Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 PROTOCOL din 18 decembrie 1990 de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei bănci*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 18 decembrie 1990  de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei bănci*)    Twitter Facebook
Cautare document

 PROTOCOL din 18 decembrie 1990 de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei bănci*)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 981 din 11 decembrie 2017
──────────
    Ratificat prin Legea nr. 242 din 6 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 981 din 11 decembrie 2017.
──────────
──────────
    *) Traducere.
──────────
    Guvernele Republicii Bulgaria, Republicii Ungare, Republicii Socialiste Vietnam, Republicii Cuba, Republicii Populare Mongole, Republicii Polone, României, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Republicii Federative Cehe şi Slovace,
    având în vedere schimbările care au avut loc în cooperarea economică a ţărilor lor,
    au convenit asupra celor ce urmează.
    ART. I
    1. Sistemul de decontări multilaterale în ruble transferabile, stabilit de Convenţia privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică din 22 octombrie 1963, îşi încetează aplicarea de la 1 ianuarie 1991.
    Părţile contractante îşi reglementează pe bază bilaterală pretenţiile şi obligaţiile reciproce în ruble transferabile, constituite conform situaţiei la 1 ianuarie 1991.

    2. Banca Internaţională de Cooperare Economică îşi continuă activitatea pe baze comerciale, dezvoltând operaţiuni în valută liber convertibilă, şi îşi va menţine statutul de organizaţie interguvernamentală.
    3. Capitalul social al Băncii Internaţionale de Cooperare Economică se stabileşte la suma de 400 milioane ECU.
    4. Părţile contractante consideră oportun ca în cursul anului 1991 să creeze condiţiile necesare pentru transformarea BICE într-o bancă pe acţiuni, care să funcţioneze pe principii comerciale.

    ART. II
    În conformitate cu articolul XV al Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică din 22 octombrie 1963, să se introducă următoarele modificări în convenţia menţionată:
    1. Denumirea Convenţiei se modifică astfel:
    "Convenţie privind organizarea şi activitatea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică"

    2. În preambul, alineatele al doilea şi al treilea se prezintă în următoarea redactare:
    "conducându-se după interesele de dezvoltare ale economiilor naţionale ale ţărilor lor, ţinând cont de trecerea cooperării lor comerciale şi de producţie la economia de piaţă."

    3. Articolul 1 se elimină.
    4. La articolul II, după cel de-al doilea alineat se introduce un text cu următorul conţinut:
    "Obiectivele de bază ale Băncii sunt:
    - sprijinirea dezvoltării legăturilor economice externe între ţările membre ale Băncii, băncile lor, întreprinderi şi organizaţii, precum şi între ele şi bănci, întreprinderi şi organizaţii ale altor ţări;
    – sprijinirea înfiinţării şi activităţii unor întreprinderi comune, în primul rând cu participarea întreprinderilor ţărilor membre ale Băncii;
    – sprijinirea trecerii ţărilor membre interesate ale Băncii la economia de piaţă, participării la dezvoltarea relaţiilor economice de piaţă între subiecţii din ţările membre şi cei ai altor ţări.
    Realizarea obiectivelor menţionate se va face de către BICE prin acordarea de servicii de creditare şi decontare clienţilor, indiferent de forma lor de proprietate, şi acordarea de alte servicii bancare, acceptate în practica internaţională.ˮ
    În acelaşi articol, după cuvintele „Banca este împuternicită“, textul care include punctele a-e se prezintă în următoarea redactare:
    „executarea de operaţiuni în valută liber convertibilă şi în altă valută, acceptate în practica bancară internaţională, în special:
    a) acordarea de credite, plasarea de depozite, scontarea cambiilor, cumpărarea şi vânzarea de titluri financiare, participarea la capitalul organizaţiilor bancare, financiare şi al altor organizaţii;
    b) atragerea de depozite şi credite, emisiuni de titluri financiare;
    c) administrarea conturilor clienţilor Băncii şi executarea decontărilor aferente acestora; acordarea de garanţii bancare; asigurarea circulaţiei documentelor şi efectuarea operaţiunilor de decontări şi plăţi pentru importuri şi exporturi; operaţiuni de conversie şi arbitraj valutar; operaţiuni de casă; consultanţă bancară şi alte servicii; factoring;
    d) efectuarea altor operaţiuni bancare, care corespund obiectivelor şi scopurilor Băncii."

    5. La articolul III, primul alineat se prezintă în următoarea redactare:
    "Capitalul social al Băncii Internaţionale de Cooperare Economică se stabileşte la patru sute de milioane ECU.
    Cotele de participare ale părţilor contractante la capitalul social al Băncii reprezintă pentru:

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │27,2 │
│Republica Bulgaria │milioane │
│ │ECU │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │33,5 │
│Republica Ungară │milioane │
│ │ECU │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Republica Socialistă │1,4 │
│Vietnam │milioane │
│ │ECU │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │7,0 │
│Republica Cuba │milioane │
│ │ECU │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │4,8 │
│Republica Populară Mongolă│milioane │
│ │ECU │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │43,2 │
│Republica Polonă │milioane │
│ │ECU │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │25,5 │
│România │milioane │
│ │ECU │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Uniunea Republicilor │185,4 │
│Sovietice Socialiste │milioane │
│ │ECU │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Republica Federativă Cehă │72,0 │
│şi Slovacă │milioane │
│ │ECUˮ │
└──────────────────────────┴───────────┘


    Alineatele al doilea şi al treilea ale aceluiaşi articol se elimină. La alineatul al cincilea se elimină cuvântul „(cote)“."

    6. Articolul V se prezintă în următoarea redactare:
    "Pentru operaţiunile active efectuate de Bancă, Banca percepe dobânzi în conformitate cu principiile aplicabile în practica bancară internaţională, ţinând cont de asigurarea rentabilităţii şi eficienţei acestora.
    Banca plăteşte dobânzi pentru operaţiunile pasive efectuate de către aceasta."


    7. Articolele VI, VII, VIII, IX şi XII se elimină.
    8. Se modifică numerotarea articolelor Convenţiei, ţinând cont de modificările introduse de acest protocol.

    ART. III
    În conformitate cu articolul 44 al Statutului Băncii Internaţionale de Cooperare Economică se introduc următoarele modificări şi completări în Statutul Băncii Internaţionale de Cooperare Economică:
    1. La articolul 5, al doilea şi al treilea alineat se înlocuiesc cu un text cu următorul conţinut:
    "Capitalul social al Băncii reprezintă 400 mil. ECU."

    2. La capitolul III se elimină denumirea capitolelor „Operaţiunile de decontare ale Băncii“ şi „Operaţiunile de creditare ale Băncii“.
    3. Articolul 9 se prezintă în următoarea redactare:
    "Banca poate deschide conturi băncilor, întreprinderilor şi organizaţiilor ţărilor membre ale Băncii, organizaţiilor şi asociaţiilor economice internaţionale, întreprinderilor mixte, precum şi altor persoane juridice sau fizice şi să efectueze pentru aceste conturi decontări în modalitatea stabilită de către Bancă."

    4. Articolul 10 se elimină.
    5. La articolul II:
    - la primul alineat, cuvintele „în ruble transferabile şi altă valută“ se înlocuiesc cu cuvintele „în valută liber convertibilă, precum şi, ţinând cont de legislaţia ţării respective, în valuta naţională a ţărilor membre ale Băncii“;
    – la alineatul al treilea, cuvintele „în ruble transferabile şi alte valute“ se înlocuiesc cu cuvintele „în valută liber convertibilă, precum şi, ţinând cont de legislaţia ţării respective, în valuta naţională a ţărilor membre ale Băncii“.

    6. Articolele 12 şi 14 se elimină.
    7. La articolul 15, cuvintele „în ruble transferabile şi alte valute“ se înlocuiesc cu cuvintele „în valută liber convertibilă, precum şi, ţinând cont de legislaţia ţării respective, în valuta naţională a ţărilor membre ale Băncii“.
    8. Articolele 19-22 se elimină.
    9. La articolul 24, după cuvintele „încheiate cu băncile“ se introduc cuvintele „cu întreprinderile“.
    Articolul se completează cu un text cu următorul conţinut:
    "Pentru creditele acordate de Bancă debitorii plătesc dobânzi la valoarea stabilită în acordurile de creditare.
    Banca are dreptul să primească în gaj, în vederea garantării obligaţiilor clienţilor ei, bunuri libere de obligaţii şi alte valori. Modul de garantare a valorilor în Bancă se stabileşte de către Bancă."


    10. Se completează capitolul III cu un nou articol cu următorul conţinut:
    "Banca percepe dobânzi pentru operaţiunile active efectuate de către aceasta.
    Banca plăteşte dobânzi pentru operaţiunile pasive efectuate de către aceasta."

    11. Articolul 26 se completează cu alineatul:
    "Regulile de procedură ale Consiliului se stabilesc de către Consiliul însuşi."

    12. Articolul 27 se elimină.
    13. La articolul 28 la primul alineat, în locul cuvintelor „de principiu“ se introduc cuvintele „de bază“.
    Punctul b al acestui articol se prezintă în următoarea redactare:
    "b) aprobă, la propunerea Conducerii executive, raportul anual de activitate, bilanţul şi distribuirea profitului Băncii, structura şi statul de personal ale Băncii, bugetul de cheltuieli administrative şi de management ale Băncii."

    Se completează acest articol cu un alineat cu următorul conţinut:
    "Consiliul are dreptul să delege Conducerii executive spre rezolvare anumite probleme, stabilite de către Statut ca fiind în competenţa Consiliului."


    14. La capitolul IV, secţiunea „Consiliul Băncii“ se completează cu un nou articol cu următorul conţinut:
    "Consiliul Băncii ia decizii în principalele probleme ale activităţii Băncii în unanimitate, iar în alte probleme cu majoritate calificată de cel puţin 3/4 din voturi. În această situaţie Consiliul Băncii este împuternicit să ia decizii, dacă la reuniunea Consiliului participă cel puţin 3/4 din reprezentanţii ţărilor membre ale Băncii.
    Consiliul ia decizii în unanimitate în următoarele aspecte ale activităţii Băncii:
    a) privind aprobarea raportului anual de activitate, bilanţului şi distribuirea profitului Băncii;
    b) privind recomandările de majorare a capitalului social al Băncii;
    c) privind modul şi termenele contribuţiilor ţărilor membre la capitalul social al Băncii;
    d) privind deschiderea şi închiderea unor sucursale, agenţii şi reprezentanţe ale Băncii;
    e) privind numirea preşedintelui Conducerii executive, a membrilor Conducerii executive şi a membrilor Comisiei de revizie;
    f) privind primirea unor noi membri în Bancă;
    g) privind propunerile de modificare a Convenţiei şi Statutului Băncii;
    h) privind propunerile legate de termenele şi modul de încetare a activităţii Băncii în conformitate cu Convenţia."

    15. La articolul 30 la al doilea alineat, după cuvintele „ale persoanelor cu funcţii de conducere ale Băncii“ se introduc cuvintele „precum şi ale altor persoane, juridice sau fizice“.
    16. La articolul 31 la punctul b, după cuvintele „în conturile curente şi alte conturi“ se elimină cuvintele „în conformitate cu hotărârile Consiliului Băncii“.
    La acelaşi articol la alineatul care începe cu cuvintele „În competenţele Conducerii executive intră, de asemenea:ˮ se omite prima sintagmă, iar la cea de-a doua sintagmă, după cuvintele „altor operaţiuni bancare“ se elimină cuvintele „pe baza principiilor, stabilite de către Consiliul Băncii“.
    Se completează acest articol cu un alineat cu următorul conţinut:
    "Conducerea executivă a Băncii poate delega rezolvarea anumitor probleme, care intră în competenţa sa, membrilor Conducerii executive, şefilor direcţiilor şi serviciilor Băncii, sucursalelor şi agenţiilor sale."


    17. La articolul 33 la cel de-al doilea alineat, înaintea cuvintelor „dintre cetăţenii ţărilor membre ale Băncii“ se adaugă „de regulă“.
    18. La cel de-al doilea alineat al articolului 37, în locul cuvintelor „Arbitrajului de pe lângă Camera de Comerţ“ se introduc cuvintele „Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie“.
    19. Articolul 41 se completează cu un alineat cu următorul conţinut:
    "Valuta bilanţului Băncii - ECU"

    20. Se modifică numerotarea articolelor statutului, ţinând cont de modificările introduse de prezentul protocol.


    ART. IV
    Prezentul protocol se supune ratificării şi intră în vigoare la data la care ultima dintre părţile contractante va preda instrumentul de ratificare depozitarului acestui protocol. Cu toate acestea, Protocolul se va aplica temporar de la 1 ianuarie 1991.

    ART. V
    Prezentul protocol se va preda pentru păstrare Secretariatului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, care va îndeplini funcţiile de depozitar al acestui protocol.                    Încheiat în oraşul Moscova la 18 decembrie 1990, într-un singur exemplar în limba rusă.
                    Prin împuternicirea Guvernului Republicii Bulgaria,
                    V. Pencev
                    Prin împuternicirea Guvernului Republicii Ungare,
                    D. Şurani
                    Prin împuternicirea Guvernului Republicii Socialiste Vietnam,
                    Le Ho
                    Prin împuternicirea Guvernului Republicii Cuba,
                    R. Amado Blanco
                    Prin împuternicirea Guvernului Republicii Populare Mongole,
                    G. Huderciuluun
                    Prin împuternicirea Guvernului Republicii Polone,
                    G. Vuitovici
                    Prin împuternicirea Guvernului României,
                    V. Vieriţa
                    Prin împuternicirea Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,
                    V. Geraşcenko
                    Prin împuternicirea Guvernului Republicii Federative Cehe şi Slovace,
                    F. Pavelca
                    Conform cu originalul:
                    Director Departamentul Juridic MAE Rusia
                    R. Kolodkin
                    Ştampila:
                    Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016