Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 15 martie 2022  RACR-LMET Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 15 martie 2022 RACR-LMET "Licenţa de meteorolog aeronautic"

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 288 din 25 martie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 271 din 15 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 288 din 25 martie 2022.
──────────

    PREAMBUL
    (1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin Codul aerian al României, prin legislaţia comunitară aplicabilă, prin actele normative interne din domeniu, precum şi prin prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, şi ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte.
    (2) Potrivit Codului aerian al României din 2020, în conformitate cu strategia de dezvoltare, cerinţele, standardele şi recomandările organizaţiilor internaţionale de aviaţie civilă şi tratatele internaţionale la care România este parte, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, emite reglementări aeronautice civile române care au caracter obligatoriu pentru toate persoanele fizice şi juridice cărora le sunt aplicabile.
    (3) Autoritatea Aeronautică Civilă Română este autoritate competentă delegată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru certificarea personalului aeronautic civil, pentru supravegherea menţinerii condiţiilor asociate documentelor de certificare emise şi pentru exercitarea funcţiei de supervizare a siguranţei, astfel cum este definită de Codul aerian al României din 2020.
    (4) Reglementările aeronautice civile române se elaborează şi se emit în conformitate cu prevederile şi recomandările Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, şi ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte, în scopul asigurării unui caracter unitar, coerent şi modern al procesului de elaborare şi dezvoltare a sistemului naţional de reglementare în domeniul aeronautic civil român.
    (5) Prezenta reglementare aeronautică civilă română este elaborată în baza prevederilor anexelor 1 şi 3 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, ale Procedurilor de lucru dintre Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM - World Meteorological Organization), ale Documentului OACI nr. 7.475 - Acord privind modalitatea de lucru între Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi Organizaţia Meteorologică Mondială (Working Arrangements between the International Civil Aviation Organization and the World Meteorological Organization), ale raportului întâlnirii comune OACI-OMM, Montreal, 2002, cu privire la pregătirea şi certificarea personalului meteorologic aeronautic, precum şi a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) şi alin. (3), art. 39 lit. b) şi d) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi în acord cu Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată, cu modificările ulterioare.
    (6) Cerinţele de competenţă pentru personalul de meteorologie aeronautică au fost definite în baza celor stabilite în cadrul Congresului XVI OMM şi detaliate prin Documentul OMM nr. 49 vol. I „Standarde generale meteorologice şi practici recomandate“, nr. 1.205 „Ghidul competenţelor“ şi nr. 732 „Ghid de practici pentru centrele meteorologice care deservesc aviaţia“ şi Circulara din 2 septembrie 2011 referitoare la implementarea cerinţelor de competenţe la care au fost luate în considerare şi particularităţile specifice naţionale privind asigurarea asistenţei meteorologice a activităţilor aeronautice civile în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată, cu modificările ulterioare.
    CAP. 1
    Definiţii şi abrevieri
    1.1. Definiţii
    Atunci când următorii termeni sunt folosiţi în prezenta reglementare, ei vor avea următorul înţeles:
    - autoritate de stat - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile;
    – autoritate competentă de certificare - Autoritatea Aeronautică Civilă Română, organism tehnic specializat delegat de autoritatea de stat să exercite atribuţiile de supervizare a siguranţei şi de certificare a personalului aeronautic civil;
    – autorizaţie specială asociată unei licenţe - înscrisul asociat unei licenţe de meteorolog aeronautic, constituind parte integrantă a acelei licenţe, prin care se desemnează o competenţă de specialist asociată cu calificările şi gradele înscrise în licenţa respectivă;
    – autorizaţie de unitate - înscrisul asociat unei licenţe de meteorolog aeronautic, constituind parte integrantă a acesteia, prin care se precizează tipul unităţii meteorologice aeronautice şi punctul de lucru/unitatea unde meteorologul aeronautic este autorizat să exercite prerogativele calificării şi gradului care sunt înscrise în licenţa respectivă;
    – aviz de aptitudine medicală şi psihologică - actul medical eliberat în conformitate cu anexa nr. 3, art. 6 şi anexele nr. 4.4 şi 4.5 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului sănătăţii nr. 1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor;
    – calificare - înscrisul asociat unei licenţe de meteorolog aeronautic, constituind parte integrantă a acelei licenţe, prin care se certifică deţinerea competenţelor specifice, în condiţiile prevăzute în prezenta reglementare;
    – certificare pentru conformitate cu originalul - confirmarea solicitantului sau reprezentantului legal a faptului că o copie este conformă cu originalul actului prin înscriere olografă a expresiei „conform cu originalul“ şi semnătură pe copia actului. Ȋn cazul în care se depun copii legalizate ale actelor, nu mai este necesară certificarea conformităţii cu originalul;
    – competenţă - capacitatea de a furniza serviciul meteorologic aeronautic, în conformitate cu reglementările în vigoare, conform calificării şi gradului înscrise într-o licenţă de meteorolog aeronautic, prin deţinerea cunoştinţelor teoretice, a abilităţilor practice şi a experienţei corespunzătoare, precum şi prin demonstrarea practică a acestora;
    – furnizor de servicii meteorologice aeronautice - organizaţia desemnată de autoritatea de stat şi autorizată de autoritatea de certificare drept responsabilă pentru furnizarea serviciilor meteorologice aeronautice într-un spaţiu aerian alocat;
    – grad asociat unei calificări - înscrisul asociat unei calificări, constituind parte integrantă a acesteia, prin care sunt precizate anumite condiţii speciale, drepturi, competenţe sau limitări referitoare la competenţele conferite prin deţinerea calificării respective;
    – instructor în mediu operaţional real (on-the-job training - OJT) - persoană autorizată de autoritatea de certificare pentru instruirea în mediul operaţional la o unitate meteorologică aeronautică;
    – licenţă de meteorolog aeronautic (licenţă MA) - documentul de certificare individual emis de autoritatea de certificare prin care se acordă deţinătorului dreptul de a desfăşura activităţile aeronautice specificate în conformitate cu prezenta reglementare şi care conţine detalii referitoare la calificările, gradele, autorizaţiile de unitate şi/sau speciale, precum şi la termenul de valabilitate a privilegiilor acordate;
    – licenţă de meteorolog aeronautic stagiar (licenţă MA stagiar) - documentul de certificare individual emis de autoritatea de certificare prin care se acordă deţinătorului dreptul de a efectua pregătirea OJT (on-the-job training) în mediul operaţional real sub supravegherea unui meteorolog aeronautic certificat corespunzător;
    – meteorolog aeronautic - personalul aeronautic nenavigant deţinător al unei licenţe de meteorolog aeronautic care îi conferă dreptul de a asigura asistenţă meteorologică activităţilor aeronautice civile în condiţiile prevăzute în prezenta reglementare;
    – reînnoire - procedeul administrativ efectuat în conformitate cu prezenta reglementare, după ce prerogativele asociate licenţei au expirat, prin care se reînnoiesc competenţele acordate în cadrul calificării, gradului sau autorizaţiei înscrise în licenţă, pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerinţelor prevăzute de prezenta reglementare;
    – revalidare - procedeul administrativ, efectuat în conformitate cu prezenta reglementare, în cadrul perioadei de valabilitate a licenţei, prin care se permite deţinătorului să îşi continue activitatea şi să îşi exercite competenţele acordate prin calificarea, gradul sau autorizaţiile înscrise în licenţă, pentru o perioadă specificată, în urma îndeplinirii cerinţelor prevăzute de prezenta reglementare;
    – revocare - procedeul administrativ efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei licenţe prin care se retrage definitiv deţinătorului dreptul de exercitare a privilegiilor asociate licenţei, ca urmare a neîndeplinirii cerinţelor prevăzute de prezenta reglementare;
    – sistem de licenţiere - ansamblul activităţilor organizate în conformitate cu prevederile prezentei reglementări în scopul pregătirii şi calificării personalului meteorologic aeronautic, în vederea emiterii, revalidării, reînnoirii, suspendării şi revocării licenţelor de meteorolog aeronautic, astfel încât serviciile de asistenţă meteorologică a activităţilor aeronautice civile, furnizate de personalul meteorologic aeronautic deţinător de licenţă, să concure la desfăşurarea operaţiunilor de zbor în deplină siguranţă;
    – suspendare - procedeul administrativ efectuat în interiorul perioadei de valabilitate a unei licenţe prin care se retrage deţinătorului dreptul de exercitare a privilegiilor asociate licenţei pentru o perioadă definită, ca urmare a neîndeplinirii cerinţelor prevăzute de prezenta reglementare.

    Termenii utilizaţi în prezenta reglementare, suplimentar faţă de cei menţionaţi mai sus, sunt specificaţi în reglementările aeronautice civile în vigoare.

    1.2. Abrevieri
    AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română;
    BMA - birou meteorologic de aerodrom;
    CLA - climatologie aeronautică;
    CVMA - centru de veghe meteorologică aeronautică;
    LMET - licenţierea personalului meteorologic aeronautic;
    OACI - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale;
    OMM - Organizaţia Meteorologică Mondială;
    OJT - instruire în mediu operaţional real (on-the-job training);
    MA - meteorolog aeronautic;
    PPA - plan de pregătire aprobat;
    RACR - reglementare aeronautică civilă română;
    RIG - responsabil cu instruirea generală;
    SMA - staţie meteorologică aeronautică.

    CAP. 2
    Structura sistemului de certificare a personalului meteorologic aeronautic
    2.1. Generalităţi
    Licenţa de meteorolog aeronautic este documentul de certificare obligatoriu pentru furnizarea serviciilor meteorologice aeronautice.

    2.2. Autoritatea competentă de certificare
    Autoritatea competentă de certificare este Autoritatea Aeronautică Civilă Română, responsabilă cu aplicarea şi supravegherea sistemului de certificare, emiterea licenţelor, calificărilor, gradelor şi autorizaţiilor asociate, precum şi cu menţinerea evidenţelor acestora.

    2.3. Domeniu de aplicabilitate
    2.3.1. Prezenta reglementare se aplică persoanelor fizice solicitante ale licenţei de meteorolog aeronautic, meteorologilor aeronautici, agenţilor aeronautici care desfăşoară activităţi de meteorologie aeronautică, autorităţii competente de certificare.
    2.3.2. Orice persoană care intenţionează să exercite atribuţii specifice activităţii de meteorologie aeronautică în România trebuie să deţină o licenţă de meteorolog aeronautic emisă de autoritatea competentă de certificare în conformitate cu prezenta reglementare şi care indică domeniul operaţional şi nivelul de complexitate al activităţilor de asistenţă meteorologică a activităţilor aeronautice civile pentru care deţinătorul are competenţa necesară, gradul asociat calificării, autorizaţiile asociate licenţei, precum şi termenul de valabilitate a prerogativelor acordate.
    2.3.3. Obţinerea licenţei de meteorolog aeronautic este condiţionată de deţinerea licenţei de meteorolog aeronautic stagiar emise de autoritatea de certificare.

    2.4. Scopul licenţei
    Licenţa de meteorolog aeronautic (licenţa MA) este emisă în scopul exercitării funcţiilor operaţionale legate de asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile în România. Procesul de certificare cuprinde emiterea, menţinerea şi, după caz, suspendarea şi/sau revocarea licenţei. Regulile de licenţiere/certificare prevăzute prin prezenta reglementare sunt elaborate astfel încât serviciile de asistenţă meteorologică a activităţilor aeronautice civile din România, furnizate de meteorologul aeronautic, să asigure prin informaţiile furnizate desfăşurarea operaţiunilor de zbor în deplină siguranţă.

    2.5. Calificări acordate în cadrul licenţei de meteorolog aeronautic
    2.5.1. Calificarea înscrisă într-o licenţă de meteorolog aeronautic indică domeniul operaţional şi nivelul de complexitate al activităţilor pentru care deţinătorul are competenţa dobândită, în baza căreia meteorologul aeronautic poate furniza servicii de asistenţă meteorologică aeronautică. Pentru a furniza serviciile conform calificării deţinute, un meteorolog aeronautic trebuie să deţină, de asemenea, un grad asociat calificării şi o autorizaţie de unitate.
    2.5.2. Prezenta reglementare stabileşte pentru licenţa de meteorolog aeronautic următoarele tipuri de calificări:
    a) meteorolog aeronautic prognozist;
    b) meteorolog aeronautic tehnician.

    2.5.3. Determinat de diferenţele semnificative dintre cele două calificări în ceea ce priveşte pregătirea de bază (studii medii/superioare de specialitate), în licenţa de meteorolog aeronautic stagiar se specifică tipul calificării pentru care se efectuează pregătirea care este intrinsec legată de aceasta.

    2.6. Grade asociate calificării
    2.6.1. Gradele asociate calificărilor de meteorolog aeronautic sunt introduse cu scopul de a diferenţia activităţile operaţionale pe care le desfăşoară deţinătorul unei licenţe MA în funcţie de gradul de responsabilitate în desfăşurarea acestor activităţi, de nivelul de competenţă şi de nivelul de acces la utilizarea echipamentelor asociate cu furnizarea unui serviciu de asistenţă meteorologică aeronautică în cadrul respectivei calificări.
    2.6.2. Gradele asociate calificărilor de meteorolog aeronautic sunt următoarele:
    a) meteorolog aeronautic prognozist gradul I;
    b) meteorolog aeronautic prognozist gradul II;
    c) meteorolog aeronautic tehnician gradul I;
    d) meteorolog aeronautic tehnician gradul II.


    2.7. Autorizaţia de unitate asociată licenţei de meteorolog aeronautic
    Autorizaţia de unitate este asociată licenţei şi prin aceasta se indică unitatea meteorologică aeronautică la care deţinătorul licenţei MA este autorizat să furnizeze un serviciu meteorologic aeronautic. Autorizaţia de unitate include tipul unităţii meteorologice aeronautice şi amplasamentul acesteia. Unităţile meteorologice aeronautice sunt de 3 tipuri:
    a) staţie meteorologică aeronautică (SMA);
    b) birou meteorologic de aerodrom (BMA);
    c) centru de veghe meteorologică aeronautică (CVMA).


    2.8. Autorizaţii speciale asociate licenţei de meteorolog aeronautic
    Autorizaţiile speciale asociate licenţei de meteorolog aeronautic reprezintă atestări înscrise în licenţa MA care sunt asociate cu calificările şi gradele pe care le deţine posesorul licenţei respective, în condiţiile specificate în prezenta reglementare.

    2.9. Menţinerea competenţei
    2.9.1. După emiterea licenţei MA şi acordarea unei calificări/unui grad valabil, meteorologul aeronautic trebuie să demonstreze păstrarea competenţei sale, în vederea menţinerii privilegiilor de exercitare a prerogativelor conferite de calificarea/gradul înscrisă/înscris în licenţă în condiţiile specificate de prezenta reglementare.
    2.9.2. Furnizorul de servicii de meteorologie aeronautică trebuie să aibă implementat un proces intern de asigurare şi evaluare periodică a competenţelor astfel încât să se asigure că personalul MA îndeplineşte cerinţele de competenţă asociate cu calificările şi gradele înscrise în licenţă, în condiţiile specificate în prezenta reglementare.
    2.9.3. Furnizorul de servicii de meteorologie aeronautică trebuie să pună la dispoziţia autorităţii de certificare înregistrările aferente în condiţiile specificate de prezenta reglementare.
    2.9.4. După emiterea licenţei MA stagiar şi absolvirea cursului de pregătire, meteorologul aeronautic poate să solicite emiterea licenţei MA. În cazul în care nu solicită aceasta în condiţiile stabilite prin prezenta reglementare, licenţa MA stagiar se revocă.

    2.10. Suspendarea/Revocarea licenţei de meteorolog aeronautic
    2.10.1. Autoritatea de certificare poate să suspende ori să revoce orice licenţă MA în cazul în care constată că deţinătorul nu mai îndeplineşte condiţiile de certificare.

    2.11. Aptitudinea medicală şi psihologică
    2.11.1. Solicitantul unei licenţe trebuie să facă dovada aptitudinii sale medicale pe baza unui aviz de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate, eliberat în conformitate cu anexa nr. 3, art. 6 şi anexele nr. 4.4 şi 4.5 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului sănătăţii nr. 1.151/1.752/2021.

    CAP. 3
    Licenţa de meteorolog aeronautic stagiar
    3.1. Condiţii generale
    3.1.1. Obţinerea unei licenţe de meteorolog aeronautic stagiar este condiţionată de promovarea unui examen, organizat de autoritatea de certificare, care demonstrează asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea privilegiilor şi obligaţiilor conferite de deţinerea respectivei licenţe.
    3.1.2. Autoritatea de certificare poate organiza sesiuni de examinare în vederea obţinerii licenţei de meteorolog aeronautic stagiar, la cererea furnizorului de servicii de meteorologie aeronautică, în condiţiile prevăzute la cap. 8.
    3.1.3. Condiţiile generale ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii licenţei de meteorolog aeronautic stagiar sunt următoarele:
    3.1.3.1. pentru solicitanţii licenţei de meteorolog aeronautic tehnician stagiar:
    a) sunt cel puţin absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
    b) dovedesc că au fost selectaţi în baza unui proces care asigură îndeplinirea cerinţelor de pregătire în matematică şi fizică, prevăzute în documentele OMM referitoare la pachetul de instruire de bază pentru meteorologii tehnicieni şi detaliate prin procedurile asociate prezentei reglementări;
    c) deţin un aviz de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate;
    d) sunt absolvenţi ai unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 6 luni înainte de solicitarea licenţei şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
    e) promovează examenul organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoştinţelor teoretice necesare pentru exercitarea privilegiilor şi obligaţiilor conferite de deţinerea respectivei licenţe;

    3.1.3.2. pentru solicitanţii licenţei de meteorolog aeronautic prognozist stagiar:
    a) sunt cel puţin absolvenţi de facultate cu diplomă de licenţă;
    b) dovedesc că au fost selectaţi în baza unui proces care asigură îndeplinirea cerinţelor de pregătire în matematică, fizica atmosferei şi meteorologie dinamică, prevăzute în documentele OMM referitoare la pachetul de instruire de bază pentru meteorologii prognozişti şi detaliate prin procedurile asociate prezentei reglementări;
    c) deţin un aviz de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate;
    d) sunt absolvenţi ai unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 6 luni înainte de solicitarea licenţei şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
    e) promovează examenul organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoştinţelor teoretice necesare pentru exercitarea privilegiilor şi obligaţiilor conferite de deţinerea respectivei licenţe.


    3.1.4. Pentru obţinerea licenţei de meteorolog aeronautic stagiar, furnizorul de servicii depune la autoritatea de certificare un dosar personal pentru fiecare solicitant în parte, care trebuie să cuprindă următoarele documente:
    3.1.4.1. pentru meteorologul aeronautic tehnician stagiar:
    a) cerere pentru obţinerea licenţei de meteorolog aeronautic tehnician stagiar;
    b) copie a diplomei de bacalaureat certificată pentru conformitate cu originalul;
    c) procesul-verbal de selecţie care să dovedească îndeplinirea cerinţei prevăzute la pct. 3.1.3.1 lit. b);
    d) copie a documentului de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul;
    e) avizul de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate;
    f) dovada absolvirii cursului teoretic în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    3.1.4.2. pentru meteorologul aeronautic prognozist stagiar:
    a) cerere pentru obţinerea licenţei de meteorolog aeronautic prognozist stagiar;
    b) copie a diplomei de licenţă, certificată pentru conformitate cu originalul;
    c) procesul-verbal de selecţie care să dovedească îndeplinirea cerinţei prevăzute la pct. 3.1.3.2 lit. b);
    d) copie a documentului de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul;
    e) avizul de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate;
    f) dovada absolvirii cursului teoretic, în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul.    3.2. Privilegiile şi obligaţiile deţinătorilor de licenţă de meteorolog aeronautic stagiar
    3.2.1. Meteorolog aeronautic tehnician stagiar
    3.2.1.1. Deţinătorul unei licenţe de meteorolog aeronautic tehnician stagiar are privilegiul de a participa la activitatea operaţională, sub supravegherea unui instructor OJT, la o staţie meteorologică aeronautică sau un birou meteorologic de aerodrom.
    3.2.1.2. Deţinătorul unei licenţe de meteorolog aeronautic tehnician stagiar este autorizat să supravegheze evoluţia parametrilor meteorologici la aerodrom, să efectueze observaţii meteorologice aeronautice, să furnizeze documentaţia meteorologică de zbor şi să elaboreze mesaje de observaţii meteorologice aeronautice, în scopul de a acumula experienţa necesară obţinerii unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul II la unitatea meteorologică aeronautică pentru care se califică/autorizează.

    3.2.2. Meteorolog aeronautic prognozist stagiar
    3.2.2.1. Deţinătorul unei licenţe de meteorolog aeronautic prognozist stagiar are privilegiul de a participa la activitatea operaţională, sub supravegherea unui instructor OJT, la un birou meteorologic de aerodrom sau la un centru de veghe meteorologică.
    3.2.2.2. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist stagiar este autorizat să supravegheze evoluţia condiţiilor meteorologice de aerodrom, să elaboreze prognoze de aerodrom, de aterizare şi de decolare, să elaboreze avertizări privind condiţiile meteorologice locale pe aerodromurile pentru care este responsabil, să întocmească prognoze pe rută pentru zborurile desfăşurate la nivele joase, să elaboreze amendamente la prognoze şi să furnizeze documentaţia meteorologică pentru zbor, în scopul de a acumula experienţa necesară obţinerii unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul II la unitatea meteorologică aeronautică pentru care se califică/autorizează.


    3.3. Licenţa de meteorolog aeronautic stagiar se emite pentru o perioadă de timp determinată, de maximum 24 de luni, fără posibilitatea reînnoirii acesteia.
    3.4. Meteorologul aeronautic stagiar poate obţine licenţă de meteorolog aeronautic numai după ce parcurge un curs de pregătire aprobat şi promovează toate evaluările şi examinările aferente.
    CAP. 4
    Licenţa de meteorolog aeronautic
    4.1. Licenţa de meteorolog aeronautic
    4.1.1. Licenţa de meteorolog aeronautic conferă deţinătorului privilegiul de a furniza servicii de asistenţă meteorologică activităţilor aeronautice civile din România în virtutea cunoştinţelor, experienţei, competenţei, abilităţilor, precum şi a aptitudinii medicale şi psihologice dovedite în condiţiile prevăzute în prezenta reglementare.
    4.1.2. Pentru obţinerea licenţei de meteorolog aeronautic trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
    a) dovada funcţionării în cadrul unei unităţi meteorologice aeronautice;
    b) obţinerea unei calificări şi a unui grad corespunzător tipului de serviciu meteorologic aeronautic pe care îl furnizează;
    c) deţinerea unui aviz de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate.

    4.1.3. Licenţa MA se emite pentru o perioadă nedeterminată, însă privilegiile acordate deţinătorului licenţei MA prin calificarea deţinută înscrisă în cadrul licenţei şi gradul corespunzător tipului de serviciu meteorologic aeronautic pe care îl furnizează sunt emise pe o perioadă de timp limitată. Pentru ca deţinătorul unei licenţe MA să îşi exercite privilegiile şi obligaţiile conferite de licenţa respectivă, licenţa MA trebuie să fie revalidată în condiţiile specificate în prezenta reglementare.
    4.1.4. Deţinătorul unei licenţe MA exercită privilegiile conferite de licenţa respectivă numai cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) calificarea şi gradul asociate corespund tipului de serviciu meteorologic aeronautic pe care îl furnizează;
    b) privilegiile acordate prin calificarea şi gradul înscrise în licenţă sunt menţinute în termen de valabilitate;
    c) neîntreruperea activităţii operaţionale pe o perioadă continuă mai mare de 6 luni;
    d) autorizaţia corespunde unităţii meteorologice aeronautice în cadrul căreia se exercită tipul de serviciu respectiv;
    e) avizul de aptitudine medicală şi psihologică este menţinut în termen de valabilitate.


    CAP. 5
    Calificări şi autorizări asociate licenţei
    5.1. Calificarea de meteorolog aeronautic tehnician
    5.1.1. Meteorolog aeronautic tehnician gradul II
    5.1.1.1. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul II are privilegiul de a participa la activitatea operaţională în condiţii de autonomie şi responsabilitate privind efectuarea de activităţi de meteorologie aeronautică specifice la o staţie meteorologică aeronautică sau la un birou meteorologic de aerodrom.
    5.1.1.2. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul II este autorizat să supravegheze continuu evoluţia parametrilor meteorologici la aerodrom, să efectueze observaţii meteorologice aeronautice şi să elaboreze mesaje de observaţii meteorologice aeronautice, să furnizeze documentaţia meteorologică pentru zbor şi să asigure expozeul verbal (briefing meteorologic) pentru informarea meteorologică a beneficiarilor de servicii meteorologice aeronautice din aviaţia civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deţine autorizaţia.
    5.1.1.3. Pentru obţinerea calificării de meteorolog aeronautic tehnician gradul II trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
    a) deţinerea licenţei de meteorolog aeronautic tehnician stagiar în termen de valabilitate;
    b) dovedirea efectuării unei perioade cumulate de minimum 6 luni de activitate operaţională, desfăşurată după obţinerea licenţei de meteorolog aeronautic tehnician stagiar, sub supravegherea unui instructor OJT la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul II;
    c) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
    d) recomandarea din partea instructorului OJT din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării drepturilor conferite de deţinerea acestei calificări/acestui grad;
    e) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea privilegiilor şi obligaţiilor conferite de deţinerea respectivei calificări/respectivului grad;
    f) deţinerea unui aviz de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate.


    5.1.2. Meteorolog aeronautic tehnician gradul I
    5.1.2.1. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul I are dreptul de a desfăşura activitatea operaţională în condiţii de autonomie şi responsabilitate privind efectuarea de activităţi de meteorologie aeronautică specifice, inclusiv în ceea ce priveşte îndrumarea şi instruirea personalului meteorologic deţinător al unui grad inferior, la o staţie meteorologică aeronautică sau la un birou meteorologic de aerodrom.
    5.1.2.2. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic tehnician gradul I este autorizat să supravegheze continuu evoluţia parametrilor meteorologici la aerodrom, să întocmească tabelele centralizatoare de date meteorologice de observaţie, să efectueze observaţii meteorologice aeronautice şi să elaboreze mesaje de observaţii meteorologice aeronautice, să furnizeze documentaţia meteorologică pentru zbor, să emită informări meteorologice de aerodrom şi să asigure expozeul verbal (briefing meteorologic) pentru informarea meteorologică a beneficiarilor de servicii meteorologice aeronautice din aviaţia civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deţine autorizaţia.
    5.1.2.3. Pentru obţinerea calificării de meteorolog aeronautic tehnician gradul I trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
    a) deţinerea licenţei de meteorolog aeronautic, a calificării de tehnician gradul II în termen de valabilitate şi a autorizaţiei la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I;
    b) dovedirea efectuării unei perioade cumulate de minimum 3 ani şi 10 luni de activitate operaţională, desfăşurată după obţinerea calificării de tehnician gradul II, din care cel puţin un an la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I;
    c) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
    d) recomandarea din partea instructorului OJT din care să rezulte abilitatea exercitării drepturilor conferite de deţinerea acestei calificări/acestui grad;
    e) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea privilegiilor şi obligaţiilor conferite de deţinerea respectivei calificări/respectivului grad;
    f) deţinerea unui aviz de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate.    5.2. Calificarea de meteorolog aeronautic prognozist
    5.2.1. Meteorolog aeronautic prognozist gradul II
    5.2.1.1. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul II are privilegiul de a desfăşura activitatea operaţională în condiţii de autonomie şi responsabilitate privind efectuarea de activităţi de meteorologie aeronautică specifice la un birou meteorologic de aerodrom sau la un centru de veghe meteorologică aeronautică.
    5.2.1.2. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul II este autorizat să supravegheze continuu evoluţia condiţiilor meteorologice de aerodrom, să elaboreze prognoze de aerodrom, de aterizare şi de decolare, să elaboreze avertizări privind condiţiile meteorologice locale pe aerodromurile pentru care este responsabil, să întocmească prognoze pe rută pentru zborurile desfăşurate la nivele joase, să elaboreze amendamente la prognoze, să furnizeze documentaţia meteorologică pentru zbor şi să asigure consultanţă în scopul informării meteorologice a beneficiarilor de servicii de meteorologie aeronautică din aviaţia civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deţine autorizaţia.
    5.2.1.3. Pentru obţinerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul II trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
    a) deţinerea licenţei de meteorolog aeronautic prognozist stagiar în termen de valabilitate;
    b) dovedirea unei perioade cumulate de minimum 1 an şi 10 luni de activitate operaţională, desfăşurată după obţinerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist stagiar, sub supravegherea unui instructor OJT, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul II;
    c) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
    d) recomandarea din partea instructorului OJT din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării drepturilor conferite de deţinerea acestei calificări/acestui grad;
    e) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea privilegiilor şi obligaţiilor conferite de deţinerea respectivei calificări;
    f) deţinerea unui aviz de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate.


    5.2.2. Meteorolog aeronautic prognozist gradul I
    5.2.2.1. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul I are privilegiul de a desfăşura activitatea operaţională în condiţii de autonomie şi responsabilitate privind efectuarea de activităţi de meteorologie aeronautică specifice, inclusiv în ceea ce priveşte îndrumarea şi instruirea personalului meteorologic deţinător al unui grad inferior, la un birou meteorologic de aerodrom sau la un centru de veghe meteorologică.
    5.2.2.2. Deţinătorul unei calificări de meteorolog aeronautic prognozist gradul I este autorizat să supravegheze continuu evoluţia condiţiilor meteorologice în FIR Bucureşti, să elaboreze toate tipurile de prognoze, avertizări şi amendamente la prognoze şi să asigure consultanţă în scopul informării meteorologice a beneficiarilor de servicii de asistenţă meteorologică din aviaţia civilă, la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deţine autorizaţia.
    5.2.2.3. Pentru obţinerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul I trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
    a) deţinerea licenţei de meteorolog aeronautic, a calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul II în termen de valabilitate şi a autorizaţiei la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I;
    b) dovedirea efectuării unei perioade cumulate de minimum 3 ani şi 10 luni de activitate operaţională, desfăşurată după obţinerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul II, din care cel puţin un an la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită gradul I;
    c) absolvirea unui curs de pregătire aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
    d) recomandarea din partea instructorului OJT din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării drepturilor conferite de deţinerea acestei calificări/acestui grad;
    e) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea privilegiilor şi obligaţiilor conferite de deţinerea respectivei calificări;
    f) deţinerea avizului de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate.    5.3. Autorizaţii speciale
    5.3.1. Autorizaţia de „instructor OJT (on-the-job training)“
    5.3.1.1. Deţinătorul unei autorizaţii de instructor OJT are privilegiul de a desfăşura activităţi de instruire şi supraveghere în condiţii operaţionale reale şi poartă responsabilitatea pentru activităţile meteorologice aeronautice desfăşurate sub supravegherea sa.
    5.3.1.2. Deţinătorul unei autorizaţii de instructor OJT este autorizat pentru a instrui şi supraveghea în mediu operaţional real personalul deţinător de licenţă de meteorolog aeronautic aflat în pregătire şi/sau a cărui competenţă asociată calificării/gradului a fost suspendată ori aflat în pregătire prin mutarea la acelaşi tip sau la un alt tip de unitate şi pentru a face recomandările corespunzătoare privind meteorologii aeronautici care s-au aflat în instruirea şi sub supravegherea sa şi care sunt competenţi pentru a li se emite calificările/gradele corespunzătoare pentru serviciul meteorologic aeronautic pentru care au efectuat pregătire în mediu real.
    5.3.1.3. Pentru obţinerea autorizaţiei de instructor OJT trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:
    a) deţinerea licenţei MA corespunzătoare calificării de meteorolog aeronautic prognozist sau tehnician gradul I în termen de valabilitate;
    b) absolvirea unui curs de pregătire OJT aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea calificării şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
    c) dovedirea efectuării unei perioade cumulate de minimum 2 ani de activitate operaţională, desfăşurată după obţinerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul I sau tehnician gradul I;
    d) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea privilegiilor şi obligaţiilor conferite de deţinerea respectivei autorizaţii speciale.


    5.3.2. Autorizaţia de „activităţi de climatologie aeronautică (CLA)“
    5.3.2.1. Deţinătorul unei autorizaţii de activităţi CLA are privilegiul de a desfăşura activităţi de climatologie aeronautică în condiţiile prevăzute în prezenta reglementare. Pentru personalul deţinător de licenţă MA în termen de valabilitate, activităţile CLA trebuie să fie efectuate independent de activităţile operaţionale în timp real şi întreruperea activităţii operaţionale trebuie să fie adusă la cunoştinţa autorităţii de licenţiere.
    5.3.2.2. Deţinătorul unei autorizaţii de activităţi CLA este autorizat pentru a centraliza, prelucra şi analiza informaţii climatologice aeronautice şi de a întocmi tabele şi rezumate climatologice de aerodrom, în conformitate cu reglementările în vigoare şi procedurile specifice OMM.
    5.3.2.3. Pentru obţinerea autorizaţiei de activităţi CLA trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:
    a) deţinerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul I;
    b) absolvirea unui curs de pregătire de specialitate aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea autorizaţiei şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
    c) dovedirea efectuării unei perioade cumulate de minimum 5 ani de activitate operaţională, desfăşurată după obţinerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist gradul I;
    d) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea privilegiilor şi obligaţiilor conferite de deţinerea respectivei autorizaţii speciale.    5.4. Autorizaţia de unitate
    5.4.1. Autorizaţia de unitate este asociată licenţei MA şi indică unitatea meteorologică aeronautică la care deţinătorul licenţei MA furnizează un serviciu meteorologic aeronautic. Licenţa MA este valabilă numai dacă include şi autorizaţia de unitate.
    5.4.2. Deţinătorul unei autorizaţii de unitate poate desfăşura activităţi de asistenţă meteorologică aeronautică a aviaţiei civile numai la unitatea meteorologică aeronautică specificată.
    5.4.3. Autorizaţia de unitate este înscrisă în licenţa MA de autoritatea de certificare la recomandarea furnizorului de servicii meteorologice aeronautice atunci când solicitantul obţine iniţial licenţa MA şi precizează tipul unităţii meteorologice aeronautice şi amplasamentul acesteia.
    5.4.4. În cazul mutării la o unitate meteorologică aeronautică de acelaşi tip, furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să notifice autorităţii de certificare mutarea respectivă, iar deţinătorul licenţei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) deţinerea licenţei de meteorolog aeronautic în termen de valabilitate;
    b) dovedirea cunoaşterii procedurilor de lucru locale şi a particularităţilor climatologice ale zonei de responsabilitate a unităţii la care se efectuează mutarea. Aceasta se certifică prin recomandarea din partea instructorului OJT care a efectuat pregătirea în mediul operaţional din care să rezulte că solicitantul deţine abilitatea practică necesară desfăşurării activităţilor operaţionale specifice la noua unitate meteorologică aeronautică.

    5.4.5. În cazul mutării la o unitate meteorologică aeronautică de alt tip, furnizorul de servicii meteorologice aeronautice trebuie să notifice autorităţii de certificare şi deţinătorul licenţei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) deţinerea licenţei de meteorolog aeronautic în termen de valabilitate;
    b) dovedirea efectuării unei perioade de o lună de activitate operaţională, desfăşurată sub supravegherea unui instructor OJT la unitatea meteorologică aeronautică pentru care solicită autorizaţia;
    c) absolvirea unui curs de pregătire de minimum două săptămâni aprobat de autoritatea de certificare;
    d) recomandarea instructorului OJT din care să rezulte abilitatea practică necesară desfăşurării activităţilor operaţionale specifice la noua unitate meteorologică aeronautică;
    e) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea privilegiilor şi obligaţiilor conferite de deţinerea respectivei autorizaţii;
    f) deţinerea avizului de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate.


    CAP. 6
    Menţinerea competenţei personalului meteorologic aeronautic
    6.1. Generalităţi
    6.1.1. Pentru ca un meteorolog aeronautic să îşi poată desfăşura activitatea de asistenţă meteorologică a activităţilor aeronautice civile potrivit privilegiilor conferite de licenţa deţinută, acesta trebuie să demonstreze periodic autorităţii de certificare deţinerea nivelului de competenţă corespunzător calificării, gradului şi autorizaţiilor deţinute în cadrul licenţei.
    6.1.2. Valabilitatea privilegiilor acordate prin calificarea/gradul şi autorizaţiile asociate licenţei MA este de 24 de luni. Pentru aşi exercita privilegiile conferite de licenţa respectivă la unitatea meteorologică aeronautică pentru care deţine autorizaţie, deţinătorul licenţei MA trebuie să solicite autorităţii de certificare, anterior expirării perioadei de valabilitate, prelungirea valabilităţii privilegiilor acordate prin calificarea/gradul şi autorizaţiile acordate.

    6.2. Revalidarea licenţei
    6.2.1. În scopul revalidării licenţei, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) dovedirea efectuării unei perioade cumulate de minimum 18 luni de activitate operaţională, desfăşurată de la data obţinerii calificării sau ultimei revalidări/reînnoiri;
    b) recomandarea din partea instructorului OJT care a efectuat pregătirea în mediu operaţional (certificat de competenţă) din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării prerogativelor conferite de deţinerea acestei licenţe;
    c) absolvirea unui curs de pregătire de reîmprospătare a cunoştinţelor, aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea revalidării licenţei şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
    d) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoştinţelor teoretice necesare pentru exercitarea privilegiilor şi obligaţiilor conferite de deţinerea respectivei calificări;
    e) deţinerea unui aviz de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate.

    6.2.2. În scopul prelungirii autorizaţiei de instructor OJT, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) deţinerea calificării şi gradului asociate în termen de valabilitate;
    b) absolvirea unui curs de pregătire de reîmprospătare a cunoştinţelor, aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea prelungirii autorizaţiei de instructor OJT şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
    c) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoştinţelor teoretice necesare pentru exercitarea privilegiilor şi obligaţiilor conferite de deţinerea respectivei autorizaţii;
    d) deţinerea unui aviz de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate.

    6.2.3. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de instructor OJT este separată de revalidarea licenţei, dar se poate realiza concomitent cu aceasta.
    6.2.4. În scopul prelungirii autorizaţiei CLA, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) deţinerea autorizaţiei CLA în termen de valabilitate;
    b) recomandarea din partea unităţii meteorologice din care să rezulte necesitatea exercitării drepturilor conferite de deţinerea acestei autorizaţii;
    c) absolvirea unui curs de pregătire de reîmprospătare a cunoştinţelor, aprobat de autoritatea de certificare, încheiat cu maximum 12 luni înainte de solicitarea prelungirii autorizaţiei CLA şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
    d) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea privilegiilor şi obligaţiilor conferite de deţinerea respectivei autorizaţii;
    e) deţinerea unui aviz de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate.


    6.3. Reînnoirea licenţei
    6.3.1. În cazul expirării valabilităţii privilegiilor acordate prin calificarea şi gradul asociate licenţei MA deţinute sau al întreruperii activităţii operaţionale pe o perioadă continuă mai mare de 6 luni, solicitantul trebuie să solicite reînnoirea licenţei MA.
    6.3.2. În cazul întreruperii activităţii operaţionale pentru o perioadă cumulată între 6 şi 12 luni în cadrul termenului de valabilitate a licenţei deţinute, pentru reînnoirea licenţei şi reluarea activităţii operaţionale solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) absolvirea unui curs de pregătire practică de reîmprospătare a cunoştinţelor, aprobat de autoritatea de certificare, sub supravegherea unui instructor OJT, şi desfăşurat în conformitate cu prevederile cap. 7;
    b) recomandarea din partea instructorului OJT din care să rezulte abilitatea practică necesară exercitării drepturilor conferite de deţinerea acestei calificări/acestui grad;
    c) deţinerea unui aviz de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate.

    6.3.3. În cazul întreruperii activităţii operaţionale pentru o perioadă cumulată mai mare de 12 luni în cadrul termenului de valabilitate a licenţei deţinute, pentru reînnoirea licenţei şi reluarea activităţii operaţionale solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) absolvirea unui curs de pregătire de reîmprospătare a cunoştinţelor, aprobat de autoritatea de certificare şi desfăşurat după reluarea activităţii în conformitate cu prevederile cap. 7;
    b) promovarea examenului organizat de autoritatea de certificare care demonstrează asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru exercitarea privilegiilor şi obligaţiilor conferite de deţinerea respectivei calificări/respectivului grad;
    c) deţinerea unui aviz de aptitudine medicală şi psihologică în termen de valabilitate.

    6.3.4. Cazurile specifice de întrerupere a activităţii operaţionale în cazul nepromovării examinării teoretice şi/sau practice sunt reglementate corespunzător la cap. 8 şi nu se încadrează în prevederile specifice menţionate mai sus.

    CAP. 7
    Pregătirea personalului meteorologic aeronautic
    7.1. Generalităţi
    7.1.1. Pregătirea profesională a personalului meteorologic aeronautic în vederea obţinerii unei licenţe MA şi/sau a calificărilor/gradelor asociate trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile prezentei reglementări. Pregătirea trebuie să furnizeze abilităţile şi cunoştinţele necesare la un nivel adecvat de competenţă, astfel încât meteorologii aeronautici aflaţi în pregătire să poată furniza serviciul corespunzător de asistenţă meteorologică aeronautică a activităţilor aeronautice civile.
    7.1.2. Pregătirea profesională a personalului meteorologic aeronautic în vederea obţinerii unei licenţe MA şi/sau a calificărilor/gradelor asociate trebuie să fie efectuată în cadrul unor centre de pregătire autorizate şi prin cursuri de pregătire în domeniul meteorologic aeronautic aprobate în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.
    7.1.3. Pe parcursul efectuării pregătirii, personalul meteorologic aeronautic aflat în pregătire nu trebuie să efectueze alte activităţi operaţionale în afară de cele aprobate prin planul şi tematica de pregătire.

    7.2. Centre de pregătire
    7.2.1. Centrul de pregătire reprezintă o organizaţie cu personalitate juridică sau o structură organizatorică inclusă întro organizaţie având personalitate juridică, ce oferă instruire teoretică şi/sau practică personalului meteorologic aeronautic deţinător al unei licenţe sau care intenţionează să obţină o licenţă MA în baza unor programe şi manuale de instruire şi/sau de antrenare specifice aprobate, utilizând personal de instruire calificat, facilităţi şi echipamente corespunzătoare în conformitate cu cerinţele emise de autoritatea de certificare.
    7.2.2. Un centru de pregătire care intenţionează să ofere instruire teoretică şi/sau practică corespunzătoare pentru a satisface cerinţele prevăzute de prezenta reglementare trebuie să obţină în prealabil autorizarea din partea autorităţii de certificare desemnate.
    7.2.3. Obţinerea şi menţinerea autorizării
    7.2.3.1. Entitatea ce intenţionează să devină centru de pregătire autorizat trebuie să înainteze către autoritatea de certificare o solicitare în acest sens însoţită de următoarele documente:
    a) certificat constatator cu dată recentă emis de registrul comerţului din care să reiasă că centrul de pregătire are sediul înregistrat şi locul principal de desfăşurare a activităţilor de instruire în România, precum şi obiectul de activitate;
    b) manualul de organizare care să furnizeze informaţiile relevante, semnificative, referitoare la resursele umane, facilităţile şi echipamentele utilizate în procesul de instruire, inclusiv sistemul de asigurare a calităţii, pentru a detecta în mod eficient şi oportun orice deficienţă şi a lua măsurile corective corespunzătoare;
    c) manualul de instruire care va conţine detalii referitoare la cursurile şi/sau activităţile de instruire specifice pe care centrul îşi propune să le desfăşoare. Acestea vor specifica standardele, obiectivele şi nivelurile de performanţă în instruire pentru fiecare categorie şi fază de instruire pe care cursanţii trebuie să le îndeplinească;
    d) programele de instruire, pe categorii de personal instruit, şi cursurile/activităţile de instruire propuse. Programele trebuie să conţină tematica, obiectivele, nivelurile de performanţă ce se doresc a fi atinse, precum şi numărul de ore de pregătire;
    e) dovada că dispune de resurse adecvate pentru activităţile de instruire propuse în funcţie de tipul, volumul şi complexitatea acestora.

    7.2.3.2. După înregistrarea solicitării de obţinere a aprobării şi aprobarea manualului de instruire, centrul de pregătire trebuie să fie auditat de autoritatea de certificare în scopul verificării conformităţii cu cerinţele prezentei reglementări.
    7.2.3.3. În cazul în care rezultatele auditului sunt satisfăcătoare, autorizarea de funcţionare este acordată iniţial pentru o perioadă de 12 luni.
    7.2.3.4. Autoritatea de certificare trebuie să monitorizeze permanent standardele declarate în manualele de desfăşurare a cursurilor, evidenţa pregătirii, documentaţia tehnică, materialele de curs, precum şi orice alte materialele relevante, iar rezultatele monitorizării trebuie să fie înscrise într-un raport de evaluare. Criteriile de evaluare în vederea autorizării şi activitatea de monitorizare ulterioară trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile prezentei reglementări prin proceduri specifice.
    7.2.3.5. Orice modificare a condiţiilor şi criteriilor autorizate trebuie să fie comunicată autorităţii de certificare spre aprobare, înainte de implementarea acestor modificări.
    7.2.3.6. Prelungirea (revalidarea) autorizării poate fi acordată pentru o perioadă de până la maximum 36 de luni, dar nu mai puţin de 12 luni.
    7.2.3.7. Autorizarea este modificată, suspendată sau revocată de autoritatea de certificare în cazul în care autoritatea de certificare constată că cerinţele şi standardele din prezenta reglementare nu mai sunt respectate. Procesul de modificare, suspendare sau revocare se detaliază prin procedura de aplicare a prezentei reglementări.
    7.2.3.8. Un centru de pregătire autorizat poate încheia acorduri de colaborare cu alte instituţii specializate în vederea instruirii sau poate utiliza şi alte locuri şi/sau facilităţi de pregătire decât cele pentru care a obţinut autorizare, numai cu aprobarea autorităţii de certificare.

    7.2.4. Management şi personal de instruire
    7.2.4.1. Structura organizatorică a centrului de pregătire trebuie să asigure supravegherea personalului de instruire, care deţine calificările şi experienţa necesare pentru a garanta menţinerea unor standarde ridicate de pregătire. Detalii privind structura managerială, indicând responsabilităţile individuale, trebuie să fie incluse în manualul de organizare.
    7.2.4.2. Un centru de pregătire trebuie să asigure permanent un număr adecvat de personal calificat corespunzător, din care cel puţin o persoană trebuie să fie angajată permanent cu responsabilităţi în ceea ce priveşte instruirea (responsabil cu instruirea generală).
    7.2.4.3. Raportul numărului total de cursanţi la numărul de instructori, în afara responsabilului cu instruirea generală, trebuie să fie maximum 6:1 în cadrul unui curs. Numărul cursanţilor în activităţile de instruire practică sau care necesită un grad ridicat de supraveghere trebuie să fie maximum 12.
    7.2.4.4. Responsabilul cu instruirea generală (RIG) trebuie să aibă responsabilitatea generală asupra proceselor de instruire teoretică şi practică, a integrării lor şi asupra urmăririi progresului individual al cursanţilor şi trebuie să deţină o experienţă semnificativă în domeniul serviciilor meteorologice aeronautice şi calităţi manageriale şi să deţină sau să fi deţinut o licenţă de meteorolog aeronautic.
    7.2.4.5. Instructorii pentru instruirea practică trebuie să deţină experienţă operaţională corespunzătoare tipului de cursuri pe care le efectuează şi o pregătire didactică adecvată şi să deţină o autorizaţie specială de Instructor OJT în termen de valabilitate.
    7.2.4.6. Instructorii pentru instruirea teoretică trebuie să deţină specializare corespunzătoare tipului de cursuri pe care le efectuează, o pregătire didactică adecvată şi o autorizare în cadrul centrului de pregătire.
    7.2.4.7. Centrul de pregătire autorizat trebuie să păstreze, pe o perioadă de cel puţin 6 ani, următoarele date:
    a) detalii despre instruirea teoretică şi practică a fiecărui cursant;
    b) rapoarte şi evaluări individuale din partea instructorilor asupra progresului în procesul de instruire şi rezultatele testărilor periodice efectuate;
    c) informaţii personale relevante (de exemplu: valabilitatea certificatului medical, calificări etc.).

    7.2.4.8. Formularele standard utilizate pentru înregistrarea şi urmărirea pregătirii cursanţilor trebuie să fie specificate în manualul de instruire.


    7.3. Cursuri de pregătire
    7.3.1. Pregătirea personalului meteorologic aeronautic se diferenţiază în două faze:
    a) pregătirea iniţială;
    b) pregătirea de specialitate în vederea obţinerii unui grad superior, pentru revalidarea licenţei, obţinerea unui nou tip de calificare şi/sau grad sau autorizaţie specială, precum şi pentru reînnoirea licenţei şi/sau reluarea activităţii.

    7.3.2. Cursurile de pregătire se aprobă în prealabil de către autoritatea de certificare ca parte a manualului de instruire.
    7.3.3. Desfăşurarea cursurilor de pregătire se notifică către AACR cu minimum 30 de zile înaintea desfăşurării acestora, în scopul organizării activităţii de supraveghere de către AACR. Notificarea trebuie să specifice minimum următoarele:
    a) denumirea, scopul şi obiectivele cursului de pregătire, în conformitate cu condiţiile specifice privind cursul de pregătire;
    b) modalităţile de pregătire prin care urmează a fi îndeplinite obiectivele, în conformitate cu condiţiile specifice privind cursul de pregătire;
    c) perioada, în conformitate cu condiţiile specifice privind cursul de pregătire;
    d) lectorii şi/sau instructorii implicaţi în procesul de pregătire.
    Lipsa notificării la termenul stabilit determină imposibilitatea supravegherii desfăşurate de AACR şi poate conduce la imposibilitatea recunoaşterii de către AACR a pregătirii efectuate.


    7.3.4. Procedurile de evaluare trebuie să asigure că personalul aflat în pregătire cunoaşte evoluţia pregătirii, inclusiv acele zone unde o îmbunătăţire este necesară, precum şi obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească în scopul încheierii cu succes a cursului.
    7.3.5. Cursurile trebuie revizuite cu regularitate de către organizaţia de pregătire, în scopul de a se asigura că pregătirea în baza lor îndeplineşte cerinţele specificate în prezenta reglementare.
    7.3.6. Orice amendamente aduse cursurilor în urma proceselor de revizuire trebuie să fie documentate, cu precizarea modificărilor şi justificărilor asociate, şi să fie înaintate spre aprobare autorităţii de certificare.
    7.3.7. Autoritatea de certificare poate aproba şi/sau recunoaşte şi cursurile de pregătire desfăşurate în străinătate la organizaţii de pregătire. Acestea trebuie aprobate şi/sau recunoscute în prealabil de autoritatea de certificare şi trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor de pregătire în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.

    7.4. Pregătirea iniţială
    7.4.1. Cursul pentru obţinerea calificării de meteorolog aeronautic tehnician stagiar trebuie să se desfăşoare după cum urmează:
    a) durata pregătirii trebuie să fie de o lună pregătire teoretică;
    b) persoanele care se pot înscrie la acest curs trebuie să facă dovada că au fost selectate în baza unui proces care asigură îndeplinirea cerinţelor de pregătire în matematică şi fizică, prevăzute în documentele OMM referitoare la pachetul de instruire de bază pentru meteorologii aeronautici tehnicieni şi detaliate prin procedurile asociate prezentei reglementări;
    c) cerinţele privind disciplinele de pregătire teoretică şi bibliografia sunt în conformitate cu prevederile prezentei reglementări şi sunt detaliate prin proceduri specifice.

    7.4.2. Cursul pentru obţinerea calificării de meteorolog aeronautic prognozist stagiar trebuie să se desfăşoare după cum urmează:
    a) durata pregătirii trebuie să fie de două luni pregătire teoretică;
    b) persoanele care se pot înscrie la acest curs trebuie să facă dovada că au fost selectate în baza unui proces care asigură îndeplinirea cerinţelor de pregătire în matematică, fizica atmosferei şi meteorologie dinamică, prevăzute în documentele
    OMM referitoare la pachetul de instruire de bază pentru meteorologii aeronautici prognozişti şi detaliate prin procedurile asociate prezentei reglementări;

    c) cerinţele privind disciplinele de pregătire teoretică şi bibliografia sunt în conformitate cu prevederile prezentei reglementări şi sunt detaliate prin proceduri specifice.


    7.5. Pregătirea de specialitate
    7.5.1. Pregătirea în vederea obţinerii unui grad superior în cadrul aceleiaşi calificări
    7.5.1.1. Cursurile pentru obţinerea gradului II trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiţii:
    a) durata pregătirii trebuie să fie de 3 luni pregătire practică în cazul unui meteorolog aeronautic tehnician şi, respectiv, de 6 luni pregătire practică şi teoretică în cazul unui meteorolog aeronautic prognozist;
    b) persoanele care se pot înscrie la acest curs trebuie să deţină o licenţă de meteorolog aeronautic stagiar în termen de valabilitate;
    c) cerinţele privind pregătirea sunt în conformitate cu prevederile prezentei reglementări şi sunt detaliate prin proceduri specifice.

    7.5.1.2. Cursurile pentru obţinerea gradului I trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiţii:
    a) durata pregătirii trebuie să fie de minimum 20 de zile lucrătoare şi include atât pregătire teoretică, cât şi pregătire practică;
    b) persoanele care se pot înscrie la acest curs trebuie să deţină o licenţă de meteorolog aeronautic gradul II în termen de valabilitate;
    c) cerinţele privind pregătirea sunt în conformitate cu prevederile prezentei reglementări şi sunt detaliate prin proceduri specifice.


    7.5.2. Pregătirea în vederea revalidării licenţei
    Durata pregătirii trebuie să fie de minimum 10 zile lucrătoare şi include atât pregătire teoretică, cât şi pregătire practică. Cerinţele privind programul de pregătire sunt detaliate prin proceduri specifice.

    7.5.3. Pregătirea în vederea reînnoirii licenţei
    Cerinţele privind programul de pregătire sunt detaliate prin proceduri specifice, în funcţie de perioada de întrerupere a activităţii operaţionale, tipul activităţilor desfăşurate şi unitatea unde îşi desfăşoară activitatea, fără a depăşi însă conţinutul programului de pregătire pentru obţinerea calificării/gradului deţinute/deţinut la momentul întreruperii.

    7.5.4. Pregătirea în vederea obţinerii şi revalidării autorizaţiei de instructor OJT
    Cerinţele privind programul de pregătire sunt detaliate prin proceduri specifice şi trebuie să ţină seama de competenţele specifice necesare în domeniul metodologiei instruirii, organizării procesului de instruire, tehnicilor OJT şi tehnicilor de evaluare a competenţei.

    7.5.5. Pregătirea în vederea obţinerii şi revalidării autorizaţiei pentru activităţi de climatologie aeronautică (CLA)
    Cerinţele privind programul de pregătire sunt detaliate prin proceduri specifice şi trebuie să ţină seama de cunoştinţele specifice necesare în domeniul activităţilor de climatologie aeronautică, în conformitate cu cerinţele OMM.

    7.5.6. Pregătirea în vederea trecerii de la un tip de calificare la altul
    Durata pregătirii şi cerinţele privind disciplinele de pregătire teoretică, bibliografia şi conţinutul pregătirii practice trebuie să fie stabilite de organizaţia de pregătire şi trebuie să ţină seama de cunoştinţele teoretice şi practice deţinute în cadrul calificării anterioare.

    7.5.7. Pregătirea în vederea mutării la un alt tip de unitate meteorologică aeronautică
    Durata pregătirii şi cerinţele privind disciplinele de pregătire teoretică, bibliografia şi conţinutul pregătirii practice trebuie să fie stabilite de organizaţia de pregătire şi trebuie să ţină seama de cunoştinţele teoretice şi practice deţinute prin autorizaţia de la unitatea anterioară.


    CAP. 8
    Organizarea examinărilor
    8.1. Generalităţi
    8.1.1. Furnizorii de servicii de meteorologie aeronautică trebuie să transmită autorităţii de certificare solicitările individuale ale personalului din cadrul unităţilor meteorologice aeronautice, însoţite de dovada îndeplinirii condiţiilor specifice calificării/gradului solicitate/solicitat şi dovada achitării tarifelor corespunzătoare, cu cel puţin 25 de zile lucrătoare înaintea datei sesiunii de evaluare programate preliminar. Formularele specifice utilizate pentru solicitările individuale se emit de autoritatea de certificare prin proceduri specifice.
    8.1.2. Autoritatea de certificare organizează sesiuni de examinare în funcţie de solicitările care îi sunt adresate în acest scop de furnizorul de servicii de meteorologie aeronautică. Solicitările se transmit de furnizorul de servicii de meteorologie aeronautică la fiecare sfârşit de an pentru anul următor şi cu minimum 30 de zile lucrătoare înainte de sfârşitul anului. Autoritatea de certificare transmite furnizorului de servicii de meteorologie aeronautică, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor, o planificare preliminară a sesiunilor de evaluare pe care le va organiza în cursul anului următor. Autoritatea de certificare îşi rezervă dreptul de a modifica şi de a comunica furnizorului de servicii de meteorologie aeronautică, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte, data exactă a sesiunilor de examinare.
    8.1.3. Modul concret prin care autoritatea de certificare organizează examinările se stabileşte prin proceduri specifice.

    8.2. Examinări teoretice
    8.2.1. Examinarea teoretică se efectuează în scris în cadrul sesiunilor de examinare stabilite de autoritatea de certificare. Disciplinele de examinare teoretică sunt corespunzătoare fiecărui tip de calificare/grad şi ţin seama de etapele de acordare a prerogativelor, respectiv obţinerea calificării/gradului, revalidarea licenţei şi/sau reînnoirea licenţei. Subiectele de examinare trebuie să fie prezentate sub formă de pachete de chestionare.
    8.2.2. Autoritatea de certificare stabileşte şi autorizează, prin proceduri specifice, personalul de specialitate pentru a desfăşura examinările teoretice care sunt cerute, în scopul de a se asigura că solicitanţii sau deţinătorii de licenţe MA sunt competenţi şi că îndeplinesc cerinţele aplicabile prevăzute în prezenta reglementare.
    8.2.3. Disciplinele pentru examinarea teoretică sunt următoarele:
    8.2.3.1. pentru meteorologul aeronautic tehnician stagiar:
    a) meteorologie aeronautică şi sinoptică (inclusiv climatologie locală);
    b) instrucţiuni, instrumente şi metode pentru observarea şi codificarea fenomenelor meteorologice şi coduri meteorologice;
    c) cunoştinţe aeronautice;
    d) limba engleză;

    8.2.3.2. pentru meteorologul aeronautic tehnician gradul II:
    8.2.3.2.1. pentru obţinerea şi reînnoirea calificării:
    a) meteorologie sinoptică şi aeronautică (inclusiv climatologie locală);
    b) instrucţiuni, instrumente şi metode pentru observarea şi codificarea fenomenelor meteorologice şi coduri meteorologice;
    c) cunoştinţe aeronautice;
    d) limba engleză;

    8.2.3.2.2. pentru revalidarea licenţei:
    a) instrucţiuni pentru observarea şi codificarea fenomenelor meteorologice şi coduri meteorologice;
    b) instrumente şi metode utilizate pentru observarea fenomenelor meteorologice;
    c) limba engleză;


    8.2.3.3. pentru meteorologul aeronautic tehnician gradul I:
    8.2.3.3.1. pentru obţinerea şi reînnoirea calificării:
    a) meteorologie aeronautică;
    b) instrucţiuni, instrumente şi metode pentru observarea şi codificarea fenomenelor meteorologice şi coduri meteorologice;
    c) utilizarea datelor de teledetecţie în activităţile specifice de meteorologie aeronautică;
    d) cunoştinţe aeronautice;
    e) limba engleză;

    8.2.3.3.2. pentru revalidarea licenţei:
    a) instrucţiuni, instrumente şi metode pentru observarea şi codificarea fenomenelor meteorologice şi coduri meteorologice;
    b) utilizarea datelor de teledetecţie în activităţile specifice de meteorologie aeronautică;
    c) limba engleză;


    8.2.3.4. pentru meteorologul aeronautic prognozist stagiar:
    a) meteorologie sinoptică şi aeronautică (inclusiv climatologie locală);
    b) reglementări şi coduri meteorologice aeronautice;
    c) cunoştinţe aeronautice;
    d) limba engleză;

    8.2.3.5. pentru meteorologul aeronautic prognozist gradul II:
    8.2.3.5.1. pentru obţinerea şi reînnoirea calificării:
    a) meteorologie sinoptică şi aeronautică (inclusiv climatologie locală);
    b) reglementări şi coduri meteorologice aeronautice;
    c) utilizarea tehnicilor de teledetecţie şi a modelelor numerice în prognoza meteorologică;
    d) cunoştinţe aeronautice;
    e) limba engleză;

    8.2.3.5.2. pentru revalidarea licenţei:
    a) reglementări şi coduri meteorologice aeronautice;
    b) utilizarea tehnicilor de teledetecţie şi a modelelor numerice în prognoza meteorologică;
    c) limba engleză;


    8.2.3.6. pentru meteorologul aeronautic prognozist gradul I:
    8.2.3.6.1. pentru obţinerea şi reînnoirea calificării:
    a) utilizarea tehnicilor de teledetecţie şi a modelelor numerice în prognoza meteorologică;
    b) meteorologie aeronautică şi sinoptică (inclusiv climatologie zonală);
    c) reglementări şi coduri meteorologice aeronautice;
    d) cunoştinţe aeronautice;
    e) limba engleză;

    8.2.3.6.2. pentru revalidarea licenţei:
    a) reglementări şi coduri meteorologice aeronautice;
    b) utilizarea tehnicilor de teledetecţie şi a modelelor numerice în prognoza meteorologică;
    c) limba engleză;


    8.2.3.7. pentru instructorul OJT:
    8.2.3.7.1. pentru obţinerea şi reînnoirea autorizaţiei:
    a) metodologia instruirii şi organizarea procesului de instruire;
    b) tehnici OJT şi criterii de apreciere;

    8.2.3.7.2. pentru revalidarea autorizaţiei:
    - tehnici OJT şi criterii de apreciere;


    8.2.3.8. pentru activităţi de climatologie aeronautică (CLA):
    8.2.3.8.1. pentru obţinerea autorizaţiei:
    a) climatologie aeronautică;
    b) metodologia întocmirii tabelelor şi rezumatelor climatologice de aerodrom;

    8.2.3.8.2. pentru revalidarea autorizaţiei:
    - metodologia întocmirii tabelelor şi rezumatelor climatologice de aerodrom.    8.2.4. Schimbarea calificării:
    8.2.4.1. de la calificarea MA prognozist la calificarea MA tehnician:
    a) instrucţiuni pentru observarea şi codificarea fenomenelor meteorologice şi coduri meteorologice;
    b) instrumente şi metode pentru observarea şi codificarea fenomenelor meteorologice şi coduri meteorologice;

    8.2.4.2. de la calificarea MA tehnician la calificarea MA prognozist stagiar:
    a) meteorologie sinoptică şi aeronautică, inclusiv climatologie aeronautică (locală);
    c) reglementări şi coduri meteorologice aeronautice;
    d) cunoştinţe aeronautice;
    e) limba engleză.


    8.2.5. Tematica, bibliografia şi documentaţia de referinţă pentru examenele teoretice trebuie să fie stabilite de autoritatea de certificare prin proceduri specifice.
    8.2.6. Personalul de meteorologie aeronautică este examinat în limba română. Personalul de meteorologie aeronautică de altă cetăţenie decât cea română poate fi examinat în limba engleză, la cererea acestuia.
    8.2.7. Nota minimă pentru promovarea examenului la fiecare disciplină este 7,00 din 10,00.
    8.2.8. În cazul examinării în vederea obţinerii calificării/gradului, dacă nu este obţinută nota minimă la una dintre discipline, reexaminarea la disciplina respectivă se efectuează după cel puţin două săptămâni de la prima sesiune de examinare.
    8.2.9. În cazul examinării în vederea revalidării licenţei, dacă nu este obţinută nota minimă la una dintre discipline, reexaminarea la disciplina respectivă trebuie să se efectueze după cel puţin două săptămâni de la prima sesiune de examinare.
    8.2.10. În cazul în care nu se promovează prima reexaminare, reexaminarea la disciplina respectivă trebuie să se efectueze după cel puţin o lună. Solicitantul trebuie să urmeze un curs de pregătire teoretică cu o durată de cel puţin două săptămâni, aprobat de autoritatea de certificare. Prezentarea la o a doua reexaminare trebuie să fie făcută numai pe baza unui act doveditor al absolvirii acestui curs. În cazul nepromovării celei de-a doua reexaminări, reexaminarea trebuie să se efectueze după cel puţin 6 luni de la data ultimei reexaminări. Pentru reluarea privilegiilor asociate licenţei, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele specifice reînnoirii licenţei.
    8.2.11. Dacă, în cazul examinării în vederea obţinerii calificării/gradului, numărul disciplinelor nepromovate este de două sau mai multe sau în cazul în care nu se promovează prima reexaminare, reexaminarea la disciplinele respective trebuie să se efectueze după cel puţin o lună de la prima sesiune de examinare, respectiv de la ultima sesiune de reexaminare.
    8.2.12. Valabilitatea examenului teoretic la disciplinele promovate este de 6 luni. Dacă în acest interval de timp au loc reexaminări la disciplinele nepromovate, rezultatele la disciplinele promovate rămân valabile.

    8.3. Examinări practice
    8.3.1. Examinările practice se desfăşoară în cadrul aceleiaşi sesiuni în care se desfăşoară şi examinările teoretice şi ulterior acestora. Examinarea practică se efectuează doar în cazul promovării examinării teoretice. Examinarea practică corespunde fiecărui tip de calificare/grad în parte şi ţine seama de etapele de acordare a competenţei, respectiv obţinerea calificării/gradului şi/sau reînnoirea licenţei. Examinarea practică trebuie să urmărească aspectele activităţii operaţionale specifice desfăşurate, referitoare la modul de aplicare corectă a cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice dobândite, a procedurilor şi instrucţiunilor specifice de lucru şi altor documente aplicabile.
    8.3.2. Rezultatul examinărilor practice se face prin „admis/respins“. Rezultatul examinării practice şi elementele verificate trebuie să fie înscrise pe formulare stabilite de autoritatea de certificare prin proceduri specifice.
    8.3.3. În cazul în care solicitantul este declarat respins la examinarea practică, acesta trebuie să parcurgă sub supravegherea unui instructor OJT un program de pregătire practică la unitatea meteorologică aeronautică unde funcţionează. La sfârşitul perioadei de pregătire practică astfel desfăşurate, solicitantul poate fi reexaminat. În cazul în care solicitantul este declarat respins, reexaminarea trebuie să se efectueze după cel puţin 6 luni de la data ultimei reexaminări. Pentru reluarea privilegiilor asociate licenţei, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele specifice reînnoirii licenţei.

    8.4. Încheierea examinării
    8.4.1. Evidenţa şi păstrarea rezultatelor individuale ale examinărilor teoretice şi practice trebuie să fie efectuate de autoritatea de certificare pe formulare stabilite de autoritatea de certificare prin proceduri specifice. Rezultatele examinărilor sunt consemnate de examinatorii autorizaţi sub semnătură proprie.
    8.4.2. Rezultatele finale ale examinărilor teoretice şi/sau practice, tipul calificărilor/gradelor acordate şi valabilitatea acestora, confirmarea revalidării licenţei şi autorizaţiei de unitate sunt consemnate în procese-verbale întocmite de autoritatea de certificare.
    8.4.3. În cazul în care nu sunt înaintate către autoritatea de certificare toate documentele necesare menţionate, neprezentarea la examene din motive obiective a unor solicitanţi şi/sau nerespectarea termenului de solicitare a examinării anterior expirării perioadei de valabilitate conduc la imposibilitatea susţinerii examenelor la datele prevăzute sau solicitate, iar autoritatea de certificare trebuie să stabilească proceduri specifice pentru astfel de situaţii.
    8.4.4. Contestaţiile candidaţilor trebuie să fie adresate în scris autorităţii de certificare, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor.
    8.4.5. Contestaţiile sunt analizate, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data depunerii acestora, de o comisie numită în acest scop de autoritatea de certificare. În urma analizei, rezultatele sunt definitive şi sunt comunicate în scris, în maximum două zile lucrătoare, solicitanţilor în cauză.

    CAP. 9
    Administrarea sistemului de certificare a personalului meteorologic aeronautic
    9.1. Generalităţi
    9.1.1. Administrarea licenţelor este procesul prin care autoritatea de certificare trebuie să se asigure că licenţele de meteorolog aeronautic stagiar şi de meteorolog aeronautic sunt emise şi menţinute în conformitate cu cerinţele specificate în prezenta reglementare. Autoritatea de certificare trebuie să menţină evidenţele la zi şi cronologice privind licenţele, inclusiv datele personale, precum şi experienţa şi calificările la data curentă şi deţinute anterior, autorizările speciale asociate licenţelor şi autorizările de unitate ale deţinătorilor licenţelor de meteorolog aeronautic şi meteorolog aeronautic stagiar.
    9.1.2. Autoritatea de certificare este singura care are dreptul de a emite, revalida, modifica, reînnoi, suspenda sau revoca, după caz, licenţele de meteorolog aeronautic sau de meteorolog aeronautic stagiar.

    9.2. Formatul şi conţinutul licenţei
    9.2.1. Licenţa de meteorolog aeronautic stagiar trebuie să conţină minimum următoarele informaţii:
    a) statul emitent al licenţei;
    b) titlul licenţei;
    c) numărul unic de identificare al licenţei;
    d) numele şi prenumele titularului;
    e) data şi locul naşterii titularului;
    f) domiciliul titularului;
    g) naţionalitatea titularului;
    h) semnătura titularului;
    i) denumirea autorităţii de certificare;
    j) calificarea asociată licenţei pentru care se efectuează pregătirea;
    k) termenul de valabilitate a privilegiilor;
    l) semnătura reprezentantului legal al autorităţii de certificare emitente şi data emiterii;
    m) ştampila autorităţii de certificare emitente;
    n) menţiuni referitoare la limitări şi privilegii.

    9.2.2. Licenţa de meteorolog aeronautic trebuie să conţină minimum următoarele informaţii:
    a) statul emitent al licenţei;
    b) titlul licenţei;
    c) numărul unic de identificare al licenţei;
    d) numele şi prenumele titularului;
    e) data şi locul naşterii titularului;
    f) domiciliul titularului;
    g) naţionalitatea titularului;
    h) semnătura titularului;
    i) denumirea autorităţii de certificare;
    j) calificarea/gradul şi/sau autorizaţiile asociate licenţei;
    k) termenul de valabilitate a calificărilor/gradelor şi/sau autorizaţiilor asociate licenţei;
    l) semnătura reprezentantului legal al autorităţii de certificare emitente şi data emiterii;
    m) ştampila/sigiliul autorităţii de certificare emitente;
    n) menţiuni referitoare la limitări şi privilegii.

    9.2.3. Numerele licenţelor MA şi MA stagiar se alocă printrun sistem de asociere clară a fiecăruia dintre aceste numere cu deţinătorul individual de licenţă. Sistemul trebuie să asigure un număr de identificare unic pentru fiecare deţinător de licenţă şi să prevină duplicarea accidentală.
    9.2.4. Înscrisurile în licenţe se efectuează în limba română şi în limba engleză. Hârtia sau orice alt material folosit pentru licenţă trebuie să prevină sau să facă vizibile orice deteriorări sau ştersături. Orice înscrisuri sau radieri în formularul licenţei trebuie să fie în mod clar autorizate şi efectuate de autoritatea de certificare. Sub sancţiunea revocării licenţei, este interzisă alterarea acesteia prin modificări, adăugări sau ştersături.
    9.2.5. Tipul de format al licenţelor MA stagiar şi MA se emite de autoritatea de certificare în conformitate cu anexa la prezenta reglementare.
    9.2.6. Licenţa de meteorolog aeronautic stagiar sau licenţa de meteorolog aeronautic în termen de valabilitate este un document nominal pe care titularul trebuie să îl păstreze asupra lui pe toată durata desfăşurării activităţii operaţionale în cadrul unităţii meteorologice aeronautice pentru care deţine autorizaţie şi aceasta trebuie să fie însoţită de certificatul medical şi psihologic în termen de valabilitate.
    9.2.7. Orice modificare a datelor personale ale titularului de licenţă prevăzute la paragrafele 9.2.1 şi 9.2.2 se aduce la cunoştinţa autorităţii de certificare de către acesta în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării în documentele de identitate.
    9.2.8. În cazul pierderii, furtului sau distrugerii, autoritatea de certificare eliberează, la cerere, un duplicat al licenţei. Pentru obţinerea duplicatului, solicitantul trebuie să depună la autoritatea de certificare următoarele documente:
    a) formularul de cerere stabilit de autoritatea de certificare prin proceduri specifice, completat corespunzător;
    b) declaraţie pe propria răspundere a pierderii, furtului, distrugerii, conform modelului stabilit de autoritatea de certificare prin proceduri specifice sau, după caz, documentului care atestă modificarea datelor personale;
    c) dovada achitării tarifului duplicatului licenţei.

    9.2.9. Furnizorul serviciilor meteorologice aeronautice trebuie să notifice autoritatea de certificare asupra oricăror situaţii de întrerupere a activităţii operaţionale a personalului meteorologic aeronautic, pentru o perioadă cumulată mai mare de 6 luni pe parcursul perioadei de valabilitate a licenţei, precum şi la reluarea activităţii operaţionale.
    9.2.10. Autoritatea de certificare trebuie să ţină evidenţa tuturor datelor înscrise în licenţă, precum şi a valabilităţii certificatului medical.

    9.3. Suspendarea şi revocarea licenţei
    9.3.1. Suspendarea licenţei se dispune şi se ia în evidenţă de autoritatea de certificare în cazul neîndeplinirii oricăreia dintre condiţiile de deţinere a licenţei prevăzute de prezenta reglementare.
    9.3.2. Licenţa de MA poate fi suspendată în următoarele cazuri:
    a) pe perioada cercetării/investigaţiei operaţionale referitoare la elemente care pot avea impact asupra activităţilor sau pe perioada cercetărilor impuse de procedurile aplicabile atunci când a avut loc un incident aeronautic;
    b) pe perioada indisponibilităţii medicale, pentru motive care impun reevaluarea aptitudinilor medicale în vederea reluării activităţii;
    c) în cazul întreruperii activităţii operaţionale în cadrul termenului de valabilitate a licenţei sau a autorizaţiei deţinute pentru o perioadă cumulată mai mare de 6 luni, cu excepţia perioadelor de concediu legal şi/sau a parcurgerii programelor de pregătire.
    Cu excepţia cazului prevăzut la paragraful 9.3.2 lit. c), suspendarea se dispune pe o perioadă de cel mult 6 luni.


    9.3.3. Furnizorii de servicii de meteorologie aeronautică trebuie să notifice autoritatea de certificare asupra oricăror situaţii de neîndeplinire a condiţiilor de deţinere a licenţei de personalul meteorologic aeronautic, în termen de 3 zile de la data apariţiei situaţiei respective.
    9.3.4. Constatarea unui caz de suspendare se consemnează într-un raport, aprobat de reprezentantul legal al autorităţii de certificare, care stă la baza deciziei de suspendare. Decizia de suspendare se comunică titularului licenţei şi furnizorului de servicii de meteorologie aeronautică în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii ei. Decizia de suspendare a licenţei poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    9.3.5. După expirarea perioadei de suspendare, deţinătorul licenţei îşi poate relua activitatea în următoarele condiţii:
    a) în cazul prevăzut la paragraful 9.3.2 lit. a), după cercetarea/investigarea operaţională referitoare la elemente care pot avea impact asupra activităţilor sau pe perioada cercetărilor impuse de procedurile aplicabile atunci când a avut loc un incident aeronautic grav sau un accident aeronautic, la propunerea furnizorului de servicii de meteorologie aeronautică;
    b) după încheierea indisponibilităţii medicale, pentru motive care impun reevaluarea aptitudinilor medicale în vederea reluării activităţii, în baza certificatului de aptitudine medicală, la propunerea furnizorului de servicii de meteorologie aeronautică;
    c) în cazul prevăzut la paragraful 9.3.2 lit. c), în urma parcurgerii programului de pregătire şi a promovării examinării efectuate de autoritatea de certificare.

    9.3.6. Autoritatea de certificare revocă licenţele acordate în următoarele condiţii:
    a) în cazul în care împotriva meteorologului aeronautic au fost luate măsuri cu caracter penal sau administrativ sau acesta a fost condamnat definitiv pentru fapte care sunt incompatibile cu activitatea în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană sau în cazul în care, în urma investigaţiilor aferente unui incident aeronautic grav sau accident aeronautic, s-a determinat că principala cauză a constituit-o activitatea meteorologului aeronautic;
    b) alterarea prin modificări, adăugiri sau ştersături a formularului licenţei;
    c) în cazul în care meteorologul aeronautic a fost declarat inapt medical definitiv;
    d) la propunerea furnizorului de servicii meteorologice aeronautice, pentru abateri grave în desfăşurarea activităţii operaţionale;
    e) în cazul incompetenţei profesionale demonstrate prin nepromovarea succesivă de trei ori a examinării în vederea reînnoirii licenţei MA, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.


    9.4. Achitarea serviciilor
    Tarifarea serviciilor prestate de autoritatea de certificare trebuie să se efectueze în conformitate cu reglementările în vigoare. Achitarea serviciilor de licenţiere trebuie să fie efectuată la data depunerii cererii/solicitării în cauză.

    CAP. 10
    Dispoziţii tranzitorii
    10.1. Echivalarea licenţelor
    10.1.1. Licenţele MA şi MA stagiar emise în conformitate cu Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LMET „Licenţierea personalului meteorologic aeronautic“, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 351/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 12 mai 2016, se consideră conforme cu prezenta reglementare şi se vor preschimba în licenţe MA corespunzătoare prin decizie a directorului general al AACR.
    10.1.2. Preschimbarea licenţei emise în conformitate cu Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LMET „Licenţierea personalului meteorologic aeronautic“, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 351/2016, aflată în termen de valabilitate, se va efectua la termenul de revalidare, în conformitate cu prezenta reglementare.

    10.2. Pregătirea efectuată în conformitate cu Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LMET „Licenţierea personalului meteorologic aeronautic“, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 351/2016, încheiată înainte de data intrării în vigoare a prezentei reglementări, se consideră conformă cu prezenta reglementare.
    10.3. Anexa la prezenta reglementare este parte integrantă a acestei reglementări şi prezintă noul format al licenţei de meteorolog aeronautic, cu explicaţiile detaliate ale câmpurilor ce se regăsesc în acest format.
    ANEXA

    Formatul*) licenţei de meteorolog aeronautic şi meteorolog aeronautic stagiar
    *) Formatul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Explicaţii ale câmpurilor:
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016