ │ │
│ │bitum în exces sau│ │ │
│ │şlefuite, │ │ │
│ │înlăturarea │ │ │
│ │pietrişului sau a │ │ │
│ │criblurii │ │ │
│ │alergătoare, etc. │ │ │
├────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │
│ │îmbrăcăminţilor cu│ │ │
│ │lianţi hidraulici │Referent de │ │
│ │cuprinde: │specialitate│ │
│ │plombări, │inginer │ │
│ │colmatări de │construcţii/│ │
│101.1.2. │rosturi şi │şef district│S.D.N. │
│ │crăpături, │drumuri, │ │
│ │refacerea │poduri/şef │ │
│ │rosturilor, │sector │ │
│ │eliminarea │drumuri, │ │
│ │fenomenului de │poduri │ │
│ │pompaj, refaceri │ │ │
│ │de dale, etc. │ │ │
├────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │
│ │pavajelor din │ │ │
│ │piatră cioplită │Referent de │ │
│ │cuprinde: refaceri│specialitate│ │
│ │de suprafeţe │inginer │ │
│ │izolate, înlocuiri│construcţii/│ │
│ │de pavele, │şef district│ │
│101.1.3. │refacerea locală a│drumuri, │S.D.N. │
│ │bitumărilor de │poduri/şef │ │
│ │rosturi, │sector │ │
│ │combaterea │drumuri, │ │
│ │excesului de │poduri │ │
│ │bitum, eliminarea │ │ │
│ │suprafeţelor │ │ │
│ │şlefuite, etc. │ │ │
├────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Întreţinerea │Referent de │ │
│ │pavajelor din │specialitate│ │
│ │bolovani sau │inginer │ │
│ │piatră brută │construcţii/│ │
│101.1.4. │cuprinde: │şef district│S.D.N. │
│ │curăţarea sau │drumuri, │ │
│ │repararea locală a│poduri/şef │ │
│ │pavajelor din │sector │ │
│ │bolovani sau din │drumuri, │ │
│ │piatră brută. │poduri │ │
├────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │
│ │drumurilor │ │ │
│ │pietruite │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │
│ │greblarea pietrei │ │ │
│ │alergătoare şi │ │ │
│ │aşternerea ei pe │Referent de │ │
│ │drum, │specialitate│ │
│ │aprovizionarea cu │inginer │ │
│ │materiale │construcţii/│ │
│ │pietroase în volum│şef district│ │
│101.1.5. │de până la 300 mc/│drumuri, │S.D.N. │
│ │km, astuparea │poduri/şef │ │
│ │gropilor şi a │sector │ │
│ │făgaşelor cu │drumuri, │ │
│ │material pietros, │poduri │ │
│ │scarificarea şi │ │ │
│ │reprofilarea, cu │ │ │
│ │sau fără │ │ │
│ │cilindrare, cu sau│ │ │
│ │fără material │ │ │
│ │pietros de adaos, │ │ │
│ │etc. │ │ │
├────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │
│ │drumurilor de │ │ │
│ │pământ cuprinde: │Referent de │ │
│ │reprofilarea │specialitate│ │
│ │platformei, │inginer │ │
│ │astuparea gropilor│construcţii/│ │
│ │şi a făgaşelor cu │şef district│ │
│101.1.6. │pamânt, tăierea │drumuri, │S.D.N. │
│ │dâmburilor, │poduri/şef │ │
│ │stabilizări cu │sector │ │
│ │lianţi şi cu alte │drumuri, │ │
│ │produse chimice, │poduri │ │
│ │completarea cu │ │ │
│ │nisip, cu balast, │ │ │
│ │etc. │ │ │
├────────────┼──────────────────┴────────────┴───────────┤
│101.2. │Întreţinerea comună tuturor drumurilor │
├────────────┼─────────────────┬─────────────┬───────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │
│ │platformei │ │ │
│ │drumului │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │
│ │curăţarea │ │ │
│ │platformei │ │ │
│ │drumului de │ │ │
│ │noroiul adus de │ │ │
│ │vehicule de pe │ │ │
│ │drumurile │ │ │
│ │laterale, de │ │ │
│ │materiale aduse │ │ │
│ │de viituri │ │ │
│ │(potmol, stânci, │ │ │
│ │anrocamente, │ │ │
│ │arbori, etc.), │ │ │
│ │tratarea │ │ │
│ │burduşirilor, a │ │ │
│ │unor tasări │ │ │
│ │locale, aducerea │ │ │
│ │la profil a │ │ │
│ │acostamentelor │ │ │
│ │prin tăiere │ │ │
│ │manuală sau │Referent de │ │
│ │mecanizată, │specialitate │ │
│ │tăierea │inginer │ │
│ │dâmburilor, │construcţii/ │ │
│ │completarea cu │şef district │ │
│101.2.1. │pământ, cu │drumuri, │S.D.N. │
│ │balast, şi │poduri/şef │ │
│ │nivelarea la │sector │ │
│ │cotă, curăţirea │drumuri, │ │
│ │acostamentelor în│poduri │ │
│ │dreptul │ │ │
│ │parapetelor │ │ │
│ │direcţionale, │ │ │
│ │tăieri de │ │ │
│ │cavalieri şi │ │ │
│ │corectarea │ │ │
│ │taluzurilor de │ │ │
│ │debleu sau de │ │ │
│ │rambleu, │ │ │
│ │întreţinerea │ │ │
│ │benzilor de │ │ │
│ │încadrare prin │ │ │
│ │eliminarea unor │ │ │
│ │denivelări │ │ │
│ │locale, │ │ │
│ │eliminarea │ │ │
│ │gropilor sau a │ │ │
│ │adânciturilor │ │ │
│ │prin acoperirea │ │ │
│ │cu materiale din │ │ │
│ │categoria celor │ │ │
│ │din care acestea │ │ │
│ │au fost executate│ │ │
│ │iniţial. │ │ │
├────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Asigurarea │ │ │
│ │scurgerii apelor │ │ │
│ │din zona │ │ │
│ │drumului, precum │ │ │
│ │şi prevenirea │ │ │
│ │efectelor │ │ │
│ │inundaţiilor │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │
│ │-întreţinerea │ │ │
│ │şanţurilor şi a │ │ │
│ │rigolelor: │ │ │
│ │curăţirea │ │ │
│ │şanţurilor, a │ │ │
│ │rigolelor, a │ │ │
│ │canalelor şi a │ │ │
│ │podeţelor, │ │ │
│ │executarea │ │ │
│ │şanţurilor de │ │ │
│ │acostament şi a │ │ │
│ │şanţurilor de │ │ │
│ │gardă, a │ │ │
│ │rigolelor │ │ │
│ │(exclusiv pavarea│ │ │
│ │sau pereerea), │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │îndepărtarea │ │ │
│ │apelor din zona │ │ │
│ │drumului, │ │ │
│ │decolmatarea sau │ │ │
│ │desfundarea │ │ │
│ │şanţurilor, │ │ │
│ │rigolelor, a │ │ │
│ │şanţurilor de │ │ │
│ │gardă, a │ │ │
│ │canalelor de │ │ │
│ │scurgere, │ │ │
│ │eliminarea │ │ │
│ │rupturilor │ │ │
│ │locale, a │ │ │
│ │tasărilor şi a │ │ │
│ │crăpăturilor, │ │ │
│ │refacerea │ │ │
│ │rostuirii la │ │ │
│ │şanţurile şi │ │ │
│ │rigolele pavate; │ │ │
│ │-întreţinerea │ │ │
│ │drenurilor: │ │ │
│ │curăţarea şi │ │ │
│ │repararea │ │ │
│ │căminelor de │ │ │
│ │vizitare, a │ │ │
│ │puţurilor de │ │ │
│ │aerisire şi a │ │ │
│ │capetelor de │ │ │
│ │drenuri, │ │ │
│ │completarea │ │ │
│ │capacelor │ │ │
│ │căminelor la │ │ │
│ │puţurile de │ │ │
│ │aerisire, │ │ │
│ │verificarea │Referent de │ │
│ │funcţionării │specialitate │ │
│ │drenurilor │inginer │ │
│ │(conform │construcţii/ │ │
│101.2.2. │instrucţiei) şi │şef district │S.D.N. │
│ │curăţarea │drumuri, │ │
│ │cunetelor; │poduri/şef │ │
│ │-prevenirea │sector │ │
│ │efectelor │drumuri, │ │
│ │inundaţiilor: │poduri │ │
│ │întreţinerea │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │
│ │corecţii ale │ │ │
│ │torenţilor şi de │ │ │
│ │amenajare a │ │ │
│ │văilor contra │ │ │
│ │eroziunilor, │ │ │
│ │întreţinerea │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │
│ │apărări de maluri│ │ │
│ │şi regularizări │ │ │
│ │ale cursurilor de│ │ │
│ │ape, completarea │ │ │
│ │terasamentelor │ │ │
│ │deteriorate local│ │ │
│ │şi a eroziunilor │ │ │
│ │provocate de │ │ │
│ │topirea │ │ │
│ │zăpezilor, │ │ │
│ │apărări de maluri│ │ │
│ │de volum mic, │ │ │
│ │corecţii locale │ │ │
│ │ale albiilor, │ │ │
│ │sanţuri de gardă,│ │ │
│ │amenajări ale │ │ │
│ │torenţilor şi ale│ │ │
│ │canalelor de │ │ │
│ │evacuare până la │ │ │
│ │200 m lungime, │ │ │
│ │asigurarea │ │ │
│ │stocurilor de │ │ │
│ │materiale, │ │ │
│ │echipamente şi │ │ │
│ │dispozitive │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │intervenţii în │ │ │
│ │caz de inundaţii,│ │ │
│ │variante locale │ │ │
│ │de deviere a │ │ │
│ │circulaţiei ca │ │ │
│ │urmare a │ │ │
│ │efectelor │ │ │
│ │inundaţiilor; │ │ │
│ │-întreţinerea │ │ │
│ │zidurilor de │ │ │
│ │sprijin: │ │ │
│ │întreţinerea │ │ │
│ │bolţilor cu │ │ │
│ │pilaştri, a │ │ │
│ │ranforturilor şi │ │ │
│ │a zidurilor de │ │ │
│ │sprijin sau de │ │ │
│ │căptuşire, │ │ │
│ │curăţarea │ │ │
│ │coronamentelor şi│ │ │
│ │barbacanelor de │ │ │
│ │vegetaţie, │ │ │
│ │gunoaie, precum │ │ │
│ │şi corecţii │ │ │
│ │izolate. │ │ │
├────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │
│ │mijloacelor │ │ │
│ │pentru siguranţa │ │ │
│ │circulaţiei │ │ │
│ │rutiere şi de │ │ │
│ │informare │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │
│ │-întreţinerea │ │ │
│ │semnalizării │ │ │
│ │verticale: │ │ │
│ │îndreptarea, │ │ │
│ │întreţinerea, │ │ │
│ │spălarea şi │ │ │
│ │revopsirea │ │ │
│ │portalelor, a │ │ │
│ │indicatoarelor de│ │ │
│ │circulaţie, a │ │ │
│ │stâlpilor şi a │ │ │
│ │altor mijloace de│ │ │
│ │dirijare a │ │ │
│ │circulaţiei, │ │ │
│ │recondiţionarea │ │ │
│ │tablelor │ │ │
│ │indicatoare, │ │ │
│ │inclusiv pentru │ │ │
│ │semnalizarea │ │ │
│ │punctelor de │ │ │
│ │lucru şi a │ │ │
│ │sectoarelor cu │ │ │
│ │pericole, a │ │ │
│ │portalelor şi a │ │ │
│ │consolelor, │ │ │
│ │remontarea │ │ │
│ │acestora; │ │ │
│ │-întreţinerea │ │ │
│ │semnalizării │ │ │
│ │orizontale: │ │ │
│ │completarea sau │ │ │
│ │refacerea izolată│ │ │
│ │a marcajelor pe │ │ │
│ │partea │ │ │
│ │carosabilă, │ │ │
│ │corecţii ale │ │ │
│ │marcajelor; │ │ │
│ │-întreţinerea şi │ │ │
│ │montarea │ │ │
│ │indicatoarelor de│ │ │
│ │km şi hm: │ │ │
│ │vopsirea şi │ │ │
│ │scrierea spălarea│ │ │
│ │sau îndreptarea │ │ │
│ │indicatoarelor de│ │ │
│ │km şi hm, │ │ │
│ │montarea │ │ │
│ │acestora; │ │ │
│ │-întreţinerea │ │ │
│ │parapetelor │ │ │
│ │direcţionale: │ │ │
│ │întreţinerea │Referent de │ │
│ │parapetelor │specialitate │ │
│ │metalice, de │inginer │ │
│ │zidărie sau din │construcţii/ │ │
│ │beton prin │şef district │ │
│101.2.3. │repararea │drumuri, │S.D.N. │
│ │tencuielilor, a │poduri/şef │ │
│ │zidurilor, │sector │ │
│ │aducerea la cotă,│drumuri, │ │
│ │completarea │poduri │ │
│ │elementelor │ │ │
│ │necesare, │ │ │
│ │revopsire, │ │ │
│ │spălare │ │ │
│ │periodică, │ │ │
│ │protecţii │ │ │
│ │anticorozive, │ │ │
│ │etc; │ │ │
│ │-întreţinerea │ │ │
│ │gardurilor de │ │ │
│ │protecţie: │ │ │
│ │întreţinerea şi │ │ │
│ │repararea │ │ │
│ │gardurilor de │ │ │
│ │protecţie, │ │ │
│ │demontare, │ │ │
│ │remontare, │ │ │
│ │completare cu │ │ │
│ │elemente │ │ │
│ │necesare, văruire│ │ │
│ │sau vopsire; │ │ │
│ │-văruirea │ │ │
│ │plantaţiilor şi a│ │ │
│ │accesoriilor: │ │ │
│ │văruirea │ │ │
│ │plantaţiilor şi a│ │ │
│ │accesoriilor │ │ │
│ │(coronamente, │ │ │
│ │garduri, borne, │ │ │
│ │etc.); │ │ │
│ │-întreţinerea │ │ │
│ │zonei drumului: │ │ │
│ │curăţarea părţii │ │ │
│ │carosabile de │ │ │
│ │materiale │ │ │
│ │lunecoase │ │ │
│ │(vopsele, │ │ │
│ │bitumuri, │ │ │
│ │materiale │ │ │
│ │rezultate din │ │ │
│ │accidente de │ │ │
│ │circulaţie, │ │ │
│ │etc.), tăierea │ │ │
│ │ramurilor pentru │ │ │
│ │asigurarea │ │ │
│ │vizibilităţii şi │ │ │
│ │a gabaritului; │ │ │
│ │-informări │ │ │
│ │privind starea │ │ │
│ │drumurilor: │ │ │
│ │informări │ │ │
│ │operative, la │ │ │
│ │toate nivelurile,│ │ │
│ │privind │ │ │
│ │condiţiile de │ │ │
│ │circulaţie pe │ │ │
│ │timp de vară sau │ │ │
│ │în caz de │ │ │
│ │calamităţi, etc.;│ │ │
├────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Asigurarea │ │ │
│ │esteticii rutiere│ │ │
│ │a drumurilor │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │
│ │-întreţinerea │ │ │
│ │drumurilor: │ │ │
│ │revizii curente │ │ │
│ │şi intervenţii │ │ │
│ │operative, │ │ │
│ │executate de │ │ │
│ │echipe mobile, │ │ │
│ │curăţarea de │ │ │
│ │gunoaie, paie, │ │ │
│ │noroi, cadavre, │ │ │
│ │etc., a │ │ │
│ │platformei, a │ │ │
│ │taluzurilor, │ │ │
│ │şanţurilor, │ │ │
│ │locurilor de │ │ │
│ │parcare, │ │ │
│ │fântânilor şi a │ │ │
│ │spaţiilor verzi, │ │ │
│ │strângerea │ │ │
│ │materialului în │ │ │
│ │grămezi şi │ │ │
│ │transportul în │Referent de │ │
│ │afara zonei │specialitate │ │
│ │drumului, │inginer │ │
│ │curăţarea │construcţii/ │ │
│101.2.4. │trotuarelor şi a │şef district │S.D.N. │
│ │casiurilor, │drumuri, │ │
│ │precum şi │poduri/şef │ │
│ │repararea sau │sector │ │
│ │completarea │drumuri, │ │
│ │elementelor │poduri │ │
│ │lipsă, demontarea│ │ │
│ │panourilor │ │ │
│ │publicitare │ │ │
│ │instalate ilegal │ │ │
│ │sau degradate şi │ │ │
│ │depozitarea lor │ │ │
│ │în afara zonei │ │ │
│ │drumului; │ │ │
│ │-cosirea │ │ │
│ │vegetaţiei │ │ │
│ │ierboase: cosirea│ │ │
│ │vegetaţiei │ │ │
│ │ierboase în zonă │ │ │
│ │(acostamente, │ │ │
│ │şanţuri, │ │ │
│ │taluzuri, banda │ │ │
│ │mediană), tăierea│ │ │
│ │buruienilor, a │ │ │
│ │lăstărişului, a │ │ │
│ │drajonilor şi a │ │ │
│ │mărăcinilor, │ │ │
│ │curăţarea │ │ │
│ │plantaţiei de │ │ │
│ │ramuri uscate, │ │ │
│ │etc. │ │ │
├────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Întreţinerea │Referent de │ │
│ │drumurilor │specialitate │ │
│ │laterale │inginer │ │
│ │cuprinde: │construcţii/ │ │
│ │aducerea la │şef district │ │
│101.2.5. │profil şi │drumuri, │S.D.N. │
│ │întreţineri │poduri/şef │ │
│ │locale, │sector │ │
│ │asigurarea │drumuri, │ │
│ │scurgerii apelor,│poduri │ │
│ │etc. │ │ │
├────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │
│ │curenta a │ │ │
│ │podurilor, │ │ │
│ │pasajelor, │ │ │
│ │podeţelor şi a │ │ │
│ │tunelurilor │ │ │
│ │cuprinde: │ │ │
│ │-poduri din lemn:│ │ │
│ │strângerea │ │ │
│ │buloanelor şi │ │ │
│ │baterea penelor, │ │ │
│ │impregnarea cu │ │ │
│ │substanţe │ │ │
│ │antiseptice şi │ │ │
│ │ignifuge a │ │ │
│ │elementelor din │ │ │
│ │lemn; │ │ │
│ │-poduri de │ │ │
│ │zidărie, din │ │ │
│ │beton, beton │ │ │
│ │armat, beton │ │ │
│ │precomprimat, │ │ │
│ │pasaje: reparaţii│Referent de │ │
│ │de tencuieli, │specialitate │ │
│ │curăţarea │inginer │ │
│ │rosturilor │construcţii/ │ │
│ │degradate şi │şef district │S.D.N. │
│ │umplerea lor cu │drumuri, │ │
│ │mortar, curăţarea│poduri/şef │ │
│ │banchetelor şi │sector │ │
│ │ungerea │drumuri, │ │
│ │aparatelor de │poduri │ │
│ │reazem, curăţarea│ │ │
│ │căii de noroi şi │ │ │
│ │gunoaie, │ │ │
│ │desfundarea │ │ │
│ │gurilor de │ │ │
│ │scurgere, │ │ │
│ │completări │ │ │
│ │izolate la │ │ │
│ │terasamente, la │ │ │
│ │calea de rulare │ │ │
│ │sau la rampe, │ │ │
│ │reparaţii la │ │ │
│ │parapete, │ │ │
│ │trotuare, guri de│ │ │
│ │scurgere, │ │ │
│ │hidroizolaţii, │ │ │
│ │rosturi de │ │ │
│ │dilataţie, │ │ │
│ │casiuri, sferturi│ │ │
│ │de con, scări de │ │ │
│ │acces, perforare │ │ │
│ │fâşii cu goluri; │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│101.3. │-poduri metalice:│ │ │
│ │întreţinerea │ │ │
│ │vopselei prin │ │ │
│ │completări pe │ │ │
│ │suprafeţe │ │ │
│ │izolate, │ │ │
│ │îndreptarea │ │ │
│ │elementelor │ │ │
│ │deformate, │ │ │
│ │curăţarea │ │ │
│ │nodurilor, a │ │ │
│ │aparatelor de │ │ │
│ │reazem şi a │ │ │
│ │celorlalte │ │ │
│ │accesorii, │ │ │
│ │degajarea │ │ │
│ │gunoaielor din │ │ │
│ │jurul montanţilor│Referent de │ │
│ │şi a │specialitate │ │
│ │diagonalelor, │inginer │ │
│ │revopsiri ale │construcţii/ │ │
│ │parapetelor; │şef district │ │
│ │-întreţinerea │drumuri, │D.R.D.P. │
│ │albiilor din zona│poduri/şef │ │
│ │podurilor: │sector │ │
│ │înlăturarea din │drumuri, │ │
│ │albii a │poduri │ │
│ │depunerilor, │ │ │
│ │drajonilor şi a │ │ │
│ │plantaţiilor care│ │ │
│ │împiedică │ │ │
│ │scurgerea apelor,│ │ │
│ │curăţarea de │ │ │
│ │răgălii a │ │ │
│ │infrastructurilor│ │ │
│ │şi a albiilor, │ │ │
│ │spargerea gheţii │ │ │
│ │şi dirijarea │ │ │
│ │sloiurilor şi a │ │ │
│ │flotanţilor, │ │ │
│ │reparaţii izolate│ │ │
│ │la pragurile de │ │ │
│ │fund şi la │ │ │
│ │apărările de │ │ │
│ │maluri; │ │ │
│ ├─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │- întreţinerea │Referent de │ │
│ │podeţelor: │specialitate │ │
│ │reparaţii izolate│inginer │ │
│ │la coronamentele │construcţii/ │ │
│ │aripilor, camere │şef district │ │
│ │de liniştire, │drumuri, │S.D.N. │
│ │peree, desfundări│poduri/şef │ │
│ │şi decolmatări de│sector │ │
│ │podeţe, inclusiv │drumuri, │ │
│ │în perioada de │poduri │ │
│ │dezgheţ; │ │ │
├────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │- întreţinerea │ │ │
│ │tunelurilor: │Referent de │ │
│ │reparaţii izolate│specialitate │ │
│ │ale căii şi │inginer │ │
│ │cămăşuielilor, │construcţii/ │ │
│ │asigurarea │şef district │D.R.D.P. │
│ │scurgerii apelor,│drumuri, │ │
│ │întreţinerea │poduri/şef │ │
│ │iluminatului │sector │ │
│ │electric, a │drumuri, │ │
│ │porţilor de la │poduri │ │
│ │intrare. │ │ │
├────────────┼─────────────────┴─────────────┴───────────┤
│102. │Întreţinerea curentă pe timp de iarnă │
│ │(specifică tuturor categoriilor de drumuri)│
├────────────┼─────────────────┬─────────────┬───────────┤
│ │Pregătirea │ │ │
│ │drumurilor pentru│ │ │
│ │sezonul de iarnă │ │ │
│ │şi la ieşirea din│ │ │
│ │iarnă cuprinde: │ │ │
│ │curăţiri de │ │ │
│ │şanţuri, tăieri │ │ │
│ │de cavalieri şi │ │ │
│ │corectarea │ │ │
│ │taluzurilor │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │înlăturarea │ │ │
│ │cauzelor care │ │ │
│ │provoacă │ │ │
│ │înzăpezirea, │ │ │
│ │amenajarea de │ │ │
│ │locaşe pentru │ │ │
│ │depozitarea │ │ │
│ │materialului │ │ │
│ │antiderapant în │Referent de │ │
│ │puncte │specialitate │ │
│ │periculoase, │inginer │ │
│ │platforme pentru │construcţii/ │ │
│ │depozitarea │şef district │ │
│102.1. │materialelor în │drumuri, │S.D.N. │
│ │depozite │poduri/şef │ │
│ │intermediare, │sector │ │
│ │înlăturarea │drumuri, │ │
│ │obstacolelor care│poduri │ │
│ │ar putea provoca │ │ │
│ │înzăpezirea │ │ │
│ │drumurilor │ │ │
│ │(buruieni, │ │ │
│ │mărăcini, tufe, │ │ │
│ │garduri vii, │ │ │
│ │etc.), instalarea│ │ │
│ │şi completarea │ │ │
│ │semnalizării │ │ │
│ │specifice pe timp│ │ │
│ │de iarnă, │ │ │
│ │plombarea │ │ │
│ │gropilor, │ │ │
│ │inclusiv │ │ │
│ │aprovizionarea cu│ │ │
│ │mixtură stocabilă│ │ │
│ │sau cu materiale │ │ │
│ │componente pentru│ │ │
│ │plombarea │ │ │
│ │gropilor. │ │ │
├────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Montarea │ │ │
│ │panourilor de │ │ │
│ │parazăpezi │Referent de │ │
│ │cuprinde: montare│specialitate │ │
│ │- demontare, │inginer │ │
│ │transport, │construcţii/ │ │
│102.4. │revizie şi │şef district │S.D.N. │
│ │întreţinere la │drumuri, │ │
│ │teren, repararea │poduri/şef │ │
│ │şi depozitarea │sector │ │
│ │panourilor de │drumuri, │ │
│ │parazăpezi şi a │poduri │ │
│ │accesoriilor │ │ │
│ │respective. │ │ │
├────────────┴─────────────────┴─────────────┴───────────┤
│C. LUCRĂRI ŞI SERVICII PRIVIND ÎNTREŢINEREA PERIODICĂ A │
│DRUMURILOR DE INTERES NAŢIONAL │
├────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│107. │Siguranţa rutieră │
├────────────┼─────────────────┬─────────────┬───────────┤
│ │Montarea pe drum │ │ │
│ │a indicatoarelor │ │ │
│ │rutiere, │Referent de │ │
│ │stâlpilor, │specialitate │ │
│ │consolelor, │inginer │ │
│ │portalurilor, │construcţii/ │ │
│107.2. │stâlpişorilor de │şef district │S.D.N. │
│ │dirijare, │drumuri, │ │
│ │parapetelor, │poduri/şef │ │
│ │butonilor │sector │ │
│ │reflectorizanţi, │drumuri, │ │
│ │plăcuţelor │poduri │ │
│ │reflectorizante, │ │ │
│ │etc. │ │ │
├────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Referent de │ │
│ │ │specialitate │ │
│ │Executarea │inginer │ │
│ │marcajelor │construcţii/ │ │
│107.3. │longitudinale, │şef district │S.D.N. │
│ │laterale şi │drumuri, │ │
│ │transversale │poduri/şef │ │
│ │ │sector │ │
│ │ │drumuri, │ │
│ │ │poduri │ │
├────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Amenajarea │Referent de │ │
│ │locurilor de │specialitate │ │
│ │parcare inclusiv │inginer │ │
│ │procurarea │construcţii/ │ │
│107.4. │dotărilor (coşuri│şef district │D.R.D.P. │
│ │de gunoi, mese, │drumuri, │ │
│ │bănci, │poduri/şef │ │
│ │jardiniere, │sector │ │
│ │etc.). │drumuri, │ │
│ │ │poduri │ │
├────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Amenajările │ │ │
│ │intersecţiilor şi│ │ │
│ │eliminarea │ │ │
│ │punctelor │Referent de │ │
│ │periculoase, prin│specialitate │ │
│ │lucrări care nu │inginer │ │
│ │afectează │construcţii/ │ │
│107.5. │elementele │şef district │D.R.D.P. │
│ │geometrice sau │drumuri, │ │
│ │sistemul rutier │poduri/şef │ │
│ │al drumului │sector │ │
│ │(semaforizare, │drumuri, │ │
│ │montare de │poduri │ │
│ │borduri │ │ │
│ │denivelate, │ │ │
│ │etc.). │ │ │
├────────────┼─────────────────┴─────────────┴───────────┤
│108. │Plantaţii rutiere │
├────────────┼─────────────────┬─────────────┬───────────┤
│ │Întreţinerea, │ │ │
│ │completările şi │ │ │
│ │defrişările de │ │ │
│ │plantaţii pe zona│ │ │
│ │şi în spaţiile │ │ │
│ │verzi: curăţirea │ │ │
│ │plantaţiilor de │ │ │
│ │ramuri uscate, │ │ │
│ │lăstari şi │ │ │
│ │drajoni, tăierea │ │ │
│ │pentru regenerare│ │ │
│ │sau corectarea │ │ │
│ │coroanei, │ │ │
│ │executarea şi │ │ │
│ │verificarea │ │ │
│ │legăturilor la │ │ │
│ │tutorii │ │ │
│ │plantaţiei tinere│ │ │
│ │şi ale │ │ │
│ │învelişului de │ │ │
│ │protecţie contra │Referent de │ │
│ │rozătoarelor, │specialitate │ │
│ │precum şi │inginer │ │
│ │completarea │construcţii/ │ │
│108.2. │tutorilor lipsă, │şef district │S.D.N. │
│ │săparea în jurul │drumuri, │ │
│ │arborilor de pe │poduri/şef │ │
│ │zonă, formarea │sector │ │
│ │lighenelor, │drumuri, │ │
│ │udarea şi │poduri │ │
│ │muşuroirea la │ │ │
│ │plantaţiile │ │ │
│ │tinere, │ │ │
│ │combaterea │ │ │
│ │dăunătorilor la │ │ │
│ │plantaţii, │ │ │
│ │completarea │ │ │
│ │plantaţiei pe │ │ │
│ │zona şi în │ │ │
│ │perdelele de │ │ │
│ │protecţie, │ │ │
│ │tăierea arborilor│ │ │
│ │atacaţi de boli, │ │ │
│ │bătrâni, uscaţi, │ │ │
│ │deformaţi sau │ │ │
│ │rupţi, precum şi │ │ │
│ │a celor care │ │ │
│ │afectează │ │ │
│ │siguranţa │ │ │
│ │circulaţiei; │ │ │
├────────────┼─────────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │
│ │clădirilor │ │ │
│ │proprii prin │ │ │
│ │lucrări de: │ │ │
│ │zugrăveli, │ │ │
│ │vopsitorie, │ │ │
│ │întreţineri la │Referent de │ │
│ │acoperiş, │specialitate │ │
│ │inclusiv │inginer │ │
│ │înlocuirea │construcţii/ │ │
│109. │învelitorii, │şef district │D.R.D.P. │
│ │tâmplărie, │drumuri, │ │
│ │refacerea │poduri/şef │ │
│ │sobelor, │sector │ │
│ │înlocuirea │drumuri, │ │
│ │elementelor de │poduri │ │
│ │tâmplărie, │ │ │
│ │revizuirea │ │ │
│ │instalaţiilor │ │ │
│ │termice, sanitare│ │ │
│ │şi electrice, │ │ │
│ │etc. │ │ │
└────────────┴─────────────────┴─────────────┴───────────┘


    Tabelul Nr. 2
                                         LISTA
               lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea periodică a drumurilor de interes naţional prevăzute în
           reglementarea tehnică "Normativ privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice" - indicativ AND 554,
                           capitolul C, cu recepţie în două etape

┌────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────┐
│ │Lucrări de │Urmărirea │Stabilirea │
│Indicativ / │recepţionat/ │execuţiei │componenţei│
│subindicativ│Denumirea │lucrărilor │comisiei de│
│ │activităţii │ │recepţie │
├────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┤
│C. LUCRĂRI ŞI SERVICII PRIVIND ÎNTREŢINEREA PERIODICĂ A│
│DRUMURILOR DE INTERES NAŢIONAL │
├────────────┬──────────────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │-C.N.A.I.R.│
│ │ │Diriginte │Central │
│ │ │de şantier/│sau │
│ │Tratamente │operator │-D.R.D.P. │
│103. │bituminoase │economic de│pentru │
│ │ │consultanţă│lucrările │
│ │ │specializat│executate │
│ │ │ │în regie │
│ │ │ │proprie │
├────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │-C.N.A.I.R.│
│ │ │Diriginte │Central │
│ │ │de şantier/│sau │
│ │Straturi │operator │-D.R.D.P. │
│104. │bituminoase foarte│economic de│pentru │
│ │subţiri │consultanţă│lucrările │
│ │ │specializat│executate │
│ │ │ │în regie │
│ │ │ │proprie │
├────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │-C.N.A.I.R.│
│ │ │Diriginte │Central │
│ │ │de şantier/│sau │
│ │ │operator │-D.R.D.P. │
│105. │Covoare asfaltice │economic de│pentru │
│ │ │consultanţă│lucrările │
│ │ │specializat│executate │
│ │ │ │în regie │
│ │ │ │proprie │
├────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Reciclarea in situ│ │-C.N.A.I.R.│
│ │a îmbrăcămintei │Diriginte │Central │
│ │bituminoase, cu │de şantier/│sau │
│ │strat de rulare │operator │-D.R.D.P. │
│106. │din tratament, │economic de│pentru │
│ │straturi │consultanţă│lucrările │
│ │bituminoase foarte│specializat│executate │
│ │subţiri sau │ │în regie │
│ │covoare asfaltice │ │proprie │
├────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Pietruirea │ │ │
│ │drumurilor din │ │ │
│ │pământ: lucrări de│ │ │
│ │terasamente pentru│ │ │
│ │corectarea │ │ │
│ │traseului în plan,│ │-C.N.A.I.R.│
│ │profil │Diriginte │Central │
│ │longitudinal şi │de şantier/│sau │
│ │profil │operator │-D.R.D.P. │
│110. │transversal, │economic de│pentru │
│ │inclusiv şanţuri, │consultanţă│lucrările │
│ │acostamente, │specializat│executate │
│ │taluzuri, │ │în regie │
│ │aprovizionarea, │ │proprie │
│ │aşternerea şi │ │ │
│ │cilindrarea cu │ │ │
│ │material pietros │ │ │
│ │sau cu alte │ │ │
│ │materiale clasice.│ │ │
├────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Protejarea │ │ │
│111. │corpului şi a │ │ │
│ │platformei │ │ │
│ │drumului │ │ │
├────────────┼──────────────────┤ │ │
│ │Amenajări şi │ │ │
│ │completări de │ │ │
│ │acostamente, │ │ │
│ │inclusiv benzi de │ │ │
│ │încadrare: │ │ │
│111.1. │stabilizarea şi │ │ │
│ │impermeabilizarea │ │ │
│ │acostamentelor, │ │ │
│ │executarea │ │ │
│ │benzilor de │ │ │
│ │încadrare, a │ │ │
│ │acostamentelor. │ │ │
├────────────┼──────────────────┤ │ │
│111.2. │Şanţuri şi rigole │ │ │
│ │pavate. │ │ │
├────────────┼──────────────────┤ │ │
│ │Drenuri, şanţuri │ │ │
│ │de gardă, canale │ │ │
│ │de evacuare: │ │ │
│ │decolmatarea │ │ │
│ │drenurilor, │ │ │
│ │completări de │ │ │
│ │spice şi tronsoane│ │ │
│111.3. │de drenaje, │ │ │
│ │execuţia de │ │ │
│ │drenuri │ │ │
│ │longitudinale şi │ │ │
│ │transversale de │ │ │
│ │volum mic; şanţuri│ │ │
│ │de gardă şi canale│Diriginte │ │
│ │de evacuare. │de şantier/│ │
├────────────┼──────────────────┤operator │- D.R.D.P. │
│ │Corecţii locale de│economic de│ │
│111.4. │albii şi torenţi, │consultanţă│ │
│ │în lungime de până│specializat│ │
│ │la 200 m │ │ │
├────────────┼──────────────────┤ │ │
│ │Ziduri de sprijin │ │ │
│ │şi de căptuşire, │ │ │
│ │cu un volum până │ │ │
│ │la 200 mc: │ │ │
│ │refacerea parţială│ │ │
│ │a zidurilor de │ │ │
│ │sprijin sau de │ │ │
│111.5. │căptuşire precum │ │ │
│ │şi executarea de │ │ │
│ │ziduri de sprijin │ │ │
│ │şi de căptuşire în│ │ │
│ │zone unde impune │ │ │
│ │executarea urgenţă│ │ │
│ │pentru asigurarea │ │ │
│ │stabilităţii │ │ │
│ │drumului. │ │ │
├────────────┼──────────────────┤ │ │
│ │Drumuri de acces │ │ │
│ │şi podeţe │ │ │
│ │laterale: │ │ │
│ │executarea de │ │ │
│ │pavaje de piatră │ │ │
│ │brută sau bolovani│ │ │
│ │de râu la │ │ │
│111.6. │drumurile de acces│ │ │
│ │pe o lungime de │ │ │
│ │circa 25-50 m │ │ │
│ │continuată cu │ │ │
│ │împietruire pe │ │ │
│ │25-50 m; │ │ │
│ │executarea de │ │ │
│ │podeţe laterale. │ │ │
├────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │
│ │drumurilor │ │ │
│ │pietruite prin │ │ │
│ │scarificări şi │ │ │
│ │cilindrări cu │ │ │
│ │adaos de material │ │ │
│ │pietros până la │ │ │
│ │600 mc/km: │ │ │
│111.8. │scarificări, │ │ │
│ │reprofilări şi │ │ │
│ │cilindrări cu │ │ │
│ │adaos de material │ │ │
│ │pietros, │ │ │
│ │scarificări │ │ │
│ │complexe ale │ │ │
│ │împietruirilor │ │ │
│ │existente cu adaos│ │ │
│ │de materiale. │ │ │
├────────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │
│ │periodică a │ │ │
│ │podurilor, │ │ │
│ │pasajelor, │ │ │
│ │podeţelor şi a │ │ │
│ │tunelurilor: │ │ │
│ │înlocuirea │ │ │
│ │completă a │ │ │
│ │îmbrăcămintei pe │ │ │
│ │cale şi pe │ │ │
│ │trotuare, │ │ │
│ │înlocuirea │ │ │
│ │hidroizolaţiei pe │ │ │
│ │cale şi pe │ │ │
│ │trotuare, │ │ │
│ │refacerea │ │ │
│ │trotuarelor în │ │ │
│ │soluţia cu tuburi │ │ │
│ │PVC pentru │ │ │
│ │cablări, │ │ │
│ │înlocuirea │ │ │
│ │bordurilor, │ │ │
│ │înlocuirea │ │ │
│ │parapetului mână │ │ │
│ │curentă, montarea │ │ │
│ │parapetului │ │ │
│ │direcţional pe │ │ │
│ │pod, inclusiv pe │ │ │
│ │rampele podurilor,│ │ │
│ │înlocuirea │ │-C.N.A.I.R.│
│ │dispozitivelor │ │Central │
│ │pentru acoperirea │Diriginte │sau │
│ │rosturilor de │de şantier/│-D.R.D.P. │
│112. │dilataţie, │operator │pentru │
│ │înlocuirea │economic de│lucrările │
│ │aparatelor de │consultanţă│executate │
│ │reazem degradate, │specializat│în regie │
│ │refaceri ale │ │proprie │
│ │betonului degradat│ │ │
│ │prin torcretare, │ │ │
│ │cămăşuieli din │ │ │
│ │beton armat ale │ │ │
│ │infrastructurilor,│ │ │
│ │protecţii şi │ │ │
│ │apărări de maluri │ │ │
│ │din gabioane, │ │ │
│ │refacerea │ │ │
│ │casiurilor, a │ │ │
│ │pereelor sfert de │ │ │
│ │con, scărilor de │ │ │
│ │acces, vopsitorie │ │ │
│ │completă la │ │ │
│ │tablierele │ │ │
│ │metalice, │ │ │
│ │continuizarea cu │ │ │
│ │placă de │ │ │
│ │suprabetonare, │ │ │
│ │consolidarea │ │ │
│ │elementelor din │ │ │
│ │beton armat şi din│ │ │
│ │beton │ │ │
│ │precomprimat, │ │ │
│ │efectuarea de │ │ │
│ │profiluri │ │ │
│ │transversale şi │ │ │
│ │longitudinale ale │ │ │
│ │albiei sub poduri,│ │ │
│ │etc. │ │ │
└────────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘


    Tabelul Nr. 3
              COMPONENŢA COMISIILOR DE RECEPŢIE
             pentru drumurile de interes naţional

┌──────────────────────────────────────┐
│A. COMISII STABILITE LA NIVEL │
│C.N.A.I.R. Central │
├──────────────────────────────────────┤
│Preşedinte: │
│- director/director adjunct/şef │
│departament din structura cu atribuţii│
│întreţinerea D.N. şi autostrăzi - │
│C.N.A.I.R./D.R.D.P. │
│Membri: │
│- director/director adjunct/şef │
│department din structura cu atribuţii │
│întreţinerea D.N. şi autostrăzi - │
│D.R.D.P. │
│- responsabil contract/reprezentant │
│din structura care derulează │
│contractul - C.N.A.I.R. şi/sau │
│D.R.D.P. │
│- reprezentant din structura cu │
│atribuţii întreţinerea D.N. şi │
│autostrăzi - C.N.A.I.R. şi/sau │
│D.R.D.P. │
│- reprezentant din structura cu │
│atribuţii calitatea lucrărilor - │
│C.N.A.I.R. şi/sau D.R.D.P. │
│- reprezentant din structura cu │
│atribuţii siguranţa circulaţiei - │
│C.N.A.I.R. şi/sau D.R.D.P. şi/sau │
│S.D.N. │
│- şef S.D.N./adjunct şef S.D.N. │
│- şef sector drumuri, poduri │
│- şef district drumuri, poduri │
│Secretar: │
│- diriginte de şantier │
│Alţi participanţi: │
│- proiectant │
│- executant │
├──────────────────────────────────────┤
│B. COMISII STABILITE LA NIVEL D.R.D.P.│
├──────────────────────────────────────┤
│Preşedinte: │
│-director/director adjunct/şef │
│departament din structura cu atribuţii│
│întreţinerea D.N. şi autostrăzi - │
│D.R.D.P. │
│Membri: │
│- reprezentant din structura cu │
│atribuţii întreţinerea D.N. şi │
│autostrăzi - D.R.D.P. │
│-responsabil contract/reprezentant din│
│structura care derulează contractul - │
│D.R.D.P. │
│-reprezentant din structura cu │
│atribuţii calitatea lucrărilor - │
│D.R.D.P. │
│-reprezentant din structura cu │
│atribuţii siguranţa circulaţiei - │
│D.R.D.P. şi/sau S.D.N. │
│-şef S.D.N./adjunct şef S.D.N. │
│-şef sector drumuri, poduri │
│-şef district drumuri, poduri │
│Secretar: │
│-diriginte de şantier/referent de │
│specialitate inginer construcţii/şef │
│district drumuri, poduri/şef sector │
│drumuri, poduri │
│Alţi participanţi: │
│-proiectant (unde este cazul) │
│-executant │
├──────────────────────────────────────┤
│C. COMISII STABILITE LA NIVEL S.D.N. │
├──────────────────────────────────────┤
│Preşedinte: │
│- şef S.D.N./adjunct şef S.D.N. │
│Membri: │
│- responsabil siguranţa circulaţiei - │
│S.D.N. │
│- şef sector drumuri, poduri │
│- şef district drumuri, poduri │
│Secretar: │
│- referent de specialitate inginer │
│construcţii/şef district drumuri, │
│poduri/şef sector drumuri, poduri │
│Alţi participanţi: │
│- executant │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 1

    pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2, conform art. 15
        COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
        Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri ......
                           PROCES-VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE
                               Nr. ........ din .........
        privind stadiul fizic de execuţie a lucrării aferente obiectivului .............................., la data de .................
        Lucrările s-au executat în cadrul Contractului nr. ................. din ................., încheiat între ................., având calitatea de investitor şi ................., având calitatea de executant.
    1. Lucrarea care face obiectul contractului se identifică după cum urmează:
    - adresa administrativă:
    – număr cadastral/număr topografic, denumire drum, pod, poziţie kilometrică, etc.:
    – număr carte funciară (după caz):

    2. Comisia, numită prin decizia Directorului Regional nr ................. din data de ................., şi-a desfăşurat activitatea de la data ................. până la data ................., fiind formată din:
        Preşedinte: (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a desemnat)
        ..................................

        Membri: (nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)
        ..................................
        ..................................

        Secretar: (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a desemnat)
        ..................................


    3. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea)
        ..................................
        ..................................

    4. Secretariatul a fost asigurat de ................., diriginte de şantier autorizat în domeniul/domeniile ................., autorizaţie nr. .................
    5. Stadiul fizic de execuţie:
        ..................................
        ..................................

    6. Alte menţiuni:
        ..................................
        ..................................

    7. Prezentul proces-verbal, conţinând ..... file şi ..... anexe numerotate, cu un total de ..... file, a fost încheiat astăzi ..........., în ..... exemplare, la ........... (se va menţiona sediul investitorului unde a fost încheiat şi înregistrat).

┌──────────────────────────────────────┐
│Comisia de predare-primire: │
├──────────────────────────────────────┤
│Preşedinte: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Membri: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Secretar: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Au mai fost prezenţi: │
├──────────────────────────────────────┤
│Executant: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
└───────────────────┴──────────────────┘

        *Anexa se va întocmi de către secretarul comisiei de recepţie în formă şi conţinut după caz.

    ANEXA 2

    pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 1, conform art. 27 şi tabelul nr. 2 conform art. 41 alin. (2)
        COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
        Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri .........../
        Secţia de Drumuri Naţionale ...........
                 PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR - ÎN FAZĂ UNICĂ
                            Nr. ... din ...........
        privind execuţia lucrărilor aferente obiectivului ..........., lucrări executate în cadrul Contractului/Notei de comandă nr. ..... din ..........., încheiat/ă între ..........., având calitatea de investitor şi ..........., având calitatea de executant.
    1. Lucrarea care face obiectul contractului/notei de comandă, se identifică după cum urmează:
    - adresa administrativă:
    – număr cadastral / număr topografic, denumire drum, pod, poziţie kilometrică:
    – număr carte funciară (după caz):

    2. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, stabilită de Directorul Regional/Şeful de Secţie Drumuri Naţionale ..........., şi-a desfăşurat activitatea de la data ........... până la data ..........., fiind formată din:
        Preşedinte: (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a desemnat)
        ..................................

        Membri: (nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)
        ..................................
        ..................................

        Secretar: (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a desemnat)
        ..................................


    3. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea)
        ..................................
        ..................................

    4. Secretariatul a fost asigurat de ................, referent de specialitate inginer construcţii/şef district drumuri, poduri/şef sector drumuri, poduri.
    5. Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv cele consemnate la verificările în teren:
    5.1. Capacităţi fizice realizate:
        ................................

    5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr.1 la prezentul proces-verbal:
    5.3. Lucrările au fost complet terminate la data de: ................
    5.4. Cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei a fost/nu a fost completată integral.
        ................................

    5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de ................ lei cu TVA şi de ................ lei fără TVA.
    5.6. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit lucrarea):
        ................................

    5.7. Obiecţiunile scrise, ataşate procesului-verbal de recepţie ca parte componentă a acestuia, au fost formulate de către:
        ................................
        (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a / i-a desemnat)


    6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide ................ (se va completa ADMITEREA RECEPŢIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR - ÎN FAZĂ UNICĂ sau RESPINGEREA RECEPŢIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR - ÎN FAZĂ UNICĂ).
    7. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:
        ..................................
        ..................................

    8. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:
        ..................................
        ..................................

    9. Prezentul proces-verbal, conţinând .... file şi ..... anexe numerotate, cu un total de ..... file, a fost încheiat astăzi ..............., în ..... exemplare, la ............... (se va menţiona sediul investitorului unde a fost încheiat şi înregistrat).
    10. Alte menţiuni: (se vor înscrie alte observaţii ce sunt specifice obiectivului recepţionat şi nu au putut fi identificate ca menţiuni generale).
        ..................................
        ..................................


┌──────────────────────────────────────┐
│Comisia de predare-primire: │
├──────────────────────────────────────┤
│Preşedinte: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Membri: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Secretar: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Au mai fost prezenţi: │
├──────────────────────────────────────┤
│Executant: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
└───────────────────┴──────────────────┘

        *Anexa se va întocmi de către secretarul comisiei de recepţie în formă şi conţinut după caz.

    ANEXA 3

    pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 1, conform art. 31 alin. (3) şi tabelul nr. 2, conform art. 45 alin. (3)
        COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
        Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri .........../
        Secţia de Drumuri Naţionale ..........
                             PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE
          a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor - în fază unică
                             Nr. ... din ...............
        privind execuţia lucrărilor aferente obiectivului ..............., lucrări executate în cadrul Contractului/Notei de comandă nr. ..... din ..............., încheiat/ă între ..............., având calitatea de investitor şi ..............., având calitatea de executant.
    1. Lucrarea care face obiectul contractului/notei de comandă se identifică după cum urmează:
    - adresa administrativă:
    – număr cadastral / număr topografic, denumire drum, pod, poziţie kilometrică:
    – număr carte funciară (după caz):

    2. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, stabilită de Directorul Regional/Şeful de Secţie Drumuri Naţionale ..............., şi-a desfăşurat activitatea de la data ............... până la data ..............., fiind formată din:
        Preşedinte: (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a desemnat)
        ..................................

        Membri: (nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)
        ..................................
        ..................................

        Secretar: (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a desemnat)
        ..................................


    3. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea)
        ..................................
        ..................................

    4. Secretariatul a fost asigurat de ..............., referent de specialitate inginer construcţii/şef district drumuri, poduri/şef sector drumuri, poduri.
    5. Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv cele consemnate la verificările în teren:
    5.1. Capacităţi fizice realizate:
        ..............................

    5.2. Nu au fost finalizate/executate lucrările şi cantităţile de lucrări cuprinse în lista din anexa nr.1 la prezentul proces-verbal.
    5.3. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr.2 la prezentul proces-verbal au fost realizate necorespunzător şi nu respectă prevederile caietului de sarcini, prezintă neconformităţi sau vicii/defecţiuni a căror remediere este de durată şi strict necesară pentru asigurarea utilităţii obiectivului conform destinaţiei preconizate.
    5.4. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (expertize tehnice, încercări suplimentare, alte teste şi documente, etc.):
        ..............................


    6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide SUSPENDAREA PROCESULUI DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR - ÎN FAZĂ UNICĂ, stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de .... zile.
    7. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:
        ..............................

    8. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:
        ..............................

    9. Prezentul proces-verbal, conţinând ... file şi ... anexe numerotate, cu un total de ... file, a fost încheiat astăzi ..............., în .... exemplare, la ............... (se va menţiona sediul investitorului unde a fost încheiat şi înregistrat).
    10. Alte menţiuni: (se vor înscrie alte observaţii ce sunt specifice obiectivului recepţionat şi nu au putut fi identificate ca menţiuni generale).
        ..............................


┌──────────────────────────────────────┐
│Comisia de predare-primire: │
├──────────────────────────────────────┤
│Preşedinte: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Membri: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Secretar: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Au mai fost prezenţi: │
├──────────────────────────────────────┤
│Executant: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
└───────────────────┴──────────────────┘

        *Anexa se va întocmi de către secretarul comisiei de recepţie în formă şi conţinut după caz.

    ANEXA 4

    pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2, conform art. 41 alin. (3)
        COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
        Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri .............
        APROB ADMITEREA/RESPINGEREA
        Director General/Director Regional
        Nume şi prenume ...........
        Data: ..............
               PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
                        Nr. ... din ............
        privind execuţia lucrărilor aferente obiectivului ............, lucrări executate în cadrul Contractului nr. ... din ............, încheiat între ............, având calitatea de investitor şi ............, având calitatea de executant.
    1. Lucrarea care face obiectul contractului se identifică după cum urmează:
    - adresa administrativă:
    – număr cadastral / număr topografic, denumire drum, pod, poziţie kilometrică:
    – număr carte funciară (după caz):

    2. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, numită prin decizia Directorului General al C.N.A.I.R. S.A./Directorului Regional nr ........ din data de ........, şi-a desfăşurat activitatea de la data .......... până la data ........., fiind formată din:
        Preşedinte: (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a desemnat)
        ..................................

        Membri: (nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)
        ..................................
        ..................................

        Secretar: (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a desemnat)
        ..................................


    3. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea)
        ..................................
        ..................................

    4. Secretariatul a fost asigurat de ............., diriginte de şantier autorizat în domeniul/domeniile ............., autorizaţia nr. .............
    5. Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv cele consemnate la verificările în teren:
    5.1. Capacităţi fizice realizate:
        .......................................

    5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr.1 la prezentul proces-verbal:
    5.3. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr.2 la prezentul proces-verbal prezintă vicii/defecţiuni care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor pot afecta utilizarea construcţiei, caz în care se impun expertize tehnice, refaceri de lucrări şi altele.
    5.4. Valoarea finală a lucrărilor executate este de ............. lei cu TVA şi de ............. lei fără TVA.
    5.5. Perioada de garanţie
    5.6. Obiecţiunile scrise, ataşate procesului-verbal de recepţie ca parte componentă a acestuia, au fost formulate de către:
        ..........................
        (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a / i-a desemnat)


    6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide ............. (se va completa ADMITEREA RECEPŢIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR sau RESPINGEREA RECEPŢIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR).
    7. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:
        ..................................
        ..................................

    8. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:
        ..................................
        ..................................

    9. Prezentul proces-verbal, conţinând ..... file şi ..... anexe numerotate, cu un total de ..... file, a fost încheiat astăzi ............, în ..... exemplare, la ............ (se va menţiona sediul investitorului unde a fost încheiat şi înregistrat).
    10. Alte menţiuni: (se vor înscrie alte observaţii ce sunt specifice obiectivului recepţionat şi nu au putut fi identificate ca menţiuni generale)
        ..................................
        ..................................


┌──────────────────────────────────────┐
│Comisia de predare-primire: │
├──────────────────────────────────────┤
│Preşedinte: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Membri: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Secretar: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Au mai fost prezenţi: │
├──────────────────────────────────────┤
│Executant: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
└───────────────────┴──────────────────┘

        *Anexa se va întocmi de către secretarul comisiei de recepţie în formă şi conţinut după caz.

    ANEXA 5

    pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2, conform art. 45 alin. (4)
        COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri ..........
        AM LUAT CUNOŞTINŢĂ
        Director General/Director Regional
        Nume şi prenume ..........
        Data: ..........
                           PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE
               a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor
                                 Nr. ..... din ......
        privind execuţia lucrărilor aferente obiectivului ............, lucrări executate în cadrul Contractului nr. ..... din ............, încheiat între ........, având calitatea de investitor şi ............, având calitatea de executant.
    1. Lucrarea care face obiectul contractului se identifică după cum urmează:
    - adresa administrativă:
    – număr cadastral / număr topografic, denumire drum, pod, poziţie kilometrică:
    – număr carte funciară (după caz):

    2. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor, numită prin decizia Directorului General al C. N.A.I.R. S.A./Directorului Regional nr. ...... din data de ........., şi-a desfăşurat activitatea de la data ......... până la data ........., fiind formată din:
        Preşedinte: (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a desemnat)
        ..................................

        Membri: (nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)
        ..................................
        ..................................

        Secretar: (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a desemnat)
        ..................................


    3. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea)
        ..................................
        ..................................

    4. Secretariatul a fost asigurat de .........., diriginte de şantier autorizat în domeniul/domeniile .........., autorizaţia nr. ..........
    5. Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor, inclusiv cele consemnate la verificările în teren:
        ..............................
    5.1. Capacităţi fizice realizate:
        ..............................

    5.2. Nu au fost finalizate/executate lucrările şi cantităţile de lucrări cuprinse în lista din anexa nr.1 la prezentul proces-verbal.
    5.3. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr.2 la prezentul proces-verbal au fost realizate necorespunzător şi nu respectă prevederile documentaţiei tehnice în fază unică şi a caietelor de sarcini, prezintă neconformităţi sau vicii/defecţiuni a căror remediere este de durată şi strict necesară pentru asigurarea utilităţii obiectivului conform destinaţiei preconizate.
    5.4. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (expertize tehnice, încercări suplimentare, alte teste şi documente, etc.):
        ........................................


    6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide SUSPENDAREA PROCESULUI DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR, stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de ...... zile.
    7. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:
        ....................

    8. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:
        ....................

    9. Prezentul proces-verbal, conţinând ..... file şi ..... anexe numerotate, cu un total de ..... file, a fost încheiat astăzi .........., în ..... exemplare, la .......... (se va menţiona sediul investitorului unde a fost încheiat şi înregistrat).
    10. Alte menţiuni: (se vor înscrie alte observaţii ce sunt specifice obiectivului recepţionat şi nu au putut fi identificate ca menţiuni generale).
        ..............................


┌──────────────────────────────────────┐
│Comisia de predare-primire: │
├──────────────────────────────────────┤
│Preşedinte: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Membri: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Secretar: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Au mai fost prezenţi: │
├──────────────────────────────────────┤
│Executant: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
└───────────────────┴──────────────────┘

        *Anexa se va întocmi de către secretarul comisiei de recepţie în formă şi conţinut după caz.

    ANEXA 6

    pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2, conform art. 55
        COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri ..........
        APROB ADMITEREA/RESPINGEREA
        Director General/Director Regional
        Nume şi prenume ..........
        Data: ..........
                     PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ
                          Nr. ... din .......
        privind execuţia lucrărilor aferente obiectivului .........., lucrări executate în cadrul Contractului nr. ..... din .........., încheiat între .........., având calitatea de investitor şi .........., având calitatea de executant.
    1. Lucrarea care face obiectul contractului se identifică după cum urmează:
    - adresa administrativă:
    – număr cadastral / număr topografic, denumire drum, pod, poziţie kilometrică:
    – număr carte funciară (după caz):

    2. Lucrările au fost supuse recepţiei la terminarea lucrărilor şi prin Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. ..... din data de .........., comisia de recepţie a decis:
        ....................
    3. Termenul de garanţie al lucrărilor este de ..... .
    4. Comisia de recepţie finală, numită prin decizia Directorului General al C.N.A.I.R.S.A./Directorului Regional nr. ..... din data de ..........., şi-a desfăşurat activitatea de la data ......... până la data .........., fiind formată din:
        Preşedinte: (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a desemnat)
        ..................................

        Membri: (nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)
        ..................................
        ..................................

        Secretar: (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a desemnat)
        ..................................


    5. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea)
        ..................................
        ..................................

    6. Secretariatul a fost asigurat de ..........., diriginte de şantier autorizat în domeniul/domeniile ........., autorizaţia nr. ..........
    7. În urma examinării lucrărilor aferente obiectivului şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei, comisia de recepţie finală a constatat următoarele:
    7.1. Lucrările au fost complet terminate la data de .......
    7.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr.1 la prezentul proces-verbal:
    7.3. Cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei şi fişa de date sintetice au fost/nu au fost completate integral.
    7.4. Lucrările aferente obiectivului s-au comportat/nu s-au comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ......... până în prezent, respectiv pe o durată de ..... luni, viciile/defecţiunile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a lucrării constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.
    7.5. Obiecţiunile scrise, ataşate procesului-verbal de recepţie ca parte componentă a acestuia, au fost formulate de către:
        ..................................
        (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a / i-a desemnat)


    8. În urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide .............. (se va completa ADMITEREA RECEPŢIEI FINALE sau RESPINGEREA RECEPŢIEI FINALE).
    9. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:
        ..................................

    10. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:
        ..................................

    11. Prezentul proces-verbal, conţinând ..... file şi ..... anexe numerotate, cu un total de ..... file, a fost încheiat astăzi .............., în ..... exemplare, la .............. (se va menţiona sediul investitorului unde a fost încheiat şi înregistrat).
    12. Alte menţiuni: (se vor înscrie alte observaţii ce sunt specifice obiectivului recepţionat şi nu au putut fi identificate ca menţiuni generale).
        ..................................


┌──────────────────────────────────────┐
│Comisia de predare-primire: │
├──────────────────────────────────────┤
│Preşedinte: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Membri: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Secretar: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Au mai fost prezenţi: │
├──────────────────────────────────────┤
│Executant: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
└───────────────────┴──────────────────┘

        *Anexa se va întocmi de către secretarul comisiei de recepţie în formă şi conţinut după caz.

    ANEXA 7

    pentru lucrările şi serviciile de întreţinere a drumurilor de interes naţional prevăzute în tabelul nr. 2, conform art. 58 alin. (3)
        COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri ........
        AM LUAT CUNOŞTINŢĂ
        Director General/Director Regional
        Nume şi prenume ........
        Data: ..........
                   PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE
                 a procesului de recepţie finală
                      Nr. ... din ........
        privind execuţia lucrărilor aferente obiectivului ..........., lucrări executate în cadrul Contractului nr. ..... din ..........., încheiat între ..........., având calitatea de investitor şi ..........., având calitatea de executant.
    1. Lucrarea care face obiectul contractului se identifică după cum urmează:
    - adresa administrativă:
    – număr cadastral / număr topografic, denumire drum, pod, poziţie kilometrică:
    – număr carte funciară (după caz):

    2. Lucrările au fost supuse recepţiei la terminarea lucrărilor şi prin Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. ..... din data de ..........., comisia de recepţie a decis:
        ......................

    3. Termenul de garanţie al lucrărilor este de ...........
    4. Comisia de recepţie finală, numită prin decizia Directorului General al C.N.A.I.R.S.A./Directorului Regional nr ........... din data de ..........., şi-a desfăşurat activitatea de la data ........... până la data ..........., fiind formată din:
        Preşedinte: (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a desemnat)
        ..................................

        Membri: (nume şi prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)
        ..................................
        ..................................

        Secretar: (nume şi prenume, autoritatea publică care l-a desemnat)
        ..................................


    5. Au mai fost prezenţi: (nume şi prenume, calitatea)
        ..................................
        ..................................

    6. Secretariatul a fost asigurat de ............. diriginte de şantier autorizat în domeniul/domeniile ............., autorizaţia nr. .............
    7. În urma examinării lucrărilor aferente obiectivului şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei, comisia de recepţie finală a constatat următoarele:
    7.1. Lucrările au fost complet terminate la data de .............
    7.2. Lucrările aferente obiectivului nu s-au comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ............. până în prezent, respectiv pe o durată de ..... luni, viciile/defecţiunile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a lucrării constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr.1 la prezentul proces-verbal.

    8. În urma constatărilor făcute, comisia de recepţie decide SUSPENDAREA PROCESULUI DE RECEPŢIE FINALĂ, stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de ..... zile.
    9. Comisia de recepţie motivează decizia luată prin:
        ..........................

    10. Comisia de recepţie recomandă luarea următoarelor măsuri:
        ..........................

    11. Prezentul proces-verbal, conţinând ..... file şi ..... anexe numerotate, cu un total de ..... file, a fost încheiat astăzi ............., în .... exemplare, la ............. (se va menţiona sediul investitorului unde a fost încheiat şi înregistrat).
    12. Alte menţiuni: (se vor înscrie alte observaţii ce sunt specifice obiectivului recepţionat şi nu au putut fi identificate ca menţiuni generale)
        ..........................


┌──────────────────────────────────────┐
│Comisia de predare-primire: │
├──────────────────────────────────────┤
│Preşedinte: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Membri: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Secretar: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Au mai fost prezenţi: │
├──────────────────────────────────────┤
│Executant: │
├───────────────────┬──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│………………………………………. │………………………………………. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│(nume şi prenume) │(semnătura) │
└───────────────────┴──────────────────┘

        *Anexa se va întocmi de către secretarul comisiei de recepţie în formă şi conţinut după caz.

    ANEXA 8

    Conţinutul-cadru al cărţii tehnice a lucrării aferente construcţiei
    I. Fişa de date sintetice
    II. Capitolul A *): Documentaţia tehnică în fază unică
    III. Capitolul B *): Documentaţia privind execuţia
    IV. Capitolul C *): Documentaţia privind recepţia
        CAP. A *: Documentaţia tehnică în fază unică
        ..........................
        ..........................

        Capitolul B *: Documentaţia privind execuţia
        ..........................
        ..........................

        Capitolul C *: Documentaţia privind recepţia
        ..........................
        ..........................

        *) Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

    FIŞA DE DATE SINTETICE
    1. Obiectul lucrării
        Denumire: ..........................
        Localizare: ..........................

    2. Investitorul
        Denumire: ..........................
        Adresa: ..........................

    3. Delegaţii investitorului cu sarcini de verificare a calităţii lucrării
        Numele şi prenumele: ..........................
        Funcţia: ..........................
        Atribuţia: ..........................

    4. Elaboratorul documentaţiei tehnice în fază unică
    a) Serviciul Proiectare
        Denumire: ..........................
        Adresa: ..........................

    b) Şef Serviciul Proiectare
        Numele şi prenumele: ..........................


    5. Executantul lucrării
    a) Executant
    - Executant general
        Denumire: ..........................
        Adresa: ..........................

    – Asociat
        Specialitatea: ..........................
        Denumire: ..........................
        Adresa: ..........................


    b) Şef de şantier
        Numele şi prenumele: ..........................

    c) Şef punct de lucru
        Numele şi prenumele: ..........................


    6. Modificări intervenite în datele de la pct. 1-6:
        Se va scrie modificarea şi data la care se efectuează aceasta.

    7. Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor
        Numele şi prenumele: ..........................
        Calitatea: ..........................
        Unitatea de care aparţin: ..........................

    8. Comisia de recepţie finală
        Numele şi prenumele: ..........................
        Calitatea: ..........................
        Unitatea de care aparţin: ..........................

    9. Data începerii execuţiei
    10. Data terminării lucrărilor
    11. Data admiterii recepţiei la terminarea lucrărilor
    12. Data admiterii recepţiei finale
    13. Alte date
        *Anexa se va întocmi de către dirigintele de şantier autorizat în formă şi conţinut după caz.

    ANEXA 9

                            NORME DE ÎNTOCMIRE
              a cărţii tehnice a lucrării aferentă construcţiei
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei se compune din ansamblul de documente referitoare la documentaţia tehnică în fază unică, execuţia lucrării, recepţia şi urmărirea comportării în exploatare pe perioada de garanţie.
    2. Carte tehnică se definitivează înainte de recepţia finală.
    3. Cartea tehnică, după întocmire, se păstrează pentru fiecare obiect de construcţii de către investitor.
    4. Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte de către investitor pentru toate lucrările de întreţinere.
    CAP. II
    Cuprinsul cărţii tehnice a lucrării aferente construcţiei
    5. Cartea tehnică a lucrării conţine documentaţia de bază şi centralizatorul cu părţile sale componente.
    6. Documentaţia de bază va cuprinde următoarele capitole:
    - Capitolul A: Documentaţia tehnică în fază unică;
    – Capitolul B: Documentaţia privind execuţia;
    – Capitolul C: Documentaţia privind recepţia.

    7. Documentaţia tehnică în fază unică (CAPITOLUL A) va cuprinde:
    a. memoriu tehnic care cuprinde descrierea lucrărilor propuse;
    b. programul de urmărire a calităţii lucrărilor pe faze de execuţie;
    c. antemăsurătoare, deviz pe articole de lucrări;
    d. caietele de sarcini privind execuţia lucrărilor şi anexele acestora;
    e. piese desenate;
    f. avizul C.T.E. al documentaţiei tehnice în fază unică;
    g. contractul de lucrări şi documentele contractului;
    h. clarificările din perioada de evaluare.

    8. Documentaţia privind execuţia (CAPITOLUL B) va cuprinde:
    a. ordinul de începere a lucrărilor;
    b. procesul-verbal de predare a amplasamentului şi reperului de nivelment general;
    c. graficul de execuţie;
    d. deciziile de numire a personalului tehnic responsabil cu execuţia;
    e. programul de urmărire a calităţii pe faze de execuţie;
    f. avizul privind instituirea restricţiilor de circulaţie;
    g. plan control calitate verificări şi încercări;
    h. proceduri de execuţie;
    i. înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane/aşternere mixturi asfaltice, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de recepţie calitativă, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicări şi dispoziţii de şantier, procesele-verbale de prelevare probe etc.), şi orice alt document aferent execuţiei lucrărilor;
    j. situaţia de plată a lucrărilor efectuate, foaia de ataşament, jurnalul de activitate zilnică, tabelul de măsurători privind lucrările executate;
    k. expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de prescripţiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greşeli de execuţie;
    l. caietele de ataşament, jurnalul principalelor evenimente (inundaţii, cutremure, temperaturi excesive etc.);
    m. comunicare privind terminarea lucrărilor.

    9. Documentaţia tehnică privind recepţia (CAPITOLUL C) va cuprinde:
    a. deciziile de numire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi finală;
    b. adresele de convocare a membrilor comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi finală, şi a invitaţilor;
    c. referatele întocmite de proiectant şi dirigintele de şantier/operatorul economic de consultanţă specializat cu privire la modul în care a fost executată lucrarea şi, respectiv cu privire la urmărirea comportării în exploatare a lucrării, pe perioada de garanţie;
    d. procesele-verbale de recepţie (la terminarea lucrărilor şi finală), precum şi alte acte anexate acestora - pe care comisiile de recepţie le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei;
    e. alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepţie prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor obţinute şi a modului de rezolvare;
    f. rapoartele de inspecţii periodice ale lucrărilor aflate în perioada de garanţie, întocmite de dirigintele de şantier/operatorul economic de consultanţă specializat;
    g. actele de constatare a unor deficienţe apărute după recepţia la terminarea lucrărilor şi măsurile de intervenţie luate;
    h. documentele privind execuţia lucrărilor de remediere efectuate în perioada de garanţie a lucrărilor.

    10. Actele ce formează documentaţia de bază a cărţii tehnice a lucrării aferentă construcţiei vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării din prezentele norme, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou şi parafate pe măsura încheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A, B, C) şi din numărul de ordine, în cifre arabe, al dosarului.
    11. Centralizatorul cărţii tehnice a lucrării aferentă construcţiei va cuprinde fişa sintetică pe obiect, borderoul general al dosarelor documentaţiei de bază şi copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.
    CAP. III
    Modul de întocmire, folosire şi păstrare a cărţii tehnice a lucrării aferente construcţiei
    12. Cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei se întocmeşte într-un singur exemplar, ţinând seama şi de prevederile pct. 15. Acolo unde este posibil, documentele cuprinse în cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei vor putea fi înregistrate pe suport electronic.
    13. Modul de întocmire şi de completare a cărţii tehnice a construcţiei se controlează în mod obligatoriu de către:
    - comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor şi comisiile de recepţie finală, cu ocazia recepţiei;
    – organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuţii în acest domeniu, periodic.
        Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor.


    14. Cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei se ataşează cărţii tehnice a construcţiei care se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectului de construcţie până la demolarea sa; după demolare, investitorul predă exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale, pentru păstrare.
        Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei, ea va fi completată cu modul de desfăşurare a acţiunii de postutilizare, pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant.

    15. La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar, care va avea obligaţia păstrării şi completării acesteia, consemnând faptul în procesul-verbal de predare-primire şi în jurnalul evenimentelor.
        *Cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei se va întocmi în formă şi conţinut după caz.


    ANEXA 10

                  OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE DIRIGINTELUI DE ŞANTIER
        În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional, dirigintele de şantier are următoarele obligaţii şi răspunderi:
    A. În perioada de pregătire a lucrării, dirigintele de şantier:
    1. studiază documentaţia tehnică în fază unică, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea lucrării;
    2. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din documentaţia tehnică în fază unică;
    3. verifică dacă este precizată în documentaţia tehnică în fază unică categoria de importanţă a construcţiei;
    4. verifică existenţa în documentaţia tehnică în fază unică a programelor de urmărire a calităţii lucrărilor pe faze de execuţie;
    5. predă executantului amplasamentul şi reperele de nivelment, libere de orice sarcină;
    6. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a lucrării şi la stabilirea bornelor de reper;
    7. verifică existenţa "Planului calităţii", a "Planului de Control Calitate Verificări şi Încercări" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă.

    B. În perioada execuţiei lucrărilor, dirigintele de şantier:
    1. urmăreşte realizarea lucrării în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice în fază unică, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
    2. verifică existenţa şi respectarea graficelor de realizare a lucrării;
    3. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în documentaţia tehnică în fază unică;
    4. interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;
    5. interzice utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
    6. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică în fază unică şi în reglementările tehnice;
    7. verifică respectarea "Planului calităţii'", a "Planului de Control Calitate Verificări şi Încercări' şi a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
    8. interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;
    9. participă la toate fazele de verificare a execuţiei lucrărilor;
    10. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;
    11. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
    12. transmite către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea lucrării privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
    13. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propune oprirea lucrărilor;
    14. urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
    15. verifică, în calitate de reprezentant al investitorului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;
    16. opreşte execuţia lucrărilor când constată neconformităţi care pot afecta calitatea acestora;
    17. preia de la proiectant şi executant documentaţia tehnică în fază unică şi respectiv documentaţia privind execuţia, îndosariate în dosare cu file numerotate prevăzute cu borderou, şi completează cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.

    C. La recepţia lucrărilor, dirigintele de şantier:
    1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi al comisiei de recepţie finală;
    2. întocmeşte şi prezintă comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor referatul cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;
    3. întocmeşte şi prezintă comisiei de recepţie finală referatul privind urmărirea comportării în exploatare a lucrării, pe perioada de garanţie;
    4. urmăreşte soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor şi la procesul-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală;
    5. predă investitorului actele de recepţie şi cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei după efectuarea recepţiei finale.

    D. În perioada de garanţie a lucrării, dirigintele de şantier:
    1. întocmeşte şi înaintează spre aprobare investitorului un program al inspecţiilor periodice pentru urmărirea comportării lucrării pe perioada de garanţie;
    2. efectuează inspecţii periodice ale lucrărilor aflate în perioada de garanţie, potrivit programului aprobat de investitor, şi întocmeşte rapoarte de inspecţii pe care le înaintează investitorului;
    3. în situaţia în care descoperă apariţia unor vicii/defecţiuni, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a lucrării, va notifica executantul (prin document scris cu confirmare de primire) pentru a lua măsurile necesare de remediere;
    4. urmăreşte realizarea lucrărilor de remediere în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, a procedurilor şi reglementărilor tehnice în vigoare;
    5. preia de la executant documentaţia privind execuţia lucrărilor de remediere în perioada de garanţie şi completează cartea tehnică a lucrării.    ANEXA 11

        OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE REFERENTULUI DE SPECIALITATE INGINER CONSTRUCŢII/ŞEFULUI DE DISTRICT DRUMURI, PODURI/ŞEFULUI DE SECTOR DRUMURI, PODURI
        În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor şi serviciilor de întreţinere a drumurilor de interes naţional, referentul de specialitate inginer construcţii/şeful de district drumuri, poduri/şeful de sector drumuri, poduri are următoarele obligaţii şi răspunderi:
        În perioada de pregătire a lucrării, în perioada execuţiei lucrărilor şi la recepţia lucrărilor referentul de specialitate inginer construcţii/şeful de district drumuri, poduri/şeful de sector drumuri, poduri:
    1. studiază caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea lucrării;
    2. urmăreşte realizarea lucrării în conformitate cu prevederile contractului de achiziţie publică (acolo unde este cazul), ale caietelor de sarcini şi anexele acestora, ale documentaţiei tehnice în fază unică şi ale reglementărilor specifice;
    3. urmăreşte realizarea lucrărilor din punct de vedere al cantităţii, calităţii, şi respectării termenelor de execuţie;
    4. verifică existenţa şi respectarea graficelor de realizare a lucrării;
    5. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în caietele de sarcini;
    6. informează investitorul în cazul în care constată utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;
    7. informează investitorul în cazul în care constată utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
    8. participă la toate fazele de verificare a execuţiei lucrărilor;
    9. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică în fază unică şi în reglementările tehnice;F
    10. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri;
    11. preia de la executant documentaţia privind execuţia, îndosariată în dosare cu file numerotate prevăzute cu borderou, şi completează cartea tehnică a lucrării aferentă construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale (contractul de achiziţie publică - acolo unde este cazul, caietul de sarcini şi anexele acestuia, situaţia de plată a lucrărilor efectuate, foaia de ataşament, jurnalul de activitate zilnică, tabelul de măsurători privind lucrările executate, dispoziţiile de şantier, procesele-verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse, procese-verbale de recepţie calitativă, documente care atestă calitatea materialelor, precum şi orice alt document aferent execuţiei lucrărilor);
    12. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor;
    13. întocmeşte şi prezintă comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor referatul cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;
    14. predă investitorului actele de recepţie şi cartea tehnică a lucrării după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor.


                                        -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016