Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROGRAMUL DE ACŢIUNE din 2 martie 2021  pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROGRAMUL DE ACŢIUNE din 2 martie 2021 pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 754 bis din 3 august 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 333/165/2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 754 din 3 august 2021.
──────────
    ART. 1
    Domeniul de aplicare
    (1) Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, denumit în continuare "Programul de acţiune" pune în aplicare:
    - măsurile obligatorii prevăzute în anexa nr. 4 din HG nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole cu modificările şi completările ulterioare;
    – măsurile stabilite în Codul de Bune Practici Agricole elaborat în conformitate cu Directiva Nitraţi.

    (2) Programul de acţiune stabileşte responsabilităţi specifice unor structuri care funcţionează în subordinea autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii şi ai autorităţii publice centrale în domeniul apelor, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prevederile programului de acţiune sunt obligatorii pentru toţi fermierii care deţin sau administrează exploataţii agricole şi pentru autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole.

    ART. 2
    Definiţii
    (1) În sensul prezentului program de acţiune, se aplică definiţiile prevăzute la art. 2 din Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, aprobat prin HG nr. 964/2000, cu modificările şi completările ulterioare, definiţiile din Anexa nr. 1 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi definiţiile din Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

    ART. 3
    Perioade de interdicţie în aplicarea îngrăşămintelor pe terenul agricol
    (1) Perioadele de interdicţie pentru aplicarea pe teren a îngrăşămintelor organice şi chimice solide şi lichide sunt definite prin intervalul de timp în care cerinţele culturii agricole faţă de nutrienţi sunt reduse şi riscul de percolare/scurgere la suprafaţă este mare.
     În condiţiile pedo-climatice ale României, perioadele cu risc mare de percolare sau scurgere din intervalul rece (toamnă-primăvară) sunt incluse în intervalul de timp în care temperatura medie a aerului este sub 5°C, pe baza seriilor de date climatice din perioada 1987 - 2017. Astfel, ţinând cont de valorile de temperatură multi-anuale, s-a ales începutul perioadei de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice solide şi lichide data de la care temperatura medie a aerului scade sub 5°C, iar sfârşitul perioadei de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice solide şi lichide, data de la care temperatura aerului devine mai mare de 5°C. Unităţile administrativ-teritoriale (UAT) au fost grupate, din punct de vedere al perioadelor de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice şi chimice, în trei zone definite prin relieful predominant din unitatea administrativ - teritorială: 1- câmpie, 2 - deal, 3 - munte (figura 1). În Anexa 3 este prezentată pentru fiecare zonă lista corespunzătoare a unităţilor administrativ - teritoriale.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura 1. Zonele de încadrare a UAT în funcţie de perioadele de interdicţie
    pentru aplicarea îngrăşămintelor organice şi chimice, utilizând seriile de date zilnice pentru perioada 1987 - 2017.
        Pentru fiecare zonă datele de început şi sfârşit a perioadei de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice solide şi/sau lichide, precum şi lungimea perioadei de interdicţie sunt prezentate în tabelul 1.
        Tabel 1. Perioadele de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice şi chimice, solide şi lichide, în funcţie de zona în care se încadrează unităţile administrativ-teritoriale (calendarul de interdicţie)

┌────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Începutul │Sfârşitul │Sfârşitul │
│ │perioadei │perioadei │perioadei │
│Zona│de │de │de │
│ │interdicţie│interdicţie│interdicţie│
│ │ │ │(zile) │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│1 │15.XI │10.III │115 │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2 │10.XI │20.III │130 │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│3 │05.XI │25.III │140 │
└────┴───────────┴───────────┴───────────┘


        Pe terenurile arabile având culturi de toamnă sau pe care se înfiinţează culturi extratimpurii pentru care data semănatului este în perioada de interdicţie, se pot aplica însă îngrăşăminte chimice şi în perioada de interdicţie în limita a maxim 50 kg N substanţă activă/ha, în funcţie de dezvoltarea fiziologică a plantelor, cu respectarea condiţiilor de aplicare.
        Pentru culturile din sere şi solarii nu se aplică perioadele de interdicţie în condiţiile în care în interiorul acestora temperatura este mai mare de 5°C.


    ART. 4
    Depozitarea gunoiului de grajd
    (1) Îngrăşămintele organice provenite din exploataţiile agricole au o stare fizică şi o compoziţie foarte variată. Oricum ar fi gestionate (în sistem extensiv - de către fermele mici sau intensiv - de către cele mari), trebuie urmărit obiectivul de reducere şi prevenire a poluării cu nutrienţi.
    (2) Gestionarea conformă a gunoiului de grajd se face prin amenajarea unor sisteme de depozitare care pot fi individuale (gospodăreşti/la nivel de exploataţie agricolă) sau comunale. Fermierii care depozitează gunoiul de grajd la platformele comunale trebuie ca, până la transferarea gunoiului de grajd pe platformă, să-l depoziteze conform la nivelul exploataţiei/gospodăriei. De asemenea, livrarea gunoiului de grajd la platforma comunală trebuie să fie efectivă, un contract între un fermier şi administratorul platformei comunale neimplicând în mod automat faptul că gunoiul de grajd este depozitat conform, iar orice altă cantitate de gunoi de grajd nelivrată la platformele comunale trebuie să fie depozitată în mod corespunzător de către fermier.
    (3) Încă din stadiul de proiectare a fermelor şi de construcţie a capacităţilor de stocare a gunoiului de grajd, se va acorda cea mai mare atenţie prevenirii şi protecţiei mediului, în special a apelor, împotriva poluării, având în vedere următoarele:
        ● amplasarea în afara zonelor cu risc mare de poluare şi departe de sursele de apă;
        ● capacitate de stocare suficientă;
        ● construcţie corespunzătoare, care să înglobeze toate sistemele de siguranţă şi protecţie;
        ● condiţii de exploatare în siguranţă, optime şi eficiente;
        ● căi corespunzătoare de acces;
        ● protecţie împotriva incendiilor;
        ● protecţie împotriva eventualelor scurgeri din hidranţi.

    (4) Depozitele trebuie să aibă o capacitate care să asigure stocarea pentru o perioadă mai mare cu o lună decât intervalul de interdicţie pentru aplicarea pe teren a îngrăşămintelor organice.
        Capacitatea de stocare depinde în principal de speciile de animale deţinute, de sistemul de creştere (intensiv sau extensiv, dar mai ales de tipul şi cantitatea de aşternut utilizată) şi de durata perioadei de interdicţie a împrăştierii (tabel 1).
        Capacităţile de stocare trebuie să fie astfel construite, încât să se evite orice risc de poluare. Pentru estimarea spaţiului necesar în funcţie de numărul de animale, se pot utiliza valorile prezentate în Tabelul 2 preluate din ghidul "Sistem pentru depozitarea dejecţiilor. Standarde de fermă" elaborat de H. Frederiksen, D. Dănuţ, M. Maşinistru şi A. Greculescu în anul 2010 în cadrul proiectului "Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în Agricultură" (MAKIS).
        Conversia numărului de animale în Unităţi Vită Mare (UVM) se utilizează pentru stabilirea soluţiilor constructive privind capacitatea de depozitare a gunoiului de grajd necesară. Coeficienţii folosiţi în România pentru conversia efectivelor de animale în UVM din punctul de vedere al capacităţii de stocare a dejecţiilor sunt indicaţi în Tabelul 3.

    (5) Depozitarea şi procesarea gunoiului de grajd din fermele care nu necesită autorizaţia de mediu, respectiv actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi parametrii de funcţionare a unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune (a căror mărime este de până la 100 UVM) se poate face în depozite individuale sau în platforme comunale. Pentru fermele de peste 100 UVM depozitarea şi procesarea gunoiului de grajd se face în conformitate cu cerinţele autorizaţiei de mediu eliberat pentru ferma respectivă.
    (6) În funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să decidă asupra sistemului de stocare a gunoiului de grajd din unitatea administrativ-teritorială (sistem comunal, sistem individual sau o combinaţie a celor două sisteme).
    (7) Dacă în localitate există o platformă comunală pentru depozitarea gunoiului de grajd, capacitatea de stocare a gunoiului în platforma individuală va fi dată de intervalul de timp până când se transportă gunoiul respectiv, către platforma comunală;
        Dacă în localitate nu există o platformă comunală pentru depozitarea gunoiului de grajd, atunci perioada şi respectiv, capacitatea de stocare va fi dată de perioada de interdicţie pentru aplicarea gunoiului la care se adaugă o lună.

    (8) La construcţia depozitelor de gunoi de grajd solid se va avea în vedere ca acestea să aibă o bază impermeabilizată, să fie prevăzute cu pereţi de sprijin şi sistem de colectare a efluenţilor, în special a celor ce se produc în timpul ploilor.
        Pragurile mai jos stabilite ţin cont de necesitatea ca gunoiul de grajd să fie manevrabil fără a periclita impermeabilitatea bazei locului de depozitare.
        Pentru depozitarea gunoiului de grajd provenit de la exploataţii cu mai puţin de 40 UVM, cerinţele minime pentru impermeabilizarea bazei locului de depozitare sunt: sol tasat acoperit cu o folie de polietilenă de densitate mare sau orice altă soluţie constructivă durabilă prin care se asigură impermeabilizarea suprafeţei pe care se depozitează gunoiul de grajd. Se interzice depozitarea gunoiului de grajd direct pe sol. Fracţia lichidă trebuie colectată. Folia de polietilenă de densitate mare se acceptă doar pentru depozite ce provin de la maxim 8 UVM.
        Astfel, în cadrul unei exploataţii de până la 40 UVM se pot realiza mai multe platforme mai mici de depozitare a gunoiului de grajd, cu condiţia ca cerinţele minime de impermeabilizare să fie corespunzătoare capacităţii ei de stocare, iar volumul de depozitare total să corespundă numărului total de animale din fermă (de exemplu, pentru o fermă de până la 40 UVM, se pot utiliza 5 depozite ce folosesc folie de polietilenă pentru gunoiul de grajd colectat de la maxim 8 UVM fiecare).
        Sistemele de depozitare şi compostare a gunoiului de grajd provenit de la exploataţii cu un număr de animale de peste 40 UVM, se realizează pe platformă betonată cu bazin de retenţie pentru fracţia lichidă sau lagună cu membrană impermeabilă ori betonată sau orice altă variantă constructivă durabilă care asigură impermeabilizarea suprafeţei pe care se depozitează gunoiul de grajd. În acest caz, se interzice depozitarea gunoiului de grajd direct pe sol sau pe folii de plastic/polietilenă de densitate mare.
        Astfel, soluţiile constructive pot fi:
    - Depozitare pe folie de polietilenă: pentru depozite care deservesc maxim 8 UVM, de la ferme până la 40 UVM;
    – Platforme betonate, lagune betonate sau cu membrane ori alte soluţii care asigură impermeabilitate durabilă: pentru depozite care deservesc mai mult de 8 UVM şi pentru ferme mai mari de 40 UVM;

        Depozitarea gunoiului de grajd direct pe sol este INTERZISĂ în toate situaţiile!

    (9) Amplasarea depozitelor de gunoi de grajd se face cu respectarea următoarelor condiţii, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare:
        La cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi sursă de apă destinată consumului uman - în gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă printr-un sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor în curţile persoanelor particulare, de cel mult echivalentul a 6 UVM mare în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale şi echivalentul a 4 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci;
        La cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi sursă de apă destinată consumului uman - în gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă, adăposturile de animale de cel mult echivalentul a 10 UVM în cazul în care sunt mai multe tipuri de animale şi echivalentul a 7 UVM în cazul în care se cresc exclusiv găini sau porci;
        La distanţă de 50 m de cea mai apropiată locuinţă vecină şi sursă de apă destinată consumului uman - în gospodăriile cu un număr de animale mai mare decât cel prevăzut la paragrafele anterioare;
        În mediul urban, prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin studiu de impact asupra sănătăţii se pot stabili distanţe de protecţie sanitară mai mari decât cele specificate în prezentul ordin, în funcţie de specificul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.

    (10) Spaţiul de depozitare trebuie amenajat la cel puţin 100 m faţă de canale, râuri, iazuri sau alte resurse de apă, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.G. nr. 930/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.
    (11) Distanţele minime de protecţie sanitară dintre platformele care deservesc ferme intensive şi teritoriile protejate sunt stabilite prin legislaţie naţională (ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu completările şi modificările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei).
    (12) Pentru platformele sistemelor intensive de creştere a animalelor, distanţa faţă de locuinţe este de 500 m, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu completările şi modificările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
    (13) Alături de platforma individuală, se sapă groapa de urină socotind 1mc de cap de vită mare, 0,75 mc pentru tineret şi 0,3 mc pentru un porc. Ea se poate face din zidărie de cărămidă, tencuită şi sclivisită cu ciment sau din beton. Pentru exploataţiile sub 5 UVM poate fi utilizat un recipient de plastic introdus în groapa săpata alături de platformă.
        Groapa de urină se acoperă, de exemplu, cu un capac de scândură groasă care împiedică pierderea amoniului.

    (14) Capacitatea bazinului de colectare se stabileşte în funcţie de capacitatea platformei, de nivelul precipitaţiilor din regiune (pentru platformele neacoperite) şi de ritmul de evacuare a mustului de gunoi. În general, se poate aproxima un necesar de 3 - 5 mc pentru fiecare 100 t gunoi proaspăt.
    (15) Exploataţiile de bovine crescute în sistem "permanent la păşune" trebuie să deţină platformă de gunoi de grajd conform aliniatului (8), a cărei dimensiune să fie corelată cu numărul de animale existent în exploataţie pentru minim 2 luni. Pentru acest sistem de creştere (permanent pe păşune), fermierii trebuie să respecte numărul maxim de animale ce păşunează pe parcelă, astfel încât, pe baza indicilor referitori la cantitatea de azot (kg / animal /an) din gunoiul de grajd (după scăderea emisiilor gazoase), să nu se depăşească limita maximă de 170 kg de N s.a./ha/an.
        Tabel 2 Producţia de gunoi şi capacitatea necesară de stocare pentru diferite sisteme de întreţinere a animalelor - tabel preluat din ghidul: "Sistem pentru depozitarea dejecţiilor. Standarde de fermă" Producţia de gunoi de grajd în diferite sisteme de întreţinere a bovinelor

┌─────────┬─────────────┬────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Producţia │Capacitatea│
│ │ │Aşternut│Tipul de │de gunoi, │de │
│Categoria│Sistemul de │[kg/ │gunoi de │inclusiv │stocare*1 │
│de animal│întreţinere │animal/ │grajd │aşternutul│[mc/animal/│
│ │ │zi] │rezultat │[kg/animal│lună] │
│ │ │ │ │/zi] │ │
├─────────┴─────────────┴────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Stabulaţie liberă │
├─────────┬─────────────┬────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│ │Aşternut │ │Gunoi de │ │ │
│ │adânc, boxe │1 - 2 │grajd solid│6 - 10 │0,25 - 0,40│
│ │colective │ │ │ │ │
│Viţei ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Pardoseală │ │ │ │ │
│ │grătar, │- │Dejecţii │7 - 12 │0,25 - 0,45│
│ │întreţinere │ │semilichide│ │ │
│ │în grupuri │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Aşternut │3 - 5 │Gunoi de │20 - 25 │0,75 - 0,95│
│ │adânc │ │grajd solid│ │ │
│ ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Aşternut │ │ │ │ │
│ │adânc în zona│ │ │ │ │
│ │de odihnă, │2 - 4 │Gunoi de │20 - 26 │0,70 - 0,90│
│ │pardoseală de│ │grajd solid│ │ │
│ │beton în zona│ │ │ │ │
│Juninci │de defecaţie │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Cuşete │ │ │ │ │
│ │individuale │ │ │ │ │
│ │de odihnă cu │ │Gunoi de │ │ │
│ │aşternut, │2 - 3 │grajd solid│18 - 26 │0,65 - 0,95│
│ │pardoseală de│ │ │ │ │
│ │beton în zona│ │ │ │ │
│ │de defecaţie │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Aşternut │3 │Gunoi de │28 - 38 │1,10 - 1,4 │
│ │adânc │ │grajd solid│ │ │
│ ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Aşternut │ │ │ │ │
│ │adânc în zona│ │ │ │ │
│ │de odihnă, │2 - 3 │Gunoi de │28 - 40 │1,0 - 1,3 │
│ │pardoseală de│ │grajd solid│ │ │
│ │beton în zona│ │ │ │ │
│ │de defecaţie │ │ │ │ │
│Tăuraşi ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Pardoseală │- │Dejecţii │30 - 40 │0,9 - 1,3 │
│ │grătar │ │semilichide│ │ │
│ ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Aşternut │ │ │ │ │
│ │adânc, │ │ │ │ │
│ │pardoseală cu│2 - 3 │Gunoi de │28 - 38 │1,05 - 1,4 │
│ │auto-curăţare│ │grajd solid│ │ │
│ │cu panta de │ │ │ │ │
│ │8% │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Aşternut │ │ │ │ │
│ │adânc în zona│ │ │ │ │
│ │de odihnă, │4 - 5 │Gunoi de │40 - 50 │1,4 - 1,8 │
│ │pardoseală de│ │grajd solid│ │ │
│ │beton în zona│ │ │ │ │
│ │de defecaţie │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Aşternut │ │ │ │ │
│ │adânc în zona│ │Gunoi de │ │ │
│ │de odihnă, │ │grajd solid│30 - 35 10│1,1 - 1,3 │
│ │pardoseală cu│3 - 5 │+ dejecţii │- 15 │0,3 - 0,5 │
│ │grătar în │ │semilichide│ │ │
│ │zona de │ │ │ │ │
│ │defecaţie │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Aşternut │ │ │ │ │
│ │adânc în zona│ │Gunoi de │ │ │
│ │de odihnă, │4 - 6 │grajd solid│45 - 50 │1,6 - 1,9 │
│ │pardoseală cu│ │ │ │ │
│Vaci de │autocurăţare │ │ │ │ │
│lapte ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Cuşete │ │ │ │ │
│ │individuale │ │ │ │ │
│ │de odihnă cu │ │Gunoi de │ │ │
│ │aşternut, │2 - 3 │grajd solid│45 - 50 │1,6 - 1,9 │
│ │pardoseală de│ │ │ │ │
│ │beton în zona│ │ │ │ │
│ │de defecaţie │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Cuşete │ │ │ │ │
│ │individuale │ │ │ │ │
│ │de odihnă, │ │Dejecţii │ │ │
│ │pardoseală cu│- │semilichide│40 - 52 │1,20 - 1,60│
│ │grătar în │ │ │ │ │
│ │zona de │ │ │ │ │
│ │defecaţie │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Sistem │ │ │ │ │
│ │extensiv, │2 - 5 │Gunoi de │28 - 33 │1,0 - 1,3 │
│ │ferme de până│ │grajd solid│ │ │
│ │la 40 UVM │ │ │ │ │
├─────────┴─────────────┴────────┴───────────┴──────────┴───────────┤
│Sistem de stabulaţie legată │
├─────────┬─────────────┬────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│ │Aşternut │ │Gunoi de │ │ │
│ │adânc (în │1 - 2 │grajd │6 - 10 │0,25 - 0,40│
│ │grup) │ │ │ │ │
│Viţei ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Pardoseală │ │Dejecţii │ │ │
│ │grătar (în │- │semilichide│7 - 12 │0,25 - 0,45│
│ │grup) │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Standuri cu │1 - 2 │Gunoi de │28 - 35 │1,0 - 1,3 │
│ │aşternut │ │grajd │ │ │
│ ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Tăuraşi │Standuri fără│ │ │ │ │
│ │aşternut, │ │Dejecţii │ │ │
│ │canal │- │semilichide│30 - 40 │0,9 - 1,2 │
│ │acoperit cu │ │ │ │ │
│ │grătar │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Standuri cu │1 - 2,5 │Gunoi de │18 - 23 │0,8 - 1,0 │
│ │aşternut │ │grajd │ │ │
│ ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Juninci │Standuri cu │ │ │ │ │
│ │aşternut, │ │Dejecţii │ │ │
│ │canal │- │semilichide│20 - 27 │0,6 - 0,8 │
│ │acoperit cu │ │ │ │ │
│ │grătar │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Standuri cu │2 - 3,5 │Gunoi de │45 - 55 │1,5 - 1,9 │
│ │aşternut │ │grajd │ │ │
│ ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Standuri fără│ │ │ │ │
│ │aşternut, │ │ │ │ │
│ │sistem │ │Dejecţii │ │ │
│Vaci de │autocurăţare │- │semilichide│40 - 45 │1,2 - 1,5 │
│lapte │continuă │ │ │ │ │
│ │acoperit cu │ │ │ │ │
│ │grătare │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Sistem │ │ │ │ │
│ │extensiv, │2 - 5 │Gunoi de │28 - 33 │1,0 - 1,3 │
│ │ferme de până│ │grajd solid│ │ │
│ │la 40 UVM │ │ │ │ │
└─────────┴─────────────┴────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

        *1 Capacitatea fracţiunilor lichide este inclusă.
     Producţia de gunoi de grajd în diferite sisteme de întreţinere a porcinelor.

┌─────────┬───────────┬────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Producţia │ │
│ │ │Aşternut│Tipul de │de gunoi, │Capacitatea│
│Categoria│Sistemul de│[kg/ │gunoi de │inclusiv │de stocare │
│de animal│întreţinere│animal/ │grajd │aşternutul│[mc/animal/│
│ │ │zi] │rezultat │[kg/animal│lună] │
│ │ │ │ │/zi] │ │
├─────────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Aşternut │2 - 3 │Gunoi de │10 - 14 │0,45 - 0,6 │
│ │adânc │ │grajd solid│ │ │
│ ├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Aşternut │ │ │ │ │
│ │adânc în │ │ │ │ │
│ │zona de │ │ │ │ │
│ │odihnă, │0,8 - │Gunoi de │12 - 17 │0,45 - 0,65│
│ │pardoseală │1,2 │grajd solid│ │ │
│ │beton în │ │ │ │ │
│Scroafe │zona de │ │ │ │ │
│gestante │defecaţie │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Pardoseală │ │ │ │ │
│ │solidă în │ │ │ │ │
│ │zona de │ │ │ │ │
│ │odihnă, │0,1 - │Dejecţii │10 - 15 │0,3 - 0,45 │
│ │pardoseală │0,25 │semilichide│ │ │
│ │grătar în │ │ │ │ │
│ │zona de │ │ │ │ │
│ │defecaţie │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Pardoseală │ │ │ │ │
│ │solidă în │ │ │ │ │
│ │zona de │4 - 5 │Gunoi de │14 - 16 │0,6 - 0,7 │
│ │odihnă şi │ │grajd solid│ │ │
│ │zona de │ │ │ │ │
│Scroafe │defecaţie │ │ │ │ │
│lactante ├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Pardoseală │ │ │ │ │
│ │acoperită │0,05 - │Dejecţii │ │ │
│ │parţial ori│0,1 │semilichide│15 - 20 │0,45 - 0,6 │
│ │total cu │ │ │ │ │
│ │grătar. │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Aşternut │0,5 - 1 │Gunoi de │2 - 3 │0,15 - 0,2 │
│ │adânc │ │grajd │ │ │
│ ├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Zonă de │ │ │ │ │
│ │odihnă cu │ │ │ │ │
│ │aşternut, │0,15 - │Gunoi de │ │ │
│Purcei │pardoseală │0,3 │grajd │1,5 - 2,5 │0,1 - 0,15 │
│înţărcaţi│solidă în │ │ │ │ │
│ │zona de │ │ │ │ │
│ │defecaţie │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Pardoseală │0,05 - │Dejecţii │ │ │
│ │acoperită │0,1 │semilichide│1 - 2 │0,09 - 0,1 │
│ │cu grătar │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Aşternut │1 - 3 │Gunoi de │4 - 7 │0,25 - 0,35│
│ │adânc │ │grajd │ │ │
│ ├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Zona de │ │ │ │ │
│ │odihnă cu │ │ │ │ │
│ │aşternut, │0,3 - │Gunoi de │ │ │
│ │pardoseală │0,5 │grajd │3 - 5 │0,2 - 0,4 │
│Grăsuni │solidă în │ │ │ │ │
│ │zona de │ │ │ │ │
│ │defecaţie │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │Pardoseală │ │ │ │ │
│ │parţial │0,05 - │Dejecţii │5 - 8 │0,15 - 0,25│
│ │acoperită │0,1 │semilichide│ │ │
│ │cu grătare │ │ │ │ │
└─────────┴───────────┴────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

        Valorile minime pentru capacităţile de stocare prezentate în tabelele de mai sus reprezintă valori minime obligatorii, însă valori mai mari trebuie să fie considerate (până la nivelul prezentat în tabele), în funcţie de cantitatea de aşternut folosită, de sistemul de creştere (în cazul în care acesta este mai intensiv), de mărimea animalelor etc.
       Producţia de gunoi de grajd în diverse sisteme de întreţinere a păsărilor

┌───────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Volum │Capacitatea│
│ │ │Aşternut│ │dejecţii,│de │
│Categoria │Sistemul de│[kg/ │Tipul de │fără │stocare*2 │
│de păsări │întreţinere│anima1/ │gunoi │aşternut │[mc/1.000 │
│ │ │zi] │ │[mc/1.000│păsări/ │
│ │ │ │ │păsări/ │lună] │
│ │ │ │ │lună] │ │
├───────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│Pui de │La sol │0,080 │Gunoi │3,0 │3,8 │
│carne │ │ │solid │ │ │
├───────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│Puicuţe │La sol │0,120 │Gunoi │4,7 │5,0 │
│ │ │ │solid │ │ │
├───────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Dejecţii │ │ │
│Găini │ │ │colectate│ │ │
│ouătoare │În baterii │0,220 │(nu │8,2 │8,2 │
│ │ │ │conţin │ │ │
│ │ │ │aşternut)│ │ │
├───────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Dejecţii │ │ │
│Raţe │ │ │colectate│ │ │
│mature │La sol │0,500 │(nu │20,6 │22,0 │
│ │ │ │conţin │ │ │
│ │ │ │aşternut)│ │ │
├───────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│Broileri de│ │ │Dejecţii │ │ │
│raţă │ │ │colectate│ │ │
│(sfârşitul │Baltă │0,500 │(nu │18,7 │18,7 │
│îngrăşării)│ │ │conţin │ │ │
│ │ │ │aşternut)│ │ │
├───────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│Broileri de│ │ │ │ │ │
│raţă │La sol │0,500 │Gunoi │18,7 │20,0 │
│(sfârşitul │ │ │solid │ │ │
│îngrăşării)│ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│Curcani │La sol │0,430 │Gunoi │16,0 │18,0 │
│adulţi │ │ │solid │ │ │
├───────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│Curcani │ │ │Gunoi │ │ │
│pentru │La sol │0,350 │solid │13,0 │14,8 │
│sacrificare│ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│Gâşte │La sol │0,960 │Gunoi │36,00 │41,0 │
│adulte │ │ │solid │ │ │
├───────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Dejecţii │ │ │
│ │ │ │colectate│ │ │
│Broileri de│Baltă │0,900 │(nu │33,0 │33,0 │
│gâscă │ │ │conţin │ │ │
│(sfârşitul │ │ │aşternut)│ │ │
│îngrăşării)├───────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│ │La sol │0,900 │Gunoi │33,0 │36,0 │
│ │ │ │solid │ │ │
└───────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┘

        *2 Aşternutul luat în considerare este de paie
     Producţia de gunoi de grajd în diferite sisteme de întreţinere a cabalinelor.

┌─────────┬────────┬───────────┬────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Producţia│ │
│ │ │ │ │de │Capacitatea│
│ │Sistemul│Excremente+│Tipul de│gunoi, │de │
│Categoria│de │aşternut │gunoi │inclusiv │stocare │
│de animal│adăpost │[kg/animal/│rezultat│aşternut │[mc/animal/│
│ │ │zi] │ │[kg/ │lună] │
│ │ │ │ │animal/ │ │
│ │ │ │ │zi] │ │
├─────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Mânz │ │ │ │ │ │
│peste un │Aşternut│17 + 5 kg │Bălegar │22 │1,0 │
│an │ │aşternut │ │ │ │
│(400 kg) │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Iapă, │ │ │ │ │ │
│armăsar, │ │25 + 5 kg │ │ │ │
│cal │Aşternut│aşternut │Bălegar │30 │1,38 │
│castrat │ │ │ │ │ │
│(600 kg) │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴───────────┴────────┴─────────┴───────────┘

       Producţia de gunoi de grajd în diferite sisteme de întreţinere a ovinelor.

┌──────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Producţia│ │
│ │ │Aşternut│ │de gunoi,│Capacitatea│
│Categoria │Sistemul│[kg/ │Tip de │inclusiv │de stocare │
│de animal │de │animal/ │gunoi │aşternut │[mc/animal/│
│ │adăpost │zi] │rezultat│[kg/ │lună] │
│ │ │ │ │animal/ │ │
│ │ │ │ │zi] │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Miel de │ │ │ │ │ │
│3,5 luni │Aşternut│0,3 │Bălegar │1,5 │0,050 │
│sau cârlan│ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Mioară de │Aşternut│0,4 │Bălegar │2,5 │0,083 │
│12 luni │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Oaie-mamă,│ │ │ │ │ │
│berbec şi │Aşternut│0,5 │Bălegar │2,8 │0,093 │
│batal de │ │ │ │ │ │
│12 luni │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Berbec şi │Aşternut│0,4 │Bălegar │4 │0,133 │
│batal │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────┘


        Tabel 3 Coeficienţii pentru conversia numărului de animale în Unităţi Vită Mare din punctul de vedere al volumului dejecţiilor

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Categoria de animal │Coeficientul │
│ │de conversie │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Tauri, vaci şi alte │1 │
│bovine mai mari de 2 ani│ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Bovine între 6 luni şi 2│0,6 │
│ani │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Bovine de mai puţin de 6│0,4 │
│luni │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Scroafă de reproducţie >│0,5 │
│50 kg │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Alte porcine │0,3 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ecvide mai mari de 6 │1 │
│luni │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ovine şi caprine │0,15 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Găină ouătoare │0,014 │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Alte păsări de curte │0,03 │
└────────────────────────┴─────────────┘
    ART. 5
    Depozitarea în câmp deschis a gunoiului de grajd
    (1) Depozitarea în câmp deschis a gunoiului de grajd şi/sau a compostului trebuie evitată pe cât posibil, deoarece sporeşte riscul de pierdere a nutrienţilor prin scurgere la suprafaţă, infiltrare şi volatilizare, diminuându-se astfel calităţile de fertilitate şi sporind riscul de poluare. Orice depozitare în câmp presupune totuşi respectarea unor condiţii minime prin care să se evite scurgerea nutrienţilor în sol sau, mai grav, direct în resurse de apă.
    (2) Depozitarea în câmp trebuie privită ca o excepţie, nu ca o regulă, şi ea nu trebuie confundată cu simpla aruncare a gunoiului de grajd în afara gospodăriei din lipsa unor capacităţi conforme de stocare.
    (3) Gunoiul de grajd poate fi depozitat temporar în câmp după verificarea faptului că nu există un risc de poluare a cursurilor de apă sau drenurilor din câmp, respectând cumulativ următoarele cerinţe :
        ● Fermierul ce depozitează în câmp nu deţine mai mult de 8 UVM;
        ● Gunoiul de grajd se va depozita numai pe terenul pe care va fi împrăştiat, pe terenul aflat în utilizare de către beneficiar;
        ● Cantitatea de gunoi depozitată nu poate depăşi cantitatea totală de gunoi de grajd care poate fi aplicată pe întreaga suprafaţă a terenului (maximum 170 kg N/ha/an);
        ● Gunoiul de grajd nu poate fi depozitat în grămezi temporare mai mult de 180 de zile şi nici mai târziu de momentul începerii perioadei de interdicţie (se va împrăştia înainte de începerea perioadei de interdicţie);
        ● Depozitele temporare de gunoi de grajd vor fi amplasate în fiecare an în locaţii diferite;
    - Depozitele temporare de gunoi de grajd se amplasează în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, cu completările şi modificările ulterioare, cu respectarea Zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă conform Anexei nr. 2 şi la cel puţin 20 m de cursurile de apă (inclusiv lacuri şi acumulări de apă), drenuri deschise sau orice alt tip de dren acoperit cu materiale cu permeabilitate ridicată (nisip, pietriş);
    – la cel puţin 50 m faţă de foraje hidrogeologice, puţuri sau izvoare;
    – la cel puţin 250 m de orice foraj sau fântână utilizată pentru furnizarea publică de apă potabilă;

        ● La baza depozitului temporar de gunoi de grajd trebuie să fie amplasată o folie de plastic impermeabilă peste care se poate pune un strat de paie sau alte materii organice;
        ● La limita depozitului situată la baza pantei terenului se amplasează un strat de paie;
        ● Acoperirea / încorporarea gunoiului care provine de la păsări trebuie realizată în cel mult 24 de ore după amenajarea depozitului;
        ● Este interzisă realizarea grămezilor temporare de gunoi pe terenuri inundabile.


    ART. 6
    Gestionarea efluenţilor de siloz
    (1) Efluenţii proveniţi de la instalaţiile de însilozare a furajelor verzi sunt foarte bogaţi în substanţe organice uşor degradabile, care conţin cantităţi însemnate de nutrienţi, în special compuşi ai azotului, cu potenţial ridicat de poluare. De asemenea, efluenţii care se scurg în apele de suprafaţă pot provoca grave dezechilibre în ecosistemele acvatice prin eutrofizare şi moartea peştilor.
    (2) Măsurile care trebuiesc respectate în spaţiile de însilozare a furajelor verzi sunt:
        ● însilozarea furajelor la un conţinut de materie uscată de peste 25 % şi căptuşirea bazei silozului cu un strat de paie pentru absorbţia efluenţilor formaţi (furajele însilozate la un conţinut de materie uscată de 18 % produc aproximativ 150 l efluent per tonă. Dacă furajul este uscat până la un conţinut de 25 % substanţă uscată atunci cantitatea de efluent scade la aproximativ 25l per tonă);
        ● silozurile trebuie astfel proiectate şi construite încât să asigure protecţie contra infiltraţiilor de efluenţi; ele trebuie acoperite pentru a nu pătrunde apă de precipitaţii şi trebuie prevăzute cu o podea impermeabilă, uşor înclinată (pantă recomandată de 2 %) pe care scurgerile de efluent să fie conduse şi stocate într-un bazin subteran de capacitate corespunzătoare, rezistent la coroziune acidă;
        ● pentru silozurile cu o capacitate mai mică de 1500 mc, capacitatea minimă a bazinului trebuie să fie de 3 mc la fiecare 150 mc din capacitatea silozului. În perioadele de scurgere maximă a efluentului bazinul trebuie golit zilnic;
        ● pentru silozurile cu capacitatea peste 1500 mc, bazinul trebuie să aibă o capacitate minimă de 30 mc plus 1 mc pentru fiecare 150 mc de capacitate de însilozare peste 1500 mc;
        ● silozul şi bazinul trebuie amplasate la o distanţă de minim 50 m de cursurile de apă pentru a preveni o poluare accidentală;
        ● înainte de a proceda la o nouă însilozare, silozul trebuie inspectat şi, dacă este cazul, executate lucrări de întreţinere pentru a asigura etanşeitatea acestuia.

    (3) Măsurile suplimentare care trebuiesc îndeplinite în spaţiile de însilozare a furajelor verzi sunt:
        ● Nu se supraîncarcă silozul deoarece podeaua acestuia ar putea ceda, apărând crăpături prin care efluentul de siloz să se scurgă necontrolat;
        ● Când este nevoie, se pompează efluentul colectat în bazinul subteran, într-un bazin suprateran, de capacitate mai mare, în care să fie stocat efluentul singur sau în amestec cu tulbureala colectată de la animale. Cât timp furajele rămân însilozate, toţi efluenţii şi apa de precipitaţii de pe acoperişul silozului trebuie colectaţi şi depozitaţi corespunzător;
        ● Se monitorizează cu atenţie nivelul efluentului din bazin care se goleşte la intervale de timp regulate. Nu se lasă niciodată ca bazinul să se umple peste nivelul maxim şi se verifică să nu fie blocate canalele de colectare a efluentului;
        ● Efluentul de siloz conţine nutrienţi valoroşi care pot suplini până la 15% din necesarul de hrană al porcilor pentru îngrăşat. Efluentul trebuie stocat în recipiente corespunzătoare până la utilizarea ca hrană pentru animale;
        ● Se verifică frecvent starea apelor din vecinătatea silozului în timpul însilozării şi timp de o lună după golirea silozului.


    ART. 7
    Gestionarea efluenţilor de siloz balotat
    (1) În cazul însilozării în baloţi închişi ermetic trebuie respectate următoarele reguli:
        ● Baloţii se depozitează la cel puţin 10 m faţă de cursurile de apă - cu excepţia cazurilor în care baloţii se află pe o pantă descendentă faţă de cursul apei;
        ● Se deschid sau se îndepărtează învelişul baloţilor la cel puţin 10 m faţă de cursurile de apă - cu excepţia cazurilor în care baloţii se află pe o pantă descendentă faţă de cursul apei;
        ● Se balotează furajele la un conţinut de substanţă uscată de peste 25% pentru a conduce la o mai bună conservare a furajelor şi la minimizarea producerii de efluenţi;
        ● Se colectează toate scurgerile de efluenţi care provin de la baloţii depozitaţi pe suprafaţa fermei;
        ● Se verifică faptul că scurgerile de efluenţi din baloţi după îndepărtarea învelişului acestora nu pot ajunge în drenuri sau cursuri de apă.


    ART. 8
    Gestionarea apelor uzate de la ferme
    (1) Apele uzate din exploataţiile agricole reprezintă un efluent care poate proveni din gunoi de grajd, urină, lapte, produse de spălare şi curăţare a grajdurilor.
    (2) Toate apele uzate din fermă trebuie colectate şi depozitate cu grijă în bazine (rezervoare) special destinate pentru colectarea apelor uzate sau în instalaţiile destinate colectării dejecţiilor lichide şi semilichide sau a altor efluenţi din fermă. Depozitarea apelor uzate în gropi amenajate direct în pământ este interzisă.
    (3) Rezervoarele utilizate pentru colectarea apelor uzate trebuie să fie:
        ● în bune condiţii şi să nu curgă;
        ● verificate periodic pentru a nu se umple peste capacitatea maximă;
        ● golite la intervale regulate;
        ● suficient de mari pentru a nu necesita golirea lor în perioadele în care împrăştierea pe câmp este interzisă.

    (4) Metoda cea mai eficientă pentru creşterea capacităţii de stocare a dejecţiilor lichide la nivelul fermei o reprezintă diminuarea cantităţii de apă uzată din fermă prin:
        ● separarea traseelor de scurgere, din cadrul fermei, a apelor pluviale de cele uzate-Apa pluvială (de pe acoperişuri, terenuri învecinate, pardoseli betonate etc.) măreşte cantitatea de apă uzată ce trebuie stocată şi împrăştiată la nivelul fermei. Separarea traseelor necesită o planificare atentă la nivelul fermei precum şi o întreţinere regulată a jgheaburilor şi burlanelor. Apa pluvială trebuie direcţionată spre sistemele de drenaj sau canalizare prin intermediul unor instalaţii etanşe. Este indicat ca la ieşirea din fermă sistemul de evacuare a apelor pluviale să aibă o gură de vizitare care să permită monitorizarea calităţii apei. Gura de vizitare trebuie să permită utilizarea unei pompe submersibile pentru curăţarea sistemului în cazul în care în el au pătruns efluenţi din fermă;
        ● minimizarea suprafeţei " murdare " din cadrul fermei prin reorganizarea terenului fermei şi minimizarea suprafeţei la care animalele au acces;
        ● gestionarea scurgerilor în lungul drumurilor şi căilor de acces din fermă. Nu este permisă scurgerea directă, de-a lungul drumurilor şi căilor de acces din fermă către cursurile de apă.


    ART. 9
    Norme privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenul agricol
    (1) Cantitatea maximă de azot provenită din îngrăşămintele organice care poate fi aplicată pe terenul agricol nu poate depăşi 170 Kg/ha/an.
    (2) Cantitatea maximă de azot provenită din îngrăşăminte chimice care poate fi aplicată pe terenul agricol în cazul în care nu se execută studii agrochimice nu poate depăşi:
    a) În cazul terenurilor arabile

┌───────────┬───────────┬──────┬───────┐
│ │Porumb si │Grâu │Alte │
│Panta │sfeclă de │şi │culturi│
│blocurilor │zahăr │rapiţă│ │
│fizice ├───────────┴──────┴───────┤
│ │Kg N substanţă activă/ha/ │
│ │an │
├───────────┼───────────┬──────┬───────┤
│Până la 12%│150 │120 │100 │
├───────────┼───────────┼──────┼───────┤
│Mai mare de│120 │90 │80 │
│12% │ │ │ │
└───────────┴───────────┴──────┴───────┘


    b) 100 KgN - substanţă activă/ha/an pentru vii şi livezi şi alte culturi permanente
    c) 80 KgN - substanţă activă/ha/an pentru pajişti permanente. Fermierii care optează pentru această soluţie trebuie să întocmească un plan de fertilizare simplificat, conform modelului prezentat în Anexa 1.

    (3) În cazul în care planul de fertilizare se bazează pe studii agrochimice, se aplică cantitatea de azot rezultată prin calcul în funcţie de recolta planificată şi de gradul de aprovizionare a solului cu azot, cu condiţia ca îngrăşămintele organice (dacă sunt utilizate) să nu depăşească 170 kg N/ha/an.
    (4) Pentru exploataţiile care practică agricultura în sistem irigat este obligatorie întocmirea planului de fertilizare pe baza studiilor agrochimice pentru terenurile irigate.
    (5) Pentru realizarea unui plan de fertilizare. la nivelul unei exploataţii agricole în care se utilizează îngrăşăminte organice provenite de la animale este deosebit de importantă evaluarea cantităţii de nutrienţi din gunoiul de grajd produs la nivelul fermei.
        ● Cantitatea de nutrienţi din gunoiul de grajd produs într-o exploataţie agricolă depinde de numeroşi factori. printre care: numărul. specia şi structura animalelor. sistemele de hrănire şi furajare, sistemul de stocare şi gestionare a gunoiului de grajd, volumul de apă uzată produsă în exploataţie, cantitatea de apă de precipitaţii care pătrunde în facilităţile de depozitare a gunoiului, cantitatea de paie utilizate pentru aşternutul animalelor etc.
        ● Se recomandă măsurarea conţinutului de nutrienţi din gunoiul de grajd produs în fermă care urmează a fi aplicat pe terenurile agricole. În cazul în care nu se efectuează măsurători ale conţinutului de nutrienţi din gunoiul din fermă, valorile acestora pot fi evaluate pe baza unor coeficienţi medii stabiliţi prin metodologii bazate pe generalizarea datelor experimentale obţinute în condiţii controlate.
        ● În tabelul 4 sunt prezentate valorile medii ale cantităţii de azot (kg N / cap animal / an) din gunoiul de grajd (după scăderea emisiilor gazoase de azot din grajd şi depozitele de stocare), care în lipsa măsurătorilor directe ale conţinutului de nutrienţi din gunoiul de grajd pot fi folosite pentru evaluarea cantităţii de azot care se aplică pe terenul agricol prin gunoiul de grajd produs în fermă.
        Tabel 4. Cantitatea de azot (kg N/cap animal/an) din gunoiul de grajd (după scăderea emisiilor gazoase de azot din grajd şi depozitele de stocare) - Sistem gospodăresc

┌──────────────────────────────────────┐
│- Sistem gospodăresc │
├──────────────────────────────────────┤
│Depozite acoperite pentru dejecţii │
│semilichide şi timp scurt de stocare │
├┬──────────────────────┬──────────────┤
││Vaci de lapte │60 Kg N/cap de│
││ │animal/an │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Bovine │ │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││- 0-1 ani │18 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││- 1-2 ani │31 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││- 2-3 ani │35 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Scroafe cu purcei până│32,3 │
││în 25 kg │ │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Porci pentru îngrăşat │13,1 │
││până la 105 Kg │ │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Găini ouătoare │0.82 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Pui de carne până la │0,52 │
││1,8 Kg │ │
├┴──────────────────────┴──────────────┤
│Depozite neacoperite/ Gunoi solid/Timp│
│lung de stocare │
├┬──────────────────────┬──────────────┤
││Vaci de lapte │47 Kg N/cap de│
││ │animal/an │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Bovine │ │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││- 0-1 ani │14 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││- 1-2 ani │24 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││- 2-3 ani │27 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Scroafe cu purcei până│24,7 │
││în 25 kg │ │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Porci pentru îngrăşat │10,0 │
││până la 105 Kg │ │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Găini ouătoare │0.53 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Pui de carne până la │0,34 │
││1,8 Kg │ │
├┴──────────────────────┴──────────────┤
│- Sistem industrial │
├──────────────────────────────────────┤
│Depozite acoperite pentru dejecţii │
│semilichide şi timp scurt de stocare │
├┬──────────────────────┬──────────────┤
││Vaci de lapte │86 Kg N/cap de│
││ │animal/an │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Bovine │ │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││- 0-1 ani │24 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││- 1-2 ani │41 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││- 2-3 ani │47 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Scroafe cu purcei până│27,3 │
││în 25 kg │ │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Porci pentru îngrăşat │9,8 │
││până la 105 Kg │ │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Găini ouătoare │0,54 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Pui de carne până la │0,35 │
││1,8 Kg │ │
├┴──────────────────────┴──────────────┤
│Depozite neacoperite/ Gunoi solid/Timp│
│lung de stocare │
├┬──────────────────────┬──────────────┤
││Vaci de lapte │67 Kg N/cap de│
││ │animal/an │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Bovine │ │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││- 0-1 ani │19 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││- 1-2 ani │32 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││- 2-3 ani │37 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Scroafe cu purcei până│20,9 │
││în 25 kg │ │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Porci pentru îngrăşat │7,50 │
││până la 105 Kg │ │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Găini ouătoare │0,35 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││Pui de carne până la │0,25 │
││1,8 Kg │ │
├┴──────────────────────┼──────────────┤
│Oi cu miei │12,9 │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Capre cu iezi │12,5 │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Cai │ │
├┬──────────────────────┼──────────────┤
││400 kg │39 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││600 kg │53 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││800 kg │66 │
├┼──────────────────────┼──────────────┤
││ │ │
├┴──────────────────────┼──────────────┤
│Curcani │0,57 │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Raţe │0,49 │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Gâşte │0,81 │
└───────────────────────┴──────────────┘        ● Pentru calculul cantităţii de azot din gunoiul de grajd produs în fermă, care nu trebuie să depăşească limita maximă pentru aplicarea îngrăşămintelor organice de origine animală, se înmulţeşte numărul de animale din fermă, pe categorii, cu valorile corespunzătoare cantităţii de azot din gunoiul solid/lichid din tabelul 4. Cantitatea totală de azot calculată astfel la nivelul fermei, adunată cu cea corespunzătoare unor intrări de îngrăşăminte organice provenite din alte ferme, se împarte la suprafaţa de teren pe care se aplică îngrăşământul organic. Valoarea rezultată trebuie să fie mai mică decât limita maximă de aplicare a îngrăşămintelor organice pe terenul agricol (170 kg N/ha/an). Această metodologie se aplică pentru calculul presiunii nutrienţilor la nivelul exploataţiilor agricole şi al unităţilor administrativ- teritoriale.
        ● În cazul în care cantitatea de azot din îngrăşămintele organice de origine animală produse în fermă este mai mare decât cea corespunzătoare limitei maxime de aplicare a îngrăşămintelor organice pe terenul agricol, cantitatea excedentară (surplusul) se livrează către o altă fermă care are capacitatea de utilizare, fără a depăşi limita maximă admisă.
        ● În vederea ţinerii sub control a epizootiilor şi a posibilităţii de monitorizare a contaminării solului şi sistemului acvatic cu substanţe farmaceutice de uz veterinar, importul/exportul de îngrăşăminte organice se poate realiza doar în limita a 50 km faţă de locul de producere al acestora. Se aplică excepţie gunoiului de grajd provenit din ferme neafectate de epizootie şi care, fie provine din agricultura ecologică, fie se poate dovedi că nu conţine substanţe farmaceutice de uz veterinar peste limite admise.


    ART. 10
    Cerinţe generale pentru aplicarea fertilizanţilor
    (1) Îngrăşămintele solide pot produce poluare numai în situaţia unor ploi abundente ce intervin imediat după aplicare;
    (2) Îngrăşămintele organice lichide, dacă nu sunt aplicate corect, pot produce poluare în mod direct. Orice ploaie intervenită la scurt timp după aplicarea lor va mări riscul de poluare;
    (3) Se interzice aplicarea oricărui tip de îngrăşământ (organic sau chimic), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic şi pe terenurile cu exces de apă, inundate, îngheţate sau acoperite cu zăpadă;
    (4) Nu se aplică îngrăşămintelor dacă:
        ● solul este crăpat (fisurat) în adâncime;
        ● solul este săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură.


    ART. 11
    Obligaţii privind tehnicile de aplicare a îngrăşămintelor organice
    (1) Îngrăşămintele organice se aplică cât mai devreme posibil, în afara perioadei de interdicţie, dar în perioada de creştere a culturilor, pentru a maximiza preluarea nutrienţilor de culturi şi a minimiza riscul poluării. În fiecare an, cel puţin jumătate din cantitatea de gunoi stocată în timpul iernii, trebuie împrăştiată până la 1 iulie, iar restul până înainte de începerea perioadei de interdicţie, în cazul în care pe terenul respectiv se înfiinţează o cultură de toamnă;
    (2) În perioadele definite ca "perioade de interdicţie", aşa cum sunt prevăzute în articolul 3 este interzisă aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenurile agricole. În timpul administrării, trebuie evitat ca materialul administrat să ajungă prin scurgere în sursele de apă, în acest scop fiind necesar să se evite fertilizarea pe porţiunile de teren aflate în imediata apropiere a canalelor, cursurilor de apă sau a altor surse de apă, să se aibă în vedere condiţiile meteorologice (absenţa precipitaţiilor în momentul aplicării) şi starea de umiditate a solului (solul uscat diminuează scurgerea de apă)
    (3) Descărcarea sau depozitarea gunoiului în apropierea surselor de apă, golirea sau spălarea buncărelor şi utilajelor de administrare a îngrăşămintelor de orice fel în apele de suprafaţă sau în apropierea lor este interzisă, conducând la poluarea mediului şi se sancţionează potrivit legii.
    (4) În timpul administrării îngrăşămintelor organice naturale lichide şi semilichide, se vor adopta bunele practici în scopul evitării trecerii acestora în sursele de apă:
        ● să se aibă în vedere condiţiile meteorologice şi starea solului; în cazul aplicării la suprafaţa solului, se va evita împrăştierea pe timp cu vânt, cu soare puternic, în timpul ploilor;
        ● să se evite orice descărcare accidentală sau intenţionată a acestor lichide, din rezervorul sau cisterna utilajului de administrare, în apropierea oricărei surse de apă sau direct în aceasta. În acest scop este necesar ca rezervorul sau cisterna să fie protejate sau construite din materiale anticorozive; atât la transportul, cât şi la administrarea acestor îngrăşăminte, pierderile tehnologice sau prin neetanşeitatea utilajelor trebuie reduse în totalitate.
        ● în nici un caz nu se vor efectua reparaţii sau alte operaţii, în afara celor tehnologice, dacă utilajul este încărcat parţial sau total.

    (5) Uniformitatea de împrăştiere, indiferent dacă această operaţie se efectuează manual sau mecanizat, trebuie să depăşească 75%.

    ART. 12
    Obligaţii privind tehnicile de aplicare a îngrăşămintelor chimice
    (1) Să nu se lucreze cu material cu bulgări sau cu granulaţie mai mare decât cea de fabricaţie şi să nu se lucreze dacă umiditatea aerului este mai ridicată, pe ceaţă sau burniţă. Se vor utiliza îngrăşăminte uscate;
    (2) Adoptarea unei maxime prudenţe atunci când terenul agricol prezintă fenomenul de scurgere de suprafaţă; riscul este maxim când terenul este saturat de apă sau îngheţat - motiv pentru care aplicarea în aceste condiţii este interzisă;
    (3) În cadrul culturilor din sere, nu se vor evacua în afara acestora apele provenite din irigaţii, care conţin printre alte substanţe şi fertilizanţi. Această cerinţă se realizează prin recircularea întregii cantităţi de apă rezultată din colectarea drenajului, condensului şi a apei de irigaţi.

    ART. 13
    Obligaţii privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile în pantă abruptă (mai mare de 12%)
    (1) Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel;
    (2) Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei;
    (3) Se menţin terasele existente pe terenul agricol;
    (4) Nu se aplică îngrăşăminte organice sau chimice dacă sunt prognozate precipitaţii intense;
    (5) Pe terenurile cu pantă de peste 12%, fertilizarea trebuie făcută numai prin încorporarea îngrăşămintelor în sol (nu mai târziu de 24 ore de la momentul aplicării);

    ART. 14
    Obligaţii privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi în vecinătatea captărilor de apă potabilă
    (1) Se instituie zone de protecţie în conformitate cu art. 40 şi anexa 2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în lungul cursurilor de apă. Lăţimea zonelor de protecţie este stabilită în funcţie de lăţimea cursului de apă, tipul şi destinaţia resursei de apă sau amenajării hidrotehnice;
    (2) Pe terenurile adiacente cursurilor de apă se instituie zone de protecţie şi benzi tampon (fâşii de protecţie) în care este interzisă aplicarea fertilizanţilor de orice fel;
    (3) Se instituie benzi tampon (fâşii de protecţie) - benzi adiacente zonelor de protecţie stabilite prin Legea apelor nr. 107/1996, în care este interzisă aplicarea fertilizanţilor de orice fel. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie variază în funcţie de panta terenului astfel:
        ● 3 m pentru terenurile cu panta până la 12%;
        ● 5 m pentru terenurile cu panta peste 12%.
        Lăţimea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) se consideră de la limita blocului fizic adiacent zonei de protecţie (stabilită prin Legea Apelor) spre interiorul acestuia. Panta terenului înseamnă panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă;

    (4) Este interzisă utilizarea îngrăşămintelor de orice fel în zonele de protecţie instituite în jurul lucrărilor de captare, a construcţiilor şi instalaţiilor destinate alimentării cu apă potabilă, a surselor de apă potabilă destinate îmbutelierii, a surselor de ape minerale utilizate pentru cura internă sau pentru îmbuteliere, precum şi a lacurilor şi nămolurilor terapeutice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 930/2005 privind aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

    ART. 15
    Aplicarea fertilizanţilor pe terenuri saturate cu apă, inundate, îngheţate sau acoperite cu zăpadă
    (1) Pe soluri saturate cu apă, inundate, îngheţate sau acoperite cu zăpadă este interzisă aplicarea îngrăşămintelor.
    (2) În zonele inundabile este interzisă depozitarea gunoiului de grajd.
    (3) Pentru culturile de orez, fertilizarea trebuie să se realizeze cu îngrăşăminte pe bază de azot amoniacal sau amidic, care trebuie aplicat cu 2-3 zile înainte de inundarea terenului pentru a permite azotului amidic să se transforme pe cale enzimatică în azot amoniacal, formă reţinută de sol prin schimb ionic.
    (4) Pe soluri periodic saturate cu apă sau în zone inundabile, trebuie ales momentul de aplicare a îngrăşămintelor atunci când solul are o umiditate corespunzătoare capacităţii de câmp, evitându-se astfel pierderile de azot nitric cu apele de percolare şi cu scurgerile, precum şi pierderile prin denitrificare sub formă de azot elementar sau oxizi de azot.

    ART. 16
    Aplicarea îngrăşămintelor chimice şi organice cu azot pe pajişti permanente (păşuni şi fâneţe)
    (1) Aplicarea îngrăşămintelor organice pe pajişti permanente (păşuni şi fâneţe) se supune condiţiei de a nu se depăşi doza de 170 Kg N ha/an şi de a nu se aplica în perioadele de interdicţie.
    (2) Exploataţiile care nu deţin studii agrochimice vor aplica maximum 80 Kg N substanţă activă/ha/an din îngrăşăminte chimice.
    (3) Exploataţiile care urmează un plan de fertilizare bazat pe studii agrochimice, pot aplica cantităţi de îngrăşăminte în acord cu recomandările rezultate din studiile agrochimice, dar nu mai mult de 170 kg N/ha/an îngrăşăminte organice.

    ART. 17
    Documentele de evidenţă ale exploataţiei agricole
    (1) Documentele de evidenţă ale exploataţiei agricole trebuie astfel întocmite şi completate încât să permită autorităţilor de inspecţie şi control să constate:
        ● suprafaţa fermei;
        ● un plan simplificat de fertilizare care să cuprindă pentru fiecare parcelă de teren cuprinsă în cadrul fermei:
    - tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ chimic aplicat pe teren, cantitatea de azot conţinută şi data aplicării;
    – tipul şi cantitatea oricărui îngrăşământ organic aplicat pe teren (alta decât cea lăsată de animale prin păşunat) şi data aplicării;
    – pentru îngrăşămintele organice aplicate, altele decât cele lăsate de animalele însăşi, se va menţiona tipul acestora (compost, gunoi de grajd, urină, must de gunoi de grajd, dejecţii lichide, dejecţii semilichide-păstoase, îngrăşământ organic lichid, nămol de epurare etc.) şi specia de animale de la care provine;
    – tipul oricărei culturi agricole, data la care a fost semănată şi data recoltării;

        ● şeptelul fermei, pe specii şi categorii de animale, identificarea şi înregistrarea acestuia, registrele de evidenţă a efectivelor, precum şi perioada de timp în care animalele sunt menţinute în fermă (stabulaţie);
        ● presiunea azotului din îngrăşămintele organice de origine animală la nivelul exploataţiei agricole calculată conform coeficienţilor de excreţie din tabelul 4;
        ● cantitatea şi tipul îngrăşămintelor de origine animală aplicate pe terenul agricol, precum şi a celor livrate/achiziţionate, data livrării/achiziţiei, numele şi adresa destinatarului/furnizorului;
        ● sistemul de colectare şi depozitare a dejecţiilor animale (la nivelul fermei şi/sau pe platforme de gunoi comunale, depozite permanente/nepermanente) corelate cu cerinţele minime impuse de perioadele de interdicţie în aplicarea îngrăşămintelor.

    (2) Orice document de evidenţă al exploataţiei, din categoria celor prevăzute la alin. (1) se păstrează o perioadă de 3 ani de la ultima înregistrare efectuată în document.

    ART. 18
    Monitorizarea programului de acţiune
    (1) Evaluarea rezultatelor privind implementarea Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole se realizează la fiecare 4 ani. Indicatorii de monitorizare şi evaluare cuantifică eficienţa măsurilor prevăzute în programul de acţiune şi sunt stabiliţi având în vedere cerinţele de raportare ale Directivei Nitraţi.
    (2) Activitatea de monitorizare a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole va fi realizată de Administraţia Naţională "Apele Române" prin Administraţiile Bazinale de Apă, în ceea ce priveşte starea resurselor de apă şi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţiile Agricole Judeţene în privinţa aspectelor agricole.

    ART. 19
    Controlul aplicării programului de acţiune
    (1) Controlul respectării Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole vizează cel puţin următorii indicatori:
    a) respectarea perioadei de interdicţie în aplicarea pe teren a îngrăşămintelor;
    b) capacitatea de stocare a gunoiului de grajd pe platforme individuale sau comunale;
    c) depozitarea gunoiului de grajd în câmp şi gestiunea efluenţilor de siloz;
    d) utilizarea îngrăşămintelor pe terenuri în pantă şi acoperirea cu culturi agricole în timpul iernii a terenurilor în pantă;
    e) restricţii privind aplicarea îngrăşămintelor pe terenuri saturate cu apă, inundate, îngheţate sau acoperite cu zăpadă;
    f) aplicarea îngrăşămintelor pe terenuri adiacente cursurilor de apă sau în vecinătatea captărilor de apă potabilă (zone de protecţie şi fâşii de protecţie);
    g) respectarea limitei maxime de azot/ha/an pentru aplicarea îngrăşămintelor organice de origine animală, precum şi a standardelor privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot - planul de fertilizare;
    h) aplicarea îngrăşămintelor chimice şi organice cu azot pe pajişti permanente (păşuni şi fâneţe);
    i) acoperirea solului cu vegetaţie în perioada de iarnă (menţinerea unei cantităţi minime de vegetaţie care să acopere terenul în perioadele ploioase, cu zăpadă sau cu îngheţ);
    j) delimitarea grafică a suprafeţelor de teren agricol reprezentând fâşii de protecţie pentru apele de suprafaţă şi sursele de captare a apei potabile la nivelul exploataţiei (extras din harta perimetrelor fâşiilor de protecţie la nivelul localităţii, adiacente cursurilor de apă);
    k) existenţa şi completarea la zi a documentelor de evidenţă ale exploataţiei agricole.

    (2) Garda Naţională de Mediu, prin Comisariatele judeţene şi Direcţiile pentru Agricultură Judeţene controlează modul de aplicare a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole şi raportează anual Ministerului Apelor şi Pădurilor, respectiv Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, stadiul implementării acestui program.

    ART. 20
    Informarea şi instruirea fermierilor
    (1) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile din subordine, elaborează şi pun în aplicare, în colaborare cu Direcţiile pentru Agricole Judeţene, un program de acţiune pentru informarea, instruirea şi consilierea fermierilor şi autorităţilor administraţiei publice locale în scopul promovării şi aplicării Codului de bune practici agricole şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

    ART. 21
    Dispoziţii tranzitorii
    (1) Cerinţele minime legate de soluţia constructivă pentru fermele de 40 UVM şi mai mari, respectiv de a dispune de o platformă betonată pentru depozitarea şi compostarea gunoiului de grajd, cu bazin de retenţie pentru fracţia lichidă, lagună betonată sau cu membrană impermeabilă, faţă de cerinţele anterioare referitoare la orice formă de impermeabilizare, beneficiază de o perioadă tranzitorie de 3 ani de la punerea în aplicare a acestui Program de acţiune.
    (2) Intrarea în vigoare a restricţiilor de fertilizare de orice fel pentru benzile tampon prevăzute la alin. (3) al art. 14 pe o lăţime de 3 m pentru terenurile agricole cu panta până la 12% şi de 5 m pentru terenurile agricole cu panta peste 12% beneficiază de o perioadă tranzitorie până la 1 ianuarie 2022. Până la aceasta dată, se păstrează restricţiile de interzicere a aplicării de fertilizanţi de orice fel pe o lăţime de 1 m pentru terenurile agricole cu panta până la 12% şi 3 m pentru terenurile agricole cu pantă de peste 12%

    ART. 22
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul program de acţiune se aplică pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data intrării în vigoare.
    (2) Finanţarea activităţilor privind actualizarea legislaţiei pentru implementarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, care revin Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se face din bugetul celor două ministere şi din alte surse atrase de acestea, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

    ANEXA 1

                           Planul de fertilizare simplificat

┌─────┬───────────┬───────┬──────────┬───────────────────┬──────┬──────┬────┐
│ │Parcela │ │ │Îngrăşăminte │ │ │ │
│ │ │ │ │aplicate │ │Total │ │
│Bloc ├───┬───────┤ │Planificat├─────────┬─────────┤ │N │ │
│fizic│ │ │Cultura│N │Organice │Chimice │Data │Kg │Obs.│
│nr. │ │Supraf.│ │Kg s.a. / ├───┬──┬──┼───┬──┬──┤aplic.│s.a. /│ │
│ │Nr.│ha │ │ha │ │t/│kg│ │t/│kg│ │ha │ │
│ │ │ │ │ │Tip│ha│N/│Tip│ha│N/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ha│ │ │ha│ │ │ │
├─────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───┼──┼──┼───┼──┼──┼──────┼──────┼────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12 │13 │14 │
├─────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───┼──┼──┼───┼──┼──┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───┼──┼──┼───┼──┼──┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────┼───────┼──────────┼───┼──┼──┼───┼──┼──┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴───┴───────┴───────┴──────────┼───┴──┴──┴───┴──┴──┴──────┴──────┼────┤
│Planificat │Realizat │ │
├────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────┤
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        Pentru fiecare parcelă agricolă, completaţi un rând.
        1 - Se trece nr. blocului fizic
        2 - Se trece nr. parcelei
        3 - Se trece suprafaţa parcelei în hectar
        4 - Se trece tipul culturii
        5 - Se trece nr. kg azot substanţă activă (s.a.) la hectar
        6 - Ex: gunoi proaspăt GP / gunoi fermentat GF / mraniţă M
        7 - Tone pe hectar aplicate
        8 - Se trece cantitatea de azot substanţă activă (s.a.) în kg la hectar, conform tabel de pe verso. Nu depăşiţi 170 kg azot substanţă activă la hectar!
        9 - Se trece tipul de îngrăşământ, conform specificaţiilor producătorului
        10 - Se trece numărul de tone de îngrăşământ aplicate
        11 - Se trece cantitatea de azot substanţă activă, conform instrucţiunilor producătorului
        12 - Data aplicării îngrăşământului. Atenţie, este interzisă împrăştierea îngrăşămintelor în perioada de interdicţie
        13 - Se trece suma coloanelor 8 + 11


    ANEXA 2

        Zone de protecţie în lungul cursurilor de apă
        Zone de protecţie - se instituie în conformitate cu art. 40 şi anexa 2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în lungul cursurilor de apă. Lăţimea zonelor de protecţie este stabilită în funcţie de lăţimea cursului de apă, tipul şi destinaţia resursei de apă sau amenajării hidrotehnice astfel:
        Lăţimea zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă regularizate:
    - 2 m pentru cursurile de apă regulatizate a căror lăţime este sub 10 m;
    – 3 m pentru cursurile de apă regulatizate a căror lăţime este cuprinsă între 10-50 m;
    – 5 m pentru cursurile de apă regulatizate a căror lăţime este de peste 51 m;
    – distanţa dig-mal pentru cursurile de apă îndiguite, dacă această distanţă este mai mică de 50 m.
    – Lăţimea zonei de protecţie în lungul cursurilor de apă neregularizate:
    – 5 m pentru cursurile de apă a căror lăţime este sub 10 m;
    – 15 m pentru cursurile de apă a căror lăţime este cuprinsă între 10-50 m;
    – 20 m pentru cursurile de apă a căror lăţime este de peste 51 m.

        Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor naturale, indiferent de mărime: 5 m.
    - Lăţimea zonei de protecţie în jurul lacurilor de acumulare: între nivelul normal de retenţie şi cota coronamentului.
    – Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul digurilor: 4 m spre interiorul incintei.
    – Lăţimea zonei de protecţie de-a lungul canalelor de derivaţie de debite: 3 m.
    – Baraje şi lucrări anexe la baraje:
    – baraje de pământ, anrocamente, beton sau alte materiale - 20 m în jurul acestora;
    – instalaţii de determinare a calităţii apei, construcţii şi instalaţii hidrometrice - 2 m în jurul acestora;
    – borne de microtriangulaţie, foraje de drenaj, foraje hidrogeologice, aparate de măsurarea debitelor - 1 m în jurul acestora.
    – Lăţimea zonei de protecţie la forajele hidrogeologice din reţeaua naţională de observaţii şi măsurători - 1,5 m în jurul acestora.

        Zonele de protecţie se măsoară astfel :
        ● la cursurile de apă, de la limita albiei minore;
        ● pentru lacurile naturale de la nivelul mediu;
        ● pentru lacurile artificiale de la nivelul normal de retenţie.

        În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 930/2005 privind aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, se adaugă zonei de protecţie, după caz, zona de protecţie sanitară cu regim sever, zona de protecţie sanitară cu regim de restricţii, perimetre de protecţie hidrogeologică în jurul surselor de alimentare cu apă potabilă, surselor de apă potabilă destinate îmbutelierii, a surselor de ape minerale sau a lacurilor şi nămolurilor terapeutice.

    ANEXA 3

    Încadrarea unităţilor administrativ-teritoriale în zonele corespunzătoare
    perioadelor de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice şi chimice, solide şi lichide

┌─────────────────┬─────┬──────────────────┬──────┐
│ │ │ │Forma │
│SIRUTA │JUDET│UAT LAU2 │de │
│ │ │ │relief│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│10006 │ARAD │BIRCHIS │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│9887 │ARAD │BATA │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│12643 │ARAD │VINGA │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│12144 │ARAD │SAGU │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│12920 │ARAD │FRUMUSENI │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│9280 │ARAD │FANTANELE │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│11940 │ARAD │SECUSIGIU │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│10872 │ARAD │GHIOROC │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│11539 │ARAD │PAULIS │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│12037 │ARAD │SEMLAC │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│9333 │ARAD │LIVADA │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│12206 │ARAD │SEITIN │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│9397 │ARAD │VLADIMIRESCU │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│9262 │ARAD │MUNICIPIUL ARAD │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│11637 │ARAD │PEREGU MARE │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│9360 │ARAD │SOFRONEA │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│9627 │ARAD │ORAS NADLAC │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│11584 │ARAD │ORAS PECICA │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│12876 │ARAD │ZIMANDU NOU │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│12368 │ARAD │SIRIA │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│11352 │ARAD │IRATOSU │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│9654 │ARAD │ORAS PANCOTA │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│12912 │ARAD │DOROBANTI │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│12091 │ARAD │ORAS SANTANA │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│11995 │ARAD │SELEUS │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│9495 │ARAD │ORAS CURTICI │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│11502 │ARAD │OLARI │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│12812 │ARAD │ZARAND │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│11398 │ARAD │MACEA │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│12340 │ARAD │SIMAND │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│9538 │ARAD │ORAS INEU │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│12242 │ARAD │SICULA │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│10916 │ARAD │GRANICERI │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│9459 │ARAD │ORAS CHISINEU-CRIS│campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│10373 │ARAD │CERMEI │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│12224 │ARAD │SEPREUS │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│12126 │ARAD │SOCODOR │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│11735 │ARAD │PILU │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│11423 │ARAD │MISCA │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│12849 │ARAD │ZERIND │campie│
├─────────────────┼─────┼──────────────────┼──────┤
│9798 │ARAD │APATEU │campie│
├──────┬──────────┴────┬┴──────────────────┼──────┤
│9574 │ARAD │ORAS LIPOVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│12055 │ARAD │SINTEA MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│12938 │ARAD │ZADARENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│10827 │ARAD │FELNAC │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│17398 │ARGES │MIROSI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│20048 │ARGES │RACA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│15064 │ARGES │CALDARARU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│18162 │ARGES │POPESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│14450 │ARGES │BARLA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│19114 │ARGES │STEFAN CEL MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│16739 │ARGES │IZVORU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│16613 │ARGES │HARSESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│19560 │ARGES │UNGHENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│18741 │ARGES │SLOBOZIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│17575 │ARGES │MOZACENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│18938 │ARGES │STOLNICI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│19212 │ARGES │TEIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│16944 │ARGES │LUNCA CORBULUI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│19007 │ARGES │SUSENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│18331 │ARGES │RATESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│13668 │ARGES │ORAS COSTESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│18581 │ARGES │SAPATA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│17824 │ARGES │OARJA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│15233 │ARGES │CATEASCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│13276 │ARGES │BRADU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│16757 │ARGES │LEORDENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│18242 │ARGES │PRIBOIENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│14085 │ARGES │BABANA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│19793 │ARGES │VEDEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│13935 │ARGES │ALBOTA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│17496 │ARGES │MOSOAIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│13365 │ARGES │MARACINENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│18475 │ARGES │ROCIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│14940 │ARGES │BUZOESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│18411 │ARGES │RECEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│17726 │ARGES │NEGRASI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│13187 │ARGES │BASCOV │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│27285 │BIHOR │AVRAM IANCU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│28665 │BIHOR │CIUMEGHIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│27383 │BIHOR │BATAR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│31841 │BIHOR │TULCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│31789 │BIHOR │TINCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│26975 │BIHOR │MUNICIPIUL SALONTA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│30014 │BIHOR │MADARAS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│29662 │BIHOR │HUSASAU DE TINCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│28246 │BIHOR │CEFA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│32195 │BIHOR │GEPIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│32179 │BIHOR │SANNICOLAU ROMAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│30149 │BIHOR │NOJORID │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│26653 │BIHOR │ŞANTANDREI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│32201 │BIHOR │TOBOLIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│29467 │BIHOR │GIRIŞU DE CRIŞ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│27631 │BIHOR │BORŞ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│27436 │BIHOR │BIHARIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│32153 │BIHOR │TAMAŞEU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│31011 │BIHOR │ŞALARD │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│32187 │BIHOR │ROŞIORI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│28610 │BIHOR │ŞANIOB │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│28530 │BIHOR │CHIŞLAZ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│27169 │BIHOR │ABRAMUT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│29092 │BIHOR │DIOŞIG │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│30915 │BIHOR │ORAŞ ŞACUENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│27908 │BIHOR │BUDUŞLAU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│26877 │BIHOR │MUNICIPIUL MARGHITA│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│28497 │BIHOR │CHERECHIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│30988 │BIHOR │ŞALACEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│31565 │BIHOR │TARCEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│31333 │BIHOR │ŞIMIAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│32027 │BIHOR │ORAŞ VALEA LUI │campie│
│ │ │MIHAI │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│29001 │BIHOR │CURTUIŞENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│36569 │BOTOŞANI │COPALAU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│36499 │BOTOŞANI │CALARAŞI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│37912 │BOTOŞANI │LUNCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│39266 │BOTOŞANI │TODIRENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│38893 │BOTOŞANI │ŞANTA MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│36300 │BOTOŞANI │BALUŞENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│36131 │BOTOŞANI │ALBEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│39983 │BOTOŞANI │BLANDEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│35884 │BOTOŞANI │ŞTAUCENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│38848 │BOTOŞANI │ROMANEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│35731 │BOTOŞANI │MUNICIPIUL BOTOŞANI│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│37217 │BOTOŞANI │DURNEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│37459 │BOTOŞANI │GORBANEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│35839 │BOTOŞANI │RACHITI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│39168 │BOTOŞANI │ORAŞ ŞTEFANEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│39532 │BOTOŞANI │UNTENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│38811 │BOTOŞANI │ROMA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│37100 │BOTOŞANI │DOBARCENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│37057 │BOTOŞANI │DANGENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│38456 │BOTOŞANI │NICŞENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│39959 │BOTOŞANI │DIMACHENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│38241 │BOTOŞANI │MIHALAŞENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│38731 │BOTOŞANI │RIPICENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│39417 │BOTOŞANI │UNGURENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│36676 │BOTOŞANI │CORLATENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│39792 │BOTOŞANI │VLAŞINEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│37618 │BOTOŞANI │HANEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│36426 │BOTOŞANI │BROŞCAUTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│36060 │BOTOŞANI │ORAŞ ŞAVENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│39836 │BOTOŞANI │VORNICENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│39220 │BOTOŞANI │ŞTIUBIENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│36649 │BOTOŞANI │CORDARENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│37397 │BOTOŞANI │GEORGE ENEŞCU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│37173 │BOTOŞANI │DRAGUŞENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│37958 │BOTOŞANI │MANOLEAŞA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│37547 │BOTOŞANI │HAVARNA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│38321 │BOTOŞANI │MILEANCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│38376 │BOTOŞANI │MITOC │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│39051 │BOTOŞANI │ŞULITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│39328 │BOTOŞANI │TRUŞEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│38679 │BOTOŞANI │RAUŞENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│38580 │BOTOŞANI │PRAJENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│37734 │BOTOŞANI │HLIPICENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44435 │BRAILA │VICTORIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│42824 │BRAILA │BARAGANUL │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│42968 │BRAILA │CIOCILE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43812 │BRAILA │ROŞIORI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│42842 │BRAILA │BERTEŞTII DE JOŞ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44328 │BRAILA │ULMU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43411 │BRAILA │ORAŞ INŞURATEI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44300 │BRAILA │TUFEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│42771 │BRAILA │ŞURDILA-GRECI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│42753 │BRAILA │ORAŞ FAUREI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43313 │BRAILA │GROPENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44177 │BRAILA │TICHILEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43466 │BRAILA │JIRLAU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43652 │BRAILA │MOVILA MIREŞII │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│42708 │BRAILA │CHIŞCANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44140 │BRAILA │ŞUTEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44257 │BRAILA │TUDOR VLADIMIREŞCU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43117 │BRAILA │FRECATEI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43493 │BRAILA │MARAŞU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44560 │BRAILA │CAZAŞU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43242 │BRAILA │GEMENELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│42682 │BRAILA │MUNICIPIUL BRAILA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43732 │BRAILA │RAMNICELU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43698 │BRAILA │RACOVITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44391 │BRAILA │VADENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43331 │BRAILA │ORAŞ IANCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43279 │BRAILA │GRADIŞTEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43867 │BRAILA │ŞALCIA TUDOR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43563 │BRAILA │MAXINENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43992 │BRAILA │ŞILIŞTEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44355 │BRAILA │UNIREA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44505 │BRAILA │VIZIRU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44202 │BRAILA │TRAIAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44532 │BRAILA │ZAVOAIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43073 │BRAILA │DUDESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│42913 │BRAILA │BORDEI VERDE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43787 │BRAILA │ROMANU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43929 │BRAILA │SCORTARU NOU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43019 │BRAILA │CIRESU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44113 │BRAILA │SURDILA-GAISEANCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43625 │BRAILA │MIRCEA VODA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44060 │BRAILA │STANCUTA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44462 │BRAILA │VISANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│43180 │BRAILA │GALBENU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│46910 │BUZAU │GLODEANU-SILISTEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│49439 │BUZAU │SCUTELNICI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│46867 │BUZAU │GLODEANU SARAT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│48138 │BUZAU │PADINA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│47578 │BUZAU │MIHAILESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│50564 │BUZAU │FLORICA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│45496 │BUZAU │BRADEANU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│48744 │BUZAU │ORAS POGOANELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44863 │BUZAU │AMARU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│47159 │BUZAU │LARGU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│47300 │BUZAU │LUCIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│47774 │BUZAU │MOVILA BANULUI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│49046 │BUZAU │RUSETU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│49545 │BUZAU │SMEENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│46803 │BUZAU │GHERASENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│49153 │BUZAU │SAHATENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│46251 │BUZAU │CILIBIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│46484 │BUZAU │COSTESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│49849 │BUZAU │TINTESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│45815 │BUZAU │C.A. ROSETTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│46769 │BUZAU │GALBINASI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│49625 │BUZAU │STALPU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│49019 │BUZAU │ROBEASCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44818 │BUZAU │MUNICIPIUL BUZAU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│49073 │BUZAU │SAGEATA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│49956 │BUZAU │VADU PASII │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│47373 │BUZAU │MARACINENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│46377 │BUZAU │COCHIRLEANCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│49206 │BUZAU │SAPOCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44989 │BUZAU │BALACEANU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│50479 │BUZAU │ZIDURI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│46830 │BUZAU │GHERGHEASA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44934 │BUZAU │BALTA ALBA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│45361 │BUZAU │BOLDU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│50022 │BUZAU │VALEA RAMNICULUI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│48968 │BUZAU │RAMNICELU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│49894 │BUZAU │ULMENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│44845 │BUZAU │MUNICIPIUL RAMNICU │campie│
│ │ │SARAT │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│50399 │BUZAU │VALCELELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│48842 │BUZAU │PUIESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101724│CALARASI │CASCIOARELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101804│CALARASI │CHIRNOGI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100610│CALARASI │MUNICIPIUL OLTENITA│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105259│CALARASI │SPANTOV │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│180055│CALARASI │CRIVAT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104751│CALARASI │RADOVANU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105605│CALARASI │ULMENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102419│CALARASI │CURCANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100638│CALARASI │MITRENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105384│CALARASI │SOLDANU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104083│CALARASI │LUICA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105829│CALARASI │VASILATI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│92569 │CALARASI │MUNICIPIUL CALARASI│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93325 │CALARASI │DICHISENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93441 │CALARASI │DOROBANTU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94312 │CALARASI │ROSETI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93085 │CALARASI │CIOCANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│92587 │CALARASI │MODELU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104323│CALARASI │NANA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179962│CALARASI │GALBINASI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94606 │CALARASI │ULMU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93664 │CALARASI │GRADISTEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94125 │CALARASI │ALEXANDRU ODOBESCU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94651 │CALARASI │UNIREA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102838│CALARASI │FRASINET │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94580 │CALARASI │STEFAN VODA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93771 │CALARASI │INDEPENDENTA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93815 │CALARASI │JEGALIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105222│CALARASI │SOHATU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105712│CALARASI │VALEA ARGOVEI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104635│CALARASI │PLATARESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93281 │CALARASI │CUZA VODA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93931 │CALARASI │LUPSANU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94731 │CALARASI │VALCELELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94768 │CALARASI │VLAD TEPES │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104341│CALARASI │NICOLAE BALCESCU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93539 │CALARASI │DRAGOS VODA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105455│CALARASI │TAMADAU MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103032│CALARASI │ORAS FUNDULEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93851 │CALARASI │LEHLIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101083│CALARASI │BELCIUGATELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94223 │CALARASI │PERISORU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103764│CALARASI │ILEANA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101822│CALARASI │CHISELET │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104181│CALARASI │MANASTIREA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103568│CALARASI │GURBANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104886│CALARASI │SARULESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93888 │CALARASI │ORAS LEHLIU GARA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93370 │CALARASI │DOR MARUNT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101458│CALARASI │ORAS BUDESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102945│CALARASI │FRUMUSANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│92961 │CALARASI │BORCEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94562 │CALARASI │STEFAN CEL MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93487 │CALARASI │DRAGALINA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103014│CALARASI │FUNDENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│51387 │CARAS-SEVERIN │BERLISTE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│54573 │CARAS-SEVERIN │VRANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│53247 │CARAS-SEVERIN │MAURENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62486 │CONSTANTA │OLTINA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│60883 │CONSTANTA │ADAMCLISI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62020 │CONSTANTA │ISTRIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62823 │CONSTANTA │SARAIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62538 │CONSTANTA │OSTROV │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62057 │CONSTANTA │LIPNITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│63286 │CONSTANTA │COSTINESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│60598 │CONSTANTA │23 AUGUST │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62798 │CONSTANTA │RASOVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│60801 │CONSTANTA │ORAS HARSOVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│63334 │CONSTANTA │FANTANELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│63300 │CONSTANTA │CUZA VODA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61069 │CONSTANTA │ORAS BANEASA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61737 │CONSTANTA │DOBROMIR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│63161 │CONSTANTA │DUMBRAVENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61318 │CONSTANTA │COBADIN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61372 │CONSTANTA │COGEALAC │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62878 │CONSTANTA │SACELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62191 │CONSTANTA │MIHAIL KOGALNICEANU│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│63125 │CONSTANTA │VALU LUI TRAIAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61675 │CONSTANTA │DELENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62949 │CONSTANTA │SILISTEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│60455 │CONSTANTA │ORAS EFORIE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61452 │CONSTANTA │COMANA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62360 │CONSTANTA │ORAS BASARABI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│63045 │CONSTANTA │TOPALU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│63278 │CONSTANTA │HORIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│60419 │CONSTANTA │MUNICIPIUL │campie│
│ │ │CONSTANTA │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61871 │CONSTANTA │INDEPENDENTA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61283 │CONSTANTA │CIOCARLIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62985 │CONSTANTA │TARGUSOR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62672 │CONSTANTA │PECINEAGA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61005 │CONSTANTA │ALIMAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61951 │CONSTANTA │ION CORVIN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61256 │CONSTANTA │CIOBANU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61808 │CONSTANTA │GARLICIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│63294 │CONSTANTA │BARAGANU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62761 │CONSTANTA │POARTA ALBA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│60847 │CONSTANTA │MUNICIPIUL MEDGIDIA│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│63170 │CONSTANTA │VULTURU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61559 │CONSTANTA │CRUCEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│60570 │CONSTANTA │AGIGEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61620 │CONSTANTA │CUMPANA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│63326 │CONSTANTA │GRADINA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62609 │CONSTANTA │PANTELIMON │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61513 │CONSTANTA │CORBU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│60507 │CONSTANTA │ORAS NAVODARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62253 │CONSTANTA │MIHAI VITEAZU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62397 │CONSTANTA │ORAS NEGRU VODA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│60945 │CONSTANTA │ALBESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62707 │CONSTANTA │PESTERA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│63318 │CONSTANTA │SALIGNY │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│60776 │CONSTANTA │ORAS CERNAVODA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62903 │CONSTANTA │SEIMENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62280 │CONSTANTA │MIRCEA VODA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61826 │CONSTANTA │GHINDARESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│63152 │CONSTANTA │LUMINA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│63072 │CONSTANTA │TOPRAISAR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│60721 │CONSTANTA │TUZLA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│60534 │CONSTANTA │ORAS TECHIRGHIOL │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│63189 │CONSTANTA │TORTOMAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62440 │CONSTANTA │NICOLAE BALCESCU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61167 │CONSTANTA │CERCHEZU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61210 │CONSTANTA │CHIRNOGENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│61121 │CONSTANTA │CASTELU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│60687 │CONSTANTA │ORAS OVIDIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│63198 │CONSTANTA │AMZACEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│62137 │CONSTANTA │MERENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│60632 │CONSTANTA │LIMANU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│60482 │CONSTANTA │MUNICIPIUL MANGALIA│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│68887 │DAMBOVITA │SELARU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│68431 │DAMBOVITA │POIANA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│66857 │DAMBOVITA │CORBII MARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105142│DAMBOVITA │SLOBOZIA MOARA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│68468 │DAMBOVITA │POTLOGI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│69330 │DAMBOVITA │VISINA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│68342 │DAMBOVITA │ODOBESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│67906 │DAMBOVITA │LUNGULETU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101840│DAMBOVITA │CIOCANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│67121 │DAMBOVITA │COSTESTII DIN VALE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│66081 │DAMBOVITA │ORAS TITU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│68253 │DAMBOVITA │MORTENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│66152 │DAMBOVITA │BRANISTEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│68128 │DAMBOVITA │MOGOSANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│65752 │DAMBOVITA │PETRESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│66768 │DAMBOVITA │CONTESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│68627 │DAMBOVITA │ORAS RACARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101564│DAMBOVITA │BUTIMANU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│68529 │DAMBOVITA │PRODULESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│66697 │DAMBOVITA │COJASCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│65681 │DAMBOVITA │ORAS GAESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│68048 │DAMBOVITA │MATASARU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│66955 │DAMBOVITA │CORNATELU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│66401 │DAMBOVITA │BILCIURESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│67648 │DAMBOVITA │GURA SUTII │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│68789 │DAMBOVITA │SALCIOARA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│65707 │DAMBOVITA │GURA FOII │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179935│DAMBOVITA │PERSINARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│69170 │DAMBOVITA │VALEA MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│67167 │DAMBOVITA │CRANGURILE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│67014 │DAMBOVITA │CORNESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│68280 │DAMBOVITA │NUCET │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│67470 │DAMBOVITA │FINTA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│67292 │DAMBOVITA │DOBRA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│66198 │DAMBOVITA │BALENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│69250 │DAMBOVITA │VACARESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│66580 │DAMBOVITA │COBIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│66731 │DAMBOVITA │COMISANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│66474 │DAMBOVITA │BUCSANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179711│DAMBOVITA │VLADENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│65501 │DAMBOVITA │ULMI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│67675 │DAMBOVITA │HULUBESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│67407 │DAMBOVITA │DRAGOMIRESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│67256 │DAMBOVITA │DARMANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│65342 │DAMBOVITA │MUNICIPIUL │campie│
│ │ │TARGOVISTE │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│67737 │DAMBOVITA │I. L. CARAGIALE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179926│DAMBOVITA │RASCAETI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│68976 │DAMBOVITA │ULIESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│67327 │DAMBOVITA │DRAGODANA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179891│DAMBOVITA │RACIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│67773 │DAMBOVITA │LUCIENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102286│DAMBOVITA │CREVEDIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104387│DAMBOVITA │NICULESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101341│DAMBOVITA │BREZOAELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105534│DAMBOVITA │TARTASESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70879 │DOLJ │ORAS BECHET │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71607 │DOLJ │CALARASI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72007 │DOLJ │ORAS DABULENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74867 │DOLJ │CARNA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72463 │DOLJ │GIGHERA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72980 │DOLJ │MACESU DE JOS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72034 │DOLJ │DESA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73996 │DOLJ │SADOVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72579 │DOLJ │GANGIOVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70897 │DOLJ │BISTRET │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73460 │DOLJ │NEGOI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72640 │DOLJ │GOICEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74842 │DOLJ │CATANE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71858 │DOLJ │CIUPERCENII NOI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70637 │DOLJ │AMARASTII DE JOS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74108 │DOLJ │SEACA DE CAMP │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71956 │DOLJ │DANETI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74883 │DOLJ │DOBROTESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70940 │DOLJ │BARCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73736 │DOLJ │POIANA MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70673 │DOLJ │AMARASTII DE SUS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72098 │DOLJ │DOBRESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74581 │DOLJ │VALEA STANCIULUI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70352 │DOLJ │MUNICIPIUL CALAFAT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74554 │DOLJ │URZICUTA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70520 │DOLJ │AFUMATI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72533 │DOLJ │GIURGITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74224 │DOLJ │SILISTEA CRUCII │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70316 │DOLJ │MUNICIPIUL BAILESTI│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73031 │DOLJ │MAGLAVIT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71698 │DOLJ │CERAT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71634 │DOLJ │CELARU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71812 │DOLJ │CIOROIASI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74891 │DOLJ │GALICIUICA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72221 │DOLJ │DRANIC │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70726 │DOLJ │APELE VII │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72383 │DOLJ │GALICEA MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73335 │DOLJ │MOTATEI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70502 │DOLJ │ORAS SEGARCEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71787 │DOLJ │CETATE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72052 │DOLJ │DIOSTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72882 │DOLJ │IZVOARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72506 │DOLJ │GIUBEGA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73594 │DOLJ │PERISOR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71457 │DOLJ │CALOPAR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74322 │DOLJ │TEASC │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71518 │DOLJ │CARAULA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74915 │DOLJ │GHINDENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74509 │DOLJ │TUGLUI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74411 │DOLJ │TESLUI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74732 │DOLJ │VARTOP │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72926 │DOLJ │LEU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74750 │DOLJ │VARVORU DE JOS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71885 │DOLJ │COSOVENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73068 │DOLJ │MALU MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74028 │DOLJ │SALCUTA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72150 │DOLJ │DRAGOTESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74859 │DOLJ │CARCEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73503 │DOLJ │ORODEL │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74359 │DOLJ │TERPEZITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74705 │DOLJ │VERBITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74616 │DOLJ │VELA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73923 │DOLJ │ROBANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74931 │DOLJ │PLESOI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│69900 │DOLJ │MUNICIPIUL CRAIOVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71260 │DOLJ │BREASTA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71536 │DOLJ │CARPEN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73629 │DOLJ │PIELESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74135 │DOLJ │SEACA DE PADURE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70986 │DOLJ │BRABOVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72409 │DOLJ │GHERCESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70094 │DOLJ │ISALNITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73772 │DOLJ │PREDESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74242 │DOLJ │SOPOT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70968 │DOLJ │BOTOSESTI-PAIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72604 │DOLJ │GOGOSU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71910 │DOLJ │COTOFENII DIN DOS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70174 │DOLJ │SIMNICU DE SUS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71723 │DOLJ │CERNATESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74875 │DOLJ │COTOFENII DIN FATA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70566 │DOLJ │ALMAJ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72819 │DOLJ │GRECESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74073 │DOLJ │SCAESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74171 │DOLJ │SECU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72677 │DOLJ │GOIESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71055 │DOLJ │BRADESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70414 │DOLJ │ORAS FILIASI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73371 │DOLJ │MURGASI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71340 │DOLJ │BULZESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│69964 │DOLJ │BUCOVAT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71126 │DOLJ │BRALOSTITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73246 │DOLJ │MISCHII │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73013 │DOLJ │MACESU DE SUS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73317 │DOLJ │MARSANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74949 │DOLJ │ROJISTE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71199 │DOLJ │BRATOVOESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│71572 │DOLJ │CASTRANOVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73852 │DOLJ │RADOVAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│72953 │DOLJ │LIPOVU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74923 │DOLJ │INTORSURA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73665 │DOLJ │PISCU VECHI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73905 │DOLJ │RAST │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73709 │DOLJ │PLENITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74536 │DOLJ │UNIREA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│73567 │DOLJ │OSTROVENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│70110 │DOLJ │PODARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│74907 │DOLJ │GHIDICI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76585 │GALATI │INDEPENDENTA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76996 │GALATI │PISCU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76353 │GALATI │FUNDENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│75098 │GALATI │MUNICIPIUL GALATI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76969 │GALATI │PECHEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76558 │GALATI │GRIVITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76282 │GALATI │FOLTESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76718 │GALATI │MASTACANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│77536 │GALATI │VLADESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│77475 │GALATI │VALEA MARULUI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│75258 │GALATI │MUNTENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│75864 │GALATI │CAVADINESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│75150 │GALATI │VANATORI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│77331 │GALATI │TULUCESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│75114 │GALATI │SENDRENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│77180 │GALATI │SLOBOZIA CONACHI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│77153 │GALATI │SCHELA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│77313 │GALATI │TUDOR VLADIMIRESCU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76763 │GALATI │NAMOLOASA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76601 │GALATI │IVESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76674 │GALATI │LIESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│77082 │GALATI │REDIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│75203 │GALATI │MUNICIPIUL TECUCI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76932 │GALATI │OANCEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│77288 │GALATI │SUCEVENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76004 │GALATI │CORNI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│77260 │GALATI │SMULTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76692 │GALATI │MATCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│75515 │GALATI │BARCEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│77126 │GALATI │SCANTEIESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│75686 │GALATI │BANEASA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76638 │GALATI │JORASTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76317 │GALATI │FRUMUSITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│75711 │GALATI │BRANISTEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76111 │GALATI │COSTACHE NEGRI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│77402 │GALATI │UMBRARESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76139 │GALATI │CUCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76040 │GALATI │COSMESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76807 │GALATI │NICORESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76406 │GALATI │GHIDIGENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│77579 │GALATI │NEGRILESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│75953 │GALATI │COROD │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76157 │GALATI │CUDALBI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76255 │GALATI │FARTANEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│75472 │GALATI │ORAŞ TARGU BUJOR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│75221 │GALATI │DRAGANEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│75668 │GALATI │BALENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│77601 │GALATI │ŞUHURLUI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│76745 │GALATI │MOVILENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│77595 │GALATI │CUZA VODA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│77224 │GALATI │ŞMARDAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103194│GIURGIU │GAUJANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105909│GIURGIU │VEDEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179739│GIURGIU │MALU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100549│GIURGIU │ŞLOBOZIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103309│GIURGIU │GOGOŞARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104715│GIURGIU │PUTINEIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104519│GIURGIU │OINACU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103354│GIURGIU │GOŞTINU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102909│GIURGIU │FRATEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102446│GIURGIU │DAIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101001│GIURGIU │BANEAŞA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103899│GIURGIU │IZVOARELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103470│GIURGIU │GREACA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104118│GIURGIU │MIHAI BRAVU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105348│GIURGIU │ŞTOENEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179766│GIURGIU │IŞVOARELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103639│GIURGIU │HOTARELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104975│GIURGIU │ŞCHITU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103372│GIURGIU │GOŞTINARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101662│GIURGIU │CALUGARENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105776│GIURGIU │VALEA DRAGULUI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105106│GIURGIU │ŞINGURENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104047│GIURGIU │LETCA NOUA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100781│GIURGIU │ADUNATII-COPACENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101984│GIURGIU │CLEJANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101378│GIURGIU │BUCŞANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104225│GIURGIU │MARŞA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104485│GIURGIU │OGREZENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103407│GIURGIU │GRADINARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104831│GIURGIU │ROATA DE JOŞ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102348│GIURGIU │CREVEDIA MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101190│GIURGIU │ORAŞ BOLINTIN-VALE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101163│GIURGIU │BOLINTIN-DEAL │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103997│GIURGIU │JOITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105972│GIURGIU │VANATORII MICI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179775│GIURGIU │ŞABARENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102794│GIURGIU │FLOREŞTI-ŞTOENEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105623│GIURGIU │ULMI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103087│GIURGIU │GAIŞENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102071│GIURGIU │COLIBAŞI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102106│GIURGIU │COMANA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101519│GIURGIU │BULBUCATA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103238│GIURGIU │GHIMPATI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103693│GIURGIU │IEPUREŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104680│GIURGIU │PRUNDU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179757│GIURGIU │HERAŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101617│GIURGIU │BUTURUGENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105874│GIURGIU │VARAŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154709│GIURGIU │TOPORU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104788│GIURGIU │RAŞUCENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100521│GIURGIU │MUNICIPIUL GIURGIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105295│GIURGIU │ŞTANEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104136│GIURGIU │ORAŞ MIHAILEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179748│GIURGIU │COŞOBA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│80560 │GORJ │IONEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│82680 │GORJ │TANTARENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│79237 │GORJ │BRANEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94492 │IALOMITA │ŞTELNICA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│92701 │IALOMITA │MUNICIPIUL FETEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│92989 │IALOMITA │BORDUŞANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179793│IALOMITA │BUEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│92783 │IALOMITA │ALBEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102641│IALOMITA │DRAGOEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94535 │IALOMITA │ŞUDITI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179828│IALOMITA │ROŞIORI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│92872 │IALOMITA │ANDRAŞEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94376 │IALOMITA │ŞAVENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100923│IALOMITA │AXINTELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│180000│IALOMITA │PLATONEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94161 │IALOMITA │PERIETI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104270│IALOMITA │MOVILITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101056│IALOMITA │BARCANEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93628 │IALOMITA │GHEORGHE LAZAR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│92836 │IALOMITA │ORAŞ AMARA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93021 │IALOMITA │BUCU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93067 │IALOMITA │ORAŞ CAZANEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93600 │IALOMITA │GHEORGHE DOJA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102749│IALOMITA │ORAŞ FIERBINTI-TARG│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179819│IALOMITA │OGRADA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94795 │IALOMITA │VLADENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103862│IALOMITA │ION ROATA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94456 │IALOMITA │ŞFANTU GHEORGHE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94107 │IALOMITA │MUNTENI-BUZAU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93995 │IALOMITA │MIHAIL KOGALNICEANU│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100852│IALOMITA │ALEXENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94269 │IALOMITA │REVIGA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179800│IALOMITA │MAIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100736│IALOMITA │MANASIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│180064│IALOMITA │BARBULESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100683│IALOMITA │MUNICIPIUL URZICENI│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│92907 │IALOMITA │BALACIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101243│IALOMITA │BRAZII │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94045 │IALOMITA │MILOSESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│92765 │IALOMITA │ORAS TANDAREI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94688 │IALOMITA │VALEA CIORII │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100754│IALOMITA │ADANCATA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93209 │IALOMITA │COCORA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93717 │IALOMITA │GRINDU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94429 │IALOMITA │SCANTEIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105794│IALOMITA │VALEA MACRISULUI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100709│IALOMITA │CIOCARLIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103283│IALOMITA │GARBOVI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│180046│IALOMITA │GURA IALOMITEI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179971│IALOMITA │COLELIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100870│IALOMITA │ARMASESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93646 │IALOMITA │GIURGENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103960│IALOMITA │JILAVELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93575 │IALOMITA │FACAENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94330 │IALOMITA │SALCIOARA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93101 │IALOMITA │CIOCHINA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│94081 │IALOMITA │MOVILA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│92658 │IALOMITA │MUNICIPIUL SLOBOZIA│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93156 │IALOMITA │CIULNITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93735 │IALOMITA │GRIVITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179702│IALOMITA │TRAIAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179980│IALOMITA │MARCULESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│93236 │IALOMITA │COSAMBESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102703│IALOMITA │DRIDU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│180019│IALOMITA │SARATENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179784│IALOMITA │BORANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102240│IALOMITA │COSERENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105026│IALOMITA │SINESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179999│IALOMITA │MOLDOVENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│97517 │IASI │HORLESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│96003 │IASI │UNGHENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│97679 │IASI │LETCANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│95747 │IASI │ARONEANU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│98257 │IASI │MOVILENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│95667 │IASI │ANDRIESENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│98505 │IASI │POPRICANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│95239 │IASI │REDIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100353│IASI │VALEA LUPULUI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│99058 │IASI │SINESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│95471 │IASI │ORAS TARGU FRUMOS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│95499 │IASI │ION NECULCE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│97063 │IASI │FOCURI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100317│IASI │FANTANELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│99600 │IASI │TRIFEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100344│IASI │ROŞCANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│95943 │IASI │BIVOLARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│97189 │IASI │GORBAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│97394 │IASI │GROZEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│98685 │IASI │RADUCANENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│96423 │IASI │COŞTULENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│96370 │IASI │COMARNA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│96254 │IASI │CIUREA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│95293 │IASI │TOMEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│99922 │IASI │TUTORA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│98373 │IASI │PODU ILOAIEI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│96940 │IASI │DUMEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│97090 │IASI │GOLAIEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│98738 │IASI │ROMANEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│97009 │IASI │ERBICENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100148│IASI │VLADENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│99879 │IASI │TIGANAŞI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│97919 │IASI │MIROŞLAVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│98435 │IASI │POPEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│97722 │IASI │LUNGANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│95792 │IASI │BALTATI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100273│IASI │BALŞ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│95872 │IASI │BELCEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│96334 │IASI │COARNELE CAPREI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│97321 │IASI │GROPNITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│95159 │IASI │HOLBOCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│95060 │IASI │MUNICIPIUL IAŞI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100004│IASI │VICTORIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│96058 │IASI │BRAEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│98337 │IASI │PLUGARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│99370 │IASI │ŞIPOTE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│98649 │IASI │PROBOTA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│98603 │IASI │PRIŞACANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179588│ILFOV │COPACENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105936│LFOV │VIDRA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100576│ILFOV │ORAŞ BUFTEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102570│ILFOV │DOMNEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179249│ILFOV │CHIAJNA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179463│ILFOV │MOGOŞOAIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101742│ILFOV │CERNICA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103443│ILFOV │GRADIŞTEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102605│ILFOV │DRAGOMIREŞTI-VALE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179285│ILFOV │CHITILA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101902│ILFOV │CIOLPANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104582│ILFOV │PETRACHIOAIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102525│ILFOV │DARASTI-ILFOV │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104421│ILFOV │NUCI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102035│ILFOV │CLINCENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179310│ILFOV │DOBROESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102543│ILFOV │1 DECEMBRIE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179383│ILFOV │JILAVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105570│ILFOV │TUNARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101298│ILFOV │BRANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179481│ILFOV │ORAS OTOPENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105160│ILFOV │SNAGOV │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100969│ILFOV │BALOTESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102160│ILFOV │CORBEANCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104546│ILFOV │PERIS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102473│ILFOV │DASCALU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103130│ILFOV │GANEASA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│105419│ILFOV │STEFANESTII DE JOS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179551│ILFOV │ORAS VOLUNTARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│100834│ILFOV │AFUMATI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101957│ILFOV │CIOROGARLA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179533│ILFOV │ORAS POPESTI │campie│
│ │ │LEORDENI │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│101145│ILFOV │BERCENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179409│ILFOV │MAGURELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179221│ILFOV │BRAGADIRU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│102213│ILFOV │CORNETU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│103513│ILFOV │GRUIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│104243│ILFOV │MOARA VLASIEI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179347│ILFOV │GLINA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179515│ILFOV │PANTELIMON │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│113493│MEHEDINTI │SALCIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│112744│MEHEDINTI │OBARSIA DE CAMP │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│111444│MEHEDINTI │CUJMIR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│114079│MEHEDINTI │VRATA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│111550│MEHEDINTI │DARVARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│114060│MEHEDINTI │BRANISTEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│111783│MEHEDINTI │GARLA MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│113849│MEHEDINTI │VANATORI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│112771│MEHEDINTI │OPRISOR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│112030│MEHEDINTI │GRUIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│113395│MEHEDINTI │PUNGHINA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│112879│MEHEDINTI │PATULELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│113929│MEHEDINTI │VLADAIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│111417│MEHEDINTI │CORLATEL │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│110535│MEHEDINTI │BALACITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│111863│MEHEDINTI │GOGOSU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│112548│MEHEDINTI │JIANA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│110232│MEHEDINTI │ORAS VANJU MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│112806│MEHEDINTI │PADINA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│111480│MEHEDINTI │DEVESEL │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│110946│MEHEDINTI │BURILA MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│112076│MEHEDINTI │HINOVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│113206│MEHEDINTI │PRISTOL │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│110571│MEHEDINTI │BACLES │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│109826│MEHEDINTI │SIMIAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│113894│MEHEDINTI │VANJULET │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│113466│MEHEDINTI │ROGOVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179196│MUNICIPIUL │BUCURESTI SECTORUL │campie│
│ │BUCURESTI │6 │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179150│MUNICIPIUL │BUCURESTI SECTORUL │campie│
│ │BUCURESTI │2 │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179169│MUNICIPIUL │BUCURESTI SECTORUL │campie│
│ │BUCURESTI │3 │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179141│MUNICIPIUL │BUCURESTI SECTORUL │campie│
│ │BUCURESTI │1 │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179178│MUNICIPIUL │BUCURESTI SECTORUL │campie│
│ │BUCURESTI │4 │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179187│MUNICIPIUL │BUCURESTI SECTORUL │campie│
│ │BUCURESTI │5 │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125178│NEAMT │BOGHICEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125588│OLT │GARCOV │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127938│OLT │ORLEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127251│OLT │IANCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130339│OLT │GURA PADINII │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127224│OLT │GROJDIBODU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129282│OLT │STEFAN CEL MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127368│OLT │IZBICENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125542│OLT │ORAS CORABIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129745│OLT │VADASTRITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129629│OLT │URZICA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129718│OLT │VADASTRA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129460│OLT │TIA MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129898│OLT │VISINA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130375│OLT │VISINA NOUA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126148│OLT │CILIENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127750│OLT │OBARSIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125962│OLT │BRASTAVATU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128588│OLT │RUSANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126077│OLT │BUCINISU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130320│OLT │GRADINILE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129184│OLT │STUDINA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128560│OLT │ROTUNDA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128613│OLT │SCARISOARA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130026│OLT │VLADILA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129567│OLT │TRAIAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125659│OLT │BABICIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126647│OLT │DEVESELU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129040│OLT │SPRANCENATA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127144│OLT │GOSTAVATU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128524│OLT │REDEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129095│OLT │STOENESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127536│OLT │MIHAESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125472│OLT │MUNICIPIUL CARACAL │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126585│OLT │DANEASA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125490│OLT │DRAGHICENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128472│OLT │RADOMIRESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128864│OLT │SEACA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126718│OLT │DOBROSLOVENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126102│OLT │CEZIENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125622│OLT │ORAS DRAGANESTI-OLT│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130357│OLT │OSICA DE JOS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126978│OLT │FALCOIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129763│OLT │VALENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127386│OLT │IZVOARELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127493│OLT │MARUNTEI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129111│OLT │STOICANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127714│OLT │NICOLAE TITULESCU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127983│OLT │OSICA DE SUS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130311│OLT │GHIMPETENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130384│OLT │SOPARLITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126406│OLT │CRAMPOIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126380│OLT │COTEANA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129987│OLT │VALCELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128178│OLT │PARSCOVENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126022│OLT │BRANCOVENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130348│OLT │IPOTESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125846│OLT │BARZA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129246│OLT │SERBANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129585│OLT │TUFENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127563│OLT │MILCOV │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128105│OLT │ORAS PIATRA-OLT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125677│OLT │BALDOVINESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127689│OLT │MOVILENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125873│OLT │BOBICESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125374│OLT │SLATIOARA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127812│OLT │OBOGA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130302│OLT │GAVANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128052│OLT │PERIETI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127064│OLT │GANEASA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127322│OLT │ICOANA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130295│OLT │CALUI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130286│OLT │BALTENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128374│OLT │ORAS POTCOAVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128221│OLT │PLESOIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126326│OLT │CORBU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126433│OLT │CURTISOARA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127625│OLT │MORUNGLAV │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129139│OLT │STREJESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126166│OLT │CARLOGANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130366│OLT │SARBII - MAGURA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129380│OLT │TESLUI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127171│OLT │GRADINARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127901│OLT │OPTASI-MAGURA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127858│OLT │OPORELU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126228│OLT │COLONESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129317│OLT │TATULESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128301│OLT │POBORU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125757│OLT │BARASTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128962│OLT │SPINENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127411│OLT │LELEASCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129503│OLT │TOPANA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130124│OLT │VULPENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126674│OLT │DOBRETU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127288│OLT │IANCU JIANU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126825│OLT │DOBRUN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│126905│OLT │FAGETELU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130062│OLT │VOINEASA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125418│OLT │ORAS BALS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127019│OLT │FARCASELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125347│OLT │MUNICIPIUL SLATINA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128711│OLT │ORAS SCORNICESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128436│OLT │PRISEACA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│129656│OLT │VALEA MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│127126│OLT │GIUVARASTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│125999│OLT │BREBENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│128659│OLT │SCHITU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│133508│PRAHOVA │GORGOTA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│132226│PRAHOVA │BALTA DOAMNEI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│136250│PRAHOVA │OLARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│133429│PRAHOVA │GHERGHITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│135431│PRAHOVA │SIRNA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│135850│PRAHOVA │TINOSU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│134942│PRAHOVA │PUCHENII MARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│135146│PRAHOVA │SALCIILE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│136241│PRAHOVA │COCORASTII COLT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│132681│PRAHOVA │CIORANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│135020│PRAHOVA │RAFOV │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│133018│PRAHOVA │DRAGANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130712│PRAHOVA │BRAZI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│133090│PRAHOVA │DUMBRAVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130552│PRAHOVA │BARCANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│134194│PRAHOVA │MANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│132379│PRAHOVA │BOLDESTI-GRADISTEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130892│PRAHOVA │TARGSORU VECHI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130614│PRAHOVA │BERCENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│133394│PRAHOVA │FULGA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│131933│PRAHOVA │ALBESTI-PALEOLOGU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│132752│PRAHOVA │COLCEAG │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│135896│PRAHOVA │TOMSANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│133214│PRAHOVA │FILIPESTII DE TARG │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│132075│PRAHOVA │ARICESTII RAHTIVANI│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│133330│PRAHOVA │FLORESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│134559│PRAHOVA │POIENARII BURCHII │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│132164│PRAHOVA │BABA ANA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130534│PRAHOVA │MUNICIPIUL PLOIESTI│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│131407│PRAHOVA │ORAS MIZIL │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│130678│PRAHOVA │BLEJOI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│138538│SATU MARE │PIR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│138734│SATU MARE │SANTAU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│136713│SATU MARE │ACAS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│136768│SATU MARE │ANDRID │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│138501│SATU MARE │PETRESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│139107│SATU MARE │TIREAM │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│137292│SATU MARE │CAUAS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│138663│SATU MARE │SANISLAU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│138618│SATU MARE │POMI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│139287│SATU MARE │VALEA VINULUI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179677│SATU MARE │CAMIN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│139250│SATU MARE │URZICENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│137540│SATU MARE │CULCIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│136553│SATU MARE │CAPLENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│137611│SATU MARE │DOBA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│139358│SATU MARE │VETIS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│137675│SATU MARE │DOROLT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179873│SATU MARE │AGRIS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│138164│SATU MARE │MICULA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│137960│SATU MARE │LAZURI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│180028│SATU MARE │PORUMBESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│136802│SATU MARE │APA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│138084│SATU MARE │MEDIESU AURIT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│136964│SATU MARE │BELTIUG │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│137032│SATU MARE │BERVENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│138280│SATU MARE │ODOREU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│137185│SATU MARE │BOTIZ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│179882│SATU MARE │CIUMESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│138208│SATU MARE │MOFTIN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│137728│SATU MARE │FOIENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│136526│SATU MARE │MUNICIPIUL CAREI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│137764│SATU MARE │HALMEU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│138431│SATU MARE │PAULESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│138574│SATU MARE │PISCOLT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│136483│SATU MARE │MUNICIPIUL SATU │campie│
│ │ │MARE │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│138805│SATU MARE │SAUCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│136642│SATU MARE │ORAS TASNAD │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│139054│SATU MARE │TEREBESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│138039│SATU MARE │LIVADA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│139214│SATU MARE │TURULUNG │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│139394│SATU MARE │VIILE SATU MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│136848│SATU MARE │ORASARDUD │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│137443│SATU MARE │CRAIDOROLT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153400│TELEORMAN │NASTURELU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152314│TELEORMAN │BUJORU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│151978│TELEORMAN │ORAS ZIMNICEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│151709│TELEORMAN │CIUPERCENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155118│TELEORMAN │FANTANELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│151736│TELEORMAN │ISLAZ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152234│TELEORMAN │BRAGADIRU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153589│TELEORMAN │PIETROSANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154460│TELEORMAN │SUHAIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154736│TELEORMAN │TRAIAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│151683│TELEORMAN │MUNICIPIUL TURNU │campie│
│ │ │MAGURELE │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152500│TELEORMAN │CERVENIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│151763│TELEORMAN │LITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153561│TELEORMAN │PIATRA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152662│TELEORMAN │CRANGU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155109│TELEORMAN │DRACEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153829│TELEORMAN │PUTINEIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154344│TELEORMAN │SLOBOZIA MANDRA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│151816│TELEORMAN │NANOV │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153909│TELEORMAN │RASMIRESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152332│TELEORMAN │BUZESCU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│151790│TELEORMAN │MUNICIPIUL │campie│
│ │ │ALEXANDRIA │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153776│TELEORMAN │VITANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154996│TELEORMAN │NENCIULESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153204│TELEORMAN │MAVRODIN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152038│TELEORMAN │BABAITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153865│TELEORMAN │RADOIESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153507│TELEORMAN │ORBEASCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152172│TELEORMAN │BOTOROAGA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154415│TELEORMAN │STEJARU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154166│TELEORMAN │SFINTESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153473│TELEORMAN │OLTENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154932│TELEORMAN │VARTOAPE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152724│TELEORMAN │DIDESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155092│TELEORMAN │BEUCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153437│TELEORMAN │NECSESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│151905│TELEORMAN │ORAS VIDELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154754│TELEORMAN │TRIVALEA-MOSTENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154978│TELEORMAN │ZAMBREASCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│151996│TELEORMAN │BALACI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154228│TELEORMAN │SILISTEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154282│TELEORMAN │SILISTEA-GUMESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154068│TELEORMAN │SCURTU MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154665│TELEORMAN │TATARASTII DE SUS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153062│TELEORMAN │GRATIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153696│TELEORMAN │POENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154308│TELEORMAN │SARBENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153151│TELEORMAN │LUNCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152760│TELEORMAN │DOBROTESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152902│TELEORMAN │DRAGANESTI-VLASCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152127│TELEORMAN │BOGDANA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153605│TELEORMAN │PLOSCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152948│TELEORMAN │FURCULESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155154│TELEORMAN │UDA-CLOCOCIOV │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154790│TELEORMAN │TROIANUL │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154852│TELEORMAN │VEDEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155127│TELEORMAN │FRASINET │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153240│TELEORMAN │MAGURA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154521│TELEORMAN │TALPA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153026│TELEORMAN │GALATENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152582│TELEORMAN │COSMESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152528│TELEORMAN │CIOLANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154585│TELEORMAN │TATARASTII DE JOS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153277│TELEORMAN │MALDAENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152467│TELEORMAN │CALMATUIU DE SUS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153124│TELEORMAN │LISA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152350│TELEORMAN │CALINESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153543│TELEORMAN │PERETU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153295│TELEORMAN │MERENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│151932│TELEORMAN │CREVENICU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153384│TELEORMAN │MOSTENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152564│TELEORMAN │CONTESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154497│TELEORMAN │STOROBANEASA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153339│TELEORMAN │MARZANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152993│TELEORMAN │FRUMOASA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│151834│TELEORMAN │POROSCHIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154914│TELEORMAN │VIISOARA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152797│TELEORMAN │DRACSENEI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153972│TELEORMAN │SACENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154013│TELEORMAN │SCRIOASTEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154139│TELEORMAN │SEACA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152868│TELEORMAN │DRAGANESTI DE VEDE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152412│TELEORMAN │CALMATUIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152270│TELEORMAN │BUJORENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155136│TELEORMAN │PURANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152083│TELEORMAN │BLEJESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154834│TELEORMAN │TIGANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152252│TELEORMAN │BRANCENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154380│TELEORMAN │ŞMARDIOAŞA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153106│TELEORMAN │IZVOARELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153623│TELEORMAN │PLOPII-ŞLAVITEŞTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155083│TELEORMAN │BECIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│152617│TELEORMAN │CRANGENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155145│TELEORMAN │ŞAELELE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│154184│TELEORMAN │ŞEGARCEA-VALE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│151870│TELEORMAN │MUNICIPIUL ROŞIORI │campie│
│ │ │DE VEDE │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│153936│TELEORMAN │ŞALCIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157781│TIMIŞ │MORAVITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│156669│TIMIŞ │DENTA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155458│TIMIŞ │ORAŞ DETA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155591│TIMIŞ │BANLOC │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159491│TIMIŞ │LIVEZILE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157273│TIMIŞ │GIERA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159366│TIMIŞ │BIRDA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157086│TIMIŞ │ORAŞ GATAIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159400│TIMIŞ │GHILAD │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159339│TIMIŞ │VOITEG │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157004│TIMIŞ │FOENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159035│TIMIŞ │TORMAC │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157424│TIMIŞ │JEBEL │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│156357│TIMIŞ │ORAŞ CIACOVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157923│TIMIŞ │NITCHIDORF │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157317│TIMIŞ │GIULVAZ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157497│TIMIŞ │LIEBLING │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159525│TIMIŞ │OTELEC │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157031│TIMIŞ │GAVOJDIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159446│TIMIŞ │PADURENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159437│TIMIŞ │PARTA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158449│TIMIŞ │ŞACOŞU TURCEŞC │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158065│TIMIŞ │PECIU NOU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158779│TIMIŞ │ŞAG │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│156311│TIMIŞ │CHEVEREŞU MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│156106│TIMIŞ │BOLDUR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155314│TIMIŞ │GIROC │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159142│TIMIŞ │UIVAR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158243│TIMIŞ │RACOVITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158699│TIMIŞ │ŞANMIHAIU ROMAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157834│TIMIŞ │MOŞNITA NOUA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│156473│TIMIŞ │COŞTEIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159516│TIMIŞ │BUCOVAT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│156277│TIMIŞ │CENEI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159375│TIMIŞ │CHECEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155797│TIMIŞ │BELINT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155289│TIMIŞ │GHIRODA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155261│TIMIŞ │DUMBRAVITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158564│TIMIŞ │ŞACALAZ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155243│TIMIŞ │MUNICIPIUL │campie│
│ │ │TIMIŞOARA │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158966│TIMIŞ │TOPOLOVATU MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155546│TIMIŞ │BALINT │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│156213│TIMIŞ │CARPINIŞ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155494│TIMIŞ │ORAŞ JIMBOLIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157193│TIMIŞ │GHIZELA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158396│TIMIŞ │REMETEA MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157246│TIMIŞ │GIARMATA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155760│TIMIŞ │BECICHERECU MIC │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159384│TIMIŞ │DUDEŞTII NOI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159428│TIMIŞ │IECEA MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158314│TIMIŞ │ORAŞ RECAŞ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155911│TIMIŞ │BILED │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155662│TIMIŞ │BARA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158653│TIMIŞ │ŞANANDREI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158181│TIMIŞ │PIŞCHIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158608│TIMIŞ │ŞECAŞ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157451│TIMIŞ │LENAUHEIM │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│156437│TIMIŞ │COMLOŞU MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157969│TIMIŞ │OHABA LUNGA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159464│TIMIŞ │ŞANDRA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159419│TIMIŞ │GOTTLOB │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158528│TIMIŞ │ŞATCHINEZ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159393│TIMIŞ │FIBIŞ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158010│TIMIŞ │ORTIŞOARA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158859│TIMIŞ │TEREMIA MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157530│TIMIŞ │LOVRIN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159507│TIMIŞ │PEŞAC │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159473│TIMIŞ │TOMNATIC │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159213│TIMIŞ │VARIAŞ │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│157683│TIMIŞ │MAŞLOC │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159482│TIMIŞ │VALCANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158109│TIMIŞ │PERIAM │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155528│TIMIŞ │ORAŞ ŞANNICOLAU │campie│
│ │ │MARE │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159455│TIMIŞ │ŞARAVALE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│156712│TIMIŞ │DUDEŞTII VECHI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│158733│TIMIŞ │ŞANPETRU MARE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│155724│TIMIŞ │BEBA VECHE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│156259│TIMIŞ │CENAD │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│160047│TULCEA │CEATALCHIOI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│160458│TULCEA │GRINDU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│160779│TULCEA │MALIUC │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│161133│TULCEA │PARDINA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│160172│TULCEA │CHILIA VECHE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│160261│TULCEA │CRIŞAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│161231│TULCEA │ŞFANTU GHEORGHE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│160911│TULCEA │MURIGHIOL │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│161482│TULCEA │VALEA NUCARILOR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159614│TULCEA │MUNICIPIUL TULCEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│161053│TULCEA │NUFARU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│161302│TULCEA │SOMOVA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│160l24│TULCEA │MAHMUDIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│161552│TULCEA │BESTEPE │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│15968l│TULCEA │ORAS ISACCEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│161035│TULCEA │NICULITEL │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│16038l│TULCEA │FRECATEI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│16061l│TULCEA │JIJILA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│161525│TULCEA │I.C.BRATIANU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│161286│TULCEA │SMARDAN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│161464│TULCEA │TURCOAIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159l30│TULCEA │ORAS MACIN │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159945│TULCEA │CARCALIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│160305│TULCEA │DAENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159650│TULCEA │ORAS BABADAG │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1611l9│TULCEA │SARICHIOI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159l85│TULCEA │BAIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│161259│TULCEA │SLAVA CERCHEZA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│160831│TULCEA │MIHAI BRAVU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│161543│TULCEA │VACARENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│160092│TULCEA │CEAMURLIA DE JOS │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1608ll│TULCEA │MIHAIL KOGALNICEANU│campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│160644│TULCEA │JURILOVCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│161151│TULCEA │PECENEAGA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│161106│TULCEA │OSTROV │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159l6l│TULCEA │ORAS SULINA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│159883│TULCEA │C.A. ROSETTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1l0612│VALCEA │LALOSU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│169583│VALCEA │FAURESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1l4218│VALCEA │VOICESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1l4502│VALCEA │DICULESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1l3l48│VALCEA │STEFANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1l3l93│VALCEA │SUSANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1l1209│VALCEA │MADULARI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│162559│VASLUI │BLAGESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│163l89│VASLUI │EPURENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│164981│VASLUI │ORAS MURGENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│163832│VASLUI │FALCIU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│163903│VASLUI │GAGESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│162498│VASLUI │BEREZENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1666l2│VASLUI │VETRISOAIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│164l49│VASLUI │LUNCA BANULUI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1642ll│VASLUI │DIMITRIE CANTEMIR │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1659l9│VASLUI │STANILESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│163681│VASLUI │DUDA-EPURENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│163618│VASLUI │DRANCENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│161829│VASLUI │MUNICIPIUL HUSI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│165185│VASLUI │PADURENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│175590│VRANCEA │CIORASTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│175206│VRANCEA │BALESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│176613│VRANCEA │MAICANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│177600│VRANCEA │SIHLEA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│175938│VRANCEA │DUMBRAVENI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│177986│VRANCEA │TATARANU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│176301│VRANCEA │GUGESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│176855│VRANCEA │NANESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│178938│VRANCEA │GOLOGANU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│177726│VRANCEA │SLOBOZIA CIORASTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│178821│VRANCEA │VULTURU │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│176748│VRANCEA │MILCOVUL │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│174824│VRANCEA │GOLESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│174780│VRANCEA │CAMPINEANCA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│174744│VRANCEA │MUNICIPIUL FOCSANI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│178929│VRANCEA │BILIESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│175019│VRANCEA │ORAS ODOBESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│177352│VRANCEA │PUFESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│177842│VRANCEA │SURAIA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│178956│VRANCEA │RASTOACA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│178607│VRANCEA │VANATORI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│176212│VRANCEA │GAROAFA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│178947│VRANCEA │OBREJITA │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│174922│VRANCEA │ORAS MARASESTI │campie│
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│4482 │ALBA │GARBOVA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│4106 │ALBA │CALNIC │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│7044 │ALBA │SALISTEA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│9019 │ALBA │CUT │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│7810 │ALBA │SIBOT │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│4268 │ALBA │DOSTAT │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1874 │ALBA │MUNICIPIUL SEBES │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│4240 │ALBA │DAIA ROMANA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│7945 │ALBA │SPRING │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│8826 │ALBA │VINTU DE JOS │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│6930 │ALBA │ROSIA DE SECAS │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│3761 │ALBA │CENADE │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1071 │ALBA │CIUGUD │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│3805 │ALBA │CERGAU │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│2988 │ALBA │BERGHIN │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│6164 │ALBA │OHABA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│8354 │ALBA │VALEA LUNGA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│7384 │ALBA │SANTIMBRU │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│4188 │ALBA │CRACIUNELU DE JOS │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│5700 │ALBA │MIHALT │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1348 │ALBA │MUNICIPIUL BLAJ │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│8096 │ALBA │ORAS TEIUS │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│3958 │ALBA │CETATEA DE BALTA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│6547 │ALBA │RADESTI │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│5103 │ALBA │JIDVEI │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│7865 │ALBA │SONA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│5210 │ALBA │LOPADEA NOUA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│4703 │ALBA │HOPARTA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1213 │ALBA │MUNICIPIUL AIUD │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│4302 │ALBA │FARAU │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│5755 │ALBA │MIRASLAU │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1794 │ALBA │ORAS OCNA MURES │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│6048 │ALBA │NOSLAC │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│5309 │ALBA │LUNCA MURESULUI │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│8158 │ALBA │UNIREA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│9026 │ALBA │BUCERDEA GRANOASA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│7348 │ALBA │SANCEL │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│1017 │ALBA │MUNICIPIUL ALBA │deal │
│ │ │IULIA │ │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│12402 │ARAD │SISTAROVAT │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│10765 │ARAD │DORGOS │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│12778 │ARAD │ZABRANI │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│12572 │ARAD │VARADIA DE MURES │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│11842 │ARAD │SAVARSIN │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│10104 │ARAD │BARZAVA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│10514 │ARAD │COVASINT │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│9743 │ARAD │ALMAS │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│11762 │ARAD │PLESCUTA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│12457 │ARAD │TAUT │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│10293 │ARAD │BUTENI │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│12509 │ARAD │TARNOVA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│12288 │ARAD │SILINDIA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│10051 │ARAD │BARSA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│10701 │ARAD │DIECI │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│10943 │ARAD │GURAHONT │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│10195 │ARAD │BOCSIG │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│11307 │ARAD │IGNESTI │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│10532 │ARAD │CRAIVA │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│10346 │ARAD │CARAND │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│9690 │ARAD │ORAS SEBIS │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│11664 │ARAD │PETRIS │deal │
├──────┼───────────────┼───────────────────┼──────┤
│9930 │ARAD │BELIU │deal │
├──────┼───────────────┼