Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROGRAM din 12 ianuarie 2023  pentru supravegherea şi controlul anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROGRAM din 12 ianuarie 2023 pentru supravegherea şi controlul anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 71 din 27 ianuarie 2023
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 3 din 12 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 27 ianuarie 2023.
──────────
    CAP. I
    Definirea bolii şi a termenilor de specialitate utilizaţi
    1. Anemia infecţioasă ecvină, denumită în continuare AIE, este o boală specifică solipedelor, produsă de un lentivirus cu acţiune complexă: imunodepresivă, eritropenică, trombocitopenică şi proliferantă asupra elementelor sistemului reticulo-endotelial, caracterizată prin febră remitentă şi intermitentă, anemie, cardiopatie şi oboseală la efort, diateză hemoragică, slăbirea rezistenţei la infecţii care, de cele mai multe ori, provoacă moartea.
    Perioada de incubaţie variază între 1 şi 3 săptămâni până la 90 de zile, iar infecţia se produce dominant pe cale orizontală, în special pe cale hematogenă, prin intermediul insectelor hematofage sau prin folosirea de ace şi instrumentar chirurgical care nu au fost decontaminate; infecţia se poate transmite şi pe cale verticală, de la mamă la făt.
    La ora actuală, boala evoluează pe teritoriul României, forma obişnuită de manifestare fiind forma cronică; după infectare, animalele contaminate rămân purtătoare de virus pentru toată viaţa.
    Sursa primară de infecţie este reprezentată de caii infectaţi. Un rol extrem de important în transmiterea bolii revine vectorilor reprezentaţi de insectele hematofage.
    La pierderile economice determinate de eliminarea obligatorie a animalelor infectate şi a descendenţilor acestora se adaugă costul ridicat al acţiunilor de dezinfecţie şi dezinsecţie, precum şi măsurile sanitar-veterinare restrictive privind circulaţia ecvideelor.

    2. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor (Legea privind sănătatea animală), cu modificările ulterioare, coroborat cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1.882 al Comisiei din 3 decembrie 2018 privind aplicarea anumitor norme de prevenire şi control al bolilor în cazul categoriilor de boli listate şi de stabilire a unei liste a speciilor şi a grupurilor de specii care prezintă un risc considerabil de răspândire a bolilor listate respective, cu modificările ulterioare, AIE este o boală de categoria D, acest lucru însemnând că sunt necesare măsuri care să prevină răspândirea acesteia, ca urmare a evoluţiei pe teritoriul României.
    3. În sensul prezentului ordin se aplică definiţiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/429, cu modificările ulterioare, în actele delegate şi de implementare ale acestuia şi cele prevăzute în legislaţia naţională, respectiv în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitarveterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificările şi completările ulterioare.
    CAP. II
    Dispoziţii generale
    1. Teritoriul vizat de programul pentru supravegherea şi controlul anemiei infecţioase ecvine, denumit în continuare Programul, este reprezentat de tot teritoriul României.
    2. Obiectivul Programului este controlul infecţiei cu virusul anemiei infecţioase ecvine în scopul prevenirii difuzării acesteia pe teritoriul ţării sau pe teritoriul altor state membre sau ţări terţe şi asigurarea circulaţiei libere şi în condiţii de siguranţă din punctul de vedere al sănătăţii animale a ecvideelor din România.
    CAP. III
    Supravegherea
    1. Supravegherea generală
    Scop: detecţia timpurie a cazurilor de boală
    1.1. Obligaţiile operatorilor şi persoanelor care lucrează cu animale în ceea ce priveşte sănătatea animală sunt prevăzute la art. 10 şi 11 din Regulamentul (UE) 2016/429, cu modificările ulterioare.
    1.2. Supravegherea generală se efectuează în conformitate cu prevederile art. 24 şi 25 din Regulamentul (UE) 2016/429, cu modificările ulterioare, având ca obiective:
    a) observarea stării de sănătate a animalelor deţinute din speciile listate, efectuată de către operatori şi alte persoane fizice sau juridice relevante şi raportarea oricăror semne clinice medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi şi/sau oficiali din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
    b) raportarea de către operatori şi alte persoane fizice sau juridice relevante a oricăror mortalităţi înregistrate la populaţia de animale vizată;
    c) monitorizarea documentelor care pot furniza date relevante, inclusiv a documentelor sanitar-veterinare şi a altor documente care însoţesc transporturile de animale deţinute din speciile listate care provin din alte state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe, înainte de debarcarea animalelor la destinaţie, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.    2. Supravegherea activă
    2.1. Supravegherea activă se realizează prin testarea tuturor ecvideelor în vârstă de peste 12 luni, după cum urmează:
    a) ecvideele din unităţile nonprofesionale, o dată pe an în perioada februarie-aprilie; testarea în afara acestei perioade se efectuează în situaţii justificate, prin decizie a directorului executiv; ecvideele din unităţile nonprofesionale care participă la competiţii sau alte evenimente organizate pe teritoriul României se testează de două ori pe an, la un interval de 6 luni;
    b) ecvideele din unităţi înregistrate sanitar-veterinar sau autorizate, de două ori pe an, la un interval de 6 luni.

    2.2. În plus faţă de testele menţionate la pct. 2.1, animalele donatoare de la care se colectează material seminal, oocite şi embrioni trebuie să îndeplinească cerinţele suplimentare de testare prevăzute în partea 4 a anexei II la Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală pentru circulaţia în interiorul Uniunii a animalelor terestre şi a ouălor pentru incubaţie, cu modificările ulterioare.

    CAP. IV
    Prelevarea probelor
    1. Prelevarea probelor în cadrul Programului se efectuează de la animale identificate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare, respectiv de la animale care sunt microcipate, sunt înregistrate în Baza naţională de date, respectiv Sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor, denumit în continuare SIIE, şi deţin paşaport.
    2. Probele se prelevează de medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi se înscriu în tabelul de prelevare a probelor, extras din SIIE; animalele regăsite pe teren, dar neînscrise în tabelele generate din SIIE se înscriu suplimentar, olograf, cu menţionarea codului de identificare şi a datelor proprietarului/deţinătorului.
    3. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică corespondenţa datelor înscrise în paşaport cu microcipul implantat animalului şi cu datele de identificare ale proprietarului.
    4. Pentru verificarea numărului de identificare al ecvideului, premergătoare prelevării probei, se procedează la scanarea cu cititorul de microcip pe toată suprafaţa corpului. În cazul în care se detectează mai multe microcipuri, în tabelele de prelevare se înscriu toate numerele de microcip identificate la acelaşi animal.
    5. Prin excepţie de la pct. 1, în cazul ecvideelor pentru care proprietarii, din motive justificate, la momentul acţiunii de prelevare, nu pot prezenta paşaportul, dar care sunt identificate prin microcip şi înregistrate în SIIE, se prelevează probe, urmând ca acţiunile respective să fie completate ulterior în paşaport.
    6. Prin excepţie de la pct. 1, în cazul ecvideelor care la momentul acţiunii nu îndeplinesc cerinţele de identificare şi înregistrare, se prelevează probe, cu condiţia ca medicul veterinar de liberă practică împuternicit să notifice în scris medicului veterinar al circumscripţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale sau direcţiei sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti datele privind ecvideul în cauză şi proprietarul acestuia.
    6.1. Ecvideele în cauză sunt puse sub restricţie de mişcare până la primirea buletinului de analiză şi remedierea aspectelor privind identificarea; instituirea restricţiilor de mişcare se efectuează de către medicul veterinar oficial, în conformitate cu modelul prevăzut la anexa nr. 1 la Program.
    6.2. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit întocmeşte tabelul cu proprietarii exploataţiilor verificate pentru care s-au instituit restricţii de mişcare, în conformitate cu modelul prevăzut la anexa nr. 2 la Program.
    6.3. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti transmit cu adresă de înaintare, către oficiile judeţene de zootehnie, copia tabelului de prelevare a probelor sau efectuare a vaccinării profilactice sau de necesitate, conform modelului prevăzut în SIIE, precum şi tabelul cu proprietarii exploataţiilor verificate pentru care s-au instituit restricţii de mişcare întocmit în conformitate cu modelul prevăzut la anexa nr. 2 la Program.
    6.4. Probele provenite de la aceste animale sunt introduse în sistemul LIMS în baza numelui proprietarului acestora, urmând ca sistemul să genereze un număr de identificare individual pentru fiecare probă.

    7. Prelevarea, ambalarea, etichetarea, transportul şi păstrarea probelor se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    CAP. V
    Metode de diagnostic
    1. În cadrul Programului, testarea ecvideelor pentru detecţia anemiei infecţioase ecvine se realizează prin testul Coggins.
    2. Testul Coggins se efectuează la laboratoarele sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi la Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Anemia Infecţioasă Ecvină din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti.
    3. Laboratoarele de diagnostic îşi planifică recepţia şi introducerea în lucru a probelor prin testul Coggins, astfel încât să asigure o citire preliminară la 24 de ore pentru validarea reacţiei serului martor pozitiv, iar citirea finală şi interpretarea rezultatelor să fie efectuate la 48 de ore, în conformitate cu prevederile Manualului Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, ultima ediţie.
    CAP. VI
    Confirmarea infecţiei cu virusul anemiei infecţioase ecvine
    1. Confirmarea bolii se efectuează pe baza rezultatului pozitiv obţinut în urma testării prin testul Coggins.
    2. Rezultatul testelor de laborator efectuate pentru diagnosticarea AIE se completează la secţiunea corespunzătoare a paşaportului de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau medicul veterinar oficial, după caz.
    CAP. VII
    Reguli privind testarea suplimentară
    1. Dacă există dubii privind corectitudinea prelevării, ambalării, transportului probei/probelor, directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă prelevarea unei noi probe şi a unei contraprobe, dacă proprietarul solicită acest lucru. Proba şi contraproba se prelevează de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în prezenţa medicului veterinar oficial şi se sigilează. Proba se trimite la Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Anemia Infecţioasă Ecvină din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală pentru diagnostic.
    2. În situaţia în care în urma investigaţiilor epidemiologice există neconcordanţe între rezultatul acestora şi cel al testului de laborator, directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene poate aproba o nouă prelevare şi, respectiv, o nouă testare a unui animal la Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Anemia Infecţioasă Ecvină din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti.
    CAP. VIII
    Retestarea ecvideelor din focare de AIE
    1. Unităţile în care s-au înregistrat unul sau mai multe cazuri de AIE sunt considerate focare şi se aplică măsurile privind controlul bolii.
    2. Dacă în unitate sunt mai multe ecvidee şi cel puţin unul a avut rezultat pozitiv la testul Coggins, acesta/acestea se elimină, iar restul animalelor se supun testării prin testul Coggins la un interval de 90 de zile, până la obţinerea a două rezultate negative consecutiv, pentru toate ecvideele din unitate; primul test se efectuează după ce animalul pozitiv a fost eliminat, iar curăţarea unităţii, dezinfecţia şi dezinsecţia au fost efectuate; al doilea test se efectuează la un interval de cel puţin 90 de zile de la data prelevării probelor anterioare.
    CAP. IX
    Retestarea ecvideelor în localităţile în care au fost înregistrate focare de AIE
    1. Dacă într-o localitate s-a confirmat anemia infecţioasă ecvină la unul sau mai multe ecvidee, după eliminarea tuturor animalelor cu rezultat pozitiv toate celelalte ecvidee din localitate se supun unui test Coggins la 90 de zile după ce ultimul animal pozitiv din localitate a fost eliminat, iar curăţarea unităţilor, dezinfecţia şi dezinsecţia au fost efectuate.
    2. Ecvideele cu vârsta de până la 12 luni, care provin din localităţi în care evoluează AIE, se testează la data împlinirii vârstei de 12 luni.
    CAP. X
    Testarea ecvideelor în vederea circulaţiei
    1. În vederea circulaţiei pe teritoriul României, ecvideele se testează pentru anemia infecţioasă ecvină conform programului de supraveghere prevăzut la cap. III, VIII şi IX, după caz.
    2.1. În vederea circulaţiei pe teritoriul Uniunii Europene trebuie îndeplinite:
    a) cerinţele de testare prevăzute la cap. III, VIII şi IX, după caz, precum şi un test pentru depistarea anemiei infecţioase ecvine cu rezultat negativ, efectuat în cele 10 zile premergătoare datei de expediere, pentru toate ecvideele care constituie transportul, cu excepţia ecvideelor care participă la competiţii sau alte evenimente pe teritoriul altor state membre, la care testul pentru depistarea anemiei infecţioase ecvine cu rezultat negativ trebuie să fie efectuat în ultimele 3 luni;
    b) normele privind circulaţia în interiorul Uniunii Europene prevăzute în art. 124-169 din Regulamentul (UE) 2016/429, cu modificările ulterioare;
    c) prevederile Regulamentului delegat (UE) 2020/688 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429, cu modificările ulterioare.

    2.2. Pentru circulaţia materialului germinativ trebuie respectate condiţiile stabilite prin intermediul Regulamentului delegat (UE) 2020/686 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte autorizarea unităţilor de material germinativ şi cerinţele de trasabilitate şi de sănătate animală pentru circulaţia în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deţinute, cu modificările ulterioare.
    3. Ecvideele introduse din alte state membre ale Uniunii Europene sau intrate din ţări terţe, precum şi cele reîntoarse în ţară se testează pentru anemia infecţioasă ecvină după cum urmează:
    a) toate ecvideele introduse din alte state membre ale Uniunii Europene sau intrate din ţări terţe se supun testului Coggins, în primele 10 zile de la achiziţie;
    b) ecvideele de sport sau agrement se supun testului Coggins în primele 10 zile de la reîntoarcerea în ţară, în cazul în care deplasarea a fost pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

    4. La ecvideele care fac obiectul circulaţiei pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene sau în ţări terţe, indiferent de destinaţie, precum şi la cele introduse din alte state membre ale Uniunii Europene sau intrate din ţări terţe probele de sânge se prelevează de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în prezenţa medicului veterinar oficial şi se sigilează în vederea trimiterii la laborator.
    5. Transporturile de animale sau material germinativ sunt însoţite de certificate sanitar-veterinare de sănătate, după cum urmează:
    a) pe teritoriul României, conform modelului din anexa nr. 2 la ordin;
    b) pe teritoriul Uniunii Europene, conform modelelor stabilite prin intermediul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/403 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) 2016/429 şi (UE) 2017/625 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte modelele de certificate de sănătate animală şi modelele de certificate de sănătate animală/oficiale pentru intrarea în Uniune şi circulaţia între statele membre a transporturilor de anumite categorii de animale terestre şi de material germinativ provenit de la acestea, certificarea oficială privind astfel de certificate şi de abrogare a Deciziei 2010/470/UE, cu modificările ulterioare;
    c) pe teritoriul ţărilor terţe, conform modelelor agreate împreună cu acestea.

    CAP. XI
    Derogare privind testarea ecvideelor crescute în libertate în zona Deltei Dunării, destinate abatorizării
    1. Ecvideele crescute în libertate în zona Deltei Dunării, care sunt scoase din această zonă în vederea abatorizării, pot fi transportate direct la abator fără a fi supuse testării pentru depistarea AIE, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) toate ecvideele provenite din această zonă care au ca destinaţie abatorizarea nu sunt supuse testării prin testul Coggins pentru depistarea AIE;
    b) ecvideele care fac obiectul acestei derogări nu sunt incluse în programul naţional de supraveghere şi control al AIE şi nu fac obiectul despăgubirilor conform prevederilor legislaţiei specifice în vigoare;
    c) toate ecvideele care constituie transportul se identifică prin microcipare şi se înscriu în baza de date SIIE;
    d) transportul ecvideelor se efectuează direct către abatorul de destinaţie fără a trece printr-un târg de animale sau o altă unitate;
    e) Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea stabileşte, de comun acord cu abatorul de destinaţie, data la care va avea loc transportul; data se stabileşte cu 7-10 zile înaintea derulării transportului intenţionat;
    f) Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea informează cu 7-10 zile înaintea deplasării direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor de la locul de destinaţie despre data transportului;
    g) Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea informează direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de la locul de destinaţie şi din judeţele de tranzit, precum şi abatorul de destinaţie despre desfăşurarea transportului, graficul şi ruta acestuia, cu 24 de ore înainte de expedierea animalelor;
    h) abatorul de destinaţie confirmă recepţionarea transportului, prin transmiterea în scris, în termen de 24 de ore, la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor de la locul de destinaţie a listei cu numerele de microcip ale ecvideelor care au făcut parte din transportul recepţionat;
    i) abatorul de destinaţie instituie măsurile necesare aplicate în cazul tăierii ecvideelor infectate cu virusul AIE;
    j) direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor de la locul de destinaţie transmite prin fax sau e-mail, în termen de 24 de ore, la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea, lista cu numerele de microcip ale ecvideelor care au făcut parte din transportul recepţionat.

    2. Transportul de ecvidee este însoţit de următoarele documente:
    a) certificat sanitar-veterinar de sănătate, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la ordin; la rubrica "Data şi rezultatul ultimului test pentru anemie infecţioasă ecvină" a acestui certificat se înscrie următoarea menţiune: "ecvidee expediate în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 3/2023 privind aprobarea Programului pentru supravegherea şi controlul anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României, modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor şi abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2021 privind aprobarea Programului pentru supravegherea, controlul şi eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi a normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 37/2010 privind circulaţia ecvideelor pe teritoriul României";
    b) paşaport;
    c) document referitor la informaţii privind lanţul alimentar.

    CAP. XII
    Notificarea şi declararea oficială a AIE
    Notificarea suspiciunii, confirmării şi declararea oficială a AIE se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare.
    CAP. XIII
    Măsuri privind controlul infecţiei cu virusul AIE
    1. Obligaţiile proprietarului de animale
    a) Proprietarul animalelor are obligaţia de a notifica orice suspiciune sau confirmare a bolii în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare.
    b) Proprietarul animalelor are obligaţia de a respecta toate măsurile de control al bolii care se impun de către autorităţile competente.

    2. Măsurile în cazul suspiciunii infecţiei cu virusul AIE
    Imediat ce suspiciunea de infecţie a fost anunţată, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti notifică Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi instituie măsuri de control al AIE dispunând:
    a) catagrafia speciilor susceptibile din unitate;
    b) izolarea ecvideelor suspecte de infecţie de restul efectivului;
    c) recoltarea de probe pentru stabilirea diagnosticului de laborator de la ecvideele suspecte;
    d) interzicerea ieşirii ecvideelor în afara unităţii, cu excepţia transportului direct către abator, precum şi interzicerea introducerii în unitate de animale din specii receptive, până la eliberarea buletinului de analiză;
    e) înştiinţarea în scris a proprietarului animalelor despre restricţiile la care sunt supuse animalele receptive pe perioada suspiciunii de boală şi sancţiunile aplicate în caz de nerespectare, conform modelului din anexa nr. 3 la Program.


    3. Ridicarea măsurilor instituite în caz de suspiciune
    În cazul în care suspiciunea de AIE este infirmată printr-un buletin de analiză eliberat de un laborator de diagnostic oficial autorizat, acreditat şi agreat, se ridică măsurile de supraveghere şi control; se notifică, pe orice cale, proprietarul despre ridicarea măsurilor, în termen de 24 de ore de la eliberarea buletinului de analiză.

    4. Măsuri de control aplicate în cazul confirmării infecţiei cu virusul AIE
    După confirmare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti procedează după cum urmează:
    a) notifică Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
    b) efectuează ancheta epidemiologică, conform modelului din anexa nr. 4 la Program; direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti urmăreşte identificarea originii animalului suspect sau infectat cu virusul AIE în relaţie cu posibila sursă de infecţie şi cu posibilii contacţi, identificarea tuturor posibilităţilor de contact al animalului suspectat sau infectat cu virusul AIE cu alte animale sănătoase, luând în considerare originea efectivelor, identificarea şi înregistrarea, precum şi mişcarea acestora, precum şi circuitul materialului seminal, ovulelor, embrionilor, sângelui şi derivatelor acestuia provenite de la animalul suspect sau infectat;
    c) declară infecţia cu virusul AIE, iar animalele diagnosticate pozitiv sunt marcate prin dangalizare cu litera A, cu o mărime de 10 cm pe latura stângă a gâtului, la limita dintre treimea superioară şi treimea mijlocie a acestuia;
    d) stabileşte planul de măsuri sanitar-veterinare privind controlul bolii, care cuprinde următoarele activităţi:
    (i) izolarea animalelor infectate de alte ecvidee, până în momentul uciderii sau tăierii;
    (ii) interzicerea ieşirii ecvideelor în afara unităţii, cu excepţia transportului direct către abator;
    (iii) interzicerea introducerii de animale din specii receptive în exploataţia infectată;
    (iv) solicitarea convocării comisiei de evaluare atunci când este cazul;
    (v) eliminarea animalelor pozitive în maximum 30 de zile de la eliberarea buletinului de analiză; animalele la care s-a confirmat boala se elimină în maximum 30 de zile de la eliberarea buletinului de analiză prin sacrificare în abator sau ucidere; cadavrele ecvideelor ucise se elimină în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;
    (vi) testarea serologică individuală, în conformitate cu prevederile programului de supraveghere pentru anemia infecţioasă ecvină în vigoare;
    (vii) interzicerea scoaterii de armăsari sau iepe din unităţi specializate, pentru a monta sau a se monta în localităţi în care evoluează cel puţin un focar de AIE;
    (viii) interzicerea introducerii de armăsari sau iepe de reproducţie din unităţile şi localităţile în care evoluează cel puţin un focar de AIE în unităţi libere;

    e) în cazul femelelor gestante diagnosticate cu AIE măsurile de restricţie se aplică până la înţărcare; după înţărcare mama se elimină, iar produsul se izolează şi se testează; primul test se efectuează la vârsta de cel puţin 6 luni, iar al doilea la un interval de 90 de zile; rezultatele acestor teste trebuie să fie negative; în cazul în care rezultatul primului test Coggins este pozitiv, nounăscutul se izolează de orice alt ecvideu infectat până la vârsta de 12 luni, apoi se retestează de două ori la interval de 90 de zile, cu rezultate negative; în cazul în care al doilea test este pozitiv, animalul se elimină;
    f) înştiinţează, în scris, proprietarul animalelor pozitive despre restricţiile la care sunt supuse animalele receptive, data eliminării animalelor pozitive şi sancţiunile aplicate în caz de nerespectare, conform modelului din anexa nr. 5 la Program;
    g) controlează modul de respectare a restricţiilor şi a măsurilor impuse.


    CAP. XIV
    Dezinfecţia şi dezinsecţia în cazul AIE
    1. Dezinfecţia se realizează după efectuarea curăţeniei mecanice şi poate fi:
    a) de necesitate parţială, pe măsura eliminării ecvideelor, pe locul acestora şi al celor din stânga şi din dreapta acestora, precum şi a suprafeţelor de adăpost aferente acestor locuri;
    b) de necesitate generală; aceasta se efectuează după eliminarea ultimului animal infectat şi vizează toate obiectivele interioare; pentru fiecare tip de obiectiv se utilizează dezinfectantul adecvat, conform recomandărilor producătorului.

    2. Dezinsecţia se realizează odată cu dezinfecţia, după scoaterea animalelor din obiective şi după efectuarea curăţeniei mecanice; se folosesc substanţe cu acţiune asupra vectorilor implicaţi în transmiterea virusului, în conformitate cu recomandările producătorului.
    CAP. XV
    Stingerea focarului de AIE, notificarea stingerii bolii şi ridicarea măsurilor de restricţie
    1. În cazul în care în unitate nu mai există animale receptive, stingerea oficială a focarului şi ridicarea măsurilor de restricţie se realizează la 30 de zile de la eliminarea din unitate a animalelor infectate, precum şi efectuarea dezinfecţiei şi dezinsecţiei conform prevederilor prezentului program. În cazul în care nu au fost efectuate dezinfecţia şi dezinsecţia, stingerea focarului şi ridicarea măsurilor de restricţie se efectuează la 90 de zile după eliminarea animalului pozitiv.
    2. În cazul în care în unitate mai există animale receptive, focarul se stinge după testarea acestora de două ori la un interval de 90 de zile, primul test fiind efectuat după ce animalul pozitiv a fost eliminat, iar curăţarea unităţii, dezinfecţia şi dezinsecţia au fost efectuate, iar al doilea test la un interval de cel puţin 90 de zile de la data prelevării probelor anterioare; rezultatul testelor trebuie să fie negativ.
    CAP. XVI
    Dispoziţii finale
    1. Atunci când consideră necesar, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor elaborează şi transmite, în vederea implementării, instrucţiuni tehnice suplimentare privind supravegherea şi controlul AIE.
    2. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul program.
    ANEXA 1

    la Program
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..................
    Circumscripţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficială ..........
    Nr. ..................... data ..................................
    DISPOZIŢIA
    de plasare sub reţinere oficială a ecvideelor*
    *Prezentul formular se întocmeşte în două exemplare, unul pentru proprietarul exploataţiei şi unul pentru medicul veterinar oficial.
    Ca urmare a:
    1. existenţei în exploataţie a unor ecvidee neidentificate şi neînregistrate conform prevederilor legale, care nu sunt produşii unor femele din respectiva exploataţie sub vârsta legală de identificare;
    2. existenţei unor diferenţe între elementele de identificare ale animalelor prezente în exploataţie şi cele înregistrate în Sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor (SIIE);
    3. existenţei unor diferenţe între efectivele de animale staţionare în SIIE şi cele prezente în exploataţie, în conformitate cu prevederile pct. 6.1 al cap. IV din Programul pentru supravegherea şi controlul anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 3/2023, exploataţia RO .............................., aparţinând domnului/doamnei ............................., localitatea ..................., adresa .........................., se plasează temporar sub restricţii sanitar-veterinare, în ceea ce priveşte mişcarea ecvideelor.
    Pe perioada restricţiilor se interzice mişcarea ecvideelor din exploataţie, proprietarul având următoarele obligaţii:
    - să nu scoată ecvideul/ecvideele din exploataţia în care este/sunt ţinut/ţinute;
    – să nu introducă alte ecvidee în exploataţie;
    – să nu cumpere sau să vândă ecvidee ori să înstrăineze în alt mod/să introducă în exploataţie ecvidee fără aprobarea medicului veterinar.

    Restricţiile de mişcare se menţin până la primirea buletinului de analiză şi/sau remedierea aspectelor privind identificarea.

    Nerespectarea prezentei dispoziţii se sancţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    Această dispoziţie intră în vigoare la data de ........../........./............ .
    Medic veterinar oficial ....................................................................
    Semnătura medicului veterinar oficial ............................................
    Prin semnătură, proprietarul confirmă că a primit un exemplar şi se obligă să respecte restricţiile stabilite prin prezenta dispoziţie.
    Proprietar .........................................................................................
    Semnătura proprietarului .................................................................

    ANEXA 2

    la Program
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..........................
    Circumscripţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficială .........................
    Circumscripţia Sanitar-Veterinară .............................
    Nr. ............. data .............
    TABEL
    cu proprietarii exploataţiilor verificate pentru care s-a emis
    Dispoziţia de plasare sub reţinere oficială a ecvideelor
    (Prezentul tabel se întocmeşte în două exemplare, unul pentru medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi unul pentru direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.)

┌────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Coordonatele geografice │Ecvideele existente │Nr./data │
│ │ │ │ ├────────────┬───────────┼───┬───────────┬──────────────┬──────────────┤documentului│
│ │ │Numele │ │ │ │ │ │Neidentificate│Elementele de │Dispoziţie │
│Nr. │Localitatea│şi │Codul │ │ │ │ │şi │identificare │de plasare │
│crt.│ │prenumele│exploataţiei│longitudinea│latitudinea│BND│Exploataţie│înregistrate │(semnalmente │sub reţinere│
│ │ │ │ │ │ │ │ │conform │exterioare ale│oficială a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │prevederilor │animalului │ecvideelor │
│ │ │ │ │ │ │ │ │legale │neidentificat)│ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───┼───────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───┴───────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┘


    ANEXA 3

    la Program
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................
    Circumscripţia Sanitar-Veterinară .........................................................
    Nr. ...... din ...........
    ÎNŞTIINŢARE
    privind suspiciunea de anemie infecţioasă ecvină
    Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că în baza ............................................. se suspicionează anemia infecţioasă ecvină la ecvideul/ecvideele cu nr. de microcip .................., ..............., ............., .............., din exploataţia de ecvidee cu codul RO [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] din localitatea ..............., judeţul .................., deţinută de ......................, CNP/CUI ..................., şi se instituie următoarele măsuri:
    a) se izolează toate ecvideele suspecte de infecţie de restul efectivului;
    b) se recoltează probe de sânge de la animalele suspecte pentru stabilirea diagnosticului de laborator;
    c) este interzisă deplasarea ecvideelor în afara unităţii, cu excepţia abatorului, precum şi introducerea de animale din specii receptive în unitate*).
    *) Se aplică până la infirmarea bolii; în cazul confirmării bolii se aplică măsurile de control.


    Nerespectarea măsurilor din prezenta înştiinţare se sancţionează în conformitate cu prevederile art. ....... din ...................... (a se insera actul normativ în care sunt prevăzute sancţiunile pentru încălcarea măsurilor respective).
    Data .......................
    Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială ale medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare .............................
    Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială ale medicului veterinar de liberă practică împuternicit .........................................
    Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială ale reprezentantului legal al unităţii/persoanei responsabile de animal .........................

    ANEXA 4

    la Program
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .................
    Circumscripţia Sanitar-Veterinară ........................................................
    Nr. ...... data ...........
    ANCHETA EPIDEMIOLOGICĂ
    efectuată în focarul de anemie infecţioasă ecvină apărut în judeţul ........................... (comuna, satul), localitatea .................., exploataţia ...................................... (numele proprietarului), cod unitate RO [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
    A. Identificarea şi localizarea focarului
    1. Coordonate GPS: .............................................
    2. Date topografice ale locului în care evoluează boala:
    .............................................................................................
    ...........................................................................................

    3. Căi de comunicaţie:
    .............................................................................................
    ............................................................................................

    4. Particularităţi climatice:
    .............................................................................................
    ............................................................................................

    5. Prezentarea efectivului de animale din specii listate pentru anemia infecţioasă ecvină:
    a) din unitate:
    (a se completa cu codul de identificare pentru fiecare animal din unitate)
    .............................................................................................
    ............................................................................................

    b) din unităţile învecinate:
    ............................................................................................
    ............................................................................................

    c) din localitate:
    ............................................................................................
    ..........................................................................................


    6. Condiţii de igienă şi microclimat:
    .............................................................................................
    ............................................................................................


    B. Anamneza
    1. Date privind animalul cu rezultat pozitiv la testul de confirmare pentru anemia infecţioasă ecvină (codul de identificare, locul de provenienţă al animalului, data intrării în unitate prin cumpărare, donaţie, transfer temporar etc.):
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    2. Data apariţiei primelor semne de infecţie:
    .............................................................................................

    3. Data la care a fost anunţată suspiciunea:
    .............................................................................................

    4. Vectorii incriminaţi:
    .............................................................................................

    5. Data şi rezultatul testărilor din ultimii 2 ani pentru depistarea anemiei infecţioase ecvine pentru toate animalele din speciile listate pentru anemia infecţioasă ecvină existente în unitate:
    .............................................................................................

    6. Data introducerii de noi animale din speciile listate pentru anemia infecţioasă ecvină în efectiv (prin cumpărare, donaţie, transfer temporar etc.):
    ..............................................................................................

    7. Date privind circulaţia animalelor (locurile în care au circulat animalele, dacă au păşunat împreună cu alte animale din specii receptive, dacă au fost în locuri cu aglomerări de animale din specii listate pentru anemia infecţioasă ecvină - târguri, concursuri, expoziţii, staţiuni de montă etc. - a se menţiona locaţia acestora):
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    8. Date privind activitatea de reproducţie:
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    9. Date privind intervenţii medicale sau chirurgicale (data, locul etc.):
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    10. Aspecte clinice şi morfopatologice:
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    11. Împrejurările în care s-a observat îmbolnăvirea:
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    12. Număr de animale infectate din unitate (cod de identificare):
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    13. Număr de animale moarte (cod de identificare):
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    14. Dacă animalele existente în unitate deţin documente de identificare (paşaport) şi dacă sunt înscrise testele pentru depistarea anemiei infecţioase ecvine:
    .............................................................................................

    15. Investigaţii suplimentare pentru stabilirea diagnosticului:
    .............................................................................................
    .............................................................................................


    C. Date epidemiologice generale
    1. Situaţia epidemiologică a zonei (descrierea cât mai completă a situaţiei din focar, dacă boala a mai evoluat în exploataţia respectivă - detalii privind gestionarea focarului, dacă boala există în unităţile învecinate, numărul de unităţi şi animale infectate din localitatea respectivă, numărul de animale infectate din unităţile învecinate, data apariţiei ultimului focar în localitate):
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    2. Imunizări profilactice efectuate şi data:
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    3. Numărul de animale din specii listate pentru anemia infecţioasă ecvină netestate în conformitate cu prevederile programului naţional de supraveghere în vigoare:
    a) din exploataţia infectată: ......................................................
    b) din unităţile învecinate: ............................................................
    c) din localitate: ......................................................................

    4. Alte informaţii:
    .............................................................................................
    .............................................................................................


    D. Măsuri de control
    1. Măsuri privind animalele cu rezultate pozitive la testele de confirmare:
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    2. Măsuri privind celelalte animale din speciile listate pentru anemia infecţioasă ecvină:
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    3. Măsuri de natură organizatorică şi responsabilităţi:
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................


    E. Concluzii
    1. Diagnosticul şi baza în care a fost stabilit:
    .............................................................................................

    2. Originea infecţiei:
    .............................................................................................


    Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială ale medicului veterinar care a întocmit ancheta
    .....................................................


    ANEXA 5

    la Program
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..............
    Circumscripţia Sanitar-Veterinară ...............................
    ÎNŞTIINŢARE
    privind confirmarea anemiei infecţioase ecvine
    Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că în baza Buletinului de analiză nr. .................. din data ................. se confirmă anemia infecţioasă ecvină la ecvideul/ecvideele cu nr. de microcip .............., ................, ...................., ................, din exploataţia de ecvidee cu codul RO [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] din localitatea ........................., judeţul ................., deţinută de ....................., CNP/CUI ........................, şi se instituie următoarele măsuri:
    a) ecvideul/ecvideele diagnosticat/diagnosticate cu anemie infecţioasă se izolează de restul efectivului până în momentul uciderii sau tăierii;
    b) ecvideul/ecvideele diagnosticat/diagnosticate cu anemie infecţioasă se elimină în maximum 30 de zile de la eliberarea buletinului de analiză;
    c) este interzisă deplasarea ecvideelor în afara unităţii, cu excepţia abatorului, precum şi introducerea de animale din specii receptive în unitate;
    d) toate ecvideele cu vârsta de peste 12 luni rămase în unitate după eliminarea animalelor pozitive sunt supuse testării serologice individuale prin imunodifuziune în gel de agar, în conformitate cu prevederile programului de supraveghere pentru anemia infecţioasă ecvină în vigoare.

    Nerespectarea măsurilor din prezenta înştiinţare se sancţionează în conformitate cu prevederile art. ........ din ............................ (a se insera actul normativ în care sunt prevăzute sancţiunile pentru încălcarea măsurilor respective).
    Data .....................
    Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială ale medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare ............................
    Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială ale medicului veterinar de liberă practică împuternicit ...............................................
    Numele, prenumele, semnătura şi ştampila oficială ale reprezentantului legal al unităţii/persoanei responsabile de animal .........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016