Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 11 februarie 2022  între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROTOCOL din 11 februarie 2022 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 553 din 7 iunie 2022
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 735 din 2 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 553 din 7 iunie 2022.
──────────
    Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,
    luând în considerare prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012, astfel cum a fost modificat în 2016,
    în dorinţa de a dezvolta colaborarea în domeniul pregătirii personalului,
    convin următoarele:
    ART. 1
    (1) În înţelesul prezentului protocol, următoarele sintagme se referă la:
    a) „învăţământ militar“ - formarea iniţială şi formarea continuă a personalului în instituţii specializate ale părţilor;
    b) „programe de studii“ - studii liceale, postliceale, universitare, postuniversitare, cursuri de specializare şi perfecţionare.

    (2) Direcţiile în care cele două părţi vor dezvolta colaborarea sunt următoarele:
    a) participarea la studii a personalului unei părţi în instituţiile militare de învăţământ ale celeilalte părţi;
    b) organizarea şi funcţionarea sistemului şi procesului de învăţământ militar;
    c) elaborarea şi armonizarea documentelor specifice organizării şi desfăşurării procesului de învăţământ, în funcţie de interesul exprimat de una dintre părţi în acest sens;
    d) realizarea de donaţii de materiale pentru uz didactic;
    e) participarea la stagii de cercetare aplicativă;
    f) organizarea de conferinţe, simpozioane, prezentări de carte.


    ART. 2
    Participarea la programe de studii a personalului unei părţi în instituţiile militare de învăţământ ale celeilalte părţi vizează:
    a) pregătirea elevilor prin studii militare liceale;
    b) formarea iniţială a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, prin studii de licenţă şi, respectiv studii postliceale;
    c) formarea continuă a personalului militar şi civil din structurile militare ale părţilor, prin cursuri de specializare şi perfecţionare;
    d) pregătirea în domeniul politico-militar a personalităţilor militare şi civile din structurile militare sau ale societăţii civile;
    e) pregătirea prin studii universitare de masterat şi doctorat a ofiţerilor şi personalului civil din structurile militare ale părţilor.


    ART. 3
    (1) Participanţii la studii şi cursuri provin, după caz, din rândul:
    a) absolvenţilor de studii gimnaziale;
    b) absolvenţilor de studii liceale cu examen de bacalaureat sau similar acestuia;
    c) personalului militar şi civil din structuri militare sau ale societăţii civile, absolvenţi de studii universitare de licenţă sau masterat.

    (2) Părţile convin, anual, programele de studii la care vor trimite personal în anul următor, precum şi numărul de locuri.

    ART. 4
    Stagiul/Practica de specialitate a personalului care se pregăteşte în instituţiile militare de învăţământ se desfăşoară, conform planurilor de învăţământ, în instituţiile părţii care primeşte.

    ART. 5
    (1) Personalul trimis la programe de studii este obligat să respecte legislaţia statului părţii care primeşte, precum şi regulamentele militare şi reglementările cu caracter intern ale acesteia.
    (2) Se interzice personalului aflat la programe de studii să desfăşoare pe teritoriul statului părţii care primeşte acţiuni precum: activitatea/propaganda politică, fapte de comerţ şi alte fapte incompatibile cu calitatea de militar, clasificate astfel potrivit legislaţiei statului părţii care primeşte.

    ART. 6
    (1) Partea care primeşte asigură personalului părţii care trimite instruire, cazare, hrănire, asistenţă medicală şi transport gratuite în aceleaşi condiţii ca şi pentru personalul propriu.
    (2) Partea care primeşte suportă cheltuielile privind transportul rutier pentru deplasarea din/în ţara natală, la începerea şi terminarea programelor de studii, şi pentru deplasarea în/din ţara natală la începutul şi sfârşitul vacanţelor legale incluse în planurile de învăţământ.
    (3) Pentru elevii şi studenţii din instituţiile militare de învăţământ, partea care primeşte asigură cu titlu gratuit, pe timpul şcolarizării, drepturile de echipament, materialele de întreţinere şi echipamentele speciale de protecţie în aceleaşi condiţii ca şi pentru elevii şi studenţii proprii.
    (4) Hrănirea personalului primit la programe de studii se asigură astfel:
    a) personalului militar şi civil li se acordă contravaloarea normei de hrană, din care aceştia achită costul meselor servite;
    b) elevilor şi studenţilor din instituţiile militare de învăţământ, în aceleaşi condiţii ca şi pentru personalul propriu.

    (5) Cazarea se asigură gratuit în spaţiile cu această destinaţie, deţinute de instituţiile militare de învăţământ. În situaţia în care personalul aflat la studii doreşte cazarea în alte locaţii decât cele puse la dispoziţie de partea care primeşte, suportarea cheltuielilor este în responsabilitatea acestuia.
    (6) Personalul aflat la studii suportă, din fonduri proprii, cheltuielile de deplasare, în interes personal, pe teritoriul statului părţii care primeşte.
    (7) Cheltuielile implicate de obţinerea vizei de şedere pe teritoriul statului părţii care primeşte sunt suportate conform prevederilor acordurilor bilaterale în vigoare la momentul efectuării formalităţilor respective sau legislaţiei relevante a statului părţii care primeşte.

    ART. 7
    (1) Partea care primeşte asigură, fără rambursarea cheltuielilor de către partea care trimite, următoarele drepturi băneşti lunare, astfel:
    a) studenţilor şi elevilor, cu excepţia celor din colegiile naţionale militare: o indemnizaţie pentru acoperirea unor cheltuieli personale similară celei primite de elevii şi studenţii proprii;
    b) personalului militar şi civil: o indemnizaţie pentru acoperirea unor cheltuieli personale care va fi stabilită, anual, de forul competent al părţii care primeşte, în funcţie de alocaţiile bugetare.

    (2) Partea care primeşte asigură, cu rambursarea cheltuielilor de către partea care trimite, următoarele:
    a) cheltuielile solicitate în plus faţă de cele prevăzute să fie asigurate gratuit şi acceptate în prealabil de partea care trimite;
    b) înapoierea în ţara natală a celor care sunt exmatriculaţi sau retraşi din instituţiile militare de învăţământ;
    c) cercetarea şi întocmirea documentelor doveditoare pentru cei care pe timpul studiilor suferă invalidităţi care, potrivit legilor specifice, dau dreptul la despăgubiri sau compensaţii de către partea care trimite;
    d) întocmirea actelor necesare, conservarea, protecţia sanitară şi transportul în ţară al celor decedaţi;
    e) achitarea contravalorii eventualelor pagube materiale provocate instituţiilor militare de învăţământ.

    (3) Partea care trimite rambursează cheltuielile menţionate la alin. (2) în termen de 60 de zile de la data primirii înştiinţării de plată.

    ART. 8
    (1) Anual, până la 30 ianuarie, partea care primeşte transmite oferta educaţională care va cuprinde: criteriile şi baremele de admitere, obiectivele şi perioada de desfăşurare a programelor de studii, instituţia de învăţământ organizatoare.
    (2) Partea care trimite solicită părţii care primeşte anual, până la 1 mai, locuri la programele de studii cuprinse în ofertă.
    (3) Partea care primeşte confirmă solicitările de locuri ale părţii care trimite, anual, până la 15 iulie.
    (4) Partea care primeşte informează partea care trimite, cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea programelor de studii, despre eventualele modificări privind detaliile din oferta menţionată la alin. (1).
    (5) Partea care primeşte analizează, în raport cu posibilităţile instituţiilor organizatoare şi ale bugetului alocat, solicitările de locuri la programele de studii care nu se regăsesc în ofertă şi răspunde părţii care trimite în termen de 30 de zile de la primirea acestora.

    ART. 9
    (1) Nominalizarea candidaţilor care participă la selecţia pentru ocuparea locurilor confirmate se face de către partea care trimite, având în vedere criteriile şi baremele comunicate de către partea care primeşte, prin intermediul ofertei educaţionale.
    (2) Pentru programele de studii liceale, postliceale şi universitare de licenţă, master şi doctorat, partea care trimite poate nominaliza până la trei candidaţi pentru fiecare loc confirmat, iar pentru celelalte, câte un candidat.
    (3) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor şi baremelor cuprinse în ofertă, partea care primeşte evaluează, după caz, nivelul de competenţă lingvistică, nivelul de pregătire fizică şi starea psihologică a candidaţilor, prin intermediul unor teste administrate de ataşatul apărării sau alt reprezentant desemnat în acest sens.
    (4) La solicitarea părţii care primeşte, partea care trimite asigură locaţia şi echipamentele/materialele necesare desfăşurării testelor administrate de ataşatul apărării sau alt reprezentant desemnat în acest sens.
    (5) În situaţia în care selecţia pentru anumite arme, servicii şi specialităţi militare include evaluarea aptitudinală medicală şi/sau psihologică specială, acestea se efectuează gratuit în cadrul instituţiei specializate în domeniu a părţii care primeşte, înainte de transmiterea dosarului prevăzut la art. 10 alin. (1).
    (6) În vederea participării la evaluarea aptitudinală medicală şi/sau psihologică specială, partea care primeşte asigură gratuit cazarea candidaţilor, restul cheltuielilor de deplasare fiind asigurate de partea care trimite.

    ART. 10
    (1) Fiecărui candidat i se întocmeşte un dosar care se transmite părţii care primeşte, cu cel puţin 60 de zile înainte de data de începere a programelor de studii, şi conţine următoarele:
    a) copia sau traducerea în limba română, legalizată, a certificatului de naştere;
    b) copia sau traducerea în limba română, legalizată, a diplomei de absolvire a studiilor gimnaziale, bacalaureat, licenţă, master, după caz;
    c) adeverinţă cu situaţia rezultatelor şcolare generale şi pe discipline de studiu pentru anii de studii gimnaziale, liceale sau universitare de licenţă, master, după caz, eliberată de instituţia de învăţământ absolvită;
    d) copia paşaportului;
    e) certificatul medical privind starea de sănătate, care să confirme posibilitatea de a urma studiile în altă ţară şi care să fie emis, de către o instituţie autorizată a părţii care trimite, cu cel mult o lună înainte de transmiterea dosarului;
    f) cazierul judiciar eliberat cu cel mult o lună înainte de transmiterea dosarului, doar pentru candidaţii la programe de studii liceale, postliceale şi universitare de licenţă, master şi doctorat;
    g) rezultatele la testările administrate de către ataşatul apărării sau reprezentantul părţii care primeşte.

    (2) Partea care trimite informează partea care primeşte, cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea programelor de studii, despre eventuala neparticipare, conform locurilor confirmate.
    (3) Pe baza documentelor incluse în dosar, partea care primeşte selecţionează participanţii, din rândul candidaţilor care îndeplinesc criteriile şi baremele incluse în ofertă, în limita locurilor confirmate, conform precizărilor părţii care primeşte.
    (4) Personalul selecţionat este admis şi înmatriculat la programele de studii de către instituţia de învăţământ organizatoare a acestora, cu excepţia Institutului Medico-Militar, unde, pentru programele de studii de licenţă, personalul este înmatriculat de universităţile de profil.

    ART. 11
    (1) Prezentarea la studii în instituţiile militare de învăţământ a personalului selecţionat se face la datele comunicate de partea care primeşte.
    (2) Personalul selecţionat trebuie să posede paşaport şi viză de şedere în ţara părţii care primeşte, valabile pe întreaga durată a efectuării studiilor.
    (3) Neprezentarea personalului la studii la datele convenite, din cauze ce revin în exclusivitate părţii care trimite, atrage pierderea dreptului de participare la curs.
    (4) Partea care trimite efectuează pregătirea participanţilor la programele de studii, privind cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor acestora pe timpul şederii pe teritoriul statului părţii care primeşte.
    (5) Accesul la informaţii clasificate al persoanelor participante la studii se realizează în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2015 şi la Chişinău la 21 iulie 2015.

    ART. 12
    (1) Pe timpul activităţilor de învăţământ, elevii şi studenţii aflaţi la programe de studii liceale şi, respectiv, universitare de licenţă poartă uniforme militare, însemne de armă şi grade onorifice ale părţii care primeşte, iar ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii voluntari sau persoanele asimilate acestora poartă uniformele militare, însemnele de armă şi gradele părţii care trimite.
    (2) În afara instituţiilor militare de învăţământ şi a activităţilor de învăţământ, personalul poartă ţinută civilă.

    ART. 13
    Studenţii şi elevii depun jurământul militar în anul I de studii, cu acordul celor două părţi, la data şi în locul convenite, în cadrul unui ceremonial organizat de partea care trimite, folosindu-se textul jurământului şi drapelul ţării acesteia.

    ART. 14
    (1) Transferul studenţilor şi elevilor de la o armă sau specialitate militară la alta sau de la o instituţie militară de învăţământ la alta, repetarea anului de învăţământ sau retragerea de la studii se face la cererea lor, cu avizul părţii care trimite, potrivit prevederilor reglementărilor părţii care primeşte.
    (2) Exmatricularea din instituţiile militare de învăţământ se face potrivit prevederilor reglementărilor părţii care primeşte, cu informarea părţii care trimite.

    ART. 15
    (1) După terminarea studiilor şi promovarea examenelor sau a altor forme de evaluare, stabilite prin planurile de învăţământ, se eliberează fiecărui absolvent următoarele documente:
    a) actul de studii care face dovada absolvirii acestora;
    b) copia foii matricole pentru întreaga perioadă de şcolarizare şi rezultatele examenului de licenţă/absolvire sau ale altor forme de verificare, după caz;
    c) aprecierea de serviciu pentru fiecare an de învăţământ sau pe durata programului de studii.

    (2) Recunoaşterea actelor de studii eliberate se face în conformitate cu reglementările părţii care trimite.

    ART. 16
    Acordarea gradului de ofiţer, maistru militar sau subofiţer se face de către partea care trimite, potrivit prevederilor reglementărilor proprii.

    ART. 17
    Cele două părţi colaborează în probleme legate de organizarea şi funcţionarea sistemului şi a procesului de învăţământ militar. În acest sens, cu ocazia vizitelor reciproce ale reprezentanţilor părţilor, au loc informări şi schimburi de experienţă.

    ART. 18
    Părţile colaborează în vederea elaborării şi armonizării documentelor de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, a manualelor sau cursurilor, în funcţie de interesul exprimat de una dintre părţi în ceea ce priveşte adoptarea modelului educaţional al celeilalte părţi.

    ART. 19
    (1) Donaţiile de manuale, regulamente, instrucţiuni, publicaţii şi cărţi de specialitate între părţi se fac în funcţie de solicitări, în limita fondurilor aprobate.
    (2) Bunurile intelectuale, precum programele, standardele, cursurile, proiectele, studiile, cercetările, publicaţiile elaborate de instituţiile aparţinând părţilor sunt proprietatea intelectuală a acestora.

    ART. 20
    (1) Schimbul de informaţii referitoare la colaborarea în domeniul învăţământului militar între cele două părţi se face prin intermediul ataşaţilor apărării ai celor două părţi sau al altui reprezentant desemnat în acest sens.
    (2) Între cele două părţi au loc informări reciproce cu privire la situaţia personalului aflat la programe de studii în instituţiile militare de învăţământ.

    ART. 21
    (1) Prezentul protocol poate fi modificat prin acordul părţilor. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) al prezentului protocol.
    (2) Orice divergenţe ce rezultă din sau sunt în legătură cu interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului protocol vor fi soluţionate exclusiv prin consultări directe între părţi.

    ART. 22
    (1) Prezentul protocol intră în vigoare la data ultimei notificări, în scris, prin care părţile se înştiinţează reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.
    (2) Prezentul protocol se încheie pe o durată de 10 ani. Valabilitatea acestuia se prelungeşte pe noi perioade de câte 5 ani, dacă niciuna dintre părţi nu înştiinţează în scris cealaltă parte asupra intenţiei sale de a-l denunţa, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate. Denunţarea prezentului protocol nu va afecta obligaţiile părţilor ce rezultă din cooperarea în curs de realizare, cu excepţia cazurilor când părţile au convenit altfel.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentului protocol îşi încetează valabilitatea Protocolul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013.

    Semnat la Chişinău la 11 februarie 2022, în două exemplare originale.


                    Pentru
                    Ministerul Apărării Naţionale din România,
                    Vasile Dîncu,
                    ministrul apărării naţionale
                    Pentru
                    Ministerul Apărării al Republicii Moldova,
                    Anatolie Nosatîi,
                    ministrul apărării

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016