Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 8 iunie 2017  de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROTOCOL din 8 iunie 2017 de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 9 din 8 ianuarie 2020
──────────
    Acceptat prin LEGEA nr. 258 din 24 decembrie 2019, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2020.
──────────
    *) Traducere
    Preambul
    Statele părţi ale Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, au convenit următoarele:

    ART. I
    (1) Articolul 1 din Tratat se înlocuieşte cu următorul text:
    "ART. 1
    În prezentul tratat, termenul:
    1. „parte“ desemnează orice stat care este parte la Tratat, respectiv fie o parte contractantă, fie o parte care a aderat la Tratat;
    2. „terţă parte“ desemnează orice stat care nu este parte aşa cum prevede articolul 1 punctul 1 sau o entitate publică, ce operează în afara jurisdicţiei unui stat, care utilizează EUCARIS pentru orice schimb de date bazat pe un act juridic al Uniunii Europene sau pe orice acord bilateral sau multilateral;
    3. „autorităţi centrale“ desemnează autorităţile părţilor care sunt responsabile cu gestionarea băncilor de date centrale referitoare la vehicule şi permise de conducere;
    4. „dispoziţii naţionale“ desemnează toate dispoziţiile juridice şi administrative ale unei părţi pentru a căror punere în aplicare autorităţile centrale ale acestei părţi sunt responsabile, integral sau parţial, în ceea ce priveşte:
    a) înmatricularea şi evidenţa vehiculelor;
    b) eliberarea şi evidenţa permiselor de conducere;
    5. „date cu caracter personal“ desemnează orice informaţie despre o persoană fizică identificată sau identificabilă."

    (2) Articolul 2 din Tratat se înlocuieşte cu următorul text:
    "ART. 2
    (1) Autorităţile centrale stabilesc şi întreţin un sistem comun de schimb de date referitoare la vehicule şi la permise de conducere, denumit în continuare „Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere“, cunoscut sub denumirea de EUCARIS.
    (2) Scopul EUCARIS este:
    i) de a garanta exactitatea şi fiabilitatea băncilor de date centrale ale părţilor cu privire la vehicule şi permise de conducere;
    ii) de a contribui la prevenirea, investigarea şi urmărirea actelor ilegale împotriva reglementărilor din fiecare stat în domeniul permiselor de conducere, al înmatriculării vehiculelor şi al altor fraude şi infracţiuni legate de vehicule;
    iii) de a schimba informaţii în vederea creşterii eficacităţii măsurilor administrative întreprinse de autorităţile competente, în conformitate cu dispoziţiile naţionale ale părţilor; şi
    iv) de a fi la dispoziţia părţilor sau terţelor părţi care doresc să facă schimb de date pe baza unui act juridic al Uniunii Europene sau a oricărui alt acord bilateral sau multilateral, altul decât prezentul tratat."

    (3) Articolul 3 din Tratat se înlocuieşte cu următorul text:
    "ART. 3
    În cadrul EUCARIS, autorităţile centrale permit accesul reciproc la o anumită parte determinată din datele înregistrate în băncile de date centrale referitoare la vehiculele şi permisele de conducere ale părţilor.
    În acest scop, fiecare autoritate centrală dispune de hardware care, prin utilizarea softului comun, permite accesul la propriile bănci de date centrale referitoare la vehicule şi permise de conducere, în vederea realizării scopului Tratatului, şi permite totodată accesul la băncile de date centrale referitoare la vehicule şi permise de conducere ale celorlalte părţi."

    (4) Articolul 4 din Tratat se înlocuieşte cu următorul text:
    "ART. 4
    În vederea realizării scopului definit în articolul 2 alineatul (2) subpunctele i)-iii), autorităţile centrale, prin proceduri informatizate, extrag din băncile de date centrale referitoare la vehicule şi permise de conducere datele menţionate la articolele 3 şi 5, pentru a îndeplini următoarele atribuţii:
    a) Banca de date centrală referitoare la vehicule:
    Dacă o cerere de înmatriculare a unui vehicul este prezentată în zona de responsabilitate a unei autorităţi centrale şi dacă acest vehicul a fost înmatriculat anterior în zona de responsabilitate a unei alte autorităţi centrale, datele furnizate de către solicitant trebuie să fie comparate cu cele din banca de date centrală referitoare la vehicule a părţii pe teritoriul căreia vehiculul a fost înmatriculat anterior.
    Dacă datele furnizate de către solicitant permit stabilirea faptului că vehiculul fusese înmatriculat anterior pe teritoriul naţional al unei alte părţi, datele furnizate de către solicitant trebuie, de asemenea, să fie comparate cu cele din banca de date centrală a vehiculelor acelei părţi.
    b) Banca de date centrală referitoare la permise de conducere:
    Dacă o cerere pentru eliberarea unui permis de conducere este prezentată în zona de responsabilitate a unei autorităţi centrale, autoritatea respectivă poate verifica, examinând datele puse la dispoziţie în băncile de date centrale referitoare la permisele de conducere ale celorlalte părţi, dacă solicitantului i-a fost eliberat în trecut un permis de conducere care este încă valabil.
    Aceeaşi procedură se aplică şi dacă prin cererea respectivă se solicită înlocuirea sau preschimbarea unui permis de conducere care a fost eliberat în zona de responsabilitate a unei alte autorităţi centrale.
    Dacă un permis de conducere, eliberat în zona de responsabilitate a unei alte autorităţi centrale, este prezentat unei autorităţi centrale pentru înregistrare, se efectuează o comparare a datelor cu cele din banca de date centrală referitoare la permisele de conducere a părţii pe teritoriul căreia a fost eliberat permisul de conducere."

    (5) Articolul 5 din Tratat se înlocuieşte cu următorul text:
    "ART. 5
    (1) Următoarele date trebuie să fie disponibile în vederea recuperării lor prin procedura informatizată utilizată de autorităţile centrale:
    a) Banca de date centrală referitoare la vehicule:
    i) constructorul;
    ii) descrierea comercială;
    iii) numărul de identificare al vehiculului;
    iv) numărul de înmatriculare;
    v) data primei înmatriculări;
    vi) tipul de combustibil sau al sursei de energie;
    vii) situaţia care indică faptul că vehiculul este furat.
    b) Banca de date centrală referitoare la permisele de conducere:
    i) numărul permisului de conducere;
    ii) numele de familie al titularului;
    iii) alte nume ale titularului;
    iv) data şi locul naşterii;
    v) (sub) categoria/(sub) categoriile vehiculului (vehiculelor) pe care titularul este autorizat să le conducă;
    vi) observaţii administrative sau restricţii inscripţionate sub formă de cod;
    vii) data emiterii;
    viii) data expirării;
    ix) situaţia care indică faptul că o categorie şi-a pierdut valabilitatea sau a fost suspendată/retrasă.
    (2) În plus faţă de datele menţionate la alineatul (1), pot fi puse la dispoziţie şi alte date opţionale pentru recuperare, prin procedura informatizată de către autorităţile centrale, atât pentru banca de date centrală privind vehiculele, cât şi pentru banca de date centrală privind permisele de conducere; aceste date vor fi prevăzute într-un document care se aprobă de către Adunarea Generală, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) litera b).
    (3) Documentul respectiv poate conţine numai datele care servesc scopurilor prezentului tratat, prevăzute la articolul 2 alineatul (2) subpunctele i)-iii).
    (4) Nu sunt afectate acordurile privind recuperarea altor informaţii de către autorităţile centrale în conformitate cu dispoziţiile naţionale."

    (6) Articolul 6 paragraful 1 din Tratat se înlocuieşte cu următorul text:
    "ART. 6
    Pentru realizarea scopului prevăzut la articolul 2 alineatul (2) literele i)-iii), autorităţile centrale, în conformitate cu dispoziţiile naţionale ale părţilor, iau măsuri pentru a clarifica situaţia înainte de a aplica alte măsuri administrative, în cazul în care există îndoieli cu privire la situaţia reală sau juridică a vehiculelor sau a permiselor de conducere.
    [...]"

    (7) Articolul 8 din Tratat se înlocuieşte cu următorul text:
    "ART. 8
    (1) Părţile întreprind măsurile necesare pentru a asigura respectarea dispoziţiilor Tratatului.
    (2) Accesul direct la datele prevăzute la articolul 5 se limitează la autorităţile centrale ale părţilor.
    (3) Aceste autorităţi sunt responsabile, în numele părţii lor, pentru buna funcţionare a EUCARIS şi iau măsurile necesare pentru a asigura respectarea dispoziţiilor Tratatului.
    (4) Pentru atingerea scopurilor prevăzute la articolul 2 alineatul (2) literele i)-iii) şi în conformitate cu dispoziţiile naţionale ale părţilor, autorităţilor administrative responsabile cu înmatricularea vehiculelor şi eliberarea şi evidenţa permiselor de conducere, precum şi poliţiilor naţionale, autorităţilor vamale, judecătoreşti şi celor din domeniul securităţii naţionale li se permite să solicite date din EUCARIS prin intermediul autorităţilor centrale. Aceste informaţii pot fi furnizate altor entităţi numai în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale a părţii destinatare şi cu cele ale Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv orice act de modificare sau înlocuire a directivei respective."

    (8) Se adaugă un nou articol 8a:
    "ART. 8a
    (1) Accesul părţilor şi al terţelor părţi la datele stocate, pregătite pentru recuperare, în temeiul unui act juridic al Uniunii Europene sau al oricărui alt acord bilateral sau multilateral, altul decât prezentul tratat, se limitează la autorităţile responsabile în conformitate cu acel act sau acord.
    (2) Aceste autorităţi sunt responsabile pentru buna funcţionare şi utilizare a EUCARIS.
    (3) Măsurile tehnice sub forma unor solicitări şi mesaje de răspuns independente şi funcţiile specifice ale schimbului de date, pentru diferite scopuri de aplicare, trebuie să asigure că autorităţile părţilor şi terţelor părţi au acces numai la datele la care sunt autorizate să aibă acces, în temeiul actului juridic relevant al Uniunii Europene sau al unui acord bilateral sau multilateral relevant."

    (9) Articolul 9 din Tratat se elimină.
    (10) Articolul 10 din Tratat se elimină.
    (11) Articolul 11 paragraful (1) din Tratat se înlocuieşte cu următorul text:
    "ART. 11
    (1) Părţile utilizează informaţiile transmise în sistemul EUCARIS numai pentru atingerea obiectivelor stabilite la articolul 2 alineatul (2) subpunctele i)-iii)."

    (12) Articolul 12 din Tratat se înlocuieşte cu următorul text:
    "ART. 12
    În cazul schimbului de informaţii între autorităţile centrale în cadrul EUCARIS, autoritatea centrală care furnizează informaţiile este informată, la cerere, cu privire la utilizarea informaţiilor furnizate şi la acţiunile întreprinse în urma acestora."

    (13) Articolul 17 din Tratat se înlocuieşte cu următorul text:
    "ART. 17
    Autorităţile centrale trebuie să se asigure că înregistrările sunt transcrise şi că evidenţele pe care le deţin privind datele recuperate de la autorităţile centrale ale părţilor respectă dispoziţiile naţionale privind protecţia datelor.
    Aceste înregistrări trebuie:
    1. să conţină motivul recuperării, detalii privind datele recuperate, precum şi data şi ora recuperării;
    2. să fie utilizate numai în scopul verificării;
    3. să fie protejate, în mod corespunzător, împotriva utilizării incorecte sau abuzive;
    4. să fie şterse după douăsprezece luni sau să fie gestionate în conformitate cu legislaţia naţională a părţilor privind stocarea şi ştergerea înregistrărilor."

    (14) Articolul 18 din Tratat se înlocuieşte cu următorul text:
    "ART. 18
    Fiecare parte sau terţă parte trebuie să respecte Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organismele comunitare şi cu privire la libera circulaţie a acestor date şi, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, să desemneze autorităţile naţionale de supraveghere care au sarcina de a monitoriza, în mod independent, respectarea în totalitate a dispoziţiilor din Tratat privind protecţia datelor cu caracter personal. Prezentul articol se aplică, de asemenea, oricărui act de modificare sau de înlocuire a regulamentului sau a directivei.
    Organismele de supraveghere trebuie să efectueze supravegheri şi verificări independente, în conformitate cu dispoziţiile lor juridice naţionale specifice, pentru a se asigura că drepturile persoanelor vizate nu sunt încălcate prin recuperarea şi utilizarea informaţiilor. În acest scop, organismele de supraveghere au acces la EUCARIS."

    (15) Articolul 19 din Tratat se înlocuieşte cu următorul text:
    "ART. 19
    (1) Se instituie Adunarea Generală formată din reprezentanţi ai tuturor părţilor şi terţelor părţi.
    Adunarea Generală se reuneşte în fiecare an în sesiune ordinară şi în cadrul unor sesiuni extraordinare, ori de câte ori este nevoie.
    (2) Adunarea Generală este responsabilă pentru:
    a. implementarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor Tratatului;
    b. aprobarea documentului prevăzut la articolul 5 alineatul (2), care conţine lista datelor opţionale disponibile în vederea recuperării în plus faţă de datele menţionate la articolul 5 alineatul (1);
    c. buna funcţionare tehnică şi operaţională a EUCARIS;
    d. toate chestiunile financiare privind EUCARIS.
    Adunarea Generală poate înfiinţa organe sau organisme subsidiare pe care le consideră necesare pentru funcţionarea sa.
    Adunarea Generală adoptă Regulamentul său de procedură, cu o majoritate de patru cincimi.
    (3) Fiecare stat are un singur vot, indiferent de numărul de delegaţi pe care fiecare parte sau terţă parte îi deleagă la Adunarea Generală şi indiferent de numărul de conexiuni, servicii sau utilizatori.
    (4) Deciziile sau hotărârile privind chestiunile referitoare la Tratat, setul de date prevăzut la articolul 5 alineatul (2) şi cererile statelor de a adera la Tratat vor fi făcute de către părţi cu o majoritate de patru cincimi, cu cel puţin o jumătate din toate părţile reprezentate. Adunarea Generală reglementează procedura de vot cu privire la toate celelalte aspecte în cuprinsul Regulamentului său de procedură."

    (16) Articolul 20 din Tratat se înlocuieşte cu următorul text:
    "ART. 20
    (1) Costurile cu privire la operarea şi aplicarea EUCARIS de către părţi şi de către terţele părţi, pe teritoriul lor, sunt suportate de către partea în cauză sau de către terţa parte, după caz.
    (2) Cheltuielile comune legate de implementarea Tratatului, aprobate în prealabil de către Adunarea Generală, sunt suportate de către părţi şi de către terţele părţi."


    ART. II
    (1) Prezentul protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare se depun la Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg, care este depozitarul prezentului protocol.
    (2) Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data primirii de către depozitar a celui de-al doilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare a Protocolului.
    (3) Pentru părţile contractante care depun instrumentul de ratificare, acceptare sau aprobare a Protocolului după intrarea sa în vigoare, Protocolul intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează datei la care instrumentul a fost depus la depozitar.
    (4) Orice stat care aderă la Tratat, în conformitate cu articolul 24 din Tratat, după intrarea în vigoare a prezentului protocol, aderă la Tratatul modificat.

    Drept care subsemnaţii, autorizaţi corespunzător, au semnat prezentul protocol.
    Încheiat la Luxemburg la 8 iunie 2017, în limbile neerlandeză, engleză, franceză şi germană, cele patru texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi păstrat de Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg, care va transmite o copie certificată pentru fiecare parte contractantă.
    Pentru Regatul Belgiei,
    Pentru Republica Federală Germania,
    Pentru Republica Letonia,
    Pentru Marele Ducat de Luxemburg,
    Pentru Regatul Ţărilor de Jos,
    Pentru Republica Slovacă,
    Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
    Declaraţia comună
    Statele părţi la Tratatul referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, convin asupra unei înţelegeri comune, conform căreia articolul 1 punctul 2, articolul 2 alineatul (2) subpunctul iv) şi articolul 8a din Tratat, astfel cum a fost modificat prin Protocolul semnat astăzi, sunt interpretate în sensul în care EUCARIS poate fi utilizat pentru servicii funcţionale, vizând schimbul de date referitor la vehicule sau la transport, dacă schimbul automat de date este permis sau obligatoriu în actul juridic al Uniunii Europene, în acordul bilateral, în acordul multilateral sau în legislaţia naţională, care stă la baza acestui schimb.

    Pentru Regatul Belgiei,
    Pentru Republica Federală Germania,
    Pentru Republica Letonia,
    Pentru Marele Ducat de Luxemburg,
    Pentru Regatul Ţărilor de Jos,
    Pentru Republica Slovacă,
    Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

    Comentarii şi explicaţii privind modificările
    Observaţii generale
    Principalul motiv pentru modificarea Tratatului EUCARIS este faptul că EUCARIS, ca sistem tehnic, este utilizat nu numai pentru schimbul de date în conformitate cu Tratatul, ci şi pentru schimbul de date bazat pe alte acte juridice ale UE (cum ar fi Directiva CBE şi deciziile Prüm ale Consiliului) sau pe acorduri bilaterale sau multilaterale. Această utilizare multifuncţională a EUCARIS nu este reflectată în actualul Tratat EUCARIS. Scopul principal al modificărilor este, prin urmare, extinderea Tratatului printr-o „clauză de deschidere“ ca bază legală pentru folosirea EUCARIS în alte scopuri. În plus, au fost făcute unele modificări de redactare şi clarificări.
    Modificarea articolului 1:
    - Punctul 1 clarifică faptul că o parte este întotdeauna un stat (şi nu o organizaţie).
    – La punctul 2 se defineşte sintagma „terţă parte“. O terţă parte este fie un stat, care nu este parte la Tratat, fie o entitate publică, acţionând în afara jurisdicţiei unui stat (de exemplu Comisia Europeană), care utilizează EUCARIS pentru orice schimb de date pe baza unui act juridic al Uniunii Europene sau a unui acord bilateral sau multilateral. O terţă parte nu poate fi niciodată o organizaţie privată.

    Modificarea articolului 2:
    - La alineatul (2) subpunctul iii), sintagma „reglementări naţionale“, astfel cum a fost definită la articolul 1 punctul 4, este folosită în locul sintagmei „reglementări juridice şi administrative“ (la fel ca în celelalte versiuni lingvistice ale Tratatului).
    – Prin noul subpunct iv) scopul EUCARIS este extins pentru a fi disponibil în vederea utilizării de către terţe părţi.

    Modificarea articolului 5:
    Articolul 5 iniţial al Tratatului EUCARIS defineşte datele obligatorii, care trebuie să fie disponibile pentru recuperare, prin procedură informatizată, în sensul Tratatului. Acest set obligatoriu de date trebuie definit chiar în Tratat. Dar ar trebui să existe şi posibilitatea de a defini date suplimentare opţionale, fără a fi necesară modificarea Tratatului. Prin urmare, noile alineate (2) şi (3) oferă Adunării Generale EUCARIS (fostul Comitet, a se vedea explicaţiile de la articolul 19) dreptul de a lista alte date opţionale într-un document care trebuie aprobat de către Adunarea Generală. Prin această procedură va fi posibilă adaptarea listei de date, în mod flexibil, în conformitate cu noile evoluţii şi cerinţe, fără a modifica Tratatul. Datele opţionale pot fi furnizate, dacă sunt disponibile în banca naţională de date, dar nu există nicio obligaţie de a face acest lucru. Cu referire la (noul) articol 19 alineatul (2) litera b), se precizează în ce mod lista trebuie să fie aprobată de Adunarea Generală.
    Noul alineat (3) restrânge lista de date la acele date care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor Tratatului prin menţionarea explicită a articolului 2 alineatul (2) subpunctele i)-iii).
    Elementele de date enumerate la alineatul (1) sunt aceleaşi ca în Tratatul iniţial. Doar termenii au fost actualizaţi, în ceea ce priveşte termenii utilizaţi în alte dispoziţii ale Uniunii Europene, în special Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule şi Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată). Noul alineat (4) este alineatul (2) din Tratatul iniţial.

    Modificarea articolului 8:
    Noul alineat (1) a fost convenit în cadrul reuniunii Comitetului EUCARIS de la Oslo, în 2014, dar ulterior a fost inclus ca ultim paragraf din articolul 8a alineatul (2). Paragraful clarifică faptul că părţile trebuie să se asigure că sunt respectate în special prevederile Tratatului însuşi, deşi sistemul EUCARIS poate fi utilizat şi în alte scopuri legale. Paragraful a fost transferat la articolul 8 în considerarea structurii Tratatului.
    Noul alineat (4) este o versiune puţin modificată a articolului 9 din Tratatul iniţial EUCARIS. Primul paragraf clarifică autorităţile care au dreptul de a solicita informaţii, direct de la EUCARIS, prin intermediul autorităţilor centrale. Al doilea paragraf specifică în ce condiţii aceste informaţii pot fi furnizate altor entităţi. Tratatul iniţial EUCARIS conţine, în articolul 9, o interdicţie strictă privind transmiterea informaţiilor care sunt preluate prin intermediul EUCARIS către orice alt organism sau organizaţie care nu este menţionată în Tratat. Din cauza acestei interdicţii stricte, ţările scandinave nu au putut să semneze Tratatul, deoarece această regulă nu este conformă cu prevederile legislaţiilor lor naţionale. Pe de altă parte, eliminarea completă a acestei interdicţii nu este acceptabilă pentru alte ţări (de exemplu, Germania, Regatul Unit). După ce s-a ajuns la o interpretare comună, a fost introdusă şi propunerea ţărilor scandinave. În conformitate cu această nouă dispoziţie, transmiterea de informaţii către alte entităţi este permisă numai în conformitate cu legislaţia naţională a părţii destinatare şi cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Aceste alte entităţi pot fi organizaţii private.

    Noul articol 8a:
    Articolul 8a conţine - la fel ca şi articolul 8, conform scopului iniţial al Tratatului EUCARIS - dispoziţii comparabile privind utilizarea de către terţe părţi a EUCARIS. La alineatul (1) se utilizează termenul mai general „acces“ (în locul sintagmei „acces direct“), deoarece în cealaltă bază juridică relevantă pentru utilizarea de către o terţă parte, nu numai „accesul direct“, ci şi „accesul“ la date, în general, trebuie reglementat. Din perspectiva Germaniei, este important ca aceasta să fie garantată de dispoziţiile corespunzătoare din Tratat, şi anume ca terţele părţi să aibă acces numai la datele pentru care sunt autorizate în temeiul juridic relevant. Dispoziţiile articolului 16 din Tratat nu sunt suficiente. Prin urmare, articolul 8a a fost completat cu un nou alineat (3) care conţine, în mod explicit, o dispoziţie adecvată. Este evident că accesul este posibil şi pentru organizaţiile private, dar numai în cazul în care aceste organisme funcţionează sub mandatul unei autorităţi publice autorizate.

    Eliminarea articolului 9:
    Dispoziţiile articolului 9 sunt încorporate - într-o formă puţin diferită - în noul articol 8 alineatul (3). Astfel, articolul 9 poate fi şters.

    Eliminarea articolului 10:
    Întrucât, între timp, legislaţia Uniunii Europene în domeniul înmatriculării vehiculelor şi al permiselor de conducere acoperă aspectul manipulării documentelor, nu este necesar ca aceasta să se reglementeze separat în Tratat. Astfel, articolul 10 poate fi şters.

    Modificarea articolului 17:
    Noul subpunct iv) oferă mai multă flexibilitate în ceea ce priveşte ştergerea înregistrărilor. În general, înregistrările sunt şterse după douăsprezece luni, însă, în mod alternativ, este posibilă o perioadă mai lungă sau mai scurtă, în conformitate cu legislaţia naţională.

    Modificarea articolului 18:
    Pe lângă Directiva 95/46/CE, părţile şi terţele părţi trebuie, de asemenea, să respecte şi Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

    Modificarea articolului 19:
    În locul termenului Comitet se utilizează sintagma mai potrivită de Adunare Generală [alineatul (1)]. Adunarea Generală este formată din reprezentanţi ai tuturor părţilor şi ai terţelor părţi în care fiecare stat are un vot, indiferent de numărul de delegaţi [alineatul (3)]. Drepturile de vot ale terţelor părţi se limitează la acele aspecte care nu privesc Tratatul în sine [alineatul (4)]. La alineatul (2) sunt menţionate responsabilităţile Adunării Generale. Acestea au fost extinse printr-o dispoziţie care conferă Adunării Generale dreptul explicit de a aproba documentul care conţine lista datelor menţionate la articolul 5 alineatul (2) şi cu decizia privind toate problemele financiare. Detaliile (de exemplu, organismele subsidiare sau procedurile de vot) pot fi reglementate în Regulamentul de procedură (RdP), care trebuie adoptat de Adunarea Generală cu o majoritate de patru cincimi [alineatele (2) şi (4)].

    Modificarea articolului 20:
    Costurile sunt suportate nu numai de părţi, ci şi de terţele părţi. Din cauza diferitelor grupuri de utilizatori, pentru diferitele funcţionalităţi, cheltuielile nu mai sunt suportate în mod egal. O parte sau o terţă parte trebuie să plătească - pe lângă contribuţia generală - numai pentru acele funcţionalităţi pe care le utilizează.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016