Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROTOCOL din 29 septembrie 2008 de cooperare trilaterala largita in combaterea criminalitatii si in special a criminalitatii transfrontaliere intre Guvernul Romaniei, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Serbia*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 29 septembrie 2008  de cooperare trilaterala largita in combaterea criminalitatii si in special a criminalitatii transfrontaliere intre Guvernul Romaniei, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Serbia*)    Twitter Facebook
Cautare document

PROTOCOL din 29 septembrie 2008 de cooperare trilaterala largita in combaterea criminalitatii si in special a criminalitatii transfrontaliere intre Guvernul Romaniei, Guvernul Republicii Bulgaria si Guvernul Republicii Serbia*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2009
---------
*) Traducere.


Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Serbia, denumite în continuare pãrţi,
preocupate de dimensiunea serioasã atinsã de criminalitate în ultimii ani, la nivel naţional şi internaţional, care constituie o ameninţare serioasã la securitatea şi stabilitatea statelor lor,
concentrându-se asupra creşterii criminalitãţii internaţionale şi în special asupra noilor ei forme,
subliniind importanţa înţelegerii şi beneficiului reciproc, egalitãţii şi acţiunilor coordonate, ca bazã pentru o cooperare eficientã în combaterea criminalitãţii,
subliniind importanţa cooperãrii transnaţionale referitoare la problemele menţinerii ordinii publice şi securitãţii,
exprimând dorinţa de cooperare reciprocã cât mai extinsã şi de creştere a eficienţei în acest sector, cu respectarea drepturilor şi libertãţilor omului,
dorind sã armonizeze acţiunile autoritãţilor lor competente îndreptate împotriva criminalitãţii şi în special a crimei organizate, la nivel trilateral şi regional, în concordanţã cu standardele Uniunii Europene,
dezvoltând baza legalã internaţionalã de cooperare a autoritãţilor de aplicare a legii ale pãrţilor, prin implementarea acordurilor care au fost deja încheiate la nivel bilateral în domeniul cooperãrii de poliţie şi al readmisiei, precum şi prin încheierea, acolo unde este necesar, de noi acorduri la nivel bilateral şi trilateral,
respectând principiile egalitãţii, acordurile internaţionale şi legislaţia existentã în statele lor şi fãrã a prejudicia angajamentele lor anterioare, bazate pe acordurile bilaterale şi multilaterale încheiate cu state terţe,
convinse de faptul cã realizarea ţelurilor şi scopurilor lor va fi facilitatã de adoptarea unor programe şi mãsuri specifice,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Scop
Prezentul protocol reglementeazã cooperarea dintre pãrţi, prin autoritãţile competente desemnate, în combaterea criminalitãţii şi în special a criminalitãţii transfrontaliere, în legãturã cu activitãţi legate de interesele protejate de lege în cele 3 state.
ART. 2
Domenii de cooperare
(1) Pãrţile vor coopera, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale, pentru prevenirea, combaterea, descoperirea şi investigarea criminalitãţii, în special a:
a) criminalitãţii organizate;
b) infracţiunilor grave împotriva vieţii;
c) criminalitãţii transfrontaliere;
d) actelor de terorism;
e) cultivãrii ilicite, producerii, prelucrãrii şi traficului de droguri şi substanţe psihotrope;
f) prelucrãrii ilicite, comerţului ilicit şi utilizãrii precursorilor şi substanţelor chimice esenţiale folosite pentru producerea ilegalã de droguri şi substanţe psihotrope;
g) traficului ilegal de arme, inclusiv biologice, chimice şi radiologice, muniţii, explozivi, materiale nucleare şi radioactive, precum şi de substanţe otrãvitoare;
h) activitãţilor economice internaţionale ilegale, tranzacţiilor economice suspecte şi abuzurilor în domeniul investiţiilor, precum şi a altor forme de infracţiuni financiare;
i) spãlãrii banilor (legalizãrii veniturilor obţinute în urma desfãşurãrii activitãţilor infracţionale);
j) contrabandei;
k) activitãţilor infracţionale corelate migraţiei, trecerii ilegale a frontierei şi traficului ilegal de fiinţe umane;
l) exploatãrii sexuale a femeilor şi a minorilor sau copiilor;
m) contrafacerii sau falsificãrii bancnotelor, cãrţilor de credit, documentelor, garanţiilor şi a altor valori, precum şi a altor tipuri de documente de identitate;
n) contrafacerii mãrcii produselor alimentare şi industriale şi comercializãrii acestora;
o) infracţiunilor grave împotriva proprietãţii, precum şi a proprietãţii intelectuale;
p) furtului, traficului ilegal şi dobândirii în mod ilegal a bunurilor aparţinând patrimoniului istoric şi cultural, a metalelor şi pietrelor preţioase, precum şi a altor bunuri de valoare;
q) infracţiunilor ecologice;
r) criminalitãţii de înaltã tehnologie, inclusiv a cyber criminalitãţii;
s) deturnãrii aeronavelor;
t) rãpirii şi traficului de fiinţe umane, precum şi cu organe umane;
u) infracţiunilor la regimul maritim (fraude în domeniul maritim, piraterie etc.) şi a infracţiunilor grave comise în sfera transporturilor;
v) furtului şi traficului ilegal de vehicule;
w) extorcãrii;
x) corupţiei.
(2) Pãrţile vor coopera, de asemenea, în:
a) domeniul învãţãmântului, instruirii şi perfecţionãrii pregãtirii personalului;
b) realizarea de cercetãri ştiinţifice în scopul combaterii infracţionalitãţii şi al dezvoltãrii sistemelor de informaţii, a mijloacelor de comunicaţii şi a echipamentelor speciale;
c) alte domenii de interes reciproc, urmãrindu-se, în general, menţinerea sub control a infracţionalitãţii şi prevenirea criminalitãţii, precum şi descoperirea persoanelor dispãrute, a bunurilor furate sau pierdute şi identificarea cadavrelor.
ART. 3
Forme de cooperare
Cooperarea dintre autoritãţile competente ale pãrţilor în domeniile menţionate la art. 2 se va realiza îndeosebi prin:
a) schimb de informaţii, experienţã şi expertizã în domenii de interes comun;
b) schimb de informaţii cu privire la noile forme ale criminalitãţii, la formele şi metodele folosite pentru prevenirea, suprimarea, investigarea şi detectarea acestora;
c) schimb de informaţii cu privire la noile forme ale criminalitãţii transfrontaliere, la formele şi metodele folosite în comiterea acestora (modus operandi);
d) acordarea de asistenţã în scopul identificãrii tranzacţiilor economice suspecte, inclusiv a celor corelate cu legalizarea veniturilor ilicite;
e) schimb de informaţii, experienţã şi expertizã cu privire la folosirea tehnologiilor de descoperire a infracţiunilor, a metodelor şi mijloacelor folosite la cercetarea infracţiunilor, în special în domeniul anchetelor, detectãrii şi controlului precursorilor, drogurilor şi substanţelor psihotrope, în conformitate cu convenţiile internaţionale;
f) schimb de informaţii cu privire la metodele folosite pentru transportul, ascunderea şi distribuirea drogurilor şi a substanţelor psihotrope;
g) schimb de informaţii cu privire la noile tipuri de droguri şi substanţe psihotrope care apar în traficul ilegal, la tehnologia de producere şi substanţele folosite în acest scop, precum şi în ceea ce priveşte noile metode de cercetare folosite pentru analiza şi identificarea drogurilor şi a substanţelor psihotrope;
h) schimb de informaţii, cunoştinţe şi experienţã în domeniul controlului la frontierã, precum şi în domeniul acordãrii de sprijin material şi tehnic autoritãţilor de control competente, în scopul identificãrii documentelor de cãlãtorie falsificate şi pentru prevenirea intrãrii ilegale a persoanelor suspecte, implicate în sãvârşirea de infracţiuni şi acte de terorism, precum şi a migraţiei ilegale;
i) schimb de informaţii pentru prevenirea şi suprimarea oricãrei forme a criminalitãţii transnaţionale organizate, precum şi de date referitoare la persoanele şi reţelele infracţionale implicate în aceasta;
j) schimb de experienţã, inclusiv instruirea specialã prin organizarea de seminare şi cursuri de instruire, precum şi schimb de opinii;
k) schimb de date statistice, precum şi de texte legislative naţionale şi prevederi, broşuri, publicaţii şi rezultate ale cercetãrilor ştiinţifice în domeniile prevãzute în prezentul protocol;
l) planificarea şi adoptarea de acţiuni coordonate împotriva reţelelor infracţionale;
m) coordonarea acţiunilor poliţieneşti pentru realizarea unor cercetãri operative comune şi acordarea de sprijin reciproc sub supravegherea şi monitorizarea pãrţii pe teritoriul cãreia au loc aceste acţiuni, în conformitate cu legislaţia sa naţionalã;
n) organizarea de întâlniri la nivel de experţi în cadrul competenţelor acestora, ori de câte ori ei convin asupra necesitãţii rezolvãrii unei probleme urgente şi speciale de interes comun, precum şi pregãtirea şi adoptarea de mãsuri comune, atunci când sunt necesare, în cazuri specifice operative şi de investigaţie;
o) cãutarea persoanelor care se sustrag urmãririi penale sau mandatelor de executare a pedepselor şi a acelor persoane declarate dispãrute;
p) cãutarea şi returnarea obiectelor furate având înregistrate numere sau trãsãturi specifice, inclusiv a valorilor culturale şi istorice, vehiculelor şi armelor de foc, precum şi a garanţiilor înregistrate, a documentelor de cãlãtorie şi de identitate;
q) schimb de informaţii, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale şi obligaţiile internaţionale, cu privire la cetãţenii statelor pãrţilor care au fost condamnaţi pentru comiterea de infracţiuni pe teritoriul acestora, precum şi cu privire la persoanele care se aflã în curs de cercetare;
r) schimb de cunoştinţe şi experienţã în ceea ce priveşte cooperarea poliţieneascã, în conformitate cu standardele europene şi acquis-ul comunitar.
ART. 4
Livrãri controlate
(1) Fiecare parte, în conformitate cu legislaţia sa naţionalã şi cu obligaţiile internaţionale asumate prin alte acorduri şi tratate, va asigura condiţiile necesare pentru realizarea livrãrilor controlate de droguri şi substanţe psihotrope, precum şi de precursori folosiţi pentru producerea acestora.
(2) Pãrţile vor analiza posibilitatea aplicãrii metodei livrãrii controlate şi în cazul altor bunuri care fac obiectul traficului ilicit.
(3) Pãrţile se vor strãdui sã îşi armonizeze legislaţiile şi practicile lor pentru a asigura compatibilitatea reciprocã, în mãsura în care acest lucru este necesar în scopul realizãrii eficiente a livrãrilor controlate.
ART. 5
Mijloace de cooperare
(1) Pãrţile vor coopera în combaterea criminalitãţii organizate şi pentru menţinerea ordinii publice prin intermediul autoritãţilor competente desemnate, în conformitate cu prevederile prezentului protocol, cu legislaţiile lor naţionale şi cu obligaţiile internaţionale asumate.
Pentru România:
- Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
Pentru Republica Bulgaria:
- ministrul de interne sau persoanele autorizate de cãtre acesta
Pentru Republica Serbia:
- Ministerul de Interne
(2) Pãrţile desemneazã autoritatea sau autoritãţile care vor constitui puncte de contact, prin care se va realiza comunicarea directã.
(3) Pãrţile pot trimite reciproc ofiţeri de legãturã, de comun acord.
ART. 6
Cererea de cooperare
(1) Cooperarea în cadrul prezentului protocol se va desfãşura în baza cererilor de cooperare transmise de autoritãţile competente desemnate de pãrţi.
(2) Cererile de cooperare vor fi adresate în scris.
(3) În caz de urgenţã, cererile de cooperare de la autoritãţile competente ale pãrţii solicitante, transmise prin fax şi/sau prin e-mail, sunt acceptate şi realizate de cãtre autoritãţile competente ale pãrţii solicitate în acelaşi mod ca şi cele remise prin poştã. Autoritãţile competente ale pãrţii solicitate pot cere verificarea autenticitãţii materialelor transmise, precum şi primirea originalelor prin poşta specialã.
(4) Autoritãţile competente ale pãrţilor vor lua mãsurile necesare pentru a asigura punerea în executare imediatã şi completã a cererii de cooperare.
(5) Fiecare parte poate respinge total sau parţial o cerere de cooperare, în cazul în care o asemenea cooperare ar pune în pericol suveranitatea sa naţionalã, securitatea, ordinea publicã sau interesele naţionale ori dacã aceasta este în contradicţie cu legislaţia sa naţionalã şi cu obligaţiile internaţionale asumate de cãtre statele pãrţilor prin alte acorduri şi tratate.
(6) Respingerea cererii de cooperare se notificã în scris, fãrã întârziere, pãrţii solicitante.
ART. 7
Protecţia datelor cu caracter personal
(1) Transmiterea reciprocã a datelor cu caracter personal între pãrţi se va realiza în baza unei cereri remise în acest sens şi în conformitate cu urmãtoarele principii, care se aplicã în mod identic în procesarea automatã sau manualã a datelor:
1. datele cu caracter personal remise nu pot fi folosite în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, fãrã acordul prealabil al autoritãţii competente care le-a furnizat, formulat în scris;
2. datele cu caracter personal remise vor fi şterse sau corectate atunci când:
a) se dovedesc a fi incorecte;
b) autoritatea competentã care le-a furnizat este informatã cã acestea au fost obţinute în mod ilegal sau cã datele au fost transmise cu încãlcarea legislaţiei sale naţionale;
c) nu mai sunt necesare pentru executarea sarcinii pentru care au fost transmise, cu excepţia cazului în care existã consimţãmântul explicit în acest sens al pãrţii care le-a transmis.
(2) La cererea autoritãţii competente care a transmis datele cu caracter personal celeilalte pãrţi, autoritatea competentã care le-a primit va da informaţii cu privire la modul de utilizare a acestor date.
(3) Autoritatea competentã care a transmis datele, precum şi cea care le-a primit sunt obligate sã înregistreze transmiterea, primirea şi distrugerea/ştergerea datelor cu caracter personal într-un registru. În registru se vor include informaţii referitoare la motivele pentru care au fost transmise, conţinutul, autoritatea competentã transmiţãtoare şi cea care le-a primit, ora transmiterii şi ora distrugerii lor. Registrele sunt pãstrate pentru o perioadã de 3 ani. Datele din registru pot fi folosite numai în scop de control pentru a stabili dacã regulamentele legale privind protecţia datelor cu caracter personal sunt respectate.
(4) Orice persoanã interesatã este îndreptãţitã sã fie informatã, la cerere, în legãturã cu datele cu caracter personal care se referã la ea, date ce au fost transmise, în conformitate cu prezentul protocol; persoana este, de asemenea, îndreptãţitã sã fie informatã în legãturã cu sursa datelor cu caracter personal, scopul folosirii lor şi baza juridicã pentru aceasta; persoanele pot, de asemenea, solicita corectarea datelor cu caracter personal incorecte şi ştergerea acestora dacã au fost folosite ilegal. Detaliile legate de procedurile de implementare a acestor drepturi vor fi armonizate cu legislaţiile naţionale ale pãrţilor. De asemenea, pãrţile garanteazã acelaşi nivel de protecţie care rezultã din Convenţia Consiliului Europei nr. 108 pentru protejarea persoanelor faţã de prelucrarea automatizatã a datelor cu caracter personal, adoptatã la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.
(5) La cererea legatã de îndeplinirea acestor drepturi, autoritatea competentã care a transmis datele cu caracter personal va oferi autoritãţii competente care le-a primit posibilitatea de a adopta o poziţie, înainte de a ajunge la o decizie în sensul cererii.
(6) Autoritatea competentã primitoare este obligatã sã protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerii/ştergerii accidentale sau neautorizate, pierderii accidentale, publicãrii accidentale ori neautorizate.
(7) Pãrţile garanteazã cã, în cazul în care existã încãlcãri cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, persoana lezatã, potrivit legislaţiei sale naţionale, se poate adresa unui tribunal independent sau unei autoritãţi independente pentru obţinerea eventualelor compensaţii.
ART. 8
Protecţia informaţiilor clasificate
Pãrţile vor face schimb de informaţii clasificate dupã încheierea unor acorduri separate în domeniul schimbului reciproc şi protecţiei informaţiilor clasificate între statele în cauzã.
ART. 9
Comitetul comun
(1) Pãrţile vor stabili un comitet comun, responsabil pentru implementarea prezentului protocol. Comitetul va examina în special necesitatea semnãrii protocoalelor adiţionale, în scopul de a coopera mai eficient şi constructiv.
(2) Comitetul comun va fi alcãtuit din reprezentanţi ai autoritãţilor competente ale pãrţilor şi se va întruni anual în ţara gazdã, înaintea întâlnirii miniştrilor de interne ai pãrţilor.
(3) Miniştrii de interne se vor întâlni o datã pe an. Cu ocazia acestor întâlniri, desfãşurate prin rotaţie, se va analiza progresul cooperãrii şi vor fi identificate problemele apãrute în cursul îndeplinirii prezentului protocol. Miniştrii de interne vor lua mãsuri specifice în scopul îmbunãtãţirii şi lãrgirii cooperãrii.
ART. 10
Limbile de lucru
Pentru implementarea prevederilor prezentului protocol, autoritãţile competente desemnate de pãrţi vor folosi pentru procedurile scrise limba englezã. Limba maternã sau altã limbã pot fi folosite în procedurile orale, dacã pãrţile convin astfel.
ART. 11
Cheltuieli
Fiecare parte va suporta independent cheltuielile ocazionale în cursul îndeplinirii prezentului protocol, dacã nu se prevede altfel pentru fiecare caz în parte.
ART. 12
Implementarea prezentului protocol
(1) Implementarea prezentului protocol este subiect al legislaţiei naţionale a fiecãrei pãrţi.
(2) Transmiterea cãtre o terţã parte a informaţiilor şi materialelor primite în cadrul cooperãrii în conformitate cu prezentul protocol este permisã numai dupã primirea acordului scris al pãrţii care a furnizat datele.
(3) Diferendele care pot apãrea în legãturã cu interpretarea sau implementarea prevederilor prezentului protocol vor fi soluţionate de autoritãţile competente ale pãrţilor interesate, în conformitate cu regulile relevante ale legislaţiei internaţionale. În cazul în care nu se va ajunge la un acord, diferendele vor fi rezolvate prin canale diplomatice.
(4) Oricare parte poate propune amendamente la prezentul protocol, care vor fi examinate de Comitetul comun şi vor fi înaintate miniştrilor de interne în vederea aprobãrii.
ART. 13
Prevederi finale
(1) Prezentul protocol se încheie pentru o perioadã nedeterminatã de timp şi va intra în vigoare în a 30-a zi de la data primirii celui de-al doilea document de ratificare sau aprobare.
(2) Pãrţile îşi vor notifica reciproc prin canale diplomatice îndeplinirea procedurilor interne de ratificare şi aprobare a prezentului protocol.
(3) Prezentul protocol poate fi denunţat şi îşi va înceta valabilitatea pentru partea care l-a denunţat, în decurs de 6 luni de la data primirii notificãrii scrise de cãtre celelalte pãrţi, transmisã pe cale diplomaticã.

Încheiat în 3 exemplare originale, în limba englezã. Semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008.

Pentru Guvernul României,
Cristian David,
ministrul internelor
şi reformei administrative

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,
Mihail Mikov,
ministrul de interne

Pentru Guvernul Republicii Serbia,
Ivica Dacic,
ministrul de interne

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016