Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOLUL din 4 octombrie 2018  Sesiunii a X-a a împuterniciţilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997    Twitter Facebook
Cautare document

 PROTOCOLUL din 4 octombrie 2018 Sesiunii a X-a a împuterniciţilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 66 din 28 ianuarie 2019
──────────
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 3 din 9 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 66 din 28 ianuarie 2019.
──────────
    Ismail, Ucraina
    În conformitate cu prevederile art. 16 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la 30 septembrie 1997 la Galaţi, în perioada 3-4 octombrie 2018, la Ismail, a avut loc Sesiunea a X-a a împuterniciţilor părţilor.
    La lucrările Sesiunii au participat:
    - din partea română:

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Adriana Petcu │- împuternicitul │
│ │Guvernului; │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Simona Olimpia│- locţiitorul │
│Negru │împuternicitului; │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Carmen Neagu │- secretarul │
│ │împuternicitului; │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Sorin │- coordonatorul Grupei │
│Rîndaşu-Beuran│de lucru pentru │
│ │problemele râului Tisa;│
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │- coordonatorul Grupei │
│Cristian Ban │de lucru pentru │
│ │problemele râurilor │
│ │Siret şi Prut; │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │- coordonatorul Grupei │
│Dragoş Cazan │de lucru pentru │
│ │problemele fluviului │
│ │Dunărea; │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Constanţa │- expert; │
│Moldovan │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Ludmila Toncia│- expert, asigură │
│ │traducerea; │
└──────────────┴───────────────────────┘    – din partea ucraineană:

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Mykhailo │- împuternicitul │
│Khoriev │Guvernului; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │- locţiitorul │
│ │împuternicitului, │
│Oleg Kisil │coordonatorul Grupei de │
│ │lucru pentru problemele │
│ │râului Tisa; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Vasil Potop│- locţiitorul │
│ │împuternicitului; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Nadia │- secretarul │
│Bilous │împuternicitului; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Andrii │- coordonatorul Grupei de │
│Kavulea │lucru pentru problemele │
│ │râurilor Siret şi Prut; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Svitlana │- coordonatorul Grupei de │
│Gunkovska │lucru pentru problemele │
│ │fluviului Dunărea; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Eduard │- expert; │
│Osiiski │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Serghei │- expert; │
│Stoica │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Iurii │- expert; │
│Mahnenco │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Ina │- expert; │
│Vodolascova│ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Victor │- expert; │
│Morozov │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Tetiana │- expert, asigură │
│Bojik │traducerea. │
└───────────┴──────────────────────────┘
    Părţile au convenit următoarea ordine de zi:
    1. informarea împuterniciţilor asupra îndeplinirii hotărârilor adoptate la Sesiunea a IX-a a împuterniciţilor (12 octombrie 2017, Negreşti-Oaş, România);
    2. stadiul aplicării regulamentelor de colaborare pe bazine hidrografice;
    3. analiza şi aprobarea regulamentelor actualizate în cadrul colaborării bilaterale;
    4. situaţia lucrărilor hidrotehnice existente, în execuţie şi propuse a fi proiectate;
    5. aprobarea Programului de lucru pe anul 2019 pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997;
    6. stabilirea locului, datei şi ordinii de zi preliminare pentru cea de-a XI-a Sesiune a împuterniciţilor;
    7. diverse.


    La punctul 1
    Informarea împuterniciţilor asupra îndeplinirii hotărârilor adoptate la Sesiunea a IX-a a împuterniciţilor (12 octombrie 2017, Negreşti-Oaş, România)
    1.1. Împuterniciţii s-au informat reciproc asupra îndeplinirii sarcinilor ce decurg din hotărârile celei de-a IX-a Sesiuni (12 octombrie 2017, Negreşti-Oaş, România) şi au constatat următoarele:
    În perioada de la Sesiunea a IX-a şi până la Sesiunea a X-a au avut loc întâlniri ale locţiitorilor împuterniciţilor, secretarilor împuterniciţilor, grupelor de lucru şi de experţi pentru examinarea problemelor de interes comun în sectorul de frontieră a fluviului Dunărea, râurilor Tisa, Siret şi Prut.
    Coordonatorii celor trei grupe de lucru au prezentat succint rezultatele colaborării, aşa cum au fost consemnate în procesele-verbale ale acestora.

    1.2. În perioada 21-22 mai 2018, la Satu Mare, România, a avut loc întâlnirea locţiitorilor împuterniciţilor pentru finalizarea regulamentelor actualizate şi a anexelor acestora, parte integrantă a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră (semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997).
    1.3. Părţile au discutat şi convenit conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnice la nivelul coordonatorilor grupelor de lucru.
    1.4. Părţile s-au informat reciproc despre componenţa membrilor grupelor de lucru, prin adrese oficiale, transmise în termenul stabilit de către împuterniciţii celor două guverne, în cadrul celei de-a IX-a Sesiuni a împuterniciţilor, 12 octombrie 2017, Negreşti-Oaş 2017, România.
    1.5. În data de 12 aprilie 2018 la Bucureşti, în România, a avut loc întâlnirea specialiştilor pentru discutarea propunerilor de proiecte comune care pot fi depuse spre finanţare prin Programul operaţional comun „România-Ucraina 2014-2020“.
    1.6. În perioada 1-2 octombrie 2018, la Ismail, Ucraina, a avut loc întâlnirea Grupei de lucru pentru soluţionarea problemelor râului Tisa şi discutarea propunerii privind „Schema complexă de stabilizare a albiei râului Tisa în sectorul comun de frontieră româno-ucrainean.“

    La punctul 2
    Stadiul aplicării regulamentelor de colaborare pe bazine hidrografice
    Împuterniciţii au analizat modul de aplicare a regulamentelor în vigoare:
    - Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de cursurile de apă şi de apele interne;
    – Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice între România şi Ucraina;
    – Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind modul de evaluare a calităţii apelor de frontieră;
    – Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita.

    Lista proceselor-verbale ale întâlnirilor grupelor de lucru şi de experţi la care au fost discutate probleme legate de aplicarea acestora, pentru anul 2017, sunt prezentate în anexa nr. 1a (RO) şi nr. 1b (UA) la prezentul protocol.
    La solicitarea părţii ucrainene au avut loc următoarele întâlniri:
    - întâlnirea locţiitorilor împuterniciţilor de frontieră din România şi Ucraina cu participarea reprezentanţilor din domeniul de gospodărire a apelor celor două părţi, 4 iulie 2017, în Punctul de trecere a frontierei Solotvino, Ucraina;
    – întâlnirea experţilor Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa privind efectuarea în comun a măsurătorilor topogeodezice din 26 iulie 2017, Teceul Mic, România;
    – întâlnirea locţiitorilor împuterniciţilor de frontieră din România şi Ucraina cu participarea reprezentanţilor din domeniul de gospodărire a apelor celor două părţi, 28 august 2018, Solotvino, Ucraina.

    2.1. Referitor la aplicarea Regulamentului privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de cursurile de apă şi de apele interne, împuterniciţii constată:
    - Pentru râul Tisa
    Pentru îndeplinirea celor cuprinse în Regulament au avut loc întâlniri ale experţilor celor două părţi. În cursul anului 2017 pe râul Tisa, tronsonul comun, nu s-au produs viituri semnificative de amploarea celor ce au avut loc în noiembrie 1998, martie 2001 şi iulie 2008.
    La depăşirea cotelor de apărare, înregistrate la staţiile hidrometrice cuprinse în Regulament, au fost emise şi transmise prin e-mail avertizări hidrologice. În data de 26 iulie 2017 s-au efectuat în comun măsurătorile topogeodezice în zona SF 259.
    În anul 2017 partea ucraineană a transmis spre analiză şi aprobare proiectul „Decolmatare râu Tisa şi râu Kisva, comuna Luh, raion Rahiv, regiunea Transcarpatică“, iar partea română a transmis proiectele „Apărare de mal râu Tisa - Lunca la Tisa, SF 309-310, judeţul Maramureş“, „Pod peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei SF 298-299“ (documentaţie revizuită), „Îndiguire şi consolidare de mal pe râul Tisa între BF 254-319, jud. Maramureş, consolidare C29i, Teceul Mic“. Aceste proiecte au fost analizate şi concordate de către cele două părţi.
    Pentru îndeplinirea celor cuprinse în Regulamentul de colaborare româno–ucrainean privind apărarea împotriva inundaţiilor şi gheţurilor produse pe cursurile de apă şi pe apele interne au avut loc întâlniri ale experţilor şi coordonatorilor grupului de lucru ale celor două părţi, conform programelor de lucru anuale.
    În perioada 14-16 iunie 2017 o grupă de geodezi şi hidrologi din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa a efectuat măsurători topogeodezice pe râul Tisa în zona SF 309-310.
    În data de 26 iulie 2017 s-au efectuat în comun măsurători topogeodezice în zona SF 259. Partea ucraineană a transmis rezultatul măsurătorilor către partea română cu Adresa nr. 01-09/988 din 9.08.2017.
    În perioada 1-2 octombrie 2018, la Ismail, Ucraina, s-a desfăşurat întâlnirea Grupei de lucru pentru soluţionarea problemelor râului Tisa şi discutarea propunerii privind „Schema complexă de stabilizare a albiei râului Tisa în sectorul comun de frontieră româno-ucrainean“, care a precedat cea de a X-a Sesiune a împuterniciţilor.
    În cadrul acestei întâlniri, coordonatorii împreună cu experţii au discutat propunerea „Schemei complexe de stabilizare a albiei râului Tisa în sectorul comun de frontieră româno-ucrainean“.
    Aceştia au convenit asupra documentaţiei „Schema complexă de stabilizare a albiei râului Tisa în sectorul comun de frontieră româno-ucrainean“, care include toate observaţiile transmise de partea română către partea ucraineană prin Adresa 126.342/GC din 23.08.2010.
    S-a convenit, de asemenea, asupra necesităţii actualizării datelor tehnice din schema complexă, ce pot constitui baza de lucru pentru elaborarea viitoarelor documentaţii tehnice de detaliu. Astfel, pentru realizarea lucrărilor viitoare se va ţine cont de situaţia existentă în teren, iar documentaţiile tehnice de proiectare să fie convenite pe obiecte, conform prevederilor articolului 8 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră (Galaţi, 30 septembrie 1997).
    Experţii părţilor au convenit asupra debitelor cu probabilitatea de depăşire de 1% pentru sectorul comun al râului Tisa, conform tabelului bilingv ce constituie anexa nr. 2 la Protocol.
    Au constatat că există diferenţe semnificative între valorile debitelor cu probabilitate de depăşire de 10% şi 5% şi au convenit că este necesară armonizarea metodologiilor.
    În acest caz, partea română propune ca pentru armonizarea datelor hidrometeorologice, batimetrice, topografice şi datelor necesare pentru calibrarea modelelor să elaboreze în comun o propunere viitoare de proiect prin programele cu finanţare din fonduri europene.
    La propunerea părţii ucrainene, verificările lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor aferente anului 2018 vor fi efectuate în anul 2019, conform programului de lucru.
    Partea ucraineană a informat partea română despre construcţia amenajată ilegal în zona SF 282-283 prin Adresa nr. 2.282/11/11-18 din 17.04.2018. Partea ucraineană va informa periodic partea română cu privire la evoluţia anchetei şi hotărârile adoptate de către autorităţile competente ale părţii ucrainene cu transmiterea copiilor după documentele oficiale.
    Împuternicitul părţii ucrainene a informat în cadrul sesiunii despre hotărârea că terenul respectiv a fost trecut în proprietatea statului. După procedura juridică şi conform hotărârii definitive şi irevocabile se va demola lucrarea ilegală. Partea română va fi informată prin intermediul unei adrese oficiale.
    În prezent nu sunt în curs de derulare proiecte şi alte lucrări pe râul Tisa.

    – Pentru râurile Prut şi Siret
    Părţile au analizat aplicarea regulamentului în vigoare în cadrul întâlnirilor, după cum urmează:
    25-26 octombrie 2017 - verificarea în comun a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor pe râurile Prut şi Siret, în zona de frontieră, pe teritoriul Ucrainei:
    Râul Siret:
    - Consolidare mal stâng în zona Tereblecea;
    – Consolidare mal stâng şi mal drept în zona Cerepkivca, aval de pod;
    – Consolidare mal stâng în zona Kamenka, aval de pod;
    – Consolidare de mal stâng şi mal drept în zona Iordăneşti, amonte de podul pietonal.

    Râul Prut
    - Consolidare de mal la Tărăsăuţi (Tarasivţi) - zonă SF 907-908;
    – Consolidare de mal în zona Vancicăuţi SF 908-910;
    – Consolidare de mal în zona Costiceni, SF 914-915.


    În cadrul verificării lucrărilor în teren părţile au constatat că lucrările hidrotehnice sunt în stare bună de funcţionare şi corespund scopului pentru care au fost realizate. Pe sectoarele verificate nu s-a constatat existenţa unor obstacole naturale sau artificiale, depozite de materiale etc., care prin prezenţa sau natura lor ar putea împiedica scurgerea normală a apei.

    12-14 decembrie 2017 - verificarea în comun a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe râurile Prut şi Siret, în zona de frontieră, pe teritoriul României.
    Râul Siret:
    - Apărare de mal pe râul Siret în zona amonte a staţiilor de măsurare a debitelor (DESWAT, WATMAN) şi staţia hidrometrică Siret, judeţul Suceava;
    – Barajul acumulării Rogojeşti.

    Râul Prut:
    - Consolidare de mal la Baranca 1 - malul drept;
    – Consolidare de mal la Baranca 2;
    – Consolidare de mal la Baranca 3;
    – Consolidare de mal la Baranca 4;
    – Lacul de acumulare Ezer de pe râul Jijia (afluent al Prutului).

    În cadrul verificării lucrărilor în teren părţile au constatat că lucrările hidrotehnice sunt în stare bună de funcţionare şi corespund scopului pentru care au fost realizate.


    – Pentru fluviul Dunărea
    Pentru îndeplinirea celor prevăzute în regulamentul de colaborare experţii au efectuat în comun verificarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe sectorul Ismail-Vâlcov de pe teritoriul Ucrainei, astfel:
    - dig de apărare la km 0-6 pe braţul Solomon al fluviului Dunărea; experţii au constatat că digul este în stare bună de funcţionare;
    – lucrările hidrotehnice pe sectorul fluviul Dunărea-lac de acumulare Sasâc: stăvilarul principal şi canalul Dunăre-Sasâc; experţii au constatat că lucrările sunt în stare bună de funcţionare.

    În cadrul verificării experţii au constatat că lucrările de apărare împotriva inundaţiilor pe sectorul fluviului Dunărea pe teritoriul ucrainean sunt funcţionale, dar pe anumite sectoare sunt necesare lucrări de reabilitare şi întreţinere.
    Partea română a informat partea ucraineană asupra faptului că lucrările de dragaj pe fluviul Dunărea pe zona de interes cu partea ucraineană se efectuează de către Administraţia Fluvială a Dunării de Jos-R.A. Galaţi în scopul menţinerii adâncimilor de navigaţie conform Recomandărilor Comisiei Dunării.
    Volumul dragat în anul 2016, în zona de interes cu partea ucraineană, a fost de 100.451 mc, lucrările de dragaj efectuânduse în punctul critic Isaccea amonte (Mm 56 - Mm 58) în perioada 12-24 octombrie 2016. Materialul rezultat din această activitate a fost deversat la Mm 58-Mm 58+1/2 mal drept, în afara şenalului navigabil, cât mai aproape de malul românesc al Dunării.
    Volumul dragat în anul 2017, în zona de interes cu partea ucraineană, a fost de 456.349 mc, lucrările de dragaj efectuându-se în punctele critice după cum urmează:
    - Isaccea amonte (Mm 56-Mm 58) volum dragat 297.232 mc în perioada 6 martie - 7 aprilie 2017 cu deversare la Mm 58-Mm 58+1/2 mal drept;
    – Reni aval (Mm 61-Mm 63) volum dragat 102.102 mc în perioada 7 aprilie - 1 mai 2017 cu deversare între Mm 59-Mm 60+1/2;
    – Reni aval (Mm 61-Mm 63) volum dragat 57.015 mc în perioada 11-22 septembrie 2017 cu deversare între Mm 59-Mm 60+1/2.

    Materialul rezultat din aceste activităţi a fost deversat, în afara şenalului navigabil, cât mai aproape de malul românesc al Dunării.
    Partea ucraineană a informat partea română că pe sectorul de frontieră de interes comun al fluviului Dunărea, în cursul anilor 2016 şi 2017, Administraţia Porturilor Maritime din Ucraina nu a efectuat lucrări de dragaje pe malul ucrainean al fluviului Dunărea.


    2.2. Referitor la aplicarea Regulamentului privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice între România şi Ucraina, împuterniciţii constată:
    - Pentru râul Tisa
    În cadrul întâlnirii din 28 septembrie 2017 (Sighetu Marmaţiei, România), conform Regulamentului, s-a constatat că schimbul zilnic operativ de informaţii în cursul anului 2016 a fost efectuat între Centrul Hidrometeorologic din Regiunea Transcarpatică (Ucraina) şi Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa (România).
    Conform anexelor nr. 6a (RO) şi 6b (UA) la regulament, părţile au făcut schimb de date anuale hidrologice şi meteorologice pentru anul 2016 pe suport hârtie şi pe suport electronic (CD). Măsurătorile comune de debite pe râul Tisa pentru anul 2016, în secţiunea pod istoric Sighetu Marmaţiei (România) - Solotvino (Ucraina), s-au efectuat conform programului stabilit. Părţile au constatat că în cursul anului în secţiunea Sighetu Marmaţiei-Solotvino (podul istoric) au fost întâmpinate greutăţi în efectuarea măsurătorilor de debite, din cauza deteriorării construcţiei din lemn a podului (în special la balustradă).
    Experţii au discutat şi au stabilit programul de măsurători de debite pe râul Tisa şi râul Tarna Mare (Batarci) pentru anul 2018.
    Părţile au efectuat măsurătorile de debite în conformitate cu programele anuale stabilite de comun acord.
    Schimbul operativ de date a fost efectuat în conformitate cu prevederile Regulamentului.
    Pentru îndeplinirea celor prevăzute în Regulament urmează să aibă loc întâlnirea experţilor hidrometeorologici, conform programului de lucru pentru anul 2019.

    – Pentru râurile Prut şi Siret
    În cadrul întâlnirii grupei de lucru din 12-14 decembrie 2017, Suceviţa, România, partea ucraineană a transmis datele hidrometeorologice aferente anului 2016 conform Regulamentului.
    În 25 octombrie 2017, experţii celor două părţi au efectuat două măsurători de debite de apă, în comun, cu aparatura şi echipamentele din dotarea proprie în secţiunea Cernăuţi pe râul Prut şi în secţiunea Storojineţ pe râul Siret. Valorile au fost apropiate şi s-au încadrat în marja de eroare admisibilă.
    Schimbul operativ de date s-a efectuat în conformitate cu prevederile Regulamentului.

    – Pentru fluviul Dunărea
    Părţile au efectuat schimbul anual de date şi informaţii hidrologice pentru staţiile hidrometrice aferente fluviului Dunărea pentru anii 2016 şi 2017. În conformitate cu Regulamentul, debitele măsurate în secţiunile alăturate se încadrează în limite acceptabile < 10%.
    Experţii, în comun, au analizat datele rezultate în urma măsurătorilor efectuate. Acestea au fost realizate în date diferite şi s-a constatat că debitele măsurate în date calendaristice apropiate se încadrează în limite acceptabile < 10%.
    Schimbul operativ zilnic s-a efectuat între cele două părţi în conformitate cu Regulamentul. Partea română a transmis părţii ucrainene datele referitoare la prognoza debitelor medii zilnice atât la intrarea în ţară, cât şi pentru principalele secţiuni de pe sectorul românesc al Dunării.


    2.3. Referitor la aplicarea Regulamentului privind modul de evaluare a calităţii apelor de frontieră, împuterniciţii constată:
    - Pentru râul Tisa
    În cadrul întâlnirii din 26-28 septembrie 2017 (Sighetu Marmaţiei, România) părţile au constatat că aplicarea Regulamentului s-a făcut conform programului stabilit pentru anul 2016.
    S-au prelevat 12 probe simultane de apă din râul Tisa în secţiunile Valea Vişeului-Dilovoe şi Teceu-Tiaciv conform programului de recoltări aferent anului 2016.
    Pentru evaluarea calităţii apelor în cele două secţiuni de control s-a făcut compararea mediilor rezultatelor analizelor pe anii 2015-2016. Evaluarea calităţii apelor, aferentă anului 2016, în cele două secţiuni de control arată o menţinere a calităţii apei râului Tisa.
    A fost stabilit de comun acord programul recoltărilor de probe de apă aferent anului 2018 pentru râul Tisa şi râul Tarna Mare (Batarci).

    – Pentru râurile Prut şi Siret
    În perioada 2017-2018, experţii Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut şi Siret s-au întâlnit de două ori pentru evaluarea calităţii apelor de frontieră şi intercalibrarea laboratoarelor Botoşani, Suceava şi Cernăuţi pentru râurile Prut şi Siret, în anii 2016 şi 2017:
    - 3-4 iulie 2017, Botoşani, România;
    – 17-19 iulie 2019, Cernăuţi, Ucraina.

    Conform Regulamentului, experţii celor două părţi au efectuat, cu frecvenţă lunară, prelevarea probelor de apă din secţiunile de frontieră a râurilor Prut şi Siret în baza programului agreat între părţi.
    De asemenea s-au efectuat în comun prelevări de probe de apă din secţiunile de frontieră a râurilor Siret (Cerepkivţi) şi Prut [Tărăsăuţi (Tarasivţi) podul grănicerilor], pe teritoriul ucrainean. Ambele părţi au respectat programul de prelevări de apă în comun.
    În fiecare lună s-a făcut schimbul de buletine (rapoarte de încercare) aferente probelor prelevate. Determinarea indicatorilor de calitate s-a efectuat în cadrul Laboratorului de Calitatea Apei ABA Siret (Bacău) şi SGA Suceava, Laboratorului de Calitatea Apei ABA Prut-Bârlad (Iaşi) şi SGA Botoşani şi a Laboratorului de Calitatea Apei şi a Solului din cadrul Direcţiei de Bazin a Resurselor de Apă Prut-Siret (Cernăuţi). Fiecare laborator a folosit metodele de analiză utilizate la determinările curente.
    În cadrul întâlnirii au fost centralizate şi analizate datele de calitate a apelor de frontieră pentru anul anterior. Datele obţinute sunt în limitele admise.
    Părţile au discutat şi concordat programul anual de prelevare a probelor de apă din secţiunile de frontieră pentru anul viitor.

    – Pentru fluviul Dunărea
    Părţile în cadrul Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea au analizat datele aferente anilor 2016 şi 2017, în conformitate cu Regulamentul privind modul de evaluare a calităţii apelor de frontieră, şi au constatat următoarele:
    - partea ucraineană, în cei doi ani, nu a efectuat conform Regulamentului analize pentru malul drept şi mijloc la cele două secţiuni Reni Mm 71 şi Vâlcov km 20; de asemenea, pentru anul 2017 nu a efectuat două campanii de monitorizare pentru secţiunea Vâlcov km 20 (ianuarie şi noiembrie);
    – partea română a efectuat, în cei doi ani, analize pentru cele două secţiuni Reni km 132 şi Vâlcov km 17 pentru malul stâng, mijloc şi mal drept, conform Regulamentului;
    – cele două părţi au efectuat schimbul de date aferente anilor 2016 şi 2017, la paritate, pentru ambele secţiuni, malul stâng;
    – părţile nu au efectuat cele două prelevări anuale comune, conform prevederilor Regulamentului.

    Experţii au centralizat datele obţinute şi au realizat compararea acestora, rezultând:
    - pentru anii 2016 şi 2017, partea ucraineană nu a efectuat analize pentru indicatorii: azot total, conductivitate, mercur dizolvat, cadmiu dizolvat, plumb dizolvat, nichel dizolvat, arsen dizolvat, cianuri, fitoplancton (indice saprob) şi clorofila a pentru că nu dispun de echipamentele necesare, la care se adaugă saturaţie oxigen şi temperatura pentru secţiunea Vâlcov km 20;
    – partea română determină fosforul total din probe nefiltrate, iar partea ucraineană determină fosfor total din probe filtrate;
    – pentru indicatorii fier total, cupru dizolvat, zinc dizolvat, crom dizolvat, detergenţi şi hidrocarburi petroliere s-au constatat diferenţe între valorile determinate de cele două părţi, diferenţe datorate metodelor de analiză şi echipamentelor utilizate în cadrul laboratoarelor de calitate a apei ale celor două părţi.    2.4. Referitor la Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita, împuterniciţii constată:
    Pentru râurile Prut şi Siret în anul 2017 şi pentru fluviul Dunărea în perioada 2016-2017 nu au fost înregistrate poluări accidentale cu impact transfrontalier.
    Aplicarea acestui regulament pentru râul Tisa va fi analizată în luna martie 2019, conform programului de lucru.


    La punctul 3
    Analiza regulamentelor reactualizate în cadrul colaborării bilaterale
    Pentru finalizarea regulamentelor reactualizate a avut loc întâlnirea locţiitorilor împuterniciţilor în perioada 21-22 mai 2018 la Satu Mare, România:
    - Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice - părţile au convenit asupra textului regulamentului şi anexelor;
    – Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind lucrările de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor produse de cursurile de apă şi de apele interne - textul regulamentului şi anexele au fost revizuite, reactualizate şi convenite;
    – Regulamentul privind evaluarea calităţii apelor de frontieră şi procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de apă de frontieră - părţile au convenit asupra textului regulamentului, cu excepţia anexei nr. 9.

    Împuterniciţii au analizat această întâlnire şi au concluzionat după cum urmează:
    1. Referitor la Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind lucrările de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor produse de cursurile de apă şi de apele interne au constatat că textul şi anexele au fost revizuite şi propuse spre aprobare împuterniciţilor [anexa nr. 3a (RO), 3b (UA)].
    2. Pentru Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice, la solicitarea părţii române, s-a decis revizuirea acestuia.
    3. Pentru Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind evaluarea calităţii apelor de frontieră şi procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de apă de frontieră, la solicitarea părţii ucrainene, s-a decis revizuirea acestuia.


    La punctul 4
    Situaţia lucrărilor hidrotehnice existente, în execuţie şi propuse a fi proiectate
    – Pentru râul Tisa
    În cursul anului 2017 partea ucraineană a efectuat lucrări de decolmatare pe râul Tisa, în zona comunei Lug SF 309-310, în conformitate cu aprobarea acordată de partea română pentru documentaţia „Decolmatare râu Tisa şi râu Kisvaz, comuna Luh, raion Rahiv, regiunea Transcarpatia“.

    – Pentru râurile Prut şi Siret
    Pentru perioada analizată nu au fost elaborate proiecte şi nu s-au executat lucrări hidrotehnice pe râurile Prut şi Siret.
    Lucrările de regularizare s-au efectuat în baza documentaţiilor concordate anterior la nivelul celor două părţi. În perioada analizată au fost concordate 6 documentaţii tehnice pentru lucrări de regularizare aferente zonelor de frontieră ale râurilor Prut şi Siret pe teritoriile ambelor state.


    La punctul 5
    Aprobarea Programului de lucru pe anul 2019 pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, ce constituie anexele nr. 4a (RO) şi nr. 4b (UA) la Protocolul Sesiunii a X-a
    Împuterniciţii au analizat şi au aprobat Programul de lucru pe anul 2019 pentru realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră.

    La punctul 6
    Stabilirea locului, datei şi ordinii de zi preliminare pentru cea de-a XII-a Sesiune a Împuterniciţilor
    Împuterniciţii, în conformitate cu articolul 16 din Acord, au convenit ca cea de-a XI-a Sesiune a împuterniciţilor să aibă loc în perioada septembrie-octombrie 2019, pe teritoriul României, cu următoarea ordine de zi provizorie:
    1. informarea împuterniciţilor asupra îndeplinirii hotărârilor adoptate la Sesiunea a X-a a împuterniciţilor (4 octombrie 2018, Ismail, Ucraina);
    2. stadiul aplicării regulamentelor de colaborare pe bazine hidrografice;
    3. finalizarea Regulamentului de colaborare româno-ucrainean privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice, actualizat;
    4. situaţia lucrărilor hidrotehnice existente, în execuţie şi propuse a fi proiectate;
    5. aprobarea Programului de lucru pe anul 2020 pentru aplicarea prevederilor Acordului interguvernamental româno-ucrainean privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră;
    6. stabilirea locului, datei şi ordinii de zi preliminare pentru cea de-a XII-a Sesiune a împuterniciţilor;
    7. diverse.


    La punctul 7
    Diverse
    7.1. Informaţiile referitoare la volumele exploatărilor de balast excavat în perioada 2017 pe râurile Tisa, Prut şi Siret sunt prezentate în anexele nr. 5a (RO), 5b (UA) la Protocolul Sesiunii a X-a. Volumele şi perimetrele de exploatare se stabilesc anual de către organizaţiile de gospodărire a apelor; exploatarea acestora se va face pe bază de documentaţii convenite între părţi.
    7.2. Părţile se informează reciproc despre realizarea unor proiecte comune din domeniul apelor, finanţate în cadrul programelor europene de colaborare transfrontalieră:
    - Proiectul „Prevenirea şi protecţia la inundaţii în bazinele superioare ale râurilor Prut şi Siret, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu staţii automate - EAST AVERT“ MIS ETC 966, a fost finalizat în data de 31 decembrie 2017;
    – Proiectul „Consolidarea cooperării în cadrul realizării planurilor de management al bazinelor hidrografice şi al planurilor de prevenire a riscului la inundaţii pentru îmbunătăţirea stării apelor în Bazinul Tisei“ - JOINTISZA, finanţat prin Programul Interreg V-B al Uniunii Europene, care este în curs de implementare.

    7.3. În conformitate cu pct. 13 al Programului de lucru pentru anul 2018 şi la solicitarea părţii ucrainene a avut loc întâlnirea extraordinară a specialiştilor pentru discutarea propunerilor de proiecte care pot fi depuse spre finanţare prin Programul operaţional comun „România-Ucraina 2014-2020“, 12 aprilie 2018, la Bucureşti (România).
    În urma acestei întâlniri specialiştii din cadrul ABA Siret (România) şi ai Direcţiei de Bazin a Resurselor de Apă Prut-Siret (Ucraina) în luna mai 2018 au elaborat şi au aplicat prin Secretariatul tehnic comun din Suceava (România) propunerea de proiect în vederea participării la concurs prin Programul operaţional comun „România-Ucraina 2014-2020“, instrument european pentru prioritatea 4.2. „Susţinerea activităţilor comune de apărare împotriva calamităţilor naturale, inclusiv acţiuni comune în cazul situaţiilor de urgenţă“.
    Ca rezultat al lucrărilor celei de a X-a Sesiuni, împuterniciţii au hotărât:
    1. Aprobă procesele-verbale ale întâlnirilor secretarilor împuterniciţilor, grupelor de lucru şi de experţi pentru examinarea problemelor de interes comun în sectorul de frontieră al râurilor Tisa, Prut şi Siret şi fluviului Dunărea.
    2. Aprobă Programul de lucru pe anul 2019.
    3. Aprobă situaţia volumelor privind exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor pe râurile Tisa, Prut şi Siret.
    4. Aprobă conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnice ce se vor transmite pentru analiză şi aprobare între părţi, anexa nr. 6a (RO), 6b (UA).
    5. Cu privire la regulamentele reactualizate se hotărăşte:
    5.1. Se aprobă Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundaţiilor şi gheţurilor produse de cursurile de apă şi de apele interne şi anexele;
    5.2. Organizarea unei întâlniri comune bilaterale de lucru, care se va desfăşura sub coordonarea locţiitorilor împuterniciţilor, în scopul finalizării Regulamentului privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice şi Regulamentului de colaborare româno-ucrainean privind evaluarea calităţii apelor de frontieră şi procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de apă de frontieră şi anexelor acestora, actualizate.

    6. Aprobă documentaţia propusă: „Schema complexă de stabilizare a albiei râului Tisa în sectorul comun de frontieră româno-ucrainean“, care include toate observaţiile transmise de partea română către partea ucraineană prin Adresa nr. 126.342/GC din 23.08.2010.
    7. Aprobă decalarea întâlnirilor experţilor pe calitatea apei şi hidrometeorologie pentru râul Tisa, în luna martie 2018.
    8. Până la sfârşitul anului, partea română va transmite părţii ucrainene ghidurile solicitantului ale diferitelor programe cu finanţate externă, pentru elaborarea unor proiecte în comun.
    9. În cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa se va efectua armonizarea metodologiilor şi a debitelor cu probabilitate de depăşire de 5% şi 10%.


    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul protocol.
    Prezentul protocol a fost semnat la data de 4 octombrie 2018 la Ismail, Ucraina, în două exemplare originale, fiecare în limba română şi în limba ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.


                    Împuternicitul Guvernului României,
                    Adriana Petcu
                    Împuternicitul Guvernului Ucrainei,
                    Mykhailo Khoriev

    ANEXA 1a

    la Protocolul Sesiunii a X-a, 4 octombrie 2018, Ismail, Ucraina
    Lista întâlnirilor
    1. Întâlnirea experţilor în domeniul calităţii apelor, din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut şi Siret, din perioada 3-4 iulie 2017, la Botoşani
    2. Întâlnirea experţilor din cadrul Grupului de lucru pentru problemele râurilor Prut şi Siret pentru verificarea în comun a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, în zona de frontieră, Cernăuţi, Ucraina, 25-26 octombrie 2017
    3. Întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut şi Siret şi a afluenţilor în zona de frontieră, 12-14 decembrie 2017, Suceviţa, România
    4. Întâlnirea experţilor în zona de frontieră România-Ucraina, Izvoarele Sucevei (pe teritoriul Ucrainei, 14 martie 2018)
    5. Întâlnirea specialiştilor pentru discutarea propunerilor de proiecte care pot fi depuse spre finanţare prin Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020 (Bucureşti, România, 12 aprilie 2018)
    6. Întâlnirea locţiitorilor împuterniciţilor pentru desfăşurarea activităţii în vederea finalizării regulamentelor actualizate şi a anexelor la acestea (Satu Mare, România, 21-22 mai 2018)
    7. Întâlnirea grupului de experţi din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut şi Siret (Cernăuţi, Ucraina, 17-19 iulie 2018)
    8. Întâlnirea Grupei de lucru pentru soluţionarea problemelor legate de fluviul Dunărea pe zona de frontieră comună (Ismail, Ucraina, 28-30 august 2018)
    9. Întâlnirea experţilor din cadrul Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea privind verificarea anuală în comun a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor (Ismail, Ucraina, 29 august 2018)
    10. Întâlnirea Grupei de lucru pentru soluţionarea problemelor râului Tisa şi discutarea propunerii privind „Schema complexă de stabilizare a albiei râului Tisa în sectorul comun de frontieră româno-ucrainean (1-2 octombrie, 2018, Ismail, Ucraina)

    ANEXA 2

    la Protocolul Sesiunii a X-a, 4 octombrie 2018, Ismail, Ucraina
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    la Protocolul Sesiunii a X-a, 4 octombrie 2018, Ismail, Ucraina
    REGULAMENT

    ANEXA 4a

    la Protocolul Sesiunii a X-a, 4 octombrie 2018, Ismail, Ucraina
    PROGRAM DE LUCRU
    pe anul 2019 pentru realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei
    privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră

┌────┬─────────────────┬───────────┬────────────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Acţiune │Ţara │Perioada │Participanţi │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Întâlnirea │ │ │ │
│ │experţilor pentru│ │ │Experţii grupei │
│1 │calitate şi │Ucraina │martie │de lucru │
│ │hidrometeorologie│ │ │ │
│ │Tisa │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Întâlnire comună │ │ │ │
│ │bilaterală de │ │ │ │
│ │lucru, în scopul │ │ │ │
│ │finalizării │ │ │ │
│ │Regulamentului │ │ │ │
│ │privind schimbul │ │ │ │
│ │de date │ │ │ │
│ │meteorologice şi │ │ │Locţiitorii, │
│ │hidrologice şi │ │ │coordonatorii │
│ │Regulamentului de│ │ │grupelor de │
│ │colaborare │ │ │lucru, experţii │
│ │româno-ucrainean │ │ │şi reprezentanţii│
│2 │privind evaluarea│România │aprilie-mai │instituţiilor de │
│ │calităţii apelor │ │ │hidrometeorologie│
│ │de frontieră şi │ │ │la nivel naţional│
│ │procedura de │ │ │din Bucureşti şi │
│ │urmat în cazul │ │ │Kiev │
│ │poluărilor │ │ │ │
│ │accidentale ce nu│ │ │ │
│ │se mai pot evita │ │ │ │
│ │pe cursurile de │ │ │ │
│ │apă de frontieră │ │ │ │
│ │şi anexelor │ │ │ │
│ │acestora, │ │ │ │
│ │actualizate │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Întâlnirea │ │ │Experţii Grupei │
│ │experţilor pe │ │ │de lucru pe │
│3 │calitate în │România │aprilie-mai │problemele │
│ │secţiunile de │ │ │râurilor Prut şi │
│ │frontieră │ │ │Siret │
│ │Prut-Siret │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Întâlnirea Grupei│ │ │Coordonatorii şi │
│ │de lucru pentru │ │ │experţii Grupei │
│4 │problemele │Ucraina │iunie-iulie │de lucru pe │
│ │râurilor Prut şi │ │ │problemele │
│ │Siret │ │ │râurilor Prut şi │
│ │ │ │ │Siret │
├────┼─────────────────┼───────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Întâlnirea Grupei│ │ │Coordonatorii şi │
│ │de lucru pentru │ │ │experţii Grupei │
│5 │problemele râului│România │aprilie │de lucru pentru │
│ │Tisa │ │ │problemele râului│
│ │ │ │ │Tisa │
├────┼─────────────────┼───────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Întâlnirea Grupei│ │ │Coordonatorii şi │
│ │de lucru pentru │ │ │experţii Grupei │
│6 │problemele │România │septembrie │de lucru pentru │
│ │fluviului Dunărea│ │ │problemele │
│ │ │ │ │fluviului Dunărea│
├────┼─────────────────┼───────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Verificarea pe │ │ │ │
│ │teren anuală │ │ │ │
│ │obligatorie a │ │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │
│ │apărare împotriva│ │ │ │
│ │inundaţiilor pe │ │ │ │
│ │ambele teritorii │ │ │ │
│7 │în fiecare bazin │România │aprilie │Experţi ai │
│ │şi analiza │Ucraina │septembrie-noiembrie │grupelor de lucru│
│ │situaţiei │ │ │ │
│ │lucrărilor │ │ │ │
│ │existente, în │ │ │ │
│ │curs de execuţie,│ │ │ │
│ │proiectate - │ │ │ │
│ │Tisa, Prut şi │ │ │ │
│ │Siret, Dunăre │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Măsurători comune│ │ │ │
│ │de debit pe toate│ │ │ │
│ │râurile, │ │martie-aprilie-mai, │ │
│8 │respectiv pe │România │iulie-august-septembrie,│Experţi din │
│ │fiecare │Ucraina │octombrie-noiembrie, │grupele de lucru │
│ │teritoriu, Tisa, │ │conform regulamentului │ │
│ │Prut şi Siret, │ │ │ │
│ │Dunăre │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Recoltarea comună│ │martie-aprilie, │ │
│ │a probelor de apă│România │mai-iunie │Experţi din │
│9 │pentru │Ucraina │august-septembrie, │grupele de lucru │
│ │intercompararea │ │conform regulamentului │ │
│ │laboratoarelor │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │Locţiitorii │
│ │Întâlnirea │ │ │împuterniciţilor,│
│ │locţiiţorilor │ │ │secretarii │
│10 │împuterniciţilor │România │septembrie │împuterniciţilor,│
│ │pentru aplicarea │ │ │coordonatorii │
│ │Acordului │ │ │grupelor de │
│ │ │ │ │lucru, experţi │
├────┼─────────────────┼───────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Pregătirea │ │ │Împuterniciţii, │
│ │sesiunii şi │ │ │locţiitorii │
│ │desfăşurarea │ │ │împuterniciţilor,│
│ │lucrărilor │ │ │secretarii │
│11 │Sesiunii a XI-a a│România │septembrie-octombrie │împuterniciţilor,│
│ │împuterniciţilor │ │ │coordonatorii │
│ │guvernelor │ │ │grupelor de │
│ │României şi │ │ │lucru, experţi │
│ │Ucrainei │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Alte întâlniri în│ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │
│ │îmbunătăţirii │ │ │ │
│12 │regulamentelor în│Ţara │conform înţelegerilor │Grupe de lucru, │
│ │vigoare, │solicitantă│ │experţi │
│ │concordării │ │ │ │
│ │documentaţiilor │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │
└────┴─────────────────┴───────────┴────────────────────────┴─────────────────┘    ANEXA 5a

    la Protocolul Sesiunii a X-a, 4 octombrie 2018, Ismail, Ucraina
    Situaţia volumelor privind exploatarea nisipurilor
    şi pietrişurilor pe râul Tisa, în anul 2017, România

┌────┬─────────────┬──────────┬─────────┐
│ │Denumire │ │ │
│ │perimetru │Volum │Volum │
│Nr. │exploatare │contractat│exploatat│
│crt.│agregate │(m^3) │(m^3) │
│ │minerale si │ │ │
│ │localizare │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Confluenţa │ │ │
│1 │Iza-Tisa SF │10.228 │9.178 │
│ │288 │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼─────────┤
│2 │Pod istoric │10.000 │9.600 │
│ │SF 292 │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼─────────┤
│3 │Uil SF 295 │5.500 │4.650 │
├────┼─────────────┼──────────┼─────────┤
│4 │Bocicoiu Mare│6.500 │0 │
│ │aval SF 306 │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼─────────┤
│5 │Sarasau SF │2.980 │560 │
│ │283 │ │ │
└────┴─────────────┴──────────┴─────────┘


    Situaţia volumelor privind exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor pe râul Prut în anul 2017, România

┌────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│ │ │Acceptul │Volum │Volum │
│Nr. │Denumire │părţii │concordat│extras│
│crt.│balastieră│ucrainene│(mc) │2017 │
│ │ │ │ │(mc) │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │nr. │ │ │
│ │Prundu │13.349 │ │ │
│1 │Popii 1 │din 14 │2.000 │700 │
│ │ │iulie │ │ │
│ │ │2017 │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │nr. │ │ │
│ │ │11.401 │ │ │
│2 │Baranca I │din 6 │5.227 │5.027 │
│ │ │iunie │ │ │
│ │ │2016 │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │nr. 494 │ │ │
│3 │Baranca │din 10 │2.000 │2.000 │
│ │5.1 │ianuarie │ │ │
│ │ │2017 │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │nr. 494 │ │ │
│4 │Teioasa │din 10 │2.000 │1.893 │
│ │ │ianuarie │ │ │
│ │ │2017 │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │nr. 494 │ │ │
│5 │Teioasa │din 10 │6.800 │1.296 │
│ │amonte │ianuarie │ │ │
│ │ │2017 │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │nr. 494 │ │ │
│6 │Teioasa 1 │din 10 │8.800 │1.746 │
│ │ │ianuarie │ │ │
│ │ │2017 │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │nr. │ │ │
│ │ │11.401 │ │ │
│7 │Păltiniş │din 6 │7.544 │7.544 │
│ │ │iunie │ │ │
│ │ │2016 │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┘    ANEXA 6

    la Protocolul Sesiunii a X-a, 4 octombrie 2018, Ismail, Ucraina
    PROPUNEREA PĂRŢII ROMÂNE
    Conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnice pentru lucrările care se execută în zonele de frontieră
    şi se transmit pentru analiză şi aprobare între părţi
    I. Pentru aprobarea documentaţiilor privind execuţia construcţiilor de apărare împotriva acţiunii distructive a apei (îndiguiri, apărări şi consolidări de maluri şi albii, rectificări şi reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei, alte lucrări de apărare)
    A. Documentaţia va avea următorul cuprins:
    PIESE SCRISE
    Date generale:
    1. denumirea obiectivului de investiţii;
    2. amplasamentul (se vor nominaliza stâlpii de frontieră din zona lucrării);
    3. elaboratorul studiului.

    Descrierea investiţiei:
    1. scopul pentru care se va realiza proiectul;
    2. descrierea generală a zonei unde se vor executa lucrările, cu menţionarea stâlpilor de frontieră care încadrează lucrarea pe teren;
    3. situaţia actuală a arealului, care rezultă din măsurătorile topografice la faza preexistentă lucrării propuse;
    4. concluziile evaluării impactului asupra mediului;
    5. argumentarea soluţiei propuse.

    Date tehnice ale investiţiei:
    1. lista studiilor de specialitate elaborate şi utilizate la întocmirea documentaţiei care ar putea fi puse la dispoziţie pentru obţinerea unor informaţii suplimentare (studii topografice, geotehnice, hidrologice, alte studii de specialitate, după caz);
    2. caracteristicile construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii;
    3. durata de realizare şi etapele principale, graficul de realizare a investiţiei.


    PIESE DESENATE:
    1. plan de amplasare în zonă/ortofotoplan (1:25000-1:5000) (se vor marca stâlpii de frontieră);
    2. plan general (1: 2000-1:500) (se vor marca stâlpii de frontieră). Acesta va cuprinde şi marcarea profilelor transversale pe cursul de apă, până la acoperirea nivelului corespunzător debitului maxim istoric realizat, cu precizarea datei la care s-a produs acest nivel;
    3. planuri speciale, profile longitudinale ale lucrărilor existente în zonă (diguri pe ambele maluri, linia malului, panta apei la data efectuării măsurătorilor topografice etc.), profiluri transversale, după caz.

    NOTĂ:
    În vederea identificării amplasamentului lucrărilor proiectate se va avea în vedere ca în planul general să fie materializate cel puţin 2 puncte (de preferat 2 stâlpi de frontieră, dacă este posibil) în sistemul de coordonate geografice (latitudine, longitudine).


    B. Procedura de urmat
    Procedura are la bază următorul principiu: pentru clarificări şi informaţii suplimentare, partea care urmează să aprobe documentaţia va putea să solicite inspecţii la sit.

    C. Urmărirea execuţiei lucrărilor
    În funcţie de durata şi complexitatea lucrărilor, la convenire, se va stabili un număr de vizite comune în perioada de executare a lucrărilor.

    D. Recepţia la terminarea lucrărilor
    Emitentul documentului de convenire poate fi invitat la recepţia la terminarea lucrărilor.


    II. Pentru aprobarea documentaţiilor privind exploatarea agregatelor minerale
    Documentaţia va avea următorul cuprins:
    - memoriu tehnic, cu precizarea volumului de agregate minerale şi a tehnologiei de exploatare;
    – plan de situaţie;
    – plan de ansamblu;
    – profile transversale în secţiunile semnificative.

    NOTĂ:
    În vederea identificării perimetrului de exploatare se va avea în vedere ca în planul general să fie materializate cel puţin 2 puncte (de preferat 2 stâlpi de frontieră, dacă este posibil) în sistemul de coordonate geografice (latitudine, longitudine).    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice