Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOLUL din 13 octombrie 2021  Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROTOCOLUL din 13 octombrie 2021 Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 80 din 27 ianuarie 2022
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 108 din 19 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 80 din 27 ianuarie 2022.
──────────
    În baza prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, intrat în vigoare la 17 mai 2004, a avut loc la Cluj-Napoca, pe teritoriul României, în perioada 12-13 octombrie 2021, Sesiunea a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare.
    Au participat:
    Delegaţia părţii române:

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Simona │supleant al │
│Olimpia │împuternicitului │
│Negru │guvernamental │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Anna Erzebet│secretar pentru ape de │
│Roman │frontieră al Comisiei │
│ │hidrotehnice │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Laszlo │expert │
│Barabas │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Elena Ţuchiu│expert │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Constantin │ │
│Cristian │expert │
│Stoian │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Carmen │expert │
│Mihăilescu │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Bodea Traian│expert │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Ioan Curt │expert │
└────────────┴─────────────────────────┘


    Delegaţia părţii ungare:

┌───────┬──────────────────────────────┐
│Kovács │împuternicitul guvernamental │
│Péter │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Szabó │supleant al împuternicitului │
│János │guvernamental │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Nagy │secretar pentru ape de │
│Zoltan │frontieră al Comisiei │
│ │hidrotehnice │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Lúczi │şeful Subcomisiei de │
│Gergely│gospodărire a apelor şi │
│ │hidrometeorologie │
└───────┴──────────────────────────────┘


    Comisia a stabilit următoarea ordine de zi:
    I. Informare asupra îndeplinirii hotărârilor Protocolului Sesiunii a XXXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare (denumită în continuare Comisie), semnat la Gyula în 3 septembrie 2020.
    II. Diverse
    I. Informare asupra îndeplinirii hotărârilor Protocolului Sesiunii a XXXI-a a Comisiei
    I.1. Activitatea Subcomisiei de coordonare şi dezvoltare a colaborării
    I.1.a. Comisia constată:
    • Subcomisia a avut o întâlnire la Gyula în perioada 7-9 septembrie 2021.
    Subcomisia a analizat procesele-verbale ale subcomisiilor permanente şi a constatat că de la Sesiunea a XXXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare şi până în prezent au fost semnate următoarele procese-verbale:
    a) Procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de calitate a apei, convenit în cadrul unei videoconferinţe, în data de 15 decembrie 2020, semnat la Gyula în data de 8 septembrie 2021, în cadrul întâlnirii Subcomisiei de coordonare şi dezvoltare a colaborării;
    b) Procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de gospodărire a apelor şi hidrometeorologie, convenit în cadrul unei videoconferinţe, în data de 17 februarie 2021, semnat la Gyula în data de 8 septembrie 2021, în cadrul întâlnirii Subcomisiei de coordonare şi dezvoltare a colaborării;
    c) Procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundaţiilor, convenit în cadrul unei videoconferinţe, în data de 23 iunie 2021, semnat la Gyula în data de 8 septembrie 2021, în cadrul întâlnirii Subcomisiei de coordonare şi dezvoltare a colaborării.

    Subcomisia a analizat procesele-verbale mai sus amintite şi a propus Comisiei aprobarea acestora.

    • Subcomisia a continuat analiza stadiului revizuirii regulamentelor în vigoare şi a constatat următoarele:
    - Referitor la Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Ungaria:
    În cadrul întâlnirii Subcomisiei de gospodărire a apelor şi hidrometeorologie, care a avut loc în cadrul unei videoconferinţe în data de 17 februarie 2021, experţii părţilor au analizat şi convenit modificarea conţinutului anexei nr. 7c a Regulamentului.
    Pentru anexa nr. 7c a Regulamentului, partea română, în urma măsurătorilor topometrice cu sistemele GNSS RTK, a actualizat coordonatele în sistemul WGS’84 (X, Y) pentru forajele: Atea F1, Tămăşeni F1, Bercu F1MA, Berveni F1 şi Scărişoara Nouă F1 şi cota terenului pentru forajele Atea F1, Tămăşeni F1, Bercu F1MA şi Scărişoara Nouă F1.
    Partea ungară a informat că, din motive tehnice înregistrate la forajul Szarkadkerestur-HUGWOAII695, lipsesc datele măsurătorilor. Începând din anul 2020 datele se vor furniza din forajul Sarkad HUGSGABE528.
    În vederea îmbunătăţirii activităţii şi alinierii la standardele de transmitere a informaţiilor şi datelor meteorologice în acord cu recomandările actuale ale Organizaţiei Mondiale de Meteorologie, partea română a transmis în luna iulie 2021 o propunere de modificare a Regulamentului privind transmiterea reciprocă a datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Ungaria prin intermediul secretarilor pentru ape de frontieră. Partea ungară va analiza propunerea de modificare şi va transmite un punct de vedere părţii române până la următoarea întâlnire a Subcomisiei.
    Subcomisia a propus aprobarea modificării anexei nr. 7c a Regulamentului.

    • Subcomisia a continuat analiza finalizării anexelor regulamentelor aflate în lucru şi a constatat următoarele:
    - Referitor la elaborarea anexelor nr. 7 şi 8 ale Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă:
    În cadrul întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundaţiilor, care a avut loc în cadrul unei videoconferinţe, în data de 23 iunie 2021, experţii părţilor s-au informat despre stadiul elaborării planurilor generale şi a curbelor de capacitate a acumulărilor nepermanente cuprinse în anexa nr. 7 a Regulamentului.
    De asemenea, experţii părţilor s-au informat că profilele longitudinale şi secţiunile transversale caracteristice ale liniilor de localizare cuprinse în anexa nr. 8 a Regulamentului au fost elaborate.
    Subcomisia a propus continuarea elaborării anexei nr. 7 a Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă şi prezentarea lucrărilor finalizate cuprinse în anexele nr. 7 şi 8 ale Regulamentului în cadrul următoarei întâlniri a Subcomisiei de apărare împotriva inundaţiilor.

    – Referitor la elaborarea anexelor nr. 3, 4, 5a şi 5b ale Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne:
    Experţii părţii române au finalizat elaborarea anexelor 3, 4 şi 5b ale Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne pentru canalele aflate în administrarea ANIF.
    Pentru canalele care sunt în administrarea Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri, elaborarea acestora este în lucru, urmând ca la următoarea întâlnire a Subcomisiei să fie prezentat stadiul elaborării acestora.
    Totodată, experţii părţii române au informat că anexa nr. 5a, care conţine Regulamentul de exploatare a sistemelor, este în curs de elaborare.
    Subcomisia a propus continuarea elaborării anexelor nr. 3, 4, 5a şi 5b ale Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne, în vederea finalizării.


    • Subcomisia a examinat modul de îndeplinire a sarcinilor cuprinse în Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă şi a constatat următoarele:
    În anul 2020 s-au încheiat contracte pentru prestarea serviciilor specifice de gospodărire a apelor în vederea asigurării transferului de debite şi volume de apă, din râul Mureş, în scopul irigării suprafeţelor agricole, cu Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság - ATIVIZIG, în calitate de beneficiar, şi Administraţia Naţională „Apele Române“, respectiv Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, în calitate de prestatori de servicii.
    În baza contractului şi a documentelor adiţionale semnate între părţi, în anul 2020 s-au tranzitat către Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság - ATIVIZIG următoarele volume: 2.419.200 mc apă brută în valoare de 22.329,22 €. Sumele au fost achitate de către partea ungară.
    Pentru anul 2021, în data de 29 martie 2021 a fost încheiat în baza negocierilor online şi semnat pe baza corespondenţei prin poştă contractul cu Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság ATIVIZIG pentru transferul de volume de apă din râul Mureş în scop de irigare conform solicitărilor.

    • Subcomisia a examinat modul de îndeplinire a sarcinilor cuprinse în Regulamentul privind procedura de urmat pentru examinarea intervenţiilor şi proiectelor cu posibil impact transfrontalier şi a constatat că:
    De la Sesiunea a XXXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare şi până la prezenta întâlnire, partea română a transmis spre examinare documentaţii pentru următoarele proiecte:
    - „Pod peste râul Someş amplasat pe Strada Ştrandului în municipiul Satu Mare“;
    – „Amenajare traseu de transport public pentru călători cu autobuzul - care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA şi strada Ştefan cel Mare“;
    – „Varianta ocolitoare a municipiului Arad-Est“;
    – „Amenajare pod pietonal acces la insula Mureş“.

    În conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de urmat pentru examinarea intervenţiilor şi proiectelor cu posibil impact transfrontalier, partea ungară a analizat documentaţiile lucrărilor transmise spre examinare şi a exprimat acordul cu privire la realizarea acestor lucrări.

    • Subcomisia a continuat activitatea de reactualizare a Regulamentului privind trecerea frontierei şi contactul între organele hidrotehnice ale României şi Republicii Ungare şi a constatat că:
    Având în vedere condiţiile epidemiologice generate de COVID-19, procesul de negociere a Regulamentului a fost amânat.
    Partea ungară va continua demersurile la nivel intern şi va transmite observaţiile la propunerea înaintată anterior de către partea română, până la următoarea întâlnire a Subcomisiei.
    Subcomisia propune continuarea activităţii de reactualizare a regulamentului.

    • Subcomisia a continuat activitatea de reactualizare a Regulamentului privind schimbul de informaţii şi efectuarea pe bază de reciprocitate a zborurilor de observare vizuală de către organele de gospodărire a apelor din România şi Republica Ungară în cazuri de pericol extraordinar de inundaţii din râuri şi ape interne, precum şi în situaţii de poluări accidentale cu efect transfrontier şi a constatat că:
    Având în vedere condiţiile epidemiologice generate de COVID-19, procesul de negociere a regulamentului a fost amânat.
    Partea ungară va continua demersurile la nivel intern şi va transmite observaţiile la propunerea înaintată anterior de către partea română, până la următoarea întâlnire a Subcomisiei.
    Subcomisia propune continuarea activităţii de reactualizare a regulamentului.

    • În cadrul întâlnirii a fost întocmit atât proiectul de text al Protocolului Sesiunii a XXXII-a a Comisiei, cât şi anexa acestuia şi au fost stabilite detaliile organizatorice ale Sesiunii a XXXII-a.
    • La punctul Diverse, partea ungară a solicitat părţii române o informare cu privire la demersurile întreprinse privind deşeurile comunale care ajung în cursurile de apă care formează sau traversează frontiera de stat româno-ungară.

    I.1.b. Comisia hotărăşte:
    • Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de coordonare şi dezvoltare a colaborării, semnat la Gyula în data de 9 septembrie 2021.
    • Se aprobă modificarea/actualizarea anexei nr. 7c a Regulamentului privind transmiterea reciprocă a datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Ungaria, care reprezintă anexă la prezentul protocol.
    • Subcomisia va continua analiza proceselor-verbale ale subcomisiilor permanente.
    • Subcomisia va continua activitatea de analiză a stadiului revizuirii regulamentelor în vigoare.
    • Subcomisia va continua activitatea de analiză a stadiului finalizării anexelor regulamentelor aflate în lucru.
    • Subcomisia va examina modul de îndeplinire a sarcinilor cuprinse în Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă.
    • Subcomisia va examina modul de îndeplinire a sarcinilor cuprinse în Regulamentul privind procedura de urmat pentru examinarea intervenţiilor şi proiectelor cu posibil impact transfrontalier.
    • Subcomisia va continua reactualizarea Regulamentului privind trecerea frontierei şi contactul între organele hidrotehnice ale României şi Republicii Ungare.
    • Subcomisia va continua reactualizarea Regulamentului privind schimbul de informaţii şi efectuarea pe bază de reciprocitate a zborurilor de observare vizuală de către organele de gospodărire a apelor din România şi Republica Ungară în cazuri de pericol extraordinar de inundaţii din râuri şi ape interne, precum şi în situaţii de poluări accidentale cu efect transfrontier.
    • Următoarea întâlnire a Subcomisiei de coordonare şi dezvoltare a colaborării va avea loc pe teritoriul României, cel mai târziu în trimestrul I al anului 2022.


    I.2. Activitatea Subcomisiei de calitate a apei
    I.2.a. Comisia constată:
    • Subcomisia a avut o întâlnire în cadrul unei videoconferinţe, în data de 15 decembrie 2020.
    • Având în vedere contextul epidemiologic generat de COVID-19, sarcinile prevăzute în Regulamentul privind urmărirea calităţii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară au fost parţial îndeplinite.
    Prevederile cuprinse în art. 5 lit. b) şi c) ale regulamentului nu au fost îndeplinite din cauza contextului epidemiologic generat de Covid-19. În conformitate cu cele stabilite la pct. IV al procesului-verbal al întâlnirii experţilor privind acţiunea de comparare interlaboratoare care participă la supravegherea calităţii apelor râurilor care formează sau traversează frontiera româno-ungară, semnat la data de 11 octombrie 2019 la Debrecen, prelevarea şi analizele comune de apă nu s-au realizat.
    Nu au fost realizate cele stabilite la pct. V al procesului-verbal, respectiv nu s-au realizat prelevarea comună din secţiunea Cheresig a râului Crişul Repede, stabilită pentru 26 august 2020, şi împărţirea probelor sintetice, precum şi întâlnirea pentru evaluarea acţiunii de intercomparare româno-ungară a laboratoarelor.
    Conform prevederilor Regulamentului pentru urmărirea calităţii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, experţii părţilor au efectuat în anul 2019 prelevări de probe de apă pe râurile Tur, Someş, Crasna, Ier, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb şi Mureş.
    Prevederile cuprinse în art. 6, 7 şi 8 ale Regulamentului au fost îndeplinite, cu menţiunea că laboratoarele din România nu au furnizat rezultate privind hidrocarburile policiclice aromatice (PAH). Indicatorii de salinitate, alcalinitate, cianuri şi mercur au fost furnizate parţial, ambele situaţii fiind determinate atât de probleme tehnice privind aparatura de laborator, cât şi de probleme organizatorice la nivel local. Ţinând cont de condiţiile hidrologice, nu a fost determinat fitoplanctonul pentru probele prelevate la data de 21.05.2019 din secţiunile de frontieră ale cursurilor de apă Tur, Someş şi Crasna. Din cauza lipsei de personal executant laboratorul din Debrecen nu a efectuat analize de fitoplancton.
    Evaluarea calităţii cursurilor de apă a fost făcută pe baza analizelor fizico-chimice şi biologice efectuate în anul 2019, de către ambele părţi, în conformitate cu art. 9 al regulamentului.
    În conformitate cu prevederile art. 12 al Regulamentului pentru urmărirea calităţii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară a fost realizată o evaluare a calităţii apei pe perioada anterioară şi a tendinţelor de evoluţie a calităţii apelor, fiind luate în calcul valorile medii ale anului analizate cu valoarea medie a perioadei premergătoare de 5 ani.
    Considerând ca semnificativă modificarea cu peste 20% faţă de media determinărilor din perioada 2011-2015, în anul 2019 numărul cazurilor care indica o tendinţă de îmbunătăţire a calităţii este de 45%, iar al celor care indică o tendinţă de înrăutăţire a calităţii este de 16%. Astfel se păstrează tendinţa generală de îmbunătăţire calitativă a apei râurilor care formează sau traversează frontiera de stat româno-ungară.
    Evaluarea din cinci în cinci ani a tendinţei de evoluţie a stării calităţii apei pe 10 ani se realizează conform anexei nr. 9.2 la regulament, următoarea evaluare făcându-se în anul 2021.

    • În perioada scursă de la Sesiunea a XXXI-a a Comisiei şi până la prezenta sesiune s-a înregistrat o singură poluare accidentală cu efect transfrontalier în înţelesul Regulamentului privind procedura de urmat în vederea prevenirii, combaterii, limitării şi controlului efectelor dăunătoare ale poluărilor accidentale periculoase pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară.
    Astfel, în data de 17 februarie 2021 a avut loc o poluare accidentală la galeria minieră Câmpurele, aparţinând CONVERSMIN - S.A. (companie aflată sub autoritatea
    Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului), amonte de localitatea Băiţa, judeţul Maramureş, când s-au evacuat ape de mină cu încărcare specifică de metale grele în râul Băiţa, fiind afectate cursurile de apă Valea Roşie (necadastrat), Băiţa, Lăpuş şi Someş, poluarea având inclusiv efect transfrontalier pe sectorul din Ungaria al râului Someş. Fenomenul de poluare a continuat până în data de 22 februarie 2021 şi a fost monitorizat, pe întregul sector al râului Someş până la frontiera de stat cu Ungaria, din punctul de vedere al calităţii apei, de către Administraţia Naţională „Apele Române“, prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa.
    Partea română a transmis datele şi informaţiile rezultate din această monitorizare părţii ungare conform prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta în data de 15 septembrie 2003 şi intrat în vigoare la 17 mai 2004. Totodată, luând în considerare această poluare, partea română, prin Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a transmis, începând cu data de 17 februarie 2021 şi până la sistarea fenomenului (22.02.2021), informări către Ungaria prin Centrul principal internaţional de alarmare în caz de poluări accidentale pe Dunăre din România (PIAC-08).
    Pe toată durata derulării evenimentului nu s-a înregistrat fenomenul de mortalitate piscicolă.

    • Experţii părţilor s-au informat reciproc că în prezent nu sunt în derulare proiecte comune care au legătură cu activitatea Subcomisiei.
    Experţii părţilor vor intensifica în viitor eforturile pentru propuneri de proiecte cu tematici comune privind protecţia calităţii apelor în vederea accesării de fonduri externe pentru finanţarea acestora.
    Direcţia de Ape Tisa Superioară a îndepărtat deşeuri comunale în secţiunea km curs de apă 3+550 a râului Someş, în perioada 25-29 iunie 2020.
    FETIVIZIG a informat Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa asupra intervenţiei.
    Partea română împreună cu partea ungară au în vedere identificarea unor programe de finanţare pentru identificarea unui proiect care va avea ca obiectiv specific realizarea unor secţiuni de intervenţie pe teritoriul român pentru colectarea plutitorilor.
    Partea română va face demersuri pentru demararea unor modificări legislative la nivel naţional pentru o gestionare mai bună a deşeurilor.
    În acest sens, ambele părţi consideră benefică promovarea unor proiecte comune care să includă astfel de obiective.


    I.2.b. Comisia hotărăşte:
    • Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei, semnat la Gyula în data de 8 septembrie 2021.
    • Subcomisia va continua să examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în Regulamentul pentru urmărirea calităţii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară.
    • Subcomisia va continua să examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în Regulamentul privind procedura de urmat în vederea prevenirii, combaterii, limitării şi controlului efectelor dăunătoare ale poluărilor accidentale periculoase pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară.
    • Experţii părţilor trebuie să se informeze reciproc în legătură cu proiectele comune aflate în curs de derulare care au legătură cu activitatea Subcomisiei.
    • Următoarea întâlnire a Subcomisiei va avea loc în trimestrul IV al anului 2021, pe teritoriul României.


    I.3. Activitatea Subcomisiei de apărare împotriva inundaţiilor
    I.3.a. Comisia constată:
    • Subcomisia a avut o întâlnire în cadrul unei videoconferinţe, în data de 23 iunie 2021.
    • Referitor la elaborarea anexelor nr. 7 şi 8 ale Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă, experţii părţilor s-au informat despre stadiul elaborării planurilor generale şi a curbelor de capacitate a acumulărilor nepermanente cuprinse în anexa nr. 7 a regulamentului.
    Experţii părţilor s-au informat că profilurile longitudinale şi secţiunile transversale caracteristice ale liniilor de localizare cuprinse în anexa nr. 8 a regulamentului au fost elaborate.

    • Referitor la elaborarea anexelor nr. 3, 4, 5a şi 5b ale Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne, în vederea finalizării:
    - Experţii părţii române au finalizat elaborarea anexelor 3, 4 şi 5b ale Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne pentru canalele aflate în administrarea ANIF, care au următorul conţinut:
    ■ anexa nr. 3 - schema de asamblare a planurilor de situaţie la scara 1:1.000.000;
    ■ anexa nr. 4 - schema de asamblare a planurilor de situaţie a sistemelor de ape interne la scara 1:100.000;
    ■ anexa nr. 5b - profiluri longitudinale ale canalelor (la scară 1:50.000 şi 1:100).

    – Pentru canalele care sunt în administrarea Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri, elaborarea acestora este în lucru, urmând ca la următoarea întâlnire a Subcomisiei să fie prezentat stadiul elaborării acestora.
    – De asemenea, experţii părţii române au informat că anexa nr. 5a, care conţine Regulamentul de exploatare a sistemelor, este în curs de elaborare.

    • Referitor la examinarea îndeplinirii sarcinilor cuprinse în Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne. Subcomisia a constatat că de la Sesiunea a XXXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare şi până la prezenta întâlnire partea ungară nu a efectuat pompări de ape interne provenite de pe teritoriul României şi ca urmare partea română nu are de efectuat plăţi.
    • Referitor la elaborarea unei proceduri unitare pentru stabilirea detaliată a modului de aplicare a art. 4, 5, 6 şi 7 ale Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne, pentru fiecare incintă din zona de aplicare a Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne:
    Având în vedere complexitatea documentului, părţile au convenit discutarea acestei proceduri atunci când vor fi permise întâlnirile în format fizic.

    • Evaluarea măsurătorilor geodezice efectuate în anul 2020 pentru urmărirea modificărilor sau colmatărilor albiei datorită influenţei pragului de fund de pe Crişul Repede din secţiunea km de râu 55,760 şi a Barajului cu Ace de pe Crişul Alb din secţiunea km de râu 7,320 (luat în considerare de la confluenţă):
    În perioada 14-19 octombrie 2020, experţii părţilor au efectuat, fiecare pe teritoriul său, măsurătorile geodezice pentru râul Crişul Alb şi Crişul Repede şi au evaluat rezultatele acestor măsurători. Experţii părţilor au concordat datele şi au constatat că în profilurile transversale nu s-au evidenţiat modificări semnificative.

    • În anul 2020 barajul Bekeş de pe râul Crişul Dublu nu a fost exploatat la nivel ridicat. De aceea nu a fost nevoie de aplicarea Regulamentului privind regimul de exploatare al barajului Bekeş la nivelul ridicat +510 cm (nivelul a fost de +460 cm), de pe teritoriul ungar, corelat cu funcţionarea staţiei de pompare Ant de pe teritoriul român.
    • Referitor la examinarea proceselor-verbale ale întâlnirilor anuale de experţi pentru verificarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, din anul 2020, din cauza situaţiei epidemiologice generate de COVID-19, experţii părţilor au efectuat, în perioada 6-22 octombrie 2020, fiecare pe teritoriul său, examinările anuale ale lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, din domeniul de aplicare al Acordului hidrotehnic româno-ungar.
    În conformitate cu cele consemnate în minutele/informările întocmite cu ocazia verificărilor, lucrările de apărare împotriva inundaţiilor sunt în stare corespunzătoare.
    Experţii părţilor şi-au transmis reciproc dările de seamă referitoare la activitatea de apărare împotriva inundaţiilor desfăşurată în perioada ce s-a scurs de la ultima verificare.

    • Experţii părţilor s-au informat reciproc în legătură cu proiectele comune aflate în derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei.
    • Experţii părţilor s-au informat reciproc cu privire la stadiul actual al implementării Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii.
    Experţii părţii române au informat că în prezent în România sunt în curs de implementare etapele 2 şi 3 ale ciclului II al Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii.
    În anul 2019 au fost raportate la Comisia Europeană datele privind etapa I - Evaluarea preliminară a riscului la inundaţii. În urma analizei evenimentelor hidrologice înregistrate în perioada 2011-2016 au fost identificate 139 de APSFR-uri noi, suplimentar faţă cele identificate în ciclul I al Directivei Inundaţii. Lungimea totală a zonelor cu risc potenţial semnificativ la inundaţii de tip fluvial din România este în prezent de 19.482 km (circa 25% din lungimea totală a cursurilor de apă), înregistrând o creştere de cca 12% în ciclul II de raportare, pentru care România va dispune de hărţi de hazard şi risc la inundaţii.
    În cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţiei Naţionale „Apele Române“ se află în curs de implementare proiectul RO-FLOODS - „Întărirea capacităţii autorităţii publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a şi a 3-a ale ciclului II al Directivei Inundaţii“ (SIPOCA 734). Proiectul are ca termen de finalizare octombrie 2023 şi se derulează cu asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale.
    Rezultatele proiectului RO-FLOODS presupun elaborarea hărţilor de hazard şi risc la inundaţii necesare raportării în ciclul II de implementare al Directivei Inundaţii 60/2007/CE, prin extinderea zonelor studiate în ciclul I şi îmbunătăţirea rezultatelor modelării hidraulice pe zonele modelate simplificat, precum şi prin extinderea tipului şi mecanismelor de inundare (introducerea inundaţiilor pluviale, evaluarea efectelor cedării infrastructurii de apărare împotriva inundaţiilor, estimarea efectelor schimbărilor climatice etc.) şi reactualizarea planurilor de management al riscului la inundaţii pentru perioada 2022-2027.
    Experţii părţii ungare, în scopul implementării Directivei 2007/60/CE, au informat despre următoarele:
    Implementarea Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii, în Ungaria, este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 178/2010 (V.13).
    Scopul directivei este să revizuiască evaluarea preliminară a riscului la inundaţii şi hărţile de risc, a Planului de management al riscului la inundaţii la fiecare 6 ani, împreună cu punerea în aplicare a obligaţiilor rezultate.
    În anul 2018 au fost realizate evaluarea preliminară a riscului la inundaţii şi Raportarea naţională către UE. În anul 2019 au fost realizate hărţile de hazard şi risc la inundaţii, respectiv evaluarea acestora, iar Raportarea naţională către UE referitoare la acestea a avut loc în anul 2020.
    Termenul de finalizare a planurilor de management al riscului la inundaţii şi a bazinelor hidrografice pentru perioada 2022-2027 expiră în luna decembrie 2021, fiind necesară în prealabil o consultare a publicului de cel puţin 6 luni.
    Documentele şi hărţile preliminare întocmite pentru faza I de consultare a publicului privind Planul Ungariei de management al riscului la inundaţii sunt deja disponibile în scop consultativ.
    Experţii părţilor vor continua informarea reciprocă asupra stadiului implementării Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii.

    • În cadrul întâlnirii Subcomisiei experţii părţii ungare au informat experţii părţii române despre un concept de proiect care vizează secţiunea de frontieră a Crişului Repede. Scopul proiectului este suplimentarea gravitaţională a braţului mort al Crişului Repede (Holt-Sebes-Körös), pentru care ar fi necesară supraînălţarea cu maximum 50 cm a pragului de fund de la Biharugra situat în secţiunea km curs de apă 55+760 a Crişului Repede.
    În vederea începerii lucrărilor de proiectare, experţii părţii ungare au solicitat experţilor părţii române să analizeze posibilitatea supraînălţării pragului de fund. În urma acestei solicitări, Subcomisia a convenit să se efectueze în comun măsurători geodezice pentru stabilirea efectelor ridicării cotei cu 50 cm a pragului de la Biharugra, de pe teritoriul ungar, până la atenuarea efectului transfrontier pe teritoriul român.
    Măsurătorile geodezice s-au efectuat în data de 20 iulie 2021 pe teritoriul ungar şi în data de 21 iulie 2021 pe teritoriul român, fiind realizate profiluri transversale în cele 4 secţiuni pe teritoriul ungar, respectiv între pragul de fund Biharugra şi frontiera de stat şi în cele 4 secţiuni de pe teritoriul român, între frontiera de stat şi podul de la Cheresig.
    În urma acestor măsurători, partea română a constatat următoarele:
    - efectul supraînălţării pragului de fund este atenuat în secţiunea amonte Cantonul Toboliu, mal drept Crişul Repede, km dig aproximativ 7+500;
    – în secţiunea dig mal drept a râului Crişul Repede km 0+712, clapetul subtraversării de pe canalul de desecare CC1 Cheresig din imediata apropiere a staţiei de pompare Cheresig va fi în totalitate sub apă.

    Totodată, în cadrul acţiunii de verificare a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor de pe teritoriul ungar, care s-a desfăşurat în perioada 28-30 septembrie 2021, experţii părţilor, la lucrarea de pe râul Crişul Repede, respectiv pragul de fund de la Biharugra, au discutat efectele de pe teritoriul român la supraînălţarea acestuia cu maximum 50 cm.
    Pentru a elimina problematica identificată pe teritoriul român, respectiv blocarea funcţionării clapetului subtraversării de pe canalul de desecare CC1 Cheresig, partea ungară va transmite o propunere de soluţie tehnică pentru a rezolva această problemă.
    Partea română a luat act de această propunere şi a solicitat părţii ungare transmiterea unei propuneri de documentaţie tehnică pentru a fi analizată.


    I.3.b. Comisia hotărăşte:
    • Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei, semnat la Gyula în data de 8 septembrie 2021.
    • Subcomisia va continua activitatea de elaborare a anexelor nr. 7 şi 8 ale Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de cursuri de apă.
    • Subcomisia va continua elaborarea anexelor nr. 3, 4, 5a şi 5b ale Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne.
    • Subcomisia va examina îndeplinirea prevederilor cuprinse în Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne.
    • Subcomisia va continua la următoarea întâlnire - format fizic - elaborarea unei proceduri unitare pentru stabilirea detaliată a modului de aplicare a art. 4, 5, 6 şi 7 ale Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne, pentru fiecare incintă din zona de aplicare a Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor produse de ape interne.
    • Experţii părţilor vor efectua în anul 2025 măsurătorile geodezice comune pentru urmărirea modificărilor sau colmatărilor albiei datorită influenţei pragului de fund de pe Crişul Repede din secţiunea km de râu 55,760 şi a Barajului cu Ace de pe Crişul Alb din secţiunea km de râu 7,320 (luat în considerare de la confluenţă).
    • Subcomisia va examina îndeplinirea sarcinilor cuprinse în Regulamentul privind regimul de exploatare a barajului Bekeş la nivel ridicat +510 cm de pe teritoriul ungar, corelat cu funcţionarea staţiei de pompare Ant de pe teritoriul român.
    • Subcomisia va examina procesele-verbale ale întâlnirilor anuale de experţi pentru verificarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor din anul 2021. Pentru acţiunea de verificare a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor din anul 2021 care nu s-a putut realiza în format fizic din cauza evoluţiei epidemiologice a virusului COVID-19, părţile au convenit ca verificările să se realizeze conform procedurii aplicate în anul 2020, respectiv acţiunea se va efectua de către fiecare parte, pe teritoriul propriu, iar informările vor fi semnate şi transmise reciproc între cele două părţi.
    • Experţii părţilor vor continua să se informeze reciproc în legătură cu proiectele comune aflate în curs de derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei.
    • Experţii părţilor vor continua să se informeze reciproc în legătură cu stadiul implementării Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii.
    • Următoarea întâlnire a Subcomisiei va avea loc în trimestrul IV al anului 2021, pe teritoriul României.


    I.4. Activitatea Subcomisiei de gospodărire a apelor şi hidrometeorologie
    I.4.a. Comisia constată că:
    • Subcomisia a avut o întâlnire în cadrul unei videoconferinţe în data de 17 februarie 2021.
    • Sarcinile prevăzute în Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Ungaria au fost îndeplinite.
    În cadrul întâlnirii experţii părţilor au analizat şi convenit modificarea conţinutului anexei nr. 7c a Regulamentului.
    - Pentru anexa nr. 7c a Regulamentului, partea română, în urma măsurătorilor topometrice cu sistemele GNSS RTK, a actualizat coordonatele în sistemul WGS’84 (X, Y) pentru forajele: Atea F1, Tămăşeni F1, Bercu F1MA, Berveni F1 şi Scărişoara Nouă F1 şi cota terenului pentru forajele Atea F1, Tămăşeni F1, Bercu F1MA şi Scărişoara Nouă F1.

    Partea ungară a informat că, din motive tehnice înregistrate la forajul Szarkadkerestur-HUGWOAII695, lipsesc datele măsurătorilor. Începând din anul 2020 datele se vor furniza din forajul Sarkad HUGSGABE528.

    • Referitor la sarcinile prevăzute în Regulamentul privind efectuarea de observaţii hidrometrice sistematice şi determinarea în comun a resurselor de apă pe apele de frontieră:
    Experţii părţilor au realizat pe teritoriile lor măsurătorile şi observaţiile în conformitate cu prevederile regulamentului.
    În anul 2020, din cauza situaţiei epidemiologice generate de COVID-19, prevederile cuprinse în art. 2 lit. d) al regulamentului nu au fost îndeplinite.
    În acest context, în mod excepţional, în perioada 20-21 octombrie 2020, experţii părţilor au efectuat măsurători comune de debite pentru râurile Tur, Someş şi Crasna, în secţiunea de frontieră, în acelaşi timp, separat fiecare cu aparatura şi metodologia de execuţie proprie. De asemenea, calculul debitului s-a făcut conform metodologiilor în vigoare corespunzătoare fiecăreia dintre părţi.

    • Referitor la sarcinile prevăzute în Regulamentul de colaborare între organele hidrotehnice teritoriale în cazul scurgerii apelor mici (extraordinare) pe râurile din subunităţile hidrografice care formează sau traversează frontiera româno-ungară, în perioada scursă de la Sesiunea a XXXI-a a Comisei (Gyula, 3 septembrie 2020) şi până la prezenta sesiune, valorile debitelor nu au scăzut sub valorile debitelor-limită (prag) stabilite în anexa regulamentului, nefiind necesar să se aplice măsurile stabilite în regulament.
    • Schimbul de experienţă între experţii români şi unguri implicaţi în elaborarea prognozelor hidrologice nu a avut loc în anul 2020 din cauza situaţiei epidemiologice generate de COVID-19.
    În anul 2021 schimbul de experienţă între experţii români şi unguri implicaţi în elaborarea prognozelor hidrologice s-a desfăşurat în perioada 5-7 octombrie 2021, în format online.
    Experţii părţilor propun continuarea schimbului de experienţă, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice generate de COVID-19, în cadrul unei întâlniri ce se va desfăşura la Bucureşti, în perioada septembrie-octombrie 2022.

    • Experţii părţilor s-au informat reciproc că nu au proiecte comune în curs de derulare care au legătură cu activitatea Subcomisiei.
    • Experţii părţilor s-au informat reciproc în relaţie cu corpurile de apă de suprafaţă de frontieră şi corpurile de apă subterană transfrontiere din Planul de management integrat al b. h. Tisa (2019) cu privire la stadiul elaborării proiectelor/drafturilor planurilor de management bazinale.
    Experţii părţii ungare au indicat că draftul Planului de management naţional a fost publicat în data de 22 decembrie 2020, fiind disponibil pe linkul http://vizeink.hu/vizgyujto-gazdalkodasi-terv-2019-2021/vgt3-vitaanyag/.
    Experţii părţii române au transmis experţilor părţii ungare linkurile (adresele de website) unde pot fi consultate proiectul Planului de management al spaţiului hidrografic Someş-Tisa (https://somes-tisa.rowater.ro/?page_id=365), proiectul Planului de management al spaţiului hidrografic Crişuri (https://crisuri.rowater.ro/ ?page_id=632), proiectul Planului de management al bazinului hidrografic Mureş (http://arhiva.rowater.ro/damures/ Calendarul% 20PMB_PMRI%2020222027/FormsAllItems. aspx), în contextul corpurilor de apă de suprafaţă de frontieră şi corpurilor de apă subterană transfrontaliere din Planul de management integrat al b. h. Tisa.
    Experţii părţilor au propus continuarea informării reciproce, în legătură cu corpurile de apă de suprafaţă de frontieră şi corpurile de apă subterană transfrontaliere din Planul de management integrat al b.h. Tisa, privind stadiul realizării sarcinilor Directivei-cadru Apă (2000/60/CE).

    • În cadrul procesului de raportare a datelor hidromorfologice pentru actualizarea Planului de management al districtului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea - 2021 în sistemul DANUBEGIS, din cadrul Comisiei internaţionale pentru protecţia fluviului Dunărea (ICPDR), Ungaria şi România au raportat diferit analiza privind regimul undelor pulsatorii pe râul Crişul Repede, în baza criteriilor ICPDR stabilite prin Planul de management al districtului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea. Având în vedere această diferenţă de raportare, aceasta se analizează de către părţi la nivel bilateral.

    I.4.b. Comisia hotărăşte:
    • Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei, semnat la Gyula în data de 8 septembrie 2021.
    • Subcomisia va examina îndeplinirea sarcinilor cuprinse în Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Ungaria.
    • Subcomisia va examina îndeplinirea sarcinilor cuprinse în Regulamentul privind efectuarea de observaţii hidrometrice sistematice şi determinarea în comun a resurselor de apă pe apele de frontieră.
    • Subcomisia va examina îndeplinirea sarcinilor cuprinse în Regulamentul de colaborare între organele hidrotehnice teritoriale în cazul scurgerii apelor mici (extraordinare) pe râurile din subunităţile hidrografice care formează sau traversează frontiera româno-ungară.
    • Să se continue schimbul de experienţă între experţii români şi unguri implicaţi în elaborarea prognozelor hidrologice.
    • Experţii părţilor vor continua să se informeze reciproc în legătură cu proiectele comune aflate în derulare care au legătură cu activitatea Subcomisiei.
    • Experţii părţilor vor continua să se informeze reciproc în legătură cu corpurile de apă de suprafaţă de frontieră şi corpurile de apă subterană transfrontaliere din Planul de management integrat al b.h. Tisa, privind stadiul realizării sarcinilor Directivei-cadru Apă (2000/60/CE).
    • Subcomisia va analiza variaţia de nivel de pe râul Crişul Repede, aval de CHE Tileagd, în baza criteriilor stabilite de ICPDR.
    • Următoarea întâlnire a Subcomisiei va avea loc în trimestrul IV al anului 2021, pe teritoriul Ungariei.


    I.5. Întâlnirea împuterniciţilor în scopul verificării pe teren a lucrărilor hidrotehnice
    Comisia constată că în anii 2020 şi 2021 nu au avut loc întâlniri ale împuterniciţilor în scopul verificării pe teren a lucrărilor hidrotehnice.

    I.6. Colaborarea autorităţilor teritoriale:
    I.6.a. Comisia apreciază favorabil colaborarea directă dintre organele hidrotehnice teritoriale ale părţilor, desfăşurată între cele două sesiuni.
    I.6.b. Comisia hotărăşte:
    • sprijinirea în continuare a colaborării directe între organele hidrotehnice teritoriale, precum şi participarea specialiştilor din autorităţile centrale şi teritoriale la manifestările din domeniul gospodăririi apelor, organizate de oricare dintre părţi.


    I.7. Examinarea programului lucrărilor noi
    I.7.a. Comisia constată:
    În perioada de la Sesiunea a XXXI-a a Comisiei şi până la prezenta sesiune, partea română a transmis spre examinare documentaţii pentru următoarele proiecte:
    - „Pod peste râul Someş amplasat pe Strada Ştrandului în municipiul Satu Mare“;
    – „Amenajare traseu de transport public pentru călători cu autobuzul - care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA şi strada Stefan cel Mare“;
    – „Varianta ocolitoare a municipiului Arad-Est“;
    – „Amenajare pod pietonal acces la insula Mureş“.

    În conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de urmat pentru examinarea intervenţiilor şi proiectelor cu posibil impact transfrontalier, partea ungară a analizat documentaţiile lucrărilor transmise spre examinare şi a exprimat acordul cu privire la realizarea acestor lucrări.

    I.7.b. Comisia hotărăşte:
    • Organele hidrotehnice teritoriale competente trebuie să transmită Comisiei, spre avizare, documentaţiile intervenţiilor cu posibil efect transfrontalier, conform procedurii prevăzute în Regulamentul privind procedura de urmat pentru examinarea intervenţiilor şi proiectelor cu posibil efect transfrontalier.


    I.8. Examinarea stadiului de elaborare a proiectelor realizate în domeniul de aplicare a Acordului hidrotehnic cu asistenţă tehnică sau financiară terţă
    I.8.a. Comisia constată că în prezent sunt în implementare următoarele proiecte comune realizate cu asistenţă tehnică şi financiară terţă:
    1. „Îmbunătăţirea managementului riscului la inundaţii pe râul Mureş în zona transfrontalieră“/„Flood risk management improvement on the Mures river in the cross border area“ - FORMURES, finanţat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020.
    • Parteneri: Administraţia Bazinală de Apă Mureş, lider de proiect, şi Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szeged, partener proiect
    • Valoare proiect: 2.685.559 euro
    • Perioada de implementare: 10 aprilie 2018-31 mai 2022

    2. „Dezvoltarea centrului de apărare Szanazug, reconstrucţia stăvilarului şi echipamentelor hidromecanice de la Tulca“ - acronim „SZANAZUG_TULCA“, finanţat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020
    • Parteneri: Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, lider de proiect, şi Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, partener proiect
    • Valoare proiect: 1.961.546,22 euro
    • Perioada de implementare: 1 mai 2018-31 decembrie 2021

    3. „Dezvoltarea sistemului de ape interne de interes comun de pe canalul Mureşel, Canalul Ier Legător şi Canalul Ier“ - acronim „MURESE“, finanţat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020.
    • Parteneri: Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, lider de proiect, şi Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szeged, partener proiect
    • Valoare proiect: 1.890.017,55 euro;
    • Perioada de implementare: 1 aprilie 2019-30 septembrie 2023

    4. „Reducerea riscului la inundaţii prin restaurarea luncii inundabile a fluviului Dunărea şi a afluenţilor“/„Reducing the flood risk through floodplain restoration along the Danube River and tributaries“ - DANUBE FLOODPLAIN, finanţat prin Programul transnaţional Dunărea 2014-2020
    • Parteneri: 18 parteneri şi 4 parteneri asociaţi, reprezentând instituţii din domeniul gospodăririi apelor din 10 ţări din bazinul Dunării, respectiv din Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Slovacia, Serbia şi România, coordonarea realizându-se de către România prin Administraţia Naţională „Apele Române“
    • Valoare proiect: 4.013.027,84 euro
    • Perioada de implementare: 1 iunie 2018-30 noiembrie 2021


    I.8.b. Comisia hotărăşte:
    • sprijinirea şi urmărirea în continuare a proiectelor comune care se realizează în domeniul de aplicare a Acordului, cu asistenţă tehnică şi financiară terţă, precum şi a celor din bazinele hidrografice ale Tisei şi al Dunării.


    I.9. Următoarea întâlnire a Comisiei
    Comisia hotărăşte că următoarea sesiune ordinară aferentă anului 2021 să aibă loc pe teritoriul Ungariei, în semestrul I al anului 2022, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice generate de COVID-19.


    II. Diverse
    II.1. Informarea părţii române referitoare la demersurile întreprinse privind deşeurile comunale care ajung în cursurile de apă care formează sau traversează frontiera de stat româno-ungară.
    În cadrul întâlnirii partea română a prezentat părţii ungare demersurile întreprinse în anii 2020 şi 2021 privind deşeurile comunale care ajung în cursurile de apă care traversează frontiera de stat româno-ungară, după cum urmează:
    La nivel legislativ, Guvernul României a aprobat o serie de reglementări privind gestionare deşeurilor, şi anume:
    1. Ordonanţa Guvernului nr. 1/2021 - Ordonanţa Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 16 august 2021. Scopul ordonanţei îl reprezintă alinierea legislaţiei naţionale la obiectivele europene în domeniu, prin reducerea eliminării finale a unor deşeuri de ambalaje, pentru a contribui la tranziţia către o economie circulară;
    2. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2021 - Ordonanţa Guvernului privind depozitarea deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 18 august 2021. Actul normativ are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor, prin reducerea progresivă a eliminării prin depozitare a deşeurilor care pot fi reciclate sau valorificate şi introducerea de măsuri pentru prevenirea şi reducerea efectelor negative asupra mediului şi sănătăţii populaţiei;
    3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 26 august 2021. Actul normativ întăreşte cadrul legal privind colectarea separată şi reciclarea;
    4. Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 - Ordonanţă privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 30 august 2021. Obiectivele actului normativ sunt de a preveni şi de a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic, şi asupra sănătăţii umane, precum şi de a promova tranziţia la o economie circulară cu modele de afaceri, produse şi materiale inovatoare şi durabile, contribuind astfel la funcţionarea eficientă a pieţei interne;
    5. Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021 - Hotărâre privind stabilirea sistemului de garanţie - returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (SGR), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 6 octombrie 2021. Actul normativ reglementează sistemul garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (SGR). Acest sistem presupune o garanţie de 50 de bani pentru orice ambalaj de băutură achiziţionată, sumă care va fi recuperată imediat ce ambalajele folosite vor fi returnate în orice magazin din România. De asemenea, sistemul va fi obligatoriu pentru toate magazinele, de la cele de mici dimensiuni la supermarketuri.

    De asemenea, partea română a informat că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor organizează anual, la nivel naţional, în fiecare judeţ, acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari. Activităţile s-au desfăşurat pentru anul 2020 în perioada 8.04-15.05.2020, iar pentru anul 2021 în perioada 10.05-4.06 2021.
    Aceste acţiuni sunt desfăşurate în conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi ale Ordinului ministrului apelor şi pădurilor şi al ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, precum şi ale Programului principalelor acţiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă (CMSU) şi au loc în vederea diminuării pagubelor produse de inundaţii generate de revărsări ale cursurilor de apă sau din scurgeri de pe versanţi.
    Totodată, în luna martie 2021, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a reiterat solicitarea către comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă să întreprindă măsuri de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi operatorii economici la nivel judeţean, astfel încât diferitele tipuri de deşeuri angrenate din cauza producerii unor fenomene hidrometeo periculoase să nu mai ajungă în cursurile de apă, evitându-se astfel poluarea acestora, poluare care poate avea impact atât la nivel naţional, cât şi transfrontalier.
    În urma acestor verificări, pentru zonele identificate cu depozite necontrolate de deşeuri menajere sau de altă natură, s-au stabilit măsuri pentru unităţile administrativ-teritoriale (U.A.T.) în vederea remedierii şi sancţiuni.
    În ceea ce priveşte cantităţile de materiale plutitoare sesizate în albiile majore şi pe malurile principalelor cursuri de apă, în timpul viiturilor şi după retragerea apelor, antrenate din albiile majore şi zonele inundabile cu precădere din intravilanele U.A.T.-urilor străbătute de cursurile de apă ce tranzitează frontiera de stat, au fost analizate la nivelul bazinului hidrografic Crişuri şi Someş-Tisa mai multe potenţiale amplasamente pentru intervenţie în vederea diminuării/eliminării acestui fenomen.
    În urma evaluării tehnice şi a prioritizării la nivelul Administraţiei Naţionale „Apele Române“ s-a stabilit amplasarea primelor secţiuni de intervenţie la plutitori în următoarele amplasamente:
    • Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa:
    1. râul Someş, localitatea Băbăseşti, judeţul Satu Mare;
    2. râul Someşul Mare, oraş Beclean, amonte punte Beclenuţ, judeţul Bistriţa-Năsăud;
    3. râul Someşul Mare, amonte baraj de priză Mica, judeţul Cluj;
    4. râul Lăpuş, amonte baraj de priză Cătălina, judeţul Maramureş.

    • Administraţia Bazinală de Apă Crişuri:
    1. valea Ier, localitatea Ianca, judeţul Bihor;
    2. râul Barcău, localitatea Suplacu de Barcău, judeţul Bihor;
    3. râul Crişul Negru, localitatea Tinca, judeţul Bihor.


    La data prezentei informări, pentru secţiunile de intervenţie din bazinul hidrografic Crişuri şi bazinul hidrografic Someş-Tisa au fost făcute alocările financiare din cadrul Programului de investiţii pe anul 2021 şi au fost demarate procedurile pentru realizarea documentaţiilor în faza studiului de fezabilitate şi proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiţii „Secţiuni de intervenţie la plutitori pe cursurile de apă administrate de Administraţia Bazinală de Apă Crişuri şi Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa“.
    Totodată, în luna septembrie a.c. a fost pus în funcţiune stăvilarul de la Tulca, unde au fost prevăzute inclusiv utilaje automatizate pentru extragerea plutitorilor din albie, ceea ce va determina diminuarea cantităţii de deşeuri din bazinul hidrografic Crişul Negru.
    În cadrul sesiunii au fost prezentate soluţiile proiectelor pentru secţiunile de intervenţie din bazinele Someş-Tisa şi Crişuri.

    II.2. Referitor la modul de realizare a hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, în contextul epidemiologic generat de COVID-19:
    Având în vedere evoluţia epidemiologică generată de virusul COVID-19, părţile au convenit ca pentru aplicarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, în funcţie de posibilităţi, să se asigure realizarea activităţilor conform Programului de lucru pentru anul 2021-2022, cu luarea în considerare a prevederilor naţionale privind limitarea răspândirii virusului COVID-19. În măsura în care întâlnirile şi activităţile din cadrul subcomisiilor de specialitate nu se pot desfăşura în format fizic, acestea se vor realiza pentru fiecare parte pe teritoriul propriu sau în format online.
    Anexa face parte integrantă din prezentul protocol.
    Hotărârile prezentului protocol vor intra în vigoare după aprobarea lor de către guvernele celor două state, conform capitolului III articolul 10 punctul 5 al Acordului.
    La data intrării în vigoare a hotărârilor prezentului protocol îşi încetează aplicabilitatea anexa nr. 7c a Regulamentului privind transmiterea reciprocă a datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Ungaria, care reprezintă anexa nr. 3 la Protocolul Sesiunii a XXX-a, intrată în vigoare la data de 13 august 2019.


    Prezentul protocol a fost semnat la Cluj-Napoca la 13 octombrie 2021, în câte două exemplare originale, fiecare în limba română şi limba maghiară, toate textele fiind egal autentice.


                    Pentru partea română,
                    Simona Olimpia Negru
                    Pentru partea ungară,
                    Kovács Péter

    ANEXA 1

    la Protocolul Sesiunii a XXXII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Cluj-Napoca în data de 13 octombrie 2021
    ANEXA 7.c.

    la Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor şi informaţiilor meteorologice şi hidrologice între România şi Ungaria
    Datele de bază ale forajelor pentru care se face schimbul de date
    Din partea română se va transmite tabelul următor:

┌────┬─────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────┬──────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Coordonate │ │ │Poziţie │ │Frecvenţa │
│ │ │ │Codul EU al │Codul │Folosinţa│geografice │Nivel │Adâncime│filtru │Anul │de măsurare │
│Nr. │Indicativ│Localitatea│forajului │corpului │terenului│(WGS’84) │teren │foraj │(m) │începerii │ │
│crt.│foraj │ │(WISE) │de apă │(CORINE ├────────┬────────┤(MB) │(m) ├────┬────┤observaţiilor├────┬───────┤
│ │ │ │ │subterană│LC) │X │Y │ │ │Sup.│Inf.│ │Np/ │Chimism│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lună│/an │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │F1 ord. │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │II │Atea │RO025306246336│ROSO01 │arabil │22.78581│47.87380│119,47│20,3 │5,6 │17,6│1972 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │F1 ord. │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │II │Tămăşeni │RO015320446561│ROSO01 │arabil │23.09276│47.99702│127,81│28,0 │5 │24,5│1977 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │F1MA ord.│ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │II │Bercu │RO015312046409│ROSO01 │arabil │22.88228│47.92373│121,47│70,0 │4,3 │46,1│1978 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│4 │F1 ord. │Berveni │RO025293346109│ROSO06 │Păşune │22.47614│47.76300│115,91│15,5 │3,5 │12,3│1973 │10 │2 │
│ │II │ │ │ │(231) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │F1 ord. │Scărişoara │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │II │Nouă │RO025277145926│ROSO06 │arabil │22.23028│47.62151│143,82│25,6 │12,4│21,5│1974 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │F1 │Cenad │RO045111244702│ROMU20 │arabil │20.61232│46.13513│84,88 │9,6 │3,3 │7,6 │1967 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │F1 ord. │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │II │Şofronea │RO045128345243│ROMU20 │arabil │21.31263│46.28751│107,78│22,3 │8,6 │20,3│1972 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │F1 ord. │Variaşu │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │II │Mare │RO045125345159│ROMU20 │arabil │21.20481│46.26034│104,09│14,0 │9,5 │11,9│1973 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │F1 ord. │Rovine NV. │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │II │ord. II │RO045122445033│ROMU20 │arabil │21.04036│46.23591│108,83│33,5 │20,4│31,4│1973 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │F1 ord. │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │II │Şemlac │RO045116744895│ROMU20 │arabil │20.86072│46.18134│103,96│31,0 │23 │29 │1971 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│11 │F2 │Cheresig │RO035211145524│ROCR01 │Păşune │21.68727│47.03117│96,99 │40,5 │27,5│37,4│1974 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(231) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │F5 │Vărşand │RO035163245295│ROCR01 │arabil │21.38341│46.60198│88,77 │11,0 │6,6 │8,9 │1967 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │F1 ord. │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │II │Curtuişeni │RO035267345902│ROCR01 │arabil │22.19671│47.53220│128,00│20,0 │11 │18 │1971 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │F1 ord. │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │II │Săcuieni │RO035246545820│ROCR01 │arabil │22.08364│47.34545│103,50│15,0 │5 │10 │1971 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │F2 │Tămăşeu │RO035234445713│ROCR01 │arabil │21.94148│47.23876│105,27│15,0 │5 │12,7│1967 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │F1 ord. │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │II │Santăul Mic│RO035224645637│ROCR01 │arabil │21.83829│47.15186│103,46│16,0 │2,5 │13,8│1972 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │F1 ord. │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │II │Cuşteana │RO035181945388│ROCR01 │arabil │21.50636│46.76972│89,94 │70,0 │25 │67 │1976 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │F1 ord. │Ciumeghiu │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │II │Sud │RO035175945433│ROCR01 │arabil │21.56455│46.71543│91,70 │23,5 │16,1│19,5│1975 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼────┼───────┤
│ │F1 ord. │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │II │Siclău │RO035151845270│ROCR01 │arabil │21.34998│46.49921│95,52 │25,0 │5,1 │19,9│1974 │10 │2 │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────┴────┴─────────────┴────┴───────┘    Frecvenţa transmiterii: prima dată până la data de 30 iunie 2006, apoi de câte ori au loc schimbări ale datelor de bază ale forajelor
    Modul de transmitere: INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la OVF. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA timp de 30 de zile.
    Forma de transmitere: tabel excel
    Din partea ungară se vor transmite tabelele următoare:
    Foraje pentru măsurători de nivel

┌────┬─────────┬───────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬───────────────────┬──────┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Codul │Folosinţa │Coordonate │ │ │Poziţie │ │Frecvenţa │
│Nr. │Indicativ│ │Codul EU al│corpului │terenului │geografice │Nivel │Adâncime│filtru │Anul │de măsurare│
│crt.│foraj │Localitatea │forajului │de apă │(CORINE │(WGS’84) │teren │foraj │(m) │începerii │ │
│ │ │ │(WISE) │subterană│LC) ├─────────┬─────────┤(MB) │(m) ├────┬────┤observaţiilor├───────────┤
│ │ │ │ │ │ │X │Y │ │ │Sup.│Inf.│ │Np/lună │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│1. │4337 │Kispalád │HUGWOAIG000│AIQ835 │Localitate│48,022467│22,838537│117,25│5,82 │2,85│5,82│2001 │înregistrat│
│ │ │ │ │ │(112) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│2. │1660 │Csengersima │HUGWOAIF679│AIQ649 │Localitate│47,868509│22,726032│118,47│17,05 │3,05│6,05│1974 │înregistrat│
│ │ │ │ │ │(112) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│3. │1627 │Mérk-Vállaj-Pusztaterem│HUGWOAII867│AIQ621 │Pădure │47,794867│22,308717│127,40│6,71 │1,73│3,23│1953 │înregistrat│
│ │ │ │ │ │(324) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│4. │1644 │Nyírbéltek │HUGWOAII529│AIQ621 │Păşune │47,698385│22,125986│153,63│8,00 │4,49│7,39│1953 │înregistrat│
│ │ │ │ │ │(231) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│5. │3614 │Nyírlugos │HUGWOAII544│AIQ620 │Localitate│47,694059│22,045582│159,12│11,50 │5,50│7,00│1992 │înregistrat│
│ │ │ │ │ │(112) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │2621 │Fülöp │HUGWOAIH905│AIQ620 │arabil │47,632921│22,043671│150,95│6,02 │4,83│6,02│1955 │înregistrat│
│ │ │ │ │ │(242) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│7. │2619 │Nyírábrány │HUGWOAII518│AIQ620 │Localitate│47,553095│22,023621│138,21│4,32 │2,20│4,32│1935 │2 x │
│ │ │ │ │ │(112) │ │ │ │ │ │ │ │săptămână │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │2648 │Bagamér │HUGWOAIH532│AIQ620 │arabil │47,458077│21,993547│125,14│7,94 │6,19│7,69│1954 │înregistrat│
│ │ │ │ │ │(242) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│9. │2662 │Biharkeresztes │HUGWOAIH615│AIQ596 │Localitate│47,130889│21,715375│97,76 │6,39 │2,86│5,86│1934 │înregistrat│
│ │ │ │ │ │(112) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│10. │2661 │Berekböszörmény │HUGWOAIH601│AIQ596 │Localitate│47,062842│21,679679│100,03│8,12 │4,54│7,54│1954 │înregistrat│
│ │ │ │ │ │(112) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│11. │2647 │Létavértes │HUGWOAII298│AIQ579 │Localitate│47,379279│21,880641│115,26│8,82 │5,45│8,45│1935 │2 x │
│ │ │ │ │ │(112) │ │ │ │ │ │ │ │săptămână │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│12. │2804 │Biharugra │HUGWOAIH617│AIQ596 │Localitate│46,969218│21,597877│93,58 │6,90 │5,05│6,55│1954 │1 x │
│ │ │ │ │ │(112) │ │ │ │ │ │ │ │săptămână │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │2 x │
│13. │2803 │Geszt │HUGWOAIH933│AIQ596 │arabil │46,885598│21,577883│91,90 │6,14 │2,78│5,78│1943 │săptămână │
│ │ │ │ │ │(243) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│14. │2981 │Méhkerék │HUGWOAIJ200│AIQ596 │Localitate│46,776126│21,446041│90,94 │10,37 │4,77│8,57│1985 │1 x │
│ │ │ │ │ │(112) │ │ │ │ │ │ │ │săptămână │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│15. │2822 │Gyula │HUGWOAIF883│AIQ596 │Localitate│46,646139│21,284083│88,69 │3,03 │0,81│2,31│1934 │1 x │
│ │ │ │ │ │(112) │ │ │ │ │ │ │ │săptămână │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│16. │2827 │Nagykamarás │HUGWOAIG099│AIQ605 │Localitate│46,465755│21,125146│96,93 │6,06 │2,62│5,54│1953 │înregistrat│
│ │ │ │ │ │(112) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│17. │2341 │Kevermes │HUGWOAIF961│AIQ605 │Localitate│46,415949│21,181916│99,31 │7,00 │2,25│5,25│1953 │2 x │
│ │ │ │ │ │(112) │ │ │ │ │ │ │ │săptămână │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│18. │2346 │Kiszombor │HUGWOAIG005│AIQ594 │Localitate│46,185706│20,42648 │81,19 │8,75 │4,95│7,85│1954 │înregistrat│
│ │ │ │ │ │(112) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │2 x │
│19. │2348 │Apátfalva │HUGWOAIF544│AIQ594 │arabil │46,188025│20,563754│87,66 │9,26 │7,30│8,70│1954 │săptămână │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────┼────┼─────────────┼───────────┤
│20. │2350 │Nagylak │HUGWOAIG101│AIQ594 │Păşune │46,189234│20,716194│89,58 │7,99 │5,18│6,68│1954 │2 x │
│ │ │ │ │ │(231) │ │ │ │ │ │ │ │săptămână │
└────┴─────────┴───────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┴────────┴────┴────┴─────────────┴───────────┘    Foraje pentru măsurători de calitate

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────────────────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Codul │Folosinţa│Coordonate │ │ │Poziţie │ │Frecvenţa│
│Nr. │Indicativ│ │Codul EU al│corpului │terenului│geografice │Nivel │Adâncime│filtru │Anul │de │
│crt.│foraj │Localitatea│forajului │de apă │(CORINE │(WGS’84) │teren │foraj │(m) │începerii │măsurare │
│ │ │ │(WISE) │subterană│LC) ├─────────┬─────────┤(MB) │(m) ├──────┬──────┤observaţiilor├─────────┤
│ │ │ │ │ │ │X │Y │ │ │Sup. │Inf. │ │Chimism │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21. │ │Csaholc │HUGWOACJ195│AIQ648 │arabil │47,979958│22,72958 │115,00│65,00 │48,00 │61,00 │2006 │anual │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│22. │ │Gacsály │HUGWOAME038│AIQ648 │Păşune │47,925792│22,74347 │117,20│105,00 │50,00 │99,00 │2006 │anual │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│23. │ │Csenger │HUGWOAAZ048│AIQ601 │Industrie│47,840808│22,662313│118,61│80,00 │74,00 │69,00 │2018 │anual │
│ │ │ │ │ │(121) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24. │ │Csenger │HUGWOAIF790│AIQ600 │arabil │47,818922│22,644314│116,50│8,90 │7,40 │8,40 │2006 │2 x an │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25. │ │Mérk │HUGWOAIJ201│AIQ601 │arabil │47,794295│22,403622│114,00│70,00 │65,80 │69,00 │2006 │anual │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│26. │ │Terem │HUGWOAII869│AIQ621 │Păşune │47,777524│22,27826 │131,90│9,20 │7,70 │8,70 │2006 │2 x an │
│ │ │ │ │ │(231) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│27. │ │Nyíracsád │HUGWOAIY314│AIQ619 │Sat (111)│47,600631│21,970545│147,70│40,40 │34,10 │38,10 │2012 │anual │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│28. │ │Vámospércs │HUGWOACY916│AIQ619 │Oras │47,517498│21,912652│131,00│53,00 │41,60 │47,20 │2006 │anual │
│ │ │ │ │ │(111) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│29. │ │Létavértes │HUGWOADC134│AIQ619 │Sat (111)│47,39281 │21,891552│116,00│60,00 │40,00 │53,00 │2006 │anual │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│30. │ │Ártánd │HUGWOAIH521│AIQ595 │Szántó │47,120511│21,786771│103,70│69,00 │56,00 │60,00 │2006 │anual │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│31. │4034 │Sarkad │HUGSGABE528│AIQ596 │Szántó │46,435685│21,245523│89,80 │13,00 │2,50 │10,00 │2020 │2 x an │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│32. │ │Sarkad │HUGWOAII694│AIQ595 │Industrie│46,727642│21,385196│88,60 │200,00 │170,20│187,00│2006 │anual │
│ │ │ │ │ │(121) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
│33. │ │Gyula │HUGWOACS971│AIQ593 │arabil │46,631484│21,258659│87,90 │130,00 │86,00 │121,00│2014 │anual │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
│34. │ │Lökösháza │HUGWOAIJ199│AIQ604 │arabil │46,452588│21,252262│99,20 │91,00 │64,00 │86,00 │2006 │anual │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
│35. │ │Dombegyház │HUGWOAIF792│AIQ605 │arabil │46,314654│21,097016│100,90│13,10 │11,60 │12,60 │2006 │2 x an │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36. │ │Battonya │HUGWOADB031│AIQ604 │arabil │46,274754│21,005292│100,50│60,00 │57,00 │59,00 │2006 │anual │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
│37. │ │Apátfalva │HUGWOADC065│AIQ593 │arabil │46,173396│20,589373│87,80 │195,00 │147,00│187,00│2008 │anual │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼──────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38. │ │Kiszombor │HUGWOAIG006│AIQ594 │arabil │46,174293│20,468171│79,90 │3,60 │3,00 │3,50 │2006 │2 x an │
│ │ │ │ │ │(211) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴──────┴─────────────┴─────────┘
    Frecvenţa transmiterii: prima dată până la data de 30 iunie 2006, apoi de câte ori au loc schimbări ale datelor de bază ale forajelor
    Modul de transmitere: OVF va stoca datele pe serverul FTP propriu şi le va transmite pe serverul FTP de la INHGA. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al OVF timp de 30 de zile.
    Forma de transmitere: tabel excel
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016