Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 17 februarie 1978  privind Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROTOCOL din 17 februarie 1978 privind Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 26 noiembrie 2007
________
*) Traducere.

Pãrţile la prezentul protocol,
fiind pãrţi la Convenţia internaţionalã din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiatã la Londra la 1 noiembrie 1974,
recunoscând contribuţia însemnatã care poate fi adusã de convenţia mai sus menţionatã la promovarea siguranţei navelor şi a proprietãţii pe mare şi a vieţilor persoanelor de la bordul navelor,
recunoscând de asemenea necesitatea îmbunãtãţirii în continuare a siguranţei navelor, îndeosebi a petrolierelor,
considerând cã acest obiectiv poate fi realizat cel mai bine prin încheierea unui protocol privind Convenţia internaţionalã din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare,
au cãzut de acord dupã cum urmeazã:

ART. I
Obligaţii generale
Pãrţile la prezentul protocol se angajeazã sã punã în vigoare prevederile prezentului protocol şi ale anexei care face parte integrantã din prezentul protocol. Orice referire la prezentul protocol implicã în acelaşi timp şi o referire la anexa acestuia.
ART. II
Aplicare
1. Prevederile art. II, III [altele decât paragraful (a)], IV, VI (b), (c) şi (d), VII şi VIII ale Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (denumitã în continuare Convenţia) sunt incluse în prezentul protocol, cu condiţia ca referirile la aceste articole ale Convenţiei şi la guvernele contractante sã fie considerate referiri la prezentul protocol şi, respectiv, la pãrţile la prezentul protocol.
2. Orice navã cãreia i se aplicã prezentul protocol va corespunde prevederilor Convenţiei, sub rezerva modificãrilor şi completãrilor stabilite în prezentul protocol.
3. Cu privire la navele guvernelor care nu sunt pãrţi la Convenţie şi la prezentul protocol, pãrţile la prezentul protocol vor aplica cerinţele Convenţiei şi ale prezentului protocol în mãsura în care se asigurã cã acestor nave nu li se aplicã un tratament mai favorabil.
ART. III
Comunicarea informaţiilor
Pãrţile la prezentul protocol se angajeazã sã comunice şi sã depunã la secretarul general al Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale (denumitã în continuare Organizaţia) o listã a inspectorilor numiţi sau a organizaţiilor recunoscute care sunt autorizate sã acţioneze în numele pãrţilor pentru aplicarea mãsurilor privind ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, în vederea informãrii pãrţilor, care o vor aduce la cunoştinţa ofiţerilor lor. În consecinţã, Administraţia va notifica Organizaţiei responsabilitãţile organizaţiilor recunoscute.
ART. IV
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea
1. Prezentul protocol rãmâne deschis pentru semnare la sediul Organizaţiei de la 1 iunie 1978 la 1 martie 1979, datã dupã care rãmâne deschis pentru aderare. Conform prevederilor paragrafului 3 al acestui articol, statele pot deveni pãrţi la prezentul protocol prin:
(a) semnare fãrã rezerve în ceea ce priveşte ratificarea, acceptarea sau aprobarea; sau
(b) semnare sub rezerva ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii, urmatã de ratificare, acceptare sau aprobare; sau
(c) aderare.
2. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va fi efectuatã prin depunerea unui instrument în acest sens la secretarul general al Organizaţiei.
3. Prezentul protocol poate fi semnat fãrã rezervã, ratificat, acceptat, aprobat sau se poate adera la acesta numai de cãtre statele care au semnat fãrã rezerve, au ratificat, au acceptat, au aprobat sau au aderat la Convenţie.
ART. V
Intrarea în vigoare
1. Prezentul protocol intrã în vigoare la 6 luni dupã data la care cel puţin 15 state, ale cãror flote comerciale reprezintã cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, au devenit pãrţi la acesta în conformitate cu art. IV al prezentului protocol, cu condiţia ca prezentul protocol sã nu intre în vigoare înaintea intrãrii în vigoare a Convenţiei.
2. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depozitat dupã data la care prezentul protocol intrã în vigoare va avea efect la 3 luni dupã data depozitãrii.
3. Dupã data la care un amendament la prezentul protocol este considerat cã a fost acceptat conform art. VIII din Convenţie, orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depozitat se referã la prezentul protocol amendat.
ART. VI
Denunţarea
1. Prezentul protocol poate fi denunţat de orice parte în orice moment dupã expirarea a 5 ani de la data la care prezentul protocol intrã în vigoare pentru acea parte.
2. Denunţarea se efectueazã prin depunerea unui instrument de denunţare la secretarul general al Organizaţiei.
3. O denunţare intrã în vigoare dupã un an sau dupã o perioadã mai lungã, specificatã în instrumentul de denunţare, de la data la care secretarul general al Organizaţiei a primit acest instrument.
4. O denunţare a Convenţiei de cãtre o parte va fi consideratã denunţare şi a prezentului protocol de cãtre acea parte.
ART. VII
Depozitarea
1. Prezentul protocol va fi depus la secretarul general al Organizaţiei (denumit în continuare Depozitar).
2. Depozitarul:
(a) va informa toate statele care au semnat prezentul protocol sau au aderat la acesta în ceea ce priveşte:
(i) fiecare nouã semnare sau depunere a unui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, împreunã cu data acestuia;
(ii) data intrãrii în vigoare a prezentului protocol;
(iii) depozitarea oricãrui instrument de denunţare a prezentului protocol împreunã cu data la care a fost primit şi data la care denunţarea intrã în vigoare;
(b) va transmite copii certificate conforme ale prezentului protocol tuturor statelor care au semnat prezentul protocol sau au aderat la acesta.
3. De îndatã ce prezentul protocol intrã în vigoare, o copie certificatã conformã va fi transmisã de cãtre Depozitar la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru înregistrare şi publicare în conformitate cu art. 102 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.
ART. VIII
Limbi
Prezentul protocol este întocmit într-un singur exemplar, în limbile chinezã, englezã, francezã, rusã şi spaniolã, fiecare text având aceeaşi valabilitate. Se vor întocmi şi depune la originalul semnat traduceri oficiale în limbile arabã, germanã şi italianã.
Drept care subsemnaţii, împuterniciţi legal în acest scop de guvernele respective, au semnat prezentul protocol.
Încheiat la Londra la 17 februarie 1978.


ANEXĂ
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
la Convenţia internaţionalã din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti
pe mare

CAP. I
Prevederi generale

PARTEA A - Aplicare, definiţii etc.

Regula 2

Definiţii
Urmãtorul paragraf se adaugã la textul existent:
(n) Vârsta unei nave înseamnã perioada de timp scursã, determinatã începând cu anul de construcţie indicat în actele de înmatriculare a navei.

PARTEA B - Inspecţii şi certificate

Regula 6

Inspecţii
Textul existent al regulii 6 se înlocuieşte cu urmãtorul:
(a) Inspecţia navelor, în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor prezentelor reguli şi acordarea de scutiri de la acestea, trebuie efectuatã de ofiţerii Administraţiei. Administraţia poate totuşi încredinţa inspecţiile fie inspectorilor numiţi în acest scop, fie organizaţiilor recunoscute de cãtre aceasta.
(b) Administraţia trebuie sã stabileascã mãsuri pentru ca inspecţiile neplanificate sã fie efectuate în timpul perioadei de valabilitate a certificatului. Aceste inspecţii trebuie sã asigure cã nava şi echipamentul sãu vor rãmâne în toate privinţele satisfãcãtoare pentru serviciul cãruia nava îi este destinatã. Aceste inspecţii pot fi efectuate de serviciile proprii ale Administraţiei, de inspectori numiţi, de organizaţii recunoscute sau de alte pãrţi, la cererea Administraţiei. Dacã Administraţia, conform prevederilor regulilor 8 şi 10 ale acestui capitol, stabileşte inspecţiile obligatorii anuale, inspecţiile neplanificate menţionate mai sus nu vor fi obligatorii.
(c) O Administraţie care numeşte inspectori sau care recunoaşte organizaţii pentru a conduce inspecţiile menţionate în paragrafele (a) şi (b) din aceastã regulã trebuie sã împuterniceascã orice inspector numit sau organizaţie recunoscutã pentru ca, cel puţin:
(i) sã solicite reparaţii la o navã; şi
(ii) sã efectueze inspecţii, dacã sunt cerute de autoritãţile corespunzãtoare ale statului portului.
Administraţia va notifica Organizaţiei responsabilitãţile specifice şi condiţiile autoritãţii acordate inspectorilor numiţi sau organizaţiilor recunoscute.
(d) Dacã un inspector numit sau o organizaţie recunoscutã stabileşte cã starea navei şi a echipamentului sãu nu corespunde de fapt caracteristicilor din certificat sau cã se prezintã astfel încât nava nu este aptã pentru a ieşi în mare fãrã pericol pentru navã sau persoanele de la bord, inspectorul sau organizaţia respectivã trebuie sã se asigure imediat cã se iau mãsuri de remediere şi trebuie sã informeze Administraţia la timpul cuvenit. Dacã nu se iau mãsuri de remediere, certificatul respectiv trebuie sã fie retras şi Administraţia trebuie sã fie informatã imediat; dacã nava se aflã în portul unei alte pãrţi, autoritãţile corespunzãtoare ale statului portului trebuie de asemenea informate imediat. Dacã un ofiţer al Administraţiei, un inspector numit sau o organizaţie recunoscutã a informat autoritãţile respective ale statului portului, guvernul statului portului interesat trebuie sã acorde orice sprijin necesar acelui funcţionar, inspector sau acelei organizaţii pentru a-şi îndeplini obligaţiile în conformitate cu aceastã regulã. Dacã este cazul, guvernul statului portului interesat trebuie sã se asigure cã nava nu va ieşi în mare sau nu va pãrãsi portul în scopul îndreptãrii cãtre un şantier de reparaţii, decât în cazul în care nu existã pericol pentru navã sau persoanele de la bord.
(e) În fiecare caz, Administraţia trebuie sã garanteze efectuarea şi eficienţa inspecţiei şi sã se angajeze sã asigure mãsurile necesare pentru a îndeplini aceastã obligaţie.

Regula 7

Inspecţia navelor de pasageri
Textul existent la paragraful (b) (iii) se înlocuieşte cu urmãtorul:
(iii) O inspecţie, fie generalã, fie parţialã, dupã caz, trebuie sã fie efectuatã dupã o reparaţie, care rezultã din investigaţiile prevãzute de regula 11 din acest capitol, sau ori de câte ori se fac reparaţii sau înlocuiri importante. Inspecţia va fi efectuatã astfel încât sã se asigure cã reparaţiile sau înlocuirile necesare au fost realizate efectiv, cã materialul şi modul de execuţie a acestor reparaţii sau înlocuiri sunt în toate privinţele satisfãcãtoare şi cã nava corespunde în toate privinţele prevederilor Convenţiei, ale prezentului protocol şi celor ale regulilor internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare în vigoare, precum şi prevederilor legilor, decretelor, hotãrârilor şi regulilor promulgate ca un rezultat al acestora de cãtre Administraţie.

Regula 8
Inspecţia mijloacelor de salvare şi a altor echipamente ale navelor de mãrfuri
Textul existent al regulii 8 se înlocuieşte cu urmãtorul:
(a) Mijloacele de salvare, cu excepţia instalaţiei radiotelegrafice a bãrcii de salvare cu motor sau a aparatului de radio portabil pentru bãrcile şi plutele de salvare, sonda ultrason, compasul giroscopic, mijloacele de stingere a incendiilor şi instalaţia de gaz inert de la navele de mãrfuri cãrora li se aplicã prevederile cap. II-1, II-2, III şi V din Convenţie şi din prezentul protocol vor fi supuse inspecţiei iniţiale şi celor ulterioare, aşa cum se prevede pentru navele de pasageri în regula 7 din cap. I al Convenţiei şi în prezentul protocol, înlocuindu-se 12 luni prin 24 de luni în alin. (ii) al paragrafului (a) al acestei reguli. Planurile de combatere a incendiilor de la navele noi şi scãrile de pilot, mijloacele mecanice de ridicare a pilotului la bord, luminile, figurile şi mijloacele de semnalizare sonorã aflate la bordul navelor noi şi existente vor fi incluse în cadrul inspecţiilor, în scopul de a se asigura cã acestea corespund în totalitate cerinţelor Convenţiei şi prezentului protocol, precum şi ale regulilor internaţionale pentru prevenirea abordajelor pe mare în vigoare.
(b) Inspecţiile intermediare trebuie efectuate la petrolierele cu o vechime de 10 ani şi mai mult, în timp de 3 luni înainte sau dupã data de emitere a Certificatului de siguranţã a echipamentului pentru nava de mãrfuri, pentru a asigura cã echipamentul prevãzut în paragraful (a) al acestei reguli a fost întreţinut în conformitate cu regula 11 a acestui capitol şi cã se aflã în stare de funcţionare bunã. Aceste inspecţii intermediare trebuie înregistrate în Certificatul de siguranţã a echipamentului pentru nava de mãrfuri, emis în conformitate cu regula 12 paragraful (a) alin. (iii) al cap. I din Convenţie.

Regula 10
Inspecţia corpului, maşinilor şi echipamentului navelor de mãrfuri
Textul existent al regulii 10 este înlocuit cu urmãtorul:
(a) Corpul, maşinile şi echipamentul (altele decât cele pentru care a fost emis Certificatul de siguranţã a echipamentului pentru nava de mãrfuri, Certificatul de siguranţã radiotelegraficã pentru nava de mãrfuri sau Certificatul radiotelegrafic pentru nava de mãrfuri) unei nave de mãrfuri trebuie inspectate la terminarea construcţiei şi ulterior, în condiţiile în care Administraţia considerã necesar, pentru a se încredinţa cã starea lor este în toate privinţele satisfãcãtoare, şi la urmãtoarele intervale:
(i) la intervale specificate de Administraţie, dar care sã nu depãşeascã 5 ani (inspecţii periodice);
(ii) în afarã de aceste inspecţii periodice, un petrolier cu o vechime de 10 ani sau mai mult trebuie sã suporte cel puţin o inspecţie intermediarã în timpul perioadei de valabilitate a certificatului sãu de siguranţã a construcţiei pentru nava de mãrfuri. În cazurile în care numai o singurã inspecţie intermediarã este efectuatã în oricare perioadã de valabilitate a unui certificat, aceasta trebuie sã aibã loc nu mai devreme de 6 luni înainte şi nu mai târziu de 6 luni dupã data perioadei de valabilitate a certificatului.
(b) Inspecţia iniţialã şi periodicã trebuie sã fie efectuatã astfel încât sã se asigure cã dispunerea, materialul şi eşantionajul structurii, cãldãrile şi alte recipiente sub presiune, accesoriile lor, maşinile principale şi auxiliare, inclusiv instalaţia de guvernare şi sistemele de comandã aferente, instalaţia electricã şi alte echipamente sunt în toate privinţele satisfãcãtoare pentru serviciul cãruia îi este destinatã nava. Aceste inspecţii trebuie, în cazul petrolierelor, sã includã şi inspectarea exteriorului fundului navei, compartimentelor pompelor, instalaţiilor de tubulaturi pentru buncheraj şi marfã, tubulaturilor de aerisire, supapelor de refulare şi a ecranelor de protecţie contra flãcãrilor.
(c) Inspecţia intermediarã a petrolierelor cu o vechime de 10 ani şi mai mult trebuie sã includã inspectarea echipamentului instalaţiei de guvernare şi a sistemelor de comandã aferente, a compartimentului pompelor, instalaţiilor de tubulaturi pentru buncher şi marfã pe punte şi din compartimentul pompelor, tubulaturilor de aerisire, supapelor de refulare şi ecranelor de protecţie contra flãcãrilor, instalaţiilor electrice din zonele periculoase şi a exteriorului fundului navei. În afarã de inspecţia vizualã a instalaţiei electrice, urmeazã sã fie încercatã rezistenţa izolaţiei echipamentului electric din zonele periculoase. Dacã la examinare existã dubiu asupra stãrii tubulaturilor, vor fi luate mãsurile suplimentare care se considerã a fi necesare, cum ar fi încercarea la presiune şi determinarea grosimii. Aceste inspecţii intermediare trebuie menţionate sub semnãturã în Certificatul de siguranţã a construcţiei pentru nava de mãrfuri, emis în conformitate cu regula 12 paragraful (a) alin. (ii) al cap. I din Convenţie.
(d) O inspecţie, fie generalã, fie parţialã, în funcţie de circumstanţe, trebuie efectuatã, dacã e necesar, dupã o investigaţie prevãzutã la regula 11 din acest capitol sau ori de câte ori se efectueazã reparaţii sau înlocuiri importante. Inspecţia trebuie sã fie efectuatã astfel încât sã se asigure cã reparaţiile sau înlocuirile necesare au fost realizate efectiv, cã materialul şi calitatea acestor reparaţii sau înlocuiri sunt în toate privinţele satisfãcãtoare şi cã nava este pregãtitã sã iasã în mare fãrã a prezenta pericol pentru navã sau persoanele de la bord.

Regula 11
Menţinerea condiţiilor dupã inspecţie
Textul existent al regulii 11 este înlocuit cu urmãtorul:
(a) Starea navei şi a echipamentului sãu trebuie menţinutã pentru a corespunde prevederilor Convenţiei şi prezentului protocol, ca sã se asigure cã nava va fi în siguranţã în toate privinţele pentru a ieşi în mare fãrã pericol pentru navã sau persoanele de la bord.
(b) Dupã încheierea oricãrei inspecţii a navei, prevãzutã în regula 6, 7, 8, 9 sau 10 din cap. I din Convenţie şi din prezentul protocol, nu trebuie fãcutã nicio modificare la structura, maşinile, echipamentul sau alte componente care au fãcut obiectul inspecţiei fãrã autorizaţia Administraţiei.
(c) Ori de câte ori se produce un accident la o navã sau este descoperitã o defecţiune care afecteazã siguranţa navei ori eficienţa sau integralitatea mijloacelor sale de salvare ori a unui alt echipament, comandantul sau armatorul navei trebuie sã informeze cu prima ocazie Administraţia, inspectorul numit ori organizaţia recunoscutã rãspunzãtoare pentru emiterea certificatului respectiv, care trebuie sã iniţieze cercetãri pentru a determina dacã este necesarã o inspecţie conform prevederilor regulii 6, 7, 8, 9 sau 10 din cap. I din Convenţie şi din prezentul protocol. Dacã nava se aflã în portul unei alte pãrţi, comandantul sau armatorul trebuie sã raporteze imediat autoritãţilor corespunzãtoare ale statului portului, iar inspectorul numit sau organizaţia recunoscutã trebuie sã confirme cã un astfel de raport a fost fãcut.

Regula 14
Durata şi valabilitatea certificatelor
Textul existent al regulii 14 se înlocuieşte cu urmãtorul:
(a) Certificatele, altele decât Certificatul de siguranţã a construcţiei pentru nava de mãrfuri, Certificatul de siguranţã a echipamentului pentru nava de mãrfuri şi orice Certificat de scutire, trebuie sã fie emise pentru o perioadã de timp care nu depãşeşte 12 luni. Certificatul de siguranţã a construcţiei pentru nava de mãrfuri trebuie emis pentru o perioadã care nu depãşeşte 5 ani. Certificatul de siguranţã a echipamentului pentru nava de mãrfuri trebuie emis pentru o perioadã care nu depãşeşte 24 de luni. Certificatele de scutire nu trebuie sã fie valabile pentru o perioadã mai mare decât aceea din certificatele la care se referã ele.
(b) Nu trebuie permisã nicio prelungire a perioadei de valabilitate de 5 ani pentru Certificatul de siguranţã a construcţiei pentru nava de mãrfuri.
(c) Dacã o inspecţie are loc în cadrul a douã luni înaintea expirãrii perioadei pentru care un certificat de siguranţã radiotelegraficã pentru nava de mãrfuri sau un certificat de siguranţã radiotelefonicã pentru nava de mãrfuri a fost emis iniţial unei nave de mãrfuri având 300 TRB şi mai mult, însã mai puţin de 500 TRB, acel certificat poate fi retras şi emis un nou certificat, care trebuie sã expire la 12 luni dupã încheierea perioadei menţionate.
(d) Dacã la data expirãrii certificatului, altul decât acela la care se referã paragraful (b) din aceastã regulã, nava nu se aflã într-un port al ţãrii în care ea este înmatriculatã sau urmeazã sã fie inspectatã, Administraţia poate prelungi certificatul, dar aceastã prelungire trebuie acordatã numai în scopul permiterii navei de a-şi continua voiajul cãtre ţara în care este înmatriculatã sau în care urmeazã sã fie inspectatã, şi aceasta numai în cazurile în care aceastã mãsurã apare oportunã şi raţionalã.
(e) Niciun certificat nu trebuie prelungit, conform prevederilor paragrafului (d) din aceastã regulã, pentru o perioadã mai mare de 5 luni, iar o navã cãreia i s-a acordat o prelungire nu trebuie, la sosirea sa în ţara în care este înmatriculatã sau în care urmeazã sã fie inspectatã, sã se creadã îndreptãţitã, ca urmare a unei astfel de prelungiri, sã pãrãseascã portul sau ţara respectivã fãrã sã fi obţinut un certificat nou.
(f) Un certificat, altul decât acela la care se referã paragraful (b) din aceastã regulã, care nu a fost prelungit conform prevederilor anterioare ale acestei reguli poate fi prelungit de Administraţie pentru o perioadã de graţie de pânã la o lunã de la data de expirare înscrisã pe certificat.
(g) Un certificat trebuie sã-şi înceteze valabilitatea:
(i) dacã inspecţiile nu sunt efectuate în cadrul perioadelor specificate conform regulilor 7 (a), 8, 9 şi 10 (a) din cap. I la Convenţie şi la protocol sau dupã cum au putut fi prelungite în conformitate cu paragrafele (d), (e) sau (f) din aceastã regulã; sau
(ii) la trecerea navei sub pavilionul unui alt guvern. Un certificat nou trebuie emis numai dacã guvernul emitent al noului certificat este pe deplin satisfãcut cã nava corespunde cerinţelor regulii 11 paragrafele (a) şi (b) din acest capitol. În cazul unui transfer între pãrţi, dacã se cere în termen de 3 luni dupã ce a avut loc transferul, guvernul pãrţii sub al cãrei pavilion nava a navigat anterior trebuie, cât mai curând posibil, sã trimitã Administraţiei copii ale certificatelor posedate de navã înainte de transfer şi, dacã existã, copii ale rapoartelor inspecţiilor respective.

Regula 19
Control
Textul existent al regulii 19 se înlocuieşte cu urmãtorul:
(a) Fiecare navã atunci când se aflã într-un port al unei pãrţi este supusã controlului de cãtre ofiţerii autorizaţi legal de acel guvern, în mãsura în care acest control are ca obiect verificarea valabilitãţii certificatelor emise conform regulii 12 sau 13 a cap. I din Convenţie.
(b) Aceste certificate, dacã sunt valabile, trebuie acceptate dacã nu existã motive clare pentru a crede cã starea navei sau a echipamentului sãu nu corespunde caracteristicilor vreunuia dintre certificate sau cã nava şi echipamentul sãu nu corespund prevederilor regulii 11 paragrafele (a) şi (b) din acest capitol.
(c) În situaţia prezentatã în paragraful (b) al acestei reguli sau dacã un certificat a expirat ori şi-a încetat valabilitatea, ofiţerul care efectueazã controlul trebuie sã ia mãsuri pentru a se asigura cã nava nu va pleca pânã când nu va putea sã iasã în mare sau sã pãrãseascã portul în scopul îndreptãrii cãtre şantierul de reparaţii, fãrã a prezenta pericol pentru navã sau persoanele de la bord.
(d) În cazul în care acest control dã naştere unei intervenţii de orice fel, ofiţerul care efectueazã controlul trebuie sã informeze imediat, în scris, pe consul sau, în absenţa acestuia, pe cel mai apropiat reprezentant diplomatic al statului sub al cãrui pavilion se aflã nava asupra tuturor împrejurãrilor în care intervenţia a fost consideratã necesarã. În afarã de aceasta, trebuie înştiinţaţi şi inspectorii numiţi sau organizaţiile recunoscute care rãspund de emiterea certificatelor. Faptele care privesc intervenţia trebuie raportate Organizaţiei.
(e) Autoritatea interesatã a statului trebuie sã transmitã toate informaţiile importante despre navã autoritãţilor urmãtorului port de escalã, în afara pãrţilor menţionate în paragraful (d) al acestei reguli, dacã nu poate sã ia mãsurile specificate în paragrafele (c) şi (d) ale acestei reguli sau dacã navei i s-a permis sã se îndrepte cãtre urmãtorul port de escalã.
(f) Dacã se exercitã un control în conformitate cu aceastã regulã, trebuie sã se facã toate eforturile pentru a se evita reţinerea sau întârzierea nejustificatã a navei. Dacã o navã este reţinutã sau întârziatã nejustificat ca urmare a controlului, aceasta va avea dreptul la compensaţie pentru orice pierdere sau discreditare suferitã.

CAP. II-1
Construcţie - compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice

PARTEA A - Generalitãţi

Regula 1
Aplicare
Urmãtoarele alineate se adaugã la textul existent al paragrafului (b):
(iii) În pofida prevederilor alin. (ii) din acest paragraf şi ale alin. (iii) al paragrafului (a) din aceastã regulã, în sensul paragrafului (d) din regula 29 din acest capitol, un petrolier nou înseamnã un petrolier:
(1) pentru care contractul de construcţie este încheiat dupã 1 iunie 1979; sau
(2) în lipsa unui contract de construcţie, a cãrui chilã este pusã sau care se aflã într-un stadiu echivalent de construcţie dupã 1 ianuarie 1980; sau
(3) a cãrui livrare are loc dupã 1 ianuarie 1982; sau
(4) care a suportat o transformare sau modificare de importanţã majorã:
(a) pentru care contractul este încheiat dupã 1 iunie 1979; sau
(b) în lipsa unui contract, a cãrui lucrare de construcţie este începutã dupã 1 ianuarie 1980; sau
(c) care se terminã dupã 1 iunie 1982.
(iv) În sensul paragrafului (d) din regula 29 a acestui capitol, un petrolier existent este un petrolier nou ca cel definit la alin. (iii) al acestui paragraf.
(v) În sensul alin. (iii) al acestui paragraf, transformarea unui petrolier existent de 20.000 tdw şi mai mult, pentru a corespunde cerinţelor prezentului protocol sau Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţionalã din 1973 pentru prevenirea poluãrii de la nave, nu trebuie consideratã ca reprezentând o schimbare sau modificare de importanţã majorã.

Regula 2
Definiţii
Urmãtoarele paragrafe se adaugã la textul existent:
(k) Sistemul de comandã de la distanţã a instalaţiei de guvernare este un mijloc prin care mişcãrile necesare ale cârmei se transmit de la puntea de comandã la comenzile agregatului instalaţiei de guvernare.
(l) Instalaţia principalã de guvernare este reprezentatã de maşini, agregatele de putere ale instalaţiei de guvernare, dacã existã, echipamentul auxiliar şi mijlocul pentru aplicarea cuplului la axul cârmei (de exemplu, eche sau sector dinţat) necesare pentru punerea în mişcare a cârmei în scopul guvernãrii navei în condiţii de exploatare normale.
(m) Agregatul de putere al instalaţiei de guvernare este:
(i) în cazul instalaţiei de guvernare electrice, un motor electric şi echipamentul electric aferent;
(ii) în cazul instalaţiei de guvernare electrohidraulice, un motor electric aferent şi pompa conectatã;
(iii) în cazul altei instalaţii de guvernare hidraulice, un motor de acţionare şi pompa conectatã.
(n) Instalaţia de guvernare auxiliarã este echipamentul care este prevãzut pentru a pune în mişcare cârma în scopul guvernãrii navei în cazul unei avarii la instalaţia principalã de guvernare.

PARTEA C - Maşini şi instalaţii electrice

Regula 29
Instalaţia de guvernare
Urmãtorul paragraf se adaugã la textul existent:
(d) Numai petroliere
(i) Fiecare petrolier nou de 10.000 TRB şi mai mult şi nu mai târziu de 2 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului protocol, precum şi fiecare petrolier existent de 10.000 TRB şi mai mult vor corespunde urmãtoarelor cerinţe:
(1) vor fi prevãzute douã sisteme de comandã de la distanţã a instalaţiei de guvernare, fiecare dintre acestea putând fi pus în funcţiune separat de la puntea de comandã. Aceasta nu implicã existenţa unei dublãri a timonei sau a manetei de guvernare. În cazul defectãrii sistemului de comandã de la distanţã a instalaţiei de guvernare în funcţiune, celãlalt sistem va putea fi pus în funcţiune imediat, dintr-un loc de pe puntea de comandã. Fiecare sistem de comandã de la distanţã a instalaţiei de guvernare, dacã este electric, trebuie deservit de propriul sãu circuit separat alimentat de la circuitul de forţã al instalaţiei de guvernare dintr-un punct din interiorul compartimentului instalaţiei de guvernare. În cazul avarierii alimentãrii cu energie electricã a unui sistem de comandã de la distanţã a instalaţiei de guvernare, aceasta trebuie semnalizatã pe puntea de comandã. Semnalele de avertizare cerute în acest alineat trebuie sã fie atât sonore, cât şi vizuale şi amplasate într-o poziţie pe puntea de comandã, de unde sã poatã fi observate imediat;
(2) comanda instalaţiei principale de guvernare trebuie prevãzutã şi în compartimentul maşinii cârmei;
(3) trebuie prevãzute mijloace în compartimentul maşinii cârmei, pentru a deconecta sistemul de comandã de la distanţã a instalaţiei de guvernare de la circuitul de alimentare;
(4) trebuie prevãzut un mijloc de comunicaţie de la puntea de comandã la compartimentul maşinii cârmei;
(5) poziţia unghiularã exactã a cârmei trebuie sã fie indicatã pe puntea de comandã. Indicarea unghiului cârmei trebuie sã fie independentã de sistemul de comandã de la distanţã a instalaţiei de guvernare; şi
(6) poziţia unghiularã a cârmei trebuie sã poatã fi recunoscutã în compartimentul maşinii cârmei.
(ii) La fiecare petrolier nou de 10.000 TRB şi mai mult, în afara cerinţelor din paragraful (a) şi alin. (i) al paragrafului (d) din aceastã regulã, se aplicã urmãtoarele:
(1) instalaţia principalã de guvernare trebuie sã cuprindã douã sau mai multe agregate identice şi trebuie sã poatã pune în funcţiune cârma conform cerinţelor paragrafului (d) alin. (ii) pct. (2) din aceastã regulã, în timp ce funcţioneazã cu unul sau mai multe agregate. În mãsura în care este raţional şi posibil, instalaţia principalã de guvernare trebuie sã fie dispusã astfel încât o singurã avarie a tubulaturii sale sau a unuia din agregatele de putere sã nu afecteze integritatea celeilalte pãrţi a instalaţiei de guvernare. Toate cuplajele mecanice care fac parte din instalaţia de guvernare şi cuplajele mecanice cu orice sistem de comandã de la distanţã a instalaţiei de guvernare, dacã existã, trebuie sã fie de o construcţie robustã şi trainicã, dupã cum considerã Administraţia;
(2) instalaţia principalã de guvernare trebuie sã asigure manevra de trecere a cârmei de la 35 grade într-un bord la 35 grade în celãlalt bord, cu nava la pescaj maxim în marş înainte la viteza maximã de serviciu. Cârma trebuie sã poatã fi manevratã de la 35 grade într-un bord la 30 grade în celãlalt bord în cel mult 28 secunde, în aceleaşi condiţii ca cele mai sus menţionate;
(3) instalaţia principalã de guvernare trebuie sã fie pusã în funcţiune de o sursã de energie dacã este necesar sã se îndeplineascã cerinţele paragrafului (d) alin. (ii) pct. (2) din aceastã regulã;
(4) agregatele de forţã ale instalaţiei de guvernare principale trebuie prevãzute sã porneascã automat atunci când alimentarea cu energie electricã este restabilitã dupã o avarie a circuitului electric;
(5) în cazul unei defecţiuni la oricare dintre agregatele instalaţiei de guvernare, trebuie sã se dea un semnal de avertizare pe puntea de comandã; şi
(6) se va prevedea o sursã de curent alternativ suficientã pentru a alimenta cel puţin un agregat de acţionare a instalaţiei de guvernare, astfel încât sã permitã acestuia sã manevreze cârma, aşa cum se aratã mai jos, precum şi pentru a alimenta sistemul de comandã de la distanţã aferent instalaţiei de guvernare şi axiometrul în mod automat şi într-un interval de 45 secunde de la sursa de curent de avarie sau de la o altã sursã de curent independentã amplasatã în compartimentul maşinii cârmei. Aceastã sursã independentã de energie trebuie folositã numai în acest scop şi trebuie sã aibã o capacitate suficientã pentru o funcţionare continuã de jumãtate de orã. Dacã agregatul instalaţiei de guvernare este alimentat de sursa de curent alternativ, aceasta trebuie sã asigure cel puţin manevrarea cârmei de la 15 grade într-un bord la 15 grade în celãlalt bord într-un interval de 60 secunde, cu nava la pescajul maxim şi la jumãtate din viteza sa maximã de serviciu de marş înainte sau cu 7 noduri, care din acestea este mai mare.

CAP. II-2
Construcţie - Protecţia contra incendiului, detectarea şi stingerea incendiului

PARTEA A - Generalitãţi

Regula 1
Aplicare
Urmãtoarele alineate se adaugã textului existent al paragrafului (a):
(iv) În pofida prevederilor alin. (ii) şi (iii) ale acestui paragraf, în sensul paragrafului (a) alin. (ii) din regula 55 şi regula 60 din acest capitol, un petrolier nou înseamnã un petrolier:
(1) pentru care contractul de construcţie este încheiat dupã 1 iunie 1979; sau
(2) în lipsa unui contract de construcţie, a cãrui chilã este pusã sau care se aflã într-un stadiu echivalent de construcţie dupã 1 ianuarie 1980; sau
(3) a cãrui livrare este dupã 1 iunie 1982; sau
(4) care a suferit o transformare sau modificare de importanţã deosebitã:
(a) pentru care contractul este încheiat dupã 1 ianuarie 1979; sau
(b) în lipsa unui contract, a cãrei construcţie este începutã dupã 1 ianuarie 1980; sau
(c) care este terminatã dupã 1 iunie 1982.
(v) În sensul paragrafului (a) alin. (ii) din regula 55 şi regula 60 din acest capitol, un petrolier existent nu este un petrolier nou dupã cum este definit în alin. (iv) din acest paragraf.
(vi) În sensul alin. (iv) din acest paragraf, transformarea unui petrolier existent de 20.000 tdw şi mai mult, pentru a corespunde cerinţelor prezentului protocol sau Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţionalã din 1973 pentru prevenirea poluãrii de la nave, nu trebuie consideratã o schimbare sau modificare de importanţã majorã.

Regula 3
Definiţii
Textul existent al paragrafului (v) se înlocuieşte cu urmãtorul:
(v) Deplasamentul navei goale înseamnã deplasamentul unei nave exprimat în tone metrice fãrã încãrcãturã, combustibil, ulei lubrifiant, apã de balast, apã potabilã şi apã de alimentare în tancuri, provizii alimentare, pasageri şi echipaj cu efectele lor.
Urmãtorul paragraf se adaugã la textul existent:
(x) Ţiţei înseamnã orice hidrocarburã care se gãseşte în mod natural în pãmânt, indiferent cã este sau nu tratatã pentru a o face adecvatã transportului, şi include:
(i) ţiţei din care sã fi fost eliminate anumite produse de distilare; şi
(ii) ţiţei cãruia se poate sã i se fi adãugat anumite produse de distilare.

PARTEA E - Mãsuri de protecţie contra incendiului pentru navele petroliere

Regula 55
Aplicare
Textul existent al acestei reguli se înlocuieşte cu urmãtorul:
(a) Dacã nu se prevede în mod expres altfel:
(i) aceastã parte se aplicã tuturor navelor petroliere noi care transportã ţiţei şi produse petroliere care au un punct de aprindere ce nu depãşeşte 60°C (140°F), determinat cu un aparat aprobat (proba în creuzet închis), şi o presiune a vaporilor REID mai micã decât presiunea atmosfericã, precum şi alte produse lichide prezentând un risc de incendiu similar; şi
(ii) în plus, toate navele vizate de aceastã parte trebuie sã îndeplineascã cerinţele regulilor 52, 53, 54 din cap. II-2 din Convenţie, exceptând faptul cã instalaţiile fixe de stingere a incendiilor cu gaz pentru spaţiile de marfã nu trebuie sã fie folosite pentru petrolierele noi şi pentru acele petroliere existente care corespund regulii 60 din acest capitol. Pentru petrolierele existente cãrora nu li se cere sã corespundã regulii 60, Administraţia, aplicând cerinţele paragrafului (f) al regulii 52, poate accepta o instalaţie cu spumã capabilã sã debiteze spumã în interiorul şi exteriorul tancurilor. Componentele instalaţiei trebuie sã fie satisfãcãtoare pentru Administraţie.
(b) Dacã se intenţioneazã sã se transporte mãrfuri, alte decât acelea la care se face referire în alin. (i) paragraful (a) din aceastã regulã şi care prezintã risc de incendiu suplimentar, trebuie cerute mãsuri suplimentare de protecţie considerate satisfãcãtoare de cãtre Administraţie.
(c) Navele mixte de transport nu trebuie sã transporte mãrfuri solide decât dacã toate tancurile de marfã sunt golite de ţiţei şi degazate sau numai dacã, în fiecare caz, Administraţia considerã cã sunt îndeplinite mãsurile prevãzute.

Regula 60
Protecţia tancurilor de marfã
Textul existent al acestei reguli se înlocuieşte cu urmãtorul:
(a) Pentru petrolierele noi de 20.000 tdw şi mai mult, protecţia punţii din zona tancurilor de marfã şi a tancurilor de marfã trebuie asiguratã printr-o instalaţie fixã cu spumã pe punte şi o instalaţie fixã cu gaz inert în conformitate cu cerinţele regulilor 61 şi 62 din cap. II-2 din Convenţie, exceptând faptul cã, în locul instalaţiilor de mai sus, Administraţia, dupã ce a luat în consideraţie amenajãrile şi dotãrile navei, poate accepta alte combinaţii de instalaţii fixe, cu condiţia ca acestea sã ofere acelaşi grad de protecţie, în conformitate cu regula 5 din cap. I din Convenţie.
(b) Pentru a fi consideratã echivalentã, instalaţia propusã în locul instalaţiei fixe cu spumã pe punte trebuie:
(i) sã poatã stinge incendiile produse datoritã deversãrilor şi sã preîntâmpine aprinderea ţiţeiului împrãştiat care nu s-a aprins încã; şi
(ii) sã poatã combate incendiile din tancurile avariate.
(c) Pentru a fi consideratã echivalentã, instalaţia propusã în locul instalaţiei fixe cu gaz inert trebuie:
(i) sã poatã preîntâmpina acumulãrile periculoase de amestecuri explozive în tancurile intacte de marfã în timpul exploatãrii normale de-a lungul întregului voiaj în balast şi al operaţiilor necesare din interiorul tancurilor; şi
(ii) sã fie proiectatã astfel încât sã reducã riscul unui incendiu datoritã electricitãţii statice produse chiar de instalaţie.
(d) Orice petrolier existent de 20.000 tdw şi mai mult angajat în activitatea de transport al ţiţeiului trebuie prevãzut cu o instalaţie de gaz inert, care sã corespundã cerinţelor paragrafului (a) din aceastã regulã, nu mai târziu de:
(i) pentru un petrolier de 70.000 tdw şi mai mult, 2 ani dupã data intrãrii în vigoare a prezentului protocol; şi
(ii) pentru un petrolier mai mic de 70.000 tdw, 4 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului protocol, exceptând faptul cã pentru petroliere mai mici de 40.000 tdw care nu sunt prevãzute cu maşini de spãlare a tancurilor cu un debit individual mai mare de 60 mc/h, Administraţia poate scuti petrolierele existente de cerinţele acestui paragraf, dacã s-ar dovedi neraţionalã şi nerealistã aplicarea acestor cerinţe, luând în considerare caracteristicile de proiectare a navei.
(e) Orice petrolier existent de 40.000 tdw şi mai mult angajat în activitatea de transport al produselor petroliere, altele decât ţiţei, şi orice astfel de petrolier de 20.000 tdw şi mai mult angajat în activitatea de transport al produselor petroliere, altele decât ţiţei, prevãzute cu maşini de spãlare a tancurilor care au un debite individual mai mare de 60 mc/h, trebuie prevãzute cu o instalaţie de gaz inert, care sã corespundã cerinţelor paragrafului (a) din aceastã regulã, nu mai târziu de:
(i) pentru un petrolier de 70.000 tdw şi mai mult, 2 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului protocol; şi
(ii) pentru un petrolier mai mic de 70.000 tdw, 4 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului protocol.
(f) Orice petrolier care utilizeazã un procedeu de curãţare a tancurilor de marfã folosind spãlarea cu ţiţei trebuie prevãzut cu o instalaţie de gaz inert care sã corespundã cerinţelor regulii 62 din cap. II-2 din Convenţie şi cu maşini de spãlare a tancurilor.
(g) Toate petrolierele prevãzute cu o instalaţie fixã de gaz inert trebuie prevãzute cu un sistem închis de ulaj.
(h) Orice petrolier nou de 2.000 TRB şi mai mult care nu este cuprins în paragraful (a) al acestei reguli trebuie prevãzut cu o instalaţie cu spumã, capabilã sã refuleze spumã în interiorul sau exteriorul tancurilor.
Componentele unei astfel de instalaţii trebuie sã fie considerate satisfãcãtoare de cãtre Administraţie.

CAP. V
Siguranţa navigaţiei

Regula 12
Echipamentul de navigaţie al navei
Textul existent al paragrafului (a) se înlocuieşte cu urmãtorul:
(a) Toate navele de 1.600 TRB şi mai mult, dar mai puţin de 10.000 TRB, trebuie sã fie dotate cu cel puţin un radar. Toate navele de 10.000 TRB şi mai mult trebuie sã fie dotate cu cel puţin douã radare, fiecare putând funcţiona independent unul faţã de celãlalt. Toate radarele montate în conformitate cu aceastã regulã trebuie sã fie de un tip aprobat de Administraţie şi trebuie sã corespundã normelor de funcţionare, care sã nu fie inferioare acelora adoptate de Organizaţie. Pe puntea de comandã a acestor nave trebuie prevãzute mijloace pentru trasarea citirilor radarului.

Regula 19
Utilizarea pilotului automat
Urmãtorul paragraf se adaugã la textul existent:
(d) Guvernarea manualã trebuie încercatã dupã folosirea îndelungatã a pilotului automat şi înainte de a intra în zone unde navigaţia solicitã o atenţie specialã.

La acest capitol se adaugã urmãtoarele reguli noi:

Regula 19-1
Funcţionarea instalaţiei de guvernare
În zonele în care navigaţia necesitã o atenţie deosebitã, navele trebuie sã aibã mai mult decât un agregat de acţionare a instalaţiei de guvernare în funcţiune, dacã asemenea agregate pot sã funcţioneze simultan.

Regula 19-2
Instalaţia de guvernare - Încercare şi exerciţii de roluri
(a) În cadrul celor 12 ore dinaintea plecãrii, instalaţia de guvernare a navei trebuie verificatã şi încercatã de echipajul navei. Procedura de încercare trebuie sã includã, dupã caz, funcţionarea urmãtoarelor:
(i) instalaţia principalã de guvernare;
(ii) instalaţia de guvernare auxiliarã;
(iii) sistemele de comandã de la distanţã a instalaţiei de guvernare;
(iv) locurile de guvernare situate pe puntea de comandã;
(v) sursa de energie de avarie;
(vi) axiometrele în raport cu poziţia realã a cârmei;
(vii) semnalele de alarmã în caz de avarie la sursa de energie a sistemului de comandã de la distanţã a instalaţiei de guvernare; şi
(viii) semnalele de alarmã în caz de avarie a agregatului de acţionare a instalaţiei de guvernare.
(b) Verificãrile şi încercãrile trebuie sã includã:
(i) mişcarea completã a cârmei în conformitate cu performanţele cerute de instalaţia de guvernare;
(ii) o inspecţie vizualã a instalaţiei de guvernare şi a articulaţiilor de legãturã; şi
(iii) funcţionarea mijloacelor de comunicaţie dintre puntea de comandã şi compartimentul maşinii cârmei.
(c) (i) Instrucţiunile simple de funcţionare, cu o schemã-bloc care indicã procedeele de comutare pentru sistemele de comandã de la distanţã a instalaţiei de guvernare şi agregatele de acţionare a instalaţiei de guvernare, trebuie sã fie permanent expuse pe puntea de comandã şi în compartimentul maşinii cârmei.
(ii) Toţi ofiţerii implicaţi în funcţionarea şi/sau întreţinerea instalaţiei de guvernare trebuie sã cunoascã funcţionarea sistemelor de guvernare montate pe navã şi procedeele de comutare de la un sistem la altul.
(d) Suplimentar faţã de verificãrile şi încercãrile de rutinã prevãzute în paragrafele (a) şi (b) din aceastã regulã, trebuie ca cel puţin o datã la fiecare 3 luni sã aibã loc exerciţii de roluri privind instalaţia de guvernare pentru a exersa procedeele de guvernare în caz de avarie. Aceste exerciţii trebuie sã includã comanda directã din interiorul compartimentului maşinii cârmei, procedura de comunicare cu puntea de comandã şi, dacã se aplicã, funcţionarea surselor de curent alternativ.
(e) Administraţia poate sã renunţe la cererea de a efectua verificãrile şi încercãrile prevãzute în paragrafele (a) şi (b) din aceastã regulã pentru navele care efectueazã regulat voiaje de scurtã duratã. Aceste nave trebuie sã efectueze aceste verificãri şi încercãri cel puţin o datã la fiecare sãptãmânã.
(f) Data la care verificãrile şi încercãrile prevãzute la paragrafele (a) şi (b) din aceastã regulã sunt efectuate, precum şi data şi detaliile exerciţiilor de roluri privind guvernarea în caz de avarie, efectuate conform paragrafului (d) din aceastã regulã, trebuie înregistrate în jurnalul de bord dupã cum este prevãzut de Administraţie.


APENDICE

Formularul Certificatului de siguranţã pentru construcţia
navelor de mãrfuri

Urmãtorul formular se adaugã la formularul existent:

SUPLIMENT
la Certificatul de siguranţã pentru construcţia navei de mãrfuri


(Sigiliul oficial) (Ţara)

Emis în virtutea prevederilor
Protocolului din 1978 privind Convenţia
internaţionalã din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare
┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ Numele navei │ Numãrul sau │ Portul de │ Deadweight │ Anul de │
│ │ indicativul │înmatriculare │(tone metrice) │ construcţie │
│ │ navei │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

Tipul navei:
Petrolier angajat în activitatea de transport de ţiţei*)
Petrolier angajat în activitatea de transport de produse petroliere,
altele decât ţiţei*)
Petrolier angajat în activitatea de transport ţiţei/alte produse
petroliere*)
Navã de mãrfuri, alta decât petrolier, angajatã în activitatea de transport
de produse petroliere*)
Data de contract pentru construcţie sau schimbare ori modificare majorã
..............................
Data la care a fost pusã chila sau la care nava se aflã într-un stadiu
similar de construcţie ori la care a fost începutã o schimbare sau modificare
majorã ................................
Data livrãrii sau încheierii unei schimbãri sau modificãri majore
...............................................
Acest supliment va fi ataşat permanent la Certificatul de siguranţã a
echipamentului pentru nava de mãrfuri.
Prin prezenta se certificã faptul cã:
- nava a fost inspectatã în conformitate cu regula 10 din cap. I al Proto-
colului din 1978 privind Convenţia internaţionalã din 1974 pentru ocrotirea
vieţii omeneşti pe mare; şi
- inspecţia aratã cã starea corpului, a maşinilor şi a echipamentului, aşa
cum sunt definite în regula de mai sus, este în toate privinţele satisfãcã-
toare şi cã nava este conformã cu prevederile protocolului.
Acest certificat este valabil pânã la ............, sub rezerva inspecţiei/
inspecţiilor intermediare la intervale de ............. .

Emis la ............19........ ............................................
(locul de emitere a (semnãtura persoanei oficiale autorizate
certificatului) corespunzãtor care emite certificatul)

(sigiliul sau ştampila autoritãţii care emite certificatul, dupã caz)

_________
*) Se eliminã, dupã caz.Inspecţie intermediarã


Prin prezenta se certificã cã la inspecţia intermediarã cerutã de regula 10
a cap. I la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţionalã din 1974
pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare nava a fost gãsitã în conformitate
cu prevederile respective ale acestui protocol.

Semnat .........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate
corespunzãtor)
Locul ..........................................
Data ...........................................
Urmãtoarea inspecţie intermediarã la ...........

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate
corespunzãtor)
Locul .........................................
Data ..........................................
Urmãtoarea inspecţie intermediarã la ..........

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate
corespunzãtor)
Locul .........................................
Data ..........................................
Urmãtoarea inspecţie intermediarã la ..........

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate
corespunzãtor)
Locul .........................................
Data ..........................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Formularul certificatului de siguranţã a echipamentului pentru navele de
mãrfuri
Urmãtorul formular se adaugã la formularul existent:

SUPLIMENT
la certificatul de siguranţã a echipamentului pentru nava de mãrfuri

(Sigiliul oficial) (Ţara)

Emis în virtutea prevederilor
Protocolului din 1978 privind Convenţia
internaţionalã din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare
┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ Numele navei │ Numãrul sau │ Portul de │ Deadweight │ Anul de │
│ │ indicativul │înmatriculare │(tone metrice) │ construcţie │
│ │ navei │ │ │ │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

Tipul navei:
Petrolier angajat în activitatea de transport ţiţei*)
Petrolier angajat în activitatea de transport de produse petroliere, altele
decât ţiţei*)
Petrolier angajat în activitatea de transport ţiţei/alte produse
petroliere*)
Navã de mãrfuri, alta decât petrolier, angajatã în activitatea de transport
de produse petroliere*)
Data de contract pentru construcţie sau schimbare ori modificare majorã
.........................
Data la care a fost pusã chila sau la care nava se aflã într-un stadiu
similar de construcţie ori la care a fost începutã o schimbare sau modificare
majorã ..............................
Data livrãrii sau încheierii unei schimbãri sau modificãri majore
....................................
Acest supliment va fi ataşat permanent la certificatul de siguranţã a
echipamentului pentru nava de mãrfuri.
________
*) Se eliminã, dupã caz.

Prin prezenta se certificã:
Cã nava a fost inspectatã în conformitate cu regula 8 din cap. I din
Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţionalã din 1974 pentru ocro-
tirea vieţii omeneşti pe mare şi cã inspecţia aratã cã starea materialului de
echipament de siguranţã, aşa cum s-a definit în regula mai sus menţionatã,
este în toate privinţele satisfãcãtoare şi cã nava este conformã cu prescrip-
ţiile protocolului.
Acest certificat este valabil pânã la ............, sub rezerva inspecţiei/
inspecţiilor intermediare la intervale de ................... .

Emis la ................................ la ..........19...................
(locul de emitere a certificatului) (semnãtura persoanei oficiale
autorizate corespunzãtor care
emite certificatul)

(sigiliul sau ştampila autoritãţii care emite certificatul, dupã caz)Inspecţie intermediarã


Prin prezenta se certificã cã la inspecţia intermediarã cerutã de regula 8
a cap. I la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţionalã din 1974
pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare nava a fost gãsitã în conformitate
cu prevederile pertinente ale acestui protocol.

Semnat .........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate
corespunzãtor)
Locul ..........................................
Data ...........................................
Urmãtoarea inspecţie intermediarã la ...........

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate
corespunzãtor)
Locul .........................................
Data ..........................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Conform prevederilor regulii 14 a cap. 1 din protocol, valabilitatea
acestui certificat este prelungitã pânã la .................... .

Semnat ........................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate
corespunzãtor)
Locul .........................................
Data ..........................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016