Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROGRAMA ANALITICA din 4 august 2000  pentru sustinerea examenului de aptitudini profesionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROGRAMA ANALITICA din 4 august 2000 pentru sustinerea examenului de aptitudini profesionale

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 2 octombrie 2000
1. Audit financiar
1.1. Cadrul legal al activitãţii de audit financiar în România
1.2. Standardele de audit
1.2.1. Notiuni introductive
1.2.2. Responsabilitãţi
1.2.3. Planificarea
1.2.4. Controlul intern
1.2.5. Probele de audit
1.2.6. Utilizarea altor specialişti
1.2.7. Concluziile auditului şi raportarea
1.2.8. Domenii specializate
1.2.9. Servicii conexe
1.2.10. Declaraţii de practica internationala de audit
1.3. Codul privind conduita etica şi profesionalã în domeniul auditului financiar
1.3.1. Obiective
1.3.2. Principii fundamentale
1.3.3. Codul privind conduita etica şi profesionalã în domeniul auditului financiar
1.4. Analiza şi evaluarea critica a conturilor anuale

2. Contabilitate financiarã: reglementãri naţionale şi internaţionale
2.1. Cadrul general de armonizare a reglementãrilor contabile cu Directiva a IV-a 78/660 a CEE şi cu Standardele de Contabilitate Internaţionale (IAS)
2.1.1. Reglementãri privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale societãţilor comerciale
2.1.2. Planul de conturi general
2.1.3. Formatul situaţiilor financiare: bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi, situaţia fluxurilor de trezorerie, notele la conturile anuale
2.2. Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internaţionale
2.2.1. Obiectul, aria de aplicabilitate, utilizatorii şi necesitãţile de informare a acestora
2.2.2. Obiectivul situaţiilor financiare
2.2.3. Concepte de baza (contabilitatea de angajament, principiul continuitãţii activitãţii)
2.2.4. Caracteristici calitative ale situaţiilor financiare (inteligibilitate, relevanta, credibilitate, comparabilitate)
2.2.5. Limite ce privesc informaţia relevanta şi credibila (oportunitate, raport cost-beneficiu, echilibru între caracteristicile calitative, imagine fidela/prezentare fidela)
2.2.6. Structurile situaţiilor financiare
2.2.7. Recunoaşterea structurilor situaţiilor financiare
2.2.8. Evaluarea structurilor situaţiilor financiare
2.2.9. Concepte de capital şi de menţinere a nivelului capitalului
2.3. Tratamente contabile potrivit Standardelor de Contabilitate Internaţionale (emise şi actualizate de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internaţionale - editia 2000)

3. Contabilitatea costurilor şi contabilitatea managerialã; relaţia dintre contabilitate şi management
3.1. Organizarea contabilitãţii manageriale (legatura cu contabilitatea financiarã)
3.2. Clasificarea costurilor
3.3. Metode de calculatie a costurilor

4. Reguli de consolidare a conturilor
4.1. Termeni semnificativi
4.2. Condiţii pentru elaborarea conturilor anuale - grup, societate-mama, filiala
4.3. Elaborarea conturilor consolidate - bilanţul contabil consolidat, contul de profit şi pierderi consolidat, note
4.4. Metode şi procedee de consolidare - integrare globalã, integrare proporţionalã, punerea în echivalenta, consolidarea directa, consolidarea pe paliere
4.5. Raportul de gestiune consolidat

5. Elemente de drept comercial
5.1. Constituirea societãţilor comerciale, tipuri de societãţi agreate de lege, condiţii de funcţionare şi organizare, lichidare, comasare, absorbţie etc.
5.2. Capitalul social
5.3. Acţiunile societãţii
5.4. Raporturi de munca
5.5. Protecţia socialã

6. Norme de audit intern (la societãţile comerciale)

7. Finanţe: sistemul de impozite şi taxe, decontãri cu instrumente de plata

8. Legislaţie fiscalã
8.1. Impozitul pe profit
8.2. Impozitul pe venit
8.3. Impozitul pe dividende
8.4. Provizioane deductibile şi nedeductibile fiscal
8.5. Accize
8.6. taxe vamale
8.7. T.V.A.

9. Analiza şi evaluarea critica a conturilor anuale
9.1. Analiza conturilor anuale prezentate în situaţiile financiare
9.2. Evaluarea critica a conturilor anuale prezentate în situaţiile financiare
9.3. Politici contabile

10. Tehnici şi metode moderne de management financiar

11. Elemente de matematica economicã, statistica şi sisteme informatice
11.1. Calcule de indicatori de eficienta, indici, coeficienţi ratiouri, dobânzi
11.2. Alte calcule de analiza şi prognoza a activitãţii economico-financiare
11.3. Criterii minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil.


BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

1. Audit financiar
- <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 591/2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 26 iulie 2000
- Standardele de audit*)
- Codul privind conduita etica şi profesionalã în domeniul auditului financiar*)

-------------
*) Difuzate prin Editura Economicã.

2. Contabilitate financiarã
A. <>Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000, şi Regulamentul de aplicare a <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993 , publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 şi nr. 303 bis din 22 decembrie 1993
B. Reglementãrile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene şi cu Standardele de Contabilitate Internaţionale, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 403/1999 ,
a) publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 4 octombrie 1999, respectiv:
- volumul I - Cadrul general de armonizare a reglementãrilor contabile cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene şi cu Standardele de Contabilitate Internaţionale,
- volumul II - Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internaţionale,
b) editate de Editura Economicã sub licenta Comitetului pentru Standarde de Contabilitate Internaţionale, respectiv:
- volumul III - Standardele de Contabilitate Internaţionale - 2000.
C. "Sa intelegem Standardele de Contabilitate Internaţionale", Pricewaterhouse Coopers,
- pot fi accesate pe web site-ul www.contab-audit.ro
D. Norme metodologice pentru întocmirea şi utilizarea formularelor comune privind activitatea financiarã şi contabila şi modelele acestora, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998 , Editura Economicã, 1998.

3. Contabilitatea costurilor şi contabilitatea managerialã
- Regulamentul de aplicare a <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993 , publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 şi nr. 303 bis din 22 decembrie 1993
- Cursuri de specialitate ale facultãţilor de profil

4. Reguli de consolidare a conturilor
- Norme privind consolidarea conturilor, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 772 din 2 iunie 2000 , publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 11 august 2000

5. Elemente de drept comercial
- <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificãrile ulterioare
- <>Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare şi a falimentului, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999
- <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.223/1998 pentru aprobarea Precizãrilor privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind fuziunea, dizolvarea şi lichidarea societãţilor comerciale, precum şi retragerea şi/sau excluderea unor asociaţi din cadrul societãţilor comerciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998

6. Norme de audit intern
- Norme minimale de audit intern (Cadrul general), aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.267 din 21 septembrie 2000 , reproduse la pag. 7.

7. Finanţe
- <>Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996, cu modificãrile ulterioare
- Cursuri de specialitate ale facultãţilor de profil

8. Legislaţie fiscalã
- <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, cu modificãrile ulterioare
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 402/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 12 iunie 2000
- Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizãrii şi deductibilitatii fiscale a provizioanelor agenţilor economici şi societãţilor bancare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 24 mai 1995, modificatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 326/2000 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 27 aprilie 2000
- <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000
- Norme de aplicare a <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 401/2000 , publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 26 mai 2000
- <>Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificãrile ulterioare
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 9 octombrie 1997, cu modificãrile ulterioare
- <>Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 102/1994 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 18 noiembrie 1994
- <>Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000
- Norme metodologice privind tehnica de calcul şi formularistica necesare pentru accize şi pentru impozitul la titeiul şi la gazele naturale din producţia interna, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 212/2000 , publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 5 aprilie 2000

9. Tehnici şi metode moderne de management financiar
- Cursuri de specialitate ale facultãţilor de profil

10. Elemente de matematica economicã, statistica şi sisteme informatice
- Cursuri de specialitate ale facultãţilor de profil
- Capitolul H din normele metodologice aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998 , referitor la Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil (Editura Economicã, 1998).

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016