Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL ADIŢIONAL Nr. 11 din 16 noiembrie 2001  la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA)*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROTOCOL ADIŢIONAL Nr. 11 din 16 noiembrie 2001 la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA)*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 28 decembrie 2001
──────────
    *) Traducere din limba engleză.
──────────

    Reprezentanţii Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Republicii Ungare, Republicii Polonia, României, Republicii Slovace şi Republicii Slovenia (denumite în cele ce urmează părţi),
    având în vedere Minuta de înţelegere a sesiunii Comitetului mixt al Acordului Central European de Comerţ Liber din 11 octombrie 2001 de la Bucureşti,
    recunoscând faptul ca prin consolidarea amendamentelor aduse Protocolului nr. 7 în anii de aplicare a cumulului diagonal între părţi se vor asigura o mai bună funcţionare a acestui sistem, precum şi intensificarea relaţiilor comerciale reciproc avantajoase între părţi şi a contribuţiei la procesul de integrare în Europa,
    având în vedere că amendamentele la Sistemul armonizat, aplicabile de la 1 ianuarie 2002, trebuie să fie încorporate în textul consolidat al Protocolului nr. 7,
    în conformitate cu prevederile art. 34, 35, 37 şi 39 din Acordul Central European de Comerţ Liber,

    au decis următoarele:

    ART. 1
    Protocolul nr. 7 la Acordul Central European de Comerţ Liber şi anexele la acesta vor fi abrogate şi înlocuite de la 1 ianuarie 2002 cu noul Protocol nr. 7 şi anexele la acesta, care fac parte integrantă din acest protocol adiţional.
    ART. 2
    Acest protocol adiţional face parte integrantă din Acordul Central European de Comerţ Liber.
    ART. 3
    1. Acest protocol adiţional va intra în vigoare în a 30-a zi de la data primirii de către depozitar a ultimei notificări a părţilor la Acordul Central European de Comerţ Liber privind îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.
    2. Depozitarul va notifica tuturor părţilor încheierea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acestui protocol adiţional.
    3. Dacă acest protocol adiţional nu va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2002, atunci el va fi aplicat în mod provizoriu de la aceasta data. Totuşi, dacă o parte nu poate să îl aplice de la 1 ianuarie 2002, ea va informa celelalte părţi despre acest lucru cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 21 decembrie 2001. În relaţia cu acea parte acest protocol adiţional va fi aplicat în cea de-a 10-a zi de la data primirii de către celelalte părţi a notificării privind îndeplinirea de către acea parte a procedurilor interne necesare pentru aplicarea acestui protocol adiţional.
    Drept care semnatarii plenipotenţiari autorizaţi au semnat acest protocol adiţional.
    Semnat la Bucureşti la data de 16 noiembrie 2001, într-un singur exemplar original în limba engleza, care va fi depus la Guvernul Republicii Polonia. Depozitarul va transmite copii autentificate ale acestui protocol adiţional tuturor părţilor la Acordul Central European de Comerţ Liber.

            Pentru Republica Bulgaria,

            Pentru Republica Cehă,

            Pentru Republica Ungară,

            Pentru Republica Polonia,

            Pentru România,

            Pentru Republica Slovacă,

            Pentru Republica Slovenia,


    ANEXĂ
    la Protocolul adiţional nr. 11 la CEFTA


                                PROTOCOLUL Nr. 7
               privind definirea noţiunii de "produse originare"
                    şi metodele de cooperare administrativă


    CUPRINS

    TITLUL I Prevederi generale
    Articolul 1 Definiţii

    TITLUL II Definirea noţiunii de "produse originare"
    Articolul 2 Condiţii generale
    Articolul 3 Abolit
    Articolul 4 Cumulul de origine
    Articolul 5 Produse obţinute în întregime
    Articolul 6 Produse suficient prelucrate sau transformate
    Articolul 7 Prelucrări sau transformări insuficiente
    Articolul 8 Unitatea de luat în considerare
    Articolul 9 Accesorii, piese de schimb şi unelte
    Articolul 10 Seturi
    Articolul 11 Elemente neutre

    TITLUL III Condiţii teritoriale
    Articolul 12 Principiul teritorialităţii
    Articolul 13 Transportul direct
    Articolul 14 Expoziţii

    TITLUL IV Drawback sau exceptare de la plata taxelor vamale
    Articolul 15 Interzicerea drawback sau a exceptării de la plata
                          taxelor vamale

    TITLUL V Dovada de origine
    Articolul 16 Condiţii generale
    Articolul 17 Procedura pentru eliberarea unui certificat de
                          circulaţie a mărfurilor EUR 1
    Articolul 18 Certificate de circulaţie a mărfurilor EUR 1,
                          eliberate a posteriori
    Articolul 19 Eliberarea unui duplicat al certificatului de
                          circulaţie a mărfurilor EUR 1
    Articolul 20 Eliberarea certificatelor de circulaţie a mărfurilor
                          EUR 1 pe baza unei dovezi de origine eliberate sau
                          făcute anterior
    Articolul 20a) Separarea contabilă
    Articolul 21 Condiţii pentru întocmirea unei declaraţii pe factură
    Articolul 22 Exportator autorizat
    Articolul 23 Valabilitatea dovezii de origine
    Articolul 24 Prezentarea dovezii de origine
    Articolul 25 Importul eşalonat
    Articolul 26 Exceptări de la prezentarea dovezii de origine
    Articolul 27 Documente probatorii
    Articolul 28 Păstrarea dovezii de origine şi a documentelor
                          probatorii
    Articolul 29 Neconcordante şi erori formale
    Articolul 30 Sumele exprimate în euro

    TITLUL VI Metode de cooperare administrativă
    Articolul 31 Asistenţa reciprocă
    Articolul 32 Verificarea dovezilor de origine
    Articolul 33 Reglementarea diferendelor
    Articolul 34 Sancţiuni
    Articolul 35 Zone libere

    TITLUL VII Prevederi finale
    Articolul 36 Amendamente la acest protocol
    Articolul 37 Subcomitetul vamal
    Articolul 38 Anexele

    Lista anexelor

    Anexa nr. I Note introductive la lista din anexa nr. II
    Anexa nr. II Lista prelucrărilor sau transformărilor cerute să fie
                         efectuate pe materiale neoriginare pentru ca
                         produsele fabricate să poată obţine statutul de
                         produs originar
    Anexa nr. III Certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 şi cererea
                         pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1
    Anexa nr. IV Declaraţia pe factura
    Anexa nr. V Minuta de înţelegere                               Declaraţie comună


    Declaraţia comună privind situaţia modificărilor regulilor de origine ca urmare a amendamentelor aduse Sistemului armonizat.

    TITLUL I
    Prevederi generale

    ART. 1
    Definiţii
    În scopurile acestui protocol:
    a) fabricare înseamnă orice formă de prelucrare sau transformare, inclusiv asamblare sau operaţiuni specifice;
    b) material înseamnă orice ingredient, materie primă, componenta sau parte etc., folosită la fabricarea produsului;
    c) produs înseamnă produsul obţinut, chiar dacă este destinat pentru folosire ulterioară într-o altă operaţiune de producţie;
    d) mărfuri înseamnă atât materialele, cât şi produsele;
    e) valoare în vama înseamnă valoarea determinata în concordanta cu Acordul pentru aplicarea art. VII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (Acordul Organizaţiei Mondiale a Comerţului pentru evaluare în vama);
    f) preţul de uzină înseamnă preţul plătit pentru produs la ieşirea din uzină producătorului din una dintre părţi, în a cărui întreprindere s-a realizat ultima prelucrare sau transformare, cu condiţia ca preţul să includă valoarea tuturor materialelor folosite, din care se scad toate taxele interne care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obţinut este exportat;
    g) valoarea materialelor înseamnă valoarea în vama în momentul importului materialelor neoriginare folosite sau, dacă aceasta nu este cunoscută sau nu poate fi determinată, primul preţ determinabil plătit pentru materiale în una dintre părţi;
    h) valoarea materialelor originare înseamnă valoarea unor astfel de materiale, aşa cum este definită la pct. g), aplicată mutatis mutandis;
    i) valoarea adăugată va fi considerată preţul de uzină al produselor, din care se scade valoarea în vama a fiecăruia dintre materialele încorporate care sunt originare din celelalte ţări la care se face referire la art. 4 sau, acolo unde valoarea în vamă nu este cunoscută ori nu poate fi stabilită, ea va fi înlocuită cu primul preţ verificabil plătit pentru materiale în una dintre părţi;
    j) capitole şi poziţii înseamnă capitolele şi poziţiile (la nivel de patru cifre) folosite în nomenclatura care formează Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, denumit în acest protocol Sistemul armonizat sau SA;
    k) clasificat se referă la clasificarea unui produs sau material într-o poziţie distinctă;
    l) transport înseamnă produsele trimise simultan de la un exportator la un destinatar sau transportate sub acoperirea unui singur document de transport unic de la exportator la destinatar ori, în absenţa acestuia, sub acoperirea unei singure facturi;
    m) teritorii include apele teritoriale.

    TITLUL II
    Definirea noţiunii de "produse originare"

    ART. 2
    Condiţii generale
    În scopul aplicării acestui acord, următoarele produse sunt considerate produse originare din una dintre părţi:
    a) produsele obţinute în întregime în una dintre părţi în sensul art. 5;
    b) produsele obţinute în una dintre părţi, care încorporează materiale ce nu au fost obţinute în întregime acolo, cu condiţia ca astfel de materiale să fi suferit prelucrări sau transformări suficiente în una dintre părţi, în sensul art. 6.
    ART. 3
    (abolit)
    ART. 4
    Cumulul de origine
    1. Fără a prejudicia prevederile art. 2, produsele vor fi considerate ca originare din una dintre părţi dacă sunt obţinute acolo, incorporând materiale originare din Bulgaria, Elveţia (inclusiv Liechtenstein*), Republica Cehă, Estonia, Comunitatea Europeană, Ungaria, Islanda, Lituania, Letonia, Norvegia, Polonia, România, Slovenia, Republica Slovaca şi Turcia, în conformitate cu prevederile Protocolului privind regulile de origine, anexa la acordurile dintre părţi şi fiecare dintre aceste ţări, cu condiţia ca materialele respective să fi suferit în una dintre părţi prelucrări sau transformări care să depăşească operaţiunile prevăzute la art. 7. Nu este necesar ca aceste materiale să fi suferit prelucrări sau transformări.
──────────
    *) Principatul Liechtenstein are uniune vamală cu Elveţia şi este parte contractantă la Acordul privind spaţiul economic european.
──────────

    2. În cazul în care prelucrările sau transformările care au avut loc în una dintre părţi nu depăşesc operaţiunile menţionate la art. 7, produsul obţinut va fi considerat originar din una dintre părţi numai în cazul în care valoarea adăugată acolo este mai mare decât valoarea materialelor utilizate, originare din oricare dintre ţările prevăzute la paragraful 1. În caz contrar produsul obţinut va fi considerat ca originar din ţara din care provin materialele originare cu valoarea cea mai mare, folosite la fabricarea în una dintre părţi.
    3. Produsele originare din una dintre ţările menţionate la paragraful 1, care nu au suferit nici o prelucrare sau transformare în una dintre părţi, îşi păstrează originea dacă sunt exportate în una dintre aceste ţări.
    4. Cumulul definit în acest articol poate fi aplicat numai produselor şi materialelor care au dobândit statutul de originar prin aplicarea unor reguli de origine identice cu cele menţionate în acest protocol.
    ART. 5
    Produse obţinute în întregime
    1. Sunt considerate ca obţinute în întregime în una dintre părţi următoarele:
    a) produsele minerale extrase din solul sau subsolul lor marin;
    b) produsele vegetale recoltate acolo;
    c) animalele vii născute şi crescute acolo;
    d) produse ale animalelor vii crescute acolo;
    e) produsele obţinute din vânătoare şi din pescuit;
    f) produse ale pescuitului marin şi alte produse scoase din mare în afara apelor teritoriale ale unei părţi de către vasele ei;
    g) produsele fabricate la bordul vaselor lor uzină exclusiv din produsele la care se face referire la pct. f);
    h) articolele uzate, colectate acolo, destinate numai recuperării materiilor prime, inclusiv anvelope uzate destinate reşapării sau folosite ca deşeuri;
    i) deşeurile şi reziduurile rezultate din operaţiuni de producţie;
    j) produsele extrase din solul sau subsolul marin în afara apelor lor teritoriale, cu condiţia ca ele să aibă drepturi de exploatare exclusiva a acelui sol sau subsol;
    k) mărfurile produse acolo exclusiv din produsele menţionate la pct. a)-j).
    2. Termenii vasele lor şi vasele lor uzină de la paragrafele 1.f) şi 1.g) se aplica numai vaselor şi vaselor-uzina:
    a) care sunt înregistrate sau înmatriculate în una dintre părţi;
    b) care navighează sub pavilionul unei părţi;
    c) care sunt deţinute în proporţie de cel puţin 50% de cetăţeni ai unei părţi sau de o companie al carei sediu se afla în una dintre aceste părţi, ai carei manageri sau manager, preşedinte al consiliului de conducere şi majoritatea membrilor acestor consilii sunt cetăţeni ai unei părţi şi care, în plus, în cazul asociaţiilor sau societăţilor cu răspundere limitată, cel puţin jumătate din capital aparţine acestor state, instituţiilor publice sau unor cetăţeni ai acestor state;
    d) ai căror ofiţeri sau conducător sunt cetăţeni ai unei părţi; şi
    e) cel puţin 75% dintre membrii echipajului sunt cetăţeni ai unei părţi.
    ART. 6
    Produse suficient prelucrate sau transformate
    1. Pentru aplicarea art. 2 produsele care nu sunt obţinute în întregime sunt considerate ca fiind suficient prelucrate sau transformate atunci când sunt îndeplinite condiţiile stipulate în lista-anexa nr. II la acest protocol.
    Condiţiile la care se face referire mai sus indica, pentru toate produsele acoperite de acord, prelucrarea sau transformarea care trebuie realizată asupra materialelor neoriginare folosite la fabricarea acestor produse şi se aplică numai pentru aceste materiale. În consecinţă, dacă un produs care a dobândit caracterul de produs originar prin îndeplinirea condiţiilor stabilite în listă este folosit la fabricarea unui alt produs, condiţiile aplicabile produsului în care este încorporat nu se aplica acestuia şi nu vor fi luate în considerare materialele neoriginare care au fost folosite la fabricarea sa.
    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, materialele neoriginare care, în conformitate cu condiţiile stabilite în lista, nu ar trebui să fie folosite la fabricarea unui produs pot, cu toate acestea, să fie folosite, cu condiţia ca:
    a) valoarea lor totală să nu depăşească 10% din preţul de uzină al produsului;
    b) oricare dintre procentajele date în lista pentru valoarea maxima a materialelor neoriginare să nu fie depăşit prin aplicarea acestui paragraf.
    Acest paragraf nu se aplica produselor încadrate la cap. 50-63 ale Sistemului armonizat.
    3. Paragrafele 1 şi 2 se aplica conform prevederilor art. 7.
    ART. 7
    Prelucrări sau transformări insuficiente
    1. Fără a prejudicia paragraful 2, următoarele operaţiuni sunt considerate prelucrări sau transformări insuficiente pentru a conferi statutul de produs originar, indiferent dacă cerinţele art. 6 sunt îndeplinite:
    a) operaţiuni pentru asigurarea păstrării în bune condiţii a produselor în timpul transportului şi depozitarii;
    b) desfacerea şi asamblarea pachetelor;
    c) spălare, curăţare, îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselelor sau a altor acoperitori;
    d) călcarea sau presarea textilelor;
    e) simple operaţiuni de vopsire şi lustruire;
    f) cojire, albire parţială sau totală, lustruire şi glazurare a cerealelor şi orezului;
    g) operaţiuni de colorare a zahărului sau de formare a bucăţilor de zahăr;
    h) înlăturarea pieliţei, scoaterea sâmburilor şi cojirea fructelor, nucilor şi legumelor;
    i) ascuţirea, simpla măcinare sau zdrobire ori simpla tăiere;
    j) cernerea, trierea, sortarea, clasificarea, încadrarea, îmbinarea (inclusiv alcătuirea seturilor de mărfuri);
    k) simpla îmbuteliere în sticle, flacoane, introducerea în cutii de conserve, ambalarea în saci, cutii, lăzi, fixarea pe planşete sau panouri şi toate celelalte operaţiuni simple de ambalare;
    l) aplicarea sau imprimarea pe produse ori pe ambalajele lor de mărci, etichete, embleme şi alte semne distinctive similare;
    m) simplul amestec de produse, chiar din categorii diferite;
    n) simpla asamblare a părţilor de articole pentru a constitui un articol complet sau dezasamblarea produselor în părţi;
    o) cumulul a doua sau mai multor operaţiuni dintre cele specificate la pct. a)-n);
    p) sacrificarea animalelor.
    2. Toate operaţiunile efectuate în una dintre părţi asupra unui anumit produs vor fi considerate împreună atunci când se determina dacă prelucrarea sau transformarea suferită de acel produs urmează să fie considerată insuficientă în sensul paragrafului 1.
    ART. 8
    Unitatea de luat în considerare
    1. Unitatea de luat în considerare pentru aplicarea prevederilor acestui protocol va fi produsul în cauza care este considerat ca unitate de baza la determinarea clasificării bazate pe nomenclatura Sistemului armonizat.
    În consecinţa, urmează ca:
    a) în cazul în care un produs compus dintr-un grup sau un ansamblu de produse este clasificat în termenii Sistemului armonizat la o singura poziţie tarifară, întregul constituie unitatea de luat în considerare;
    b) în cazul în care un transport consta într-un număr de produse identice clasificate la aceeaşi poziţie a Sistemului armonizat, fiecare produs trebuie luat individual la aplicarea prevederilor acestui protocol.
    2. Atunci când, în baza Regulii generale nr. 5 a Sistemului armonizat, ambalajul este clasificat împreună cu produsul pe care îl conţine, el este inclus în scopul determinării originii.
    ART. 9
    Accesorii, piese de schimb şi unelte
    Accesoriile, piesele de schimb şi uneltele expediate o data cu un echipament, cu o maşină, cu un aparat sau cu un vehicul şi care fac parte din echiparea normală şi sunt incluse în preţ sau nu sunt facturate separat sunt considerate ca formând un tot cu echipamentul, maşina sau vehiculul respectiv.
    ART. 10
    Seturi
    Seturile, conform prevederilor Regulii generale de încadrare nr. 3 a Sistemului armonizat, sunt considerate originare cu condiţia ca toate articolele componente să fie originare. Totuşi un set compus din articole originare şi neoriginare este considerat originar în întregime, cu condiţia ca valoarea articolelor neoriginare să nu depăşească 15% din preţul de uzină al setului.
    ART. 11
    Elemente neutre
    Pentru a determina dacă un produs este originar nu este necesar să se determine originea următoarelor elemente care ar putea fi folosite la fabricarea sa:
    a) energia şi combustibilul;
    b) instalaţii şi echipamentele;
    c) maşini şi unelte;
    d) mărfuri care nu intra şi care nu sunt destinate să intre în compoziţia finală a produsului.

    TITLUL III
    Condiţii teritoriale

    ART. 12
    Principiul teritorialităţii
    1. Condiţiile stabilite în titlul II privind dobândirea statutului de produs originar trebuie să fie îndeplinite fără întrerupere în una dintre părţi, cu excepţia celor prevăzute la art. 4 şi la paragraful 3 din acest articol.
    2. Atunci când mărfurile originare exportate din una dintre părţi într-o alta ţara sunt returnate, acestea trebuie să fie considerate, cu excepţia prevederilor art. 4, ca fiind neoriginare, dacă nu se demonstrează autorităţilor vamale ca:
    a) mărfurile returnate sunt aceleaşi cu cele exportate; şi
    b) ele nu au suferit nici o operaţiune peste cea necesară păstrării lor în aceeaşi stare în timp ce s-au aflat în acea ţara sau când au fost exportate.
    3. Dobândirea statutului de produs originar în conformitate cu condiţiile stipulate la titlul II nu va fi afectată de prelucrările sau de transformările efectuate în afara părţilor asupra materialelor exportate din părţi şi reimportate ulterior acolo, cu condiţia ca:
    a) materialele respective să fie obţinute în întregime în una dintre părţi ori acestea să fi suferit, anterior efectuării exportului, prelucrări sau transformări peste operaţiunile la care se face referire la art. 7; şi
    b) să se poată demonstra autorităţilor vamale ca:
    (i) mărfurile reimportate au fost obţinute prin prelucrarea sau prin transformarea materialelor exportate; şi
    (ii) valoarea adăugată totală, dobândită în afara părţilor prin aplicarea prevederilor acestui articol, să nu depăşească 10% din preţul de uzină al produsului final pentru care este solicitat statutul de produs originar.
    4. În scopul aplicării paragrafului 3, condiţiile necesare dobândirii statutului de produs originar, stipulate la titlul II, nu se aplica prelucrărilor sau transformărilor efectuate în afara părţilor. Cu toate acestea, în lista cuprinsă în anexa nr. II, acolo unde în determinarea statutului de originar al produsului finit se aplica o regula ce stipulează o valoare maxima pentru toate materialele neoriginare încorporate, valoarea totală a materialelor neoriginare încorporate pe teritoriul părţii în cauza, luată împreună cu valoarea adăugată totală, dobândită în afara părţii prin aplicarea prevederilor acestui articol, nu trebuie să depăşească procentajul stipulat.
    5. În scopul aplicării paragrafelor 3 şi 4, prin valoarea adăugată totală se înţelege toate costurile acumulate în afara părţii, inclusiv valoarea materialelor încorporate acolo.
    6. Prevederile paragrafelor 3 şi 4 nu se aplica produselor care nu îndeplinesc condiţiile stipulate în lista cuprinsă în anexa nr. II şi celor considerate suficient prelucrate sau transformate, cu aplicarea toleranţei generale prevăzute la art. 6 paragraful 2.
    7. Prevederile paragrafelor 3 şi 4 nu se aplica produselor încadrate la cap. 50-63 ale Sistemului armonizat.
    8. Prelucrările sau transformările efectuate în afara unei părţi, de tipul celor prevăzute în acest articol, sunt realizate conform regimului de perfecţionare pasivă sau aranjamentelor similare.
    ART. 13
    Transportul direct
    1. Regimul preferenţial prevăzut în acord este aplicabil numai produselor care satisfac cerinţele acestui protocol, care sunt transportate direct între părţi sau pe teritoriile altor ţări la care se face referire la art. 4. Totuşi produsele constituind un singur transport pot fi transportate prin alte teritorii şi, dacă este cazul, cu transbordare sau depozitare temporară în aceste teritorii, cu condiţia ca produsele să rămână sub supravegherea autorităţilor vamale ale ţării de tranzit sau de depozitare şi ca ele să nu fie supuse altor operaţiuni în afara celor de descărcare, reîncărcare sau oricărei alte operaţiuni destinate să asigure conservarea lor ca atare.
    Produsele originare pot fi transportate prin conducte prin alt teritoriu decât cel al părţilor.
    2. Dovada ca au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la paragraful 1 este adusă autorităţilor vamale ale ţării de import prin prezentarea:
    a) fie a unui document de transport unic ce a permis trecerea prin ţara de tranzit; sau
    b) fie a unui certificat eliberat de autorităţile vamale ale ţării de tranzit, care conţine:
    (i) o descriere exactă a produselor;
    (ii) data descărcării şi reîncărcării produselor şi, dacă este cazul, indicarea navelor folosite sau a altor mijloace de transport utilizate; şi
    (iii) certificarea condiţiilor în care produsele au staţionat în ţara de tranzit;
    c) fie, în lipsa acestora, a oricăror documente probatorii.
    ART. 14
    Expoziţii
    1. Produsele originare, trimise pentru expoziţie într-o alta ţara decât cele la care se face referire la art. 4 şi vândute după expoziţie pentru a fi importate în una dintre părţi, beneficiază la import de prevederile acordului, cu condiţia de a demonstra autorităţilor vamale ca:
    a) un exportator a expediat aceste produse din una dintre părţi în ţara în care este organizată expoziţia şi ca au fost expuse acolo;
    b) exportatorul a vândut produsele sau le-a cedat unui destinatar din una dintre părţi;
    c) produsele au fost expediate în timpul desfăşurării expoziţiei sau imediat după aceea în starea în care au fost trimise pentru expoziţie; şi
    d) produsele nu au fost folosite, din momentul în care au fost expediate pentru expoziţie, în alte scopuri decât cele legate de prezentarea lor la expoziţia respectiva.
    2. O dovada de origine trebuie să fie eliberată sau întocmită în conformitate cu prevederile titlului V şi prezentată în condiţii normale autorităţilor vamale ale ţării de import. Denumirea şi adresa expoziţiei trebuie să fie indicate pe aceasta. Atunci când este necesar, poate fi solicitată o dovada documentară suplimentară privind condiţiile în care au fost expuse produsele.
    3. Prevederile paragrafului 1 se aplica tuturor expoziţiilor, târgurilor sau manifestărilor publice similare, cu caracter comercial, industrial, agricol şi meşteşugăresc, în afara celor organizate în interes particular în magazine sau localuri comerciale şi care au ca obiect vânzarea produselor străine şi în timpul cărora produsele rămân sub control vamal.

    TITLUL IV
    Drawback sau exceptare de la plata taxelor vamale

    ART. 15
    Interzicerea drawback sau a exceptării de la plata taxelor vamale
    1. Materialele neoriginare folosite la fabricarea produselor originare din una dintre părţi sau din una dintre celelalte ţări la care se face referire la art. 4, pentru care o dovada de origine este eliberată sau întocmită în concordanta cu prevederile titlului V, nu beneficiază în nici una dintre părţi de drawback sau de exceptare de la plata taxelor vamale.
    2. Interdicţia prevăzută la paragraful 1 se va aplica oricărei înţelegeri de restituire, remitere sau neplata, parţială sau completa, a taxelor vamale sau a taxelor având efect echivalent, aplicabile în una dintre părţi materialelor folosite în fabricaţie, dacă astfel de restituiri, remiteri sau neplata se aplica, expres sau în fapt, atunci când produsele obţinute din materialele menţionate sunt exportate şi nu atunci când sunt reţinute pentru consumul intern.
    3. La cererea autorităţilor vamale exportatorul produselor acoperite de o dovada de origine trebuie să prezinte, în orice moment toate documentele corespunzătoare care dovedesc ca nu a fost obţinută nici o restituire a taxelor vamale pentru materialele folosite la fabricarea produsului în cauza şi ca toate taxele vamale sau taxele având efect echivalent, aplicabile pentru astfel de materiale, au fost plătite.
    4. Prevederile paragrafelor 1-3 se aplica, de asemenea, şi ambalajelor, în sensul art. 8 paragraful 2, accesoriilor, pieselor de schimb şi uneltelor, în sensul art. 9, şi produselor dintr-un set, în sensul art. 10, atunci când astfel de articole sunt neoriginare.
    5. Prevederile paragrafelor 1-4 se aplica numai materialelor acoperite de acord. În plus ele nu vor împiedica aplicarea unui sistem de restituire la export pentru produsele agricole, aplicabil la export în conformitate cu prevederile acordului.

    TITLUL V
    Dovada de origine

    ART. 16
    Condiţii generale
    1. Produsele originare din una dintre părţi beneficiază la importul în alta parte de prevederile acordului prin prezentarea:
    a) fie a unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1, al cărui model este prezentat în anexa nr. III;
    b) fie, în cazurile specificate la art. 21 paragraful 1, a unei declaraţii, ulterior denumita declaraţie pe factura, data de exportator pe o factura, pe o nota de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele în cauza, suficient de detaliat pentru a permite identificarea lor; textul declaraţiei pe factura este prevăzut în anexa nr. IV.
    2. Prin derogare de la dispoziţiile paragrafului 1, produsele originare în sensul acestui protocol beneficiază, în cazurile specificate la art. 26, de prevederile acestui acord fără a fi necesar să se prezinte nici unul dintre documentele la care se face referire mai sus.
    ART. 17
    Procedura pentru eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1
    1. Un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 este eliberat de către autorităţile vamale ale ţării exportatoare pe baza cererii scrise a exportatorului sau, sub răspunderea exportatorului, a reprezentantului sau autorizat.
    2. În acest scop exportatorul sau reprezentantul sau autorizat completează atât certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1, cât şi formularul de cerere, ale căror modele sunt prezentate în anexa nr. III. Aceste formulare se completează în limba uneia dintre părţi sau a unei ţări la care se face referire în art. 4 şi conform prevederilor legale ale ţării de export. Formularele completate cu caractere de mână trebuie scrise cu cerneală, cu majuscule. Descrierea produselor trebuie să fie făcută în caseta destinată acestui scop, fără a lăsa nici o linie libera. În cazul în care caseta nu este completată în întregime, trebuie să fie trasa o linie orizontală sub ultima linie a descrierii, spaţiul liber fiind barat.
    3. Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 trebuie să prezinte oricând, la cererea autorităţilor vamale ale ţării exportatoare în care se eliberează certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1, toate documentele necesare care dovedesc caracterul originar al produselor în cauza, precum şi îndeplinirea celorlalte condiţii stipulate în acest protocol.
    4. Un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 este eliberat de către autorităţile vamale ale unei părţi, dacă produsele în cauza pot fi considerate produse originare din una dintre părţi sau din una dintre ţările la care se face referire la art. 4 şi dacă îndeplinesc celelalte cerinţe stipulate în acest protocol.
    5. Autorităţile vamale emitente ale certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1 iau toate măsurile pentru a verifica caracterul originar al produselor şi îndeplinirea celorlalte condiţii stipulate în acest protocol. În acest scop vor avea dreptul să solicite orice document justificativ şi să realizeze orice control în contabilitatea exportatorului sau orice alta verificare considerată necesară. Acestea se vor asigura, de asemenea, ca documentele la care se face referire la paragraful 2 sunt completate corespunzător. Ele verifica în mod special dacă spaţiul rezervat descrierii mărfurilor a fost completat în aşa fel încât să excludă orice posibilitate de adăugare frauduloasă.
    6. Data eliberării certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1 trebuie indicată în caseta nr. 11 a acestuia.
    7. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 este eliberat de către autorităţile vamale şi pus la dispoziţie exportatorului de îndată ce exportul a fost efectuat sau asigurat.
    ART. 18
    Certificate de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberate a posteriori
    1. Prin derogare de la prevederile art. 17 paragraful 7, un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 poate fi eliberat, în mod excepţional, după exportul produselor la care se referă, dacă:
    a) nu a fost eliberat în momentul exportului din cauza unor erori, omisiuni involuntare sau circumstanţe speciale; sau
    b) se demonstrează autorităţilor vamale că a fost eliberat un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1, dar nu a fost acceptat la import din motive tehnice.
    2. Pentru punerea în aplicare a prevederilor paragrafului 1 exportatorul trebuie să indice în cererea sa locul şi data exportului produselor la care se referă certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1, precum şi motivul solicitării sale.
    3. Autorităţile vamale pot elibera un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 a posteriori numai după verificarea concordanţei dintre informaţiile furnizate în cererea exportatorului şi cele din dosarul corespunzător.
    4. Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberate a posteriori trebuie să fie vizate cu una dintre următoarele expresii:
    BG
    CZ "VYSTAVENO DODATECNE"
    DE "NACHTRAGLICH AUSGESTELLT"
    EN "ISSUED RETROSPECTIVELY"
    FR "DELIVRE A POSTERIORI"
    HU "KIADVA VISSZAMENOLEGES HATALLYAL"
    RO "EMIS APOSTERIORI"
    PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"
    SK "VYSTAVENE DODATOCNE"
    SL "IZDANO NAKNADNO"
    sau o frază în limba celorlalte ţări la care se face referire la art. 4.
    5. Menţiunea la care se face referire la paragraful 4 se trece în caseta "Observaţii" a certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1.
    ART. 19
    Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1
    1. În cazul furtului, pierderii sau distrugerii unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1, exportatorul poate cere autorităţilor vamale emitente eliberarea unui duplicat pe baza documentelor de export pe care le poseda.
    2. Duplicatului emis în acest mod trebuie să i se aplice una dintre următoarele menţiuni:
    BG
    CZ "DUPLIKAT"
    DE "DUPLIKAT"
    EN "DUPLICATE"
    FR "DUPLICATA"
    HU "MASOLAT"
    PL "DUPLIKAT"
    RO "DUPLICAT"
    SK "DUPLIKAT"
    SL "DVOJNIK"
    sau o frază în limba celorlalte ţări la care se face referire la art. 4.
    3. Menţiunea de la paragraful 2 este înscrisă în caseta "Observaţii" a duplicatului certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1.
    4. Duplicatul, care trebuie să poarte data emiterii certificatului original de circulaţie a mărfurilor EUR 1, va fi valabil de la acea dată.
    ART. 20
    Eliberarea certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1 pe baza unei dovezi de origine eliberate sau făcute anterior
    În cazul în care produsele originare sunt plasate sub controlul unei unităţi vamale din una dintre părţi, este posibil să se înlocuiască dovada originală a originii prin unul sau mai multe certificate de circulaţie a mărfurilor EUR 1, în scopul trimiterii tuturor sau a unei părţi din aceste produse oriunde în interiorul acelei părţi. Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 înlocuitoare sunt eliberate de către unitatea vamală sub controlul căreia sunt plasate produsele.
    ART. 20a)
    Separarea contabilă
    1. În cazul în care apar costuri considerabile sau dificultăţi materiale în timpul operaţiunilor de păstrare a stocurilor separate de materiale originare şi neoriginare care sunt identice şi interschimbabile, autorităţile vamale, la cererea scrisă a celor în cauză, pot să autorizeze aşa-numita "separare contabila", metoda utilizata pentru administrarea acestor stocuri.
    2. Aceasta metoda trebuie să garanteze că, pentru o perioada de referinţa specifica, numărul produselor obţinute care pot fi considerate "originare" este acelaşi cu cel al produselor care ar fi putut fi obţinute în cazul în care ar fi existat o separare fizica a stocurilor.
    3. Autorităţile vamale pot acorda o astfel de autorizaţie, supusă oricăror condiţii considerate corespunzătoare.
    4. Aceasta metoda este înregistrată şi se aplica pe baza principiilor generale contabile aplicabile în ţara în care produsul a fost fabricat.
    5. Beneficiarul acestei facilităţi poate emite sau poate solicita dovada de origine, după caz, pentru cantitatea de produse care pot fi considerate "originare". La solicitarea autorităţilor vamale beneficiarul va furniza o declaraţie referitoare la modul în care au fost administrate cantităţile.
    6. Autorităţile vamale vor monitoriza utilizarea autorizaţiei şi o pot retrage oricând în cazul în care beneficiarul nu o utilizează corespunzător sau nu îndeplineşte oricare dintre celelalte condiţii menţionate în acest protocol.
    ART. 21
    Condiţii pentru întocmirea unei declaraţii pe factură
    1. O declaraţie pe factura la care se face referire la art. 16 paragraful 1b) poate fi întocmită:
    a) de către un exportator autorizat în sensul art. 22; sau
    b) de către un exportator pentru orice transport constând din unul sau mai multe colete conţinând produse originare a căror valoare totală nu depăşeşte 6.000 euro.
    2. O declaraţie pe factura poate fi întocmită dacă produsele în cauza pot fi considerate produse originare din una dintre părţi sau din una dintre ţările la care se face referire la art. 4 şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii stipulate în acest protocol.
    3. Exportatorul care întocmeşte o declaraţie pe factura trebuie să prezinte, în orice moment, la solicitarea autorităţilor vamale ale ţării exportatoare, toate documentele necesare care dovedesc caracterul originar al produselor în cauza, precum şi îndeplinirea celorlalte condiţii stipulate în acest protocol.
    4. O declaraţie pe factura este făcută de către exportator prin dactilografiere, ştampilare sau tipărire pe factura, pe documentul de livrare sau pe alt document comercial conform modelului textului prezentat în anexa nr. IV, folosind una dintre versiunile lingvistice stabilite în acea anexa şi în conformitate cu prevederile legale interne ale ţării exportatoare. Declaraţia poate fi completată şi de mână; în acest caz ea trebuie scrisă cu majuscule, cu cerneală.
    5. Declaraţiile pe factura trebuie să fie semnate de mână, în original, de către exportator. Totuşi un exportator autorizat în sensul art. 22 nu este obligat să semneze astfel de declaraţii, cu condiţia să prezinte un angajament scris autorităţilor vamale ale ţării exportatoare prin care accepta întreaga responsabilitate pentru orice declaraţie pe factura care îl identifica pe el ca şi când ar fi fost semnată original de el.
    6. O declaraţie pe factura poate fi întocmită de către exportator în cazul în care produsele la care se referă sunt exportate sau după export, cu condiţia ca aceasta să fie prezentată în ţara importatoare nu mai târziu de 2 ani după efectuarea importului produselor la care se referă.
    ART. 22
    Exportator autorizat
    1. Autorităţile vamale ale ţării exportatoare pot autoriza orice exportator, la care se face referire în continuare ca exportator autorizat, care efectuează frecvent transporturi de produse în baza prevederilor acestui acord, să întocmească declaraţii pe facturi, indiferent de valoarea produselor în cauza. Un exportator care solicita o astfel de autorizaţie trebuie să ofere autorităţilor vamale toate garanţiile necesare pentru verificarea caracterului originar al produselor, precum şi îndeplinirea celorlalte cerinţe ale acestui protocol.
    2. Autorităţile vamale acorda statutul de exportator autorizat, dacă acesta îndeplineşte condiţiile pe care ele le considera necesare.
    3. Autorităţile vamale vor acorda exportatorului autorizat o autorizaţie vamală numerotată, care va apărea pe declaraţia pe factura.
    4. Autorităţile vamale vor controla folosirea autorizaţiei de către exportatorul autorizat.
    5. Autorităţile vamale pot retrage autorizaţia în orice moment. Ele vor proceda în acest mod atunci când exportatorul autorizat nu mai oferă garanţiile la care se face referire în paragraful 1, nu mai îndeplineşte condiţiile la care se face referire în paragraful 2 sau se foloseşte într-un mod incorect de autorizaţie.
    ART. 23
    Valabilitatea dovezii de origine
    1. Dovada de origine este valabilă 4 luni de la data emiterii în ţara exportatoare şi trebuie prezentată în termenul menţionat autorităţilor vamale ale ţării importatoare.
    2. Dovezile de origine prezentate autorităţilor vamale ale ţării importatoare după expirarea termenului de prezentare prevăzut la paragraful 1 pot fi acceptate în vederea aplicării regimului preferenţial, atunci când nerespectarea termenului se datorează unor împrejurări excepţionale.
    3. În celelalte cazuri de prezentare întârziată autorităţile vamale ale ţării importatoare pot accepta dovezile de origine atunci când produsele au fost prezentate înainte de data limita.
    ART. 24
    Prezentarea dovezii de origine
    Dovezile de origine vor fi prezentate autorităţilor vamale ale ţării importatoare, în conformitate cu procedurile aplicabile în acea ţara. Autorităţile respective au dreptul să solicite o traducere a unei dovezi de origine şi pot, de asemenea, să solicite ca declaraţia de import să fie însoţită de o declaraţie a importatorului prin care acesta atesta ca produsele îndeplinesc condiţiile cerute pentru aplicarea acordului.
    ART. 25
    Importul eşalonat
    În cazul în care, la cererea importatorului şi în condiţiile stabilite de către autorităţile vamale ale ţării importatoare, produsele neasamblate sau demontate în sensul Regulii generale de încadrare 2a) a Sistemului armonizat, încadrate în secţiunile XVI şi XVII sau la poziţiile 73.08 şi 94.06 ale Sistemului armonizat, sunt importate în transe, o singura dovada de origine pentru aceste produse va fi depusa la autorităţile vamale la importul primei transe.
    ART. 26
    Exceptări de la prezentarea dovezii de origine
    1. Produsele trimise sub forma de colete mici de către persoane particulare către persoane particulare sau care fac parte din bagajul personal al călătorilor sunt considerate produse originare, fără a se cere prezentarea unei dovezi de origine, cu condiţia ca aceste produse să reprezinte importuri lipsite de orice caracter comercial şi aceasta de îndată ce sunt declarate ca îndeplinind condiţiile necesare pentru aplicarea acestui protocol şi atunci când nu exista nici o îndoiala în ceea ce priveşte sinceritatea acestei declaraţii. În cazul produselor expediate prin posta aceasta declaraţie poate fi făcută pe declaraţia CN22/CN23 sau pe o foaie de hârtie anexată la acel document.
    2. Importurile cu caracter ocazional sau care constau numai din produse pentru uzul personal al destinatarilor, călătorilor sau familiilor lor sunt considerate importuri lipsite de orice caracter comercial dacă prin natura şi cantitatea lor este evident că nu sunt destinate comercializării.
    3. În plus, valoarea totală a acestor produse nu trebuie să depăşească 500 euro pentru pachetele mici sau 1.200 euro pentru conţinutul bagajelor personale ale călătorilor.
    ART. 27
    Documente probatorii
    Documentele la care se face referire la art. 17 paragraful 3 şi la art. 21 paragraful 3, folosite în scopul de a se dovedi că produsele acoperite de un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 sau de o declaraţie pe factura pot fi considerate produse originare din una dintre părţi sau din una dintre ţările la care se face referire la art. 4 şi îndeplinesc celelalte condiţii stipulate în acest protocol, pot consta inter alia din următoarele:
    a) dovada directa a operaţiunilor realizate de către exportator sau furnizor pentru a obţine bunurile în cauza, conţinute, de exemplu, în conturile sale sau în contabilitatea sa internă;
    b) documente care dovedesc caracterul originar al materialelor folosite, emise sau întocmite în una dintre părţi, atunci când aceste documente sunt folosite conform legislaţiei naţionale;
    c) documente care dovedesc prelucrările sau transformările materialelor, eliberate sau întocmite în una dintre părţi, atunci când aceste documente sunt folosite în conformitate cu legislaţia naţională;
    d) certificate de circulaţie a mărfurilor EUR 1 sau declaraţii pe factura care dovedesc caracterul originar al materialelor folosite, eliberate sau întocmite în una dintre părţi sau în una dintre ţările la care se face referire la art. 4, în concordanta cu regulile de origine care sunt identice cu regulile cuprinse în acest protocol.
    ART. 28
    Păstrarea dovezii de origine şi a documentelor probatorii
    1. Exportatorul care solicita eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 trebuie să păstreze cel puţin 3 ani documentele menţionate la art. 17 paragraful 3.
    2. Exportatorul care întocmeşte o declaraţie pe factura va păstra cel puţin 3 ani copia de pe aceasta declaraţie pe factura, precum şi documentele la care se face referire la art. 21 paragraful 3.
    3. Autorităţile vamale ale ţării exportatoare care eliberează un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 vor păstra cel puţin 3 ani cererea la care se face referire la art. 17 paragraful 2.
    4. Autorităţile vamale ale ţării importatoare trebuie să păstreze cel puţin 3 ani certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 şi declaraţiile pe factura care le-au fost prezentate.
    ART. 29
    Neconcordante şi erori formale
    1. Constatarea unor mici neconcordante între menţiunile făcute pe dovada de origine şi cele făcute pe documentele prezentate unităţii vamale, în vederea îndeplinirii formalităţilor pentru importul produselor, nu anulează ipso facto valabilitatea dovezii de origine, dacă se stabileşte în mod evident că acest document corespunde produsului prezentat.
    2. Erorile formale evidente, precum erorile de dactilografiere pe dovada de origine, nu trebuie să determine respingerea acestui document dacă aceste erori nu sunt în măsura să creeze dubii în ceea ce priveşte corectitudinea declaraţiilor făcute în acest document.
    ART. 30
    Sumele exprimate în euro
    1. În scopul aplicării prevederilor art. 21 paragraful 1.b) şi ale art. 26 paragraful 3, în cazurile în care produsele sunt facturate în alta moneda decât euro, sumele exprimate în monedele naţionale ale ţărilor la care se face referire la art. 4, echivalente cu sumele exprimate în euro, vor fi fixate anual de către fiecare ţara în cauza.
    2. Un transport va beneficia de prevederile art. 21 paragraful 1.b) sau ale art. 26 paragraful 3 cu referire la moneda în care este emisă factura, în conformitate cu suma fixată de ţara în cauza.
    3. Sumele ce vor fi utilizate, în orice moneda naţională data, vor reprezenta echivalentul în acea moneda al sumelor exprimate în euro din prima zi lucrătoare a lunii octombrie şi se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Părţilor le vor fi notificate sumele respective.
    4. O ţara poate rotunji în plus sau în minus suma rezultată în urma conversiei în moneda naţională a unei sume exprimate în euro. Suma rotunjită însă nu trebuie să difere de suma rezultată în urma conversiei cu mai mult de 5%.
    O ţara poate menţine neschimbată o suma în moneda naţională, echivalenta unei sume exprimate în euro, dacă, la momentul corectării anuale prevăzute la paragraful 3, conversia acestei sume, înaintea oricărei rotunjiri, conduce la o creştere mai mica de 15% a sumei respective exprimate în echivalentul monedei naţionale. Echivalentul în moneda naţională poate rămâne neschimbat dacă conversia va rezulta într-o descreştere a acelei valori echivalente.
    5. Sumele exprimate în euro vor fi revizuite de către Comitetul mixt la cererea unei părţi. La realizarea acestei revizuiri Comitetul mixt va avea în vedere menţinerea efectelor limitelor respective în termeni reali. În acest scop el poate hotărî modificarea sumelor exprimate în euro.

    TITLUL VI
    Metode de cooperare administrativă

    ART. 31
    Asistenţa reciprocă
    1. Autorităţile vamale ale părţilor îşi comunica reciproc specimenele de ştampile folosite de unităţile lor vamale pentru eliberarea certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1, precum şi adresele autorităţilor vamale competente pentru verificarea acestor certificate şi a declaraţiilor pe factura.
    2. Pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a prevederilor acestui protocol părţile îşi vor acorda reciproc asistenţa, prin intermediul administraţiilor vamale competente, la verificarea autenticităţii certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1 sau a declaraţiilor pe factura şi a corectitudinii informaţiilor furnizate în aceste documente.
    ART. 32
    Verificarea dovezilor de origine
    1. Verificarea ulterioară a dovezilor de origine se efectuează prin sondaj sau ori de câte ori autorităţile vamale ale ţării importatoare au suspiciuni întemeiate în legătura cu autenticitatea acestor documente, caracterul originar al produselor în cauza sau cu îndeplinirea celorlalte condiţii stipulate în acest protocol.
    2. În vederea aplicării prevederilor paragrafului 1 autorităţile vamale ale ţării importatoare returnează certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 şi factura, dacă a fost prezentată, declaraţia pe factura sau o copie de pe documente autorităţilor vamale ale ţării exportatoare, indicând, dacă este cazul, motivele de fond şi de forma care justifica o ancheta. Orice documente sau informaţii obţinute, care sugerează că informaţiile furnizate în dovezile de origine sunt incorecte, vor fi transmise ca dovada a cererii de verificare.
    3. Verificarea este efectuată de către autorităţile vamale ale ţării exportatoare. În acest scop ele au dreptul să ceara orice dovada şi să realizeze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control considerat corespunzător.
    4. Dacă autorităţile vamale ale ţării importatoare hotărăsc suspendarea acordării regimului preferenţial pentru produsele în cauza în aşteptarea rezultatelor verificării, ele acorda liberul de vama importatorului pentru aceste produse, sub rezerva măsurilor de prevedere apreciate ca necesare.
    5. Autorităţile vamale care solicita verificarea vor fi informate asupra rezultatelor verificării cât mai curând posibil. Aceste rezultate trebuie să indice cu claritate dacă documentele sunt autentice şi dacă produsele în cauza pot fi considerate ca produse originare din una dintre părţi sau din una dintre ţările la care se face referire la art. 4 şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii stipulate în acest protocol.
    6. În cazul unor suspiciuni întemeiate, dacă în termen de 10 luni de la data cererii de control a posteriori nu se primeşte un răspuns sau dacă răspunsul nu conţine date suficiente pentru determinarea autenticităţii documentului în cauza sau a originii reale a produsului, autorităţile vamale care solicită verificarea pot refuza acordarea preferinţelor, cu excepţia împrejurărilor excepţionale.
    ART. 33
    Reglementarea diferendelor
    În cazul diferendelor survenite cu ocazia verificărilor menţionate la art. 32, care nu pot fi rezolvate între autorităţile vamale care solicita verificarea şi autorităţile vamale răspunzătoare pentru realizarea acestei verificări, sau atunci când se ridica o problema în ceea ce priveşte interpretarea acestui protocol, ele vor fi prezentate Comitetului mixt.
    În toate cazurile reglementarea diferendelor între importator şi autorităţile vamale ale ţării importatoare se face conform legislaţiei din ţara respectiva.
    ART. 34
    Sancţiuni
    Sancţiunile vor fi aplicate oricărei persoane care emite sau determină emiterea unui document ce conţine date inexacte în scopul obţinerii regimului preferenţial pentru produse.
    ART. 35
    Zone libere
    1. Părţile vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsele comercializate sub acoperirea unei dovezi de origine şi care în cursul transportului rămân într-o zona libera situata pe teritoriul lor să nu fie înlocuite cu alte mărfuri şi să nu facă obiectul unor manipulări, în afara celor obişnuite, menite să prevină deteriorarea lor.
    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, atunci când produse originare din una dintre părţi sunt importate într-o zona libera sub acoperirea unei dovezi de origine şi suferă prelucrări sau transformări, autorităţile vamale competente eliberează un nou certificat EUR 1, la cererea exportatorului, dacă tratamentele sau prelucrările suferite sunt în conformitate cu prevederile acestui protocol.

    TITLUL VII
    Prevederi finale

    ART. 36
    Amendamente la acest protocol
    Comitetul mixt poate decide amendarea prevederilor acestui protocol.
    ART. 37
    Subcomitetul vamal
    1. Subcomitetul vamal care se poate înfiinţa va fi însărcinat cu realizarea cooperării administrative în scopul aplicării uniforme şi corecte a acestui protocol şi a oricăror probleme vamale care ii pot fi încredinţate.
    2. Subcomitetul vamal va trebui să fie compus din experţi ai părţilor care sunt responsabile de problemele vamale.
    ART. 38
    Anexele
    Anexele nr. I-V fac parte integrantă din acest protocol.


    ANEXA I

    Note introductive la lista din anexa nr. II

    Nota 1
    Lista stabileşte condiţiile cerute pentru toate produsele pentru a fi considerate ca suficient prelucrate sau transformate în sensul art. 6 din protocol.

    Nota 2
    2.1. Primele doua coloane din lista descriu produsul obţinut. Prima coloana indică numărul poziţiei tarifare sau numărul capitolului din Sistemul armonizat, iar a doua coloană cuprinde denumirea mărfurilor folosită în acest sistem pentru respectiva poziţie sau capitol. Pentru fiecare menţiune din primele doua coloane este specificată o regula în coloana 3 sau 4. Atunci când în unele cazuri numărul din prima coloana este precedat de un "ex", aceasta înseamnă că regula din coloana 3 sau 4 se aplica numai la acea poziţie sau capitol, conform celor descrise în coloana 2.
    2.2. Atunci când mai multe numere de poziţii tarifare sunt grupate în coloana 1 sau dacă în aceasta coloana este menţionat un număr de capitol şi dacă denumirea produselor din coloana 2 este data în termeni generali, regula corespunzătoare de la coloana 3 sau 4 se aplica tuturor produselor care în Sistemul armonizat sunt încadrate la diferite poziţii ale capitolului respectiv sau la poziţiile grupate în coloana 1.
    2.3. Atunci când lista conţine reguli diferite care se aplica unor produse diferite în cadrul aceleiaşi poziţii, fiecare alineat conţine denumirea acelei părţi a poziţiei care face obiectul regulii corespunzătoare din coloana 3 sau 4.
    2.4. Dacă pentru o menţiune în primele doua coloane este menţionată o regula atât în coloana 3, cât şi în coloana 4, exportatorul poate opta, ca alternativa, să aplice fie regula stabilită în coloana 3, fie cea stabilită în coloana 4. Dacă în coloana 4 nu este menţionată nici o regula de origine, trebuie să fie aplicată regula din coloana 3.

    Nota 3
    3.1. Prevederile art. 6 din protocolul referitor la produsele care au dobândit statutul de produs originar şi care sunt folosite la fabricarea altor produse se aplica indiferent de faptul că acest statut a fost dobândit în fabrica în care sunt folosite sau în alta fabrica din Comunitate ori România.
    Exemplu:
    --------
    Un motor de la poziţia 84.07, pentru care regula prevede că valoarea materialelor neoriginare care pot fi folosite nu trebuie să depăşească 40% din preţul de uzina, este fabricat din ebose de forja din oţeluri aliate de la poziţia ex 72.24.
    Dacă aceasta ebosa a fost obţinută în Comunitate prin forjarea unui lingou neoriginar, atunci piesa forjată a dobândit caracterul de produs originar, în virtutea regulii din lista pentru produsele de la poziţia ex 72.24. Aceasta ebosa poate fi socotită din acel moment ca produs originar pentru calcularea valorii motorului indiferent dacă a fost fabricată în aceeaşi uzină cu motorul sau în alta uzină din Comunitate. Valoarea lingoului neoriginar nu trebuie luată în considerare atunci când se trece la determinarea valorii materialelor neoriginare folosite.
    3.2. Regula din lista stabileşte gradul de prelucrare sau de transformare cerut; realizarea mai multor prelucrări sau transformări conferă, de asemenea, statutul originar; în schimb realizarea a mai puţine prelucrări sau transformări nu poate conferi statutul originar. Astfel, dacă o regula stipulează că poate fi folosit materialul neoriginar la un anumit nivel de fabricare, folosirea unui astfel de material aflat într-un stadiu iniţial de fabricare este permisă şi folosirea unui astfel de material într-un stadiu avansat nu este permisă.
    3.3. Fără a prejudicia nota 3.2, în cazul în care într-o regula se foloseşte expresia "Fabricare din materiale de la orice poziţie cu excepţia celei la care se încadrează produsul", atunci pot fi utilizate materiale de la orice poziţie/poziţii (chiar şi materiale având aceeaşi descriere şi aceeaşi poziţie cu produsul), sub rezerva restricţiilor specifice ce pot fi conţinute în regula.
    Totuşi, expresia "Fabricare din materiale de la orice poziţie, inclusiv alte materiale de la poziţia ... " sau "Fabricare din materiale de la orice poziţie, inclusiv alte materiale de la aceeaşi poziţie cu produsul" înseamnă că pot fi folosite materialele de la orice poziţie, cu excepţia celor care au aceeaşi denumire cu produsul, aşa cum este data în coloana 2 din lista.
    3.4. Atunci când o regula din lista menţionează că un produs poate fi fabricat din mai mult de un material, aceasta înseamnă că unul sau mai multe materiale pot fi folosite. Nu trebuie ca toate materialele să fie folosite simultan.
    Exemplu:
    --------
    Regula pentru ţesături de la poziţiile 52.08 la 52.12 ale Sistemului armonizat stipulează că fibrele naturale pot fi folosite şi că pot fi, de asemenea, folosite, printre alte materiale, materialele chimice. Aceasta nu înseamnă că ambele trebuie să fie folosite; este posibil să se folosească unul sau celălalt ori ambele.

    3.5. Atunci când o regula din lista prevede că un produs trebuie să fie fabricat dintr-un material determinat, aceasta condiţie nu împiedica folosirea altor materiale care, datorită propriei lor naturi, nu pot satisface regula (a se vedea, de asemenea, nota 6.2 de mai jos referitoare la textile).
    Exemplu:
    --------
    Regula pentru produsele alimentare preparate de la poziţia 19.04 care exclude în mod expres folosirea cerealelor sau a derivatelor lor nu interzice folosirea sărurilor minerale, a aditivilor sau a chimicalelor în măsura în care nu sunt obţinute din cereale.
    Totuşi aceasta nu se aplica produsele care, deşi nu pot fi fabricate dintr-un material determinat menţionat în lista, pot fi fabricate dintr-un material de aceeaşi natura aflat într-un stadiu incipient de prelucrare.
    Exemplu:
    --------
    În cazul unui articol de îmbrăcăminte prevăzut la ex capitolul 62, fabricat din materiale neţesute, dacă se prevede că acesta poate fi obţinut numai din fire neoriginare, nu este posibil să se folosească materiale neţesute, chiar dacă materiale neţesute nu pot fi în mod normal fabricate din fire. În asemenea cazuri materialul care trebuie utilizat este cel aflat în stadiul de prelucrare imediat anterior firului, adică stadiul de fibra.

    3.6. Dacă într-o regula din lista sunt date doua sau mai multe procente privind valoarea maximală a materialelor neoriginare care pot fi folosite, atunci aceste procente nu pot fi adunate. De aici rezulta că valoarea maximală a tuturor materialelor neoriginare folosite nu poate depăşi niciodată cel mai ridicat procent luat în considerare. Se înţelege de la sine că procentele specifice aplicabile anumitor produse nu trebuie să fie depăşite, ca urmare a aplicării acestor prevederi.

    Nota 4
    4.1. Termenul fibre naturale, atunci când este folosit în lista, se referă la fibre, cu excepţia celor artificiale sau sintetice, şi trebuie limitat la fibrele aflate în toate stadiile de dinaintea filării, inclusiv deşeuri, şi, dacă nu se specifica altfel, include fibrele care au fost cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare, dar nefilate.
    4.2. Termenul fibre naturale cuprinde părul de cal de la poziţia 05.03, mătase de la poziţiile 50.02 şi 50.03, ca şi fibra de lâna, părul fin de animale şi părul grosier de la poziţiile 51.01 la 51.05, fibrele din bumbac de la poziţiile 52.01 la 52.03 şi alte fibre vegetale de la poziţiile 53.01 la 53.05.
    4.3. Termenii pastă textilă, substanţe chimice şi materiale pentru fabricarea hârtiei sunt folosiţi în lista pentru a desemna materialele neîncadrate la capitolele 50-63, care pot fi folosite la fabricarea fibrelor sau firelor artificiale ori sintetice sau a firelor ori fibrelor de hârtie.
    4.4. Termenul fibre sintetice sau artificiale discontinue folosit în lista se referă la cablurile de filament, fibrele discontinue şi deşeurile din fibre sintetice sau artificiale discontinue de la poziţiile 55.01 la 55.07.

    Nota 5
    5.1. În cazul în care pentru un produs determinat se face o referire în lista la aceasta nota, condiţiile prevăzute în coloana 3 a listei nu trebuie aplicate diverselor materiale textile de baza folosite la fabricarea lor, care, luate global, reprezintă 10% sau mai puţin din greutatea totală a tuturor materialelor textile de baza folosite (a se vedea şi notele 5.3 şi 5.4 de mai jos).
    5.2. Totuşi toleranţa menţionată la nota 5.1 se aplica numai la produsele amestecate, care au fost fabricate din doua sau mai multe materiale textile de baza.
    Materialele textile de baza sunt:
    - mătasea;
    - lâna;
    - părul grosier de animale;
    - părul fin de animale;
    - părul de cal;
    - bumbacul;
    - materialele pentru fabricarea hârtiei şi hârtia;
    - inul;
    - cânepa;
    - iuta şi alte fibre textile liberiene;
    - sisalul şi alte fibre textile din genul Agave;
    - nuca de cocos, cânepa de Manila, ramia şi celelalte fibre textile vegetale;
    - filamentele sintetice;
    - filamentele artificiale;
    - filamentele conductoare electrice;
    - fibrele sintetice discontinue de polipropilenă;
    - fibrele sintetice discontinue de poliester;
    - fibrele sintetice discontinue de poliamide;
    - fibrele sintetice discontinue de poliacrilonitril;
    - fibrele sintetice discontinue de poliamide;
    - fibrele sintetice discontinue de politetrafluoretilena;
    - fibrele sintetice discontinue de polisulfura de fenilen;
    - fibrele sintetice discontinue de policlorura de vinil;
    - alte fibre sintetice discontinue;
    - fibrele artificiale discontinue de vâscoza;
    - alte fibre artificiale discontinue;
    - firele din poliuretan segmentat cu segmente flexibile de poliester, izolate sau nu;
    - firele din poliuretan segmentat cu segmente flexibile de poliester, izolate sau nu;
    - produsele de la poziţia 56.05 (fire metalizate) ce conţin un miez dintr-o banda subţire de aluminiu sau dintr-o pelicula de material plastic acoperit sau nu cu pulbere de aluminiu, de o lăţime ce nu depăşeşte 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între doua pelicule de plastic cu ajutorul unui adeziv transparent sau colorat;
    - alte produse de la poziţia 56.05.
    Exemplu:
    --------
    Un fir de la poziţia 52.05 din fibre de bumbac de la poziţia 52.03 şi din fibre sintetice discontinue de la poziţia 55.06 este un fir în amestec. De aceea fibrele sintetice discontinue care nu satisfac regulile de origine (care cer fabricare din materiale chimice sau pasta textilă) pot fi folosite cu condiţia ca greutatea lor totală să nu depăşească 10% din greutatea firului.
    Exemplu:
    --------
    O ţesătură din lâna de la poziţia 51.12 obţinută din fire din lâna de la poziţia 51.07 şi fire sintetice discontinue de la poziţia 55.09 este o ţesătură în amestec. De aceea firele sintetice care nu satisfac regulile de origine (care cer fabricare din materiale chimice sau pasta textilă) ori firele din lâna care nu satisfac regulile de origine (care cer fabricare din fibre naturale necardate, nepieptănate sau altfel prelucrate pentru filare) ori o combinaţie între aceste doua tipuri de fire pot fi folosite în proporţie de până la 10% din greutatea ţesăturii.
    Exemplu:
    --------
    O ţesătură textilă pluşată de la poziţia 58.02 obţinută din fire de bumbac de la poziţia 52.05 şi dintr-o ţesătură din bumbac de la poziţia 52.10 este un produs în amestec numai dacă ţesătura din bumbac este ea însăşi ţesătura în amestec, fiind fabricată din fire încadrate la doua poziţii de încadrare diferite, sau dacă firele din bumbac folosite sunt la rândul lor în amestec.
    Exemplu:
    --------
    Dacă aceeaşi ţesătură textilă pluşată este fabricată din fire din bumbac de la poziţia 52.05 şi dintr-o ţesătură sintetică de la poziţia 54.07, atunci, în mod evident, firele folosite sunt doua materiale textile diferite şi ţesătura textilă pluşată este în consecinţă un produs în amestec.

    5.3. În cazul produselor care încorporează "fire din poliuretan segmentat cu segmente flexibile din poliester, izolate sau nu", toleranţa este de 20% pentru acest tip de fire.
    5.4. În cazul produselor ce conţin "fâşii constând dintr-un miez fie din banda subţire din aluminiu, fie dintr-o pelicula din material plastic, acoperite sau nu cu pulbere de aluminiu, cu lăţimea de până la 5 mm, intercalate cu un adeziv transparent sau colorat între doua pelicule din plastic", toleranţa este de 30% pentru fâşii.

    Nota 6
    6.1. În cazul în care în lista se face referire la aceasta nota, materialele textile (cu excepţia dublurilor şi căptuşelilor) care nu se conformează regulii stabilite în coloana 3 a listei pentru produsul respectiv pot fi utilizate cu condiţia ca ele să fie încadrate la alta poziţie decât cea a produsului şi ca valoarea lor să nu depăşească 8% din preţul de uzină al produsului.
    6.2. Fără a prejudicia nota 6.3 materialele care nu se încadrează la capitolele 50-63 pot fi utilizate liber la fabricarea produselor textile, chiar dacă acestea conţin sau nu materiale textile.
    Exemplu:
    --------
    Dacă o regula din lista prevede că pentru un anumit articol din material textil, cum ar fi pantaloni, trebuie utilizat un fir, aceasta nu interzice utilizarea articolelor din metal, cum ar fi nasturii, deoarece nasturii nu se încadrează la capitolele 50 la 63. Din acelaşi motiv nu este interzisă folosirea închizătorilor, chiar dacă acestea conţin normal materiale textile.

    6.3. În cazul în care se aplica o regula de procentaj, valoarea materialelor care nu se încadrează la capitolele 50 la 63 trebuie luată în considerare atunci când se calculează valoarea materialelor neoriginare încorporate.

    Nota 7
    7.1. Prin termenul procese specifice, în sensul poziţiilor 27.07, 27.13 la 27.15, ex 29.01, ex 29.02 şi ex 34.03, se înţelege următoarele:
    a) distilare sub vid;
    b) redistilare printr-un procedeu de fractionare foarte minuţioasă;
    c) cracare;
    d) reformare;
    e) extragere prin solvenţi activi;
    f) procesul ce cuprinde următoarele operaţiuni: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidrida sulfurică; neutralizare cu agenţi alcalini; decolorare şi epurare cu pământ natural activ, pământ activat, carbon activat sau bauxită;
    g) polimerizare;
    h) alchilare;
    i) izomerizare.
    7.2. Prin termenul procese specifice, în sensul poziţiilor 27.10, 27.11 şi 27.12, se înţelege următoarele:
    a) distilare sub vid;
    b) redistilare printr-un procedeu de fractionare foarte minuţioasă;
    c) cracare;
    d) reformare;
    e) extragere prin solvenţi activi;
    f) procesul ce cuprinde următoarele operaţiuni: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidrida sulfurică; neutralizare cu agenţi alcalini; decolorare şi epurare cu pământ natural activ, pământ activat, carbon activat sau bauxită;
    g) polimerizare;
    h) alchilare;
    i) izomerizare;
    j) desulfurare cu hidrogen rezultat din reducerea cu cel puţin 85% a conţinutului de sulf din produsul tratat (metoda ASTM D 1266-59T), numai pentru uleiurile grele încadrate la poziţia ex 27.10;
    k) deparafinare printr-un proces, altul decât simpla filtrare, numai pentru produsele încadrate la poziţia 27.10;
    l) tratarea cu hidrogen la o presiune mai mare de 20 bari şi la o temperatura mai mare de 250°C cu utilizare de catalizatori, alta decât desulfurare, în cazul în care hidrogenul constituie elementul activ într-o reacţie chimica, numai pentru uleiurile grele încadrate la poziţia ex 27.10. Tratarea finala a hidrogenului din uleiuri lubrifiante de la poziţia ex 27.10 (de exemplu hidrofinisare sau decolorare) pentru îmbunătăţirea culorii sau stabilităţii nu este considerată proces specific;
    m) distilare atmosferică, cu condiţia ca mai puţin de 30% din aceste produse să fie distilate în volum, inclusiv pierderile, la 300°C prin metoda ASTM D 86, numai pentru uleiurile grele încadrate la poziţia ex. 27.10;
    n) tratarea prin emanaţie electrica de înalta frecventa numai pentru uleiurile grele, altele decât motorina şi păcură de la poziţia ex 27.10;
    o) degresarea prin cristalizare fractionala, numai pentru produsele brute de la poziţia ex 27.12 (altele decât vaselina, ozocherita, cerurile de lignit şi turba, ceara de parafină cu un conţinut de petrol de mai puţin de 0,75%).
    7.3. În sensul poziţiilor 27.07, 27.13 la 27.15, ex 29.01, ex 29.02 şi ex 34.03, operaţiunile simple, cum ar fi: curăţarea, decantarea, desalinizarea, separarea apei, filtrarea, colorarea, marcarea, obţinerea conţinutului de sulf că rezultat al amestecării produselor cu diferite conţinuturi de sulf, orice combinaţie a acestor operaţiuni sau operaţiuni similare, nu conferă originea.

    ANEXA II


                                     LISTA
           prelucrărilor sau transformărilor cerute să fie efectuate
             pe materiale neoriginare pentru ca produsele fabricate
                  să poată obţine statutul de produs originar


    Produsele menţionate în lista pot să nu fie toate acoperite de acord. De aceea este necesar să se consulte şi alte părţi ale acordului.


┌──────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ POZIŢIA │ DENUMIREA MĂRFURILOR │ PRELUCRARE SAU TRANSFORMARE APLICATĂ MATERIALELOR NEORIGINARE ŞI │
│ S.A. Nr. │ │ CARE CONFERĂ CARACTERUL DE PRODUS ORIGINAR │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Capitolul │Animale vii │Toate animalele de la Capitolul 1 │ │
│ 01 │ │folosite să fie obţinute în întregime │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Capitolul │Carne şi organe comestibile │Fabricare la care toate materialele de │ │
│ 02 │ │la Capitolele 1 şi 2 folosite sunt │ │
│ │ │obţinute în întregime │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Capitolul │Peste şi crustacee, moluşte şi │Fabricare la care toate materialele de │ │
│ 03 │alte nevertebrate acvatice │la capitolul 3 folosite sunt obţinute │ │
│ │ │în întregime │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Produse lactate; oua de păsări; │Fabricare la care toate materialele de │ │
│ Capitolul │miere naturala; produse │la Capitolul 4 folosite sunt obţinute │ │
│ 04 │comestibile de origine animala │în întregime │ │
│ │nedenumite şi necuprinse în alta │ │ │
│ │parte; cu excepţia: │ │ │
│ │ │ │ │
│ 0403 │Lapte bătut, lapte prins şi │Fabricare la care: │ │
│ │smântână, iaurt, chefir şi alte │- materialele de la Capitolul 4 folosite │ │
│ │sorturi de lapte şi smântână │sunt obţinute în întregime; │ │
│ │fermentate sau acidulate, │- toate sucurile de fructe folosite (cu │ │
│ │concentrate sau neconcentrate, │excepţia celor de ananas, lămâie │ │
│ │cu sau fără adaos de zahăr sau │grapefruit) de la poziţia 20.09 sunt │ │
│ │alţi îndulcitori, sau aromatizate │deja originare; │ │
│ │cu sau fără adaos de fructe, nuci │- valoarea tuturor materialelor de la │ │
│ │sau cacao │Capitolul 17 folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 30% din preţul de uzină │ │
│ │ │al produsului. │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Produse de origine animala │Fabricare la care toate materialele de │ │
│Capitolul │nedenumite şi necuprinse în alta │la Capitolul 5 folosite sunt obţinute │ │
│ 05 │parte, cu excepţia; │în întregime. │ │
│ │ │ │ │
│ ex 0502 │Par de porc sau mistreţ, │Curăţare, dezinfectare, sortare şi │ │
│ │prelucrat │îndreptare a părului de porc sau │ │
│ │ │mistreţ. │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Capitolul │Plante vii sau produse de │Fabricare la care │ │
│ 06 │floricultura │- toate materialele de la Capitolul 6 │ │
│ │ │folosite sunt obţinute în întregime şi │ │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 50% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Capitolul │Legume, plante, rădăcini şi │Fabricare la care toate materialele de │ │
│ 07 │tuberculi alimentari │la capitolul 7 folosite sunt obţinute în │ │
│ │ │întregime │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Capitolul │Fructe comestibile şi nuci; coji │Fabricare la care: │ │
│ 08 │de citrice sau de pepeni │- toate fructele comestibile şi nucile │ │
│ │ │folosite sunt obţinute în întregime şi │ │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor de la │ │
│ │ │Capitolul 17 folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 30% din preţul de uzină │ │
│ │ │al produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Cafea, ceai, mate şi condimente; │Fabricare la care toate materialele de │ │
│ Capitolul │cu excepţia: │la Capitolul 9 folosite sunt obţinute │ │
│ 09 │ │în întregime │ │
│ │ │ │ │
│ 0901 │Cafea, chiar prăjită sau │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │decofeinizată; coji şi pelicule de │poziţie tarifară │ │
│ │cafea; înlocuitori de cafea │ │ │
│ │conţinând cafea în orice proporţie │ │ │
│ │ │ │ │
│ 0902 │Ceai, chiar aromatizat. │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie tarifară │ │
│ │ │ │ │
│ ex 0910 │Amestecuri de condimente │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie tarifară │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Capitolul 10 │Cereale │Fabricare la care toate materialele de la │ │
│ │ │Capitolul 10 folosite sunt obţinute în │ │
│ │ │întregime │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Produse ale industriei morăritului; │Fabricare la care toate cerealele, │ │
│ Capitolul 11 │malţ; amidon şi fecule; inulina; │legumele, rădăcinile şi tuberculii de la │ │
│ │gluten de grâu; cu excepţia: │poziţia 0714 sau fructele folosite, sunt │ │
│ │ │obţinute în întregime │ │
│ │ │ │ │
│ ex 1106 │Făina şi gris din legume cu │Uscarea şi măcinarea legumelor de la │ │
│ │păstaie, uscate, curăţate de păstăi, │poziţia 0708 │ │
│ │de la poziţia 0713 │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Capitolul 12 │Seminţe şi fructe oleoginoase; │Fabricare la care toate materialele de la │ │
│ │seminţe şi fructe diverse; plante │Capitolul 12 folosite sunt obţinute în │ │
│ │industriale sau medicinale; paie şi │întregime │ │
│ │furaje │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 1301 │Lac, gume naturale, răşini, gume- │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │răşini şi oleorasini (de exemplu │materialelor folosite de la poziţia nr. │ │
│ │balsamuri) │1301 nu trebuie să depăşească 50% din │ │
│ │ │preţul de uzină al produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex 1302 │Seve şi extracte vegetale; pectice; │ │ │
│ │pectinati şi pectati; agar-agar şi │ │ │
│ │alte produse mucilaginoase şi │ │ │
│ │agenţi de mărire a vâscozităţii, │ │ │
│ │chiar modificate, derivate din │ │ │
│ │produse vegetale: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Mucilaginoase şi agenţi de │Fabricare din mucilaginoase şi agenţi │ │
│ │mărire a vâscozităţii, modificate, │de mărire a vâscozităţii, nemodificate │ │
│ │derivate din produse vegetale │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │- Altele │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Capitolul │Materii pentru împletit şi alte │Fabricare la care toate materiale │ │
│ 14 │produse de origine vegetala, │folosite de la Capitolul 14 sunt │ │
│ │nedenumite şi necuprinse în alta │obţinute în întregime │ │
│ │parte │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex Capitolul │Grăsimi şi uleiuri de origine │Fabricare din materiale încadrate la o │ │
│ 15 │animala sau vegetală şi produse │alta poziţie decât cea a produsului │ │
│ │ale disocierii lor; grăsimi │ │ │
│ │alimentare prelucrate; ceară de │ │ │
│ │origine animală sau vegetală, cu │ │ │
│ │excepţia: │ │ │
│ │ │ │ │
│ 1501 │Untură de porc şi de pasăre, altele │ │ │
│ │decât cele de la poziţia 0209 sau │ │ │
│ │1503 │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- grăsimi din oase sau resturi │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţii, cu excepţia celor de la poziţiile │ │
│ │ │0203, 0206 sau 0207 sau a oaselor de la │ │
│ │ │poziţia 0506 │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare din carne şi măruntaie │ │
│ │ │comestibile de porcine de la poziţiile │ │
│ │ │0203 sau 0206 sau din carne şi │ │
│ │ │măruntaie comestibile de pasare de la │ │
│ │ │poziţia 0207 │ │
│ │ │ │ │
│ 1502 │Grăsimi de bovine, ovine sau │ │ │
│ │caprine, altele decât cele de la │ │ │
│ │poziţia 1503: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- grăsimi din oase sau resturi │Fabricare din materiale de la oricare │ │
│ │ │poziţie cu excepţia celor de la │ │
│ │ │poziţiile 0201, 0202, 0204 sau 0206 │ │
│ │ │sau a oaselor de la poziţia 0506 │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare la care toate materialele de la │ │
│ │ │Capitolul 2 folosite sunt obţinute în │ │
│ │ │întregime │ │
│ 1504 │Grăsimi şi uleiuri şi fracţiile lor, │ │ │
│ │de peste sau de mamifere marine, │ │ │
│ │rafinate sau nerafinate, dar │ │ │
│ │nemodificate chimic: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- fracţii solide │Fabricare din materiale de la oricare │ │
│ │ │poziţie, inclusiv din celelalte materiale │ │
│ │ │de la poziţia 1504 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │Fabricare la care toate materialele │ │
│ │- altele │folosite de la Capitolele 2 şi 3 sunt │ │
│ │ │obţinute în întregime │ │
│ │ │ │ │
│ ex 1505 │Lanolina rafinată │Fabricare din usuc de la poziţia 1505 │ │
│ │ │ │ │
│ 1506 │Alte grăsimi şi uleiuri animale şi │ │ │
│ │fracţiile lor rafinate sau │ │ │
│ │nerafinate, dar nemodificate │ │ │
│ │chimic: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- fracţii solide │Fabricare din materiale de la oricare │ │
│ │ │poziţie, inclusiv din celelalte materiale │ │
│ │ │de la poziţia 1506 │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare la care toate materialele de la │ │
│ │ │Capitolul 2 folosite sunt obţinute în │ │
│ │ │întregime │ │
│ │ │ │ │
│ 1507 │Uleiuri vegetale stabile şi fracţiile │ │ │
│ la │lor: │ │ │
│ 1515 │- uleiuri de soia, de arahide, de │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │palmier, de copra, de babasu, de │poziţie tarifară cu excepţia celei la care │ │
│ │tung, "oleoccoca" şi "oiticica", │este încadrat produsul │ │
│ │ceruri de mirt şi japoneze; uleiuri │ │ │
│ │tip "jojoba" şi uleiuri pentru │ │ │
│ │utilizări tehnice sau industriale, │ │ │
│ │altele decât cele folosite la │ │ │
│ │fabricarea de produse alimentare │ │ │
│ │de uz uman │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- fracţii solide, cu excepţia │Fabricare din celelalte materiale de la │ │
│ │uleiului de jojoba │poziţiile 1507 la 1515 │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare în care toate materialele │ │
│ │ │vegetale folosite sunt obţinute în │ │
│ │ │întregime │ │
│ │ │ │ │
│ 1516 │Uleiuri şi grăsimi animale, sau │Fabricare la care; │ │
│ │vegetale şi fracţiile lor, parţial │- toate materialele de la Capitolul 2 │ │
│ │sau în întregime hidrogenate, inter- │folosite sunt obţinute în întregime şi │ │
│ │esterificate; re-esterificate, │- toate materialele vegetale folosite │ │
│ │rafinate sau nerafinate, dar │sunt obţinute în întregime. Totuşi, │ │
│ │nepreparate altfel │materialele de la poziţiile 1507, 1508, │ │
│ │ │1511 şi 1513 pot fi folosite │ │
│ │ │ │ │
│ 1517 │Margarina; amestecuri sau │Fabricare la care: │ │
│ │preparate alimentare din grăsimi │- toate materialele de la Capitolele 2 şi │ │
│ │sau uleiuri animale sau vegetale │4 folosite sunt obţinute în întregime şi │ │
│ │sau din fracţiuni de diferite │- toate materialele vegetale folosite │ │
│ │grăsimi sau uleiuri prevăzute la │sunt obţinute în întregime. Totuşi, │ │
│ │acest Capitol, altele decât grăsimi │materialele de la poziţiile 1507, 1508, │ │
│ │şi uleiuri alimentare sau, decât │1511 şi 1513 pot fi folosite │ │
│ │fracţiunile acestora de la poziţia │ │ │
│ │nr. 1516. │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Capitolul 16 │Preparate din carne, din peste sau │Fabricare: │ │
│ │din crustacee, moluşte sau alte │- din animale de la Capitolul 1 şi/sau │ │
│ │nevertebrate acvatice │- la care toate materialele de la │ │
│ │ │Capitolul 3 folosite sunt obţinute │ │
│ │ │în întregime │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex Capitolul │Zahăr şi produse zaharoase, cu │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 17 │excepţia: │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ ex 1701 │Zahăr din trestie sau din sfecla de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │zahăr şi zaharoza pura din punct │materialelor de la Capitolul 17 folosite │ │
│ │de vedere chimic, în stare solidă, │nu trebuie să depăşească 30% din │ │
│ │cu adaosuri de substanţe │preţul de uzină al produsului. │ │
│ │aromatizante sau colorante │ │ │
│ │ │ │ │
│ 1702 │Alte zaharuri, inclusiv lactoza │ │ │
│ │maltoza, glucoza, şi fructoza, pure │ │ │
│ │din punct de vedere chimic, în │ │ │
│ │stare solidă; siropuri de zahăr care │ │ │
│ │nu conţin substanţe aromatizante │ │ │
│ │sau colorante; miere artificială │ │ │
│ │amestecată sau neamestecată cu │ │ │
│ │miere naturala; caramel; │ │ │
│ │ │ │ │
│ │Maltoza sau fructoza, pure din │Fabricare din materiale de la oricare │ │
│ │punct de vedere chimic │poziţie tarifară, inclusiv din celelalte │ │
│ │ │materiale de la poziţia 1702 │ │
│ │ │ │ │
│ │- Alte zaharuri în stare solidă, │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │aromatizate sau colorate │materialelor de la Capitolul 17 folosite │ │
│ │ │nu depăşeşte 30 % din preţul de uzină │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare la care toate materialele │ │
│ │ │folosite sunt deja originare │ │
│ │ │ │ │
│ ex 1703 │Melase rezultate din extracţia sau │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │rafinarea zahărului, aromatizate │materialelor de la Capitolul 17 folosite │ │
│ │sau colorate │nu depăşeşte 30 % din preţul de uzină │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 1704 │Produse zaharoase care nu conţin │Fabricare: │ │
│ │cacao (inclusiv ciocolată albă) │- din materiale încadrate la orice │ │
│ │ │poziţie ce excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │de la Capitolul 17 folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 30% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Capitolul 18 │Cacao şi produse preparate din │Fabricare: │ │
│ │cacao │- din materiale de la orice poziţie │ │
│ │ │tarifară diferită de cea a produsului │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │de la Capitolul 17 folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 30% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 1901 │Extract de malţ; preparate │ │ │
│ │alimentare din făină, crupe, griş, │ │ │
│ │amidon sau extract de malţ, care │ │ │
│ │nu conţin pudră de cacao sau care │ │ │
│ │conţin pudră de cacao în proporţie │ │ │
│ │de sub 40% din greutate, │ │ │
│ │nespecificate sau neîncadrate în │ │ │
│ │alta parte; preparate alimentare │ │ │
│ │din produse de la poziţiile tarifare │ │ │
│ │0401 la 0404, care nu conţin │ │ │
│ │pudră de cacao sau care conţin │ │ │
│ │pudră de cacao în proporţie de sub │ │ │
│ │5% din greutate, nespecificate sau │ │ │
│ │neîncadrate în altă parte: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- extract de malţ │Fabricare din cereale de la Capitolul 10 │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare: │ │
│ │ │- din materiale încadrate la o orice │ │
│ │ │poziţie tarifară cu excepţia celei la care │ │
│ │ │se încadrează produsul │ │
│ │ │- la care valoarea materialelor de la │ │
│ │ │Capitolul 17 folosite nu depăşeşte 30% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 1902 │Aluaturi alimentare preparate sau │ │ │
│ │nepreparate, umplute sau │ │ │
│ │neumplute (cu carne sau alte │ │ │
│ │substanţe) sau altfel preparate, ca │ │ │
│ │de exemplu spaghete, macaroane, │ │ │
│ │fidea, lazane, gnochi, ravioli, │ │ │
│ │caneloni, cus-cus, preparat sau nu: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Care conţin carne, măruntaie, │Fabricare la care toate cerealele şi │ │
│ │peste, crustacee sau moluşte, în │derivatele (cu excepţia grâului dur şi │ │
│ │proporţie de 20% sau mai puţin de │derivatele lui) sunt obţinute în │ │
│ │20% din greutate │întregime. │ │
│ │ │ │ │
│ │- Care conţin carne, măruntaie, │Fabricare la care: │ │
│ │peşte, crustacee sau moluşte, în │- toate cerealele şi derivatele acestora │ │
│ │proporţie de peste 20% din │(cu excepţia grâului dur şi derivatele │ │
│ │greutate │lui) sunt obţinute în întregime şi │ │
│ │ │- toate materialele de la Capitolele 2 şi │ │
│ │ │3 folosite sunt obţinute în întregime │ │
│ │ │ │ │
│ 1903 │Tapioca şi înlocuitori preparaţi │Fabricare din materiale de la oricare │ │
│ │din amidon, sub forma de fulgi, │poziţie tarifară cu excepţia amidonului │ │
│ │granule, boabe sau forme similare │din cartofi de la poziţia tarifară 1108 │ │
│ │ │ │ │
│ 1904 │Produse pe baza de cereale │Fabricare: │ │
│ │obţinute prin expandare sau │- din materiale încadrate la orice │ │
│ │prăjire (de exemplu fulgi de │poziţie, cu excepţia poziţiei tarifare │ │
│ │porumb); cereale (altele decât │1806, │ │
│ │porumb) sub forma de grăunţe, │- la care toate cerealele şi făina (cu │ │
│ │fulgi sau alte grăunţe preparate │excepţia grâului dur, a porumbului Zea │ │
│ │(cu excepţia fainii, crupelor sau │indurata şi a derivatelor lor) folosite │ │
│ │grişului), parţial prăjite sau altfel │sunt obţinute în întregime; │ │
│ │preparate, nedenumite şi │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │necuprinse în alta parte │de la Capitolul 17 folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 30% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 1905 │Produse de panificaţie, produse de │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │patiserie şi produse de tipul │poziţie tarifară, cu excepţia celor de la │ │
│ │biscuiţilor, cu sau fără conţinut de │Capitolul 11 │ │
│ │cacao, azima, alveole de uz │ │ │
│ │farmaceutic, foi uscate din făina │ │ │
│ │sau amidon şi produse similare │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex Capitolul │Preparate din legume, fructe, nuci │Fabricare la care toate fructele, nucile │ │
│ 20 │sau din alte părţi de plante, cu │sau legumele folosite sunt obţinute în │ │
│ │excepţia: │întregime │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2001 │Ignami, cartofi dulci şi părţi │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │similare de plante comestibile, │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │conţinând 5% sau mai mult din │încadrează produsul │ │
│ │greutate amidon, preparaţi sau │ │ │
│ │conservaţi altfel decât în oţet sau │ │ │
│ │acid acetic │ │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2004 │Cartofi sub forma de făină, griş │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ şi │sau fulgi, preparaţi sau conservaţi, │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ ex 2005 │altfel decât în oţet sau acid acetic │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ 2006 │Legume, fructe, nuci, coji de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │fructe şi alte părţi de plante, │materialelor de la Capitolul 17 folosite │ │
│ │conservate în zahăr (stoarse, │nu trebuie să depăşească 30% din │ │
│ │glasate sau cristalizate) │preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 2007 │Dulciuri, jeleuri, marmelade, │Fabricare: │ │
│ │piureuri şi paste din fructe sau │- din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │nuci obţinute prin fierbere, care │excepţia celei la care este încadrat │ │
│ │conţin sau nu zahăr sau alţi │produsul │ │
│ │îndulcitori │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │de la Capitolul 17 folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 30% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2008 │- Nuci, fără adaos de zahăr sau de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │alcool │nucilor originare şi a seminţelor │ │
│ │ │oleaginoase originare de la poziţiile │ │
│ │ │0801, 0802 şi 1202 la 1207 folosite │ │
│ │ │trebuie să depăşească 60 % din preţ │ │
│ │ │de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │- Unt de arahide, amestecuri pe │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │baza de cereale, miez de palmier, │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │porumb │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ │- Alte fructe şi nuci preparate │Fabricare: │ │
│ │altfel decât prin fierbere în aburi │- din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │şi apa, fără conţinut de zahăr, │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │congelate │produsul şi │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │de la Capitolul 17 folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 30% din preţul de uzină a │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 2009 │Sucuri de fructe şi legume │Fabricare: │ │
│ │(inclusiv must de struguri) │- din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │nefermentate şi care nu conţin │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │alcool, cu sau fără adaos de zahăr │produsul şi │ │
│ │sau alţi îndulcitori │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │de la Capitolul 17 folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 30% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex Capitolul │Preparate alimentare diverse, cu │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 21 │excepţia: │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ 2101 │Extracte, esenţe şi concentrate de │Fabricare: │ │
│ │cafea, de ceai sau de mate, cicoare │- din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │prăjită şi alţi înlocuitori de cafea │excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul şi │ │
│ │ │- la care toată cicoarea folosită este │ │
│ │ │obţinută în întregime │ │
│ │ │ │ │
│ 2103 │Sosuri şi preparate din acestea, │ │ │
│ │condimente şi asezonări │ │ │
│ │amestecate; făina de mustar şi │ │ │
│ │mustar preparat: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Sosuri şi preparate din acestea, │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │condimente şi asezonări de │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │condimente │încadrează produsul. Totuşi, făina de │ │
│ │ │mustar sau muştarul preparat pot fi │ │
│ │ │folosite. │ │
│ │ │ │ │
│ │- Făina de mustar şi mustar │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │preparat │poziţie │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2104 │Preparate pentru supe şi ciorbe; │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │supe şi ciorbe preparate │poziţie, cu excepţia legumelor │ │
│ │ │preparate sau conservate de la poziţiile │ │
│ │ │2002 la 2005 │ │
│ │ │ │ │
│ 2106 │Preparate alimentare, nedenumite │Fabricare: │ │
│ │şi necuprinse în altă parte │- din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │ │produsul şi │ │
│ │ │- la care valoarea materialelor de la │ │
│ │ │Capitolul 17 folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 30% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex Capitolul │Băuturi, lichide alcoolice şi │Fabricare: │ │
│ 22 │oţeturi, cu excepţia: │- din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │ │produsul şi │ │
│ │ │- la care toţi strugurii sau preparatele │ │
│ │ │derivate din struguri folosite sunt │ │
│ │ │obţinute în întregime │ │
│ │ │ │ │
│ 2202 │Ape, inclusiv ape minerale şi ape │Fabricare: │ │
│ │gazoase cu adaos de zahăr, │- din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │îndulcitori, sau substanţe │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │aromatice, şi alte băuturi │produsul şi │ │
│ │nealcoolice, cu excepţia sucurilor │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │de fructe sau legume de la poziţia │de la Capitolul 17 folosite nu trebuie să │ │
│ │2009 │depăşească 30% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului şi │ │
│ │ │- la care toate sucurile de fructe folosite │ │
│ │ │(cu excepţia sucurilor de ananas, │ │
│ │ │lămâie sau grapefruit) sunt originare │ │
│ │ │ │ │
│ 2207 │Alcool etilic nedenaturat cu o │Fabricare: │ │
│ │concentraţie de alcool, │- din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │determinata în funcţie de volum, │excepţia celor de la poziţiile 2207 sau │ │
│ │de 80% vol. sau peste; alcool │2208 şi │ │
│ │etilic şi alte distilate denaturate, │- la care toţi strugurii sau materialele │ │
│ │de orice concentraţie │derivate din struguri folosiţi sunt │ │
│ │ │obţinuţi în întregime sau dacă toate │ │
│ │ │celelalte materiale folosite sunt deja │ │
│ │ │originare aracul poate fi folosit până la │ │
│ │ │5 % din volum │ │
│ │ │ │ │
│ 2208 │Alcool etilic nedenaturat, cu o │Fabricare:- din materiale de la orice │ │
│ │concentraţie de alcool funcţie de │poziţie cu excepţia celor încadrate la │ │
│ │volum de până la 80% volum; │poziţiile 2207 sau 2208, şi │ │
│ │distilate, lichioruri şi alte băuturi │- la care toţi strugurii sau materialele │ │
│ │spirtoase │derivate din struguri folosiţi sunt │ │
│ │ │obţinuţi în întregime sau dacă toate │ │
│ │ │celelalte materiale folosite sunt deja │ │
│ │ │originare, aracul poate fi folosit până la │ │
│ │ │5% din volum │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex Capitolul │Reziduuri şi deşeuri ale industriei │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 23 │alimentare; nutreţuri pentru │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │animale, cu excepţia: │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2301 │Făinuri de balena, făinuri, prafuri │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │din pelete din peste sau din │materialelor de la Capitolele 2 şi 3 │ │
│ │crustacee, moluşte sau alte │folosite sunt obţinute în întregime. │ │
│ │nevertebrate acvatice, improprii │ │ │
│ │alimentaţiei umane. │ │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2303 │Reziduuri de la fabricarea │Fabricare la care porumbul folosit este │ │
│ │amidonului de porumb (cu │obţinut în întregime. │ │
│ │excepţia apelor de înmuiere │ │ │
│ │concentrate), cu un conţinut de │ │ │
│ │proteine calculat la produsul uscat │ │ │
│ │care depăşeşte 40 % din greutate │ │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2306 │Turte oleoginoase şi alte reziduuri │Fabricare la care măslinele folosite sunt │ │
│ │solide rezultate din extracţia │obţinute în întregime │ │
│ │uleiului de măsline, cu un │ │ │
│ │conţinut de peste 3 % ulei de │ │ │
│ │măsline │ │ │
│ │ │ │ │
│ 2309 │Preparate de tipul celor folosite în │Fabricare la care; │ │
│ │hrana animalelor │- cerealele, zahărul, melasa, carnea sau │ │
│ │ │laptele folosite sunt deja originare şi │ │
│ │ │- toate materialele de la Capitolul 3 │ │
│ │ │folosite sunt obţinute în întregime │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex Capitolul │Tutun şi înlocuitori de tutun │Fabricare la care toate materialele de la │ │
│ 24 │prelucraţi, cu excepţia: │Capitolul 24 folosite sunt obţinute în │ │
│ │ │întregime │ │
│ │ │ │ │
│ 2402 │Ţigări de foi (inclusiv cele cu │Fabricare la care cel puţin 70% din │ │
│ │capete tăiate), trabucuri şi ţigări │greutatea tutunului neprelucrat sau a │ │
│ │din tutun sau înlocuitori de tutun │deşeurilor de la poziţia 2401 folosite │ │
│ │ │sunt deja originare │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2403 │Tutun de fumat │Fabricare la care cel puţin 70% din │ │
│ │ │greutatea tutunului neprelucrat sau a │ │
│ │ │deşeurilor de la poziţia 2401 folosite │ │
│ │ │sunt deja originare │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex Capitolul │Sare, sulf, pământuri şi pietre; │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 25 │ipsos, var şi ciment, cu excepţia: │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2504 │Grafit natural cristalin îmbogăţit │Îmbogăţirea cu carbon, purificarea şi │ │
│ │cu carbon purificat şi măcinat │măcinarea grafitului brut cristalin │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2515 │Marmura, simplu debitată cu │Tăiere cu ferastraul sau alte procedee │ │
│ │ferastraul sau altfel, în blocuri sau │de tăiere a marmurei (chiar deja tăiată) │ │
│ │plăci dreptunghiulare (inclusiv │de o grosime de peste 25 cm │ │
│ │pătrate) de o grosime de până la │ │ │
│ │25 cm │ │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2516 │Granit, porfir, bazalt, gresie şi alte│Tăiere cu ferastraul, sau alte procedee, │ │
│ │pietre ornamentale sau pentru │a pietrei (chiar tăiate sau nu) de o │ │
│ │construcţii, debitate cu ferastraul │grosime de peste 25 cm │ │
│ │sau alte procedee, în blocuri sau │ │ │
│ │plăci dreptunghiulare (inclusiv │ │ │
│ │pătrate) de o grosime de până la │ │ │
│ │25 cm │ │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2518 │Dolomita calcinată │Calcinarea dolomitei necalcinate │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2519 │Carbonat de magneziu natural │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │(magnezita), măcinat şi pus în │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │containere închise ermetic şi oxid │încadrează produsul. Totuşi carbonatul │ │
│ │de magneziu, pur sau impur, cu │de magneziu natural (magnezita) poate │ │
│ │excepţia oxidului de magneziu │fi folosit │ │
│ │topit electric şi a magnezitei │ │ │
│ │calcinate (prăjită) │ │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2520 │Ipsos stomatologic │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu depăşeşte 50% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2524 │Fibre din azbest natural │Fabricare din minereuri de azbest │ │
│ │ │(concentrate de azbest) │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2525 │Praf de mica │Măcinarea deşeurilor de mica sau mica │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2530 │Pământuri colorate, calcinate sau │Calcinarea sau măcinarea de pământuri │ │
│ │pulverizate │colorate │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Capitolul 26 │Minereuri, zgura şi cenuşă │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Combustibili minerali, uleiuri │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 27 │minerale şi produse rezultate din │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │distilarea acestora, materii │încadrează produsul │ │
│ │bituminoase, ceruri minerale, cu │ │ │
│ │excepţia: │ │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2707 │Uleiuri în care componentele │Operaţii de rafinare şi/sau unul sau mai │ │
│ │aromatice predomină în greutate, │multe procedee specifice*1) │ │
│ │în raport cu componentele │sau │ │
│ │nearomatice, similare uleiurilor │Alte operaţii în care toate materialele │ │
│ │minerale obţinute prin distilarea │folosite trebuie încadrate la o alta │ │
│ │gudroanelor de huila de înalta │poziţie decât cea a produsului. Totuşi, │ │
│ │temperatura, care distilează peste │materialele încadrate la aceeaşi poziţie │ │
│ │65% din volumul lor până la 250 │cu produsul pot fi folosite dacă │ │
│ │grd. C (inclusiv amestecurile de │valoarea lor totală nu depăşeşte 50% │ │
│ │benzina de petrol şi de benzol) │din preţul de uzină al produsului. │ │
│ │destinate a fi utilizate ca şi │ │ │
│ │carburanţi sau combustibili │ │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2709 │Uleiuri brute obţinute din │Distilare pirogenata a mineralelor │ │
│ │minerale bituminoase │bituminoase. │ │
│ │ │ │ │
│ 2710 │Uleiuri petroliere şi uleiuri │Operaţii de rafinare şi/sau unul sau │ │
│ │obţinute din materiale │mai multe procedee specifice*2) │ │
│ │bituminoase, altele decât brute; │sau │ │
│ │produse nedenumite şi necuprinse │Alte operaţii în care toate materialele │ │
│ │în alta parte, care conţin în │folosite trebuie încadrate la o alta │ │
│ │greutate 70% sau mai mult uleiuri │poziţie decât cea a produsului. Totuşi, │ │
│ │petroliere sau uleiuri obţinute din │materialele încadrate la aceeaşi poziţie │ │
│ │materiale bituminoase, aceste │cu produsul pot fi folosite dacă │ │
│ │uleiuri fiind constituenţi de baza │valoarea lor totală nu depăşeşte 50% │ │
│ │ai produselor respective; uleiuri │din preţul de uzină al produsului. │ │
│ │reziduale │ │ │
│ │ │ │ │
│ 2711 │Gaz de sonda şi alte hidrocarburi │Operaţii de rafinare şi/sau unul sau │ │
│ │gazoase │mai multe procedee specifice*2) │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Alte operaţii, în care toate materialele │ │
│ │ │folosite trebuie să fie încadrate la o alta │ │
│ │ │poziţie decât cea a produsului. Totuşi, │ │
│ │ │materialele încadrate la aceeaşi poziţie │ │
│ │ │cu produsul pot fi folosite, cu condiţia │ │
│ │ │ca valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │50% din preţul de uzină al produsului. │ │
│ │ │ │ │
│ 2712 │Vaselina, parafină, ceara │Operaţii de rafinare şi/sau unul sau │ │
│ │microcristalina de petrol, ceara │mai multe procedee specifice*2) │ │
│ │din praf de cărbune, ozocherita, │sau │ │
│ │ceara de lignit, ceara de turba, alte │Alte operaţii, în care toate materialele │ │
│ │ceruri minerale şi produse │folosite trebuie să fie încadrate la o alta │ │
│ │similare obţinute prin sinteza sau │poziţie decât cea a produsului. Totuşi, │ │
│ │prin alte procedee, chiar colorate │materialele încadrate la aceeaşi poziţie │ │
│ │ │cu produsul pot fi folosite, cu condiţia │ │
│ │ │ca valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │50% din preţul de uzină al produsului. │ │
│ │ │ │ │
│ 2713 │Cocs de petrol, bitum de petrol şi │Operaţii de rafinare şi/sau unul sau │ │
│ │alte reziduuri de uleiuri petroliere │mai multe procedee specifice*1) │ │
│ │obţinute din minerale │sau │ │
│ │bituminoase. │Alte operaţii, în care toate materialele │ │
│ │ │folosite trebuie să fie încadrate la o alta │ │
│ │ │poziţie decât cea a produsului. Totuşi, │ │
│ │ │materialele încadrate la aceeaşi poziţie │ │
│ │ │cu produsul pot fi folosite, cu condiţia │ │
│ │ │ca valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │50% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 2714 │Bitum şi asfalt, naturale; şisturi şi │Operaţii de rafinare şi/sau unul sau │ │
│ │nisipuri bituminoase, asfaltite şi │mai multe procedee specifice*1) │ │
│ │roci asfaltice │sau │ │
│ │ │Alte operaţii, în care toate materialele │ │
│ │ │folosite trebuie să fie încadrate la o alta │ │
│ │ │poziţie decât cea a produsului. Totuşi, │ │
│ │ │materialele încadrate la aceeaşi poziţie │ │
│ │ │cu produsul pot fi folosite, cu condiţia │ │
│ │ │ca valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │50% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 2715 │Amestecuri bituminoase pe baza │Operaţii de rafinare şi/sau unul sau │ │
│ │de asfalt natural, de bitum natural, │mai multe procedee specifice*1) │ │
│ │de bitum de petrol, de gudron │sau │ │
│ │mineral sau de gudron mineral de │Alte operaţii, în care toate materialele │ │
│ │turbă │folosite trebuie să fie încadrate la o alta │ │
│ │ │poziţie decât cea a produsului. Totuşi, │ │
│ │ │materialele încadrate la aceeaşi poziţie │ │
│ │ │cu produsul pot fi folosite, cu condiţia │ │
│ │ │ca valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │50% din preţul de uzină al produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Produse chimice anorganice │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ Capitolul 28 │compuşi organici sau anorganici │poziţie, cu excepţia celei la care se │tuturor materialelor │
│ │ai metalelor preţioase, ai │încadrează produsul Totuşi, materialele │folosite nu trebuie şi │
│ │elementelor radioactive, ai │de la aceeaşi poziţie cu produsul pot fi │depăşească 40% din preţul │
│ │pământurilor rare sau izotopilor, │folosite cu condiţia ca valoarea lor │de uzină al produsului. │
│ │cu excepţia: │totală să nu depăşească 20% din preţul │ │
│ │ │de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2805 │Metale alcaline │Fabricare prin tratare termica sau │ │
│ │ │electrolitica, în care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului. │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2811 │Trioxid de sulf │Fabricare din dioxid de sulf │Fabricare în care valoarea │
│ │ │ │tuturor materialelor │
│ │ │ │folosite nu trebuie să │
│ │ │ │depăşească 40% din preţul │
│ │ │ │de uzină al produsului │
│ │ │ │ │
│ ex 2833 │Sulfat de aluminiu │Fabricare la care valoarea materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 50% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2840 │Perborat de sodiu │Fabricare din tetraborat pentahidrat de │Fabricare în care valoarea │
│ │ │sodiu │tuturor materialelor │
│ │ │ │folosite nu trebuie să │
│ │ │ │depăşească 40% din preţul │
│ │ │ │de uzină al produsului. │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Produse chimice organice, cu │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare în care valoarea │
│ Capitolul 29 │excepţia: │poziţie, cu excepţia celei la care se │tuturor materialelor │
│ │ │încadrează produsul Totuşi, materialele │folosite nu trebuie să │
│ │ │de la aceeaşi poziţie cu produsul pot fi │depăşească 40% din preţul │
│ │ │folosite cu condiţia ca valoarea lor │de uzină al produsului │
│ │ │totală să nu depăşească 20% din preţul │ │
│ │ │de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2901 │Hidrocarburi aciclice destinate a │Operaţii de rafinare şi/sau unul sau │ │
│ │fi folosite drept carburanţi sau │mai multe procedee specifice*1) │ │
│ │combustibili │sau │ │
│ │ │Alte operaţii, în care toate materialele │ │
│ │ │folosite trebuie să fie încadrate la o alta │ │
│ │ │poziţie decât cea a produsului. Totuşi, │ │
│ │ │materialele încadrate la aceeaşi poziţie │ │
│ │ │cu produsul pot fi folosite, cu condiţia │ │
│ │ │ca valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │50% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2902 │Ciclanice şi ciclenice (altele decât │Operaţii de rafinare şi/sau unul sau │ │
│ │azulene), benzen, toluen, xilen, │mai multe procedee specifice*1) │ │
│ │destinate a fi folosite drept │sau │ │
│ │carburanţi sau combustibili │Alte operaţii, în care toate materialele │ │
│ │ │folosite trebuie să fie încadrate la o alta │ │
│ │ │poziţie decât cea a produsului. Totuşi, │ │
│ │ │materialele încadrate la aceeaşi poziţie │ │
│ │ │cu produsul pot fi folosite, cu condiţia │ │
│ │ │ca valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │50% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2905 │Alcoolati metalici ai alcoolurilor │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ │de la prezenta poziţie şi ai │poziţie, inclusiv din celelalte materiale │tuturor materialelor │
│ │etanolului sau glicerinei │de la poziţia 2905. Totuşi, alcoolatii │folosite nu trebuie să │
│ │ │metalici de la prezenta poziţie pot fi │depăşească 40% din preţul │
│ │ │folosiţi cu condiţia ca valoarea lor │de uzină al produsului │
│ │ │totală să nu depăşească 20% din preţul │ │
│ │ │de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 2915 │Acizi monocarboxilici aciclici │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare în care valoarea │
│ │saturaţi şi anhidridele lor, │poziţie. Totuşi valoarea materialelor de │tuturor materialelor │
│ │halogenuri, peroxizi şi │la poziţiile 2915 şi 2916 folosite nu │folosite nu trebuie să │
│ │peroxiacizi; derivaţii lor │trebuie să depăşească 20% din preţul │depăşească 40% din preţul │
│ │halogenaţi, sulfonati, nitraţi sau │de uzină al produsului │de uzină al produsului │
│ │nitrozati │ │ │
│ │ │ │ │
│ ex 2932 │- Eteri interni şi derivaţii lor │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare în care valoarea │
│ │halogenaţi, sulfonati, nitraţi sau │poziţie. Totuşi, valoarea tuturor │tuturor materialelor │
│ │nitrozati │materialelor de la poziţia 2909 │folosite nu trebuie să │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 20% │depăşească 40% din preţul │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │de uzină al produsului │
│ │ │ │ │
│ │- Acetali ciclici şi semiacetali │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare în care valoarea │
│ │interni şi derivaţii lor halogenaţi, │poziţie │tuturor materialelor │
│ │sulfonati, nitraţi sau nitrozati │ │folosite nu trebuie să │
│ │ │ │depăşească 40% din preţul │
│ │ │ │de uzină al produsului. │
│ │ │ │ │
│ 2933 │Compuşi heterociclici cu │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare în care valoarea │
│ │heteroatomi de azot în │poziţie. Totuşi valoarea materialelor de │tuturor materialelor │
│ │exclusivitate; │la poziţiile 2932 şi 2933 folosite nu │folosite nu trebuie să │
│ │ │trebuie să depăşească 20% din preţul │depăşească 40% din preţul │
│ │ │de uzină al produsului │de uzină al produsului │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 2934 │Acizi nucleici şi sărurile lor │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare în care valoarea │
│ │definite chimic sau nu; alţi │poziţie Totuşi valoarea materialelor de │tuturor materialelor │
│ │compuşi heterociclici │la poziţiile 2932, 2933 şi 2934 folosite │folosite nu trebuie să │
│ │ │nu trebuie să depăşească 20% din │depăşească 40% din preţul │
│ │ │preţul de uzină al produsului. │de uzină al produsului │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex 2939 │Concentrate din tulpini uscate de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │mac cu un conţinut de alcaloizi de │materialelor utilizate nu trebuie să │ │
│ │cel puţin 50% din greutate │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Produse farmaceutice, cu │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ Capitolul 30 │excepţia: │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul. Totuşi, │ │
│ │ │materialele de la aceeaşi poziţie cu │ │
│ │ │produsul pot fi folosite cu condiţia ca │ │
│ │ │valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │20% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 3002 │Sânge uman; sânge de animale │ │ │
│ │preparat pentru utilizări │ │ │
│ │terapeutice, profilactice sau de │ │ │
│ │diagnosticare; antiseruri, alte │ │ │
│ │componente sanguine, produse │ │ │
│ │imunologice modificate, chiar │ │ │
│ │obţinute pe cale biotehnologica; │ │ │
│ │vaccinuri, toxine, culturi de │ │ │
│ │microorganisme (cu excepţia │ │ │
│ │fermenţilor) şi produse similare; │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Produse formate din două sau │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │mai multe elemente componente │poziţie, inclusiv din celelalte materiale │ │
│ │care au fost amestecate, pentru │de la poziţia 3002. Totuşi, materialele │ │
│ │utilizări terapeutice sau │având aceeaşi descriere cu produsul │ │
│ │profilactice sau neamestecate │pot fi folosite cu condiţia ca valoarea │ │
│ │pentru aceste utilizări, prezentate │lor totală să nu depăşească 20% din │ │
│ │sub forma de doze sau │preţul de uzină al produsului. │ │
│ │condiţionate pentru vânzarea cu │ │ │
│ │amănuntul │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele: │ │ │
│ │ -- Sânge uman │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie, inclusiv din celelalte materiale │ │
│ │ │de la poziţia 3002. Totuşi, materialele │ │
│ │ │având aceeaşi descriere cu produsul pot │ │
│ │ │fi folosite cu condiţia ca valoarea lor │ │
│ │ │totală să nu depăşească 20% din preţul │ │
│ │ │de uzină al produsului. │ │
│ │ │ │ │
│ │-- Sânge de animale preparat │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │pentru utilizări terapeutice sau │poziţie, inclusiv din celelalte materiale │ │
│ │profilactice │de la poziţia 3002. Totuşi, materialele │ │
│ │ │având aceeaşi descriere cu produsul pot │ │
│ │ │fi folosite cu condiţia ca valoarea lor │ │
│ │ │totală să nu depăşească 20% din preţul │ │
│ │ │de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │-- Elemente componente │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │sanguine, cu excepţia │poziţie, inclusiv din celelalte materiale │ │
│ │antiserurilor, hemoglobinei şi │de la poziţia 3002. Totuşi, materialele │ │
│ │seroglobulinei │având aceeaşi descriere cu produsul pot │ │
│ │ │fi folosite cu condiţia ca valoarea lor │ │
│ │ │totală să nu depăşească 20% din preţul │ │
│ │ │de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │-- Hemoglobina, globulina de │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │sânge şi seroglobulina │poziţie inclusiv din celelalte materiale │ │
│ │ │de la poziţia 3002. Totuşi, materialele │ │
│ │ │având aceeaşi descriere cu produsul pot │ │
│ │ │fi folosite cu condiţia ca valoarea lor │ │
│ │ │totală să nu depăşească 20% din preţul │ │
│ │ │de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │-- Altele │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie inclusiv din celelalte materiale │ │
│ │ │de la poziţia 3002. Totuşi, materialele │ │
│ │ │având aceeaşi descriere cu produsul │ │
│ │ │pot fi folosite cu condiţia ca valoarea │ │
│ │ │lor totală să nu depăşească 20% din │ │
│ │ │preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 3003 │Medicamente (cu excepţia │ │ │
│ şi │produselor de la poziţiile 3002, │ │ │
│ 3004 │3005 sau 3006): │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- obţinute din amicacin de la │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │poziţia 2941 │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul. Totuşi, │ │
│ │ │materialele de la poziţiile 3003 şi 3004 │ │
│ │ │pot fi folosite cu condiţia ca valoarea │ │
│ │ │lor totală să nu depăşească 20% din │ │
│ │ │preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare: │ │
│ │ │- din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │ │produsul. Totuşi, materialele de la │ │
│ │ │poziţia 3003 şi 3004 pot fi folosite, cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea lor totală să nu │ │
│ │ │depăşească 20% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului şi │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 50 % │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ ex 3006 │Deşeuri farmaceutice specificate │Originea acestui produs va fi cea de la │ │
│ │în nota 4k a acestui capitol │clasificarea lui iniţială │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Îngrăşăminte, cu excepţia: │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ Capitolul 31 │ │poziţie cu excepţia celei la care se │materialelor utilizate nu │
│ │ │încadrează produsul. │trebuie să depăşească 40% │
│ │ │Totuşi, materialele de la aceeaşi poziţie │din preţul de uzină al │
│ │ │cu produsul pot fi folosite cu condiţia │produsului │
│ │ │ca valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │20% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ ex 3105 │Îngrăşăminte minerale sau │Fabricare: │Fabricare la care valoarea │
│ │chimice ce conţin doua sau trei │- din materiale de la orice poziţie, cu │materialelor utilizate nu │
│ │elemente fertilizante: azot, fosfor │excepţia celei la care se încadrează │trebuie să depăşească 40% │
│ │şi potasiu; alte îngrăşăminte; │produsul. Totuşi, materialele de la │din preţul de uzină al │
│ │produse de la prezentul Capitol │aceeaşi poziţie cu produsul pot fi │produsului │
│ │prezentate fie sub forma de tablete │folosite cu condiţia ca valoarea lor │ │
│ │sau forme similare, fie în │totală să nu depăşească 20% din preţ │ │
│ │ambalaje de o greutate bruta care │de uzină al produsului şi │ │
│ │să nu depăşească 10 kg., cu │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │excepţia: │folosite nu trebuie să depăşească 50% │ │
│ │- nitratului de sodiu; │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │- cianamidei calcice; │ │ │
│ │- sulfatului de potasiu; │ │ │
│ │- sulfatului de magneziu şi potasiu │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Extracte tanante sau de tincturi; │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ Capitolul 32 │tanini şi derivaţii lor; pigmenţi şi │poziţie, cu excepţia celei la care se │materialelor utilizate nu │
│ │alte materiale colorante; vopsele │încadrează produsul. Totuşi, │trebuie să depăşească 40% │
│ │şi lacuri; masticuri; cerneluri; cu │materialele de la aceeaşi poziţie cu │din preţul de uzină al │
│ │excepţia: │produsul pot fi folosite, cu condiţia ca │produsului │
│ │ │valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │20% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ ex 3201 │Taninuri şi sărurile lor, eteri, │Fabricare din extracte tanante de │Fabricare la care valoarea │
│ │esteri şi alţi derivaţi │origine vegetala │materialelor utilizate nu │
│ │ │ │trebuie să depăşească 40% │
│ │ │ │din preţul de uzină al │
│ │ │ │produsului │
│ │ │ │ │
│ 3205 │Lacuri colorante, preparate │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ │menţionate la Nota 3 a prezentului │poziţie, cu excepţia materialelor de la │materialelor utilizate nu │
│ │Capitol pe baza de lacuri │poziţiile 3203, 3204 şi 3205. Totuşi, │trebuie să depăşească 40% │
│ │colorante*3) │materialele de la poziţia 3205 pot fi │din preţul de uzină al │
│ │ │utilizate, cu condiţia ca valoarea lor │produsului │
│ │ │totală să nu depăşească 20% din preţul │ │
│ │ │de uzină al produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Uleiuri esenţiale şi rezinoide; │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ Capitolul 33 │produse de parfumerie sau de │poziţie, cu excepţia celei la care se │materialelor utilizate nu │
│ │toaletă preparate şi preparate │încadrează produsul │trebuie să depăşească 40% │
│ │cosmetice; cu excepţia: │Totuşi, materialele de la aceeaşi poziţie │din preţul de uzină al │
│ │ │cu produsul pot fi folosite cu condiţia │produsului │
│ │ │ca valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │20% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 3301 │Uleiuri esenţiale (deterpenizate │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ │sau nu) inclusiv cele numite │poziţie, inclusiv din materiale încadrate │materialelor utilizate nu │
│ │"concrete" şi "absolute"; │şi la alta "grupa"*4) a prezentei poziţii. │trebuie să depăşească 40% │
│ │rezinoide; soluţii concentrate de │Totuşi, materialele de la aceeaşi grupa │din preţul de uzină al │
│ │uleiuri esenţiale în grăsimi, uleiuri │cu produsul pot fi folosite, cu condiţia │produsului │
│ │stabile, cerurile sau materialele │ca valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │analoge obţinute prin extracţie sau │20% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │macerare; subproduse terpenice │ │ │
│ │reziduale ale deterpenizarii │ │ │
│ │uleiurilor esenţiale; ape distilate şi│ │ │
│ │soluţii apoase de uleiuri esenţiale │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Săpunuri, agenţi activi de │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ Capitolul 34 │suprafaţa organici, preparate │poziţie, cu excepţia celei la care se │materialelor utilizate nu │
│ │pentru spălat, preparate │încadrează produsul. Totuşi, │trebuie să depăşească 40% │
│ │lubrifiante, ceruri artificiale, │materialele de la aceeaşi poziţie cu │din preţul de uzină al │
│ │ceruri preparate, produse de │produsul pot fi folosite cu condiţia ca │produsului │
│ │întreţinere, lumânări şi articole │valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │similare, paste de modelat, ceruri │20% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │dentare şi compoziţii dentare pe │ │ │
│ │baza de gips; cu excepţia: │ │ │
│ │ │ │ │
│ ex 3403 │Preparate lubrifiante conţinând în │Operaţii de rafinare şi/sau unul sau │ │
│ │greutate mai puţin de 70% uleiuri │mai multe tratamente specifice*1) │ │
│ │petroliere sau uleiuri obţinute din │sau │ │
│ │minerale bituminoase │Alte operaţii în care toate materialele │ │
│ │ │utilizate trebuie să fie încadrate la o │ │
│ │ │poziţie diferită de cea a produsului. │ │
│ │ │Totuşi materialele de la aceeaşi poziţie │ │
│ │ │cu produsul pot fi folosite, cu condiţia │ │
│ │ │ca valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │50% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 3404 │Ceruri artificiale şi ceruri │ │ │
│ │preparate: │ │ │
│ │- pe baza de parafine, de ceruri de │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │petrol sau de minerale │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │bituminoase, de reziduuri de │încadrează produsul. Totuşi, │ │
│ │parafină; │materialele de la aceeaşi poziţie cu │ │
│ │ │produsul pot fi folosite, cu condiţia ca │ │
│ │ │valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │50% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ │ │poziţie, cu excepţia: │materialelor utilizate nu │
│ │ │- uleiurilor hidrogenate având │trebuie să depăşească 40% │
│ │ │caracteristicile cerurilor de la poziţia │din preţul de uzină al │
│ │ │1516; │produsului │
│ │ │- acizilor graşi cu compoziţie chimica │ │
│ │ │nedefinita şi alcoolilor graşi industriali │ │
│ │ │având caracteristicile cerurilor de la │ │
│ │ │poziţia 3823 şi │ │
│ │ │- materialelor de la poziţia 3404 │ │
│ │ │Aceste materiale pot, totuşi, să fie │ │
│ │ │folosite cu condiţia ca valoarea lor │ │
│ │ │totală să nu depăşească 20% din │ │
│ │ │preţul de uzină al produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Materii albuminoide; produse pe │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ Capitolul 35 │baza de amidon sau de fecule │poziţie, cu excepţia celei la care se │materialelor utilizate nu │
│ │modificate; cleiuri; enzime; cu │încadrează produsul. Totuşi materialele │trebuie să depăşească 40% │
│ │excepţia: │de la aceeaşi poziţie cu produsul pot fi │din preţul de uzină al │
│ │ │folosite cu condiţia ca valoarea lor │produsului │
│ │ │totală să nu depăşească 20% din preţul │ │
│ │ │de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 3505 │Dextrina şi alte amidonuri şi │ │ │
│ │fecule modificate (de exemplu, │ │ │
│ │amidonurile şi feculele esterificate │ │ │
│ │sau pregelatinizate); cleiuri pe │ │ │
│ │baza de amidonuri sau de fecule, │ │ │
│ │de dextrine sau de alte amidonuri │ │ │
│ │sau fecule modificate: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Eteri şi esteri de amidonuri sau │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ │de fecule │poziţie, inclusiv din celelalte materiale │materialelor utilizate nu │
│ │ │de la poziţia 3505 │trebuie să depăşească 40% │
│ │ │ │din preţul de uzină al │
│ │ │ │produsului │
│ │- Altele │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ │ │poziţie, cu excepţia materialelor de la │materialelor utilizate nu │
│ │ │poziţia 1108 │trebuie să depăşească 40% │
│ │ │ │din preţul de uzină al │
│ │ │ │produsului │
│ │ │ │ │
│ ex 3507 │Enzime preparate, nedenumite şi │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │necuprinse în alta parte │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ Capitolul 36 │Pulberi şi explozivi; articole de │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ │pirotehnie; chibrituri; aliaje │poziţie, cu excepţia celei la care se │materialelor utilizate nu │
│ │piroforice; materiale inflamabile │încadrează produsul. Totuşi, │trebuie să depăşească 40% │
│ │ │materialele de la aceeaşi poziţie cu │din preţul de uzină al │
│ │ │produsul pot fi folosite cu condiţia ca │produsului │
│ │ │valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │20% din preţul de uzină al produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Produse fotografice sau │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ Capitolul 37 │cinematografice, cu excepţia: │poziţie, cu excepţia celei la care se │materialelor utilizate nu │
│ │ │încadrează produsul. Totuşi, │trebuie să depăşească 40% │
│ │ │materialele de la aceeaşi poziţie cu │din preţul de uzină al │
│ │ │produsul pot fi folosite cu condiţia ca │produsului │
│ │ │valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │20% din preţul de uzină al produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 3701 │Plăci şi filme plane, fotografice, │ │ │
│ │sensibilizate, neexpuse, din alte │ │ │
│ │materiale decât hârtie, carton sau │ │ │
│ │textile; filme fotografice plane cu │ │ │
│ │developare şi tragere instantanee, │ │ │
│ │sensibilizate, neexpuse, aflate sau │ │ │
│ │nu în dispozitivul de încărcare: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Filme color pentru aparate │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ │fotografice cu developare │poziţie, cu excepţia celor de la │materialelor utilizate nu │
│ │instantanee în dispozitivul de │poziţiile 3701 şi 3702. Totuşi, │trebuie să depăşească 40% │
│ │încărcare │materialele de la poziţia 3702 pot fi │din preţul de uzină al │
│ │ │utilizate, cu condiţia ca valoarea lor │produsului │
│ │ │totală să nu depăşească 30% din preţul │ │
│ │ │de uzină al produsului. │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ │ │poziţie, cu excepţia celor de la poziţiile │materialelor utilizate nu │
│ │ │3701 şi 3702. Totuşi, materialele de la │trebuie să depăşească 40% │
│ │ │poziţiile 3701 şi 3702 pot fi utilizate, │din preţul de uzină al │
│ │ │cu condiţia ca valoarea lor totală să nu │produsului │
│ │ │depăşească 20% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 3702 │Peliculele fotografice │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ │sensibilizate, neexpuse, în role, │poziţie, cu excepţia celor de la │materialelor utilizate nu │
│ │din alte materiale decât hârtie, │poziţiile 3701 şi 3702 │trebuie să depăşească 40% │
│ │carton sau textile; pelicule │ │din preţul de uzină al │
│ │fotografice cu developare şi │ │produsului │
│ │tragere instantanee, în role, │ │ │
│ │sensibilizate, neexpuse │ │ │
│ │ │ │ │
│ 3704 │Plăci, pelicule, filme, hârtii, │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ │cartoane şi textile fotografice, │poziţie, cu excepţia celor de la poziţiile │materialelor utilizate nu │
│ │expuse, dar nedevelopate │3701 la 3704 │trebuie să depăşească 40% │
│ │ │ │din preţul de uzină al │
│ │ │ │produsului │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Produse diverse ale industriei │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│Capitolul 38 │chimice; cu excepţia: │poziţie, cu excepţia celei la care se │materialelor utilizate nu │
│ │ │încadrează produsul. Totuşi, │trebuie să depăşească 40% │
│ │ │materialele de la aceeaşi poziţie cu │din preţul de uzină al │
│ │ │produsul pot fi folosite, cu condiţia ca │produsului │
│ │ │valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │20% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ ex 3801 │Grafit coloidal în suspensie în │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ulei şi grafit semicoloidal; paste │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │carbonoase pentru electrozi: │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │- Grafit din pasta constând dintr-un │Fabricare la care valoarea tuturor │Fabricare la care valoarea │
│ │amestec de grafit în proporţie │materialelor de la poziţia 3403 folosite │materialelor utilizate nu │
│ │de peste 30 % din greutate cu │nu trebuie să depăşească 20% din │trebuie să depăşească 40% │
│ │uleiuri minerale │preţul de uzină al produsului │din preţul de uzină al │
│ │ │ │produsului │
│ │ │ │ │
│ ex 3803 │Ulei de tal rafinat │Rafinare a uleiului de tal brut │Fabricare la care valoarea │
│ │ │ │materialelor utilizate nu │
│ │ │ │trebuie să depăşească 40% │
│ │ │ │din preţul de uzină al │
│ │ │ │produsului │
│ │ │ │ │
│ ex 3805 │Esenţa rezultat din prelucrarea │Epurare ce comporta distilarea sau │Fabricare la care valoarea │
│ │lemnului cu sulfat, epurata │rafinarea esenţei rezultată din │materialelor utilizate nu │
│ │ │prelucrarea lemnului cu sulfat, bruta │trebuie să depăşească 40% │
│ │ │ │din preţul de uzină al │
│ │ │ │produsului │
│ │ │ │ │
│ ex 3806 │Gume esteri │Fabricare din acizi rezinici │Fabricare la care valoarea │
│ │ │ │materialelor utilizate nu │
│ │ │ │trebuie să depăşească 40% │
│ │ │ │din preţul de uzină al │
│ │ │ │produsului │
│ │ │ │ │
│ ex 3807 │Gudron de lemn (gudron vegetal) │Distilare din gudron de lemn │Fabricare la care valoarea │
│ │ │ │materialelor utilizate nu │
│ │ │ │trebuie să depăşească 40% │
│ │ │ │din preţul de uzină al │
│ │ │ │produsului │
│ │ │ │ │
│ 3808 │Insecticide, antirozatori, │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │fungicide, erbicide, inhibitori de │materialelor utilizate nu trebuie să │ │
│ │germinare şi stimulatori de │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │creştere pentru plante, │produsului │ │
│ │dezinfectanţi şi produse similare, │ │ │
│ │prezentaţi în forme şi ambalaje │ │ │
│ │pentru vânzare cu amănuntul sau │ │ │
│ │prezentate sub forma de panglici, │ │ │
│ │mese sau lumânări sulfuroase şi │ │ │
│ │hârtie specială contra mustelor │ │ │
│ │ │ │ │
│ 3809 │Agenţi de apretare sau finisare, │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │acceleratori de vopsire sau de │materialelor folosite nu - trebuie să │ │
│ │fixare a materiilor colorante şi alte │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │produse şi preparate (asemănător │produsului │ │
│ │preparate şi preparate pentru │ │ │
│ │mordansare, de exemplu) de felul │ │ │
│ │celor folosite în industria textilă, │ │ │
│ │industria hârtiei, industria │ │ │
│ │pielăriei sau în alte industrii │ │ │
│ │similare, nedenumite şi │ │ │
│ │necuprinse în alta parte │ │ │
│ │ │ │ │
│ 3810 │Preparate pentru decaparea │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │suprafeţelor metalice; flux de │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │sudura sau de lipire şi alte │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │preparate auxiliare pentru sudarea │produsului │ │
│ │sau lipirea materialelor; paste şi │ │ │
│ │pulberi de sudura sau de lipire │ │ │
│ │compuse din metale şi din alte │ │ │
│ │produse; preparate de tipul celor │ │ │
│ │utilizate pentru acoperirea sau │ │ │
│ │umplerea electrozilor sau │ │ │
│ │baghetelor de sudura │ │ │
│ │ │ │ │
│ 3811 │Preparate antidetonante, inhibitori │ │ │
│ │de oxidare, aditivi peptizanti, │ │ │
│ │amelioranti de vâscozitate, aditivi │ │ │
│ │anticorozivi şi alţi aditivi │ │ │
│ │preparaţi, pentru uleiuri minerale │ │ │
│ │(inclusiv benzina) sau pentru alte │ │ │
│ │lichide utilizate în aceleaşi │ │ │
│ │scopuri ca şi uleiurile minerale: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Aditivi preparaţi pentru │Fabricare la care valoarea materialelor │ │
│ │lubrifianţi conţinând uleiuri │de la poziţia 3811 utilizate nu trebuie │ │
│ │petroliere sau uleiuri obţinute din │să depăşească 50% din preţul de uzină │ │
│ │minerale bituminoase │al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 3812 │Preparate aşa-zise "acceleratori de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │vulcanizare"; plastifianţi compuşi │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │pentru cauciuc sau materiale │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │plastice, nedenumite şi necuprinse │produsului │ │
│ │în alta parte; preparate │ │ │
│ │antioxidante şi alţi stabilizatori │ │ │
│ │compuşi pentru cauciuc sau │ │ │
│ │materiale plastice │ │ │
│ │ │ │ │
│ 3813 │Compuşi şi încărcături pentru │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │aparate extinctoare; grenade şi │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │bombe extinctoare │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 3814 │Solvenţi şi diluanţi organici │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │compuşi, nedenumiti şi necuprinşi │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │în alta parte; preparate pentru │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │îndepărtarea vopselelor sau │produsului │ │
│ │lacurilor │ │ │
│ │ │ │ │
│ 3818 │Elemente chimice impurificate │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │pentru utilizare în electronica, sub │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │forma de discuri, plăci sau forme │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │similare; compuşi chimici │produsului │ │
│ │impurificati pentru utilizare în │ │ │
│ │electronică │ │ │
│ │ │ │ │
│ 3819 │Lichide pentru frâne hidraulice şi │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │alte lichide preparate pentru │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │transmisii hidraulice, care nu │depăşească, 50% din preţul de uzină al │ │
│ │conţin nici uleiuri de petrol, nici │produsului │ │
│ │minerale bituminoase sau care │ │ │
│ │conţin mai puţin de 70% în │ │ │
│ │greutate │ │ │
│ │ │ │ │
│ 3820 │Preparate antigel şi lichide │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │preparate pentru degivrare │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 3822 │Reactivi de diagnostic sau de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │laborator pe orice suport, reactivi │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │de diagnostic sau de laborator │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │preparaţi, chiar prezentaţi pe un │produsului │ │
│ │suport, altele decât cele de la │ │ │
│ │poziţiile 3002 sau 3006; │ │ │
│ │materiale de referinţa certificate │ │ │
│ │ │ │ │
│ 3823 │Acizi graşi monocarboxilici │ │ │
│ │industriali; uleiuri acide de │ │ │
│ │rafinare; alcooli graşi industriali: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Acizi graşi monocarboxilici │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │industriali; uleiuri acide de │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │rafinare │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ │- Alcooli graşi industriali │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie, inclusiv din celelalte materiale │ │
│ │ │de la poziţia 3823 │ │
│ │ │ │ │
│ 3824 │Lianţi preparaţi pentru forme sau │ │ │
│ │miezuri de turnătorie; produse │ │ │
│ │chimice şi preparate ale │ │ │
│ │industriilor chimice sau ale │ │ │
│ │industriilor conexe (inclusiv cele │ │ │
│ │reprezentând amestecuri de │ │ │
│ │produse naturale), nedenumite şi │ │ │
│ │necuprinse în alta parte: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Următoarele produse de la │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ │prezenta poziţie: │poziţie, cu excepţia celei la care se │materialelor utilizate nu │
│ │ │încadrează produsul. Totuşi, │trebuie să depăşească 40% │
│ │Lianţi preparaţi pentru forme sau │materialele încadrate la aceeaşi poziţie │din preţul de uzină al │
│ │miezuri de turnătorie, pe baza de │cu produsul pot fi utilizate, cu condiţia │produsului │
│ │produse răşinoase naturale │ca valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │20% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │Acizi naftenici, sărurile lor │ │ │
│ │insolubile în apa şi esterii lor │ │ │
│ │ │ │ │
│ │Sorbitol, altul decât cel de la │ │ │
│ │poziţia 2905 │ │ │
│ │ │ │ │
│ │Sulfonati de petrol, cu excepţia │ │ │
│ │sulfonatilor de petrol ai metalelor │ │ │
│ │alcaline, ai amoniacului sau │ │ │
│ │etanolaminelor; acizi sulfonici ai │ │ │
│ │uleiurilor de minerale │ │ │
│ │bituminoase, tiofeni şi sărurile lor │ │ │
│ │ │ │ │
│ │Schimbatori de ioni │ │ │
│ │ │ │ │
│ │Compoziţii absorbante pentru │ │ │
│ │realizarea vidului în tuburile sau │ │ │
│ │valvele electrice │ │ │
│ │ │ │ │
│ │Oxizi de fier alcalinizati pentru │ │ │
│ │epurarea aerului │ │ │
│ │ │ │ │
│ │Ape amoniacale şi amoniac brut │ │ │
│ │provenind de la epurarea gazului │ │ │
│ │de iluminat │ │ │
│ │ │ │ │
│ │Acizi sulfonaftenici, sărurile lor │ │ │
│ │insolubile în apa şi esterii lor │ │ │
│ │ │ │ │
│ │Ulei Fusel şi ulei Dippel │ │ │
│ │ │ │ │
│ │Amestecuri de săruri având anioni │ │ │
│ │diferiţi │ │ │
│ │Paste pe baza de gelatine pentru │ │ │
│ │reproduceri grafice, chiar pe un │ │ │
│ │suport din hârtie sau din │ │ │
│ │materiale textile │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor utilizate nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│3901 la 3915 │Materiale plastice sub forme │ │ │
│ │primare; deşeuri (span, bavuri) │ │ │
│ │din materiale plastice; cu excepţia │ │ │
│ │poziţiilor tarifare ex3907 şi 3912 │ │ │
│ │pentru care regulile sunt cele │ │ │
│ │specificate mai jos: │ │ │
│ │- Produse de omopolimerizare de │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │adiţie la care un singur monomer │- valoarea tuturor materialelor folosite │materialelor utilizate nu │
│ │contribuie cu mai mult de 99% │nu trebuie să depăşească 50% din │trebuie să depăşească 25% │
│ │din greutate la conţinutul total al │preţul de uzină al produsului şi │din preţul de uzină al │
│ │polimerului │- în cadrul limitei de mai sus valoarea │produsului │
│ │ │tuturor materialelor de la Capitolul 39 │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 20% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului*5) │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare la care valoarea tuturor │Fabricare la care valoarea │
│ │ │materialelor de la Capitolul 39 folosite │materialelor utilizate nu │
│ │ │nu trebuie să depăşească 20% din │trebuie să depăşească 25% │
│ │ │preţul de uzină al produsului*5) │din preţul de uzină al │
│ │ │ │produsului │
│ │ │ │ │
│ ex 3907 │- Copolimeri fabricaţi din │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │copolimeri policarbonati şi din │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │copolimeri acrilonitril-butadien │încadrează produsul. │ │
│ │stiren (ABS) │Totuşi, materialele de la aceeaşi poziţie │ │
│ │ │cu produsul pot fi folosite cu condiţia │ │
│ │ │ca valoarea lor totală să nu depăşească │ │
│ │ │50% din preţul de uzină al produsului*5) │ │
│ │ │ │ │
│ │- Poliester │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor de la Capitolul 39 folosite │ │
│ │ │nu trebuie să depăşească 20% din │ │
│ │ │preţul de uzină al produsului şi/sau │ │
│ │ │fabricare din policarbonat de tetrabrom │ │
│ │ │(bifenol A) │ │
│ │ │ │ │
│ 3912 │Celuloza, şi derivatele sale │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │chimice, nedenumite şi │materialelor folosite încadrate la │ │
│ │necuprinse în alta parte, sub │aceeaşi poziţie cu produsul nu trebuie │ │
│ │forma primara │să depăşească 20% din preţul de uzină │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 3916 │Semifabricate şi articole din │ │ │
│ la │materiale plastice, cu excepţia │ │ │
│ 3921 │produselor de la poziţiile ex 3916, │ │ │
│ │ex 3917, ex 3920 şi ex 3921, │ │ │
│ │pentru care regulile aplicabile │ │ │
│ │sunt prezentate în continuare: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Produse plate prelucrate altfel │Fabricare la care valoarea tuturor │Fabricare la care valoarea │
│ │decât la suprafaţa sau decupate │materialelor de la Capitolul 39 folosite │materialelor utilizate nu │
│ │într-o forma alta decât cea patrata │nu trebuie să depăşească 50% din │trebuie să depăşească 25% │
│ │sau dreptunghiulară; alte produse │preţul de uzină al produsului │din preţul de uzină al │
│ │prelucrate altfel decât la suprafaţa │ │produsului │
│ │ │ │ │
│ │- Altele: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │-- Produse de omopolimerizare de │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │adiţie la care un singur monomer │- valoarea tuturor materialelor folosite │materialelor utilizate nu │
│ │contribuie cu mai mult de 99% │nu trebuie să depăşească 50% din │trebuie să depăşească 25% │
│ │din greutate la conţinutul total al │preţul de uzină al produsului şi │din preţul de uzină al │
│ │polimerului │- în cadrul limitei de mai sus valoarea │produsului │
│ │ │tuturor materialelor de la Capitolul 39 │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 20% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului*5) │ │
│ │ │ │ │
│ │-- Altele │Fabricare la care valoarea tuturor │Fabricare la care valoarea │
│ │ │materialelor de la Capitolul 39 folosite │tuturor materialelor │
│ │ │nu trebuie să depăşească 20% din │utilizate nu trebuie să │
│ │ │preţul de uzină al produsului*5) │depăşească 25% din preţul │
│ │ │ │de uzină al produsului │
│ │ │ │ │
│ ex 3916 │Profile şi tuburi │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ şi │ │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor │
│ ex 3917 │ │nu trebuie să depăşească 50% din │utilizate nu trebuie să │
│ │ │preţul de uzină al produsului şi │depăşească 25% din preţul │
│ │ │- în cadrul limitei de mai sus valoarea │de uzină al produsului │
│ │ │tuturor materialelor folosite, încadrate │ │
│ │ │la aceeaşi poziţie cu produsul nu │ │
│ │ │trebuie să depăşească 20% din preţul │ │
│ │ │de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ ex 3920 │- Folii sau pelicule de ionomeri │Fabricare dintr-o sare parţială de │Fabricare la care valoarea │
│ │ │material termoplastic care este un │materialelor utilizate nu │
│ │ │copolimer de etilenă şi al acidului │trebuie să depăşească 25% │
│ │ │metacrilic parţial neutralizat cu ioni │din preţul de uzină al │
│ │ │metalici, îndeosebi de zinc şi sodiu │produsului │
│ │ │ │ │
│ │- Folii de celuloza regenerata, de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │poliamida sau de polietilena │materialelor folosite de la aceeaşi │ │
│ │ │poziţie cu produsul nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 20% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ ex 3921 │Benzi metalizate din material │Fabricare din benzi înalt transparente │Fabricare la care valoarea │
│ │plastic │din poliester de o grosime mai mica de │materialelor utilizate nu │
│ │ │23 microni*6) │trebuie să depăşească 25% │
│ │ │ │din preţul de uzină al │
│ │ │ │produsului │
│ 3922 │Articole din material plastic │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ la │ │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ 3926 │ │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Cauciuc şi articole din cauciuc, cu │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 40 │excepţia: │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4001 │Plăci din crep de cauciuc pentru │Laminare de folii din crep de cauciuc │ │
│ │talpi │natural │ │
│ │ │ │ │
│ 4005 │Cauciuc amestecat, nevulcanizat, │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │sub forme primare sau în plăci, │materialelor folosite, cu excepţia │ │
│ │folii sau benzi │cauciucului natural, nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 4012 │Anvelope pneumatice reşapate │ │ │
│ │sau uzate, din cauciuc; bandaje, │ │ │
│ │benzi de rulare pentru anvelope şi │ │ │
│ │"flapsuri", din cauciuc: │ │ │
│ │- Anvelope pneumatice şi bandaje │ │ │
│ │(pline sau cu goluri) reşapate, din │Reşapare de anvelope pneumatice sau │ │
│ │cauciuc │bandaje (pline sau cu goluri) uzate │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │ │ │
│ │ │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie, cu excepţia materialelor de la │ │
│ │ │poziţiile 4011 şi 4012 │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4017 │Articole din cauciuc întărit │Fabricare din cauciuc întărit │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Piei brute (altele decât blănuri) şi │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 41 │piei tăbăcite, cu excepţia: │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4102 │Piei brute de ovine, deparate │Deparare a pieilor de ovine │ │
│ │ │ │ │
│ 4104 │Piei şi blănuri tăbăcite sau │Retabacire a pieilor pretanate │ │
│ la │argăsite, deparate, chiar despicate, │sau │ │
│ 4106 │dar fără altă preparare ulterioară │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul. │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 4107,4112 │Piei preparate ulterior │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ şi 4113 │operaţiunilor de tabacire şi │poziţie, cu excepţia poziţiilor 4104 la │ │
│ │argasire, inclusiv piei │4113 │ │
│ │pergamentate, deparate, chiar │ │ │
│ │despicate, altele decât pieile de la │ │ │
│ │poziţia 4114 │ │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4114 │Piei tăbăcite şi piei lăcuite sau │Fabricare din materiale de la poziţiile │ │
│ │placate; piei metalizate │4104 la 4106, 4112 sau 4113 cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea lor totală să nu │ │
│ │ │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Capitolul 42 │Articole din piele; articole de │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │curelărie sau de şelărie; articole │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │de voiaj, genţi şi articole similare; │încadrează produsul │ │
│ │articole obţinute prin pretucrarea │ │ │
│ │intestinelor de animale │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Blănuri şi articole din blana; │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 43 │blănuri artificiale, cu excepţia: │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4302 │Blănuri tăbăcite sau apretate, │ │ │
│ │asamblate: │ │ │
│ │- Acoperitoare, saci, cruci, pătrate │Albire sau vopsire, tăiere şi asamblare │ │
│ │şi analoge │de piei tăbăcite sau apretate, │ │
│ │ │neasamblate │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare din piei tăbăcite sau apretate, │ │
│ │ │neasamblate │ │
│ │ │ │ │
│ 4303 │Articole de îmbrăcăminte, │Fabricare din piei tăbăcite sau apretate, │ │
│ │accesorii de îmbrăcăminte şi alte │neasamblate de la poziţia 4302 │ │
│ │articole din blană │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex Capitolul │Lemn, cărbune de lemn şi articole │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 44 │din lemn, cu excepţia: │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4403 │Lemn simplu cioplit │Fabricare din lemn brut, chiar decojit │ │
│ │ │sau simplu rindeluit │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4407 │Lemn tăiat sau cioplit │Rindeluire, şlefuire sau lipire prin │ │
│ │longitudinal, spintecat sau cojit, │îmbinare la capete │ │
│ │de o grosime care depăşeşte 6 │ │ │
│ │mm, rindeluit, şlefuit, sau lipit │ │ │
│ │prin îmbinare la capete; │ │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4408 │Foi pentru placaj (inclusiv foi │Îmbinare, rindeluire, şlefuire sau lipire │ │
│ │obţinute prin felierea lemnului │prin îmbinare la capete │ │
│ │laminat) şi foi pentru furnir de │ │ │
│ │placaje, de o grosime de până la 6 │ │ │
│ │mm, îmbinate şi alte tipuri de │ │ │
│ │lemn tăiate longitudinal, │ │ │
│ │spintecate sau desfăşurate, de o │ │ │
│ │grosime de până la 6 mm, │ │ │
│ │rindeluite, şlefuite sau lipite prin │ │ │
│ │îmbinare la capete │ │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4409 │Lemn fasonat de-a lungul uneia │ │ │
│ │sau mai multor margini, capete │ │ │
│ │sau fete, chiar rindeluit, şlefuit sau│ │ │
│ │lipit prin îmbinare la capete: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Şlefuit sau lipit prin îmbinare la │Şlefuire sau lipire prin îmbinare la │ │
│ │capete │capete │ │
│ │ │ │ │
│ │- Baghete şi muluri │Transformare sub forma de baghete sau │ │
│ │ │de muluri │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4410 │Baghete sau muluri din lemn │Transformare sub forma de baghete sau │ │
│ la │pentru mobila, rame, decoraţiuni │de muluri │ │
│ ex 4413 │interioare, conductori electrici şi │ │ │
│ │similare │ │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4415 │Lăzi, ladite, coşuri, cilindri şi │Fabricare din scânduri netăiate la │ │
│ │ambalaje similare, din lemn │dimensiune │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4416 │Butoaie de vin, cuve, puţine şi │Fabricare din lemn pentru doage, chiar │ │
│ │alte produse de dogarie şi părţile │tăiat pe cele doua fete principale, dar │ │
│ │lor, din lemn │neprelucrate altfel │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4418 │Articole de tâmplărie şi piese de │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │sarpanta pentru construcţii, din │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │lemn │încadrează produsul. Totuşi, panourile │ │
│ │ │celulare din lemn sau sindrila │ │
│ │ │("shingles" şi "shakes") pot fi folosite │ │
│ │ │ │ │
│ │- Baghete şi muluri │Transformare sub forma de baghete sau │ │
│ │ │de muluri │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4421 │Lemn pregătit pentru chibrituri; │Fabricare din lemn de la orice poziţie, │ │
│ │cuie din lemn pentru încălţăminte │cu excepţia lemnului de la poziţia 4409 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Plută şi articole din plută, cu │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 45 │excepţia: │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ 4503 │Articole din plută naturală │Fabricare din plută de la poziţia 4501 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Capitolul 46 │Produse din împletituri de fibre │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │vegetale sau de nuiele │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Capitolul 47 │Pastă de lemn sau din alte │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │materiale fibroase celulozice; │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │deşeuri şi rebuturi de hârtie sau de │încadrează produsul │ │
│ │carton │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex Capitolul │Hârtie şi carton; articole din pastă │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 48 │de celuloza, din hârtie sau din │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │carton, cu excepţia: │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4811 │Hârtii şi cartoane liniate simplu │Fabricare din materiale folosite la │ │
│ │(tip dictando sau matematica) │fabricarea hârtiei de la Capitolul 47 │ │
│ │ │ │ │
│ 4816 │Hârtii carbon, hârtii aşa-zise │Fabricare din materiale folosite la │ │
│ │"autocopiante" şi alte hârtii pentru │fabricarea hârtiei de la Capitolul 47 │ │
│ │copiere sau transfer (altele decât │ │ │
│ │cele de la poziţia 4809) matrite │ │ │
│ │complete de multiplicat şi plăci │ │ │
│ │offset, din hârtie, chiar ambalate │ │ │
│ │în cutii │ │ │
│ │ │ │ │
│ 4817 │Plicuri, cărţi scrisori, cărţi poştale│Fabricare: │ │
│ │neilustrate şi pentru │- din materiale de la orice poziţie, cu │ │
│ │corespondenta, din hârtie sau │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │carton; cutii, mape şi articole │produsul şi │ │
│ │similare, din hârtie sau carton, │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │conţinând un set de articole pentru │folosite nu trebuie să depăşească 50% │ │
│ │corespondenta │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4818 │Hârtie igienică │Fabricare din materiale folosite la │ │
│ │ │fabricarea hârtiei de la Capitolul 47 │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4819 │Cutii, saci, pungi, cornete şi alte │Fabricare: │ │
│ │ambalaje din hârtie, carton, vata │- din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │de celuloza sau coli din fibre de │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │celuloza │produsul şi │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 50% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4820 │Blocuri de hârtie pentru scrisori │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ ex 4823 │Alte hârtii, cartoane, vata de │Fabricare din materiale folosite la │ │
│ │celuloza şi coli din fibre de │fabricarea hârtiei de la Capitolul 47 │ │
│ │celuloza, decupate în diverse │ │ │
│ │forme sau dimensiuni │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex Capitolul │Produse pentru editare, presa şi │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 49 │alte industrii grafice; manuscrise │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │sau texte dactilografiate şi planuri, │încadrează produsul │ │
│ │cu excepţia: │ │ │
│ │ │ │ │
│ 4909 │Cărţi poştale imprimate sau │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ilustrate; cărţi imprimate cu urari │poziţie, cu excepţia materialelor de la │ │
│ │sau mesaje personale, chiar │poziţiile 4909 şi 4911 │ │
│ │ilustrate, cu sau fără plicuri, │ │ │
│ │garnituri sau aplicaţii │ │ │
│ │ │ │ │
│ 4910 │Calendare de toate tipurile, │ │ │
│ │imprimate, inclusiv calendarele cu │ │ │
│ │file detaşabile: │ │ │
│ │- Calendare numite "permanente" │Fabricare: │ │
│ │sau calendare cu bloc │- din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │interschimbabil montat pe un │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │suport care nu este din hârtie sau │produsul şi │ │
│ │carton │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 50% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie, cu excepţia materialelor de la │ │
│ │ │poziţiile 4909 şi 4911 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Mătase, cu excepţia: │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 50 │ │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ ex 5003 │Deşeuri de mătase (inclusiv │Cardare sau pieptanare a deşeurilor de │ │
│ │gogoşi de viermi de mătase │mătase │ │
│ │improprii depanarii, deşeuri de │ │ │
│ │fire şi capete de fire) cardate sau │ │ │
│ │pieptănate │ │ │
│ │ │ │ │
│ 5004 la │Fire de mătase şi fire din deşeuri │Fabricare din*7): │ │
│ ex 5006 │de mătase │- mătase cruda sau deşeuri de mătase, │ │
│ │ │cardata sau pieptanata sau altfel │ │
│ │ │prelucrata pentru filare, │ │
│ │ │- alte fibre naturale necardate, │ │
│ │ │nepieptănate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filare, │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale pentru fabricarea hârtiei │ │
│ │ │ │ │
│ 5007 │Ţesături din mătase sau din │ │ │
│ │deşeuri de mătase: │ │ │
│ │- care conţin fire de cauciuc │Fabricare din fire simple*7) │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fire de nuca de cocos, │ │
│ │ │- fibre naturale, │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptănate sau │ │
│ │ │altfel prelucrate pentru filare, │ │
│ │ │- materiale chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- hârtie │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimarea este însoţită de cel puţin │ │
│ │ │doua operaţii de pregătire sau de │ │
│ │ │finisare (cum ar fi: spălare, albire, │ │
│ │ │mercerizare, termofixare, scamosare, │ │
│ │ │calandrare, contracţie, finisare │ │
│ │ │permanenta, decatare, impregnare, │ │
│ │ │remaiere şi curăţare de noduri), cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea ţesăturilor │ │
│ │ │neimprimate folosite să nu depăşească │ │
│ │ │47,5 % din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex Capitolul │Lâna, par fin sau grosier de │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 51 │animale; fire şi ţesături din par de │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │cal, cu excepţia: │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ 5106 la 5110 │Fire de lâna, din par fin sau │Fabricare din*7): │ │
│ │grosier de animale sau din par de │- mătase cruda sau deşeuri de mătase, │ │
│ │cal │cardata sau pieptanata sau altfel │ │
│ │ │prelucrata pentru filare, │ │
│ │ │- alte fibre naturale necardate, │ │
│ │ │nepieptănate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filare, │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale pentru fabricarea hârtiei │ │
│ │ │ │ │
│ 5111 la 5113 │Ţesături din lâna, din par fin sau │ │ │
│ │grosier de animale sau din par de │ │ │
│ │cal: │ │ │
│ │- care conţin fire de cauciuc │Fabricare din fire simple*7) │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fire de nuca de cocos, │ │
│ │ │- fibre naturale, │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptănate sau │ │
│ │ │altfel prelucrate pentru filare │ │
│ │ │- materiale chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- hârtie │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimarea este însoţită de cel puţin │ │
│ │ │doua operaţii de pregătire sau de │ │
│ │ │finisare (cum ar fi: spălare, albire, │ │
│ │ │mercerizare, termofixare, scamosare, │ │
│ │ │calandrare, contracţie, finisare │ │
│ │ │permanenta, decatare, impregnare, │ │
│ │ │remaiere şi curăţare de noduri), cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea ţesăturilor │ │
│ │ │neimprimate folosite să nu depăşească │ │
│ │ │47,5 % din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Bumbac, cu excepţia: │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 52 │ │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ 5204 la 5207 │Fire de bumbac │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- mătase cruda sau deşeuri de mătase, │ │
│ │ │cardata sau pieptanata sau altfel │ │
│ │ │prelucrata pentru filare, │ │
│ │ │- fibre naturale necardate, nepieptănate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru filare, │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale pentru fabricarea hârtiei │ │
│ │ │ │ │
│ 5208 la 5212 │Ţesături din bumbac: │ │ │
│ │- care conţin fire de cauciuc │Fabricare din fire simple*7) │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fire de nucă de cocos, │ │
│ │ │- fibre naturale, │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptănate sau │ │
│ │ │altfel prelucrate pentru filare, │ │
│ │ │- materiale chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- hârtie │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimarea este însoţită de cel puţin │ │
│ │ │doua operaţii de pregătire sau de │ │
│ │ │finisare (cum ar fi: spălare, albire, │ │
│ │ │mercerizare, termofixare, scamosare, │ │
│ │ │calandrare, contracţie, finisare │ │
│ │ │permanenta, decatare, impregnare, │ │
│ │ │remaiere şi curăţare de noduri), cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea ţesăturilor │ │
│ │ │neimprimate folosite să nu depăşească │ │
│ │ │47,5% din preţul de uzină al produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex Capitolul │Alte fibre textile vegetale; fire de │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 53 │hârtie şi ţesături din fire de hârtie,│poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │cu excepţia: │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ 5306 la 5308 │Fire din alte fibre textile vegetale; │Fabricare din*7): │ │
│ │fire de hârtie │- mătase crudă sau deşeuri de mătase, │ │
│ │ │cardata sau pieptanata sau altfel │ │
│ │ │prelucrată pentru filare, │ │
│ │ │- fibre naturale necardate, nepieptănate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru filare, │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale pentru fabricarea hârtiei │ │
│ │ │ │ │
│ 5309 la 5311 │Ţesături din alte fibre vegetale; │ │ │
│ │ţesături din fire de hârtie: │ │ │
│ │- care conţin fire de cauciuc │Fabricare din fire simple*7) │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fire de nucă de cocos, │ │
│ │ │- fire de iută, │ │
│ │ │- fibre naturale, │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue, necardate, nepieptănate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru filare, │ │
│ │ │- materiale chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- hârtie │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimarea este însoţită de cel puţin │ │
│ │ │doua operaţiuni de pregătire sau de │ │
│ │ │finisare (cum ar fi: spălare, albire, │ │
│ │ │mercerizare, termofixare, scamosare, │ │
│ │ │calandrare, contracţie, finisare │ │
│ │ │permanenta, remaiere, decatare, │ │
│ │ │impregnare şi curăţare de noduri), cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea ţesăturilor │ │
│ │ │neimpregnate folosite să nu depăşească │ │
│ │ │47,5% din preţul de uzină al produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 5401 la 5406 │Fire, monofilamente şi fire din │Fabricare din*7): │ │
│ │filamente sintetice sau artificiale │- mătase crudă sau deşeuri de mătase, │ │
│ │ │cardata sau pieptanata sau altfel │ │
│ │ │prelucrata pentru filare, │ │
│ │ │- fibre naturale necardate, nepieptănate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru filare, │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale pentru fabricarea hârtiei │ │
│ │ │ │ │
│ 5407 şi 5408 │Ţesături din fire din filamente │ │ │
│ │sintetice sau artificiale: │ │ │
│ │- care conţin fire din cauciuc │Fabricare din fire simple*7) │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fire de nuca de cocos, │ │
│ │ │- fibre naturale, │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptănate sau │ │
│ │ │altfel prelucrate pentru filare, │ │
│ │ │- materiale chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- hârtie │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimarea este însoţită de cel puţin │ │
│ │ │doua operaţii de pregătire sau de │ │
│ │ │finisare (cum ar fi: spălare, albire, │ │
│ │ │mercerizare, termofixare, scamosare, │ │
│ │ │calandrare, contracţie, finisare │ │
│ │ │permanenta, decatare, impregnare, │ │
│ │ │remaiere şi curăţare de noduri), cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea ţesăturilor │ │
│ │ │neimprimate folosite să nu depăşească │ │
│ │ │47,5 % din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 5501 la 5507 │Fibre sintetice sau artificiale │Fabricare din substanţe chimice sau din │ │
│ │discontinue │paste textile │ │
│ │ │ │ │
│ 5508 la 5511 │Fire de cusut din fibre sintetice │Fabricare din*7): │ │
│ │sau artificiale discontinue │- mătase crudă sau deşeuri de mătase, │ │
│ │ │cardată sau pieptanată sau altfel │ │
│ │ │prelucrată pentru filare, │ │
│ │ │- fibre naturale necardate, nepieptănate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru filare, │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │ materiale pentru fabricarea hârtiei │ │
│ │ │ │ │
│ 5512 la 5516 │Ţesături din fibre sintetice sau │ │ │
│ │artificiale discontinue: │ │ │
│ │- care conţin fire de cauciuc │Fabricare din fire simple*7) │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fire de cocos, │ │
│ │ │- fibre naturale, │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptănate sau │ │
│ │ │altfel prelucrate pentru filare, │ │
│ │ │- materiale chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- hârtie │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimarea este însoţită de cel puţin │ │
│ │ │doua operaţii de pregătire sau de │ │
│ │ │finisare (cum ar fi: spălare, albire, │ │
│ │ │mercerizare, termofixare, scamosare, │ │
│ │ │calandrare, contracţie, finisare │ │
│ │ │permanenta, decatare, impregnare, │ │
│ │ │remaiere şi curăţare de noduri), cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea ţesăturilor │ │
│ │ │neimprimate folosite să nu depăşească │ │
│ │ │47,5% din preţul de uzină al produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Vata, fetru şi articole neţesute; │Fabricare din*7): │ │
│Capitolul 56 │fire speciale; sfori, corzi şi │- fire de nuca de cocos, │ │
│ │frânghii; articole similare, cu │- fibre naturale, │ │
│ │excepţia: │- substanţe chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale pentru fabricarea hârtiei │ │
│ │ │ │ │
│ 5602 │Pâslă impregnată, acoperită, │ │ │
│ │învelită sau stratificată, sau nu: │ │ │
│ │- Pâslă ţesută cu ace │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fibre naturale │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile │ │
│ │ │Totuşi: │ │
│ │ │- firele din filamente de polipropilenă │ │
│ │ │de la poziţia 5402 │ │
│ │ │- fibrele de polipropilenă de la poziţiile │ │
│ │ │5503 sau 5506 sau │ │
│ │ │- cablurile de filamente de polipropilenă │ │
│ │ │de la poziţia 5501, │ │
│ │ │al căror titru pentru fiecare fibra sau │ │
│ │ │filament constitutiv este, în toate │ │
│ │ │cazurile, de mai puţin de 9 decitex, pot │ │
│ │ │fi utilizate cu condiţia ca valoarea lor │ │
│ │ │să nu depăşească 40% din preţul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fibre naturale; │ │
│ │ │- fibre artificiale discontinue obţinute │ │
│ │ │din caseina │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile │ │
│ │ │ │ │
│ 5604 │Fire şi corzi din cauciuc, acoperite │ │ │
│ │cu textile; fire textile, benzi şi │ │ │
│ │articole similare de la poziţia │ │ │
│ │5404 sau 5405, impregnate, │ │ │
│ │acoperite sau invelite cu cauciuc │ │ │
│ │sau material plastic: │ │ │
│ │- fire şi corzi din cauciuc, │Fabricare din fire sau corzi de cauciuc, │ │
│ │acoperite cu textile │neacoperite cu textile │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fibre naturale necardate, nepieptănate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru filatura │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale folosite pentru fabricarea │ │
│ │ │hârtiei │ │
│ │ │ │ │
│ 5605 │Fire de ţesut metalice şi fire │Fabricare din*7): │ │
│ │metalizate, benzi sau articole │- fibre naturale: │ │
│ │similare de la poziţia 5404 sau │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │5405, combinate cu metal sub │discontinue necardate, nepieptănate sau │ │
│ │forma de fire, de benzi sau │altfel prelucrate pentru filatura │ │
│ │pulbere sau acoperite cu metal │- substanţe chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale folosite pentru fabricarea │ │
│ │ │hârtiei │ │
│ │ │ │ │
│ 5606 │Fire cu izolaţie, benzi şi articole │Fabricare din*7): │ │
│ │similare de la poziţia 5404 sau │- fibre naturale: │ │
│ │5405 izolate, (altele decât cele de │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │la poziţia 5605 şi altele decât │discontinue necardate, sau nepieptănate │ │
│ │firele de par de cal izolate); fire de│sau altfel prelucrate pentru filatura │ │
│ │janilie, fire aşa-zise "cu bucleuri" │- substanţe chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale folosite pentru fabricarea │ │
│ │ │hârtiei │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Capitolul 57 │Covoare şi alte acoperitoare de │ │ │
│ │podea din materiale textile: │ │ │
│ │- din pasla tesuta la război │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fibre naturale, sau │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile │ │
│ │ │Totuşi: │ │
│ │ │- firele de filamente de polipropilenă de │ │
│ │ │la poziţia 5402 │ │
│ │ │- fibrele discontinue de polipropilenă │ │
│ │ │de la poziţiile 5503 sau 5506, sau │ │
│ │ │- cablurile din filamente de │ │
│ │ │polipropilenă de la poziţia 5501, │ │
│ │ │al căror titru pentru fiecare fibra sau │ │
│ │ │filament constitutiv este, în toate │ │
│ │ │cazurile, mai mic de 9 decitex, pot fi │ │
│ │ │utilizate cu condiţia ca valoarea totală │ │
│ │ │lor să nu depăşească 40 % din preţul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ │ │Ţesătura de iuta poate fi folosită drept │ │
│ │ │captuseala │ │
│ │ │ │ │
│ │- din alte pâsle │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fibre naturale necardate, nepieptănate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru filatura, sau │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile │ │
│ │- din alte materiale textile │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fire de nuca de cocos sau de iuta │ │
│ │ │- fire de filamente sintetice sau │ │
│ │ │artificiale │ │
│ │ │- fibre naturale sau │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue, necardate, ori nepieptănate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru filatura │ │
│ │ │Ţesătură de iuta poate fi folosită drept │ │
│ │ │captuşeală. │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex. Capitolul │Ţesături speciale; ţesături buclate; │ │ │
│ 58 │dantele; tapiserie, pasmanterie, │ │ │
│ │broderii; cu excepţia: │ │ │
│ │- Care conţin fire de cauciuc │Fabricare din fire simple*7) │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fibre naturale │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptănate sau │ │
│ │ │altfel prelucrate pentru filatura, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimare însoţită de cel puţin doua │ │
│ │ │operaţiuni de preparare sau finisare │ │
│ │ │(cum ar fi spălare, albire, mercerizare, │ │
│ │ │termofixare scamosare, calandrare, │ │
│ │ │operaţiune de contracţie, finisare │ │
│ │ │permanenta, decatare, impregnare, │ │
│ │ │remaiere, curăţare de noduri) cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea ţesăturilor │ │
│ │ │neimprimate folosite să nu depăşească │ │
│ │ │47,5% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 5805 │Tapiserii ţesute de mână de tipul │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │goblen, flanders, aubusson, │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │beauvais şi similare şi tapiserii cu │încadrează produsul │ │
│ │acul (de exemplu cu punct │ │ │
│ │mărunt, în cruciulite) │ │ │
│ │confecţionate sau nu │ │ │
│ │ │ │ │
│ 5810 │Broderii în bucăţi, în benzi sau cu │Fabricare: │ │
│ │motive decorative │- din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │ │produsul şi │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească │ │
│ │ │50 % din preţul de uzină al produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 5901 │Ţesături acoperite cu clei sau cu │Fabricare din fire │ │
│ │substanţe amilacee de tipul celor │ │ │
│ │folosite pentru legătorie, │ │ │
│ │cartonaje, materiale de izolare sau │ │ │
│ │pentru alte utilizări similare; │ │ │
│ │pânze de copiat sau transparente │ │ │
│ │pentru desen; panza pentru │ │ │
│ │pictura; vatir şi ţesături similare, │ │ │
│ │pentru confecţionarea palariilor. │ │ │
│ │ │ │ │
│ 5902 │Ţesătura cord pentru anvelope din │ │ │
│ │fire de mare rezistenta din nailon │ │ │
│ │sau din alte poliamide, poliesteri │ │ │
│ │sau din vascoza: │ │ │
│ │- conţinând 90 % sau mai │Fabricare din fire │ │
│ │puţin din greutate materiale textile │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare din substanţe chimice sau │ │
│ │ │paste textile │ │
│ │ │ │ │
│ 5903 │Ţesături impregnate, acoperite, │Fabricare din fire │ │
│ │invelite sau îmbrăcate cu material │sau │ │
│ │plastic, altele decât cele de la │Imprimare însoţită de cel puţin doua │ │
│ │poziţia 5902 │operaţiuni de preparare sau finisare │ │
│ │ │(cum ar fi spălare, albire, mercerizare, │ │
│ │ │termofixare, scamosare, calandrare, │ │
│ │ │operaţiune de contracţie, finisare │ │
│ │ │permanenta, decatare, impregnare, │ │
│ │ │remaiere, curăţare de noduri) cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea ţesăturilor │ │
│ │ │neimprimate folosite să nu depăşească │ │
│ │ │47,5% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 5904 │Linoleum, decupat sau nedecupat; │Fabricare din fire*7) │ │
│ │acoperitoare de podea constând │ │ │
│ │dintr-un strat aplicat pe un suport │ │ │
│ │textil, decupate sau nedecupate │ │ │
│ │ │ │ │
│ 5905 │Tapete din materiale textile: │ │ │
│ │- impregnate, acoperite sau │Fabricare din fire │ │
│ │invelite cu cauciuc, material │ │ │
│ │plastic sau alte materiale │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fire de nuca de cocos │ │
│ │ │- fibre naturale │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptănate sau │ │
│ │ │altfel prelucrate pentru filatura, sau │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimare însoţită de cel puţin doua │ │
│ │ │operaţiuni de preparare sau finisare │ │
│ │ │(cum ar fi spălare, albire, mercerizare, │ │
│ │ │termofixare scamosare, calandrare, │ │
│ │ │operaţiune de contracţie, finisare │ │
│ │ │permanenta, decatare, impregnare, │ │
│ │ │remaiere, curăţare de noduri) cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea ţesăturilor │ │
│ │ │neimprimate folosite să nu depăşească │ │
│ │ │47,5% din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 5906 │Ţesături cauciucate, altele decât │ │ │
│ │cele de la poziţia 5902: │ │ │
│ │- Tricotate sau croşetate │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fibre naturale │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │necardate, nepieptănate sau │ │
│ │ │altfel prelucrate pentru filatura │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile │ │
│ │ │ │ │
│ │- Alte ţesături obţinute din fire de │Fabricare din substanţe chimice │ │
│ │filamente sintetice conţinând mai │ │ │
│ │mult de 90% din greutate │ │ │
│ │materiale textile │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare din fire │ │
│ │ │ │ │
│ 5907 │Alte ţesături textile impregnate, │Fabricare din fire │ │
│ │învelite sau acoperite; pânze │sau │ │
│ │pictate pentru decoruri de teatru, │Imprimare însoţită de cel puţin doua │ │
│ │decoruri de atelier sau pentru │operaţiuni de preparare sau finisare │ │
│ │utilizări analoge │(cum ar fi spălare, albire, mercerizare, │ │
│ │ │termofixare scamosare, calandrare, │ │
│ │ │operaţiune de contracţie, finisare │ │
│ │ │permanenta, decatare, impregnare, │ │
│ │ │remaiere, curăţare de noduri) cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea ţesăturilor │ │
│ │ │neimprimate folosite să nu depăşească │ │
│ │ │47,5% din preţul de uzină al produsului. │ │
│ │ │ │ │
│ 5908 │Fitile textile, ţesute, împletite sau │ │ │
│ │tricotate, pentru lămpi, lămpi de │ │ │
│ │gătit, brichete, lumânări şi │ │ │
│ │similare; manşoane pentru lămpi │ │ │
│ │incandescente şi ţesături circulare │ │ │
│ │tricotate pentru confecţionarea │ │ │
│ │acestora, impregnate sau nu: │ │ │
│ │- Manşoane pentru lămpi │Fabricare din stofe circulare tricotate │ │
│ │incandescente, impregnate │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│5909 la 5911 │Articole textile pentru uz │ │ │
│ │industrial: │ │ │
│ │- Discuri sau inele de polizat, │Fabricare din fire sau deşeuri de │ │
│ │altele decât cele din pasla de │ţesături sau carpe de la poziţia 6310 │ │
│ │la poziţia 5911 │ │ │
│ │- Ţesături din genul celor │Fabricare din*7): │ │
│ │folosite în mod frecvent la │-fire de nuca de cocos │ │
│ │fabricarea hârtiei sau la alte │-următoarele materiale: │ │
│ │utilizări tehnice, acoperite sau │ --fire din politetrafluoretilen*8) │ │
│ │nu cu pasla, impregnate sau │ --fir multiplu de poliamida, │ │
│ │nu, acoperite sau nu, tubulare │îmbrăcat, impregnat sau acoperit cu │ │
│ │sau fără sfârşit, cu o singura │rasina fenolica │ │
│ │sau cu multiple urzeli şi/sau │ --fir din fibra textilă sintetică din │ │
│ │bataturi, sau ţesături plate cu │poliamida aromatica, obţinută prin │ │
│ │multiple urzeli şi/sau bataturi │policondensarea m-fenillendiaminei şi │ │
│ │de la poziţia 5911 │acidului izoftalic │ │
│ │ │ --monofir de politetrafluoretilena*8) │ │
│ │ │ -fir din fibra textilă sintetică de │ │
│ │ │poli-(p-fenilen tereftalamid) │ │
│ │ │ --fir din fibra de sticla, acoperit cu │ │
│ │ │rasina fenolica şi întărit cu fir acrilic*8)│ │
│ │ │ --monofilamente de copoliester a │ │
│ │ │poliesterului şi a rasinii acidului │ │
│ │ │tereftalic şi 1,4 ciclohexandictanol şi │ │
│ │ │acid izoftalic │ │
│ │ │- fibre naturale │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, │ │
│ │ │nepieptănate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filatura, sau │ │
│ │ │- Substanţe chimice sau paste textile │ │
│ │- Altele │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fire de nuca de cocos │ │
│ │ │- fibre naturale │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, │ │
│ │ │nepieptănate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filatura, sau │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Capitolul 60 │Ţesături tricotate sau croşetate │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fibre naturale │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptănate sau │ │
│ │ │altfel prelucrate pentru filatura, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile │ │
│Capitolul 61 │Articole şi accesorii de │ │ │
│ │îmbrăcăminte, tricotate sau │ │ │
│ │croşetate: │ │ │
│ │- obţinute prin asamblarea prin │Fabricare din fire*7),*9) │ │
│ │coasere sau în alt mod, a doua sau │ │ │
│ │mai multe piese tricotate sau │ │ │
│ │croşetate, care au fost croite sau │ │ │
│ │obţinute direct în anumite forme │ │ │
│ │- altele │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fibre naturale │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate sau nepieptănate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru filatura, sau │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Articole şi accesorii de │Fabricare din fire*7),*9) │ │
│Capitolul │îmbrăcăminte, altele decât cele │ │ │
│ 62 │tricotate sau croşetate; cu │ │ │
│ │excepţia: │ │ │
│ex 6202, │Articole şi accesorii de │Fabricare din fire*9) │ │
│ee 6204, │îmbrăcăminte pentru femei, fete şi │sau │ │
│ex 6206, │copii şi accesorii pentru copii, │Fabricare din ţesături nebrodate cu │ │
│ex 6209 │brodate │condiţia ca valoarea ţesăturilor │ │
│ şi │ │nebrodate să nu depăşească 40% din │ │
│ex 6211 │ │preţul de uzină al produsului*9) │ │
│ex 6210 │Echipamente ignifuge din ţesături │Fabricare din fire*9) │ │
│ şi │acoperite cu un strat de poliester │sau │ │
│ex 6216 │aluminizat │Fabricare din ţesături neacoperite cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea ţesăturilor │ │
│ │ │neacoperite folosite să nu depăşească │ │
│ │ │40% din preţul de uzină al produsului*9) │ │
│ │ │ │ │
│ 6213 │Batiste, eşarfe, saluri, fulare, │ │ │
│ şi │fular-sal, mantile, voaluri şi │ │ │
│ 6214 │voalete şi articole similare │ │ │
│ │- brodate │Fabricare din fire simple neprelucrate*7,)*9│ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Fabricare din ţesături nebrodate cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea ţesăturilor │ │
│ │ │nebrodate folosite să nu depăşească │ │
│ │ │40% din preţul de uzină al produsului*9) │ │
│ │- altele │Fabricare din fire simple neprelucrate*7),*9│ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Prelucrare urmată de imprimare │ │
│ │ │însoţită de cel puţin doua operaţiuni de │ │
│ │ │preparare sau finisare (cum ar fi │ │
│ │ │spălare, albire, mercerizare, │ │
│ │ │termofixare scamosare, calandrare, │ │
│ │ │operaţiune de contracţie, finisare │ │
│ │ │permanenta, decatare, impregnare, │ │
│ │ │remaiere, curăţare de noduri) cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea tuturor bunurilor │ │
│ │ │neprintate de la poziţiile 6213 şi 6214 │ │
│ │ │folosite să nu depăşească 47,5 % din │ │
│ │ │preţul de uzină al produsului │ │
│ 6217 │Alte accesorii confecţionate │ │ │
│ │pentru îmbrăcăminte; părţi ale │ │ │
│ │articolelor sau ale accesoriilor de │ │ │
│ │îmbrăcăminte, altele decât cele de │ │ │
│ │la poziţia 6212 │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Brodate │Fabricare din fire simple*9) │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Fabricare din ţesături nebrodate cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea ţesăturii nebrodate │ │
│ │ │folosite să nu depăşească 40 % din │ │
│ │ │preţul de uzină al produsului*9) │ │
│ │ │ │ │
│ │- Echipament ignifug de ţesătură │Fabricare din fire simple*9) │ │
│ │acoperită cu folie de poliester │sau │ │
│ │aluminizat │Fabricare din ţesătură neacoperita cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea totală a ţesăturilor │ │
│ │ │neimbracate folosite să nu depăşească │ │
│ │ │40 % din preţul de uzină al produsului*9) │ │
│ │ │ │ │
│ │- Inserţii pentru gulere şi manşete, │Fabricare: │ │
│ │croite │- din materiale de la orice poziţie, cu │ │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │ │produsul şi │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 40% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare din fire*9) │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Alte articole textile confecţionate; │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 63 │seturi; îmbrăcăminte şi articole │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │textile purtate; carpe; cu exceplia: │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ 6301 │Cuverturi, lenjerie de pat etc.; │ │ │
│ la │transperante etc.; alte articole de │ │ │
│ 6304 │mobilare: │ │ │
│ │- din pasla şi neţesute │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fibre naturale, sau │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile │ │
│ │- altele: │ │ │
│ │ -- brodate │Fabricare din fire simple │ │
│ │ │neprelucrate*9),*10) │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Fabricare din ţesături (altele decât │ │
│ │ │tricotate sau cro,setate) nebrodate cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea ţesăturii nebrodate │ │
│ │ │folosite să nu depăşească 40 % din │ │
│ │ │preţul de uzină al produsului │ │
│ │ -- altele │Fabricare din fire simple │ │
│ │ │neprelucrate*9)*10) │ │
│ 6305 │Saci şi sacose pentru ambalaj │Fabricare din*7): │ │
│ │ │- fibre naturale │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale discontinu│ │
│ │ │cardate sau nepieptănate sau altfel │ │
│ │ │elucrate pentru filatura, sau │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste textile │ │
│ │ │ │ │
│ 6306 │Prelate, storuri pentru exterior; │ │ │
│ │corturi; vele pentru ambarcaţiuni; │ │ │
│ │planşe cu vela sau vehicule cu │ │ │
│ │vela (landcraft), şi articole de │ │ │
│ │camping: │ │ │
│ │- neţesute │Fabricare din*7)*9) │ │
│ │ │- fibre naturale, sau │ │
│ │ │- substanţe chimice sau paste │ │
│ │ │textile │ │
│ │- altele │Fabricare din fire simple neprelucrate*7),*9│ │
│ 6307 │Alte articole confecţionate, │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │inclusiv tipare de îmbrăcăminte │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 40 % din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 6308 │Seturi compuse din bucăţi de │Fiecare articol care compune setul │ │
│ │ţesături şi fire, cu sau fără │trebuie să respecte regula care i se va │ │
│ │accesorii, pentru confecţionarea │aplica în cazul în care acest articol nu │ │
│ │carpetelor, tapiseriilor, │va fi prezentat ca atare în set. Totuşi, │ │
│ │fetelor de masa, serveţelelor │articolele neoriginare pot fi îcorporate │ │
│ │brodate sau din articole textile │cu condiţia ca valoarea lor totală să nu │ │
│ │similare, prezentate în ambalaje │depăşească 15% din preţul de uzină al │ │
│ │pentru vânzare cu amănuntul setului │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Încălţăminte, ghetre şi articole │Fabricare din materiale de la │ │
│ 64 │similare; părţi ale acestor articole; │orice poziţie, exclusiv din asamblările │ │
│ │cu excepţia: │formate din fete de încălţăminte │ │
│ │ │fixate pe branturi sau pe alte │ │
│ │ │părţi inferioare de la poziţia │ │
│ │ │6406. │ │
│ 6406 │Părţi de încălţăminte (inclusiv │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │captuseli chiar fixate pe talpi, │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │altele decât cele exterioare);talpi │încadrează produsul │ │
│ │interioare detaşabile, talonete şi │ │ │
│ │articole similare; ghetre, jambiere │ │ │
│ │şi articole similare şi părţi ale │ │ │
│ │acestora │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Obiecte de acoperit capul şi părţi │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 65 │ale acestora, cu excepţia: │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ 6503 │Pălării ai alte articole similare din │Fabricare din fire sau fibre textile*9) │ │
│ │fetru, fabricate cu ajutorul │ │ │
│ │closurilor sau platourilor │ │ │
│ │prevăzute la poz. 6501, │ │ │
│ │impodobite sau neimpodobite │ │ │
│ 6505 │Pălării şi alte articole similare │Fabricare din fire sau fibre textile*9) │ │
│ │tricotate sau croşetate, sau │ │ │
│ │confecţionate din dantela, din │ │ │
│ │fetru sau din alte produse textile, │ │ │
│ │din bucăţi (dar nu din benzi), │ │ │
│ │chiar impodobite; plase şi fileuri │ │ │
│ │pentru par din orice material, │ │ │
│ │impodobite sau neimpodobite │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Umbrele, umbrele de soare, │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 66 │bastoane de umblat, umbreluţe, │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │biciuri, cravaşe de calărie şi părţi │încadrează produsul │ │
│ │ale acestora; cu excepţia: │ │ │
│ 6601 │Umbrele, umbrele de soare │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │(inclusiv umbrele baston, umbrele │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │de grădina şi articole similare) │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Capitolul 67 │Pene şi puf preparate şi articole │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │confecţionate din pene sau din │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │puf, flori artificiale, articole din │încadrează produsul │ │
│ │par uman │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Articole din piatra, ipsos, ciment, │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 68 │azbest, mica sau materiale │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │similare, cu excepţia: │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ex 6803 │Articole din ardezie naturala sau │Fabricare din ardezie prelucrata │ │
│ │aglomerata (ardezina) │ │ │
│ │ │ │ │
│ex 6812 │Articole din azbest; articole din │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │amestecuri cu o baza de azbest │poziţie │ │
│ │sau din amestecuri cu o baza de │ │ │
│ │azbest şi carbonat de magneziu │ │ │
│ex 6814 │Articole din mica; inclusiv mica │Fabricare din mica prelucrata (inclusiv │ │
│ │aglomerata sau reconstituita pe un │mica aglomerata sau reconstituita) │ │
│ │suport de hârtie, de carton sau pe │ │ │
│ │suporţi din alte materiale │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Capitolul 69 │Produse ceramice │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Sticla şi obiecte din sticla; cu │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 70 │excepţia │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ex 7003, │Sticla cu un strat nereflectorizant │Fabricare din materialele de la poziţia │ │
│ex 7004 şi │ │7001 │ │
│ex 7005 │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ 7006 │Sticla de la poziţia 7003, │ │ │
│ │7004 sau 7005, curbata, bizotata, │ │ │
│ │gravata, perforata, emailata sau │ │ │
│ │altfel prelucrata, dar neinramata şi │ │ │
│ │necombinata cu alte materiale: │ │ │
│ │- geam plan acoperit cu un film │Fabricare din materiale (substrat de │ │
│ │subţire dielectric şi metalic, în │geam plan neacoperit) de la poziţia │ │
│ │conformitate cu standardele │7006 │ │
│ │SEMII*11) │ │ │
│ │- altele │Fabricare din materiale de la poziţia │ │
│ │ │7001 │ │
│ │ │ │ │
│ 7007 │Geam securit, constând din sticla │Fabricare din materiale de la poziţia │ │
│ │călita sau stratificata │7001 │ │
│ 7008 │Geamuri izolante cu straturi │Fabricare din materiale de la poziţia │ │
│ │multiple │7001 │ │
│ │ │ │ │
│ 7009 │Oglinzi din sticla, inramate sau │Fabricare din materiale de la poziţia │ │
│ │neinramate, inclusiv oglinzi │7001 │ │
│ │retrovizoare │ │ │
│ 7010 │Damigene, sticle, flacoane, │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │borcane, cani, ambalaje tubulare, │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │fiole şi alte recipiente din sticla │încadrează produsul │ │
│ │folosite pentru transport sau │sau │ │
│ │pentru ambalare; borcane din │Tăierea obiectelor de sticla cu condiţia │ │
│ │sticla pentru conserve, dopuri, │ca valoarea totală a sticlei netaiata │ │
│ │capace şi alte dispozitive de │folosită să nu depăşească 50 % din │ │
│ │închidere, din sticla │preţul de uzină al produsului │ │
│ 7013 │Obiecte din sticla pentru serviciu │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │de masa, pentru bucătărie, baie, │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │birou, pentru decorarea │încadrează produsul │ │
│ │apartamentelor sau pentru scopuri │sau │ │
│ │similare, (altele decât cele de la │Tăierea obiectelor din sticla cu condiţia │ │
│ │poziţia 7010 sau 7018) │ca valoarea totală a obiectelor de sticla │ │
│ │ │netaiata să nu depasoeasca 50 % din │ │
│ │ │preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Decorarea manuală (cu excepţia │ │
│ │ │imprimarii serigrafice) a obiectelor de │ │
│ │ │sticla suflate cu condiţia ca valoarea │ │
│ │ │totală obiectului de sticla suflat să nu │ │
│ │ │depăşească 50 % din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ex 7019 │Articole (altele decât firele) din │Fabricare din: │ │
│ │fibre de sticla │- fitile, semitort sau fire, necolorate, │ │
│ │ │tăiate sau netăiate, sau │ │
│ │ │-lâna de sticla │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Perle naturale sau de cultura, │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 71 │pietre preţioase sau nepretioase, │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │metale preţioase, metale placate │încadrează produsul │ │
│ │cu metale preţioase şi articole ale │ │ │
│ │acestora; imitaţii de bijuterii; │ │ │
│ │monede; cu excepţia: │ │ │
│ex 7101 │Perle naturale sau de cultura, │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │sortate ai insirate temporar pentru │materialelor folosite nu depăşeşte 50% │ │
│ │facilitarea transportului │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ex 7102, │Pietre preţioase sau semipreţioase │Fabricare din pietre preţioase sau │ │
│ex 7103 şi │prelucrate (naturale, sintetice sau │nepretioase neprelucrate │ │
│ex 7104 │reconstituite) │ │ │
│ │ │ │ │
│ 7106, │Metale preţioase: │ │ │
│ 7108 şi │- sub forma bruta │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 7110 │ │poziţie cu excepţia celor care sunt │ │
│ │ │încadrate la poziţiile 7106, 7108 sau │ │
│ │ │7110 │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Separare electrolitica, termica sau │ │
│ │ │chimic: a metalelor preţioase de la │ │
│ │ │poziţiile 7106, 7108 sau │ │
│ │ │7110 │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Alierea metalelor preţioase de │ │
│ │ │la poziţiile 7106,7108 sau 7110 │ │
│ │ │între ele sau cu metale comune │ │
│ │- sub formă semiprelucrată │Fabricare din metale preţioase sub │ │
│ │sau pulbere │forma bruta │ │
│ │ │ │ │
│ex 7107, │Metale placate sau suflate cu │Fabricare din metale placate sau │ │
│ex 7109 │metale preţioase, sub forma │suflate cu metale preţioase sub forma │ │
│ şi │semiprelucrata │bruta │ │
│ex 7111 │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ 7116 │Obiecte din perle naturale sau de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │cultura, pietre preţioase sau │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │semipreţioase (naturale, sintetice │depăşească 50 % din prelul de uzină al │ │
│ │sau reconstituite) │produsului │ │
│ 7117 │Bijuterii de fantezie │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Fabricare din părţi de metale comune, │ │
│ │ │neaurite, neargintate, neplatinate, cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite să nu depăşească │ │
│ │ │50% din preţul de uzină al produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Fonta, fier şi oţel; cu excepţia: │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 72 │ │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ 7207 │Semifabricate din fier sau din │Fabricare din materialele de la poziţiile │ │
│ │oţeluri nealiate │7201, 7202, 7203, 7204 sau 7205 │ │
│ 7208 la │Produse laminate plate, tije, bare, │Fabricare din fier şi oţel nealiate, în │ │
│ 7216 │profile din fier sau din oţeluri │lingouri sau alte forme primare de la │ │
│ │nealiate │poziţia 7206 │ │
│ │ │ │ │
│ 7217 │Sârmă din fier sau din oţeluri │Fabricare din semifabricate din fier sau │ │
│ │nealiate │din oţeluri nealiate de la poziţia 7207 │ │
│ │ │ │ │
│ex 7218 │Semifabricate, produse laminate │Fabricare din oţeluri inoxidabile în │ │
│ 7219 la │plate, tije şi bare, profile din │lingouri sau alte forme primare de la │ │
│ 7222 │oţeluri inoxidabile │poziţia 7218 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ 7223 │Sârmă din oţel inoxidabil │Fabricare din semifabricate din oţeluri │ │
│ │ │inoxidabile de la poziţia 7218 │ │
│ │ │ │ │
│ex 7224 │Semifabricate, produse laminate │Fabricare din alte oţeluri aliate în │ │
│ 7225 │la plate, tije şi bare laminate │lingouri sau în alte forme primare de la │ │
│ 7228 │la cald; profile din alte oţeluri │poziţiile 7206, 7218 sau 7224 │ │
│ │aliate, tije şi bare tubulare pentru │ │ │
│ │foraj din oţeluri aliate sau nealiate │ │ │
│ 7229 │Sârmă din alte oţeluri aliate │Fabricare din semifabricate din alte │ │
│ │ │oţeluri aliate de la poziţia 7224 │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Articole din fier sau oţel; cu │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 73 │excepţia │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ex 7301 │Palplanşe │Fabricare din materiale de la poziţia │ │
│ │ │7206 │ │
│ 7302 │Elemente de cale ferată, din fonta, │Fabricare din materiale de la poziţia │ │
│ │fier sau oţel: sine, contrasine şi │7206 │ │
│ │cremalliere, ace de macaz, inimi │ │ │
│ │de macaz, macazuri şi alte │ │ │
│ │elemente de traversare sau de │ │ │
│ │schimbare de cale, traverse, │ │ │
│ │eclise, cuzineţi, pene de fixare, │ │ │
│ │pat de cale, plăci de strângere, │ │ │
│ │plăci şi bare de ecartament şi alte │ │ │
│ │piese pentru aşezarea, jonctiunea │ │ │
│ │sau fixarea şinelor │ │ │
│ │ │ │ │
│ 7304 │Ţevi, tuburi şi profile tubulare din │Fabricare din materialele de la │ │
│ 7305 │fier sau din oţel │poziţiile 7206, 7207, 7218 sau 7224 │ │
│ şi │ │ │ │
│ 7306 │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ex 7307 │Fitinguri de ţevi sau tuburi din │Strunjire, gaurire, finisare, filetare, │ │
│ │oţel inoxidabil (ISO nr. │debavurare, sablare a semifabricatului │ │
│ │X5CrNiMol712) constând din │forjat cu condiţia ca valoarea totală a │ │
│ │câteva părţi │semifabricatului forjat să nu │ │
│ │ │depăşească 35 % din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ 7308 │Structuri şi părţi de structuri (de │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │exemplu, poduri şi elemente de │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │poduri, porţi de ecluze, turnuri, │încadrează produsul. Totuşi, profilele │ │
│ │piloni, stâlpi, coloane, şarpante, │obţinute prin sudura de la poziţia 7301 │ │
│ │acoperişuri, usi, ferestre şi │nu pot fi utilizate │ │
│ │tocurile lor, pervaze şi praguri, │ │ │
│ │obloane, balustrade) din fonta, │ │ │
│ │fier sau oţel, cu excepţia │ │ │
│ │structurilor prefabricate de la │ │ │
│ │poziţia 9406, tabla, bare, profile, │ │ │
│ │ţevi şi produse similare, din fonta, │ │ │
│ │fier sau oţel, pregătite în vederea │ │ │
│ │folosirii lor în construcţii │ │ │
│ │ │ │ │
│ex 7315 │Lanţuri antiderapante │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor de la poziţia 7315 folosite │ │
│ │ │nu trebuie să depăşească │ │
│ │ │50 % din preţul de uzină al produsului │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex │Cupru şi articole din cupru; cu │Fabricare: │ │
│Capitolul 74 │excepţia: │- din materiale de la orice poziţie, cu │ │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │ │produsul şi │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 50 % │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 7401 │Mata de cupru, cupru cementat │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │(precipitat de cupru) │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ 7402 │Cupru nerafinat; anozi de cupru │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │pentru rafinare electrolitica │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ 7403 │Cupru rafinat şi aliaj de cupru sub │ │ │
│ │forma bruta: │ │ │
│ │- Cupru rafinat │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ │- Aliaje de cupru şi cupru rafinat │Fabricare din cupru rafinat, sub forma │ │
│ │conţinând alte elemente │bruta sau deşeuri şi resturi din cupru │ │
│ │ │ │ │
│ 7404 │Deseueri şi resturi din cupru │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │incadraeaza produsul │ │
│ 7405 │Aliaje de baza din cupru │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex │Nichel şi articole din nichel; cu │Fabricare │ │
│Capitolul 75 │excepţia: │- din materiale de la orice poziţie, cu │ │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │ │produsul şi │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depaşească 50 % │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│7501 la7503 │Mata de nichel, produse │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │sinterizate (sinteri) de oxizi de │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │nichel şi alte produse intermediare │încadrează produsul │ │
│ │ale metalurgiei nichelului; nichel │ │ │
│ │sub forma bruta; deşeuri şi resturi │ │ │
│ │de nichel │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex │Aluminiu şi articole din aluminiu; │Fabricare: │ │
│Capitolul 76 │cu excepţia: │- din materiale de la orice poziţie, cu │ │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │ │produsul şi │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 50 % │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ 7601 │Aluminiu sub forma bruta │Fabricare: │ │
│ │ │- din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │ │produsul şi │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 50% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului; │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Fabricare prin tratament termic sau │ │
│ │ │electrolitic din aluminiu nealiat sau din │ │
│ │ │deşeuri de aluminiu │ │
│ │ │ │ │
│ 7602 │Deşeuri şi resturi de aluminiu │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ex 7616 │Articole din aluminiu, altele │Fabricare: │ │
│ │decât sitele metalice (inclusiv site │din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │continue sau site lungi) grilaje şi │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │zabrele din sarma, tabla sau din │produsul. Totuşi, pot fi folosite site │ │
│ │banda dezdoita din aluminiu │metalice (inclusiv site continue sau site │ │
│ │ │lungi), grilaje zabrele din sarma, tabla │ │
│ │ │sau banda dezdoita din aluminiu; şi │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să, depăşească │ │
│ │ │50 % din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Capitolul 77 │Rezervat pentru o eventuala │ │ │
│ │utilizare ulterioară în S.A. │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex │Plumb şi articole din plumb; cu │Fabricare: │ │
│Capitolul 78 │excepţia: │- din materiale de la orice poziţie, cu │ │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │ │produsul; şi │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 50% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 7801 │Plumb sub forma bruta: │ │ │
│ │- Plumb rafinat │Fabricare din plumb prelucrabil │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul. Totuşi, deşeurile │ │
│ │ │şi resturile de la poziţia 7802 nu pot fi │ │
│ │ │folosite │ │
│ │ │ │ │
│ 7802 │Deşeuri şi resturi deplumb │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex │Zinc şi articole din zinc; cu │Fabricare: │ │
│Capitolul 79 │excepţia: │- din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │ │produsul şi │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 50 % │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 7901 │Zinc sub forma bruta │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul. Totuşi, deşeurile │ │
│ │ │şi resturile de la poziţia 7902 nu │ │
│ │ │pot fi folosite │ │
│ │ │ │ │
│ 7902 │Deşeuri şi resturi de zinc │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex │Cositor şi articole din cositor; cu │Fabricare: │ │
│Capitolul 80 │excepţia: │- din materiale de la orice poziţie, cu │ │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │ │produsul şi │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească │ │
│ │ │50 % din preţul de uzină al produsului │ │
│ 8001 │Cositor sub forma bruta │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul. Totuşi, deşeurile │ │
│ │ │şi resturile de la poziţia 8002 nu pot fi │ │
│ │ │folosite │ │
│ │ │ │ │
│8002 şi 8007 │Deşeuri şi resturi din cositor; alte │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │articole din cositor │poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Capitolul │Alte metale comune; cermeturi; │ │ │
│81 │articole ale acestora: │ │ │
│ │- Alte metale de baza, sub forma │Fabricare în care valoarea tuturor │ │
│ │bruta; articole ale acestora │materialelor folosite încadrate la │ │
│ │ │aceeaşi poziţie cu produsul nu trebuie │ │
│ │ │să depăşească 50 % din preţul de uzină │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Unelte şi scule, ustensile, │Fabricare din materiale de la orice │ │
│82 │cuţitărie, linguri şi furculiţe, din │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │metale comune; părţi ale acestora │încadrează produsul │ │
│ │din metale comune; cu exceplia: │ │ │
│ │ │ │ │
│ 8206 │Unelte la care cel puţin doua din │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │poziţiile 8202 la 8205, sunt │poziţie cu excepţia celor de la poziţiile │ │
│ │prezentate în seturi pentru │nr. 8202 la 82D5. Totuşi, uneltele de la │ │
│ │vânzarea cu amănuntul │poziţiile 8202 la 8205 pot fi │ │
│ │ │încorporate ln compunerea setului cu │ │
│ │ │condiţia ca valoarea lor totală să nu │ │
│ │ │depaşească 15 % din preţul de uzină al │ │
│ │ │setului │ │
│ 8207 │Unelte interschimbabile pentru │Fabricare: │ │
│ │ustensile manuale mecanice sau │- din materiale de la orice pozitis, cu │ │
│ │nu, sau pentru maşini unelte (de │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │exemplu, pentru ambutisat, │produsul şi │ │
│ │stantat, poansonat, tarodat, filetat, │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │găurit, alezat, brosat, frezat, │folosite nu trebuie să depăşească 40 % │ │
│ │strunjit, înşurubat) inclusiv filiere │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │pentru tragerea sau extrudarea │ │ │
│ │metalelor, ca şi unelte de forare │ │ │
│ │sau sondare │ │ │
│ │ │ │ │
│ 8208 │Cuţite şi lame de tăiat, pentru │Fabricare: │ │
│ │maşini sau pentru aparate │- din materiale de la orice poziţie cu │ │
│ │mecanice │excepţia celei la care se încadrează │ │
│ │ │produsul şi │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 40% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ex 8211 │Cuţite (altele decât cele de la │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │poziţia 8208) cu lama ascutita │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │zimtata sau nu │încadrează produsul. Totuşi, pot fi │ │
│ │ │folosite lamele de cuţite şi mânere din │ │
│ │ │metale comune │ │
│ │ │ │ │
│ 8214 │Alte articole de tăiat (de exemplu, │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │maşini de tuns, satâre │de poziţie, cu excepţia celei la care se │ │
│ │macelarie şi de bucătărie, cuţite │încadrează produsul. Totuşi, pot fi │ │
│ │de tocat, cuţite de tăiat hârtie); │folosite mânere din metale comune │ │
│ │instrumente şi seturi pentru │ │ │
│ │manichiura sau pedichiura │ │ │
│ │(inclusiv pile de unghii) │ │ │
│ │ │ │ │
│ 8215 │Linguri, furculiţe, polonice, │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │linguri de scos spuma, cuţite │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │speciale pentru peste sau unt, │încadrează produsul. Totuşi, pot fi │ │
│ │cleşti pentru zahăr şi articole │folosite mânere din metale comune │ │
│ │similare │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Articole diverse din metale │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 83 │comune, cu excepţia: │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ex 8302 │Alte garnituri, inchizatori şi │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │articole similare pentru clădiri şi │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │inchizatori de usi automate │încadrează produsul. Totuşi, celelalte │ │
│ │ │materiale de la poziţia 8302 pot fi │ │
│ │ │folosite cu condiţia ca valoarea lor │ │
│ │ │totală să nu depăşească 20% din preţul │ │
│ │ │de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ex 8306 │Statuete şi alte obiecte de │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ornament din metale comune │poziţie cu excepţia celei la care se │ │
│ │ │încadrează produsul. Totuşi, pot fi │ │
│ │ │folosite celelalte materiale de la │ │
│ │ │poziţia 8306 cu condiţia ca valoarea lor │ │
│ │ │totală să nu depăşească 30 % din │ │
│ │ │preţul de uzină al produsului. │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex │Reactori nucleari, cazane de aburi, │Fabricare: │Fabricare la care valoarea │
│Capitolul 84 │maşini, aparate şi dispozitive │- din materiale de la orice poziţie cu │tuturor materialelor folosite │
│ │mecanice, părţi ale acestor maşini │excepţia celei la care se încadrează │nu trebuie să depăşească 30 │
│ │sau aparate, cu excepţia: │produsul şi │% din preţul de uzină al │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 40 % │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ex 8401 │Elemente combustibile nucleare │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ │ │poziţie cu excepţia celei la care se │tuturor materialelor folosite │
│ │ │încadrează produsul*12) │nu trebuie să depăşească │
│ │ │ │30% din preţul de uzină al │
│ │ │ │produsului │
│ 8402 │Cazane de aburi sau alte │Fabricare: │Fabricare în care valoarea │
│ │generatoare de aburi (altele decât │- din materiale de la orice poziţie cu │tuturor materialelor folosite │
│ │cazanele pentru încălzire centrala │excepţia celei la care se încadrează │nu trebuie să depăşească 25 │
│ │destinate să producă apa calda şi │produsul │% din preţul de uzină al │
│ │abur de joasa presiune); cazane cu │- la care valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │apa supraîncălzită │folosite nu trebuie să depăşească 40% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ 8403 │Cazane de aburi pentru încălzire │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ şi │centrala, altele decât cele de la poz.│poziţie cu excepţia celor încadrate la │tuturor materialelor folosite │
│ex 8404 │nr. 8402 aparatele auxiliare pentru │poziţiile 8403 şi 8404 │nu trebuie să depăşească │
│ │cazane pentru încălzire centrala │ │40% din preţul de uzină al │
│ │ │ │produsului │
│ │ │ │ │
│ 8406 │Turbine cu abur şi alte turbine cu │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │vapori │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 40 % din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8407 │Motoare cu piston alternativ sau │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │rotativ, cu aprindere prin scânteie │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │(motoare cu explozie) │depăşească 40 % din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8408 │Motoare cu piston, cu aprindere │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │prin compresie (motoare diesel sau │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │semidiesel) │depăşească 40 % din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8409 │Părţi destinate exclusiv sau în │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │principal motoarelor de la poziţia │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │8407 sau 8408 │depăşească 40 % din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8411 │Turboreactoare, turbopropulsoare │Fabricare: │Fabricare la care valoarea │
│ │şi alte turbine cu gaz │- din materiale de la orice poziţie cu │tuturor materialelor folosite │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │nu trebuie să depăşească │
│ │ │produsul şi │25% din preţul de uzină al │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │produsului. │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 40 % │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8412 │Alte motoare şi maşini motrice │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 40 % din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ex 8413 │Pompe volumetrice rotative │Fabricare: │Fabricare la care valoarea │
│ │ │- din materiale de la orice poziţie cu │tuturor materialelor folosite │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │nu trebuie să depăşească │
│ │ │produsul şi │25% din preţul de uzină al │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │produsului. │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 40% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ex 8414 │Ventilatoare, exhaustoare │Fabricare: │Fabricare la care valoarea │
│ │industriale şi similare │- din materiale de la orice poziţie, cu │tuturor materialelor folosite │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │nu trebuie să depăşească │
│ │ │produsul şi │25% din preţul de uzină al │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │produsului. │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 40% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8415 │Maşini şi aparate pentru │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │condiţionarea aerului care au │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │ventilator cu motor şi dispozitive │depăşească 40 % din preţul de uzină al │ │
│ │proprii de modificare a │produsului. │ │
│ │temperaturii şi umidităţii, inclusiv │ │ │
│ │acele maşini în care umiditatea nu │ │ │
│ │poate fi reglata separat │ │ │
│ │ │ │ │
│ 8418 │Frigidere, congelatoare şi alte │Fabricare: │Fabricare la care valoarea │
│ │maşini şi aparate pentru │- din materiale de la orice poziţie, │cu tuturor materialelor folosite│
│ │producerea frigului, cu echipament │excepţia celei la care se încadrează │nu trebuie să depăşească │
│ │electric sau altfel; pompe de │produsul, │25% din preţul de uzină al │
│ │căldura, altele decât maşinile şi │- la care valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │aparatele pentru aer condiţionat de │folosite nu trebuie să depăşească 40 % │ │
│ │la poziţia nr. 8415 │din preţul de uzină al produsului şi │ │
│ │ │- la care valoarea materialelor │ │
│ │ │neoriginare nu poate depăşi valoarea │ │
│ │ │tuturor materialelor originare folosite. │ │
│ │ │ │ │
│ex 8419 │Aparate şi dispozitive pentru │Fabricare la care: │ Fabricare la care valoarea │
│ │industria lemnului, pastei de hârtie, │- valoarea tuturor materialelor folosite │ tuturor materialelor folosite │
│ │hârtiei şi cartonului │nu trebuie să depăşească 40 % din │ nu trebuie să depăşească │
│ │ │preţul de uzină al produsului şi │ 30% din preţul de uzină al │
│ │ │- în limita indicată mai sus, valoarea │ produsului │
│ │ │tuturor materialelor folosite încadrate la │ │
│ │ │aceeaşi poziţie ca şi produsul nu trebuie │ │
│ │ │să depăşească 25 % din preţul de uzină │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8420 │Calandre şi laminoare, altele decât │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │cele pentru metale sau sticla şi │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │cilindri pentru acestea │nu trebuie să depăşească 40 % din │nu trebuie să depăşească │
│ │ │preţul de uzină al produsului şi │30% din preţul de uzină al │
│ │ │- în limita indicată mai sus, valoarea │produsului │
│ │ │tuturor materialelor folosite, încadrate la │ │
│ │ │aceeaşi poziţie ca şi produsul nu trebuie │ │
│ │ │să depăşească 25 % din preţul de uzină │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8423 │Aparate şi instrumente de cântărit, │Fabricare: │Fabricare la care valoarea │
│ │inclusiv bascule şi balanţe pentru │- din materiale de la orice poziţie cu │tuturor materialelor folosite │
│ │verificat piese industriale, dar │excepţia celei la care se încadrează │nu trebuie să depăşească 25 │
│ │exclusiv balanţele sensibile la o │produsul şi │% din preţul de uzină al │
│ │greutate de 5 cg sau mai puţin; │- la care valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │greutăţi de cântărit pentru orice │folosite nu trebuie să depăşească 40 % │ │
│ │balanţe │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8425 │Maşini şi aparate de ridicat, │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ la │încărcat, descărcat sau manipulat │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ 8428 │ │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │ │de uzină al produsului şi │30% din preţul de uzină al │
│ │ │- în limita indicată mai sus, valoarea │produsului │
│ │ │tuturor materialelor folosite de la poziţia │ │
│ │ │8431 nu trebuie să depăşească 10 % din │ │
│ │ │preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8429 │Buldozere, gredere, nivelatoare, │ │ │
│ │screpere, lopeţi mecanice, │ │ │
│ │excavatoare, încărcătoare şi │ │ │
│ │încărcătoare cu palete, │ │ │
│ │compactoare şi rulouri │ │ │
│ │compresoare autopropulsate: │ │ │
│ │- rulouri compresoare │Fabricare la care valoarea - tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 40 % din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare la care: │ │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │Fabricare la care valoarea │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 40% │tuturor materialelor folosite │
│ │ │din preţul de uzină al produsului şi │nu trebuie să depăşească │
│ │ │- în limita indicată mai sus, valoarea │30% din preţul de uzină al │
│ │ │tuturor materialelor folosite de la poziţia │produsului │
│ │ │8431 nu trebuie să depăşească 10 % din │ │
│ │ │preţul de uzină al produsului. │ │
│ │ │ │ │
│ 8430 │Alte maşini şi aparate pentru │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │terasarea, nivelarea, decaparea, │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │excavarea, compactarea, extracţia │nu trebuie să depăşească 40 % din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │sau forarea pământului, │de uzină al produsului şi │30% din preţul de uzină │
│ │mineralelor sau minereurilor, │- în limita indicată mai sus valoarea │al produsului │
│ │sonete şi maşini pentru extragerea │tuturor materialelor folosite de la │ │
│ │pilonilor; pluguri de zăpada │poziţia 8431 nu trebuie să depăşească │ │
│ │ │10 % din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ex 8431 │Părţi destinate exclusiv sau în │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │principal rulourilor-compresoare │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8439 │Maşini şi aparate pentru fabricarea │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │pastei din materii fibroase │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │celulozice sau pentru fabricarea │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │sau finisarea hârtiei sau cartonului │de uzină al produsului şi │30% din preţul de uzină al │
│ │ │- în limita indicată mai sus, valoarea │produsului. │
│ │ │tuturor materialelor folosite de la aceeaşi │ │
│ │ │poziţie cu produsul nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 25% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8441 │Alte maşini şi aparate pentru │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │prelucrarea pastei de hârtie, hârtiei │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │şi cartonului inclusiv maşini de │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │tăiat de orice fel │de uzină al produsului şi │30 % din preţul de uzină al │
│ │ │- în limita indicată mai sus, valoarea │produsului │
│ │ │tuturor materialelor folosite încadrate la │ │
│ │ │aceeaşi poziţie ca şi produsul nu trebuie │ │
│ │ │ │ │
│ 8444 │Maşini de la aceste poziţii folosite │Fabricare în care valoarea tuturor │ │
│ la │în industria textilă │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ 8447 │ │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ex │Maşini şi aparate auxiliare pentru │Fabricare în care valoarea tuturor │ │
│ 8448 │utilizare cu maşinile de la poziţiile │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │8444 şi 8445 │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ 8452 │Maşini de cusut, altele decât. │ │ │
│ │maşinile de cusut cărţi de la poziţia │ │ │
│ │8440; mobila, suporturi şi │ │ │
│ │acoperitoare special destinate │ │ │
│ │pentru maşini de cusut; ace pentru │ │ │
│ │maşini de cusut: │ │ │
│ │- Maşini de cusut cu o singura │Fabricare la care: │ │
│ │impunsatura de suveica, al cărui │- valoarea tuturor materialelor folosite. │ │
│ │cap cântăreşte până la 16 kg, fără │nu trebuie să depăşească 40% din preţ │ │
│ │motor sau 17 kg cu motor │de uzină al produsului, │ │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │neoriginare folosite la asamblarea │ │
│ │ │capului (motor exclus) nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │originare folosite şi │ │
│ │ │- mecanismele de întindere a firului, │ │
│ │ │smecanismul de agăţare şi mecanismul │ │
│ │ │zigzag trebuie să fie originare. │ │
│ │ │ │ │
│ │- altele │Fabricare în care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ 8456 │Maşini-unelte şi maşinile şi părţile │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ la │şi accesoriile lor de la poziţiile │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ 8466 │8456 la 8466 │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8469 │Maşini şi echipamente de birou (de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ la │exemplu, maşini de scris, maşini │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ 8472 │de calculat, maşini automate de │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │prelucrarea datelor, de multiplicat, │produsului. │ │
│ │aparate de capsat) │ │ │
│ │ │ │ │
│ 8480 │Rame pentru turnătorie; plăci de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │fond pentru matrite; matrite pentru │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │turnare; forme pentru metale │depăşească 50% din preţul de uzină al │ │
│ │(altele decât lingotierele), pentru │produsului │ │
│ │carburi metalice, sticla, materiale │ │ │
│ │minerale, cauciuc sau materiale │ │ │
│ │plastice │ │ │
│ │ │ │ │
│ 8482 │Rulmenţi cu bile, cu găleţi, cu role │Fabricare: │Fabricare la care valoarea │
│ │sau cu role-ace │din materiale de la orice poziţie, cu │tuturor materialelor folosite │
│ │ │excepţia celei la care se încadrează │nu trebuie să depăşească │
│ │ │produsul şi │25% din preţul de uzină al │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 40 % │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8484 │Garnituri sau similare din metal │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │combinat cu hârtie sau cu alte │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │materiale sau din doua sau mai │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │multe straturi de metal; seturi sau │produsului │ │
│ │sortimente de garnituri de │ │ │
│ │compoziţii diferite prezentate în │ │ │
│ │pungi, plicuri sau în ambalaje. │ │ │
│ │similare; sigilii mecanice │ │ │
│ │ │ │ │
│ 8485 │Părţi de maşini sau de aparate, │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │nedenumite şi necuprinse în alta │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │parte în prezentul Capitol, fără │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │conexiuni electrice, părţi izolate │produsului │ │
│ │electric, bobinaje, contacte sau alte │ │ │
│ │caracteristici electrice │ │ │
│ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex │Maşini, aparate şi echipamente │Fabricare: │Fabricare la care valoarea │
│Capitolul │electrice şi părţi ale acestora; │- din materiale de la orice poziţie cu │tuturor materialelor folosite │
│85 │aparate de înregistrat sau de │excepţia celei la care se │nu trebuie să depăşească │
│ │reprodus sunetul, aparate de │incadrea zaprodusul şi │30% din preţul de uzină al │
│ │înregistrare sau de reproducere a │- la care valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │imaginii şi sunetului de televiziune │folosite nu trebuie să depăşească 40% │ │
│ │şi părţi şi accesorii ale acestor │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │aparate, cu excepţia: │ │ │
│ │ │ │ │
│ 8501 │Motoare şi generatoare electrice, │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │(cu excepţia grupurilor │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │electrogene) │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │ │de uzină al produsului şi │30% din preţul de uzină al │
│ │ │- în limita indicată mai sus, valoarea │produsului │
│ │ │tuturor materialelor folosite de la poziţia │ │
│ │ │8503 nu trebuie să depăşească 10 % din │ │
│ │ │preţul de uzină al produsului │ │
│ 8502 │Grupuri electrogene şi │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │convertizoare rotative electrice │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │ │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │ │de uzină al produsului şi │30% din preţul de uzină al │
│ │ │- în limita indicată mai sus, valoarea │produsului │
│ │ │tuturor materialelor folosite de la │ │
│ │ │poziţiile 8501 şi 8503 nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 10 % din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului. │ │
│ │ │ │ │
│ex 8504 │Unităţi de alimentare electrica de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │tipul celor utilizate la maşinile │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │automate de prelucrare a datelor │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ex 8518 │Microfoane şi suporturile acestora; │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │difuzoare, montate sau nu în │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │carcasa acestora; amplificatoare │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │electrice de audiofrecventa; │de uzină al produsului şi │25% din preţul de uzină al │
│ │aparate electrice de amplificare a │- valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │sunetului │neoriginare folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │originare folosite │ │
│ 8519 │Patefoane şi gramofoane, cititoare │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │de casete şi alte aparate de │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │reproducere a sunetului, │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │neincorporand un dispozitiv de │de uzină al produsului şi │30% din preţul de uzină al │
│ │înregistrare a sunetului │- valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │originare folosite │ │
│ 8520 │Magnetofoane şi alte aparate de │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │înregistrare a sunetului, care │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │încorporează sau nu un dispozitiv │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │de reproducere a sunetului │de uzină al produsului şi │30% din preţul de uzină al │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │originare folosite │ │
│ │ │ │ │
│ 8521 │Aparate video de înregistrat sau │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │reprodus │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │ │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │ │de uzină al produsului şi │30% din preţul de uzină al │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor produsului │ │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │originare folosite. │ │
│ │ │ │ │
│ 8522 │Părţi şi accesorii destinate a fi │Fabricare în care valoarea tuturor │ │
│ │utilizate numai sau în principal cu │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │aparatele de la poziţiile nr. 8519 la │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │8521 │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8523 │Suporturi pentru înregistrarea │Fabricare în care valoarea tuturor │ │
│ │sunetului sau pentru înregistrări │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │similare dar neînregistrate, altele │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │decât produsele de la Capitolul 37 │produsului │ │
│ 8524 │Discuri, benzi şi alte suporturi │ │ │
│ │pentru înregistrarea sunetului sau │ │ │
│ │pentru înregistrări similare, │ │ │
│ │înregistrate, inclusiv matriţele şi │ │ │
│ │formele galvanice pentru │ │ │
│ │fabricarea discurilor, dar cu │ │ │
│ │excepţia produselor de la Capitolul │ │ │
│ │37: │ │ │
│ │- Matrite şi forme galvanice pentru │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │fabricarea discurilor │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │ │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │ │de uzină al produsului şi │30% din preţul de uzină al │
│ │ │- în limita indicată mai sus, valoarea │produsului │
│ │ │tuturor materialelor folosite de la poziţia │ │
│ │ │8523 nu trebuie să depăşească 10 % din │ │
│ │ │preţul de uzilna al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8525 │Aparate de emisie pentru │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │radiotelefonie, radiotelegrafie, │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │radiodifuziune sau televiziune, │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │chiar care încorporează un aparat │de uzină al produsului şi │25% din preţul de uzină al │
│ │de recepţie sau un aparat de │- valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │înregistrare sau de reproducere a │neoriginare folosite nu trebuie să │ │
│ │sunetului; camere de televiziune; │depăşească valoarea tuturor materialelor │ │
│ │camere de luat vederi fixe şi alte │originare folosite │ │
│ │camere video; camere digitale │ │ │
│ │ │ │ │
│ 8526 │Aparate de radiodetectie şi de │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │radiosondaj (radare), aparate de │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │radionavigaţie şi aparate de │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │radiotelecomanda │de uzină al produsului şi │25% din preţul de uzină al │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │originare folosite │ │
│ │ │ │ │
│ 8527 │Aparate de recepţie pentru │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │radiotelefonie, radiotelegrafie sau │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │radiodifuziune, chiar combinate în │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │acelaşi corp, cu un aparat de │de uzină al produsului şi │25% din preţul de uzină al │
│ │înregistrare sau de reproducere a │- valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │sunetului sau cu un ceas │neoriginare folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │originare folosite │ │
│ │ │ │ │
│ 8528 │Receptoare de televiziune, chiar │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │care încorporează un aparat de │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │recepţie radio sau un aparat de │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │înregistrare sau de reproducere a │de uzină al produsului şi │30% din preţul de uzină al │
│ │sunetului sau a imaginilor; │- valoarea tuturor materialelor │produsului. │
│ │monitoare video şi proiectoare │neoriginare folosite nu trebuie să │ │
│ │video │depăşească valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │originare folosite │ │
│ │ │ │ │
│ 8529 │Părţi recunoscute ca fiind exclusiv │ │ │
│ │sau în principal destinate │ │ │
│ │aparatelor de la poziţiile 8525 la │ │ │
│ │8528: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- recunoscute ca fiind exclusiv sau │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │în principal destinate pentru │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │aparatele de înregistrare sau de │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │reproducere videofonica │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │ │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │ │de uzină al produsului şi │25% din preţul de uzină al │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │originare folosite │ │
│ 8535 │Aparatura pentru tăierea, │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ şi │sectionarea, protecţia, bransarea, │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ 8536 │racordarea sau conectarea │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │circuitelor electrice │de uzină al produsului şi │şi 30% din preţul de uzină al │
│ │ │- în limita indicată mai sus, valoarea │produsului │
│ │ │tuturor materialelor folosite de la poziţia │ │
│ │ │8538 nu trebuie să depăşească 10 % din │ │
│ │ │preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8537 │Tablouri, panouri, console, pupitre, │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │cabinete şi alte suporturi, echipate │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │cu mai multe aparate de la │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │poziţiile. 8535 sau 8536, pentru │de uzină al produsului şi │30% din preţul de uzină al │
│ │controlul sau distribuirea │- în limita indicată mai sus, valoarea │produsului │
│ │electricităţii, inclusiv cele care │tuturor materialelor folosite de la poziţia │ │
│ │încorporează instrumente sau │8538 nu trebuie să depăşească 10 % din │ │
│ │aparate de la capitolul 90, ca şi │preţul de uzină al produsului │ │
│ │aparatele cu control numeric, altele │ │ │
│ │decât aparatele de comutare de la │ │ │
│ │poziţia 8517. │ │ │
│ │ │ │ │
│ex 8541 │Diode, tranzistori şi alte │Fabricare: │Fabricare la care valoarea │
│ │dispozitive similare cu │- din materiale de la orice poziţie cu │tuturor materialelor folosite │
│ │semiconductori, cu excepţia │excepţia celei la care se încadrează │nu trebuie să depăşească │
│ │discurilor nedecupate încă în │produsul şi │25% din preţul de uzină al │
│ │microplachete │- la care valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 40% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8542 │Circuite integrate şi micromontaje │ │ │
│ │electronice: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │- Circuite integrate monolitice │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │ │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │ │de uzină al produsului şi │25% din preţul de uzină al │
│ │ │- în limita indicată mai sus, valoarea │produsului │
│ │ │tuturor materialelor folosite de la poziţia │ │
│ │ │8541 şi 8542 nu trebuie să depăşească │ │
│ │ │10 % din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │operaţiunea de difuzie (în care circuitele │ │
│ │ │integrate sunt formate pe un substrat │ │
│ │ │semiconductor prin introducerea │ │
│ │ │selectiva a unui stimulator │ │
│ │ │corespunzător), chiar asamblata şi/sau │ │
│ │ │testata într-o ţara, alta decât cele │ │
│ │ │specificate la articolele 3 şi 4 │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │ │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │ │de uzină al produsului şi │25% din preţul de uzină al │
│ │ │- în limita indicată mai sus, valoarea │produsului │
│ │ │tuturor materialelor folosite de la poziţia │ │
│ │ │8541 şi 8542 nu trebuie să depăşească │ │
│ │ │10 % din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8544 │Fire, cabluri (inclusiv cabluri │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │coaxiale) şi alţi conductori electrici│materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │izolaţi (chiar emailati sau oxidati │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │anodic), cu sau fără conectori; │produsului │ │
│ │cabluri de fibre optice, constituite │ │ │
│ │din fibre izolate individual, chiar │ │ │
│ │echipate cu conductori electrici sau │ │ │
│ │prevăzute cu conectori │ │ │
│ │ │ │ │
│ 8545 │Electrozi din cărbune, perii de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │cărbune, cărbuni pentru lămpi sau │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │pentru baterii şi alte articole din │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │grafit sau din alt cărbune, cu sau │produsului │ │
│ │fără metal, pentru utilizări electrice│ │ │
│ │ │ │ │
│ 8546 │Izolatori electrici din orice material│Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8547 │Piese izolante, în întregime din │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │materiale izolante sau conţinând │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │piese metalice de asamblare (dulii │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │cu filet, de exemplu), încorporate │produsului │ │
│ │în masa, pentru maşini, aparate sau │ │ │
│ │instalaţii electrice, altele decât │ │ │
│ │izolatorii de la poziţia 8546; ţevi │ │ │
│ │izolatoare şi piesele lor de │ │ │
│ │racordare, din metale comune, │ │ │
│ │izolate în interior │ │ │
│ │ │ │ │
│ 8548 │Deşeuri şi resturi de pile, de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │baterii de pile şi de acumulatori │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │electrici; pile, baterii de pile şi │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │acumulatori electrici, uzate; părţi │produsului │ │
│ │electrice de maşini sau aparate, │ │ │
│ │nedenumite şi necuprinse în altă │ │ │
│ │parte în prezentul Capitol │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ex Capitolul │Vehicule şi echipamente pentru │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ 86 │calea ferată şi părţi ale acestora; │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ │aparate mecanice (inclusiv │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │electromecanice), pentru │produsului │ │
│ │semnalizări de trafic cu excepţia: │ │ │
│ │ │ │ │
│ 8608 │Material fix de cale ferată sau │Fabricare: │Fabricare la care valoarea │
│ │similare; aparate mecanice │- din materiale de la orice poziţie cu │tuturor materialelor folosite │
│ │(inclusiv electromecanice) de │excepţia celei la care se încadrează │nu trebuie să depăşească │
│ │semnalizare, de siguranţa, de │produsul şi │30% din preţul de uzină al │
│ │control sau de comanda pentru │- la care valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │căile ferate sau similare, rutiere sau│folosite nu trebuie să depăşească 40% │ │
│ │fluviale, aeriene sau parcuri de │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │staţionare, instalaţii portuare sau │ │ │
│ │aerodromuri; părţi ale acestora │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ ex │Autoturisme, tractoare, cicluri şi │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ Capitolul │alte vehicule terestre, părţi şi │materialelor folosite nu trebuie să │ │
│ 87 │accesorii ale acestora, cu excepţia: │depăşească 40% din preţul de uzină al │ │
│ │ │produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8709 │Autocărucioare, fără dispozitiv de │Fabricare: │Fabricare la care valoarea │
│ │ridicare, de tipul celor folosite în │- din materiale de la orice poziţie cu │tuturor materialelor folosite │
│ │fabrici, depozite, porturi sau │excepţia celei la care se, încadrează │nu trebuie să depăşească │
│ │aeroporturi pentru transportul │produsul şi │30% din prelul de uzină al │
│ │mărfurilor pe distanţe scurte; │- la care valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │cărucioare-tractor de tipul celor │fotosite nu trebuie să depăşească 40% │ │
│ │folosite în gări; părţile lor │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8710 │Tancuri şi automobile blindate de │Fabricare: │Fabricare la care valoarea │
│ │luptă, armate sau nu; părţile │- din materiale de la orice poziţie cu │tuturor materialelor folosite │
│ │acestora │excepţia celei la care se încadrează │nu trebuie să depăşească │
│ │ │produsul şi │30% din preţul de uzină al │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 40% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ 8711 │Motociclete (inclusiv biciclete cu │ │ │
│ │motor) şi cicluri echipate cu motor │ │ │
│ │auxiliar, cu sau fără ataş; atase: │ │ │
│ │- Cu motor cu piston alternativ, cu │ │ │
│ │o capacitate cilindrica: │ │ │
│ │ │ │ │
│ │--Până la 50 cmc │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │ │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │ │de uzină al produsului şi │20% din preţul de uzină al │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │originare folosite │ │
│ │ │ │ │
│ │-- Peste 50 cmc │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │ │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │ │de uzină al produsului şi │25% din preţul de uzină al │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor originare folosite │ │
│ │ │ │ │
│ │- Altele │Fabricare la care: │Fabricare la care valoarea │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor folosite │tuturor materialelor folosite │
│ │ │nu trebuie să depăşească 40% din preţul │nu trebuie să depăşească │
│ │ │de uzină al produsului şi │30% din preţul de uzină al │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │originare folosite │ │
│ │ │ │ │
│ex 8712 │Biciclete care nu au rulmenţi cu │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care valoarea │
│ │bile │poziţie, cu excepţia celor de la poziţia │tuturor materialelor folosite │
│ │ │8714 │nu trebuie să depăşească │
│ │ │ │30% din preţul de uzină al │
│ │ │ │produsului │
│ │ │ │ │
│ 8715 │Landouri, cărucioare şi produse │Fabricare: │Fabricare la care valoarea │
│ │similare pentru transportul │- din materiale de la orice poziţie, cu │tuturor materialelor folosite │
│ │copiilor, şi părţile lor │excepţia celei la care se încadrează │nu trebuie să depăşească │
│ │ │produsul şi │30% din preţul de uzină al │
│ │ │- la care valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite nu trebuie să depăşească 40% │ │
│ │ │din preţul de uzină al produsului │ │
│ │ │ │ │
│ 8716 │Remorci şi semiremorci pentru │abricare: │Fabricare la care valoarea │
│ │orice vehicule; alte vehicule │- din materiale de la orice poziţie cu │tuturor materialelor folosite │
│ │nepropulsate mecanic; părţile lor │excepţia celei la care se încadrează │nu trebuie să depăşească │