Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROGRAM din 1 iulie 2009 statistic national multianual 2009-2010*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROGRAM din 1 iulie 2009  statistic national multianual 2009-2010*)    Twitter Facebook
Cautare document

PROGRAM din 1 iulie 2009 statistic national multianual 2009-2010*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 521 bis din 29 iulie 2009
__________
    *)Aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 772 din 1 iulie 2009 publicatã în Monitorul Oficial al Romãniei, Partea I, nr. 521 din 29 iulie 2009.


    1. INTRODUCERE
    Fundamentarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de dezvoltare economicã şi socialã, a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici, în contextul procesului complex de integrare a României în structurile europene, necesitã date şi informaţii statistice prompte şi de calitate. Rapidele schimbãri ale condiţiilor mediului extern impun nevoia de informaţie statisticã diversificatã şi cuprinzãtoare, nevoie care se îndreaptã cãtre producãtorii de date statistice oficiale şi, implicit, asupra potenţialilor furnizori ai datelor primare.
    Statistica oficialã, potrivit principiilor fundamentale care o guverneazã, constituie un element indispensabil al sistemului informaţional al unei societãţi democratice. Potrivit Regulamentului (CE) nr. 322/1997 al Consiliului privind statisticile comunitare, Comunitatea Europeanã trebuie sã aibã acces la informaţii statistice comparabile între statele membre, informaţii care trebuie sã fie actuale, de încredere, pertinente şi produse la timp şi cât mai eficient posibil pentru a permite formularea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor sale. Acest spirit al dimensiunii europene a statisticilor oficiale se îngemãneazã firesc cu dimensiunea naţionalã: politicile europene şi cele naţionale se sprijinã reciproc, iar evaluarea progreselor se bazeazã într-o proporţie covârşitoare pe date statistice.
    Misiunea generalã a statisticii oficiale este aceea de a furniza date şi informaţii statistice de calitate, ale cãrei coordonate rezidã în: relevanţã, corectitudine, punctualitate, accesibilitate şi claritate, comparabilitate şi coerenţã. Rolul sãu este şi mai important în contextul globalizãrii şi al politicilor europene de mare anvergurã.
    Statistica joacã un rol de prim ordin în gãsirea rãspunsurilor adecvate care privesc schimbãrile din societate: cât şi cum s-a schimbat, de ce s-a schimbat şi, mai ales, de ce avem nevoie ca schimbãrile sã influenţeze pozitiv societatea şi mediul în care trãim. Mai mult ca oricând, cunoştinţele vor fi indispensabile în procesul luãrii deciziilor şi informaţia statisticã va reprezenta o componentã primordialã. Statutul României de stat membru al Uniunii Europene (UE) implicã asumarea totalã a responsabilitãţilor ce revin Sistemului statistic naţional din implementarea legislaţiei europene în domeniul statisticii. Aceastã perspectivã reclamã, în mod necesar, o nouã abordare - coerentã şi coordonatã - a prioritãţilor europene şi naţionale, care transcende sfera de responsabilitãţi a instituţiilor cu atribuţii în domeniul statisticii oficiale din România, fiecare consideratã în mod individual. Statisticile publice, în general, şi cele oficiale, în mod particular, vor trebui sã fie privite nu numai ca o sarcinã expresã a uneia sau alteia dintre instituţiile care fac parte din Sistemul statistic naţional, ci ca o condiţie indispensabilã pentru fundamentarea fapticã a deciziilor.
    2. Opţiuni strategice pe termen lung - 2009-2013
    Obiectivele strategice ale perioadei 2009-2013
    a) Sporirea şi consolidarea încrederii în statisticã a furnizorilor de informaţii şi a utilizatorilor de date statistice.
    b) Reunirea într-un cadru coerent şi coordonat a serviciilor şi activitãţilor statistice din structura instituţiilor publice prin dezvoltarea, operaţionalizarea şi consolidarea Sistemului statistic naţional.
    c) Integrarea deplinã a statisticii româneşti în Sistemul statistic european.
    d) Lãrgirea sferei de cuprindere a programelor cercetãrilor statistice şi adaptarea programelor de cercetãri la cerinţele actuale şi de perspectivã ale utilizatorilor de date statistice.
    e) Creşterea calitãţii în statisticã, introducerea şi monitorizarea managementului calitãţii în statisticã.
    f) Îmbunãtãţirea managementului în cadrul Institutului Naţional de Statisticã (INS), întãrirea infrastructurii tehnologice, organizarea şi dezvoltarea resurselor umane.
    3. Reperele Programului statistic multianual 2009-2010
    Programele statistice reprezintã instrumentul de programare, monitorizare şi evaluare, din perspectivã anualã şi multianualã, a obiectivelor şi acţiunilor prevãzute în cadrul Strategiei de dezvoltare a Sistemului statistic naţional 2009-2013. Aceste programe au ca scop delimitarea direcţiilor de acţiune pe termen scurt şi mediu, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice şi a obiectivelor specifice identificate în cadrul Strategiei.
    Programele statistice multianuale urmãresc dezvoltarea capacitãţii generale a organizaţiei şi a structurii INS, cuprinzând mãsuri pentru consolidarea Sistemului statistic naţional, asigurând, în acelaşi timp, o extindere în cadrul unor domenii neabordate anterior.
    Programul multianual 2009-2010 are la bazã Programul naţional de reforme 2007-2010, Programul naţional de dezvoltare 2007-2013, programele statistice ale Comunitãţilor Europene ce acoperã perioadele 2003-2007 şi 2009-2012, precum şi Compendiumul cerinţelor statistice elaborat de Eurostat.
    În acelaşi timp, programul statistic pe termen mediu este o continuare fireascã a obiectivelor stabilite în Strategia dezvoltãrii Sistemului naţional statistic şi a activitãţii INS în perioada 2004-2006. Ele au fost orientate de obiectivul primordial al aderãrii la UE la 1 ianuarie 2007 şi au vizat:
    a) implementarea acquis-ului comunitar în domeniul statisticii, pentru armonizarea tuturor metodologiilor de calcul al indicatorilor statistici cu normele europene şi pentru asigurarea compatibilitãţii Sistemului statistic naţional cu sistemele statistice ale UE, precum şi cu standardele recomandate de instituţiile de specialitate ale organizaţiilor internaţionale;
    b) creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor produselor şi serviciilor statistice prin diversificarea sistemelor de indicatori;
    c) îmbunãtãţirea managementului calitãţii în statisticã;
    d) facilitarea accesului la rezultatele statistice prin punerea în practicã a noilor tehnologii de diseminare;
    e) mai buna utilizare a resurselor disponibile;
    f) promovarea parteneriatului cu furnizorii şi utilizatorii datelor statistice.
    Programul statistic multianual 2009-2010 este structurat pe şapte domenii transversale şi trei domenii sectoriale. Domeniile transversale, prin activitãţile preconizate, influenţeazã în mod direct dezvoltarea domeniilor sectoriale.
    Fiecare domeniu este tratat dintr-o dublã perspectivã: al obiectivelor specifice fiecãrui domeniu, în contextul naţional şi internaţional actual şi, respectiv, al acţiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor specifice. Pentru fiecare domeniu sunt indicate principalele produse din sfera domeniilor statistice şi a activitãţilor suport, pentru crearea unei imagini cât mai cuprinzãtoare asupra ansamblului rezultatelor aşteptate şi a resurselor necesare pentru obţinerea lor.
    Elementele de descriere a Programului statistic multianual sunt urmãtoarele:
    Stadiul actual - Descrie contextul actual naţional şi internaţional din domeniul respectiv, al principalelor activitãţi şi iniţiative, precum şi o scurtã trecere în revistã a rezultatelor obţinute în Sistemul statistic naţional.
    Obiective specifice - Obiectivele de dezvoltare care vor fi urmãrite în perioada 2009-2010 în domeniul respectiv.
    Obiectiv strategic - Obiectivul strategic la a cãrui realizare contribuie îndeplinirea obiectivului specific descris.
    Acţiunea Descrierea direcţiei de acţiune necesare pentru atingerea obiectivelor specifice, corespunzãtoare fiecãrui domeniu transversal sau sectorial.
    Termen - Anul din orizontul 2009-2010 în care va fi finalizatã acţiunea.
    Produs - Denumirea produsului rezultat din procesul de producţie, de tipul cercetãrilor statistice, lucrãrilor de sintezã şi analizã sau de tipul celor rezultate din serviciile suport.
    Descriere produs - Descrierea succintã a conţinutului produsului, acolo unde este cazul.
    Periodicitate - Frecvenţa de realizare a produsului statistic, care poate fi anualã, semestrialã, trimestrialã, lunarã, cu o periodicitate specialã sau fãrã regularitate.
    Numãrul unitãţilor observate - Numãrul unitãţilor statistice incluse în cercetarea statisticã, conform periodicitãţii indicate.
    Parteneri - Autoritãţile şi instituţiile publice implicate în realizarea activitãţilor din domeniul specificat.
    4. Organizare, resurse financiare şi umane
    Programele statistice multianuale şi anuale sunt implementate prin efortul conjugat al INS, al Bãncii Naţionale a României (BNR) şi al compartimentelor specializate din cadrul autoritãţilor şi instituţiilor publice cu responsabilitãţi în domeniul statisticii oficiale. În prezent, partenerii din Sistemul statistic naţional care realizeazã cercetãri statistice explicit incluse în Programul anual al cercetãrilor statistice (din anul 2009 denumit Programul statistic anual) sunt Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale (MAPDR), Administraţia Naţionalã a Îmbunãtãţirilor Funciare (ANIF), Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului (ANPM) şi Administraţia Naţionalã "Apele Române" (ANAR). Alãturi de aceste autoritãţi se regãsesc, în calitate de principali colaboratori şi furnizori de date, toate celelalte ministere, Comisia Naţionalã de Prognozã (CNP) şi, nu în ultimul rând, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
    Una din condiţiile necesare funcţionãrii eficiente şi eficace a Sistemului statistic naţional o reprezintã existenţa unui compartiment statistic independent în cadrul ministerelor ale cãror responsabilitãţi în domeniul statisticii oficiale se amplificã constant dupã aderarea României la UE. Aceastã cerinţã este determinatã de obiectivele asigurãrii bunei guvernãri în statistica oficialã, atât în plan naţional, cât şi european şi, mai cu seamã, pentru garantarea independenţei profesionale şi a credibilitãţii Sistemului statistic naţional. În acest context, respectarea deplinã a principiilor fundamentale ale statisticii oficiale şi a Codului european de practici în statisticã devine, pentru toţi actorii Sistemului statistic naţional, o obligaţie de prim ordin.
    Pentru punerea în practicã a programelor statistice multianuale şi anuale sunt necesare resurse umane, materiale şi financiare importante. Utilizarea lor eficientã trebuie sã asigure funcţionarea neîntreruptã a întregului Sistem statistic naţional şi implementarea proiectelor de dezvoltare, care privesc infrastructura statisticã, metodologiile statistice şi noile tehnologii informaţionale. Prin exerciţiile de programare multianualã şi anualã se are în vedere stabilirea prioritãţilor informaţionale, în conjuncţie cu programele statistice ale Comunitãţilor Europene şi cu cerinţele utilizatorilor interni şi externi, astfel încât alocarea resurselor necesare, deseori restrictive, sã contribuie la maximizarea rezultatelor aşteptate.
    Cea mai mare parte a activitãţilor desfãşurate în cadrul Sistemului statistic naţional sunt finanţate de la bugetul de stat şi sunt alocate fiecãrei autoritãţi şi instituţii publice cuprinse în programele anuale ale cercetãrilor statistice. Dupã aderarea României la UE, INS are posibilitatea sã solicite acoperirea unei pãrţi a cheltuielilor necesare prin programele de finanţare puse la dispoziţie de Eurostat - granturi independente.
    Resursele umane necesare realizãrii activitãţilor din sfera statisticii oficiale constituie una din cele mai sensibile probleme care, în lipsa unor mãsuri pro-active, poate afecta pe termen mediu şi lung dezvoltarea Sistemului statistic naţional. Lipsa resurselor umane calificate se resimte cel mai acut în cadrul autoritãţilor şi instituţiilor publice cu responsabilitãţi specifice statisticii oficiale, dar şi în INS. Crearea compartimentelor de statisticã în ministere şi alte autoritãţi publice trebuie sã fie puternic susţinutã prin programele de recrutare, selecţie şi dezvoltare a personalului, scop în care este necesarã amplificarea rolului INS de creare a competenţelor necesare, prin intermediul Centrului Naţional de Pregãtire în Statisticã (CNPS).
    5. Obiective pe termen mediu - 2009-2010
    5.1. Domenii transversale
    5.1.1. Dezvoltarea Sistemului statistic naţional
    Stadiul actual
    INS este principalul furnizor de date şi informaţii statistice necesare fundamentãrii, elaborãrii, monitorizãrii şi evaluãrii politicilor publice din România. Odatã cu aderarea României la UE şi în contextul amplificãrii cerinţelor de informare pe plan european şi internaţional, autoritãţile publice din România au un rol din ce în ce mai important în domeniul colectãrii, procesãrii şi diseminãrii datelor statistice.
    Îndeplinirea criteriilor de performanţã ale proceselor statistice necesitã un important efort de coordonare a activitãţilor din cadrul Sistemului statistic naţional, care înglobeazã, pe lângã producãtorii de statistici oficiale, utilizatorii şi furnizorii de date statistice. Acest efort de coordonare are ca scop esenţial consolidarea încrederii în statisticile oficiale.
    Cadrul legal al statisticii oficiale a pus bazele construcţiei instituţionale a Sistemului statistic naţional, în centrul cãreia se gãseşte Consiliul Statistic Naţional (Consiliul). Consiliul este unul dintre principalii promotori ai principiilor fundamentale ale statisticii oficiale şi ale bunelor practici în statisticã. Aplicarea lor fãrã rezerve de cãtre producãtorii de statistici oficiale constituie condiţia primordialã a asigurãrii credibilitãţii statisticilor oficiale.
    INS a extins şi diversificat mijloacele de dialog şi consultare cu toţi partenerii Sistemului statistic naţional, atât în ceea ce priveşte perfecţionarea cadrului legal şi dezvoltarea instrumentelor de coordonare şi programare, cât şi în ceea ce priveşte investigarea cerinţelor informaţionale ale tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice. Cu toate acestea, sunt necesare acţiuni consecvente pentru promovarea dialogului cu furnizorii de date statistice, asupra cãrora se exercitã o presiune crescândã din partea tuturor autoritãţilor publice.
    Pentru dezvoltarea sustenabilã a Sistemului statistic naţional vor fi necesare noi iniţiative pentru alocarea resurselor necesare şi utilizarea lor raţionalã, potrivit unui set coerent de prioritãţi.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Obiective specifice Obiectiv strategic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Promovarea implementãrii Codului european de practici 1; 2; 3; 5
   în statisticã la nivelul tuturor autoritãţilor din
   structura Sistemului statistic naţional;
b) Consolidarea rolului Consiliului în scopul facilitãrii 1; 2
   dialogului dintre utilizatorii, producãtorii şi
   furnizorii de date statistice;
c) Modernizarea Sistemului statistic naţional, prin
   implementarea principiilor şi metodelor moderne 2; 5
   de management al proceselor de producţie statisticã;
d) Implementarea unui sistem ierarhic de planificare
   operaţionalã şi bugetarã; 2; 5; 6
e) Înlocuirea planificãrii anuale cu un nou sistem de
   planificare orientat cãtre rezultate şi bazat 5; 6
   pe mãsurãtori credibile ale intrãrilor minimale şi
   costurilor fiecãrui program;
f) Investigarea pro-activã a nevoilor informaţionale ale
   utilizatorilor de date statistice; 4; 5; 6
g) Dezvoltarea competenţelor statistice în oficiile
   statistice ale autoritãţilor publice. 2; 4; 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.1.2. Managementul calitãţii şi optimizarea proceselor operaţionale
    Stadiul actual
    Funcţionarea unui sistem de management al calitãţii totale în statistica oficialã este un proces continuu, în care este inclus întregul personal al organizaţiei şi, în plus, este condiţionat de modul în care sunt coordonate activitãţile la nivelul întregului Sistem statistic naţional. Scopul central îl constituie concertarea activitãţilor şi resurselor pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.
    În general, sistemul calitãţii totale în statisticã se concentreazã pe cinci domenii principale: calitatea produselor statistice, satisfacţia clienţilor, reducerea sarcinii de rãspuns, eficienţã globalã şi orientarea personalului. În mod evident, conceptul calitãţii totale se intersecteazã cu toate ariile de activitate din cadrul statisticii oficiale - de la concepţie şi proiectare, pânã la acţiunile concrete care privesc punerea în practicã a politicii de diseminare a rezultatelor statistice, trecând prin procesele legate de programarea strategicã si operaţionalã, organizarea activitãţilor, alocarea resurselor, supervizarea, controlul şi raportarea.
    Loial principiilor fundamentale ale statisticii oficiale şi ale Codului european de practici în statisticã, INS a dezvoltat o serie de instrumente de operaţionalizare a managementului calitãţii totale în statisticã şi de optimizare a proceselor operaţionale. Primii paşi s-au concretizat prin introducerea instrumentelor de programare a activitãţilor - strategii globale şi sectoriale, programe anuale, rapoarte de activitate - şi de urmãrire a termenelor finale pentru fiecare activitate pe fluxul proceselor operaţionale, prin întocmirea rapoartelor de calitate pentru cercetãrile statistice-cheie din sistemul statistic, prin elaborarea de norme interne şi formalizarea procedurilor-standard de lucru.
    În condiţiile creşterii responsabilitãţilor statisticii oficiale, în condiţiile unor resurse limitate, în special a celor umane, extinderea standardizãrii şi optimizarea proceselor statistice şi, respectiv, lãrgirea ariei de cuprindere a indicatorilor de performanţã devin cerinţe imperative.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Obiective specifice Obiectiv strategic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
● Continuarea implementãrii sistemului managementului
  calitãţii totale a sistemului statistic: 1; 3; 5
  standarde şi indicatori de performanţã, criterii de
  asigurare a calitãţii;
● Extinderea întocmirii de rapoarte de calitate ale
  cercetãrilor statistice; 1; 3; 5
● Creşterea disponibilitãţii datelor, concomitent cu
  reducerea poverii administrative a 1; 4; 5; 6
  respondenţilor;
● Perfecţionarea sistemului de control managerial intern; 5; 6
● Punerea în practicã a unui sistem fiabil de management
  al riscurilor; 5; 6
● Raţionalizarea proceselor operaţionale în scopul
  reducerii costurilor şi creşterii 5; 6
  productivitãţii.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    5.1.3. Standardizare statisticã
    Stadiul actual
    Infrastructura statisticã, în sens larg, reprezintã ansamblul instrumentelor şi cunoştinţelor care contribuie la obţinerea de date statistice fiabile, de încredere. Instrumentele de standardizare statisticã constituie una din principalele componente ale infrastructurii statistice, dintre care putem enumera:
    ● clasificãrile statistice;
    ● registrele statistice;
    ● bazele de sondaj speciale, utilizate pentru selectarea eşantioanelor cercetãrilor statistice;
    ● sistemul meta-informaţional.
    Clasificãrile statistice reprezintã instrumentele de bazã pentru asigurarea comparabilitãţii pe plan naţional sau internaţional. Acestea sunt un mijloc de grupare standardizatã a multitudinii de date econonomice, sociale sau de mediu, facilitând în acest fel prezentarea şi analiza lor în mod uniform.
    În centrul sistemului de clasificãri statistice se regãsesc:
    ● Clasificarea Activitãţilor din Economia Naţionalã (CAEN), care este versiunea naţionalã a clasificãrii europene a activitãţilor - NACE Rev. 2, aprobatã de Parlamentul European la sfârşitul anului 2006;
    Stadiul actual
    ● Clasificarea Produselor şi Serviciilor asociate Activitãţilor (CPSA), armonizatã cu Clasificarea internaţionalã a produselor şi serviciilor (CPC) şi Clasificarea europeanã a produselor şi serviciilor asociate activitãţilor (CPA);
    ● Lista Produselor şi Serviciilor Industriale (PRODROM), ca versiune naţionalã a listei europene PRODCOM.
    Celelalte clasificãri de interes statistic general, deja armonizate cu clasificãrile europene, vor fi actualizate în concordanţã cu eventuale noi cerinţe pe plan european.
    Clasificarea formelor juridice din România a fost revizuitã de INS şi va fi promovatã prin act normativ.
    Registrele statistice sunt instrumentul de înregistrare sistematizatã şi actualizatã, în format electronic, a diferitelor categorii de entitãţi statistice ce fac obiectul cercetãrilor statistice. Ele servesc pentru constituirea bazelor de sondaj necesare extragerii eşantioanelor reprezentative şi ca sursã pentru statistici specializate. INS întreţine şi dezvoltã Registrul statistic al întreprinderilor (REGIS) şi Registrul Exploataţiilor Agricole (REXA).
    REGIS conţine informaţii despre unitãţile statistice de tipul întreprinderilor şi unitãţilor locale. Calitatea REGIS este monitorizatã anual de cãtre Eurostat printr-o anchetã adresatã tuturor statelor membre ale UE. Prin proiectul noului regulament european în domeniul registrelor de întreprinderi se are în vedere dezvoltarea de activitãţi pentru a se implementa în registru unitatea statisticã "grup de întreprinderi", precum şi lãrgirea sferei de acoperire şi îmbunãtãţirea calitãţii datelor. Majoritatea variabilelor adãugate de noul regulament se referã la grupuri de întreprinderi cu o atenţie specialã pentru o bunã acoperire a grupurilor multi-naţionale.
    REXA conţine informaţii referitoare la exploataţiile agricole din România şi, similar REGIS, serveşte construirii bazelor de sondaj specifice domeniului statisticii agricole. REXA a fost constituit pe baza datelor culese cu ocazia Recensãmântului General Agricol (RGA) 2002, fiind actualizat ulterior pe baza Anchetei Structurale în Agriculturã (ASA) şi anchetelor agricole anuale.
    Eşantionul Multifuncţional de Zone Teritoriale (EMZOT) este un eşantion de zone geografice, perfect delimitate în teritoriu, care serveşte ca bazã de sondaj pentru toate anchetele în gospodãrii ce sunt realizate în perioada intercenzitarã. EMZOT a fost realizat pe baza rezultatelor Recensãmântului Populaţiei şi Locuinţelor (RPL) din martie 2002 şi a fost pus în funcţiune la începutul anului 2004. Un microrecensãmânt pentru actualizarea EMZOT s-a realizat spre sfârşitul anului 2006. EMZOT cuprinde aproximativ 13% din numãrul total al gospodãriilor din România.
    Sistemul meta-informaţional de descriere a datelor statistice - metadatele - este un instrument-cheie de standardizare statisticã. Existenţa unui sistem meta-informaţional bine organizat şi utilizarea metadatelor statistice faciliteazã accesul, schimbul, compararea şi înţelegerea datelor statistice dincolo de graniţele instituţionale sau naţionale.
    INS a dezvoltat, de-a lungul anilor, sistemul propriu de descriere a datelor statistice, pe baza standardelor şi practicilor existente în statele membre ale UE, precum şi a celor ale EUROSTAT (Oficiul de Statisticã al Comunitãţilor Europene).
    Stadiul actual
    Principalele rezultate obţinute au fost urmãtoarele:
    a) Descrieri ale sistemelor de indicatori din domeniile statisticii economice şi sociale, conform unor fişe standard;
    b) Structura standard de descriere a metodologiilor statistice;
    c) Structurile de descriere a metadatelor conţinute în baza de date online a indicatorilor statistici - TEMPO;
    d) Standardizarea notelor metodologice publicate în buletinele statistice lunare şi în Anuarul Statistic.
    Dezvoltarea sistemului meta-informaţional va presupune standardizarea completã a terminologiei statistice pentru întregul proces de producţie statisticã - de la programare operaţionalã pânã la diseminare.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Obiective specifice Obiectiv strategic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
● Realizarea versiunilor naţionale ale CAEN Rev. 2 şi 2; 3
  CPSA 2007 şi implementarea în sistemul statistic;
● Implementarea noii clasificãri de forme juridice în
  vederea asigurãrii evidenţei unitãţilor, 4; 5
  în conformitate cu Sectoarele instituţionale ale
  conturilor naţionale;
● Dezvoltarea metodologiei cercetãrii statistice
  privind "grupul de întreprinderi". 2; 4
  Încãrcarea/actualizarea datelor referitoare la
  grupurile de întreprinderi în baza de date a
  registrului statistic;
● Creşterea gradului de acoperire a unitãţilor
  statistice de tip întreprinzãtori 4
  individuali prin utilizarea informaţiilor din noi
  surse administrative;
● Implementarea noii clasificãri de forme juridice în
  vederea asigurãrii mai clare a evidenţei 4; 5
  unitãţilor, conform cu sectoarele instituţionale
  ale conturilor naţionale;
● Actualizarea periodicã a bazelor de sondaj pentru
  cercetãrile în gospodãrii şi în întreprinderi; 1; 5
● Ameliorarea calitãţii estimaţiilor din cercetãrile
  prin sondaj; 1; 5
● Standardizarea elementelor de descriere a sistemelor
  de indicatori statistici. 1; 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.1.4. Tehnologia informaţiei
    Stadiul actual
    Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului informatic statistic naţional în condiţiile actualizãrii continue a cercetãrilor şi metodologiilor statistice, apariţia noilor tehnologii informatice, tendinţa de utilizare la maxim a facilitãţilor oferite de Internet determinã actualizãri şi modificãri permanente ale aplicaţiilor informatice, proiectate şi implementate cu resurse proprii sau externalizate.
    Implementarea noilor tehnologii informatice a fost jalonatã de urmãtoarele rezultate:
    ● Soluţiile şi aplicaţiile informatice sunt proiectate, dezvoltate şi implementate în conformitate cu programul cercetãrilor statistice şi cu programul intern de activitate;
    ● Serverul de aplicaţii Oracle Aplication Server 10 g a fost instalat şi setat pentru utilizarea în aplicaţii Internet şi Intranet;
    ● Bazele de date statistice TEMPO şi UNICA au fost migrate la noile versiuni de Oracle 10 g şi Oracle Aplication Server 10 g;
    ● A fost implementatã o serie de soluţii informatice în tehnologie Web, proiectate şi realizate prin programe Phare;
    ● Implementarea soluţiei informatice Intrastat;
    ● În cadrul proiectului Phare "Îmbunãtãţirea bazei pentru dezvoltarea durabilã a statisticii româneşti", s-a pus un accent deosebit pe instruirea specialiştilor IT în utilizarea şi implementarea noilor tehnologii existente pe piaţa aplicaţiilor IT, în special tehnologiile de culegere, prelucrare şi diseminare a datelor statistice, utlizând aplicaţii Web;
    ● În ciuda lipsei şi fluctuaţiei de personal calificat de IT s-a asigurat buna funcţionare a sistemului informatic statistic naţional, neexistând întârzieri de termene sau nerealizãri de sarcini.
    Lipsa de personal calificat a fãcut imposibilã realizarea saltului calitativ aşteptat, de implementare în ritm mai rapid a noilor tehnologii informatice.
    Asigurarea funcţionãrii sistemului informatic statistic naţional a devenit în timp un factor extrem de important în asigurarea desfãşurãrii activitãţilor zilnice în bune condiţii. Situaţia actualã din domeniul infrastructurii IT se prezintã dupã cum urmeazã:
    a) Perfecţionarea şi modernizarea infrastructurii IT s-a realizat prin programe Phare, prin achiziţii ocazionate de alegeri locale, parlamentare şi prezidenţiale şi mai puţin prin bugetul propriu al Institutului Naţional de Statisticã;
    b) Prin achiziţiile realizate în timp, s-a ajuns astãzi ca fiecare angajat din Sistemul statistic naţional sã beneficieze de propriul sãu calculator;
    c) S-a realizat o reţea VPN securizatã care leagã sediul central de Direcţiile judeţene şi regionale de statisticã. Pe aceastã reţea au fost implementate o soluţie antivirus centralizatã şi un sistem de mail Microsoft Exchange. La nivel de judeţ conexiunea prezentã este de 1 Mbps, iar în sediul central de 100 Mbps pentru reţeaua WAN şi 10 Mbps pentru accesul la Internet;
    d) S-a asigurat continuitatea activitãţii curente a INS cu întreruperi minime;
    e) S-a implementat activitatea Helpdesk;
    f) Au fost asigurate toate printãrile de mare volum necesare, prin serviciul specializat;
    g) Este asiguratã continuitatea funcţionãrii serverelor INS în ciuda eterogenitãţii şi a gradului lor mare de încãrcare;
    h) Reţeaua de calculatoare din sediul central asigurã o conexiune de 1 Gb între servere şi o conexiune de 10 Mb la fiecare calculator conectat;
    i) Calculatoarele utilizate în sistemul statistic sunt de diverse generaţii şi modele, în ultimul timp încercându-se uniformizarea acestora. Aceastã varietate a îngreunat activitãţile de întreţinere şi depanare;
    j) Lipsa resurselor financiare corespunzãtoare nu a permis realizarea şi implementarea unor obiective ca: uniformizarea echipamentelor de calcul, realizarea şi implementarea unui depozit central şi a unui SAN - Storage Area Network, calculatoare portabile pentru anchetele în gospodãriile populaţiei, implementarea unui plan de restabilire a serviciilor şi activitãţilor de IT în caz de dezastru - Disaster Recovery, perfecţionarea activitãţii Helpdesk centralizat şi a instrumentelor de management centralizat al reţelei de calculatoare.
    Disponibilitatea informaţiei referitoare la activitãţile, procesele operaţionale şi evenimentele din cadrul INS este la fel de importantã ca disponibilitatea metadatelor pentru producãtorii şi utilizatorii datelor statistice.
    Managementul coerent al informaţiei şi cunoştinţelor oferã o bazã solidã pentru acumularea şi schimbul de experienţã, benefice pentru întregul personal.
    Sistemul de informare şi comunicare internã în cadrul INS a fost substanţial modernizat prin implementarea sistemului Intranet. Alãturi de Internet şi procedurile formalizate de comunicare internã, personalul statistic are acces la toate informaţiile de naturã administrativã şi metodologicã produse în cadrul organizaţiei.
    Apartenenţa la Sistemul statistic european genereazã, în acelaşi timp, necesitatea perfecţionãrii managementului informaţiei, prin acces la sistemul Circa şi la alte sisteme de gestiune a informaţiei.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Obiective specifice Obiectiv strategic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Analiza, proiectarea şi implementarea de aplicaţii
   informatice performante pentru introducerea 5; 6
   şi procesarea datelor statistice;
b) Administrarea şi mentenanţa bazelor de date şi
   serverelor de aplicaţii Oracle; 5; 6
c) Introducerea noilor tehnologii de culegere şi
   procesare a datelor statistice, inclusiv prin 5; 6
   utilizarea calculatoarelor portabile;
d) Reducerea cheltuielilor şi a timpului de procesare
   a datelor statistice; 5
e) Realizarea şi implementarea de aplicaţii informatice
   în tehnologie Web; 1; 5
f) Proiectarea şi implementarea unor soluţii informatice
   performante de procesare a datelor 5
   statistice din cercetãri statistice de mare volum,
   tip recensãminte;
g) Extinderea utilizãrii sistemului de analizã
   statisticã SAS; 1; 5
h) Realizarea şi implementarea de soluţii de scanare
   opticã a chestionarelor statistice;
i) Perfecţionarea managementului proiectelor informatice; 6
j) Îmbunãtãţirea calitãţii publicaţiilor şi
   diversificarea lor; 1; 4
k) Perfecţionarea şi modernizarea infrastructurii de IT,
   dezvoltarea reţelei naţionale de 4; 5; 6
   calculatoare a Sistemului statistic naţional.
l) Asigurarea licenţelor necesare bunei funcţionãri a
   reţelei naţionale de calculatoare; 6
m) Perfecţionarea şi modernizarea sistemului de poştã
   electronicã şi a accesului la Internet; 6
n) Perfecţionarea protecţiei privind accesul neautorizat
   în cadrul sistemului informatic statistic naţional; 6
o) Asigurarea continuitãţii tuturor serviciilor asigurate
   utilizatorilor - poştã electronicã, Internet, antivirus; 6
p) Creşterea calitãţii publicaţiilor statistice, conform
   celor mai bune practici europene şi internaţionale; 4; 5; 6
q) Dezvoltarea mediului de acces liber la informaţii
   şi cunoştinţe pentru întregul personal al INS; 6
r) Automatizarea gestiunii documentelor interne; 6
s) Extinderea utilizãrii instrumentelor moderne de
   comunicaţie în procesul de formare profesionalã 5; 6
   şi de comunicare internã în reţeaua teritorialã a INS;
t) Creşterea eficacitãţii acţiunilor de instruire a
   personalului din direcţiile teritoriale de statisticã. 5; 6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.1.5. Cercetare şi inovare în statistica oficialã
    Stadiul actual
    Îndeplinirea misiunii statisticii oficiale, a obiectivelor sale strategice, într-un mediu informaţional tot mai competitiv, reclamã permanenta încorporare a progreselor ştiinţifice şi tehnologice în toate ariile de activitate ale statisticii oficiale.
    Cercetarea şi inovarea în statistica oficialã contribuie la creşterea calitãţii produselor şi serviciilor statistice, prin perfecţionarea metodelor de colectare, prelucrare şi diseminare a datelor şi prin optimizarea proceselor operaţionale, integrând, pe de o parte, cele mai noi tehnologii informaţionale şi de comunicaţii şi, pe de altã parte, resursele umane necesare.
    INS, în special prin intermediul programelor cu finanţare externã, a introdus treptat noi soluţii de colectare şi gestiune centralizatã a datelor, în scopul reducerii costurilor de colectare şi a timpului alocat prelucrãrii datelor. A fost extins numãrul cercetãrilor statistice pentru care introducerea datelor este realizatã prin scanare sau prin soluţii Web. Începând cu luna aprilie 2007 este operaţionalã noua versiune a site-ului Internet al INS, prin care utilizatorii au acces direct la baza de date a indicatorilor statistici - TEMPO. Au fost introduse în cercetãrile statistice lunare modele de ajustare sezonierã a datelor, potrivit metodologiilor recomandate de Eurostat. De asemenea, sunt lansate proiecte interne pentru punerea în practicã de metode de editare a datelor, cu accent pe modele de estimare şi imputare automatã.
    Perioada 2008-2010 este crucialã pentru intensificarea eforturilor îndreptate spre reducerea sarcinii administrative a respondenţilor. În acest scop, va fi necesarã extinderea gradului de utilizare în scop statistic a surselor administrative, în special a celor fiscale şi a celor din sfera asigurãrilor sociale. Prin combinarea acestor surse cu datele statistice colectate direct de la respondenţi şi prin implementarea de modele de editare automatã a datelor vor fi create premisele pentru reducerea perioadelor de prelucrare şi respectarea angajamentelor referitoare la diseminarea datelor.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Obiective specifice Obiectiv strategic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Dezvoltarea şi punerea în practicã de metode alternative
   de colectare a datelor - colectare prin telefon, poştã, 4; 5
   Internet, CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)
   etc. - pentru reducerea sarcinii de rãspuns şi creşterea
   calitãţii datelor colectate;
b) Optimizarea programelor de observare a cercetãrilor 1; 4; 5
   statistice prin reducerea numãrului de variabile
   solicitate şi combinarea surselor statistice cu cele
   administrative;
c) Dezvoltarea şi punerea în practicã de metode de editare 5
   automatã a datelor, cu precãdere în sfera cercetãrilor
   statistice infra-anuale;
d) Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru creşterea 5; 6
   gradului de utilizare a modelelor analitice în lucrãrile
   statistice;
e) Introducerea de metode de optimizare a eşantioanelor de
   întreprinderi. 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.1.6. Perfecţionare şi competenţã profesionalã
    Stadiul actual
    Asigurarea unei baze durabile de dezvoltare a Sistemului statistic naţional presupune existenţa resurselor umane adecvate, atât din punct de vedere numeric, cât mai ales din punct de vedere calitativ.
    Integrarea personalului din întreg Sistemul statistic naţional în procesele de formare profesionalã, educaţie continuã, pentru a face faţã provocãrilor actuale şi viitoare, constituie un obiectiv central al strategiilor şi programelor de dezvoltare în domeniul statisticii oficiale.
    Pentru dezvoltarea şi îmbunãtãţirea în viitor a statisticilor, în strânsã corelare cu normele şi standardele UE şi pentru ameliorarea metodelor şi procedurilor statistice menite sã conducã la o utilizare eficientã şi complexã a instrumentelor statistice, INS îi revine sarcina de a asigura resurse umane calificate care sã contribuie la dezvoltarea sustenabilã a Sistemului statistic naţional, în concordanţã cu evoluţia Sistemului statistic european.
    INS, prin intermediul CNPS, a devenit un furnizor de notorietate de programe de formare şi specializare profesionalã, precum şi de expertizã statisticã, recunoscut pe plan naţional şi internaţional. Prin oferta sa educaţionalã, CNPS acoperã majoritatea cerinţelor de formare, specializare şi instruire a personalului INS. În acelaşi timp, prin acordurile de cooperare încheiate cu institute de învãţãmânt superior, în special cu Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti, CNPS mediazã realizarea de programe de învãţãmânt post-universitar. O componentã importantã priveşte programele de certificare în profesii statistice, adresate funcţionarilor publici şi personalului din administraţia publicã.
    CNPS este în prezent un partener activ pe plan european şi internaţional, alãturi de organizaţii specializate în furnizarea de programe de pregãtire destinate statisticienilor europeni, precum şi în cadrul unor proiecte internaţionale de asistenţã tehnicã.
    În consonanţã cu programele de dezvoltare a resurselor umane, CNPS are un rol esenţial în procesul de internalizare a cunoştinţelor şi a expertizei personalului şi în asigurarea continuitãţii proceselor statistice.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Obiective specifice Obiectiv strategic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Identificarea nevoilor de pregãtire profesionalã a
   personalului din cadrul oficiilor de 2; 5
   statisticã ale administraţiei publice centrale şi
   locale, potrivit rolului fiecãrei categorii de personal;
b) Dezvoltarea unui sistem modern de educaţie şi pregãtire
   statisticã - metode clasice şi e-learning - pentru 1; 2; 3
   personalul din cadrul oficiilor de statisticã ale
   administraţiei publice centrale şi locale;
c) Dezvoltarea abilitãţilor adecvate ale personalului
   statistic, în conformitate cu rolurile şi 3; 6
   responsabilitãţile oficiilor de statisticã ale
   administraţiei publice centrale şi locale;
d) Adecvarea planurilor de pregãtire în scopul
   dezvoltãrii cunoştinţelor în domeniul statisticii 3; 4; 6
   şi promovãrii culturii statistice, pentru angajaţii
   oficiilor de statisticã ale administraţiei
   publice centrale şi locale;
e) Dezvoltarea parteneriatelor naţionale şi
   internaţionale în domeniul formãrii profesionale 2; 3
   continue.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.1.7. Culturã statisticã şi imagine publicã
    Stadiul actual
    Statistica a devenit necesarã şi omniprezentã în societatea modernã bazatã pe cunoaştere, stând la baza elaborãrii atât a politicilor publice, cât şi pe cele ale operatorilor economici, partenerilor sociali, organizaţiilor nonguvernamentale, reprezentanţilor mass-media, în general a tuturor membrilor societãţii.
    Utilizarea cvasi-generalã a statisticii presupune nu doar obligaţia instituţiei de statisticã de a produce şi disemina date statistice de calitate, ci şi necesitatea ca acestea sã fie înţelese şi folosite corespunzãtor conţinutului şi semnificaţiei lor. De aici, pe de o parte, nevoia de a dezvolta cultura statisticã la nivelul întregii populaţii de utilizatori şi, pe de altã parte, de a întãri credibilitatea instituţiei de statisticã printr-o percepere corectã a activitãţii sale la nivelul publicului.
    În prezent, cele douã paliere de interes se aflã în situaţii diferite: existã un deficit în ceea ce priveşte cultura statisticã la nivelul populaţiei, în vreme ce instituţia de statisticã a reuşit, mai ales în ultimii ani, sã-şi extindã şi sã-şi consolideze credibilitatea.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Obiective specifice Obiectiv strategic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Dezvoltarea culturii statistice la nivelul întregii
   societãţi; 3, 6
b) Consolidarea imaginii publice a INS 3, 4, 6

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.2. Domenii sectoriale
    5.2.1. Producţia statisticã
    Stadiul actual
    Într-o viziune cuprinzãtoare, procesul de producţie statisticã include activitãţile de proiectare, cercetare şi dezvoltare metodologicã, producţia propriu-zisã a datelor statistice şi diseminarea produselor şi serviciilor statistice.
    Producţia datelor şi informaţiilor statistice reprezintã setul nodal al activitãţilor statisticii oficiale, care înglobeazã procese de producţie diverse, antrenând marea majoritate a resurselor umane, materiale şi financiare necesare.
    Ca orice proces de producţie, producţia statisticã este sprijinitã prin procesele manageriale şi operaţionale proprii oricãrei organizaţii orientate cãtre obţinerea de produse şi servicii adecvate nevoilor clienţilor sãi. În consecinţã, calitatea producţiei statistice este influenţatã de calitatea proceselor de producţie.
    Producţia statisticã este, în mod evident, determinatã de cererea de date statistice. Reflectarea cerinţelor informaţionale rezultã dintr-un proces de consultare - uneori îndelungat şi mare consumator de timp - între producãtorii de statistici oficiale şi utilizatorii acestora, fãcând necesarã stabilirea foarte exactã a obiectivelor şi mijloacelor metodologice şi tehnice de obţinere a datelor solicitate. Rezultatul acestor consultãri este consemnat în programele anuale de cercetãri statistice, care oferã baza legalã a solicitãrilor adresate furnizorilor de date - întreprinderi, gospodãrii şi persoane individuale, organizaţii publice sau private. Nu în ultimul rând, programele anuale de cercetãri statistice constituie suportul alocãrii resurselor necesare, în special în ceea ce priveşte finanţarea activitãţilor statistice.
    Pentru asigurarea unui management eficace, producţia statisticã este structuratã pe domenii ale statisticii oficiale, corespunzãtor ariilor de interes referitoare la viaţa socialã, la economie şi la mediul înconjurãtor.
    În prezent, în cadrul Sistemului statistic naţional sunt realizate cca. 100 de cercetãri statistice anuale şi 50 de cercetãri statistice infraanuale, fiind observate cca. 5.000.000 de unitãţi - operatori economici, unitãţi ale administraţiei publice şi gospodãrii ale populaţiei. La acestea se mai adaugã un numãr de peste 75 lucrãri de sintezã, analizã şi studii, precum, cca. 100 publicaţii statistice şi peste 70 de lucrãri furnizate, de cãtre INS, organismelor internaţionale.
    În perioada urmãtoare, producţia statisticã vizeazã, ca obiectiv permanent, acoperirea nevoilor informaţionale naţionale şi internaţionale - în permanentã creştere - în condiţiile limitãrii sarcinii de rãspuns şi creşterii calitãţii produselor şi serviciilor statistice


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Obiective specifice Obiectiv strategic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Orientarea producţiei statistice într-un cadru de
   programare naţionalã flexibilã şi eficace, 2; 3; 4
   pe baza unui set de prioritãţi naţionale şi
   internaţionale şi a resurselor disponibile;
b) Furnizarea de produse şi servicii statistice de
   calitate, care sã corespundã în cât mai mare 1; 5; 6
   mãsurã nevoilor informaţionale ale utilizatorilor,
   prin îmbunãtãţirea metodelor de prelucrare şi de
   estimare a rezultatelor;
c) Intensificarea comunicãrii şi dialogului cu
   furnizorii de date statistice pentru 1; 5
   limitarea sarcinii de rãspuns a acestora;
d) Diversificarea surselor de date administrative
   şi dezvoltarea metodelor de 4; 5
   consolidare a datelor din surse statistice şi
   surse administrative.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.2.2. Diseminarea datelor
    5.2.2.1. Publicaţii
    Stadiul actual
    Activitatea de diseminare a informaţiilor statistice constã în punerea la dispoziţia instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a utilizatorilor interni şi externi din toate domeniile - jurnalişti, publicul obişnuit, învãţãmânt, cercetare, etc., a informaţiilor statistice solicitate. În acest cadru, a crescut semnificativ, atât volumul informaţiilor furnizate printr-o gamã mult diversificatã de mijloace - publicaţii, comunicate de presã, poştã electronicã, internet - cât şi acurateţea în formularea rãspunsurilor la solicitãrile punctuale primite din partea unor instituţii ale administraţiei centrale şi locale, a operatorilor economici, a unor institute de cercetare, a mass-media sau a unor persoane fizice. De asemenea, în toate situaţiile, s-a procedat cu o promptitudine sporitã pentru soluţionarea cererilor în cel mai scurt timp, asigurându-se astfel utilizatorilor posibilitatea de a-şi fundamenta, pe date statistice relevante şi fiabile, propriile proiecte şi programe de dezvoltare.
    S-a realizat proiectul de norme de tehnoredactare, în vederea uniformizãrii şi realizãrii de publicaţii armonizate la cerinţele actuale, ţinând cont de adresabilitatea publicaţiilor cu conţinut de date statistice, urmând ca, dupã implementarea lui în sediul central, sã se extindã la nivel naţional.
    Începând cu anul 2008 s-au achiziţionat echipamente în vederea schimbãrii formatului grafic de prezentare a publicaţiilor.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Obiective specifice Obiectiv strategic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Îmbunãtãţirea calitãţii şi conţinutului publicaţiilor
   statistice având în vedere includerea de analize 1; 4; 5
   statistice şi tabele cu date detaliate;
b) Definirea unor colecţii de publicaţii specifice -
   serii - pe domenii socioeconomice; 1; 4
c) Asigurarea calitãţii şi completitudinii informaţiilor
   existente în bazele de date şi metadate 1; 2; 3; 5
   ale INS;
d) Diversificarea canalelor de diseminare electronicã
   prin oferirea de acces online la bazele de date 1; 4
   statistice;
e) Integrarea sistemului de indicatori regionali şi în
   sistemul de diseminare online; 3; 4
f) Elaborarea de proceduri pentru buna desfãşurare a
   fluxului informaţional între direcţiile autoare şi 5
   Direcţia de editare a publicaţiilor statistice;
g) Transpunerea în publicaţii electronice a întregului
   plan editorial, astfel încât toate publicaţiile 2; 5
   sã se regãseascã într-un singur loc, sub o singurã
   formã, conţinând toate elementale unei publicaţii.
   Pentru aceasta, cu ajutorul Direcţiei de IT se va
   proiecta o aplicaţie de gestionare a publicaţiilor
   electronice;
h) Perfecţionarea continuã a normelor de tehnoredactare 5
   şi editare a publicaţiilor statistice şi a
   instrumentarului statistic;
i) Ridicarea gradului de pregãtire şi perfecţionare 6
   a personalului.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.2.2.2. Baze de date
    Stadiul actual
    Scopul bazelor de date îl reprezintã constituirea, organizarea, pãstrarea, actualizarea şi utilizarea seriilor de date statistice care fac parte din fondul naţional de date administrat de INS. În bazele de date centrale ale INS sunt stocate informaţii din toate domeniile economico-sociale. Calitatea acestora este incontestabilã, sunt uşor accesibile, iar perioadele acoperite sunt foarte lungi, ajungând uneori pânã la 70 de ani.
    Indicatorii din bazele de date sunt selecţionaţi în funcţie de importanţa şi gradul lor de utilizare şi caracterizare, având la bazã sursele de date de care dispune INS prin sistemul cercetãrilor statistice, date furnizate de alte ministere, departamente sau organe ale administraţiei centrale şi alte surse adminstrative.
    Majoritatea covârşitoare a informaţiilor sunt stocate în baza de date TEMPO, informaţii care acoperã toate domeniile cercetãrii statistice. TEMPO reprezintã un instrument aliniat tehnicilor moderne de diseminare şi este pus la dispoziţia utilizatorilor de date statistice pe site-ul web al INS. Date în profil teritorial care acoperã aproape toate domeniile economico-sociale sunt stocate în bazele de date la nivel de localitate - BDL - şi la nivel de judeţ - BDJ, iar în baza de date de populaţie se regãsesc informaţii detaliate privind populaţia stabilã şi cea legalã.
    Informaţii specifice anumitor domenii statistice sunt stocate în baza de date de comerţ internaţional - BEX, de producţie fizicã industrialã - PFIND şi în baza de date a indicilor preţurilor de consum - IPC. Standardizarea bazelor de date din punct de vedere al structurii şi al conţinutului este impusã de necesitatea schimbului de informaţii "la zi" atât în interiorul Sistemului statistic european, cât şi între diverse instituţii şi organisme internaţionale.
    De aceea, urmãtorii paşi în procesul creãrii şi întreţinerii bazelor de date vor trebui fãcuţi în sensul asigurãrii atât a posibilitãţii conexiunii diferitelor sisteme de baze de date şi metadate naţionale şi internaţionale, cât şi a consistenţei şi "prospeţimii" lor.
    O soluţie în acest sens o constituie modelele realizate pe plan internaţional care utilizeazã standardele SDMX, standarde care asigurã schimbul "deschis" de date şi metadate de referinţã. Ideea principalã a acestui schimb de date este aceea cã, prin alinierea la structuri comune ale definiţiilor datelor şi metadatelor, care au la bazã aceleaşi concepte, schimbul de informaţii trebuie sã asigure un înalt nivel al comparabilitãţii şi, concomitent, sã elimine redundanţele.
    Acest standard faciliteazã accesul direct la metadatele afişate pe site-urile web şi reduce concomitent timpul consumat în cazul transmiterii metadatelor cãtre organismele internaţionale. Prin utilizarea formatului XML şi prin standardizarea uneltelor web, organizaţiile vor putea sã identifice, sã regãseascã şi sã evite duplicarea metadatelor relevante pentru propriile activitãţi.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Obiective specifice Obiectiv strategic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Actualizarea bazelor de date centrale ale INS cu
   informaţii care sã rãspundã cât mai exact 1; 2; 3; 5
   cerinţelor utilizatorilor interni şi externi;
b) Asigurarea calitãţii şi completitudinii informaţiilor
   existente în bazele de date şi metadate INS; 1; 2; 3; 5
c) Realizarea de baze de date care sã corespundã
   standardelor necesare schimbului de date cu 1; 2; 3; 5
   statele membre ale UE, cu instituţiile europene,
   cu alte organisme internaţionale;
d) Dezvoltarea bazelor de date în profil regional. 1; 2; 3; 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.2.2.3. Internet
    Stadiul actual
    Din necesitatea de a oferi mai multe modalitãţi de acces la informaţiiile statistice s-au dezvoltat soluţii noi care sã ofere utilizatorilor de date statistice un acces mai rapid, mai ieftin şi mai sigur la un volum cât mai mare de informaţii din toate domeniile socio-economice, în manierã gratuitã, dar şi contra-cost. Acest lucru s-a realizat prin dezvoltarea şi publicarea pe website-ul Internet a douã baze de date statistice prevãzute în acest sens TEMPO-Online cu serii de timp începând din 1990 la zi şi indicii preţurilor de consum cu serii lunare şi anuale din 1990 la zi.
    Accesul la fiecare bazã de date este posibil prin intermediul interfeţelor de interogare specifice fiecãreia, proiectate într-o manierã prietenoasã, uşor de utilizat de orice vizitator al site-ului. Accesul la baza de date a indicilor lunari ai preţurilor de consum şi la indicatorii de interes larg şi cei agregaţi la nivel naţional din TEMPO este gratuit. O componentã importantã este cea de comerţ electronic a website-ului care constã în facilitatea de a accesa şi plãti online acei indicatori statistici din baza de date TEMPO-Online care sunt detaliaţi la nivel de grupe şi/sau subgrupe de caracteristici statistice. Accesul la baza de date este permis pe bazã de username şi parolã, asigurându-se astfel posibilitatea monitorizãrii fluxului vizualizãrii şi descãrcãrii informaţiilor statistice din baza de date.
    Actual, pe website-ul institutului sunt publicate principalele publicaţii statistice, metodologiile şi nomenclatorele folosite în sistemul statistic, iar prin sistemul website-urilor direcţiilor teritoriale de statisticã sunt oferite publicului principalele statistici care ilustreazã starea socio-economicã în profil teritorial.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Obiective specifice Obiectiv strategic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Îmbogãţirea seriilor de timp din baza de date TEMPO-Online; 1; 3; 5
b) Dezvoltarea bazei de date cu statistici regionale şi a
   accesului online la aceasta; 1; 3; 5
c) Dezvoltarea de facilitãţi de reprezentare în coordonate 1; 5
   geografice a informaţiilor statistice - aplicaţii WebGis.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.2.2.4. Mass-media
    Stadiul actual
    Interfaţa comunicãrii dintre INS şi mass-media este realizatã prin Biroul de presã, care asigurã:
    a) diseminarea, prin cca. 250 de comunicate de presã transmise anual, a informaţiilor cu privire la indicatorii economico-sociali calculaţi de INS;
    b) soluţionarea punctualã a solicitãrilor de informaţii şi date statistice venite din partea ziariştilor - existã în prezent cca. o sutã de ziarişti acreditaţi;
    c) organizarea conferinţelor de presã trimestriale;
    d) susţinerea imaginii instituţiei prin articole, interviuri, alte apariţii publice ale conducerii şi ale experţilor INS.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Obiective specifice Obiectiv strategic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Îmbunãtãţirea relaţiei INS cu mass-media, prin: 1
a) permanentizarea acţiunilor de informare a ziariştilor
   specializaţi în problematica statisticã cu privire la
   noutãţile apãrute în activitatea statisticã;
b) dezvoltarea culturii statistice a ziariştilor acreditaţi
   prin acţiuni de training, cu privire la metodologia şi
   producţia statisticã.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.2.2.5. Relaţii cu publicul, servicii informaţionale
    Stadiul actual
    Activitãţile de relaţii cu publicul şi furnizarea de servicii informaţionale vizeazã promovarea imaginii INS, a Sistemului statistic naţional, pentru a identifica activitãţile statisticii oficiale din România cu interesul public.
    Informarea publicului privind producţia statisticã se realizeazã prin:
    a) comunicate de presã difuzate cãtre mass-media;
    b) afişarea pe website-ul INS a informaţiilor relavante despre Sistemul statistic naţional şi a rezultatelor statisticii oficiale;
    c) accesarea bazei de date TEMPO a INS;
    d) consultanţã acordatã utilizatorilor de date statistice;
    e) rãspunsuri punctuale - în scris sau online - la solicitãrile utilizatorilor de date;
    f) promovarea de acţiuni publicitare, participãri la târguri şi expoziţii de profil.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Obiective specifice Obiectiv strategic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
● Creşterea gradului de conştientizare a publicului asupra
  utilitãţii statisticilor oficiale şi a acceptãrii 1; 5
  rezultatelor diseminate de producãtorii de statistici
  oficiale;
● Perfecţionarea sistemului de informare online. 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.2.2.6. Biblioteca
    Stadiul actual
    Printre bibliotecile de tip documentar existente în ţarã, biblioteca INS este una dintre cele mai importante prin numarul de publicaţii - peste 80.000 de unitaţi de inventar - dar mai ales prin bogãţia şi raritatea informaţiilor pe care acestea le conţin, referitoare la istoria, prezentul şi perspectivele statisticii româneşti.
    Acum, când societatea contemporana sta sub semnul şi influenţa informaţiei, toate activitãţile şi procesele fiind bazate pe informaţie, pe regasirea şi folosirea ei eficientã, biblioteca s-a aliniat şi ea tendinţei celorlaltor centre de informare de a-şi schimba şi a-şi adapta activitãţile şi serviciile pentru a raspunde rapid şi eficient cererilor tot mai diverse şi mai specializate ale utilizatorilor.
    Biblioteca INS şi-a informatizat în mare parte serviciile prin implementarea unui software integrat de biblioteca TLIB, oferind utilizatorilor sai posibilitatea consultarii online a catalogului OPAC. Instruirea biblioteconomica, îndrumarea şi asistenţa oferite utilizatorilor în folosirea instrumentelor de cãutare şi a echipamentelor, în cautarile simple şi complexe pe care aceştia le fac, precum şi valorificarea permanentã a resurselor bibliotecii, dar şi a celor online se numara printre activitãţile zilnice ale personalului bibliotecii.
    Continuându-şi demersurile pentru modernizarea şi integrarea sa în sistemul informaţional naţional şi european, biblioteca INS îşi dezvolta componenta virtuala, modulul TINREAD, pe care INS l-a achiziţionat, permiţând accesul la distanţa la catalogul bibliotecii, digitizarea colecţiilor, gestionarea resurselor Internet, acces online la bazele de date ştiinţifice, servicii de referinţe prin e-mail şi multe alte facilitãţi.
    Prin implementarea tehnologiilor deschise din domeniul informaţiei şi comunicarii, biblioteca INS tinde sa se transforme dintr-o biblioteca tradiţionalã pe suport de hârtie şi cu acces relativ închis, într-o biblioteca cu sisteme de stocare complexe şi cu acces deschis, evidenţiind o data în plus politica de transparenţa pe care biblioteca o aplicã, permiţând o valorificare superioarã a demersurilor sale.
    Parte integranta a INS, biblioteca nu-şi mai poate concepe existenţa în momentul de faţã fãrã crearea unei baze de documente şi a unui sistem de comunicare similar celor folosite în instituţiile publice europene. Aceasta constituie un deziderat pe care biblioteca îl are în vedere în toate acţiunile sale.
    În acest mediu de continua transformare, pe care-l constituie biblioteca INS perfecţionarea profesionala reprezinta o preocupare permanenta a personalului acesteia. Pe lânga studiile de specialitate ce includ şi tehnici de informare/documentare, personalul bibliotecii, în majoritate cunoscãtor a douã limbi strãine, având cunoştinţe în utilizarea eficientã a calculatorului şi a Internetului, ştie sã filtreze, sã regãseascã şi mai ales sã foloseascã eficient informaţia necesarã şi sã o punã la dispoziţia celor care o solicita. Pentru personalul bibliotecii, noţiunea de serviciu public este înţeleasa acum ca serviciu în slujba publicului.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Obiective specifice Obiectiv strategic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Creşterea calitãţii serviciilor de bibliotecã,
   bazate pe tehnologiile IT&C, 3; 5
   potrivit standardelor contemporane;
b) Creşterea vitezei de înregistrare a tranzacţiilor
   biblioteca/cititori şi a verificarilor în 3; 5
   sistemele automatizate;
c) Crearea unui serviciu
   Web de informare internã asupra noilor achiziţii
   ale bibliotecii INS; 2; 5
d) Digitizarea publicaţiilor din fondul de bazã al
   bibliotecii INS; 3; 5; 6
e) Extinderea serviciilor bibliotecii dincolo de
   barierele fizice dictate de existenţa 3; 5
   colecţiilor tradiţionale: oferirea accesului la
   documentele bibliotecii şi investigarea online
   a catalogului.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.2.3. Servicii suport
    Stadiul actual
    Serviciile suport sunt indispensabile pentru asigurarea continuitãţii şi dezvoltãrii activitãţilor statistice. Ele includ managementul resurselor umane, materiale şi financiare, gestiunea chestiunilor juridice, activitãţile de control şi audit. Într-o perspectivã mai largã, la acestea se adaugã managementul general al organizaţiei - în privinţa structurii organizatorice, planificãrii activitãţilor, elaborãrii şi punerii în practicã a normelor şi procedurilor interne de relaţionare şi de lucru - şi serviciile sociale.
    Privite adesea ca activitãţi de rutinã, serviciile suport concentreazã:
    a) procesele de planificare, execuţie şi administrare bugetarã, de contabilitate curentã, de control al cheltuielilor la nivelul întregii structuri administrative, în scopul unei evidenţieri cât mai corecte a consumului de resurse financiare;
    b) planificarea, alocarea şi dezvoltarea resurselor umane, în scopul asigurãrii unei structuri de personal capabile sã facã faţã provocãrilor actuale şi de perspectivã, şi dezvoltarea serviciilor sociale;
    c) achiziţia de produse şi servicii necesare asigurãrii funcţionãrii optime a instituţiei, achiziţia şi amenajarea de spaţii adecvate de desfãşurare a activitãţii direcţiilor teritoriale de statisticã, administrarea clãdirilor;
    d) activitãţile de consiliere juridicã în chestiuni administrative şi de personal, asistenţã pentru pregãtirea documentelor juridice iniţiate de INS şi de avizare a actelor normative iniţiate de alte autoritãţi publice în care este implicat INS;
    e) procesele şi procedurile de control şi audit intern, destinate evaluãrii modului de respectare a procedurilor operaţionale, evaluãrii calitãţii şi performanţei proceselor de lucru, identificarea riscurilor şi modului în care sunt gestionate, în scopul asigurãrii calitãţii întregului proces de producţie statisticã.


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Obiective specifice Obiectiv strategic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Dezvoltarea sistemului de evaluare a performanţelor
   personalului, în scopul administrãrii flexibile a 5; 6
   resurselor umane existente;
b) Instituţionalizarea unui sistem de control intern
   modern, coordonat, clar şi coerent, care sã 6
   asigure eficienţa şi eficacitatea funcţionãrii
   organizaţiei, fiabilitatea informaţiilor, conformitatea
   cu legile, regulamentele şi politicile interne;
c) Alinierea practicii auditului intern din INS la
   standardele de audit acceptate pe plan 6
   internaţional şi bunã practicã din UE;
d) Monitorizarea şi consilierea sistemelor de management
   şi control pentru dezvoltarea coerentã a 6
   acestora, pe baza principiilor şi funcţiilor manageriale;
e) Îmbunãtãţirea politicilor de realizare a funcţiilor
   manageriale în domeniul resurselor umane; 6
f) Continuarea procesului de descentralizare a competenţelor
   de management resurse umane; 6
g) Perfecţionarea pregãtirii personalului cu funcţii de
   conducere şi profesionalizarea celui cu 3; 6
   atribuţii de execuţie din structurile de management
   resurse umane;
h) Îmbunãtãţirea fluxului comunicaţional şi al managementului
   documentelor; 5; 6
i) Organizarea sistemului de monitorizare a programului de
   achiziţii publice şi a programului de 6
   investiţii;
j) Organizarea şi monitorizarea evidenţei contabile pe
   programe şi proiecte, inclusiv a 6
   indicatorilor aferenţi acestora.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6. Programul statistic în perioada 2009-2010
    6.1. Dezvoltarea Sistemului statistic naţional
    6.1.1. Organizare şi coordonare inter-instituţionalã
    Direcţii de acţiune───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea procesului de furnizare de date statistice pentru 2009-2010
monitorizarea îndeplinirii planurilor şi programelor de
importanţã naţionalã, precum:
a) Cadrul strategic naţional de referinţã Programele 2007-2013,
   operaţionale, Planul Naţional de Dezvoltare (PND) 2007-2013,
   Programul naţional de reforme pentru strategia Lisabona;
b) Conceptul strategic de dezvoltare spaţialã a României şi
   reintegrare în structurile spaţiale ale UE 2007-2025;
c) Planul naţional strategic pentru dezvoltare ruralã 2007-2013,
   Programul naţional de dezvoltare ruralã 2007-2013;
d) Planul de acţiune al Summit-ului Mondial al Alimentaţiei
   2000-2015;
   Încheierea de acorduri specifice, protocoale şi convenţii de 2009-201
colaborare între autoritãţile 0publice care au în componenţã
oficii de statisticã, în vederea armonizãrii sistemelor
informaţionale;
   Reactualizarea şi încheierea de convenţii şi protocoale de anual
colaborare între INS şi instituţiile interesate, în scopul
valorificãrii datelor şi informaţiilor statistice, pentru
satisfacereacerinţelor din ce în ce mai diversificate ale
utilizatorilor;
   Realizarea unui format nou de convenţii de colaborare,
prin care sã se stabileascã cu exactitate fluxul 2009
informaţional dintre parteneri, forma de prezentare a
datelor, termenele de transmitere,indicatorii care sã
permitã aprecierea calitãţii informaţiilor vehiculate -
prin aplicareacriteriilor de calitate a datelor
administrative, recomandate de cãtre Eurostat;
   Identificarea unor soluţii comune, în domeniul anual
cooperãrii interinstituţionale, privind schimbul de
informaţii statistice, în vederea completãrii şi dezvoltãrii
capacitãţii de informareşi decizie, a dezvoltãrii fondului
naţional de date statistice, precum şi pentru reducerea
gradului de încãrcare a respondenţilor;
   Realizarea unui inventar al surselor administrative
existente în administraţia publicã şi în principalele 2009
organizaţii neguvernamentale;
   Coordonarea programãrii operaţionale prin intermediul anual
Programului statistic anual şi a Programului statistic
naţional multianual.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Programul statistic anual Programul statistic anual reprezintã
(denumit pânã în anul 2009 instrumentul de bazã prin care INS şi
Programul cercetãrilor statistice) ceilalţi producãtori de statistici
                                        oficiale sunt autorizaţi sã realizeze
                                        colectarea, procesarea, analiza,
                                        diseminarea şi stocarea datelor statis-
                                        tice oficiale, în vederea asigurãrii
                                        informaţiilor necesare utilizatorilor
                                        interni, precum şi a celor ce decurg
                                        din legislaţia UE şi din recomandãrile
                                        altor organizaţii internaţionale.
Programul statistic naţional Programul statistic naţional multianual
multianual conţine mãsuri, acţiuni, termene,
                                        resurse şi responsabilitãţi asumate în
                                        cadrul Sistemului statistic naţional,
                                        necesare îndeplinirii obiectivelor
                                        strategice, dezvoltãrii infrastructurii
                                        statistice şi a procesului statistic
                                        în ansamblul sãu, minimizãrii sarcinii
                                        de rãspuns a furnizorilor de date şi
                                        creşterii gradului de satisfacere a
                                        cerinţelor utilizatorilor, iniţiate
                                        sau implementate în perioada acoperitã
                                        de program.
Planul de activitãţi Planul de activitãţi reprezintã o
                                        detaliere, pe flux tehnologic, a
                                        Programului statistic anual, ce include
                                        şi activitãţile specifice de
                                        cercetare-dezvoltare în statistica
                                        oficialã.
Acorduri specifice, protocoale şi În cadrul acestor acorduri se vor
convenţii de colaborare stabili cu exactitate fluxurile
                                        informaţionale dintre parteneri, forma
                                        de prezentare a datelor, termenele de
                                        transmitere, indicatorii care sã
                                        permitã aprecierea calitãţii informa-
                                        ţiilor vehiculate - prin aplicarea
                                        criteriilor de calitate a datelor
                                        administrative, recomandate de
                                        Eurostat.
Catalog al surselor de date Catalogul va oferi informaţii privind
administrative datele de identificare a partenerilor
                                        sectoriali, categorii de informaţii
                                        deţinute de aceştia, care prezintã
                                        interes din punct de vedere statistic.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministere de linie, autoritãţi naţionale; agenţii naţionale; Camera de Comerţ şi Industrie a României; BNR; Casa de Economii şi Consemnaţiuni (CEC); Academia Românã; CNP; Institutul de Economie Mondialã (IEM); Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS); Serviciul Român de Informaţii (SRI); Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci (OSIM); Societatea Românã de Televiziune (SRT); societãţi şi companii naţionale, regii autonome; institute de cercetare, etc.

    6.1.2. Relaţiile cu respondenţii
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Extinderea colectãrii electronice a datelor, precum şi extinderea 2009-2010
utilizãrii acesteia într-un numãr mai mare de anchete. Furnizarea
decãtre respondenţi a informaţiilor, prin site-ul INS;
   Formarea unei unitãţi de management al relaţiilor cu respondenţii,
cu urmãtoarele responsabilitãţi: 2009
a) sã promoveze cercetãrile statistice necesare la cele mai înalte
   niveluri de calitate;
b) sã optimizeze procesele statistice prin revizuirea cercetãrilor
   statistice de întreprindere anuale, cel puţin o datã la cinci
   ani, iar a cercetãrilor statistice trimestriale şi lunare,
   la fiecare trei ani;
c) sã analizeze gradul de solicitare a respondenţilor, încercând
   sã-l menţinã la nivel minim;
d) sã alinieze definiţiile utilizate în cercetãrile statistice,
   cu acelea folosite direct de cãtre întreprinderi.
   Realizarea unor pagini web, de asistare a întreprinderilor la 2009
completarea chestionarelor, prin explicarea modului cum este
aleasã întreprinderea care participã la anchetã, ce datesunt
folosite, precum şi informaţii generale privind INS;
   Realizarea sistemului informatic EDI-Electronic Data 2009
Interchange;
   Evaluarea pãrerilor respondenţilor prin metoda costului 2009
eficient, rezumarea pãrerilor intervievatorilor prin
menţinerea unui contact direct cu repondenţii, gruparea
repondenţilor înfuncţie de problemele tipice şi remedierea
lor, furnizarea unor informaţii cât mai precise cãtre
repondenţi, proiectarea şi precizarea celor mai adecvate cãi
de rezumare a informaţiilorrespondenţilor;
   Analizarea plângerilor justificate din partea respondenţilor 2009-2010
despre gradul de solicitare supradimensionat;
   Optimizarea condiţiilor de organizare în teren a anchetelor 2009
în gospodãrii, luând în calcul încãrcarea respondenţilor.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sistemul informatic EDI - Electronic Acest sistem informatic va permite
Data Interchange schimbul reciproc de date între
                                        parteneri sectoriali, pe baza unor
                                        standarde prestabilite, aliniate la
                                        normele europene.

Raport privind relaţiile cu Raportul se va realiza o datã pe an şi
respondenţii va fi o sintezã a problemelor ridicate
                                        de respondenţi şi a modului în care
                                        acestea au fost soluţionate.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.1.3. Structura regionalã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Evaluarea cerinţelor informaţionale ale organismelor regionale 2009-2010
pentru obţinerea datelor statistice la toate nivelele
geografice - naţional, regional, judeţean, local, prin:
a) identificarea factorilor cheie de decizie politicã şi a
   necesarului de informaţii ce derivã din acestea;
b) evaluarea concordanţei dintre datele existente şi cele
   solicitate şi stabilirea decalajelor;
c) diversificarea surselor de date statistice, în mod
   special a datelor din domeniul economic, prin obţinerea
   datelor adminstrative pânã la cel mai mic nivel geografic.
Dezvoltarea diseminãrii la nivel regional, prin: 2009-2010
a) diversificarea publicaţiilor ce cuprind informaţii la
   nivel regional;
b) dezvoltarea funcţionalitãţii web-site-ului direcţiilor
   teritoriale de statisticã şi actualizarea permanentã a
   informaţiilor la nivel regional, inclusiv a metadatelor;
c) perfecţionarea sistemului Intranet;
d) realizarea unui Manual al indicatorilor statistici
   regionali.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Manual al indicatorilor Manualul conţine informaţii privind baza legalã,
statistici regionali acoperirea, metode de estimare, sursele de
                          date utilizate, definiţii ale indicatorilor, date
                          disponibile, nomenclatoare utilizate în Sistemul
                          statistic naţional şi european, termene de diseminare
                          a datelor, etc.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.1.4. Relaţii externe şi cooperare internaţionalã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea procesului de integrare a statisticii româneşti în 2010
Sistemul statistic european, cu accent pe îmbunãtãţirea calitãţii
informaţiei statistice;
Identificarea celor mai bune practici în statisticã, apelând la 2010
experienţa altor institute naţionale de statisticã şi organizaţii
internaţionale şi implementarea în practicã a acestora;
Îmbunãtãţirea participãrii în procesul de luare a deciziilor în 2010
statisticã la nivel european;
Transformarea INS - România în donor de asistenţã tehnicã în
statisticã. 2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Participarea la proiectele de grant ale UE Formularea şi implementarea de
pentru sprijinirea activitãţii statistice proceduri pentru managementul
                                               granturilor propuse şi câştigate
                                               de INS pentru sprijinirea
                                               activitãţii statisticii
                                               româneşti.
Furnizarea la Eurostat şi altor departamente Completarea chestionarelor
de statisticã ale organizaţiilor şi transmise de organizaţiile
agenţiilor internaţionale, de informaţie internaţionale; alimentarea
statisticã de calitate superioarã; sistematicã a bazelor de date
practicarea unui management sistematic al ale organizaţiilor internaţi-
calitãţii în materie de statisticã onale cu informaţie de calitate,
internaţionalã, necesar pentru identificarea în conformitate cu cerinţele
şi implementarea continuã a îmbunãtãţirilor formulate de acestea.
Publicaţii de statisticã internaţionalã care
sã reflecte poziţia României în UE şi în
lume

Întreţinerea de relaţii strânse ale INS Încheierea de protocoale de
România în cadrul comunitãţii statistice cooperare între INS România şi
internaţionale cu Divizia de Statisticã a alte institute naţionale de sta-
ONU; Divizia de Statisticã a Comisiei tisticã. Materializarea coope-
Economice pentru Europa (CEE)/ONU Geneva; rãrii în participare activã în
diverse directorate ale Organizaţiei pentru cadrul acţiunilor derulate sub
Cooperare şi Dezvoltare Economicã (OECD); egida variatelor organizaţii
INS, cu institute naţionale de statisticã internaţionale sau a acţiunilor
                                               bilaterale/regionale.

Reprezentarea statisticii româneşti în Participarea intensã şi activã
forumurile europene a reprezentanţilor INS la
                                               reuniunile forumurilor de nivel
                                               înalt de decizie şi de dezbatere
                                               a problematicii statisticii
                                               oficiale la nivel internaţional
                                               şi european, la grupurile de
                                               lucru ale Consiliului UE, ale
                                               EUROSTAT, precum şi la seminarii
                                               şi conferinţe.
                                               Dezvoltarea şi implementarea
                                               procedurilor şi proiectarea
                                               fluxurilor de informaţii
                                               asociate pentru sprijinirea
                                               formulãrii şi reprezentãrii
                                               poziţiei oficiale a statisticii
                                               româneşti.
                                               Dezvoltarea şi implementarea
                                               procedurilor pentru coordonarea
                                               internã şi externã în materie
                                               de afaceri europene.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    EUROSTAT; Divizia de Statisticã a ONU; Divizia de Statisticã a CEE; Institutul Internaţional de Statisticã; institute naţionale de statisticã ale statelor membre UE şi ale altor ţãri partenere;
    Oficiul de Plãţi şi Contractare Phare; Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor Publice - Autoritatea pentru Managementul Proiectelor; Departamentul pentru Afaceri Europene.

    6.2. Managemenul calitãţii şi optimizarea proceselor operaţionale
    6.2.1. Managementul calitãţii
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Îmbunãtãţirea organizãrii activitãţilor de proiectare şi 2009-2010
 desfãşurare a cercetãrilor statistice pentru ameliorarea
 calitãţii rezultatelor;
 Corelarea variabilelor colectate prin diferite surse de 2009-2010
 date pentru eliminarea celor redundante şi reducerea
 sarcinii de rãspuns a repondenţilor;
 Consultarea periodicã a utilizatorilor în vederea
 asigurãrii de informaţii relevante; 2009-2010
 Elaborarea rapoartelor de calitate în formatul
 standard european; 2009-2010
 Ameliorarea preciziei estimaţiilor din anchetele în
 gospodãrii şi în întreprinderi; 2010
 Dezvoltarea şi îmbunãtãţirea planurilor de sondaj pentru
 anchetele selective; 2009-2010
 Implementarea Rapoartelor de Calitate pentru toate
 cercetãrile statistice anuale şi infraanuale; 2010
 Implementarea mãsurilor de îmbunãtãţire a activitãţii de 2009
 statisticã luate în urma completãrii Chestionarului de
 autoevaluare privind Codul european de practici în
 statisticã;
 Evaluarea calitãţii cercetãrilor statistice prin metoda 2009-2010
 "Checklist" de autoevaluare, destinat
 managerilor cercetãrilor statistice.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Rapoarte de calitate Rapoartele de calitate vor fi realizate conform
                            standardelor europene şi vor cuprinde
                            informaţii referitoare la: relevanţã, acurateţe,
                            accesibilitate, claritate, comparabilitate
                            şi coerenţã.
Raport de sintezã privind Raportul de sintezã urmãreşte întregul proces de
calitatea cercetãrilor desfãşurare a cercetãrilor statistice, începând
statistice evaluate prin cu stadiul iniţial, pânã la etapa finalã.
metoda checklist Raportul oferã o mãsurare globalã a calitãţii
                            cercetãrilor, a gradului de acoperire a
                            componentelor de calitate ale Sistemului statistic
                            european şi oferã o bazã de apreciere a
                            riscurilor potenţiale privind aspectele de calitate
                            şi de stabilire a mãsurilor de îmbunãtãţire
                            a calitãţii.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.2.2. Optimizarea proceselor operaţionale
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Elaborarea procedurilor specifice necesare organizãrii
 managementului pe proiecte statistice; 2009
 Elaborarea procedurilor specifice pentru monitorizarea 2009
 costurilor pe cercetãri statistice, pe proiecte şi pe
 unitate intervievatã;
 Elaborarea unui sistem de management financiar puternic, 2009
 care sã integreze procesele de raportare bugetarã de-a
 lungul unui an.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Procedurã privind Procedura se adreseazã managerilor de proiecte şi
organizarea managementului descrie:
pe proiecte statistice a) motivul pentru care a fost produs acest
                             document;
                             b) modul de organizare şi realizare a
                             ctivitãţilor - construirea, proiectarea, testarea
                             şi implementarea;
                             c) indicatorii utilizaţi în evaluarea cantitativã.
Procedurã pentru Procedura are ca scop monitorizarea costurilor pe
monitorizarea costurilor cercetãri statistice utilizând standarde de cost.
pe cercetãri statistice Monitorizarea costurilor va permite o evaluare
                             finalã şi ajustarea costurilor în funcţie de
                             bugetul aprobat.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.3. Standardizare statisticã
    6.3.1. Clasificãri
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Elaborarea şi aprobarea la nivel INS a PRODROM; anual
 Actualizarea SIRUTA (Sistemul Informatic al Registrului semestrial
 Unitãţilor Teritorial-Administrative) potrivit actelor
 normative care prevãd modificãri în structura administrativ-
 teritorialã;
 Actualizarea COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România) în anual
 parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
 Sociale-principal autor şi administrator al COR - pe baza
 propunerilor formulate de cãtreutilizatorii acestei
 clasificãri;
 Întreţinerea Serverului de Nomenclatoare de Interes Naţional
 (SENIN). permanent
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PRODROM PRODROM reprezintã lista de produse şi servicii cu caracter
                   industrial utilizatã în colectarea datelor privind producţia
                   industrialã.
                   Poziţiile din PRODROM sunt unic definite, grupând produsele
                   pe baza unor caracteristici omogene - proces tehnologic,
                   destinaţie, materii prime, etc. - şi reprezentând o
                   detaliere a subclaselor elementare din CPSA. Utilizarea
                   PRODROM la înregistrarea datelor de producţie asigurã,
                   totodatã, comparabilitatea rezultatelor din sfera producţiei
                   cu cele din sfera comerţului exterior. Lista PRODROM se
                   actualizeazã anual.
Registrul SIRUTA SIRUTA constituie un instrument de bazã în prelucrarea şi
                   ordonarea datelor în profil teritorial, atât în sistemul
                   statistic, cât şi în sistemul economico-financiar.
                   Registrul SIRUTA reprezintã un sistem de înregistrare,
                   evidenţã şi actualizare a unitãţilor administrativ-
                   teritoriale din România. În conformitate cu prevederile
                   legale în vigoare, teritoriul României este structurat
                   pe patru niveluri, respectiv:
                    a) nivel 0 - România;
                    b) nivel 1 - judeţe, Municipiul Bucureşti;
                    c) nivel 2 - municipii, oraşe, comune;
                    d) nivel 3 - sate, localitãţi componente,
                       sectoare ale capitalei.
COR COR reprezintã un instrument indispensabil pentru
                   asigurarea în mod unitar a culegerii, stocãrii, prelucrãrii
                   şi analizei datelor în domeniul resurselor şi utilizãrii
                   forţei de muncã. COR este un element al sistemului naţional
                   de clasificãri şi nomenclatoare care corespunde
                   standardelor interne şi internaţionale, fiind adaptat
                   realitãţilor economice şi sociale româneşti. COR asigurã
                   cadrul de sistematizare a ocupaţiilor populaţiei active,
                   în care o ocupaţie este clasificatã o singurã datã, şi
                   este structurat pe cinci niveluri, astfel: grupã majorã,
                   subgrupã majorã, grupã minorã, grupã de bazã, ocupaţie.
SENIN SENIN constituie un instrument de bazã în vederea
                   accesului utilizatorilor de informaţii statistice la
                   clasificãri şi nomenclatoare.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Parteneri
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

    6.3.2. Registre statistice
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    REGIS

Dubla codificare a unitãţilor din REGIS, privind 2009-2010
activitatea principalã şi activitãţile secundare, conform cu
cele douã clasificãri CAEN Rev. 1 şi CAEN Rev. 2, începând
cu anul dereferinţã 2009, pânã în 2010;
Participarea la proiectele lansate în anul 2007 de cãtre
Eurostat, privind EuroGrupurile.

   Registrul exploataţiilor agricole - REXA

Actualizarea periodicã a caracteristicilor din REXA pe anual
baza informaţiilor din cercetãrile statistice curente şi
din sursele administrative.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Registrul Exploataţiilor REXA conţine informaţii referitoare la exploataţiile
Agricole - REXA agricole din România şi, similar Registrului
                           statistic al întreprinderilor, serveşte construirii
                           bazelor de sondaj specifice domeniului statisticii
                           agricole.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri:
    Ministerul Economiei
    Ministerul Finanţelor Publice
    Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã
    Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
    Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale

    6.3.3. Baza de sondaj în domeniul social
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Gestiunea eşantionului master EMZOT şi selectarea eşantioanelor
pentru anchetele în gospodãrii; (2009-2010)
Verificarea calitãţii estimaţiilor obţinute din anchetele în
gospodãrii. (2009-2010)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Eşantionul Multifuncţional Eşantionul Multifuncţional de Zone Teritoriale
Zone Teritoriale - EMZOT - EMZOT - este un eşantion de zonede geografice,
                               perfect delimitate în teritoriu, eşantion care
                               serveşte ca bazã de sondaj pentru toate
                               anchetele în gospodãrii ce sunt realizate în
                               perioada intercenzitarã.
                               EMZOT a fost realizat pe baza rezultatelor
                               Recensãmântului Populaţiei şi Locuinţelor din
                               martie 2002, a fost pus în funcţiune la
                               începutul anului 2004 şi este actualizat
                               periodic. Include 780 centre de cercetare -
                               Unitãţi Primare - UP de eşantionare
                               repartizate în toate judeţele ţãrii şi în
                               sectoarele Municipiului Bucureşti - 427 centre
                               în mediul urban şi 353 centre în mediul rural,
                               proporţional cu numãrul locuinţelor
                               permanente pe medii de rezidenţã. EMZOT cuprinde
                               aproximativ 13% din numãrul total de locuinţe
                               permanente şi ocupate.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.3.4. Sistemul meta-informaţional
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Realizarea sistemului de indicatori statistici şi a structurii 2009
de descriere a metadatelor în Sistemul statistic naţional;
Realizarea sistemului de metadate al Sistemului statistic
naţional; 2009
Proiectarea sistemului informatic de gestiune a sistemului
de metadate; 2009
Realizarea versiunii Beta a sistemului de metadate; 2009
Încãrcarea datelor în sistemul de metadate. 2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Versiunea Beta a sistemului de metadate Sistem informaţional complex de
a Sistemului statistic naţional descriere a datelor şi informaţiilor
                                           statistice oficiale
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.4. Tehnologia informaţiei
    6.4.1. Tehnologia software
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Extinderea introducerii chestionarelor electronice, care anual, 2009-2010
vor fi completate direct de cãtre repondenţi;
Fundamentarea unei strategii de procesare a datelor
statistice de mare volum, de tip recensãminte; 2009
Realizarea şi implementarea de soluţii de culegere a anual, 2009-2010
datelor statistice cu ajutorul calculatoarelor portabile,
direct de la gospodãriile populaţiei;
Crearea depozitelor de date statistice pentru a facilita anual, 2009-2010
procesarea electronicã rapidã a acestora, pregãtirea şi
analiza informaţiilor statistice, introducerea şi punerea
în aplicare a metodelor deanalizã interactivã;
Administrarea şi mentenanţa bazelor de date şi a serverelor
de aplicaţii; anual, 2009-2010
Achiziţionarea de software specific de tehnoredactare,
graficã, tipãrire, pentru publicaţii pe suport 2009
de hârtie şi electronic.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Strategie de procesare a Analiza cercetãrilor statistice de mare
datelor statistice de mare volum, de tip recensãminte; fundamentarea
volum, de tip recensãminte cerinţelor informatice necesare în vederea
                                  procesãrii datelor din cercetãrile statistice
                                  de mare volum; fundamentarea adoptãrii
                                  soluţiilor informatice optime - costuri,
                                  performanţe, personal implicatde procesare a
                                  datelor statistice.

Soluţii informatice de culegere Analiza aplicaţiilor informatice aferente
la datelor statistice utilizând cercetãrilor statistice în care raportoru de
calculatoare portabile date statistice este gospodãria populaţiei şi
                                  persoana.

Depozite de date statistice Extinderea utilizãrii aplicaţiilor informa-
în vederea introducerii tice bazate pe soluţii SAS; instruirea
metodelor de analizã statisticienilor în implementarea şi utili-
statisticã interactivã zarea de proceduri SAS; utilizarea procedu-
                                  rilor SAS de cãtre statisticieni în analiza
                                  datelor statistice.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.4.2. Infrastructurã IT&C
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Standardizarea proceselor IT, implementarea în cadrul anual, 2009-2010
sistemului informatic statistic naţional a celor mai bune
practici din domeniu, în vederea îmbunãtãţirii
performanţelor sistemului informaticstatistic naţional;

Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de comunicaţii anual, 2009-2010
dintre sediul central al Institutului Naţional de Statisticã
şi direcţiile teritoriale de statisticã, creşterea numãrului
de utilizatoride poştã electronicã şi Internet;

Înlocuirea permanentã a echipamentelor de calcul uzate şi anual, 2009-2010
ieşite din garanţie, la nivelul sediului central al
Institutului Naţional de Statisticã şi la nivelul direcţiilor
teritoriale destatisticã: servere, calculatoare PC,
imprimante, scanere, conecticã de reţea;

Perfecţionarea soluţiei globale antivirus centralizatã, cu anual, 2009-2010
garanţia actualizãrii permanente a semnãturilor şi
asigurarea serviciilor de suport;

Achiziţionarea echipamentelor de calcul necesare procesãrii 2009
datelor statistice din RGA şi din RPL, runda 2010-2011;

Realizarea şi implementarea unui depozit central şi a unui 2010
SAN - Storage Area Network - în locul hard-discurilor din
servere;

Procurarea de echipamente pentru arhivarea opticã a datelor 2009
statistice istorice - jukebox-uri;

Procurarea de calculatoare portabile pentru realizarea 2009-2010
anchetelor în gospodãriile populaţiei;

Perfecţionarea managementului din domeniul infrastructurii 2009
IT: managementul configuraţiilor, managementul incidentelor
şi al problemelor, managementuloperaţiilor IT, managementul
procurãrii de tehnicã de calcul;

Perfecţionarea instrumentelor de management centralizat ale 2009-2010
reţelei naţionale de calculatoare;

Realizarea şi implementarea unui plan de restabilire a 2009
serviciilor şi activitãţilor de IT în caz de dezastru -
Disaster Recovery;

Creşterea vitezei de imprimare, creşterea capacitãţii de 2009-2010
colare şi broşare cu termoclei, înlãturarea operaţiilor manuale
prin achiziţionarea de echipamente performante specifice;

Achiziţionarea de echipamente performante pentru realizarea 2009
rapidã a publicaţiilor color;

Perfecţionarea pregãtirii profesionale a specialiştilor IT; anual, 2009-2010

Reactualizarea Strategiei de IT privind infrastructura IT. 2009

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Standardizarea proceselor IT Implementarea, printr-un contract
                                             de servicii, a principiilor ITIL
                                             în cadrul INS

Plan de înlocuire anualã a echipamentelor Caiet de sarcini pentru achiziţia
de calcul şi de imprimare uzate şi ieşite de echipamente de calcul şi de
din garanţie, la nivelul INS şi a imprimare; organizarea licita-
direcţiilor teritoriale de statisticã ţiilor; achiziţia şi integrarea
                                             noilor echipamente în sistemul
                                             informatic statistic naţional.

Soluţie globalã antivirus centralizatã Contractarea anualã sau pe
                                             perioade mai lungi multianualã -
                                             a serviciilor de actualizare şi
                                             suport pentru soluţia antivirus
                                             a INS implementarea serviciilor.

Plan de asigurare a continuitãţii Caiet de sarcini pentru crearea
activitãţii în cadrul sistemului şi implementarea unui plan de
informatic statistic naţional asigurare a continuitãţii
                                             activitãţii IT în Sistemul
                                             statistic naţional; licitaţia,
                                             achiziţia şi implementarea
                                             serviciilor.

Plan de restabilire a serviciilor şi Caiet de sarcini pentru
activitãţilor IT în caz de dezastru achiziţionarea serviciilor;
                                             licitaţia, achiziţia şi
                                             implementarea unui sistem
                                             de "disaster recovery".

Strategia de IT a sistemului informatic Fundamentarea strategiei IT a
statistic naţional INS pe 3 ani; fundamentarea
                                             resurselor financiare şi umane
                                             în vederea implementãrii
                                             strategiei.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.4.3. Managementul informaţiei
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Extinderea reţelei de videconferinţã la nivelul
direcţiilor teritoriale de statisticã; 2009

Lãrgirea ariei de teme de instruire dedicate
personalului din direcţiile teritoriale de permanent
statisticã prin utilizarea reţelei de
videoconferinţã.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sistemul de videoconferinţã Mijloacele de comunicare internã şi procesele
                                  aferente sunt o componentã importantã a
                                  culturii organizaţionale. Utilizarea
                                  sistemului de videoconferinţã în procesul de
                                  comunicare, în cel managerial şi de formare
                                  profesionalã contribuie substanţial atât la
                                  stimularea coeziunii interne, cât şi la
                                  obţinerea de economii de resurse.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.5. Cercetare şi dezvoltare în statistica oficialã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Implementarea metodei CAPI în anchetele în gospodãrii; 2010

Reproiectarea programului de observare a anchetelor în
întreprinderi în care sunt colectate variabile comune; 2009

Dezvoltarea unui proiect pilot de proiectare a
eşantioanelor rotaţionale în anchetele infra-anuale 2010
în întreprinderi;

Extinderea utilizãrii metodelor de desezonalizare în
anchetele în întreprinderi; 2009

Dezvoltarea unui proiect pilot de construire a
estimaţiilor în profil teritorial - estimaţii pe 2010
domenii mici - pe baza anchetelor infra-anuale.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Aplicaţii CAPI şi proceduri Instrument pentru colectarea datelor
specifice de punere în practicã asistatã de calculator în anchetele
                                         realizate prin interviu faţã în faţã.

Chestionare statistice şi aplicaţii Noi aplicaţii statistice, inclu-
informatice optimizate zându-le şi pe cele informatice
                                         destinate reducerii sarcinii de
                                         rãspuns a întreprinderilor.

Sistem de proiectare şi gestiune a Sistem complex de eşantionare care
eşantioanelor rotaţionale în anchetele permite reducerea sarcinii de rãspuns
infra-anuale în întreprinderi a întreprinderilor, în condiţiile
                                         menţinerii calitãţii estimaţiilor.

Aplicaţii informatice de Metode statistice şi aplicaţii
desezonalizare informatice aferente pentru desezo-
                                         nalizarea seriilor de date, în
                                         conformitate cu cerinţele de
                                         raportare cãtre Eurostat.

Indicatori în profil teritorial Estimaţii obţinute prin metode
calculaţi prin metode de estimare pe de analizã inferenţialã, utilizând
domenii mici informaţii auxiliare provenite din
                                         surse statistice sau administrative,
                                         prin care se vizeazã reducerea
                                         sarcinii de rãspuns a furnizorilor de
                                         date.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.6. Perfecţionare şi competenţã profesionalã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Realizarea unei liste a profilelor de competenţã în statisticã,
care sã specifice cunoştinţele necesare pentru 2009
diferite domenii ale statisticii oficiale;

Stabilirea unor pachete de programe de pregãtire destinate
anumitor grupuri ţintã, în vederea integrãrii 2009
programelor de pregãtire cu evoluţia carierelor individuale;

Elaborarea, implementarea şi monitorizarea planurilor anuale
de pregãtire profesionalã a personalului, în 2009-2010
conformitate cu necesitãţile de pregãtire rezultate din
procesul de evaluare aperformanţelor profesionale individuale
ale funcţionarilor publici;

Organizarea de seminarii şi acţiuni de transfer al
cunoştinţelor, pentru transmiterea experienţei acumulate 2009-2010
de experţii statisticieni care au participat la conferinţe
internaţionale şi grupuri de lucru, la EUROSTAT.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Manualul "Politici multianuale de Manualul conţine strategia pe termen
pregãtire profesionalã continuã" mediu - 3-5 ani-privind perfecţionarea
                                        profesionalã.

Program anual de pregãtire Programul conţine cadrul legal privind
profesionalã pregãtirea profesionalã, obiectivele,
                                        structura programului şi bugetul de
                                        pregãtire.

Raport anual privind evaluarea Raportul conţine analiza cursurilor
programelor de pregãtire evaluate cu 100% "foarte bine" pentru
profesionalã toate cele 7 criterii de evaluare -
                                        oportunitate, eficienţã, înţelegere,
                                        relevanţã, interes, utilitate, raport
                                        teorie/practicã.

Lista profilelor de competenţã Lista profilelor de competenţã va
în statisticã cuprinde competenţele generale şi
                                        competenţele specifice, care ar trebui
                                        dezvoltate în sistemul statisticii
                                        oficiale. Lista profilelor de
                                        competenţã va sprijini activitãţile din
                                        domeniul pregãtirii profesionale.

Instrumentar de evaluare a Pachet de documente standard aprobate
calitãţii cursurilor pentru mãsurarea calitãţii cursurilor:
                                        ● specificaţia de curs;
                                        ● chestionar de evaluare completat de
                                          cursant;
                                        ● raport de curs.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Centrul Naţional de Pregãtire în Statisticã

    6.7. Culturã statisticã şi imagine publicã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Organizarea de evenimente destinate îmbunãtãţirii
culturii statistice la nivel naţional - 2009-2010
furnizori şi utilizatori de date, factorul media,
învãţãmântul statistic;

Organizarea de cursuri pe teme statistice pe înţelesul
utilizatorilor de date statistice; anual


Participare la proiecte de cercetare din cadrul Planului anual

Naţional de cercetare-dezvoltare - PN II;Participare la
proiecte de asistenţã tehnicã pentru institute de
statisticã din alte ţãri. anual
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"Statistica pe înţelesul tuturor" Organizarea, sub genericul "Statistica
                                         pe înţelesul tuturor", în cooperare cu
                                         mass-media şi cu mediile universitare,
                                         de serii de dezbateri cu problematicã
                                         statisticã, la care sã fie invitaţi
                                         reprezentanţi ai diferitelor categorii
                                         de utilizatori.

"Cunoaşte România prin statisticã" Organizarea, sub genericul "Cunoaşte
                                         România prin statisticã" - la nivel
                                         judeţean "Cunoaşte-şi judeţul prin
                                         statisticã", în colaborare cu
                                         Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi
                                         Inovãrii - inspectoratele judeţene -
                                         şi cu sprijinul massmedia, a unui
                                         concurs naţional prin care tinerii
                                         de nivel liceal sã fie stimulaţi sã
                                         caute, sã interpreteze şi sã
                                         foloseascã informaţiile statistice.

Noţiuni elementare de statisticã Determinarea Ministerului Educaţiei,
în licee Cercetãrii şi Inovãrii sã introducã
                                         în planurile de învãţãmânt şi în
                                         programele analitice la nivelul
                                         liceelor economice, cât şi la nivelul
                                         liceelor de culturã generalã, predarea
                                         unor noţiuni elementare de statisticã;
                                         dezvoltarea reţelei de învãţãmânt
                                         superior de statisticã.

Recensãmânt de populaţie în şcoli Simularea, în cooperare cu Ministerul
                                         Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii, a
                                         unui recensãmânt de populaţie în şcoli,
                                         efectuat de elevi - dupã modelul
                                         experimentat, cu succes, în Irlanda,
                                         Marea Britanie şi Italia.

Includerea printre participanţii la
Conferinţele depresã şi ca beneficiari
ai Comunicatelor de Presã aorganizaţiilor
reprezentând societatea civilã,
patronatele, sindicatele, partidele
politice, etc.

Includerea în Programul cercetãrilor
statistice a uneicercetãri statistice
privind gradul de înţelegere decãtre
populaţie a noţiunilor statistice
frecventutilizate în mass-media -
inflaţie, PIB, creştereeconomicã,
câştigul salarial, etc.

Continuarea, cu frecvenţa de douã cicluri
pe an, acursurilor de pregãtire în
statisticã destinatejurnaliştilor acreditaţi
pe lângã INS

Simpozioane şi seminarii

Apariţii publice - presã, radio, TV

Programul de "cursuri de o zi" pe teme
statistice, adresat publicului

Lucrãri elaborate prin proiecte de cercetare
dincadrul Planului Naţional de cercetare-
dezvoltare -PN II

Organizarea de vizite de studiu ale statisti-
cienilordin alte ţãri la INS şi CNPS
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Academia de Studii Economice;
    Academia Românã;
    Alte instituţii de învãţãmânt superior economic;
    Centrul Naţional de Pregãtire în Statisticã.


    6.8. Producţia statisticã
    6.8.1. Populaţie, demografie
    6.8.1.1. Recensãmântul Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Realizarea unui parteneriat viabil cu instituţiile
administraţiei publice centrale şi locale, cu 2009-2010
responsabilitãţi în domeniu, pentru pregãtirea şi realizarea
în bune condiţii a operaţiunilor în teren, de înregistrare a
populaţiei;

Pregãtirea materialelor cartografice; 2009-2010

Proiectarea instrumentarului de recensãmânt: definirea
caracteristicilor de înregistrare, stabilirea 2009-2010
conţinutului formularelor şi a instrucţiunilor de completare
a acestora, elaborarea clasificãrilor şi nomenclatoarelor
necesare înregistrãrii şi prelucrãrii datelor;

Efectuarea recensãmântului pilot; 2010

Perfecţionarea instrumentarului de recensãmânt şi a
organizãrii în teritoriu a acestuia - ca urmare 2010
a concluziilor recensãmântului pilot;

Tipãrirea şi distribuirea instrumentarului de
recensãmânt; 2010

Implementarea tehnologiei de scanare a formularelor
de recensãmânt - dupã recensãmântul pilot. 2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Produs Perodicitate Nr. unitãţi observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Volumele tematice ale RPL 2011 o datã la 10 ani

Baza de date RPL 2011
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Administraţiei şi Internelor
    Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii
    Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
    Secretariatul General al Guvernului
    Academia Românã


    6.8.1.2. Statisticã demograficã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Acţiunea Termen
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Îmbunãtãţirea metodologiei de completare a buletinelor octombrie 2009
statistice demografice de cãtre oficiile de stare civilã
şi judecãtorii;

Îmbunãtãţirea condiţiilor de control al datelor din
buletinele statistice demografice; octombrie 2009

Trecerea de la codificarea manualã la codificarea
automatã a cauzelor de deces. de la 1 ianuarie 2009

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Buletinele statistice demografice
adaptate pentru a fi scanate o singurã datã cca. 600 mii anual

Norme de completare, actualizare cu: neregulatã 3121 oficii de stare
 - modificãri legislative în sistemul civilã din cadrul
   de stare civilã, sãnãtate şi justiţie primãriilor

 - modificãri din recomandãrile
   internaţionale cu privire la statistica 195 judecãtorii
   stãrii civile 42 tribunale

 - precizãri mai detaliate fãcute de INS
   cu privire la semnificaţia variabilelor
   cercetate

Condiţii de control cifric şi logic extinse neregulatã 42 oficii de
numeric în funcţie de îmbunãtãţirea statisticã
conţinutului Buletinelor Statistice teritorialã
Demografice (BSD) cu noi variabile

Trecerea la codificarea automatã a cauzelor o singurã circa 300 mii de
de deces datã decese anual
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Sãnãtãţii;
    Ministerul Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti.


    6.8.1.3. Migraţie şi protecţie internaţionalã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Colectarea din surse administrative a datelor
referitoare la art. 3 din Regulamentul CE nr. 862/2007 2009
(fluxurile si stocul de migranţi).
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                             observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Statistici privind stocul şi fluxurile
de cetãţeni români care lucreazã legal anualã circa 1,3 milioane
în strãinãtate în baza unui contract persoane
legal de muncã, pe ţãri, sexe şi domenii
de activitate economicã

Statistici cu privire la cetãţenii anualã circa 60 mii cetãţeni
strãini care au o rezidenţã legalã în strãini
România, pe ţãri de cetãţenie, duratã şi
scopul şederii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Ministerul Administraţiei şi Internelor
    Ministerul Afacerilor Externe

    6.8.1.4. Proiecţii demografice
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Analiza retrospectivã a comportamentului demografic
al populaţiei în profil teritorial; 2009

Stabilirea variantelor de proiectare pe baza ipotezelor
de lucru privind mişcarea naturalã şi migratorie a
populaţiei;

Proiectarea populaţiei României la orizontul anului 2050,
pe judeţe, medii rezidenţiale şi la nivel naţional;

Analiza rezultatelor proiectãrii; analize comparative
cu proiectãrile organizaţiilor internaţionale;

Evidenţierea modificãrilor în structura pe vârste a
populaţiei proiectate.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                 observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Populaţia României la orizontul unicat
anului 2050: profil naţional,
teritorial şi medii rezidenţiale
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.8.2. Educaţie, culturã, sãnãtate, justiţie
    6.8.2.1. Educaţie şi culturã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Implementarea conceptelor, definiţiilor, clasificãrilor
şi nomenclatoarelor standardizate din 2009-2010
domeniul culturii;

Adaptarea instrumentarului şi metodologiei anchetei
privind utilizarea timpului - TUS, la 2009-2010
noile regulamente europene;

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                 observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Instrumentarul anchetei pe anul 2005 la 5 ani (2008+)
privind formarea profesionalã în
întreprinderi - FORPRO 2005

Metodologia anchetei privind formarea
profesionalã în întreprinderi la 5 ani (2008+)

Publicaţia "Caracteristici ale formãrii la 5 ani (2008+)
profesionale în întreprinderile din
România în anul ...."

Cercetãri statistice exhaustive: anual

Sistemul educaţional, pe niveluri
educaţionale - începutul anului şcolar/
universitar, sfârşitul anului şcolar/
universitar

  1. Sc. 1.1 - Învãţãmântul preşcolar -
     preprimar - nivelul 0 ISCED 13000

  2. Sc. 2.1 şi Sc. 2.2 - Învãţãmântul
     primar, - nivelul 1 ISCED şi 13000
     gimnazial - secundar inferior -
     nivelul 2 ISCED

  3. Sc. 3.1 - Învãţãmântul special
     primar - nivelul 1 200
     ISCED şi gimnazial - nivelul 2 ISCED

  4. Sc. 4.1 şi Sc. 4.2 - Învãţãmântul liceal
     - secundar superior - 1400
     nivelul 3 ISCED

  5. Sc. 5.1a şi Sc. 5.2a - Învãţãmântul
     profesional - secundar superior - 825
     nivelul 3 ISCED

  6. Sc. 5.1b şi Sc. 5.2b - Învãţãmântul
     postliceal - postsecundar, 825
     neechivalent primului nivel universitar -
     nivelul 4 ISCED

  7. Sc. 6.1 şi Sc. 6.2 - Învãţãmântul superior - 700
     terţiar - nivelurile 5 şi 6 ISCED

  8. FIN ED - Situaţia financiarã a instituţiilor
     de învãţãmânt 30000

Metodologia cercetãrilor statistice din domeniul
educaţiei

Instrumentar statistic pentru colectarea datelor
din domeniul educaţiei

Fişiere cu date statistice primare şi agregate

Lucrãri anuale pe fiecare nivel educaţional

Chestionarele UOE - UNESCO OECD EUROSTAT
completate cu date statistice din domeniul
educatiei

Activitatea unitãţilor cultural-artistice anual

  9. CULT. 1 - Activitatea bibliotecilor 13000

 10. CULT. 2 - Activitatea muzeelor şi
     colecţiilor publice 750

 11. CULT. 3 - Activitatea instituţiilor
     de spectacole şi concerte 170

 12. CULT. 4 - Activitatea editurilor -
     ziare şi reviste - 800

Metodologia cercetãrilor statistice din
domeniul culturii

Instrumentarul statistic pentru
colectarea datelor din
domeniul cultural - artistic

Fişiere cu date statistice primare şi
agregate

Lucrare anualã din domeniul culturii

Ancheta privind educaţia adulţilor 5-6 ani 12000
                                                                 gospodãrii

Instrumentar statistic - metodologii,
concepte, definiţii, aplicaţii
informatice, nomenclatoare şi
clasificãri, chestionare statistice -

Manualul anchetei

Fişiere cu date statistice primare şi agregate

Ancheta utilizãrii timpului 8-10 ani 1600
                                                                  gospodãrii*)
                                                                  12 luni

Instrumentar statistic - metodologii,
concepte, definiţii, aplicaţii informatice,
nomenclatoare şi clasificãri, chestionare
statistice

Manualul anchetei

Fişiere cu date statistice primare şi
agregate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Parteneri
    Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii

    6.8.2.2. Sãnãtate
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Adaptarea instrumentarului statistic naţional pentru asigurarea
datelor solicitate de EUROSTAT în domeniul îngrijirii 2009-2010
sãnãtãţii - unitãţile sanitare, personalul medical,
dotarea spitalelor, etc.;

Armonizarea instrumentarului şi metodologiei anchetei prin permanent
interviu asupra sãnãtãţii - HIS (Health Interview Survey),
la metodologia europenã - EHIS (Eupean Health Interview
Survey);

Implementarea metodologiei europene privind statistica
accidentelor de muncã - ESAW (European Statistics 2009-2010
on Accidents at Work) şi a bolilor profesionale - EODS
(European Occupational Diseases Statistics) în Sistemul
statistic naţional;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetãri exhaustive: anual 20200
SAN - Activitatea unitãţilor sanitare

      Metodologia cercetãrii statistice
      din domeniul sãnãtãţii

      Instrumentar statistic pentru
      colectarea datelor din domeniul
      sãnãtãţii

      Fişiere cu date statistice primare
      şi agregate

      Lucrare anualã din domeniul sãnãtãţii

Cercetãri selective: 5-6 ani 10000
                                                              gospodãrii

      Ancheta europeanã prin interviu
      asupra sãnãtãţii - EHIS

      Instrumentar statistic - metodologii,
      concepte, definiţii, aplicaţii
      informatice, nomenclatoare şi
      clasificãri, chestionare statistice

      Manualul anchetei

      Fişiere cu date statistice primare
      şi agregate

Implementarea metodologiei europene de anual
colectare a datelor privind accidentele
de muncã - ESAW

Implementarea metodologiei europene de
colectare a datelor privind bolile anual
profesionale - EODS
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Inspecţia Muncii - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu privire la implementarea metodologiei de colectare a datelor privind accidentele de muncã - ESAW;
    Institutul de Sãnãtate Publicã cu privire la implementarea metodologiei de colectare a datelor privind bolile profesionale - EODS.

    6.8.2.3. Justiţie
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dezvoltarea statisticilor comparabile la nivel
european privind victimizarea şi infracţionalitatea. 2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Implementarea în sistemul naţional a
acţiunilor prevãzute în strategia
europeanã, de mãsurare a criminalitãţii
şi infracţiunilor penale
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.8.3. Piaţa muncii
    6.8.3.1. Ocupare şi şomaj
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Recalcularea seriilor de date conform clasificãrii
revizuite privind activitãţile economice, 2010
în vederea asigurãrii comparabilitãţii în timp a
datelor;

Adaptarea instrumentarului şi metodologiei anchetei
forţei de muncã în gospodãrii la cerinţele anual
noilor regulamente asupra statisticilor ocupãrii şi
şomajului;

Proiectarea şi realizarea modulelor ad hoc
   2009 - Migranţii şi descendenţii acestora; 2009
   2009 - Accesul tinerilor pe piaţa muncii. 2009-2010

Implementarea metodei de estimare a ratei lunare
armonizate a şomajului, dupã ameliorarea 2010
planului de sondaj a anchetei forţei de muncã în
gospodãrii.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Serii de date statistice privind
populaţia activã - ocupatã şi în trim./anual
- şomaj, conform clasificãrii (2008+); 2010
revizuite privind activitãţile perioada
economice anterioarã 2008

Estimaţii cu grad crescut de
fiabilitate pentru indicatorii trim. (2009+), 45000-50000
statistici calculaţi în profil anual - 2010 locuinţe pe
teritorial trimestru

Instrumentarul anchetei forţei
de muncã în gospodãrii - AMIGO anual

Instrumentarul anchetei complementare
realizatã ca modul unicã (2009)
ad hoc în anul 2009 privind Accesul
tinerilor pe piaţa muncii

Metodologia modulului ad hoc privind
Accesul tinerilor pe piaţa unicã (2009)
muncii

Instrumentarul anchetei complementare unicã (2010)
realizatã ca modul ad hoc în anul 2010
privind Reconcilierea vieţii
profesionale cu cea familialã

Metodologia modulului ad hoc privind unicã (2010)
Reconcilierea vieţii profesionale cu
cea familialã

Raport de calitate asupra organizãrii anual
şi rezultatelor anchetei forţei de
muncã în gospodãrii - AMIGO

Raport de evaluare a calitãţii
estimaţiilor din ancheta trimestrial
forţei de muncã în gospodãrii - AMIGO

Raport de calitate asupra organizãrii
şi rezultatelor modulului ad hoc unicã (2009)
pe anul 2008 privind Migranţii şi
descendenţii acestora

Raport de calitate asupra organizãrii
şi rezultatelor modulului unicã (2010)
ad hoc pe anul 2009 privind Accesul
tinerilor pe piaţa muncii Publicaţia
"Forţa de muncã în România - ocupare trimestrial şi
şi şomaj", rezultatele anchetei forţei anual
de muncã în gospodãrii - AMIGO

Publicaţia "Migranţii şi descendenţii
acestora" unicã (2009)

Publicaţia "Accesul tinerilor pe piaţa
muncii" unicã (2010)

Publicaţia "Balanţa Forţei de Muncã
la 1 ianuarie ..." anual
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.8.3.2. Câştiguri salariale şi costul forţei de muncã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Implementarea clasificãrii revizuite privind
activitãţile economice în anchetele în întreprinderi - 2008; 2008+

Implementarea conceptelor, definiţiilor, clasificãrilor şi
nomenclatoarelor care se vor stabili prin 2010
regulamentele privind statistica locurilor de muncã vacante;

Dezvoltarea statisticilor armonizate pe termen scurt privind conform
forţa de muncã din sectorul serviciilor; programului
                                                                    Eurostat

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Serii de date statistice privind lunar, trim, anual
câştigurile salariale şi costul (2008+); unicã
forţei de muncã, conform clasificãrii pentru per.
revizuite privind activitãţile anterioare
economice (2010+)

Instrumentarul anchetei costului
forţei de muncã anual

Metodologia anchetei costului
forţei de muncã anual

Instrumentarul anchetei privind
salariile pe ocupaţii anual

Instrumentarul anchetei locurilor
de muncã vacante anual

Instrumentarul anchetei lunare
privind câştigurile salariale - anual
indicatori specifici statisticilor
pe termen scurt

Serii de date anuale privind
numãrul de salariaţi, câştigurile anual
salariale şi costul forţei de muncã

Serii de date trimestriale şi trim., anual
anuale privind rata locurilor de
muncã vacante

Serii de date trimestriale
privind indicii costului forţei de trim.
muncã - în formã neajustatã,
ajustatã sezonier şi ajustatã dupã
numãrul zilelor lucrãtoare

Serii de date lunare privind lunar
numãrul de salariaţi şi câştigurile
salariale

Raport de calitate asupra 2010, la 4 ani
organizãrii şi rezultatelor
anchetei costului forţei de
muncã pe anul 2008

Raport de calitate asupra anual
indicilor trimestriali ai
costului forţei de muncã

Raport de calitate asupra 2009, la 4 ani
organizãrii şi rezultatelor
anchetei structurii câştigurilor
salariale (ASC) 2006

Publicaţia "Câştigurile
salariale şi costul forţei de muncã" anual

Publicaţia "Disparitãţi
salariale - factori de influenţã" 2008, la 4 ani

Publicaţia "Repartizarea
salariaţilor pe grupe de salarii în anual
luna octombrie ..."
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    6.8.4. Protecţie socialã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Analiza corespondenţei - şi actualizarea acesteia -
dintre schemele naţionale de protecţie socialã 2008+
cu cele practicate la nivel UE, conform metodologiei
revizuite ESSPROS (European System ofintegrated
social protection statistics) - iunie 2006;

Producerea şi diseminarea statisticilor privind protecţia
socialã, conform metodologiei ESSPROS; anual

Producerea şi diseminarea statisticilor privind
politicile pieţei muncii LMP; anual

Producerea informaţiilor calitative privind politicile
pieţei muncii conform LMP, în conformitate anual
cu modificãrile legislaţiei naţionale în domeniu.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Statistici conform ESSPROS privind veniturile anual
pentru protecţie socialã pe scheme - de
protecţie socialã

Statistici conform ESSPROS privind cheltuielile anual
de protecţie socialã pe funcţii şi scheme - de
protecţie socialã

Statistici conform ESSPROS privind cheltuielile anual
nete de protecţie socialã pe funcţii şi scheme
- de protecţie socialã

Statistici privind numãrul beneficiarilor de anual
protecţie socialã pe funcţii şi scheme de
protecţie socialã

Metadate - informaţii calitative - pentru
fiecare schemã de protecţie socialã anual
privind: denumire, surse de finanţare, scop,
bazã legalã, istoric, descriere abeneficiilor,
tipuri de beneficiari

Statistici privind politicile pieţei muncii
LMP (Labour Market Policy) anual

Metadate - informaţii calitative - privind
politicile pieţei muncii conform anual
LMP, în conformitate cu modificãrile
legislaţiei naţionale în domeniu.

Serii de date statistice privind numãrul
pensionarilor şi pensia medie pe trimestrial şi
categorii şi sisteme de pensionare anual
conform legislaţiei naţionale

Serii de date privind numãrul şomerilor
şi rata şomajului înregistrat lunar şi anual

Serii de date statistice privind asistenţa
socialã anual

Publicaţia "Statistica protecţiei
sociale - ESSPROS● anual

Publicaţia "Statistica politicilor privind
piaţa muncii - LMP" anual

Publicaţia "Numãrul de pensionari şi
pensia medie" trimestrial
                                                     şi anual
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Agenţia Naţionalã de Ocupare a Forţei de Muncã
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
    Ministerul Economiei
    Ministerul Finanţelor Publice

    6.8.5. Venituri şi condiţii de viaţã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Producerea statisticilor comparabile la nivel european privind
veniturile, consumul şi condiţiile 2009-2010
de viaţã ale populaţiei;

Implementarea metodologiilor de calcul al indicatorilor
armonizaţi în domenii de un mare interes 2007-2010
pe plan european, cum ar fi accesul gospodãriilor la
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

Dezvoltarea metodelor de evaluare şi ameliorare a calitãţii
datelor din anchete; 2009-2010

Ameliorarea sferei de cuprindere şi a metodelor de estimare
pentru producerea indicatorilor la nivel 2009-2010
regional - regiune de dezvoltare, judeţ;

Recalcularea seriilor de date în vederea asigurãrii
comparabilitãţii în timp a datelor; 2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ancheta asupra calitãţii vieţii - EU-SILC anual circa 10000
(European Union Statistics of Income and gospodãrii
Living Conditions)
  - metodologia anchetei
  - instrumentarul anchetei (mapa gospodãriei,
    chestionarul gospodãriei, chestionarul
    individual, manualul anchetatorului)
  - fişierele de micro-date în formatul
    standard EUROSTAT

Ancheta în gospodãrii privind accesul la
tehnologia informaţiei şi anual 10000
comunicaţiilor gospodãrii
  - metodologia anchetei
  - instrumentarul anchetei - chestionarul
    gospodãriei, chestionarul individual,
    manualul anchetatorului
  - fişierele de date în formatul standard
    EUROSTAT

Metodologia de calcul al gradului de
înzestrare a populaţiei cu bunuri de anual nomenclator
folosinţã îndelungatã de bunuri de
                                                                   folosinţã
                                                                   îndelungatã

Raport de calitate pentru cercetarea
statisticã privind accesul gospodãriilor anual
la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Raport intermediar de calitate pentru
ancheta asupra calitãţii vieţii - se va anual
realiza începând cu anul 2009

Raport final de calitate pentru ancheta
asupra calitãţii vieţii anual
- se va realiza începând cu anul 2010

Ancheta Europeanã în Gospodãrii testare în 2008, 200 gospodãrii
  - metodologia anchetei ulterior se va în 2008,
                                              stabili ulterior se va
                                              periodicitatea stabili
                                                                 eşantionul
- instrumentarul anchetei - chestionare, real
  manualul anchetatorului, etc.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.8.6. Agriculturã şi silviculturã
    6.8.6.1. Recensãmântul General Agricol 2010
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stabilirea listei variabilelor şi realizarea instrumentarului
statistic, astfel încât sã rãspundã noilor cerinţe 2009
impuse de Politica Agricolã Comunã;

Introducerea variabilelor adiţionale referitoare la agri-
mediu şi la dezvoltare ruralã; 2009

Constituirea bugetului pentru asigurarea resurselor
financiare necesare realizãrii recensãmântului; 2009

Selectarea, angajarea şi instruirea personalului suplimentar
pentru pregãtirea, organizarea şi realizarea RGA - 2010; 2009

Elaborarea, tipãrirea şi distribuirea instrumentarului de
recensãmânt. 2009-2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Recensãmântul General Agricol o datã la 10 ani circa 4300000

Tipologia şi dimensiunea economicã a
exploataţiilor agricole

Instrumentarul statistic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale
    Ministerul Administraţiei şi Internelor

    6.8.6.2. Utilizarea terenului
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ajustarea conţinutului instrucţiunilor pentru cercetarea
în teren şi a nomenclatoarelor privind 2009-2010
ocuparea şi utilizarea terenului, în conformitate cu
specificul geografic al României;

Culegerea indicatorilor de agri-mediu solicitaţi de
EUROSTAT; 2009

Obţinerea de estimãri ale suprafeţelor acoperite cu
principalele culturi şi estimãri ale modului 2009-2010
de utilizare a terenului la nivel naţional.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                     observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Acoperirea/Utilizarea terenurilor folosind
tehnicile de teledetecţie anual 20600
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale
    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunãrii
    INFOCAD (Informaţii cadastrale)
    Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã

    6.8.6.3. Producţie vegetalã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Actualizarea metodologiei şi a chestionarului cercetãrii
statistice privind producţia vegetalã, în funcţie 2009-2010
de noile reglementãri ale EUROSTAT;

Realizarea cercetãrii statistice de bazã privind
potenţialul productiv al plantaţiilor viticole; 2009-2010

Elaborarea metodologiei de calcul al bilanţurilor
furajere, conform cerinţelor EUROSTAT; 2009

Realizarea de estimãri timpurii privind suprafeţele
cultivate şi producţiile obţinute la 2009-2010
principalele culturi.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                   observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Producţia vegetalã la principalele culturi anual 80000

Potenţialul productiv al plantaţiilor viticole - o datã la 10 ani 200000
anchetã statisticã de bazã

Potenţialul productiv al plantaţiilor viticole - anual 25000
anchetã statisticã intermediarã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale

    6.8.6.4. Efective de animale şi producţie animalierã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Actualizarea metodologiilor şi a chestionarelor de culegere
a datelor privind efectivele de porcine existente 2009-2010
la 1 aprilie/1 august, efectivele de bovine existente la
1 iunie, efectivele de animale existente la 1 decembrie şi
producţia animalã obţinutã în anul curent, în funcţie de
noile reglementãri ale EUROSTAT;

Culegerea datelor anuale privind efectivele de porcine 2009-2010
existente la 1 aprilie/1 august, efectivele de bovine
existente la 1 iunie, efectivele de animale existente la
1 decembrie şi producţia animalã obţinutã în anul curent
şi perfecţionarea metodelor de verificare a calitãţii
datelor;

Corelarea rezultatelor cercetãrilor statistice privind
efectivele de porcine existente la 1 aprilie/1 august, 2009-2010
efectivele de bovine existente la 1 iunie, efectivele
de animale existente la 1 decembrie şi producţia animalã
obţinutã în anul curent, cu datele provenite din alte
surse;

Realizarea rapoartelor de calitate a datelor privind
efectivele de porcine existente la aprilie/1 august, 2009-20101
efectivele de bovine existente la 1 iunie, efectivele de
animaleexistente la 1 decembrie şi producţia animalã
obţinutã în anul curent, în conformitatecu cerinţele şi
normele EUROSTAT şi transmiterea acestora la termenele
stabilite.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                     observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Efectivele de animale existente la 1 decembrie
şi producţia animalã obţinutã anual circa 60 000

Efectivele de porcine existente la 1 aprilie/
1 august bianual circa 15 000

Efectivele de bovine existente la 1 iunie anual circa 15 000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale

    6.8.6.5. Ancheta Structuralã în Agriculturã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Crearea şi transmiterea la EUROSTAT a fişierului Eurofarm cu
datele din Ancheta Structuralã în Agriculturã (ASA) - 2007; 2009

Stabilirea unui prag minim - fizic şi economic - pentru
exploataţiile agricole care vor fi cuprinse în ASA. 2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Structura exploataţiilor agricole la 2-3 ani 350000

Tipologia şi dimensiunea economicã a
exploataţiilor agricole

Instrumentarul statistic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltarii Rurale

    6.8.6.6. Silviculturã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Extinderea colectãrii datelor prin cercetãrile statistice
privind: fondul forestier, volumul de lemn recoltat, 2009
suprafaţa parcursã cu tãieri, lucrãrile de regenerare a
pãdurilor, volumul de lemn exploatat, fondul cinegetic şi
activitãţile de vânãtoare;

Perfecţionarea metodologiei şi armonizarea cu alte colectãri
de date internaţionale privind indicatorii fizici în 2009
domeniul forestier - suprafeţe şi volum;

Elaborarea metodologiei şi culegerea datelor pentru
construirea Conturilor economice forestiere, în vederea 2010
elaborãrii indicatorilor economici în domeniul forestier;

Colectarea datelor anuale necesare completãrii Chestionarului la cererea
comun FAO/ECE/EUROSTAT/ITTO "Statistici forestiere"; EUROSTAT

Actualizarea bazei de date TEMPO şi dezvoltarea publicaţiilor
statistice în domeniul forestier; 2009-2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                     observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetare statistica privind Fondul forestier
naţional anual 500

Cercetare statistica privind Cifra de afaceri a
unitãţilor silvice anual 500

Cercetare statistica privind Masa lemnoasã
recoltatã şi suprafaţa parcursã cu tãieri anual 500

Cercetare statistica privind Lucrãri de
regenerare a pãdurilor anual 500

Cercetare statistica privind Volumul de lemn
exploatat anual 2500

Cercetare statistica privind Fondul cinegetic,
situaţia efectivelor de vânat şi anual 250
rezultatele activitãţii de vânãtoare

Indicatori economici în domeniul forestier anual

Chestionarul comun FAO/ECE/EUROSTAT/ITTO
"Statistici forestiere" neregulat

Metodologia de realizare a cercetarilor
statistice în domeniul forestier neregulat

Metodologia de realizare a Conturilor economice
forestiere neregulat

Rapoarte de calitate anual
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltarii Rurale
    Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice

    6.8.7. Activitatea economicã a întreprinderilor
    6.8.7.1. Statistici structurale de întreprindere
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Implementarea CAEN Rev. 2; pentru aceasta, începând cu anu
de referinţã 2008, va fi necesarã dubla raportare a 30.10.2009
datelor, în condiţii comparabile, pentru variabilele cerute în
regulamentul privind statistica structuralã, în structura celor
douã clasificãri CAEN Rev. 1 şi CAEN Rev. 2;

Reproiectarea sistemului de colectare şi prelucrarea datelor trimestrul IV
pentru anchetele structurale în întreprinderi, 2009
în scopul de a îndeplini complet cerinţele noului regulament
privind statistica structuralã a întreprinderilor; integrarea
statisticii serviciilor în statistica structuralã a
întreprinderilor; implementarea procedurilor de mãsurare a
calitãţii datelor la nivelul fazelorprocesului de prelucrare;

Implementarea completã a metodologiei statisticii filialelor trimestrul IV
strãine FATs (Foreign Affiliate Trade Statistics) Inward şi 2009
FATs Outward, în vederea furnizãrii datelor cãtre utilizatori;
integrarea cusistemul statisticii investiţiei strãine directe;

Implementarea statisticii structurale a fondurilor private de trimestrul IV
pensii, în funcţie de aplicarea legislaţiei din domeniu. 2009
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetare statisticã privind statistica structuralã anualã circa 70000
                                                                  întreprinderi
Cercetare statisticã privind statistica FATs Inward anualã circa 3000
                                                                  întreprinderi

Cercetare statisticã privind statistica FATs Outward anualã circa 300
                                                                  întreprinderi

Cercetare statisticã privind statistica Investiţiilor
Strãine Directe în România anualã circa 7500
                                                                  întreprinderi

Serii de date istorice în noua clasificarea CAEN
Rev. 2 neregulat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Cercetare statisticã privind statistica Investiţiilor Strãine Directe în România - partener BNR

    6.8.7.2. Statistici pe termen scurt - industrie, construcţii, comerţ şi servicii
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Elaborarea unei metodologii unitare de calcul al indicelui
producţiei industriale în profil teritorial; ianuarie 2009

Recalcularea seriilor de indici în domeniul industriei, februarie 2009
construcţiilor, comerţului şi serviciilor, conform noii
clasificãri şi noului an de bazã - 2005.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                   observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetarea statisticã privind indicatorii pe lunarã cca. 200
termen scurt în construcţii

Cercetarea statisticã privind indicatorii pe
termen scurt în servicii lunarã cca. 10600

Cercetarea statisticã privind autorizaţiile
eliberate pentru clãdiri lunarã 3300

Cercetarea statisticã privind producţia de carne lunarã 350

Cercetarea statisticã privind producţia de carne
de pasãre lunarã 40

Cercetarea statisticã privind producţia de lapte
şi produse lactate lunarã 450

Indicii producţiei industriale lunarã

Indicii volumului cifrei de afaceri din
industrie lunarã

Indicii comenzilor noi din industrie lunarã

Indicii productivitãţii muncii din industrie lunarã

Indicii lucrãrilor de construcţii lunarã

Indicii de cost în construcţii trimestrialã

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru
comerţul cu amãnuntul lunarã

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru
servicii de piaţã prestate populaţiei lunarã

Investiţiile realizate în economia naţionalã trimestrialã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.8.7.3. Statistica anualã a producţiei industriale
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Implementarea noii clasificãri CAEN Rev. 2 şi a listei
revizuite de produse şi servicii; 2009

Realizarea de rapoarte de calitate în domeniul producţiei
industriale. la 2 ani
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                   observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetarea statisticã privind produsele şi anualã 14000
serviciile cu caracter industrial la producãtor
- PRODCOM

Cercetarea statisticã privind activitatea
sectorului metalurgic anualã 150

Cercetarea statisticã privind producţia
de carne lunarã 350

Cercetarea statisticã privind producţia de
carne de pasãre lunarã 40

Cercetarea statisticã privind producţia de
lapte şi produse lactate lunarã 450
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.8.8. Energie
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reproiectarea chestionarelor statistice conform 6 luni de la intrarea în
Regulamentului din domeniul vigoare a regulamentului
energiei - în curs de aprobare de cãtre
Parlamentul European;

Implementarea noii clasificãri CAEN Rev. 2 în 2009 (an de referinţã
statistica energeticã; 2008)

Implementarea unei anchete prin care sã se obţinã
informaţii statistice referitoare la 2009
consumurile energetice în gospodãrii.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetarea statisticã privind resursele
utilizate pentru producerea energiei lunarã 383
electrice

Cercetarea statisticã privind resursele
de gaze naturale şi destinaţiile acestora lunarã 2

Cercetarea statisticã privind resursele de
cãrbune şi destinaţiile acestora lunarã 28

Cercetarea statisticã privind resursele de
cãrbune şi utilizãrile acestora lunarã 34

Cercetarea statisticã privind balanţa
prelucrãrii ţiţeiului lunarã 10

Cercetarea statisticã privind producerea de
energie electricã şi termicã în lunarã 1
centrale nuclearo-electrice

Cercetarea statisticã privind resursele
energetice şi utilizarea acestora anualã 13000

Cercetarea statisticã privind producerea de
energie electricã şi termicã anualã 1300

Cercetarea statisticã privind producerea de
energie electricã şi termicã în anualã 1
centrale nuclearo-electriceCercetarea
statisticã privind balanţa prelucrãrii
ţiţeiului anualã 12

Preţurile energiei şi gazelor naturale la
consumatorii industriali şi semestrialã -
gospodãriile populaţiei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Autoritatea Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei

    6.8.9. Transport
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Implementarea cercetãrii statistice privind transportul
de pasageri cu autoturismele - autovehicule 2009
cu 9 locuri pe scaune inclusiv locul conducãtorului auto;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                 observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetarea statisticã privind transportul
rutier de pasageri pasageri - cu trimestrial circa 4500
autovehicule cu o capacitate de peste 9 vehicule
locuri pe scaune, inclusiv locul
conducãtorului auto

Cercetarea statisticã privind transportul
cu autoturismele autovehicule cu trimestrial circa 38000
maximum 9 locuri pe scaune, inclusiv locul gospodãrii
conducãtorului auto

Cercetarea statisticã privind transportul
de marfã şi pasageri pe calea anual, pe ţãri circa 15
feratã, pe regiuni de încãrcare/îmbarcare nivel întreprinderi
şi descãrcare/debarcare a (mãrfurilor şi naţional) -
pasagerilor din 5 în 5 ani
                                              (pe regiuni, la
                                               nivel NUTS 2)
                                               pentru EUROSTAT
                                                conform
                                               Regulamentului
                                                 91/2003
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Administraţiei şi Internelor;
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;
    Autoritatea Navalã Românã.

    6.8.10. Turism
    Direcţii de acţiune


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Implementarea unor anchete prin care sã se obţinã informaţii
statistice referitoare la cazarea turisticã în 2009
unitãţile de cazare private;

Implementarea unor anchete prin care sã se obţinã informaţii 2009
statistice referitoare la activitatea turisticã a
excursioniştilor;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                   observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetarea statisticã privind frecventarea
structurilor de primire turisticã lunarã 3600
cu funcţiuni de cazare Cercetarea statisticã
privind activitatea agenţiilor de turism trimestrialã 800

Cercetarea statisticã privind cererea
turisticã a rezidenţilor trimestrialã 9500

Cercetarea statisticã privind capacitatea de
cazare turisticã existentã anualã 6000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de Afaceri
    Banca Naţionalã a României.

    6.8.11. Locuinţe şi utilitãţi publice
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Revizuirea metodologiei de prelucrare a datelor la 6 luni de la apariţia
privind utilitãţile publice în funcţie de noile reglementãrilor EUROSTAT
reglementãri ale EUROSTAT;

Perfecţionarea tehnicilor de culegere şi 2009
verificare a datelor privind locuinţele
terminate şi stadiul de execuţie a construcţiilor
de locuinţe folosind chestionarele electronice
care vorfi completate direct de respondenţi;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                   observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetarea statisticã privind construcţiile
de locuinţe trimestrialã 3800

Cercetarea statisticã privind modificãrile
fondului de locuinţe anualã 3200

Cercetarea statisticã privind locuinţele
terminate anualã 3800

Cercetarea statisticã privind alimentarea
cu apã, canalizarea, salubritatea şi anualã 3000
distribuirea energiei termice Cercetarea
statisticã privind distribuirea gazelor
naturale anualã 30

Cercetarea statisticã privind strãzile
orãşeneşti anualã 340
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.8.12. Cercetare-dezvoltare şi inovare
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Realizarea anchetelor statistice comunitare de inovare
CIS la termenele şi în forma la 2 ani
prevãzutã de Eurostat pentru asigurarea comparabilitãţii
cu celelalte state membre;

Proiectarea şi realizarea cercetãrii statistice
referitoare la cariera la 2 ani
deţinãtorilor titlului de doctor;

Realizarea de rapoarte de calitate în domeniul statisticii conform
cercetãrii-dezvoltãrii termenelor şi
inovãrii. solicitate de
                                                                 EUROSTAT
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetarea statisticã privind activitatea de
cercetare-dezvoltare în unitãţi anualã 750
specializate

Cercetarea statisticã privind activitatea de
cercetare-dezvoltare în învãţãmântul anualã 120
superior şi în clinici universitare

Cercetarea statisticã privind activitatea de
cercetare-dezvoltare în alte anualã 1100
unitãţi decât cele specializate

Cercetarea statisticã privind inovarea la 2 ani 12000

Cercetarea statisticã privind cariera
deţinãtorilor de titlu de doctor în ştiinţe la 2 ani 5000
                                                                     unitãţi
                                                                    (30000
                                                                     persoane)
Rapoarte de calitate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii
    Academia Românã

    6.8.13. Societatea informaţionalã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Implementarea modulelor anuale conform iniţiativei
i2010 privind impactul utilizãrii produselor anual
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetãri statistice privind utilizarea
produselor tehnologiei anualã circa 17000
informaţiei şi comunicaţiilor întreprinderi

Cercetãri statistice privind cheltuielile
şi investiţiile în produse ale anualã circa 11000
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor întreprinderi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.8.14. Comerţ internaţional cu bunuri
    6.8.14.1. INTRASTAT
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Diversificarea surselor de date utilizate în cadrul sistemului
statistic Intrastat, prin identificarea şi accesarea 2010
unei game variate de date administrative, în vederea asigurãrii
calitãţii datelor de comerţ intracomunitar cu bunuri;

Îmbunãtãţirea continuã a calitãţii datelor statistice de comerţ
intracomunitar cu bunuri, potrivit cerinţelor anual
naţionale şi europene privind calitatea; realizarea unor analize
"în oglindã" cu statele membre ale UE;

Revizuirea periodicã şi îmbunãtãţirea condiţiilor de control
logic, validare şi diseminare a informaţiilor Intrastat; anual

Analiza datelor la nivel de operator economic, în vederea
actualizãrii pragurilor statistice anuale aplicate anual
în sistemul statistic Intrastat;

Implementarea noilor prevederi legislative europene în
domeniul statisticilor de comerţ intracomunitar cu bunuri. 2009
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                 observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetare statisticã Intrastat privind cca. 18000
schimburile intracomunitare de bunuri lunar operatori
                                                               economici

Instrumentar statistic şi IT necesar
desfãşurãrii cercetãrii statistice anual cca. 18000
Intrastat - manuale metodologice, aplicaţie operatori
software online şi offline, etc. economici

Praguri valorice pentru colectarea
informaţiilor statistice privind comerţul anual
intracomunitar

Raport de calitate privind statisticile începând cu
de comerţ internaţional cu bunuri, 2008,
conform cerinţelor Eurostat anual

Publicaţia "Anuarul de Comerţ Internaţional
al României" anual

Publicaţia "Buletin Statistic de Comerţ
Internaţional" lunar

Publicaţia "Indici de valori unitare în
comerţul internaţional" trimestrial

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Autoritatea Naţionalã a Vãmilor
    Autoritatea Naţionalã de Administrare Fiscalã

    6.8.14.2. EXTRASTAT
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Realizarea unor analize "în oglindã" pentru datele de comerţ la 2 ani
exterior cu principalii parteneri externi ai României;

Dezvoltarea unor proceduri de interconectare a statisticilor 2010
extracomunitare cu alte tipuri de statistici, în principal
statistici de afaceri şi nomenclatoare ale activitãţii
industriale;

Implementarea noilor prevederi legislative europene în 2009
domeniul statisticilor de comerţ extra-comunitar cu
bunuri - EXTRASTAT.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                   observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Manual metodologic de realizare a statisticilor
de comerţ extra-comunitar - EXTRASTAT 2010

Raport de calitate privind statisticile de
comerţ internaţional cu bunuri, începând cu
conform cerinţelor EUROSTAT 2008, anual

Publicaţia "Anuarul de Comerţ Internaţional
al României" anual

Publicaţia "Buletin Statistic de Comerţ
Internaţional" lunar

Publicaţia "Indici de valori unitare în
comerţul internaţional" trimestrial
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Autoritatea Naţionalã a Vãmilor

    6.8.15. Mediul înconjurãtor
    6.8.15.1. Captarea şi distribuţia apei
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Completarea şi transmiterea Chestionarului comun
OECD/EUROSTAT privind starea mediului - la cererea EUROSTAT
capitolul "Ape interioare".
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                     observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetare statistica privind Captarea şi
distribuţia apei anual 5000

Cercetare statistica privind Locuitorii
cu locuinţele conectate la anual 800
sistemele de canalizare

Chestionarul comun OECD/EUROSTAT privind
starea mediului, capitolul neregulat
"Ape interioare"

Metodologia de realizare a cercetarii
statistice în domeniul apei neregulat

Rapoarte de calitate anual
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Mediului
    Administraţia Naţionalã "Apele Române"

    6.8.15.2. Deşeuri
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Elaborarea cadrului legislativ pentru asigurarea cerinţelor 2009
de monitorizare a legislaţiei specifice şi a cerinţelor de
raportare pentru Regulamentul 2150/2002/CE referitor la
statisticile privind deşeurile şi pentru raportãrile specifice
în domeniul deşeurilor;

Pânã la finalizarea cadrului legislativ, pentru asigurarea 2009
raportãrii conform Regulamentului 2150/2002/CE, se vor
colecta şi prelucra datele privind generarea şi gestionarea
deşeurilor pentru anulde referinţã 2008, în conformitate cu
legislaţia în vigoare (H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa
gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând
deşeurile şi Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi
funcţionarea statisticii oficiale în România) şi cu
protocoalele de cooperare existente întreinstituţiile
partenere implicate;
Noul cadru legislativ trebuie sã asigure: 2009
- Extinderea colectãrii datelor privind generarea şi
gestionarea deşeurilor;
- Elaborarea metodologiei privind colectarea şi prelucrarea
datelor referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor,
în contextul noilor cerinţe;
- Îmbunãtãţirea metodologiei de calcul al indicatorilor
structurali privind generarea deşeurilor 2009
 municipale;
- Proiectarea metodologiei de calcul al indicatorilor
structurali privind reciclarea deşeurilor, 2009-2010
generarea deşeurilor în gospodãrii, generarea deşeurilor
periculoase;
- Completarea şi transmiterea la EUROSTAT a tabelelor
standard privind generarea, recuperarea şi 2010
eliminarea deşeurilor;

- Dezvoltarea publicaţiilor statistice în domeniul
deşeurilor. 2009-2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                     observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proiect de hotãrâre de Guvern privind modul de neregulat
colectare a datelor referitoare la generarea şi
gestionarea deşeurilor, în vederea asigurãrii
cerinţelor de monitorizare a implementãrii
legislaţiei şi a cerinţelor deraportare pentru
Regulamentul 2150/2002/CE referitor la statisticile
privind deşeurile şi pentru raportãrile specifice
în domeniul deşeurilor

Metodologia de colectare şi prelucrare a datelor neregulat
referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor

Tabele standard care se transmit la EUROSTAT o datã la doi ani
conform cerinţelor de raportare pentru Regulamentul
2150/2002/CE referitor la statisticile privind
deşeurile

Raportul de calitate a datelor care se transmite o datã la doi ani
la EUROSTAT conform cerinţelor de raportare pentru
Regulamentul 2150/2002/CE referitor la statisticile
privind deşeurile

Indicatori structurali privind generarea deşeurilor
municipale anual

Indicatori structurali privind reciclarea anual
deşeurilor, generarea deşeurilor în gospodãrii,
generarea deşeurilor periculoase
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Mediului
    Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului
    Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale
    Autoritatea Naţionalã Sanitar-Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor
    Ministerul Sãnãtãţii
    Agenţia Naţionalã pentru Resurse Minerale

    6.8.15.3. Chimicale şi substanţe periculoase
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Elaborarea metodologiei şi culegerea datelor pentru
calculul indicatorilor privind chimicalele şi 2010
substanţele periculoase;

Culegerea şi prelucrarea datelor pentru calculul
indicatorilor privind produsele chimice. 2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetãri statistice privind produsele
chimice anual 4000

Indicatori privind produsele chimice anual

Metodologia de culegere şi prelucrare a
datelor pentru calculul indicatorilor neregulat
privind chimicalele şi substanţele
periculoase
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Mediului
    Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului
    Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale
    Agenţia Naţionalã Fitosanitarã
    Ministerul Sãnãtãţii
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

    6.8.15.4. Cheltuieli pentru protecţia mediului
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Îmbunãtãţirea metodologiei pentru cercetarea statisticã
"Cheltuielile pentru protecţia mediului"; 2009

Extinderea culegerii datelor prin cercetarea statisticã
"Cheltuielile pentru protecţia mediului" 2010
pentru noi domenii;

Completarea şi transmiterea Chestionarului comun OECD/EUROSTAT la cererea
privind starea mediului - capitolul "Cheltuieli pentru EUROSTAT
protecţia mediului";

Actualizarea bazei de date TEMPO şi dezvoltarea publicaţiilor
statistice în domeniul statisticii protecţiei mediului. 2009-2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetare statistica privind Cheltuielile
pentru protecţia mediului anual 4000
la producatorii specializaţi

Cercetare statistica privind Cheltuielile
pentru protecţia mediului anual 5000
la producatorii nespecializaţi

Cercetare statistica privind Cheltuielile
pentru protecţia mediului anual 10
la administraţia publica centrala

Cercetare statistica privind Cheltuielile
pentru protecţia mediului anual 1000
la administraţia publica locala

Chestionarul comun OECD/EUROSTAT privind la cererea
starea mediului EUROSTAT

Metodologia de realizare a cercetarii
statistice "Cheltuielile pentru protecţia neregulat
mediului"

Rapoarte de calitate anual
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Mediului
    Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului

    6.8.15.5. Emisii
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Culegerea datelor din: Statistica energeticã, Statistica anuale
producţiei industriale, Statistica privind efectivele de
animale şi Statistica privind utilizarea fertilizanţilor
şi furnizarea acestora la Agenţia Naţionalã pentru Protecţia
Mediului, în vederea realizãrii inventarelor naţionale de
emisii;

Realizarea corespondenţei dintre sursele de emisie
evidenţiate în inventarele naţionale de emisii şi 2009
activitãţile CAEN;

Elaborarea rapoartelor de calitate a datelor furnizate la
Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului, anual
în vederea realizãrii inventarelor naţionale de emisii.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Date privind emisiile de gaze cu efect de sera anual
şi alţi poluanţi ai aerului, pe activitãţi CAEN

Rapoarte de calitatea datelor anual

Raportarea emisiilor de poluanţi atmosferici pe
coduri CAEN anual
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Mediului
    Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului

    6.8.16. Preţuri
    6.8.16.1. Preţuri de consum
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Recalcularea sistemului anual de ponderi folosite
la calculul Indicelui Preţurilor de Consum anual
(IPC)-anual-pe baza rezultatelor Anchetei Bugetelor
 de Familie (ABF);

Revizuirea nomenclatorului de produse folosit la
calculul IPC, pe baza informaţiilor colectate anual
din sursele de date statistice şi administrative,
târguri de prezentare, internet, materiale de
prezentare a firmelor, etc.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                   observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sistemul de ponderi pentru calculul IPC anual

Nomenclatorul de produse şi servicii pentru
calculul IPC anual
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.8.16.2. Preţurile producţiei industriale
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Calculul Indicelui Preţurilor Producţiei Industriale (IPPI)
conform schimbãrii anului de bazã şi conform permanent
clasificãrii CAEN Rev. 2.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sistemul de ponderi pentru calculul IPPI 5 ani

Nomenclatorul de produse şi servicii pentru
calculul IPPI 5 ani

IPPI cu bazã anul 2005 lunar
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.8.16.3. Preţuri în domeniul serviciilor
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Elaborarea metodologiei de calcul al indicilor de
preţ de servicii; 2009

Proiectarea şi realizarea cadrului organizatoric
necesar pentru implementarea metodologiei 2009
de calcul al indicilor de preţ de servicii;

Calculul experimental al indicilor de preţ de servicii. 2009
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Metodologia de calcul al indicilor de preţ de
servicii unicat

Indicii de preţ de servicii lunar
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.8.16.4. Preţuri agricole
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Revizuirea anului de bazã, a nomenclatorului de produse
agricole şi a sistemului de ponderare utilizat pentru 2009
calculul indicelui de preţ al produselor agricole;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                     observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sistemul de ponderare pentru indicele de preţ al
produselor agricole (IPA) 5 ani

Nomenclatorul produselor agricole 5 ani

IPA cu bazã 2005 lunar
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale

    6.8.16.5. Programul de Comparare Europeanã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proiectarea şi realizarea anchetelor privind colectarea
preţurilor pentru bunurile de consum, în anual
conformitate cu metodologia agreatã în cadrul grupei de
sud şi aprobatã de EUROSTAT;

Proiectarea şi desfãşurarea anchetei privind preţurile bianual
mijloacelor fixe - modulul echipamente şi a devizelor de
cheltuieli pentru construcţii - modulul construcţii, în
conformitate cu metodologia EUROSTAT - începând cu anul 2007;

Completarea chestionarului cu privire la evoluţia IPC,
conform clasificãrii COICOP-PPC (Clasificarea anual
consumului individual pe destinaţii-Paritatea Puterii de
Cumpãrare);

Proiectarea şi desfãşurarea anchetei privind nivelul anual
chiriei pe tipuri de locuinţe în municipiul Bucureşti,
în conformitate cu metodologia EUROSTAT;

Proiectarea şi completarea chestionarului privind anual
cheltuielile cu personalul, numãrul mediu de salariaţi
din administraţia publicã, învãţãmânt şi sãnãtate;

Completarea tabelului 24 cu privire la calculul PIB anual
prin metoda cheltuielilor, conform clasificãrii
COICOP-PPC;

Completarea chestionarului privind TVA; anual

Completarea chestionarului cu privire la fondul de anual
locuinţe, conform metodologiei aprobate de cãtre
EUROSTAT.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                  observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Date statistice furnizate EUROSTAT pentru în funcţie de
Programul de Comparare European (PCE) termenele
                                              stabilite de
                                              EUROSTAT
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    EUROSTAT
    INE-Portugalia

    6.8.16.6. Preţurile locuinţelor
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Calculul experimental al preţurilor medii şi al indicilor
de preţ al locuinţelor. 2009
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Metodologia de calcul al preţurilor medii şi al
indicilor de preţ al locuinţelor unicat

Preţurile medii şi indicii de preţ al locuinţelor trimestrial
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Banca Naţionalã a României
    Uniunea Naţionalã a Notarilor Publici din România

    6.8.17. Conturi naţionale economice
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Identificarea parteneriatelor public-private încheiate permanent
la nivel central şi local; calcularea şi includerea in
statisticile finanţelor publice a datelor privind
parteneriatul public-privat;

Identificarea de noi surse de date pentru estimarea
cheltuielilor administraţiilor publice pe funcţiuni, 2010
conform nivelului 2 COFOG (Clasificarea internaţionalã
a funcţiilor administraţiei publice);

Îmbunãtãţirea estimãrilor privind consumul de capital
fix al administraţiilor publice prin utilizarea 2009
metodei Inventarului Perpetuu

Îmbunãtãţirea estimãrilor în preţuri constante, prin
utilizarea indicilor de preţ în construcţii şi a 2010
indicilor preţurilor de producţie a serviciilor;

Calcularea indicatorilor "Flash" ai Produsului intern
brut trimestrial; 2009

Ajustarea sezonierã a datelor din conturile trimestriale; 2009

Implementarea unei anchete trimestriale în întreprinderi,
în vederea culegerii de informaţii referitoare permanent
la stocuri;

Elaborarea conturilor trimestriale nefinanciare ale
sectoarelor instituţionale. 2009
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Matricea de contabilitate socialã la 5 ani

Ancheta privind instituţiile de leasing anual

Indicatorii "Flash" ai PIB trimestrial trimestrial

PIB trimestrial - date ajustate sezonier trimestrial

Conturile trimestriale nefinanciare ale
sectoarelor instituţionale trimestrial

Tabelul 11 privind cheltuielile
administraţiilor publice pe nivel COFOG 2 anual
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Finanţelor Publice
    Banca Naţionalã a României
    Ministerul Apãrãrii Naţionale.

    6.8.18. Conturile economice din agriculturã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Exploatarea altor surse de informaţii pe mãsura
implementãrii lor - Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole 2010
(RICA), în vederea îmbunãtãţirii calitãţii datelor;

Alinierea şi implementarea noilor cerinţe ale metodologiei 2009-2010
europene în domeniul Conturilor economice din agriculturã.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Conturile economice din agricultura anual
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltarii Rurale

    6.8.19. Conturile satelit
    6.8.19.1. Conturile satelit din domeniul mediului
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Elaborarea metodologiei şi culegerea de date pentru Matricea
contabilitãţii naţionale cu conturi de mediu - National 2009
Accounting Matrix with Environmental Accounts (NAMEA);

Elaborarea metodologiei şi culegerea de date pentru
conturile "Industrii de mediu". 2009
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                  observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Matricea contabilitãţii naţionale cu conturi anual
de mediu

Conturile "Industrii de mediu" anual

Metodologia contului satelit al cheltuielilor
pentru protecţia mediului neregulat

Metodologia de elaborare a Matricei
contabilitãţii naţionale cu conturi de mediu neregulat

Metodologia de elaborare a conturilor
"Industrii de mediu" neregulat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Mediului
    Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului

    5.8.19.2. Contabilitatea resurselor naturale
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Elaborarea metodologiei şi culegerea datelor pentru conturile
resurselor naturale - cãrbuni, ţiţei, gaze naturale; 2009

Elaborarea metodologiei şi culegerea datelor pentru contul
privind fluxurile apei. 2009
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                   observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contul fluxurilor materiale "economie-mediu" anual

Indicatorii de decuplare: productivitatea
resurselor şi intensitatea materiala a anual
utilizarii acestora

Conturi fizice de mediu - fluxurile de apa,
cãrbuni, ţiţei, gaze naturale anual

Metodologia de elaborare a conturilor fizice
de mediu - fluxurile de apã, neregulat
cãrbuni, ţiţei, gaze naturale
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Mediului
    Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului

    5.8.19.3. Conturile satelit din domeniul sãnãtãţii
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Colectarea cheltuielilor de sãnãtate pentru cele trei
domenii: surse de finanţare, funcţii şi anual
servicii de sãnãtate, furnizori de servicii de sãnãtate.
Un domeniu suplimentar îl reprezintã colectarea cheltuielilor
privind resursele umane din domeniul sãnãtãţii în formatul
standardizat;

Implementarea Sistemului conturilor de sãnãtate - SHA
(System of Health Accounts) elaborate dupã 2009-2010
metodologia OECD, OMS şi EUROSTAT în Sistemul statistic
naţional;

Revizuirea metodologiei naţionale a Sistemului conturilor
de sãnãtate, dupã elaborarea şi publicarea celei de-a doua
ediţii a metodologiei OECD, EUROSTAT, OMS;

Diseminarea statisticilor privind cheltuielile din
domeniul sãnãtãţii; 2010

Realizarea unor analize comparative între rezultatele
Sistemului conturilor de sãnãtate şi ale 2010

Sistemului conturilor de sãnãtate.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                   observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sistemul conturilor de sãnãtate - tabelele
de Routine completate cu date referitoare anual
la îngrijirea sãnãtãţii, conform SHA

Metodologia conturilor de sãnãtate anual
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.8.20. Sisteme integrate de indicatori
    6.8.20.1. Indicatorii structurali
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Extinderea profilelor de calitate la toţi
indicatorii structurali; 2009-2010

Dezvoltarea şi implementarea de noi indicatori
structurali; 2009-2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                   observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Profile de calitate ale indicatorilor
structurali. anual
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.8.20.2. Indicatorii dezvoltãrii durabile
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consultarea permanentã cu autoritãţile responsabile pentru permanent
elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilã în România,
în vederea alcãtuirii unui set adecvat de indicatori pentru
monitorizarea acesteia;

Propunerea şi dezvoltarea unei Liste de indicatori de 1 an de la data
dezvoltare durabilã pentru România pe baza obiectivelor publicãrii de
Strategiei naţionale de dezvoltare durabilã, corelate cu cãtre Guvern a
Strategia de dezvoltare durabilã a UE şi cu Lista de Strategiei de
indicatori propusã la nivel dezvoltare
comunitar. durabilã pentru
                                                              România
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                  observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lista finalã de indicatori pentru anualã, de la elaborarea
monitorizarea strategiei de Listei de indicatori de
dezvoltare durabilã a României, dezvoltare durabilã
metodologia de calcul, sursele
şi furnizorii de date pentru
construirea acestor indicatori.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Mediului

    6.8.20.3. Indicatorii agri-mediu
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Culegerea datelor privind cantitãţile de produse
de protecţia plantelor vândute pe piaţa; 2009

Culegerea datelor privind cantitãţile de
îngrãşãminte chimice utilizate; 2009

Stabilirea indicatorilor agri-mediu care vor fi
introduşi în cercetarea statisticã privind metodele de 2010
producţie în agriculturã;

Elaborarea metodologiei de calcul al indicatorilor de
risc pentru produsele de protecţia plantelor. 2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                    observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cercetare statistica privind Utilizarea
pesticidelor în agriculturã anual 5000

Cercetare statistica privind Vânzarile
de pesticide anual 500

Cercetare statistica privind Utilizarea
de îngrãşãminte chimice anual 5000

Ancheta Structurala în Agricultura
dezvoltata cu indicatori agri-mediu o datã la 2 ani 350000

Metodologia pentru calculul indicatorilor
de risc pentru produsele de neregulat
protecţia plantelor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale
    Agenţia Naţionalã Fitosanitarã
    Ministerul Mediului

    6.8.20.4. Indicatorii dezvoltãrii rurale
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dezvoltarea unui sistem armonizat de indicatori,
în vederea monitorizãrii dezvoltãrii rurale. 2009-2010
Sistemul va cuprinde indicatori stabiliţi la nivel
european, ce vor permite o analizã comparativã
privind dezvoltarea ruralã în statele membre ale UE.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                   observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Metodologie de calcul al indicatorilor
armonizaţi privind dezvoltarea ruralã neregulat -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale

    6.8.20.5. Euroindicatori
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Analiza unei posibile extinderi de serii lungi de timp. 2009
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dezvoltarea unui sistem armonizat de
indicatori, în vederea asigurãrii unei
mai bune vizibilitãţi, accesibilitãţi,
coerenţe a principalilor indicatori
economici europeni
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.8.20.6. Indicatori regionali
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stabilirea modalitãţilor de valorificare a surselor
administrative, necesare în extinderea 2009
numãrului de indicatori statistici;

Revizuirea modului de organizare şi gestionare a
datelor privind indicatorii structurali, 2009
indicatorii dezvoltãrii durabile şi indicatorii
regionali;

Stabilirea unor standarde de calitate, prin: 2009
 ● definirea unui set de indicatori de calitate
   pentru surse statistice şi administrative;
 ● realizarea unor standarde pentru întocmirea
   rapoartelor de calitate.
Implementarea experimentalã a metodei de estimare
pe domenii mici. 2009-2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                   observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Inventar al surselor de date administrative 2009

Manual de întocmire a rapoartelor de calitate
în profil teritorial 2009

Lista surselor de date administrative/
statistice care pot fi utilizate ca surse 2009
auxiliare în vederea modelãrii prin metoda de
estimare pe domenii mici

Metodologia de estimare, în profil teritorial,
a rezultatelor unei cercetãri 2010
statistice utilizând metoda estimãrii pe
domenii mici
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.8.20.7. Indicatori de incluziune socialã
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Implementarea metodologiilor de calcul al indicatorilor
armonizaţi în domeniul incluziunii sociale 2009-2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Produs Perodicitate Nr. unitãţi
                                                                     observate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Metodologia de calcul al indicatorilor de
incluziune socialã anual -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

    6.9. Diseminarea datelor
    6.9.1. Baze de date
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Crearea bazei de metadate; 2009

Actualizarea conţinutului bazei de date TEMPO-
Online cu noi indicatori statistici, permanent
inclusiv la nivel de macroregiune.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Baza de metadate Baza de metadate va pune la dispoziţia utilizatorilor
                      informaţiile referitoare la toate procesele şi
                      activitãţile statistice necesare pentru utilizarea şi
                      interpretarea datelor statistice.
Baza de date Actualizarea şi îmbogãţirea conţinutului bazei de date
TEMPO-Online accesibile via Internet, TEMPO-Online va susţine
                      activitatea de diseminare electronicã online cu acces
                      gratuit, dar şi susţinerea activitãţilor de e-commerce.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.9.2. Internet
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dezvoltarea de servicii online pentru public, prin:
    a) actualizarea aplicaţiilor web pentru accesul la baza
       de date TEMPO-Online pe website permanent
    b) dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiei de ecommerce permanent
    c) diseminarea de publicaţii statistice pe website permanent
    d) dezvoltarea de aplicaţii de reprezentare geograficã a
       informaţiei statistice pe web - WebGis; 2010
    e) achiziţionarea de produse software pentru aplicaţii
       WebGis; 2010
    f) Diseminarea pe website a bazei de metadate statistice 2009
    g) Diseminarea pe website a bazei de date "clasificãri şi
       nomenclatoare statistice"
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Baza de date TEMPO-Online Baza de date cu serii lungi de timp cu acces
                                online pentru public.

Baza de date cu statistici Baza de date cu statistici agregate la nivel de
regionale regiune.

Aplicaţie de interogare pe Aplicaţie de interogare pe website similarã cu
website-ul INS cea pentru TEMPO-Online.

Aplicaţii IT pentru Dezvoltarea aplicaţiilor actuale pentru
actualizare, actualizarea şi administrarea modulelor
întreţinere site web website-urilor INS şi Direcţiilor
                                teritoriale de statisticã.

Aplicaţii IT pentru WebGis Dezvoltarea de aplicaţii WebGis pentru
                                reprezentarea informaţiilor statistice la
                                nivel de ţarã, regiune, judeţ.

Baza de metadate statistice Metadate
Baza de date "clasificãri şi Clasificãri şi nomenclatoare statistice
nomenclatoare statistice"
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.9.3. Publicaţii
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Definirea unor colecţii noi de publicaţii, pe domenii
socio-economice. 2009

Dezvoltarea unor colecţii noi de publicaţii statistice
în format electronic pe suport CD-ROM permanent
pe domenii socio-economice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Plan editorial al Direcţiilor În Catalog se vor cuprinde publicaţii cu date
Regionale de Statisticã (DRS) statistice agregate la nivel de regiune şi
- Catalog de publicaţii DRS care sunt descrise la secţiunea Publicaţii
                                  realizate în Programul statistic
                                  anual - 2009.

Plan editorial al INS - Corelarea rezultatelor cercetãrilor
Catalog de publicaţii INS statistice descrise în Programul
                                  statistic anual cu publicaţiile statistice
                                  aferente şi concretizarea acestora în
                                  sistemul publicaţiilor statistice cu titlu
                                  de Catalog.

Sistemul publicaţiilor
statistice în format
electronic pe suport
CD-ROM
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.9.4. Mass-media
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Training cu ziariştii acreditaţi, organizat de CNPS la
cererea acestora; anual

Constituirea şi consolidarea unui grup de ziarişti dedicat 2009-2010
problematicii statistice - club de presã "Prietenii
statisticii".
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Club de presã Constituirea unui cadru formalizat destinat
"Prietenii statisticii" ziariştilor care folosesc în mod curent
                              informaţiile statistice, pentru întâlniri
                              colocviale care sã exceadã dialogul pur
                              profesional: partide şi turnee de şah,
                              manifestãri culturale, schimburi de opinii, etc.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Cotidianele naţionale şi locale, televiziunile naţionale şi posturile de radio;
    Centrul Naţional de Pregãtire în Statisticã.

    6.9.5. Relaţii cu publicul, servicii informaţionale
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dezvoltarea de servicii de informare online, prin acces la
publicaţii statistice, BD TEMPO-Online; 2009-2010

Întreţinerea sãlii de consultare "Anton Golopenţia" cu
publicaţii statistice pentru consultarea permanent
gratuitã de cãtre public;

Promovarea produselor statistice prin participarea la 10-15 târguri/
târguri şi expoziţii. an
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Aplicaţii de interogare via web Întreţinerea aplicaţiilor web existente
pentru baze de date statistice pentru BD TEMPO-Online şi îmbogãţirea
                                   conţinutului acesteia.

Lãrgirea accesului publicului la
informaţiile statistice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.9.6. Biblioteca
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Realizarea unor mijloace de orientare a utilizatorilorîn
bibliotecã în vederea asigurãrii accesului 2009
electronic la resursele acesteia - pliante şi un ghid care
sã reflecte serviciile oferite, utilizarea OPAC-lui, a
resurselor Internet, a bazei de informaţii digitale;

Elaborarea unui plan în vederea implementãrii noilor module
achiziţionate pentru upgrade - TINREAD: 2009

   a. constituirea unui colectiv de specialişti din INS
      pentru selectarea riguroasã a documentelor ce
      urmeazã sã fie digitizate;

   b. selectarea documentelor digitizate ce vor fi
      accesibile online, ţinând cont de restricţiile
      copyright;
   c. achiziţionarea unui instrument de copiere
      performant - scanner;

   d. amenajarea unui centru de digitizare;

   e. demararea acţiunii de digitizare a documentelor
      selectate.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Servicii de bibliotecã Servicii de împrumut şi de consultare a publicaţiilor
                          în mod tradiţional şi informatizat, pentru utiliza-
                          torii din Institutul Naţional de Statisticã, din ţarã
                          şi din strãinãtate.

Servicii de consultare Asistenţã tehnicã şi consiliere pentru public

Servicii de cooperare Cooperare cu alte biblioteci din România şi din
                          strãinãtate pentru schimb de carte sau împrumut
                          de carte.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Parteneri
    Biblioteca Naţionalã
    Biblioteca ASE

    6.10. Servicii suport
    6.10.1. Managementul resurselor umane
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Îmbunãtãţirea politicilor de realizare a funcţiilor manageriale
în domeniul resurselor umane; 2009-2010

Continuarea procesului de descentralizare a competenţelor de
management resurse umane; 2009

Întocmirea şi fundamentarea planului de ocupare a funcţiilor
publice; 2009

Elaborarea de politici pe termen mediu - 3-5 ani - de
perfecţionare profesionalã continuã a personalului, 2009
în colaborare cu CNPS

Analizarea actualului sistem 2009
informaţional şi stabilirea specificaţiilor tehnice ale
programului bazei de date, astfel încât acesta sã poatã produce
rapoarte complexe care sã permitã evaluãri cantitative şi
calitative ale sistemului funcţiei publice;

Perfecţionarea sistemului informaţional integrat de gestiune a
resurselor umane; 2009

Dezvoltarea noii structuri IT a sistemului informaţional
integrat de gestiune a resurselor umane, ţinând 2009
cont de evoluţiile din domeniul IT şi din domeniul
managementului resurselor umane;

Actualizarea şi publicarea broşurii "Sã lucrezi în INS", 2009-2010
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
            Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Raport anual privind Raportul conţine informaţii privind structura
activitatea din domeniul personalului pe vârstã, sex şi studii,
managementului resurselor fluctuaţia personalului, pregãtirea profesionalã
umane pe domenii de pregãtire.

Broşura "Sã lucrezi în INS" Broşura conţine informaţii cu privire la cadrul
                               legal al statisticii oficiale din România,
                               obiectul de activitate al Institutului Naţional
                               de Statisticã, organismele consultative,
                               strategia de dezvoltare, programul cercetãrilor
                               statistice, principalele lucrãri realizate,
                               structura organizatoricã şi statutul
                               angajaţilor.
Manual de proceduri în Manualul va conţine proceduri de lucru pentru
domeniul managementului recrutare, selecţie, evaluare, pregãtire
resurselor umane profesionalã, promovare, salarizare şi baza de
                               date a funcţionarilor publici.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.10.2. Juridic
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Participarea la elaborarea proiectelor de acte normative
iniţiate de cãtre INS - inclusiv în scopul permanent
implementãrii acquis-ului comunitar în domeniul statisticii;

Crearea unei baze de date cuprinzând ordinele emise de trimestrul I
Preţedintele INS, începând cu anul 2005; 2009

Întocmirea/actualizarea nomenclatorului de arhivare a permanent
documentelor emise/primite de cãtre INS şi supunerea spre
avizare Arhivelor Naţionale;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proiecte de acte normative - legi, ordonanţe Actele normative astfel elaborate
şi hotãrâri ale Guvernului, ordine emise de reglementeazã relaţii sociale
Preşedintele INS şi care se publicã în specifice domeniului statistic,
Monitorul Oficial al României, Partea I cu respectarea principiilor
                                              generale de legiferare proprii
                                              sistemului dreptului românesc.

O bazã de date a ordinelor emise, începând Baza de date va conţine - în
cu anul 2005, de cãtre Preţedintele INS mãsura posibilitãţilor tehnice -
                                              o arhivã a ordinelor în cauzã
                                              scanate, în scopul încãrcãrii
                                              acestora în programul
                                              legislativ folosit de INS

Nomenclatorul arhivistic al INS Listã sistematicã a tuturor
                                              categoriilor de documente emise,
                                              primite sau întocmite pentru uz
                                              intern de cãtre INS în decursul
                                              activitãţii proprii, având la
                                              bazã evaluarea acestora pe
                                              criteriul structural, tematic,
                                              al valorii şi al termenelor de
                                              pãstrare.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.10.3. Buget, contabilitate
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stabilirea unui cadru general privitor la managementul
informaţiilor financiare, în vederea asigurãrii 2010
transparenţei proceselor de luare a deciziilor şi de stabilire
a politicilor;

Corelarea declaraţiilor strategice cu indicatorii de rezultate; permanent

Analiza cheltuielilor, cu accent pe cheltuielile de capital
pentru susţinerea infrastructurii şi, permanent
în special, a celei informatice;

Susţinerea dezvoltãrii profesionale a personalului, prin
alocarea unui procent de 3% a cheltuielilor de permanent
formare, în total cheltuieli de personal;

Creşterea responsabilizãrii în utilizarea resurselor
financiare, prin delegarea autoritãţii în domeniul 2010
programãrii şi angajãrii acestora la nivelul direcţiilor
generale din aparatul central al Institutului Naţional de
Statisticã.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Programe anuale privind repartizarea Cuprinderea în bugetele anuale pe anii
şi utilizarea a resurselor financiare, 2008-2010 resurselor financiare
în conformitate cu obiectivele necesare realizãrii obiectivelor
strategice asumate strategice.

Sistemul de control managerial Fiecare manager trebuie sã cunoascã
privind repartizarea fondurile repartizate pentru acţiunile
resurselor financiare direcţiei sale.

Sistemul de rapoarte financiare Fiecare manager trebuie sã poatã
privind repartizarea raporta modul de utilizare a
şi utilizarea resurselor financiare resurselor financiare repartizate.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.10.4. Administrare internã, achiziţii publice
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Realizarea Strategiei de menţinere şi 2008
dezvoltare a infrastructurii INS;

Achiziţionarea tuturor produselor şi serviciilor ncesare
pentru asigurarea bazei tehnico-materiale 2008-2010
în conformitate cu obiectivele strategice de dezvoltare
a Sistemului statistic naţional;

Acordarea de asistenţã tehnicã în desfãşurarea
activitãţilor de achiziţii publice tuturor direcţiilor 2008
de specialitate din INS şi direcţiilor teritoriale de
statisticã.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Strategia de menţinere şi dezvoltare a Strategia include obiectivele
infrastructurii INS dezvoltãrii infrastructurii INS,
                                            cât şi estimãri ale cheltuielilor
                                            de capital aferente - pentru
                                            perioada 2009-2010.

Programe anuale de achiziţie privind Program anual de achiziţii care sã
asigurarea bazei tehnico-materiale de cuprindã toate materialele,
realizare a obiectivelor strategice serviciile şi lucrãrile necesare
de dezvoltare a Sistemului statistic realizãrii strategiei de dezvoltare
naţional a Sistemului statistic naţional.

Parteneriate public-private pentru Externalizarea unor servicii în
asigurarea unor domeniul administrativ, cãtre
servicii administrative de calitate parteneri specializaţi.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    6.10.5. Audit intern
    Direcţii de acţiune


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Acţiunea Termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Flexibilizarea metodelor de aplicare a cadrului metodologic
de desfãşurare a misiunilor de audit, în scopul permanent
creşterii independenţei funcţionale şi a punerii în valoare
a judecãţii profesionale a auditorilor interni;

Misiuni de audit public intern de evaluare a controlului
intern în cadrul structurilor/activitãţilor; permanent

Efectuarea, din dispoziţia scrisã a Preţedintelui INS, de permanent
auditãri ad hoc şi operaţiuni de consiliere
pentru diferite obiective/acţiuni/activitãţi, din structurile
organizatorice sau subordonate INS;
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Produse rezultate


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Produs Descriere produs
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Manual de proceduri privind auditul Cuprind procedurile, instrumentele şi
intern al proiectelor finanţate din documentele specifice activitãţii de
fonduri comunitare auditare a cercetãrilor statistice şi
                                          a proiectelor finanţate din fonduri
                                          comunitare.
Ghidul practic de auditare a
cercetãrilor statistice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             _______________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016