Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROIECT DE LEGE nr. 770 din 26 septembrie 2017  pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROIECT DE LEGE nr. 770 din 26 septembrie 2017 pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 846 din 25 octombrie 2017
    În România, acţiunile la purtător sunt reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Astfel, art. 91(1) precizează faptul că „în societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtător“, în timp ce conform art. 92(4) „acţiunile nominative pot fi convertite în acţiuni la purtător şi invers, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor“, iar „dreptul de proprietate asupra acţiunilor la purtător se transferă prin simpla tradiţiune a acestora“ (art. 99). Din punctul de vedere al existenţei unei evidenţe a acţionarilor care se perindă printr-o firmă cu acţiuni la purtător, conform art. 177(1)(a) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, „în afară de evidenţele prevăzute de lege, societăţile pe acţiuni trebuie să ţină: un registru al acţionarilor care să arate, după caz, numele şi prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni nominative, precum şi vărsămintele făcute în contul acţiunilor“.
    Acţiunile la purtător sunt acte care pot ajunge să se refere la valori materiale foarte mari şi care pot circula de la un proprietar la altul fără limitări şi fără formalităţi pentru confirmarea transmiterii, acest lucru realizându-se practic, prin simpla transmitere „din mână în mână“. Acţiunile la purtător pot ascunde proprietatea şi facilita evaziunea fiscală.
    Utilizarea acestui sistem eludează criteriile de transparenţă obligatorie pentru cei ce deţin funcţii publice şi pentru declararea şi prevenirea conflictelor de interese. În acelaşi timp este o realitate că există deja presiuni de ordin internaţional care să elimine în alte jurisdicţii, cum este Israel, de exemplu, dar şi altele, acest tip netransparent de deţinere a acţiunilor în societăţile comerciale care gravitează în jurul afacerilor publice ar trebui să reprezinte o adevărată „stare de urgenţă“ pentru evitarea săvârşirii de infracţiuni sub adăpostul unui astfel de paravan.
    Subliniem faptul că prin deţinerea de acţiuni la purtător, persoane cu funcţii publice, aflate uneori în stare de incompatibilitate, îşi asumă riscul de a eluda legea şi se bazează pe interpuşi care de obicei sunt rude sau prieteni ai acestora, cu mâna cărora vor îndeplini actele comerciale sau de management pentru societatea respectivă.
    Există state care au interzis acţiunile la purtător, dintre care putem menţiona: Belgia (interzise din data de 1 Ianuarie 2008 prin „Act of 14 December 2005“), Cehia (interzise din data de 20 iunie 2013 prin „Act no. 134/2013 Coll.“), Cipru, Malta, Marea Britanie (interzise din data de 26 mai 2015 prin „Small Business, Enterprise and Employment Act“).
    Subliniem şi faptul că s-a realizat un studiu despre riscurile de infracţionalitate legate de existenţa acestui tip de firme chiar în 2017, de către Transparency International EU: „Under the Shell. Ending Money Laundering in Europe“, dar există şi un studiu mai vechi al OECD, din 2001: „Behind the Corporate Veil. Using Corporate Entities for Illicit Purposes“.
    Efectul interzicerii existenţei firmelor cu acţiuni la purtător asupra economiei unei ţări ar fi doar pozitiv întrucât ar determina creşterea transparenţei şi implicit a nivelului de încredere, nefiind identificate câştiguri pentru economie generate de existenţa acestor societăţi.

    INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ
    LEGE pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Art. 8 pct. f va avea următorul cuprins:
    f) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor.

    2. Art. 91 al. (1) va avea următorul cuprins:
    1. În societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni nominative emise de societate.

    3. Art. 92 al. 4 se abrogă.
    4. Art. 99 se abrogă.
    5. Art. 99 1 va avea următorul cuprins:
    1. Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se arată cuantumul datoriei şi valoarea acţiunilor cu care se garantează, iar în cazul acţiunilor nominative emise în formă materială, şi prin menţionarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora.

    6. Art. 102 al. 3 se abrogă.
    7. Art. 113 pct. i 1 se abrogă.
    8. Art. 123 al. (1) se abrogă.
    9. Art. 270 al. (1) va avea următorul cuprins:
    1. Sumele cuvenite acţionarilor, neîncasate în termen de 2 luni de la publicarea situaţiei financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una din unităţile acesteia cu arătarea numelui şi prenumelui acţionarului.

    10. Art. 273 partea introductivă şi litera d) vor avea următorul cuprins:
    Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani administratorul, directorul general, membru consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care:
    d) emite acţiuni la purtător sau predă titularului acţiunile înainte de termen ori predă acţiuni liberate în tot sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege.    ART. II
    (1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi deţinătorii de acţiuni la purtător au obligaţia de a le transforma în acţiuni nominative, prin înregistrarea acestora din urmă la registrul comerţului.
    (2) Deţinătorii acţiunilor la purtător care nu le-au transformat, în termen de 6 luni, în acţiuni nominative pierd dreptul de vot şi dreptul la dividende.
    (3) După expirarea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, orice referire la acţiunile la purtător din legislaţia românească se va interpreta ca fiind referitoare la acţiunile nominative.
    (4) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi se modifică şi următoarea lege:
    - Legea 656/2002, republicată 2012, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată în Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie 2012, art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. a de unde se va scoate sintagma „acţiuni la purtător“.


    Semnături
    1. Hostiuc Diana
    2. Marzan Anca-Daniela
    3. Constantinescu Roxana-Alexandra
    4. Marzan Nicolae-Leonid
    5. Dobranis Gabriel
    6. Save Mihai
    7. Save Andreea-Florentina
    8. Jerlaianu Iulian-Ovidiu
    9. Pupaza George Daniel
    10. Panaitescu Mihnea-Teodor

    AVIZ
    referitor la iniţiativa legislativă a cetăţenilor pentru
    modificarea unor articole din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
    Analizând iniţiativa legislativă a cetăţenilor pentru modificarea unor articole din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, formulată de un comitet de iniţiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, şi transmisă de împuternicitul comitetului de iniţiativă, cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. R1.443 din 8.09.2017,
    CONSILIUL LEGISLATIV
    în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi art. 46 (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, precum şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicată,
    avizează favorabil iniţiativa legislativă, cu următoarele observaţii şi propuneri:
    1. Iniţiativa legislativă cetăţenească are ca obiect modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea interzicerii, în România, a societăţilor care emit acţiuni la purtător.
    Potrivit Expunerii de motive, „utilizarea acestui sistem eludează criteriile de transparenţă, obligatorie pentru cei care deţin funcţii publice şi pentru declararea şi prevenirea conflictelor de interese. (...) este o realitate că există presiuni internaţionale care să elimine acest tip netransparent de deţinere a acţiunilor în societăţi (...) pentru evitarea săvârşirii de infracţiuni sub adăpostul unui astfel de paravan“.
    Prin obiectul de reglementare, iniţiativa legislativă se încadrează în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) din Legea fundamentală, iar în aplicarea art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.
    Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.

    2. Precizăm că, la nivel european, există state care au interzis acţiunile la purtător, dintre care amintim: Belgia, prin adoptarea la 1 ianuarie 2008 a „Act of 14 December 2005“, modificat la data de 21 decembrie 2013; Cehia, prin „Act no. 134/2013 Coll.“ din 1 ianuarie 2014, care a modificat Legea societăţilor şi a impus o serie de noi obligaţii societăţilor; Marea Britanie, prin adoptarea „Small Business, Enterprise and Employment Act“ din 25 martie 2015.
    În ceea ce priveşte Belgia, semnalăm că prin legea din 21 decembrie 2013, legislativul a adus o serie de amendamente legii din 1 ianuarie 2008 privind abrogarea acţiunilor la purtător. Aceste amendamente asigură luarea măsurilor în procesul de dematerializare şi elimină dificultăţile în aplicarea anumitor prevederi.
    Conform legii din 14 decembrie 2005, acţiunile la purtător trebuie convertite de proprietari în acţiuni în formă dematerializată sau înregistrate în registrul acţionarilor, până la data de 31 decembrie 2013. De la 1 ianuarie 2014, acţiunile la purtător care nu au fost convertite de proprietari vor fi convertite, prin efectul legii, în acţiuni în formă dematerializată sau înregistrate în registrul acţionarilor. Dacă până la data de 1 ianuarie 2015, proprietarul acţiunilor nu le revendică, emitentul acestora trebuie să vândă acţiunile pe o piaţă reglementată (dacă acţiunile sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată) sau prin intermediul licitaţiei publice (dacă acţiunile nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată).
    Dacă proprietarul acţiunilor nu solicită rambursarea plăţii acţiunilor la purtător din Fondul de Depozit, până la data de 31 decembrie 2025, aceste tranzacţii vor deveni proprietatea statului belgian începând cu 1 ianuarie 2026.
    Dacă emitentul acţiunilor decide să nu achiziţioneze aceste acţiuni la purtător, acestea vor fi atribuite statului belgian. Statul belgian poate transfera aceste acţiuni printr-un act statutar sau printr-un contract referitor la transferul acestor acţiuni.
    Ultimul amendament al legii se referă la amenda penală, ce poate fi aplicată unui emitent care nu a organizat vânzarea publică a acţiunilor, potrivit art. 11 din legea sus-menţionată.
    Referitor la Cehia, legea din 1 ianuarie 2014 a adus o serie de modificări legii societăţilor şi a impus o serie de noi obligaţii acestora din urmă.
    Legea impune ca, de la 1 ianuarie 2014, societăţile pe acţiuni să îşi creeze propriul website şi să posteze informaţii specifice. Societăţile cu răspundere limitată aveau libertatea de a decide sau nu crearea unui astfel de website.
    Aceste informaţii obligatorii trebuie să fie uşor accesibile şi să fie postate, de preferinţă, pe prima pagină.
    În virtutea Legii nr. 134/2013 Coll. referitoare la creşterea transparenţei societăţilor pe acţiuni („Legea transparenţei“), acţiunile la purtător emise de societăţile ceheşti sunt automat transcrise în registrul acţionarilor, începând cu data de 1 ianuarie 2014.
    Societăţile cu acţiuni la purtător, care vor fi automat transcrise în registrul acţionarilor, sunt obligate să solicite proprietarilor lor să convertească respectivele acţiuni, până la data de 30 martie 2014.
    Ca urmare a solicitării societăţilor, acţionarii trebuie să convertească acţiunile până la 30 iunie 2014. Dacă nu se conformează, aceştia nu vor putea să îşi exercite drepturile care decurg din respectivele acţiuni şi nu vor avea dreptul la dividende.
    Societăţile ceheşti înfiinţate înainte de 1 ianuarie 2014 pot opta pentru a respecta prevederile acestei legi sau pot aplica prevederile Codului comercial, care nu sunt contrare dispoziţiilor obligatorii ale Legii nr. 134/2013 ColI.
    Pentru a evita anumite incertitudini se recomandă să se respecte în totalitate legea societăţilor.
    În Marea Britanie, legea prevede ca societăţile să ţină evidenţa acţionarilor majoritari într-un registru, denumit Registru PSC. Acest lucru va conduce la asigurarea transparenţei companiilor englezeşti şi va duce la descurajarea, identificarea şi sancţionarea acelor societăţi care ascund sub acest paravan activităţi ilegale. Consolidarea transparenţei va asigura, totodată, şi un comportament adecvat pe piaţă.
    O altă prevedere a legii se referă la eliminarea acţiunilor la purtător, care va facilita înlăturarea activităţilor ilegale şi va asigura compatibilitatea cu standardele internaţionale. Acest lucru va contribui la creşterea transparenţei în rândul celor care deţin şi controlează companii în Marea Britanie şi va facilita contracararea anumitor activităţi ilegale care îi implică pe directorii respectivelor societăţi.
    În România, acţiunile la purtător sunt reglementate la art. 91 şi următoarele din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, care prevede că „În societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtător“.
    Acţiunile nominative pot fi convertite în acţiuni la purtător şi invers, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor, luată în condiţiile art. 115.
    Dreptul de proprietate asupra acţiunilor la purtător se transferă prin simpla tradiţiune a acestora.
    Spre deosebire de acţiunile la purtător, acţiunile nominative trebuie să fie ţinute de către societăţile pe acţiuni într-un registru al acţionarilor care să arate, după caz, numele şi prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor, precum şi vărsămintele făcute în contul acţiunilor.
    Astfel, acţiunile la purtător pot să se refere la valori materiale mari şi pot circula de la un proprietar la altul, fără limitări şi fără formalităţi pentru confirmarea trimiterii, acest lucru realizându-se prin simpla tradiţiune, care poate ascunde proprietatea şi facilita evaziunea fiscală.
    Prin urmare, interzicerea acţiunilor la purtător ar determina creşterea transparenţei şi, implicit, a nivelului de încredere.

    3. Ca observaţie generală semnalăm că prezenta iniţiativă legislativă fiind un act modificator, din cuprinsul art. I lipsesc dispoziţiile de modificare ale articolelor şi alineatelor, care vor fi marcate cu cifre arabe.
    Totodată, precizăm că unele dintre dispoziţii nu au caracter normativ şi obligatoriu, neavând capacitatea de a constitui norme juridice; exemplificăm, în acest sens, textul tezei a doua a art. 99^1 alin. (1), care este eliptic de predicat.

    4. La titlu, pentru considerente de ordin normativ, propunem reformularea acestuia, după cum urmează:
    "LEGE pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990"

    5. Menţionăm că, potrivit art. 42 alin. (2) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după titlu trebuie să figureze formula introductivă, care, în cazul legilor, este următoarea:
    "Parlamentul României adoptă prezenta lege"

    6. La art. I, pentru respectarea exigenţelor de tehnică legislativă este necesară reformularea părţii introductive, astfel:
    "ART. I
    Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"

    7. Privitor la părţile dispozitive (care în prezent lipsesc) pentru o identificare corectă a prevederilor propuse spre modificare/abrogare, acestea trebuie reformulate, astfel:
    1. La articolul 8, litera f) va avea următorul cuprins:
    "f) ........................................................................................."

    2. Alineatul (1) al articolului 91 va avea următorul cuprins:
    "(1) ................................................................................"

    3. Alineatul (4) al articolului 92 se abrogă.
    4. Articolul 99 se abrogă.
    Referitor la art. 99 alin. (1) precizăm că este vorba, de fapt, despre art. 99^1 alin. (1), iar pentru rigoare normativă propunem ca partea dispozitivă să aibă următoarea formulare:

    5. Alineatul (1) al articolului 99^1 va avea următorul cuprins:
    "(1) ........................................................................................."

    6. Alineatul (3) al articolului 102 se abrogă
    7. La articolul 113, litera i^1) se abrogă
    8. Alineatul (1) al articolului 123 se abrogă
    9. Alineatul (1) al articolului 270 va avea următorul cuprins:
    "(1) ........................................................................................"

    Privitor la amendamentul adus art. 273 - care va constitui pct. 10 - întrucât din analiza textelor rezultă doar intenţia de modificare a părţii introductive, precum şi a lit. d) şi nu vizează modificarea întregului articol, este necesar ca partea dispozitivă să fie redactată, astfel:
    10. La articolul 273, partea introductivă şi litera d) vor avea următorul cuprins:
    "d) emite acţiuni la purtător sau predă titularului acţiunile înainte de termen ori predă acţiuni liberate în tot sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege;"    8. Precizăm că sintagma „Se introduce art. II care va avea următorul cuprins:“ trebuie eliminată, întrucât nu este proprie stilului normativ.
    9. La textul propus pentru art. II alin. (1), pentru un limbaj specific actelor normative propunem înlocuirea sintagmei „a acestei legi“ cu expresia „a prezentei legi“.

    Totodată, pentru rigoare normativă propunem ca alin. 2-4 să fie marcate prin încadrarea cifrelor între paranteze, astfel: „(2), (3) şi (4)“.
    Cu referire la prevederile alin. (2) şi (4) semnalăm că, potrivit art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea abrogării, dispoziţiile normative vizate trebuie determinate expres, începând cu legile şi apoi cu celelalte acte normative, prin menţionarea tuturor datelor de identificare a acestora, evitându-se formulările generice de genul „termenul de acţiuni la purtător se abrogă“ sau „orice dispoziţie contrară se abrogă“.
    În acest sens propunem revederea şi reformularea normelor mai sus arătate, în acord cu exigenţele de tehnică legislativă.
    La alin. (2), pentru o exprimare corectă, expresia „termenul de acţiuni la purtător“ trebuie înlocuită cu expresia „sintagma «acţiuni la purtător»“.


                    PREŞEDINTE
                    dr. DRAGOŞ ILIESCU

    Bucureşti, 26 septembrie 2017.
    Nr. 770.
    Declaraţia de constituire a Comitetului de iniţiativă
    pentru propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
    Subsemnaţii:
    1. HOSTIUC DIANA, cetăţean român cu drept de vot, domiciliată în Iaşi, str. Pantelimon nr. 16, bl. 313 (P15), sc. C, ap. 3, judeţul Iaşi, posesoare a CI seria MX nr. 804694, emisă de S.P.C.L.E.P. Iaşi la data de 27.03.2009, cod numeric personal 2830726330198;
    2. MARZAN ANCA-DANIELA, cetăţean român cu drept de vot, domiciliată în Bucureşti, sectorul 2, str. Enache Sandu nr. 67, posesoare a CI seria RX nr. 992217, emisă de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 21.10.2016, cod numeric personal 2900104282218;
    3. CONSTANTINESCU ROXANA-ALEXANDRA, cetăţean român cu drept de vot, domiciliată în Bucureşti, sectorul 3, str. Negoiu nr. 6, bl. D12, sc. 4, et. 3, ap. 60, posesoare a CI seria RD nr. 834452, emis de S.P.C.E.P. S3 biroul nr. 3 la data de 21.03.2017, cod numeric personal 2860323100201;
    4. MARZAN NICOLAE-LEONID, cetăţean român cu drept de vot, domiciliat în Bucureşti, sectorul 2, str. Enache Sandu nr. 67, posesor al CI seria DP nr. 152876, emisă de D.E.P.A.B.D. la data de 3.01.2013, cod numeric personal 1870620420022;
    5. DOBRANIS GABRIEL, cetăţean român cu drept de vot, domiciliat în Bucureşti, sectorul 3, str. Banul Udrea nr. 6, bl. G6, sc. 1, et. 7, ap. 24, posesor a CI seria RX nr. 813501, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 11.11.2015, cod numeric personal 1871110420070;
    6. SAVE MIHAI, cetăţean român cu drept de vot, domiciliat în Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara nr. 19, bl. C6, sc. 5, et. 7, ap. 176, posesor a CI seria RX nr. 903441, emisă de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 13.05.2016, cod numeric personal 1880222340461;
    7. SAVE ANDREEA-FLORENTINA, cetăţean român cu drept de vot, domiciliată în Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara nr. 19, bl. C6, sc. 5, etaj 7, ap. 176, posesoare a CI seria RX nr. 996021, emisă de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 31.10.2016, cod numeric personal 2880926440016;
    8. JERLAIANU IULIAN-OVIDIU, cetăţean român cu drept de vot, domiciliat în Bucureşti, sectorul 3, str. Murgeni nr. 5, bl. L28, sc. A, et. 6, ap. 37, posesor al CI seria RX nr. 557518, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 22.08.2014, cod numeric personal 1900117420078;
    9. PANAITESCU MIHNEA-TEODOR, cetăţean român cu drept de vot, domiciliat în judeţul Vrancea, satul Coteşti, comuna Coteşti, posesor al CI seria VN nr. 408938, emisă de S.P.C.E.P. Vrancea la data de 15.02.2011, cod numeric personal 1930307394967;
    10. PUPĂZĂ GEORGE DANIEL, cetăţean român cu drept de vot, domiciliat în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu nr. 2, ap. 14, posesor al CI seria VN nr. 434472, emisă de S.P.C.E.L.P. Focşani la data de 23.09.2011, cod numeric personal 1881213390376,

    în temeiul art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, art. 150 din Constituţia României, republicată, declarăm că suntem de acord să ne constituim în Comitetul de iniţiativă pentru propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.
    Având în vedere că suntem cetăţeni români, titulari ai dreptului de vot prevăzut la art. 36 din Constituţia României şi ai dreptului de a fi ales prevăzut de art. 37 din Constituţia României şi în conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 2 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată, declarăm pe propria răspundere că nu facem parte dintre persoanele prevăzute la alin. (2) al art. 2 din legea sus-menţionată, respectiv dintre persoanele alese în funcţie prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite în funcţie de prim-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.
    Ne asumăm întru totul proiectul de lege de modificare a unor articole din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi o împuternicim pe dna HOSTIUC DIANA, cetăţean român cu drept de vot, domiciliată în Iaşi, str. Pantelimon nr. 16, bl. 313 (P15), sc. C, ap. 3, judeţul Iaşi, posesoare a CI seria MX nr. 804694, emisă de S.P.C.L.E.P. Iaşi la data de 27.03.2009, cod numeric personal 2830726330198, să reprezinte prezentul Comitet de iniţiativă cetăţenească în vederea sesizării Consiliului Legislativ pentru avizarea proiectului de lege anexat şi, ulterior, să acţioneze pentru publicarea proiectului legislativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Comitetul de iniţiativă desemnează, de asemenea, pe dna HOSTIUC DIANA, cetăţean român cu drept de vot, domiciliată în Iaşi, str. Pantelimon nr. 16, bl. 313 (P15), sc. C, ap. 3, judeţul Iaşi, posesoare a CI seria MX nr. 804694, emisă de S.P.C.L.E.P. Iaşi la data de 27.03.2009, cod numeric personal 2830726330198, în calitate de preşedinte al Comitetului de iniţiativă, să rezolve problemele operative şi să reprezinte comitetul în raporturile sale cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu cetăţenii împuterniciţi pentru întocmirea listelor de susţinători, strângerea semnăturilor cetăţenilor care susţin proiectul de lege anexat prezentei declaraţii, ce face parte integrantă din aceasta.
    Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale este menită să determine creşterea transparenţei şi implicit a nivelului de încredere.
    Prezentul act normativ îşi propune să modifice legislaţia astfel încât firmele care nu au acţionariatul la vedere să nu poată avea acces la banul public şi nici să nu poată să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul României decât dacă îşi declară acţionarii.
    Acţiunile la purtător pot ascunde proprietatea şi facilita evaziunea fiscală, faptele de corupţie a unor înalţi funcţionari ai statului român, spălarea banilor, exportul ilicit de profituri sau se pot finanţa grupări mafiote/teroriste.
    Odată cunoscuţi aceşti „acţionari“ pot fi traşi la răspundere de către organele competente, judecaţi pentru faptele comise şi de asemenea se pot recupera banii de la ei ştiind cine sunt.
    Redactată şi autentificată de notar public Trăistaru Andreea, într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial.
    SEMNĂTURI
    1. HOSTIUC DIANA
    S.S. indescifrabil

    2. MARZAN ANCA-DANIELA
    S.S. indescifrabil

    3. CONSTANTINESCU ROXANA-ALEXANDRA
    S.S. indescifrabil

    4. MARZAN NICOLAE-LEONID
    S.S. indescifrabil

    5. DOBRANIŞ GABRIEL
    S.S. indescifrabil

    6. SAVE MIHAI
    S.S. indescifrabil

    7. SAVE ANDREEA-FLORENTINA
    S.S. indescifrabil

    8. JERLAIANU IULIAN-OVIDIU
    S.S. indescifrabil

    9. PANAITESCU MIHNEA-TEODOR
    S.S. indescifrabil

    10. PUPĂZĂ GEORGE DANIEL
    S.S indescifrabil


    ROMÂNIA
    UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
    ELIEAN ENISE ŞI TRĂISTARU ANDREEA
    SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
    Licenţa de funcţionare nr. 104/3.298/29.01.2014
    C.I.F. RO19422650
    Sediul: Bucureşti, bd. N. Bălcescu nr. 25, bl. Wilson, sc. 2, et. 1, ap. 18, sectorul 1
    Telefon/fax: 021.311.24.88; 021.310.20.26
    E-mail: elieanenise@yahoo.com; atraistaru00@yahoo.com
    ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1.063
    Data: 8.09.2017
    În faţa mea, Trăistaru Andreea, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:
    1. HOSTIUC DIANA, domiciliată în Iaşi, str. Pantelimon nr. 16, bl. 313 (P15), sc. C, ap. 3, judeţul Iaşi, identificată cu CI seria MX nr. 804694, emisă de S.P.C.L.E.P. Iaşi la data de 27.03.2009, cod numeric personal 2830726330198, în nume propriu;
    2. MARZAN ANCA-DANIELA, domiciliată în Bucureşti, sectorul 2, str. Enache Sandu nr. 67, identificată cu CI seria RX nr. 992217, emisă de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 21.10.2016, cod numeric personal 2900104282218, în nume propriu;
    3. CONSTANTINESCU ROXANA-ALEXANDRA, domiciliată în Bucureşti, sectorul 3, str. Negoiu nr. 6, bl. D12, sc. 4, et. 3, ap. 60, identificată cu CI seria RD nr. 834452, emisă de S.P.C.E.P. S3 biroul nr. 3, la data de 21.03.2017, cod numeric personal 2860323100201, în nume propriu;
    4. MARZAN NICOLAE-LEONID, domiciliat în Bucureşti, sectorul 2, str. Enache Sandu nr. 67, identificat cu CI seria DP nr. 152876, emisă de D.E.P.A.B.D. la data de 3.01.2013, cod numeric personal 1870620420022, în nume propriu;
    5. DOBRANIŞ GABRIEL, domiciliat în Bucureşti, sectorul 3, str. Banul Udrea nr. 6, bl. G6, sc. 1, et. 7, ap. 24, identificat cu CI seria RX nr. 813501, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 11.11.2015, cod numeric personal 1871110420070, în nume propriu;
    6. SAVE MIHAI, domiciliat în Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara nr. 19, bl. C6, sc. 5, et. 7, ap. 176, identificat cu CI seria RX nr. 903441, emisă de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 13.05.2016, cod numeric personal 1880222340461, în nume propriu;
    7. SAVE ANDREEA-FLORENTINA, domiciliată în Bucureşti, sectorul 6, bd. Timişoara nr. 19, bl. C6, sc. 5, et. 7, ap. 176, identificată cu CI seria RX nr. 996021, emisă de S.P.C.E.P. Sector 6 la data de 31.10.2016, cod numeric personal 2880926440016, în nume propriu;
    8. JERLAIANU IULIAN-OVIDIU, domiciliat în Bucureşti, sectorul 3, str. Murgeni nr. 5, bl. L28, sc. A, et. 6, ap. 37, identificat cu CI seria RX nr. 557518, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 22.08.2014, cod numeric personal 1900117420078, în nume propriu;
    9. PANAITESCU MIHNEA-TEODOR, domiciliat în judeţul Vrancea, satul Coteşti, comuna Coteşti, identificat cu CI seria VN nr. 408938, emisă de S.P.C.J.E.P. Vrancea la data de 15.02.2011, cod numeric personal 1930307394967, în nume propriu;
    10. PUPĂZĂ GEORGE DANIEL, domiciliat în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, str. Simion Bărnuţiu nr. 2, ap. 14, identificat cu CI seria VN nr. 434472, emisă de S.P.C.E.L.P. Focşani la data de 23.09.2011, cod numeric personal 1881213390376, în nume propriu,

    care, după ce au citit, au declarat că au înţeles conţinutul şi consecinţele sale juridice, că cele cuprinse în act reprezintă voinţa lor, au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat unicul exemplar.
    În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se declară autentic prezentul înscris.
    Onorariul de 200 lei + 38 lei TVA s-a achitat cu Chitanţa nr. 4.990/2017, eliberată de Eliean Enise şi Trăistaru Andreea, Societate Profesională Notarială, Bucureşti.


                    Notar public,
                    Trăistaru Andreea
                    L.S. s.s. indescifrabil

    Prezentul duplicat s-a întocmit în patru exemplare de Trăistaru Andreea, notar public, astăzi, data autentificării actului, şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul, din care trei exemplare au fost eliberate părţilor.


                    Notar public,
                    Trăistaru Andreea

    ROMÂNIA
    UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
    ELIEAN ENISE ŞI TRĂISTARU ANDREEA
    SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
    Licenţa de funcţionare nr. 104/3.298/29.01.2014
    C.I.F. RO19422650
    Sediul: Bucureşti, bd. N. Bălcescu nr. 25, bl. Wilson, sc. 2, et. 1, ap. 18, sectorul 1
    Telefon/fax: 021.311.24.88; 021.310.20.26
    E-mail: elieanenise@yahoo.com; atraistaru00@yahoo.com
    ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1.064
    Data: 8.09.2017
    În faţa mea, Trăistaru Andreea, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:
    1. MARZAN ANCA-DANIELA, domiciliată în Bucureşti, sectorul 2, str. Enache Sandu nr. 67, identificată cu CI seria RX nr. 992217, emisă de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 21.10.2016, cod numeric personal 2900104282218, în nume propriu;
    2. CONSTANTINESCU ROXANA-ALEXANDRA, domiciliată în Bucureşti, sectorul 3, str. Negoiu nr. 6, bl. D12, sc. 4, et. 3, ap. 60, identificată cu CI seria RD nr. 834452, emisă de S.P.C.E.P. S3 biroul nr. 3 la data de 21.03.2017, cod numeric personal 2860323100201, în nume propriu;
    3. MARZAN NICOLAE-LEONID, domiciliat în Bucureşti, sectorul 2, str. Enache Sandu nr. 67, identificat cu CI seria DP nr. 152876, emisă de D.E.P.A.B.D. la data de 3.01.2013, cod numeric personal 1870620420022, în nume propriu;

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016