Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 18 martie 2021  de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROTOCOL din 18 martie 2021 de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 565 din 2 iunie 2021
──────────
    Ratificat prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 27 mai 2021, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 565 din 2 iunie 2021.
──────────
    Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părţi,
    subliniind necesitatea dezvoltării cooperării în domeniul apărării aeriene şi al apărării antirachetă între statele membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, denumită în continuare NATO,
    ţinând cont de responsabilităţile subsumate Sistemului integrat de apărare aeriană şi antirachetă NATO, denumit în continuare NATINAMDS, şi luând în considerare prevederile referitoare la poliţia aeriană ale legislaţiei relevante din România şi Republica Bulgaria,
    având în vedere dorinţa de a înlesni participarea unui stat terţ membru NATO, bazată pe consimţământul de a participa la operaţii transfrontaliere de poliţie aeriană, în timp ce se află pe teritoriul României sau al Republicii Bulgaria, în contextul poliţiei aeriene întărite, şi necesitatea de a executa misiuni în spaţiul aerian al celuilalt stat,
    convin amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011 şi intrat în vigoare la 27 iulie 2012, după cum urmează:
    1. În alineatul al doilea şi al treilea al preambulului, după termenul „aeriană“ se va introduce expresia „şi antirachetă“.
    2. În cel de-al treilea alineat al preambulului, termenul „NATINADS“ va fi înlocuit cu termenul „NATINAMDS“.
    3. Articolul 1 „Definiţii“ se modifică după cum urmează:
    "ART. 1
    Definiţii
    Pentru scopurile prezentului acord, potrivit documentelor NATO în materie:
    a) poliţie aeriană înseamnă o misiune pe timp de pace care implică folosirea sistemului de control şi supraveghere aeriană (ASACS), a celui de control şi comandă aeriană (AirC2) şi a capabilităţilor aeriene adecvate, inclusiv interceptori denumiţi interceptori de alertă pentru reacţie rapidă;
    b) aeronavă pentru poliţie aeriană -interceptor de alertă pentru reacţie rapidă - QRA(I) înseamnă aeronavă militară de interceptare implicată în operaţii de poliţie aeriană, ce aparţine forţelor aeriene ale oricărei părţi la prezentul acord sau unui stat terţ membru NATO;
    c) operaţie de poliţie aeriană înseamnă operaţie specializată a aeronavelor interceptoare, pe timp de pace, cu scopul de a apăra integritatea unui anumit spaţiu aerian, condusă de comandamentul desemnat al NATO (Centrul de Operaţii Aeriene Combinate -CAOC) sau de către o autoritate naţională în cazul violării spaţiului aerian şi/sau a reglementărilor naţionale privind navigaţia aeriană ale României şi ale Republicii Bulgaria;
    d) operaţie transfrontalieră de poliţie aeriană (APCBO) înseamnă operaţie de poliţie aeriană executată de QRA(I) a României sau a Bulgariei, care include trecerea frontierei între România şi Republica Bulgaria şi exercitarea atribuţiilor de poliţie aeriană în spaţiul aerian naţional al acestora, în conformitate cu misiunile încredinţate;
    e) angajare înseamnă utilizarea armelor din dotarea QRA(I) cu intenţia de a avertiza sau de a distruge aeronava interceptată;
    f) identificare, interogare, interceptare, intervenţie înseamnă acţiuni specifice de poliţie aeriană, aşa cum sunt definite în documentele NATO;
    g) spaţiul aerian al NATO înseamnă spaţiu aerian, aşa cum este definit în documentele NATINAMDS;
    h) spaţiul aerian naţional înseamnă spaţiul aerian aflat deasupra teritoriului, a apelor interne şi a apelor teritoriale ale României sau ale Republicii Bulgaria, reprezentând o parte a spaţiului aerian al NATO;
    i) autoritate guvernamentală naţională (NGA) înseamnă autoritate naţională autorizată să permită angajarea în spaţiul său aerian naţional;
    j) utilizarea QRA(I) înseamnă zborul aeronavelor care efectuează serviciul de poliţie aeriană care implică trecerea frontierei între România şi Republica Bulgaria în legătură cu misiunile încredinţate, inclusiv zborul de întoarcere la baza aeriană;
    k) comandamentele responsabile care conduc operaţia aeriană NATO înseamnă comandamentele autorizate (CAOC) care asigură conducerea şi controlul tactic cu autoritate regională în spaţiul aerian al NATO, incluzând spaţiul aerian al statelor părţilor în vederea apărării spaţiului aerian al NATO, în conformitate cu documentele/prevederile referitoare la NATINAMDS şi poliţia aeriană ale NATO;
    l) asigurarea de servicii înseamnă sprijinul pentru echipajul QRA(I) care efectuează serviciul de poliţie aeriană, pentru a menţine aeronava în stare operaţională, în special prin realimentare, reaprovizionare, servicii tehnice şi reparaţii curente, cu excepţia punerii de armament la dispoziţie;
    m) stat terţ însemnă statul membru NATO ale cărui forţe aeriene staţionează într-o bază aeriană aflată pe teritoriul României sau pe teritoriul Republicii Bulgaria cu scopul de a executa serviciul de poliţie aeriană întărită, în conformitate cu prevederile prezentului acord;
    n) operaţia transfrontalieră de poliţie aeriană (APCBO) executată cu sprijinul QRA(I) a unui stat terţ înseamnă operaţia de poliţie aeriană executată cu sprijinul QRA(I) a unui stat membru NATO, aflat pe teritoriul României sau pe teritoriul Republicii Bulgaria în vederea executării poliţiei aeriene întărite, care intră în spaţiul aerian al celuilalt stat pentru a îndeplini misiunea în curs de derulare."

    4. Articolul 2 se completează cu paragraful 3, după cum urmează:
    "(3) Ministerele şi autorităţile relevante ale terţului semnează aranjamente tehnice privind APCBO desfăşurate cu sprijinul QRA(I) a terţei părţi."

    5. Articolele 3, 5, 8, 9 şi 10 se modifică după cum urmează:
    "ART. 3
    Scopul
    Scopul prezentului acord este de a:
    a) stabili principiile de bază, condiţiile şi procedurile pentru executarea APCBO de către QRA(I) în spaţiul aerian al României şi al Republicii Bulgaria. Aceasta include, de asemenea, pregătirea, asigurarea de servicii şi desfăşurarea activităţilor de căutare-salvare şi investigarea accidentelor şi a incidentelor de zbor;
    b) promova siguranţa zborurilor şi coordonarea între România şi Republica Bulgaria în cazul unei APCBO desfăşurate de către QRA(I) în spaţiul aerian internaţional unde Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO) a încredinţat anumite responsabilităţi fiecăruia dintre state.
    ART. 5
    Responsabilităţile părţilor şi autorităţile competente
    (1) Autorităţile desemnate ale părţilor aprobă reciproc ca QRA(I) aparţinând forţelor aeriene naţionale să părăsească spaţiul aerian naţional, să intre în spaţiul aerian al celuilalt stat când este nevoie şi să acţioneze conform procedurilor NATINAMDS, pentru a proteja spaţiul aerian NATO.
    (2) Controlorul şef de serviciu al Centrului de Operaţii Aeriene al Forţelor Aeriene bulgare sau orice altă autoritate desemnată de ministrul bulgar al apărării permite:
    a) pătrunderea în spaţiul aerian bulgar de către QRA(I) român sau QRA(I) a unui stat terţ, care se află în România, pentru executarea unei APCBO specifice;
    b) părăsirea spaţiului aerian bulgar de către QRA(I) bulgar sau QRA(I) a unui stat terţ aflat în Republica Bulgaria din prezentul acord, pentru executarea unei APCBO specifice în spaţiul aerian românesc.
    (3) Controlorul şef de serviciu al Centrului de Operaţii Aeriene al Forţelor Aeriene române sau orice altă autoritate desemnată de ministrul român al apărării naţionale permite:
    a) pătrunderea în spaţiul aerian român de către QRA(I) bulgar sau QRA(I) a unui stat terţ aflat în Republica Bulgaria, pentru executarea unei APCBO specifice;
    b) părăsirea spaţiului aerian naţional de către QRA(I) român sau QRA(I) aflat în România, pentru executarea unei APCBO specifice în spaţiul aerian bulgăresc.
    (4) Autorităţile competente care permit interogarea, interceptarea şi intervenţia de către QRA(I) a României şi a Republicii Bulgaria, acţionând sub comandă NATO sau naţională, se stabilesc prin aranjamentul tehnic menţionat la art. 2 alin. (2).
    (5) Angajarea QRA(I) a României sau a Republicii Bulgaria, care execută o APCBO specifică, este aprobată de:
    a) în spaţiul aerian bulgar - ministrul apărării al Republicii Bulgaria care acţionează ca NGA, la propunerea şefului Statului Major al Apărării;
    b) în spaţiul aerian românesc - ministrul apărării naţionale al României care acţionează ca NGA.
    (6) În oricare dintre cazurile prezentate la alin. (5) al prezentului articol, utilizarea focului de avertizare şi/sau a forţei letale pe timpul angajării necesită acordul NGA din statul care asigură QRA(I). Proceduri detaliate vor fi definite în continuare în aranjamentul tehnic menţionat la art. 2 alin. (2) al acestui acord.
    (7) Autorităţile menţionate la alin. (1), (2), (3) şi (4) din prezentul articol raportează imediat autorităţilor lor naţionale, inclusiv către NGA, în conformitate cu procedurile stabilite în aranjamentul tehnic menţionat la art. 2 alin. (2) al acestui acord.
    ART. 8
    Pregătirea
    (1) Pentru a atinge şi a menţine scopul prevăzut de art. 3 al prezentului acord, autorităţile responsabile ale părţilor desfăşoară pregătirea în comun sub structura de comandă şi control a NATO.
    (2) Orice detaliu privind desfăşurarea de exerciţii comune şi alte aspecte relevante legate de pregătirea în comun se stabilesc prin aranjamentul tehnic subsecvent, prevăzut la art. 2 alin. (2) şi (3).
    ART. 9
    Prevederi financiare şi privind serviciile
    (1) Ca regulă generală, România, Republica Bulgaria şi terţul se angajează să suporte propriile cheltuieli care apar, în cazul în care nu există clauze contractuale pentru finanţarea comună.
    (2) În cazul unor costuri neprevăzute, care nu pot fi definite ca responsabilitate directă a uneia dintre părţi, de la caz la caz, se stabileşte o procedură de urmat.
    (3) În principiu, prestarea de servicii oferită pentru QRA(I) care a executat APCBO şi a aterizat pe teritoriul României sau al Republicii Bulgaria este contracost sau decontată. Cu toate acestea, detaliile prestării de servicii, inclusiv sprijinul acordat gratuit, pot fi definite în aranjamentul tehnic prevăzut la art. 2 alin. (2) şi (3).
    (4) Fără a ţine seama de prevederile aranjamentului tehnic prevăzut de alin. (3) al prezentului articol, costul rachetelor, al muniţiei şi al materialului pirotehnic întrebuinţate de QRA(I) aparţinând unuia dintre state în spaţiul aerian al celuilalt stat este suportat de către partea a cărei NGA a permis angajarea respectivă."

    6. Se introduce un nou articol 12:
    "ART. 12
    Executarea operaţiunii de poliţie aeriană transfrontalieră E de către QRA(I) a unei terţe părţi
    (1) Iniţierea, executarea şi/sau suspendarea unei APCBO cu sprijinul QRA(I) a unui stat terţ se fac/face cu respectarea următoarelor condiţii:
    (a) QRA(I) a unui stat terţ deţine certificat valabil, emis de către autoritatea NATO (CAOC JT) pentru a executa poliţie aeriană conform NATINAMDS în spaţiul aerian al României şi al Republicii Bulgaria;
    (b) sunt încheiate acorduri bilaterale pentru protecţia schimbului de informaţii clasificate între statul terţ şi România, respectiv Republica Bulgaria;
    (c) QRA(I) a statului terţ are permisiunea din partea autorităţilor României şi Republicii Bulgaria conform art. 5 alin. (2) şi (3);
    (d) QRA(I) a statului terţ respectă ordinele date de CRCs ale Forţelor Aeriene ale României sau ale Republicii Bulgaria, precum şi regulile şi procedurile NATINAMS pentru poliţia aeriană;
    (e) QRA(I) a statului terţ urmează regulile ICAO cât timp zboară dincolo de zona celor 12 mile;
    (f) QRA(I) a statului terţ respectă suveranitatea naţională a României şi a Republicii Bulgaria;
    (g) misiunile de angajare:
    - în spaţiul aerian al României se execută numai în conformitate cu legislaţia naţională a României;
    – în spaţiul aerian al Republicii Bulgaria nu se execută.
    (2) APCBO cu susţinere din partea QRA(I) a unei terţe părţi pot fi iniţiate după ce autoritatea competentă a terţei părţi, capabilă să angajeze statul în conformitate cu dreptul internaţional, acceptă complet şi necondiţionat, printr-o notificare scrisă, transmisă prin canale diplomatice României şi Republicii Bulgaria, drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul acord. România şi Republica Bulgaria confirmă în scris primirea acestei notificări. Se aplică cerinţele prevăzute de legislaţia internă.
    (3) APCBO cu susţinere din partea QRA(I) a unei terţe părţi se execută pe baza încheierii aranjamentelor tehnice între Ministerul Apărării Naţionale al României, cel al Republicii Bulgaria şi autoritatea relevantă a terţului.
    (4) QRA(I) a terţei părţi poate executa operaţia transfrontalieră de poliţie aeriană după intrarea în vigoare a aranjamentului tehnic prevăzut la art. 12 alin. (3) din prezentul acord privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană executarea cu succes a unui antrenament sub comanda şi controlul NATO.
    (5) În situaţia unei aterizări de urgenţă a unei QRA(I) a terţului pe teritoriul României sau pe teritoriul Republicii Bulgaria, autoritatea naţională competentă asigură protecţie împotriva incendiului, îngrijire medicală până la nivel ROL 1 şi protecţia aeronavei aterizate de urgenţă.
    (6) Utilizarea unei QRA(I) a unui terţ se va face cu respectarea strictă a procedurilor NATINAMDS, ale celor stabilite prin aranjamentul tehnic prevăzut la alineatul (3) şi în concordanţă cu legislaţia şi procedurile statului pe teritoriul căruia se desfăşoară.
    (7) APCBO executată cu QRA(I) a statului terţ nu se efectuează fără schimbul de imagine aeriană recunoscută între CRCs din România şi din Republica Bulgaria.
    (8) Cu excepţia cazului când se prevede altfel în prezentul acord, toate aspectele privitoare la APCBO executat de QRA(I) a statului terţ se reglementează de Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor (NATO SOFA).
    (9) În limitele art. VIII alin. (5) din NATO SOFA, dacă pagubele apar în spaţiul şi/sau pe teritoriul României sau Republicii Bulgaria ca rezultat al nerespectării (inclusiv neglijenţei grave sau premeditării) procedurilor stabilite pe baza prezentului acord şi a aranjamentului tehnic prevăzut la alin. (3) de către personalul şi/sau autorităţile statului terţ, partea care nu respectă aceste prevederi este răspunzătoare pentru despăgubirea acestora."

    7. Articolul 12 devine articolul 13.

    Acest protocol este parte integrată a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti la 12 octombrie 2011, intrat în vigoare la 27 iulie 2012.
    Acest protocol intră în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise a părţilor, transmisă pe canale diplomatice, prin care se informează asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
    Semnat la Ruse la 18 martie 2021, în două exemplare originale, în limbile română, bulgară şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul diferenţelor de interpretare, textul în limba engleză prevalează.


                    Pentru Guvernul României,
                    Simona Cojocaru,
                    secretar de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale
                    Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,
                    Atanas Zaprianov,
                    ministrul adjunct al apărării


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016