Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOLUL din 21 decembrie 2000  Sesiunii a II-a a imputernicitilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontiera, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 (18-21 decembrie 2000, Odesa, Ucraina)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROTOCOLUL din 21 decembrie 2000 Sesiunii a II-a a imputernicitilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontiera, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 (18-21 decembrie 2000, Odesa, Ucraina)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 15 mai 2001

    În conformitate cu prevederile art. 16 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la 30 septembrie 1997 în oraşul Galaţi, în perioada 18-21 decembrie 2000 în oraşul Odesa (Ucraina) a avut loc sesiunea a II-a a împuterniciţilor părţilor.
    La lucrările sesiunii au participat:

    Din partea României:
    - Liliana Mara - locţiitor al împuternicitului Guvernului
    - Paul Popescu - secretar al împuternicitului Guvernului
    - Alina Niculescu - expert, Ministerul Afacerilor Externe
    - Maria-Beatrice Popescu - expert
    - Ana Neda - expert
    - Iulian Movila - expert
    - Costica Sofronie - expert
    - Eugenia Haisan - expert
    - Ludmila Toncia - translator

    Din partea Ucrainei:
    - Aliev Kemalii Alievici - împuternicit al Guvernului
    - Casianciuc Valerii - secretar al împuternicitului Guvernului
      Pavlovici
    - Cipac Vladimir Petrovici - expert
    - Praciuc Oleg Mihailovici - expert
    - Ceroi Ivan Gheorghevici - expert
    - Buzian Gheorghii - expert
      Dmitrievici
    - Maslac Ghenadii - secretar I al Ambasadei Ucrainei în România
      Grigorievici
    - Kiciuc Ivan Dmitrievici - expert.


    Părţile au convenit următoarea ordine de zi:
    1. Informarea împuterniciţilor asupra îndeplinirii hotărârilor adoptate la sesiunea extraordinară (11-14 ianuarie 2000, Bucureşti)
    2. Aprobarea regulamentelor de colaborare şi a anexelor la acestea
    3. Stadiul aplicării experimentale a regulamentelor, pe bazine hidrografice
    4. Situaţia privind lucrările hidrotehnice existente, în execuţie şi propuse a fi proiectate
    5. Aprobarea programului de lucru pe anul 2001 pentru realizarea Acordului interguvernamental româno-ucrainean privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră
    6. Stabilirea locului, datei şi ordinii de zi preliminare pentru cea de-a III-a sesiune a împuterniciţilor
    7. Diverse
    7.1. Aprobarea perimetrelor şi volumelor pentru exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor pentru care se prezintă documentaţia
    7.2. Aprobarea documentaţiilor proiectelor pentru lucrările de regularizare a râului Tisa, pe malul stâng românesc
    7.3. Aprobarea documentaţiei proiectelor de reconstruire a podului istoric peste râul Tisa, între Sighetu Marmaţiei şi Solotvino
    7.4. Aprobarea planurilor-schema cu lucrări hidrotehnice existente şi în curs de proiectare în zona de frontieră
    7.5. Probleme tehnico-organizatorice ale colaborării bilaterale.
    La punctul 1:
    1.1. Împuterniciţii s-au informat reciproc asupra îndeplinirii sarcinilor ce decurg din hotărârile sesiunii extraordinare şi au constatat că părţile, consecutiv, au realizat programul de lucru pe anul 2000 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră.
    Cu prioritate s-au efectuat pregătirea şi concordarea regulamentelor de colaborare, care stau la baza aplicării în practică a acordului. Activitatea s-a desfăşurat la nivelul grupelor de lucru desemnate de comun acord, conform Protocolului primei sesiuni a împuterniciţilor (19-23 octombrie 2000, Baia Mare, România) pentru elaborarea regulamentelor.
    În cursul anului 2000 au avut loc trei întâlniri ale grupelor de lucru:
    ● 4-7 aprilie 2000 la Ismail, Ucraina (anexa nr. 1);
    ● 18-21 iulie 2000 la Bacău, România (anexa nr. 2);
    ● 31 octombrie-2 noiembrie 2000 la Novodnestrovsc, Ucraina (anexa nr. 3).
    În cursul acestor întâlniri a fost efectuată consecutiv concordarea următoarelor regulamente şi anexe:
    ● Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de cursurile de apa şi de apele interne;
    ● Regulamentul privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice dintre România şi Ucraina;
    ● Regulamentul privind modul de evaluare a calităţii apelor de frontieră;
    ● Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita.
    1.2. Împuterniciţii constata utilitatea modificărilor şi precizărilor în textele regulamentelor, care au fost analizate şi concordate, de principiu, la sesiunea extraordinară a împuterniciţilor (pct. 2 al protocolului din data de 14 ianuarie 2000, Bucureşti), condiţionate de elaborarea şi concordarea anexelor la regulamente.
    1.3. Împuterniciţii constata ca grupele de lucru, în baza intereselor comune, au determinat lista concretă cuprinzând anexele sub forma de tabele şi criteriile de baza pentru fiecare regulament şi au concordat următoarele aspecte:
    ● schimbul de planuri-schema ale sectoarelor de frontieră, în care vor fi indicate digurile de apărare împotriva inundaţiilor, canalele care formează sau traversează frontiera de stat, staţiile hidrometrice, stăvilarele şi profilurile longitudinale şi transversale ale secţiunilor de frontieră, cu canale şi diguri de apărare, conform sistemului baltic;
    ● lista cuprinzând staţiile hidrometrice amplasate în sectoarele de frontieră pentru bazinele hidrografice ale râurilor Tisa, Siret, Prut şi ale fluviului Dunărea, în care se vor efectua schimburile de informaţii şi, în comun, măsurători de debite;
    ● prognoze hidrologice prin doua staţii hidrometrice din partea româna şi 3 staţii hidrometrice din partea ucrainiană;
    ● au stabilit de comun acord ca aprecierea calităţii apelor de frontieră să se facă pe baza categoriilor de calitate stabilite de Comunitatea Europeană;
    ● împuterniciţii au analizat procesele-verbale ale întâlnirilor grupelor de lucru pentru elaborarea regulamentelor de colaborare.
    1.4. În baza înţelegerii experţilor ambelor părţi schimbul de informaţii hidrologice s-a desfăşurat cu regularitate şi în volumul concordat, prin posta electronica sau prin alte mijloace de legătura.
    1.5. În perioada de la sesiunea extraordinară a împuterniciţilor şi până la a II-a sesiune au avut loc 5 întâlniri ale grupelor de experţi români şi ucraineni pentru examinarea problemelor de interes comun în sectorul de frontieră a râului Tisa şi fluviului Dunărea:

    ● 22 martie 2000 - întâlnirea experţilor României şi Ucrainei
                                în problemele de gospodărire a apelor de
                                frontieră (bazinul râului Tisa), Sighetu
                                Marmaţiei (anexa nr. 4)
    ● 26-27 iunie 2000 - întâlnirea experţilor direcţiilor de
                                gospodărire a apelor din România şi Ucraina
                                în problemele de gospodărire a apelor de
                                frontieră (bazinul râului Tisa), Ujgorod
                                (anexa nr. 5);
    ● 30 august 2000 - întâlnirea experţilor direcţiilor de
                                gospodărire a apelor din România şi Ucraina
                                în problemele de gospodărire a apelor de
                                frontieră (bazinul fluviului Dunărea);
    ● 23 octombrie 2000 - întâlnirea experţilor României şi Ucrainei
                                în problemele de protecţie a calităţii apelor,
                                Ujgorod, Tiacevo (anexa nr. 6);
    ● 7-8 decembrie 2000 - întâlnirea experţilor direcţiilor de
                                gospodărire a apelor din România şi Ucraina
                                în problemele de gospodărire a apelor de
                                frontieră (bazinul râului Tisa) (anexa nr. 7).


    În timpul întâlnirii experţilor români şi ucraineni (26-27 iunie 2000, Ujgorod, Tiacevo) experţii români s-au informat asupra structurii direcţiilor de gospodărire a apelor din regiunea Transcarpatia şi funcţionarii centrului de stocare şi prelucrare a informaţiei din Ujgorod şi au verificat în comun refacerea digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, lucrărilor de consolidare a malurilor şi a altor lucrări pe râurile Tisa şi Teresva.
    Experţii ambelor părţi au prezentat procesele-verbale ale celor 4 întâlniri, pe care împuterniciţii le-au analizat.
    1.6. În conformitate cu pct. 2 şi 4 din Protocolul sesiunii extraordinare a împuterniciţilor partea ucraineana a predat în timpul întâlnirii grupelor de lucru a experţilor (4-7 aprilie 2000, Ismail, Ucraina), părţii române, documentaţia privind datele hidrologice pentru perioada anilor 1996-1999 în cadrul schimbului de date prevăzut în Programul comun de cercetări de hidrologie româno-ucrainean-moldovenesc în sectorul de vărsare a fluviului Dunărea şi Lista cuprinzând lucrările existente, în curs de proiectare, în execuţie şi propuse sa fie executate pe sectorul comun de frontieră pe râul Tisa.
    La punctul 2:
    Împuterniciţii au examinat unele precizări în textele regulamentelor şi ale anexelor la următoarele regulamente:
    ● Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de cursurile de apa şi de apele interne;
    ● Regulamentul privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice dintre România şi Ucraina;
    ● Regulamentul privind modul de evaluare a calităţii apelor de frontieră;
    ● Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita.
    La punctul 3:
    3.1. Împuterniciţii au considerat ca aplicarea regulamentelor trebuie sa se facă pe bazine hidrografice. Împuterniciţii s-au informat reciproc asupra aplicării regulamentelor de către unităţile de gospodărire a apelor ale ambelor părţi, pe bazine hidrografice. Împuterniciţii considera necesare elaborarea şi concordarea unui program de acţiune pentru aplicarea regulamentelor cu specificul fiecărui bazin hidrografic de către grupele de lucru ale ambelor părţi.
    3.2. Problemele care necesita adoptarea deciziilor pentru aplicarea regulamentelor la nivelul direcţiilor de gospodărire a apelor a uneia sau a alteia dintre părţi vor fi analizate de împuterniciţii guvernelor sau de locţiitorii acestora.
    3.3. La solicitarea părţii române partea ucraineana a fost de acord să completeze anexa nr. 4 b) la Regulamentul de colaborare româno-ucraineana privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de cursurile de apa şi de apele interne cu încă 4 staţii hidrometrice pe fluviul Dunărea, pe teritoriul ucrainean, respectiv Reni, Ismail, Chilia şi Valcov.
    La punctul 4:
    4.1. Împuterniciţii au făcut schimb de informaţii asupra lucrărilor hidrotehnice existente, în execuţie şi propuse să fie proiectate pe apele de frontieră.
    4.2. Partea ucraineana a predat părţii române, pentru concordare, următoarele proiecte:
    - Construcţia digului de apărare pe râul Tisa în localitatea Tiacevo, BF 255-258;
    - Construcţia digului de apărare pe râul Tisa în localitatea Velikie-Bacichi;
    - Refacerea consolidării de mal pe râul Tisa în localitatea Velikie-Bacichi.
    Partea româna solicita părţii ucrainene transmiterea documentaţiilor în vederea concordarii, pentru toate lucrările construite după anul 1989 sau aflate în construcţie, pe sectoarele de frontieră ale râurilor.
    La punctul 5:
    Împuterniciţii au analizat Planul de lucru pe anul 2001 pentru realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, propus de grupa de experţi.
    Împuterniciţii considera necesară completarea planului de lucru cu 3 întâlniri ale experţilor, pentru verificarea în fiecare an a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, pe bazine hidrografice, pe teritoriile statelor ambelor părţi, în zona de frontieră.
    La punctul 6:
    Împuterniciţii au făcut schimb de propuneri privind ordinea de zi provizorie, locul şi data celei de-a III-a sesiuni.
    La punctul 7:
    7.1. Experţii au informat împuterniciţii asupra întâlnirii experţilor părţilor din 7-8 decembrie 2000 (anexa nr. 7), la care s-au stabilit perimetrele de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor pe sectorul comun de frontieră a râului Tisa pentru anul 2001.
    7.2. La întâlnirea grupei de lucru a experţilor din 18-21 iulie 2000 de la Bacău partea româna a predat părţii ucrainene, pentru analiza şi concordare, 5 proiecte de lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic al râului Tisa în perioada 29 octombrie 5 noiembrie 1998, judeţul Maramureş, şi consolidări ale malului râului Tisa la BF 256-311, lucrările 1, 2, 4 şi 8 în localităţile Remeţi, Câmpulung la Tisa şi Crăciuneşti, judeţul Maramureş.
    Partea ucraineana a predat părţii române concluziile sale referitoare la 4 proiecte transmise în data de 15 noiembrie 2000. Partea româna informează ca în urma analizei concluziilor are de făcut o serie de observaţii pe care le va transmite unităţilor teritoriale de gospodărire a apelor din Ucraina până la data de 28 decembrie 2000.
    Împuterniciţii au fost informaţi asupra întâlnirii experţilor din 30 august 2000 pe fluviul Dunărea, la care au fost stabilite secţiunile pentru măsurători de debite în comun.
    7.3. La întâlnirea menţionată la pct. 7.2 partea româna a predat părţii ucrainene pentru analiza, în vederea concordarii, documentaţia "Reconstrucţia podului istoric peste râul Tisa între Sighetu Marmaţiei (România) şi Solotvino (Ucraina)".
    Concluziile referitoare la documentaţia sus-menţionată au fost transmise de partea ucraineana părţii române la data de 1 septembrie 2000.
    Împuterniciţii constata ca proiectul sus-amintit a fost concordat la nivelul organelor locale de gospodărire a apelor din Transcarpatia şi Someş-Tisa. De asemenea, împuterniciţii sunt informaţi asupra discuţiilor avute cu privire la amenajarea postului hidrometric "Tisa-Solotvino" pe malul ucrainean al râului Tisa în zona podului istoric (Solotvino).
    7.4. Împuterniciţii constata ca documentaţiile menţionate la pct. 7.2 şi 7.3 au fost avizate de organele de frontieră ale părţii române, conform pct. 3 din Protocolul sesiunii extraordinare a împuterniciţilor din 14 ianuarie 2000, Bucureşti.
    7.5. Împuterniciţii au constatat ca, în conformitate cu Protocolul întâlnirii extraordinare a împuterniciţilor guvernelor ungar, român şi ucrainean (15 martie 2000, Debreţin, Ungaria), au avut loc întâlnirile celor 4 părţi şi întâlnirea tripartrita a comisiilor (Cluj-Napoca, România şi Ujgorod, Ucraina) pentru inventarierea problemelor surselor potenţiale de poluare în scopul reducerii factorului de risc şi stabilirii programului de lucru al comisiei în perspectiva.
    Partea româna a informat ca a întocmit inventarul surselor de poluare de pe teritoriul român din bazinul hidrografic Someş-Tisa, care a fost transmis părţii ucrainene.
    7.6. Împuterniciţii iau nota de faptul ca experţii statelor participante la întâlnirea din 3-5 octombrie 2000 de la Ujgorod, Ucraina, au convenit ca până la sfârşitul anului curent să solicite guvernelor lor să se adreseze Uniunii Europene pentru ajutor financiar în rezolvarea problemelor de protecţie a apelor împotriva poluării.
    Partea româna informează partea ucraineana ca în perioada 18-20 decembrie 2000 la Cluj-Napoca are loc seminarul cu tema "Finanţări externe pentru reducerea riscului de poluare a cursurilor de apa".
    7.7. Părţile s-au informat reciproc ca în baza Protocolului sesiunii reprezentanţilor organelor de gospodărire a apelor din România, Slovacia, Ungaria şi Ucraina (17 februarie 2000, Ujgorod, Ucraina) în prezent au loc actualizările schemelor de amenajare pentru apărarea împotriva inundaţiilor în bazinul hidrografic al râului Tisa, care vor fi definitivate la finele anului 2001. Părţile au convenit ca după definitivarea acestora să facă schimb reciproc de materiale.
    Ca rezultat al lucrărilor celei de-a II-a sesiuni împuterniciţii au hotărât următoarele:
    1. Aproba procesele-verbale ale întâlnirilor grupelor de lucru pentru elaborarea regulamentelor de colaborare, care au avut loc în anul 2000 la Ismail, Bacău şi Novodnevstrovsc (anexele nr. 1-3).
    2. Aproba procesele-verbale ale întâlnirilor grupelor de experţi pentru examinarea problemelor de interes comun în secţiunea de frontieră a râului Tisa, ce au avut loc în perioada dintre cele doua sesiuni (anexele nr. 4-7).
    3. Aproba:
    ● Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de cursurile de apa şi de apele interne (anexa nr. 8);
    ● Regulamentul privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice dintre România şi Ucraina (anexa nr. 9);
    ● Regulamentul privind modul de evaluare a calităţii apelor de frontieră (anexa nr. 10);
    ● Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita (anexa nr. 11).
    4. Aproba următoarele proiecte:
    - Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale în bazinul hidrografic al râului Tisa în perioada 29 octombrie 5 noiembrie 1998:
    ● sectorul 4, BF 294-295;
    ● sectorul 7, BF 278;
    ● sectorul 8, BF 270-271;
    ● sectorul 9, BF 261-262;
    - Consolidarea malului râului Tisa, BF 256-311, obiect 1 - Remeţi, BF 261-264;
    - Consolidarea malului râului Tisa, BF 256-311, obiect 2 - Câmpulung la Tisa, BF 276-277.
    5. Aproba ca aplicarea regulamentelor să se facă de unităţile de gospodărire a apelor ale ambelor părţi, pe bazine hidrografice.
    6. Aproba elaborarea şi concordarea unui program de acţiune pentru aplicarea regulamentelor cu specificul fiecărui bazin hidrografic de către grupele de lucru ale ambelor părţi.
    7. Anexele privind schimbul de date meteorologice radar vor fi convenite de experţi şi vor fi aprobate de împuterniciţi prin schimb de scrisori.
    8. Aproba programul de lucru pe anul 2001 pentru realizarea prevederilor acordului (anexa nr. 12).
    9. Analizele de calitate a apelor se fac în anul 2001, lunar, pentru toţi indicatorii cuprinşi în anexa nr. 3 la Regulamentul privind modul de evaluare a calităţii apelor de frontiera. Pe baza concluziilor asupra indicatorilor reprezentativi din punct de vedere al calităţii apelor se vor stabili ulterior care sunt indicatorii caracteristici fiecărei secţiuni pentru care urmează să se continue măsurătorile sistematice.
    10. Aproba exploatarea de către partea româna a nisipului şi pietrişului în sectoarele de frontieră pe râul Tisa (BF 294-295, 298 şi 306) şi a volumelor prevăzute în programul pe anul 2000.
    11. Aproba realizarea lucrărilor de reconstrucţie a podului istoric peste râul Tisa între Sighetu Marmaţiei şi Solotvino şi cu instalarea unui post hidrometric pe malul ucrainean, care va fi folosit şi la măsurători comune.
    12. Sesiunea a III-a a împuterniciţilor urmează să aibă loc în luna noiembrie 2001 pe teritoriul României, cu următoarea ordine de zi provizorie:
    1. Modul de îndeplinire a hotărârilor din protocolul sesiunii a II-a a împuterniciţilor
    2. Analiza aplicării pe bazine hidrografice a regulamentelor de colaborare
    3. Analiza realizării lucrărilor hidrotehnice şi a proiectelor propuse
    4. Aprobarea Planului de lucru pe anul 2002
    5. Stabilirea locului, datei şi ordinii de zi preliminare a celei de-a IV-a sesiuni a împuterniciţilor
    6. Diverse.
    Anexele 1-12 fac parte integrantă din prezentul protocol.
    Prezentul protocol a fost semnat la Odesa, Ucraina, la 21 decembrie 2000, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română şi rusă, ambele texte fiind egal autentice.

             Împuternicitul Împuternicitul
         Guvernului României Guvernului Ucrainei    ANEXA 1

               Proces-verbal al întâlnirii grupei de lucru pentru
                  elaborarea regulamentelor, întocmit în data
                          de 7 aprilie 2000, la Izmail

    În conformitate cu prevederile punctului 2.9 al Protocolului sesiunii extraordinare a Împuterniciţilor, încheiat la data de 14 ianuarie 2000, la Bucureşti în perioada 4-6 aprilie 2000, a avut loc la Izmail, întâlnirea grupei de lucru pentru elaborarea regulamentelor.

    La lucrările întâlnirii au participat:

    Din Partea română
    ────────────────
    Maria-Beatrice Popescu - Şef serviciu Cooperare internaţională şi ape de frontieră, coordonator Grupa Regulamente, Compania Naţională "Apele române", şeful delegaţiei române;
    Mihai Manolescu - expert, Compania Naţională "Apele române",
    Ana Neda - expert, Compania Naţională " Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărirea Apelor";
    Gheorghe Georgescu - expert, Compania Naţională "Apele române",
    Liudmila Toncia - translator, Compania Naţională "Apele române"

    Din partea ucrainiană:
    ────────────────────────
    Leuta Vasilii Sergheevici - Şeful Departamentului Relaţii Internaţionale, şeful delegaţiei ucrainiene;
    Casianciuc Valerii Pavlovici - specialist principal în Departamentul de Relaţii Internaţionale - Comitetul de Stat al Ucrainei pentru Gospodărirea Apelor;
    Ceroi Ivan Georgevici - Directorul direcţiei de canale, construcţii de apărare şi rezervoare de apa dunărene;
    Cipac Vladimir Petrovici - Inginer şef al departamentului Transcarpatia de Gospodărire a Apelor;
    Praciuc Oleg Mihailovici - Inginer şef pentru Gospodărirea Resurselor de Apa ale Nistrului,
    Boico Victoria Mihailova - Şef de Departament de prognoze hidrologice al Centrului Ucrainean de Hidrologie şi Meteorologie;
    Maslac Ghenadi Grigorevici - Secretar II al Ambasadei Ucrainei în România.

    La aceasta întâlnire a fost stabilită următoarea ordine de zi:

    1. Schimbul reciproc de date privind situaţiile extraordinare ale accidentelor produse în perioada de după întâlnirea Împuterniciţilor Guvernelor României şi Ucrainei;
    2 Concordanţa textelor regulamentelor de colaborare şi a anexelor;
    3. Schimb de informaţii asupra listei grupelor de lucru pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei, referitor la cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră.

    Punctul 1
    La cererea conducătorului delegaţiei ucrainiene, dna Maria Beabice-Popescu a făcut informare scurta despre poluările accidentale periculoase care au avut loc pe teritoriul României după a doua întâlnire extraordinară a Împuterniciţilor celor două Părţi.
    Din partea Ucrainei, V Cepac, V Gorianov, V. Bagin au prezentat informaţii suplimentare asupra acestor evenimente şi au accentuat ca adoptarea cât mai rapida a regulamentelor de colaborare între părţi va permite rezolvarea operativă a unor situaţii similare.

    Punctul 2
    Părţile au revăzut regulamentele colaborării- bilaterale în cadrul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei, referitor la cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră şi au hotărât:
    2.1. Regulamentul privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice între România şi Ucraina.
    Părţile au concordat textul Regulamentului şi au hotărât ca definitivarea anexelor să se facă la întâlnirea grupei de experţi conform Programului de lucru pentru anul 2000.
    În perioada de timp până la aprobarea Regulamentului, părţile vor efectua schimbul zilnic de date hidrologice precum şi avertizările hidrologice în situaţii de viitura prin intermediul poştei electronice, prin codul internaţional HYDRA pentru următoarele staţii hidrometrice.

┌─────┬───────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ Râul │ Staţia Hidrometrică │
│Crt. │ │ │
├─────┼───────────┼───────────────────────────┤
│1. │Vişeu │Moisei │
├─────┼───────────┼───────────────────────────┤
│2. │Vişeu │Bistra │
├─────┼───────────┼───────────────────────────┤
│3. │Iza │Săcel │
├─────┼───────────┼───────────────────────────┤
│4. │Iza │Vad │
├─────┼───────────┼───────────────────────────┤
│5. │Tur │Negreşti │
├─────┼───────────┼───────────────────────────┤
│6. │Tur │Turulung │
└─────┴───────────┴───────────────────────────┘
    Din Partea ucrainiană:
┌─────┬───────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │ Râul │ Staţia Hidrometrică │
│Crt. │ │ │
├─────┼───────────┼───────────────────────────┤
│1. │Siret │Storojinet │
├─────┼───────────┼───────────────────────────┤
│2. │Prut │Kolomia │
├─────┼───────────┼───────────────────────────┤
│3. │Prut │Cernăuţi │
├─────┼───────────┼───────────────────────────┤
│4. │Ceremus │Usterieni │
├─────┼───────────┼───────────────────────────┤
│5. │Tisa │Ranov │
└─────┴───────────┴───────────────────────────┘


    Schimbul de informaţii se va efectua până în ora 10.00 dimineaţa, începând cu 18 aprilie 2000. Pana la acelaşi termen Partea Ucraineana va transmite Părţii române tabelele cu corelaţiile debitelor de ape funcţie de nivel pentru staţiile de mai sus de pe teritoriul Ucrainei.
    Avertizările hidrologice se vor transmite de către ambele Părţi în clar, sub forma de text, în limbile rusa sau engleza.
    Partea ucraineana a transmis Părţii române o documentaţie privind datele hidrologice pentru perioada 1996-1999 în cadrul schimbului de date prevăzut de "Programul comun de cercetări de hidrologie româno-ucrainiano-moldoveneşti în sectorul de vărsare al fluviului Dunărea.
    2.2. Regulamentul privind modul de evaluare a calităţii apelor de frontieră
    Părţile au concordat textul regulamentului şi au hotărât ca definitivarea anexelor să se facă la întâlnirea grupei de experţi conform programului de lucru pentru anul 2000.
    2.3. Regulamentul de colaborare româno-ucrainean pentru apărare împotriva inundaţiilor produse pe cursurile de apa şi de apele interne
    Părţile au concordat textul Regulamentului şi au hotărât ca definitivarea anexelor să se facă la întâlnirea grupei de experţi conform programului de lucru pentru anul 2000.
    Partea ucraineana a predat lista lucrărilor existente în curs de proiectare, în execuţie şi propuse a fi executate pe sectorul comun de frontieră
    2.4. Regulamentul privind procedura de urmărire în cazul poluărilor accidentale periculoase ce nu se mai pot evita pe apele de frontieră
    Părţile au concordat textul Regulamentului, au introdus punctul 3.5 cu menţiunea ca lista orientativă a substanţelor periculoase se vor determina de către grupele de lucru, conform art. 6, pct. 6 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei.
    Părţile au convenit ca anexele la acest regulament se vor adapta conform celor convenite la Întâlnirea extraordinară a Împuterniciţilor Guvernelor Ucrainei, României şi Ungariei la 15 martie 2000, de la Debrecen, Ungaria.
    Părţile au hotărât ca definitivarea anexelor să se facă la întâlnirea grupei de experţi conform Programului de lucru pentru anul 2000.

    Punctul 3
    Părţile s-au informat reciproc cu privire la componenta nominală a grupelor de lucru pentru aplicarea Acordului dintre guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul de gospodărire a apelor de frontieră.
    Părţile au constatat ca prezenta întâlnire s-a desfăşurat într-o atmosfera de înţelegere reciprocă şi constructivă. La lucrările şedinţei au participat Primarul oraşului Izmail, domnul Stanislav Bonsenko şi Şeful Administraţiei de Stat a Raionului Izmail, doamna Natalia Chesiora

    Lista participanţilor la întâlnire este prezentată în Anexa.

                                    * *
                                     *

    Prezentul proces verbal a fost întocmit la 7 aprilie 2000, în oraşul Izmail în doua exemplare, fiecare în limba româna şi limba rusa, ambele texte fiind egal autentice.

        Din Partea româna Din partea ucraineana
        Şeful delegaţiei Şeful delegaţiei
       Maria-Beatrice Popescu Leuta Vasilii Sergheevici    ANEXA 2


                                 Proces verbal
              al întâlnirii grupelor de experţi pentru elaborarea
              anexelor la Regulamentele pentru aplicarea Acordului
               privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor
                                  de frontieră
                     (18-21 iulie 2000, la Bacău, România)

    În conformitate cu prevederile punctului 2.9 al Protocolului sesiunii extraordinare a Împuterniciţilor, încheiat la data de 14 ianuarie 2000 la Bucureşti, în perioada 18-21 iulie 2000 a avut loc la Bacău întâlnirea grupelor de experţi pentru elaborarea anexelor la Regulamente.

    La lucrările întâlnirii au participat:

    Din Partea româna:
    1. Maria-Beatrice Popescu - Şef serviciu Cooperare internaţională şi ape de frontieră, coordonator Grupa Regulamente, Compania Naţională "Apele române", şeful delegaţiei române;
    2. Valeria Grigoraş - expert, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,
    3. Ana Drapa - expert, Compania Naţională "Apele române",
    4. Mihai Manolescu - expert, Compania Naţională "Apele române";
    5. Gheorghe Georgescu - expert, Compania Naţională "Apele române",
    6. Ana Neda - expert, Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor";
    7. Emil Vamanu - expert, Director - Direcţia apelor Siret, Compania Naţională "Apele române",
    8. Iulian Movila - expert, Director tehnic - Direcţia apelor Siret, Compania Naţională "Apele române";
    9. Dan Dascalita - expert, Direcţia apelor Siret, Compania Naţională "Apele române";
    10. Ionut Maftei - expert, Direcţia apelor Siret, Compania Naţională "Apele române";
    11. Radu Farcaş - expert, Director - Direcţia apelor Someş-Tisa Compania Naţională "Apele române";
    12. Vladimir Câmpean - expert, Direcţia apelor Someş-Tisa, Compania Naţională "Apele române",
    13. Eugenia Haisan - expert, Direcţia apelor Prut, Compania Naţională "Apele române";
    14. Constantin Lefter - expert, Director SGA Tulcea, Direcţia apelor Dobrogea - Litoral, Compania Naţională "Apele române";
    15. Liudmila Toncia - translator, Compania Naţională "Apele române"
    Din Partea ucrainiană:
    1. Leuta Vasilii Sergheevici - Şeful Departamentului Relaţii Internaţionale, şeful delegaţiei;
    2. Ivanitkii Orest Mihailovici - Director al Departamentului Transcarpatia de Gospodărire a Apelor, expert
    3. Buzian Gheorghi Dmitrevici - Şeful Departamentului de Gospodărire a Apelor a Regiunii Odesa, expert;
    4. Casianciuc Valerii Pavlovici - specialist principal în Departamentul de Relaţii Comitetul de Stat al Ucrainei pentru Gospodărirea Apelor, expert;
    5. Ceroi Ivan Gheorghevici - Se Inginer al Direcţiei de Canale, Construcţii de Apărare şi Rezervoare de Apa Dunărene, expert;
    6. Maslac Ghenadii Gheorghevici - Secretar I al Ambasadei Ucrainei în România;
    7. Morozov Victor Nicolaevici - Directorul Observatorului Hidrometeorologic Dunărea, expert,
    8. Grigoriev Oleg Grigorievici - Şef serviciu Apărare Civilă şi Situaţii Extraordinare al Consiliului Raional Izmail, expert.
    La aceasta întâlnire a fost stabilită următoarea

                             ORDINE DE ZI

    1. Elaborarea anexelor la Regulamentele pentru aplicarea Acordului
    2. Analiza documentaţiilor schimbate între Părţi pentru concordare în vederea realizării lucrărilor de regularizare şi consolidare pe râul Tisa
    3. Diverse

    La punctul 1

    Partea româna a transmis în prealabil Părţii ucrainiene propunerile detaliate la anexele din Regulamente spre analiza în vederea concordarii la aceasta întâlnire.
    Partea ucrainiană a transmis propunerea sa pentru anexele la "Regulamentul privind schimbul reciproc de date meteorologice şi hidrologice între România şi Ucraina".
    La aceasta întâlnire, Partea ucrainiană a predat Părţii române propunerea sa pentru anexele la celelalte Regulamente.
    Experţii români şi ucrainieni au convenit ca analiza anexelor la Regulamente să se realizeze pe propunerile celor doua părţii.
    Urmare analizei anexelor în vederea concordarii, cele doua părţi au convenit asupra unor precizări de forma în textul Regulamentelor.
    1. Anexele la "Regulamentul de colaborare româno - ucrainian privind apărarea împotriva inundaţiilor produse de cursurile de apa şi de apele interne".
    Experţii au convenit în forma definitiva Anexele 1-6 pentru bazinul hidrografic Tisa.
    Pentru bazinele hidrografice Siret, Prut şi fluviul Dunărea, partea ucrainiană va completa şi transmite datele necesare, până la data de 21 septembrie 2000 pentru următoarele anexe:
    - Anexa nr. 1, cu instituţiile competente de gospodărire a apelor, pentru Siret şi Prut;
    - Anexa nr. 2, cu lista lucrărilor existente pe teritoriul Ucrainei, pentru Siret şi Prut,
    - Anexa nr. 3b, cu staţiile hidrometrice care participa la informarea privind viiturile de pe teritoriul ucrainian şi Anexa nr. 4b, cu staţiile hidrometrice la care se începe şi se termina serviciul de protecţie împotriva inundaţiilor pe râurile Siret şi Prut pe teritoriul ucrainian, corelate cu cele prevăzute în "Regulamentul privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice"
    Partea româna:
    - va completa şi va transmite până la data de 21 septembrie 2000, Anexa nr. 4a pentru fluviul Dunărea;
    - va efectua măsurătorile necesare pe reţeaua de canale care traversează frontiera comuna şi va transmite până la data de 21 septembrie 2000, Anexele nr. 5 şi 6a completate.
    Partea româna propune părţii ucrainiene ca schimbul de planuri-schema ale zonelor de frontieră, în care sunt indicate digurile de protecţie, canalele care intersectează sau formează frontiera de stat, posturile hidrometrice, stăvilarele inclusiv profilele longitudinale şi transversale ale sectoarelor de frontieră în sistemul Baltic să se realizeze până la 30 noiembrie 2000.
    Regulamentul şi anexele sunt prezentate în Anexa 1.

    2. Anexele la "Regulamentul pentru schimbul reciproc de date meteorologice şi hidrologice dintre România şi Ucraina"
    Partea ucrainiană a propus completarea articolului 8 al Regulamentului cu "Părţile vor face schimb de date meteorologice radar în conformitate cu anexa"
    Partea româna va analiza propunerea şi va comunica punctul sau de vedere la data de 1 septembrie 2000.
    În urma analizei făcute pentru concordarea anexelor, experţii români şi ucraineni
    - au convenit asupra conţinutului din Anexele 1a şi 1b.
    - au fost de acord cu forma de prezentare (tabelară şi text) pentru Anexele 2a şi 2b şi au stabilit ca prognozele hidrologice să se elaboreze pentru 2 staţii hidrometrice de ambele părţi. Partea ucrainiană va analiza şi va comunica părţii române până la data de 1 septembrie 2000 posibilitatea suplimentarii şi cu celelalte staţii din tabelele Anexelor 2a şi 2b propuse de partea româna.
    Experţii părţii române au solicita ca în anexele 2a şi 2b la "Modul de transmitere" să fie introdusă prevederea: "Organele teritoriale de gospodărirea apelor ale părţii române/ucrainene vor anunţa unităţile teritoriale de gospodărirea apelor sau centralele teritoriale hidrometeorologice ale părţii ucrainene/române prin fax sau alt mijloc (e-mail-telefon) despre începutul fenomenului de viitura.
    Partea ucrainiană va analiza şi va comunica punctul sau de vedere asupra acestei solicitări până la data de 2 septembrie 2000, iar până la aprobarea regulamentelor la solicitarea unităţilor teritoriale de gospodărire a apelor ale părţii române, unităţile teritoriale ale părţii ucrainiene vor transmite operativ date despre începutul fenomenului de viitura.
    Având în vedere scopul "mesajelor de avertizare hidrologică "privind prevenirea şi limitarea efectelor în cazul producerii de fenomene hidrologice periculoase sau în cazul producerii de accidente la construcţiile hidrotehnice şi experienţa din perioada 4-6 noiembrie 1988, pe râul Tisa, reamintim ca acesta traversează teritoriul ucrainian înainte de frontieră cu Ungaria.
    - au stabilit, pentru Anexele 3a şi 3b, ca ambele părţi să transmită observaţii meteorologice pentru staţiile meteorologice cuprinse în reţeaua GTS şi suplimentar se vor transmite de către partea ucrainiană către partea româna 4 staţii cuprinse în Anexa 3b.
    - pentru Anexa 4 privind datele referitoare la stratul de zăpada au stabilit ca transmiterea datelor să se facă de la staţiile meteorologice cuprinse în reţeaua GTS şi de la staţiile hidrometrice amplasate în bazinele râurilor Tisa, Siret şi Prut cuprinse în tabelul din cadrul anexei.
    - pentru Anexa 5 au stabilit ca avertizările meteorologice să se facă de către fiecare parte în conformitate cu pragurile interne proprii stabilite.
    - pentru Anexele 6a şi 6b privind schimbul anual de date hidrologice au stabilit schimbul pentru câteva staţii hidrometrice din bazinele hidrografice ale râurilor Tisa Siret şi Prut. Partea ucrainiană va analiza posibilitatea suplimentarii acestora în conformitate cu anexele propuse de partea româna şi le vor comunica până pe data de 1 septembrie 2000. Pentru fluviul Dunărea părţile au concordat staţiile hidrometrice la care se va face schimbul de date şi au căzut de acord să se analize suplimentarea acestora cu încă 3 staţii hidrometrice de pe teritoriul fiecărei ţări în parte după cum urmează:

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr. Staţia hidrometrică
    crt. Pe teritoriul României Pe teritoriul Ucrainei
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1 Tulcea, km 63 Prorva
    2 Braţ Sulina, km 62,4 Braţ Oceacov
    3 Braţ Sfântu Gheorghe Bastrai
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Pentru Anexa 7 partea româna a propus staţiile hidrometrice în sectoarele de frontieră, situate pe râurile Tisa, Siret şi Prut şi pe fluviul Dunărea, la care să se efectueze măsurători de debite în comun.
    Pentru fluviul Dunărea părţile au concordat secţiunile propuse pentru măsurători.
    Pentru staţiile hidrometrice situate pe râurile Tisa, Siret şi Prut partea ucrainiană va analiza propunerea părţii române şi va comunica punctul de vedere până pe data de 2 septembrie 2000.
    Experţii români şi ucrainieni au stabilit ca măsurătorile hidrologice comune în anul 2000 să se efectueze după un program ce va fi stabilit până la data de 1 august 2000 de către specialiştii organelor teritoriale.
    În baza prevederilor articolului 3.1.2. din "Regulamentul privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice", experţii români propun Împuterniciţilor să hotărască asupra necesităţii întocmirii unui studiu privind situaţia de declanşare a stării de seceta, cu stabilirea debitelor minime sub care se va face prognozarea şi avertizarea fenomenului.
    Regulamentul şi anexele sunt prezentate în Anexa 2.
    3. Anexele la "Regulamentul privind modul de evaluare a calităţii apelor de frontieră
    Partea ucrainiană a propus ca aprecierea calităţii apelor să se facă pe baza categoriilor de calitate stabilite de Comunitatea Europeană, şi a predat părţii române tabelul din Anexa 4. Cele doua părţi au convenit completarea textului de la punctul 2.4 din Regulament.
    Partea româna va analiza conţinutul Anexei 4, iar Partea ucrainiană va analiza conţinutul Anexei 3 şi îşi vor comunica punctul de vedere până la data de 30 august 2000.
    Părţile au convenit conţinutul Anexelor 1-2 şi 5-7, urmând ca partea ucrainiană să completeze cu date Anexa 1 referitoare la instituţiile competente pentru efectuarea observaţiilor asupra calităţii apelor de frontieră şi pentru asigurarea schimbului de informaţii, şi să o transmită părţii române până la data de 30 august 2000.
    Regulamentul şi anexele sunt prezentate în Anexa 3.
    4. Anexele la "Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita "
    Partea ucrainiană a propus ca valorile indicatori lor de calitate în secţiunea de frontieră a căror depăşiri conduc la poluări accidentale, să fie conforme cu limitele categoriei a V-a de calitate din tabelul cuprins în Anexa 1
    Partea româna va analiza propunerea şi va transmite punctul sau de vedere până la 30 august 2000.
    Experţii români şi ucrainieni au concordat conţinutul Anexelor 2 şi 3. Pentru conţinutul anexei de la art. 3.5 din Regulament, părţile îşi vor transmite listele cu substanţele periculoase definitivate în conformitate cu cele stabilite la întâlnirea împuterniciţilor pentru aplicarea Acordurilor hidrotehnice din România, Ucraina şi Ungaria, care a avut loc la Cluj în luna aprilie 2000.
    Regulamentul şi anexele sunt prezentate în Anexa 4.
    La punctul 2
    În conformitate cu prevederile art.8, alin 2 din Acord, Partea româna a transmis Părţii ucrainiene, cu adresa nr. 400801/LM/03.06.2000, următoarele documentaţii:
    1. Înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în b.h. Tisa în perioada 29.10 - 05.11.1998, judeţul Maramureş,
    2. Consolidare mal râu Tisa, BF 256-311, jud. Maramureş, Ob l-Localitatea Remeţi,
    3. Consolidare mal râu Tisa, BF 256-311, jud. Maramureş, Ob 2-Localitatea Câmpulung la Tisa, zona BF 276-277;
    4. Consolidare mal râu Tisa, BF 256-311, jud Maramureş, Ob. 4-Completări în urma viiturilor din 1998, zona BF 286-296 şi BF 286,
    5. Consolidare mal râu Tisa, BF 256-311, jud Maramureş, Ob.8-Localitatea Crăciuneşti, zona BF 304-305,
    pentru examinare în vederea concordarii de către grupa de lucru pentru apărarea împotriva inundaţiilor la aceasta întâlnire.
    Partea ucrainiană a informat partea româna ca transmiterea documentaţiilor către organele teritoriale de gospodărire a apelor de pe teritoriul ucrainian s-a efectuat cu dificultate, din diverse motive, şi va comunica punctul de vedere asupra acestora până la data de 18 august 2000.
    Experţii români şi ucrainieni propun Împuterniciţilor ca pe viitor, pentru operativitate, schimbul documentaţiilor proiectelor de gospodărire a apelor de frontieră să se realizeze prin organele teritoriale competente ale celor doua Părţi.
    La punctul 3
    1. La aceasta întâlnire partea româna a predat părţii ucrainiene:
    - documentaţia "Reconstrucţia podului istoric peste râul Tisa între Sighetu Marmaţiei (România) şi Solotvina (Ucraina)", pentru analiza în vederea concordarii.
    Partea ucrainiană va analiza documentaţia şi va transmite părţii române punctul sau de vedere până pe data de 18 august 2000;
    - avizul nr. CR 214/11.04.2000 al organelor de frontieră pentru cele 6 documentaţii, în conformitate cu prevederile punctului 3 din Protocolul sesiunii extraordinare a Împuterniciţilor, semnat la 14 ianuarie 2000 la Bucureşti.
    2. Partea româna a informat partea ucrainiană ca a analizat "Lista cu lucrările executate, în curs de proiectare, în execuţie şi propuse a fi executate pe sectorul comun de frontieră pe râul Tisa, pe teritoriul ucrainian", predată la întâlnirea grupei de lucru pentru elaborarea Regulamentelor care a avut loc la Ismail în perioada 4-7 aprilie 2000 şi solicita transmiterea documentaţiilor spre avizare pentru lucrările în execuţie, precum şi completarea acesteia cu lucrările de pe râurile Siret, Prut şi Dunăre.
    Partea ucrainiană va transmite documentaţiile şi completările până la data de 18 august 2000.
    3. În vederea îndeplinirii sarcinii prevăzute la punctul 4 din Protocolul sesiunii extraordinare a Împuterniciţilor, semnat la 14 ianuarie 2000 la Bucureşti - "analiza stării lucrărilor construite şi concordate, precum şi a lucrărilor neconcordate", părţile au căzut de acord ca aceasta să fie finalizată cu ocazia verificărilor comune pe teren a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor din lunile septembrie şi octombrie 2000. Partea româna va transmite o propunere de program detaliată pentru aceasta acţiune pentru râurile Tisa, Siret, Prut şi Dunăre
    4. Programul comun de analize de calitatea apelor de frontieră, pe fiecare râu şi teritoriu, (punctul 10 din Programul de lucru pe anul 2000 - Anexa nr l la Protocolul Sesiunii extraordinare) pentru trimestrul IV al anului 2000, va fi stabilit, până la data de 30 septembrie 2000, de către specialiştii organelor teritoriale.
    Părţile au constatat ca prezenta întâlnire s-a desfăşurat într-o atmosfera de înţelegere reciprocă şi constructivă. În deschiderea lucrărilor, dl. Director Emil Vamanu a făcut o prezentare a activităţii Direcţiei apelor Siret pe obiecte de activitate. De asemenea, au fost prezentate informaţii referitoare la lucrările hidrotehnice din administrarea Direcţiei apelor Siret, precum şi despre întregul bazin hidrografic al râului Siret aflat pe teritoriul României. Partea ucrainiană a fost invitată şi a vizitat laboratorul de analize fizico-chimice, biologice şi bacteriologice din sediul central, laborator ce este în faza finală de acreditare RENER

                              *
                            * *

    Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul proces-verbal

    Prezentul proces-verbal a fost întocmit la data de 21 iulie 2000, în oraşul Bacău, în câte doua exemplare, fiecare în limba româna şi limba rusa ambele texte fiind egal autentice.

              Din Partea româna Din Partea ucrainiană
              Şeful delegaţiei Şeful delegaţiei
            Maria-Beatrice Popescu Leuta Vasilii Serghevici    ANEXA 3

                                 Proces verbal
                al întâlnirii grupei de lucru pentru elaborarea
                      regulamentelor, întocmit în data de
                       2 noiembrie 2000 la Novodnestrovsk

    În conformitate cu prevederile punctului 2.9 al Protocolului sesiunii extraordinare a Împuterniciţilor, încheiat la data de 14 ianuarie 2000 la Bucureşti, în perioada 31 octombrie-2 noiembrie 2000 a avut loc la Novodnestrovsc întâlnirea grupei de lucru pentru elaborarea regulamentelor.
    La lucrările întâlnirii au participat:

    Din Partea română:
    ──────────────────
    Paul Popescu - expert în Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, şeful delegaţiei române;
    Maria-Beatrice Popescu - Şef serviciu Cooperare internaţională şi ape de frontieră, coordonator Grupa Regulamente, Compania Naţională "Apele române",
    Mihai Manolescu - expert, Compania Naţională "Apele române",
    Ana Neda - expert, Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor";
    Gheorghe Georgescu - expert, Compania Naţională "Apele române",
    Ludmila Toncia - translator, Compania Naţională "Apele române".

    Din Partea ucrainiană:
    ────────────────────────
    Casianciuc Valerii Pavlovici - Şeful Departamentului Relaţii Internaţionale - Comitetul de Stat al Ucrainei pentru Gospodărirea Apelor, şeful delegaţiei ucrainiene;
    Leuta Vasilii Sergheevici - specialist principal în Departamentul de Relaţii Internaţionale - Comitetul de Stat al Ucrainei pentru Gospodărirea Apelor;
    Deineco Vasilii Andreevici - Şeful Gospodăririi apelor în bazinul râurilor Nistrul Siret şi Prut, expert;
    Paciuc Oleg Mihailovici - Inginer şef pentru Gospodărirea Resurselor de Apa în bazinul râurilor Nistru, Siret şi Prut, expert;
    Ceroi Ivan Georgevici - Directorul Direcţiei de canale, construcţii de apărare şi rezervoare de apa dunărene;
    Maslac Ghenadi Grigorevici - Secretar I al Ambasadei Ucrainei în România.
    Morozov Victor Nicolaevici - şeful Observatorului hidrometeorologic al Dunării, expert;
    Tocmacov Iurii Alexeevici - Şeful Centrului hidrometeorologic al regiunii Cernăuţi, expert;
    Bilous Ana Ivanovna - Şeful Compartimentului gospodăriei de apa şi piscicultura al Centrului de ecologie din regiunea Cernăuţi, expert;
    Schibitki Vaslav Stepanovici - Şeful protecţiei civile a regiunii Cernăuţi, expert;
    Sacek Mihail Ambrozievici - Şeful Compartimentului de gospodărire de apa al regiunii Cernăuţi, expert.

    La aceasta întâlnire a fost stabilită următoarea ordine de zi:
    1. Concordarea şi definitivarea regulamentelor de colaborare;
    2. Analiza programului de lucru pe anul 2001 pentru aplicarea Acordului interguvernamental de cooperare româno - ucrainian în domeniul gospodăririi apelor;
    3. Pregătirea sesiunii anuale a Împuterniciţilor Guvernelor României şi Ucrainei în domeniul gospodăririi apelor de frontieră.
    4. Diverse.

    Punctul 1
    1.1. Regulamentul de colaborare româno-ucrainiană pentru apărarea împotriva inundaţiilor produse pe cursurile de apa şi de apele interne.
    Părţile au făcut modificările convenite care au fost transmise prin e-mail, iar completările la anexa 6 au fost predate întâlnire.
    S-a convenit ca schimbul de planuri-schema ale zonelor râurilor de frontieră să se facă până la întâlnirea împuterniciţilor.
    Experţii români şi ucrainieni au discutat pe planuri zonele pentru care se vor transmite amplasarea lucrărilor.
    1.2. Regulamentul privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice între România şi Ucraina.
    S-a convenit ca art. 6 să fie completat şi cu "schimb de date meteorologice radar".
    Pentru stabilirea conţinutului schimbului de date şi a modului de transmitere, specialiştii în probleme de radar vor avea o întâlnire de lucru în luna ianuarie 2001.
    La solicitarea Părţii ucrainiene, Partea româna accepta suplimentarea anexei nr. 1a cu staţia Ruşcova-Ruşcova, care va deveni nr. 4, iar celelalte se vor deplasa până la nr. 13 crt.
    Părţile au convenit la modificări ale anexelor nr. 1a şi 1b cu privire la datele hidrometrice care se transmit zilnic şi a anexei nr. 4 cu privire la staţiile hidrometrice pentru care Partea ucrainiană va transmite date, precum şi ora de transmitere a acestora.
    La solicitarea Părţii ucrainiene s-a convenit înlocuirea expresiei "inclusiv seceta" din art. 3, pct. 3.1.2 cu "inclusiv debite mici".
    Părţile au convenit asupra unor modificări pentru anexele 2a, 2b şi excluderea tabelului din anexa 3b întrucât staţiile din tabel sunt incluse în sistemul GTS.
    La cererea Părţii ucrainiene, s-a convenit suplimentarea în anexa nr. 6a cu staţia hidrometrică Ruşcova-Ruşcova.
    Părţile au convenit să renunţe la solicitarea comuna de mărire a numărului de staţii de pe Dunăre pentru transmiterea datelor în flux lent.
    1.3. Regulamentul privind modul de evaluare a calităţii apelor de frontieră.
    Părţile au concordat titlul şi formele tabelelor care constituie anexele nr. 3 şi 4, respectiv "Lista indicatorilor măsuraţi de calitate a apei şi limitele admise ale concentraţiilor pentru clasificarea pe categorii de calitate" urmând ca acestea să fie completate conform cu normele europene.
    1.4. Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase ce nu se mai pot evita, pe apele de frontieră.
    Părţile au stabilit titlul anexei nr. 1, forma şi lista indicatorilor măsuraţi de calitate a apei dar valorile acestor indicatori pentru sectoarele de frontieră vor fi concordate la întâlnirea tripartita româno - ucrainiană - ungara.

    Punctul 2
    Partea româna a prezentat o propunere de program cu acţiuni ce urmează să se desfăşoare în anul 2001.
    Părţile au analizat programul şi au concordat o propunere ce se va prezenta analizei şi aprobării Împuterniciţilor la sesiunea a II-a, urmând ca detalierea programului să fie aprobată ulterior de către locţiitorii Împuterniciţilor.

    Punctul 3
    La cererea Părţii române, s-a convenit ca la punctul Diverse al ordinei de zi a Sesiunii a II-a a Împuterniciţilor să fie incluse:
    - aprobarea perimetrelor şi volumelor pentru exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor pentru care se prezintă documentaţii;
    - aprobarea documentaţiilor de lucrări de regularizare a râului Tisa pe malul românesc;
    - aprobarea documentaţiei de reconstrucţie a podului peste râul Tisa la Sighetu Marmaţiei;
    - aprobarea planului schema de situaţie privind lucrările hidrotehnice existente în zona de frontieră.

    Punctul 4
    Experţii celor doua Părţi au făcut un schimb de păreri asupra ordinei de zi pentru cea de a II-a sesiune a Împuterniciţilor Guvernelor României şi Ucrainei care a fost propusă la Întâlnirea extraordinară a Împuterniciţilor (11-15 ianuarie 2000, Bucureşti). Părţile au hotărât ca definitivarea ordinei de zi a Sesiunii a II-a să fie făcute prin corespondenta până la 20 noiembrie 2000.
    Partea ucrainiană a propus data şi locul pentru desfăşurarea întâlnirii Împuterniciţilor: 4 -7 decembrie 2000 în oraşul Odesa, Ucraina.
    Partea română va analiza şi va da un răspuns Părţii ucrainiene până la data de 20 noiembrie 2000.
    Partea română a menţionat întârzierea răspunsului Părţii ucrainiene referitor la documentaţiile proiectelor pentru regularizarea malului stâng al râului Tisa pe teritoriul românesc.
    Partea ucrainiană a informat Partea română despre analiza documentaţiilor proiectelor de regularizare a râului Tisa transmise la întâlnirea de la Bacău şi la care vor răspunde prin corespondenta oficială până la data de 20 noiembrie 2000.

                                       *
                                      * *

    Prezentul proces-verbal a fost întocmit la 2 noiembrie 2000, în oraşul Novodnestrovsk, în două exemplare, fiecare în limba română şi limba rusă, ambele texte fiind egal autentice.

               Din Partea româna Din Partea ucrainiană
               Şeful delegaţiei Şeful delegaţiei
                 Paul Popescu Casianciuc Valerii Pavlovici    ANEXA 4

                                 PROCES VERBAL
                al întâlnirii experţilor României şi Ucrainei în
                 probleme de gospodărire a apelor de frontieră
                                  pe râul Tisa

    Întâlnirea s-a desfăşurat în municipiul Sighetul Marmaţiei (România), la data de 22 martie 2000.
    La întâlnire au participat:

    - din partea României:
    1. Câmpean Vladimir - şef birou) S G.A. Maramureş
    2. Bout Alexandru - adjunct şef S.II.Tisa

    - din partea Ucrainei:
    1. Cipak Vladimir - expert - inginer şef D.G.A. Zakarpatia
    2. Uris Igor - şeful secţiei Direcţiei Protecţiei Mediului Zakarpatia

    Ordinea de zi:

    1. Dezbaterea problemelor privind reconstrucţia Podului Istoric peste râul Tisa între localităţile Sighetu Marmaţiei - (România) şi Solotveno (Ucraina).
    În baza prevederilor Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, experţii propun punerea de acord a proiectului de execuţie privind reconstrucţia Podului Istoric să aibă loc la nivelul Împuterniciţilor de Guvern sau cu acordul acestora la nivelul Direcţiei de Ape Someş - Tisa Cluj şi Direcţia de gospodărirea apelor Zakarpatia.
    Până la prezentarea proiectului organizării de şantier pentru reconstruirea podului şi a lucrărilor construcţiilor provizorii, acordul să se realizeze între Sistemul de gospodărire a apelor Maramureş şi a Sistemului de gospodărire a apelor, precum şi a Inspectoratului de protecţie a mediului Teceu.
    Iniţiativa întâlnirii pentru semnarea materialelor de mai sus aparţine Părţii române.
    La întâlnirea de astăzi s-au predat Părţii ucrainene proiectul de execuţie a Podului Istoric pentru studiu şi emiterea acordului.
    Procesul verbal s-a redactat în două exemplare, în limba româna şi în limba ucrainiană.

                  DIN PARTEA ROMÂNĂ DIN PARTEA UCRAINEANĂ
                   Câmpean Vladimir Cipak Vladimir
                    Bout Alexandru Uris Igor    ANEXA 5

                                    PROTOCOL
             privind întâlnirea experţilor organelor de gospodărire
                a apelor ale Ucrainei şi României în probleme de
                  gospodărirea apelor în zona transfrontalieră

    Întâlnirea a avut loc în
    26,27 iunie 2000 în or. Teaciv,
    or. Vinohradin, or. Ujhorod

    Participanţi la întâlnire:
    - din partea Ucrainei:
    - Cipak V P. - expert, conducătorul grupei
    - Redrnet M.M - expert
    - Batorik I.M - expert

    - din partea României:
    - Szekely Iuliu - expert, conducătorul grupei
    - Cimpianu Vladimir - expert
    - Bout Alexa - expert

    Întâlnirea s-a desfăşurat potrivit înţelegerii anterioare a conducătorilor organizaţiilor de gospodărire ale apelor ale ambelor Părţi (or. Ujhorod-Ucraina, or. Cluj Napoca - România).
    Participanţii la întâlnire au analizat în comun starea sectorului râului Tisa (or. Teaciv - localitatea Solotvino), construcţii hidrotehnice, de protecţie împotriva inundaţiilor şi de întărire a malurilor.
    S-au informat reciproc în privinţa executării digului de apărare pe râul Tisa în or. Teaciv. Obiectivul se executa potrivit enumerării predate Părţii române în or. Ismail (6 aprilie 2000) şi luate la cunoştinţa. După corelarea proiectului digului de apărare împotriva inundaţiilor pe râul Tisa lângă or. Teaciv, Partea Ucraineana va concretiza înţelegerea cu Partea româna.
    Din partea experţilor români nu s-au ridicat obiecţiuni în privinţa execuţiei.
    Experţii au analizat obiectul construirii podului rutier peste râul Tisa între localitatea Solotvino (Ucraina) şi or. Sighetu Marmaţiei (România) şi au constatat ca execuţia acestui pod se efectuează potrivit proiectului cuvenit de cele doua Părţi.
    Experţii au căzut de acord în curăţirea albiei râului Tisa pe teritoriul ucrainean în zona podului rutier.
    Experţii au căzut de acord în privinţa necesităţii întăririi malului drept al râului Tisa în locul unde se vărsa râul Iza dinspre Partea română.
    Participanţii întâlnirii au analizat în comun obiectele ridicării digurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi a construcţiilor de întărire a malurilor pe râul Teresva lângă satele Ternovo şi Vilyhivtii din raionul Teaciv prin aplicarea construcţiilor de stăvilire.
    Experţii români s-au edificat cu structura organizaţiilor de gospodărire a apelor din regiune, cu funcţionarea primului schimb a centrului de colectare şi prelucrarea informaţiilor în oraşul Ujhorod, au vizitat bazele de prelucrare din Vinohradiv a conducerii de exploatare a gospodăriei apelor şi a societăţii pe acţiuni PMK - 78.
    Experţii ambelor Părţi au căzut de acord în privinţa necesităţii urgentării schimbului de informaţii hidrometeorologice, inclusiv în perioada puhoaielor de apa nemijlocit între conducerile regionale ale gospodăriei apelor din or. Ujhorod (Ucraina) şi or. Cluj Napoca (România).
    Participanţii întâlnirii au fost primiţi de locţiitorul Reprezentantului Guvernului Ucrainei cu probleme de gospodărirea apelor transfrontaliere cu România - Ivanitki O.M., şeful securităţii ecologice pentru regiunea Zakarpatia - Negrea I.P., preşedintele administraţiei de stat din raionul Teaciv - Bohacic V.D., preşedintele consiliului raional din Teaciv - Cusivca V.V.
    Protocolul a fost întocmit în limba ucraineana în doua exemplare şi semnat la 27 iunie 2000 în or. Ujhorod.

                  Conducătorul Conducătorul
            experţilor ucrainieni experţilor români
          ss.indescifrabil V.P. Cipak ss. Szekely Iuliu    ANEXA 8
    la Protocolul celei de a II-a Sesiuni a Împuterniciţilor


                                    REGULAMENT
                          de colaborare româno - ucrainean
                privind apărarea împotriva inundaţiilor produse
                    de cursurile de apa şi de apele interne

                              Dispoziţii generale

    Prezentul Regulament privind apărarea împotriva inundaţiilor se bazează pe Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei referitor la cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la 30 septembrie 1997, la Galaţi denumit în continuare Acord.

    În conformitate cu articolele 11 şi 13 din Acord, prin Regulamentul de colaborare se reglementează măsurile şi activităţile premergătoare viiturilor, în timpul viiturilor şi după trecerea viiturilor, cât şi pe canalele de desecare care intersectează sau formează frontiera de stat, în scopul obţinerii eficientei maxime în activitatea Părţilor desfăşurata pentru evacuarea viiturilor şi a surplusului de apa, cu cele mai mici pierderi pentru economia naţională.
    Datele referitoare la organele locale de gospodărire a apelor ale Părţilor, precum şi obiectivele şi instalaţiile aferente sunt prezentate în anexele acestui Regulament.
    Organele competente de gospodărire a apelor îşi vor comunica anual, până la 31 decembrie, date privind toate modificările care au avut loc în datele conţinute în anexe.
    Părţile vor face schimb de planuri-schema ale zonelor de frontieră, pe care sunt indicate digurile de protecţie, canalele care intersectează sau formează frontiera de stat, posturile hidrometrice, stăvilarele, şi vor transmite, de asemenea, profilele longitudinale şi transversale ale sectoarelor de frontieră, ale canalelor şi digurilor de protecţie, în sistemul Baltic.
    În cazul modificării în plan a caracteristicilor canalelor, construcţiilor şi instalaţiilor. Părţile se vor informa din timp asupra acestora.
    În scopul coordonării activităţii. Părţile vor conveni anual planurile de măsuri de gospodărire a apelor de frontieră. În fiecare toamna se va face o verificare a instalaţiilor de apărare de pe teritoriile ambelor state, încheindu-se cu aceste ocazii protocoale corespunzătoare.
    Părţile vor face anual schimb de experienţa privind realizarea măsurilor de protecţie împotriva inundaţiilor.
    La elaborarea planurilor de dezvoltare în perspectiva gospodăririi apelor, în zonele de frontieră, se prevede schimbul de informaţii privind măsurile preconizate, a căror realizare poate influenta negativ regimul apelor de frontieră.
    Anual, Părţile convin activitatea de gospodărire a apelor care se va desfăşura în anul curent şi care este preconizată în perspectiva, îşi transmit reciproc planurile convenite pentru lucrările de gospodărire a apelor, care au influenta asupra scurgerii apelor de frontieră.
    În locurile critice din punct de vedere al trecerii viiturilor (pe lângă poduri, construcţii, consolidări de maluri, diguri), organele competente de gospodărire a apelor stabilesc secţiunile de calcul ale albiei râului, pentru care se vor face anual măsurători şi evaluări.
    La fiecare 5 ani, pe baza metodologiei convenite, se verifica condiţiile scurgerii, se evaluează şi se întreprind acţiuni pentru eliminarea cauzelor care duc la modificări nefavorabile ale regimului scurgerii.
    Organele competente de gospodărire a apelor ale Părţilor, trebuie să realizeze dispoziţiile acestui Regulament.
    Pentru coordonarea acţiunilor în cazul producerii de fenomene hidrometeorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice, organele competente de gospodărire a apelor întreţin legături directe între ele, în care scop fiecare Parte desemnează delegaţi competenţi pentru a da informaţii în legătura cu apărarea împotriva inundaţiilor şi pentru a aplica în mod operativ măsurile ce decurg din prezentul Regulament.
    Datele privind delegarea reprezentanţilor organelor competente se găsesc în anexa nr. l la prezentul Regulament.
    În acest scop. delegaţii competenţi vor avea permise de trecere a frontierei, în conformitate cu prevederile privind trecerea frontierei, prevăzută în Acord

    CAP. 1
    Măsuri şi lucrări ce trebuie luate înaintea perioadei de ape mari

    ART. 1
    Permanent, organele competente de gospodărire a apelor ale Părţilor, fiecare pe teritoriul statului sau, iau următoarele măsuri:
    - asigurarea funcţionarii la parametrii optimi a fluxului informaţional:
    - întreţinerea în buna stare a digurilor din lungul râurilor şi a cursurilor de apa şi a digurilor acumulărilor nepermanente, precum şi a altor construcţii hidrotehnice:
    - dotarea liniilor de apărare împotriva inundaţiilor cu materiale şi uneltele de apărare conform normativelor proprii ale fiecărei Părţi:
    - curăţirea albiilor râurilor şi a cursurilor de apa de vegetaţie dăunătoare şi îndepărtarea obstacolelor, pentru păstrarea capacităţii de scurgere a apei şi a gheţurilor;
    - întocmirea planurilor de apărare, conform normativelor proprii ale fiecărei Părţi.
    ART. 2
    Delegaţii competenţi ai celor doua Părţi se vor întâlni în toamna fiecărui an, până cel târziu la 1 noiembrie pe teritoriul român şi ucrainian, pentru a examina stadiul măsurilor luate privind acţiunea de apărare împotriva inundaţiilor pe sectoarele râurilor şi cursurilor de apa prevăzute în anexa nr. 2 de la Regulament. Constatările examinării vor fi consemnate într-un proces verbal, ce va fi înaintat Împuterniciţilor.

    CAP. 2
    Măsuri şi lucrări ce se întreprind în timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice

    ART. 3
    În timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, organele competente de gospodărire a apelor acţionează fiecare pe teritoriul sau şi pe cheltuiala proprie, în baza planului de apărare, a legislaţiei proprie şi a prevederilor prezentului Regulament şi asigura legătura permanenta între ele şi coordonarea în funcţie de necesităţi, a acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor.
    ART. 4
    Organele competente de gospodărire a apelor se vor informa reciproc în perioada de apărare şi în afară acesteia asupra oricăror măsuri sau evenimente legate de exploatarea construcţiilor hidrotehnice (lacuri de acumulare, staţii de pompare etc.) care ar modifica esenţial scurgerea apelor în secţiunea de frontieră.
    ART. 5
    În timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, organele competente de gospodărire a apelor iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul propriu:
    - închiderea stavilelor din digurile de apărare împotriva inundaţiilor, conform planului de apărare;
    - asigurarea cu materiale şi unelte necesare a punctelor critice de apărare;
    - închiderea rupturilor de diguri, localizarea apelor revărsate şi readucerea lor în albie;
    - înlăturarea pericolului ce poate fi provocat de gheţuri şi zăpoare;
    - executarea intervenţiilor necesare la lucrările de apărare periclitate.
    ART. 6
    În timpul acţiunii de apărare se efectuează legătura directa prin sistemul de telecomunicaţii existent între organele competente de gospodărire a apelor ale celor doua-Părţi.
    Odată cu stabilirea legăturilor directe, ambele Părţi organizează serviciul permanent de garda, care va fi menţinut până la terminarea stării de apare.
    În situaţii extraordinare ambele Părţi iau măsuri concordate pentru realizarea legăturilor directe după necesităţi.
    ART. 7
    Reprezentanţi ai organelor competente de gospodărire a apelor ale celor doua Părţi se pot întâlni în perioada apelor mari, ori de câte ori se va considera necesar, pe teritoriul statului oricăreia dintre Părţi, pentru rezolvarea operativă a problemelor apărute.
    Crearea condiţiilor necesare pentru rezolvarea acestora, revin Părţii pe teritoriul statului căruia exista problema.
    ART. 3
    Măsurile de apărare în perioada apelor mari se desfăşoară în trei faze:
    a) faza I de apărare (pregătirea pentru apărare);
    b) faza a II-a de apărare (apărare efectivă);
    c) faza a III-a de apărare (apărarea intensivă, extraordinară).
    Organele competente de gospodărire a apelor dispun luarea măsurilor prevăzute pentru fiecare faza de apărare atunci când nivelul apei atinge la cel puţin una din mire cotele prevăzute în anexele 3a, 3b şi 4a, 4b şi dacă se aşteaptă din amonte creşterea în continuare a nivelului apei.
    Organele competente de gospodărire a apelor pot dispune încetarea fazei respective de apărare atunci când nivelul apei a scăzut sub cota prevăzută în anexele nr.4a şi 4b şi se aşteaptă în continuare scăderea nivelului apei.
    În cazul unor condiţii excepţionale, organele competente de gospodărire a apelor pot dispune aplicarea măsurilor prevăzute pentru oricare din fazele de apărare, chiar înainte de atingerea nivelelor stabilite.
    Organele competente de gospodărire a apelor îşi vor comunica reciproc, imediat, conform art. 6 din prezentul Regulament, trecerea de la o faza de apărare la alta sau ieşirea din fazele de apărare.
    ART. 9
    În timpul fazei I de apărare, organele competente de gospodărire a apelor iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul statului sau:
    a) punerea în funcţiune a sistemului de supraveghere, informare şi paza;
    b) verificarea construcţiilor şi a instalaţiilor de apărare, stabilirea măsurilor suplimentare de apărare, precum şi urmărirea condiţiilor de scurgere;
    c) acumulările vor fi pregătite pentru exploatarea optimă (atenuare), în situaţia de viitura;
    d) închiderea stavilelor din diguri, conform prescripţiilor din regulamentele de exploatare proprii;
    e) citirea şi înregistrarea nivelurilor apelor la mirele din secţiunile menţionate în anexele 3a ,şi 3b se face la interval de 3 ore;
    Simultan cu transmisia nivelurilor apei se vor transmite şi date privind nivelul de culminatie şi ora producerii la mirele din anexele 3a şi 3b.
    ART. 10
    În timpul fazei a II-a de apărare, organele competente de gospodărire a apelor iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul statului sau
    a) intensificarea activităţii sistemului de supraveghere, de informare şi de paza;
    b) supravegherea şi paza de zi şi noapte a construcţiilor şi a instalaţiilor de apărare, urmărirea condiţiilor de scurgere, efectuarea, în funcţie de necesităţi, a lucrărilor de apărare Dispozitivele construcţiilor hidrotehnice vor fi exploatate în conformitate cu regulamentele proprii de exploatare.
    c) citirea şi înregistrarea nivelurilor la mirele menţionate în anexele nr. 3a şi 3b se va face pentru râurile Someş, Tur, Crasna, Prut şi Siret la interval de 2 ore şi pentru râul Tisa la interval de o ora. Nivelurile înregistrate se vor comunica organelor competente de gospodărire a apelor ale celeilalte Părţi, într-un interval de o ora de la înregistrare.
    Pentru fluviul Dunărea, citirea şi transmiterea nivelurilor se va face conform prevederilor Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea - Sofia, 29 iunie 1994.
    Totodată, se vor comunica reciproc şi evenimentele mai importante în legătura cu condiţiile de scurgere a viiturii şi starea lucrărilor de apărare.
    De asemenea, se vor comunica reciproc datele privitoare la culminaţia undei de viitura, secţiunea, râul, Hmax, Qmax, ora producerii.
    În timpul fazei a II-a de apărare, organele competente de gospodărire a apelor ale ambelor Părţi vor comunica prognoza hidrologică întocmită pentru mirele determinante precizate în anexele nr. 3a şi 3b.
    ART. 11
    În timpul fazei a III-a de apărare organele competente de gospodărire a apelor, iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul statului sau:
    a) Intensificarea activităţii sistemului de supraveghere, de informare şi de paza;
    b) Supravegherea şi paza de zi şi de noapte a construcţiilor şi instalaţiilor de apărare în locurile periclitate şi, în caz de necesitate, luarea măsurilor excepţionale de apărare.
    c) Citirea şi înregistrarea continua, din ora în ora, a nivelurilor apei la mirele menţionate în anexele 3a şi 3b, pe teritoriile român şi ucrainean.
    Nivelurile critice se vor comunica imediat organelor competente de gospodărire a apelor ale celeilalte Părţi. De asemenea, se vor comunica reciproc datele conform anexelor 3a şi 3b privitoare la culminanta undei de viitura, postul hidrometric, râul Hmax, Qmax, şi ora producerii.
    Cu ocazia transmiterii nivelurilor se vor comunica reciproc evenimentele mai importante în legătura cu condiţiile de scurgere a apei şi starea lucrărilor de apărare care interesează cealaltă Parte din punct de vedere al apărării împotriva inundaţiilor.
    De asemenea, se vor comunica reciproc datele privitoare la culminaţia viiturilor.
    d) În cazul în care organele de gospodărire a apelor ale uneia dintre Părţi apreciază ca linia de apărare proprie nu va putea fi apărată în mod sigur, va informa fără întârziere organele competente de gospodărire a apelor ale celeilalte Părţi.
    În timpul fazei a III-a de apărare, organele competente de gospodărire a apelor ale ambelor Părţi vor comunica prognozele hidrologice întocmite pentru mirele precizate în anexele 3a şi 3b.
    ART. 12
    În cazul accidentelor la construcţiile hidrotehnice (ruperi de diguri, baraje etc.), organele competente de gospodărire a apelor iau următoarele măsuri, fiecare pe teritoriul statului sau:
    a) Informarea neîntârziată a organelor competente de gospodărire a apelor ale celeilalte Părţi asupra orei, locului şi dimensiunii accidentului (lăţime, adâncime etc.), asupra posibilităţilor limitării efectelor, precum şi asupra altor situaţii care sunt importante pentru cealaltă Parte din punct de vedere al apărării împotriva inundaţiilor
    b) În cazul producerii accidentului la construcţiile hidrotehnice Partea afectată poate solicita suportarea cheltuielilor de către Partea pe teritoriul statului căreia s-a produs accidentul.
    c) În cazuri extreme de extindere a pericolului de inundaţii în zone locuite, pe baza de înţelegere între împuterniciţi sau reprezentanţii acestora, se vor lua măsuri de inundare dirijată în zone nelocuite, pentru limitarea efectelor. Înţelegerea va reglementa şi problemele suportării cheltuielilor financiare.
    d) Continuarea fără întrerupere a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe restul liniei de apărare.
    e) Informarea operativă a organelor competente de gospodărire a apelor ale celeilalte Părţi asupra terminării lucrărilor de locasizare.
    ART. 13
    Măsuri şi lucrări specifice de apărare împotriva gheţurilor
    a) Măsurile de apărare împotriva gheţurilor se desfăşoară în trei faze:
    - faza I poate fi ordonată atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile se scurg pe cursurile de apa;
    - faza a II-a poate fi ordonată când sloiurile formează îngrămădiri.
    - faza a III-a poate fi ordonată când sloiurile s-au blocat, formând zăpoare.
    Fazele de apărare pot fi ordonate în cazurile sus-menţionate numai atunci când fenomenele de gheaţa observate pot provoca creşterea în continuare şi într-un mod periculos a nivelurilor
    b) Organele locale de gospodărire a apelor urmăresc continuu fenomenele de gheaţa de la apariţia gheţii până la dispariţia acesteia, iar de la începerea scurgerii sloiurilor se informează reciproc zilnic, până la orele 12, despre grosimea gheţii şi despre evoluţia fenomenelor de gheaţa.
    c) În cazul apariţiei fenomenelor de gheaţa extraordinare (formarea zapoarelor pornirea bruscă a gheţii, etc ) se informează reciproc, fără întârziere.
    d) Organele competente de gospodărire a apelor ale celor doua Părţi sunt obligate reciproc, fiecare pe teritoriul statului sau, să ia măsurile necesare pentru asigurarea scurgerii nestânjenite a gheţurilor, în scopul evitării creşterilor periculoase a nivelurilor apelor.
    Aceste măsuri se vor lua în funcţie de necesităţi, indiferent de faza de apărare în care se găsesc.
    Intervenţiile mai importante pentru eliminarea pericolului gheţurilor, şi care au influenta asupra teritoriului statului celeilalte Părţi, vor fi efectuate în mod coordonat. Părţile informându-se reciproc asupra rezultatului acţiunii.
    e) Necesitatea îndepărtării zăpoarelor de pe cursurile de apa care formează frontiera sau întretaie frontiera va fi adusă la cunoştinţa organelor grănicereşti.
    f) Referitor la fluviul Dunărea, intervenţiile pentru eliminarea pericolelor produse de gheţuri sunt precizate într-un acord separat, încheiat între organele de transporturi din ambele ţări.

    CAP. 3
    Măsuri şi lucrări după trecerea apelor mari

    ART. 14
    După trecerea apelor mari şi încetarea activităţii de apărare şi anume după scăderea nivelului apei şi dispariţia pericolului real organele competente de gospodărire a apelor, fiecare pe teritoriul statului sau, iau următoarele măsuri:
    - refacerea neîntârziată a construcţiilor de apărare deteriorate, pentru a fi aduse la capacitatea iniţială de apărare;
    - întocmirea dărilor de seama, ce vor cuprinde: funcţionarea fluxului informaţional, modul în care au fost îndeplinite prevederile prezentului Regulament, datele şi fenomenele caracteristice legate de scurgerea viiturilor, de îndepărtarea pericolului provocat de gheţuri, de operaţiunile şi măsurile cele mai importante efectuate, de acţiunile de apărare în aceasta perioada a lucrărilor hidrotehnice şi de apărare, precum şi concluziile ce se desprind din acestea pentru viitor.
    Dările de seama, ce constituie anexe la procesele verbale şi care vor fi schimbate de delegaţiile competente ale celor doua Părţi cu ocazia verificării lucrărilor de apărare, se analizează de către grupele de lucru şi se aproba de împuterniciţi.
    După producerea culminaţiei viiturilor care depăşesc nivelurile apelor maxime istorice, în termen de o luna, organele competente de gospodărire a apelor ale celor doua Părţi vor efectua măsurători nivelitice în comun în secţiunea de frontieră, pentru determinarea nivelului maxim.
    ART. 15
    În perioada de ape mari şi cu gheţuri, organele competente de gospodărire a apelor ale celor doua Părţi, organizând şi conducând acţiunile de apărare, fiecare pe teritoriul statului sau, pot ajuta cealaltă Parte pentru combaterea pericolului de inundaţii şi gheţuri. Trecerea frontierei a personalului muncitor pentru efectuarea unor lucrări, a materialelor şi utilajelor şi a mijloacelor de comunicaţie se face în conformitate cu prevederile art. 14 şi 15 din Acord.

    CAP. 4
    Inundaţii produse de ape interne

    ART. 16
    Scurgerea apelor interne se face în modul următor:
    În zonele în care pe teritoriul român, respectiv ucrainean, exista sisteme de colectare şi evacuare în emisari a apelor interne, evacuarea apelor până la capacitatea maxima a acestor sisteme se va face prin ele, precum şi prin canalele existente care întretaie frontiera, în conformitate cu regulamentul de exploatare propriu.
    ART. 17
    Reţeaua de canale de desecare este exploatată în conformitate cu regulamentele proprii.
    ART. 18
    Dacă se ating valorile prevăzute la posturile hidrometrice din anexele nr.6a şi 6b, Părţile se vor informa reciproc cu privire ia nivelurile apei până la scăderea acestora. Informaţiile privind nivelurile apei se măsoară o data pe zi, la ora 8,00 şi se transmit la ora 9,00.
    În cazul apariţiei pericolului de revărsare a apei din canale şi producerii de inundaţii pe teritoriile Ucrainei sau României, Părţile se informează reciproc de cel puţin doua ori pe zi (la ora 9.00 şi 21,00).
    ART. 19
    Odată cu transmiterea datelor cu privire la nivelurile apei Părţile se informează reciproc în legătura cu măsurile de protecţie împotriva inundaţiilor luate pe teritoriile statelor proprii, folosirea staţiilor de pompare, stăvilarelor, nodurilor hidrotehnice, cât şi despre umplerea şi golirea lacurilor de acumulare.
    Tranzitarea debitelor de apa la nivelele stabilite, conform anexei 5 este realizată de către Părţi prin măsurile prevăzute în regulamentele proprii.
    ART. 20
    În perioada de pericol excepţional de inundaţii, organele competente de gospodărire a apelor vor stabili legătura directa între ele şi vor lua măsuri comune de accelerare a evacuării surplusului de apa, localizării inundaţiei şi se va acorda ajutor reciproc, sub forma de forţă de munca, materiale şi utilaje, mijloace de transport, conform celor stabilite în Acord.
    ART. 21
    La cererea uneia dintre Părţi, pe baza înţelegerii reciproce, organele competente de gospodărire a apelor vor măsura în comun debitele de apa din canalele care formează sau intersectează frontiera, în scopul cunoaşterii acestora şi realizării în viitor a scurgerii libere a apelor interne.
    ART. 22
    Părţile se informează anual în legătura cu cauzele care au determinat viiturile şi inundaţiile din anul precedent, caracteristicile lor cu experienţa căpătată în activitatea de apărare şi posibilităţile de perfecţionare şi organizare a metodelor de apărare.
    ART. 23
    După trecerea apelor mari, fiecare Parte determina pe teritoriul statului sau pagubele produse râurilor, canalelor şi construcţiilor hidrotehnice, stabilesc măsurile de refacere a lucrărilor şi de îmbunătăţire a scurgerii şi evacuării apelor.
    Fiecare Parte executa lucrări de refacere pe teritoriul statului sau.
    Parametrii canalelor, lucrărilor de refacere şi reparaţii, trebuie să asigure trecerea debitelor de calcul prevăzute în anexa 5.
    ART. 24
    La cererea uneia dintre Părţi, organele competente de gospodărire a apelor, se întrunesc după viituri pentru verificarea generală a digurilor de protecţie, consolidărilor de maluri, canalelor de desecare şi a construcţiilor aferente etc., apreciază şi convin volumul şi perioada de realizare a lucrărilor de reparaţii.
    Toate aceste lucrări se supun aprobării Împuterniciţilor Părţilor, prin schimb de scrisori.
    ART. 25
    Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezentul Regulament
    Prezentul Regulament va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care Părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare intrării în vigoare a Protocolului sesiunii Împuterniciţilor
    Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat prin hotărârea Împuterniciţilor. Modificările şi completările Regulamentului vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute în alineatul precedent.
                                     *
                                   * *

    Semnat la Odesa la data de 21 decembrie 2000, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi rusă, ambele texte fiind egal autentice.

               Împuternicitul Împuternicitul
            GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNULUI UCRAINEI    ANEXA 1

            INSTITUŢIILE COMPETENTE DE GOSPODĂRIRE A APELOR ALE
                 PĂRŢILOR ŞI REPREZENTANŢII ACESTORA

    Pe teritoriul României:
    Ministerul Apelor Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    BUCUREŞTI - 70106, B-dul Libertăţii nr. 12 sector 5,
    tel/fax: +40-1-4102032 Direcţia Generală a Apelor,
    e-mai;: mara@mappm.ro

    Compania Naţională "Apele române" S.A
    BUCUREŞTI, Str Edgar Quinet nr. 6, sector, 1
    tel +40-1-3151301 sau 40-1-3125468, Cooperare Internaţională
    şi Ape de Frontiera,
    fax: +40-1-3103526 sau +40-1-3151301,
    email: beatrice@ape.rowater.ro

    Direcţia apelor Someş - Tisa
    CLUJ - NAPOCA, cod 3400, Str Vanatorulu; nr. l7
    telefon +40-64-433028 mobil dispecerat: 094-784802,
    fax: +40-64-433026
    email: apero@mail.dntcj.ro

    Sistemul de Gospodărire a Apelor MARAMUREŞ
    Str. Hortensiei nr. 2, Baia Mare, cod 4800, judeţul Maramureş,
    Telefon: -40-62-225044, mobil director: 094-514669.
    Fax: -40-62-226266.
    email: sgamm@sintec.ro

    Sistemul de Gospodărire a Apelor SATU MARE
    Str. Mircea cel Bătrân nr.8/A,
    Satu Mare Judeţul Satu Mare,
    tel: +40-61-737674, mobil director: 094-514502.
    fax -40-61-768302.
    email: aperomsm@datec.ro

    Direcţia Apelor PRUT
    IAŞI Str. Vascauteanu nr. 10. cod 6600. Iaşi, judeţul Iaşi
    Telefon: +40-32-218192, mobil director 094-779201.
    fax: +40-32-213884,
    e-mail: arra@mail.dntis.ro

    Sistemul de Gospodărire a Apelor BOTOŞANI
    Str. Nicole Iorga, nr. 23,6800, Botoşani, judeţul Botoşani,
    Telefon : +40-31-584064, fax: +40-31-584065

    Direcţia Apelor SIRET
    Str. Cuza Voda, nr.1, cod 5500, Bacău, judeţul Bacău
    Tel: +40-34-141646, +40-34-115466, fax: +40-34-110050

    Sistemul de Gospodărire a Apelor SUCEAVA
    Str, Universităţii nr. 48, cod 5800
    Suceava, judeţul Suceava
    Tel: +40-30-213136, fax: +40-30-523467

    Sistemul de Gospodărire a Apelor SIRET
    Str. Alexandru cel Bun. nr. 61, Siret, judeţul Suceava,
    Tel: + 40-30-280736, fax: +40-30-281318

    Nodul Hidrotehnic STANCA
    NH Stanca, sat Stanca, Com. Ştefăneşti, Judeţul Botoşani
    Tel.: +40-31-564247, fax: +40-31-564321

    Direcţia Apelor DOBROGEA-LITORAL
    Str. Mircea cel Bătrân nr. 127,8700, Constanţa, jud. Constanţa
    Tel.: +40-41-673036, +40-41-673026, fax:+40-41-673025

    Sistemul de Gospodărire a Apelor TULCEA
    Str. Alex. Ciucurencu nr. 3, 8800 Tulcea, jud. Tulcea
    Tel:+40-40-517439, +40-40-517445, fax:+40-40-514145

    Compania Naţională "INMH: SA
    Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 97, Sector 1
    Cod 71552, România
    tel. +40-1-230 3116
    fax: +40-1-230 3143
    e-mail:relaţii@meteo.inmh.ro

    Pe teritoriul Ucrainei:
    Comitetul de Stat de Gospodărire a Apelor, Ucraina
    KIEV 01601, str. Bolisaea Vasilicovckaea 8
    Birou relaţii internaţionale
    tel.(380 44)224-3091,(380 44)235-6351
    tel/fax:(380 44)235-6046
    e-mail:vodgosp@carrier.kiev.ua

    Bazinul r.Tisa
    Direcţia Regionala de Îmbunătăţiri Funciare şi Gospodărire a
    Apelor Zacarpatia
    Or. UJGOROD 88017, str. Slaveanskaea naberejnaea 5
    Tel.:(380-3122) 12-741,(380-3122) 12-734,(380-3122) 12-785
    Tel/fax:(380-3122) 12-853

    Direcţia Sistemelor de Desecare şi a Construcţiilor de Apărare
    Impotriva Inundaţiilor
    Teacevo
    TEACEVO 90500, str. Lazovskaea 48
    tel. (380 3134) 21-172
    tel/fax:(380 3134) 21-289

    Direcţia Sistemelor de Desecare şi a Construcţiilor de Apărare
    Impotriva Inundaţiilor
    Vinogradov
    VINOGRADOV 90300, str.Iv.Franco 100
    tel/fax: (380-3143)22-981
    tel:(038 3143)21-468

    Bazinul râurilor Prut şi Siret
    ──────────────────────────────
    Direcţia Resurselor de Apa a Râurilor Nistru, Prut şi Siret
    60236 NOVODNESTROVSC rai. Sokireansk reg. Cernăuţi
    tel:(083 3741) 3-2096, (083 3741) 3-2808
    fax:(083 3741)3-2090

    Bazinul râului Dunărea
    ──────────────────────
    Direcţia Regionala de Gospodărire a Apelor Odesa
    ODESA 65078, str. Gaidara 13
    tel: (038 482) 65-6133, (038 482) 65-6133
    tel/fax: (038 482) 65-7044

    Direcţia de Canale, Construcţii de Apărare şi Rezervoare de Apa
    dunărene
    68600 or. BROSCA, str. Tihaea 15
    tel:(038 4841) 2-5698
    fax:(038 4841) 2-3472


    ANEXA 2

                   Lista digurilor existente pe teritoriul României
                           şi pe teritoriul Ucrainei

      Pe teritoriul României
┌────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ Denumire │ Sector │ Lungime (km) │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Dig mal stâng r.Tisa la Sighetu Marmaţiei │BF 289 - BF 296 │ 4,8 │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Dig mal drept pr. Tarna Mare │BF 89 │ 6,4 │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Dig apărare Front Captare Crăciuneşti │BF 303 - BF 305 │ 1,4 │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Dig mal stâng pr. Tarna Mare │BF 89 │ 6,8 │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Dig mal stâng v. Bătarci │BF 89 │ 3,2 │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Dig mal drept v. Bătarci │BF 90 │ 3,7 │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Dig drept v. Hija │BF 138 intrare │ 1,1 │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Dig mal stâng v. Hija │Bf 139 intrare │ 1,1 │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Dig stâng pr. Tarna Mica │BF 114-115 │ │
│ │ ieşire │ 1,8 │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Dig mal drept pr. Tarna Mica │Bf 134-135 │ │
│ │ intrare │ 1,8 │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Acumulare Rogojeşti │hm 225 │Vol NNR = 38,4 │
│ │ │mil mc │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Regularizare Pr. Molnita │Sat Rogojeşti │ 8,0 │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Total │ │ 40,1 │
└────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘

    Pe teritoriul Ucrainei
┌────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ Denumire │ Sector │ Lungime (km) │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Râul Tur - mal drept între frontiera de stat│0+000-2+900 │ 2,900 │
│Ucraina-România │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Râul Tisa - dig mal drept or. V. Barcov │872 km râu Tisa │ │
│ │de la confluenta│ 0,935 │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Râul Tisa - dig mal drept sat Bedeviea │834 km râu Tisa │ │
│ │de la confluenta│ 2,700 │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Râu Tisa - dig mal drept or. Teacev │828 km râu Tisa │ │
│ │de la confluenta│ 3,622 │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│Total │ │ 10,157 │
└────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘    ANEXA 3a

       Staţiile hidrometrice care participa la informarea privind viiturile,
                     aflate pe teritoriul României
┌───────┬───────────┬─────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬─────┬─────┬────────┐
│ │ │ │ Nivel │Preci- │Rezer-│Grosi-│Temp.│Feno-│ Nivel │
│ │ Punct │ │fata de │pitatii│va de │mea │aeru-│mene │începere│
│ │ de │ │'0 mira' │ (mm) │apa în│stra- │lui │ghea-│transmi-│
│ Râul │ observare │ Cod │peste │ │stra- │tului │(gr.C│ta │sie │
│ │ │ │cota de │ │tul de│ de │ │ │averti- │
│ │ │ │atenţie/ │ │zăpada│zăpada│ │ │zări │
│ │ │ │debit │ │(mm) │ (cm) │ │ │ (cm) │
│ │ │ │(cm/mc/s)│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Tisa │V.Vişeului │44100│ x / - │ - │ - │ - │ - │ - │150=CA │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Tisa │Sighetu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Marmaţiei │44102│ x / - │ - │ - │ - │ - │ x │270=CA │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Vişeu │Bistra │44119│ x / x │ x │ x │ x │ x │ x │220=CA │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Iza │Vadu Izei │44149│ x / x │ x │ x │ x │ x │ x │350=CA │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Iza │Săcel │44142│ x / x │ x │ x │ x │ x │ x │140=CA │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Siret │Siret │42702│ x / x │ x │ x │ x │ x │ x │200=CA │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Prut │Oraftiana* │42943│ x / - │ x │ - │ - │ - │ x │250=CA │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Someş │Satu Mare │44220│ x / x │ x │ x │ x │ x │ x │600=CA │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Tur │Turulung │44188│ x / x │ x │ x │ x │ x │ x │420=CA │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Crasna │Domanesti │44192│ x / x │ x │ x │ x │ x │ x │500=CA │
└───────┴───────────┴─────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴─────┴─────┴────────┘
 Observaţii: Informarea referitoare la rezervele de apa din stratul de zăpada
             se transmite până la 01 ianuarie la fiecare 10 zile, iar după
             01 ianuarie la fiecare 5 zile.Informarea începe o data cu
             existenta unui strat de zăpada mai mare de 5 cm.
 Forma informaţiei: Conform codului internaţional FM68-VIHYFOR sau în clar sub
             forma de text în limba celui ce transmite
 Mod de transmitere: Unităţile teritoriale de gospodărirea apelor ale Părţii
             române vor transmite unităţilor teritoriale de gospodărirea apelor
             ale Părţii Ucrainiene prin fax sau prin alt mijloc.    ANEXA 3b

        Staţiile hidrometrice care participa la informarea privind viiturile,
                     aflate pe teritoriul Ucrainei
┌───────┬───────────┬─────┬─────────┬───────┬──────┬──────┬─────┬─────┬────────┐
│ │ │ │ Nivel │Preci- │Rezer-│Grosi-│Temp.│Feno-│ Nivel │
│ │ Punct │ │faţă de │pitatii│va de │mea │aeru-│mene │începere│
│ │ de │ │'0 mira' │ (mm) │apa în│stra- │lui │ghea-│transmi-│
│ Râul │ observare │ Cod │peste │ │stra- │tului │(gr.C│ta │sie │
│ │ │ │cota de │ │tul de│ de │ │ │averti- │
│ │ │ │atenţie/ │ │zăpada│zăpada│ │ │zări │
│ │ │ │debit │ │(mm) │ (cm) │ │ │ (cm) │
│ │ │ │(cm/mc/s)│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Tisa │Rahov │44110│ x / x │ x │ x │ x │ x │ x │300 │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Tisa │Teceu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │44013│ x / - │ x │ x │ x │ - │ x │300 │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Tisa │Iasinia │44025│ - │ x │ x │ x │ - │ - │x │
│Neagra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Teresva│Usti-Ciorna│44034│ x / x │ x │ x │ x │ x │ x │x │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Teresva│Velikii │44010│ x / - │ x │ x │ x │ x │ x │x │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Teresva│Nerstnitia │44036│ x / - │ x │ x │ x │ x │ x │x │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Prut │Crementi │42136│ x / │ x │ x │ x │ x │ x │x │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Prut │Iaremcea │42137│ x / │ x │ x │ x │ x │ x │x │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Prut │Kolomia │42140│ x / │ x │ x │ x │ x │ x │x │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Prut │Cernăuţi │42148│ x / │ x │ x │ x │ x │ x │x │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Ceremus│Usterichi │42187│ x / │ x │ x │ x │ x │ x │x │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Ceremu-│Kuti │42191│ x / │ x │ x │ x │ x │ x │x │
│sul Alb│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Ceremu-│ │ │ x / │ x │ x │ x │ x │ x │x │
│sul │Iablonita │42194│ │ │ │ │ │ │ │
│Negru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Putila │Verhovina │42198│ x / │ x │ x │ x │ x │ x │x │
├───────┼───────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────────┤
│Siret │Storojinet │42130│ x / │ x │ x │ x │ x │ x │x │
└───────┴───────────┴─────┴─────────┴───────┴──────┴──────┴─────┴─────┴────────┘
 Observaţii: Informarea referitoare la rezervele de apa din stratul de zăpada
             se transmite până la 01 ianuarie la fiecare 10 zile, iar după
             01 ianuarie la fiecare 5 zile. Informarea începe o data cu
             existenta unui strat de zăpada mai mare de 5 cm.
 Forma informaţiei: Conform codului internaţional FM68-VIHYFOR sau în clar sub
             forma de text în limba celui ce transmite
 Mod de transmitere: Unităţile teritoriale de gospodărirea apelor ale Părţii
             Ucrainiene vor transmite unităţilor teritoriale de gospodărirea
             apelor ale Părţii române prin fax sau prin alt mijloc.    ANEXA 4a

      Datele staţiilor hidrometrice la care începe şi se termina serviciul de
             protecţie împotriva inundaţiilor, pe teritoriul României
┌──┬────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Nr│ Sectorul de │ Post hidrometric de │Cotele de pregătire │
│ │ protecţie │ calcul │ pentru apărare │
│c ├──────────────┬─────┼─────────┬───────┬────┬──────────┼──────┬─────┬───────┤
│r │Denumire râu │ Cod │Denumire │Cota'0'│Ni- │ An │ I │ II │ III │
│t │ │ │ │postu- │vel │ │ (C.A)│(C.I)│(C.E.) │
│ │ │ │ │lui │ma- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ (cm) │xim │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(cm)│ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│1 │Tisa │44100│Valea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vişeului │331,14 │362 │05.11.1998│150 │200 │260 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│2 │Tisa │44102│Sighetu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marmaţiei│263,45 │436 │05.11.1998│270 │310 │350 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│3 │Vişeu │44119│Bistra │359,60 │520 │13.05.1970│220 │300 │370 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│4 │Iza │44149│Vadu Izei│276,00 │512 │13.05.1970│350 │450 │520 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│5 │Iza │44142│Săcel │515,47 │250 │12.05.1970│140 │200 │250 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│6 │Someş │44220│Satu Mare│118,70 │885 │15.05.1970│500 │600 │900 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│7 │Tur │44188│Turulung │124,94 │566 │14.05.1970│360 │420 │540 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│8 │Crasna │44192│Domanesti│112,76 │646 │20.05.1991│400 │500 │550 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│9 │Siret │42702│Siret │299,94 │488 │1969 │200 │250 │300 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│10│Prut │42943│Oroftiana│101,00 │497 │20.06.1985│250 │350 │350 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│11│Dunăre │ │Grindu │ 4,89 │592 │1988 │473 │710 │710 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│12│Dunăre │ │Isaccea │ 40,09 │522 │1897 │410 │540 │580 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│13│Dunăre Braţ │ │Ceatal │ │ │ │ │ │ │
│ │Chilia │ │Ismail │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PATLA- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEANCA │+0,024 │454 │10.06.1980│350 │400 │430 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│14│Dunăre Braţ │ │ │ │ │30-31. │220 │305 │295 │
│ │Chilia │ │PARDINA │-0,546 │412 │05.1970 │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│15│Dunăre Braţ │ │ │ │ │30-31. │ │ │ │
│ │Chilia │ │CHILIA │-0,186 │268 │05.1970 │116 │196 │281 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│16│Dunăre Braţ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Chilia │ │PERIPRAVA│-0,546 │195 │19.02.1979│ 65 │112 │265 │
└──┴──────────────┴─────┴─────────┴───────┴────┴──────────┴──────┴─────┴───────┘   ANEXA 4.b

      Datele staţiilor hidrometrice la care începe şi se termina serviciul de
             protecţie împotriva inundaţiilor, pe teritoriul Ucrainei
┌──┬────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┐
│Nr│ Sectorul de │ Post hidrometric de │Cotele de pregătire │
│ │ protecţie │ calcul │ pentru apărare │
│c ├──────────────┬─────┼─────────┬───────┬────┬──────────┼──────┬─────┬───────┤
│r │Denumire râu │ Cod │Denumire │Cota'0'│Ni- │ An │ I │ II │ III │
│t │ │ │ │a pos- │vel │ │ (C.A)│(C.I)│(C.E.) │
│ │ │ │ │tului │ma- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(cm) │xim │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(mMB) │(cm)│ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│1 │Tisa │44006│Rahov │429,73 │500 │1949 │350 │390 │460 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│2 │Tisa │44013│Teceu │208,97 │726 │1942 │270 │570 │600 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│3 │Tisa Neagra │44025│Iasinta │646,50 │464 │1946 │360 │390 │420 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│4 │Teresva │44036│Neresnita│298,38 │349 │1948 │120 │170 │230 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│5 │Teresva │44034│Usti │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ciorna │523,86 │444 │1945 │300 │350 │400 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│6 │Prut │42148│Cernăuţi │155,89 │836 │1982 │365 │415 │500 │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│7 │Siret │42130│Storo- │345,28 │1038│1991 │550 │600 │600 │
│ │ │ │jinet │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│8 │Dunăre │ │Reni │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│9 │Dunăre │ │Ismail │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│10│Dunăre │ │Chilia │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────────────┼─────┼─────────┼───────┼────┼──────────┼──────┼─────┼───────┤
│11│Dunăre │ │Valcovo │ │ │ │ │ │ │
└──┴──────────────┴─────┴─────────┴───────┴────┴──────────┴──────┴─────┴───────┘    ANEXA 5

           Lista canalelor care formează sau sunt întretăiate de frontieră de
           stat româna-ucraineana şi cele mai importante caracteristici
┌─┬────────┬──────┬─────────┬───────────────────────────┬────────┬────┬──┬──┬──┐
│N│Denumire│Direc-│Suprafaţa│Caracteristici canale │ Calcu- │Lun-│CA│CI│CE│
│r│ canal │tie │bazinului│ │ late │gime│ │ │ │
│ │ │cur- │hidro- │ │ │ca- │cm│cm│cm│
│c│ │gere │grafic │ │ │nal │ │ │ │
│r│ │ │(kmp) │ │ │ │ │ │ │
│t│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├────┬─┬──┼──────┬─────┬────┬────┬────┼───┬────┼────┼──┼──┼──┤
│ │ │ │Ro- │U│T │lăţime│Panta│Cota│Pan-│Nr. │Ni-│ Q │ │ │ │ │
│ │ │ │ma- │c│o │fund │taluz│fund│ta │sec-│apa│apa │ │ │ │ │
│ │ │ │nia │r│t │ │ │ │fund│ti- │mMB│mc/s│ │ │ │ │
│ │ │ │ │a│a │ │ │ │(%) │une │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │i│l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼──────┼────┼─┼──┼──────┼─────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼──┼──┼──┤
│1│Holt* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼──────┼────┼─┼──┼──────┼─────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼──┼──┼──┤
│2│Tarna │ │ │ │ │ │ │138,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mica │R-U │3,0 │ │ │4,0 │1:2 │68MB│5,5 │ │ │21,0│3,3 │ │ │ │
├─┼────────┼──────┼────┼─┼──┼──────┼─────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼──┼──┼──┤
│3│Bătarci │ │92,0│ │ │4,0 │1:1,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼──────┼────┼─┼──┼──────┼─────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼──┼──┼──┤
│4│Klino- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vski │R-U │2,0 │ │ │2,0 │1:1,5│ │0,2 │1 │ │0,47│2,1 │ │ │ │
├─┼────────┼──────┼────┼─┼──┼──────┼─────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼──┼──┼──┤
│5│Egher │R-U │62,0│ │ │1,0 │1:2 │ │2,3 │1 │ │1,23│7,2 │ │ │ │
├─┼────────┼──────┼────┼─┼──┼──────┼─────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼──┼──┼──┤
│6│Feket- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eviz* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼──────┼────┼─┼──┼──────┼─────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼──┼──┼──┤
│7│Paladi* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────────┼──────┼────┼─┼──┼──────┼─────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼──┼──┼──┤
│8│Hija* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴────────┴──────┴────┴─┴──┴──────┴─────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴──┴──┴──┘
──────────
    * Canale care nu sunt în funcţiune şi nu se transmit date.
──────────

    Observaţie: R - România
                U - Ucraina    ANEXA 6

              Lista canalelor situate pe teritoriul României, pentru care se
              prevede transmiterea informaţiilor privind protecţia împotriva
                          inundaţiilor din ape interne
┌─┬─────┬─────────┬─────────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────┐
│N│ │ │ Amplasare puncte│ │ Calcule │ Condiţii │
│r│ │Denumire │ de observaţie │ Direcţie ├─────┬─────────┤începere/inche│
│ │Bazin│ canal ├────────┬────────┤ curgere │Nivel│Debit apa│iere informa- │
│c│ │ │Pichetaj│Cota '0'│(pe canale)│(cm) │(mc/s) │tii (pe pos- │
│r│ │ │ │ grafic │ │ │ │turi hidrome- │
│t│ │ │ │ │ │ │ │trice, nivele,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ cm) │
├─┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────┼──────────────┤
│1│Tisa │Holt* │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────┼──────────────┤
│2│Tisa │Tarna │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mica │BF135 │140,5 │U-R-U │150 │21,0 │150 cm │
├─┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────┼──────────────┤
│3│Tisa │Bătarci │BF89 │ ** │R-U │360 │97,0 │200 cm │
├─┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────┼──────────────┤
│4│Tisa │Klinovski│ │ │ │ │ │ │
│ │ │(CPE 3) │ │123,12 │R-U │130 │0,47 │150 cm │
├─┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────┼──────────────┤
│5│Tisa │Egher │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(CPE 2) │ │123,02 │R-U │250 │0,23 │220 cm │
├─┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────┼──────────────┤
│6│Tisa │Feke- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │teviz* │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────┼──────────────┤
│7│Tisa │Paladi* │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼─────┼─────────┼──────────────┤
│8│Tisa │Hija* │ │ │ │ │ │ │
└─┴─────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴─────┴─────────┴──────────────┘
──────────
     *) Canalele care nu sunt în funcţiune şi pentru care nu se transmit date.
    **) în curs de instalare
    Conform «Atlasului cadastral - ediţia 1992» cursul care traversează
    graniţa cu Ucraina este Bătarci şi nu Tarna Mare.
──────────    ANEXA 9
    la Protocolul celei de a II-a Sesiuni a Împuterniciţilor


                                   REGULAMENT
                     privind schimbul de date meteorologice
                    şi hidrologice între România şi Ucraina

    ART. 1
    Temeiul legal
    Regulamentul se bazează pe articolele 7 şi 12 ale Acordului dintre Guvernul României şi Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi, la 30 septembrie 1997.
    ART. 2
    Scopul schimbului reciproc de date meteorologice şi hidrologice
    Schimbul reciproc de date meteorologice şi hidrologice are drept obiective:
    2.1. informarea operativă asupra fenomenelor meteorologice şi hidrologice în curs de desfăşurare sau probabil a se desfăşura pe teritoriile celor doua state (informaţii în flux rapid), în scopul unei serviri eficiente a gospodăririi resurselor de apa şi al prevenirii sau limitării pagubelor determinate de fenomenele meteorologice şi hidrologice periculoase.
    2.2. informare anuala privind date hidrometrologice caracteristice din cadrul bazinelor hidrografice transfrontiera (Tisa, Siret, Prut), inclusiv pentru zona de vărsare a Dunării, în scopul cunoaşterii şi valorificării raţionale a resurselor de apa la nivelul bazinelor hidrografice, în întregul lor, precum, studierea proceselor hidrologice, a dinamicii reţelei hidrografice şi a proceselor de albie
    ART. 3
    Principii privind schimbul de date meteorologice şi hidrologice
    3.1. Transmiterea reciprocă de:
    3.1.1. date curente zilnice: parametrii metrologici de suprafaţa conţinuţi în mesajele SYNOP şi parametrii hidrologici conţinuţi în telegramele HYDRA, de la staţiile din reţelele meteorologice naţionale, stabilite prin prezentul Regulament;
    3.1.2. avertizări şi prognoze privind fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase, naturale sau accidentale, inclusiv debite mici care pot afecta teritoriul statului celeilalte Părţi.
    3.1.3. anual, şiruri de date hidrologice (niveluri, debite, temperaturi ale apei, turbiditati medii zilnice, precipitaţii zilnice, date caracteristice la viituri, măsurători de debit);
    3.2. Efectuarea de măsurători de debit, în comun, pe sectoarele de râu transfrontiere, pe baza unui program stabilit de comun acord la întâlnirea experţilor din ambele state.
    Schimbul se va efectua conform procedurilor de telecomunicaţii internaţionale. Pentru schimbul de date pentru care nu exista coduri internaţionale, se vor folosi codurile naţionale, comunicate reciproc. În cazul în care nu exista nici coduri naţionale schimbul de date se va face sub formă de text în clar în limba engleza. Schimbul de date anual (în flux lent) va fi sub forma de fise tabelare.
    Cheltuielile de transmitere a datelor se suporta de partea care transmite. Detaliile tehnice privind procedurile de comunicaţie vor fi stabilite de comun acord.
    În cazul în care una dintre Părţi considera ca sunt necesare date suplimentare, poate solicita şi/sau iniţia transmisia acestor date.
    ART. 4
    Schimbul zilnic curent de date hidrologice
    Părţile îşi vor transmite zilnic date referitoare la niveluri, debite, cantităţi de precipitaţii înregistrate în ultimele 24 ore, temperaturi ale apei şi aerului, situaţia fenomenelor de îngheţ, la staţiile hidrometrice cuprinse în anexele la 1a şi 1b.
    ART. 5
    Schimbul zilnic de prognoze hidrologice
    Părţile îşi vor transmite zilnic, reciproc, prognoze hidrologice în perioadele cu fenomene hidrometeorologice periculoase (niveluri şi debite, pentru intervalul următor de 1-2 zile) la staţiile hidrometrice cuprinse în anexele 2a şi 2b.
    ART. 6
    Avertizări hidrologice
    Părţile îşi vor transmite reciproc avertizări hidrologice, în situaţie de viitura, privind: prognoza de nivel/debit maxim (aşteptate) şi momentul producerii acestora, toate nivelurile înregistrate care au depăşit cotele de ATENŢIE şi debitele corespunzătoare, nivel maxim înregistrat debit maxim corespunzător (calculat) cu menţionarea datei, în conformitate cu anexele 2a şi 2b.
    ART. 7
    Schimbul anual de date hidrologice
    Părţile îşi vor transmite anual în doua exemplare:
    7.1. fise tip anuar hidrologic zilnice, cu niveluri, debite, precipitaţii la staţiile prevăzute în anexele 6a şi 6b.
    7.2. fise cu date caracteristice la viituri naturale (nivelul maxim > 25% din nivelul maxim anual): debit maxim, timp de creştere şi total, pentru staţiile prevăzute la anexele 6a şi 6b.
    7.3. fise tip anuar hidrologic zilnice, cu niveluri, debite lichide şi solide, temperaturi ale apei, măsurători de debit lichid şi solid, fenomene de îngheţ la staţiile prevăzute în anexele 6a şi 6b.
    Nota: Termenul de transmitere a datelor menţionate mai sus se stabileşte de comun acord la întâlnirea experţilor din ambele state.
    ART. 8
    Schimbul zilnic curent de date meteorologice
    Părţile îşi vor transmite reciproc observaţiile meteorologice triorare de la staţiile meteorologice din reţeaua GTS conform anexelor 3a şi 3b şi schimb de date meteorologice radar.
    ART. 9
    Schimbul de date referitoare la stratul de zăpada
    În intervalul noiembrie-aprilie părţile vor transmite informaţii privind echivalentul de apa al stratului de zăpada (mm), conform anexei 4
    ART. 10
    Avertizări meteorologice
    Părţile îşi vor transmite reciproc informaţii şi avertizări meteorologice în situaţii periculoase pe baza măsurătorilor efectuate şi a prognozelor elaborate, conform anexei 5.
    ART. 11
    Completarea datelor zilnice meteorologice şi hidrologice
    Părţile îşi vor transmite reciproc, la solicitarea părţii interesate, datele lipsa din informările zilnice, conform anexelor 1a şi 1b, 3a şi 3b.
    ART. 12
    Efectuarea de măsurători în comun de debite de apa şi concordarea caracteristicilor scurgerii
    12.1. Părţile vor efectua regulat măsurători de debite în comun, după un grafic prestabilit. Măsurătorile se vor face pe sectoarele comune de graniţa la staţiile hidrometrice situate de-o parte şi de alta a frontierei, stabilite de comun acord, conform anexei 7.
    12.2. În perioadele de debite extreme (maxime şi minime) şi în cazul persistentei formaţiunilor de gheaţa. Părţile vor efectua măsurători suplimentare, ale căror termene se stabilesc în mod operativ.
    12.3. Măsurarea în comun a debitelor de apa va fi efectuată de fiecare Parte cu mijloace tehnice proprii. Prelucrarea materialelor măsurătorilor se va efectua după metode proprii.
    12.4. Calculul rezultatelor măsurătorilor de debit se va face la locul măsurătorii.
    12.5. Pentru secţiunile în care se efectuează măsurători, Părţile întocmesc şiruri de debite de apa zilnice.
    12.6. 0 data pe an, după schimbul de date, va avea loc analiza şi concordarea datelor referitoare la debitele de apa:
    - medii anuale
    - medii lunare
    - maxime anuale
    - minime anuale
    12.7. Concordarea datelor se realizează în baza unei metodologii stabilite de comun acord.
    12.8. În scopul evidenţierii eventualelor modificări ale caracteristicilor debitului de apa, se vor face schimburi de date caracteristice multianuale (medii, maxime, minime) pe perioada de funcţionare a staţiei hidrometrice, o data la cinci ani.
    ART. 13
    Schimbul de informaţii referitoare la modificările din structura reţelei de observaţii
    Părţile se vor informa în scris în legătura cu orice modificare intervenita în reţeaua de observaţii.
    ART. 14
    Dispoziţii finale
    14.1. Instituţiile competente ale Părţilor participante la colaborare sunt prezentate în anexa 8
    14.2. Schimbul de informaţii în cadrul colaborării este gratuit. Materialele de schimb nu pot fi transmise la terţe părţi fără acordul Părţilor.
    14.3. Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezentul Regulament
    14.4. Prezentul Regulament va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care Părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare intrării în vigoare a Protocolului sesiunii Împuterniciţilor.
    14.5. Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat prin hotărârea Împuterniciţilor. Modificările şi completările Regulamentului vor intra în vigoare conform alineatului 14.4

                                *
                              * *

    Semnat la Odesa, la 21 decembrie 2000, în doua exemplare originale, fiecare în limbile româna şi rusa, ambele texte fiind egal autentice.

            Împuternicitul Împuternicitul
          Guvernului României Guvernului Ucrainei    ANEXA 1.a

              SCHIMBUL ZILNIC CURENT DE DATE HIDROLOGICE

                 Transmiterea telegramelor HYDRA
      Transmiterea curenta a datelor hidrologice de către Partea
         româna se referă la următoarele staţii hidrologice:
┌────┬─────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│ Râul │ Staţia hidrometrică │ Inclusiv │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Tisa │Sighetu Marmaţiei │44102 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Vişeu │Moisei │44112 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Vişeu │Bistra │44119 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Ruşcova │Ruşcova │44138 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 5 │Iza │Săcel │44142 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 6 │Iza │Vad │44149 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 7 │Tur │Negreşti │44183 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 8 │Tur │Turulung │44188 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 9 │Someş │Dej │44212 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 10 │Someş │Satu Mare │44220 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 11 │Crasna │Damanesti │44392 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 12 │Siret │Siret │42702 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 13 │Prut │Rădăuţi │42945 │
└────┴─────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┘


    Se transmit:
    ──────────────
    ● niveluri (raportate la "0" mira)
    ● debite
    ● cantităţile de precipitaţii pe ultimele 24 de ore
    ● temperaturi aer, apa
    ● formaţiunile de gheaţa

    Ora transmiterii: până la ora 11.00, ora locală
    ────────────────────────────────────────────
    Modul de transmitere
    ────────────────────
    Partea ucraineana va primi datele.
    ● prin canalul Bucureşti - Chişinău - Kiev
    ● prin calculator de la I.N.M.H.
    ● prin orice alt canal de legătura de la I.N.M.H.
    Organele teritoriale de gospodărire a apelor vor primi direct datele cuprinse în telegrama HYDRA.
    Forma transmiterii:
    ────────────────────
    Schimbul se va efectua conform codului internaţional FM 67-VI HYDRA

    Modul de completare a datelor lipsa:
    ────────────────────────────────────
    datele lipsa din informaţiile zilnice pot fi primite de la I.N.M.H. în maxim 7 zile.


    ANEXA 1.b

           SCHIMBUL ZILNIC CURENT DE DATE HIDROLOGICE
               Transmiterea telegramelor HYDRA

      Transmiterea curenta a datelor hidrologice de către Partea
    ucraineana se referă la următoarele staţii hidrometrice:
┌────┬─────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┐
│Nr. │ │ │ │
│crt.│ Râul │ Staţia hidrometrică │ Inclusiv │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Siret │Storojinet │42130 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Prut │Tatarov │42136 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Prut │Iaremcea │42137 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Prut │Kolomia │42140 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 5 │Prut │Cernăuţi │42148 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 6 │Ceremus │Usterichi │42187 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 7 │Ceremusu Alb │Kuti │42191 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 8 │Ceremusu Alb │Iablonita │42194 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 9 │Ceremusu Negru │Verhovina │42198 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 10 │Putila │Putila │42202 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 11 │Tisa │Rahova │44006 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 12 │Tisa │V. Becicov │44010 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 13 │Tisa │Tiacev │44013 │
├────┼─────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤
│ 14 │Tisa Neagra │Iasinia │44025 │
└────┴─────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┘


    Se transmit:
    ──────────────
    ● niveluri (raportate la "0" mira)
    ● debite
    ● cantităţile de precipitaţii pe ultimele 24 de ore
    ● temperaturi aer, apa
    ● formaţiunile de gheaţa

    Ora transmiterii: până la ora 11.00, ora locală
    ────────────────────────────────────────────
    Modul de transmitere
    ────────────────────
    Partea româna va primi datele:
    #)I.N.M.H.
    ● prin canalul Kiev - Chişinău - Bucureşti
    ● prin calculator de la Centrul Ucrainean de Hidrometrologie - Kiev
    ● prin telex de la Centrul Ucrainean de Hidrometrologie - Kiev
    ● prin orice alt canal de legătura de la Centrul Ucrainean de Hidrometrologie - Kiev
    Organele teritoriale de gospodărire a apelor vor primi direct datele cuprinse în telegrama HYDRA.
    Forma transmiterii:
    ────────────────────
    Schimbul se va efectua conform codului internaţional FM 67-VI HYDRA
    Modul de completare a datelor lipsa:
    ─────────────────────────────────────
    datele lipsa din informaţiile zilnice pot fi primite de la Centrul Ucrainean de Hidrometeorologie în maxim 7 zile.
    # INMH va transmite automat datele primite către dispeceratul CNAR şi Direcţiile de Apa interesate


    ANEXA 2.a

               PROGNOZE ŞI AVERTIZĂRI HIDROLOGICE

    Transmiterea de prognoze şi avertizări hidrologice de către
        Partea româna se referă la următoarele staţii
                     hidrometrice:
┌───┬───────────┬─────────────────┬──────────┬───────────────────┐
│Nr.│ │ Staţia │Indicativ │Cota de la care se │
│crt│ Râul │ hidrometrică │ │declara starea de │
│ │ │ │ │ apărare │
│ │ │ │ │ Cota de ATENŢIE │
│ │ │ │ │ (cm) │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 1 │Tisa │Valea Vişeului │44100 │ 150 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 2 │Tisa │Sighetu Marmaţiei│44102 │ 270 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 3 │Vişeu │Bistra* │44119 │ 220 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 4 │Iza │Săcel* │44142 │ 140 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 5 │Iza │Vad* │44149 │ 350 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 6 │Tur │Negreşti* │44183 │ 170 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 7 │Tur │Turulung* │44188 │ 360 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 8 │Someş │Satu Mare │44220 │ 500 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 9 │Crasna │Domanesti │44192 │ 400 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│10 │Siret │Siret* │42702 │ 200 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│11 │Prut │Rădăuţi* │42945 │ 290 │
└───┴───────────┴─────────────────┴──────────┴───────────────────┘


    Se transmite
    ──────────────
    a) în cazul depăşirii nivelurilor de la care se declara starea de apărare, conform tabelului de mai sus. Partea româna va transmite prognoza nivelului şi debitului maxim de viitura şi momentul producerii acestora pentru staţiile hidrometrice de la nr. crt. 3 şi 5. Pe baza derulării evenimentelor hidrometrologice prognoza va fi amendata.
    b) toate nivelurile înregistrate care au depăşit cotele de ATENŢIE şi debitele corespunzătoare, cu menţinerea datei (ziua, ora), tendinţa nivelului faţă de măsurătoarea anterioară;
    c) nivelul şi debitul maxim înregistrat, cu menţionarea datei (ziua, ora);
    d) cantitatea de precipitaţii înregistrată în ultimul interval, cu menţionarea acestuia, pentru toate staţiile marcate cu*
    Ora transmiterii:
    ──────────────────
    a) imediat după ce prognoza a fost elaborata
    b), c) şi d) imediat după primirea datelor, la ora la care sunt disponibile sau la interval de 4 ore (08, 12, 16, 20)-ora locală
    Modul de transmitere:
    ──────────────────────
    ● Partea ucraineana va primi datele prin canalul Bucureşti - Chişinău - Kiev prin calculator, telex sau orice alt canal de legătura de la I.N.M.H
    ● Organele teritoriale de gospodărirea apelor ale Părţii române vor anunţa unităţile teritoriale de gospodărirea apelor ale Părţii ucrainene prin fax sau alt mijloc (e-mail - telefon) despre începutul fenomenului de viitura.
    Forma transmiterii:
    ────────────────────
    a) conform codului internaţional FM 68-VI HYFOR sau în clar sub forma de text.


    ANEXA 2.b

              PROGNOZE ŞI AVERTIZĂRI HIDROLOGICE

    Transmiterea de avertizări hidrologice de către Partea
      ucraineana se referă la următoarele staţii hidrometrice:
┌───┬───────────┬─────────────────┬──────────┬───────────────────┐
│Nr.│ │ Staţia │ │Cota de la care se │
│crt│ Râul │ hidrometrică │Indicativ │declara starea de │
│ │ │ │ │ apărare │
│ │ │ │ │ Cota de ATENŢIE │
│ │ │ │ │ (cm) │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 1 │Siret │Storojinet* │42130 │ 430 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 2 │Prut │Iaremcea* │42137 │ 500 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 3 │Prut │Kolomia │42140 │ 600 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 4 │Prut │Cernăuţi* │42148 │ 430 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 5 │Ceremus │Usterichi │42187 │ 300 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 6 │Ceremusu │ │ │ │
│ │Alb │Iablonita │42194 │ 400 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 7 │Ceremusu │ │ │ │
│ │Negru │Verhovina* │42198 │ 600 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 8 │Tisa │Rahov │44006 │ 390 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 9 │Tisa │Velikii │ │ │
│ │ │Becicov* │44010 │ 460 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│10 │Tisa │Tiacev* │44013 │ 250 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│11 │Tisa Neagra│Iasinia* │44025 │ 390 │
├───┼───────────┼─────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│12 │Teresva │Usti Ciorna │44036 │ 300 │
└───┴───────────┴─────────────────┴──────────┴───────────────────┘


    Se transmite
    ──────────────
    a) în cazul depăşirii nivelurilor de la care se declara starea de apărare, conform tabelului de mai sus. Partea ucrainiană va transmite prognoza nivelului şi debitului maxim de viitura şi momentul producerii acestora pentru staţiile hidrometrice de la nr. crt. 1, 4 şi 10. Pe baza derulării evenimentelor hidrometrologice prognoza va fi amendata.
    b) toate nivelurile înregistrate care au depăşit cotele de la care se declara starea de apărare şi debitele corespunzătoare, cu menţionarea datei (ziua, ora), tendinţa nivelului faţă de măsurătoarea anterioară;
    c) nivelul şi debitul maxim înregistrat, cu menţionarea datei (ziua, ora);
    d) cantitatea de precipitaţii înregistrată în ultimul interval, cu menţionarea acestuia, pentru toate staţiile marcate cu*

    Ora transmiterii:
    ──────────────────
    a) imediat după ce prognoza a fost elaborata
    b), c) şi d) imediat după primirea datelor, la ora la care sunt disponibile sau la interval de 4 ore (08, 12, 16, 20)-ora locală
    Modul de transmitere:
    ──────────────────────
    ● Partea româna (INMH) va primi datele prin canalul Kiev-Chişinău-Bucureşti, prin calculator, telex sau orice canal de legătura de la Centrul Ucrainean de Hidrometrologie-Kiev
    ● Organele teritoriale de gospodărirea apelor ale Părţii ucrainene vor anunţa unităţile teritoriale de gospodărirea apelor ale Părţii române prin fax sau alt mijloc (e-mail - telefon) despre începutul fenomenului de viitura.
    Forma transmiterii:
    ────────────────────
    conform codului internaţional FM 68-VI HYFOR sau în clar sub forma de text.


    ANEXA 3.a


        SCHIMBUL ZILNIC CURENTE DE DATE METEOROLOGICE

    Transmiterea observaţiilor meteorologice de către Partea româna se referă la staţiile cuprinse în reţeaua GTS

    Se transmite: telegrama SYNOP
    ───────────────
    Ora transmiterii: triorar (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 UTC)
    ────────────────
    Modul de transmitere: prin reţeaua meteorologica
    ──────────────────────
    Forma transmiterii:
    ───────────────────
    schimbul se va efectua conform codului internaţional FM 12-VII SYNOP


    ANEXA 3.b

                  SCHIMBUL ZILNIC CURENT DE DATE METEOROLOGICE

    Transmiterea observaţiilor meteorologice către Partea ucraineana se referă la staţiile cuprinse în reţeaua GTS

    Se transmite: telegrama SYNOP
    ───────────────
    Ora transmiterii: triorar (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 UTC)
    ────────────────
    Modul de transmitere: prin reţeaua meteorologica
    ──────────────────────
    Forma transmiterii:
    ───────────────────
    schimbul se va efectua conform codului internaţional FM 12-VII SYNOP

    Modul de completare a datelor lipsa:
    ──────────────────────────────────────
    datele lipsa din informaţiile zilnice pot fi preluate de partea româna prin calculator de la Centrul Ucrainean de Hidrometrologie în maxim 7 zile.


    ANEXA 4

        SCHIMBUL DE DATE REFERITOARE LA STRATUL DE ZĂPADA

    Schimbul de date referitoare la echivalentul de apa al stratului de zăpada

    În intervalul noiembrie-aprilie Părţile îşi vor transmite date privind
    echivalentul de apa al stratului de zăpada (mm), atunci când grosimea
    stratului de zăpada este egala sau mai mare de 5 cm, de la staţiile
                hidrometrice din tabelul de mai jos.

  România pentru Ucraina Ucraina pentru România
┌───┬───────────────────┬─────────┬───┬───────────────────┬────────────────────┐
│nr.│staţia hidrometrică│Indicativ│nr.│staţia hidrometrică│ Indicativ │
├───┼───────────────────┼─────────┼───┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 1 │Sighetu Marmaţiei │44102 │ 1 │Storojinet │42130 │
├───┼───────────────────┼─────────┼───┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 2 │Bistra │44119 │ 2 │Tatarov │42136 │
├───┼───────────────────┼─────────┼───┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 3 │Vad │44149 │ 3 │Kuti │42191 │
├───┼───────────────────┼─────────┼───┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 4 │Turulung │44188 │ 4 │Cernăuţi │42148 │
├───┼───────────────────┼─────────┼───┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 5 │Satu Mare │44220 │ 5 │Rahov │44006 │
├───┼───────────────────┼─────────┼───┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 6 │Domanesti │44392 │ 6 │Vel. Bacicov │44010 │
├───┼───────────────────┼─────────┼───┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 7 │Siret │42702 │ 7 │Iasinia │44025 │
└───┴───────────────────┴─────────┴───┴───────────────────┴────────────────────┘


    Se transmit:
    ────────────
    ● până la 1 ianuarie decadal (01, 11, 21)
    ● după 1 ianuarie pentadal (6, 11, 16, 21, 26 şi ultima zi a lunii)
    Ora transmiterii:
    ─────────────────
    ● până la ora 11.00, ora locală
    Modul transmiterii:
    ─────────────────
    ● Partea româna va primi datele prin calculator de la Centrul Ucrainean de Hidrometrologie prin canalul Kiev-Chişinău-Bucureşti (I.N.M.H.) sau prin orice alt canal de legătura de la organele teritoriale de gospodărire a apelor ucrainene.
    ● Partea ucraineana va primi datele prin calculator de la I.N.M.H. prin canalul Bucureşti-Chişinău-Kiev sau prin orice alt canal de legătura.
    Forma transmiterii:
    ────────────────────
    Schimbul de date se va efectua conform codului FM 67-VI HYDRA.


    ANEXA 5
                        AVERTIZĂRI METEOROLOGICE

    Părţile îşi vor transmite reciproc avertizări meteorologice referitor la
           fenomenele periculoase pentru următoarele staţii:

  România pentru Ucraina Ucraina pentru România
┌───┬───────────────────┬─────────┬───┬───────────────────┬────────────────────┐
│nr.│punct de observaţie│indicativ│nr.│punct de observaţie│ indicativ │
├───┼───────────────────┼─────────┼───┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 1 │Suceava │15023 │ 1 │Rahov │33647 │
├───┼───────────────────┼─────────┼───┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 2 │Satu Mare │15010 │ 2 │Seleatn │33657 │
├───┼───────────────────┼─────────┼───┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 3 │Iezer │15033 │ 3 │Hust │33634 │
├───┼───────────────────┼─────────┼───┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 4 │Sighetu Marmaţiei │15004 │ 4 │Ismail │33889 │
└───┴───────────────────┴─────────┴───┴───────────────────┴────────────────────┘


    Se transmite:
    ──────────────
    de Partea româna:
    ● precipitaţii >25 mm, căzute în 6 ore
    ● ploi de lungă durata - 100 mm în timp de 1-3 zile
    ● zăpada abundentă - ninsori abundente care produc creşteri semnificative a stratului de zăpada şi care determina înzăpezirea drumurilor şi a căilor ferate, afectând activitatea economică.
    ● avertizări de vânt cu viteza >20m/sec

    de Partea ucraineana:
    ● ploi abundente - 30 mm în timp de 12 ore
    ● ploi de lungă durata - 100 mm în timp de 1-3 zile
    ● zăpada abundentă - 7 mm în timp de 12 ore
    ● vânt puternic, uragan >25m/sec

    Ora transmiterii: operativ după caz;
    ──────────────────

    Modul de transmitere:
    ─────────────────────
    prin canalul Kiev-Chişinău-Bucureşti (Bucureşti-Chişinău-Kiev) sau orice alt canal de legătura.

    Forma transmiterii:
    ─────────────────────
    pentru transmisie se vor folosi codurile de avertizare produse de OMM-WAREP şi WAFOR


    ANEXA 6.a.

               SCHIMBUL ANUAL DE DATE HIDROLOGICE

    Partea româna(I.N.M.H.) va transmite Părţii ucrainene date hidrologice
    în flux lent la următoarele staţii hidrometrice din bazinele hidrografice
     Tisa, Siret şi Prut şi de pe sectorul de frontieră al Dunării:
┌───┬───────────┬─────────────────┬────┬──────┬────┬────┬──────┬───┬─────┬─────┐
│Nr.│ Râul │ Staţia │ H │ Q │ P │Tapa│ p(0) │ M │ G │ V │
│crt│ Fluviul │ hidrometrică │(cm)│(mc/s)│(mm)│(gra│(g/mc)│Q-R│ │ │
│ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C) │ │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┤
│ 1 │Tisa │Sighetu Marmaţiei│ * │ │ │ │ │ * │ * │ * │
├───┼───────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┤
│ 2 │Vişeu │Bistra │ * │ * │ * │ │ │ │ * │ * │
├───┼───────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┤
│ 3 │Ruşcova │Ruşcova │ * │ * │ │ │ │ │ * │ * │
├───┼───────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┤
│ 4 │Iza │Vad │ * │ * │ * │ │ │ │ * │ * │
├───┼───────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┤
│ 5 │Tur │Turulung │ * │ * │ * │ │ │ │ * │ * │
├───┼───────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┤
│ 6 │Dunăre │Galaţi │ * │ │ │ * │ * │ │ * │ │
├───┼───────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┤
│ 7 │Dunăre │Isaccea │ * │ │ │ * │ * │ │ * │ │
├───┼───────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┤
│ 8 │Dunăre │Mm-54 │ │ * │ │ │ │ * │ │ │
├───┼───────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┤
│ 9 │Braţ Chilia│km-115 │ │ * │ │ │ │ * │ │ │
├───┼───────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┤
│10 │Braţ Tulcea│Tulceal │ * │ │ │ * │ * │ │ * │ │
├───┼───────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┤
│11 │Braţ Chilia│km-20 │ │ * │ │ │ │ * │ │ │
├───┼───────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┤
│12 │Braţ Ghilia│Periprava │ * │ │ │ * │ * │ │ * │ │
├───┼───────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─────┼─────┤
│13 │Marea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Neagra │Sulina │ * │ │ │ * │ │ │ * │ │
└───┴───────────┴─────────────────┴────┴──────┴────┴────┴──────┴───┴─────┴─────┘


    Legenda: H-nivelul apei, Q-debit lichid, P-precipitatie, T-temperatura apei, p(o)-turbiditatea, R-debit de aluviuni în suspensie, M-măsurători de debite lichide şi/sau solide, G-fenomene de gheaţa, V-caracteristici ale viiturilor.

    Se transmit:
    ──────────────
    - date zilnice referitoare la:
    ● niveluri;
    ● debite lichide;
    ● precipitaţii;
    ● temperaturi;
    - măsurători de debite lichide şi solide;
    - fenomene de îngheţ;
    - date caracteristice la viituri naturale privind;
    ● nivelul maxim >25% din nivelul maxim anual;
    ● debit maxim;
    ● timp de creştere;
    ● timp total.

    Data transmiterii:
    ────────────────────
    până la 30 august pentru datele hidrologice din anul anterior.

    Modul de transmitere: prin posta.
    ────────────────────
    Forma transmiterii:
    ────────────────────
    Schimbul se va efectua sub forma de:
    - fise tip anuar pentru datele hidrologice zilnice;
    - tabelar pentru datele referitoare la viituri.


    ANEXA 6.b.

               SCHIMBUL ANUAL DE DATE HIDROLOGICE

    Partea ucraineana va transmite Părţii române(INMH) date hidrologice
    în flux lent la următoarele staţii hidrologice din bazinele hidrografice
        Tisa, Siret, şi Prut şi de pe sectorul de frontieră al Dunării:
┌───┬─────────────┬─────────────────┬────┬──────┬────┬────┬──────┬───┬────┬────┐
│Nr.│ Râul │ Staţia │ H │ Q │ P │Tapa│ p(0) │ M │ G │ V │
│crt│ Fluviul │ hidrometrică │(cm)│(mc/s)│(mm)│(gra│(g/mc)│Q-R│ │ │
│ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │C) │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤
│ 1 │Tisa │Rahov │ * │ * │ * │ * │ │ │ * │ * │
├───┼─────────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤
│ 2 │Siret │Storojinet │ * │ * │ * │ * │ │ │ * │ * │
├───┼─────────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤
│ 3 │Prut │Cernăuţi │ * │ * │ * │ * │ │ │ * │ * │
├───┼─────────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤
│ 4 │Dunăre │Reni │ * │ │ │ * │ * │ │ * │ │
├───┼─────────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤
│ 5 │Dunăre │M-54 │ │ * │ │ │ │ * │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤
│ 6 │Braţ Chilia │km-115 │ │ * │ │ │ │ * │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤
│ 7 │Braţ Caslita │Caslita │ │ * │ │ │ * │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤
│ 8 │Braţ Chilia │Chilia │ * │ │ │ * │ │ │ * │ │
├───┼─────────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤
│ 9 │Braţ │Lischi │ │ * │ │ │ * │ │ │ │
│ │Solomonov │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤
│10 │Braţ Chilia │km-20 │ │ * │ │ │ │ * │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤
│11 │Braţ Chilia │Valcov │ * │ │ │ * │ * │ │ * │ │
├───┼─────────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤
│12 │Braţ Stambu- │Bifurcare │ │ * │ │ │ │ * │ │ │
│ │lul Vechi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼─────────────────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤
│13 │Marea Neagra │Primorskoe │ * │ │ │ * │ │ │ * │ │
└───┴─────────────┴─────────────────┴────┴──────┴────┴────┴──────┴───┴────┴────┘


    Se transmit:
    ──────────────
    - date zilnice referitoare la:
    ● niveluri;
    ● debite lichide;
    ● precipitaţii;
    ● temperaturi;

    - măsurători de debite lichide şi solide;
    - fenomene de îngheţ;
    - date caracteristice la viituri naturale privind;
    ● nivelul maxim >25% din nivelul maxim anual;
    ● debit maxim;
    ● timp de creştere;
    ● timp total.

    Data transmiterii:
    ────────────────────
    până la 30 august pentru datele hidrologice din anul anterior.

    Modul de transmitere: prin posta
    ────────────────────
    Forma transmiterii:
    ────────────────────
    Schimbul se va efectua sub forma de:
    - fise tip anuar pentru datele hidrologice zilnice;
    - tabelar pentru datele referitoare la viituri.


    ANEXA 7

         LISTA SECTOARELOR DE FRONTIERA ŞI STAŢIILE HIDROMETRICE
               UNDE SE EFECTUEAZĂ În COMUN MĂSURĂTORI DE DEBIT

                                                        Unitatea executanta
1. Râul Tisa la staţia hidrometrică Sighetu Marmaţiei D.A. Someş-Tisa
2. Râul Siret la staţia hidrometrică Siret D.A. Siret
3. Râul Prut la staţia hidrometrică Oroftiana D.A. Prut
4. Fluviul Dunărea în secţiunea Mm-54 D.A. Dobrogea-Litoral
5. Braţul Chilia în secţiunea Ceatal-Ismail-km 115 D.A. Dobrogea-Litoral
6. Braţul Chilia în secţiunea Periprava-km 20 D.A. Dobrogea-Litoral


    Nota: Măsurătorile vor fi planificate şi efectuate de comun acord de către unităţile competente.


    ANEXA 8

            INSTITUŢIILE CARE COLABOREAZĂ LA APLICAREA REGULAMENTULUI
       PENTRU SCHIMBUL DE DATE METEOROLOGICE ŞI HIDROLOGICE ÎNTRE ROMÂNIA
                ŞI HIDROLOGICE ÎNTRE ROMÂNIA ŞI UCRAINA

    Pe teritoriul României:

 1. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    BUCUREŞTI - 70106, B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5,
    Direcţia Generală a Apelor
    tel/fax: +40-1-4102032
    Email:mara@mappm.ro

 2. Compania Naţională "Apele române" S.A.
    BUCUREŞTI, Str.Edgar Quinet nr.6, sector 1,
    Tel.+40-1-3151301 sau 40-1-3125468, Cooperare Internaţională
    şi Ape de Frontiera
    Fax.+40-1-3103526 sau 40-1-3151301,
    Email:beatrice@ape.rowater.ro

 3. Compania Naţională "INMHGA" SA
    Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr.97, Sector 1
    Cod 71552, Bucureşti, România
    tel.+40-1-2303116
    fax.+40-1-2303143
    email: relaţii@meteo.inmh.ro

 4. Direcţia apelor Someş - Tisa
    CLUJ-NAPOCA, cod 3400, Str.Vânătorului nr.17,
    telefon+40-64-433028, mobil dispecerat 094-784802,
    fax:+40-64-433026,
    email: apero@mail.dntcj.ro
           ────────────────────
 5. Sistemul de Gospodărire a Apelor MARAMUREŞ
    Str. Hortensiei nr.2, Baia Mare, cod 4800, judeţul Maramureş,
    Telefon:+40-62-225044, mobil director 094-514669,
    Fax: +40-62-226266.
    email: sgamm@sintec.ro
           ────────────────
 6. Sistemul de Gospodărire a Apelor SATU MARE,
    Str. Mircea cel Bătrân nr.8/A, Satu Mare, judeţul Saru Mare,
    tel. +40-61-737674 mobil director 094-514502, fax +40-61-768302
    email: aperomsm@datec.ro
           ──────────────────
 7. Direcţia Apelor PRUT
    IAŞI, Str. Vascauteanu nr.10, cod 6600, Iaşi, Jud. Iaşi,
    Telefon:+40-32-218192, mobil director 094-779201,
    fax +40-32-213884,
    e-mail arra@dntis.mail.ro

    Pe teritoriul Ucrainei:

 1. Departamentul serviciului hidrometeorologic şi de monitoring
    (Coordonarea generală a lucrărilor)
    01601 Kiev
    str. Zolotovorotscaea nr. 6
    Tel/fax+380 44-235-61-38

 2. Centrul hidrometrologic al Ucrainei
    (Coordonarea lucrărilor privind schimbul operativ de date)
    01601 Kiev
    str. Zolotovorotscaea nr. 6
    Tel/fax:+380 44-229-10-80, 224-05-28
    e-mail: bojko@ukrweather.kiev.ua
            ────────────────────────
    e-mail: kulibida@ukrweather.kiev.ua
            ────────────────────────────

 3. Centrul hidrometeorologic regional Zacarpatia
    (Aplicarea regulamentului pe bazinul Tisa)
    8800 Ujgorod
    str. Slaveanscaea naberejnaea nr. 5
    Tel/fax +380 3122-1-27-66, 1-71-23

 4. Centrul hidrometeorologic regional Cernăuţi
    (Aplicarea regulamentului pe bazinele râurilor Prut şi Siret)
    58000 Cernăuţi
    str. Bethoven nr.3
    Tel/fax +380 3722-2-69-39,2-62-30

 5. Observatorul hidrometeorologic Dunarean
    (Aplicarea regulamentului pe fluviul Dunărea)
    68600 Ismail
    str. Gheroev Stalingrada nr. 36
    Tel/fax +380 4841-2-54-49, 2-46-36

 6. Direcţia Regionala de Îmbunătăţiri Funciare şi Gospodărire a
    Apelor Zacarpatia
    8800 Ujgorod
    str. Zagorskaia nr. 61-a
    Tel. 380-3122-3-13-34 în timpul zilei de lucru;
    380-3122-3-12-81 după program;
    380-3122-31-13-61 şef de gospodărire teritorială a apelor;
    380-3122-3-20-66 centrul hidrometric.
    Fax 380-3122-3-13-34

 8. Sistemul de Gospodărire a Apelor BOTOŞANI
    Str. Nicolae Iorga nr. 23, 6800, Botoşani, judeţul Botoşani,
    Tel.+40-31-584064, Fax+40-31-584065

 9. Direcţia Apelor SIRET
    Str. Cuza Voda, nr. 1, cod 5500, Bacău, Judeţul Bacău
    Tel. +40-34-141646, +40-34-115466, Fax +40-34-110050
    e-mail: dispecerat@apesiret.ro
            ──────────────────────

10. Sistemul de Gospodărie a Apelor SUCEAVA
    Str. Universităţii nr. 48, cod. 5800, Suceava, judeţul Suceava
    Tel. +40-30-213136, Fax+40-30-523467

11. Sistemul de Gospodărire a Apelor SIRET
    Str. Alexandru cel Bun nr. 61, Siret, judeţul Suceava,
    Tel.+40-30-280736, Fax+40-30-281318

12. Nodul Hidrotehnic STANCA COSTEŞTI
    NH Stanca, sat Stanca, Com. Ştefăneşti, judeţul Botoşani
    Tel.+40-31-564247, Fax+40-31-564321

13. Direcţia Apelor DOBROGEA-LITORAL
    Str. Mircea cel Bătrân nr. 127, 8700, Constanţa, jud. Constanţa
    Tel.+40-41-673036, +40-41-673026, Fax+40-41-673025

14. Sistemul de Gospodărire a Apelor TULCEA
    Str. Alex. Ciucureanu nr. 3 cod. 8800 Tulcea jud. Tulcea
    Tel.+40-40-517439, +40-40-517445, Fax+40-40-514145


    ANEXA 10
    la Protocolul celei de a II a Sesiune a Împuterniciţilor


                                   REGULAMENT
                     privind modul de evaluare a calităţii
                              apelor de frontieră

    ART. 1
    Temeiul legal
    Prezentul Regulament privind modul de evaluare a calităţii apelor de frontieră se bazează pe prevederile art. 6 şi 7 din Acordul între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi, la 30 septembrie 1997 (denumit în continuare Acord), precum şi ale Convenţiei privind protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea adoptată la 14 iunie 1994, la Sofia şi Convenţia privind utilizarea şi protecţia cursurilor de apa transfrontiere şi a lacurilor internaţionale adoptată la Helsinki, 1992
    ART. 2
    Programul de efectuare a observaţiilor sistematice asupra calităţii apelor de frontieră
    2.1. Scopul programului îl constituie stabilirea regulilor principale privind evaluarea calităţii apelor de frontieră Tisa, Siret, Prut şi Dunăre în vederea obţinerii de date comparabile şi pe baza lor să se aprecieze în comun calitatea apelor de frontieră şi tendinţele de modificare a acesteia.
    2.2. Instituţiile competente pentru efectuarea observaţiilor asupra calităţii apelor de frontieră şi pentru asigurarea schimbului de informaţii în legătura cu aceasta sunt indicate în Anexa 1.
    2.3. Amplasarea secţiunilor de observare, numărul punctelor şi frecventa prelevării probelor sunt prevăzute în Anexa 2. Prelevarea probelor se face simultan sau în comun de către instituţiile competente ale Părţilor.
    2.4. Indicatorii de calitate a apelor asupra cărora se efectuează observaţii pe fiecare curs de apă sunt prevăzuţi în Anexa 3. Aprecierea calităţii apelor se face pe baza categoriilor de calitate stabilite de Comunitatea Europeană şi sunt prevăzute în Anexa 4.
    În cazul unor diferenţe mari ale rezultatelor analizelor, la propunerea grupei de lucru pentru calitatea apelor de frontieră, se vor preleva probe în comun şi se vor efectua analize paralele în laboratoarele Părţilor.
    ART. 3
    Metode de apreciere a rezultatelor observaţiilor sistematice asupra calităţii apelor de frontieră
    3.1. Analizele indicatorilor fizico-chimici, biologici şi radioactivi ai apelor, prevăzuţi în Anexa 3, se realizează conform metodelor prevăzute în Anexa 5.
    3.2. Rezultatele analizelor efectuate se înscriu în buletine tip al căror model este prezentat în Anexa 6.
    3.3. Pentru râurile Tisa, Siret şi Prut, reprezentanţii instituţiilor competente ale unei Părţi vor transmite buletinele de analiza lunare reprezentanţilor instituţiilor competente ale celeilalte Părţi, până la 30 ale lunii următoare, iar pentru fluviul Dunărea buletinele de analiza lunare se transmit trimestrial.
    În cazul prelevării comune a probelor, reprezentanţii instituţiilor competente vor face schimbul buletinelor de analiza efectuate anterior.
    3.4. Pentru evaluarea calităţii apelor de frontieră instituţiile competente ale fiecărei Părţi, pe baza materialelor proprii şi a celor primite, vor întocmi o informare conform celor prevăzute în anexa 7, care va trebui analizata la întâlnirile anuale ale grupelor de lucru, ce vor avea loc alternativ pe teritoriul fiecărui stat. Informările anuale se examinează, în prealabil, în cadrul unor întâlniri operative, care se vor organiza câte o zi pe fiecare din teritoriile statelor Părţilor, de către instituţiile competente.
    ART. 4
    Dispoziţii finale
    4.1. Prezentul Regulament va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care Părţile se informează asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare intrării în vigoare a Protocolului sesiunii Împuterniciţilor.
    4.2. Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat prin hotărârea Împuterniciţilor. Modificările şi completările Regulamentului vor intra în vigoare conform alineatului precedent.
    4.3. Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

                             *
                            * *

    Semnat la Odesa, la 21 decembrie 2000, în doua exemplare originale, fiecare în limbile româna şi rusa, ambele texte fiind egal autentice.

            Împuternicitul Împuternicitul
         Guvernului României Guvernului Ucrainei    ANEXA 1

                               Lista instituţiilor
                   competente pentru efectuarea observaţiilor
                 asupra calităţii apelor de frontieră şi pentru
                      asigurarea schimbului de informaţii

    1. Instituţii competente din România

    pentru râul Tisa
           ──────────
 1. Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureş (ing.Szekely Iuliu)
    Str. Hortensiei nr.2, 4800 Baia Mare
    Tel: 062-225044,224104,223977
    Fax: 062-226266

    pentru râul Siret
           ──────────
 2. Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava (Ing. Foit Octavian)
    str. Universităţii nr.48, 5800 Suceava
    Tel: 030-213136,221045,216835
    Fax: 030-523467

    pentru râul Prut
           ──────────
 3. Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoşani (ing.Cercel Vasile)
    str. N.Iorga nr. 23,6800 Botoşani
    Tel: 031-584064
    Fax: 031-584065

    pentru fluviul Dunărea
           ────────────────
 4. Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea (ing.Lefter Constantin)
    str. Alex. Ciucurencu nr. 3, 8800 Tulcea
    Tel: 040-517439,040-517445
    Fax: 040-514145

 5. Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Ingineria
    Mediului (ICIM)
    Splaiul Independentei 294
    Bucureşti.

    2. Instituţii competente pentru Ucraina

 1. Inspecţia Ecologica, Ministerul de Ecologie şi Resurse Naturale
    04050 Ucraina, KIEV
    str. Turghenievskaea 82 A
    Tel:(380 44)244-5472
    Tel/fax:(380 44)211-3093,(380 44)246-8409

    pentru râul Tisa
           ──────────
 2. Direcţia de Stat pentru Protecţia Ecologica reg. Transcarpatica
    8801 oraş Ujgorod, str. Svabskaea nr.14
    Negrea Ivan Petrovici-şef
    Baghin Vasilii Stefanovici-locţiitor şef
    Tel:(380-3122)1-6701,(380-3122)1-6538
    Fax:(380-3122)1-3104,(380-3122)1-4270

    pentru râul Siret şi Prut
           ──────────────────
 3. Direcţia de Stat pentru Protecţia Ecologica, reg. Cernăuţi
    58000 oraş Cernăuţi
    str. Mitkevicea 5
    Tel:(380 37722)22-2223;(380 3722)55-1806

    pentru fluviul Dunărea
           ────────────────
 4. Direcţia de Canale, Construcţii de Apărare şi Rezervoare de Apa
    Dunareana
    Or. Ismail str. Bolgradscoe şase 27a
    Tel:(380-4841)2-56-98
    Fax:(380-4841)2-34-72

 5. Direcţia de Stat pentru Protecţia Ecologica
    Or. Odesa strada Canatnaea nr.83
    Tel:(380 482)25-13-22
    Fax:(380 482)22-30-71    ANEXA 2

    SECŢIUNILE, PUNCTELE DE PRELEVARE A PROBELOR ŞI FRECVENŢA PRELEVĂRILOR
┌──┬─────────┬─────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┐
│Nr│Denumirea│ Localizarea secţiunii │Nr. prele-│Frecventa/luna în care │
│c │raului ├──────────┬──────────────────┤varilor la│se face prelevarea │
│r │ │ Distanta │Precizarea locului│fiecare │ │
│t │ │ de la │de prelevare │secţiune │ │
│ │ │confluenta│ │ │ │
│ │ │ - km - │ │ │ │
├──┼─────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│1 │Tisa │898 │aval confluenta │ │ │
│ │ │ │V.Vifeului │1 │12 ori pe an │
├──┼─────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│2 │Tisa │838 │100 m aval de │ │ │
│ │ │ │podul de sosea │ │ │
│ │ │ │Teceul Mic-Teacev │1 │12 ori pe an │
├──┼─────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│3 │Siret │ │Vad Siret- secti- │ │ │
│ │ │ │unea de graniţa │1 │12 ori pe an │
├──┼─────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│4 │Prut │ │Oroftiana- │ │ │
│ │ │ │Tarasovti │3 │12 ori pe an │
├──┼─────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│5 │Dunăre │166 │amonte Reni │3 │12 ori pe an │
├──┼─────────┼──────────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│6 │Dunăre │18 │Valkov - Periprava│3 │12 ori pe an │
└──┴─────────┴──────────┴──────────────────┴──────────┴────────────────────────┘
    Nota: Datele concrete ale prelevării probelor se convin de către
          instituţiile competente prevăzute în anexa 1


    ANEXA 3

                    Lista indicatorilor măsuraţi de calitate
                 a apei şi limitele admise ale concentraţiilor
                  pentru clasificarea pe categorii de calitate

    Curs de apa
    Secţiunea de prelevare
    Anul
┌──────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Indicatori de calitate│Unitatea de│ Valori admise pe categorii de calitate │
│ a apei │ măsura ├────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│ │ │ I │ II │ III │ IV │ V │
├──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│Indicatori fizico-chimici generali │
├──────────────────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│Temperatura │grade C │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│pH │unităţi pH │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Oxigen dizolvat │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Saturaţia de oxigen │% │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Conductivitate │muS/cm │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Reziduu fix │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Suspensii │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Duritate │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Fier total │ │ │ │ │ │ │
│(Fe^2- +Fe^3+) │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Mangan (Mn) │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Amoniu [NH(4)^-] │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Azotaţi[NO(2)^-] │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Azotaţi[NO(3)^-] │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Azot total │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Fosfati [PO(4)^3-] │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Fosfor (P) │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│Indicatori generali substanţe organice oxidabile │
├──────────────────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│CCOMn[KmnO(4)] │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│CCOCr [K(2)Cr(2)O(7)] │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│CBO(5) │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Azot organic │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│Indicatori chimici toxici anorganici │
├──────────────────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│Mercur (Hg) │mug/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Cadmiu (Cd) │mug/l │ │ │ │ │ │
│──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Plumb (Pb) │mug/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Cupru (Cu) │mu/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Crom [Cr^6+] │mug/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Zinc (Zn) │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Cianuri (CN) │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│Indicatori chimici organici │
├──────────────────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│Detergenţi │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Fenoli │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Produse petroliere │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│Analize biologice şi bacteriologice │
├──────────────────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│Saprobitate │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Clorifila a │mug/mc │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Coliformi totali │nr/ml │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│Indicatori radioactivi │
├──────────────────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│Activitate globală â │Bq/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Cesiu 137 (Cs) │Bq/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Strontiu 90(Sr) │Bq/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Tritiu [H(3)] │Bq/l │ │ │ │ │ │
└──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘
  Nota:
  1 La completarea anexei 6 se vor consemna valorile cu precizia
    corespunzătoare numărului de zecimale din anexa 4
  2 Încadrarea valorilor situate între categoriile de calitate, se va face
    la categoria superioară    ANEXA 4

                     Limitele de clasificare a categoriilor
                               de calitate a apei

    Cursul de apa
    Secţiunea de prelevare
    Anul
┌──────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Indicatori de calitate│Unitatea de│ Valori admise pe categorii de calitate │
│ a apei │ măsura ├────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│ │ │ I │ II │ III │ IV │ V │
├──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│Indicatori fizico-chimici generali │
├──────────────────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│Temperatura │grade C │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│pH │unităţi pH │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Oxigen dizolvat │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Saturaţia de oxigen │% │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Conductivitate │muS/cm │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Reziduu fix │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Suspensii │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Duritate │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Fier total │ │ │ │ │ │ │
│(Fe^2- +Fe^3+) │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Mangan (Mn) │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Amoniu [NH(4)^-] │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Azotaţi[NO(2)^-] │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Azotaţi[NO(3)^-] │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Azot total │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Fosfati [PO(4)^3-] │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Fosfor (P) │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│Indicatori generali substanţe organice oxidabile │
├──────────────────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│CCOMn[KmnO(4)] │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│CCOCr [K(2)Cr(2)O(7)] │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│CBO(5) │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Azot organic │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│Indicatori chimici toxici anorganici │
├──────────────────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│Mercur (Hg) │mug/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Cadmiu (Cd) │mug/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Plumb (Pb) │mug/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Cupru (Cu) │mug/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Crom [Cr^6+] │mug/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Zinc (Zn) │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Cianuri (CN) │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│Indicatori chimici organici │
├──────────────────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│Detergenţi │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Fenoli │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Produse petroliere │mg/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│Analize biologice şi bacteriologice │
├──────────────────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│Saprobitate │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Clorifila a │mug/mc │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Coliformi totali │nr/ml │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┤
│Indicatori radioactivi │
├──────────────────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│Activitate globală │Bq/l │ │ │ │ │ │
│beta │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Cesiu 137 (Cs) │Bq/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Strontiu 90(Sr) │Bq/l │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Tritiu [H(3)] │Bq/l │ │ │ │ │ │
└──────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘    ANEXA 5


        METODELE DE APRECIERE ŞI DE ANALIZA CALITĂŢII APELOR

    Debitul(O)
    ──────────
    În scopul aprecierii debitelor în perioada de prelevare a probelor se vor folosi datele, care se vor trece în buletine, de la Serviciul/postul hidrologic corespunzător secţiunilor, sau în cazul lipsei lui de la cel mai apropiat post hidrometric.
    1. Temperatura aerului-apei (Ta-Tw)
    ────────────────────────────────────
    Determinarea se face în momentul prelevării cu precizia de 0,5 grade C pentru aer şi 0,1 grade C pentru apa.

    2. Suspensii totale (MTS)
    ──────────────────────────
    Gravimetric, după filtre şi uscare la temperatura de 105 grade C.

    3. Concentraţia ionilor de hidrogen (pH)
    ────────────────────────────────────────
    Determinarea se efectuează cu aparat special pe loc.

    4. INDICATORII REGIMULUI DE OXIGEN
    ──────────────────────────────────
    4.1. Oxigenul dizolvat[DO(2)]
    ──────────────────────────────
    Metoda Winkler modificată, cu azida de sodiu, la locul prelevării. Exprimarea rezultatelor se da în mg/O(2)/l şi în procente (%) de saturaţie.

    4.2. Consumul chimic de oxigen (CCO-Mn)
    ────────────────────────────────────────
    Prin metoda cu soluţie de KMnO(4)

    4.3. Consumul chimic de oxigen (CCO-Cr)
    ────────────────────────────────────────
    Cu soluţie de K(2)Cr(2)O(7).

    4.4. Consumul biochimic de oxigen la 5 zile [BOD(5)] cu proba martor
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Cu ajutorul metodei standardizate

    5. INDICATORII DE MINERALIZARE
    ───────────────────────────────
    5.1. Conductibilitatea la 20 grade C.
    ────────────────────────────────
    Determinarea se efectuează în situ cu un aparat special pe loc.

    5.2. Reziduu fix (TDS)
    ──────────────────────
    a) Se foloseşte valoarea obţinută conductometric în corecţia pentru temperatura la 20 grade C şi pentru factorul de conversie în mg/l.
    F = 0,64 TDS mg/l = mu s x fT grade C x 0,64
    b) Gravimetric la 105 grade C

    5.3. Alcalinitate (ALK)
    ─────────────────────────
    Titrimetric (volumetric) cu metil orange.

    5.4. Duritatea (Hard) în grade germane
    ───────────────────────────────────────
    Complexometric EDTA

    5.5. Cloruri (Cr)
    ────────────────
    Metoda Mohr [cu AgNO(3)]

    6. ELEMENTE BIOGENE
    ───────────────────
    6.1. Amoniu [NH(4)^+] Prin metoda colorimetrica cu reactiv Nessler.

    6.2. Azotiti [NO(2)^-]
    ────────────────────
    Măsurarea spectrofotometrica a intensităţii coloratiei formată prin reacţie cu acid sulfuric + alpha-naftilamina, la lungimea de unda (lamda)= 520.

    6.3. Azotaţi[NO(3)^-]
    ───────────────────
    a) Salicilat de sodiu, (lamda)= 450
    b) Prin reducere la NO(2) apoi conform punctului 6.2.

    6.4. Fosfati [PO(4)^3-]
    ────────────────────────
    Fotometric cu Molibdat de amoniu + tratat de stibiu şi potasiu, reducere cu acid ascorbic.
    (lamda)=650

    6.5. Fosfor total(P)
    ─────────────────────
    Oxidare umeda cu sare de persulfat, apoi ca la punctul 6.4.

    7.INDICATORI SPECIFICI
    ────────────────────────
    7.1. Fenoli (fen)
    ──────────────────
    Prin distilare, reacţia cu 4 amino-antipirina şi extracţie cu cloroform, prin metoda spectrofotometrica, (lamda) =460.

    7.2. Detergenţi anion activi (ANA-det)
    ────────────────────────────────────────
    Determinarea se face colorimetric prin metoda cu albastru de metilen,(lamda)=650.

    7.3. Produse petroliere (Oil)
    ──────────────────────────────
    Metoda spectrofotometrica în infraroşu sau ultraviolete ori gravimetric.

    7.4. METALE GRELE
    ──────────────────
    Prin absorbţie atomică determinare în apa filtrata sau metoda spectrofotometrică

    7.4.1. Fier(Fe)
    ────────────────

    7.4.2. Zinc (Zn)
    ────────────────

    7.4.3. Cupru (Cu)
    ──────────────────

    7.5. Pesticide - Cromatograf
    ──────────────

    8. Gradul de saprobitate şi zona de saprobitate
    ────────────────────────────────────────────────
    Se determina pe baza numărului de organisme, pentru secţiunea examinata, prin metodele de determinare a stării de curăţenie relativă (Metoda Knopp), corelată cu zona saproba, folosindu-se indicatorii biologici de saprobitate.

    9. RADIOACTIVITATE
    ────────────────────
    Prin metoda radiometrica
    Determinările privind:
    - suspensii totale (2), conductibilitate (5.1.) şi reziduu fix (5.2.) se înscriu fără zecimale.
    - temperatura aer/apa (1), pH(3), oxigenul dizolvat(4.1.), CCO-Mn(4.2.), CCO-Cr(4.3.), CBO(5)[4.4.], alcalinitate(5.3.), duritatea(5.4.), cloruri(5.5.) se înscriu cu o zecimala.
    - amoniu(6.1.), azotiti(6.2.), azotaţi(6.3.0.), fosfati(6.4.), fosfor total(6.5.), fenoli(7.1.), detergenţi aminoactivi(7.2.), produse petroliere(7.3.) se înscriu cu trei zecimale.
    - radioactivitatea în Bq/l sau pCi/l/.


    ANEXA 6

    BULETIN DE ANALIZA
    A CALITĂŢII APEI RÂULUI ..........

    SECŢIUNEA DE CONTROL ________________________________
    ŢARA ________________________________________________
    DATA PRELEVĂRII PROBEI ______________________________
    DEBITUL _____________________________________________
    NEBULOZITATEA ____________ timp ploios ______________


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
 NR. INDICATORUL DE CALITATE U/M MAL STG. MIJLOC MAL DR.
══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
  0 1 2 3 4 5
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 INDICATORI FIZICO-CHIMICI
 ──────────────────────────
 1. Debit mc/s ──────────────────────
 2. Temperatura aer/apa grade C ──────────────────────
 3. Miros ──────────────────────
 4. Culoare ──────────────────────
 5. Concentraţia ionilor de hidrogen pH ──────────────────────
 6. INDICATORII REGIMULUI DE OXIGEN
 ───────────────────────────────────
 6.1. Oxigen dizolvat [DO(2)] mg/l ──────────────────────
 6.2. Saturaţia de oxigen % ──────────────────────
 6.3. CBO5 mg/l ──────────────────────
 6.4. CCO(KMnO4)-(COD-Mn) mg/l ──────────────────────
 6.5. CCO(K2Cr2O7)-(COD-Cr) mg/l ──────────────────────
 7. INDICATORII DE MINERALIZARE
 ───────────────────────────────
 7.1. Suspensii totale (MTS) mg/l ──────────────────────
 7.2. Reziduu fix(TDS) mg/l ──────────────────────
 7.3. Duritate totală (Hard)(CaO) ──────────────────────
 7.4. Cloruri mg/l ──────────────────────
 7.5. Sulfaţi mg/l ──────────────────────
 7.6. Calciu mg/l ──────────────────────
 7.7. Magneziu mg/l ──────────────────────
 7.8. Sodiu mg/l ──────────────────────
 7.9. Potasiu mg/l ──────────────────────
 7.10 Bicarbonaţi mmol/l ──────────────────────
 8. ELEMENTE BIOGENE
 ────────────────────
 8.1. Amoniu(N-NH4) mg/l ──────────────────────
 8.2. Azotaţi(N-NO2) mg/l ──────────────────────
 8.3. Azotaţi(N-NO3) mg/l ──────────────────────
 8.4. Fosfati(P-PO4) mg/l ──────────────────────
 8.5. Fosfor total(P) mg/l ──────────────────────
 9. INDICATORI SPECIFICI DE POLUARE
 ──────────────────────────────────
 9.1. Fier total (Fe) mg/l ──────────────────────
 9.2. Mangan(Mn) mg/l ──────────────────────
 9.3. Cadmiu(Cd) mg/l ──────────────────────
 9.4. Nichel(Ni) mg/l ──────────────────────
 9.5. Crom(Cr^6+) mg/l ──────────────────────
 9.6. Cupru(Cu) mg/l ──────────────────────
 9.7. Plumb(Pb) mg/l ──────────────────────
 9.8. Zinc(Zn) mg/l ──────────────────────
 9.9. Detergenţi anionactivi(ANA det) mg/l ──────────────────────
 9.10 Cianuri(CN) mg/l ──────────────────────
 9.11 Fenoli(fen) mg/l ──────────────────────
 9.12 Produse petroliere(Oil) mg/l ──────────────────────
 9.13 Pesticide organoclorurate mg/l ──────────────────────
 10. INDICATORI BIOLOGICI
 ────────────────────────
 10.1 Saprobitate:
    - Grad de saprobitate
      (grad de curăţenie C %) C % ──────────────────────
    - Zona de saprobitate Zs ──────────────────────
 11. INDICATORI BACTERIOLOGICI
 ──────────────────────────────
 11.1 Bacterii coliforme totale nr.coli/dmc ──────────────────────
 11.2 Germeni totali nr.germ/dmc ──────────────────────
 13. RADIOACTIVITATE
 ────────────────────
 13.1. Activitatea beta globală Bq/dmc ──────────────────────

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

          OBSERVAŢII:
          ────────────

      PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR ŞEF LABORATOR,
                                                 (Nume şi adresa)    ANEXA 7

                                   INFORMARE
            privind calitatea apei râului ...... în perioada ......
                              în secţiunea .......

    I. Date generale
    ─────────────────
    (Date privind prelevările de probe, numărul analizelor efectuate şi altele)

    II. Caracteristicile calităţii apei*)
    ────────────────────────────────────
    a) din punct de vedere al regimului de oxigen;
    b) din punct de vedere al mineralizării;
    c) din punct de vedere al nutrientilor;
    d) din punct de vedere al substanţelor toxice specifice(metale grele, etc);
    e) din punct de vedere biologic şi bacteriologic;
    f) din punct de vedere al radioactivităţii apei.

    III. Modificarea calităţii apei în perioada .....................
    ──────────────────────────────────────────

    IV. Situaţii deosebite ale calităţii apelor în perioada ....................
    ──────────────────────────────────────────────────────
    (se vor menţiona în caz de necesitate, pe baza analizelor efectuate,
situaţiile deosebite pentru calitatea apelor).

    V. Propuneri
    ────────────

──────────
    *) Se dau date medii din perioada examinata.
──────────

    Nota: Buletinele de analiza (anexa 5) se anexează la informare.


    ANEXA 11
    la PROTOCOLUL celei de a II-a Sesiuni a Împuterniciţilor

                              REGULAMENT
                 privind procedura de urmat în cazul poluărilor
                 accidentale periculoase ce nu se mai pot evita
                             pe apele de frontieră

    ART. 1
    Temeiul legal
    Temeiul legal al Regulamentului îl constituie prevederile art.6 al Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la 30 septembrie 1997, la Galaţi.
    ART. 2
    Definiţia poluării accidentale periculoase
    2.1. Prin poluare accidentală periculoasa care nu se mai poate evita pe apele de frontieră denumita în continuare poluare accidentală, se înţelege acea poluare care produce direct sau indirect alterarea bruscă a calităţii apelor ca urmare a unor accidente, avarii, neglijenţe sau a unor calamitaţi naturale, în urma cărora apa devine improprie folosirii de către utilizatori şi conduce la dezechilibre grave ale ecosistemelor acvatice.
    2.2. În sensul aplicării prezentului Regulament, prin poluare accidentală periculoasa care nu se mai poate evita se înţelege acea înrăutăţire bruscă a calităţii apei în secţiunea de frontieră care se caracterizează prin modificarea valorilor stabilite de comun acord ale indicatorilor de calitate a apelor care se examinează, conform Anexei 1.
    Criteriile pentru fixarea valorii indicatorilor de calitate, de la care se declanşează alerta sunt următoarele:
    a) indicatorii de calitate luaţi în consideraţie la declanşarea alertei pentru situaţii de poluare accidentală trebuie să fie reprezentativi în raport cu pericolul pe care o asemenea situaţie o poate genera ecosistemului acvatic;
    b) sistemul de indicatori de calitate trebuie să fie atât de simplu încât folosirea acestuia să nu întârzie declanşarea alertei;
    c) indicatorii de calitate care se înrăutăţesc, accidental în apele râurilor şi a afluenţilor acestora ca urmare a unor accidente, acţiuni ilicite sau lucrări prost executate;
    d) valorile indicatorilor de calitate de referinţa de la care se analizează declanşarea alertei pentru situaţie de poluare accidentală trebuie să aibă în vedere:
    - limitele de calitate a apei brute convenite de ambele Părţi, în conformitate cu normele în domeniu;
    - valorile medii ale concentraţiilor indicatorilor de calitate determinate în secţiunile de frontieră ale râurilor.
    ART. 3
    Măsuri în cazul poluărilor accidentale
    3.1. În cazul poluărilor accidentale, ambele Părţi vor lua următoarele măsuri:
    3.1.1. Conducătorii organelor teritoriale sau reprezentanţii lor vor lua contact unii cu alţii pentru adoptarea măsurilor de lichidare a poluării accidentale pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie. Lista instituţiilor competente pentru efectuarea schimbului de date, este prezentată în Anexa 2.
    3.1.2. În cazul producerii poluării accidentale pe teritoriul statului uneia dintre Părţi, de unde poate trece pe teritoriul statului celeilalte Părţi, organul teritorial al statului acestei Părţi este obligat să anunţe imediat, prin orice mijloace de comunicaţie accesibile, organului teritorial al celeilalte Părţi. Organele teritoriale se vor informa asupra fenomenului pe toată durata desfăşurării acestuia. Conţinutul informării este prezentat în Anexa 3.
    3.1.3. Periodicitatea înştiinţărilor legate de lichidarea urmărilor poluărilor accidentale se stabileşte de către Părţile colaboratoare în fiecare caz, separat, în funcţie de tipul şi dimensiunea poluării.
    3.1.4. Dacă este necesar, Părţile vor asigura condiţiile de libera trecere a frontierei.
    3.2. În caz de necesitate, la cererea oricărei Părţi, se vor putea efectua în comun, în cel mai scurt timp posibil, dar cel mai mult în decursul a 24h, prelevări de probe de apa şi analize extraordinare a calităţii lor, în conformitate cu metodologia privind urmărirea calităţii apelor de frontieră, care formează sau intersectează frontiera româno-ucrainiană.
    3.3. La cererea uneia dintre Părţi, se organizează întâlniri ale reprezentanţilor instituţiilor abilitare pentru efectuarea schimbului de informaţii în legătura cu măsurile întreprinse şi preconizate pentru înlăturarea cauzelor sau a efectelor poluării accidentale periculoase.
    3.4. În cazul producerii unei poluări accidentale transfrontiere sau existenţei unui pericol de apariţie a acesteia, la cererea uneia din Părţi, cealaltă parte va participa la restabilirea situaţiei iniţiale sau la înlăturarea pericolului respectiv.
    3.5. Lista orientativă a substanţelor periculoase din surse punctiforme şi surse difuze de poluare de pe teritoriile ambelor state cu efect transfrontalier se prezintă în anexa.
    ART. 4
    Dispoziţii finale
    4.1. Prezentul Regulament va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care Părţile se informează asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare intrării în vigoare a Protocolului sesiunii Împuterniciţilor.
    4.2. Prezentul Regulament poate fi modificat şi complectat prin hotărârea Împuterniciţilor. Modificările şi completările Regulamentului şi vor intra în vigoare conform alineatului precedent.
    4.3. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

    Semnat la Odesa, la 20 decembrie 2000, în doua exemplare originale, fiecare în limbile româna şi rusa, ambele texte fiind egal autentice.

               Împuternicitul Împuternicitul
             Guvernului României Guvernului Ucrainei    ANEXA 1

            Valorile indicatorilor de calitate în secţiunea de frontieră,
        a căror depăşiri conduc la poluări accidentale periculoase
┌──────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┐
│Indicatori de calitate a apei │ Unitatea de măsura │ Valori │
├──────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┤
│ Indicatori fizico-chimici generali │
├──────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┤
│Temperatura │grade C │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│pH │unităţi pH │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Oxigen dizolvat │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Saturaţia de oxigen │% │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Conductivitate │muS/cm │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Reziduu fix │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Suspensii │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Duritate │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Fier total [Fe^2- +Fe^3+] │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Mangan (Mn) │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Amoniu [NH(4)^+] │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Azotaţi [NO(2)^-] │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Azotaţi [NO(3)^-] │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Azot total │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Fosfati [PO(4)^3-] │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Fosfor (P) │mg/l │ │
├──────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┤
│ Indicatori generali substanţe organice oxidabile │
├──────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┤
│CCOMn[KMnO(4)] │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│CCOCr [K(2)Cr(2)O(7)] │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│CBO(5) │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Azot organic │mg/l │ │
├──────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┤
│ Indicatori chimici toxici anorganici │
├──────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┤
│Mercur (Hg) │mug/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Cadmiu (Cd) │mug/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Plumb (Pb) │mug/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Cupru (Cu) │mug/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Crom [Cr^6+] │mug/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Zinc (Zn) │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Cianuri (CN) │mg/l │ │
├──────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┤
│ Indicatori chimici organici │
├──────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┤
│Detergenţi │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Fenoli │mg/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Produse petroliere │mg/l │ │
├──────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┤
│ Analize biologice şi bacteriologice │
├──────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┤
│Saprobitate │ │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Clorifila a │mug/mc │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Coliformi totali │nr/ml │ │
├──────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┤
│ Indicatori radioactivi │
├──────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┤
│Activitatea globală â │Bq/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Cesiu 137 (Cs) │Bq/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Strontiu 90 (Sr) │Bq/l │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┤
│Tritiu [H(3)] │Bq/l │ │
└──────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┘    ANEXA 2

                              Lista instituţiilor
                    competente pentru efectuarea schimbului
                de informaţii referitoare la poluări accidentale
               a cursurilor de apa ce formează sau traversecteaza
                      frontiera de stat româno-ucraineana.

    I. Instituţii competente din România

    pentru râul Tisa
    ────────────────
 1. Sistemul de Gospodărirea Apelor Maramureş (ing. Szekely Iuliu)
    aleea Hortensiei nr. 2, 4800 Baia Mare
    Tel:062-225044, 224104, 223977
    Fax:062-226266

    pentru râul Siret
    ──────────────────
 2. Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava (Ing. Foit Octavian)
    str. Universităţii nr. 48, 5800 Suceava
    Tel:030-213136, 030-221045, 030-216835
    Fax:030-523467

    pentru râul Prut
    ────────────────
 3. Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoşani (ing. Cercel Vasile)
    str. N.Iorga nr. 23, 6800 Botoşani
    Tel:031-584064
    Fax:031-584065

    pentru fluviul Dunărea
    ──────────────────────
 4. Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea(ing.Lefter Constantin)
    str. Alex. Ciucurencu nr. 3, 8800 Tulcea
    Tel:040-517439, 040-517445
    Fax:040-514145

    II Instituţii competente din Ucraina

    pentru râul Tisa
    ────────────────
 1. Direcţia de Apărare Civilă şi Situaţii Extraordinare- regiunea
    Transcarpatia
    Goncearco Alexandr Sergheevici-şef
    Oraş Ujgorod str. Volosina 37
    Tel.03122+3-30-13
    Fax:3-63-12

    pentru râurile Siret şi Prut
    ────────────────────────────
 2. Direcţia de Apărare Civilă şi Situaţii Extraordinare - Regiunea
    Cernăuţi
    Skibitkii Vatlav Stanislavovici-şef
    Oraş Cernăuţi str. Ceapaev nr.37
    Tel:380+3-41-73; 2-30-65

    pentru fluviul Dunărea
    ──────────────────────
 3. Direcţia de Apărare Civilă şi Situaţii Extraordinare-Regiunea
    Odesa
    Grigoriev Oleg Grigorievici-şef
    Oraş Ismail str.Kalinina nr. 38
    Tel:380+481-2-53-03
    Fax:380+481-2-56-72    ANEXA 3

    Formular standard pentru transmiterea mesajelor

    Numele incidentului ...........

    S.O.S. (Râul ......) - S.O.S. (Râul ..............)
         EXTREMA URGENTA - EXTREMA URGENTA
              AVERTIZARE - AVERTIZARE
                        SAU
               INFORMARE - INFORMARE

    (A) ALFA +A1 Unitatea care transmite informaţia ...............
               +A2 Serviciul ........................................
               +A3 Numele angajatului ...............................
               +A4 Data .............................................
               +A5 Ora ..............................................

    (B) BRAVO +B1 Unitatea care primeşte alarma ....................
               +B2 Serviciul ........................................
               +B3 Numele angajatului ..............................
               +B4 Unitatea care a notificat alerta .................
               +B5 Serviciul ........................................
               +B6 Numele angajatului ...............................

    (C) CHARLIE Când s-a produs poluarea accidentală
                +C1 Data ............................................
                +C Ora .............................................

    (D) DELTA Localizarea accidentului
               +D1 Denumirea amplasamentului ........................
               +D2 Cursul de apa afectat ............................
               +D3 Malul drept/stâng/mijloc ........................
               +D4 Kilometrul .......................................
               +D5, D6 şi D7 pentru observaţii ......................

    (E) ECHO +E1 Tipul poluării accidentale
                   (ex. conducta sparta, accident naval, accident
                    rutier) .........................................
                   (a se vedea codificările tipurilor de accidente şi
                   expresia standard folosită)*.

    (F) FOXTROTT Substanţe care au determinat poluarea accidentală
                +F1 Numele substanţei ...............................
                +F2 Numărul de identificare a poluării ..............
                +F3 Numărul de identificare a substanţei ............

    (G) GOLF +G1 Cantitatea deversata în apa ............ tone sau mc
                +G2 Durata deversării .............................. ore
                +G3 Temperatura substanţelor sau a efluenţilor care au poluat
                  .........................................................

    (H) HOTEL Poluarea apei importanta deja observata
               +H1 Peşti morţi ...............................Da/Nu
               +H2 Colorarea apei ............................Da/Nu
               +H3 Miros .....................................Da/Nu
                   Dacă sunt substanţe plutitoare
               +H4 Lungimea .................................. m
               +H5 Grosimea .................................. m

    (I) INDIA +I1 Măsuri luate ..............................

    În continuarea informaţiilor privitoare la poluarea accidentală, pot fi
    transmise următoarele date dacă sunt cunoscute:

    (J) JULIETT +J1 Nivelul apel .............................cm
                +J2 Debitul ...................................mc/s
                +J3 Viteza apei ...............................m/s
                +J4 Temperatura apei .........................
                +J5 Data măsurătorilor ........................
                +J6 Cum s-au efectuat măsurătorile ............

    (K) KILO Concentraţia substanţelor poluante în apa
                +K1 Calculate .................................mg/L
                +K2 Măsurate ..................................mg/L
                +K3 Data şi ora observatiei ...................

    (L) LIMA +L1 Impactul asupra calităţii apei ................
                  (ex. reducerea oxigenului, moartea peştilor, culoare,
                   miros, noxe pentru oameni, peşti şi fauna).
              +L2 Efectele toxice ale substanţelor sau efluenţilor
               ...................................................

    Imediat ce pericolul a trecut, vor fi transmise mesajele următoare:

    S.O.S. (Râul ......) - S.O.S. (Râul ..............)
         EXTREMĂ URGENŢĂ - EXTREMĂ URGENŢĂ
       SFÂRŞITUL ALERTEI - SFÂRŞITUL ALERTEI

    (M) MIKE +M1 Unitatea care transmite informaţia .....................
              +M2 Serviciul ..............................................
              +M3 Numele angajatului .....................................
              +M4 Data ...................................................
              +M5 Ora ....................................................

    (N) NOVEMBER
              +N1 Unitatea care alertează ................................
              +N2 Serviciul ..............................................
              +N3 Numele angajatului .....................................

    (O) OSCAR Când s-a produs poluarea accidentală
              +O1 Data ...................................................
              +O2 Ora ....................................................

    (P) PARA Localizarea accidentului
              +P1 Denumirea amplasamentului .............................
              +P2 Cursul de apa afectat ..................................
              +P3 Malul drept/stâng/mijloc ...............................
              +P4 Kilometrul .............................................

    (Q) QUEBEC Sfârşitul alertei
              +Q1 Sectorul de râu unde alerta a încetat, cuprins între
                  km ................. şi km ...............
              +Q2 Principala unitate de avertizare care transmite sfârşitul
                  alertei .................................................
              +Q4 Numele angajatului ......................................
              +Q5 Motivul opririi alertei .................................

    * Coduri utilizate pentru cauza poluării accidentale:
    -----------------------------------------------------
    1. Avarie
    2. manipulare
    3. purjare
    4. evacuare
    5. spălare
    6. curăţire
    7. alte cauze
    8. accident
    9. defecţiune    ANEXA 6

                               PROCES VERBAL

    Întocmit astăzi 23.10.2000, ca urmare a îndeplinirii unor prevederi din Procesul Verbal al întâlnirii grupelor de experţi pentru elaborarea anexelor la Regulamentele pentru aplicarea Acordului privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră între România şi Ucraina.
    Noi, reprezentanţii de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureş (D.A.S.T. Cluj) şi Direcţia Ecologica de Stat Ujgorod şi Sistemul de Îmbunătăţiri Funciar şi Gospodărirea Apelor Teceul Mare:

    Din partea S.G.A. Maramureş: Din partea Ucraineana:

    - Câmpean Vladimir - Fedinet M.M.

    - Eftimie Simona - Hebes Natalia

                                             - Svab Tereza.


    S-au recoltat probe de apa din râul Tisa în secţiunea Teceu Mic - Teceu Mare, B.F. 259 şi Valea Vişeului - Bocicoiu Mare, B.F. 317 şi s-a propus recoltarea unei probe şi amonte de confluenta cu râul Vişeu, la B.F. 319.
    S-a executat măsurători de debite în secţiunea Sighetu Marmaţiei - Slatina, la B.F. 292, rezultând din calcule Q=20.3 mc/s.

            Partea româna, Partea Ucraineana,

            s.s. indescifrabil s.s. indescifrabil    ANEXA 7

                                 PROCES VERBAL
              încheiat astăzi 08.12.2000 în loc. Sighetu Marmaţiei
                   cu ocazia examinării în comun, pe teren, a
                   principalelor lucrări de apărare împotriva
                  inundaţiilor pe sectoarele de comun interes
                    de pe Tisa, în perioada 07 - 08.12.2000

    La întâlnire au participat:

    din partea româna:
    - ing. IOAN ROŞU - director tehnic, Direcţia Apelor Someş - Tisa Cluj;
    - ing. IULIU SZAKELY - director S.G.A. Maramureş Baia Mare;
    - hidr. VLADIMIR CÂMPEANU - expert, S.G.A. Maramureş Baia Mare;
    - ing. ALEXA BOUT - expert, S.G.A. Maramureş Baia Mare;

    din partea ucraineana:
    - ing. OREST MIHAILOVICI IVANSKII - director al Administraţiei Regionale de Gospodărire a Apelor din Transilvania;
    - ing. MIHAIL MIHAILOVICI FEDINET - director al Sistemului Teceu Mare;

    Participanţii la întâlnire au procedat conform programului stabilit de comun acord la:

    1. Examinarea lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare existente şi în curs de execuţie pe teritoriul ambelor ţări.
    2. Predarea, în original, a concluziilor referitoare la proiectele transmise de către partea româna.

    În data de 07.12 2000 participanţii au examinat, în comun, lucrări hidrotehnice de pe teritoriul ucrainean.
    La verificarea privind protecţia împotriva inundaţiilor din ape interne la Sistemul Batar (Canal Vsatorei) în apropierea localităţii Iliuti s-a constatat aspectul tulbure al apei; la propunerea părţii ucrainene s-au prelevat probe comune de apa urmând a se efectua schimbul reciproc al rezultatelor analizelor. Din punct de vedere al apărării împotriva inundaţiilor, canalele corespund normativelor.
    În deplasarea de-a lungul râului Tisa spre zona comuna de frontieră, partea ucraineana a prezentat părţii române modul de execuţie a doua lucrări de îndiguire cu rol de protecţie a oraşului Hust.
    În oraşul Teceu, participanţii au constatat execuţia unui tronson de dig în prelungirea digului existent (B.F. 255-256); concomitent ce digul de apărare se executa readucerea malului drept la aliniamentul iniţial.
    Partea română şi-a exprimat dorinţa ca partea ucraineana să urgenteze predarea documentaţiei pentru punerea de acord cu aceasta lucrare.
    De asemenea, experţii au luat cunoştinţa de staţia hidrometrică automată din oraşul Teceu (pe r. Tisa) la B.F. 259.
    S-a efectuat examinarea digurilor existente la Teceu Mare şi Bocicoiu Mare, constatându-se necesitatea efectuării unor lucrări de reparaţii (aducerea la cota a coronamentului; combaterea infiltratiilor prin dig); s-a hotărât ca pe măsura finalizării documentaţiilor, acestea să fie predate părţii române pentru punerea de acord.
    Experţii au verificat, de asemenea, consolidările de mal finalizate de la B.F. 318-319 şi B.F. 258-259, care se prezintă în stare corespunzătoare.
    În data de 08.12.2000, participanţii au verificat, în comun, lucrările de apărare de pe teritoriul românesc, din zona de frontieră.
    Astfel, s-au verificat următoarele lucrări existente:
    - B.F. 289-294 - digul de apărare a localităţii Sighetu Marmaţiei;
    - B.F. 302-303 - digul de apărare a frontului de captare Crăciuneşti;
    - B.F. 304-305 - consolidare de mal (în refacere) de la Crăciuneşti; partea ucraineana va analiza situaţia privind acordul după primirea documentaţiei;
    - B.F. 305-306 - consolidare de mal r. Tisa, de la Bociociu Mare (lucrarea degradata parţial, la care în prezent nu se executa lucrări de refacere).
    De asemenea, s-au verificat câteva amplasamente pentru lucrările proiectate la care partea ucraineana a transmis părţii române observaţiile sale:
    1. B.F. 318-319 - Valea Vişeului;
    2. B.F. 294-295 - Sighetu Marmaţiei (dig);
    3. B.F. 297-300 - Crăciuneşti (în legătura cu aceasta lucrare pentru care s-au predat observaţiile părţii române în scopul analizei acestora, urmează răspunsul la acestea).
    În ceea ce priveşte exploatarea pietrişurilor şi nisipurilor din albia r. Tisa, părţile au fost de acord să prelungească valabilitatea prevederilor procesului verbal din data de 03.11.1999, precum şi să includă pentru anul 2001 şi perimetrele: B.F. 294-295, B.F. 298, B.F. 306 (Bocicoiu Mare).
    Experţii au constatat şi stadiul construcţiei podului dintre Sighetu Marmaţiei şi Slatina.
    Partea româna solicita părţii ucrainene acordul pentru recepţia lucrării B.F. 286 pe r. Tisa, având în vedere caracterul pasiv al acesteia.
    Partea ucraineana crede de cuviinţă ca este absolut necesar de a se analiza aceasta problema la întâlnirea împuterniciţilor guvernelor Ucrainei şi României.
    Partea ucraineana a înmânat părţii române concluziile privind proiectele propuse pentru lucrările hidrotehnice de pe r. Tisa.
    Prezentul proces verbal a fost întocmit în 08.12.2000 în localitatea Sighetu Marmaţiei, în 2 (doua) exemplare, în limba româna şi limba ucraineana, ambele texte fiind egal autentice.

        Pentru partea româna, Pentru partea ucraineana,

        s.s. indescifrabil s.s. indescifrabil    ANEXA 11
    la Protocolul celei de a II-a Sesiuni a Împuterniciţilor


                                   REGULAMENT
                 privind procedura de urmat în cazul poluărilor
                 accidentale periculoase ce nu se mai pot evita
                             pe apele de frontieră

    ART. 1
    Temeiul legal
    Temeiul legal al Regulamentului îl constituie prevederile art. 6 al Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la 30 septembrie 1997, la Galaţi.
    ART. 2
    Definiţia poluării accidentale periculoase
    2.1. Prin poluare accidentală periculoasa care nu se mai poate evita pe apele de frontieră denumita în continuare poluare accidentală, se înţelege acea poluare care produce direct sau indirect alterarea bruscă a calităţii apelor ca urmare a unor accidente, avarii, neglijenţe sau a unor calamitaţi naturale, în urma cărora apa devine improprie folosirii de către utilizatori şi conduce la dezechilibre grave ale ecosistemelor acvatice.
    2.2. În sensul aplicării prezentului Regulament, prin poluare accidentală periculoasa care nu se mai poate evita se înţelege acea înrăutăţire bruscă a calităţii apei în secţiunea de frontieră care se caracterizează prin modificarea valorilor stabilite de comun acord ale indicatorilor de calitate a apelor care se examinează, conform Anexei 1.
    Criteriile pentru fixarea valorii indicatorilor de calitate, de la care se declanşează alerta sunt următoarele:
    a. indicatorii de calitate luaţi în consideraţie la declanşarea alertei pentru situaţii de poluare accidentală trebuie să fie reprezentativi în raport cu pericolul pe care o asemenea situaţie o poate genera ecosistemului acvatic;
    b. sistemul de indicatori de calitate trebuie să fie atât de simplu încât folosirea acestuia să nu întârzie declanşarea alertei;
    c. indicatorii de calitate care se înrăutăţesc, accidental în apele râurilor şi a afluenţilor acestora ca urmare a unor accidente, acţiuni ilicite sau lucrări prost executate;
    d. valorile indicatorilor de calitate de referinţa de la care se analizează declanşarea alertei pentru situaţie de poluare accidentală trebuie să aibă în vedere:
    - limitele de calitate a apei brute convenite de ambele Părţi, în conformitate cu normele în domeniu;
    - valorile medii ale concentraţiilor indicatorilor de calitate determinate în secţiunile de frontieră ale râurilor.
    ART. 3
    Măsuri în cazul poluărilor accidentale
    3.1. În cazul poluărilor accidentale, ambele Părţi vor lua următoarele măsuri:
    3.1.1. Conducătorii organelor teritoriale sau reprezentanţii lor vor lua contact unii cu alţii pentru adoptarea măsurilor de lichidare a poluării accidentale pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie. Lista instituţiilor competente pentru efectuarea schimbului de date, este prezentată în Anexa 2.
    3.1.2. În cazul producerii poluării accidentale pe teritoriul statului uneia dintre Părţi, de unde poate trece pe teritoriul statului celeilalte Părţi, organul teritorial al statului acestei Părţi, este obligat să anunţe imediat, prin orice mijloace de comunicaţie accesibile, organul teritorial al celeilalte Părţi. Organele teritoriale se vor informa asupra fenomenului pe toată durata desfăşurării acestuia. Conţinutul informării este prezentat în Anexa 3.
    3.1.3. Periodicitatea înştiinţărilor legate de lichidarea urmărilor poluărilor accidentale se stabileşte de către Părţile colaboratoare în fiecare caz separat, în funcţie de tipul şi dimensiunea poluării.
    3.1.4. Dacă este necesar, Părţile vor asigura condiţiile de libera trecere a frontierei.
    3.2. În caz de necesitate, la cererea oricărei Părţi, se vor putea efectua în comun, în cel mai scurt timp posibil, dar cel mai mult în decursul a 24h, prelevări de probe de apa şi analize extraordinare a calităţii lor, în conformitate cu metodologia privind urmărirea calităţii apelor de frontieră, care formează sau intersectează frontiera româno-ucrainiană.
    3.3. La cererea uneia dintre Părţi, se organizează întâlniri ale reprezentanţilor instituţiilor abilitate pentru efectuarea schimbului de informaţii în legătura cu măsurile întreprinse şi preconizate pentru înlăturarea cauzelor sau a efectelor poluării accidentale periculoase.
    3.4. În cazul producerii unei poluări accidentale transfrontiere sau existenţei unui pericol de apariţie a acesteia, la cererea uneia din Părţi, cealaltă parte va participa la restabilirea situaţiei iniţiale sau la înlăturarea pericolului respectiv.
    3.5. Lista orientativă a substanţelor periculoase din surse punctiforme şi surse difuze de poluare de pe teritoriile ambelor state cu efect transfrontalier se prezintă în anexa.
    ART. 4
    Dispoziţii finale
    4.1. Prezentul Regulament va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care Părţile se informează asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare intrării în vigoare a Protocolului sesiunii împuterniciţilor.
    4.2. Prezentul Regulament poate fi modificat şi completat prin hotărârea Împuterniciţilor. Modificările şi completările Regulamentului şi vor intra în vigoare conform alineatului precedent.
    4.3. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

                                       *
                                      * *

    Semnat la Odesa, la 20 decembrie 2000, în doua exemplare originale, fiecare în limbile româna şi rusa, ambele texte fiind egal autentice.

                                 Împuternicitul
                              Guvernului României

                                 Împuternicitul
                              Guvernului Ucrainei


    ANEXA 12

                                PROGRAM DE LUCRU
          pe anul 2001 pentru realizarea prevederilor Acordului între
           Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea
                  în domeniul gospodăririi apelor de frontieră
┌───┬─────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────────────────────┐
│Nr.│ Denumirea sarcinii │ Ţara │Perioada │ Nivelul │
│crt│ │organiza-│întâlnirii│ întâlnirii │
│ │ │ toare │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 1 │Întâlnirea experţilor în do- │România │ 13-15 │experţi de specialitate│
│ │meniul radarelor │ │ februarie│ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 2 │Întâlnirea grupei de lucru │Ucraina │ 13-16 │grupa de lucru pentru │
│ │pentru problemele b.h. Tisa │ │ martie │problemele b.h. Tisa │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 3 │Întâlnirea grupei de lucru │România │ 10-13 │grupa de lucru pentru │
│ │pentru problemele b.h. Siret │ │ aprilie │problemele b.h. Siret │
│ │şi b.h. Prut │ │ │şi b.h. Prut │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 4 │Întâlnirea grupei de lucru │Ucraina │ 8-10 │grupa de lucru pentru │
│ │pentru problemele fluviului │ │ mai │problemele fluviului │
│ │Dunărea │ │ │Dunărea │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 5 │Întâlnirea locţiitorilor │România │ 12-15 │locţiitorii │
│ │Împuterniciţilor pentru pro- │ │ iunie │Împuterniciţilor, şefi │
│ │blemele de aplicare a │ │ │de bazin, experţi │
│ │Acordului │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 6 │Verificarea pe teren anuala │Ucraina │ 10-11 │experţi, Direcţiile │
│ │obligatorie a lucrărilor de │ │septembrie│Apelor şi ministere de │
│ │apărare împotriva inundaţi- │România │ 12-14 │resort din România şi │
│ │ilor pe ambele teritorii în │ │septembrie│Ucraina │
│ │fiecare bazin şi analiza situ│România │ 25 │ │
│ │atiei lucrărilor existente, │ │septembrie│ │
│ │în curs de execuţie, │Ucraina │ 26-27 │ │
│ │proiectare. │ │septembrie│ │
│ │ │Ucraina │ 2 │ │
│ │ │ │octombrie │ │
│ │ │România │ 3-4 │ │
│ │ │ │octombrie │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 7 │Măsurători comune de debit pe│România │periodic, │experţi, Direcţiile │
│ │toate râurile, respectiv pe │Ucraina │conform │Apelor corespunzătoare │
│ │fiecare teritoriu │ │regulamen-│şi ministere de resort │
│ │ │ │tului │din România şi Ucraina │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 8 │Program de analize comune de │România │periodic, │experţi, Direcţiile │
│ │calitatea apelor de frontieră│Ucraina │conform │Apelor corespunzătoare │
│ │pe râu şi teritoriu │ │regulamen-│şi ministere de resort │
│ │ │ │tului │din România şi Ucraina │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│ 9 │Pregătirea sesiunii a III-a │Ucraina │ 6-9 │secretarii │
│ │a Împuterniciţilor │ │noiembrie │Împuterniciţilor, │
│ │ │ │ │experţi │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│10 │Sesiunea a III-a a │România │ 27-30 │Împuterniciţi, locti- │
│ │Împuterniciţilor Guvernelor │ │noiembrie │itori Împuterniciţi, │
│ │României şi Ucrainei │ │ │experţi │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│11 │Alte întâlniri posibile pen- │Ţara │conform │grupe de lucru │
│ │tru îmbunătăţirea Regulamen- │solicitan│înţelegeri│ │
│ │telor, concordarii documen- │ta │lor │ │
│ │tatiei etc. │ │ │ │
└───┴─────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────────────────┘


                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016