Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 13 decembrie 2019  pentru amendarea Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte săvârşite  la bordul aeronavelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROTOCOL din 13 decembrie 2019 pentru amendarea Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte săvârşite la bordul aeronavelor

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 286 din 25 martie 2022
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 68 din 23 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 286 din 25 martie 2022.
──────────
    Statele contractante la prezentul protocol,
    considerând că statele şi-au exprimat preocuparea în ceea ce priveşte creşterea gravităţii şi frecvenţei comportamentelor indisciplinate la bordul aeronavelor, care poate compromite siguranţa aeronavelor sau a persoanelor sau a bunurilor transportate ori poate compromite ordinea şi disciplina din aeronavă,
    recunoscând dorinţa mai multor state de a se ajuta reciproc în limitarea comportamentelor indisciplinate şi restabilirea ordinii şi disciplinei la bord,
    având în vedere că, pentru a putea răspunde acestor preocupări, este necesară adoptarea unor dispoziţii pentru amendarea Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte săvârşite la bordul aeronavelor, semnată la Tokyo la 14 septembrie 1963,
    au convenit asupra dispoziţiilor care urmează:
    ART. I
    Acest protocol amendează Convenţia referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte săvârşite la bordul aeronavelor, semnată la Tokyo la 14 septembrie 1963 (denumită în continuare „Convenţia“).

    ART. II
    Articolul 1 paragraful 3 al Convenţiei este înlocuit după cum urmează:
    "ART. 1
    (...)
    3. În înţelesul prezentei convenţii:
    a) o aeronavă este considerată în zbor din momentul în care uşile exterioare sunt închise ca urmare a îmbarcării până în momentul când una din aceste uşi este deschisă pentru debarcare; în cazul unei aterizări forţate, se consideră că zborul continuă până când autorităţile competente preiau responsabilitatea asupra aeronavei, persoanelor şi bunurilor de la bord; şi
    b) când statul operatorului nu este acelaşi cu statul de înmatriculare, se consideră că termenul «statul de înmatriculare», aşa cum este utilizat în articolele 4, 5 şi 13 ale Convenţiei, desemnează statul operatorului."


    ART. III
    Articolul 2 din Convenţie va fi înlocuit după cum urmează:
    "ART. 2
    Fără a prejudicia prevederile articolului 4 şi sub rezerva cerinţelor siguranţei aeronavei şi a persoanelor sau bunurilor de la bord, nicio prevedere a prezentei convenţii nu va fi interpretată în sensul autorizării sau impunerii aplicării vreunei măsuri în cazul infracţiunilor care contravin legilor penale cu caracter politic sau bazate pe discriminarea rasială, religioasă, naţională, etnică, politică sau legată de sex."


    ART. IV
    Articolul 3 din Convenţie va fi înlocuit după cum urmează:
    "ART. 3
    1. Statul de înmatriculare al aeronavei este competent să îşi exercite jurisdicţia asupra infracţiunilor comise şi actelor săvârşite la bordul aeronavei.
    1 bis. Un stat are, de asemenea, competenţa să îşi exercite jurisdicţia asupra infracţiunilor şi actelor comise la bordul aeronavei:
    a) ca stat de aterizare, când aeronava, la al cărei bord a fost comisă o infracţiune sau a fost săvârşit un act, aterizează pe teritoriul său cu pretinsul autor al infracţiunii la bord, şi
    b) ca stat al operatorului, când infracţiunea este comisă sau actul este săvârşit la bordul aeronavei închiriate fără echipaj unei persoane al cărei principal loc de activitate sau, în cazul în care chiriaşul nu are un astfel de loc de activitate, are rezidenţă permanentă în acel stat.
    2. Fiecare stat contractant ia acele măsuri care pot fi necesare pentru a-şi stabili jurisdicţia în calitatea sa de stat de înmatriculare, în cazul infracţiunilor comise la bordul aeronavelor înregistrate într-un astfel de stat.
    2 bis. Fiecare stat contractant va lua, de asemenea, acele măsuri pe care le consideră a fi necesare pentru a-şi stabili jurisdicţia, în cazul infracţiunilor comise la bordul aeronavelor în următoarele situaţii:
    a) ca stat de aterizare, atunci când:
    i) aeronava la bordul căreia infracţiunea este comisă are ultimul punct de decolare sau următorul punct de aterizare preconizat pe teritoriul său, iar aeronava aterizează, ulterior, pe teritoriul său, cu pretinsul infractor încă la bord; şi
    ii) siguranţa aeronavei sau a persoanelor sau a bunurilor de la bord, ordinea şi disciplina la bord sunt puse în pericol;
    b) ca stat al operatorului, când infracţiunea este comisă la bordul aeronavei închiriate fără echipaj unei persoane al cărei principal loc de activitate este pe acea aeronavă sau, dacă acel chiriaş nu are un astfel de loc de activitate, a cărei rezidenţă permanentă este în acel stat.
    2 ter. În exercitarea jurisdicţiei sale, ca stat de aterizare, un stat va trebui să ţină cont dacă infracţiunea respectivă reprezintă o infracţiune în statul operatorului.
    3. Prezenta convenţie nu exclude nicio jurisdicţie penală exercitată conform legilor naţionale."


    ART. V
    Următorul paragraf trebuie adăugat drept articolul 3 bis al acestei convenţii:
    "ART. 3 bis
    Dacă un stat contractant, în timpul exercitării jurisdicţiei sale, în conformitate cu prevederile articolului 3, a fost notificat sau a luat cunoştinţă în alt mod că unul sau mai multe state contractante efectuează o investigaţie, o urmărire sau o procedură judiciară în legătură cu aceleaşi infracţiuni sau acte, acel stat contractant trebuie să consulte, după caz, acele alte state contractante în vederea coordonării acţiunilor lor. Obligaţiile din acest articol nu aduc atingere obligaţiilor unui stat contractant conform articolului 13."


    ART. VI
    Articolul 5 paragraful 2 al Convenţiei va fi eliminat.

    ART. VII
    Articolul 6 al Convenţiei va fi înlocuit după cum urmează:
    "ART. 6
    1. Comandantul aeronavei poate, atunci când are motive justificate, să considere că o persoană a săvârşit sau este pe cale de a săvârşi, la bordul aeronavei, o infracţiune sau un act conform celor prevăzute la articolul 1 alineatul 1 şi poate să adopte, în legătură cu această persoană, măsurile rezonabile, inclusiv măsurile de constrângere care sunt necesare:
    a) pentru a proteja siguranţa aeronavei sau a persoanelor ori a bunurilor de la bord; sau
    b) pentru a menţine ordinea şi disciplina la bord; sau
    c) pentru a-i permite predarea acelei persoane către autorităţile competente sau debarcarea acesteia conform prevederilor din acest capitol.
    2. Comandantul aeronavei poate pretinde sau autoriza ajutorul celorlalţi membri ai echipajului şi, fără dreptul de a-I impune, poate solicita sau autoriza concursul ofiţerilor de securitate de la bord sau al pasagerilor, în vederea aplicării măsurilor de constrângere a oricărei persoane asupra căreia este îndreptăţit să impună măsurile de restricţie. Oricare membru din echipaj sau oricare pasager poate, de asemenea, fără o astfel de autorizare, să ia măsuri preventive justificate, dacă are motiv să considere că o acţiune în acest sens este imediat necesară pentru a apăra siguranţa aeronavei sau a persoanelor ori a bunurilor de la bord.
    3. Un ofiţer de securitate la bord, angajat pe baza unui acord sau aranjament bilateral sau multilateral între statele contractante în cauză, poate, fără o astfel de autorizare, să ia măsuri preventive justificate, dacă are motiv să considere că o acţiune în acest sens este imediat necesară pentru a apăra siguranţa aeronavei sau a persoanelor din ea împotriva unui act de intervenţie ilicită şi, dacă acordul sau aranjamentul îi permite, poate lua măsuri pentru a preveni comiterea unor infracţiuni grave.
    4. Nicio prevedere din prezenta convenţie nu trebuie să fie considerată a da naştere unei obligaţii pentru statele contractante de a implementa un program de securitate cu ofiţeri la bord sau de a accepta un acord sau o înţelegere bilaterală sau multilaterală prin care ofiţerii străini de securitate de la bord sunt autorizaţi să opereze pe teritoriul lor."


    ART. VIII
    Articolul 9 din Convenţie va fi înlocuit după cum urmează:
    "ART. 9
    1. Atunci când comandantul aeronavei are motive justificate să considere că o persoană a săvârşit la bordul aeronavei un act care, după părerea lui, constituie o infracţiune gravă, el poate preda persoana respectivă către autorităţile competente din oricare stat contractant pe teritoriul căruia aterizează aeronava.
    2. Comandantul aeronavei trebuie, în cel mai scurt timp şi, dacă este posibil, înainte de a ateriza pe teritoriul unui stat contractant cu o persoană la bord pe care are intenţia să o predea în conformitate cu prevederile paragrafului precedent, să aducă la cunoştinţa autorităţilor acelui stat intenţia sa şi motivele care justifică o astfel de predare.
    3. Comandantul aeronavei trebuie să comunice autorităţilor cărora le este predat autorul prezumat al infracţiunii, conform prevederilor prezentului articol, elementele de probă şi de informare care sunt în mod legitim în posesia sa."


    ART. IX
    Articolul 10 din Convenţie va fi înlocuit după cum urmează:
    "ART. 10
    Atunci când măsurile au fost luate în conformitate cu prevederile prezentei convenţii, nici comandantul aeronavei, nici alt membru al echipajului, niciun pasager, niciun ofiţer de securitate la bord, nici proprietarul, nici operatorul aeronavei şi nicio persoană în numele căreia s-a efectuat zborul nu pot fi declaraţi răspunzători în cadrul oricărei proceduri iniţiate ca urmare a tratamentului suferit de persoana împotriva căreia au fost luate acele măsuri."


    ART. X
    Următorul paragraf va fi adăugat drept articolul 15 bis al Convenţiei:
    "Articolul 15 bis
    1. Fiecare stat contractant este încurajat să ia toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a iniţia proceduri penale şi administrative adecvate sau să adopte oricare alte proceduri legale împotriva oricărei persoane care comite, la bordul aeronavei, infracţiunile sau actele menţionate la articolul 1 alineatul 1, în special:
    a) agresiune fizică sau ameninţarea de a comite astfel de agresiuni împotriva unui membru al echipajului; sau
    b) refuzul de a urma instrucţiunile legale date de comandantul aeronavei sau în numele lui în scopul protejării siguranţei aeronavei sau a persoanelor sau a bunurilor de la bordul aeronavei.
    2. Nicio prevedere din această convenţie nu trebuie să afecteze dreptul fiecărui stat contractant de a introduce sau menţine, în legislaţia naţională, măsuri adecvate pentru a pedepsi actele de indisciplină sau perturbatoare comise la bord."


    ART. XI
    Articolul 16 paragraful 1 din Convenţie va fi înlocuit după cum urmează:
    "ART. 16
    1. infracţiunile săvârşite la bordul unei aeronave sunt considerate, în scopul extrădării între statele contractante, ca fiind săvârşite atât la locul comiterii lor, cât şi pe teritoriul statelor contractante cărora Ii s-a adresat solicitarea de a-şi stabili jurisdicţia în conformitate cu alineatele 2 şi 2 bis ale articolului 3."


    ART. XII
    Articolul 17 din Convenţie va fi înlocuit după cum urmează:
    "ART. 17
    1. Atunci când iau oricare măsuri de anchetare sau de arestare sau când îşi exercită în oricare alt mod jurisdicţia în legătură cu o infracţiune săvârşită la bordul unei aeronave, statele contractante trebuie să ţină seama de siguranţa şi de celelalte interese ale navigaţiei aeriene şi trebuie să acţioneze astfel încât să evite întârzierea inutilă a aeronavei, a pasagerilor, a membrilor echipajului sau a mărfurilor.
    2. Fiecare stat contractant, când îşi îndeplineşte obligaţiile sau îşi exercită libertatea de a decide în conformitate cu această convenţie, trebuie să acţioneze în concordanţă cu obligaţiile şi responsabilităţile statelor în conformitate cu dreptul internaţional. În acest sens, fiecare stat contractant trebuie să aibă în vedere principiile unui proces legal şi cel al tratamentului corect."


    ART. XIII
    Paragraful de mai jos va fi adăugat drept articolul 18 din Convenţie:
    "Articolul 18 bis
    Nicio dispoziţie din prezenta convenţie nu împiedică dreptul de a solicita recuperarea, în conformitate cu dreptul naţional, a prejudiciilor suportate de la o persoană debarcată sau predată în conformitate cu articolele 8 şi, respectiv, 9."


    ART. XIV
    Textul Convenţiei în limbile arabă, chineză şi rusă, anexat acestui protocol, trebuie să constituie, împreună cu celelalte texte ale Convenţiei în limbile engleză, franceză şi spaniolă, un text autentic, în măsură egală, în cele 6 limbi.

    ART. XV
    La fel ca şi statele contractante la acest protocol, Convenţia şi acest protocol vor fi considerate şi interpretate împreună, ca un singur instrument, şi vor fi cunoscute sub denumirea de Convenţia de la Tokyo, amendată prin Protocolul de la Montreal, 2014.

    ART. XVI
    Acest protocol va fi deschis spre semnare la Montreal, pe 4 aprilie 2014, de către statele participante la Convenţia internaţională a dreptului aeronautic, care a avut loc la Montreal între 26 martie şi 4 aprilie 2014. După 4 aprilie 2014, acest protocol va fi deschis spre semnare, de către toate statele, la sediul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale din Montreal până la intrarea sa în vigoare în conformitate cu articolul XVIII.

    ART. XVII
    1. Acest protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării de către statele semnatare. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, care este, prin aceasta, desemnat aici drept depozitar.
    2. Oricare stat care nu ratifică, nu acceptă sau nu aprobă acest protocol în conformitate cu alineatul 1 al acestui articol poate adera la el oricând. Instrumentele de aderare vor fi depozitate la depozitar.
    3. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la acest protocol de către oricare stat care nu este un stat contractant la Convenţie va avea efectul unei ratificări, acceptări, aprobări sau aderări la Convenţia de la Tokyo, aşa cum este amendată prin Protocolul de la Montreal, 2014.

    ART. XVIII
    1. Acest protocol va intra în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează după data depozitării celui de al douăzeci şi doilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la depozitar.
    2. Pentru fiecare stat care ratifică, acceptă, aprobă sau aderă la acest protocol după depozitarea celui de al douăzeci şi doilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, acest protocol va intra în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează după data depozitării de către respectivul stat a instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
    3. De îndată ce acest protocol intră în vigoare, va fi înregistrat la Naţiunile Unite de către depozitar.

    ART. XIX
    1. Oricare stat contractant poate să denunţe acest protocol printr-o notificare, făcută în scris şi adresată depozitarului.
    2. Denunţarea va produce efecte la 1 (un) an de la data la care notificarea este primită de către depozitar.

    ART. XX
    Depozitarul va notifica, cu promptitudine, toate statele semnatare şi contractante la acest protocol în legătură cu data fiecărei semnări, cu data depozitării fiecărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, cu data intrării în vigoare a acestui protocol, precum şi cu referire la alte informaţii relevante.

    Drept care subsemnaţii plenipotenţiari, care au fost legal autorizaţi, au semnat prezentul protocol.
    Încheiat la Montreal în a patra zi a lunii aprilie a anului două mii paisprezece, în limbile engleză, arabă, chineză, franceză, rusă şi spaniolă, toate textele fiind, în măsură egală, autentice, această autenticitate urmând să producă efecte după verificarea conformităţii textelor între ele de către secretariatul Conferinţei sub autoritatea preşedintelui Conferinţei, în termen de nouăzeci de zile de la aceasta. Acest protocol va fi depozitat la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, iar copiile certificate ale acesteia vor fi transmise de către depozitar către toate statele contractante la acest protocol.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016