Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGLEMENTĂRI TEHNICE din 19 decembrie 2022  Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGLEMENTĂRI TEHNICE din 19 decembrie 2022 Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", indicativ C 254-2022

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1255 bis din 27 decembrie 2022
──────────
        Aprobate prin ORDINUL nr. 3.275 din 19 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.255 din 27 decembrie 2022.
──────────
    1. Generalităţi
    1.1. Obiect şi domeniul de aplicare

    (1) Obiectul îndrumătorului privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", indicativ C 254/2022, denumit în continuare C 254, este stabilirea unor situaţii particulare în care expertizarea clădirilor pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" se poate face fără evaluarea seismică de ansamblu a acestora.

    (2) Prin excepţie de la alin. (1), prevederile reglementării tehnice nu se aplică clădirilor care urmează a fi incluse pentru finanţare din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene la care se aplică regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaţionale, precum şi clădirilor incluse sau care urmează a fi incluse în Programul naţional de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Prevederile acestei reglementări tehnice se aplică la expertizarea clădirilor existente şi construcţiilor cu structuri similare acestora, amplasate pe teritoriul României.

    (4) Expertizarea clădirilor pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" se efectuează de către un expert tehnic atestat tehnico-profesional pentru construcţii civile, industriale şi agricole, în domeniile de atestare A1, A2, sau, după caz, Af.

    (5) La expertizarea, proiectarea, execuţia şi exploatarea clădirilor, se aplică reglementările tehnice în construcţii în vigoare, împreună cu prevederile suplimentare specifice date în această reglementare tehnică.

    (6) Prevederile acestei reglementări tehnice sunt aplicabile clădirilor existente proiectate ulterior datei de intrare în vigoare a normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P 100-81, aprobat prin Decizia nr. 83 din 21 iulie 1981 a preşedintelui biroului executiv al Institutului Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii.

    (7) Prevederile acestei reglementări tehnice sunt aplicabile clădirilor ce nu au fost încadrate în clasa de risc seismic Rs I sau în categoriile de urgenţă U1, U2 sau U3.

    (8) Prevederile acestei reglementări tehnice sunt aplicabile clădirilor încadrate în categoriile de importanţă B, C şi D, conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

    (9) Prevederile acestei reglementări tehnice se aplică şi în cazul clădirilor existente pentru care au fost recepţionate lucrări de intervenţie structurală de ansamblu având ca scop reducerea vulnerabilităţii la acţiuni seismice, în acord cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de anul construcţiei clădirii.

    (10) Prevederile acestei reglementări tehnice pot fi aplicate şi în cazul clădirilor monument istoric numai dacă acestea nu contravin conceptelor, abordărilor şi procedurilor cuprinse în documentele normative specifice acestei categorii de clădiri.

    (11) Prevederile acestei reglementări tehnice se aplică la expertizele tehnice pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" necesare în procesul de autorizare al lucrărilor de intervenţie pentru clădiri.

    (12) Criteriile şi procedurile pentru evaluarea seismică a clădirilor existente şi fundamentarea lucrărilor de intervenţie pentru reducerea vulnerabilităţii seismice a acestora nu fac obiectul acestei reglementări.

    (13) Prevederile acestei reglementări tehnice se utilizează şi la stabilirea oportunităţii investiţiei.

    (14) Prevederile acestei reglementări tehnice se adresează specialiştilor cu activitate în construcţii (experţi tehnici, verificatori de proiecte, diriginţi de şantier, responsabili tehnici cu execuţia, auditori energetici pentru clădiri, arhitecţi, urbanişti, ingineri), beneficiarilor, investitorilor sau proprietarilor construcţiilor, consultanţilor, autorităţilor locale şi autorităţilor de control în construcţii.

    1.2. Scopul reglementării tehnice

    (1) Reglementarea tehnică C 254 defineşte conţinutul cadru al expertizelor tehnice pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", în cazuri particulare în care nu se realizează evaluarea seismică a clădirii în ansamblu.

    (2) Expertul tehnic decide asupra cazului sau cazurilor particulare aplicabile într-o anumită situaţie de expertizare, în acord cu prevederile acestei reglementări tehnice.

    (3) Expertul tehnic poate decide suplimentar şi evaluarea seismică a clădirii în cazurile particulare definite în această reglementare tehnică.

    (4) Conţinutul cadru definit prin această reglementare tehnică are caracter minimal. Expertul poate decide colectarea şi includerea în raportul de expertiză tehnică a unor informaţii suplimentare.

    (5) Raportul de expertiză tehnică întocmit conform prevederilor acestei reglementări tehnice poate include unul sau mai multe cazuri particulare definite în capitolul 3.

    (6) Expertul va preciza, motivat, în raportul de expertiză tehnică dacă unele din elementele conţinutului cadru nu sunt aplicabile pentru situaţia particulară analizată.

    1.3. Structura reglementării tehnice

    (1) Structura reglementării tehnice C 254 este următoarea:
    1. Generalităţi
    2. Cerinţe fundamentale
    3. Cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate"


    (2) Capitolele 1 - 3 au caracter normativ.

    1.4. Definiţii

    (1) Definiţiile termenilor specifici principali utilizaţi în această reglementare tehnică sunt:
        Amplasarea în zona adiacentă a construcţiilor existente: poziţionarea unei noi clădiri la o distanţă în plan mai mică decât diferenţa pe verticală între cota de fundare a acesteia şi cota de fundare a construcţiei existente cele mai apropiate.
        Clădire: construcţie supraterană şi, după caz, subterană, alcătuită din unul sau mai multe tronsoane, având încăperi care servesc la adăpostirea oamenilor, animalelor, materialelor etc.
        Clădire existentă: clădire la care s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor, inclusiv clădirea aflată în exploatare înainte de data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
        Elementele de construcţie cu importanţă secundară: elemente structurale cu rol determinant pentru funcţia pentru care sunt prevăzute în cadrul clădirii, dar care nu contribuie la asigurarea nivelului minim de rezistenţă şi stabilitate structurală de ansamblu, astfel cum este acesta stabilit de reglementările tehnice în vigoare.
        Evaluarea seismică de ansamblu: ansamblul investigaţiilor care se desfăşoară pentru evaluarea comportării seismice a unei clădiri la acţiunea mişcărilor seismice severe.
        Pereţi nestructurali: elemente de construcţie, cu rol de închidere şi compartimentare, care nu sunt luate în considerare la proiectarea seismică a ansamblului structurii din cauza rezistenţei insuficiente sau a modului de legătură cu structura.
        Reconfigurarea pereţilor nestructurali: intervenţii vizând adăugarea de pereţi cu funcţiuni sau roluri similare, desfiinţarea parţială sau totală de pereţi existenţi, practicarea sau închiderea de goluri în pereţii existenţi.


    1.5. Unităţi de măsură

    (2) Se utilizează unităţile din Sistemul Internaţional.

    (3) Pentru calcule sunt recomandate următoarele unităţi de măsură:
    - Eforturi şi încărcări: kN, kN/m, kN/mp;
    – Masa: kg, t;
    – Masa specifică (densitate): kg/mc, t/mc;
    – Greutate specifică: kN/mc;
    – Eforturi unitare şi rezistenţe: N/mmp (MPa), kN/mp (kPa);
    – Momente (încovoietoare, de torsiune, etc.): kNm;
    – Acceleraţii: m/sp;
    – Acceleraţia gravitaţională: g (9,81 m/sp).


    1.6. Documente normative de referinţă

    (1) Documentele normative de referinţă sunt cele din tabelul 1.1. şi cele din tabelul 1.2.
        Tabelul 1.1. Reglementări tehnice de referinţă

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Reglementare tehnică │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cod de proiectare. Bazele │
│ │proiectării construcţiilor, │
│ │indicativ CR 0 - 2012, aprobat │
│ │prin Ordinul ministrului │
│ │dezvoltării regionale şi │
│1 │turismului nr. 1.530/23.08.2012, │
│ │completat de Ordinul ministrului │
│ │dezvoltării regionale şi │
│ │turismului nr. 2.411/01.08.2013, │
│ │denumit în continuare în │
│ │prezentul document cod de │
│ │proiectare CR 0 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cod de proiectare seismică - │
│ │partea a III-a - Prevederi pentru│
│ │evaluarea seismică a clădirilor │
│2 │existente, indicativ P 100-3/ │
│ │2019, aprobat prin Ordinul │
│ │ministrului dezvoltării regionale│
│ │şi administraţiei publice nr. │
│ │2.834/2019 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cod de proiectare. Evaluarea │
│ │acţiunii vântului asupra │
│ │construcţiilor, indicativ CR │
│ │1-1-4 - 2012, aprobat prin │
│3 │Ordinul ministrului dezvoltării │
│ │regionale şi turismului nr. 1.751│
│ │/21.09.2012, completat prin │
│ │Ordinul ministrului dezvoltării │
│ │regionale şi administraţiei │
│ │publice nr. 2.413/01.08.2013 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cod de proiectare. Evaluarea │
│ │acţiunii zăpezii asupra │
│ │construcţiilor, indicativ CR │
│ │1-1-3 -2012, aprobat prin Ordinul│
│4 │ministrului dezvoltării regionale│
│ │şi turismului nr. 1.655/ │
│ │05.09.2012, completat prin │
│ │Ordinul ministrului dezvoltării │
│ │regionale şi administraţiei │
│ │publice nr. 2.414/01.08.2013 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Normativ privind cerinţele de │
│ │proiectare, execuţie şi │
│ │monitorizare a excavaţiilor │
│ │adânci în zone urbane, indicativ │
│5 │NP 120 - 2014, aprobat prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │transporturilor, construcţiilor │
│ │şi turismului nr. 2.104/ │
│ │29.10.2014 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Normativ privind documentaţiile │
│ │geotehnice pentru construcţii, │
│ │indicativ NP 074-2014, aprobat │
│6 │prin Ordinul ministrului │
│ │dezvoltării regionale şi │
│ │administraţiei publice nr. 1.330/│
│ │17.07.2014 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Normativ pentru proiectarea │
│ │structurilor de fundare directă, │
│ │indicativ NP 112-2014 aprobat │
│7 │prin Ordinul ministrului │
│ │transporturilor, construcţiilor │
│ │şi turismului nr. 2.352/ │
│ │24.11.2014 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cod de proiectare pentru │
│ │structuri din zidărie, indicativ │
│8 │CR 6 -2013, aprobat prin Ordinul │
│ │ministrului dezvoltării regionale│
│ │şi administraţiei publice nr. │
│ │2.464/08.08.2013 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cod de proiectare seismică - │
│ │Partea I - Prevederi de │
│ │proiectare pentru clădiri, │
│ │indicativ P 100-1/2013, aprobat │
│ │prin Ordinul ministrului │
│9 │dezvoltării regionale şi │
│ │administraţiei publice nr. 2.465/│
│ │08.08.2013, completat prin │
│ │Ordinul ministrului dezvoltării │
│ │regionale şi administraţiei │
│ │publice nr. 2.956/18.11.2019 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cod de proiectare a │
│ │construcţiilor cu pereţi │
│ │structurali de beton armat, │
│10 │indicativ CR 2-1-1.1/2013, │
│ │aprobat prin Ordinul ministrului │
│ │dezvoltării regionale şi │
│ │administraţiei publice nr. 2.361/│
│ │24.07.2013 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Cod de practică privind │
│ │executarea şi urmărirea execuţiei│
│ │lucrărilor de zidărie, indicativ │
│11 │NE 036-2014, aprobat prin Ordinul│
│ │ministrului dezvoltării regionale│
│ │şi administraţiei publice nr. │
│ │1.426/06.08.2014 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Ghid privind proiectarea şi │
│ │executarea lucrărilor de │
│ │reabilitare termică a blocurilor │
│ │de locuinţe, indicativ GP │
│ │123-2013, aprobat prin Ordinul │
│12 │ministrului dezvoltării regionale│
│ │şi administraţiei publice nr. │
│ │2.211/26.06.2013 şi completat │
│ │prin Ordinul ministrului │
│ │dezvoltării, lucrărilor publice │
│ │şi administraţiei nr. 1.311/ │
│ │16.09.2021 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Soluţii-cadru privind │
│ │reabilitarea │
│ │termo-higro-energetică a │
│ │anvelopei clădirilor de locuit │
│13 │existente, indicativ SC 007-2013,│
│ │aprobat prin Ordinul ministrului │
│ │dezvoltării regionale şi │
│ │administraţiei publice nr. 2.280/│
│ │05.07.2013 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Normativ privind urmărirea în │
│ │timp a construcţiilor, indicativ │
│14 │P 130-1999, aprobat prin Ordinul │
│ │ministrului lucrărilor publice şi│
│ │amenajării teritoriului nr. 57/N/│
│ │18.08.1999 │
└────┴─────────────────────────────────┘


        Tabelul 1.2. Standarde române de referinţă:

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Indicativ │Titlu │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Eurocod 1: Acţiuni │
│ │ │asupra │
│ │ │structurilor. │
│ │SR EN │Partea 1-1: Acţiuni│
│1 │1991-1-1:2004│generale. Greutăţi │
│ │ │specifice, greutăţi│
│ │ │proprii, încărcări │
│ │ │utile pentru │
│ │ │clădiri │
└────┴─────────────┴───────────────────┘
    (2) Lista reglementărilor tehnice de referinţă dată în această reglementare tehnică se consultă împreună cu lista documentelor normative aflate în vigoare publicată de către autorităţile de reglementare de resort.

    (3) Se utilizează cele mai recente versiuni ale standardelor române de referinţă, împreună cu anexele naţionale (dacă este cazul), amendamentele şi eratele publicate de către organismul naţional de standardizare.


    2. Cerinţe fundamentale

    (1) Această reglementare tehnică conţine prevederi pentru expertizarea tehnică a clădirilor în vederea îndeplinirii cerinţei fundamentale "rezistenţă mecanică şi stabilitate", conform definiţiei din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazuri particulare, definite conform 3. Cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate".

    (2) Prin expertiza tehnică se verifică dacă clădirea existentă sau părţi ale acesteia pot prelua acţiunile din timpul construcţiei sau exploatării, pentru stări limită ultime şi stări limită de serviciu, în acord cu prevederile codului de proiectare CR 0.

    (3) Lucrările de intervenţie stabilite prin expertizele efectuate în acord cu prevederile acestei reglementări tehnice se proiectează şi se execută astfel încât să nu se mărească vulnerabilitatea clădirii expertizate la diferite tipuri de acţiuni.

    (4) Lucrările de intervenţie se proiectează în acord cu concluziile expertizei tehnice şi cu reglementările tehnice specifice.

    3. Cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate"
    3.1. Expertiza tehnică la acţiuni gravitaţionale
    3.1.1. Cazuri şi domeniu de aplicare

    (1) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", la acţiuni gravitaţionale, are ca scop evaluarea calitativă şi cantitativă a efectelor sau degradărilor produse de acţiunile gravitaţionale şi indicarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea cerinţei fundamentale "rezistenţă mecanică şi stabilitate".

    (2) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" se efectuează în următoarele situaţii particulare:
    a) clădiri pentru care expertul apreciază, motivat, vulnerabilitatea acestora la acţiuni gravitaţionale ca fiind determinantă pentru îndeplinirea cerinţei fundamentale "rezistenţă mecanică şi stabilitate";
        Notă: Această situaţie cuprinde, de exemplu, cazurile clădirilor situate în zone seismice de intensitate redusă supuse la acţiuni gravitaţionale mari sau cazul clădirilor care prezintă vulnerabilităţi evidente de conformare structurală la acţiunea gravitaţională.

    b) subansamble de clădiri sau elemente structurale pentru care expertul apreciază motivat, vulnerabilitatea acestora la acţiuni gravitaţionale ca fiind determinantă pentru îndeplinirea cerinţei fundamentale "rezistenţă mecanică şi stabilitate".
        Notă: În această situaţie se exemplifică cazurile subansamblelor de clădiri cu rol principal în preluarea acţiunilor gravitaţionale, cum ar fi: balcoane, copertine, scări, elemente de acoperiş rezemate articulat pe structura principală, etc.    (3) Evaluarea acţiunilor gravitaţionale se realizează conform documentelor de referinţă precizate în Tabelul 1.2.

    (4) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", fără evaluarea seismică de ansamblu a clădirii, se face cu respectarea conţinutului cadru precizat la 3.1.2.

    (5) Pentru cazurile menţionate la (2), (b), expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" se poate realiza fără aplicarea limitărilor date la 1.1, (6) şi (7). Această expertiză tehnică poate fi utilizată numai pentru efectuarea de lucrări de intervenţie locale, pentru creşterea siguranţei la acţiuni gravitaţionale, care nu modifică răspunsul structural de ansamblu.

    3.1.2. Conţinutul cadru al expertizei

    (1) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", realizată în condiţiile precizate la 3.1.1, va avea următorul conţinut cadru:
    a) date de identificare ale clădirii: adresă, funcţiune, an construcţie, regim de înălţime, dimensiuni relevante, categorie de importanţă;
    b) tema, scopul expertizei tehnice şi beneficiarul;
    c) date privind amplasamentul prin precizarea acţiunilor relevante privind comportarea clădirii;
    d) date privind evaluările efectuate anterior asupra clădirii şi concluziile acestor evaluări;
    e) rezultatele măsurătorilor sau inspecţiilor efectuate în cadrul programului de urmărire în timp, pe parcursul construirii şi exploatării clădirii;
    f) date privind reglementările tehnice în construcţii utilizate la realizarea clădirii;
    g) descrierea generală a clădirii pe baza datelor istorice, a inspecţiei vizuale, a analizării documentaţiei tehnice de proiectare şi de execuţie;
    h) starea generală de degradare a clădirii;
    i) releveul fotografic cu comentarii, cu identificarea cauzelor degradărilor, după caz;
    j) rezultatele încercărilor in-situ, dezvelirilor etc., sau evaluări ale terenului de fundare, după caz;
    k) rezultatele evaluărilor cantitative pe baza modelelor de calcul stabilite de către expert;
    l) lista lucrărilor de intervenţie, dacă acestea sunt necesare;
    m) concluzii şi recomandări.    3.2. Expertiza tehnică pentru realizarea de clădiri în zona adiacentă clădirilor existente
    3.2.1. Cazuri şi domeniu de aplicare

    (1) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", pentru realizarea de clădiri în zona adiacentă clădirilor existente, are ca scop stabilirea condiţiilor în care acest tip de lucrări se pot realiza, fără a fi afectate caracteristicile clădirilor existente adiacente din punct de vedere al cerinţei fundamentale "rezistenţă mecanică şi stabilitate".

    (2) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" se efectuează în următoarele situaţii particulare:
    a) edificarea unei clădiri noi în zona adiacentă a unor construcţii existente situate pe aceeaşi proprietate sau dincolo de limita de proprietate;
        Notă: Această situaţie cuprinde şi cazul amplasării sistemelor de sprijinire sau a efectuării săpăturilor în zona adiacentă a clădirilor existente. În cazul excavaţiilor adânci se vor urmări şi prevederile reglementărilor tehnice specifice.

    b) alipirea la calcan a clădirii noi, cu cel puţin o latură alăturată situată în zona adiacentă a construcţiilor existente;
        Notă: Această situaţie nu cuprinde şi cazul supraetajării unei clădiri existente situată în zona adiacentă a clădirilor existente.

    c) alipirea la calcan a clădirii noi, având aceeaşi cotă de fundare cu cea a construcţiilor existente cu care se învecinează în mod direct.


    (3) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", fără evaluarea seismică de ansamblu a clădirii, se face cu respectarea conţinutului cadru precizat la 3.2.2.

    3.2.2. Conţinutul cadru al expertizei

    (1) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", realizată în condiţiile precizate la 3.1.1. va avea următorul conţinut cadru:
    a) date de identificare ale clădirii noi: adresă, funcţiune, regim de înălţime, dimensiuni relevante, categorie de importanţă;
    b) tema, scopul expertizei tehnice şi beneficiarul;
    c) date privind amplasamentul prin precizarea acţiunilor relevante privind comportarea clădirii;
    d) date de identificare ale construcţiilor existente aflate în zona adiacentă a noii clădiri sau direct învecinate: adresă, funcţiune, an de construcţie, regim de înălţime, dimensiuni relevante, tip de fundaţie, cote de fundare, categorie de importanţă;
    e) releveul fotografic cu comentarii al construcţiilor existente sau direct învecinate, situate în zona adiacentă a noii clădiri;
    f) starea generală de degradare a construcţiilor existente sau direct învecinate, situate în zona adiacentă a noii clădiri;
    g) rezultatele investigaţiilor asupra terenului de fundare, dezvelirilor de fundaţii etc., efectuate în zona adiacentă a noii clădiri;
    h) rezultatele evaluărilor cantitative pe baza modelelor de calcul stabilite de către expert;
        Notă: În cazul excavaţiilor adânci se vor urmări şi prevederile reglementărilor tehnice specifice.

    i) lista lucrărilor de intervenţie, dacă acestea sunt necesare;
    j) propuneri de monitorizare sau urmărire în timp a construcţiilor existente aflate în zona adiacentă sau direct învecinate;
    k) concluzii şi recomandări.


    (2) Expertul tehnic poate stabili prin raportul de expertiză valori maxim admise ale tasării terenului de fundare cauzate de lucrările executate în vecinătate, la baza fundaţiei clădirilor existente, cu scopul limitării degradărilor acestora din cauza tasărilor diferenţiate.


    3.3. Expertiza tehnică pentru un element structural
    3.3.1. Cazuri şi domeniu de aplicare

    (1) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", a unui element structural sau a unui ansamblu de elemente structurale care fac parte din clădirea supusă expertizării are ca scop:
    a) verificarea măsurii în care alcătuirea şi proprietăţile mecanice ale acestora respectă cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile;
    b) stabilirea condiţiilor în care sunt posibile reconfigurări ale unor elemente structurale, cu îndeplinirea cerinţei fundamentale rezistenţă mecanică şi stabilitate.


    (2) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" se efectuează în următoarele situaţii particulare:
    a) schimbarea configuraţiei unui element de construcţie cu importanţă secundară, cu păstrarea nivelului de încărcare transmis către elementele pe care reazemă;
        Notă: Această situaţie cuprinde cazurile de schimbare a configuraţiei pentru rigle sau stâlpi de închidere, cu rol de preluare a sarcinilor din vânt şi greutate proprie, pane, grinzi secundare ale planşeelor, practicarea sau închiderea golurilor din planşeele din beton armat sau alte materiale dacă prin această intervenţie nu este afectată comportarea acestora de diafragmă orizontală, reconfigurarea rampelor de scară etc.

    b) înlocuirea unui element de construcţie sau desfiinţarea unui element de construcţie cu importanţă secundară;
        Notă: Această situaţie cuprinde cazurile de înlocuire a unor elemente de construcţie, cu elemente cu proprietăţi similare. Se exemplifică cazurile specifice structurilor prefabricate sau metalice, de exemplu înlocuirea unei contravântuiri metalice avariate ca urmare a impactului cu un utilaj etc.

    c) remodelarea unei părţi de clădire, cu păstrarea nivelului şi a schemei de încărcare;
        Notă: Această situaţie cuprinde cazurile de remodelare structurală a unei mansarde sau a ultimului etaj al unei clădiri, precum şi remodelarea elementelor structurale ale acoperişului unei clădiri.

    d) schimbarea cu caracter local a configuraţiei încărcărilor la nivelul planşeelor clădirii, în cadrul anvelopei încărcărilor considerată la proiectare. ()
        Notă: Această situaţie cuprinde cazurile de schimbare a funcţiunii spaţiului situat la parterul unei clădiri fără subsol, de modificare a poziţiei unor utilaje sau echipamente amplasate pe planşeele clădirii, schimbarea finisajelor planşeelor etc.    (3) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", fără evaluarea seismică de ansamblu a clădirii, se face cu respectarea conţinutului cadru precizat la 3.3.2. Această expertiză tehnică poate fi utilizată numai pentru efectuarea de lucrări de intervenţie locale, care nu modifică răspunsul structural de ansamblu.

    3.3.2. Conţinutul cadru al expertizei

    (1) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", realizată în condiţiile precizate la 3.3.1 va avea următorul conţinut cadru:
    a) date de identificare ale clădirii: adresă, funcţiune, an construcţie, regim de înălţime, dimensiuni relevante, categorie de importanţă;
    b) tema, scopul expertizei tehnice şi beneficiarul;
    c) date privind amplasamentul prin precizarea acţiunilor relevante privind comportarea clădirii;
    d) date privind evaluările efectuate anterior asupra clădirii şi concluziile acestor evaluări;
    e) date privind rezultatele măsurătorilor sau inspecţiilor efectuate în cadrul programului de urmărire în timp, pe parcursul construirii şi exploatării clădirii;
    f) date privind reglementările tehnice în construcţii utilizate la realizarea clădirii;
    g) descrierea generală a clădirii pe baza datelor istorice, a inspecţiei vizuale, a analizării documentaţiei tehnice de proiectare şi de execuţie;
    h) descrierea stării generale de degradare a clădirii;
    i) descrierea elementului structural sau a subansamblului pentru care se efectuează evaluarea (rol, alcătuire, geometrie, detalii de execuţie, prinderi etc.);
    j) releveul fotografic cu comentarii şi descrierea detaliată a stării clădirii în zona expertizată şi, după caz, identificarea cauzelor degradărilor;
    k) rezultatele încercărilor in-situ, dezvelirilor etc., efectuate asupra elementului, subansamblului structural care face obiectul expertizării, sau evaluări ale terenului de fundare, după caz;
    l) rezultatele evaluărilor cantitative pe baza modelelor de calcul stabilite de către expert;
    m) lista lucrărilor de intervenţie, dacă acestea sunt necesare;
    n) concluzii şi recomandări.    3.4. Expertiza tehnică pentru reconfigurarea pereţilor nestructurali în clădirile existente
    3.4.1. Cazuri şi domeniu de aplicare

    (1) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", privind reconfigurarea pereţilor nestructurali din clădirile existente, are ca scop stabilirea condiţiilor în care sunt posibile aceste intervenţii, fără a fi afectate caracteristicile clădirilor existente din punct de vedere al cerinţei fundamentale "rezistenţă mecanică şi stabilitate".

    (2) Pereţii nestructurali se identifică conform prevederilor reglementărilor tehnice de referinţă precizate în Tabelul 1.1.

    (3) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" privind reconfigurarea pereţilor nestructurali se efectuează în următoarele situaţii particulare:
    a) reconfigurarea pereţilor realizaţi din zidărie de orice tip (zidărie cu elemente din argilă arsă sau beton celular autoclavizat, elemente de zidărie pline sau cu goluri), înrămaţi în ochiurile cadrelor de beton sau oţel, sau în golurile pereţilor de beton.
        Notă: Această situaţie cuprinde cazurile de reconfigurare a pereţilor nestructurali aflaţi în clădiri cu structura din pereţi din beton armat, cadre din beton armat, structuri duale din beton armat sau structuri din oţel.

    b) pereţi cu rigiditate redusă la acţiuni în planul lor, realizaţi în soluţie uşoară (pereţi din sticlă, pereţi din gips carton, măşti cu tencuială pe plasă de rabiţ etc.), pereţi neînrămaţi realizaţi din zidărie de orice tip (zidărie cu elemente din argilă arsă sau beton celular autoclavizat, elemente de zidărie pline sau cu goluri), parapete din zidărie de orice tip.


    (4) Nu fac obiectul acestei reglementări tehnice intervenţiile de reconfigurare a pereţilor de închidere şi compartimentare realizaţi din zidărie de orice tip, grosime, configuraţie sau alcătuire, situaţi în clădiri cu structura din zidărie.

    (5) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", fără evaluarea seismică de ansamblu a clădirii, se face cu respectarea conţinutului cadru precizat la 3.4.2.

    (6) Pentru cazurile menţionate la (3), (b), expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" se poate realiza fără aplicarea limitărilor date la 1.1, (6) şi (7). Această expertiză tehnică poate fi utilizată numai pentru efectuarea de lucrări de intervenţie locale, care nu modifică răspunsul structural de ansamblu.

    3.4.2. Conţinutul cadru al expertizei

    (1) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", realizată în condiţiile precizate la 3.4.1 va avea următorul conţinut cadru:
    a) date de identificare ale clădirii: adresă, funcţiune, an construcţie, regim de înălţime, dimensiuni relevante, categorie de importanţă;
    b) tema, scopul expertizei tehnice şi beneficiarul;
    c) date privind amplasamentul prin precizarea acţiunilor relevante privind comportarea clădirii;
    d) date privind evaluările efectuate anterior asupra clădirii şi concluziile acestor evaluări;
    e) date privind rezultatele măsurătorilor sau inspecţiilor efectuate în cadrul programului de urmărire în timp, pe parcursul construirii şi exploatării clădirii;
    f) date privind reglementările tehnice în construcţii utilizate la realizarea clădirii;
    g) descrierea generală a clădirii pe baza datelor istorice, a inspecţiei vizuale, a analizării documentaţiei tehnice de proiectare şi de execuţie;
    h) starea generală de degradare a clădirii;
    i) identificarea alcătuirii, a modului de interacţiune cu structura a pereţilor nestructurali, precum şi a gradului de avariere a acestora;
    j) prezentarea lucrărilor de reconfigurare locală ale pereţilor nestructurali;
    k) releveul fotografic cu comentarii ale zonei de clădire expertizată;
    l) rezultatele evaluărilor calitative şi cantitative, pe baza modelelor de calcul stabilite de către expert;
    m) lista lucrărilor de intervenţie, dacă acestea sunt necesare;
    n) concluzii şi recomandări.    3.5. Expertiza tehnică pentru reabilitarea termică a clădirilor
    3.5.1. Cazuri şi domeniu de aplicare

    (1) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", privind reabilitarea termică a clădirilor, are ca scop stabilirea condiţiilor în care sunt posibile aceste intervenţii, fără a fi afectate caracteristicile clădirilor existente din punct de vedere al cerinţei fundamentale "rezistenţă mecanică şi stabilitate".

    (2) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" se efectuează în următoarele situaţii particulare:
    a) reabilitarea termică a clădirilor;
    b) lucrări conexe de reparaţie sau refacere a integrităţii elementelor de construcţie.
        Notă: Această situaţie cuprinde intervenţiile în vederea reparaţiei elementelor de construcţie care prezintă pericol potenţial de desprindere şi pot afecta funcţionalitatea clădirii, intervenţiile de reparare a acoperişului, repararea trotuarelor de protecţie, etc.    (3) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", fără evaluarea seismică de ansamblu a clădirii, se face cu respectarea conţinutului cadru precizat la 3.3.2. Această expertiză tehnică poate fi utilizată numai pentru efectuarea de lucrări de intervenţie locale, conexe acţiunii de reabilitare termică a clădirii, care nu modifică răspunsul structural de ansamblu.

    3.5.2. Conţinutul cadru al expertizei

    (1) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", realizată în condiţiile precizate la 3.5.1 va avea următorul conţinut cadru:
    a) date de identificare ale clădirii: adresă, funcţiune, an construcţie, regim de înălţime, dimensiuni relevante, categorie de importanţă;
    b) tema, scopul expertizei tehnice şi beneficiarul;
    c) date privind amplasamentul prin precizarea acţiunilor relevante privind comportarea clădirii;
    d) date privind rezultatele măsurătorilor sau inspecţiilor efectuate în cadrul programului de urmărire în timp, pe parcursul construirii şi exploatării clădirii;
    e) date privind evaluările efectuate anterior asupra clădirii şi concluziile acestor evaluări;
    f) date privind reglementările tehnice în construcţii utilizate la realizarea clădirii;
    g) descrierea generală a clădirii pe baza datelor istorice, a inspecţiei vizuale, a analizării documentaţiei tehnice de proiectare şi de execuţie;
    h) starea generală de degradare a clădirii;
    i) releveul fotografic cu comentarii;
    j) descrierea modificărilor propuse, având ca scop reabilitarea termică a clădirii;
    k) rezultatele încercărilor in-situ, dezvelirilor etc., efectuate asupra clădirii;
    l) rezultatele evaluărilor cantitative pe baza modelelor de calcul stabilite de către expert;
    m) lista lucrărilor de intervenţie, dacă acestea sunt necesare;
    n) concluzii şi recomandări.    3.6. Expertiza tehnică pentru creşterea securităţii la incendiu a clădirilor
    3.6.1. Cazuri şi domeniu de aplicare

    (1) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", privind creşterea securităţii la incendiu a clădirilor, are ca scop stabilirea condiţiilor în care sunt posibile aceste intervenţii, fără a fi afectate caracteristicile clădirilor existente din punct de vedere al cerinţei fundamentale "rezistenţă mecanică şi stabilitate".

    (2) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" se efectuează pentru fundamentarea lucrărilor de intervenţie necesare în vederea creşterii securităţii la incendiu a clădirilor existente.

    (3) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", fără evaluarea seismică de ansamblu a clădirii, se face cu respectarea conţinutului cadru precizat la 3.6.2. Această expertiză tehnică poate fi utilizată numai pentru efectuarea de lucrări de intervenţie locale, conexe acţiunii de creştere a securităţii la incendiu a clădirilor, care nu modifică răspunsul structural de ansamblu.

    3.6.2. Conţinutul cadru al expertizei

    (1) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", realizată în condiţiile precizate la 3.6.1 va avea următorul conţinut cadru:
    a) date de identificare ale clădirii: adresă, funcţiune, an construcţie, regim de înălţime, dimensiuni relevante, categorie de importanţă;
    b) tema, scopul expertizei tehnice şi beneficiarul;
    c) date privind amplasamentul prin precizarea acţiunilor relevante privind comportarea clădirii;
    d) date privind evaluările efectuate anterior asupra clădirii şi concluziile acestor evaluări;
    e) date privind rezultatele măsurătorilor sau inspecţiilor efectuate în cadrul programului de urmărire în timp, pe parcursul construirii şi exploatării clădirii;
    f) date privind reglementările tehnice în construcţii utilizate la realizarea clădirii;
    g) descrierea generală a clădirii pe baza datelor istorice, a inspecţiei vizuale, a analizării documentaţiei tehnice de proiectare şi de execuţie;
    h) starea generală de degradare a clădirii;
    i) releveul fotografic cu comentarii;
    j) descrierea modificărilor propuse, având ca scop creşterea securităţii la incendiu a clădirii;
    k) rezultatele încercărilor in-situ, dezvelirilor etc., efectuate asupra clădirii;
    l) rezultatele evaluărilor cantitative pe baza modelelor de calcul stabilite de către expert;
    m) lista lucrărilor de intervenţie, dacă acestea sunt necesare;
    n) concluzii şi recomandări.    3.7. Expertiza tehnică pentru alte tipuri de acţiuni decât cea seismică
    3.7.1. Cazuri şi domeniu de aplicare

    (1) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", pentru alte tipuri de acţiuni decât cea seismică, are ca scop evaluarea calitativă şi cantitativă a efectelor sau degradărilor produse de aceste tipuri de acţiuni şi indicarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea cerinţei fundamentale "rezistenţă mecanică şi stabilitate".

    (2) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" se efectuează pentru următoarele tipuri de acţiuni:
    a) acţiuni rezultate din evenimente punctuale generate de utilizatori;
        Notă: Exemple relevante pentru această situaţie: acţiuni asupra clădirilor care apar ca urmare unor accidente tehnice; izbiri ale elementelor structurale; utilizări defectuoase ale clădirilor.

    b) acţiuni din vânt;
    c) acţiuni din zăpadă;
    d) variaţii de temperatură;
    e) acţiuni din contracţie şi curgerea lentă a betonului;
        Notă: Această situaţie cuprinde şi cazurile de fisurare ale planşeelor şi pardoselilor din beton armat

    f) deformaţii impuse. ( )


    (3) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", fără evaluarea seismică de ansamblu a clădirii, se face cu respectarea conţinutului cadru precizat la 3.7.2.

    3.7.2. Conţinutul cadru al expertizei

    (1) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", realizată în condiţiile precizate la 3.7.1 va avea următorul conţinut cadru:
    a) date de identificare ale clădirii: adresă, funcţiune, an construcţie, regim de înălţime, dimensiuni relevante, categorie de importanţă;
    b) tema, scopul expertizei tehnice şi beneficiarul;
    c) date privind amplasamentul prin precizarea acţiunilor relevante privind comportarea clădirii;
    d) date privind rezultatele măsurătorilor sau inspecţiilor efectuate în cadrul programului de urmărire în timp, pe parcursul construirii şi exploatării clădirii;
    e) date privind evaluările efectuate anterior asupra clădirii şi concluziile acestor evaluări;
    f) date privind reglementările tehnice în construcţii utilizate la realizarea clădirii;
    g) descrierea generală a clădirii pe baza datelor istorice, a inspecţiei vizuale, a analizării documentaţiei tehnice de proiectare şi de execuţie;
    h) starea generală de degradare a clădirii;
    i) releveul fotografic cu comentarii;
    j) descrierea detaliată a efectelor acţiunilor şi a degradărilor produse de acestea local, sau asupra clădirii în ansamblu, după caz;
    k) rezultatele încercărilor in-situ, dezvelirilor etc., efectuate asupra clădirii;
    l) rezultatele evaluărilor cantitative pe baza modelelor de calcul stabilite de către expert;
    m) lista lucrărilor de intervenţie, dacă acestea sunt necesare;
    n) concluzii şi recomandări.    3.8. Expertiza tehnică pentru variaţia masei clădirilor
    3.8.1. Cazuri şi domeniu de aplicare

    (1) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", privind variaţia masei clădirilor, are ca scop stabilirea condiţiilor în care sunt posibile aceste intervenţii, fără a fi afectate caracteristicile clădirilor existente din punct de vedere al cerinţei fundamentale "rezistenţă mecanică şi stabilitate".

    (2) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" se efectuează în următoarele situaţii particulare:
    a) amplasarea de elemente ataşate clădirilor;
        Notă: Această situaţie cuprinde intervenţiile în vederea amplasării de antene de telecomunicaţii la nivelul ultimului planşeu, amplasarea de alte echipamente pe faţadele sau pe planşeele clădirii, amplasarea de reclame publicitare, amplasarea de panouri solare sau fotovoltaice etc.

    b) modificări ale funcţiunii clădirilor.
        Notă: Această situaţie cuprinde cazurile de modificare ale funcţiunii clădirii, datorită cerinţelor de refuncţionalizare, prin variaţia încărcărilor la nivelul planşeelor sau ale altor elemente structurale etc.    (3) Variaţia de masă pentru cazurile menţionate la (2) este limitată astfel:
    a) variaţia totală de masă este mai mică decât 0,2% din masa suprastructurii utilizată la proiectarea clădirii, corespunzătoare valorilor caracteristice ale încărcărilor;
        şi
    b) variaţia oricărei mase de nivel este mai mică decât 1% din masa de nivel utilizată la proiectarea clădirii, corespunzătoare valorilor caracteristice ale încărcărilor.


    (4) Prevederile acestui paragraf se aplică numai în situaţia clădirilor realizate astfel încât au diafragme orizontale rigide şi rezistente la acţiuni în planul lor, la fiecare nivel.

    (5) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", fără evaluarea seismică de ansamblu a clădirii, se face cu respectarea conţinutului cadru precizat la 3.8.2.

    3.8.2. Conţinutul cadru al expertizei

    (1) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", realizată în condiţiile precizate la 3.8.1 va avea următorul conţinut cadru:
    a) date de identificare ale clădirii: adresă, funcţiune, an construcţie, regim de înălţime, dimensiuni relevante, categorie de importanţă;
    b) tema, scopul expertizei tehnice şi beneficiarul;
    c) date privind amplasamentul prin precizarea acţiunilor relevante privind comportarea clădirii;
    d) date privind rezultatele măsurătorilor sau inspecţiilor efectuate în cadrul programului de urmărire în timp, pe parcursul construirii şi exploatării clădirii;
    e) date privind evaluările efectuate anterior asupra clădirii şi concluziile acestor evaluări;
    f) date privind reglementările tehnice în construcţii utilizate la realizarea clădirii;
    g) descrierea generală a clădirii pe baza datelor istorice, a inspecţiei vizuale, a analizării documentaţiei tehnice de proiectare şi de execuţie;
    h) starea generală de degradare a clădirii;
    i) releveul fotografic cu comentarii;
    j) descrierea detaliată a modificărilor propuse, ce implică creşterea masei oscilante a clădirii;
    k) rezultatele încercărilor in-situ, dezvelirilor etc., efectuate asupra clădirii;
    l) rezultatele evaluărilor cantitative pe baza modelelor de calcul stabilite de către expert;
    m) lista lucrărilor de intervenţie, dacă acestea sunt necesare;
    n) concluzii şi recomandări.    3.9. Expertiza tehnică pentru continuarea lucrărilor de construire
    3.9.1. Cazuri şi domeniu de aplicare

    (1) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" privind continuarea lucrărilor de construire, are ca scop stabilirea condiţiilor în care este posibilă această acţiune, fără a fi afectate caracteristicile clădirii în curs de construire, din punct de vedere al cerinţei fundamentale "rezistenţă mecanică şi stabilitate".

    (2) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" se efectuează la reluarea lucrărilor de execuţie la un obiectiv în curs de construire, după expirarea valabilităţii autorizaţiei de construire, fără modificarea documentaţiei tehnice iniţiale ce a stat la baza autorizării şi execuţiei obiectivului.
        Notă: Cazurile reluării lucrărilor de execuţie cu modificarea documentaţiei tehnice care a stat la baza autorizării şi execuţiei obiectivului sau cu actualizarea acesteia ca urmare a caducităţii documentaţiei tehnice iniţiale nu fac obiectul prezentei reglementări tehnice.


    (3) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", fără evaluarea seismică de ansamblu a clădirii, se face cu respectarea conţinutului cadru precizat la 3.9.2.

    3.9.2. Conţinutul cadru al expertizei

    (1) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", realizată în condiţiile precizate la 3.9.1 va avea următorul conţinut cadru:
    a) date de identificare ale clădirii în curs de construire: adresă, funcţiune, an construcţie, regim de înălţime, dimensiuni relevante, categorie de importanţă;
    b) tema, scopul expertizei tehnice şi beneficiarul;
    c) date privind amplasamentul prin precizarea acţiunilor relevante privind comportarea clădirii;
    d) date privind rezultatele măsurătorilor sau inspecţiilor efectuate în cadrul programului de urmărire în timp, pe parcursul construirii şi exploatării clădirii;
    e) date privind evaluările efectuate anterior asupra clădirii în curs de construire şi concluziile acestor evaluări;
    f) date privind reglementările tehnice în construcţii utilizate la realizarea clădirii;
    g) descrierea generală a clădirii în curs de construire pe baza inspecţiei vizuale şi a analizării documentaţiei tehnice de proiectare şi de execuţie;
    h) starea generală de degradare a clădirii în curs de construire;
    i) releveul fotografic cu comentarii;
    j) rezultatele încercărilor in-situ, dezvelirilor etc., efectuate asupra clădirii sau evaluări asupra terenului de fundare, după caz;
    k) rezultatele evaluărilor cantitative pe baza modelelor de calcul stabilite de către expert;
    l) lista lucrărilor de intervenţie, dacă acestea sunt necesare;
    m) concluzii şi recomandări.    3.10. Expertiza tehnică pentru demolarea clădirilor
    3.10.1. Cazuri şi domeniu de aplicare

    (1) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", privind demolarea clădirilor, are ca scop stabilirea condiţiilor în care sunt posibile aceste intervenţii, fără a fi afectate caracteristicile clădirilor parţial demolate şi ale clădirilor situate în imediata vecinătate, din punct de vedere al cerinţei fundamentale "rezistenţă mecanică şi stabilitate".

    (2) Expertiza tehnică privind cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate" se efectuează în cazul demolării parţiale sau totale a uneia sau mai multor clădiri, într-un amplasament dat.
        Notă: Decizia demolării unei clădiri este justificată de: refuncţionalizarea terenului aferent; uzura sau degradarea clădirii datorată situaţiilor de exploatare; cerinţa de reconfigurare a volumului clădirii prin eliminarea unei părţi a acesteia; situaţiilor de urgenţă definite de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; concluziile şi recomandările expertizelor tehnice; încadrării clădirii în categoria construcţiilor care prezintă pericol public.


    (3) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", fără evaluarea seismică de ansamblu a clădirii, se face cu respectarea conţinutului cadru precizat la 3.10.2, fără aplicarea limitărilor date la 1.1, (6) şi (7).

    3.10.2. Conţinutul cadru al expertizei

    (1) Expertiza tehnică pentru cerinţa fundamentală "rezistenţă mecanică şi stabilitate", realizată în condiţiile precizate la 3.10.1 va avea următorul conţinut cadru:
    a) date de identificare ale clădirilor ce urmează a se demola: adresă, funcţiune, an construcţie, regim de înălţime, dimensiuni relevante, categorie de importanţă;
    b) tema, scopul expertizei tehnice şi beneficiarul;
    c) date privind amplasamentul prin precizarea acţiunilor relevante privind comportarea clădirii;
    d) descrierea generală a clădirilor ce urmează a se demola;
    e) starea generală de degradare ale clădirilor ce urmează a se demola;
    f) descrierea generală a clădirilor situate în imediata vecinătate;
    g) releveul fotografic cu comentarii al clădirilor ce urmează a se demola;
    h) starea generală de degradare ale clădirilor situate în imediata vecinătate;
    i) releveul fotografic cu comentarii al clădirilor situate în imediata vecinătate;
    j) rezultatele încercărilor in-situ, dezvelirilor etc., efectuate asupra clădirii;
    k) rezultatele evaluărilor cantitative pe baza modelelor de calcul stabilite de către expert;
    l) lista etapelor şi operaţiilor necesare pentru demolarea clădirilor;
    m) lista măsurilor de protecţie şi monitorizare ale clădirilor învecinate, pe durata demolării;
    n) concluzii şi recomandări.

                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016