Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROGRAM din 21 ianuarie 2021  pentru supravegherea, controlul şi eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROGRAM din 21 ianuarie 2021 pentru supravegherea, controlul şi eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 137 din 10 februarie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 16 din 21 ianuarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 137 din 10 februarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Definirea bolii şi a termenilor de specialitate utilizaţi
    1. Anemia infecţioasă ecvină, denumită în continuare AIE, este o boală specifică solipedelor, produsă de un lentivirus cu acţiune complexă: imunodepresivă, eritropenică, trombocitopenică şi proliferantă asupra elementelor sistemului reticulo-endotelial, caracterizată prin febră remitentă şi intermitentă, anemie, cardiopatie şi oboseală la efort, diateză hemoragică, slăbirea rezistenţei la infecţii care, de cele mai multe ori, provoacă moartea.
    Perioada de incubaţie variază între 1 şi 3 săptămâni până la 90 de zile, iar infecţia se produce dominant pe cale orizontală, în special pe cale hematogenă, prin intermediul insectelor hematofage sau prin folosirea de ace şi instrumentar chirurgical care nu au fost decontaminate; infecţia se poate transmite şi pe cale verticală, de la mamă la făt.
    La ora actuală, boala evoluează pe teritoriul României, forma obişnuită de manifestare fiind forma cronică; după infectare, animalele contaminate rămân purtătoare de virus pentru toată viaţa.
    Sursa primară de infecţie este reprezentată de caii infectaţi. Un rol extrem de important în transmiterea bolii revine vectorilor reprezentaţi de insectele hematofage.
    La pierderile economice determinate de eliminarea obligatorie a animalelor infectate şi a descendenţilor acestora se adaugă costul ridicat al acţiunilor de dezinfecţie şi dezinsecţie, precum şi măsurile sanitar-veterinare restrictive privind circulaţia ecvideelor.

    2. În sensul prezentului ordin, termenii şi sintagmele de mai jos se definesc după cum urmează:
    a) exploataţie - o unitate agricolă sau de antrenament, un grajd sau, în general, orice spaţiu sau instalaţie în care sunt ţinute sau crescute, în mod obişnuit, ecvidee, indiferent de utilizare;
    b) ecvine sau ecvidee - mamifere solipede domestice sau sălbatice de toate speciile din genul Equus al familiei ecvideelor şi încrucişările acestora;
    c) ecvidee înregistrate - orice ecvideu înregistrat în conformitate cu art. 2 lit. e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 al Comisiei din 17 februarie 2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE şi 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind paşapoartele ecvideelor);
    d) ecvidee de curse - ecvidee înregistrate legitimate la organizaţii de profil - pentru galop şi trap;
    e) ecvidee de sport - ecvidee înregistrate legitimate în cadrul unui club sportiv, care este afiliat la Federaţia Ecvestră Română;
    f) ecvidee de agrement şi scopuri recreative - ecvidee utilizate în scopul efectuării unor activităţi de agrement şi recreative;
    g) ecvidee destinate sacrificării - ecvideele destinate a fi transportate fie direct, fie după trecerea lor printr-un centru de colectare autorizat la abator, pentru a fi sacrificate;
    h) ecvidee pentru reproducţie şi producţie - ecvideele, altele decât cele înregistrate şi cele destinate sacrificării;
    i) animal receptiv la AIE - orice ecvideu care poate contacta virusul şi poate dezvolta infecţia;
    j) animal suspect de infecţie cu virusul AIE - animal dintr-o specie receptivă care a intrat în contact direct sau indirect cu alte animale infectate sau cu vectori responsabili de transmiterea infecţiei sau care prezintă semne/leziuni ce pot fi atribuite infecţiei cu virusul AIE;
    k) animal infectat cu virusul AIE - animal la care se declanşează o reacţie imună de tip umoral - seroconversia;
    l) eradicare - complex de măsuri tehnice şi administrative prin care se acţionează în perioada dintre declararea şi stingerea unui focar de boală conform legislaţiei în vigoare;
    m) eliminare prin extracţie - măsură de eradicare aplicată în exploataţii în care s-au diagnosticat animale pozitive pentru AIE;
    n) dezinfecţie - procesul de distrugere a microorganismelor patogene prin aplicarea unui produs biocid pe o suprafaţă curăţată în prealabil;
    o) dezinsecţie - aplicarea procedurilor menite să distrugă vectorii potenţiali ai agentului infecţios;
    p) focar de AIE - apariţia unuia sau mai multor cazuri de infecţie cu virusul AIE într-o exploataţie;
    q) test ELISA - test serologic pentru detecţia anticorpilor antivirus AIE utilizat în diagnosticul AIE, recomandat de Manualul de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală, ultima ediţie;
    r) test Coggins sau AGID - testul de imunodifuziune în gel de agar (ID) - test serologic pentru detecţia anticorpilor anti-virus AIE utilizat în diagnosticul AIE, recomandat de Manualul de teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală, ultima ediţie;
    s) unitate epidemiologică - un animal sau un grup de animale expus(e) la acţiunea unui agent patogen, ca urmare a coexistenţei într-o exploataţie.

    CAP. II
    Dispoziţii generale
    1. Programul pentru supravegherea, controlul şi eradicarea anemiei infecţioase ecvine, denumit în continuare Programul, se aplică ecvideelor de pe întreg teritoriul României.
    2. Obiectivul Programului este eradicarea infecţiei cu virusul anemiei infecţioase ecvine în scopul prevenirii difuzării acesteia pe teritoriul ţării sau pe teritoriul altor state membre sau ţări terţe şi asigurarea circulaţiei libere a ecvideelor din România.
    CAP. III
    Supravegherea
    1. Supravegherea se realizează prin testarea tuturor ecvideelor în vârstă de peste 12 luni, după cum urmează:
    a) în exploataţiile nonprofesionale, o dată pe an în perioada februarie-aprilie;
    b) ecvideele din herghelii, depozite de armăsari, hipodromuri, manej, asociaţii hipice/cluburi sportive, ecvideele de curse, sport, agrement şi ecvideele din alte unităţi specializate sau din alte exploataţii comerciale, de două ori pe an, respectiv în perioada februarie-aprilie şi la un interval de 6 luni;
    c) armăsarii folosiţi temporar în staţiunile de montă se testează la autorizare şi apoi de 3 ori pe an, respectiv în cele 10 zile premergătoare datei de plecare din efectivul de origine, în cele 10 zile premergătoare datei de retragere din staţiunile de montă, după 28 de zile de la reîntoarcerea lor în efectivul de origine;
    d) armăsarii din staţiunile de montă, la autorizare, apoi de două ori pe an, la un interval de 6 luni;
    e) ecvideele din exploataţiile aprobate conform Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele existente într-un perimetru de 200 metri de jur împrejurul acestora, la un interval de 3 luni.

    CAP. IV
    Prelevarea probelor
    1. Prelevarea probelor în cadrul Programului se efectuează de la animale identificate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare, respectiv de la animale care sunt microcipate, sunt înregistrate în Baza naţională de date - Sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor (SIIE) şi deţin paşaport.
    2. Probele se prelevează de medicul veterinar de liberă practică împuternicit; la ecvideele din exploataţiile aprobate conform Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, şi la cele existente într-un perimetru de 200 metri de jur împrejurul acestora, probele se prelevează de medicul veterinar de liberă practică împuternicit în prezenţa medicului veterinar oficial.
    3. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică corespondenţa datelor înscrise în paşaport cu microcipul implantat animalului şi cu datele de identificare ale proprietarului.
    4. Pentru verificarea numărului de identificare al ecvideului, premergătoare prelevării probei, se procedează la scanarea cu cititorul de microcip pe toată suprafaţa corpului. În cazul în care se detectează mai multe microcipuri, în tabelele de prelevare se înscriu toate numerele de microcip identificate la acelaşi animal.
    5. În cazul ecvideelor pentru care proprietarii, din motive justificate, la momentul acţiunii de prelevare nu pot prezenta paşaportul, dar care sunt identificate prin microcip şi înregistrate în Baza naţională de date - Sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor, se prelevează probe, urmând ca acţiunile respective să fie completate ulterior în paşaport.
    6. În cazul ecvideelor care la momentul acţiunii nu îndeplinesc cerinţele de identificare şi înregistrare, se prelevează probe, cu condiţia ca medicul veterinar de liberă practică împuternicit să notifice în scris medicului veterinar al circumscripţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale sau direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti datele privind ecvideul în cauză şi proprietarul acestuia.
    6.1. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti transmit datele respective oficiilor judeţene de zootehnie.
    6.2. Ecvideele în cauză sunt puse sub restricţie de mişcare până la primirea buletinului de analiză şi remedierea neconformităţilor.
    6.3. Probele provenite de la aceste animale sunt introduse în sistemul LIMS în baza numelui proprietarului acestora, urmând ca sistemul să genereze un număr de identificare individual pentru fiecare probă.

    7. Prelevarea, ambalarea, etichetarea, transportul şi păstrarea probelor se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    CAP. V
    Modul de suportare a costurilor privind prelevarea şi testarea probelor
    Costurile privind prelevarea probelor, precum şi ale analizelor şi examenelor de laborator efectuate în cadrul Programului sunt suportate în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 şi 303 bis din 20 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    CAP. VI
    Metode de diagnostic
    1. Testarea ecvideelor pentru detecţia anemiei infecţioase ecvine se realizează prin testul Coggins.
    2. Testul Coggins se efectuează la laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi la Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Anemia Infecţioasă Ecvină din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti.
    2.1. La ecvideele din exploataţiile aprobate conform Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, şi la cele existente într-un perimetru de 200 metri de jur împrejurul acestora, testul Coggins se efectuează la Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Anemia Infecţioasă Ecvină din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti.

    3. Laboratoarele de diagnostic îşi planifică recepţia şi introducerea în lucru a probelor prin testul Coggins, astfel încât să asigure o citire preliminară la 24 de ore pentru validarea reacţiei serului martor pozitiv, iar citirea finală şi interpretarea rezultatelor să fie efectuate la 48 de ore, în conformitate cu prevederile Manualului Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, ultima ediţie.
    CAP. VII
    Confirmarea infecţiei cu virusul anemiei infecţioase ecvine
    1. Confirmarea bolii se efectuează pe baza rezultatului pozitiv obţinut în urma testării prin testul Coggins.
    2. Rezultatul testelor de laborator efectuate pentru diagnosticarea AIE se completează la secţiunea corespunzătoarea paşaportului de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau medicul veterinar oficial, după caz.
    3. În cazul confirmării anemiei infecţioase ecvine, medicul veterinar oficial operează în paşaport, la secţiunea corespunzătoare, suspendarea validităţii paşaportului în scopul circulaţiei ecvideelor.
    CAP. VIII
    Reguli privind expertiza suplimentară
    1. Dacă există dubii privind corectitudinea prelevării, ambalării, transportului probei/probelor, directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti dispune efectuarea unei expertize; dacă din expertiză reiese că au existat neconformităţi, directorul executiv aprobă o altă prelevare.
    2. Cu aprobarea directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se prelevează o nouă probă care se trimite la Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Anemia Infecţioasă Ecvină din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală pentru diagnostic şi o contraprobă, dacă proprietarul solicită acest lucru. Proba şi contraproba se prelevează şi se sigilează de către o comisie formată din: reprezentanţi ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv un reprezentant din cadrul serviciului de sănătate animală şi un reprezentant din cadrul serviciului de inspecţii, precum şi medicul veterinar de liberă practică împuternicit.
    CAP. IX
    Retestarea ecvideelor în exploataţiile contaminate
    1. Exploataţiile în care s-au înregistrat unul sau mai multe cazuri de AIE se declară contaminate şi se aplică măsurile de eradicare a bolii.
    2. Dacă în exploataţie sunt mai multe ecvidee şi cel puţin unul a avut rezultat pozitiv la testul Coggins, acesta/acestea se elimină, iar restul animalelor se supun testării prin testul Coggins la un interval de 90 de zile, până la obţinerea a două rezultate negative consecutiv, pentru toate ecvideele din exploataţie; primul test se efectuează la un interval de 90 de zile de la data prelevării probelor anterioare, iar următorul test după alte 90 de zile.
    CAP. X
    Retestarea ecvideelor în localităţile contaminate
    1. Dacă într-o localitate s-a confirmat anemia infecţioasă ecvină la unul sau mai multe ecvidee, după eliminarea tuturor animalelor cu rezultat pozitiv, toate celelalte ecvidee din localitate se supun testării prin testul Coggins la un interval de 90 de zile, până la momentul în care toate ecvideele din localitatea respectivă au obţinut un rezultat negativ la două teste Coggins efectuate la un interval de 90 de zile; primul test se efectuează la un interval de 90 de zile de la data prelevării probei anterioare, iar al doilea test după alte 90 de zile.
    2. Ecvideele cu vârsta de până la 12 luni, care provin din localităţi în care evoluează AIE, se testează la data împlinirii vârstei de 12 luni.
    CAP. XI
    Testarea ecvideelor în vederea circulaţiei
    1. În vederea circulaţiei pe teritoriul României, ecvideele se testează pentru anemia infecţioasă ecvină după cum urmează:
    a) conform programului de supraveghere prevăzut la cap. III;
    b) pentru ecvideele din judeţele aflate sub incidenţa Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, în interiorul zonei de restricţie, animalele negative din exploataţii libere de AIE pot părăsi exploataţiile în cazul în care au trecut 90 de zile de la testare, numai după efectuarea, în cele 10 zile premergătoare datei mişcării, a unui nou test la care s-au obţinut rezultate negative; fac excepţie ecvideele care sunt transportate direct sau indirect la abatorizare, cu condiţia ca acestea să fi fost supuse testării pentru AIE conform prevederilor programului de supraveghere;
    c) din zona de restricţie către judeţele care nu sunt sub incidenţa Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, ecvideele circulă în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale anexei nr. 2 la ordin.

    2. În vederea circulaţiei pe teritoriul Uniunii Europene, ecvideele se testează pentru anemia infecţioasă ecvină după cum urmează:
    a) ecvideele din judeţele care nu sunt sub incidenţa Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, conform programului de supraveghere prevăzut la cap. III;
    b) ecvideele din judeţele aflate sub incidenţa Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale anexei nr. 2 la ordin.

    3. Ecvideele introduse prin comerţ intracomunitar sau import din ţări terţe, precum şi cele reîntoarse în ţară se testează pentru anemia infecţioasă ecvină după cum urmează:
    a) toate ecvideele introduse prin comerţul intracomunitar sau import din ţări terţe se supun testului Coggins, în primele 10 zile de la achiziţie;
    b) ecvideele de sport sau agrement se supun testului Coggins în primele 10 zile de la reîntoarcerea în ţară, în cazul în care deplasarea a fost pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

    4. La ecvideele care fac obiectul mişcării intracomunitare sau în ţări terţe, indiferent de destinaţie, precum şi la cele introduse prin comerţ intracomunitar sau import din ţări terţe, probele de sânge se prelevează de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în prezenţa medicului veterinar oficial şi se sigilează în vederea trimiterii la laborator.
    5. Transporturile de animale sunt însoţite de certificate sanitare veterinare de sănătate conform legislaţiei specifice.
    CAP. XII
    Derogare privind testarea ecvideelor crescute în libertate în zona Deltei Dunării, destinate abatorizării
    1. Ecvideele crescute în libertate în zona Deltei Dunării, care sunt scoase din această zonă în vederea abatorizării, pot fi transportate direct la abator fără a fi supuse testării pentru depistarea AIE, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) toate ecvideele provenite din această zonă care au ca destinaţie abatorizarea nu sunt supuse testării prin testul Coggins pentru depistarea AIE;
    b) ecvideele care fac obiectul acestei derogări nu sunt incluse în programul naţional de eradicare a AIE şi nu fac obiectul despăgubirilor conform Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) toate ecvideele care constituie transportul se identifică prin microcipare şi se înscriu în baza de date SIIE;
    d) transportul ecvideelor se efectuează direct către abatorul de destinaţie fără a trece printr-un târg de animale sau o altă exploataţie;
    e) Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea stabileşte, de comun acord cu abatorul de destinaţie, data la care va avea loc transportul; data se stabileşte cu 7-10 zile înaintea derulării transportului intenţionat;
    f) Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea informează cu 7-10 zile înaintea deplasării direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor de la locul de destinaţie despre data transportului;
    g) Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea informează direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de la locul de destinaţie şi din judeţele de tranzit, precum şi abatorul de destinaţie despre desfăşurarea transportului, graficul şi ruta acestuia, cu 24 de ore înainte de expedierea animalelor;
    h) abatorul de destinaţie confirmă recepţionarea transportului, prin transmiterea prin fax, în termen de 24 de ore, la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor de la locul de destinaţie a listei cu numerele de microcip ale ecvideelor care au făcut parte din transportul recepţionat;
    i) abatorul de destinaţie instituie măsurile necesare aplicate în cazul tăierii ecvideelor infectate cu virusul AIE;
    j) direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor de la locul de destinaţie transmite prin fax sau e-mail, în termen de 24 de ore, la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea lista cu numerele de microcip ale ecvideelor care au făcut parte din transportul recepţionat.

    2. Transportul de ecvidee este însoţit de următoarele documente:
    a) certificat sanitar-veterinar de sănătate, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2010 privind circulaţia ecvideelor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare; la rubrica „Data şi rezultatul ultimului test pentru anemie infecţioasă ecvină“ a acestui certificat se înscrie următoarea menţiune: „ecvidee expediate în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 16/2021“;
    b) paşaport;
    c) document referitor la informaţii privind lanţul alimentar.

    CAP. XIII
    Notificarea şi declararea oficială a AIE
    Notificarea suspiciunii, confirmării şi declararea oficială a AIE se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare.
    CAP. XIV
    Măsuri privind controlul infecţiei cu virusul AIE
    1. Obligaţiile proprietarului de animale
    a) Proprietarul animalelor are obligaţia de a notifica orice suspiciune sau confirmare a bolii în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare.
    b) Proprietarul animalelor are obligaţia de a respecta toate măsurile de control al bolii care se impun de către autorităţile competente.

    2. Măsurile în cazul suspiciunii infecţiei cu virusul AIE
    Imediat ce suspiciunea de infecţie a fost anunţată, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti notifică Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi instituie măsuri de control al AIE dispunând:
    a) catagrafia speciilor susceptibile din exploataţie;
    b) izolarea ecvideelor suspecte de infecţie de restul efectivului;
    c) recoltarea de probe pentru stabilirea diagnosticului de laborator de la ecvideele suspecte;
    d) interzicerea ieşirii ecvideelor în afara exploataţiei, cu excepţia transportului direct către abator, precum şi interzicerea introducerii în exploataţie de animale din specii receptive, până la eliberarea buletinului de analiză;
    e) înştiinţarea în scris a proprietarului animalelor despre restricţiile la care sunt supuse animalele receptive pe perioada suspiciunii de boală şi sancţiunile aplicate în caz de nerespectare, conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul program.


    3. Ridicarea măsurilor instituite în caz de suspiciune
    În cazul în care suspiciunea de AIE este infirmată printr-un buletin de analiză eliberat de un laborator de diagnostic oficial autorizat, acreditat şi agreat, se ridică măsurile de supraveghere şi control; se notifică, pe orice cale, proprietarul despre ridicarea măsurilor, în termen de 24 de ore de la eliberarea buletinului de analiză.

    4. Măsuri de control aplicate în cazul confirmării infecţiei cu virusul AIE
    După confirmare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti procedează după cum urmează:
    a) notifică Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
    b) efectuează ancheta epidemiologică, conform modelului din anexa nr. 2 la prezentul program; direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti urmăreşte identificarea originii animalului suspect sau infectat cu virusul AIE în relaţie cu posibila sursă de infecţie şi cu posibilii contacţi, identificarea tuturor posibilităţilor de contact al animalului suspectat sau infectat cu virusul AIE cu alte animale sănătoase, luând în considerare originea efectivelor, identificarea şi înregistrarea, precum şi mişcarea acestora, precum şi circuitul materialului seminal, ovulelor, embrionilor, sângelui şi derivatelor acestuia provenite de la animalul suspect sau infectat;
    c) declară infecţia cu virusul AIE, iar animalele diagnosticate pozitiv sunt marcate, prin dangalizare cu litera A, cu o mărime de 10 cm pe latura stângă a gâtului, la limita dintre treimea superioară şi treimea mijlocie a acestuia;
    d) stabileşte planul de măsuri sanitar-veterinare privind eradicarea bolii, care cuprinde următoarele activităţi:
    (i) izolarea animalelor infectate de alte ecvidee, până în momentul uciderii sau tăierii;
    (ii) interzicerea ieşirii ecvideelor în afara exploataţiei, cu excepţia transportului direct către abator;
    (iii) interzicerea introducerii de animale din specii receptive în exploataţia infectată;
    (iv) solicitarea convocării comisiei de evaluare atunci când este cazul;
    (v) eliminarea animalelor pozitive în maximum 30 de zile de la eliberarea buletinului de analiză; animalele la care s-a confirmat boala se elimină în maximum 30 de zile de la eliberarea buletinului de analiză, prin sacrificare în abator sau ucidere; animalele la care s-a confirmat boala, care, din motive de sănătate animală sau sănătate publică, nu pot fi sacrificate într-un abator, pot fi ucise din dispoziţia direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, dacă se încadrează în următoarele categorii: animale bolnave cu semne clinice, animale clasificate ca nedestinate consumului uman, animale pentru care a fost emis un document de identificare duplicat şi sunt excluse din lanţul alimentar, animale pentru care a fost emis un document de identificare înlocuitor sau alte situaţii speciale; cadavrele ecvideelor ucise se elimină în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;
    (vi) testarea serologică individuală în conformitate cu prevederile programului de supraveghere pentru anemia infecţioasă ecvină în vigoare;
    (vii) interzicerea comercializării ecvideelor vii provenite din efective contaminate;
    (viii) interzicerea scoaterii de armăsari sau iepe din staţiuni de montă, herghelii, depozite de armăsari, hipodromuri, cluburi sportive sau alte unităţi specializate, pentru a monta sau a se monta în localităţi cu animale infectate;
    (ix) interzicerea introducerii de armăsari sau iepe de reproducţie din exploataţiile şi localităţile infectate în herghelii, hipodromuri, staţiuni de montă, depozite de armăsari, cluburi sportive sau alte aglomerări specializate de cabaline;

    e) în cazul femelelor gestante diagnosticate cu AIE măsurile de restricţie se aplică până la înţărcare; după înţărcare mama se elimină, iar produsul se izolează şi se testează; primul test se efectuează la vârsta de 12 luni, iar al doilea la un interval de 90 de zile; rezultatele acestor teste trebuie să fie negative;
    f) înştiinţează în scris proprietarul animalelor pozitive despre restricţiile la care sunt supuse animalele receptive, data eliminării animalelor pozitive şi sancţiunile aplicate în caz de nerespectare conform modelului din anexa nr. 3 la prezentul program;
    g) controlează modul de respectare a restricţiilor şi a măsurilor impuse.


    CAP. XV
    Dezinfecţia şi dezinsecţia în cazul AIE
    1. În exploataţiile comerciale
    1.1. Dezinfecţia poate fi:
    a) de necesitate parţială, pe măsura eliminării ecvideelor, pe locul acestora şi încă a două locuri, din stânga şi din dreapta acestora, precum şi a suprafeţelor de adăpost aferente acestor locuri;
    b) de necesitate generală; aceasta se efectuează după eliminarea ultimului animal infectat şi vizează toate obiectivele interioare; pentru fiecare tip de obiectiv se utilizează dezinfectantul adecvat, conform recomandărilor producătorului.

    1.2. Dezinsecţia de necesitate se realizează în mod obişnuit odată cu dezinfecţia, după scoaterea animalelor din obiective şi după efectuarea curăţeniei mecanice; se folosesc substanţe cu acţiune asupra vectorilor implicaţi în transmiterea virusului, în conformitate cu recomandările producătorului.

    2. În exploataţiile nonprofesionale
    Se efectuează numai dezinsecţia cu substanţe cu acţiune asupra vectorilor implicaţi în transmiterea virusului, în conformitate cu recomandările producătorului.

    CAP. XVI
    Stingerea focarului de AIE, notificarea stingerii bolii şi ridicarea măsurilor de restricţie
    1. Stingerea oficială a focarului şi ridicarea măsurilor de restricţie se realizează după eliminarea animalelor infectate, precum şi efectuarea dezinsecţiilor şi/sau dezinfecţiei conform prevederilor prezentului program.
    2. În cazul în care în exploataţie mai există animale receptive, focarul se stinge după testarea acestora de două ori la un interval de 90 de zile; rezultatul testelor trebuie să fie negativ.
    3. În cazul în care în exploataţie nu mai există animale receptive, introducerea de noi ecvidee se efectuează la minimum 30 de zile de la stingerea focarului.
    CAP. XVII
    Dispoziţii finale
    1. Atunci când consideră necesar, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor elaborează şi transmite, în vederea implementării, instrucţiuni tehnice suplimentare privind supravegherea, controlul şi eradicarea AIE.
    2. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul program.
    ANEXA 1

    la program
    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .................
    Circumscripţia Sanitar-Veterinară ............................................
    Nr. ...... din ...........
    ÎNŞTIINŢARE
    privind suspiciunea de anemie infecţioasă ecvină
    Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că în baza ......................................................................... se suspicionează anemia infecţioasă ecvină la ecvideul/ecvideele cu nr. de microcip ........................................, ................................, ........................................, ....................................., din exploataţia de ecvine cu codul RO\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?, din localitatea ........., judeţul .........., deţinută de ........................................., CNP/CUI ..................., şi se instituie următoarele măsuri:
    a) se izolează toate ecvideele suspecte de infecţie de restul efectivului;
    b) se recoltează probe de sânge de la animalele suspecte pentru stabilirea diagnosticului de laborator;
    c) este interzisă deplasarea ecvideelor în afara exploataţiei, cu excepţia abatorului, precum şi introducerea de animale din specii receptive în exploataţie*.
    * Se aplică până la infirmarea bolii; în cazul confirmării bolii se aplică măsurile de combatere.


    Nerespectarea măsurilor din prezenta înştiinţare se sancţionează în conformitate cu prevederile art. .............................. din Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. .............................. din Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu ale art. .............................. din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012, cu modificările ulterioare.
    Data .................
    Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială a medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare .......................................
    Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială a medicului veterinar de liberă practică împuternicit .......................................
    Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială a reprezentantului legal al exploataţiei/persoanei responsabile de animal .......................................

    ANEXA 2

    la program
    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR .................
    Circumscripţia Sanitar-Veterinară ............................................
    Nr. ...... data ...........
    ANCHETA EPIDEMIOLOGICĂ
    efectuată în focarul de anemie infecţioasă ecvină apărut în judeţul ...........................,
    localitatea .............., (comuna, satul) exploataţia ........................, (numele proprietarului)
    cod exploataţie RO [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    A. IDENTIFICAREA ŞI LOCALIZAREA FOCARULUI
    1. Coordonate GPS: ......................................
    2. Date topografice ale locului în care evoluează boala:
    .................................................................

    3. Căi de comunicaţie:
    .................................................................

    4. Particularităţi climatice:
    .................................................................

    5. Prezentarea efectivului de animale din specii receptive pe categorii:
    a) din exploataţie:
    .................................................................

    b) din exploataţiile învecinate:
    .................................................................

    c) din localitate:
    .................................................................


    6. Condiţii de igienă şi microclimat:
    .................................................................


    B. ANAMNEZA
    1. Date privind animalul cu rezultat pozitiv la testul de confirmare pentru anemia infecţioasă ecvină (locul de provenienţă al animalului, data intrării în exploataţie prin cumpărare, donaţie, transfer temporar etc.):
    .................................................................

    2. Data apariţiei primelor semne de infecţie:
    .................................................................

    3. Data la care a fost anunţată suspiciunea:
    .................................................................

    4. Vectorii incriminaţi:
    .................................................................

    5. Data ultimei testări pentru depistarea anemiei infecţioase ecvine pentru toate animalele din speciile receptive existente în exploataţie:
    .................................................................

    6. Data introducerii de noi animale din speciile receptive în efectiv (prin cumpărare, donaţie, transfer temporar etc.):
    .................................................................

    7. Date privind circulaţia animalelor (locurile în care au circulat animalele, dacă au păşunat împreună cu alte animale din specii receptive, dacă au fost în locuri cu aglomerări de animale din specii receptive - târguri, concursuri, expoziţii, staţiuni de montă etc. - a se menţiona locaţia acestora):
    .................................................................

    8. Date privind activitatea de reproducţie:
    .................................................................

    9. Date privind intervenţii medicale sau chirurgicale (data, locul etc.):
    .................................................................

    10. Aspecte clinice şi morfopatologice:
    .................................................................

    11. Împrejurările în care s-a observat îmbolnăvirea:
    .................................................................

    12. Număr de animale infectate din exploataţie (nr. de microcip):
    .................................................................

    13. Număr de animale moarte (nr. de microcip):
    .................................................................

    14. Dacă animalele existente în exploataţie deţin documente de identificare (paşaport) şi dacă sunt înscrise testele pentru depistarea anemiei infecţioase ecvine:
    .................................................................

    15. Investigaţii suplimentare pentru stabilirea diagnosticului:
    .................................................................


    C. DATE EPIDEMIOLOGICE GENERALE
    1. Situaţia epidemiologică a zonei (descrierea cât mai completă a situaţiei din focar, dacă boala a mai evoluat în exploataţia respectivă - detalii privind gestionarea focarului, dacă boala există în exploataţiile învecinate, numărul de exploataţii şi animale infectate din localitatea respectivă, numărul de animale infectate din exploataţiile învecinate, data apariţiei ultimului focar în localitate):
    .................................................................

    2. Imunizări profilactice efectuate şi data:
    .................................................................

    3. Numărul de animale din specii receptive netestate în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere în vigoare:
    a) din exploataţia infectată: ...........................................................
    b) din exploataţiile învecinate: .......................................................
    c) din localitate: ........................................................................

    4. Alte informaţii:
    .................................................................


    D. MĂSURI DE CONTROL
    1. Măsuri privind animalele cu rezultate pozitive la testele de confirmare:
    .................................................................

    2. Măsuri privind celelalte animale din speciile receptive:
    .................................................................

    3. Măsuri de natură organizatorică şi responsabilităţi:
    .................................................................


    E. CONCLUZII
    1. Diagnosticul şi baza în care a fost stabilit:
    .................................................................

    2. Originea infecţiei:
    .................................................................


    Numele, prenumele, semnătura şi ştampila
    oficială a medicului veterinar
    care a întocmit ancheta
    .....................................................

    ANEXA 3

    la program
    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ..............
    Circumscripţia Sanitar-Veterinară ...............................
    ÎNŞTIINŢARE
    privind confirmarea anemiei infecţioase ecvine
    Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că în baza Buletinului de analiză nr. .................. din data ..................... se confirmă anemia infecţioasă ecvină la ecvideul/ecvideele cu nr. de microcip .........................., ........................, ...................., ......................., din exploataţia de ecvine cu codul RO [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], din localitatea ........., judeţul .........., deţinută de .............., CNP/CUI ..................., şi se instituie următoarele măsuri:
    a) ecvideul/ecvideele diagnosticat/diagnosticate cu anemie infecţioasă se izolează de restul efectivului până în momentul uciderii sau tăierii;
    b) ecvideul/ecvideele diagnosticat/diagnosticate cu anemie infecţioasă se elimină în maximum 30 de zile de la eliberarea buletinului de analiză;
    c) este interzisă deplasarea ecvideelor în afara exploataţiei, cu excepţia abatorului, precum şi introducerea de animale din specii receptive în exploataţie;
    d) toate ecvideele cu vârsta de peste 12 luni rămase în exploataţie după eliminarea animalelor pozitive sunt supuse testării serologice individuale prin imunodifuziune în gel de agar în conformitate cu prevederile programului de supraveghere pentru anemia infecţioasă ecvină în vigoare.

    Nerespectarea măsurilor din prezenta înştiinţare se sancţionează în conformitate cu prevederile art. ............. din Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. ............... din Hotărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor şi cu ale art. .............. din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012, cu modificările ulterioare.
    Data .................
    Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială a medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare .................................................
    Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială a medicului veterinar de liberă practică împuternicit .................................................
    Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială a reprezentantului legal al exploataţiei/persoanei responsabile de animal .................................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016