Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROGRAMUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE din 18 mai 2022  privind implementarea Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROGRAMUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE din 18 mai 2022 privind implementarea Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 494 bis din 18 mai 2022
──────────
        Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 651 din 18 mai 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 494 din 18 mai 2022.
──────────

    Glosar de termeni
        AFER - Autoritatea Feroviară Română
        ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară
        ASFR - Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română
        BEI - Banca Europeană de Investiţii
        Bo-Bo - Locomotive electrice pe patru osii
        CCS - Control Command and Signalling system/Sistem Control, Comandă şi Semnalizare
        Certificat de verificare CE - Certificare a conformităţii în raport cu specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI) relevante
        CEF - Mecanismul pentru Interconectarea Europei
        CF - Cale ferată
        CFR - Căile Ferate Române
        CNCFR CFR SA - Compania Naţională CFR
        Co-Co - Locomotive electrice pe şase osii
        CS - Caiete de sarcini
        DGOIT - Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Transport
        DGS - Direcţia Generală Strategie
        DMI - Driver Man Interface
        DTF - Direcţia Transport Feroviar
        ERA - European Union Agency for Railway
        EMU - Electric Multiple Unit
        ERTMS - Sistemul European de Management al Traficului Feroviar
        ETCS - European Train Control System/Sistemul european de control al trenurilor
        EUR - Euro
        EVC - European Vital Computer
        GSM-R - Global System for Mobile Communications - Railway/Sistem global de comunicaţii mobile - cale ferată
        HMI - Human - Machine Interface
        KPI - Indicator de Performanţă
        LEU - Unitate electronică de linie
        MIPE - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
        MTI - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
        NoBo - Notified Body/Organism Notificat
        OBU - On-board unit
        ONFR (AFER) - Organismul Notificat Feroviar Român
        PASSA - Project Advisory Support Service Agreement
        PI - Programul Investiţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021 - 2030
        PNRR - Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
        POT - Program Operaţional Transport 2021 - 2027
        POIM - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020
        PTF - Punct transfrontalier
        RENAR - Asociaţia de Acreditare din România
        STI/TSI - Specificaţii Tehnice de Interoperabilitate
        TEN-T - Reţea Trans-Europeană de Transport
        TEN-T Comprehensive - Reţea Trans-Europeană de Transport Globală/Comprehensive
        TEN-T Core - Reţea Trans-Europeană de Transport Centrală/Core
        TIU - Unitatea de interfaţă a trenului
        UAT - Unitate administrativ-teritorială
        UE - Uniunea Europeană
    a) Context
        Potrivit Regulamentului (UE) 2016/919 al Comisiei din 27 mai 2016 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă şi semnalizare ale sistemului feroviar în Uniunea Europeană, "Statele membre trebuie să elaboreze un plan naţional de implementare a STI, ţinând seama de coerenţa întregului sistem feroviar al Uniunii Europene şi luând în considerare viabilitatea economică a sistemului feroviar. Acest program trebuie să includă toate liniile noi, reînnoite şi modernizate, în special calendarul detaliat pentru echiparea liniilor respective cu ETCS şi cu sisteme radio de clasă A şi pentru dezafectarea sistemelor de clasă B". Conform acestui document planul trebuie actualizat "cel puţin o dată la 5 ani".
        Astfel, Planul a fost transmis Comisiei în octombrie 2018 şi a fost publicat pe site-ul Comisiei Europene la secţiunea Control command and signalling - CCS TSI NIP https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/rail/interoperability-safety/interoperability/control-command-and-signalling-ccs-tsi-nip_en.
        Având în vedere evoluţia proiectelor de modernizare de infrastructură feroviară şi corelarea viziunii strategice a României în transporturi cu sursele de finanţare disponibile pentru următoarea decadă (elemente care sunt prezentate în detaliu atât în Programul Investiţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021 - 2030, cât şi în Programul de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă) prezentul document se corelează cu documentele strategice elaborate şi aprobate în 2021 şi propune termene clare de implementare, actori implicaţi şi costuri necesare dezvoltării sistemului ERTMS în România. Documentul a fost realizat sub forma unui program de acţiune care actualizează planul ERTMS transmis în 2018 Comisiei Europene.
        În cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, Componenta C4 - Transport Sustenabil, are ca măsură conexă Dezvoltarea infrastructurii feroviare şi managementul traficului feroviar aferentă Reformei 1: Transport sustenabil, decarbonizare şi siguranţa rutieră. Jalonul acestei măsuri este cel cu numărul secvenţial 70. Publicarea şi implementarea planului de acţiune naţional privind Sistemul European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS). Un prim indicator al acestui jalon este aprobarea şi publicarea acestui program înainte de sfârşitul Trimestrului 2 al anului 2022, cu termen final de implementare Trimestrul 4 al anului 2025.
        Pe de altă parte, Programul naţional de acţiune privind implementarea sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) reprezintă documentul strategic şi programatic al României care completează capitolul dedicat dezvoltării infrastructurii feroviare din Programul Investiţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021 - 2030, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.312/2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României. În acest context, acest program de acţiune dezvoltă capitolul Operaţionalizarea ERTMS/ETCS în România (Programul Investiţional - pagina 137), care este constituit din două subcapitole: Planul de acţiune naţional privind implementarea şi operaţionalizarea ERTMS/ETCS (Programul Investiţional - pagina 138), respectiv Introducerea a cât mai multe vehicule feroviare dotate cu sistem ERTMS/ETCS (Programul Investiţional - pagina 138).
        De asemenea, prezentul Program de Acţiune, este complementar şi corelat cu Programul de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă aprobat prin H.G. nr. 1.302/2021, întrucât acţiunile, intervenţiile şi măsurile propuse prin acesta sunt inter-dependente şi legate sistemic. Astfel, cea mai importantă măsură propusă în Programul de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare, cea care se referă la Creşterea vitezei comerciale şi scăderea timpilor de parcurs (Măsura 1 - pagina 37), prevede implementarea sistemului ERTMS/ETCS, atât on-track, cât şi on-board, cu beneficiile directe şi indirecte pe care aceasta le introduce în circulaţia trenurilor pentru creşterea vitezei, siguranţei şi a capacităţii sectoarelor de cale ferată modernizate sau în curs de modernizare.
        Programul de Acţiune ERTMS completează şi detaliază nevoile de implementare, certificare şi punere în funcţiune a sistemului ERTMS/ETCS din România, prevăzute în cele două documente strategice adoptate în anul 2021.
        Programul de acţiune include:
    - etape clare pentru implementarea şi certificarea ERTMS pentru reţeaua Core TEN-T pe termen mediu (2025) şi lung (orizontul 2030);
    – actorii responsabili;
    – estimările bugetare;
    – măsuri privind capacitatea administrativă la nivel naţional a organismelor notificate, astfel încât acestea să gestioneze integral procesul de certificare ERTMS pentru toate sectoarele avute în vedere în timpul construcţiei lor, asigurându-se astfel operaţionalizarea deplină.

        În vederea atingerii ţintelor propuse, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a organizat un grup de lucru cu atribuţii şi responsabilităţi în implementarea sistemului ERTMS în România:
        ● Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Transport (MTI) - coordonare grup;
        ● CN CFR SA - responsabil implementare;
        ● ONFR (AFER) - responsabil certificare;
        ● EIB (PASSA) - asistenţă tehnică;
        ● Direcţia Generală Strategie (MTI) - sprijin;
        ● Direcţia Transport Feroviar (MTI) - sprijin.


    b) Situaţia curentă
        În prezent, sistemul ERTMS a fost instalat pe două secţiuni ale Coridorului Feroviar Rin - Dunăre:
    - Buftea - Brazi (certificat)
    – Km.614 - Curtici (în curs de certificare)

        Pentru alte două secţiuni, sistemul ERTMS este în curs de instalare:
    - Sighişoara - Coşlariu (secţiunea Sighişoara - Simeria)
    – Coşlariu - Simeria (secţiunea Sighişoara - Simeria)

        Pentru celelalte secţiuni TEN-T Core sau Comprehensive (Rin - Dunăre şi Orient/East - Med), ERTMS se află în diverse stadii de pregătire sau implementare a proiectelor. Instalarea sistemului ERTMS a fost inclusă în cadrul tuturor proiectelor de modernizare a magistralelor feroviare aflate pe coridoarele europene. Stadiul implementării ERTMS pe reţeaua feroviară din România este direct dependent de realizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii feroviare. Astfel, cea mai mare parte a reţelei feroviare se află în diferite faze de modernizare şi, implicit, în diverse faze de implementare a sistemului ERTMS (Figura 1). (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 1 - Stadiul implementării ERTMS pe reţeaua feroviară din România

    b.1. Sistemul ERTMS on track
        Conform politicii europene de transport, pe teritoriul României se desfăşoară două coridoare TEN-T feroviare:
        ● Coridorul Rin - Dunăre (între Curtici, Bucureşti şi Constanţa - cu două ramuri: de nord şi de sud)
        ● Coridorul Orient - East Med (între Curtici, Craiova şi Calafat, mai departe spre Bulgaria, Grecia şi Turcia)

        În prezent, în România există deja câteva secţiuni pe care a fost instalat sistemul ERTMS. Stadiul de implementare pe diversele secţiuni, dar şi acţiunile necesare finalizării şi asigurării deplinei funcţionalităţi sunt prevăzute mai jos:
        ● secţiuni de cale ferată aparţinând reţelei TEN-T Core;
        ● secţiuni de cale ferată aparţinând reţelei TEN-T Comprehensive;
        ● secţiuni de cale ferată Transfrontalieră.

        Conform Programul Investiţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021 - 2030 (pagina 138), toate proiectele de modernizare a sectoarelor de cale ferată din cadrul PNRR, CEF şi al Programelor Operaţionale includ implementarea, certificarea şi punerea în funcţiune a sistemului ERTMS nivel II. Având în vedere că instalarea ERTMS este ultima etapă a fazei de modernizare, acesta nu poate fi instalat pe linii nemodernizate. Anumite sectoare de pe reţeaua TEN-T Core, din cauza constrângerilor de relief şi a celor financiare, au un risc de nefinalizare până în 2030. Asumarea României este de a finaliza întreaga reţea TEN-T Core cu ERTMS nivel II.
        De asemenea, în concordanţă cu estimarea din Programul de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă (pagina 40), proiectele de modernizare finalizate până în 2026 vor avea o lungime de peste 1100 km ceea ce înseamnă că pe această distanţă va fi instalat (şi certificat şi pus în funcţiune după caz) sistemul ERTMS/ETCS on track.

    b.2. Sistemul ERTMS on-board
        Instalaţia ERTMS pentru locomotive şi rame electrice (on-board unit - OBU) este deosebit de importantă pentru valorificarea investiţiei de ERTMS/ETCS on track şi este alcătuită dintr-o componentă digitală care vizează comanda, controlul şi managementul materialului rulant.
        OBU este compus din echipament GSM (radio şi antenă), echipament EVC (European Vital Computer), echipament DMI (Driver Man Interface), unitatea de interfaţă a trenului (TIU), echipament radar, accelerometru, antenă eurobalise şi Unitatea de înregistrare (JRU).
        În prezent, pe reţeaua feroviară din România, operează un număr de aproximativ 54 vehicule feroviare echipate sau cu posibilitatea rapidă de echipare cu instalaţie ERTMS/ETCS. Aceste vehicule feroviare sunt reprezentate atât de locomotive electrice pe patru osii (de tip Bo-Bo) sau şase osii (de tip Co-Co), de călători sau de marfă, cât şi de rame electrice (Figura 2). (a se vedea imaginea asociată)
              Figura 2 - Sistem ERTMS/ETCS on board instalat pe locomotive
                  interoperabile din parcul operatorului feroviar CFR
                        Călători: A. Locomotiva seria 47 în gara
                        Constanţa la tracţiunea unui tren IR de
       călători spre Bucureşti. Aceasta este locomotiva de test pentru sectoarele
                 Bucureşti - Constanţa respectiv Buftea - Brazi (foto:
                           MTI - aprilie 2022); B. Bordul de
                 conducere al locomotivei interoperabile; C. Detaliu cu
    echipamentul ERTMS/ETCS de tip DMI (Driver Man Interface), în stare funcţională
                       (foto: Florin Truică - mecanic instructor
                       depoul Bucureşti Călători - aprilie 2022)

        În acest context, conform Programului Investiţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport din România pentru perioada 2021 - 2030 (pagina 138), toate achiziţiile de material rulant nou (din programele operaţionale şi PNRR) vor avea prevăzute echipamente ERTMS/ETCS on board. La acestea se adaugă locomotivele achiziţionate din resurse proprii de către operatorii de transport feroviar de marfă.
        De asemenea, în cadrul Programului de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă (pagina 49 - Măsura 2) sunt prevăzute achiziţii de material rulant nou pentru creşterea confortului călătoriei şi a calităţii serviciilor de transport, care vor fi dotate fără excepţie, cu sisteme ERTMS/ETCS on board.
        Proiectul de modernizare a materialului rulant existent (retrofit) are ca scop creşterea calităţii serviciilor de transport pentru pasageri şi prelungirea duratei de viaţă a acestora cu 15 ani.
        Conform Studiului de Fezabilitate pentru achiziţionarea materialului rulant - unităţi multiple pentru transportul feroviar de călători pe distanţe lungi, regionale şi suburbane, ca parte a obligaţiei de serviciu public (OSP), pe baza contractelor de achiziţii publice de servicii acordate în mod competitiv (CSP) şi operate pe linii dedicate în reţeaua feroviară din România (studiu elaborat pentru Banca Europeană de Investiţii în cadrul acţiunii de sprijinire a Autorităţii pentru Reformă Feroviară pentru achiziţionarea de material rulant pentru călători) rezultă că 74% din parcul total de locomotive electrice la nivel naţional aveau în 2017 o durată de folosinţă de peste 40 ani (tabel 1).
        Tabelul 1. Situaţia parcului de locomotive electrice (2017) - conform Studiului de Fezabilitate pentru achiziţionarea materialului rulant (pag 49)

┌─────────────────────────────┬───┬────┐
│Total număr de locomotive │368│ │
│electrice │ │ │
├─────────────────────────────┼───┤ │
│Total număr de locomotive │268│ │
│electrice funcţionale │ │ │
├─────────────────────────────┴───┴────┤
│ │
├─────────────────────────────┬───┬────┤
│Total locomotive │114│ │
│nemodernizate în folosinţă │ │ │
├─────────────────────────────┼───┤ │
│Total locomotive modernizate │154│ │
│în folosinţă │ │ │
├─────────────────────────────┴───┴────┤
│ │
├─────────────────────────────┬───┬────┤
│Număr de locomotive cu ani de│29 │8% │
│folosinţă între 1 – 20 ani │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Număr de locomotive cu ani de│66 │18% │
│folosinţă între 21 - 40 ani │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Număr de locomotive cu ani de│273│74% │
│folosinţă peste 40 de ani │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Total │368│100%│
└─────────────────────────────┴───┴────┘


        Mai mult decât atât, modernizarea locomotivelor se face păstrând sistemul de bază, cu motoare electrice de tracţiune sincrone, în curent continuu, cu graduator, fără reglarea continuă a frecvenţei. Implementarea sistemului ERTMS/ETCS on board pe acest tip de locomotive electrice ar necesita intervenţii mult mai ample asupra instalaţiei de tracţiune, comandă şi control, dar şi comunicarea sistemului cu un calculator al locomotivei, precum şi montarea de noi cablaje. De asemenea, locomotiva ar trebui echipată cu instalaţie DMI (Driver Man Interface) şi unitatea de interfaţă a trenului (TIU), intervenţii care ar creşte semnificativ costurile de modernizare şi ar scădea rentabilitatea investiţiei.
        Astfel, în ceea ce priveşte modernizarea locomotivelor electrice (retrofit), considerăm că nu este eficientă instalarea sistemului ERTMS/ETCS on board nivel 2 pe acestea.


    c) Planul de activităţi - proiecte de implementare
        Programul de acţiune are rolul de a prezenta stadiul actual al echipamentelor ERTMS din România şi de a identifica seturi de acţiuni şi măsuri necesare pentru implementarea într-o manieră accelerată a acestora, în lungul coridoarelor TEN-T, în corelaţie cu lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare.
        Astfel, în mod tabelar au fost prezentate stadiile de implementare ale sistemului ERTMS în România. De remarcat sunt secţiunile 1 - 5 (Constanţa - Bucureşti - Buftea) şi 7 - 8 (Brazi - Câmpina - Predeal) din tabelul de mai jos, în care sunt prezentate proiectele de cale ferată aflate în faza de elaborare studiu de fezabilitate, în vederea actualizării sistemului ERTMS la nivel 2.
    c.1. Sistemul ERTMS on track
        Coridoarele naţionale de cale ferată din România sunt clasificate (conform Programul Investiţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport din România pentru perioada 2021 - 2030 - pagina 93) în:
        ● Coridoarele de conectivitate feroviară (căi ferate care aparţin preponderent reţelei TEN-T Core);
        ● Intercoridoarele de conectivitate feroviară (căi ferate care aparţin atât reţelei TEN-T Core cât şi reţelei TEN-T Comprehensive);
        ● Coridoarele transfrontaliere (căi ferate care aparţin reţelei TEN-T Core).

        Modernizarea sectoarelor de cale ferata din România se face conform TSI în vigoare şi presupune, printre altele, şi implementarea continuă a sistemului ERTMS/ETCS on track. Astfel, un proiect de modernizare cale ferată va avea în final implementat, certificat şi operaţionalizat sistemul ERTMS în manieră continuă, atât în interiorul staţiilor, cât şi pe liniile dintre acestea. Acest aspect este indicat inclusiv la art. 2 coroborat cu art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/919 al Comisiei din 27 mai 2016.
        În acest context, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi CFR SA se vor asigura că sistemul ERTMS/ETCS să fie implementat fără întrerupere în zona punctelor de secţionare sau a altor puncte. Astfel, cele două entităţi vor monitoriza permanent printr-o procedură de sistem implementarea şi funcţionalitatea instalaţiei ERTMS on track atât în faza realizării documentaţiei tehnico-economice şi a proiectului tehnic (dacă e cazul), cât şi în faza de construcţie.
 (a se vedea imaginea asociată)
                        Figura 3 - Coridoarele naţionale de cale
                       ferată din România (conform PI pagina 94)
        Secţiunile de cale ferată din România se suprapun coridoarelor naţionale feroviare şi asigură conectivitatea atât între regiunile ţării cât şi la nivel transfrontalier cu reţelele feroviare din statele vecine.
    i. secţiuni de cale ferată aparţinând reţelei TEN-T Core

┌────┬───────────────┬─────┬───────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Probleme de │ │
│Nr. │ │Tip │ │Stadiul │Stadiu de │rezolvat în │Alte │
│crt.│Secţiunea CF │ETCS │Antreprenor│execuţiei │punere în │vederea │observaţii │
│ │ │ │ │ │funcţiune │punerii în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune │ │
├────┴───────────────┴─────┴───────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┤
│Coridorul Rin - Dunăre │
├────┬───────────────┬─────┬───────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │- Corecţie │ │
│ │ │ │ │ │ │telegrame; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Remediere │ │
│ │ │ │ │ │ │echipamente │ │
│ │ │ │ │ │ │exterioare │ │
│ │ │ │ │ │ │deteriorate │ │
│ │ │ │ │ │ │(cabluri, │ │
│ │ │ │ │ │ │LEU-uri, │ │
│ │ │ │ │ │ │posibile │ │
│ │ │ │ │ │ │balize defecte│ │
│ │ │ │ │ │ │/furate); │ │
│ │ │ │ │ │ │- Instalare │ │
│ │ │ │ │ │ │GSM-R; │Data estimată│
│ │ │ │ │ │- S-au │- Efectuare │pentru │
│ │ │ │ │ │efectuat teste│teste │finalizare │
│ │ │ │ │ │statice; │dinamice; │ETCS Nivel 2:│
│ │Constanţa – │ │ │Echipamente │- S-au │- Obţinere │a) │
│ │Feteşti │ETCS │ │cu │efectuat │certificat de │Implementare │
│1. │(Coridorul │nivel│Thales │software-ul │parţial teste │verificare CE │– 2023 - 2025│
│ │Feroviar │1 │ │aferent │dinamice; │(NoBo); │b) │
│ │Central CCF 1 –│ │ │montate pe │- S-au │- Obţinere │Certificare –│
│ │conform PI) │ │ │teren │verificat │autorizaţie de│2024 - 2025 │
│ │ │ │ │ │scriptic │punere în │c) Punere în │
│ │ │ │ │ │telegramele; │funcţiune │funcţiune- │
│ │ │ │ │ │ │(ASFR); │2025 - 2026 │
│ │ │ │ │ │ │- Realizare şi│ │
│ │ │ │ │ │ │aprobare │ │
│ │ │ │ │ │ │reguli de │ │
│ │ │ │ │ │ │operare ETCS │ │
│ │ │ │ │ │ │nivel 1 pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Lipsă GSM-R │ │
│ │ │ │ │ │ │(proiectul în │ │
│ │ │ │ │ │ │care s-a │ │
│ │ │ │ │ │ │instalat ETCS │ │
│ │ │ │ │ │ │nu a prevăzut │ │
│ │ │ │ │ │ │şi instalarea │ │
│ │ │ │ │ │ │GSM-R); │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │- Finalizare │ │
│ │ │ │ │ │ │montaj │ │
│ │ │ │ │ │ │echipamente │ │
│ │ │ │ │ │ │exterioare │ │
│ │ │ │ │ │ │după │ │
│ │ │ │ │ │ │terminarea │ │
│ │ │ │ │ │ │dispozitivului│ │
│ │ │ │ │ │ │final de linii│ │
│ │ │ │ │ │ │în staţiile │ │
│ │ │ │ │ │ │Feteşti şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Ciulniţa; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Verificarea │ │
│ │ │ │ │ │ │scriptică a │ │
│ │ │ │ │ │ │restului de │ │
│ │ │ │ │ │ │telegrame după│ │
│ │ │ │ │Echipamente │ │livrarea │ │
│ │ │ │ │cu │ │acestora de │ │
│ │ │ │ │software-ul │ │către │Data estimată│
│ │ │ │ │aferent │- S-au │constructor; │pentru │
│ │ │ │ │montate │efectuat │- Remediere │finalizare │
│ │ │ │ │parţial pe │parţial teste │echipamente │ETCS Nivel 2:│
│ │Feteşti – │ │ │teren (lipsă │statice; │exterioare │a) │
│ │Fundulea │ETCS │ │în staţiile │- Nu s-au │deteriorate │Implementare │
│2. │(Coridorul │nivel│Siemens │Feteşti, │efectuat teste│(cabluri, │- 2023 - 2025│
│ │Feroviar │1 │ │Ciulniţa şi │dinamice; │LEU-uri, │b) │
│ │Central CCF 1 –│ │ │BLA │- S-au │posibile │Certificare -│
│ │conform PI) │ │ │adiacente, │verificat │balize defecte│2024 - 2025 │
│ │ │ │ │unde nu s-a │scriptic │/furate); │c) Punere în │
│ │ │ │ │finalizat │parţial │- Montare │funcţiune- │
│ │ │ │ │dispozitivul │telegramele; │GSM-R; │2025 - 2026 │
│ │ │ │ │final de │ │- Efectuare │ │
│ │ │ │ │linii) │ │teste │ │
│ │ │ │ │ │ │dinamice; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Obţinere │ │
│ │ │ │ │ │ │certificat de │ │
│ │ │ │ │ │ │verificare CE │ │
│ │ │ │ │ │ │(NoBo); │ │
│ │ │ │ │ │ │- Obţinere │ │
│ │ │ │ │ │ │autorizaţie de│ │
│ │ │ │ │ │ │punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune │ │
│ │ │ │ │ │ │(ASFR); │ │
│ │ │ │ │ │ │- Realizare şi│ │
│ │ │ │ │ │ │aprobare │ │
│ │ │ │ │ │ │reguli de │ │
│ │ │ │ │ │ │operare ETCS │ │
│ │ │ │ │ │ │nivel 1 pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │România; │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │- Remediere │ │
│ │ │ │ │ │ │echipamente │ │
│ │ │ │ │ │ │exterioare │ │
│ │ │ │ │ │ │deteriorate │ │
│ │ │ │ │ │ │(cabluri, │ │
│ │ │ │ │ │ │LEU-uri, │ │
│ │ │ │ │ │ │posibile │ │
│ │ │ │ │ │ │balize defecte│ │
│ │ │ │ │ │ │/furate) │Data estimată│
│ │ │ │ │ │- S-au │- Montare │pentru │
│ │ │ │ │ │efectuat teste│GSM-R; │finalizare │
│ │Fundulea - │ │ │Echipamente │statice; │- Efectuare │ETCS Nivel 2:│
│ │Bucureşti │ │ │cu │- Nu s-au │teste │a) │
│ │Băneasa │ETCS │ │software-ul │efectuat teste│dinamice; │Implementare │
│3. │(Coridorul │nivel│Siemens │aferent │dinamice; │- Obţinere │– 2023 - 2024│
│ │Feroviar │1 │ │montate pe │- S-au │certificat de │b) │
│ │Central CCF 1 -│ │ │teren │verificat │verificare CE │Certificare –│
│ │conform PI) │ │ │ │scriptic │(NoBo); │2024 - 2025 │
│ │ │ │ │ │telegramele; │- Obţinere │c) Punere în │
│ │ │ │ │ │ │autorizaţie de│funcţiune- │
│ │ │ │ │ │ │punere în │2024 - 2025 │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune │ │
│ │ │ │ │ │ │(ASFR); │ │
│ │ │ │ │ │ │- Realizare se│ │
│ │ │ │ │ │ │aprobare │ │
│ │ │ │ │ │ │reguli de │ │
│ │ │ │ │ │ │operare ETCS │ │
│ │ │ │ │ │ │nivel 1 pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │România; │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │- Actualizare │ │
│ │ │ │ │ │ │versiune │ │
│ │ │ │ │ │ │software la │ │
│ │ │ │ │ │ │minim 2.3.0d │ │
│ │ │ │ │ │ │(versiunea de │ │
│ │ │ │ │ │ │soft actuală │ │
│ │ │ │ │ │ │este 2.2.2, │ │
│ │ │ │ │ │ │care nu se mai│ │
│ │ │ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │ │ │TSI CCS aflat │ │
│ │ │ │ │ │ │în vigoare); │ │
│ │ │ │ │ │ │- Verificare │ │
│ │ │ │ │ │ │scriptică a │ │
│ │ │ │ │ │ │noilor │ │
│ │ │ │ │ │ │telegrame; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Teste │ │
│ │ │ │ │ │ │statice după │ │
│ │ │ │ │ │ │scrierea │ │
│ │ │ │ │ │ │noilor │Data estimată│
│ │ │ │ │ │ │telegrame pe │pentru │
│ │ │ │ │ │- S-au │teren; │finalizare │
│ │Bucureşti │ │ │ │efectuat teste│- Remediere │ETCS Nivel 2:│
│ │Băneasa- │ │ │Echipamente │statice; │echipamente │a) │
│ │Bucureşti Nord │ETCS │ │cu │- Nu s-au │exterioare │Implementare │
│4. │(Coridorul │nivel│Thales │software-ul │efectuat teste│deteriorate │– 2023 - 2024│
│ │Feroviar │1 │ │aferent │dinamice; │(cabluri, │b) │
│ │Central CCF 1 -│ │ │montate pe │- S-au │LEU-uri, │Certificare -│
│ │conform PI) │ │ │teren │verificat │posibile │2024 - 2025 │
│ │ │ │ │ │scriptic │balize defecte│c) Punere în │
│ │ │ │ │ │telegramele; │/furate); │funcţiune- │
│ │ │ │ │ │ │- Montare │2024 - 2025 │
│ │ │ │ │ │ │GSM-R; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Efectuare │ │
│ │ │ │ │ │ │teste │ │
│ │ │ │ │ │ │dinamice; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Obţinere │ │
│ │ │ │ │ │ │certificat de │ │
│ │ │ │ │ │ │verificare CE │ │
│ │ │ │ │ │ │(NoBo); │ │
│ │ │ │ │ │ │- Obţinere │ │
│ │ │ │ │ │ │autorizaţie de│ │
│ │ │ │ │ │ │punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune │ │
│ │ │ │ │ │ │(ASFR); │ │
│ │ │ │ │ │ │- Realizare şi│ │
│ │ │ │ │ │ │aprobare │ │
│ │ │ │ │ │ │reguli de │ │
│ │ │ │ │ │ │operare ETCS │ │
│ │ │ │ │ │ │nivel 1 pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │România; │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │- Actualizare │ │
│ │ │ │ │ │ │versiune │ │
│ │ │ │ │ │ │software la │ │
│ │ │ │ │ │ │minim 2.3.0d │ │
│ │ │ │ │ │ │(versiunea de │ │
│ │ │ │ │ │ │soft actuală │ │
│ │ │ │ │ │ │este 2.2.2, │ │
│ │ │ │ │ │ │care nu se mai│ │
│ │ │ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │ │ │TSI CCS aflat │ │
│ │ │ │ │ │ │în vigoare); │ │
│ │ │ │ │ │ │- Verificare │ │
│ │ │ │ │ │ │scriptică a │ │
│ │ │ │ │ │ │noilor │ │
│ │ │ │ │ │ │telegrame; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Teste │ │
│ │ │ │ │ │ │statice după │ │
│ │ │ │ │ │ │scrierea │ │
│ │ │ │ │Echipamente │ │noilor │Data estimată│
│ │ │ │ │cu │ │telegrame pe │pentru │
│ │ │ │ │software-ul │- S-au │teren; │finalizare │
│ │ │ │ │aferent au │efectuat teste│- Remediere │ETCS Nivel 2:│
│ │Chitila – │ │ │fost montate │statice; │echipamente │a) │
│ │Buftea │ETCS │ │de către │- Nu s-au │exterioare │Implementare │
│5. │(Coridorul │nivel│Siemens │Constructor │efectuat teste│deteriorate │- 2023 - 2024│
│ │Feroviar │1 │ │pe teren şi │dinamice; │(cabluri, │b) │
│ │Central CCF 1 –│ │ │demontate │- S-au │LEU-uri, │Certificare -│
│ │conform PI) │ │ │ulterior de │verificat │posibile │2024 - 2025 │
│ │ │ │ │către CFR, │scriptic │balize defecte│c) Punere în │
│ │ │ │ │pentru │telegramele; │/furate); │funcţiune- │
│ │ │ │ │conservare în│ │- Montare │2024 - 2025 │
│ │ │ │ │magazie │ │GSM-R; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Efectuare │ │
│ │ │ │ │ │ │teste │ │
│ │ │ │ │ │ │dinamice; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Obţinere │ │
│ │ │ │ │ │ │certificat de │ │
│ │ │ │ │ │ │verificare CE │ │
│ │ │ │ │ │ │(NoBo); │ │
│ │ │ │ │ │ │- Obţinere │ │
│ │ │ │ │ │ │autorizaţie de│ │
│ │ │ │ │ │ │punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune │ │
│ │ │ │ │ │ │(ASFR); │ │
│ │ │ │ │ │ │- Realizare şi│ │
│ │ │ │ │ │ │aprobare │ │
│ │ │ │ │ │ │reguli de │ │
│ │ │ │ │ │ │operare ETCS │ │
│ │ │ │ │ │ │nivel 1 pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │România; │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Finalizat şi │ │ │
│ │ │ │ │ │certificat │ │ │
│ │ │ │ │ │- S-au │ │ │
│ │ │ │ │ │efectuat │ │ │
│ │ │ │ │ │testele │ │ │
│ │ │ │ │ │dinamice şi │ │ │
│ │ │ │ │ │funcţionale │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru ETCS │ │ │
│ │ │ │ │ │nivel 2; │ │ │
│ │ │ │ │ │- S-au │ │ │
│ │ │ │ │ │efectuat │ │ │
│ │ │ │ │Echipamente │testele │ │Data estimată│
│ │Buftea – Brazi │ │ │cu │dinamice şi │- obţinere │pentru │
│ │(Coridorul │ETCS │ │software-ul │funcţionale │autorizaţie de│finalizare │
│6. │Feroviar │nivel│Thales │aferent │pentru GSM-R; │punere în │ETCS Nivel 2:│
│ │Central CCF 1 -│2 │ │montate pe │- S-a obţinut │funcţiune │a) Punere în │
│ │conform PI) │ │ │teren şi în │certificatul │(ASFR); │funcţiune- │
│ │ │ │ │sala cu │de verificare │ │2022 │
│ │ │ │ │echipamente │CE (NoBo); │ │ │
│ │ │ │ │ │- S-a obţinut │ │ │
│ │ │ │ │ │Raportul de │ │ │
│ │ │ │ │ │Evaluare al │ │ │
│ │ │ │ │ │Siguranţei; │ │ │
│ │ │ │ │ │- S-a depus la│ │ │
│ │ │ │ │ │ASFR dosarul │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │obţinerea │ │ │
│ │ │ │ │ │autorizaţiei │ │ │
│ │ │ │ │ │de punere în │ │ │
│ │ │ │ │ │funcţiune; │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │- Actualizare │ │
│ │ │ │ │ │ │versiune │ │
│ │ │ │ │ │ │software la │ │
│ │ │ │ │ │ │minim 2.3.0d │ │
│ │ │ │ │ │ │(versiunea de │ │
│ │ │ │ │ │ │soft actuală │ │
│ │ │ │ │ │ │este 2.2.2, │ │
│ │ │ │ │ │ │care nu se mai│ │
│ │ │ │ │ │ │regăseşte în │ │
│ │ │ │ │ │ │TSI CCS aflat │ │
│ │ │ │ │ │ │în vigoare); │ │
│ │ │ │ │ │ │- Verificare │ │
│ │ │ │ │ │ │scriptică a │ │
│ │ │ │ │ │ │noilor │ │
│ │ │ │ │ │ │telegrame; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Teste │ │
│ │ │ │ │ │ │statice după │ │
│ │ │ │ │ │ │scrierea │ │
│ │ │ │ │Echipamente │- │noilor │Data estimată│
│ │ │ │ │cu │Constructorul │telegrame pe │pentru │
│ │ │ │ │software-ul │a montat pe │teren; │finalizare │
│ │ │ │ │aferent au │teren doar │- Remediere │ETCS Nivel 2:│
│ │Brazi – Câmpina│ │ │fost montate │echipamentele,│echipamente │a) │
│ │(Coridorul │ETCS │ │de către │fără │exterioare │Implementare │
│7. │Feroviar │nivel│Siemens │Constructor │software-ul │deteriorate │- 2023 - 2024│
│ │Central CCF 1 –│1 │ │pe teren şi │aferent │(cabluri, │b) │
│ │conform PI) │ │ │demontate │acestora, │LEU-uri, │Certificare –│
│ │ │ │ │ulterior de │deoarece │posibile │2024 - 2025 │
│ │ │ │ │către CFR, │telegramele │balize defecte│c) Punere în │
│ │ │ │ │pentru │furnizate au │/furate); │funcţiune- │
│ │ │ │ │conservare în│fost greşite; │- Montare │2024 - 2025 │
│ │ │ │ │magazie │ │GSM-R; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Efectuare │ │
│ │ │ │ │ │ │teste │ │
│ │ │ │ │ │ │dinamice; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Obţinere │ │
│ │ │ │ │ │ │certificat de │ │
│ │ │ │ │ │ │verificare CE │ │
│ │ │ │ │ │ │(NoBo); │ │
│ │ │ │ │ │ │- Obţinere │ │
│ │ │ │ │ │ │autorizaţie de│ │
│ │ │ │ │ │ │punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune │ │
│ │ │ │ │ │ │(ASFR); │ │
│ │ │ │ │ │ │- Realizare şi│ │
│ │ │ │ │ │ │aprobare │ │
│ │ │ │ │ │ │reguli de │ │
│ │ │ │ │ │ │operare ETCS │ │
│ │ │ │ │ │ │nivel 1 pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │România; │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │- Livrare │ │
│ │ │ │ │ │ │software │ │
│ │ │ │ │ │ │corectat │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │echipamentele │ │
│ │ │ │ │ │ │ETCS montate │ │
│ │ │ │ │ │ │în cale şi │ │
│ │ │ │ │ │ │instalarea │ │
│ │ │ │ │ │ │acestuia; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Verificare │ │
│ │ │ │ │ │ │scriptică a │ │
│ │ │ │ │ │ │telegramelor; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Teste │ │
│ │ │ │ │ │ │statice pe │ │
│ │ │ │ │ │ │teren; │ │
│ │ │ │ │ │- │- Remediere │Data estimată│
│ │ │ │ │ │Constructorul │echipamente │pentru │
│ │ │ │ │ │a montat pe │exterioare │finalizare │
│ │ │ │ │Echipamente │teren doar │deteriorate │ETCS Nivel 2:│
│ │Câmpina - │ │ │fără │echipamentele,│(cabluri, │a) │
│ │Predeal │ETCS │ │software-ul │fără │LEU-uri, │Implementare │
│8. │(Coridorul │nivel│Ansaldo │aferent au │software-ul │posibile │– 2023 - 2025│
│ │Feroviar │1 │ │fost montate │aferent │balize defecte│b) │
│ │Central CCF 1 -│ │ │de către │acestora, │/furate); │Certificare -│
│ │conform PI) │ │ │Constructor │deoarece │- Montare │2024 – 2025 │
│ │ │ │ │pe teren │telegramele │GSM-R; │c) Punere în │
│ │ │ │ │ │furnizate au │- Efectuare │funcţiune- │
│ │ │ │ │ │fost greşite; │teste │2025 - 2026 │
│ │ │ │ │ │ │dinamice; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Obţinere │ │
│ │ │ │ │ │ │certificat de │ │
│ │ │ │ │ │ │verificare CE │ │
│ │ │ │ │ │ │(NoBo); │ │
│ │ │ │ │ │ │- Obţinere │ │
│ │ │ │ │ │ │autorizaţie de│ │
│ │ │ │ │ │ │punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune │ │
│ │ │ │ │ │ │(ASFR); │ │
│ │ │ │ │ │ │- Realizare şi│ │
│ │ │ │ │ │ │aprobare │ │
│ │ │ │ │ │ │reguli de │ │
│ │ │ │ │ │ │operare ETCS │ │
│ │ │ │ │ │ │nivel 1 pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │România; │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Lucrările de │ │
│ │ │ │ │ │ │modernizare │ │
│ │ │ │ │ │ │includ │ │
│ │ │ │ │ │ │instalarea │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemului │Data estimată│
│ │ │ │ │ │ │ERTMS nivel 2.│pentru │
│ │ │ │ │ │ │Este necesară │finalizare │
│ │ │ │ │ │ │demararea în │ETCS Nivel 2:│
│ │Predeal – │ │ │Elaborarea │ │regim de │a) │
│ │Braşov │ETCS │ │studiului de │ │urgenţă │Implementare │
│9. │(Coridorul │nivel│n/a │fezabilitate │ │inclusiv a │– 2023 - 2029│
│ │Feroviar │2 │ │este în etapă│ │procedurilor │b) │
│ │Central CCF 1 –│ │ │avansată │ │de verificare │Certificare -│
│ │conform PI) │ │ │ │ │a │2024 - 2029 │
│ │ │ │ │ │ │subsistemelor │c) Punere în │
│ │ │ │ │ │ │structurale │funcţiune- │
│ │ │ │ │ │ │din faza de │2029 - 2030 │
│ │ │ │ │ │ │proiect │ │
│ │ │ │ │ │ │conform │ │
│ │ │ │ │ │ │cadrului de │ │
│ │ │ │ │ │ │reglementare │ │
│ │ │ │ │ │ │european. │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │- Finalizare │ │
│ │ │ │ │ │ │proiect aflat │ │
│ │ │ │ │ │ │în execuţie; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Efectuare │ │
│ │ │ │ │ │ │teste dinamice│Data estimată│
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionale│pentru │
│ │ │ │ │Proiect aflat│ │pentru ETCS │finalizare │
│ │Braşov – │ │ │în execuţie, │ │nivel 2; │ETCS Nivel 2:│
│ │Sighişoara │ │ │echipamentele│ │- Efectuare │a) │
│ │(Coridorul │ETCS │ │ETCS şi GSM-R│- Proiect │teste dinamice│Implementare │
│10. │Feroviar │nivel│Alstom │sunt în curs │aflat în │şi funcţionale│– 2022 - 2026│
│ │Central CCF 1 –│2 │ │de a fi │execuţie; │pentru GSM-R; │b) │
│ │conform PI) │ │ │recepţionate │ │- Obţinere │Certificare -│
│ │ │ │ │de către │ │certificat de │2023 - 2026 │
│ │ │ │ │beneficiar │ │verificare CE │c) Punere în │
│ │ │ │ │ │ │(NoBo); │funcţiune - │
│ │ │ │ │ │ │- Obţinere │2026 │
│ │ │ │ │ │ │autorizaţie de│ │
│ │ │ │ │ │ │punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune │ │
│ │ │ │ │ │ │(ASFR); │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │- Finalizare │ │
│ │ │ │ │ │ │proiect aflat │ │
│ │ │ │ │ │ │în execuţie; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Efectuare │ │
│ │ │ │ │ │ │teste dinamice│Data estimată│
│ │ │ │ │ │ │şi funcţionale│pentru │
│ │ │ │ │Proiect aflat│- S-a pus în │pentru ETCS │finalizare │
│ │Sighişoara – │ │ │în execuţie, │funcţiune │nivel 2; │ETCS Nivel 2:│
│ │Simeria │ │ │echipamentele│componenta │- Efectuare │a) │
│ │(Coridorul │ETCS │ │ETCS şi GSM-R│electronică şi│teste dinamice│Implementare │
│11. │Feroviar │nivel│Alstom │sunt în curs │doar pentru │şi funcţionale│- 2022 │
│ │Central CCF 1 –│2 │ │de a fi │secţiunea │pentru GSM-R; │b) │
│ │conform PI) │ │ │recepţionate │Sighişoara - │- Obţinere │Certificare -│
│ │ │ │ │de către │Blaj │certificat de │2022 - 2024 │
│ │ │ │ │beneficiar │ │verificare CE │c) Punere în │
│ │ │ │ │ │ │(NoBo); │funcţiune - │
│ │ │ │ │ │ │- Obţinere │2024 │
│ │ │ │ │ │ │autorizaţie de│ │
│ │ │ │ │ │ │punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune │ │
│ │ │ │ │ │ │(ASFR); │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │- Finalizare │ │
│ │ │ │ │ │ │proiect aflat │ │
│ │ │ │ │ │ │în execuţie; │ │
│ │ │ │ │ │- S-au │- Efectuare │ │
│ │ │ │ │ │executat teste│teste dinamice│Data estimată│
│ │ │ │ │ │generice │şi funcţionale│pentru │
│ │ │ │ │Proiect aflat│parţiale la │pentru ETCS │finalizare │
│ │Simeria – │ │ │în execuţie, │ETCS nivel 2; │nivel 2; │ETCS Nivel 2:│
│ │Gurasada │ │ │echipamentele│- Procesul de │- Efectuare │a) │
│ │(Coridorul │ETCS │ │ETCS şi GSM-R│verificare CE │teste dinamice│Implementare │
│12. │Feroviar │nivel│Siemens │sunt în curs │(NoBo), în │şi funcţionale│– 2022 - 2023│
│ │Central CCF 1 –│2 │ │de a fi │vederea │pentru GSM-R; │b) │
│ │conform PI) │ │ │recepţionate │obţinerii │- Obţinere │Certificare -│
│ │ │ │ │de către │certificatului│certificat de │2022 - 2024 │
│ │ │ │ │beneficiar │de verificare │verificare CE │c) Punere în │
│ │ │ │ │ │CE este în │(NoBo); │funcţiune- │
│ │ │ │ │ │derulare; │- Obţinere │2024 │
│ │ │ │ │ │ │autorizaţie de│ │
│ │ │ │ │ │ │punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune │ │
│ │ │ │ │ │ │(ASFR); │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │- Finalizare │ │
│ │ │ │ │ │ │proiect aflat │ │
│ │ │ │ │ │ │în execuţie; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Efectuare │ │
│ │ │ │ │ │- Procesul de │teste dinamice│Data estimată│
│ │ │ │ │ │verificare CE │şi funcţionale│pentru │
│ │ │ │ │Proiect aflat│(NoBo), în │pentru ETCS │finalizare │
│ │Gurasada – │ │ │în execuţie, │vederea │nivel 2; │ETCS Nivel 2:│
│ │Ilteu │ │ │echipamentele│obţinerii │- Efectuare │a) │
│ │(Coridorul │ETCS │ │ETCS şi GSM-R│certificatului│teste dinamice│Implementare │
│13. │Feroviar │nivel│Alstom │sunt în curs │de verificare │şi funcţionale│– 2022 - 2023│
│ │Central CCF 1 -│2 │ │de a fi │CE este în │pentru GSM-R; │b) │
│ │conform PI) │ │ │recepţionate │derulare │- Obţinere │Certificare -│
│ │ │ │ │de către │condiţionat de│certificat de │2022 - 2024 │
│ │ │ │ │Beneficiar │finalizarea │verificare CE │c) Punere în │
│ │ │ │ │ │lucrărilor; │(NoBo); │funcţiune- │
│ │ │ │ │ │ │- Obţinere │2024 │
│ │ │ │ │ │ │autorizaţie de│ │
│ │ │ │ │ │ │punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune │ │
│ │ │ │ │ │ │(ASFR); │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │- Finalizare │ │
│ │ │ │ │ │ │proiect aflat │ │
│ │ │ │ │ │ │în execuţie; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Efectuare │ │
│ │ │ │ │ │- Procesul de │teste dinamice│Data estimată│
│ │ │ │ │ │verificare CE │şi funcţionale│pentru │
│ │ │ │ │Proiect aflat│(NoBo), în │pentru ETCS │finalizare │
│ │ │ │ │în execuţie, │vederea │nivel 2; │ETCS Nivel 2:│
│ │Ilteu - km 614 │ │ │echipamentele│obţinerii │- Efectuare │a) │
│ │(Coridorul │ETCS │ │ETCS şi GSM-R│certificatului│teste dinamice│Implementare │
│14. │Feroviar │nivel│Thales │sunt în curs │de verificare │şi funcţionale│- 2022 - 2023│
│ │Central CCF 1 -│2 │ │de a fi │CE este în │pentru GSM-R; │b) │
│ │conform PI) │ │ │recepţionate │derulare │- Obţinere │Certificare -│
│ │ │ │ │de către │condiţionat de│certificat de │2022 - 2024 │
│ │ │ │ │beneficiar │finalizarea │verificare CE │c) Punere în │
│ │ │ │ │ │lucrărilor │(NoBo); │funcţiune - │
│ │ │ │ │ │ │- Obţinere │2024 │
│ │ │ │ │ │ │autorizaţie de│ │
│ │ │ │ │ │ │punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune │ │
│ │ │ │ │ │ │(ASFR); │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │- S-a pus în │ │ │
│ │ │ │ │ │funcţiune │ │ │
│ │ │ │ │ │componenta │ │ │
│ │ │ │ │ │centralizare │ │ │
│ │ │ │ │ │electronică; │- Finalizare │ │
│ │ │ │ │ │- Procesul de │versiune │ │
│ │ │ │ │ │verificare CE │software RBC; │Implementare │
│ │ │ │ │ │(NoBo), în │- Finalizare │finalizată │
│ │ │ │ │ │vederea │teste dinamice│parţial (vezi│
│ │ │ │ │ │obţinerii │şi funcţionale│stadiu de │
│ │ │ │ │Proiect aflat│certificatului│ETCS nivel 2; │punere în │
│ │Km. 614 - Arad │ │ │în │de verificare │- Finalizare │funcţiune) │
│ │- Curtici - │ │ │construcţie, │CE este în │teste dinamice│Data estimată│
│ │frontieră HU │ETCS │ │echipamentele│derulare │şi funcţionale│pentru │
│15. │(Coridorul │nivel│Alstom │ETCS au fost │condiţionat de│GSM-R; │finalizare │
│ │Feroviar │2 │ │montate, iar │finalizarea │- Obţinere │ETCS Nivel 2:│
│ │Central CCF 1 -│ │ │cele GSM-R │lucrărilor; │certificat de │a) │
│ │conform PI) │ │ │parţial │- S-au │verificare CE │Certificare -│
│ │ │ │ │montate │efectuat │(NoBo); │2022 - 2024 │
│ │ │ │ │ │parţial teste │- Obţinere │b) Punere în │
│ │ │ │ │ │dinamice şi │autorizaţie de│funcţiune - │
│ │ │ │ │ │funcţionale │punere în │2024 │
│ │ │ │ │ │GSM-R; │funcţiune │ │
│ │ │ │ │ │- S-au │(ASFR); │ │
│ │ │ │ │ │efectuat │ │ │
│ │ │ │ │ │parţial teste │ │ │
│ │ │ │ │ │dinamice şi │ │ │
│ │ │ │ │ │funcţionale │ │ │
│ │ │ │ │ │ETCS nivel 2; │ │ │
├────┴───────────────┴─────┴───────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┤
│Coridorul Rin - Dunăre ramura sudică/Coridorul Orient East-Med │
├────┬───────────────┬─────┬───────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │Sunt în │ │ │
│ │ │ │ │ │derulare │ │ │
│ │ │ │ │Contractele │procedurile de│ │ │
│ │ │ │ │de proiectare│licitaţie │ │ │
│ │ │ │ │şi execuţie │achiziţie în │ │ │
│ │ │ │ │lucrări sunt │vederea │ │ │
│ │ │ │ │în curs de │achiziţiei │ │ │
│ │ │ │ │atribuire. │serviciilor de│ │ │
│ │ │ │ │Lucrările de │proiectare şi │ │ │
│ │ │ │ │modernizare │execuţie │ │ │
│ │ │ │ │includ │lucrări, │ │ │
│ │ │ │ │instalarea │ofertele sunt │ │ │
│ │ │ │ │sistemului │în evaluare. │Este necesară │ │
│ │ │ │ │ERTMS nivel 2│Deschiderea │demararea în │ │
│ │ │ │ │- Proiectare │ofertelor, │regim de │Data estimată│
│ │ │ │ │şi Execuţie a│pentru │urgenţă │pentru │
│ │ │ │ │lucrărilor │loturile 1 şi │inclusiv a │finalizare │
│ │Arad - │ │ │aferente │2 a avut loc │procedurilor │ETCS Nivel 2:│
│ │Timişoara - │ │ │obiectivului │în data de │de verificare │a) │
│ │Caransebeş │ETCS │ │de investiţii│21.12.2021, │a │Implementare │
│16. │(Coridorul │nivel│n/a │"Modernizarea│iar pentru │subsistemelor │– 2022 - 2026│
│ │Feroviar de Sud│2 │ │liniei │loturile 3 şi │structurale │b) │
│ │CCF 3 - conform│ │ │feroviare │4 în data de │din faza de │Certificare -│
│ │PI) │ │ │Caransebeş – │23.02.2022. │proiect │2023 - 2026 │
│ │ │ │ │Timişoara - │Pentru │conform │c) Punere în │
│ │ │ │ │Arad": Lot 1:│loturile 1 şi │cadrului de │funcţiune - │
│ │ │ │ │Caransebeş - │2 a fost │reglementare │2026 │
│ │ │ │ │Lugoj şi Lot │demarată │european │ │
│ │ │ │ │2: Lugoj - │procedura de │ │ │
│ │ │ │ │Timişoara │licitaţie în │ │ │
│ │ │ │ │Est; │vederea │ │ │
│ │ │ │ │respectiv Lot│achiziţiei │ │ │
│ │ │ │ │3 Timişoara │serviciilor de│ │ │
│ │ │ │ │Est - Ronaţ │proiectare şi │ │ │
│ │ │ │ │Triaj GR D şi│execuţie │ │ │
│ │ │ │ │Lot 4 Ronaţ │lucrări, │ │ │
│ │ │ │ │Triaj GR D - │documentaţia │ │ │
│ │ │ │ │Arad. │aferentă fiind│ │ │
│ │ │ │ │ │încărcată în │ │ │
│ │ │ │ │ │SEAP în data │ │ │
│ │ │ │ │ │de 14.10.2020.│ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificarea │ │ │
│ │ │ │ │ │soluţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnice │ │ │
│ │ │ │ │ │posibile │ │Data estimată│
│ │ │ │ │ │pentru │ │pentru │
│ │ │ │ │Elaborarea │echiparea şi │ │finalizare │
│ │ │ │ │studiului de │punerea în │ │ETCS Nivel 2:│
│ │Caransebeş - │ │ │fezabilitate │operare a │ │a) │
│ │Craiova │ETCS │ │pentru │sistemului │Contractarea │Implementare │
│17. │(Coridorul │nivel│n/a │implementarea│ERTMS şi │proiectării şi│- 2023 - 2029│
│ │Feroviar de Sud│2 │ │măsurilor │extinderea │execuţiei │b) │
│ │CCF 3 - conform│ │ │necesare │sistemului │lucrărilor │Certificare -│
│ │PI) │ │ │funcţionării │GSM-R în │ │2024 - 2029 │
│ │ │ │ │sistemului │cadrul reţelei│ │c) Punere în │
│ │ │ │ │ERTMS │primare de │ │funcţiune- │
│ │ │ │ │ │transport │ │2029 - 2030 │
│ │ │ │ │ │feroviar în │ │ │
│ │ │ │ │ │stare avansată│ │ │
│ │ │ │ │ │în curs de │ │ │
│ │ │ │ │ │finalizare │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificarea │ │ │
│ │ │ │ │ │soluţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnice │ │ │
│ │ │ │ │ │posibile │ │Data estimată│
│ │ │ │ │ │pentru │ │pentru │
│ │ │ │ │Elaborarea │echiparea şi │ │finalizare │
│ │ │ │ │studiului de │punerea în │ │ETCS Nivel 2:│
│ │Craiova - │ │ │fezabilitate │operare a │ │a) │
│ │Bucureşti │ETCS │ │pentru │sistemului │ │Implementare │
│18. │(Coridorul │nivel│n/a │implementarea│ERTMS şi │Contractarea │– 2025 - 2029│
│ │Feroviar de Sud│2 │ │măsurilor │extinderea │lucrărilor │b) │
│ │CCF 3 - conform│ │ │necesare │sistemului │ │Certificare -│
│ │PI) │ │ │funcţionării │GSM-R în │ │2026 - 2030 │
│ │ │ │ │sistemului │cadrul reţelei│ │c) Punere în │
│ │ │ │ │ERTMS │primare de │ │funcţiune - │
│ │ │ │ │ │transport │ │2030 │
│ │ │ │ │ │feroviar. în │ │ │
│ │ │ │ │ │stare avansată│ │ │
│ │ │ │ │ │în curs de │ │ │
│ │ │ │ │ │finalizare │ │ │
├────┴───────────────┴─────┴───────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┤
│Alte coridoare reţea TEN-T Core │
├────┬───────────────┬─────┬───────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificarea │ │ │
│ │ │ │ │ │soluţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnice │ │ │
│ │ │ │ │ │posibile │ │Data estimată│
│ │ │ │ │ │pentru │ │pentru │
│ │ │ │ │Elaborarea │echiparea şi │ │finalizare │
│ │ │ │ │studiului de │punerea în │ │ETCS Nivel 2:│
│ │Coşlariu - │ │ │fezabilitate │operare a │ │a) │
│ │Cluj-Napoca │ETCS │ │pentru │sistemului │ │Implementare │
│19. │(Intercoridorul│nivel│n/a │implementarea│ERTMS şi │Contractarea │– 2024 - 2028│
│ │"Ardeal" ICF A-│2 │ │măsurilor │extinderea │lucrărilor │b) │
│ │conform PI) │ │ │necesare │sistemului │ │Certificare -│
│ │ │ │ │funcţionării │GSM-R în │ │2025 – 2029 │
│ │ │ │ │sistemului │cadrul reţelei│ │c) Punere în │
│ │ │ │ │ERTMS │primare de │ │funcţiune - │
│ │ │ │ │ │transport │ │2029 │
│ │ │ │ │ │feroviar în │ │ │
│ │ │ │ │ │stare avansată│ │ │
│ │ │ │ │ │în curs de │ │ │
│ │ │ │ │ │finalizare. │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificarea │ │ │
│ │ │ │ │ │soluţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnice │ │ │
│ │ │ │ │ │posibile │ │Data estimată│
│ │ │ │ │ │pentru │ │pentru │
│ │ │ │ │Elaborarea │echiparea şi │ │finalizare │
│ │Cluj-Napoca - │ │ │studiului de │punerea în │ │ETCS Nivel 2:│
│ │Ilva Mică - │ │ │fezabilitate │operare a │ │a) │
│ │Suceava │ETCS │ │pentru │sistemului │ │Implementare │
│20. │(Coridorul │nivel│n/a │implementarea│ERTMS şi │Contractarea │– 2025 - │
│ │Feroviar de │2 │ │măsurilor │extinderea │lucrărilor │2030+ │
│ │Nord CCF 4 - │ │ │necesare │sistemului │ │b) │
│ │conform PI) │ │ │funcţionării │GSM-R în │ │Certificare -│
│ │ │ │ │sistemului │cadrul reţelei│ │2026 - 2030+ │
│ │ │ │ │ERTMS │primare de │ │c) Punere în │
│ │ │ │ │ │transport │ │funcţiune - │
│ │ │ │ │ │feroviar. în │ │2030+ │
│ │ │ │ │ │stare avansată│ │ │
│ │ │ │ │ │în curs de │ │ │
│ │ │ │ │ │finalizare │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificarea │ │ │
│ │ │ │ │ │soluţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnice │ │ │
│ │ │ │ │ │posibile │ │Data estimată│
│ │ │ │ │ │pentru │ │pentru │
│ │ │ │ │Elaborarea │echiparea şi │ │finalizare │
│ │ │ │ │studiului de │punerea în │ │ETCS Nivel 2:│
│ │Ploieşti - │ │ │fezabilitate │operare a │ │a) │
│ │Focşani │ETCS │ │pentru │sistemului │Contractarea │Implementare │
│21. │(Coridorul │nivel│n/a │implementarea│ERTMS şi │proiectării şi│– 2024 - 2029│
│ │Feroviar de Est│2 │ │măsurilor │extinderea │execuţiei │b) │
│ │CCF 2 - conform│ │ │necesare │sistemului │lucrărilor │Certificare -│
│ │PI) │ │ │funcţionării │GSM-R în │ │2025 - 2029 │
│ │ │ │ │sistemului │cadrul reţelei│ │c) Punere în │
│ │ │ │ │ERTMS │primare de │ │funcţiune - │
│ │ │ │ │ │transport │ │2029 - 2030 │
│ │ │ │ │ │feroviar. în │ │ │
│ │ │ │ │ │stare avansată│ │ │
│ │ │ │ │ │în curs de │ │ │
│ │ │ │ │ │finalizare │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificarea │ │ │
│ │ │ │ │ │soluţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnice │ │ │
│ │ │ │ │ │posibile │ │Data estimată│
│ │ │ │ │ │pentru │ │pentru │
│ │ │ │ │Elaborarea │echiparea şi │ │finalizare │
│ │ │ │ │studiului de │punerea în │ │ETCS Nivel 2:│
│ │Focşani – Roman│ │ │fezabilitate │operare a │ │a) │
│ │(Coridorul │ETCS │ │pentru │sistemului │Contractarea │Implementare │
│22. │Feroviar de Est│nivel│n/a │implementarea│ERTMS şi │proiectării şi│- 2024 - 2029│
│ │CCF 2 - conform│2 │ │măsurilor │extinderea │execuţiei │b) │
│ │PI) │ │ │necesare │sistemului │lucrărilor │Certificare -│
│ │ │ │ │funcţionării │GSM-R în │ │2025 - 2029 │
│ │ │ │ │sistemului │cadrul reţelei│ │c) Punere în │
│ │ │ │ │ERTMS │primare de │ │funcţiune - │
│ │ │ │ │ │transport │ │2029 - 2030 │
│ │ │ │ │ │feroviar. În │ │ │
│ │ │ │ │ │stare avansată│ │ │
│ │ │ │ │ │în curs de │ │ │
│ │ │ │ │ │finalizare │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificarea │ │ │
│ │ │ │ │ │soluţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnice │ │ │
│ │ │ │ │ │posibile │ │Data estimată│
│ │ │ │ │ │pentru │ │pentru │
│ │ │ │ │Elaborarea │echiparea şi │ │finalizare │
│ │Roman - Paşcani│ │ │studiului de │punerea în │ │ETCS Nivel 2:│
│ │- Iaşi - │ │ │fezabilitate │operare a │ │a) │
│ │frontieră MD │ETCS │ │pentru │sistemului │Contractarea │Implementare │
│23. │(Coridorul │nivel│n/a │implementarea│ERTMS şi │proiectării şi│– 2024 - 2029│
│ │Transfrontalier│2 │ │măsurilor │extinderea │execuţiei │b) │
│ │"Prut" CTF 1 - │ │ │necesare │sistemului │lucrărilor │Certificare -│
│ │conform PI) │ │ │funcţionării │GSM-R în │ │2025 - 2029 │
│ │ │ │ │sistemului │cadrul reţelei│ │c) Punere în │
│ │ │ │ │ERTMS │primare de │ │funcţiune - │
│ │ │ │ │ │transport │ │2029 - 2030 │
│ │ │ │ │ │feroviar. În │ │ │
│ │ │ │ │ │stare avansată│ │ │
│ │ │ │ │ │în curs de │ │ │
│ │ │ │ │ │finalizare │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificarea │ │ │
│ │ │ │ │ │soluţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnice │ │ │
│ │ │ │ │ │posibile │ │Data estimată│
│ │ │ │ │ │pentru │ │pentru │
│ │ │ │ │Elaborarea │echiparea şi │ │finalizare │
│ │Paşcani - │ │ │studiului de │punerea în │ │ETCS Nivel 2:│
│ │Vicşani - │ │ │fezabilitate │operare a │ │a) │
│ │frontieră UA │ETCS │ │pentru │sistemului │Contractarea │Implementare-│
│24. │(Coridorul │nivel│n/a │implementarea│ERTMS şi │proiectării şi│2024 - 2029 │
│ │Feroviar de Est│2 │ │măsurilor │extinderea │execuţiei │b) │
│ │CCF 2 - conform│ │ │necesare │sistemului │lucrărilor │Certificare -│
│ │PI) │ │ │funcţionării │GSM-R în │ │2025 - 2029 │
│ │ │ │ │sistemului │cadrul reţelei│ │c) Punere în │
│ │ │ │ │ERTMS │primare de │ │funcţiune- │
│ │ │ │ │ │transport │ │2029 – 2030 │
│ │ │ │ │ │feroviar în │ │ │
│ │ │ │ │ │stare avansată│ │ │
│ │ │ │ │ │în curs de │ │ │
│ │ │ │ │ │finalizare │ │ │
└────┴───────────────┴─────┴───────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘


    ii. secţiuni de cale ferată aparţinând reţelei TEN-T Comprehensive

┌────┬──────────┬─────┬───────────┬───────────┬─────────────┬───────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Probleme de │ │
│Nr. │Secţiunea │Tip │Antreprenor│Stadiul │Stadiu punere│rezolvat în │Alte │
│crt.│CF │ETCS │ │execuţiei │în funcţiune │vederea punerii│observaţii │
│ │ │ │ │ │ │în funcţiune │ │
├────┼──────────┼─────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Sunt în │ │ │
│ │ │ │ │ │derulare │ │ │
│ │ │ │ │ │procedurile │ │ │
│ │ │ │ │ │de licitaţie │Proiectare şi │ │
│ │ │ │ │ │achiziţie în │Execuţie a │ │
│ │ │ │ │ │vederea │lucrărilor │ │
│ │ │ │ │ │achiziţiei │aferente │ │
│ │ │ │ │ │serviciilor │obiectivului de│ │
│ │ │ │ │ │de proiectare│investiţii │ │
│ │ │ │ │ │şi execuţie │"Electrificarea│ │
│ │ │ │ │ │lucrări, │şi reabilitarea│ │
│ │ │ │ │ │ofertele sunt│liniei de cale │ │
│ │ │ │ │ │în evaluare. │ferată Cluj - │ │
│ │ │ │ │ │Anunţurile de│Oradea - │ │
│ │ │ │ │ │participare │Episcopia │ │
│ │ │ │ │Contractele│au fost │Bihor" │Data │
│ │ │ │ │de │publicate pe │Lot 1 Cluj - │estimată │
│ │ │ │ │proiectare │SICAP, pentru│Aghires şi Lot │pentru │
│ │Cluj │ │ │şi execuţie│loturile 1 şi│2 Aghires - │finalizare │
│ │Napoca - │ │ │lucrări │2 în data de │Poieni, │ETCS Nivel │
│ │Oradea – │ │ │sunt în │01.01.2022, │respectiv Lot 3│2: │
│ │Episcopia │ │ │curs de │iar pentru │Poieni - Aleşd │a) │
│ │Bihor │ETCS │ │atribuire. │loturile 3 şi│şi Lot4 Aleşd -│Implementare│
│25. │(Coridorul│nivel│n/a │Lucrările │4 în data de │Frontieră │– 2022 - │
│ │Feroviar │2 │ │de │06.01.2022. │Ungaria Poieni.│2026 │
│ │de Nord │ │ │modernizare│Identificarea│Contractarea │b) │
│ │CCF4- │ │ │includ │soluţiilor │proiectării şi │Certificare │
│ │conform │ │ │instalarea │tehnice │execuţiei │- 2023 - │
│ │PI) │ │ │sistemului │posibile │lucrărilor. │2026 │
│ │ │ │ │ERTMS nivel│pentru │Este necesară │c) Punere în│
│ │ │ │ │2 │echiparea şi │demararea în │funcţiune - │
│ │ │ │ │ │punerea în │regim de │2026 │
│ │ │ │ │ │operare a │urgenţă │ │
│ │ │ │ │ │sistemului │inclusiv a │ │
│ │ │ │ │ │ERTMS şi │procedurilor de│ │
│ │ │ │ │ │extinderea │verificare a │ │
│ │ │ │ │ │sistemului │subsistemelor │ │
│ │ │ │ │ │GSM-R în │structurale din│ │
│ │ │ │ │ │cadrul │faza de proiect│ │
│ │ │ │ │ │reţelei │conform │ │
│ │ │ │ │ │primare de │cadrului de │ │
│ │ │ │ │ │transport │reglementare │ │
│ │ │ │ │ │feroviar în │european │ │
│ │ │ │ │ │stare │ │ │
│ │ │ │ │ │avansată în │ │ │
│ │ │ │ │ │curs de │ │ │
│ │ │ │ │ │finalizare │ │ │
└────┴──────────┴─────┴───────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴────────────┘


    iii. secţiuni de cale ferată transfrontalieră

┌────┬───────────────┬─────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Probleme de │ │
│Nr. │ │Tip │ │Stadiul │Stadiu punere│rezolvat în │Alte │
│crt.│Secţiunea CF │ETCS │Antreprenor│execuţiei │în funcţiune │vederea │observaţii │
│ │ │ │ │ │ │punerii în │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţiune │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Data estimată │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru │
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │finalizare │
│ │Calafat - │ │ │ │ │ │ETCS Nivel 2: │
│ │frontieră (BG) │ETCS │ │Studiu de │Se va pune în│Contractarea│a) │
│26. │(Coridorul │nivel│n/a │fezabilitate │funcţiune în │proiectării │Implementare -│
│ │Transfrontalier│2 │ │finalizat cu │urma │şi execuţiei│2024 - 2028 │
│ │"Tracia" CTF3 -│ │ │finanţare CEF│implementării│lucrărilor │b) Certificare│
│ │conform PI) │ │ │ │ │ │- 2025 - 2028 │
│ │ │ │ │ │ │ │c) Punere în │
│ │ │ │ │ │ │ │funcţiune-2028│
│ │ │ │ │ │ │ │- 2029 │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificarea│ │ │
│ │ │ │ │ │soluţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnice │ │ │
│ │ │ │ │ │posibile │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │echiparea şi │ │Data estimată │
│ │ │ │ │Elaborarea │punerea în │ │pentru │
│ │Timişoara - │ │ │studiului de │operare a │ │finalizare │
│ │Stamora │ │ │fezabilitate │sistemului │ │ETCS Nivel 2: │
│ │Moraviţa - │ETCS │ │pentru │ERTMS şi │ │a) │
│27. │frontieră (SRB)│nivel│n/a │implementarea│extinderea │Contractarea│Implementare –│
│ │(Coridorul │2 │ │măsurilor │sistemului │lucrărilor │2025 - 2029 │
│ │Transfrontalier│ │ │necesare │GSM-R în │ │b) Certificare│
│ │"Banat" CTF2 - │ │ │funcţionării │cadrul │ │- 2026 – 2029 │
│ │conform PI) │ │ │sistemului │reţelei │ │c) Punere în │
│ │ │ │ │ERTMS │primare de │ │funcţiune │
│ │ │ │ │ │transport │ │-2029 - 2030 │
│ │ │ │ │ │feroviar în │ │ │
│ │ │ │ │ │stare │ │ │
│ │ │ │ │ │avansată în │ │ │
│ │ │ │ │ │curs de │ │ │
│ │ │ │ │ │finalizare │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │Identificarea│ │ │
│ │ │ │ │ │soluţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnice │ │ │
│ │ │ │ │ │posibile │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │echiparea şi │ │Data estimată │
│ │ │ │ │Elaborarea │punerea în │ │pentru │
│ │Bucureşti - │ │ │studiului de │operare a │ │finalizare │
│ │Giurgiu - │ │ │fezabilitate │sistemului │ │ETCS Nivel 2: │
│ │frontieră (BG) │ETCS │ │pentru │ERTMS şi │Contractarea│a) │
│28. │(Coridorul │nivel│n/a │implementarea│extinderea │proiectării │Implementare –│
│ │Feroviar de Est│2 │ │măsurilor │sistemului │şi execuţiei│2023 - 2027 │
│ │CCF2 - conform │ │ │necesare │GSM-R în │lucrărilor │b) Certificare│
│ │PI) │ │ │funcţionării │cadrul │ │- 2024 - 2027 │
│ │ │ │ │sistemului │reţelei │ │c) Punere în │
│ │ │ │ │ERTMS │primare de │ │funcţiune - │
│ │ │ │ │ │transport │ │2027 - 2028 │
│ │ │ │ │ │feroviar în │ │ │
│ │ │ │ │ │stare │ │ │
│ │ │ │ │ │avansată în │ │ │
│ │ │ │ │ │curs de │ │ │
│ │ │ │ │ │finalizare │ │ │
└────┴───────────────┴─────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┘
    c.2. Costuri estimate de implementare a sistemului ERTMS
        Costul de implementare al sistemul ERTMS/ETCS on track este inclus în costul general de implementare al intervenţiei de modernizare a căii ferate. De asemenea, în devizul general al lucrărilor de modernizare sunt incluse şi costurile de certificare şi punerea în funcţiune a instalaţiei ERTMS/ETCS.
        Cu toate acestea, la sugestia reprezentanţilor Comisiei Europene, experţii Ministerul Transporturilor cu sprijinul celor ai CFR, în baza devizelor de lucrări contractate deja, au stabilit costul unitar pentru instalarea echipamentelor ERTMS/ETCS on track. Acestea au fost prezentate şi agreate în discuţiile cu Comisia Europeană pentru aprobarea PNRR, în Q2 - Q3 al anului 2021. Astfel costul mediu actualizat pentru un echipament ERTMS/ETCS instalat pe o cale ferată modernizată, a fost stabilit la 0.4 mil.EUR/km. Această sumă cuprinde de asemenea toate costurile necesare pentru certificare şi punerea în funcţiune a instalaţiei ERTMS.
        În acest context, rezultă că lungimea tuturor secţiunilor de cale ferată aparţinând reţelei TEN-T Core, TEN-T Comprehensive şi transfrontalieră (conform tabelelor prezentate mai sus şi estimărilor din PI) este de aproximativ 2800 km. Astfel, costul total estimat pentru instalarea ERTMS/ETCS pe aceste secţiuni este de aproximativ de 1.13 mld. EUR. Această sumă cuprinde costurile atât pentru secţiunile cu ERTMS deja instalat, cât şi pentru proiectele aflate în lucru (0.21 mil.EUR), dar şi pentru proiectele care urmează a fi implementate (919 mil.EUR) (tabel 2).
       Tabelul 2. Costul estimat de implementare a sistemului ERTMS/ETCS nivel 2

┌────┬───────────┬────────┬─────────────┬───────┬─────┐
│ │ │Standard│ │ │Cost │
│Nr. │Secţiunea │cost │Stadiu ERTMS/│Lungime│(mil.│
│crt.│CF │(mil. │ETCS 2 │(km) │EUR) │
│ │ │EUR) │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│1 │Constanţa -│0.4 │neimplementat│78 │31 │
│ │Feteşti │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│2 │Feteşti - │0.4 │neimplementat│104 │42 │
│ │Fundulea │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│ │Fundulea - │ │ │ │ │
│3 │Bucureşti │0.4 │neimplementat│35 │14 │
│ │Băneasa │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │
│4 │Băneasa - │0.4 │neimplementat│7 │3 │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│5 │Chitila – │0.4 │neimplementat│8 │3 │
│ │Buftea │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│6 │Buftea - │0.4 │implementat │34 │14 │
│ │Brazi │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│7 │Brazi - │0.4 │neimplementat│41 │16 │
│ │Câmpina │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│8 │Câmpina - │0.4 │neimplementat│48 │19 │
│ │Predeal │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│9 │Predeal - │0.4 │neimplementat│26 │10 │
│ │Braşov │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│10 │Braşov - │0.4 │în curs de │128 │51 │
│ │Sighişoara │ │implementare │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│11 │Sighişoara │0.4 │în curs de │174 │70 │
│ │- Simeria │ │implementare │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│12 │Simeria - │0.4 │în curs de │39 │16 │
│ │Gurasada │ │implementare │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│13 │Gurasada – │0.4 │în curs de │24 │10 │
│ │Ilteu │ │implementare │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│14 │Ilteu - km │0.4 │în curs de │89 │35 │
│ │614 │ │implementare │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│ │Km. 614 - │ │ │ │ │
│ │Arad - │ │ │ │ │
│15 │Curtici - │0.4 │implementat │42 │17 │
│ │frontieră │ │ │ │ │
│ │HU │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│ │Arad - │ │ │ │ │
│16 │Timişoara -│0.4 │neimplementat│155 │62 │
│ │Caransebeş │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│17 │Caransebeş │0.4 │neimplementat│226 │90 │
│ │- Craiova │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│18 │Craiova - │0.4 │neimplementat│209 │84 │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│19 │Coşlariu - │0.4 │neimplementat│106 │42 │
│ │Cluj-Napoca│ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│ │Cluj-Napoca│ │ │ │ │
│20 │- Ilva Mică│0.4 │neimplementat│322 │129 │
│ │- Suceava │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│21 │Ploieşti - │0.4 │neimplementat│140 │56 │
│ │Focşani │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│22 │Focşani - │0.4 │neimplementat│147 │59 │
│ │Roman │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│ │Roman - │ │ │ │ │
│ │Paşcani - │ │ │ │ │
│23 │Iaşi - │0.4 │neimplementat│137 │55 │
│ │frontieră │ │ │ │ │
│ │MD │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│ │Paşcani - │ │ │ │ │
│24 │Vicşani - │0.4 │neimplementat│101 │40 │
│ │frontieră │ │ │ │ │
│ │UA │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │
│25 │- Oradea - │0.4 │neimplementat│159 │64 │
│ │Episcopia │ │ │ │ │
│ │Bihor │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│ │Craiova - │ │ │ │ │
│26 │Calafat - │0.4 │neimplementat│107 │43 │
│ │frontieră │ │ │ │ │
│ │(BG) │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│ │Timişoara -│ │ │ │ │
│ │Stamora │ │ │ │ │
│27 │Moraviţa - │0.4 │neimplementat│56 │22 │
│ │frontieră │ │ │ │ │
│ │(SRB) │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────────┼───────┼─────┤
│ │Bucureşti -│ │ │ │ │
│28 │Giurgiu - │0.4 │neimplementat│85 │34 │
│ │frontieră │ │ │ │ │
│ │(BG) │ │ │ │ │
├────┴───────────┴────────┴─────────────┼───────┼─────┤
│TOTAL PROIECTE IMPLEMENTATE SAU ÎN CURS│530 │212 │
│DE IMPLEMENTARE │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│TOTAL PROIECTE CARE URMEAZĂ A FI │2297 │919 │
│IMPLEMENTATE │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────┼─────┤
│TOTAL GENERAL │2827 │1131 │
└───────────────────────────────────────┴───────┴─────┘    c.3. Centre de comandă şi control
    Centrul Naţional de Management
        Centrul Naţional de Management al Traficului prevăzut în Strategia CNCF "CFR" - SA privind amplasarea şi aria de exercitare a funcţiei de conducere a circulaţiei prin Centrele de Management al Traficului va fi amplasat în Bucureşti şi se va pune în funcţiune prin preluarea ulterioară a unor funcţiuni ale Centrului de Management al Traficului Bucureşti. Toate instalaţiile pentru managementul traficului vor permite interfaţarea cu sistemele deja existente sau aflate în diferite stadii de proiectare sau execuţie
    - Proiectarea Centrului de Management al Traficului Bucureşti se află în cadrul Contractului sectorial de servicii - "Implementarea măsurilor necesare funcţionării sistemului ERTMS pe secţiunea de cale ferată Predeal - Bucureşti - Constanţa şi extinderea sistemului GSM-R pe reţeaua primară de transport feroviar - Studiu de Fezabilitate".
    – În cadrul Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor şi instalaţiilor din Complexul Feroviar Bucureşti se au în vedere următoarele cerinţe:
        o Sistemul de management al traficului pentru Complexul Feroviar Bucureşti cuprinde şi conexiunile cu Inelul Feroviar Bucureşti. Acesta va corespunde directivelor europene şi va îndeplini cerinţele de interoperabilitate aferente;
        o Astfel vor fi incluse documentaţiile necesare construirii/echipării, după caz, a unui Centru de Management al Traficului Bucureşti - care va constitui nucleul viitorului Centru Naţional de Management al Traficului - conform prevederilor din Strategia CNCF "CFR" - SA privind amplasarea şi aria de exercitare a funcţiei de conducere a circulaţiei prin Centrele de Management al Traficului;    Centrele regionale de comandă şi control
        La nivelul Coridorului Pan-European Rin - Dunăre centrele de comandă şi control au fost prevăzute în Arad, Simeria, Braşov, Bucureşti. Astfel, cel de la Arad şi cel de la Simeria sunt executate şi sunt în curs de operaţionalizare (cu termen de punere în funcţiune până la finalul anului 2022), urmând ca la finalul anului 2025 să fie operaţional şi cel de la Braşov. Centrul naţional de comandă şi control de la Bucureşti este în fază de pregătire a documentaţiei aferente studiului de fezabilitate.
        În baza stadiului actual al implementării ERTMS în România prezentat mai sus, dar şi a estimărilor care privesc dezvoltarea infrastructurii feroviare (în conformitate atât cu Programul Investiţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport pentru perioada 2021 - 2030, cât şi cu Programul de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă), se poate concluziona faptul că cea mai mare parte a coridoarelor feroviare TEN-T Core din România vor fi dotate cu instalaţie şi echipamente ERTMS nivel 2 şi vor fi funcţionale, operaţionale şi certificate până în anul 2030. De asemenea, secţiuni din reţeaua feroviară TEN-T Core vor avea implementarea post 2030, fapt cauzat de dificultatea implementării lucrărilor de modernizare sau de gradul de maturitate al documentaţiilor tehnico-economice (pentru exemplificare, sectoarele Apahida - Ilva Mică - Suceava - traversare montană dificilă, respectiv Roman - Iaşi/Vicşani - proiecte încă în fază de proiect). Întârzierile în implementarea lucrărilor de modernizare vor conduce la decalarea operaţionalizării şi certificării ERTMS nivel 2 (Figura 4). (a se vedea imaginea asociată)
                       Figura 4 - Implementarea ERTMS pe reţeaua
                    feroviară din România - orizont de implementare


    c.4. Scoaterea din funcţiune a sistemelor Clasa B
        Din analiza cadrului de reglementare europeană, Regulamentul (UE) 2016/919 al Comisiei din 27 mai 2016 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă şi semnalizare ale sistemului feroviar din Uniunea Europeană, nu reiese o obligativitate imediată şi strictă a dezafectării sistemelor de clasă B.
        În prezent, se discută în cadrul Comisiei Elaborarea unei strategii europene de dezafectare a sistemelor naţionale (de clasă B) cu termene de reglementare stabilite la nivelul UE pentru a aborda migraţia lentă a sistemelor de clasă B către ERTMS.
        De îndată ce Strategia europeană de dezafectare a sistemelor naţionale (de clasă B) va fi aprobată, România va transpune direcţiile din cadrul acestei strategii în prezentul program de acţiune.

    c.5. Sistemul ERTMS on-board
        Echipamentul ERTMS on-board reprezintă o componentă digitală importantă în ceea ce priveşte comanda, controlul şi managementul materialului rulant.
        Pentru a valorifica superior infrastructura feroviară modernizată şi dotată cu instalaţie ERTMS/ETCS, este absolut necesar ca un număr cât mai mare de vehicule feroviare să fie echipate cu instalaţie ERTMS/ETCS on-board.
        În acest context, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii finanţează achiziţia de material rulant de călători, prin programele operaţionale (POIM, POT) sau PNRR, având ca beneficiari eligibili Autoritatea pentru Reforma Feroviară (ARF) sau autorităţile locale (pentru trenurile metropolitane). Toate aceste vehicule feroviare nou achiziţionate vor fi dotate, fără excepţie, cu instalaţie de tip ERTMS/ETCS. În perspectivă, toate achiziţiile care vizează vehiculele feroviare vor fi dotate cu sistem ERTMS/ETCS.
        Prin achiziţia de material rulant nou (Electric Multiple Unit - EMU, Hidrogen Electric Multiple Unit - H-EMU şi locomotive), care să dispună de instalaţie ERTMS on-board, se creează premisele operării pe baza sistemului ERTMS şi GSM-R.
        Conform Programului Investiţional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport din România pentru perioada 2021 - 2030 (pagina 138), toate achiziţiile de material rulant nou (din programele operaţionale şi PNRR) vor avea prevăzute echipamente ERTMS/ETCS on-board. Astfel, în plus faţă de cele 54 de locomotive şi rame electrice care au în prezent instalat sistemul ERTMS/ETCS sau au posibilitatea de instalare a sistemului ERTMS, toate achiziţiile de material rulant nou (225 vehicule doar prin ARF şi autorităţi locale) vor avea prevăzute echipamente ERTMS/ETCS on-board (16 locomotive de tip BoBo, 20 RE-IR, 12 trenuri cu hidrogen - PNRR, -37 RE-IR respectiv 62 RE-R - finanţare din POIM şi POT şi 78 EMU RE-R - finanţare POT). Se mai adaugă la această listă şi locomotivele achiziţionate din resurse proprii de către operatorii de transport feroviar de marfă.
        Pregătirea proiectului de achiziţie a celor 99 de rame electrice (37 - POIM + 62 - POT) a fost executată de către echipa BEI-PASSA în baza unui proiect de asistenţă tehnică încheiat cu ARF şi care a avut ca scop realizarea unui mers de tren îmbunătăţit, cadenţat pe anumite trasee unde se prevede un transfer modal de pasageri către calea ferată. În prezent echipa BEI-PASSA este pe cale de a lansa o nouă acţiune şi anume extinderea studiului respectiv în vederea înlocuirii materialului rulant existent care în majoritate este uzat fizic şi depăşit tehnic. Acesta va fi distribuit prin Contracte de Servicii Publice atribuite în mod competitiv în conformitate cu Regulamentul 2016/2338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce priveşte deschiderea pieţei pentru serviciile de transport feroviar intern de călători. Din cauza lipsei de stabilitate în piaţa transportului feroviar, societăţi de tip ROSCO nu sunt interesate. Drept urmare, ARF a fost înfiinţată pentru a satisface cerinţele naţionale prin achiziţia de material rulant şi managementul Contractelor de Servicii Publice.
        Se estimează că la sfârşitul acestei decade vor opera un număr de 349 de locomotive şi rame electrice care să utilizeze infrastructura feroviară modernizată şi echipată cu instalaţie ERTMS/ETCS on track.
        Pe parcursul punerii în funcţiune a diverselor secţiuni echipate cu ERTMS, se va elabora şi un pachet legislativ corespunzător ce va trata atât necesitatea încurajării operatorilor feroviari de a se dota cu echipament corespunzător dar şi un posibil bonus-malus pentru cei ce utilizează secţiunile respective fără echipament ETCS.
        În momentul de faţă cele 54 de locomotive şi rame electrice care au în prezent instalat sau au posibilitatea de instalare a sistemului ERTMS/ETCS sunt împărţite, în funcţie de operatorii de transport feroviar, după cum urmează:
        Tabelul 3. Situaţia actuală privind numărul de vehicule feroviare dotate cu ERTMS on board

┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │ │Material │
│ │Operator transport │rulant dotat │
│Nr. │feroviar/Tip │sau cu │
│Crt.│material rulant │posibilitate │
│ │ │de dotare │
│ │ │ERTMS/ETCS │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │CFR Călători/ │ │
│ │Locomotive │ │
│1 │electrice seria 47 │6 │
│ │de tip Co-Co (6 │ │
│ │osii) │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Operatori privaţi │ │
│2 │de transport de │3 │
│ │călători │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Operatori privaţi │ │
│ │de marfă/Locomotive│ │
│3 │electrice de tip │35 │
│ │LE-MA cu formula │ │
│ │osiilor Co-Co (6 │ │
│ │osii) │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Operatori privaţi │ │
│ │de marfă/Locomotive│ │
│4 │electrice Taurus, │10 │
│ │Traxx cu formula │ │
│ │osiilor Bo-Bo (4 │ │
│ │osii) │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Total │54 │
└────┴───────────────────┴─────────────┘        Bazat pe stadiul de implementare ERTMS on-track dar şi pe estimarea privind livrarea materialului rulant nou achiziţionat de ARF în următoarea perioadă, pentru care anii 2026 şi 2030 vor reprezenta două borne majore de punere în funcţiune a secţiunilor de cale ferată echipate cu ERTMS, a fost realizată următoarea prognoză privind numărul estimat de vehicule feroviare disponibile pentru, după cum urmează:
        Tabelul 4. Numărul estimat de vehicule feroviare dotate cu ERTMS on board - Prognoză 2026 şi 2030

┌────┬─────────────┬─────────┬─────────┐
│ │Responsabili │Număr │Număr │
│ │achiziţie │estimat │estimat │
│ │material │vehicule │vehicule │
│Nr. │rulant/Tip │feroviare│feroviare│
│crt.│material │dotate │dotate │
│ │rulant/Sursa │ERTMS/ │ERTMS/ │
│ │finanţare │ETCS în │ETCS în │
│ │ │2026 │2026 │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ARF/EMU RE-IR│ │ │
│1 │(finanţare │37 │37 │
│ │POIM + POT) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ARF/EMU RE-R │ │ │
│2 │(finanţări │22 │62 │
│ │POIM + POT) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ARF/HEMU │ │ │
│3 │(PNRR) - Rama│12 │12 │
│ │electrică cu │ │ │
│ │hidrogen │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│4 │ARF/EMU RE-IR│20 │20 │
│ │(PNRR) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ARF/ │ │ │
│ │Locomotive │ │ │
│ │electrice noi│ │ │
│5 │pe 4 osii │16 │16 │
│ │(PNRR) de tip│ │ │
│ │Bo-Bo (4 │ │ │
│ │osii) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ARF - │ │ │
│ │Autorităţi │ │ │
│ │locale/ │ │ │
│ │Trenuri │ │ │
│ │metropolitane│ │ │
│ │EMU RE-R │ │ │
│ │(finanţări │ │ │
│ │POT): Braşov │ │ │
│6 │- 11 buc., │30 │78 │
│ │Timişoara - │ │ │
│ │19 buc., │ │ │
│ │Bucureşti - │ │ │
│ │26 buc., Cluj│ │ │
│ │Napoca - 6 │ │ │
│ │buc., Iaşi - │ │ │
│ │7 buc., Sibiu│ │ │
│ │- 9 buc. │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Operatori de │ │ │
│ │marfă/ │ │ │
│7 │Locomotive │20 │70 │
│ │electrice noi│ │ │
│ │(resurse │ │ │
│ │proprii) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Total │157 │295 │
│ │perspectivă │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Total prezent│54 │54 │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Total prezent│211 │349 │
│ │+ perspectiva│ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴─────────┘

    d) Bază de bune practici dobândite - Lecţii învăţate
        În cadrul acţiunilor de certificare derulate până acum, au fost dobândite o serie de bune practici:
    a) Orientările pentru reţelele de transport ce stabilesc ERTMS ca una dintre cerinţele pentru infrastructura feroviară este o opţiune viabilă pentru CFR ce presupune alinierea programelor naţionale de implementare la obiectivele stabilite la nivelul UE şi va avea ca rezultat creşterea capacităţii pe liniile existente şi o mai mare capacitate de a răspunde cerinţelor tot mai mari în materie de transport.
    b) Activităţile desfăşurate de CFR împreună cu industria şi respectiv cu Organismul de Notificare au avut ca rezultat transferul de cunoştinţe în ceea ce priveşte procesele necesar a fi derulate pentru darea în funcţiune a subsistemului structural CCS terestre, în special cele referitoare la:
        ● proiectare,
        ● instalare,
        ● testare,
        ● obţinere certificat de verificare "CE",
        ● obţinere raport de evaluare a siguranţei,
        ● obţinere autorizaţii de punere în funcţiune.

    c) Dovezi utilizate pentru respectarea cerinţelor din STI privind examinări sau încercări care au fost efectuate anterior cu succes, în condiţii comparabile, de către solicitantul de certificare şi verificare CE;
    d) Stabilirea, de comun acord, solicitant - NoBo, a încercărilor echivalente pentru a verifica conformitatea subsistemului cu cerinţele din STI relevante, în lipsa unor standarde armonizate;
    e) Utilizarea unor dovezi, pentru demonstrarea cerinţelor din STI relevante, din documente anterioare emise de alte organisme competente (Ex. AsBo);
    f) Utilizarea rapoartelor de evaluare a siguranţei, emise anterior de AsBo în conformitate cu art. 15 din MSC ER - Reg. (UE) 402/2013 pentru demonstrarea integrării în siguranţă pentru proiectele de reţea, respectiv integrarea în siguranţă cu părţile adiacente ale reţelei;
    g) Stabilirea unor condiţii şi limite de utilizare pentru subsistemele certificate CE, condiţii înscrise în dosarele tehnice care vor face obiectul înscrierii în autorizaţiile de punere în funcţiune;
    h) Gestionarea modificărilor la subsisteme sau părţi ale acestora, mai exact o înlocuire în timpul întreţinerii care necesită sau nu informarea statului membru pentru analiza necesităţii unei noi autorizări;
    i) Analiza schimbărilor de ordin tehnic care ar putea avea un impact asupra siguranţei şi deciziei privind încadrarea acesteia ca semnificativă sau nu.
    j) Necesitatea/obligativitatea implicării organismului notificat încă din faza de concepţie/proiectare/construcţie/modernizare/reabilitare a subsistemelor structurale (de fiecare tip) conform cadrului de reglementare europeană (STI-uri, Directiva de interoperabilitate, etc.).
    k) Necesitatea ca datele (informaţiile)/documentaţiile care sunt puse la dispoziţia organismului notificat pentru procesul efectiv de verificare a subsistemelor structurale să fie clar pachetizate şi să răspundă strict şi distinct pentru fiecare cerinţă care derivă din fiecare STI relevant.
    l) Colaborarea beneficiarului (SNCF "CFR" S.A.) cu entităţile contractante care proiectează/pun în operă construcţia/modernizarea/reabilitarea subsistemelor structurale (de orice fel) astfel încât la final să se poată documenta facil fiecare cerinţă care derivă din fiecare STI relevant.
    m) Emiterea, acolo unde este cazul, în procesul de proiectare/construcţie/modernizare/reînnoire a declaraţiilor intermediare de verificare (DIV) în vederea eficientizării procesului de verificare a fiecărui subsistem structural, conform STI relevant.

        Ca parte a eforturilor de îmbunătăţire a gestionării implementării de către CFR a sistemului ERTMS pe infrastructura feroviară, este necesară o coordonare permanentă între CFR, industrie şi NoBo, având ca rezultat o creştere a ritmului de implementare pentru a îmbunătăţi siguranţa sistemului feroviar şi pentru a respecta termenele stabilite.
        Realizarea efectivă a verificării subsistemelor structurale (certificarea) se va efectua conform metodologiilor/procedurilor existente la nivelul ONFR. Aceste documente au stat la baza inclusiv a verificării şi auditării pe care statul membru le-a efectuat la ONFR cu ocazia aplicării procedurilor de notificare ca organism notificat la nivelul UE.
        De asemenea acestea sunt întocmite având în vedere cerinţele de certificare date de Decizia 713/2010, referenţialul SR EN ISO/CEI 17065 şi SR EN ISO/CEI 17067.

    e) Planul de activităţi orizontale - intervenţii pentru creşterea capacităţii de implementare
        Pentru realizarea obiectivelor Programului Naţional de Acţiune privind Sistemul European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS), Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin intermediul CNCF "CFR" SA şi ONFR propune demararea următoarelor activităţi menite să contribuie la creşterea capacităţii de implementare:
    1. Crearea unor compartimente specializate în structura organizatorică a CFR pentru gestionarea proceselor de certificare "CE", managementul riscurilor şi autorizarea punerii în funcţiune a subsistemului CCS Terestre, inclusiv ERTMS, precum şi a unui cadru unitar de funcţionare a acestor compartimente raportat la legislaţia europeană;
    2. Îmbunătăţirea procesului de furnizare, respectiv colectare a documentelor de către actorii implicaţi, în activităţile de Certificare "CE" şi Autorizare punere în funcţiune;
    3. Trasabilitatea arhivării în vederea folosirii experienţei în activitatea de certificare "CE", managementul riscurilor şi autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor structurale fixe şi diseminarea acestora cu actorii implicaţi;
    4. Corelarea prevederilor din contractele de lucrări de construire, modernizare sau reînnoire, finalizate sau în curs de finalizare, cu Regulamentele europene specifice şi STI-urile aflate în vigoare;
    5. Creşterea capacităţii CNCF "CFR" SA şi ONFR de aplicare a procedurilor de verificare a subsistemelor structurale prin atragerea în cadrul structurilor proprii de personal specializat în efectuarea activităţilor de certificare a subsistemelor structurale.

        Detalii propuneri
    1. În sensul celor precizate, un prim demers realizat deja a implicat înfiinţarea unei direcţii specifice la nivelul CFR, direcţie care să asigure gestionarea activităţilor de certificare, management al riscurilor în cazul schimbărilor semnificative cât şi a demonstrării integrării în condiţii de siguranţă şi autorizare subsistem CCS terestre, inclusiv ERTMS. Un al doilea pas constă în procedurarea activităţilor din cadrul serviciilor specifice, în vederea creerii unui cadru unitar care să identifice procesele derulate precum şi modul de monitorizare al procesului.
    2. Îmbunătăţirea procesului de colectare a documentelor are la bază crearea unui instrument electronic de colectare a acestora realizat pe baza unui produs software dezvoltat de o companie de profil. Este necesar ca încărcarea documentelor să se realizeze distant, online, de către entităţile implicate, cu posibilitatea coordonării întregului proces de către CNCF "CFR" SA. Această soluţie îi va permite administratorului de infrastructură feroviară o îmbunătăţire a activităţilor relevante pentru certificarea şi autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor CCS terestre, inclusiv ERTMS.
        Avantajele soluţiei propuse:
        ● integrarea într-o singură interfaţă, uşor de utilizat, a tuturor activităţilor şi fluxurilor specifice în vederea colectării tuturor informaţiilor şi dovezilor necesare activităţilor de certificare, managementul riscurilor şi autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor structurale, în general şi a subsistemului CCS terestre, inclusiv ERTMS, în particular;
        ● posibilitatea lucrului colaborativ, stabilirea traseului pe care trebuie să-l parcurgă fiecare tip de document în cadrul activităţilor de certificare, managementul riscurilor şi autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor structurale, în general şi a subsistemului CCS terestre, inclusiv ERTMS, în particular;


    3. Dezvoltarea unui produs software pentru crearea unei biblioteci virtuale în care CFR va încărca electronic documentele esenţiale în cadrul proceselor de certificare, management al riscurilor şi autorizare/punere în funcţiune subsistem CCS Terestru şi va gestiona activităţile necesar a fi derulate.
        Avantajele soluţiilor propuse:
        ● Integrarea într-o singură interfaţă, uşor de utilizat, a tuturor serviciilor şi fluxurilor din cadrul direcţiilor de specialitate;
        ● Posibilitatea lucrului colaborativ, stabilirea traseului pe care trebuie să-l parcurgă fiecare tip de document în interiorul companiei;
        ● Administrarea în mod eficient a documentelor de către responsabilii de procese;
        ● Posibilitatea de lucru în reţea intranet şi/sau internet;
        ● Securitate accesului la documente;
        ● Arhivarea automată a e-mail-urilor;
        ● Posibilitatea de indexare a fiecărui document;
        ● Posibilitatea de transmitere a sarcinilor de lucru prin reţea;


    4. În baza STI aplicabile, identificarea problemelor din cadrul proiectelor de modernizare sau reînnoire a subsistemelor structurale fixe, aflate actualmente în derulare care pot crea întârzieri sau chiar imposibilitatea obţinerii certificatului "CE" de verificare şi autorizaţiei de punere în funcţiune şi implementarea unor soluţii care să rezolve aceste incompatibilităţi.
    5. Stimularea angajării/formării/menţinerii personalului CNCF "CFR" SA CFR SA şi ONFR pentru completarea schemei de personal şi creşterea nivelului de profesionalism în vederea asigurării volumului de activitate specific domeniului verificării subsistemelor structurale:
        ● Şcolarizare/instruirea personalului de către specialişti existenţi la nivelul UE
        ● Schimburi de experienţă între diverşi manageri de infrastructură/organisme notificate din UE
        ● Asigurarea unui nivel de salarizare atractiv
        ● Colaborări cu institute de cercetare/de învăţământ care sunt implicate în procese de dezvoltare şi implementare a unor subsisteme structurale (inclusiv sisteme din categoria ERTMS)
        ● Posibilitatea de a angaja din sursa externă experţi/specialişti/consilieri independenţi în vederea acoperirii necesarului volumului de activitate specific domeniului verificării subsistemelor structurale.    Sprijin de creştere a capacităţii de implementare a sistemului ERTMS de către Banca Europeană de Investiţii prin Acordul PASSA
        Sub egida Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi a Organismului Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Banca Europeană de Investiţii - Passa va derula un program de asistenţă tehnică în vederea creşterii capacităţii de implementare şi transfer de expertiză relevantă necesare pentru realizarea Programului Naţional de Acţiune privind implementarea ERTMS în România.
    A. Faza de construire a unei structuri organizatorice specifică.
        În primă fază, acesta se va concretiza într-o acţiune de asistenţă tehnică ce va combina o analiză a capacităţii şi a necesarului de expertiză în cadrul CFR şi în care se vor elabora măsuri de întărire organizaţională. Echipa de experţi BEI va sprijini CFR în recrutarea şi iniţierea personalului necesar punerii în aplicare a Programului de Acţiune, dar şi actualizarea acestuia.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada de │Iunie 2022 - Octombrie │
│Implementare│2023 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │1 expert cheie │
│ │internaţional care va │
│ │conduce atelierele de │
│ │lucru şi va coordona │
│ │profesional activitatea │
│ │echipei şi 1 expert cheie│
│ │local care vor asigura │
│ │transferul de expertiză │
│ │prin activităţi comune │
│ │zilnice. Există şi un │
│ │provizion pentru doi │
│Experţi │experţi non-cheie ce pot │
│ │interveni punctual în │
│ │cazul unor necesităţi de │
│ │expertiză specifică. │
│ │Aceştia vor fi coordonaţi│
│ │de Expertul BEI-PASSA │
│ │responsabil pentru │
│ │sprijin dedicat │
│ │Beneficiarilor din │
│ │Ministerul │
│ │Transporturilor şi │
│ │Infrastructurii. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Buget │250.000 Euro │
└────────────┴─────────────────────────┘    B. Faza de dezvoltare instituţională
        În cea de a doua fază, BEI - PASSA va interveni doar în acţiuni specifice de sprijin, punându-se accentul pe dezvoltarea capacităţii CFR de a rezolva problemele fie independent fie cu ajutorul unor consultanţi achiziţionaţi prin mijloace proprii. BEI-PASSA va asigura suportul tehnic necesar actualizării pachetului legislativ asociat Programului de Acţiune.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Perioada de │Ianuarie 2024 - Iunie │
│Implementare│2026 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Experţi de nişă ce vor │
│ │asigura instruirea │
│ │personalului sau pentru │
│ │acoperirea unor nevoi de │
│ │expertiză urgentă. │
│ │Aceştia vor fi coordonaţi│
│Experţi │de Expertul BEI-PASSA │
│ │responsabil pentru │
│ │sprijin dedicat │
│ │Beneficiarilor din │
│ │Ministerul │
│ │Transporturilor şi │
│ │Infrastructurii. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Va fi stabilit în │
│ │decursul primei faze în │
│Buget │urma analizei efectuată │
│ │de cei doi experţi cheie │
│ │propuşi. │
└────────────┴─────────────────────────┘


        Instruirea personalului va fi bazată pe principiul transferului de expertiză prin rezolvarea problemelor de către echipe mixte. Această activitate va fi întărită de ateliere de lucru în care se vor rezolva în plen probleme curente sau se vor elabora documente cheie în aceeaşi manieră.
        Acţiunile descrise în paragrafele anterioare au fost transpuse în planuri concrete de implementare detaliate mai jos:
    Pentru Organismul Notificat

┌────┬──────────────────┬────────────┬──────────┬────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Acţiune │Entitate │Termen │Indicator │Buget │
│crt.│ │responsabilă│ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Creşterea │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │
│ │administrative a │ │ │ │ │
│ │organismului │ │ │ │ │
│ │notificat de a │ │ │1.1. Revizuirea │ │
│ │gestiona integral │ │ │sistemului de │ │
│ │procesul de │ │ │management al │ │
│ │certificare pentru│ │ │calităţii din cadrul│ │
│ │toate sectoarele │ │ │AFER-ONFR (zona │ │
│ │avute în vedere │ │ │verificare │ │
│ │încă din timpul │ │ │subsisteme │ │
│ │proiectării şi │ONFR │31.12.2022│structurale) în │0 │
│ │construirii │ │ │raport cu specificul│ │
│ │acestora │ │ │şi noile volume de │ │
│ │1.1. Stabilirea │ │ │activitate necesare │ │
│ │unor modele de │ │ │verificării CE a │ │
│ │documente/ │ │ │subsistemelor │ │
│ │proceduri tehnice │ │ │structurale (care │ │
│ │pentru a asigura │ │ │includ inclusiv │ │
│ │în mod unitar │ │ │sistemele ETCS) │ │
│ │desfăşurarea │ │ │ │ │
│ │procesului de │ │ │ │ │
│ │verificare/ │ │ │ │ │
│ │certificare „CE" │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │1.2. Crearea la │ │ │ │ │
│ │nivelul │ │ │ │ │
│ │organismului │ │ │ │ │
│ │notificat a unei │ │ │1.2. Reorganizarea │ │
│ │entităţi distincte│ │ │AFER-ONFR conform │ │
│ │implicate în │AFER-ONFR │30.12.2022│cadrului de │0 │
│ │activitatea de │ │ │reglementare │ │
│ │verificare/ │ │ │existent │ │
│1. │certificare „CE" │ │ │ │ │
│ │cu activităţi │ │ │ │ │
│ │distincte pe o │ │ │ │ │
│ │singură direcţie │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │1.3. Creşterea │ │ │ │ │
│ │capacităţii │ │ │ │ │
│ │laboratoarelor din│ │ │ │ │
│ │cadrul ONFR de a │ │ │ │ │
│ │face efectua/de a │ │ │ │ │
│ │participa la │ │ │ │ │
│ │efectuarea │ │ │ │ │
│ │testelor specifice│ │ │ │ │
│ │proceselor de │ │ │ │ │
│ │verificare │ │ │ │ │
│ │subsisteme │ │ │ │ │
│ │structurale │ │ │1.3. Achiziţia de │ │
│ │* Lista efectivă a│ │ │echipamente │ │
│ │echipamentelor de │ │ │specifice pentru │ │
│ │laborator precum │AFER-ONFR │31.12.2023│teste de │250000 EUR│
│ │şi a dotărilor │ │ │compatibilitate │ │
│ │necesare urmează a│ │ │electromagnetică, │ │
│ │se stabilii │ │ │instruire personal, │ │
│ │ulterior dar ea va│ │ │acreditare RENAR │ │
│ │asigura dotarea cu│ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │
│ │specifice de │ │ │ │ │
│ │compatibilitate │ │ │ │ │
│ │electromagnetică, │ │ │ │ │
│ │analizoare de │ │ │ │ │
│ │spectru, │ │ │ │ │
│ │echipamente pentru│ │ │ │ │
│ │analiza datelor, │ │ │ │ │
│ │sisteme de antene,│ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │2.1 Efectuarea │ │
│ │ │ │ │instruirilor │ │
│ │ │ │ │necesare cu întreg │ │
│ │ │ │ │personalul ONFR │ │
│ │Asigurarea │ │ │implicat pentru │ │
│ │capacităţii │ │ │realizarea │10000 │
│ │administrative şi │AFER-ONFR │31.12.2022│procedurilor de │+ 10000 │
│ │de natură tehnică │ │ │verificare │EUR/ │
│ │a organismului │ │ │subsisteme │ │
│ │notificat │ │ │structurale atât din│ │
│ │ │ │ │zona standardelor │ │
│ │ │ │ │aplicabile cât şi │ │
│ │ │ │ │din zona │ │
│ │ │ │ │tehnico-profesională│ │
│ ├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │2.1. Ridicarea │ │ │ │ │
│ │nivelului │ │ │ │ │
│ │profesional al │ │ │ │ │
│ │membrilor echipei,│ │ │ │ │
│ │implicaţi în │ │ │ │ │
│ │activitatea de │ │ │ │ │
│ │verificare/ │ │ │ │ │
│ │certificare „CE", │ │ │ │ │
│ │prin participarea │ │ │ │ │
│ │la cursurile de │ │ │ │ │
│ │specializare si/ │ │ │ │ │
│ │sau şcolarizare/ │ │ │ │ │
│ │instruirea │ │ │ │ │
│ │personalului de │ │ │ │ │
│ │către specialişti │ │ │ │ │
│ │existenţi la │ │ │ │ │
│ │nivelul UE │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │2.2. │ │ │ │ │
│ │Identificarea, │ │ │2.2. Scoaterea la │ │
│ │recrutarea şi │ │ │concurs a 10 posturi│0 │
│ │angajarea de către│ │ │cu specialităţile │(posturile│
│ │ONFR-AFER a │ │ │necesare efectuării │există în │
│ │personalului │ │ │verificărilor │schema │
│ │tehnic de │AFER-ONFR │31.12.2022│subsistemelor │ONFR, sunt│
│ │specialitate │ │ │structurale şi │bugetate │
│ │pentru │ │ │testării │dar │
│ │activităţile de │ │ │echipamentelor care │neocupate)│
│ │verificare CE │ │ │compun aceste │ │
│ │actuale şi pentru │ │ │subsisteme │ │
│ │cele viitoare │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │2.3. Stabilirea │ │ │ │ │
│ │unui pachet de │ │ │ │ │
│ │salarizare │ │ │ │ │
│ │motivant pentru │ │ │ │ │
│ │personalul │ │ │ │ │
│ │implicat în │ │ │ │ │
│ │această │ │ │ │ │
│ │activitate, astfel│ │ │ │ │
│ │încât să se │ │ │ │ │
│ │stopeze migrarea │ │ │ │ │
│ │personalului │ │ │ │ │
│2. │propriu către │ │ │ │ │
│ │mediul privat sau │ │ │ │ │
│ │de stat ce oferă, │ │ │ │ │
│ │la acelaşi tip de │ │ │ │ │
│ │pregătire şi │ │ │ │ │
│ │muncă, salarii │ │ │2.3. Adaptarea │ │
│ │mult mai mari, │ │ │legislaţiei în │90000 EUR/│
│ │prin stimularea │AFER-ONFR │31.12.2022│vigoare astfel încât│an │
│ │financiară cu spor│ │ │să poată fi aplicată│ │
│ │de 75% a │ │ │această măsură │ │
│ │personalului │ │ │ │ │
│ │ONFR-AFER implicat│ │ │ │ │
│ │în procesul de │ │ │ │ │
│ │evaluare a │ │ │ │ │
│ │conformităţii │ │ │ │ │
│ │subsistemelor │ │ │ │ │
│ │structurale şi │ │ │ │ │
│ │vehiculelor cu │ │ │ │ │
│ │cerinţele cerute │ │ │ │ │
│ │în specificaţiile │ │ │ │ │
│ │tehnice de │ │ │ │ │
│ │interoperabilitate│ │ │ │ │
│ │(STI) şi a │ │ │ │ │
│ │emiterii │ │ │ │ │
│ │certificatelor │ │ │ │ │
│ │"CE" │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │2.4. Crearea │ │ │ │ │
│ │cadrului legal de │ │ │ │ │
│ │asigurare a │ │ │ │ │
│ │posibilităţii │ │ │ │ │
│ │atragerii de │ │ │ │ │
│ │asistenţă tehnică │ │ │ │ │
│ │specializată │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │ │
│ │recurente sau │ │ │ │ │
│ │conexe şi/sau │ │ │2.4. Adaptarea │ │
│ │posibilitatea de a│ │ │legislaţiei în │30000 EUR/│
│ │angaja din sursa │AFER-ONFR │31.12.2022│vigoare astfel încât│an (atunci│
│ │externă experţi/ │ │ │să poată fi aplicată│când este │
│ │specialişti/ │ │ │această măsură │cazul) │
│ │consilieri │ │ │ │ │
│ │independenţi în │ │ │ │ │
│ │vederea acoperirii│ │ │ │ │
│ │necesarului │ │ │ │ │
│ │volumului de │ │ │ │ │
│ │activitate │ │ │ │ │
│ │specific │ │ │ │ │
│ │domeniului │ │ │ │ │
│ │verificării │ │ │ │ │
│ │subsistemelor │ │ │ │ │
│ │structurale │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │2.5. Schimburi de │ │ │ │ │
│ │experienţa între │ │ │2.5. Participarea la│5000 EUR/ │
│ │diverşi manageri │AFER-ONFR │31.12.2022│şedinţe/conferinţe/ │an (atunci│
│ │de infrastructură/│ │ │etc, NBRail, ERA, │când este │
│ │organisme │ │ │ │cazul) │
│ │notificate din UE │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┴────────────┴──────────┴────────────────────┼──────────┤
│TOTAL │395000 EUR│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    Pentru CFR şi Organismul Notificat

┌────┬───────────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────┬─────┐
│Nr. │Acţiune │Entitate │Termen │Indicator │Buget│
│crt.│ │responsabilă│ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼─────┤
│ │Identificarea │ │ │ │ │
│ │obiectivelor de │ │ │ │ │
│ │investiţii din │ │ │ │ │
│ │domeniul feroviar │C.N.C.F. │ │ │ │
│1. │ale CNCF CFR SA, │„CFR" S.A. +│31.08.2022│Registrul │0 │
│ │noi şi cele în curs│ONFR │ │proiectelor │ │
│ │de execuţie la care│ │ │ │ │
│ │se vor aplica │ │ │ │ │
│ │cerinţele de │ │ │ │ │
│ │interoperabilitate │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼─────┤
│ │Stabilirea cadrului│ │ │ │ │
│ │documentelor │ │ │ │ │
│ │tehnice de │ │ │ │ │
│ │referinţă, în mod │ │ │ │ │
│ │unitar, pentru │ │ │ │ │
│ │obiectele de │ │ │ │ │
│ │investiţii vizate │C.N.C.F. │ │Formatele CS pe │ │
│2. │(caiete de sarcini │„CFR" S.A. +│31.08.2022│tipuri de lucrări │0 │
│ │cu documente │ONFR │ │în corelaţie cu │ │
│ │tehnice/proiecte │ │ │STI-uri │ │
│ │tehnice, etc) cu │ │ │ │ │
│ │obligativitatea │ │ │ │ │
│ │respectării │ │ │ │ │
│ │cerinţelor │ │ │ │ │
│ │menţionate în │ │ │ │ │
│ │STI-urile relevante│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼─────┤
│ │Avizarea │ │ │Avizarea tuturor │ │
│ │documentelor │C.N.C.F. │ │documentelor │ │
│3. │tehnice de │„CFR" S.A. +│permanent │tehnice de │0 │
│ │referinţă │ONFR │ │referinţă │ │
│ │menţionate anterior│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼─────┤
│ │Demararea │ │ │ │ │
│ │procesului de │ │ │Asigurarea că │ │
│ │verificare a │C.N.C.F. │ │toate proiectele │ │
│4. │subsistemelor │„CFR" S.A. +│permanent │includ toate │0 │
│ │structurale încă │ONFR │ │cerinţele de │ │
│ │din faza realizării│ │ │asigurare a │ │
│ │proiectelor sau de │ │ │interoperabilitate│ │
│ │execuţie │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼─────┤
│ │Crearea şi │ │ │ │ │
│ │asigurarea cadrului│ │ │ │ │
│ │pentru a putea │ │ │ │ │
│ │facilita │ │ │ │ │
│ │colaborarea între │ │ │ │ │
│ │organismul │ │ │ │ │
│ │notificat şi │ │ │ │ │
│ │structurile │ │ │ │ │
│ │specializate din │C.N.C.F. │ │Realizarea │ │
│5. │cadrul │„CFR" S.A. +│31.08.2022│grupului de lucru │0 │
│ │U.A.T.-urilor în │ONFR + UAT │ │comun │ │
│ │zona de │interesate │ │ │ │
│ │implementare a │ │ │ │ │
│ │transportului │ │ │ │ │
│ │metropolitan, │ │ │ │ │
│ │(asigurarea │ │ │ │ │
│ │interoperabilităţii│ │ │ │ │
│ │dintre transportul │ │ │ │ │
│ │metropolitan şi cel│ │ │ │ │
│ │feroviar clasic) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼─────┤
│ │Realizarea şi │ │ │ │ │
│ │operaţionalizarea │ │ │ │ │
│ │la nivelul CNCF CFR│ │ │ │ │
│ │SA a unei structuri│ │ │ │ │
│ │care sa coordoneze │ │ │ │ │
│ │activitatea de │C.N.C.F. │ │Realizarea şi │ │
│ │certificare şi │„CFR" S.A. +│ │operaţionalizarea │ │
│6. │autorizare în │organism │30.06.2022│unui grup de lucru│0 │
│ │funcţie a │notificat │ │permanent │ │
│ │subsistemelor │ │ │ │ │
│ │structurale │ │ │ │ │
│ │coroborat cu │ │ │ │ │
│ │operaţionalizarea │ │ │ │ │
│ │relaţiei acesteia │ │ │ │ │
│ │cu ONFR │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼─────┤
│ │Constituirea unor │ │ │ │ │
│ │grupuri de lucru │ │ │ │ │
│ │privitoare la │ │ │ │ │
│ │identificarea │ │ │ │ │
│ │cauzelor │ │ │ │ │
│ │întârzierilor │ │ │ │ │
│ │(organizaţionale, │ │ │ │ │
│ │tehnice, legate de │ │ │ │ │
│ │infrastructură, │ │ │Identificarea │ │
│ │operaţionale, │ │ │cauzelor │ │
│ │economice şi │ │ │principale şi │ │
│ │financiare, de │C.N.C.F. │ │realizarea │ │
│7. │natură │„CFR" S.A. +│31.08.2022│planurilor de │0 │
│ │legislativă), │ONFR │ │măsuri pentru │ │
│ │respectiv a │ │ │eliminarea │ │
│ │identificării │ │ │acestora │ │
│ │soluţiilor pentru │ │ │ │ │
│ │depăşirea acestora │ │ │ │ │
│ │şi finalizarea │ │ │ │ │
│ │verificării CE a │ │ │ │ │
│ │subsistemelor │ │ │ │ │
│ │structurale din │ │ │ │ │
│ │cadrul obiectivelor│ │ │ │ │
│ │de investiţii ale │ │ │ │ │
│ │CNCF CFR SA │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼─────┤
│ │Identificarea în │ │ │ │ │
│ │cadrul grupurile de│ │ │ │ │
│ │lucru/structurile, │ │ │ │ │
│ │acolo unde va fi │ │ │ │ │
│ │cazul, a │ │ │ │ │
│ │necesităţii │ │ │Identificarea │ │
│ │corecţiei/ │ │ │reglementărilor │ │
│ │modificării │ │ │care necesită │ │
│ │cadrului de │C.N.C.F. │ │corecţii/ │ │
│8. │reglementare │„CFR" S.A. +│31.12.2022│modificări şi │0 │
│ │existente în raport│organism │ │realizarea │ │
│ │cu cadrul de │notificat │ │proiectelor de │ │
│ │reglementare │ │ │acte normative în │ │
│ │europeană privind │ │ │consecinţă │ │
│ │interoperabilitatea│ │ │ │ │
│ │sistemului │ │ │ │ │
│ │feroviar, şi │ │ │ │ │
│ │emiterea unor │ │ │ │ │
│ │proiecte de acte │ │ │ │ │
│ │normative │ │ │ │ │
├────┴───────────────────┴────────────┴──────────┴──────────────────┼─────┤
│TOTAL │0 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘


                                        --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016