Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGLEMENTARE AERONAUTICA CIVILA ROMANA din 14 iulie 2006 "Licentierea dispecerilor operatiuni zbor", editia 01/2006 - RACR-LDOZ
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTARE AERONAUTICA CIVILA ROMANA din 14 iulie 2006  Twitter Facebook
Cautare document

REGLEMENTARE AERONAUTICA CIVILA ROMANA din 14 iulie 2006 "Licentierea dispecerilor operatiuni zbor", editia 01/2006 - RACR-LDOZ

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 3 octombrie 2006

Preambul

(1) Activitatea aeronauticã civilã pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional român este reglementatã prin Codul aerian, prin actele normative interne din domeniu şi se desfãşoarã cu respectarea prevederilor Convenţiei privind aviaţia civilã internaţionalã, semnatã la Chicago la 7 decembrie 1944, precum şi ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte.
(2) Reglementãrile aeronautice civile române sunt elaborate, emise sau adoptate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi cu respectarea prevederilor Convenţiei privind aviaţia civilã internaţionalã, semnatã la Chicago la 7 decembrie 1944, ratificatã de România prin <>Decretul nr. 194/1965 , publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 24 aprilie 1965, şi în conformitate cu standardele şi practicile recomandate în anexele la aceasta, precum şi cu prevederile altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte, astfel încât sã se asigure un caracter unitar, coerent şi modern procesului de elaborare şi dezvoltare a sistemului naţional de reglementãri aeronautice civile române.
(3) în conformitate cu prevederile Codului aerian şi în scopul reglementãrii domeniului aviaţiei civile, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor, emite sau asigurã prin delegãri de competenţã elaborarea şi/sau emiterea reglementãrilor aeronautice civile române, care au caracter obligatoriu pentru toţi participanţii la activitãţile aeronautice civile şi conexe, precum şi pentru persoanele care îşi propun ori desfãşoarã activitãţi în zonele supuse servituţilor de aeronauticã civilã.
(4) Prezenta reglementare a fost elaboratã având la bazã prevederile Codului aerian al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, şi standardele şi practicile recomandate în anexele nr. 1 şi 6 la Convenţia de la Chicago privind aviaţia civilã internaţionalã, în scopul de a stabili cerinţele de licenţiere pentru dispecerii operaţiuni zbor.

Reguli de amendare

Prevederile prezentei reglementãri se pot modifica prin amendare sau prin emiterea unei noi ediţii în cazul în care sunt necesare modificãri care afecteazã mai mult de 30% din conţinutul acesteia. Reguli de amendare a Reglementãrii aeronautice civile române RACR-LDOZ:
1. amendamentul sau ediţia nouã a reglementãrii se aprobã numai prin ordin al conducãtorului autoritãţii de stat;
2. dupã primirea amendamentului aprobat în condiţiile menţionate la pct. 1, fiecare deţinãtor al reglementãrii va introduce noile pagini emise, va distruge paginile înlocuite şi va completa în mod corespunzãtor Indexul amendamentelor;
3. în cazul emiterii unei noi ediţii, fiecare deţinãtor al reglementãrii va lua mãsurile necesare pentru scoaterea din uz a ediţiei înlocuite.

CAP. I
Generalitãţi

RACR-LDOZ 001 Definiţii şi abrevieri

RACR-LDOZ 001 a) Definiţii
1. autoritatea de licenţiere - autoritatea desemnatã de autoritatea de stat ca fiind responsabilã pentru licenţierea dispecerilor operaţiuni zbor. în sensul prezentei reglementãri, prin autoritate de licenţiere se înţelege Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã;
2. certificat de operator aerian - documentul care atestã capacitatea unui operator aerian de a efectua activitãţi de transport aerian public;
3. Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - organism abilitat pentru administrarea, supravegherea şi controlarea activitãţilor din domeniul comunicaţiilor;
4. obţinere - atunci când solicitantul nu a mai deţinut anterior o astfel de licenţã. în cazul revocãrii de cãtre autoritatea de licenţiere a licenţei deţinute anterior, orice nouã licenţã se considerã a fi obţinutã iniţial;
5. licenţã de dispecer operaţiuni zbor - un document prin care se atestã cã o persoanã poate îndeplini funcţia de dispecer operaţiuni zbor şi care conţine date şi atestãri personale, medicale, profesionale, precum şi competenţa/valabilitatea la momentul respectiv;
6. modificare - schimbarea datelor conţinute în licenţa deţinãtorului;
7. reînnoire - atunci când solicitantul a deţinut anterior o astfel de licenţã al cãrei termen de valabilitate a expirat;
8. revalidare - atunci când solicitantul susţine examinarea în termenul de valabilitate a licenţei;
9. operator aerian - persoanã fizicã sau juridicã autorizatã şi/sau licenţiatã, angajatã în operarea aeronavelor;
10. reconversie - obţinerea licenţei de dispecer operaţiuni zbor prin creditarea experienţei de personal navigant, deţinutã de solicitant;
11. revocare - anularea de cãtre autoritatea de licenţiere a drepturilor şi privilegiilor conferite de licenţa deţinutã;
12. siguranţa zborului - capacitate a activitãţii aeronautice constând în evitarea afectãrii sãnãtãţii sau pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a producerii de pagube materiale în timpul sau din cauza operaţiunilor aeriene;
13. suspendare - mãsurã ce constã în retragerea temporarã (pentru o perioadã de cel mult 12 luni), de cãtre autoritatea de licenţiere, a drepturilor şi privilegiilor conferite de licenţa deţinutã.

RACR-LDOZ 001 b) Abrevieri
1. AOC - Air Operator Certificate - certificat de operator aerian
2. ATS - Air Traffic Services - servicii de trafic aerian
3. ICAO - International Civil Aviation Organisation - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale
4. SARPS - Standards and Recommended Practices (ICAO) - standarde şi practici recomandate (OACI).

RACR-LDOZ 005 Domeniul de aplicabilitate
(1) Prezenta reglementare stabileşte cerinţele minime ce trebuie îndeplinite de cãtre solicitanţii licenţei de dispecer operaţiuni zbor din punctul de vedere al vârstei minime, pregãtirii teoretice, experienţei practice la locul de muncã, precum şi al cunoştinţelor profesionale şi aptitudinilor pe care trebuie sã le posede şi sã le dovedeascã prin examinare.
(2) Aceastã reglementare stabileşte, de asemenea, cerinţele ce trebuie îndeplinite în vederea acordãrii/revalidãrii/reînnoirii licenţei de dispecer operaţiuni zbor.
(3) Prevederile prezentei reglementãri au caracter obligatoriu şi se aplicã solicitanţilor şi deţinãtorilor de licenţã de dispecer operaţiuni zbor, operatorilor aerieni deţinãtori ai unui certificat de operator aerian şi organizaţiilor de pregãtire a personalului în scopul obţinerii, revalidãrii şi reînnoirii licenţei de dispecer operaţiuni zbor.

CAP. II
Licenţa de dispecer operaţiuni zbor

RACR-LDOZ 010 Prevederi generale
(1) Exercitarea atribuţiilor specifice dispecerilor operaţiuni zbor în cadrul compartimentelor de tip dispecerat zbor al operatorilor aerieni este permisã numai persoanelor care deţin o licenţã corespunzãtoare, emisã de autoritatea de licenţiere în conformitate cu cerinţele conţinute în prezenta reglementare.
(2) Licenţa de dispecer operaţiuni zbor conferã deţinãtorului urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
(i) sã asiste pilotul comandant în pregãtirea zborului şi sã furnizeze informaţiile relevante solicitate;
(ii) sã asiste pilotul comandant la întocmirea planurilor de zbor operaţionale şi ATS, sã semneze, dacã este cazul, şi sã depunã planul de zbor ATS la unitatea de trafic aerian corespunzãtoare;
(iii) sã furnizeze în timpul zborului, prin mijloace adecvate, informaţii relevante privind siguranţa zborului;
(iv) în situaţii de urgenţã, sã iniţieze procedurile specificate în manualul de operaţiuni al operatorului aerian.
(3) Un dispecer operaţiuni zbor trebuie sã evite sã ia mãsuri care ar intra în conflict cu procedurile stabilite pentru furnizarea:
(i) serviciului de control al traficului aerian;
(ii) serviciului meteorologic aeronautic;
(iii) serviciului de comunicaţii.
(4) Valabilitatea unei licenţe de dispecer operaţiuni zbor, acordatã de cãtre autoritatea de licenţiere în conformitate cu prevederile cuprinse în prezenta reglementare, este de 24 de luni.

RACR-LDOZ 015 Condiţii de obţinere a licenţei de dispecer operaţiuni zbor
(1) Solicitantul unei licenţe de dispecer operaţiuni zbor trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
(i) limita minimã de vârstã este de 21 de ani;
(ii) studii medii (diplomã de bacalaureat);
(iii) cunoaşterea limbii engleze la un nivel care sã asigure buna desfãşurare a activitãţii de dispecer operaţiuni zbor;
(iv) sã aibã urmãtoarea experienţã:
a) 2 ani de serviciu, în total, în oricare dintre funcţiile specificate la pct. (a-1.1)-(a-1.3) inclusiv sau în orice combinaţie a acestor funcţii, cu condiţia ca în caz de experienţã combinatã, durata de serviciu în cel puţin una dintre funcţii sã fie de minimum un an:
(a-1.1) membru al echipajului de conducere de la bordul aeronavelor civile (piloţi, navigatori, mecanici şi/sau ingineri de bord şi operatori radionaviganţi); sau
(a-1.2) meteorolog într-o organizaţie care oferã servicii specifice în transportul aerian; sau
(a-1.3) un controlor de trafic aerian sau supraveghetor tehnic al dispecerului operaţiuni zbor;
sau
b) cel puţin un an de serviciu în calitate de asistent al dispecerului operaţiuni zbor în transportul aerian;
sau
c) sã facã dovada absolvirii unui curs de pregãtire teoreticã iniţialã în cadrul unei organizaţii de pregãtire recunoscutã/autorizatã de autoritatea de licenţiere conform cap. IV, denumit în continuare curs de formare dispeceri operaţiuni zbor. Prin curs de pregãtire teoreticã iniţialã se înţelege un curs desfãşurat în ţarã sau în strãinãtate, ale cãrui cadru de desfãşurare, lectori, duratã şi programã analiticã sunt aprobate sau recunoscute de cãtre autoritatea de licenţiere;
(v) sã facã dovada cã este deţinãtor al unui certificat de aptitudine medicalã în termen de valabilitate conform reglementãrilor aplicabile.
(2) Cunoştinţele teoretice vor fi verificate în cadrul unui examen teoretic, de cãtre o comisie de examinatori a autoritãţii de licenţiere, la disciplinele specificate în RACR-LDOZ 025.
(3) îndeplinirea condiţiei prevãzute la RACR-LDOZ 015 (1) (iii) se va proba printr-un atestat corespunzãtor.
(4) Pentru acordarea licenţei, solicitantul, dupã promovarea examinãrii teoretice, trebuie sã facã dovada exercitãrii prerogativelor funcţiei de dispecer operaţiuni zbor timp de minimum 90 de zile lucrãtoare, sub îndrumarea şi pregãtirea unui deţinãtor al licenţei de dispecer operaţiuni zbor agreat de autoritatea de licenţiere în acest scop. Perioada de activitate sub supraveghere trebuie sã fie efectuatã în decurs de cel mult 6 luni de la data depunerii solicitãrii pentru licenţiere.

RACR-LDOZ 020 Pregãtirea teoreticã/practicã în vederea acordãrii licenţei de dispecer operaţiuni zbor
(1) Solicitantul unei licenţe trebuie sã dovedeascã autoritãţii de licenţiere cã îndeplineşte condiţia de experienţã menţionatã în RACR-LDOZ 015 (iv).
(2) Durata cursului de formare dispeceri operaţiuni zbor fãrã experienţã anterioarã în aviaţie, conform RACR-LDOZ 015 (iv) c), este de minimum 270 de ore. Valabilitatea cursului de pregãtire teoreticã este de 24 de luni.
(3) Pentru personalul care posedã experienţã anterioarã în aviaţie, se recomandã efectuarea unui curs de reconversie. Durata cursului de reconversie cu experienţã ca personal aeronautic, conform prevederilor RACR-LDOZ 015 (iv) a) pct. (a-1.1)-(a-1.3) şi b), este de minimum 60 de ore.
(4) Prin curs de reconversie se înţelege un curs desfãşurat în ţarã sau în strãinãtate, ale cãrui cadru de desfãşurare, lectori, duratã şi programã analiticã sunt aprobate sau recunoscute de autoritatea de licenţiere.
(5) Pentru a acoperi diferitele niveluri de pregãtire a cursanţilor, cursul de formare este împãrţit în douã faze, dupã cum urmeazã:
(i) faza I, cunoştinţe de bazã. La încheierea acestei faze cursantul posedã cunoştinţele necesare pentru a efectua faza a II-a a instruirii. Faza I este descrisã în anexa la prezenta reglementare;
(ii) faza a II-a, instruirea practicã aplicatã. Faza a II-a este descrisã în anexa la prezenta reglementare.

RACR-LDOZ 025 Discipline de examinare
(1) Comisia de examinatori va verifica, printr-o examinare scrisã, cunoaşterea de cãtre candidaţi a regulilor, cerinţelor, procedurilor, normelor şi practicilor semnificative pentru activitãţile de planificare, pregãtire şi supraveghere operaţionalã a activitãţilor de zbor care trebuie sã fie cunoscute şi aplicate corect de cãtre deţinãtorul unei licenţe de dispecer operaţiuni zbor.
(2) Disciplinele de examinare pentru obţinerea licenţei sunt:
(i) Legislaţie şi reglementãri aeronautice:
a) reguli şi reglementãri relevante deţinãtorului de licenţã de dispecer operaţiuni zbor;
b) practici şi proceduri corespunzãtoare serviciilor de trafic aerian.
(ii) Cunoaşterea aeronavei:
a) principiile de funcţionare a grupurilor motopro-pulsoare, sistemele şi aparatele de bord ale avionului;
b) limitãrile de operare/funcţionare a avioanelor şi grupurile motopropulsoare;
c) lista minimã de echipamente.
(iii) Proceduri de planificare a zborului şi calculul performanţei:
a) efectele încãrcãrii şi centrajului asupra performanţei aeronavei şi caracteristicile zborului; calculul masei/greutãţii şi centrajul;
b) planificarea operaţionalã a zborului; calculul consumului de combustibil şi al autonomiei de zbor; proceduri de alegere a aeroportului de rezervã; operaţiuni lung curier;
c) întocmirea şi depunerea planului de zbor ATS;
d) principiile de bazã ale sistemului de stabilire a planurilor de zbor cu ajutorul computerului.
(iv) Performanţe umane relevante sarcinilor dispecerului:
a) materialul îndrumãtor pentru crearea de programe de instruire asupra "Performanţelor umane" poate fi gãsit în Manualul de instruire factori umani.
(v) Meteorologie aeronauticã:
a) meteorologie aeronauticã; mişcarea/deplasarea formaţiunilor barice; structura fronturilor şi originea şi caracteristicile fenomenelor meteorologice semnificative care influenţeazã condiţiile de decolare, zborul pe rutã şi aterizarea;
b) interpretarea şi aplicarea hãrţilor şi prognozelor de meteorologie aeronauticã; coduri şi abrevieri; utilizarea şi procedurile de obţinere a informaţiilor meteorologice.
(vi) Navigaţie aerianã:
a) principiile navigaţiei aeriene, cu accent pe zborul instrumental.
(vii) Proceduri operaţionale:
a) utilizarea documentaţiei aeronautice;
b) proceduri operaţionale pentru transportul mãrfurilor şi bunurilor periculoase;
c) proceduri legate de accidentele şi incidentele de aviaţie; proceduri de urgenţã în zbor;
d) proceduri legate de intervenţia ilicitã şi sabotarea avionului.
(viii) Principiile zborului:
a) principiile zborului cu privire la categoria corespunzãtoare aeronavei.
(ix) Comunicaţii radio:
a) proceduri de comunicaţii cu aeronavele şi staţiile relevante de la sol.
(3) Verificarea cunoaşterii regulilor şi procedurilor specifice pentru comunicarea radio cu aeronava, precum şi cu staţiile de la sol se va face numai pentru personalul care îndeplineşte efectiv, prin fişa postului, asemenea atribuţii şi numai în cazurile în care autoritatea de licenţiere considerã necesarã o verificare suplimentarã faţã de cerinţele legale în acest sens instituite în cadrul Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

RACR-LDOZ 030 Demonstrarea competenţei
Solicitantul unei licenţe de dispecer operaţiuni zbor trebuie sã demonstreze cã are abilitatea:
(i) sã facã o analizã meteorologicã corectã din punct de vedere operaţional, utilizând hãrţi, respectiv mesaje meteorologice; sã furnizeze informaţii corecte cu privire la condiţiile meteorologice de-a lungul şi din vecinãtatea unei rute aeriene; sã aleagã în funcţie de informaţiile meteorologice prognozate primite (la care are acces) destinaţia şi/sau destinaţiile alternative legate de activitãţile de transport aerian;
(ii) sã stabileascã traiectoria optimã pentru un anumit segment al rutei de zbor şi sã elaboreze manual sau cu ajutorul computerului un plan de zbor corect;
(iii) sã asigure asistenţa şi supravegherea operaţionalã a unui zbor în condiţii meteo-rologice nefavorabile, simulate sau reale, potrivit atribuţiilor conferite posesorului unei licenţe de dispecer operaţiuni zbor.

RACR-LDOZ 035 Revalidarea licenţei de dispecer operaţiuni zbor
(1) Condiţii necesare în vederea revalidãrii licenţei de dispecer operaţiuni zbor:
(i) sã aibã licenţa de dispecer operaţiuni zbor în termen de valabilitate;
(ii) sã aibã un certificat de aptitudine medicalã, în termen de valabilitate, eliberat de o instituţie medicalã recunoscutã de autoritatea de licenţiere;
(iii) sã dovedeascã în faţa comisiei de examinare a autoritãţii de licenţiere cunoştinţele teoretice cerute pentru exercitarea prerogativelor conferite de deţinerea licenţei de dispecer operaţiuni zbor la urmãtoarele discipline de examinare teoreticã:
a) Legislaţie şi reglementãri aeronautice;
b) Documente şi proceduri operaţionale;
c) Meteorologie aeronauticã, interpretarea şi aplicarea hãrţilor şi prognozelor de meteorologie aeronauticã; coduri şi abrevieri.
(2) Autoritatea de licenţiere va detalia prin proceduri mai ample disciplinele de examinare menţionate mai sus.

RACR-LDOZ 040 Reînnoirea licenţei de dispecer operaţiuni zbor
(1) Pentru reînnoirea licenţei de dispecer operaţiuni zbor solicitantul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
(i) termenul de valabilitate a licenţei de dispecer operaţiuni zbor sã fie expirat;
(ii) sã facã dovada cã este deţinãtor al unui certificat de aptitudine medicalã, în termen de valabilitate, eliberat de o instituţie medicalã recunoscutã de autoritatea de licenţiere;
(iii) sã facã dovada absolvirii unui curs teoretic de pregãtire acceptat sau aprobat de autoritatea de licenţiere
(iv) sã dovedeascã în faţa comisiei de examinare a autoritãţii de licenţiere cunoştinţele teoretice cerute pentru exercitarea prerogativelor conferite de deţinerea licenţei de dispecer operaţiuni zbor.
(2) Discipline de examinare teoreticã:
(i) Legislaţie şi reglementãri aeronautice;
(ii) Documente şi proceduri operaţionale;
(iii) Meteorologie aeronauticã;
(iv) Proceduri de comunicaţii aeronautice şi cunoştinţe de limba englezã de aviaţie.
(3) Autoritatea de licenţiere va detalia prin proceduri mai ample disciplinele de examinare menţionate mai sus.

RACR-LDOZ 045 Modificarea licenţei de dispecer operaţiuni zbor
(1) Licenţa de dispecer operaţiuni zbor, în termen de valabilitate, se modificã atunci când se schimbã datele conţinute în licenţa deţinutã.
(2) Solicitantul trebuie sã facã dovada parcurgerii, în cadrul noului operator aerian, a unui curs intern de pregãtire teoreticã în vederea familiarizãrii cu noua poziţie de lucru.

CAP. III
Suspendarea, revocarea

RACR-LDOZ 050 Suspendarea şi revocarea licenţei de dispecer operaţiuni zbor
(1) Licenţa de dispecer operaţiuni zbor îşi poate pierde valabilitatea prin revocare (definitivã) sau suspendare (temporarã) înainte de expirarea termenului pentru care a fost acordatã, în urmãtoarele situaţii:
(i) titularul a fost declarat inapt medical pentru exercitarea în continuare a atribuţiilor şi îndeplinirea responsabilitãţilor în calitate de dispecer operaţiuni zbor;
(ii) prin decizie a autoritãţii de licenţiere, în urma constatãrii unor deficienţe majore, de naturã sã prejudicieze siguranţa zborului şi eficienţa operaţiunilor aeriene ale operatorului aerian, sau a unei conduite profesionale incompatibile cu respectiva funcţie, titularului îi este revocatã sau suspendatã licenţa.
(2) Perioada maximã pentru care se acordã sancţiunea de suspendare a licenţei de dispecer operaţiuni zbor este de 12 luni.
(3) Reluarea activitãţii unui dispecer operaţiuni zbor în urma expirãrii perioadei de suspendare a licenţei se va face dupã parcurgerea unei perioade de reîmprospãtare a cunoştinţelor teoretice (minimum 40 de ore) şi a deprinderilor practice sub supravegherea unui dispecer operaţiuni zbor licenţiat.
(4) Sancţiunile sunt comunicate în termen de 3 zile calendaristice operatorului aerian pentru a lua mãsurile necesare. Ridicarea sancţiunilor este dispusã numai de autoritatea de licenţiere.
(5) în cazul în care titularul licenţei de dispecer operaţiuni zbor acumuleazã douã sancţiuni de suspendare a licenţei, într-o perioadã de 36 de luni, menţionate în RACR-LDOZ 050 (2), se procedeazã la revocarea licenţei, titularul trebuind sã parcurgã etapele procesului de acordare iniţialã a licenţei.

RACR-LDOZ 055 Contestarea suspendãrii/revocãrii licenţei de dispecer operaţiuni zbor
Mãsura prevãzutã de suspendare/revocare a licenţei de dispecer operaţiuni zbor poate fi contestatã în scris, în conformitate cu legislaţia aplicabilã în vigoare.

CAP. IV
Organizaţii de pregãtire

RACR-LDOZ 060 Generalitãţi
Organizaţia de pregãtire, în sensul prezentei reglementãri, este o organizaţie recunoscutã sau autorizatã de autoritatea de licenţiere, dotatã cu personal şi echipament specifice care opereazã într-un mediu corespunzãtor şi care oferã instruire pe baza unor programe specifice, în scopul obţinerii, revalidãrii şi reînnoirii licenţei de dispecer operaţiuni zbor.

RACR-LDOZ 065 Condiţii de autorizare
Organizaţia de pregãtire care solicitã autorizarea va prezenta autoritãţii de licenţiere, spre aprobare, dupã caz, urmãtoarele documente aferente autorizãrii solicitate: (i) manualul de instruire şi (ii) manualul de calitate, aferente autorizãrii solicitate.

RACR-LDOZ 070 Valabilitatea autorizaţiei
(i) Autorizarea iniţialã se acordã pentru o perioadã de 12 luni şi poate fi prelungitã cu perioade de maximum 24 de luni.
(ii) Autorizarea poate fi modificatã, suspendatã sau revocatã de autoritatea de licenţiere, dacã oricare dintre cerinţele iniţiale de autorizare sau standardele impuse înceteazã sã mai fie menţinute la nivelul minim aprobat.

ANEXA
Faza I - Cunoştinţe de bazã:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Disciplina Durata
crt. în ore
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Legislaţie şi reglementãri aeronautice 30
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Iniţiere în aviaţie - terminologie de aviaţie 11
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Cunoaşterea aeronavei 10
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Proceduri de planificare a zborului şi calculul 17
performanţei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Navigaţie aerianã 24
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Managementul traficului aerian 31
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Meteorologie aeronauticã 20
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Masa şi centrajul aeronavei 27
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Transportul pe calea aerului al bunurilor periculoase 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Planificarea zborului 18
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Monitorizarea zborului 16
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Comunicaţii radio 18
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Factori umani 15
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Siguranţa zborului (situaţii de urgenţã şi normale) 8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Proceduri operaţionale 8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Principiile zborului 8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total ore: 270
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Faza a II-a - Instruire practicã aplicatã:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Operaţiuni de zbor aplicabile 25 de ore
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Practicã dispecer zbor 90 de zile lucrãtoare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016