Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   AL ŞASELEA PROTOCOL ADIŢIONAL din 12 iunie 2019  la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 AL ŞASELEA PROTOCOL ADIŢIONAL din 12 iunie 2019 la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est*)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 640 din 21 iulie 2020
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 99 din 29 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 640 din 21 iulie 2020.
──────────
    *) Traducere.
    Statele părţi la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est (MPFSEE), semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, aşa cum a fost completat şi amendat prin Protocolul adiţional la acesta, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999, prin al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 30 noiembrie 1999, prin al treilea Protocol adiţional, semnat la Atena la 21 iunie 2000, prin al patrulea Protocol adiţional, semnat la Roma la 11 decembrie 2002, şi prin cel de-al cincilea Protocol adiţional, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009,
    reafirmând angajamentul lor faţă de scopurile şi principiile prevăzute în Acordul MPFSEE, denumit în continuare Acordul,
    luând în considerare necesitatea de a aborda şi rezolva aspectele referitoare la funcţionarea Comandamentului SEEBRIG după anul 2015,
    reiterând importanţa MPFSEE în calitate de iniţiativă regională de dezvoltare şi consolidare a cooperării între naţiunile SEDM în domeniul stabilităţii regionale şi al securităţii internaţionale,
    au convenit următoarele:
    ART. 1
    Articolul 1 al Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "1. În prezentul acord, expresiile:
    a) «Coaliţie de voinţă» însemnă un grup de state care au convenit să acţioneze împreună prin constituirea unei coaliţii, furnizând sprijin politic, militar, logistic, precum şi orice alt tip de sprijin unor anume operaţii.
    b) «Fonduri comune» înseamnă acele fonduri asigurate de către părţi, în conformitate cu anexa E, incluse în bugetul comun şi folosite numai pentru a acoperi cheltuielile comune.
    c) «Prevenirea conflictului» înseamnă aplicarea de măsuri structurale sau diplomatice pentru a evita tensiunile interstatale sau intrastatale pentru a preveni escaladarea disputelor în conflicte violente. Ideal, aceasta ar trebui să se bazeze pe avertizări timpurii corelate, pe obţinerea de informaţii, precum şi pe o analiză aprofundată a factorilor ce au generat conflictul. Activităţile de prevenire a conflictului pot include dislocări preventive sau măsuri de creştere a încrederii.
    d) «Planurile de operaţii pentru situaţii neprevăzute» înseamnă planurile care se elaborează pentru posibile operaţii în care factorii de planificare (de exemplu: scopul, forţele, destinaţia, riscurile, zona de operaţii etc.) au fost identificaţi sau pot fi estimaţi. Aceste planuri se elaborează cât mai detaliat posibil, incluzând forţele necesare şi variantele de dislocare ca bază de planificare operaţională ulterioară.
    e) «Încadrarea în situaţii de criză» înseamnă statul de organizare a personalului Comandamentului Forţei în condiţii operaţionale.
    f) «Dislocarea» înseamnă repoziţionarea forţelor în zonele de operaţii vizate.
    g) «Operaţii de asistenţă în caz de dezastre» înseamnă operaţiile care au ca scop atenuarea efectelor dezastrelor umanitare. Scopul operaţiilor îl constituie salvarea vieţilor, uşurarea suferinţei, limitarea pagubelor şi restabilirea serviciilor de bază la un nivel care să permită autorităţilor publice să facă faţă situaţiei.
    h) «Angajarea» înseamnă întrebuinţarea forţei în teatrul de operaţii.
    i) «Forţa Specială de Geniu» înseamnă contingentul militar format din unităţi furnizate de către părţi în scopul asigurării acestora cu capabilităţi de intervenţie umanitară.
    j) «Planuri Generice de Operaţii» înseamnă planurile care sunt elaborate pentru posibile operaţii în care unii factori de planificare (de exemplu: scop, forţă, destinaţie, riscuri, zonă de responsabilitate etc.) nu au fost încă pe deplin identificaţi sau nu pot fi estimaţi. Aceste planuri sunt elaborate detaliat conform mandatului şi potrivit necesităţilor identificate.
    k) «Sprijinul Naţiunii Gazdă» reprezintă sprijinul logistic acordat de către naţiunea gazdă Comandamentului Forţei, Nucleului de stat major şi membrilor de familie ai acestora.
    l) «Operaţii umanitare» înseamnă operaţiile conduse în scopul atenuării suferinţei umane. Operaţiile umanitare pot să preceadă sau să însoţească activităţile umanitare furnizate de organizaţiile civile specializate.
    m) «Naţiune observatoare» însemnă altă naţiune/alte naţiuni din procesul SEDM care doresc să fie observator în iniţiativa MPFSEE.
    n) «Întrebuinţarea şi întreţinerea» înseamnă toate activităţile care asigură utilizarea efectivă a facilităţilor finanţate în comun, în conformitate cu scopul pentru care acestea au fost construite sau modificate, şi pentru menţinerea infrastructurii pe timpul duratei de viaţă a acesteia în condiţii corespunzătoare criteriilor şi standardelor pentru care aceasta a fost proiectată şi construită.
    o) «Ordinea de luptă» înseamnă organizarea finală a SEEBRIG, prezentată sub formă de tabel.
    p) «Consolidarea păcii» înseamnă acţiunile care implică măsuri cu caracter politic, economic şi militar, precum şi structurile ce vizează întărirea şi consolidarea instituţiilor politice în scopul eliminării cauzelor unui conflict. Aceasta include mecanismele de identificare şi structurile de sprijin care tind la consolidarea păcii, promovează încrederea şi bunăstarea şi sprijină reconstrucţia economică şi civilă.
    q) «Impunerea păcii» înseamnă o acţiune coercitivă, incluzând folosirea forţei militare în scopul restabilirii păcii şi securităţii internaţionale în situaţiile in care Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite a identificat existenţa unei ameninţări la adresa păcii, o încălcare a păcii sau un act de agresiune.
    r) «Menţinerea păcii» înseamnă o acţiune întreprinsă pentru prezervarea păcii, atunci când ostilităţile au încetat, şi asistenţa în aplicarea înţelegerilor realizate de către cei care au negociat pacea.
    s) «Înfăptuirea păcii» însemnă activităţile de natură diplomatică desfăşurate după începerea unui conflict, ce au ca scop încetarea focului sau soluţionarea paşnică şi rapidă a conflictului. Ele pot include bunele oficii, medierea, concilierea şi acţiuni cum ar fi presiunea diplomatică, izolarea sau impunerea unor sancţiuni.
    t) «Operaţii în sprijinul păcii» înseamnă operaţiile multinaţionale, desfăşurate imparţial în sprijinul mandatului ONU/OSCE, implicând forţe militare şi organizaţii diplomatice şi umanitare, destinate să implementeze o soluţie politică pe termen lung sau alte condiţii specificate în mandat. Acestea includ menţinerea şi impunerea păcii, precum şi prevenirea conflictului, înfăptuirea şi consolidarea păcii şi operaţiile umanitare.
    x) «Încadrarea cu personal pe timp de pace» înseamnă statul de organizare a personalului nucleului de stat major al Comandamentului SEEBRIG.
    y) «Reguli de angajare» înseamnă reglementările date forţelor militare (inclusiv indivizilor), care definesc împrejurările, condiţiile, măsura şi maniera în care forţele sau acţiunile care ar putea fi considerate provocatoare pot sau nu pot fi aplicate. Regulile de angajare nu sunt folosite pentru a încredinţa misiuni sau a da instrucţiuni de nivel tactic. Cu excepţia autoapărării, pe timpul operaţiilor, regulile de angajare conferă trupelor singura autoritate de folosire a forţei/sunt modalitatea unică prin care trupele pot interveni în forţă.
    z) «Naţiune trimiţătoare» înseamnă partea căreia îi aparţin unităţile afiliate, precum şi personalul Comandamentului SEEBRIG.
    aa) «Costuri iniţiale» reprezintă acele costuri necesare pentru constituirea Comandamentului SEEBREG, până la intrarea în funcţiune a acestuia, după relocare.
    ab) «Transferul de autoritate» înseamnă transferul oficial al unui anumit grad de autoritate asupra forţelor desemnate, efectuat între o parte şi comandantul SEEBRIG (COMSEEBRIG) sau între oricare dintre cei doi comandanţi aflaţi în subordinea acestuia.
    ac) «Contribuţia naţională voluntară» înseamnă, sub rezerva aprobării de către Comitetul Director Politico-Militar (P.M.S.C.), participarea voluntară cu personal a părţilor la comandamentul SEEBRIG sau la alte formaţiuni multinaţionale, dincolo de scopul statului de organizare aprobat, pentru o perioadă de timp limitată şi în vederea asigurării unor nevoi specifice de expertiză."


    ART. 2
    1. Titlul art. II al Acordului MPFSEE se amendează şi va avea următorul conţinut: „Scop şi principii“.
    2. Un nou alin. 1 se adaugă la art. II al Acordului MPFSEE, cu următorul cuprins:
    "1. Scopul Acordului MPFSEE este de a:
    a) institui Forţa Multinaţională de Pace din Europa de SudEst (MPFSEE), ca o iniţiativă regională, în contextul procesului SEDM, incluzând, dar nelimitându-se la întâlniri ale miniştrilor afacerilor externe, miniştrilor apărării, şefilor apărării/statelor majore, Comitetul Director Politico-Militar, SEEBRIG, grupuri de lucru şi structuri specializate, având ca scop întărirea păcii, stabilităţii şi securităţii în regiunea Europei de Sud-Est;
    b) determina principiile generale şi procedurile pentru înfiinţarea SEEBRIG drept componentă militară a MPFSEE şi a stabili normele de funcţionare a acestuia, structura, locaţia, procedurile de lucru, procedura de luare a deciziilor, dislocarea, angajarea, precum şi controlul şi supravegherea funcţionării sale."

    3. Alin. 2 b al art. II al Acordului MPFSEE se amendează şi va avea următorul conţinut:
    "b) este transparentă şi deschisă ţărilor NATO şi PfP ale procesului SEDM «capabile şi disponibile» să contribuie constructiv în oricare dintre fazele următoare."

    4. Numerotarea alineatelor subsecvente de la art. II se va modifica în consecinţă.

    ART. 3
    1. În art. III al Acordului MPFSEE se introduc alineatele 2 şi 3, cu următorul cuprins:
    "2. Locaţia Comandamentului SEEBRIG se va face pe baza principiului rotirii între naţiunile membre care doresc să găzduiască Comandamentul şi să asigure toate capabilităţile necesare, în conformitate cu anexa D. Posibilele schimbări în «Graficul rotaţional referitor la localizarea Comandamentului SEEBRIG şi ordinea de rotire a posturilor după anul 2015» vor fi convenite de miniştrii apărării ai părţilor prin consens şi nu vor constitui un amendament la prezentul acord în conformitate cu art. XIV al acestuia.
3. Orice parte care va prelua responsabilităţile găzduirii va putea renunţa la aceasta prin transmiterea către celelalte părţi a unei notificări scrise cu cel puţin 18 luni înaintea datei presupuse a preluării acestor responsabilităţi. În această situaţie, responsabilităţile cu privire la localizare vor fi asumate în conformitate cu decizia luată de către părţi."

    2. Art. III alin. 5 al Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "5. După luarea deciziei politice comune pentru fiecare caz de participare la operaţii şi de desfăşurare a SEEBRIG de către părţi, acestea trebuie să îşi pună la dispoziţie contribuţiile pentru SEEBRIG, în termenul propus de către autorităţile competente şi hotărât de PMSC. Participarea într-o structură de forţe specifică pentru o anume operaţiune este o opţiune pur naţională, cu excepţia nucleului de stat major a cărui participare este obligatorie, în conformitate cu anexa C alin. 4.b (3) din Acord.
    Cu toate acestea, orice declinare a unei naţiuni/unor naţiuni de a participa într-o structură de forţe specifică nu va împiedica în niciun fel voinţa altor naţiuni de a continua angajarea SEEBRIG."

    3. Numerotarea alineatelor subsecvente se va modifica în consecinţă.

    ART. 4
    1. La articolul IV din Acordul MPFSEE se introduce un nou alin. 7, cu următorul cuprins:
    "7. Preşedinţia PMSC va fi asigurată de către părţi, prin rotaţie, pentru un mandat de doi ani, aşa cum este prezentat în documentul «Graficul rotaţional referitor la localizarea Comandamentului SEEBRIG şi ordinea de rotire a posturilor după anul 2015». Posibilele schimbări în această rotaţie vor fi convenite de către miniştrii apărării ai părţilor, prin consens, şi nu vor constitui un amendament la prezentul acord în conformitate cu art. XIV al acestuia."

    2. În art. IV alin. 8 al Acordului se introduce un nou alin. d, cu următorul cuprins:
    "d) Partea care deţine preşedinţia va fi exclusă, în principiu, de la rotaţia COMSEEBRIG."

    3. Numerotarea alineatelor subsecvente se va modifica în consecinţă.

    ART. 5
    1. Alin. 1 al art. VII al Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "1. Structura Comandamentului SEEBRIG, pe timp de pace (apendicele 1) şi pe timpul misiunii (apendicele 2), precum şi Lista de încadrare a Comandamentului SEEBRIG pe timp de pace (PE) (apendicele 3), Lista de încadrare a Comandamentului SEEBRIG pentru situaţii de criză (CE) (apendicele 4) şi Lista de încadrare pe timpul misiunii (PE şi CE) (apendicele 5) sunt prezentate în anexa C. Posturile din cadrul statului major, cu excepţia grupului de comandă, vor fi distribuite părţilor în raport cu contribuţia lor cu trupe. Naţiunile observatoare la MPFSEE pot trimite personal la Comandamentul SEEBRIG."

    2. Alin 2. al art. VII al Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "2. Grupul de Comandă se compune din COMSEEBIG, doi locţiitori, şeful de stat major şi doi locţiitori ai acestuia. Atribuţiile COMSEBRIG vor fi îndeplinite de un general de brigadă din rândul naţiunilor membre, iar funcţia de şef de stat major aparţine ţării gazdă şi are gradul de colonel. Perioadele de rotire pentru aceste posturi sunt precizate în documentul «Graficul rotaţional referitor la localizarea Comandamentului SEEBRIG şi ordinea de rotire a posturilor după anul 2015». În principiu, toate înlocuirile în Nucleul Rotaţional de Stat Major al Comandamentului SEEBRIG se vor face după îndeplinirea misiunii, incluzând o perioadă de suprapunere de maximum două săptămâni. Sus-menţionata înlocuire trebuie realizată, preferabil, înainte de sfârşitul lunii septembrie a anului în curs. Perioada menţionată de suprapunere se aplică, de asemenea, pentru fiecare înlocuire în Nucleul Rotaţional de Stat Major al Comandamentului SEEBRIG. În principiu, naţiunea gazdă ar putea fi exclusă de la rotirea COMSEEBRIG, locţiitorilor acestuia şi locţiitorilor şefului de stat major."

    3. Alin. 3 al art. VII al Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "3. Comandamentul SEEBRIG urmează să fie activat complet pe durata exerciţiilor şi operaţiilor, în funcţie de necesităţi. În afara acestor perioade, numai nucleul de stat major funcţionează sub comanda COMSEEBRIG."

    4. Alin. 4 al art. VII al Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "4. Nucleul de stat major, în strânsă coordonare şi consultare cu respectivele autorităţi militare naţionale, elaborează Proceduri Operaţionale Standard (SOP_s), baze de date şi opţiunile necesare pentru transportul strategic, cu scopul de a reduce timpul de planificare şi desfăşurare anterior oricărei dislocări efective. Nucleul de stat major planifică şi pregăteşte desfăşurarea instruirii în domeniul logistic şi operaţional, precum şi exerciţiile, în baza deciziilor Comitetului Director Politico-Militar. Nucleul de stat major elaborează planuri generice de operaţii şi planurile de operaţii pentru situaţii neprevăzute. De asemenea nucleul de stat major participă la misiuni de recunoaştere, desfăşurate în vederea pregătirii misiunilor care implică desfăşurarea şi angajarea SEEBRIG."

    5. La art. VII din Acordul MPFSEE se introduce un nou alin. 9, cu următorul cuprins:
    "9. Regimul rotirii tuturor funcţiilor Comandamentului SEEBRIG este de 3 ani."


    ART. 6
    1. Alin. 2 al art. X al Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "2. Acorduri separate/memorandumuri de înţelegere vor putea fi încheiate între părţi, de la caz la caz, în vederea precizării principiilor pentru furnizarea de sprijin logistic pe durata operaţiilor şi exerciţiilor."

    2. Alin. 4 al art. XI al Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "4. Anexele A-F fac parte integrantă din acest acord."

    3. În art. XII al Acordului se introduce un nou alin. 7, cu următorul cuprins:
    "7. Proprietatea care face obiectul finanţării comune şi echipamentul nu vor fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu SEEBRIG, fără permisiunea anterioară specială a părţilor finanţatoare, acordată de naţiunile PMSC."

    4. În art. XIV al Acordului MPFSEE se introduce un nou alin. 3, cu următorul cuprins:
    "3. Posibilele modificări în «Graficul rotaţional referitor la localizarea Comandamentului SEEBRIG şi ordinea de rotire a posturilor după anul 2015» şi apendicele 3, 4 şi 5 ale anexei C vor fi aprobate prin consens de către miniştrii apărării ai părţilor şi nu vor constitui un amendament la acest acord în conformitate cu alin. 1 şi 2 ale acestui articol."


    ART. 7
    1. Alin. 1, 3 şi 4 ale art. XVI al Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "1. Prezentul acord va rămâne deschis aderării şi altor state NATO/PfP din cadrul procesului SEDM, capabile şi disponibile de a aduce o contribuţie constructivă.
3. După luarea unei decizii pozitive prin consens de către miniştrii de externe ai părţilor, naţiunea solicitantă va semna o notă de aderare care va fi în conformitate cu modelul descris în anexa F la acest acord şi va include amendamentele corespunzătoare la acest acord şi la anexele acestuia.
4. Nota de aderare trebuie să fie semnată de către naţiunea solicitantă şi de către celelalte părţi şi va intra în vigoare la data ultimei notificări scrise efectuate de părţi şi de naţiunea solicitantă adresată depozitarului Acordului MPFSEE, referitoare la îndeplinirea procedurilor interne relevante pentru intrarea în vigoare a acesteia."

    2. Art. XVII al Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "Acordul MPFSEE este valabil pentru o perioadă nedeterminată de timp. Acesta îşi poate înceta valabilitatea oricând prin consimţământul unanim al părţilor exprimat în scris. La data încetării valabilităţii acestui acord, consecinţele în ceea ce priveşte finanţarea rezultând din aplicarea acordului urmează să fie soluţionate prin consultări între părţi."


    ART. 8
    1. Varianta actualizată a apendicelui 2 la anexa A a Acordului se anexează.
    2. Varianta actualizată a apendicelui 3 la anexa A a Acordului se anexează.
    3. Varianta actualizată a anexei B a Acordului se anexează.
    4. Varianta actualizată a apendicelui 3 la anexa C a Acordului se anexează.
    5. Varianta actualizată a apendicelui 4 la anexa C a Acordului se anexează.
    6. Varianta actualizată a apendicelui 5 la anexa C a Acordului se anexează.

    ART. 9
    1. Alin. 10 al anexei A a Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "10. Structura SEEBRIG pentru o desfăşurare reală poate face obiectul modificării prin consultări directe între părţi şi prin acordul acestora, depinzând de necesităţile forţei în cadrul misiunilor de sprijinire a păcii."

    2. Alin. 2f(1) al anexei C a Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "(1) Naţiunile cu statut de observator au dreptul să desemneze ofiţeri de legătură (un ofiţer pentru fiecare ţară) la Comandamentul permanent SEEBRIG."

    3. Subparagrafele d) şi h) de la alin. 6 al anexei C a Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "d) G4 (logistică): resurse, cu excepţia resursei umane, rapoarte şi situaţii, planuri logistice, sprijin logistic, sprijin medical, transport şi managementul proprietăţii,
h) G8 (buget–finanţe): gestionarea resurselor şi programarea bugetului, rapoartele financiare şi starea lor, finanţe şi contabilitate, buget şi plăţi, contracte."


    ART. 10
    1. Alin. 12 al art. V din anexa D a Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "12. Activităţile majore, cum ar fi exerciţiile, operaţiile sau alte activităţi de anvergură, vor necesita înţelegeri separate în materie de sprijin al naţiunii gazdă."

    2. Lista cu apendici ai anexei D a Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "APENDICI
    APENDICELE-1: Sprijin logistic acordat de ţara gazdă pentru constituirea şi funcţionarea Comandamentului permanent SEEBRIG pe timp de pace.
    APENDICE 2: Criteriile CIS ale SEEBRIG."

    3. Titlul apendicelui 1 al anexei D al Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "Sprijin logistic acordat de ţara gazdă pentru constituirea şi funcţionarea Comandamentului permanent SEEBRIG pe timp de pace."


    ART. 11
    1. Alin. 1f al art. 3 din anexa E a Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "(1) Echipamentul procurat din fondurile comune este proprietatea comună a părţilor. Statutul proprietăţii comune şi al echipamentului pus la dispoziţie de către Naţiunea Gazdă pentru folosinţă temporară va fi înregistrat în liste separate de inventariere, iar achiziţiile de acest gen vor fi incluse în totalitate în raportul anual. Bunurile proprietate comună, plătite din fondurile comune, vor fi înregistrate într-un registru de inventar (Registru de active), iar controlorul financiar va fi responsabil de actualizarea acestui inventar. Nucleul de stat major va elabora proceduri operaţionale (SOP) detaliate pentru achiziţia bunurilor proprietate comună, proceduri care vor fi supuse aprobării PMSC.
(2) Registrul de inventar va conţine evaluările şi estimările COMSEEBRIG pentru întreaga durată de viaţă a bunurilor proprietate comună şi activelor nefinanciare/necorporale inventariate, precum şi amortizările şi deprecierile înregistrate, respectiv valoarea reziduală a acestora. Această informaţie va fi parte a raportului anual şi va debita valoarea globală a SEEBRIG aşa cum este prevăzut în alin. 3 art. 9, luându-se de asemenea în considerare pe timpul procesului stipulat la alin. h al prezentului articol. Aceste evaluări şi estimări nu vor fi luate în considerare pentru obligaţiile financiare ale noilor părţi cu privire la proprietatea comună. În acest caz va fi utilizată valoarea istorică a activelor necorporale."

    2. Alin. 1 al art. 5 al anexei E a Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "1. Conform modalităţii de împărţire a costurilor, stabilită la art. 3 alin. d, plata contribuţiei la bugetul comun al Comandamentului SEEBRIG va fi făcută de către părţi în două tranşe. Administratorul financiar va trimite prima şi a doua solicitare de plată pentru contribuţia la bugetul anual până la data de 15 noiembrie a anului anterior de referinţă, respectiv până la data 16 aprilie a anului respectiv. Aceste fonduri vor fi virate până la data de 31 ianuarie, respectiv 30 iunie a anului fiscal respectiv. Plăţile vor fi făcute în euro şi vor fi scutite de taxe pentru Comandamentul permanent SEEBRIG. Pentru situaţii diferite celor de pe timp de pace (misiuni, operaţii), plata contribuţiilor va fi efectuată în conformitate cu deciziile luate de PMSC, în baza propunerilor Comandamentului SEEBRIG."

    3. Alin. 2 al art. 8 al anexei E a Acordului MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "2. Bilanţul anual cu toate documentele relevante de sprijin referitoare la legalitatea, regularitatea şi eligibilitatea cheltuielilor efectuate va fi analizat de auditori numiţi de PMSC Rapoartele de audit vor fi remise părţilor şi reuniunilor ministeriale prin PMSC şi vor fi însoţite de un plan de acţiune, în cazurile în care auditul descoperă deficienţe semnificative în procesul de control intern care au generat interpretarea eronată a activelor sau erori materiale în situaţiile auditate."

    4. În anexa E a Acordului MPFSEE, o listă cu apendici se adaugă după cum urmează:
    "APENDICI
    APENDICELE 1 (Limitele financiare efective pe timp de pace ale puterii discreţionare)."

    5. Alin. 3 al art. 9 al anexei E se amendează după cum urmează:
    "(3) În caz de denunţare, partea denunţătoare va primi balanţa pentru tranşa aferentă anului fiscal curent, dacă există, şi nu îi va fi rambursată partea din proprietatea comună."


    ART. 12
    1. Art. 1, 2, 3 şi 6 ale Protocolului adiţional la Acordul MPFSEE sunt ieşite din vigoare.
    2. Art. 3 şi 5 ale celui de-al treilea Protocol adiţional la Acordul MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "3. Personalul şi membrii de familie ai acestuia vor avea o carte personală de identitate, eliberată de autorităţile competente ale Naţiunii Gazdă, în care se vor înscrie numele, data şi locul naşterii, naţiunea de origine, conform Protocolului adiţional la Acordul MPFSEE, funcţia sau gradul, seria numerică, fotografia şi perioada de valabilitate. Această carte de identitate va fi prezentată la cerere şi, din punct de vedere administrativ, va constitui dovada că deţinătorul este un membru al personalului sau un membru de familie.
5. Comandamentul SEEBRIG va avea personalitate juridică şi va avea capacitatea de a încheia contracte şi de a achiziţiona şi dispune de proprietate, în conformitate cu legislaţia naţională a Naţiunii Gazdă. Totuşi, Naţiunea Gazdă şi Comandamentul SEEBRIG pot conveni ca Naţiunea Gazdă să acţioneze în numele şi în contul Comandamentului SEEBRIG în orice proceduri legale, în calitate de reclamant sau de pârât."


    ART. 13
    1. Art. 9 al celui de-al treilea Protocol adiţional la Acordul MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "9. Arhivele şi alte documente oficiale ale Comandamentului SEEBRIG, păstrate în sediile folosite de acesta sau în posesia unui alt membru corespunzător autorizat al Comandamentului SEEBRIG, vor fi inviolabile, cu excepţia cazului în care Comandamentul SEEBRIG a renunţat la această imunitate la cererea COMSEEBRIG şi în baza deciziei unanime a PMSC. La cererea Naţiunii Gazdă şi în prezenţa unui reprezentant al acelui stat, Comandamentul SEEBRIG va verifica natura oricărui document pentru a confirma că acestea sunt îndreptăţite la imunitate."


    ART. 14
    1. Anexele la Acordul MPFSEE se amendează după cum urmează:
    "    ANEXA

    Anexa A: Structura SEEBRIG
    Anexa B: Generarea Forţei
    Anexa C: Comandamentul SEEBRIG
    Anexa D: Sprijinul Naţiunii Gazdă
    Anexa E: Finanţe
    Anexa F: Notă de aderare"


    ART. 15
    1. Acest protocol constituie parte integrantă a Acordului MPFSEE, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, aşa cum a fost completat şi amendat prin Protocolul adiţional la acesta, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999, prin cel de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 30 noiembrie 1999, prin cel de-al al treilea Protocol adiţional, semnat la Atena la 21 iunie 2000, prin cel de-al patrulea Protocol adiţional, semnat la Roma la 11 decembrie 2002, şi prin cel de-al cincilea Protocol adiţional, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009.
    2. Acest protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise a părţilor referitoare la îndeplinirea procedurilor legale interne, înaintate depozitarului. Depozitarul Acordului MPFSEE va informa părţile cu privire la fiecare notificare, precum şi despre data intrării în vigoare a acestui protocol.

    Semnat la Skopje la 12 iunie 2019, în 6 exemplare originale, în limba engleză, un exemplar pentru fiecare parte.
    În numele statelor părţi la acord:
    General de brigadă Manushaqe Shehu, locţiitorul şefului apărării
    General-maior Krasimir Kanev, directorul Statului Major al Apărării
    Viceamiral Ioannis Paxivanakis, locţiitorul şefului apărării
    General-maior Azim Nuredin, locţiitorul şefului Statului Major General
    General-locotenent Laurian Anastasof, locţiitorul şefului Statului Major al Apărării
    General de brigadă Ersin Kaya, şeful Departamentului planuri operaţionale

    Apendice 2
2
    la anexa A
    *) Apendicele 2 este reprodus în facsimil.
    (Anexă la cel de-al şaselea Protocol adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est)
    CONTRIBUŢIA CU TRUPE A PĂRŢILOR
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    Apendice 3
3
    la anexa A
    *) Apendicele 3 este reprodus în facsimil.
    (Anexă la cel de-al şaselea Protocol adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est)
    ORGANIZAREA SEEBRIG
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA B

    (Anexă la cel de-al şaselea Protocol adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est)
    GENERAREA FORŢEI SEEBRIG
    1. Procesul de generare a Forţei Seebrig începe pe baza deciziei miniştrilor ţărilor participante la Forţa de Pace Multinaţională din Europa de Sud-Est de a participa la o misiune comună. Corespunzător acesteia, Comitetul Director Politico-Militar (P.M.S.C.) solicită comandantului Forţei să iniţieze procesul de generare a Forţei (apendicele: Procesul de generare a Forţei Seebrig).
    2. Sub responsabilitatea comandantului brigăzii, Nucleul de stat major al Comandamentului Forţei elaborează un concept specific al operaţiunilor (CONOPS) pentru a defini cerinţele referitoare la forţe. Dacă există, în acest scop, se poate utiliza un plan corespunzător de operaţiuni (COPs).
    3. Iniţial, Comandamentul Seebrig defineşte, în termeni generali, cerinţa referitoare la Forţă şi o comunică părţilor pentru ca acestea să îşi identifice propriile contribuţii cu forţe. Pe baza intenţiilor părţilor, declaraţia de cerinţe (SOR), care cuprinde detalii asupra mărimii, tipului şi compunerii Forţei este transmisă părţilor contributoare. După mai multe consultări (dacă este cazul) asupra procesului menţionat anterior, se ajunge la o punere de acord satisfăcătoare între declaraţiile de cerinţe şi angajamentele naţionale referitoare la forţe. Apoi, localizarea Forţei, timpul de sosire şi priorităţile (lista de dispunere) vor fi definite în cooperare cu naţiunile contributoare.
    4. Odată finalizată lista de dispunere (DL), Comandamentul Forţei încheie procesul de planificare a desfăşurării, proces la care participă^1 părţile contributoare.
    ^1 O naţiune contributoare este acea parte care contribuie la o operaţie specifică cu orice fel de resurse naţionale (personal, forţe, echipament, materiale etc.)

    5. Potrivit orientării date de P.M.S.C., comandantul Seebrig emite înştiinţarea de activare (ACTWARN) şi ordinul de activare (ACTORD) către părţile contributoare, pentru a începe procesul transferului de autoritate (TOA). În conformitate cu liniile directoare respective, contingentele naţionale, având nivelul corespunzător al stării de pregătire operativă, se vor desfăşura în teatru. Transferul de autoritate (TOA) asupra forţelor naţionale are loc în condiţiile specificate în documentele referitoare la acesta. Începând cu acest moment, contingentele naţionale sunt subordonate autorităţii comandantului Seebrig, aşa cum s-a convenit în cadrul Comitetului Director Politico-Militar (P.M.S.C.).
    6. Procedurile detaliate pentru Generarea Forţei Seebrig vor fi elaborate de către Nucleul de stat major, sub responsabilitatea comandantului Forţei de Pace Multinaţionale din Europa de Sud-Est, pentru a fi aprobate de către Comitetul Director Politico-Militar (P.M.S.C.).
    APENDICE:
    APENDICE-1: Procesul de generare a Forţei

    Apendice 1
1
    la anexa B
    *) Apendicele 1 este reprodus în facsimil.
    PROCESUL DE GENERARE A FORŢEI
 (a se vedea imaginea asociată)

    Apendice 3
3
    la anexa C
    (Anexă la cel de-al şaselea Protocol adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est)
    LISTA
    de încadrare a comandamentului SEEBRIG pe timp de pace (NS)

┌───┬──────────┬──────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────┬──────┬───────┬──────────┐
│Nr.│CE │PE │Descriere │Funcţie │Grad │Statut│Naţiune│Observaţii│
├───┴──────────┴──────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────────┤
│BIROUL COMANDANTULUI │
├───┬──────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────┬────┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│1 │CECGA001 │PECGA001 │Comandant │COM │OF │6 │NS │R │Prin │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │rotaţie │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│2 │CECGA002 │PECGA002 │Asistent militar │MA │OF │3/4│NS │R │naţiune ca│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │la funcţia│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CECGA001 │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│3 │CECGA004 │PECGA003 │Administrator/ │Administrator │OR │6 │NS │R │naţiune ca│
│ │ │ │şofer │ │ │ │ │ │la funcţia│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CECGA001 │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prin │
│ │ │ │Biroul │Consilier │ │4/ │ │ │rotaţie │
│4 │CECGA005 │PECGA004 │comandantului │politic │OF │A-4│NS │R │din │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 şi 5 │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│5 │CECGA008 │PECGA006 │Biroul │Consilier │OF │3/ │NS │HN │ │
│ │ │ │comandantului │juridic │ │4. │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│6 │CECGA009 │PECGA007 │Biroul │Administrator/ │OR │4/ │NS │2 │ │
│ │ │ │comandantului │şofer │ │6. │ │ │ │
├───┴──────────┴──────────┴─────────────────┴───────────────┴────┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│BIROUL ŞEFULUI DE STAT MAJOR │
├───┬──────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────┬────┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│7 │CECOS001 │PECOS001 │Biroul şefului de│Şef de stat │OF │5 │NS │HN │Naţiunea │
│ │ │ │stat major │major (COS) │ │ │ │ │gazdă │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│8 │CECOS002 │PECOS002 │Biroul şefului de│Administrator/ │OR │5/ │NS │HN │naţiune ca│
│ │ │ │stat major │şofer │ │6. │ │ │la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CECOS001 │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Când │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea 7│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │este │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │Biroul şefului de│ │ │ │ │ │gazdă, │
│9 │CECOS003 │PECOS003 │stat major │SECCOS │OF │4 │NS │7 │postul va │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │încadrat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │3. │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│10 │CECOS004 │PECOS004 │Biroul şefului de│Administrator/ │OR │4/ │NS │6 │ │
│ │ │ │stat major │şofer │ │6. │ │ │ │
├───┴──────────┴──────────┴─────────────────┴───────────────┴────┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│BIROUL LOCŢIITORULUI ŞEFULUI DE STAT MAJOR PENTRU OPERAŢII │
├───┬──────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────┬────┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Locţiitorul │ │ │ │ │ │Prin │
│11 │CEDCOS001 │PEDCOS001 │şefului de stat │ │OF │5 │NS │R │rotaţie │
│ │ │ │major │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│12 │CEDCOS002 │PEDCOS002 │Administrator/ │ │OR │4 │NS │R │naţiune ca│
│ │ │ │şofer │ │ │ │ │ │la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CEDCOS001 │
├───┴──────────┴──────────┴─────────────────┴───────────────┴────┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│BIROUL LOCŢIITORULUI ŞEFULUI DE STAT MAJOR PENTRU SPRIJIN │
├───┬──────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────┬────┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Locţiitorul │ │ │ │ │ │Prin │
│13 │CEDCOSS001│PEDCOSS001│şefului de stat │ │OF │5 │NS │R │rotaţie │
│ │ │ │major │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│14 │CEDCOSS002│PEDCOSS002│Administrator/ │ │OR │4 │NS │R │naţiune ca│
│ │ │ │şofer │ │ │ │ │ │la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CEDCOSS001│
├───┴──────────┴──────────┴─────────────────┴───────────────┴────┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│BIROUL G-1 │
├───┬──────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────┬────┬────┬─────┬───────┬──────────┤
│15 │CECG101 │PECG101 │Biroului şefului │Şef G1 │OF │4 │NS │2 │ │
│ │ │ │G-1 (personal) │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│16 │CECG102 │PECG102 │Biroului şefului │Ofiţer cu │OF │3 │NS │7 │ │
│ │ │ │G-1 (personal) │planificarea │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│17 │CECG107 │PECG103 │Biroului şefului │Administrator/ │OR │4/6 │NS │6 │ │
│ │ │ │G-1 (personal) │şofer │ │ │ │ │ │
├───┴──────────┴──────────┴─────────────────┴───────────────┴────┴────┴─────┴───────┴──────────┤
│BIROUL G-2 │
├───┬──────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────┬────┬────┬─────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Când │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea 7│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │este │
│ │ │ │Biroului şefului │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │G-2 (Informaţii │ │ │ │ │ │gazdă, │
│18 │CECG201 │PECG201 │şi │Şef G-2 │OF │4 │NS │3 │postul va │
│ │ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │încadrat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │7. │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Când │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea 7│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │este │
│ │ │ │Biroului şefului │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │G-2 (Informaţii │Administrator/ │ │ │ │ │gazdă, │
│19 │CECG219 │PECG203 │şi │şofer, SEC NCO │OR │4/6.│NS │3 │postul va │
│ │ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │încadrat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │7. │
├───┴──────────┴──────────┴─────────────────┴───────────────┴────┴────┴─────┴───────┴──────────┤
│BIROUL G-3 │
├───┬──────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────┬────┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│20 │CECG301 │PECG301 │Ofiţer de stat │Şef G-3 │OF │4 │NS │7 │ │
│ │ │ │major │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│21 │CECG303 │PECG302 │Administrator │Administrator/ │OR │4/5│NS │2 │ │
│ │ │ │ │şofer │ │/6 │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Ofiţer de stat │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│22 │CECG306 │PECG304 │major │instrucţia în │OF │3 │NS │3 │ │
│ │ │ │ │G-3 │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼────┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţiunea 6│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │Ofiţer de stat │Ofiţer cu │ │ │ │ │2017-2020 │
│23 │CECG307 │PECG305 │major │operaţiile în │OF │3 │NS │6-5 │şi │
│ │ │ │ │G-3 │ │ │ │ │naţiunea 5│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │continuare│
├───┴──────────┴──────────┴─────────────────┴───────────────┴────┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│BIROUL G-4 │
├───┬──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────────┬───┬────┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prin │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │rotaţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(la trei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ani) între│
│24 │CECG401 │PECG401 │Biroul şefului G-4│Şef G-4 │OF │4 │NS │R │naţiuni: │
│ │ │ │(Logistică) │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea 7│
├───┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼───┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│25 │CECG408 │PECG403 │Biroul şefului G-4│Administrator/│OR │3 │NS │7 │ │
│ │ │ │(Logistică) │şofer │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼───┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│26 │CECG409 │PECG404 │Biroul şefului G-4│Ofiţer cu │OF │2/3 │NS │3 │ │
│ │ │ │(Logistică) │transporturile│ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼───┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului G-4│Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│27 │CEG410 │PECG410 │(Logistică) │achiziţiile şi│OF │2/3 │NS │HN │ │
│ │ │ │ │contractele │ │ │ │ │ │
├───┴──────────┴──────────┴──────────────────┴──────────────┴───┴────┴──────┴───────┴──────────┤
│BIROUL G-5 │
├───┬──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────────┬───┬────┬──────┬───────┬──────────┤
│28 │CECG501 │PECG501 │Ofiţer de stat │Şef │OF │4 │NS │2 │ │
│ │ │ │major │compartiment │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼───┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prin │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │rotaţie │
│ │ │ │Ofiţer de stat │Planificare │ │ │ │ │între │
│29 │CECG503 │PECG502 │major │G-5 │OF │2/3 │NS │R │naţiunile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 şi 5. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţiunea 5│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │începe. │
├───┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼───┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prin │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │rotaţie │
│ │ │ │Administrator/ │Administrator/│ │ │ │ │între │
│30 │CECG505 │PECG503 │şofer │şofer │OR │4 │NS │R │naţiunile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 şi 5. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţiunea 5│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │începe. │
├───┴──────────┴──────────┴──────────────────┴──────────────┴───┴────┴──────┴───────┴──────────┤
│BIROUL G-6 │
├───┬──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────────┬───┬────┬──────┬───────┬──────────┤
│31 │CECG601 │PECG601 │Biroul şefului G-6│Şef G-6 │OF │4 │NS │6 │ │
│ │ │ │(Transmisiuni) │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼───┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului G-6│Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│32 │CECG609 │PECG603 │(Transmisiuni) │frecvenţele │OF │2/3 │NS │2 │ │
│ │ │ │ │MGMT │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼───┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│33 │CECG611 │PECG604 │Biroul şefului G-6│Administrator/│OR │3 │NS │3 │ │
│ │ │ │(Transmisiuni) │şofer │ │ │ │ │ │
├───┴──────────┴──────────┴──────────────────┴──────────────┴───┴────┴──────┴───────┴──────────┤
│BIROUL G-7 │
├───┬──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────────┬───┬────┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prin │
│ │ │ │Biroul şefului G-7│ │ │ │ │ │rotaţie │
│34 │CECG701 │PECG701 │(Geniu) │Şef G-7 │OF │4 │NS │R │între │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 şi 5 │
├───┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼───┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului G-7│Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│35 │CECG703 │PECG702 │(Geniu) │planificarea │OF │3 │NS │3 │ │
│ │ │ │ │pentru geniu │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼───┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului G-7│Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│36 │CECG704 │PECG703 │(Geniu) │operaţiile │OF │2/3 │NS │6 │ │
│ │ │ │ │pentru geniu │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼───┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prin │
│ │ │ │Biroul şefului G-7│Administrator/│ │ │ │ │rotaţie │
│37 │CECG705 │PECG704 │(Geniu) │şofer │OR │4/6 │NS │R │între │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 şi 5 │
├───┴──────────┴──────────┴──────────────────┴──────────────┴───┴────┴──────┴───────┴──────────┤
│BIROUL G-8 │
├───┬──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────────┬───┬────┬──────┬───────┬──────────┤
│38 │CECG801 │PECG801 │Biroul şefului G-8│Şef G-8 │OF │4 │NS │3 │ │
│ │ │ │(Buget-finanţe) │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼───┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prin │
│ │ │ │Biroul şefului G-8│Manager de │ │ │ │ │rotaţie │
│39 │CECG802 │PECG802 │(Buget-finanţe) │fonduri │OF │2/3 │NS │HN │din partea│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │gazdă │
├───┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼───┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│40 │CECG806 │PECG803 │Biroul şefului G-8│Administrator/│OR │4/6 │NS │3 │ │
│ │ │ │(Buget-finanţe) │şofer │ │ │ │ │ │
├───┴──────────┴──────────┴──────────────────┴──────────────┴───┴────┴──────┴───────┴──────────┤
│BIROUL G-9 │
├───┬──────────┬──────────┬──────────────────┬──────────────┬───┬────┬──────┬───────┬──────────┤
│41 │CECG901 │PECG901 │Biroul şefului G-9│Şef G-9 │OF │4 │NS │6 │ │
│ │ │ │(CIMIC) │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼───┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│42 │CECG902 │PECG902 │Biroul şefului G-9│Ofiţer cu │OF │3 │NS │HN │ │
│ │ │ │(CIMIC) │planificarea │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼───┼────┼──────┼───────┼──────────┤
│43 │CECG914 │PECG903 │Biroul şefului G-9│Administrator/│OR │4/5/│NS │7 │ │
│ │ │ │(CIMIC) │şofer │ │6 │ │ │ │
└───┴──────────┴──────────┴──────────────────┴──────────────┴───┴────┴──────┴───────┴──────────┘    Apendice 4
4
    la anexa C
    (Anexă la cel de-al şaselea Protocol adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est)
    POSTURI
    alocate pentru operaţii (CE)

┌───┬────────┬─────────────────┬────────────────┬─────┬──────┬───────┬──────────┐
│Nr.│CE │Descriere │Funcţie │Grad │Statut│Naţiune│Observaţii│
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┬──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul │ │ │ │ │ │ │
│ │ │comandantului │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul │Ofiţer cu │ │ │ │ │Aceeaşi │
│1 │CECGA003│comandantului │protocolul │OF│3 │CE │R │naţiune ca│
│ │ │brigăzii │ │ │ │ │ │CECGA001 │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Grup de comandă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │al locţiitorului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru operaţii │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Locţiitorul │ │ │ │ │ │Prin │
│2 │CECGB001│comandantului │DCOM │OF│5 │CE │R │rotaţie │
│ │ │brigăzii │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Ofiţer de │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│3 │CECGB002│execuţie │ │OF│2 │CE │R │naţiune ca│
│ │ │ │ │ │ │ │ │CECGB001 │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Administrator/ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│4 │CECGB003│şofer │ │OR│4 │CE │R │naţiune ca│
│ │ │ │ │ │ │ │ │CECGB001 │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Grup de comandă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │al locţiitorului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru sprijin │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Locţiitorul │ │ │ │ │ │Prin │
│5 │CECGC001│comandantului │DCOM │OF│5 │CE │R │rotaţie │
│ │ │brigăzii │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Ofiţer de │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│6 │CECGC002│execuţie │ │OF│2 │CE │R │naţiune ca│
│ │ │ │ │ │ │ │ │CECGC001 │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Administrator/ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│7 │CECGC003│şofer │ │OR│4 │CE │R │naţiune ca│
│ │ │ │ │ │ │ │ │CECGC001 │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Consilier politic│ │ │ │ │ │ │
│ │ │(POLAD) │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul │Administrator/ │ │ │ │ │ │
│8 │CECGA006│comandantului │şofer │OR│6 │CE │6 │ │
│ │ │brigăzii │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Poliţie militară │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul │Ofiţer de │ │2/│ │ │ │
│9 │CECGA010│comandantului │poliţie militară│OF│3 │CE │HN │ │
│ │ │brigăzii │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul de presă │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul │Seful │ │ │ │ │ │
│10 │CECGA011│comandantului │informaţiilor │OF│4 │CE │7 │ │
│ │ │brigăzii │publice │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul │ │ │ │ │ │ │
│11 │CECGA012│comandantului │Ofiţer cu presa │OF│3 │CE │3 │ │
│ │ │brigăzii │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul │Administrator/ │ │ │ │ │ │
│12 │CECGA013│comandantului │şofer │OR│4 │CE │2 │ │
│ │ │brigăzii │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul │Administrator/ │ │ │ │ │ │
│13 │CECGA016│comandantului │şofer, │OR│4 │CE │5 │ │
│ │ │brigăzii │cameraman, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tehnician │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul întrunit │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de primire a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │vizitatorilor │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(JVB) │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Ofiţer cu │ │ │1/│ │ │ │
│14 │CEJVB002│primirea │ │OF│2 │CE │5 │ │
│ │ │vizitatorilor │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │G1 Evidenţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │personalului │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│15 │CECG103 │Biroul şefului │Ofiţer cu │OF│2/│CE │1 │ │
│ │ │G-1 (personal) │încadrarea │ │3 │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│16 │CECG104 │Biroul şefului │Şofer │OR│3 │CE │1 │ │
│ │ │G-1 (personal) │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Ofiţer │ │ │ │ │ │
│17 │CECG105 │Biroul şefului │responsabil cu │OF│2 │CE │1 │ │
│ │ │G-1 (personal) │activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │recreere │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│18 │CECG106 │Biroul şefului │Administrator/ │OR│3 │CE │3 │ │
│ │ │G-1 (personal) │şofer │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │G-2 │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Planificare G2 │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│19 │CECG202 │G-2 (informaţii │Ofiţer cu │OF│3 │CE │7 │> │
│ │ │şi │planificarea │ │ │ │ │ │
│ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│20 │CECG206 │G-2 (informaţii │Subofiţer de │OR│6 │CE │5 │ │
│ │ │şi │informaţii │ │ │ │ │ │
│ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Coordonarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │culegerii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │informaţiilor - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │G-2 │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│21 │CECG207 │G-2 (informaţii │Analist de │OF│3 │CE │6 │ │
│ │ │şi │informaţii │ │ │ │ │ │
│ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│22 │CECG209 │G-2 (informaţii │Specialist de │OF│2.│CE │3 │ │
│ │ │şi │informaţii │ │/3│ │ │ │
│ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│23 │CECG211 │G-2 (informaţii │Administrator/ │OR│3 │CE │1 │ │
│ │ │şi │şofer │ │ │ │ │ │
│ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Evaluarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │informaţiilor │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│24 │CECG213 │G-2 (informaţii │Analist de │OF│2/│CE │3 │ │
│ │ │şi │informaţii │ │3 │ │ │ │
│ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Ofiţer de stat │Ofiţer de stat │ │ │ │ │ │
│25 │CECG214 │major pentru │major pentru │OF│2/│CE │5 │ │
│ │ │evaluarea │evaluarea │ │3 │ │ │ │
│ │ │informaţiilor │informaţiilor │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │G-2 X │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│26 │CECG217 │G-2 (informaţii │Ofiţer de │OF│2/│CE │2 │ │
│ │ │şi │contrainformaţii│ │3 │ │ │ │
│ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │G-2 Secţiunea GEO│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│27 │CECG222 │G-2 (informaţii │Ofiţer GEO │OF│2.│CE │1 │ │
│ │ │şi │ │ │/3│ │ │ │
│ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │G-3 │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│28 │CECG302 │Subofiţer G-3 │Subofiţer │OR│5/│CE │3 │ │
│ │ │ │administrativ │ │6 │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │G-3 Operaţii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │curente │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│29 │CECG308 │Ofiţer de stat │G-3 Ofiţer cu │OF│3 │CE │6 │ │
│ │ │major │operaţiile │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Ofiţer de stat │G-3 Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│30 │CECG309 │major │protecţia forţei│OF│2 │CE │2 │ │
│ │ │ │/ISTAR │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Ofiţer de stat │Ofiţer │ │ │ │ │ │
│31 │CECG311 │major │responsabil │OF│3 │CE │7 │ │
│ │ │ │FRAGO │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Subofiţer │ │ │ │ │ │
│32 │CECG313 │Subofiţer G-3 │specialist │OR│7/│CE │7 │ │
│ │ │ │rapoarte │ │8 │ │ │ │
│ │ │ │operaţii │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Subofiţer │ │ │ │ │ │
│33 │CECG314 │Subofiţer G-3 │specialist │OR│5/│CE │6 │ │
│ │ │ │rapoarte │ │6 │ │ │ │
│ │ │ │operaţii │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│34 │CECG320 │Supervizor │Supervizor │OR│4 │CE │5 │ │
│ │ │ │operator radio │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│35 │CECG326 │Administrator │Administrator/ │OR│4/│CE │7 │ │
│ │ │ │şofer │ │6 │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │G-4 │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Operaţii G-4 │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│36 │CECG402 │Biroul şefului │Ofiţer cu │OF│3 │CE │6 │ │
│ │ │G-4 (Logistică) │planificarea │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │G-4 Sprijin │ │ │ │ │ │ │
│ │ │logistic │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │2/│ │ │ │
│37 │CECG404 │G-4 (Logistică) │logistica │OF│3 │CE │7 │ │
│ │ │ │operaţiilor │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│38 │CECG405 │Biroul şefului │Ofiţer de │OR│2/│CE │2 │ │
│ │ │G-4 (Logistică) │mentenanţă │ │3 │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│39 │CECG406 │Biroul şefului │Ofiţer cu │OF│2/│CE │1 │ │
│ │ │G-4 (Logistică) │aprovizionarea │ │3 │ │ │ │
├───┼────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│40 │CECG407 │Biroul şefului │Ofiţer cu │OF│3 │CE │2 │ │
│ │ │G-4 (Logistică) │infrastructura │ │ │ │ │ │
├───┼────────┴┬───────────────┬┴────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │G-4 Transport/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Coordonarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │mişcării │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│41 │CECG411 │Biroul şefului │Administrator/ │OR│4/│CE │1 │ │
│ │ │G-4 (Logistică)│şofer │ │6 │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │G-4 Medic │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│42 │CECG4012 │Biroul şefului │Ofiţer medic │OF│2/│CE │5 │ │
│ │ │G-4 (Logistică)│ │ │3 │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │G-6 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│43 │CECG602 │G-6 │planificarea │OF│3 │CE │7 │ │
│ │ │(Transmisiuni) │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│44 │CECG604 │G-6 │Specialist tehnic│OR│6 │CE │6 │ │
│ │ │(Transmisiuni) │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│45 │CECG605 │G-6 │operaţii de │OF│3 │CE │3 │ │
│ │ │(Transmisiuni) │transmisiuni │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│46 │CECG607 │G-6 │Manager circuite │OF│2 │CE │7 │ │
│ │ │(Transmisiuni) │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │Specialist │ │ │ │ │ │
│47 │CECG612 │G-6 │prelucrarea │OR│7 │CE │3 │> │
│ │ │(Transmisiuni) │automată a │ │ │ │ │ │
│ │ │ │datelor │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │Administrator/ │ │4/│ │ │ │
│48 │CECG613 │G-6 │şofer │OR│6 │CE │2 │> │
│ │ │(Transmisiuni) │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │G-7 Geniu │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│49 │CECG702 │Biroul şefului │Ofiţer de geniu │OF│3 │CE │7 │ │
│ │ │G-7 (Geniu) │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│50 │CECG708 │Biroul şefului │Administrator/ │OR│3 │CE │1 │ │
│ │ │G-7 (Geniu) │şofer │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │G-8 │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│51 │CECG804 │G-8 │rambursarea │OF│2 │CE │1 │ │
│ │ │(Buget-finanţe)│ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│52 │CECG803 │G-8 │contractele │OF│1 │CE │6 │ │
│ │ │(Buget-finanţe)│ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│53 │CECG805 │G-8 │Ofiţer fiscal │OF│2 │CE │2 │ │
│ │ │(Buget-finanţe)│ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │G-9 CIMIC │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│54 │CECG905 │Biroul şefului │Ofiţer cu │OF│3 │CE │7 │ │
│ │ │G-9 (CIMIC) │operaţiile │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│55 │CECG906 │Biroul şefului │Ofiţer cu │OF│3 │CE │3 │ │
│ │ │G-9 (CIMIC) │operaţiile │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │2/│ │ │ │
│56 │CECG907 │G-9 (CIMIC) │operaţiile │OF│3 │CE │2 │ │
│ │ │ │(securitate) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│57 │CECG908 │Biroul şefului │Ofiţer de │OF│3 │CE │7 │ │
│ │ │G-9 (CIMIC) │legătură (local) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│58 │CECG909 │Biroul şefului │Şofer │OR│3 │CE │7 │ │
│ │ │G-9 (CIMIC) │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│59 │CECG910 │Biroul şefului │Ofiţer de │OF│2/│CE │6 │ │
│ │ │G-9 (CIMIC) │legătură (cu ONG)│ │3 │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│60 │CECG911 │Biroul şefului │Şofer │OR│3 │CE │6 │ │
│ │ │G-9 (CIMIC) │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Ofiţer de │ │ │ │ │ │
│61 │CECG912 │Biroul şefului │legătură (cu │OF│3 │CE │5 │ │
│ │ │G-9 (CIMIC) │autorităţile │ │ │ │ │ │
│ │ │ │locale) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────────────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┼──────────┤
│62 │CECG913 │Biroul şefului │Şofer │OR│3 │CE │3 │ │
│ │ │G-9 (CIMIC) │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────────────┴─────────────────┴──┴──┴──────┴───────┴──────────┘    Apendice 5
5
    la anexa C (Anexă la cel de-al şaselea Protocol adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est)
    POSIBILĂ LISTĂ
    de încadrare pe timpul misiunii (PE + CE)

┌────┬───────────┬────────┬────────────────────┬──────────────┬──────┬──────┬───────┬──────────┐
│Nr. │CE │PE │Descriere │Funcţie │Grad │Statut│Naţiune│Observaţii│
├────┴───────────┴────────┴────────────────────┴──────────────┴──────┴──────┴───────┴──────────┤
│GRUPUL DE COMANDĂ │
├────┬───────────┬────────┬────────────────────┬──────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│1 │CECGA001 │PECGA001│Comandant │COM │OF│6 │NS │R │Prin │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │rotaţie │
├────┼───────────┼────────┼────────────────────┼──────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│2 │CECGA002 │PECGA002│Asistent militar │MA │OF│3/4│NS │R │naţiune ca│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │la funcţia│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CECGA001 │
├────┼───────────┼────────┼────────────────────┼──────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│3 │CECGA003 │ │Biroul comandantului│Ofiţer cu │OF│3 │CE │R │naţiune ca│
│ │ │ │brigăzii │protocolul │ │ │ │ │la funcţia│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CECGA001 │
├────┼───────────┼────────┼────────────────────┼──────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│4 │CECGA004 │PECGA003│Administrator/şofer │Administrator │OR│6 │NS │R │naţiune ca│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │la funcţia│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CECGA001 │
├────┴───────────┴────────┴────────────────────┴──────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│Grup de comandă al locţiitorului pentru operaţii │
├────┬───────────┬────────┬────────────────────┬──────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Locţiitorul │ │ │ │ │ │Prin │
│5 │CECGB001 │ │comandantului │DCOM │OF│5 │CE │R │rotaţie │
│ │ │ │brigăzii │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────────────┼──────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│6 │CECGB002 │ │Ofiţer de execuţie │ │OF│2 │CE │R │naţiune ca│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CECGB001 │
├────┼───────────┼────────┼────────────────────┼──────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│7 │CECGB003 │ │Administrator/şofer │ │OR│4 │CE │R │naţiune ca│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CECGB001 │
├────┴───────────┴────────┴────────────────────┴──────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│Grup de comandă al locţiitorului pentru sprijin │
├────┬───────────┬────────┬────────────────────┬──────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Locţiitorul │ │ │ │ │ │Prin │
│8 │CECGC001 │ │comandantului │DCOM │OF│5 │CE │R │rotaţie │
│ │ │ │brigăzii │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────────────┼──────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│9 │CECGC002 │ │Ofiţer de execuţie │ │OF│2 │CE │R │naţiune ca│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CECGC001 │
├────┼───────────┼────────┼────────────────────┼──────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│10 │CECGC003 │ │Administrator/şofer │ │OR│4 │CE │R │naţiune ca│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CECGC001 │
├────┴───────────┴────────┴────────────────────┴──────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│CONSILIER POLITIC (POLAD) │
├────┬───────────┬────────┬───────────────────┬───────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prin │
│11 │CECGA005 │PECGA004│Biroul │Consilier │OF│4/ │NS │R │rotaţie │
│ │ │ │comandantului │politic │ │A-4│ │ │naţiunile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 şi 5 │
├────┼───────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│12 │CECGA006 │ │Biroul │Administrator/ │OR│6 │CE │6 │ │
│ │ │ │comandantului │şofer │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┴────────┴───────────────────┴───────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│CONSILIER JURIDIC (LEGAD) │
├────┬───────────┬────────┬───────────────────┬───────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│13 │CECGA008 │PECGA006│Biroul │Consilier │OF│3/4│NS │HN │ │
│ │ │ │comandantului │juridic │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│14 │CECGA009 │PECGA007│Biroul │Administrator/ │OR│4/6│NS │2 │ │
│ │ │ │comandantului │şofer │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┴────────┴───────────────────┴───────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│POLIŢIE MILITARĂ │
├────┬───────────┬────────┬───────────────────┬───────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Biroul │Ofiţer de │ │ │ │ │ │
│15 │CECGA010 │ │comandantului │poliţie │OF│2/3│CE │HN │ │
│ │ │ │brigăzii │militară │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┴────────┴───────────────────┴───────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│BIROUL DE PRESĂ │
├────┬───────────┬───────────┬────────────────┬───────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Biroul │Şeful │ │ │ │ │ │
│16 │CECGA011 │ │comandantului │informaţiilor │OF│4 │CE │7 │ │
│ │ │ │brigăzii │publice │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼────────────────┼───────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul │ │ │ │ │ │ │
│17 │CECGA012 │ │comandantului │Ofiţer cu presa│OF│3 │CE │3 │ │
│ │ │ │brigăzii │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼────────────────┼───────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul │Administrator/ │ │ │ │ │ │
│18 │CECGA013 │ │comandantului │şofer │OR│4 │CE │2 │ │
│ │ │ │brigăzii │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼────────────────┼───────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul │Administrator/ │ │ │ │ │ │
│19 │CECGA016 │ │comandantului │şofer, │OR│4 │CE │5 │ │
│ │ │ │brigăzii │cameraman, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tehnician │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┴───────────┴────────────────┴───────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│COS │
├────┬──────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│20 │CECOS001 │PECOS001 │Biroul şefului de│Şef de stat │OF│5 │NS │HN │Naţiunea │
│ │ │ │stat major │major (COS) │ │ │ │ │gazdă │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│21 │CECOS002 │PECOS002 │Biroul şefului de│Administrator/ │OR│5/6│NS │HN │naţiune ca│
│ │ │ │stat major │şofer │ │ │ │ │la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CECOS001 │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Când │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea 7│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │este │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │Biroul şefului de│ │ │ │ │ │gazdă, │
│22 │CECOS003 │PECOS003 │stat major │SECCOS │OF│4 │NS │7 │postul va │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │încadrat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │3. │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│23 │CECOS004 │PECOS004 │Biroul şefului de│Administrator/ │OR│4/6│NS │6 │ │
│ │ │ │stat major │şofer │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│BIROUL LOCŢIITORULUI ŞEFULUI DE STAT MAJOR PENTRU OPERAŢII │
├────┬──────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Locţiitorul │ │ │ │ │ │Prin │
│24 │CEDCOS001 │PEDCOS001 │şefului de stat │ │OF│5 │NS │R │rotaţie │
│ │ │ │major │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│25 │CEDCOS002 │PEDCOS002 │Administrator/ │ │OR│4 │NS │R │naţiune ca│
│ │ │ │şofer │ │ │ │ │ │la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CEDCOS001 │
├────┴──────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│BIROUL LOCŢIITORULUI ŞEFULUI DE STAT MAJOR PENTRU SPRIJIN │
├────┬──────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Locţiitorul │ │ │ │ │ │Prin │
│26 │CEDCOSS001│PEDCOSS001│şefului de stat │ │OF│5 │NS │R │rotaţie │
│ │ │ │major │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aceeaşi │
│27 │CEDCOSS002│PEDCOSS002│Administrator/ │ │OR│4 │NS │R │naţiune ca│
│ │ │ │şofer │ │ │ │ │ │la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CEDCOSS001│
├────┴──────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│BIROUL ÎNTRUNIT DE PRIMIRE A VIZITATORILOR (JVB) │
├────┬──────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │ │
│28 │CEJVB002 │ │primirea │ │OF│1/2│CE │5 │ │
│ │ │ │vizitatorilor │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│G-1 PERSONAL │
├────┬──────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│29 │CECG101 │PECG101 │Biroului şefului │Şef G1 │OF│4 │NS │2 │ │
│ │ │ │G-1 (personal) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│30 │CECG102 │PECG102 │Biroului şefului │Ofiţer cu │OF│3 │NS │7 │ │
│ │ │ │G-1 (personal) │planificarea │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│31 │CECG103 │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │OF│2/3│CE │1 │ │
│ │ │ │G-1 (personal) │încadrarea │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│32 │CECG104 │ │Biroul şefului │Şofer │OR│3 │CE │1 │ │
│ │ │ │G-1 (personal) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ofiţer │ │ │ │ │ │
│33 │CECG105 │ │Biroul şefului │responsabil cu │OF│2 │CE │1 │ │
│ │ │ │G-1 (personal) │activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │recreere │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│34 │CECG106 │ │Biroul şefului │Administrator/ │OR│3 │CE │3 │ │
│ │ │ │G-1 (personal) │şofer │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│35 │CECG107 │PECG103 │Biroul şefului │Administrator/ │OR│4/6│NS │6 │ │
│ │ │ │G-1 (personal) │şofer │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│G-2 │
├────┬──────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Când │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea 7│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │este │
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │G-2 (informaţii │ │ │ │ │ │gazdă, │
│36 │CECG201 │PECG201 │şi │Şef G-2 │OF│4 │NS │3 │postul va │
│ │ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │încadrat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │7. │
├────┴──────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│PLANIFICARE G2 │
├────┬──────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│37 │CECG202 │ │G-2 (informaţii │Ofiţer cu │OF│3 │CE │7 │ │
│ │ │ │şi │planificarea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│38 │CECG206 │ │G-2 (informaţii │Subofiţer de │OR│6 │CE │5 │ │
│ │ │ │şi │informaţii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│COORDONAREA CULEGERII INFORMAŢIILOR - G-2 │
├────┬──────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│39 │CECG207 │ │G-2 (informaţii │Analist de │OF│3 │CE │6 │ │
│ │ │ │şi │informaţii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│40 │CECG209 │ │G-2 (informaţii │Specialist de │OF│2/3│CE │3 │ │
│ │ │ │şi │informaţii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│41 │CECG211 │ │G-2 (informaţii │Administrator/ │OR│3 │CE │1 │ │
│ │ │ │şi │şofer │ │ │ │ │ │
│ │ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│EVALUAREA INFORMAŢIILOR │
├────┬──────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│42 │CECG213 │ │G-2 (informaţii │Analist de │OF│2/3│CE │3 │ │
│ │ │ │şi │informaţii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Ofiţer de stat │Ofiţer de stat │ │ │ │ │ │
│43 │CECG214 │ │major pentru │major pentru │OF│2/3│CE │5 │ │
│ │ │ │evaluarea │evaluarea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │informaţiilor │informaţiilor │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│G-2 X │
├───┬───────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│44 │CECG217 │ │G-2 (informaţii │Ofiţer de │OF│2/3│CE │2 │ │
│ │ │ │şi │contrainformaţii│ │ │ │ │ │
│ │ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Când │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea 7│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │este │
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │G-2 iInformaţii │Administrator/ │ │ │ │ │gazdă, │
│45 │CECG219 │PECG203 │şi │şofer, SEC NCO │OR│4/6│NS │3 │postul va │
│ │ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │fi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │încadrat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │7. │
├───┴───────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│G-2 Secţiunea GEO │
├───┬───────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│46 │CECG222 │ │G-2 (informaţii │Ofiţer GEO │OF│2/3│CE │1 │ │
│ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │contrainformaţii)│ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│G-3 │
├───┬───────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│47 │CECG301 │PECG301 │Ofiţer de stat │Şef G-3 │OF│4 │NS │7 │ │
│ │ │ │major │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│48 │CECG302 │ │Subofiţer G-3 │Subofiţer │OR│5/6│CE │3 │ │
│ │ │ │ │administrativ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│49 │CECG303 │PECG302 │Administrator │Administrator/ │OR│4/5│NS │2 │ │
│ │ │ │ │şofer │ │/6 │ │ │ │
├───┴───────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│G-3 OPERAŢII CURENTE │
├───┬───────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Ofiţer de stat │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│50 │CECG306 │PECG304 │major │instrucţia în │OF│3 │NS │3 │ │
│ │ │ │ │G-3 │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţiunea 6│
│ │ │ │ │Ofiţer cu │ │ │ │ │pentru │
│51 │CECG307 │PECG305 │Ofiţer de stat │operaţiile în │OF│3 │NS │R │2017-20 şi│
│ │ │ │major │G-3 │ │ │ │ │naţiunea 5│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │continuare│
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│52 │CECG308 │ │Ofiţer de stat │G-3 Ofiţer cu │OF│3 │CE │6 │ │
│ │ │ │major │operaţiile │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Ofiţer de stat │G-3 Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│53 │CECG309 │ │major │protecţia forţei│OF│2 │CE │2 │ │
│ │ │ │ │/ISTAR │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Ofiţer de stat │Ofiţer │ │ │ │ │ │
│54 │CECG311 │ │major │responsabil │OF│3 │CE │7 │ │
│ │ │ │ │FRAGO │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Subofiţer │ │ │ │ │ │
│55 │CECG313 │ │Subofiţer G-3 │specialist │OR│7/8│CE │7 │ │
│ │ │ │ │rapoarte │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │operaţii │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Subofiţer │ │ │ │ │ │
│56 │CECG314 │ │Subofiţer G-3 │specialist │OR│5/6│CE │6 │ │
│ │ │ │ │rapoarte │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │operaţii │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│57 │CECG320 │ │Supervizor │Supervizor │OR│4 │CE │5 │ │
│ │ │ │ │operator radio │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│58 │CECG326 │ │Administrator │Administrator/ │OR│4/6│CE │7 │ │
│ │ │ │ │şofer │ │ │ │ │ │
├───┴───────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│G-4 │
├───┬───────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prin │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │rotaţie │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(la trei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ani) între│
│59 │CECG401 │PECG401 │Biroul şefului │Şef G-4 │OF│4 │NS │R │naţiuni: │
│ │ │ │G-4 (Logistică) │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunea 7│
├───┴───────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│OPERAŢII G-4 │
├───┬───────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│60 │CECG402 │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │OF│3 │CE │6 │ │
│ │ │ │G-4 (Logistică) │planificarea │ │ │ │ │ │
├───┴───────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│G-4 SPRIJIN LOGISTIC │
├───┬───────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│61 │CECG404 │ │G-4 (Logistică) │logistica │OF│2/3│CE │7 │ │
│ │ │ │ │operaţiilor │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│62 │CECG405 │ │Biroul şefului │Ofiţer de │OR│2/3│CE │2 │ │
│ │ │ │G-4 (Logistică) │mentenanţă │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│63 │CECG406 │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │OF│2/3│CE │1 │ │
│ │ │ │G-4 (Logistică) │aprovizionarea │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│64 │CECG407 │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │OF│3 │CE │2 │ │
│ │ │ │G-4 (Logistică) │infrastructura │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│65 │CECG408 │PECG403 │Biroul şefului │Administrator/ │OR│3 │NS │7 │ │
│ │ │ │G-4 (Logistică) │şofer │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│66 │CEG410 │PECG410 │G-4 (Logistică) │achiziţiile şi │OF│2/3│NS │HN │ │
│ │ │ │ │contractele │ │ │ │ │ │
├───┴───────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│G-4 TRANSPORT/COORDONAREA MIŞCĂRII │
├───┬───────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│67 │CECG409 │PECG404 │Biroul şefului │Ofiţer cu │OF│2/3│NS │3 │ │
│ │ │ │G-4 (Logistică) │transporturile │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│68 │CECG411 │ │Biroul şefului │Administrator/ │OR│4/6│CE │1 │ │
│ │ │ │G-4 (Logistică) │şofer │ │ │ │ │ │
├───┴───────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│G-4 MEDIC │
├───┬───────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│69 │CECG4012 │ │Biroul şefului │Ofiţer medic │OF│2/3│CE │5 │ │
│ │ │ │G-4 (Logistică) │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│G-5 PLANIFICARE │
├───┬───────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│70 │CECG501 │PECG501 │Ofiţer de stat │Şef compartiment│OF│4 │NS │2 │ │
│ │ │ │major │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prin │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │rotaţie │
│ │ │ │Ofiţer de stat │ │ │ │ │ │între │
│71 │CECG503 │PECG502 │major │Planificare G-5 │OF│2/3│NS │R │naţiunea 1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi 5. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţiunea 5│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │începe. │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prin │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │rotaţie │
│ │ │ │Administrator/ │Administrator/ │ │ │ │ │între │
│72 │CECG505 │PECG503 │şofer │şofer │OR│4 │NS │R │naţiunea 1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi 5. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţiunea 5│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │începe. │
├───┴───────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│G-6 │
├───┬───────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│73 │CECG601 │PECG601 │G-6 │Şef G-6 │OF│4 │NS │6 │ │
│ │ │ │(Transmisiuni) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│74 │CECG602 │ │G-6 │planificarea │OF│3 │CE │7 │ │
│ │ │ │(Transmisiuni) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Specialist │ │ │ │ │ │
│75 │CECG604 │ │G-6 │tehnic │OR│6 │CE │6 │ │
│ │ │ │(Transmisiuni) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│76 │CECG605 │ │G-6 │operaţii de │OF│3 │CE │3 │ │
│ │ │ │(Transmisiuni) │transmisiuni │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│77 │CECG607 │ │G-6 │Manager circuite│OF│2 │CE │7 │ │
│ │ │ │(Transmisiuni) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│78 │CECG609 │PECG603 │G-6 │frecvenţele MGMT│OF│2/3│NS │2 │ │
│ │ │ │(Transmisiuni) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Administrator/ │ │ │ │ │ │
│79 │CECG611 │PECG604 │G-6 │şofer │OR│3 │NS │3 │ │
│ │ │ │(Transmisiuni) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Specialist │ │ │ │ │ │
│80 │CECG612 │ │G-6 │prelucrarea │OR│7 │CE │3 │ │
│ │ │ │(Transmisiuni) │automată a │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │datelor │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼──────────┼─────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Administrator/ │ │ │ │ │ │
│81 │CECG613 │ │G-6 │şofer │OR│4/6│CE │2 │ │
│ │ │ │(Transmisiuni) │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────┴──────────┴─────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│G-7 GENIU │
├───┬────────────┬───────────┬───────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prin │
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │rotaţie │
│82 │CECG701 │PECG701 │G-7 (Geniu) │Şef G-7 │OF│4 │NS │R │între │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 şi 5 │
├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│83 │CECG702 │ │Biroul şefului │Ofiţer de geniu │OF│3 │CE │7 │ │
│ │ │ │G-7 (Geniu) │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│84 │CECG703 │PECG702 │G-7 (Geniu) │planificarea │OF│3 │NS │3 │ │
│ │ │ │ │pentru geniu │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│85 │CECG704 │PECG703 │G-7 (Geniu) │operaţiile │OF│2/3│NS │6 │ │
│ │ │ │ │pentru geniu │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Prin │
│ │ │ │Biroul şefului │Administrator/ │ │ │ │ │rotaţie │
│86 │CECG705 │PECG704 │G-7 (Geniu) │şofer │OR│4/6│NS │R │între │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │naţiunile │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 şi 5 │
├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│87 │CECG708 │ │Biroul şefului │Administrator/ │OR│3 │CE │1 │ │
│ │ │ │G-7 (Geniu) │şofer │ │ │ │ │ │
├───┴────────────┴───────────┴───────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┤
│G-8 │
├───┬────────────┬───────────┬───────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬────────┬─────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│88 │CECG801 │PECG801 │G-8 │Şef G-8 │OF│4 │NS │3 │ │
│ │ │ │(Buget-finanţe)│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│89 │CECG802 │PECG802 │G-8 │Manager fonduri │OF│3 │PE │HN │ │
│ │ │ │(Buget-finanţe)│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│90 │CECG804 │ │G-8 │rambursarea │OF│2 │CE │1 │ │
│ │ │ │(Buget-finanţe)│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│91 │CECG803 │ │G-8 │contractele │OF│1 │CE │6 │ │
│ │ │ │(Buget-finanţe)│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │ │ │ │ │ │ │
│92 │CECG805 │ │G-8 │Ofiţer fiscal │OF│2 │CE │2 │ │
│ │ │ │(Buget-finanţe)│ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Administrator/ │ │ │ │ │ │
│93 │CECG806 │PECG803 │G-8 │şofer │OR│4/6│NS │3 │ │
│ │ │ │(Buget-finanţe)│ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────┴───────────┴───────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴────────┴─────────┤
│G-9 CIMIC │
├───┬────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┬──┬───┬──────┬───────┬──────────┤
│94 │CECG901 │PECG901 │Biroul şefului │Şef G-9 │OF│4 │NS │6 │ │
│ │ │ │G-9 (CIMIC) │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│95 │CECG902 │PECG902 │Biroul şefului │Ofiţer cu │OF│3 │NS │HN │ │
│ │ │ │G-9 (CIMIC) │planificarea │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│96 │CECG905 │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │OF│3 │CE │7 │ │
│ │ │ │G-9 (CIMIC) │operaţiile │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│97 │CECG906 │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │OF│3 │CE │3 │ │
│ │ │ │G-9 (CIMIC) │operaţiile │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Ofiţer cu │ │ │ │ │ │
│98 │CECG907 │ │G-9 (CIMIC) │operaţiile │OF│2/3│CE │2 │ │
│ │ │ │ │(securitate) │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│99 │CECG908 │ │Biroul şefului │Ofiţer de │OF│3 │CE │7 │ │
│ │ │ │G-9 (CIMIC) │legătură (local)│ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│100│CECG909 │ │Biroul şefului │Şofer │OR│3 │CE │7 │ │
│ │ │ │G-9 (CIMIC) │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │Biroul şefului │Ofiţer de │ │ │ │ │ │
│101│CECG910 │ │G-9 (CIMIC) │legătură (cu │OF│2/3│CE │6 │ │
│ │ │ │ │ONG) │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│102│CECG911 │ │Biroul şefului │Şofer │OR│3 │CE │6 │ │
│ │ │ │G-9 (CIMIC) │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ofiţer de │ │ │ │ │ │
│103│CECG912 │ │Biroul şefului │legătură (cu │OF│3 │CE │5 │ │
│ │ │ │G-9 (CIMIC) │autorităţile │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │locale) │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│104│CECG913 │ │Biroul şefului │Şofer │OR│3 │CE │3 │ │
│ │ │ │G-9 (CIMIC) │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼──┼───┼──────┼───────┼──────────┤
│105│CECG914 │PECG903 │Biroul şefului G│Administrator/ │OR│4/5│NS │7 │ │
│ │ │ │-9 (CIMIC) │şofer │ │/6 │ │ │ │
└───┴────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┴──┴───┴──────┴───────┴──────────┘
    ANEXA F

    (Anexă la cel de-al şaselea Protocol adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est)
    NOTĂ DE ADERARE (NOA)
    referitoare la participarea republicii ....................................... la
    acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est
    Republica .........................................................., reprezentată prin .....................................................,
    dorind să participe la Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est cu forţe armate ale participanţilor existenţi,
    luând în considerare angajamentul lor de a contribui la securitatea şi stabilitatea regională, la edificarea relaţiilor de bună vecinătate dintre ţările Europei de Sud-Est, în contextul procesului determinat de Reuniunea miniştrilor apărării din Europa de Sud-Est (SEDEM), al Consiliului Parteneriatului Euroatlantic (EAPC) şi în spiritul Parteneriatului pentru Pace,
    recunoscând decizia pozitivă a Ministerelor Afacerilor Externe ale statelor părţi referitoare la participarea Republicii ............................................. la ................................................, în data de ..............,
    prin aceasta aderă la:
    Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, care a intrat în vigoare la .........., după cum urmează:
    (Aici trebuie să fie enumeraţi termenii şi condiţiile, precum şi toate amendamentele Acordului şi anexelor care decurg din respectiva aderare.)
    Această notă de aderare va intra în vigoare la data ultimei notificări scrise trimise depozitarului pe canale diplomatice de către părţile acordului menţionat cu privire la îndeplinirea procedurilor lor interne necesare intrării în vigoare.
    Întocmit într-un exemplar original în limba engleză, care va fi depozitat de către ........................................,
                                                                                                                                                         (depozitarul statului parte)
    care va transmite o copie certificată tuturor semnatarilor.
    …...........…………
    Semnături
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016