Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROGRAM din 1 august 2007 al cercetarilor statistice in anul 2007*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROGRAM din 1 august 2007  al cercetarilor statistice in anul 2007*)    Twitter Facebook
Cautare document

PROGRAM din 1 august 2007 al cercetarilor statistice in anul 2007*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 16 octombrie 2007
PROGRAM din 1 august 2007
al cercetãrilor statistice în anul 2007*)
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 16 octombrie 2007

---------
*) Aprobat de <>Hotãrârea nr. 838 din 1 august 2007 , publicatã în Monitorul Oficial nr. 697 din 16 octombrie 2007


Introducere
Programul Anual al Cercetãrilor Statistice reprezintã cadrul legal prin care Institutul Naţional de Statisticã - I.N.S. şi celelalte ministere sunt autorizate sã realizeze colectarea, prelucrarea, analiza, diseminarea şi stocarea datelor statistice oficiale, în vederea asigurãrii informaţiilor necesare utilizatorilor interni, precum şi a celor ce decurg din legislaţia Uniunii Europene şi din recomandãrile altor organizaţii internaţionale. Programul reuneşte, într-un ansamblu cuprinzãtor şi coerent, lucrãrile statistice de bazã, orientate spre satisfacerea necesitãţilor tuturor categoriilor de utilizatori cu informaţii şi date statistice, cât mai complete şi de calitate. Obiectivele programului constau în:
1. Cunoaşterea, comensurarea şi studierea fenomenelor sociale şi economice în scopul punerii la dispoziţia factorilor de decizie a datelor statistice necesare atât fundamentãrii politicilor de dezvoltare economicã şi socialã la nivel naţional, regional şi sectorial, cât şi comensurãrii, în expresie cantitativã, a progreselor înregistrate în diferite domenii de activitate;
2. Diversificarea şi modernizarea mijloacelor de diseminare a datelor statistice cãtre utilizatorii interni şi externi - administraţia publicã centralã şi localã, agenţii economici, organizaţii neguvernamentale, organizaţii internaţionale sau reprezentanţele acestora în România, persoane fizice, mass-media, ş.a.;
3. Asigurarea continuitãţii seriilor de date statistice în condiţii de comparabilitate metodologicã, concomitent cu reducerea efortului de rãspuns al unitãţilor cercetate - întreprinderi sau gospodãrii şi a costurilor de culegere a datelor, prin extinderea gradului de prelucrare a informaţiilor existente în sursele administrative;
4. Extinderea bazei de date în profil teritorial, în conformitate cu cerinţele politicii dezvoltãrii regionale;
5. Continuarea procesului de aliniere la standardele europene în domeniul statisticii oficiale, precum şi la cele recomandate de instituţiile de specialitate ale organizaţiilor internaţionale: ONU, BIM, FAO, FMI, UNESCO, OMS, OECD, ş.a.
Programul Anual al Cercetãrilor Statistice în anul 2007 este structurat pe trei secţiuni:
a) Lucrãri şi cercetãri statistice ce se vor realiza de Institutul Naţional de Statisticã;
b) Lucrãri şi cercetãri statistice ce se vor realiza de ministere;
c) Lucrãri şi cercetãri statistice finanţate din fonduri externe.
Lucrãrile şi cercetãrile statistice ce se vor realiza de Institutul Naţional de Statisticã sunt prezentate pe domenii statistice şi module, în care sunt cuprinse cercetãrile, lucrãrile, studiile şi publicaţiile statistice editate pe suport de hârtie sau prezentate pe suport electronic. Aceste module conţin informaţii referitoare la obiectivul cercetãrii, categoriile de unitãţi statistice incluse în cercetare, sursele de date şi suportul de colectare a acestora, fluxurile specifice procesului statistic, termenele, periodicitatea, responsabilitãţile unitãţilor statistice cercetate privind furnizarea şi transmiterea datelor, nivelul de agregare şi de prezentare, termenele şi formatul de diseminare a datelor statistice.
De asemenea, sunt incluse o serie de activitãţi de susţinere a sistemului statistic fãrã de care cercetãrile statistice nu pot fi puse în practicã şi anume: coordonarea sistemului statistic naţional şi teritorial; sistemul de diseminare a informaţiei statistice; dezvoltarea sistemului informatic statistic; activitatea de statisticã internaţionalã.
În sensul în care este utilizat în acest Program, termenul "cercetare statisticã" reprezintã o lucrare complexã de culegere, prelucrare, analizã şi diseminare a datelor cu privire la starea şi evoluţia fenomenelor şi proceselor economice şi sociale.
La acest concept de cercetare statisticã se adaugã şi alte operaţiuni, necesare pentru producerea în mod eficient a datelor statistice de calitate, care sunt şi ele incluse în Program, cum ar fi: elaborarea de lucrãri de sintezã cu ajutorul datelor statistice şi rezultatelor obţinute din cercetãri statistice sau surse administrative; elaborarea de clasificãri şi nomenclatoare de utilitate generalã; dezvoltarea Registrului statistic al întreprinderilor utilizat drept cadru pentru recensãmintele şi cercetãrile statistice din domeniul statisticii economice; dezvoltarea de metode şi proceduri statistice şi informatice în scopul creşterii calitãţii producţiei statistice.
De remarcat este faptul cã în Programul Cercetãrilor Statistice în anul 2007, comparativ cu anul 2006, un numãr de 5 cercetãri statistice nu au mai fost incluse datoritã periodicitãţii lor, în schimb au fost introduse 9 cercetãri statistice noi şi 8 lucrãri şi studii statistice. Dintre cele mai importante cercetãri statistice nou introduse în PCS 2007 amintim: "Comerţul intracomunitar cu bunuri", "Transportul rutier de pasageri", "Activitatea de inovare", "Statistica veniturilor şi condiţiilor de viaţã", "Cheltuielile instituţiilor de învãţãmânt".
Toate aceste noi cercetãri şi lucrãri statistice rãspund directivelor şi sarcinilor asumate de cãtre Institutul Naţional de Statisticã în vederea racordãrii statisticii româneşti la Sistemul Statistic European.


A. LUCRÃRI ŞI CERCETÃRI STATISTICE ALE SISTEMULUI STATISTIC NAŢIONAL CE SE VOR REALIZA DE CÃTRE INS

1. Statistica economicã
1.1. Statistica agriculturii

PRODUCŢIA VEGETALÃ LA PRINCIPALELE CULTURI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE SI CONTINUTUL CERCETARII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor definitive privind producţia vegetalã a principalelor │
│culturi: cereale boabe, leguminoase boabe, rãdãcinoase, plante industriale, furaje din teren │
│arabil, legume în câmp, solarii şi sere, pãşuni şi fâneţe, vii şi livezi, culturi succesive, │
│culturi intercalate necesare pentru determinarea conturilor economice din agriculturã │
│Prioritãţi în 2007: Determinarea volumului şi structurii eşantionului în vederea obţinerii unei │
│reprezentativitãţi mai bune pe grupe omogene de culturi │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 837/90 privind informaţiile statistice ce trebuie furnizate │
│ de statele membre, referitoare la producţia de cereale, cu modificãrile ulterioare şi │
│ Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 959/93 privind informaţiile statistice ce trebuie furnizate │
│ de statele membre, referitoare la produsele vegetale, altele decât cerealele, cu modificãrile │
│ ulterioare; │
│b) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 934/2005 privind metodologia │
│ pentru ancheta statisticã privind producţia vegetalã a principalelor culturi/2004. │
│Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole care utilizeazã suprafaţa agricolã │
│Numarul de unitãţi observate: Circa 80.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafaţa cultivatã, suprafaţa recoltatã, producţia │
│medie la hectar şi producţia totalã pentru: cereale boabe, leguminoase boabe, rãdãcinoase, plante │
│industriale - plante uleioase, plante textile, plante medicinale şi aromatice, alte plante │
│industriale - legume de câmp, solarii şi serã, furaje verzi din teren arabil, cãpşuni, ciuperci, │
│numãrul de pomi fructiferi, suprafaţa livezilor şi producţia de fructe, suprafaţa viilor şi │
│producţia de struguri, suprafaţa acoperita de pãşuni naturale şi fâneţe naturale, producţia │
│culturilor intercalate şi succesive │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Exploataţiile agricole individuale şi cu personalitate juridicã, │
│care utilizeazã suprafaţa agricolã │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-inregistrare pentru exploatatiile agricole cu │
│personalitate juridicã şi prin interviu faţã în faţã folosind operatori de teren pentru │
│exploataţiile agricole individuale, prin chestionarul statistic PVPC │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul agricol 2006, octombrie 2005 - septembrie 2006 │
│Perioada de inregistrare/colectare a datelor: Luna noiembrie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Exploataţiile agricole cu personalitate juridicã, la direcţiile teritoriale de statisticã: │
│ 12.12.2006; 12.12.2007; │
│b) Operatorii de teren la direcţiile teritoriale de statisticã: 12.12.2006; 12.12.2007; │
│c) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 01.02.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Suprafeţele cultivate şi recoltate, producţia medie şi totalã la│
│principalele culturi şi grupe de culturi - inclusiv culturile din serã şi solarii, conţinutul de │
│umiditate la cereale, producţia secundarã şi producţia culturilor intercalate şi succesive │
│Tipul de serii de date: Anual │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe │
│Bazele de date ale INS: BDJ, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, site INS, prin Biroul de diseminare informaţii │
│statistice de la INS - sediul central │
│Lucrãri realizate: Producţia vegetalã la principalele culturi │
│Publicaţii realizate: "Producţia vegetalã la principalele culturi" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul statistic al României, Statisticã teritorialã,│
│România în cifre │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, alte ministere, institute de cercetare, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, FAO, alte organizaţii internaţionale. │
│Termenul de diseminare a datelor: 30.03.2007 │
│Termenele de transmitere a datelor la Eurostat: │
│a) 30.03.2007 - date definitive privind suprafeţele cultivate cu principalele culturi; │
│b) 01.10.2007 - date definitive privind producţia principalelor culturi. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘UTILIZAREA TERENURILOR FOLOSIND TELEDETECŢIA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind: acoperirea terenului - teren cultivat, teren │
│impãdurit, teren cu arbuşti, pãşuni şi fâneţe permanente, teren abandonat, apã şi suprafeţe umede;│
│teren artificial - suprafeţe acoperite cu construcţii şi drumuri; utilizarea terenului - │
│agriculturã, silviculturã, pisciculturã, industria extractivã, producerea energiei, industria │
│prelucratoare, transport, comunicaţii, depozitare, tratarea apei şi deşeurilor, construcţii, │
│comerţ, finanţe, afaceri, servicii comunitare, recreere, timp liber, sport, locuinţe şi neutilizat│
│Prioritãţi în 2007: Proiectarea eşantionului conform noilor cerinţe ale Eurostat │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 212/2004 privind │
│metodologia şi instrumentarul statistic al cercetãrii statistice pentru utilizarea terenurilor │
│folosind teledetecţia │
│European: Decizia Consiliului şi Parlamentului European nr. 1445/2000 privind aplicarea tehnicilor│
│aeriene şi de detectare la distanţã, de anchetã pentru statisticile agricole din perioada 1999 - │
�, cu modificãrile ulterioare, şi Decizia Consiliului şi Parlamentului European nr. 2066/2003 │
│privind aplicarea în mod continuu a tehnicilor de teledetecţie pentru statisticile agricole pentru│
│perioada 2004-2007 şi care amendeazã Decizia nr. 1445/2000/EC . │
│Sfera de cuprindere: Teritoriul României │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 5.000 unitãţi primare de eşantionare - segmente rectangulare │
│de 1,5 X 0,6 km - 90 ha şi circa 50.000 unitãţi secundare de eşantionare - puncte de observare │
│localizate sistematic în interiorul unitãţilor primare de eşantionare, la o distanţã fixã de 300 m│
│Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafaţa agricolã utilizatã, suprafaţa terenului │
│arabil, suprafaţa cultivatã cu: cereale boabe, leguminoase boabe, rãdãcinoase, plante industriale,│
│legume în câmp, solarii şi serã, flori şi plante ornamentale, culturi permanente, pãşuni şi fâneţe│
│permanente, suprafaţa padurilor, zone cu arbuşti, terenuri fãrã vegetaţie, ape şi zone umede │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Unitãţi secundare de eşantionare │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Agenţia Naţionalã de │
│Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, instituţii specializate în domeniul utilizãrii tehnicilor de │
│teledetecţie │
│Modul de colectare a datelor primare: Observare directã în teren şi inregistrarea datelor în │
│chestionare │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Mai 2007 │
│Perioada de inregistrare/colectare a datelor: Mai - iunie 2007 │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: │
│a) Operatorii de teren la centrele zonale de colectare a chestionarelor 20.07.2007; │
│b) Centrele zonale la sediul central: 31.07.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Suprafaţa agricolã utilizatã, suprafaţa terenului arabil, │
│suprafaţa cultivatã cu: cereale boabe, leguminoase boabe, rãdãcinoase, plante industriale, legume,│
│flori şi plante ornamentale, culturi permanente, pãşuni şi fâneţe permanente, suprafaţa pãdurilor │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare │
│Publicaţii realizate: "Utilizarea terenurilor" │
│Beneficiarii rezultatelor: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, │
│Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, institute de cercetare, alţi utilizatori │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central, prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 30.08.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


FONDUL FUNCIAR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul: Evaluarea modului de folosinţã al terenurilor agricole - teren arabil, pãşuni, fâneţe,│
│vii şi livezi şi al terenurilor neagricole - pãduri, ape, drumuri şi cãi ferate, curţi şi alte │
│terenuri neproductive, în funcţie de modul de deţinere a acestora din sursele de date cadastrale │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã bazatã pe surse administrative │
│Cadrul legal: <>Legea cadastrului şi a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996 , republicatã │
│Sfera de cuprindere: Totalitatea terenurilor agricole şi neagricole din evidenţele Agenţiei │
│Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã │
│Numãrul de unitãţi cercetate: 42 │
│Principalele variabile cercetate: Suprafaţa terenurilor agricole - arabil, pãşuni, fâneţe, vii şi │
│livezi, suprafaţa terenurilor neagricole - pãduri şi alte terenuri cu ape, drumuri şi cãi ferate, │
│terenuri ocupate cu construcţii şi curţi, alte terenuri neagricole │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Oficiile Judeţene de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã │
│Instituţii colaboratoare: Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-inregistrare pe chestionarul statistic - SST │
│Periodicitate: Anualã │
│Momentul: 31.12.2006 │
│Perioada de colectare a datelor: Decembrie 2006 - martie 2007 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Oficiile judeţene de cadastru la direcţiile teritoriale de statisticã: 15.03.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 16.04.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Suprafaţa terenurilor agricole - arabil, pãşuni, fâneţe, vii şi │
│livezi; suprafaţa terenurilor neagricole - pãduri şi alte terenuri cu ape, drumuri şi cãi ferate, │
│terenuri ocupate cu construcţii şi curţi, alte terenuri neagricole pe categorii de folosinţã şi │
│grupe de proprietari │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe şi grupe de proprietari │
│Bazele de date ale INS: BDJ, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Eurostat - New Cronos │
│Modalitãţi de diseminare: Site INS; prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - │
│sediul central │
│Lucrãri realizate: Fondul funciar la 31 decembrie │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic, România în cifre │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, alte instituţii ale administraţiei │
│ publice, Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, institute de cercetare, alţi │
│ utilizatori la cerere; │
│b) externi: Eurostat, OECD, FAO. │
│Termene de diseminare a datelor: 31.05.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘POTENŢIALUL PRODUCTIV AL PLANTAŢIILOR DE POMI FRUCTIFERI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DESCRIEREA PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul: Pregãtirea cercetãrii statistice privind potenţialul productiv al plantaţiilor de pomi│
│fructiferi care se va desfasura în anul 2008 │
│Scopul proiectului: Elaborarea instrumentarului statistic al cercetãrii statistice pentru │
│Obţinerea de date privind factorii care determina potenţialul productiv al plantaţiilor de pomi │
│fructiferi │
│Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole care deţin plantaţii de pomi fructiferi │
│Cadrul legal: │
│Naţional: <>Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 426/2006 privind │
│stabilirea Metodologiei cercetãrii statistice privind potenţialul productiv al plantaţiilor de │
│pomi fructiferi, cu modificãrile ulterioare │
│European: Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 109/2001/CE pentru cercetãrile │
│statistice efectuate de Statele Membre pentru a determina potenţialul productiv al anumitor │
│plantaţii de pomi fructiferi │
│Ministere implicate în proiect: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Elemente componente ale proiectului: │
│a) Elaborarea metodologiei privind colectarea de date referitoare la potenţialul productiv al │
│ plantaţiilor de pomi fructiferi conform cerinţelor Eurostat având în vedere şi cerinţele │
│ naţionale; │
│b) Metodologia de eşantionare şi extragerea eşantionului. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Lucrãri/Acţiuni prevãzute în anul 2007: │
│a) Selectarea şi instruirea personalului necesar pentru pregãtirea anchetei; │
│b) Elaborarea planului de organizare a cercetãrii statistice privind potenţialul productiv al │
│c) plantaţiilor de pomi fructiferi; │
│d) Stabilirea planului de eşantionare; │
│e) Elaborarea instrumentarului statistic şi testarea acestuia în teren; │
│f) Elaborarea ghidului metodologic. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Termen final de realizare a proiectului: 30.11. 2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


ANCHETA STRUCTURALĂ? ÎN AGRICULTURĂ?
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DESCRIEREA PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul proiectului: Pregãtirea instrumentarului statistic pentru ancheta structuralã în │
│agriculturã, conform normelor şi standardelor Uniunii Europene │
│Scopul proiectului: Elaborarea instrumentarului statistic al anchetei structurale în agriculturã │
│ce se va desfãşura în anul 2008, pentru obţinerea de informaţii şi date privind caracterizarea │
│structurii exploataţiilor agricole │
│Sfera de cuprindere: Exploataţiile agricole - individuale şi cu personalitate juridicã │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Consiliului nr. 571/29 februarie 1988 privind organizarea studiilor comunitare │
│ legate de structura exploataţiilor agricole în perioada 1988-1997, cu amendamentele ulterioare;│
│b) Decizia Comisiei nr. 115/2000 privind definiţiile caracteristicilor, lista produselor agricole,│
│ exceptiile la definiţii şi regiunile şi districtele legate de studiile referitoare la structura│
│ exploataţiilor agricole, cu amendamentele ulterioare. │
│Ministere implicate în proiect: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Ministerul │
│Internelor şi Reformei Administrative │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Elemente componente al proiectului: │
│a) Studierea cerinţelor şi legislaţiei Uniunii Europene precum şi a metodelor aplicate de cãtre │
│ statele membre; │
│b) Stabilirea cerinţelor naţionale; │
│c) Proiectarea instrumentarului statistic. │
│Lucrãri/Acţiuni prevãzute în anul 2007: │
│a) Selectarea şi instruirea personalului necesar pentru pregãtirea anchetei; │
│b) Elaborarea planului de organizare al anchetei; │
│c) Elaborarea planului de eşantionare; │
│d) Stabilirea listei variabilelor de observat; │
│e) Definitivarea chestionarului statistic; │
│f) Reproiectarea aplicaţiilor informatice pentru prelucrarea datelor; │
│g) Definitivarea manualului operatorului de teren. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Termenul final de realizare a proiectului: 30.11.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


EFECTIVELE DE ANIMALE EXISTENTE LA 1 DECEMBRIE ŞI PRODUCŢIA ANIMALÃ OBŢINUTÃ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind efectivele de bovine, porcine, ovine, caprine, │
│cabaline, pãsãri, familii de albine existente la 1 decembrie şi a productiei animale anuale - │
│carne, lapte, ouã, lânã │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: <>Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 1.221/2005 pentru │
│stabilirea Metodologiei cercetãrii statistice privind efectivele de animale existente la 1 │
│decembrie şi producţia animalã obţinutã, cu completãrile ulterioare │
│European: a) Directiva Consiliului 93/23/CEE din 1 iunie 1993 privind studiile statistice ce │
│trebuie realizate în domeniul productiei de porcine, cu modificãrile ulterioare; │
│b) Directiva Consiliului 93/24/CEE din 1 iunie 1993 privind studiile statistice care trebuie │
│ realizate în domeniul producţiei de bovine, cu modificãrile anterioare; │
│c) Directiva Consiliului 93/25/CEE din 1 iunie 1993 privind studiile statistice ce trebuie │
│ realizate în domeniul producţiei de ovine şi de caprine; │
│d) Directiva Consiliului 96/16/CE din 19 martie 1996 privind studiile statistice realizate în │
│ sectorul laptelui şi al produselor lactate; │
│e) Deciziile nr. 2004/760 - 2004/761 - 2004/747/EC . │
│Sfera de cuprindere: Exploataţii agricole care deţin cel puţin un animal şi/sau realizeaza │
│producţie agricolã animalã │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 60.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Efectivele de animale pentru fiecare specie, │
│existente la 1 decembrie şi producţia animalã anualã, conform legislaţiei UE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Exploataţii agricole individuale şi cu personalitate juridicã care │
│deţin animale şi/sau realizeaza producţie animalã │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-inregistrare pentru exploataţiile agricole cu │
│personalitate juridicã şi prin interviu faţã în faţã, folosind operatori de teren pentru │
│exploataţiile agricole individuale, prin chestionarul statistic EPA │
│Periodicitate: Anual │
│Momentul/Perioada de referinţã: 01.12.2006 pentru efectivele de animale şi anul calendaristic │
│pentru producţia animalã │
│Perioada de inregistrare/colectare a datelor: Luna decembrie │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Exploataţiile agricole cu personalitate juridicã, la direcţiile teritoriale de statisticã: │
│ 28.12.2006/28.12.2007; │
│b) Operatorii de teren la direcţiile teritoriale de statisticã: 28.12.2006/28.12.2007; │
│c) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 23.01.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Efectivele de bovine, porcine, ovine, caprine, pe categorii de │
│vârsta şi grupe de greutate, pasari, cabaline, iepuri, familii de albine, producţia de carne, │
│lapte, oua, miere, lânã etc. │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe │
│Bazele de date ale INS: BDJ, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã; site INS, prin Biroul de diseminare informaţii │
│statistice de la INS - sediul central │
│Lucrãri realizate: Efectivele de animale şi producţia animalã obţinutã │
│Publicaţii realizate: "Efectivele de animale şi producţia animalã obţinutã" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, Statisticã teritorialã,│
│România în cifre │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, alte ministere, Institute de cercetare, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, FAO - la cerere, alte organizaţii internaţionale - la cerere. │
│Termenele de transmitere a datelor la Eurostat: │
│a) 15.02.2007 - date provizorii; │
│b) 02.04.2007 - date pentru efectivele de animale; │
│c) 15.06.2007 - date finale. │
│Termenul de diseminare a datelor: 15.02.2007; 02.04.2007; 15.06.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


EFECTIVELE DE BOVINE EXISTENTE LA 1 IUNIE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind efectivele de bovine existente la 1 iunie │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: <>Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 1.222/2005 privind │
│stabilirea Metodologiei cercetãrii statistice privind efectivele de bovine existente la 1 iunie, │
│cu completãrile ulterioare │
│European: Directiva Consiliului 93/24/CEE din 1 iunie 1993 privind studiile statistice care │
│trebuie realizate în domeniul producţiei de bovine, cu modificãrile ulterioare │
│Sfera de cuprindere: Exploataţii agricole care deţin cel puţin o bovinã │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 15.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Efectivele de bovine existente la 1 iunie, conform │
│legislaţiei Uniunii Europene │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Exploataţii agricole individuale şi cu personalitate juridicã, care │
│deţin bovine │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-inregistrare pentru exploataţiile agricole cu │
│personalitate juridicã şi prin interviu faţã în faţã, folosind operatori de teren pentru │
│exploataţiile agricole individuale, prin chestionarul statistic EB │
│Periodicitate: Anual │
│Momentul de referinţã: 01.06.2007 │
│Perioada de inregistrare/colectare a datelor: 01.06. - 19.06.2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Exploataţiile agricole cu personalitate juridicã, la direcţiile teritoriale de statisticã: │
│ 21.06.2007; │
│b) Operatorii de teren la direcţiile teritoriale de statisticã: 21.06.2007; │
│c) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 18.07.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Efectivele de bovine pe categorii de vârstã, sex şi destinaţie │
│economicã, evoluţia efectivelor de bovine în perioada 01.01. - 01.06.2007 │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Modalitãţi de diseminare: Site INS: www.insse.ro; prin Biroul de diseminare informaţii statistice │
│de la INS - sediul central │
│Publicaţii realizate: "Efectivele de bovine existente la 1 iunie" │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, alte ministere, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, alte organizaţii internaţionale - la cerere. │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: │
│a) 26.09.2007 - date provizorii; │
│b) 15.10.2007 - date finale. │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 28.09.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


EFECTIVELE DE PORCINE EXISTENTE LA 1 APRILIE ŞI 1 AUGUST
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind efectivele de porcine existente la 1 aprilie şi 1│
│august │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: <>Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 1.223/2005 pentru │
│stabilirea Metodologiei cercetãrii statistice privind efectivele de porcine existente la 1 │
│aprilie/1 august, cu completãrile ulterioare │
│European: Directiva Consiliului 93/23/CEE din 1 iunie 1993 privind studiile statistice ce trebuie │
│realizate în domeniul producţiei de porcine, cu modificãrile ulterioare │
│Sfera de cuprindere: Exploataţii agricole care deţin cel puţin o porcinã │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 15.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Efectivele de porcine existente la 1 aprilie/1 │
│august, conform legislaţiei Uniunii Europene │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Exploataţii agricole individuale şi cu personalitate juridicã care │
│deţin porcine │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-inregistrare pentru exploataţiile agricole cu │
│personalitate juridicã şi prin interviu faţã în faţã, folosind operatori de teren pentru │
│exploataţiile agricole individuale, prin chestionarul statistic EP │
│Periodicitate: Bianual │
│Momentul de referinţã: 01.04.2007; 01.08.2007 │
│Perioada de inregistrare/colectare a datelor: 02.04.-19.04; 01.08.-17.08.2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Exploataţiile agricole cu personalitate juridicã la direcţiile teritoriale de statisticã: │
│ 25.04.2007; 24.08.2007; │
│b) Operatorii de teren la direcţiile teritoriale de statisticã: 25.04.2007; 24.08.2007; │
│c) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 16.05.2007; 17.09.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Efectivele de porcine pe grupe de greutate şi destinatie │
│economicã, evoluţia efectivelor de porcine │
│Tipul de serii de date: Bianual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Modalitãţi de diseminare: Site INS: www.insse.ro, prin Biroul de diseminare informaţii statistice │
│de la INS - sediul central │
│Publicaţii realizate: "Efectivele de porcine existente la 1 aprilie"; "Efectivele de porcine │
│existente la 1 august" │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, alte ministere, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, alte organizaţii internaţionale - la cerere. │
│Termenele de transmitere a datelor la Eurostat: │
│a) 15.06.2007; 15.10.2007 - date provizorii; │
│b) 01.08.2007; 30.11.2007 - date finale. │
│Termenele de difuzare a publicaţiei: 30.07.2007; 31.10.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


ACTIVITATEA ECONOMICĂ? A UNITĂ?ŢILOR AGRICOLE CU PERSONALITATE JURIDICÃ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul: calcularea şi estimarea conturilor economice din agriculturã şi a unor elemente │
│privind balanta energiei electrice şi termice produse │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Cadrul legal: │
│Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 558/2002 privind metodologia │
│"Contului de producţie din agriculturã" │
│Sfera de cuprindere: Exploataţii agricole şi unitãţi cu activitate principalã de producţie │
│agricolã şi de servicii agricole │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 5.500 de exploataţii şi unitãţi agricole │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea adaugatã brutã totalã, valoarea adaugatã │
│agricolã, producţia şi utilizarea pentru principalele produse, produsele derivate obţinute prin │
│prelucrarea în aceeaşi fermã şi utilizarea lor, vânzãrile de produse derivate, tehnica de calcul, │
│cumpãrãrile de terenuri agricole, pierderi din calamitãţi, existentul de tractoare, masini şi │
│utilaje agricole, gradul de utilizare al tractoarelor, motoarele cu ardere internã, grupurile │
│electrogene mobile, grupurile eoliene şi energia electricã produsã, volumul şi valoarea │
│principalelor lucrãri agricole, veniturile din unitãţile prestatoare de servicii, consumul de │
│combustibili şi lubrifianţi din unitãţile prestatoare de servicii de mecanizare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Societãţi comerciale cu activitate principalã de agriculturã, │
│societãţi naţionale cu activitate agricolã, regii autonome naţionale sau locale cu activitate │
│agricolã, unitãţi şi staţiuni de cercetare-dezvoltare, staţiuni şi ferme didactice ale │
│universitãţilor de ştiinţe agronomice şi medicinã veterinarã, societãţi agricole infiinţate │
│potrivit <>Legii nr. 36/1991 privind societãţile agricole şi alte forme de asociere în agriculturã, │
│cu modificãrile ulterioare, unitãţi prestatoare de servicii pentru agriculturã │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-inregistrare prin chestionarele statistice AGR.1A, │
│AGR.1B, AGR.1C, AGR.1D, AGR.1E │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Societãţile comerciale şi unitãţile furnizoare de date pentru AGR.1A la direcţiile teritoriale │
│ de statisticã: 05.04.2007; │
│b) Unitãţile prestatoare de servicii de mecanizare furnizoare de date pentru AGR.1B la direcţiile │
│ teritoriale de statisticã: 02.04.2007; │
│c) Societãţile agricole - Legea 36/1991 privind societãţile agricole şi alte forme de asociere în │
│ agriculturã, cu modificãrile ulterioare, furnizoare de date pentru AGR.1C la direcţiile │
│ teritoriale de statisticã: 15.03.2007; │
│d) Unitãţile agricole de ameliorare şi reproducţie în zootehnie furnizoare de date pentru AGR. 1D │
│ la direcţiile teritoriale de statisticã: 09.02.2007; │
│e) Unitãţile de îmbunãtãţiri funciare furnizoare de date pentru AGR.1E la direcţiile teritoriale │
│ de statisticã: 05.04.2007; │
│f) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 07.05.2007 - AGR.1A; 23.04.2007 -│
│ AGR.1B; 11.04.2007 - AGR.1C; 14.02.2007 - AGR.1D; 13.04.2007 - AGR.1E. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Valoarea producţiei, a consumului intermediar şi valoarea │
│adaugatã brutã, pe total, valoarea producţiei agricole şi a serviciilor agricole, consumul │
│intermediar aferent şi valoarea adaugatã brutã agricolã pe elemente componente, resursele şi │
│utilizãrile principalelor produse agricole, resursele şi utilizãrile produselor derivate obţinute │
│prin prelucrarea în aceeaşi fermã, valoarea vânzãrilor de produse derivate, tehnica de calcul, │
│suprafaţa şi valoarea terenurilor agricole cumpãrate, existentul total de tractoare, maşini şi │
│utilaje agricole şi gradul de utilizare al tractoarelor, numãrul, puterea instalatã şi energia │
│produsã totalã a grupurilor electrogene, resursele şi destinaţiile energiei electrice, termice, a │
│combustibililor, carburantilor şi energiei din surse neconventionale, volumul şi valoarea totalã a│
│principalelor lucrãri agricole, veniturile totale din unitãţile prestatoare de servicii, consumul │
│total de combustibili şi lubrifianţi din unitãţile de mecanizare │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe │
│Lucrãri realizate: Date agregate privind activitatea economicã în anul 2006 a societãţilor │
│comerciale de producţie agricolã - AGR.1A, a unitãţilor prestatoare de servicii pentru agriculturã│
│de mecanizare, chimizare, protecţie fitosanitarã - AGR. 1B, a societãţilor agricole infiinţate │
│potrivit Legii 36/1991 - AGR.1C, a unitãţilor prestatoare de servicii pentru agriculturã de │
│ameliorare şi reproducţie în zootehnie - AGR.1D şi a unitãţilor prestatoare de servicii pentru │
│agriculturã de îmbunãtãţiri funciare - AGR.1E. │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României │
│Beneficiarii rezultatelor: Sistemul Statistic Naţional, Sistemul Conturilor Naţionale │
│Termenul de difuzare a lucrãrii: 31.05.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


VALOAREA PRODUCŢIEI RAMURII AGRICULTURÃ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRÃRII, SURSA DATELOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul: Calcularea şi estimarea contului de producţie din agriculturã, sursa pentru intocmirea│
│conturilor de producţie trimestriale definitive din agriculturã şi pentru actualizarea bazelor de │
│date │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitatea, pretul perioadei curente şi perioadei de │
│baza - an 2005 şi valoarea produselor agricole exprimatã în preţuri curente şi comparabile - an │
� pentru circa 95 de produse, pe total agriculturã, sector privat şi exploataţiile agricole │
│individuale, cheltuielile cu infiinţarea plantaţiilor de vii şi pomi, valoarea serviciilor │
│agricole în preţuri curente şi comparabile, valoarea în preţuri curente şi comparabile a │
│producţiei agricole de bunuri - vegetale şi animale, serviciilor agricole şi activitãţilor │
│secundare neagricole neseparabile │
│Sursa datelor: │
│a) Surse statistice: Cercetãrile statistice anuale privind suprafaţa cultivatã, suprafaţa │
│ recoltatã, producţia agricolã vegetalã şi animalã, preţurile produselor agricole şi cercetãrile│
│ privind activitatea economicã a unitãţilor agricole cu personalitate juridicã, lucrarea │
│ "Balanţele principalelor produse agricole la producãtori"; │
│b) Surse administrative: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale; │
│c) Alte surse: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticulturã şi Vinificaţie Valea │
│ Cãlugãreascã, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomiculturã Piteşti - Mãrãcineni. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Valoarea producţiei vegetale, animale, de servicii agricole şi │
│valoarea producţiei ramurii agriculturã în preţuri curente şi comparabile - an 2005, ponderea │
│regiunilor de dezvoltare şi judeţelor în total ţarã, evoluţia producţiei ramurii agriculturã, │
│evoluţia producţiei vegetale şi animale - baza an 2005, atat pe total agriculturã cât şi pentru │
│sectorul privat şi exploataţiile agricole individuale │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe │
│Bazele de date ale INS: BDJ, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Lucrãri realizate: Valoarea producţiei ramurii agriculturã pe produse şi grupe de produse; │
│Valoarea producţiei ramurii agriculturã pe regiuni de dezvoltare şi judeţe │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, Statisticã teritorialã, │
│Starea socialã şi economicã a României - Date statistice, Evoluţia sectorului privat din România, │
│România în cifre │
│Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Comisia Naţionalã de │
│Prognozã - pe suport magnetic şi instituţii componente al Sistemului Statistic Naţional │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central; compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenele de diseminare a datelor: │
│a) 06.07.2007 - date pe produse şi grupe de produse; │
│b) 15.10.2007 - date pe regiuni de dezvoltare şi judeţe. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


VALOAREA PRODUCŢIEI RAMURII AGRICULTURÃ, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADÃUGATÃ BRUTÃ - DATE PROVIZORII ŞI SEMIDEFINITIVE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRÃRII, SURSA DATELOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul: Calcularea şi estimarea indicatorilor de sinteza din agriculturã - valoarea producţiei│
│ramurii agriculturã, consumul intermediar şi valoarea adaugatã brutã │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitatea, preţul curent şi comparabil - an 2005 şi │
│valoarea produselor agricole în preţuri curente şi comparabile - an 2005, pentru circa 95 de │
│produse pe total agriculturã, sector privat şi exploataţiile agricole individuale, cheltuielile cu│
│infiinţarea plantaţiilor de vii şi pomi, valoarea serviciilor agricole în preţuri curente şi │
│comparabile - an 2005, consumul intermediar în preţuri curente şi comparabile - an 2005, valoarea │
│adaugatã brutã în preţuri curente şi comparabile - an 2005 - date provizorii; consumul intermediar│
│pe elemente în preţuri curente, valoarea adaugatã brutã pe total agriculturã, vegetalã, animalã si│
│pentru serviciile agricole - date semidefinitive │
│Sursa datelor: │
│a) Surse statistice: Cercetãrile statistice anuale privind suprafaţa cultivatã, suprafaţa │
│ recoltatã, producţia agricolã vegetalã şi animalã, preţurile produselor agricole şi cercetãrile│
│ privind activitatea economicã a unitãţilor agricole cu personalitate juridicã; │
│b) Surse administrative: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Administraţia Naţionalã a │
│ Imbunãtãţirilor Funciare, Agenţia Naţionalã pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; │
│c) Alte surse: Societatea Naţionalã "Imbunãtãţiri Funciare", Institutul de Cercetare Dezvoltare │
│ pentru Viticulturã şi Vinificaţie Valea Cãlugãreascã, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru│
│ Pomiculturã Piteşti - Mãrãcineni. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Valoarea producţiei ramurii agriculturã, consumul intermediar si│
│valoarea adaugatã brutã aferente în preţuri curente şi comparabile - an 2005, date provizorii şi │
│semidefinitive │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: România în cifre │
│Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Comisia Naţionalã de │
│Prognozã - pe suport magnetic şi instituţii componente al Sistemului Statistic Naţional │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central │
│Termenele de transmitere a datelor: │
│a) 20.02.2007 - date provizorii; │
│b) 06.07.2007 - date semidefinitive. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


BALANŢELE PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE LA PRODUCÃTORI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRÃRII, SURSA DATELOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul: Calcularea şi estimarea contului de producţie din agriculturã, sursa pentru elaborarea│
│conturilor naţionale şi a bilanţurilor alimentare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalele variabile incluse în cercetare: Stoc initial, producţia, cumpãrãri - inclusiv de la │
│SEMROM, UNISEM şi de la alţi producãtori, alte intrãri, pierderi şi scãzãminte, total resurse, │
│vânzãri, transformat de producator, consum uman, alte autoconsumuri, repartizat acţionarilor şi │
│asociaţilor, consum de sãmânţã, intraconsum de sãmânţã, consum de furaj, intraconsum de furaj, │
│alte intraconsumuri, total utilizãri, stoc la sfârşitul anului, variaţia şeptelului de adulte, pe │
│categorii de producãtori │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sursa datelor: │
│a) Surse statistice: Cercetãrile statistice anuale privind activitatea economicã a unitãţilor │
│ agricole cu personalitate juridicã - societãţi comerciale de producţie agricolã - AGR.1A, │
│ unitãţi prestatoare de servicii pentru agriculturã - AGR.1B, societãţi agricole infiinţate │
│ potrivit Legii 36/1991 - AGR.1C, cercetãrile statistice anuale privind suprafaţa cultivatã, │
│ producţia agricolã vegetalã şi animalã, precum şi unele informaţii din bugetele de familie - │
│ pentru categoria agricultori; │
│b) Surse administrative: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale; │
│c) Alte surse: Societãţile UNISEM şi SEMROM specializate în preluarea şi comercializarea │
│ semintelor. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Cantitãţile totale privind stocurile iniţiale şi finale, │
│producţia, cumpãrãrile, pierderile şi scãzãmintele, vânzãrile la UNISEM şi SEMROM, alte vânzãri in│
│afara ramurii, exportul direct, vânzãrile în afara categoriei de producãtori, vânzãrile în cadrul │
│categoriei de producãtori, transformat de producator, consumul uman, alte autoconsumuri, │
│repartizat acţionarilor şi asociaţilor, consumul de sãmânţã, intraconsumul de sãmânţã, consumul de│
│furaj, intraconsumul de furaj, alte intraconsumuri, variatia septelului de adulte, pentru │
│principalele produse agricole - circa 50, pe categorii de producãtori │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional │
│Lucrãri realizate: Balanţele principalelor produse agricole la producãtori │
│Beneficiarii rezultatelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Comisia Naţionalã de │
│Prognozã - pe suport magnetic şi instituţii componente al Sistemului Statistic Naţional │
│Termenul de transmitere a datelor: 04.07.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


BILANŢURI ALIMENTARE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRÃRII, SURSA DATELOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind resursele şi utilizãrile produselor │
│agroalimentare │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia utilizabilã - producţia fizicã agricolã │
│şi/sau producţia fizicã industrialã, importul de produse agroalimentare, exportul de produse │
│agroalimentare, consumul de seminţe, consumul de furaje, prelucrarea industrialã, transformarea │
│industrialã, pierderile, variaţia de stocuri, disponibilul pentru consum uman, populaţia la │
󧓉.07.2006 │
│Sursa datelor: │
│a) Surse statistice: Balanţele cantitative ale produselor agricole la producãtor, Producţia │
│ vegetalã la principalele culturi, Efectivele de animale şi producţia animalã obţinutã, │
│ Producţia fizicã industrialã - date anuale definitive, Comerţul internaţional al României - │
│ import şi export - date anuale definitive, în expresie cantitativã, Statisticã demograficã │
│ curentã; │
│b) Surse administrative: Situaţia stocurilor de cereale şi alte produse agricole, la 31.12.2006 de│
│ la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Resursele de produse agroalimentare, utilizãrile produselor │
│agroalimentare, consumul mediu anual de produse alimentare şi bãuturi pe locuitor, în expresie │
│fizicã, consumul mediu zilnic de produse alimentare pe locuitor, exprimat în: calorii, proteine │
│glucide, lipide │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional │
│Publicaţii realizate: "Bilanţuri alimentare" │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Sãnãtãţii │
│ Publice, Institute de cercetare, alţi utilizatori; │
│b) externi: FAO, OECD, alte organizaţii internaţionale - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 25.10.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


DISPONIBILITĂ?ŢILE DE CONSUM ALE POPULAŢIEI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRÃRII, SURSA DATELOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind consumul alimentar al populaţiei │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia utilizabilã - producţia fizicã agricolã │
│şi/sau producţia fizicã industrialã, importul de produse agroalimentare, exportul de produse │
│agroalimentare, consumul de seminţe, consumul de furaje, prelucrarea industrialã, transformarea │
│industrialã, pierderile, variaţia de stocuri, disponibilul pentru consum uman, populaţia la │
󧓉.07.2006 │
│Sursa datelor: │
│a) Surse statistice: Balanţele cantitative ale produselor agricole la producãtor, Producţia │
│ vegetalã la principalele culturi, Efectivele de animale şi producţia animalã obţinutã, │
│ Producţia fizicã industrialã - date anuale definitive, Comerţul internaţional al României - │
│ import şi export - date anuale definitive, în expresie cantitativã, Statisticã demograficã │
│ curentã; │
│b) Surse administrative: Situaţia stocurilor de cereale şi alte produse agricole, la 31.12.2006 de│
│ la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Consumul mediu anual de produse alimentare, pe locuitor, │
│exprimat în unitãţi fizice, consumul mediu zilnic de produse alimentare, pe locuitor, exprimat în:│
│calorii, proteine, glucide, lipide, gradul de autoaprovizionare │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Disponibilitãţile de consum ale populatiei" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Sãnãtãţii │
│ Publice, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Sanse, Institute de cercetare, alţi │
│ utilizatori; │
│b) externi: FAO, OECD, alte organizaţii internaţionale - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central, prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 17.12.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


BILANŢURI DE APROVIZIONARE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRÃRII, SURSA DATELOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul: Obţinerea şi analiza datelor privind gestiunea pieţelor agricole │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia utilizabilã - producţia fizicã agricolã │
│şi/sau producţia fizicã industrialã, importul de produse agroalimentare, exportul de produse │
│agroalimentare, consumul de seminţe, consumul de furaje, prelucrarea industrialã, transformarea │
│industrialã, pierderile, variaţia de stocuri, disponibilul pentru consum uman │
│Sursa datelor: │
│a) Surse statistice: Balanţele cantitative ale produselor agricole la producãtor, Producţia │
│ vegetalã la principalele culturi, Efectivele de animale şi producţia animalã obţinutã, │
│ Producţia fizicã industrialã - date anuale definitive şi date lunare, Comerţul internaţional al│
│ României - import şi export, date anuale definitive, în expresie cantitativã şi date cumulate │
│ pe an companie de comercializare - 01.07.2005-30.06.2006 pentru majoritatea produselor │
│ vegetale, Statisticã demograficã curentã; │
│b) Surse administrative: Situaţia stocurilor de cereale şi alte produse agricole la 30.06.2006 de │
│ la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Resursele de produse agroalimentare - producţia utilizabilã şi │
│importul de produse agroalimentare primare şi prelucrate, pe ţãri de provenienţã; utilizãrile │
│interne ale produselor agroalimentare - consum furaje, consum sãmânţã, prelucrare şi transformare │
│industrialã, consum uman; exportul de produse agroalimentare primare şi prelucrate, pe ţãri de │
│destinaţie; variaţia de stocuri; pierderile în faza de transport şi comercializare; gradul de │
│autoaprovizionare - acoperirea consumului intern din resurse proprii │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Bilanţurile de aprovizionare" │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, institute de Cercetare, alţi │
│ utilizatori; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Site INS, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - │
│sediul central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 30.05.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


CONTURILE ECONOMICE DIN AGRICULTURĂ?
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRÃRII, SURSA DATELOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica agriculturii │
│Obiectivul: Calcularea şi estimarea conturilor economice din agriculturã potrivit metodologiei │
│Eurostat, sursa pentru elaborarea conturilor naţionale şi actualizarea bazelor de date │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea produselor agricole, a producţiei vegetale, │
│a producţiei animale, a serviciilor agricole realizate de unitãţile specializate prestatoare de │
│servicii pentru agriculturã, a activitãţilor secundare neagricole neseparabile, valoarea │
│producţiei ramurii agriculturã, valoarea consumului intermediar total şi pe elemente, valoarea │
│adaugatã brutã, consumul de capital fix pe elemente, valoarea adaugatã netã, venitul factorilor, │
│venitul întreprinderii şi formarea brutã de capital fix pe total agriculturã, în preţuri curente │
│Sursa datelor: │
│a) Surse statistice: Lucrãrile: "Valoarea producţiei ramurii agriculturã pe produse şi grupe de │
│ produse", "Balanţele principalelor produse agricole la producãtori", "Valoarea producţiei │
│ ramurii agriculturã, consumul intermediar şi valoarea adaugatã brutã", cercetarea statisticã │
│ AGR.1IF - "Imbunãtãţiri funciare"; │
│b) Surse administrative: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale; │
│c) Alte surse: Informaţii financiar - contabile. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Valoarea producţiei ramurii agriculturã, consumul intermediar si│
│valoarea adaugatã brutã şi netã aferente, consumul de capital fix, venitul factorilor, venitul │
│întreprinderii, formarea brutã de capital fix │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Lucrãri realizate: Conturile economice din agriculturã │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: Conturile Naţionale, Anuarul Statistic al României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Comisia Naţionalã de Prognozã, │
│ Ministerul Economiei şi Finanţelor, instituţii componente al Sistemului Statistic Naţional; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: 01.10.2007 │
│Termenul de transmitere a datelor la Conturi naţionale: 22.10.2007 - 2004 date definitive, 2005 │
│date semidefinitive, 2006 date provizorii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


1.2. Statistica silviculturii şi mediului

FONDUL FORESTIER NAŢIONAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica silviculturii şi exploatãrii forestiere │
│Obiectivul: Producerea de date statistice anuale privind suprafaţa fondului forestier, suprafaţa │
│pãdurilor, suprafaţa terenurilor destinate impãduririi, a celor care servesc nevoilor de culturã │
│silvicã, producţie şi administraţie silvicã şi a terenurilor neproductive incluse în │
│amenajamentele silvice │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã bazatã pe utilizarea combinatã a surselor │
│statistice şi a datelor administrative │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: În mare masurã │
│Domenii nearmonizate: Suprafaţa pãdurilor afectate de poluarea atmosfericã; Suprafaţa pãdurilor │
│afectate de incendii │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 2152/2003 - privind monitorizarea │
│ pãdurilor şi a interacţiunilor ambientale în comunitate, cu modificãrile ulterioare; │
│b) Rezoluţia Consiliului nr. 15/1998; │
│c) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 270/2006 privind realizarea │
│ cercetãrii statistice din silviculturã. │
│Sfera de cuprindere: Ocoalele silvice care deţin şi/sau administreazã suprafeţe din fondul │
│forestier naţional │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 500 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafaţa fondului forestier, suprafaţa pãdurilor - │
│pãduri de rãşinoase, pãduri de foioase, diverse specii tari, diverse specii moi; suprafaţa altor │
│terenuri incluse în fondul forestier │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Ocoalele silvice, Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi de │
│Vânãtoare - ITRSV, Direcţiile silvice ale Regiei Naţionale a pãdurilor - DS-RNP, Institutul de │
│Cercetãri şi Amenajãri Silvice Bucureşti - ICAS şi unitãţile subordonate acestuia, Administraţia │
│Patrimoniului Protocolului de Stat - Unitatea Agrosilvicã Scroviştea, jud. Ilfov şi Administraţia │
│Domeniului Public şi Privat - Consiliul Local Mangalia, jud. Constanţa │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Regia Naţionalã a │
│Pãdurilor, Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice Bucureşti │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-inregistrare prin chestionarul statistic SILV. 1 şi din│
│surse administrative │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Ocoalele silvice la ITRSV, DS-RNP, ICAS: 22.01.2007; │
│b) ITRSV, DS-RNP, ICAS la direcţiile teritoriale de statisticã: 29.01.2007; │
│c) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 05.02.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Suprafaţa fondului forestier pe categorii de folosinţã - fondul │
│forestier, pãduri de raşinoase, pãduri de foioase, suprafaţa altor terenuri incluse în fondul │
│forestier, pe specii forestiere şi forme de proprietate │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: Seria Silviculturã "Fondul Forestier Naţional" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Regia Naţionalã a pãdurilor, Institutul│
│ Naţional al Lemnului, Institutul de Cercetãri şi Amenajari Silvice Bucuresti, alţi utilizatori;│
│b) externi: Eurostat, FAO - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: 16.05.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


CIFRA DE AFACERI A UNITĂ?ŢILOR SILVICE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica silviculturii şi exploatãrii forestiere │
│Obiectivul: Producerea de date statistice privind componentele cifrei de afaceri realizatã de │
│unitãţile silvice │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã prin utilizarea combinatã a surselor │
│statistice şi a datelor administrative │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 2152/2003 - privind monitorizarea │
│ pãdurilor şi a interacţiunilor ambientale în comunitate, cu modificãrile ulterioare; │
│b) Rezoluţia Consiliului nr. 15/12.1998; │
│c) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 270/2006 privind realizarea │
│ cercetãrii statistice din silviculturã. │
│Sfera de cuprindere: Ocoalele silvice care deţin şi/sau administreazã suprafeţe din fondul │
│forestier naţional │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 500 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitatea şi valoarea masei lemnoase vandute, a │
│produselor de rãchitãrie, a seminţelor forestiere, a puieţilor forestieri şi ornamentali din │
│pepinierele silvice, a produselor accesorii nelemnoase ale pãdurii - fructele de pãdure, ciuperci │
│comestibile, pomi de iarnã, plante medicinale, etc., a produselor vânãtoreşti, a produselor │
│piscicole şi a produselor apicole vândute │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Ocoalele silvice, Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi de │
│Vânãtoare - ITRSV, Direcţiile silvice ale Regiei Naţionale a Pãdurilor - DS-RNP, Institutul de │
│Cercetãri şi Amenajãri Silvice Bucureşti- ICAS şi unitãţile subordonate acestuia, Administraţia │
│Patrimoniului Protocolului de Stat - Unitatea Agrosilvicã Scroviştea, jud. Ilfov şi Administraţia │
│Domeniului Public şi Privat - Consiliul Local Mangalia, jud. Constanţa │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Regia Naţionalã a │
│Pãdurilor, Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice Bucureşti │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic SILV. 2 şi │
│preluare de date din surse administrative │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Ocoalele silvice la ITRSV, DS-RNP, ICAS: 22.01.2007; │
│b) ITRSV, DS-RNP, ICAS la direcţiile teritoriale de statisticã: 01.02.2007; │
│c) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 08.02.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Cantitatea şi valoarea masei lemnoase vândute, a rãchitei, a │
│seminţelor forestiere, a puieţilor forestieri şi ornamentali din pepiniere silvice, a produselor │
│accesorii, a produselor vânãtoreşti, a produselor piscicole, a produselor apicole vândute │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: Seria Silviculturã "Produsele forestiere realizate" │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Regia Naţionalã a Pãdurilor, Institutul│
│ Naţional al Lemnului, Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice Bucureşti, alţi utilizatori;│
│b) externi: Eurostat, FAO - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: 16.05.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


MASA LEMNOASĂ? RECOLTATĂ? ŞI SUPRAFAŢA PARCURSÃ CU TÃIERI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica silviculturii şi exploatãrii forestiere │
│Obiectivul: Producerea de date statistice privind volumul de masa lemnoasã recoltat de cãtre │
│agenţii economici şi pentru aprovizionarea populaţiei │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã prin utilizarea combinatã a surselor │
│statistice şi a datelor administrative │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 2152/2003 - privind monitorizarea │
│ pãdurilor şi a interacţiunilor ambientale în comunitate, cu modificãrile ulterioare; │
│b) Rezoluţia Consiliului nr. 15/12.1998; │
│c) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 270/2006 privind realizarea │
│ cercetãrii statistice din silviculturã. │
│Sfera de cuprindere: Ocoalele silvice care deţin şi/sau administreazã suprafeţe din fondul │
│forestier naţional │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 500 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Volumul de masa lemnoasã recoltat de cãtre agenţii │
│economici şi pentru aprovizionarea populatiei; Suprafaţa parcursã cu tãieri │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Ocoalele silvice, Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi de │
│Vanatoare - ITRSV, Direcţiile silvice ale Regiei Naţionale a pãdurilor - DS-RNP, Institutul de │
│Cercetãri şi Amenajãri Silvice Bucureşti - ICAS şi unitãţile subordonate acestuia, Administraţia │
│Patrimoniului Protocolului de Stat - Unitatea Agrosilvicã Scroviştea, jud. Ilfov şi Administraţia │
│Domeniului Public şi Privat - Consiliul Local Mangalia, jud. Constanţa │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Regia Naţionalã a │
│pãdurilor, Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice Bucureşti │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic SILV. 3 şi │
│preluare date din surse administrative │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Ocoalele silvice la ITRSV, DS-RNP, ICAS: 22.01.2007; │
│b) ITRSV, DS-RNP, ICAS la direcţiile teritoriale de statisticã: 08.02.2007; │
│c) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 15.02.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Volumul de masa lemnoasã recoltat de cãtre agenţii economici şi │
│pentru aprovizionarea populaţiei, pe tipuri de produse - principale, secundare, pe specii - │
│rãşinoase, fag, stejar, diverse specii tari, diverse specii moi, forme de proprietate; Suprafaţa │
│parcursã cu tãieri, pe tipuri de tãieri-succesive, progresive, grãdinãrite, rase, în crâng, de │
│produse accidentale, de îngrijire în pãdurile tinere şi pe forme de proprietate a pãdurilor │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: Seria Silvicultura "Masã lemnoasã recoltatã şi suprafaţa parcursã cu tãieri"│
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Regia Naţionalã a pãdurilor, Institutul│
│ Naţional al Lemnului, Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice Bucureşti, alţi utilizatori;│
│b) externi: Eurostat, FAO - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: 16.05.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


LUCRĂ?RI DE REGENERARE A PĂ?DURILOR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica silviculturii şi exploatãrii forestiere │
│Obiectivul: Producerea de date statistice privind suprafeţele regenerate, lucrãrile de regenerãri │
│naturale şi impãduriri executate │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã prin utilizarea combinatã a surselor │
│statistice şi a datelor administrative │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 2152/2003 - privind monitorizarea │
│ pãdurilor şi a interacţiunilor ambientale în comunitate, cu modificãrile ulterioare; │
│b) Rezoluţia Consiliului nr. 15/12.1998; │
│c) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 270/2006 privind realizarea │
│ cercetãrii statistice din silviculturã. │
│Sfera de cuprindere: Ocoalele silvice care deţin şi/sau administreazã suprafeţe din fondul │
│forestier naţional │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 500 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafaţa terenurilor regenerate - regenerãri │
│naturale şi impãduriri; suprafeţe cu culturi speciale pentru pomi de iarnã, suprafeţe ocupate cu │
│semãnãturi directe, cantitatea de seminţe, puieţi şi butaşi folosiţi la împãduriri şi completãri, │
│suprafaţa parcursã cu lucrãri de pregãtire a terenurilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Ocoalele silvice, Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi de │
│Vânãtoare - ITRSV, Direcţiile silvice ale Regiei Naţionale a pãdurilor - DS-RNP, Institutul de │
│Cercetãri şi Amenajãri Silvice Bucuresti - ICAS şi unitãţile subordonate acestuia, Administraţia │
│Patrimoniului Protocolului de Stat - Unitatea Agrosilvicã Scroviştea, jud. Ilfov şi Administraţia │
│Domeniului Public şi Privat - Consiliul Local Mangalia, jud. Constanţa │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Regia Naţionalã a │
│pãdurilor, Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice Bucureşti │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic SILV. 4 şi │
│preluare date din surse administrative │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Ocoalele silvice la ITRSV, DS-RNP, ICAS: 22.01.2007; │
│b) ITRSV, DS-RNP, ICAS la direcţiile teritoriale de statisticã: 13.02.2007; │
│c) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 20.02.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Suprafaţa terenurilor regenerate - regenerãri naturale şi │
│împãduriri, în fond forestier şi în afara acestuia, pe categorii de terenuri şi pe specii, │
│suprafeţe cu culturi speciale pentru pomi de iarnã, suprafeţe ocupate cu semãnãturi directe, │
│cantitatea de seminţe, puieţi şi butaşi folosiţi la împãduriri şi completãri, suprafeţe parcurse │
│cu lucrãri de pregãtire a terenurilor şi a solului, de îngrijire a culturilor tinere şi de │
│ajutorare a regenerãrilor naturale, valoarea lucrãrilor executate │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: Seria Silvicultura "Regenerarea pãdurilor" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Regia Naţionalã a pãdurilor, Institutul│
│ Naţional al Lemnului, Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice Bucureşti, alţi utilizatori;│
│b) externi: Eurostat, FAO - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: 16.05.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


VOLUMUL DE LEMN EXPLOATAT
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica silviculturii şi exploatãrii forestiere │
│Obiectivul: Producerea de date statistice privind volumul de lemn exploatat de cãtre agenţii │
│economici atestaţi pentru activitatea de exploatare forestierã │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral. │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 2152/2003 - privind monitorizarea │
│ pãdurilor şi a interacţiunilor ambientale în comunitate, cu modificãrile ulterioare; │
│b) Rezoluţia Consiliului nr. 15/12.1998; │
│c) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 398/2004 privind metodologia de │
│ determinare a valorii de lemn exploatat de cãtre agenţii economici; │
│d) Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale nr. 1.126/2005 privind numirea Comisiei │
│ de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestierã, aprobarea │
│ Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atestare a agenţilor economici în activitatea de │
│ exploatare forestierã şi a criteriilor de atestare a agenţilor economici în activitatea de │
│ exploatare forestierã, cu modificãrile ulterioare. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile atestate pentru activitatea de exploatare forestierã │
│Numãr de unitãţi observate: Circa 2.500 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Volumul de lemn contractat şi exploatat, volumul de │
│lemn rotund obţinut şi destinaţia acestuia │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderi atestate pentru activitatea de exploatare forestierã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Regia Naţionalã a │
│pãdurilor, Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice Bucureşti, Institutul Naţional al Lemnului│
│Modul de colectare a datelor primare: Interviu faţã în faţã cu chestionarul statistic SILV. 5, │
│folosind operatori de teren │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile raportoare la direcţiile teritoriale de statisticã: 30.05.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 10.07.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Volumul de lemn exploatat pe tipuri de produse - principale, │
│secundare; Volumul de lemn contractat, volumul cojii, volumul pierderilor tehnologice de │
│exploatare; Volumul de lemn rotund, pe sortimente şi grupe de specii - rãşinoase, fag, stejar, │
│diverse specii tari, diverse specii moi │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: Seria Silvicultura "Volumul de lemn exploatat" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Regia Naţionalã a pãdurilor, Institutul│
│ Naţional al Lemnului, Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice Bucureşti, alţi utilizatori;│
│b) externi: Eurostat, FAO - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: 15.10.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


FONDUL CINEGETIC, SITUAŢIA EFECTIVELOR DE VÂNAT ŞI REZULTATELE ACTIVITÃŢII DE VÂNÃTOARE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica vânãtorii şi ocrotirea vânatului │
│Obiectivul: Producerea de date statistice privind fondul cinegetic, efectivele de vânat, vânatul │
│recoltat, cheltuielile şi veniturile realizate din activitatea de vânãtoare │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Cadrul legal: │
│a) <>Legea vânãtorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificãrile şi │
│ completãrile ulterioare; │
│b) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 271/2006 privind metodologia │
│ cercetãrii statistice prin fondul cinegetic, situaţia efectivelor de vânat şi rezultatele │
│ activitãţii de vânãtoare - SILV 6. │
│Sfera de cuprindere: Gestionarii fondurilor de vânãtoare, definiţi prin Legea vânãtorii şi a │
│protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 250 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafaţa fondului cinegetic, efectivele de vânat │
│evaluate, vânatul recoltat, cheltuielile şi veniturile realizate din activitatea de vânãtoare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Organizatii vânãtoreşti gestionare de fonduri de vânãtoare, │
│Direcţiile silvice ale Regiei Naţionale a pãdurilor, Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice │
│Bucureşti şi unitãţile subordonate acestuia, Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat - │
│Unitatea Agrosilvicã Scroviştea, jud. Ilfov şi unitãţile de învãţãmânt şi cercetare cu profil │
│cinegetic │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale şi Inspectoratele │
│Teritoriale de Regim Silvic şi de Vânãtoare - ITRSV, Regia Naţionalã a pãdurilor, Asociaţia │
│Generalã a Vânãtorilor şi Pescarilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Responsabilitãţile instituţiilor implicate: │
│a) Institutul Naţional de Statisticã: Tipãrirea instrumentarului statistic, elaborarea aplicaţiei │
│ informatice, prelucrarea datelor şi realizarea publicaţiei "Fondul cinegetic"; │
│b) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale: Difuzarea şi colectarea chestionarelor │
│ completate. │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic SILV 6 │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Gestionarii de fonduri de vânãtoare la ITRSV: 01.03.2007; │
│b) ITRSV la MADR: 21.03.2007; │
│c) MADR la INS - sediul central: 10.04.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Suprafaţa fondului cinegetic - pe forme de relief, pe categorii │
│de folosinţã, efectivele de vânat, vânatul recoltat, cheltuielile şi veniturile realizate din │
│activitatea de vânãtoare, trofeele medaliabile obţinute │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: Seria Silvicultura "Fondul cinegetic" │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, Regia Naţionalã a pãdurilor, Institutul│
│ de Cercetãri şi Amenajãri Silvice Bucureşti, Asociaţia Generalã a Vânãtorilor şi Pescarilor │
│ Sportivi, alţi utilizatori; │
│b) externi: FAO. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: 29.06.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


CHELTUIELILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica mediului │
│Obiectivul: Evaluarea cheltuielilor pentru protecţia mediului şi evidenţierea fluxurilor de │
│finanţare la nivelul unitãţilor administraţiei publice centrale şi locale şi a producãtorilor │
│specializaţi şi nespecializaţi, de servicii de protecţia mediului │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj pentru producãtorii nespecializaţi de │
│servicii de protecţia mediului şi exhaustivã pentru producãtorii specializaţi de servicii de │
│protecţia mediului │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: În mare mãsurã │
│Domenii nearmonizate: Cheltuielile pentru protecţia mediului din: transporturi, agriculturã, │
│silviculturã, gospodãriile populaţiei │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Consiliului nr. 97/58/EC din 20/12/96 (OJ:L014 din 17/01/97) privind statisticile │
│ structurale de intreprindere, cu modificãrile ulterioare; │
│b) Decizia Parlamentului şi a Consiliului nr. 1600/2002/EC din 22/07/2002 (O L242 din 10/09/2002) │
│ de stabilire a celui de-al 6-lea Program comunitar de acţiune în domeniul mediului │
│ înconjurãtor, cu modificãrile ulterioare; │
│c) Decizia Parlamentului şi a Consiliului nr. 98/2179 din 24/09/1998 (OJ L275 din 10/10/1998) │
│ privind revizuirea Programului de acţiune; │
│d) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 347/2002 privind metodologia │
│ "Cheltuieli pentru protecţia mediului". │
│Sfera de cuprindere: Instituţiile administraţiei publice centrale şi locale şi întreprinderi care │
│efectueazã cheltuieli pentru protecţia mediului │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 10.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Cheltuielile totale pentru protecţia mediului, │
│investiţiile pentru protecţia mediului, cheltuielile curente, resursele pentru realizarea │
│activitãţilor de protecţia mediului, subvenţiile primite, veniturile realizate │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Unitãţile administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderi │
│industriale, întreprinderile pentru comerţul cu ridicata al deşeurilor; întreprinderi specializate│
│pentru asanarea şi îndepãrtarea gunoaielor, salubritate şi activitãţi similare, întreprinderi │
│pentru recuperarea şi reciclarea deşeurilor │
│Instituţii colaboratoare: Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic AS_CPM │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Aprilie - iunie 2007 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile raportoare la direcţiile teritoriale de statisticã: 29.06.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 31.07.2007; │
│c) Unitãţile administraţiei publice centrale la INS - sediul central: 31.07.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Cheltuielile pentru protecţia mediului - investiţiile, │
│cheltuielile curente, pe activitãţi ale economiei naţionale, pe factori de mediu, pe tipuri de │
│activitãţi specifice de protecţia mediului, pe categorii de producãtori de servicii de protecţia │
│mediului │
│Tipul de serii de date: Anual │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: Seria Statistica mediului - "Cheltuielile pentru protecţia mediului" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, Raportul privind starea│
│mediului editat de Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile şi Agenţia Naţionalã pentru │
│Protecţia Mediului │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, Agenţia Naţionalã pentru Protecţia │
│ Mediului, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: 15.10.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


STATISTICA DEŞEURILOR AGRICOLE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica mediului │
│Obiectivul: Producerea de statistici anuale privind deşeurile agricole generate, colectate, │
│reciclate/recuperate, tratate şi eliminate │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: În mare mãsurã │
│Domenii nearmonizate: deşeuri agrochimice, ambalaje contaminate de substante periculoase, deşeuri │
│vegetale rezultate din prepararea hranei pentru animale, nãmoluri de la spãlare şi curãţare │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul nr. 2150/2002/EC privind statisticã deşeurilor, amendat prin Regulamentul nr. │
│ 574/2004/EC (Regulamentul Comisiei (CE) nr. 574/2004 din 23 februarie 2004 de modificare a │
│ anexelor I şi III la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 2150/2002 │
│ privind statisticile referitoare la deşeuri - Text cu relevanţã pentru SEE, cu modificãrile │
│ ulterioare; │
│b) Regulamentul nr. 783/2005 amendeazã Anexa a II-a a Regulamentului 2150/2002 privind statistica │
│ deşeurilor. │
│Sfera de cuprindere: Exploataţii agricole │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 1.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitatea de deşeuri agricole generate, deşeuri │
│tratate şi deşeuri eliminate; Cantitatea de deşeuri externalizate; Construcţii pentru │
│depozitare/tratarea deşeurilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Exploataţii agricole cu mai mult de 10 salariaţi │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare pe chestionar statistic GTDA │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Perioada de înregistrare/colectare a datelor: Martie - mai 2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile raportoare, la direcţiile teritoriale de statisticã: 30.05.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS-sediul central: 29.06.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: │
│a) Cantitãţi de deşeuri agricole generate, valorificate, eliminate şi stocate pe tipuri de │
│ deşeuri; │
│b) Cantitãţi de deşeuri agricole tratate pe tipuri de deşeuri. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional │
│Publicaţii realizate: "Seria Statistica Mediului: Generarea şi gestionarea deşeurilor" - realizatã│
│impreuna cu Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile şi Agenţia Naţionalã pentru Protecţia │
│ Mediului, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, Agenţia Europeana de Mediu - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 14.12.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


CONSUMUL NAŢIONAL REZULTAT DIN UTILIZAREA DE SUBSTANŢE CARE EPUIZEAZÃ STRATUL DE OZON
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. DESCRIEREA PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica mediului │
│Obiectivul: Elaborarea metodologiei de colectare a datelor privind producţia industrialã, importul│
│şi exportul de substante care epuizeaza stratul de ozon │
│Scopul proiectului: Elaborarea metodologiei de colectare a datelor şi calculul indicatorilor │
│statistici privind utilizarea de substanţe care epuizeazã stratul de ozon │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderi industriale, unitãţi de service care utilizeazã substanţe care │
│epuizeazã stratul de ozon │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul CE 2037/2000 (Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. │
│ 2037/2000 din 29 iunie 2000 privind substanţele care distrug stratul de ozon), cu modificãrile │
│ ulterioare; │
│b) <>Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, │
│ adoptatã la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind substanţele care epuizeazã │
│ stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea │
│ Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizeazã stratul de │
│ ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a pãrţilor, de la Londra, din 27 - 29 iunie 1990, cu │
│ modificãrile şi completãrile ulterioare; │
│c) Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizeazã stratul de ozon. │
│Instituţii implicate în proiect: Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, Agenţia Naţionalã │
│pentru Protecţia Mediului │
│Elemente componente ale proiectului: │
│a) Elaborarea metodologiei de colectare a datelor şi calculul indicatorilor statistici privind │
│ utilizarea de substanţe care epuizeazã stratul de ozon; │
│b) Elaborarea instrumentarului statistic şi a ghidului de aplicare. │
│Lucrãri/Acţiuni prevãzute în anul 2007: │
│a) Elaborarea planului de organizare a cercetãrii statistice privind utilizarea de substanţe care │
│ epuizeazã stratul de ozon; │
│b) Definirea colectivitãţii statistice; │
│c) Proiectarea instrumentarului statistic. │
│Termenul final de realizare a proiectului: 30.08.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


CONTUL FLUXURILOR DE MATERIALE "ECONOMIE-MEDIU"
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRÃRII ŞI SURSA DATELOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica mediului │
│Obiectivul: Producerea de indicatori privind fluxurile materiale "economie-mediu" │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Cantitatea de materii prime extrase din mediul │
│naţional, cantitatea de materii prime importate, cantitatea de materii prime exportate │
│Sursa datelor: Cercetarea statisticã PRODROM, Baza de date de comerţ exterior, Inventarul naţional│
│de emisii de poluanti în aer, Cercetarea statisticã privind generarea, colectarea, tratarea, │
│reciclarea şi eliminarea deşeurilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Intrãrile de materiale directe, cererea totalã de materiale, │
│consumul material intern, consumul total de materiale, balanţa fizicã de comerţ internaţional │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional │
│Publicaţii realizate: "Fluxurile de materiale şi dezvoltarea economiei în România" │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 30.11.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


LOCUITORII CARE AU LOCUINŢELE CONECTATE LA SISTEMELE DE CANALIZARE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica mediului │
│Obiectivul: Producerea de date statistice privind numãrul de locuitori din locuinţele conectate la│
│sistemele de canalizare şi la staţiile de epurare │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 787/2004 privind │
│metodologia pentru calculul indicatorilor privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate │
│European: Decizia Parlamentului şi a Consiliului nr. 1600/2002/EC din 22/07/2002 (O L242 din │
󧓒/09/2002) - de stabilire a celui de-al 6-lea Program comunitar de acţiune în domeniul mediului │
│înconjurãtor, cu modificãrile ulterioare; Inţelegerea Statelor Membre din anul 2000 privind │
│statisticile de mediu; Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2000/60/CE din 23 │
│octombrie 2000 privind crearea unui cadru ce vizeaza o politicã comunitarã în domeniul apelor; │
│ Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, cu │
│modificãrile ulterioare. │
│Sfera de cuprindere: Localitãţile care au sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor │
│uzate │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 800 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Numãrul de locuitori din locuinţele conectate la │
│sistemele de canalizare, la staţiile de epurare orãşeneşti, la sisteme independente de colectare a│
│apelor uzate, la staţii de epurare independente │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Primãriile municipale, oraşeneşti şi comunale │
│Instituţii colaboratoare: Administraţia Naţionalã "Apele Române" │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic AS_AU_POP │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Perioada de înregistrare/colectare a datelor: 15.03.2007 - 20.04.2007 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Primãriile la direcţiile teritoriale de statisticã: 20.04.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 10.05.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãrul de locuitori din locuinţele conectate la staţiile de │
│epurare orãşeneşti, la alte sisteme de canalizare a apelor uzate, la sisteme independente de │
│colectare a apelor uzate şi ponderea acestora în numãrul total de locuitori din localitate │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: Seria Statistica mediului - "Colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate"│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Raport privind starea mediului editat de Ministerul │
│Mediului şi Gospodãririi Apelor, Raportul bianual naţional privind situaţia epurãrii apelor uzate │
│editat de Administraţia Naţionalã "Apele Române" │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, Administraţia Naţionalã "Apele Române", │
│ alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, Agenţia Europeanã de Mediu - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central │
│Termen de diseminare a datelor: 16.07.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


1.3. Statistica întreprinderilor
1.3.1. Statistici structurale

STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - AS AGENŢI ECONOMICI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica structuralã de întreprindere │
│Obiectivul: Obţinerea intr-o maniera precisã, fiabilã şi oportunã, a informaţiilor necesare pentru│
│caracterizarea sistemului producţiv şi comercial al întreprinderilor; calcularea indicatorilor │
│sintetici la nivelul economiei naţionale; actualizarea Registrului statistic al întreprinderilor -│
│REGIS │
│Prioritãţi în 2007: Dezvoltarea metodelor de management al calitãţii datelor │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 58/97 din 20 decembrie 1996 privind statisticile │
│ structurale ce vizeazã întreprinderile, cu modificãrile ulterioare; │
│b) Regulamentul CE 2700/98 privind definiţiile caracteristicilor pentru statisticile structurale │
│ de intreprindere şi Regulamentul CE 2702/98 privind formatul tehnic de transmitere a │
│ statisticilor structurale de întreprindere; │
│c) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 214/2002 privind ancheta │
│ structuralã în întreprinderi. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile a cãror activitate economicã principalã este cuprinsã în una │
│din secţiunile: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J - parţial, K, M, N, O conform CAEN Rev. 1 │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 40.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Capital social, modificãri de structurã, venituri, │
│cheltuieli, stocuri, consum intermediar, numãr de persoane ocupate, numãr de salariaţi, numãr de │
│ore lucrate de salariaţi, investiţii realizate în cursul perioadei de referinţã, investiţii brute │
│in bunuri corporale, imobilizãri corporale în terenuri, imobilizãri corporale în clãdiri - │
│construcţii speciale şi amenajãri la construcţii, imobilizãri corporale în maşini - utilaje şi │
│mijloace de transport, imobilizãri necorporale, valoarea lucrãrilor de reparaţii capitale la │
│utilajele existente în dotare, valoarea lucrãrilor de construcţii realizate în strãinãtate, │
│valoarea lucrãrilor de construcţii noi realizate în ţarã, valoarea lucrãrilor de reparaţii │
│capitale la construcţii existente, valoarea lucrãrilor de intreţinere şi reparaţii curente la │
│clãdiri şi construcţii existente │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Companii naţionale, Regii autonome, societãţi comerciale incluse în │
│lista de unitãţi raportoare │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Oficiul Naţional al Registrului │
│Comerţului │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarele statistice AS-CG, AS-CS│
│şi din surse administrative │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile raportoare la direcţiile teritoriale de statisticã: 15.06.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 10.07.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Producţia industrialã pe activitãţi, structura producţiei │
│industriale pe activitãţi, lucrãrile de construcţii pe forme de proprietate, indicii lucrãrilor si│
│productivitãţii muncii în construcţii, lucrãrile de construcţii dupã modul de execuţie şi pe forme│
│de proprietate, lucrãrile de construcţii în antrepriza pe categorii de obiecte şi tipuri de │
│lucrãri, investiţii pe activitãţi ale economiei naţionale, indicii investiţiilor pe activitãţi ale│
│economiei naţionale, investiţii în industrie pe activitãţi, indicii investiţiilor în industrie pe │
│activitãţi, balanţa imobilizãrilor corporale, imobilizãri corporale pe forme de proprietate, │
│imobilizãri pe activitãţi ale economiei naţionale, imobilizãri corporale în industrie pe │
│activitãţi, comerţ, servicii de piaţã prestate pentru populaţie şi pentru agenţii economici, cifra│
│de afaceri pe sectoare de activitate, clase de mãrime şi forme de proprietate, capital social, │
│valoarea adaugatã brutã la costul factorilor, investiţii brute, rezultatul brut, exporturi │
│directe, cifra de afaceri, investiţii nete, efectiv de personal pe regiuni de dezvoltare şi clase │
│de mãrime şi activitãţi, venituri din comerţul cu amãnuntul şi cu ridicata, indicii de volum ai │
│comerţului cu amãnuntul, venituri din servicii prestate în principal pentru populaţie, indicii de │
│volum ai serviciilor, venituri din servicii prestate în principal pentru intreprindere │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, activitãţi ale │
│economiei naţionale - secţiuni/diviziuni/grupe şi clase CAEN, dupã caz, clase de mãrime ale │
│întreprinderilor, forme de proprietate │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Rezultate şi performanãe ale întreprinderilor din industrie şi │
│construcţii"; "Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din comerţ şi servicii"; "Rolul │
│întreprinderilor mici şi mijlocii în economia româneascã" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi │
│ alte instituţii ale administraţiei publice, unitãţi de învãţãmânt, institute de cercetare, │
│ mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la sediul INS; prin compartimentul de diseminare de la DRS │
│Termenul de diseminare a datelor: 01.11.2007 pentru anul 2006 │
│Termenele de difuzare a publicaţiilor: 29.06.2007 cu date pentru anul 2005 │
│Termenele de transmitere a datelor la Eurostat: │
│a) 29.06.2007 date definitive pentru anul 2005; │
│b) 30.10.2007 date preliminare pentru anul 2006; │
│c) 30.06.2008 date definitive pentru anul 2006. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - AS INSTITUŢII DE CREDIT
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica structuralã de intreprindere │
│Obiectivul: Obţinerea intr-o manierã precisã, fiabilã şi oportunã a informaţiilor necesare, pentru│
│caracterizarea sistemului de creditare; calcularea indicatorilor sintetici la nivelul economiei │
│naţionale; actualizarea Registrului statistic al întreprinderilor - REGIS │
│Prioritãţi în 2007: Perfecţionarea colectãrii datelor │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 58/97 din 20 decembrie 1996 privind statisticile │
│ structurale ce vizeaza întreprinderile, cu modificãrile ulterioare; │
│b) Regulamentul CE 2700/98 privind definiţiile caracteristicilor pentru statisticile structurale │
│ de intreprindere şi Regulamentul CE 2702/98 privind formatul tehnic de transmitere a │
│ statisticilor structurale de intreprindere; │
│c) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 214/2002 privind Ancheta │
│ structuralã în întreprinderi. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile a cãror activitate economicã principalã este cuprinsa în una │
│din clasele CAEN Rev. 1: 6511, 6512, 6522 │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 100 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Capital social, modificãri de structura, venituri, │
│cheltuieli, numãr de persoane ocupate, numãr de salariaţi, numãr de persoane nesalariate, numãr de│
│ore lucrate de salariaţi, investiţii realizate în cursul perioadei de referinţã, investiţii brute │
│in bunuri corporale, imobilizãri corporale în terenuri, imobilizãri corporale în cladiri - │
│construcţii speciale şi amenajari la construcţii, imobilizãri corporale în maşini - utilaje şi │
│mijloace de transport, imobilizãri necorporale │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Bãnci comerciale şi cooperative de credit │
│Instituţii colaboratoare: Banca Naţionalã a României; Ministerul Economiei şi Finanţelor │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic AS-BANCI şi │
│din surse administrative │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: Instituţii de credit la INS - sediul central: │
󧓥.06.2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Venituri şi cheltuieli din activitãţi de creditare, balanţa │
│imobilizãrilor corporale, capital social, valoarea adaugatã brutã la costul factorilor, investiţii│
│brute, numãr de persoane ocupate, numãr mediu de salariaţi. │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, activitãţi ale │
│economiei naţionale - clasa CAEN, clase de mãrime ale instituţiilor de credit, forme de │
│proprietate │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Seria Statistica de Întreprinderi - Activitatea instituţiilor de credit" │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Naţionalã │
│ a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, │
│ mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la sediul INS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 30.10.2007 pentru anul 2006 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: 31.10.2007 pentru anul 2006 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - AS SOCIETĂ?ŢI DE ASIGURARE-REASIGURARE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica structuralã de intreprindere │
│Obiectivul: Obţinerea intr-o manierã precisã, fiabilã şi oportunã a informaţiilor necesare pentru │
│caracterizarea sistemului de asigurare-reasigurare; calcularea indicatorilor sintetici la nivelul │
│economiei naţionale; actualizarea Registrului statistic al întreprinderilor - REGIS │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 58/97 din 20 decembrie 1996 privind statisticile │
│ structurale ce vizeaza întreprinderile, cu modificãrile ulterioare; │
│b) Regulamentul CE 2700/98 privind definiţiile caracteristicilor pentru statisticile structurale │
│ de intreprindere şi Regulamentul CE 2702/98 privind formatul tehnic de transmitere a │
│ statisticilor structurale de intreprindere; │
│c) Ordinul Preşedintelui INS nr. 214/2002 privind Ancheta structuralã în întreprinderi. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile a cãror activitate economicã principalã este cuprinsã în una │
│din clasele CAEN Rev. 1: 6601, 6603 │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 50 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Capital social, prime brute de asigurare pe │
│categorii de clienţi, modificãri de structura, venituri, cheltuieli, numãr de persoane ocupate, │
│numãr de salariaţi, numãr de persoane nesalariate, numãr de ore lucrate de salariaţi, investiţii │
│realizate în cursul perioadei de referinţã, investiţii brute în bunuri corporale, imobilizãri │
│corporale în terenuri, imobilizãri corporale în clãdiri - construcţii speciale şi amenajãri la │
│construcţii, imobilizãri corporale în maşini - utilaje şi mijloace de transport, imobilizãri │
│necorporale etc. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Societãţi de asigurare - reasigurare │
│Instituţii colaboratoare: Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, Ministerul Economiei şi │
│Finanţelor │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin Chestionarul statistic ASASIG/REASIG │
│şi din surse administrative │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: Societãţile de asigurare - reasigurare la INS -│
│sediul central: 29.06.2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Venituri şi cheltuieli din activitãţi de asigurare - │
│reasigurare, balanţa imobilizãrilor corporale, imobilizãri corporale pe forme de proprietate, │
│capital social, valoarea adaugatã brutã la costul factorilor, investiţii brute, numãr de persoane │
│ocupate, numãr mediu de salariaţi pe regiuni de dezvoltare şi clase de mãrime etc. │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, clase de mãrime ale │
│întreprinderilor, forme de proprietate, activitãţi ale economiei naţionale - nivel clasa CAEN │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Seria Statistica de Întreprinderi - Activitatea de asigurare - reasigurare"│
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Naţionalã │
│ a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alţi │
│ utilizatori; │
│b) externi: Eurostat. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 30.11.2007 pentru anul 2006 │
│Termen de transmitere a datelor la Eurostat: 28.12.2007 pentru anul 2006 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - AS AUDIOVIZUAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica structuralã de intreprindere │
│Obiectivul: Obţinerea şi prelucrarea informaţiilor necesare pentru analiza statisticii │
│audiovizualului │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Cadrul legal: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 829/2006 privind │
│metodologia şi instrumentarul cercetãrilor statistice anuale "Audiovizual" │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitate în domeniul audiovizualului, respectiv grupele │
│CAEN Rev. 1: 642, 921, 922 │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 300 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Numãr de filme distribuite, numãrul de ore program │
│difuzate pe categorii, cifra de afaceri pe tipuri de activitãţi │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitate în domeniul audiovizualului │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic AUVIS-RADIO, │
│AUVIS-TV │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: │
│Unitãţile furnizoare de date la INS - sediul central: 29.08.2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Cifra de afaceri pe tipuri de activitãţi, numãr de persoane │
│ocupate, indicatori valorici şi cantitativi ai producţiei de televiziune, de radio, producţia şi │
│distribuţia cinematograficã, a serviciilor de cablu TV etc. │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, activitãţi ale economiei │
│naţionale - grupa CAEN, clase de mãrime a întreprinderilor, forme de proprietate │
│Publicaţii realizate: "Seria Statistica de Întreprinderi - Activitatea de audiovizual" │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiarii rezultatelor: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, │
│ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alţi │
│utilizatori │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 14.12.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


STATISTICI STRUCTURALE DE ÎNTREPRINDERI - AS SERVICII
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica structuralã de intreprindere │
│Obiectivul: Obţinerea intr-o manierã precisã, fiabilã şi oportunã a informaţiilor necesare pentru │
│caracterizarea sistemului de servicii pe tipuri de clienţi şi tipuri de servicii │
│Prioritãţi în 2007: Asigurarea coerenţei datelor cu cele din Ancheta AS - Agenţi economici │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 830/2006 privind │
│cercetarea statisticii anuale "Servicii pentru întreprinderi". │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitate principalã cuprinsã în una din clasele CAEN │
│Rev. 1: 7210, 7221, 7222, 7230, 7240, 7250, 7260, 7411, 7412, 7413, 7414, 7420, 7430, 7440, 7450 │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 3.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Cifra de afaceri; numãrul mediu de persoane ocupate, │
│numãr mediu de salariaţi, cumpãrãrile de bunuri şi servicii, cheltuieli cu personalul │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderi cu activitate principalã de servicii │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarele statistice │
│AS-SERV-INFORMATICE, AS-SERV-JURIDICE, AS-SERV-CONTAB, AS-STUD PIEŢII, AS-SERV-ARHITECT, │
│AS-SERV-TEST, AS-SERV-PUBLICITATE, AS-FORTA DE MUNCÃ │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: 15.06.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 10.07.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Cifra de afaceri pe tipuri de clienţi, respectiv întreprinderi, │
│sector public, gospodãrii şi organizaţii non-profit, dupã rezidenţa clientului, respectiv clienţi │
│rezidenţi, clienţi din cadrul U.E., clienţi din afara U.E. şi pe tipuri de servicii; numãrul mediu│
│de persoane ocupate, numãr mediu de salariaţi, cumpãrãrile de bunuri şi servicii, cheltuieli cu │
│personalul │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, activitãţi ale economiei │
│naţionale - nivel clasa CAEN, clase de mãrime a întreprinderilor, forme de proprietate │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: Seria statisticã de întreprinderi - "Activitatea de servicii pentru │
│întreprinderi" │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi │
│ alte instituţii ale administraţiei publice, institute de cercetare, mass-media, alţi │
│ utilizatori; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la sediul INS │
│Termenele de difuzare a publicaţiei: 30.01.2007, pentru anul 2005; 30.10.2007, pentru anul 2006 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: │


│a) 30.10.2007 date preliminare ptr. anul 2006; │
│b) 30.06.2008 date definitive ptr. anul 2006. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


INVESTIŢII STRÃINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica structuralã de intreprindere │
│Obiectivul: Obţinerea şi prelucrarea informaţiilor necesare pentru analiza stadiului de penetrare │
│a investiţiei strãine directe în România │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul CCE nr. 184/2005 privind statisticile comunitare referitoare la balanţa de plãţi, │
│ comerţul internaţional cu servicii şi investiţiile strãine directe; │
│b) Convenţie de colaborare intre Banca Naţionalã a României şi Institutul Naţional de Statisticã │
│ nr. 2459/2006. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitate economicã, instituţii de credit, societãţi de │
│asigurare-reasigurare, care au cel puţin 10% participare strainã la capital │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 7.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Cota de participare la capitalul social, activele, │
│pasivele externe, profitul reinvestit, ţara de provenienţã a capitalului, creditele dintre │
│investitorul strãin şi intreprinderea investiţie directã rezidentã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderi cu activitate economicã, instituţii de credit, │
│societãţi de asigurare-reasigurare │
│Instituţii colaboratoare: │
│a) Banca Naţionalã a României: elaborarea metodologiei, tipãrirea chestionarelor şi trimiterea lor│
│ la INS, introducerea şi validarea datelor primare, validarea rezultatelor finale, valorificarea│
│ în scopuri statistice a rezultatelor şi diseminarea datelor; │
│b) Institutul Naţional de Statisticã: constituirea bazei de sondaj, extragerea eşantionului, │
│ implementarea în teren a cercetãrii statistice, tratarea non-rãspunsurilor şi extinderea │
│ datelor, valorificarea în scopuri statistice a rezultatelor şi diseminarea datelor. │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic specializat │
│ISD │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: 31.05.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 15.06.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Fluxurile investiţiilor strãine directe în România, soldul │
│investiţiilor strãine directe, venituri din investiţiile strãine directe, imobilizãri corporale si│
│necorporale ale întreprinderilor investiţie directã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, activitãţi ale economiei │
│naţionale - nivel diviziune CAEN, clase de mãrime a întreprinderilor, forme de proprietate şi ţãri│
│de provenienţã a investitorilor strãini │
│Publicaţii realizate: Seria statisticã de întreprinderi - "Investiţii strãine directe în România" │
│Beneficiarii rezultatelor: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, │
│Banca Naţionalã a României, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de │
│cercetare, mass-media, alţi utilizatori │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la sediul INS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 20.12.2007, pentru an 2006 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


INDICATORI DE COMPETITIVITATE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DESCRIEREA PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Indicatori ai competitivitatii sectoarelor economice │
│Obiectivul proiectului: Stabilirea metodologiei de calcul a indicatorilor compuşi pentru mãsurarea│
│nivelului de competitivitate a sectoarelor economice │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Elemente componente ale proiectului: Pornind de la necesitatea mãsurãrii competitivitãţii │
│sectoarelor economice precum şi competitivitatea economicã a zonelor geografice se va studia │
│metodologia OECD de construire a indicilor compuşi. Se va realiza metodologia naţionalã de calcul │
│a indicilor de competitivitate sector economic │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Acţiuni prevãzute în anul 2007: │
│a) Studiul metodologiei OECD: "Manual de construire a indicatorilor compuşi: metodologie şi ghidul│
│ utilizatorului"; │
│b) Realizare metodologie naţionala: "Metodologia indicatorilor de competitivitate a sectoarelor │
│ economice"; │
│c) Aplicaţie practicã pe serii de date statistice. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiarii proiectului: Ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rezultatul proiectului: Lucrarea: "Competitivitatea sectoarelor economice - metodologie şi │
│rezultate" │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Termenul de omologare a metodologiei: 30.10.2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Termenul de finalizare a proiectului: 28.12.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


1.3.2. Anchete de conjuncturã

INDICATORII CONJUNCTURALI DIN INDUSTRIA PRELUCRÃTOARE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica conjuncturalã de intreprindere │
│Obiectivul: Estimarea tendinţelor de evoluţie a activitãţii din industria prelucratoare pe termen │
│scurt şi mediu │
│Prioritãţi în 2007: Extinderea procedurilor de colectare date prin utilizarea de chestionare │
│electronice │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 215/2002 privind │
│metodologia de calcul pentru anchetele de opinie în industrie, construcţii, comerţ, servicii. │
│European: Manual al Comisiei Europene - Direcţia Generalã Economica şi Financiarã - DGECFIN │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitate economicã principalã din industria │
│prelucratoare │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 1.600 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Evaluarea tendintelor referitoare la: situaţia │
│economicã a întreprinderii, producţia industrialã, contractele şi comenzile, capacitatea de │
│producţie, exportul, numãrul de salariaţi, preţurile, cauzele de limitare a producţiei, │
│investiţiile │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitate în domeniul industriei prelucrã oare │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic A.CON.IND. │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: Lc+12; Lc - luna curentã;│
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: Lc+18. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Soldurile conjuncturale referitoare la tendinţa de evoluţie a │
│variabilelor cercetate: producţie, contracte şi comenzi, numãrul de salariaţi, preţuri în │
│industrie │
│Tipul de serii de date: Lunar │
│Profilul de prelucrare a datelor: Pe activitãţi ale economiei naţionale - diviziunile CAEN, clase │
│de mãrime a întreprinderilor şi forme de proprietate │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date a DGECFIN - Bruxelles │
│Publicaţii realizate: "Studii de conjuncturã economicã în trimestrul" │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Comisia │
│ Naţionalã de Prognozã, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de │
│ cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Comisia Europeana DGECFIN. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã, prin Biroul de diseminare de la INS - sediul │
│central │
│Termenul de diseminare a datelor: Lc+28 │
│Termenul de transmitere a datelor la DGECFIN - Bruxelles: Lc+28 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


INDICATORII CONJUNCTURALI DIN CONSTRUCŢII
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica conjuncturalã de intreprindere │
│Obiectivul: Estimarea tendinţelor de evoluţie a activitãţii din construcţii pe termen scurt şi │
│mediu │
│Prioritãţi în 2007: Extinderea procedurilor de colectare date prin utilizarea de chestionare │
│electronice │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 215/2002 privind │
│metodologia de calcul pentru anchetele de opinie în industrie, construcţii, comerţ, servicii. │
│European: Manual al Comisiei Europene - Direcţia Generalã Economicã şi Financiarã - DGECFIN │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul construcţiilor │
│Numãrul de unitãţi observate: circa 1.200 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Evaluarea tendinţelor referitoare la: situaţia │
│economicã a întreprinderii, producţia din construcţii, contractele şi comenzile, capacitatea de │
│producţie, numãrul de salariaţi, preţurile, situaţia financiarã, cauzele de limitãre a producţiei │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitate din domeniul construcţiilor │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic A.CON.CONSTR │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: Lc+12; Lc = luna curentã;│
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: Lc+18. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Soldurile conjuncturale referitoare la tendinţa de evoluţie a │
│producţiei, contractelor şi comenzilor, numãrului de salariaţi, preţurilor în construcţii │
│Tipul de serii de date: Lunar │
│Profilul de prelucrare a datelor: Pe activitãţi ale economiei naţionale - secţiuni/diviziuni/grupe│
│CAEN Rev. 1, clase de mãrime a întreprinderilor, forme de proprietate şi domenii │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date a DGECFIN - Bruxelles │
│Publicaţii realizate: "Studii de conjuncturã economicã în trimestrul ..." │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Comisia │
│ Naţionalã de Prognozã, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de │
│ cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Comisia Europeanã - DGECFIN. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã, prin Biroul de diseminare de la INS-sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: Lc+28 │
│Termenul de transmitere a datelor la DGECFIN - Bruxelles: Lc+28 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


INDICATORII CONJUNCTURALI DIN INVESTIŢII
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica conjuncturalã de intreprindere │
│Obiectivul: Elaborarea previziunilor economice pe termen scurt şi mediu, asupra activitãţii de │
│investiţii în industria extractivã, prelucrãtoare şi sectorul energetic │
│Prioritãţi în 2007: Extinderea procedurilor de colectare date prin utilizarea de chestionare │
│electronice │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 215/2002 privind │
│metodologia de calcul pentru anchetele de opinie în industrie, construcţii, comerţ, servicii. │
│European: Manual al Comisiei Europene - Direcţia Generalã Economicã şi Financiarã - DGECFIN │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile care îşi desfãşoarã activitatea în industria extractivã, │
│prelucrãtoare şi sectorul energetic │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 1.900 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Evaluarea tendinţelor referitoare la volumul │
│investiţiilor, destinaţiile investiţiilor, cauze de limitare a investiţiilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderi cu activitate în industria extractivã, prelucrãtoare │
│şi sectorul energetic │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic A.CON.INV. │
│Periodicitate: Bianual │
│Perioada de referinţã: Luna aprilie şi luna octombrie │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: A 12 zi calendaristicã a │
│ lunilor aprilie şi octombrie; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: A 18 zi calendaristicã a lunilor │
│ aprilie şi octombrie. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Estimarea volumului investiţiilor faţã de perioada precedentã - │
│procentual; structura pe destinaţii, cauze de limitãre a investiţiilor │
│Tipul de serii de date: Bianual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Pe activitãţi ale economiei naţionale - secţiuni/diviziuni CAEN │
│Rev. 1, clase de mãrime a întreprinderilor şi forme de proprietate │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date a DGECFIN - Bruxelles │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: "Studii de conjuncturã economicã" │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Comisia │
│ Naţionalã de Prognozã, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de │
│ cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Comisia Europeana - DGECFIN. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã, prin Biroul de diseminare de la INS-sediul central │
│Termenele de diseminare a datelor: 28.05.2007 şi 28.12.2007 │
│Termenul de transmitere la DGECFIN - Bruxelles: 30.05.2007 şi 28.12.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


INDICATORII CONJUNCTURALI DIN COMERŢ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica conjuncturalã de intreprindere │
│Obiectivul: Elaborarea previziunilor economice pe termen scurt şi mediu, asupra activitãţii din │
│comerţul cu amanuntul │
│Prioritãţi în 2007: Extinderea procedurilor de colectare date prin utilizarea de chestionare │
│electronice │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 215/2002 privind │
│metodologia de calcul pentru anchetele de opinie în industrie, construcţii, comerţ, servicii. │
│European: Manual al Comisiei Europene - Direcţia Generalã Economicã şi Financiarã - DGECFIN │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul comerţului cu │
│amanuntul │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 2.300 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Evaluarea tendinţelor referitoare la situaţia │
│economicã, volumul fizic al vânzãrilor de mãrfuri, comenzile adresate furnizorilor, volumul │
│stocurilor, situaţia financiarã, numãrul de salariaţi, preţurile, cauze de limitare a vânzãrilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderi cu activitate în domeniul comerţului cu amãnuntul │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic A.CON.COM │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: Lc+12; Lc = luna curentã;│
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: Lc+18. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Soldurile conjuncturale referitoare la tendinţa de evoluţie a │
│variabilelor cercetate: volumul vânzãrilor, contracte şi comenzi, numãrul de salariaţi, preţuri de│
│consum │
│Tipul de serii de date: Lunar │
│Profilul de prelucrare a datelor: Pe activitãţi ale economiei naţionale - diviziuni CAEN Rev. 1, │
│clase de mãrime a întreprinderilor şi forme de proprietate │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date a DGECFIN - Bruxelles │
│Publicaţii realizate: "Studii de conjuncturã economicã în trimestrul ..." │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Comisia │
│ Naţionalã de Prognozã, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de │
│ cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Comisia Europeana - DGECFIN. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã, prin Biroul de diseminare de la INS-sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: Lc+28 │
│Termenul de transmitere a datelor la DGECFIN - Bruxelles: Lc+28 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


INDICATORII CONJUNCTURALI DIN SERVICII
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica conjuncturalã de intreprindere │
│Obiectivul: Elaborarea previziunilor economice pe termen scurt şi mediu, asupra activitãţii din │
│sectorul de servicii │
│Prioritãţi în 2007: Extinderea procedurilor de colectare date prin utilizarea de chestionare │
│Internet │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 215/2002 privind │
│metodologia de calcul pentru anchetele de opinie în industrie, construcţii, comerţ, servicii. │
│European: Manual al Comisiei Europene - Direcţia Generalã Economicã şi Financiarã - DGECFIN │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile care îşi desfãşoarã activitatea în domeniul serviciilor │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 2.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Evaluarea tendinţelor referitoare la situaţia │
│economicã; evoluţia activitãţii - a cererii de servicii; numãrul de salariaţi, preţurile de │
│vanzare etc. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderile selectate din baza de sondaj cu activitate în │
│domeniul serviciilor │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic A.CON.SERV. │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: Lc+12; Lc = luna curentã;│
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: Lc+18. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Soldurile conjuncturale referitoare la tendinţa de evoluţie a │
│variabilelor cercetate: situaţia economicã, evoluţia activitãţii - a cererii de servicii; numãrul │
│de salariaţi; preţurile de vânzare, etc. │
│Tipul de serii de date: Lunar │
│Profilul de prelucrare a datelor: Pe activitãţi ale economiei naţionale - diviziuni CAEN Rev. 1, │
│clase de mãrime a întreprinderilor şi forme de proprietate │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: Baza de date a DGECFIN - Bruxelles │
│Publicaţii realizate: "Studii de conjuncturã economicã în trimestrul ..." │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Comisia │
│ Naţionalã de Prognozã, ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, institute de │
│ cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Comisia Europeanã - DGECFIN. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã, prin Biroul de diseminare de la INS-sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: Lc+28 │
│Termenul de transmitere a datelor la DGECFIN - Bruxelles: Lc+28 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


1.3.3. Demografia întreprinderilor

ÎNTREPRINDERILE NOI ŞI PROFILUL ÎNTREPRINZÃTORILOR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica întreprinderilor │
│Obiectivul: Obţinerea intr-o manierã precisã, fiabilã şi oportunã, a informaţiilor necesare pentru│
│caracterizarea întreprinderilor nou create şi a profilului intreprinzãtorilor │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Cadrul legal: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 716/2006 privind │
│metodologia cercetãrii statistice anuale "Întreprinderile nou create şi profilul │
│întreprinderilor". │
│Sfera de cuprindere: Societãţi comerciale şi intreprinzãtori individuali nou create în anul 2006 │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 7.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Starea economicã - activã, inactivã, cauze; structura│
│capitalului social, numãr de persoane ocupate, numãr de salariaţi, numãr de persoane nesalariate, │
│investiţii realizate în cursul perioadei de referinţã, informaţii referitoare la caracteristici │
│socio-profesionale ale intreprinzãtorilor, activitatea întreprinderii, dificultãti în desfãşurarea│
│activitãţii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Societãţi comerciale şi intreprinzãtori individuali înregistraţi în │
│decursul anului 2006 │
│Modul de colectare a datelor primare: Interviu faţã în faţã folosind operatori de interviu şi │
│surse administrative │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Operatori de teren la direcţiile teritoriale de statisticã: 01.11.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 21.11.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Distribuţia întreprinderilor nou create dupã forma juridicã, │
│metoda de creare, clasa de mãrime a personalului ocupat, numãrul de unitãţi locale, tipuri de │
│dificultãţi în dezvoltarea afacerii, structura personalului ocupat pe tip de contract de muncã, │
│procentul forţei de muncã ocupate în întreprinderi cu participare strãinã, profilul │
│întreprinzãtorilor dupã diverse criterii socio-profesionale ale acestora, procentul │
│întreprinderilor ce intenţioneazã sã investeascã în perioada urmãtoare, procentul întreprinderilor│
│nou create active la un an dupã creare │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, medii de rezidenţã, activitãţi │
│ale economiei naţionale - secţiunile CAEN C-K, clase de mãrime a întreprinderilor, forme de │
│proprietate, forme juridice │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Seria Statistica de Întreprinderi - Statistica întreprinderilor nou create │
│şi profilul întreprinzãtorilor în anul 2005" │
│Beneficiarii rezultatelor: Administraţie Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, │
│ministere şi alte instituţii ale administraţiei publice, unitãţi de învãţãmânt, institute de │


│cercetare, mass-media, alţi utilizatori │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare de la INS - sediul central │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 30.05.2007 pentru anul 2005 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


1.4. Statistica industriei

PRODUSE ŞI SERVICII CU CARACTER INDUSTRIAL - LUNAR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica industriei │
│Obiectivul: Calculul indicilor lunari ai producţiei industriale pe baza producţiei fizice │
│industriale realizate, pe total industrie, pe activitãţi ale economiei naţionale şi pe marile │
│grupe industriale │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Consiliului 1165/98 din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt; │
│b) Regulamentul Consiliului 1158/05 amendeazã Regulamentul Consiliului (EC) nr 1165/98 privind │
│ statisticile pe termen scurt; │
│c) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 932/2005 privind metodologia de │
│ prelucrare a indicatorilor pe termen scurt pe baza chestionarelor IND-TS, CON-TS, SERV-TS. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu personalitate juridicã, având activitate principalã în │
│secţiunile CAEN Rev. 1 C - Industria extractivã, D - Industria prelucrãtoare şi E - Energie │
│electricã şi termicã, gaze şi apã, care realizeazã produse industriale din Nomenclatorul lunar de │
│produse şi servicii industriale PRODROM │
│Numãrul de unitãţi observate: circa 9.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia realizatã în cursul lunii, livrãrile pe │
│piaţa internã şi externã, livrãrile cu materialele clienţilor, consumul intern productiv, stocul │
│la inceputul şi sfârşitul lunii, valoarea producţiei industriale livrate │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitate principalã de industrie selectate în │
│eşantion │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic IND-TS, │
│capitolul PROD │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: L+15; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: L+25. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Producţia fizicã industrialã, indicii producţiei industriale şi │
│indicii producţivitãţii muncii din industrie │
│Tipul de serii de date: Lunar │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, judeţe, activitãţi ale economiei naţionale - │
│secţiunile C, D, E, diviziunile - 10, 11, 13 - 29, 31 - 36, 40, 41 şi pe marile grupe industriale │
│Bazele de date ale INS: PFIND - Producţia fizicã industrialã, TEMPO - informaţiile şi datele sunt │
│accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Buletinul Statistic de │
│Industrie, Buletinul Statistic Lunar al Judeţelor, România în cifre │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│ institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, ONU - Divizia de statisticã, FMI. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã; prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de diseminare a datelor: L+33 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: L+40 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


PRODUSELE ŞI SERVICIILE CU CARACTER INDUSTRIAL - ANUAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica industriei │
│Obiectivul: Calculul producţiei fizice industriale anuale │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Consiliului nr. 3924/91 privind instituirea unei anchete comunitare referitoare la│
│ producţia industrialã; │
│b) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 812/2006 pentru statisticã │
│ metodologicã privind produsele şi serviciile cu caracter industrial. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu personalitate juridicã, având activitate principalã sau │
│secundarã în secţiunile CAEN Rev. 1 C - Industria extractivã, D - Industria prelucrãtoare şi E - │
│Energie electricã şi termicã, gaze şi apã, care realizeazã produse industriale din Nomenclatorul │
│anual de produse şi servicii industriale PRODROM │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 12.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia realizatã în cursul anului, livrarile pe │
│piaţa internã şi externã, realizarile cu materialele clienţilor, consumul intern productiv, stocul│
│la inceputul şi sfarsitul anului, valoarea producţiei industriale livrate │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderi cu personalitate juridicã selectate în eşantion, care │
│realizeazã produse industriale │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic PRODROM-A │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: 11.04.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 31.05.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Producţia fizicã industrialã │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe │
│Bazele de date ale INS: BDJ, PFIND, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, România în cifre, Statisticã│
│teritorialã │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│ institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, ONU - Divizia de statisticã. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã; prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de diseminare a datelor: 01.11.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


CIFRA DE AFACERI ŞI COMENZILE DIN UNITÃŢILE INDUSTRIALE - LUNAR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica industriei │
│Obiectivul: Calculul valorii şi a indicilor cifrei de afaceri şi a valorii comenzilor noi din │
│industrie, pe total industrie şi pentru producţia livrata pe piaţa internã şi externã │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Consiliului 1165/98 din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt; │
│b) Regulamentul Consiliului 1158/05 amendeazã Regulamentul Consiliului (EC) nr 1165/98 privind │
│ statisticile pe termen scurt; │
│c) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 932/2005 privind metodologia de │
│ prelucrare a indicatorilor pe termen scurt pe baza chestionarelor IND-TS, CON-TS, SERV-TS. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu personalitate juridicã, având activitatea principalã în │
│secţiunile CAEN Rev. 1 C - Industria extractivã, D - Industria prelucrãtoare şi E - Energie │
│electricã şi termicã, gaze şi apa. │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 7000 │
│Principalele variabile observate: Cifra de afaceri din industrie, pe total şi pe destinaţii - │
│piaţa internã şi externã, din care zona EURO; valoarea comenzilor - contractelor noi, stocurile │
│de comenzi, pentru piaţa internã şi externã - din care zona EURO │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitate principalã de industrie, selectate în │
│eşantion │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic IND-TS, │
│capitolele CA şi CN │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: L+15; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: L+25. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Valoarea şi indicii cifrei de afaceri şi valoarea comenzilor noi│
│din unitãţile industriale, pe total industrie şi pe destinaţii - piaţa internã/externã │
│Tipul de serii de date: Lunar │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, judeţe, activitãţi ale economiei naţionale - cifra de │
│afaceri - secţiunile C, D, E; diviziunile 10, 11, 13-29, 31-36, 40, 41; comenzi noi - secţiunea D,│
│diviziunile 17-29, 31-36 şi pe marile grupe industriale │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Buletinul Statistic de │
│Industrie, Buletinul Statistic Lunar al Judeţelor, România în Cifre │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, ONU - Divizia de statisticã. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã; prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de diseminare a datelor: L+33 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: L+40 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


PRODUCŢIA FIZICÃ INDUSTRIALÃ DE CARNE, LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE - ANUAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica industriei │
│Obiectivul: Calculul producţiei fizice industriale de carne, lapte şi produse lactate │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: │
│a) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 964/2005 privind instrumentarul │
│ statistic, lunar şi anual al cercetãrilor statistice privind producţia de carne - INDC, │
│ producţia de carne de pasãre - IND CP, producţia de lapte şi producţia lactate - IND L şi a │
│ ghidurilor metodologice pentru completarea cercetãrilor statistice privind sacrificarea │
│ animalelor, lapte şi produse lactate - modulul industrie alimentara; │
│b) <>Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 1.224/2005 pentru stabilirea │
│ Metodologiei cercetãrilor statistice lunare şi anuale referitoare la producţia de lapte şi │
│ produse lactate - IND L, modulul industrie alimentarã, cu modificãrile şi completãrile │
│ ulterioare. │
│European: │
│a) Directiva Consiliului 93/23 Directiva Consiliului 93/23/CEE din 1 iunie 1993 privind studiile │
│ statistice ce trebuie realizate în domeniul producţiei de porcine, cu modificãrile ulterioare; │
│b) D irectiva Consiliului 93/24/CEE din 1 iunie 1993 privind studiile statistice care trebuie │
│ realizate în domeniul producţiei de bovine; │
│c) Directiva Consiliului 93/24/CEE din 1 iunie 1993 privind studiile statistice care trebuie │
│ realizate în domeniul producţiei de bovine; │
│d) Directiva Consiliului 93/25/CEE din 1 iunie 1993 privind studiile statistice ce trebuie │
│ realizate în domeniul producţiei de ovine şi de caprine, cu modificãrile ulterioare; │
│e) Decizia Consiliului 94/432 - Decizia Comisiei din 30 mai 1994 de stabilire a normelor de │
│ aplicare a Directivei Consiliului 93/23/CEE privind studiile statistice referitoare la şeptelul│
│ şi la producţia din sectorul porcinelor; │
│f) 94/433/CE: Decizia Comisiei din 30 mai 1994 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei │
│ Consiliului 93/24/CEE privind studiile statistice referitoare la şeptelul şi la producţia din │
│ sectorul bovinelor şi de modificare a directivei sus-mentionate; │
│g) 94/434/CE: Decizia Comisiei din 30 mai 1994 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei │
│ Consiliului 93/25/CEE privind studiile statistice referitoare la şeptelul şi la producţia din │
│ sectorul ovinelor şi al caprinelor; │
│h) Directiva Consiliului 96/19/EC amendeazã Directiva 90/388 cu privire la implementarea │
│ concurenţei complete pe pieţele de telecomunicaţii; │
│i) Directiva Consiliului 2003/107/EC - Directiva Parlamentului European şi a Consiliului │
│ 2003/107/CE din 5 decembrie 2003 de modificare a Directivei Consiliului 96/16/CE privind │
│ anchetele statistice referitoare la lapte şi la produsele lactate. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderi care realizeazã producţia de carne, lapte şi produse lactate │
│prevãzute în nomenclatorul anual, Cod CAEN Rev. 1: 1511, 1512 şi 1551 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 900 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Capacitatea maximã de producţie a abatoarelor, numãr │
│capete sacrificate, greutate în viu, greutate medie, greutate în carcasã, randament mediu la │
│tãiere, lapte brut intrat în lãptãrie, lapte brut ieşit din lãptãrie, produse lactate proaspete, │
│produse transformate, conţinut mediu în grãsime şi proteine │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderi industriale cu activitate principalã şi/sau secundarã │
│de industrie alimentarã │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarele statistice IND C, IND │
│CP şi IND L │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: 01.03.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 30.03.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Producţia de carne, lapte şi produse lactate şi indicatorii │
│derivati - greutate medie, randament mediu la taiere, conţinut mediu în grasime şi proteine │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Producţia fizicã industrialã de carne, lapte şi produse lactate" │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, institute de │
│ cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 02.07.2007 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: 02.07.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


PRODUCŢIA FIZICÃ INDUSTRIALÃ DE CARNE, LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE - LUNAR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica industriei │
│Obiectivul: Calculul producţiei fizice industriale de carne, lapte şi produse lactate │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: │
│a) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 964/2005 privind instrumentarul │
│ statistic, lunar şi anual al cercetãrilor statistice privind producţia de carne - INDC, │
│ producţia de carne de pasãre - IND CP, producţia de lapte şi producţia lactate - IND L şi a │
│ ghidurilor metodologice pentru completarea cercetãrilor statistice privind sacrificarea │
│ animalelor, lapte şi produse lactate - modulul industrie alimentara; │
│b) <>Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 1.224/2005 pentru stabilirea │
│ Metodologiei cercetãrilor statistice lunare şi anuale referitoare la producţia de lapte şi │
│ produse lactate - IND L, modulul industrie alimentara, cu modificãrile şi completãrile │
│ ulterioare. │
│European: │
│a) Directiva Consiliului 93/23 Directiva Consiliului 93/23/CEE din 1 iunie 1993 privind studiile │
│ statistice ce trebuie realizate în domeniul producţiei de porcine, cu modificãrile ulterioare; │
│b) Directiva Consiliului 93/24/CEE din 1 iunie 1993 privind studiile statistice care trebuie │
│ realizate în domeniul producţiei de bovine; │
│c) Directiva Consiliului 93/24/CEE din 1 iunie 1993 privind studiile statistice care trebuie │
│ realizate în domeniul producţiei de bovine; │
│d) Directiva Consiliului 93/25/CEE din 1 iunie 1993 privind studiile statistice ce trebuie │
│ realizate în domeniul producţiei de ovine şi de caprine, cu modificãrile ulterioare; │
│e) Decizia Consiliului 94/432 - Decizia Comisiei din 30 mai 1994 de stabilire a normelor de │
│ aplicare a Directivei Consiliului 93/23/CEE privind studiile statistice referitoare la şeptelul│
│ şi la producţia din sectorul porcinelor; │
│f) 94/433/CE: Decizia Comisiei din 30 mai 1994 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei │
│ Consiliului 93/24/CEE privind studiile statistice referitoare la şeptelul şi la producţia din │
│ sectorul bovinelor şi de modificare a directivei sus-menţionate; │
│g) 94/434/CE: Decizia Comisiei din 30 mai 1994 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei │
│ Consiliului 93/25/CEE privind studiile statistice referitoare la şeptelul şi la producţia din │
│ sectorul ovinelor şi al caprinelor; │
│h) Directiva Consiliului 96/19/EC amendeazã Directiva 90/388 cu privire la implementarea │
│ concurenţei complete pe pieţele de telecomunicaţii; │
│i) Directiva Consiliului 2003/107/EC - Directiva Parlamentului European şi a Consiliului │
│ 2003/107/CE din 5 decembrie 2003 de modificare a Directivei Consiliului 96/16/CE privind │
│ anchetele statistice referitoare la lapte şi la produsele lactate. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderi care realizeazã producţia de carne, lapte şi produse lactate │
│prevãzute în nomenclatorul lunar │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 900 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Numãr capete sacrificate, greutate în viu, greutate │
│medie, greutate în carcasã, randament mediu la tãiere, lapte brut intrat în lãptrie, lapte brut │
│ieşit din lãptãrie, produse lactate proaspete, produse transformate, conţinut mediu în grãsime şi │
│proteine │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderi industriale cu activitate principalã şi/sau secundarã,│
│cod CAEN Rev. 1: 1511, 1512 şi 1551 │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarele statistice IND C, IND │
│CP şi IND L │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: L+12; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: L+17. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Producţia de carne, lapte şi produse lactate şi indicatorii │
│derivaţi - greutate medie, randament mediu la tãiere, conţinut mediu în grãsime şi proteine │
│Tipul de serii de date: Lunar │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Buletinul Statistic de Industrie│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, ministere, institute de cercetare, mass-media, alţi │
│ utilizatori; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã; prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: L+36 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: L+38 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


ACTIVITATEA SECTORULUI METALURGIC
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica industriei │
│Obiectivul: Determinarea consumurilor principalelor materii prime pentru realizarea produselor │
│metalurgice din oţel, balanţei deşeurilor de fier - fontã şi oţel, în sectorul metalurgic, │
│consumul de energie în industria siderurgicã pentru principalele produse metalurgice din oţel, │
│balanţa energiei electrice în industria oţelului, investiţiile şi capacitãţile de producţie în │
│industria oţelului │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Comisiei - CE privind Reglementarea - CE 48/2004 a Parlamentului European; │
│b) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 664/2005 privind cercetarea │
│ statisticã anualã MET "Activitatea sectorului metalurgic". │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu personalitate juridicã, având activitatea principalã de │
│metalurgie, care produc fontã, oţel sau produse definite în grupa 271 CAEN Rev. 1 │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 150 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Consumurile de materii prime în sectorul metalurgic, │
│stocurile, intrãrile, consumurile şi vânzãrile de deşeuri de fier - fontã şi oţel, în sectorul │
│metalurgic, balanţa energiei electrice, consumul de energie în industria siderurgicã, cheltuielile│
│de investiţii şi capacitãţile de producţie în industria oţelului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderile cu activitatea principalã producţia de metale │
│feroase sub forme primare şi semifabricate │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic MET │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: 22.03.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 25.04.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Consumurile principalelor materii prime pentru realizarea │
│produselor metalurgice din oţel, balanţa deşeurilor de fier - fontã şi oţel, în sectorul │
│metalurgic şi consumul de energie pentru producţia de fontã şi oţel din industria siderurgicã, │
│balanţa energiei electrice, investiţiile şi capacitãţile de producţie în industria oţelului │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: Seria Statisticã Industriei - "Activitatea Sectorului Metalurgic" │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│ institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 20.06.2007 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: 20.06.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


1.5. Statistica energiei, gaze şi apã

PRODUCŢIA DE ENERGIE ELECTRICÃ ŞI TERMICÃ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica energiei │
│Obiectivul: Determinarea producţiei de energie electricã şi termicã pe moduri de producere, a │
│indicatorilor necesari la elaborarea balanţei energiei electrice, determinarea resurselor şi a │
│consumului de energie electricã │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1165/98 din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt cu │
│ amendamentele ulterioare; Decizia Comisiei 96/2390 din 16.12.1996; │
│b) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 932/2005 privind metodologia de │
│ prelucrare a indicatorilor pe termen scurt pe baza chestionarelor IND-TS, CON-TS, SERV-TS. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderi producãtoare de energie electricã şi energie termica │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 30 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia de energie electricã şi termicã pe moduri │
│de producere şi elemente de balanţã ale energiei electrice - importul, consumul în economie, │
│consumul pentru iluminatul public, consumul populaţiei, consumul în reţele şi staţii şi exportul │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Producãtori de energie electricã şi termicã │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic IND E │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: - Producãtori de energie electricã şi termicã │
│la INS - sediul central; L+15 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Producţia fizicã de energie electricã şi termicã, pe moduri de │
│producere, importul de energie electricã şi principalele consumuri de energie electricã, indicii │
│producţiei industriale pentru sectiunea E din CAEN Rev. 1 │
│Tipul de serii de date: Lunar │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe tipuri de energie transformata │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Buletinul Statistic de Industrie│
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│ institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, Agenţia Internaţionala de Energie. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de diseminare a datelor: L+33 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: L+40 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


INDICATORI STATISTICI PE TERMEN SCURT ÎN DOMENIUL ENERGIEI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica energiei │
│Obiectivul: Determinarea resurselor de energie primarã şi transformatã pe tipuri de purtãtori de │
│energie; utilizarea resurselor de energie disponibile │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 965/2005 privind │
│instrumentarul statistic privind cercetarea statisticã pe termen scurt în domeniul energiei EL TS,│
│GTS, CTS, NTS, PTS. │
│European: Decizia Comisiei 96/2390 din 16.12.1996 │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile producãtoare şi consumatoare de energie electricã, termicã si│
│nuclearo-electricã, combustibili, carburanţi şi lubrifianţi, pentru principalele activitãţi ale │
│economiei naţionale consumatoare de energie │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 200 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia, importul şi exportul, stocurile şi │
│consumul de cãrbune, ţiţei şi produse petroliere, gaze naturale şi energie electricã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Principalii producãtori şi consumatori de energie conform sferei de │
│cuprindere, selectaţi în eşantion │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarele statistice CTSp, CTSc, │
│PTS, GTS, ELTS, NTS │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenele de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: L+45; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: L+50. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Resursele de energie primarã şi transformatã, stocurile la │
│inceput şi la sfârşit de lunã, consumurile energetice pe principalele activitãţi ale economiei │
│naţionale selectate │
│Tipul de serii de date: Lunar │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional şi pe tipuri de purtãtori de energie │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic de Industrie │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│ institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, Agenţia Internaţionalã de Energie. │
│Modalitãţi de diseminare: Site INS: www.insse.ro │
│Termenul de diseminare a datelor: L+71 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: L+90 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


PREŢURILE ENERGIEI ELECTRICE ŞI GAZELOR NATURALE - LA CONSUMATORII INDUSTRIALI ŞI GOSPODÃRIILE POPULAŢIEI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRÃRII ŞI SURSA DATELOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica energiei │
│Obiectivul: Preţurile produselor energetice în conformitate cu prevederile Directivei 90/377/EEC │
│referitoare la transparenţa preţurilor pe piaţa energiei privind consumatorii industriali şi │
│consumatorii rezidenţiali. │
│Cadrul legal: Directiva 90/377/EEC referitoare la transparenţa preţurilor pe piaţa energiei │
│privind consumatorii industriali şi consumatorii rezidenţiali, Ordinul ANRE nr. 15/2001 privind │
│aprobarea procedurii pentru raportarea datelor privind consumatorii de energie electricã în │
│conformitate cu Directiva CE 90/377 , cu modificãrile ulterioare, respectiv Ordinul ANRGN nr. │
�/2001 │
│Principalele variabile prelucrate: Preţurile şi taxele practicate pe piaţa energiei │
│Sursa datelor: Agenţia Naţionalã de Reglementare în Domeniul Energiei; Agenţia Naţionalã de │
│Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Sistemul de preţuri pentru furnizarea energiei; tarifele şi │
│preţurile medii practicate; structura de consumatori şi cantitãţile utilizate de cãtre │
│consumatorii de referinţã │
│Tipul de serii de date: Semestrial │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe sortimente de purtãtori de energie │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│ institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã │
│Termenele de diseminare a datelor: 15.03.2007; 15.09.2007 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: 01.03.2007; 03.09.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


EUROINDICATORI*1)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, CONŢINUTUL LUCRÃRII ŞI SURSA DATELOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica energiei │
│Obiectivul: Calculul Euroindicatorilor lunari şi a indicatorilor JODE*2) conform practicii Uniunii│
│Europene pentru electricitate, gaze naturale, ţiţei şi produse petroliere │
│Principalele variabile prelucrate: Pentru purtãtorii de energie: energie electricã, gaze naturale │
│şiproduse petroliere - producţia, importul, exportul, stocurile şi consumul intern │
│Sursa datelor: Cercetãrile statistice lunare privind producţia fizicã industrialã şi comerţul │
│internaţional │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Producţia lunarã de purtãtori de energie, variaţia stocurilor, │
│consumul aparent şi consumul intern brut │
│Tipul de serii de date: Lunar │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe sortimente de purtãtori de energie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul statistic de industrie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│ institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, Agenţia Internaţionalã de Energie. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã │
│Termenul de diseminare a datelor: L+33 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: L+35 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


---------------
*1) Indicatori din sistemul operativ de raportare al Uniunii Europene care se referã la producţie, comerţ exterior, stocuri şi consumuri de electricitate, gaze naturale
*2) Indicatori lunari referitori la producţie, comerţ exterior, stocuri şi consumuri de ţiţei şi produse petroliere.

RESURSELE ENERGETICE ŞI UTILIZAREA ACESTORA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica energiei │
│Obiectivul: Determinarea resurselor de energie primarã şi transformatã - cantitativ şi calitativ -│
│pe tipuri de purtãtori de energie; utilizarea resurselor de energie disponibile pe activitãţi ale │
│economiei naţionale pentru consumul energetic şi neenergetic, pe sortimente de purtãtori de │
│energie │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Decizia Comisiei 91/612 privind incheierea unui Acord între Comunitatea Economicã Europeanã şi │
│ Finlanda referitor la cooperarea în domeniul educaţiei şi instruirii în contextul programului │
│ Erasmus; Decizia Comisiei 96/2390 din 16.12.1996; Regulamentul Consiliului 24/97 care abrogã │
│ Regulamentul 1729/76 privind comunicarea informaţiilor referitoare la situaţia rezervelor │
│ energetice comunitare; Decizia Consiliului 96/737 privind programul multinaţional de promovare │
│ a eficienţei energetice în Comunitate; │
│b) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 358/2002 privind metodologia de │
│ elaborare a balanţelor energetice naţionale. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile producãtoare de energie şi marii consumatori din economie, cu│
│peste 250 de salariaţi │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 3.300 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Resursele energetice şi utilizarea acestora pe │
│activitãţi │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderile producãtoare şi consumatoare de energie │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic E 01 │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: 25.04.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 22.05.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Producţia de energie primarã şi transformatã, pe sortimente, │
│importul şi exportul de energie, consumul de energie în sectorul de transformare, pe tipuri de │
│energie transformatã, consumurile energetice şi neenergetice în industrie, precum şi în │
│principalele activitãţi ale economiei naţionale, pierderile de energie în transport şi distributie│
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activitãţile economiei naţionale - CAEN Rev. 1 - │
│secţiunile A-Q şi tipuri de purtãtori de energie │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Publicaţii realizate: "Balanţa energeticã şi structura utilajului energetic" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, România în cifre │
│Beneficiari rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, Agenţia Internaţionalã de Energie, ONU. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: 30.10.2007 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: 30.11.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ? ŞI TERMICÃ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica energiei │
│Obiectivul: Determinarea producţiei de energie electricã şi termicã, dupã tipul grupurilor │
│electrogene şi dupã tipul combustibilului folosit, precum şi a datelor de exploatare ale │
│centralelor electrice şi a livrarilor de energie electricã şi termicã. │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Consiliului Nr. 24/97 care abroga Regulamentul nr. 1729/76 privitor la comunicarea│
│ informaţiilor referitoare la situaţia rezervelor energetice comunitare; │
│b) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/8/CE din 11 februarie 2004 privind │
│ promovarea cogeneratiei pe baza cererii de caldura utila pe piata interna a energiei şi de │
│ modificare a Directivei 92/42/CEE ; │
│c) Decizia Comisiei 91/612 privind incheierea unui Acord între Comunitatea Economicã Europeanã şi│
│ Finlanda referitor la cooperarea în domeniul educaţiei şi instruirii în contextul programului │
│ Erasmus; │
│d) Decizia Comisiei 96/2390 din 16.12.1996; Decizia Consiliului 96/737 privind programul │
│ multinaţional de promovare a eficienţei energetice în Comunitate; │
│e) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 358/2002 privind metodologia de │
│ elaborare a balanţelor energetice naţionale. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile producãtoare de energie electricã şi termicã din toate │
│domeniile de activitate │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 1.300 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia de energie electricã şi termicã pe moduri │
│de producere şi dupã felul combustibilului consumat, consumul de energie şi combustibili pentru │
│producerea energiei electrice şi termice pe sortimente, structura echipamentelor de producere, │
│livrãrile de energie electricã şi termicã, pe tipuri de consumatori finali │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderile producãtoare de energie electricã şi termicã │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic E 02 │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: 25.04.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 22.05.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Producţia de energie electricã şi termicã, pe sortimente şi pe │
│tipuri de instalaţii de producere, consumul de energie şi combustibili pentru producerea energiei │
│electrice şi termice, consumurile specifice de producere a energiei pe tipuri de energie şi pe │
│sortimente de combustibili în sectorul public şi la autoproducãtori, livrarile de energie │
│electricã şi termicã pe tipuri de consumatori finali │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe tipuri de instalaţii de producere, purtãtori de │
│energie, tipuri de energie transformatã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Balanţa energeticã şi structura utilajului energetic" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, România în cifre │
│Beneficiari rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│ institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, Agenţia Internaţionalã de Energie, ONU. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: 30.10.2007 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: 30.11.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ? ŞI TERMICÃ ÎN CENTRALE NUCLEARO-ELECTRICE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica energiei │
│Obiectivul: Determinarea producţiei de energie electricã şi termicã obţinutã în centrale │
│nuclearoelectrice, caracterizarea activitãţii în centralele nuclearo-electrice │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Consiliului Nr: 24/97 care abrogã Regulamentul nr. 1729/76 privitor la comunicarea│
│ informaţiilor referitoare la situaţia rezervelor energetice comunitare; │
│b) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/8/CE din 11 februarie 2004 privind │
│ promovarea cogeneraţiei pe baza cererii de caldurã utilã pe piaţa internã a energiei şi de │
│ modificare a Directivei 92/42/CEE ; │
│c) Decizia Comisiei 91/612 privind incheierea unui Acord între Comunitatea Economicã Europeanã şi│
│ Finlanda referitor la cooperarea în domeniul educaţiei şi instruirii în contextul programului │
│ Erasmus; │
│d) Decizia Comisiei 96/2390 din 16.12.1996; Decizia Consiliului 96/737 privind programul │
│ multinaţional de promovare a eficienţei energetice în Comunitate; │
│e) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 358/2002 privind metodologia de │
│ elaborare a balanţelor energetice naţionale. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile producãtoare de energie nuclearo-electricã │
│Numãrul de unitãţi observate: 1 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Numãrul generatoarelor şi puterea instalatã, puterea │
│maxima, durata de funcţionare a turbogeneratorului, producţia de energie electricã, intreruperile │
│in activitatea de producere de energie electricã pe cauze │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Centrala nuclearo-electricã Cernavodã │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic E 03 │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: Centrala nuclearo-electricã Cernavodã la INS - │
│sediul central: 25.04.2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Producţia de energie electricã şi termicã din centralele │
│nuclearo-electrice, puterea instalatã, puterea termicã şi electricã maximã a centralei; durata de │
│funcţionare a turbogeneratorului; durata de intrerupere a producţiei de energie electricã; │
│reducerea de energie electricã exprimatã cantitativ pe tipuri de intrerupere │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe tipuri de energie transformatã │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Balanţa energeticã şi structura utilajului energetic" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, România în cifre │
│Beneficiari rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│ institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, Agenţia Internaţionalã de Energie, ONU - Divizia de Statisticã. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 15.11.2007 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: 30.11.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


BALANŢA PRELUCRÃRII ŢIŢEIULUI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica energiei, gaze şi apã │
│Obiectivul: Cuantificarea activitãţii de prelucrare a ţiţeiului şi de obţinere a produselor │
│petroliere, identificarea resurselor de ţiţei, a produselor petroliere şi a componentelor de │
│amestec supuse prelucrãrii în rafinãrii - pe surse de provenienţã, precum şi a produselor │
│rezultate din procesul de rafinare - pe sortimente de produse petroliere │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Consiliului Nr: 24/97 care abrogã Regulamentul nr. 1729/76 privitor la comunicarea│
│ informaţiilor referitoare la situaţia rezervelor energetice comunitare; │
│b) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/8/CE din 11 februarie 2004 privind │
│ promovarea cogeneraţiei pe baza cererii de caldurã utilã pe piaţa internã a energiei şi de │
│ modificare a Directivei 92/42/CEE ; │
│c) Decizia Comisiei 91/612 privind încheierea unui Acord între Comunitatea Economicã Europeanã şi │
│ Finlanda referitor la cooperarea în domeniul educaţiei şi instruirii în contextul programului │
│ Erasmus; │
│d) Decizia Comisiei 96/2390 din 16.12.2003; Decizia Consiliului 96/737 privind programul │
│ multinaţional de promovare a eficienţei energetice în Comunitate; │
│e) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 358/2002 privind metodologia de │
│ elaborare a balanţelor energetice naţionale. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile de rafinare a ţiţeiului │
│Numãrul de unitãţi observate: 10 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Producţia naţionala de ţiţei; importul de ţiţei şi │
│produse petroliere supuse prelucrãrii în rafinãrii; stocurile la inceputul şi la sfârşitul anului;│
│producţia brutã de produse petroliere finite, pe sortimente; consumurile proprii; livrãrile la │
│consumatori, din care cãtre unitãţile din petrochimie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Rafinãriile de petrol │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic P │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: 25.04.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 27.04.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Cantitãţile de ţiţei, produse lichide rezultate la extracţia │
│gazelor naturale, semifabricate, aditivi şi componente de amestec, supuse prelucrãrii, dupã sursa │
│de provenienţã - producţie interna, import, stoc şi producţia brutã de produse petroliere finite, │
│pe sortimente, consumurile proprii, livrãrile la consumatori, din care cãtre unitãţile din │
│petrochimie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tipul de serii de date: Anual │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe sortimente de produse petroliere │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Balanţa energeticã şi structura utilajului energetic" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, România în cifre │
│Beneficiari rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│ institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, Agenţia Internaţionalã de Energie, ONU - Divizia de Statisticã. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã; prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: 30.10.2007 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: 30.11.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


RESURSELE ŞI CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICÃ, TERMICÃ, COMBUSTIBILI, CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica energiei, gaze şi apã │
│Obiectivul: Determinarea resurselor de energie electricã şi termicã primarã şi transformatã pe │
│tipuri de purtãtori de energie; utilizarea resurselor de energie disponibile pe activitãţi pentru │
│consumul energetic, pe sortimente de purtãtori de energie │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Consiliului Nr: 24/97 care abrogã Regulamentul nr. 1729/76 privitor la comunicarea│
│ informaţiilor referitoare la situaţia rezervelor energetice comunitare; │
│b) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/8/CE din 11 februarie 2004 privind │
│ promovarea cogeneraţiei pe baza cererii de caldurã utilã pe piaţa internã a energiei şi de │
│ modificare a Directivei 92/42/CEE ; │
│c) Decizia Comisiei 91/612 privind încheierea unui Acord între Comunitatea Economicã Europeanã şi │
│ Finlanda referitor la cooperarea în domeniul educaţiei şi instruirii în contextul programului │
│ Erasmus; │
│d) Decizia Comisiei 96/2390 din 16.12.2003; Decizia Consiliului 96/737 privind programul │
│ multinaţional de promovare a eficienţei energetice în Comunitate; │
│e) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 358/2002 privind metodologia de │
│ elaborare a balanţelor energetice naţionale. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile mici şi mijlocii consumatoare de energie electricã şi │
│termicã, combustibili, carburanţi şi lubrifianţi, cuprinse în eşantionul reprezentativ pentru │
│activitãţile economice şi sociale │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 6.100 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Intrãrile, stocurile şi consumul de energie electricã│
│şi termicã primarã şi transformatã pe destinaţii şi vânzãrile pe tipuri de purtãtori de energie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderile mici şi mijlocii cu un numãr de 250 de salariaţi, │
│consumatoare de energie, selectate în eşantion │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic CEM │
│Periodicitate: Anual │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare de date la direcţiile teritoriale de statisticã: 25.04.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 22.05.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Resursele de energie primarã şi transformatã, stocurile de │
│început şi de sfârşit de an, consumurile energetice pe activitãţi ale economiei naţionale │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe activitãţi ale economiei naţionale - CAEN Rev. 1 - │
│secţiunile A-Q/diviziunile/grupele sau clasele şi tipuri de purtãtori de energie │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Balanţa energeticã şi structura utilajului energetic" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, România în cifre │
│Beneficiari rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│ institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, Agenţia Internaţionalã de Energie, ONU - Divizia de Statisticã. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: 30.10.2007 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: 30.11.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


ALIMENTAREA CU APĂ?, CANALIZAREA, SALUBRITATEA ŞI DISTRIBUIREA ENERGIEI TERMICE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica energiei, gaze şi apã │
│Obiectivul: Caracterizarea activitãţilor privind alimentarea cu apã, canalizarea publicã, │
│distribuirea energiei termice şi salubritatea │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Cadrul legal: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 832/2006 privind │
│stabilirea metodologiei privind activitatea de utilitate publicã de interes local. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitãţi de utilitate publicã de interes local │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 3.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Lungimea totalã simplã a reţelei de distribuire a │
│apei potabile; cantitatea de apã potabilã distribuitã consumatorilor; lungimea totalã simplã a │
│conductelor de canalizare; dotarea cu autovehicule speciale necesare desfãşurarii activitãţilor de│
│salubritate; energia termicã distribuitã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Regiile autonome şi societãţile comerciale cu activitãţi de │
│utilitate publicã de interes local, societãţile comerciale care au instalaţii publice de │
│distribuire centralizatã a apei sau conducte pentru uz public, instalaţii de distribuire a │
│energiei termice şi care presteaza servicii de salubritate │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic AC │
│Periodicitate: Anual │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile raportoare la direcţiile teritoriale de statisticã: 08.02.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 08.03.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãrul localitatilor dotate cu reţele de distribuire a apei │
│potabile, energie termicã şi reţele de canalizare; lungimea simplã a reţelei de distribuire a apei│
│potabile; volumul apei potabile distribuite; lungimea totalã simplã a conductelor de canalizare; │
│dotarea cu autovehicule speciale necesare; energia termicã distribuitã │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe şi localitãţi │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Bazele de date ale INS: BDL, BDJ, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Activitãţile privind utilitatea publicã de interes local" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, Statisticã teritorialã │
│Beneficiarii rezultatelor: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României; │
│ministere, Asociaţia Românã a Antreprenorilor de Construcţii, Instituţii bancare şi financiare, │
│Biblioteci şi alţi utilizatori │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │


│la INS - sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: 16.07.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


DISTRIBUIREA GAZELOR NATURALE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica energiei, gaze şi apã │
│Obiectivul: Caracterizarea activitãţii privind distribuirea gazelor naturale pe localitãţi şi │
│structura categoriilor de consumatori a gazelor naturale │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Cadrul legal: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 832/2006 privind │
│stabilirea metodologiei privind activitatea de utilitate publicã de interes local. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile de distribuire a gazelor naturale şi de exploatare a │
│conductelor magistrale │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 30 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Lungimea conductelor de distribuire a gazelor │
│naturale, cantitatea de gaze naturale distribuitã la consumatori productivi şi casnici │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Societãţi comerciale cu activitate de distribuţie a gazelor naturale│
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic GN │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile raportoare la direcţiile teritoriale de statisticã: 08.02.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 08.03.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãrul localitãţilor în care se distribuie gaze naturale; │
│volumul gazelor naturale distribuit şi lungimea conductelor de distribuire │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tipul de serii de date: Anual │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe şi localitãţi │
│Bazele de date ale INS: BDJ, BDL, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Activitãţile privind utilitatea publicã de interes local" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României; Statisticã teritorialã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiarii rezultatelor: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României; │
│ministere, Asociaţia Românã a Antreprenorilor de Construcţii, Instituţii bancare şi financiare, │
│Biblioteci şi alţi utilizatori │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central. │
│Termenul de diseminare a datelor: 16.07.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


1.6. Statistica construcţiilor şi investiţiilor

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLÃDIRI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica construcţiilor │
│Obiectivul: Determinarea numãrului de autorizaţii de construire eliberate şi a suprafeţei utile │
│aferente clãdirilor │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1165/98 din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt; │
│b) Regulamentul Comisiei 588/2001 de implementare a Regulamentului Consiliului 1165/98 referitor │
│ la statisticile pe termen scurt în privinţa definirii variabilelor, cu amendamentele │
│ ulterioare; │
│c) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 368/2002 privind metodologia de │
│ calcul a indicatorilor statisticii investiţiilor, construcţiilor şi locuinţelor. │
│Sfera de cuprindere: Instituţii ale administraţiei publice locale care în cursul lunii de │
│raportare au emis autorizaţii de construire │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 3.300 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Numãrul de autorizaţii de construire pe tipuri de │
│clãdiri şi suprafaţa utilã pentru clãdiri │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Prefecturi şi consilii judeţene şi locale - inclusiv de sector │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic ACC │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile raportoare la direcţiile teritoriale de statisticã: L+15; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: L+23. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãrul de autorizaţii de construire şi suprafaţa utilã aferentã│
│pentru clãdiri rezidenţiale, clãdiri pentru colectivitãţi, clãdiri administrative, alte clãdiri si│
│extinderi la clãdirile existente │
│Tipul de serii de date: Lunar │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, medii de rezidenţã, │
│localitati │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Seria Investitii-Construcţii" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Buletinul Statistic Lunar │
│al Judeţelor │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│ institute de cercetare, mass-media, Asociaţia Românã a Antreprenorilor de Construcţii, │
│ Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Constructii şi Economia Construcţiilor, alţi │
│ utilizatori; │
│b) externi: Eurostat. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã; prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de diseminare a datelor: L+33 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: L+40 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


CONSTRUCŢII DE LOCUINŢE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica construcţiilor │
│Obiectivul: Determinarea indicatorilor statistici privind locuinţele terminate şi cele aflate în │
│diferite stadii de execuţie │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Cadrul legal: │
│a) Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu │
│ modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea │
│ investiţiilor pentru realizarea unor lucrãri publice şi construcţii de locuinţe, cu │
│ modificãrile şi completãrile ulterioare, Legea 114/1996 privind locuinţele, republicatã, cu │
│ modificãrile şi completãrile ulterioare; │
│b) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 368/2002 privind metodologia de │
│ calcul a indicatorilor statisticii investiţiilor, construcţiilor şi locuinţelor. │
│Sfera de cuprindere: Unitãţile specializate în contractarea, construirea şi vânzarea locuinţelor │
│catre populaţie, unitãţile administraţiei publice care au finantat construcţiile de locuinţe din │
│surse proprii sau atrase, consiliile judeţene şi locale - municipale, orãşeneşti, comunale, care │
│raporteazã şi locuinţele terminate, executate de populaţie în regie proprie, precum şi │
│organizaţiile obşteşti şi cooperatiste. │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 3.800 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Numãrul locuinţelor terminate, pe surse de finanţare │
│şi judeţe, numãrul locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie - terminate şi │
│nerecepţionate, în stadiul de finisaj, executarea structurilor, executarea fundaţiilor, în curs de│
│execuţie la începutul trimestrului, începute în cursul trimestrului, creşteri şi diminuãri în │
│cursul trimestrului, schimbãri de destinaţie - din care: vândute populaţiei, în curs de execuţie │
│la sfârşitul trimestrului. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, alte │
│unitãţi cu personalitate juridicã care construiesc locuinţe din fonduri proprii sau atrase. │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuintelor │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic LOC TR │
│Periodicitate: Trimestrial │
│Perioada de referinţã: Trimestrul calendaristic │
│Locul de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile raportoare la direcţiile teritoriale de statisticã: T+20; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: T+24. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãrul locuinţelor terminate, numãrul locuinţelor aflate în │
│diferite stadii de execuţie - terminate şi nerecepţionate, în stadiul de finisaj, executarea │
│structurilor, executarea fundaţiilor, în curs de execuţie la începutul trimestrului, începute în │
│cursul trimestrului, creşteri şi diminuãri în cursul trimestrului, schimbãri de destinaţie - din │
│care: vândute populaţiei - în curs de execuţie la sfârşitul trimestrului │
│Tipul de serii de date: Trimestriale │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe şi surse de finanţare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Publicaţii realizate: "Seria Investiţii-Construcţii" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Buletinul Statistic Lunar │
│al Judeţelor │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│ institute de cercetare, mass-media, Asociaţia Românã a Antreprenorilor de Constructii, │
│ Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor, alţi │
│ utilizãtori; │
│b) externi: ONU - Divizia de statisticã. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã; prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Termenul de diseminare a datelor: T+63 │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: T+70 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


LOCUINŢE TERMINATE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica construcţiilor │
│Obiectivul: Determinarea principalilor indicatori privind statisticã locuinţelor │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Cadrul legal: │
│a) Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu │
│ modificãrile şi completãrile ulterioare, <>Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea │
│ investiţiilor pentru realizarea unor lucrãri publice şi construcţii de locuinţe, cu │
│ modificãrile şi completãrile ulterioare, Legea 114/1996 privind locuinţele, republicatã, cu │
│ modificãrile şi completãrile ulterioare; │
│b) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 368/2002 privind metodologia de │
│ calcul a indicatorilor statisticii investiţiilor, construcţiilor şi locuinţelor. │
│Sfera de cuprindere: Unitãţile specializate în contractarea, construirea şi vânzarea locuinţelor │
│cãtre populaţie, unitãţile administraţiei publice care au finanţat construcţiile de locuinţe din │
│surse proprii sau atrase, consiliile judeţene şi locale - municipale, orãşeneşti, comunale, care │
│raporteazã şi locuinţele terminate, executate de populaţie în regie proprie, precum şi │
│organizaţiile obstesti şi cooperatiste, subvenţii bugetare pentru locuinţe sinistraţi, donaţii │
│surse bugetare şi ale persoanelor juridice pentru sinistraţi │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 3.800 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Numãrul de locuinţe terminate pe localitãţi şi surse │
│de finanţare, numãrul de niveluri, felul locuinţei, materialul de construcţie al pereţilor │
│exteriori, dotarea cu utilitãţi a locuinţelor terminate - instalaţie electricã, apã curentã, │
│canalizare, baie, sistem de încãlzire, sursa de energie la bucãtãrie; numãrul de camere, suprafaţa│
│construitã, utilã şi locuibilã, numãrul de locuinţe terminate cu bucãtãrii de peste 4 mp, numãrul │
│de locuinţe terminate sezoniere, numãrul de locuinţe terminate vândute la populaţie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Persoane fizice şi juridice care construiesc locuinţe, din │
│urmãtoarele surse de finanţare: subvenţii bugetare exclusiv cele pentru locuinţe sociale, │
│subvenţii bugetare pentru locuinţe sociale, surse proprii - inclusiv credite ale persoanelor │
│juridice, surse proprii - inclusiv credite ale persoanelor fizice pentru locuinţe construite prin │
│ordonatori de credite, fonduri ale populaţiei în regie proprie. Instituţii ale administraţiei │
│publice centrale şi locale şi întreprinderi cu activitate principalã de construcţii. │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic LOC 1 │
│Periodicitate: Anual │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statisticã: 30.01.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 16.02.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãrul de locuinţe noi construite pe regiuni de dezvoltare, │
│judeţe, localitati, medii de rezidenţã, forme de proprietate, surse de finanţare, suprafaţa │
│locuinţelor - construitã, utilã, locuibilã; numãrul camerelor de locuit, dotarea cu utilitãţi a │
│locuinţei, numãrul de locuinţe terminate sezoniere, numãrul de locuinţe terminate vândute la │
│populaţie. │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, localitãţi, medii de │
│rezidenţã, forme de proprietate, surse de finanţare │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Fondul de locuinţe" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, Statisticã teritorialã,│
│România în cifre, Starea socialã şi economicã a României - Date statistice │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│ institute de cercetare, mass-media, Asociaţia Românã a Antreprenorilor de Constructii, │
│ Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Constructii şi Economia Constructiilor, alţi │
│ utilizatori; │
│b) externi: ONU - Divizia de statisticã. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termene de difuzare publicaţiei: 30.04.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


FONDUL DE LOCUINŢE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica construcţiilor │
│Obiectivul: Determinarea principalilor indicatori privind statisticã locuinţelor: numãrul de │
│locuinţe, numãrul de camere, suprafaţa locuinţelor │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Cadrul legal: │
│a) Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrãrilor de construcţii, republicatã, cu │
│ modificãrile şi completãrile ulterioare, Legea 114/1996 privind locuinţele, republicatã, cu │
│ modificãrile şi completãrile ulterioare; │
│b) Ordinul Preşedintelui INS nr. 368/2002 privind metodologia de calcul a indicatorilor │
│ statisticii investiţiilor, construcţiilor şi locuinţelor. │
│Sfera de cuprindere: Unitãţile specializate în contractarea, construirea şi vânzarea locuinţelor │
│cãtre populaţie, unitãţile administraţiei publice care au finanţat construcţiile de locuinţe din │
│surse proprii sau atrase, consiliile judeţene şi locale - municipale, orãşeneşti, comunale, care │
│raporteazã şi locuinţele terminate, executate de populaţie în regie proprie, precum şi │
│organizaţiile obşteşti şi cooperatiste │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 3.200 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalele variabile incluse în cercetare: Numãrul locuinţelor construite; numãrul camerelor de │
│locuit; suprafaţa locuibilã; diminuãri şi creşteri ale fondului de locuinţe │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Instituţii ale administraţiei centrale şi locale şi întreprinderi cu│
│activitate principalã de construcţii │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuintelor │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic LOC 2 │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile furnizoare la direcţiile teritoriale de statisticã: 30.01.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 19.02.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Fondul de locuinţe existent la sfârşitul anului, numãrul │
│camerelor de locuit, suprafaţa locuinţelor pe regiuni de dezvoltare, judeţe, localitãţi, medii de │
│rezidenţã, forme de proprietate │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, localitãţi, medii de │
│rezidenţã, forme de proprietate │
│Bazele de date ale INS: BDJ, BDL, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Fondul de locuinţe" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, Statisticã teritorialã,│
│România în cifre, Starea socialã şi economicã a României - Date statistice │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Banca Naţionalã │
│ a României, ministere, Asociaţia Romanã a Antreprenorilor de Construcţii, Institutul Naţional │
│ de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii şi Economia Constructiilor, Centrul de Organizare şi │
│ Ciberneticã în Construcţii, alţi utilizatori; │
│b) externi: ONU - Divizia de Statisticã. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 30.04.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


ACTIVITATEA DE CONSTRUCŢII REALIZATÃ ÎN ANTREPRIZÃ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica construcţiilor │
│Obiectivul: Determinarea activitãţii de construcţii, pe categorii de lucrãri şi tipuri de │
│construcţii, calcularea indicilor de cost ai activitãţii de construcţii şi valoarea comenzilor noi│
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1165/98 din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt; │
│ Regulamentul Comisiei 588/2001 de implementare a Regulamentului Consiliului 1165/98 referitor │
│ la statisticile pe termen scurt în privinţa definirii variabilelor, cu amendamentele │
│ ulterioare; │
│b) Regulamentul Consiliului nr. 1158/05 care amendeazã Regulamentul Consiliului (EC) 1165/98 │
│ privind statisticile pe termen scurt; │
│c) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 267/2002 privind metodologia de │
│ calcul a indicilor statistici privind activitatea de cercetare-dezvoltare; │
│d) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 368/2002 privind metodologia de │
│ calcul a indicatorilor statisticii investiţiilor, construcţiilor şi locuinţelor. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderi cu activitate principalã de construcţii care executã lucrãri de│
│construcţii noi, reparaţii capitale şi curente, lucrãri de intretinere la clãdirile şi │
│construcţiile existente │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 2000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea totalã a lucrãrilor de construcţii; valoarea│
│lucrãrilor de construcţii noi; valoarea lucrãrilor de reparaţii capitale; valoarea lucrãrilor de │
│întreţinere şi reparaţii curente pe tipuri de construcţii, valoarea comenzilor noi │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderi cu activitate principalã de construcţii │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, Asociaţia │
│Românã a Antreprenorilor de Constructii, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în │
│Construcţii şi Economia Construcţiilor │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic CON-TS, │
│capitolele VAL, MAT, CNC │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile raportoare la direcţiile teritoriale de statisticã: L+15; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: L+25. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Valoarea totalã a lucrãrilor de construcţii executate în ţara pe│
│categorii de lucrãri - construcţii noi, reparaţii capitale şi lucrãri de întreţinere şi reparaţii │
│curente şi tipuri de construcţii - clãdiri rezidenţiale, clãdiri nerezidenţiale şi construcţii │
│inginereşti; indicele costurilor în construcţii, indicele de volum din construcţii, precum şi │
│valoarea comenzilor noi │
│Tipul de serii de date: Lunar │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, judeţe, categorii de lucrãri şi tipuri de construcţii │
│- clãdiri rezidenţiale, clãdiri nerezidenţiale, construcţii inginereşti │
│Baze de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Baze de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Publicaţii realizate: "Seria Investitii-Constructii" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Buletin Statistic de │
│Preţuri, Buletinul Statistic Lunar al Judeţelor, România în cifre │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, │
│ Asociaţia Românã a Antreprenorilor de Construcţii, Institutul Naţional de Cercetare - │
│ Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor, Centrul de Organizare şi Ciberneticã în │
│ Construcţii, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat, ONU, Fondul Monetar Internaţional. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã; prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de diseminare a datelor: L+33 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: L+40 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


INVESTIŢII
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica investiţiilor │
│Obiectivul: Determinarea volumului de investiţii realizate în economia naţionalã şi analiza │
│activitãţii investiţionale pe ramuri ale economiei naţionale, din punct de vedere al elementelor │
│componente - lucrãri de construcţii, utilaje cu şi fãrã montaj, mijloace de transport, alte │
│cheltuieli şi pe surse de finanţare - surse proprii, credite, buget de stat şi bugete locale, │
│fonduri din strãinatate şi alte surse │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Cadrul legal: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 368/2002 privind │
│metodologia de calcul a indicatorilor statisticii investiţiilor, construcţiilor şi locuinţelor. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderi, instituţii social-culturale, unitãţi ale administraţiei │
│publice centrale şi locale │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 20.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Investiţiile şi achiziţiile de imobilizãri corporale │
│din ţara şi din import, pe elemente de structurã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderi şi instituţii care fac parte din sfera de cuprindere, │
│selectate în eşantion │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarele statistice INV, IND-TS,│
│capitolul INV, CON-TS, capitolul INV, SERV-TS, capitolul INV │
│Periodicitate: Trimestrial │
│Perioada de referinţã: Trimestrele precedente cumulat de la începutul anului 2007 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile raportoare la direcţiile teritoriale de statisticã: T+15; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: T+30. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Volumul investiţiilor pe elemente de structura - lucrãri de │
│construcţii, utilaje cu şi fãrã montaj, mijloace de transport, alte cheltuieli │
│Tipul de serii de date: Trimestrial │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activitãţi ale economiei naţionale - secţiuni CAEN, │
│elemente de structura │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Seria Investitii-Constructii" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Buletinul Statistic Lunar │
│al Judeţelor, România în cifre │
│Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, │
│ministere, Academia Românã, Asociaţia Românã a Antreprenorilor de Construcţii, Institutul Naţional│
│de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor, Centrul de Organizare şi │
│Ciberneticã în Construcţii, institute de cercetare, mass-media, alţi utilizatori │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central │
│Termenul de diseminare a datelor: T+63 │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: T+70 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


1.7. Statistica comerţului interior şi internaţional

COMERŢUL CU AMÃNUNTUL - CU EXCEPŢIA COMERŢULUI CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE; COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMÃNUNTUL, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR; COMERŢUL CU AMÃNUNTUL AL CARBURANŢILOR PENTRU AUTOVEHICULE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica comerţului interior │
│Obiectivul: Determinarea indicilor de volum şi indicilor valorici ai cifrei de afaceri pentru │
│întreprinderile cu activitate principalã de comerţ cu amãnuntul - cu exceptia comerţului cu │
│autovehicule şi motociclete; de comerţ cu ridicata şi cu amanuntul, intreţinerea şi repararea │
│autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţ cu amãnuntul al carburanţilor pentru autovehicule │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj. │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1165/98 din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt şi │
│ Regulamentul Consiliului nr. 1158/05 care amendeazã Regulamentul Consiliului (EC) 1165/98 │
│ privind statisticile pe termen scurt; │
│b) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 932/2005 privind metodologia de │
│ prelucrare a indicatorilor pe termen scurt pe baza chestionarelor IND-TS, CON-TS, SERV-TS. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitatea principalã cuprinsã în diviziunile 50 şi 52 │
│ale CAEN Rev. 1. │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 1.400 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Cifra de afaceri - fãrã TVA pentru comerţul cu │
│amãnuntul. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderile selectate în eşantion de tip panel. │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism, şi │
│Profesii Liberale │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic COMAVA, SERV │
│TS, capitolul CA │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Întreprinderile noi în eşantion, chestionar statistic COMAVA, la direcţiile teritoriale de │
│ statisticã: 19.01.2007; │
│b) Toate întreprinderile din eşantion la direcţiile teritoriale de statisticã: L+15; │
│c) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: L+25. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Cifra de afaceri totalã fãrã TVA, indici de volum ai cifrei de │
│afaceri, indici valorici ai cifrei de afaceri │
│Tipul de serii de date: Lunar │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activitãţi ale economiei naţionale CAEN Rev. 1: 52; │
�+522; 5211; 522; 5212+523+524+525+526; 5212; 523+524; 523; 5241+5242+5243; 5244+5245+5246; │
�+5248; 526; 50; 501+502+503+504; 5050 │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: Buletin Statistic Lunar, România în cifre │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Economiei şi Finanţelor, Banca Naţionalã a României, Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi │
│ Mijlocii, Comert, Turism, şi Profesii Liberale, Comisia Naţionalã de Prognozã, alţi │
│ utilizatori; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã; prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de diseminare a datelor: L+33 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: L+40 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


COMERŢUL CU RIDICATA
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica comerţului interior │
│Obiectivul: Determinarea cifrei de afaceri pentru întreprinderile cu activitate principalã de │
│comerţ cu ridicata │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1165/98 din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt │
│ şi Regulamentul Consiliului nr. 1158/05 care amendeazã Regulamentul Consiliului (EC) 1165/98 │
│ privind statisticile pe termen scurt; │
│b) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 932/2005 privind metodologia de │
│ prelucrare a indicatorilor pe termen scurt pe baza chestionarelor IND-TS, CON-TS, SERV-TS. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile cu activitate principalã de comerţ cu ridicata - diviziunea │
󧓻 din CAEN Rev. 1. │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 1.500 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Cifra de afaceri fãrã TVA pentru comerţul cu │
│ridicata. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderile selectate în eşantion │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism, şi │
│Profesii Liberale │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic SERV TS │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile raportoare la direcţiile teritoriale de statisticã: L+15; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: L+25. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Cifra de afaceri totalã fãrã TVA │
│Tipul de serii de date: Lunar │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, activitãţi ale economiei naţionale - 51; 511; 512; │
�; 514; 515; 518; 519 din CAEN Rev1. │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Economiei şi Finanţelor, Banca Naţionalã a României, Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi │
│ Mijlocii, Comert, Turism, şi profesii Liberale, Comisia Naţionalã de Prognozã, alţi │
│ utilizatori; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de diseminare a datelor: L+33 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: L+40 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


COMERŢUL EXTRACOMUNITAR CU BUNURI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica comerţului internaţional cu bunuri - Sistemul statistic Extrastat │
│Obiectivul: Producerea de date statistice privind schimburile de bunuri între România şi ţãrile │
│nemembre ale Uniunii Europene - sistemul statistic Extrastat │
│Prioritãţi 2007: Dezvoltarea de proceduri care sã contribuie la creşterea calitãţii datelor, în │
│colaborarea cu Autoritatea Naţionalã a Vãmilor │
│Sfera de cuprindere: Operatorii economici care realizeazã operaţiuni de comerţ cu ţãrile nemembre │
│ale Uniunii Europene │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã bazatã pe utilizarea combinatã a surselor statistice şi a│
│datelor administrative │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1172/95 din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la │
│ schimburile comerciale de bunuri dintre Comunitate şi statele sale membre şi ţãrile nemembre │
│ şi Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1917/2000 din 7 septembrie 2000 de stabilire a anumitor │
│ dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 privind statisticile referitoare la │
│ comerţul extern - Text cu relevanta pentru SEE; │
│b) Legea privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu │
│ bunuri nr. 422/2006; │
│c) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 363/2002 referitor la Manualul │
│ metodologic privind statisticile de comerţ internaţional de mãrfuri. │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea şi cantitatea bunurilor importate şi │
│exportate în/din România din/în ţãrile nemembre ale Uniunii Europene, pe coduri conform │
│Nomenclatorului Combinat, pe ţãri, dupã regimurile vamale, natura tranzacţiei, termenii de │
│livrare, modurile de transport utilizate │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Autoritatea Naţionalã a Vãmilor; operatorii economici care │
│realizeazã exporturi şi/sau importuri de energie electricã şi gaz natural │
│Instituţii colaboratoare: Autoritatea Naţionalã a Vãmilor care furnizeazã lunar datele privind │
│exporturile şi importurile de bunuri, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Naţionalã a │
│României care fac parte din Grupul de Lucru pentru Realizarea Statisticilor de Comerţ │
│Internaţional - metodologii, nomenclatoare │
│Modul de colectare a datelor: Format electronic - date centralizate din declaraţii vamale de │
│export şi de import de la Autoritatea Naţionalã a Vãmilor; Auto-înregistrare prin chestionar │
│statistic pentru bunurile transportate prin conducte şi cablu - gaz natural şi energie electricã. │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Operatorii economici pentru chestionarele statistice COME, la INS: L+10; │
│b) Autoritatea Naţionalã a Vãmilor la INS - sediul central: L+30. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Volumul comerţului extracomunitar cu bunuri, valoric şi │
│cantitativ, pe grupe de ţãri şi ţãri partenere şi pe coduri conform Nomenclatorului Combinat şi │
│altor nomenclatoare internaţionale, pe regimuri vamale şi moduri de transport │
│Tipul de serii de date: Lunar │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, secţiuni, capitole, grupe de mãrfuri conform │
│Nomenclatorului Combinat - NC, Marilor Categorii Economice - MCE, Clasificãrii Standard de Comerţ │
│Internaţional - CSCI Rev. 3, pe clase de baza din Sistemul Conturilor Naţionale - SCN şi pe │
│principalele activitãţi din economia naţionalã - CAEN Rev. 1, ţãri şi grupe de ţãri. │
│Bazele de date ale INS: BEX, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: COMEXT - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Buletinul Statistic de Comerţ Internaţional" │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar al Judeţelor, Anuarul Statistic │
│al României, Anuarul de Comerţ Internaţional al României, România în cifre, Starea economicã şi │
│socialã - Date statistice │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã; site INS; prin Biroul de diseminare informaţii │
│statistice de la INS - sediul central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Comisia │
│ Naţionalã de Prognozã, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul pentru Întreprinderi Mici│
│ şi Mijlocii, Comert, Turism, şi Profesii Liberale, Banca Naţionalã a României, alte ministere │
│ şi instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alţi utilizatori la cerere; │
│b) externi: Eurostat, ONU, FMI etc. │
│Termenele de diseminare a datelor: L+40 - Date agregate │
│Termenele de transmitere a datelor la Eurostat: │
│a) L+40 - Date agregate; │
│b) L+42 - Date detaliate. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


COMERŢUL INTRACOMUNITAR CU BUNURI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica comerţului internaţional cu bunuri - Sistemul statistic Intrastat │
│Obiectivul: Producerea de date statistice privind schimburile de bunuri între România şi celelalte│
│State Membre ale Uniunii Europene - Sistemul statistic Intrastat │
│Prioritãţi 2007: Implementarea sistemului statistic Intrastat │
│Sfera de cuprindere: Operatorii economici care realizeazã schimburi de bunuri cu Statele Membre │
│ale Uniunii Europene - operatorii care în perioada august 2005 - iulie 2006 au realizat schimburi │
│de bunuri cu statele membre + Bulgaria ce au depãşit 900.000 Ron pentru exporturi şi/sau 300.000 │
│Ron pentru importuri │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã quasi-exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 638/2004 din 31 martie 2004 │
│ privind statisticile comunitare referitoare la schimburile comerciale de mãrfuri dintre statele│
│ membre şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3330/91; Regulamentul Comisiei │
│ (CE) nr. 1982/2004 din 18 noiembrie 2004 pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European│
│ şi al Consiliului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare referitoare la comerţul cu │
│ mãrfuri efectuat între statele membre, precum şi pentru abrogarea Regulamentelor Comisiei (CE) │
│ nr. 901/2000 şi (CEE) nr. 3590/92; │
│b) Legea privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu │
│bunuri nr. 422/2006. │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Valoarea şi cantitatea bunurilor introduse/expediate │
│în/din România din/în statele membre ale Uniunii Europene, pe coduri conform Nomenclatorului │
│Combinat, pe ţãri, dupã natura tranzacţiei, termenii de livrare şi modurile de transport utilizate│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Operatorii economici care îndeplinesc simultan urmãtoarele condiţii:│
│a) sunt înregistraţi pentru plata TVA; │
│b) desfãşoarã operaţiuni de comerţ de bunuri cu Statele Membre ale Uniunii Europene; │
│c) valoarea schimburilor intracomunitare derulate în anul curent depãşeşte unul din pragurile │
│ publicate în Monitorul Oficial al României. │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Economiei şi Finanţelor, care furnizeaza Institutului │
│Naţional de Statisticã lunar, informaţiile colectate prin formularul "Decont TVA" şi trimestrial, │
│informaţii colectate prin formularul "Declaraţie recapitulativã", iar Autoritatea Naţionalã a │
│Vãmilor furnizeazã lunar informaţiile privind schimburile intracomunitare de bunuri din │
│teritoriile vamale comunitare excluse din teritoriul fiscal al UE, colectate prin declaraţii │
│vamale; Banca Naţionalã a României - care fac parte din Grupul de Lucru pentru Realizarea │
│Statisticilor de Comert Internaţional │
│Modul de colectare a datelor: Chestionar electronic on-line/off-line │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│Unitãţile raportoare la INS - sediul central: L+15 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Volumul comerţului intracomunitar cu bunuri, valoric şi │
│cantitativ, pe ţãri partenere şi pe coduri conform Nomenclatorului Combinat şi altor nomenclatoare│
│internaţionale şi pe moduri de transport │
│Tipul de serii de date: Lunar │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, secţiuni, capitole, grupe de mãrfuri conform │
│Nomenclatorului Combinat - NC, Marilor Categorii Economice - MCE, Clasificarii Standard de Comerţ │
│Internaţional - CSCI Rev. 3, pe clase de baza din Sistemul Conturilor Naţionale - SCN şi pe │
│principalele activitãţi din economia naţionalã - CAEN Rev. 1, ţãri şi grupe de ţãri │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Bazele de date ale INS: BEX, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: COMEXT - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Buletinul Statistic de Comerţ Internaţional" │
│Publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Buletinul Statistic Lunar al │
│Judeţelor, Anuarul Statistic al României, Anuarul de Comerţ Internaţional al României, România în │
│cifre, Starea economicã şi socialã - Date statistice │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicate de presã; site INS; publicaţii, prin Biroul de diseminare │
│informaţii statistice de la INS - sediul central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Comisia │
│ Naţionalã de Prognozã, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul pentru Întreprinderi Mici│
│ şi Mijlocii, Comert, Turism, şi Profesii Liberale, Banca Naţionalã a României, alte ministere │
│ şi instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alţi utilizatori la cerere; │
│b) externi: Eurostat, ONU, Fondul Monetar Internaţional etc. │
│Termenul de diseminare a datelor: L+40 - Date agregat │
│Termenele de transmitere a datelor la Eurostat: L+40 - Date agregate │
│ L+70 - Date detaliate │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


1.8. Statistica serviciilor
1.8.1. Turism, hoteluri şi restaurante

CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICÃ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica turismului │
│Obiectivul: Stabilirea capacitãţii structurilor de cazare turisticã colectivã din România la 31 │
│iulie │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquisul comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 707/2006 privind │
│metodologia cercetãrilor statistice referitoare la capacitatea de cazare turisticã existentã la 31│
│iulie. │
│European: Directiva Consiliului 95/57/CE din 23 noiembrie 1995 privind colectarea informaţiilor │
│statistice în domeniul turismului │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderi care deţin structuri de primire turisticã cu funcţiuni de │
│cazare turisticã │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 6.000 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Numãrul de structuri de primire turisticã cu │
│functiuni de cazare turisticã, camere existente dupã numãrul de paturi şi dupã modul de │
│funcţionare al structurii - permanente sau sezoniere, camere în cãsuţe, parcele de câmpare, │
│numãrul de locuri-pat, tipuri de servicii oferite │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Structuri de primire turisticã colectivã cu funcţiuni de cazare │
│turisticã │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism, şi │
│Profesii Liberale │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic TURISM 1B │
│Periodicitate: Anual │
│Momentul de referinţã: 31.07.2007 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere al datelor: │
│a) Unitãţile de turism la direcţiile teritoriale de statisticã: 16.08.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 24.08.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãrul de structuri de cazare existente, numãrul de camere │
│existente, numãrul de locuri-pat din camerele existente │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni dezvoltare, judeţe, localitati, pe tipuri de │
│structuri de cazare, pe categorii de confort, pe forme de proprietate, pe zone turistice şi pe │
│activitãţi CAEN Rev. 1 - clasa 5510, 5521, 5522, 5523 │
│Bazele de date ale INS: BDJ, BDL, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Publicaţii realizate: "Capacitatea de cazare turisticã existentã la 31 iulie 2007" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, Turismul României - │
│Breviar statistic, România în cifre │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) Interni: Administraţia prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism, şi Profesii Liberale, Ministerul │
│ Economiei şi Finanţelor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Banca Naţionalã a │
│ României, unitãţi de învãţãmânt, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, alţi │
│ utilizatori; │
│b) Externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 31.10.2007 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: 31.01.2008 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


ACTIVITATEA AGENŢIILOR DE TURISM
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica turismului │
│Obiectivul: Evaluarea rezultatelor acţiunilor turistice interne şi externe organizate de agenţiile│
│de turism │
│Prioritãţi 2007: Reproiectarea chestionarul statistic, prin includerea indicatorului privind │
│structura cheltuielilor turistice pe categorii de cheltuieli │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Cadrul legal: │
│Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 583/2005 privind metodologia │
│cercetãrii statistice referitoare la acţiunile turistice organizate de agenţiile de turism │
│Sfera de cuprindere: Agenţii de turism autorizate, Direcţiile de protecţie şi asigurãri sociale, │
│Oficii de pensii, organizaţii sindicale, Administraţia taberelor │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 800 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Numãrul de turişti participanţi la acţiuni turistice │
│interne şi externe, turişti-zile pentru acţiuni turistice interne şi externe, numãrul de personal │
│ocupat şi mijloacele proprii de transport rutier turistic │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Agenţiile de turism Direcţiile de protecţie şi asigurãri sociale, │
│Oficii de pensii, organizaţii sindicale, Administraţia taberelor care au funcţionat în trimestrul │
│de referinţã │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism, şi │
│Profesii Liberale │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic TURISM 2 │
│Periodicitate: Trimestrial │
│Perioada de referinţã: Trimestrul calendaristic │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Agenţiile de turism la direcţiile teritoriale de statisticã: T+05; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: T+15. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãrul turiştilor participanţi la acţiuni turistice interne şi │
│externe, numãrul de personal ocupat, numãrul de mijloace de transport rutier proprii agenţiilor de│
│turism │
│Tipul de serii de date: Trimestrial │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, localitãţi, pe zone │
│turistice pentru acţiuni turistice interne, pe ţãri de destinaţie pentru acţiuni turistice externe│
│Publicaţii realizate: "Acţiunile turistice organizate de agenţiile de turism" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, Breviarul statistic │
│Turismul României, Seria Turism │
│Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, │
│Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism, şi Profesii Liberale, Ministerul│
│Economiei şi Finanţelor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Comisia Naţionalã de │
│Prognozã, Banca Naţionalã a României, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, alţi │
│utilizatori. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: T+60 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


FRECVENTAREA STRUCTURILOR DE CAZARE TURISTICĂ?
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica turismului │
│Obiectivul: Determinarea gradului de frecventare a structurilor de cazare turisticã colectivã de │
│cãtre turiştii români şi strãini │
│Prioritãţi 2007: Reproiectarea chestionarului prin includerea indicatorului numãrul mediu de │
│camere ocupate de turişti │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu aquisul comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: <>Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 1.228/2005 privind │
│"Frecventarea structurilor de primire turisticã cu funcţiuni de cazare turisticã". │
│European: Directiva Consiliului 95/57/CE din 23 noiembrie 1995 privind colectarea informaţiilor │
│statistice în domeniul turismului │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderi care deţin structurile de primire turisticã cu funcţiuni de │
│cazare turisticã care au cel puţin 5 locuri-pat │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 3.600 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Numãrul mediu de camere oferite turiştilor, numãrul │
│mediu de camere ocupate de turişti, numãrul de sosiri şi numãrul de innoptãri turişti români şi │
│strãini, numãrul personalului ocupat │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Structurile de primire turisticã colectivã cu funcţiuni de cazare │
│turisticã care au cel puţin 5 locuri-pat │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism, şi │
│profesii Liberale │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic TURISM 1A │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile de turism la direcţiile teritoriale de statisticã: L+05; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: L+15. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Tipuri de structuri de primire turisticã cu funcţiuni de cazare │
│turisticã care au funcţionat, sosirile şi innoptarile turistilor români şi strãini, capacitatea de│
│cazare turisticã în funcţiune, indicele net de ocupare a camerelor, indicele net de utilizare a │
│capacitãţii de cazare turisticã în funcţiune, durata medie a şederii │
│Tipul de serii de date: Lunar şi trimestrial │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe, localitãţi, pe tipuri │
│de structuri de cazare, categorii de confort, forme de proprietate, zone turistice şi pe │
│activitãţi CAEN Rev. 1 - clasele 5510, 5521, 5522, 5523 │
│Bazele de date ale INS: BDJ, BDL, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Frecventarea structurilor de primire turisticã cu funcţiuni de cazare" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Buletin Statistic Lunar, Anuarul Statistic al │
│României, Breviarul statistic Turismul României, Buletinul Statistic Lunar al Judeţelor, Seria │
│Turism, România în cifre │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) Interni: Administraţia prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism, şi Profesii Liberale, Ministerul │
│ Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Institutul Naţional │
│ de Cercetare-Dezvoltare în Turism, unitãţi de învãţãmânt, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) Externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de diseminare a datelor: L+33 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: L+90 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


TURISMUL INTERNAŢIONAL INTRACOMUNITAR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. DESCRIEREA PROIECTULUI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica turismului internaţional │
│Obiectivul proiectului: Pregãtirea colectarii datelor privind vizitatorii strãini care traverseaza│
│frontierele României cu Bulgaria şi Ungaria, în conditiile integrarii tarii noastre în UE │
│Scopul proiectului: Elaborarea instrumentarului statistic al cercetãrii statistice ce se va │
│desfãşura în 2008 │
│Sfera de cuprindere: Activitatea turisticã a persoanelor care traverseaza frontierele României cu │
│Bulgaria şi Ungaria │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Elemente componente ale proiectului │
│a) Studierea metodelor aplicate de statele membre a Uniunii Europene; │
│b) Proiectarea instrumentarului statistic; │
│c) Metodologia de eşantionare şi extragere a eşantionului. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Lucrãri/actiuni prevazute în anul 2007 │
│a) Elaborarea instrumentarului statistic; │
│b) Elaborarea planului de eşantionare; │
│c) Elaborarea planului de organizare al anchetei; │
│d) Proiectarea aplicaţiei informatice pentru prelucrarea datelor. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Termen final de realizare a lucrãrilor: 31.08.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


TURISMUL INTERNAŢIONAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica turismului internaţional │
│Obiectivul: Producerea de date statistice privind sosirile vizitatorilor strãini în România şi a │
│plecãrilor vizitatorilor români în strãinatate, la punctele de frontierã cu Ucraina, Republica │
│Moldova şi Serbia │
│Prioritãţi 2007: Reproiectarea modului de colectare a datelor │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã bazatã pe datelor administrative │
│Sfera de cuprindere: Activitatea turisticã a persoanelor care traverseaza frontierele României │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Numãrul de sosiri ale vizitatorilor strãini în │
│România şi numãrul de plecãri ale vizitatorilor români în strãinatate, la punctele de frontierã cu│
│Ucraina, Republica Moldova şi Serbia, modul de transport utilizat │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţi furnizoare de date: Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pe baza datelor de la│
│punctele de frontierã de intrare/ieşire din ţarã │
│Modul de colectare a datelor primare: Format electronic │
│Periodicitate: Lunar │
│Perioada de referinţã: Luna calendaristicã │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: │
│Ministerul Internelor şi Reformei Administrative la INS - sediul central: L+10 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãrul sosirilor de vizitatori strãini în România, pe ţãri de │
│origine, puncte de frontierã de intrare în ţarã şi mijloace de transport utilizate; numãrul │
│plecãrilor vizitatorilor români în strãinatate, pe puncte de frontierã de ieşire din ţarã şi │
│mijloace de transport utilizate │
│Tipul de serii de date: Lunar şi trimestrial │
│Profilul de prelucrare a datelor: Pe moduri de transport, puncte de frontierã, ţãri de origine │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Cãlãtoriile internaţionale înregistrate la frontierele României" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, Breviarul statistic - │
│Turismul României, Seria Turism. │
│Beneficiarii rezultatelor: Administraţia prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, │
│Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism, şi Profesii Liberale, Ministerul│
│Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Naţionalã a │
│României, Comisia Naţionalã de Prognozã, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, │
│alţi utilizatori. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: T+45 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


CEREREA TURISTICĂ? A REZIDENŢILOR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica turismului │
│Obiectivul: Producerea de date statistice care sã caracterizeze cererea turisticã a rezidenţilor │
│în România │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquisul comunitar: Integral │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cadrul legal: │
│Naţional: <>Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 1.227/2005 pentru │
│stabilirea Metodologiei cercetãrii statistice privind cererea turisticã a rezidenţilor în România;│
│European: Directiva Consiliului 95/57/CE din 23 noiembrie 1995 privind colectarea informaţiilor │
│statistice în domeniul turismului │
│Sfera de cuprindere: Persoanele rezidente în România cu vârsta de cel puţin 15 ani │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 9.500 gospodãrii │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Numãr de turişti, numãrul de cãlãtorii turistice, │
│durata cãlãtoriei, mod de transport, tipuri de mijloace de cazare turisticã utilizate, vârsta │
│calatorului, numãr de înnoptãri, cheltuieli turistice │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Persoanele în vârsta de cel puţin 15 ani din eşantionul de │
│gospodãrii selectate │
│Modul de colectare a datelor primare: Interviu prin operatori de teren înregistrat pe chestionarul│
│ACTR │
│Periodicitate: Trimestrial │
│Perioada de referinţã: Trimestrul calendaristic │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile raportoare la direcţiile teritoriale de statisticã: T+30; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: T+40. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãr de turişti, numãr de cãlãtorii turistice, numãr de │
│înnoptãri, cheltuieli turistice ale rezidenţilor │
│Tipul de serii de date: Trimestrial │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe zone turistice, pe luni, dupã durata calatoriei, pe│
│sexe, grupe de vârsta, modalitãţi de transport │
│Publicaţii realizate: "Cererea turisticã a rezidenţilor în România" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, Breviarul statistic - │
│Turismul României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) Interni: Administraţia prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism, şi Profesii Liberale, Ministerul │
│ Economiei şi Finanţelor, Comisia Naţionalã de Prognozã, Banca Naţionalã a României, Institutul │
│ Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, alţi utilizatori; │
│b) Externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central. │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: T+70 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: T+90 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


1.8.2. Transporturi

LUNGIMEA DRUMURILOR PUBLICE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Producerea de date statistice privind lungimea drumurilor naţionale - autostrãzi şi │
│drumuri europene, drumurilor judeţene şi comunale şi actualizarea bazelor de date specifice │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Cadrul legal: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 832/2006 privind │
│stabilirea metodologiei privind activitatea de utilitate publicã de interes local. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderi care administreazã reţeaua drumurilor publice │
│Numãrul de unitãţi observate: 43 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Lungimea drumurilor publice naţionale, judeţene, │
│comunale pe tipuri de acoperãmânt │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Compania Naţionalã de Autostrazi şi Drumuri Naţionale din România │
│S.A. - CNADNR, Consiliile Judeţene │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic DP │
│Periodicitate: Anual │
│Momentul de referinţã: 31.12.2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Consiliile Judeţene la direcţiile teritoriale de statisticã: 22.01.2007; │
│b) CNADNR la INS - sediul central: 31.01.2007; │
│c) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 31.01.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Lungimea totalã a drumurilor, naţionale, judeţene şi comunale pe│
│tipuri de îmbrãcãminţi, pe judeţe şi regiuni de dezvoltare │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe │
│Bazele de date ale INS: BDJ, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Lungimea cãilor de transport la sfârşitul anului" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere, alte │
│ instituţii ale administraţiei publice, mass-media; │
│b) externi: Eurostat - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 27.04.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


STRĂ?ZILE ORĂ?ŞENEŞTI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Caracterizarea infrastructurii publice de strãzi orãşeneşti şi spaţii verzi │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Cadrul legal: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 832/2006 privind │
│stabilirea metodologiei privind activitatea de utilitate publicã de interes local. │
│Sfera de cuprindere: Reţeaua strãzilor orãşeneşti │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 330 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Suprafaţa intravilanã a oraşului, lungimea strãzilor │
│totale şi modernizate, suprafaţa spaţiilor verzi │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Consiliile locale municipale şi orãşeneşti │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic SO │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile raportoare la direcţiile teritoriale de statisticã: 08.02.2007; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: 08.03.2007. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Lungimea totalã a strazilor, a celor modernizate, suprafaţa în │
│intravilan, suprafaţa spaţiilor verzi │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, judeţe şi localitãţi │
│Bazele de date ale INS: BDL, BDJ, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Activitãţile privind utilitatea publicã de interes local" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României; Statisticã teritorialã │
│Beneficiarii rezultatelor: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, │
│Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, alte ministere, Banca Naţionalã a României, │
│Academia Românã, Institute de cercetare, Organizaţii sindicale; Asociaţia Românã a Antreprenorilor│
│de Construcţii, Instituţii bancare şi financiare, Biblioteci şi alţi utilizatori │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central. │
│Termenul de diseminare a datelor: 16.07.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


INFRASTRUCTURA ŞI MIJLOACELE DE TRANSPORT FEROVIAR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Producerea de indicatori privind infrastructura, mijloacele de transport feroviar şi │
│accidentele de cale ferata │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 91/2003 din 16 decembrie 2002 │
│ privind statisticile referitoare la transportul feroviar; │
│b) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 695/2006 privind stabilirea │
│ metodologiei pentru cercetarea statisticã privind transportul pe calea ferata. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderi care administreazã reţeaua feroviarã şi întreprinderi de │
│transport feroviar care deţin mijloace de transport feroviar │
│Numãrul de unitãţi observate: 7 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Lungimea liniilor de cale feratã - ecartament normal,│
│îngust, larg; vehicule în inventar la 31 decembrie - locomotive, vagoane şi numãrul accidentelor │
│de cale feratã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Societãţile care administreazã infrastructura cãilor ferate şi deţin│
│mijloace de transport feroviar │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic MT CF │
│Periodicitate: Anual │
│Momentul de referinţã: 31.12.2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│Unitãţile raportoare la INS - sediul central: 31.01.2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Lungimea totalã desfãşurata a cãii ferate - │
│electrificate/neelectrificate; lungimea simplã a liniilor de cale feratã în exploatare - │
│electrificate/neelectrificate; numãrul total de: locomotive, vagoane pentru trenuri de marfã, │
│vagoane pentru pasageri; numãrul total de accidente de cale feratã, dupã natura accidentelor │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe │
│Bazele de date ale INS: BDJ, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Mijloacele de transport existente la sfârşitul anului" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, Lungimea cãilor de │
│transport la sfârşitul anului │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Transporturilor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, ministere şi alte instituţii│
│ ale administraţiei publice, unitãţi de învãţãmânt, institute de cercetare, mass-media; │
│b) externi: Eurostat - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 31.05.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


LUNGIMEA ŞI CAPACITATEA CONDUCTELOR MAGISTRALE PENTRU TRANSPORTUL PRODUSELOR PETROLIERE ŞI GAZELOR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Producerea de date statistice pentru caracterizarea reţelei de conducte magistrale │
│pentru transportul produselor petroliere şi gazelor │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Cadrul legal: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 697/2006 privind │
│stabilirea metodologiei pentru cercetarea statisticã referitoare la transportul maritim, pe cãi │
│navigabile interioare, aerian şi prin conducte petroliere magistrale. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderi care administreazã reţeaua conductelor magistrale pentru │
│transportul produselor petroliere şi a gazelor │
│Numãrul de unitãţi observate: 3 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Lungimea conductelor magistrale pentru produse │
│petroliere şi gaze │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Societãţile care deţin mijloace fixe - conducte petroliere │
│magistrale │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic MT - CM │
│Periodicitate: Anual │
│Momentul de referinţã: 31.12.2006 │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│Unitãţile raportare la INS - sediul central: 30.01.2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Lungimea totalã a conductelor pentru produse petroliere, ţiţei, │
│gazolinã, gaze naturale şi etan; capacitatea de transport - mii tone/zi │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Lungimea cãilor de transport la sfârşitul anului" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Transporturilor, alte instituţii ale administraţiei publice, unitãţi de învãţãmânt, mass-media,│
│ alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Biroul de diseminare informaţii statistice de la sediul central; │
│Serviciile, birourile/compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 31.05.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


ÎNMATRICULĂ?RI NOI DE VEHICULE RUTIERE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Determinarea numãrului de înmatriculãri noi de vehicule rutiere │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã bazatã pe date administrative │
│Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral │
│Cadrul legal: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 898/2006 privind │
│stabilirea metodologiei pentru cercetarea statisticã privind vehiculele înmatriculate în │
│circulaţie, înmatriculãrile noi de vehicule rutiere, accidente de circulaţie rutierã şi feroviarã │
│şi lungimea cãilor de transport. │
│Sfera de cuprindere: Înmatriculãri noi de vehicule rutiere │
│Numãrul de unitãţi observate: 1 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Înmatriculãri noi de autovehicule rutiere │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Direcţia Regim │
│Permise de Conducere şi Înmatriculãri Vehicule │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic TR 4 │
│Periodicitate: Trimestrial │
│Perioada de referinţã: Trimestrul calendaristic │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: │
│Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculãri Vehicule din Ministerul Internelor şi │
│Reformei administrative, la INS - sediul central: T+20 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãrul de înmatriculãri noi pentru vehicule rutiere, pentru │
│transportul cãlãtorilor şi vehicule rutiere pentru transportul mãrfurilor, pe tipuri de │
│autovehicule │
│Tipul de serii de date: Trimestrial │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare │
│Publicaţii realizate: "Înmatriculãri noi de vehicule rutiere" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar │
│Beneficiarii rezultatelor: Administraţia Prezidenţialã, Parlament, Guvern, Ministerul │
│Transporturilor, Comisia Naţionalã de Prognozã, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul │
│Internelor şi Reformei Administrative, alte instituţii ale administraţiei publice, Registrul Auto │
│Roman, mass-media, alţi utilizatori la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Comunicat de presã, prin Biroul de diseminare informaţii statistice de │
│la INS - sediul central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de diseminare a datelor: T+33 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


VEHICULE ÎNMATRICULATE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Producerea de date statistice privind numãrul de autovehicule înmatriculate în │
│circulaţie │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã bazatã pe date administrative │
│Cadrul legal: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 898/2006 privind │
│stabilirea metodologiei pentru cercetarea statisticã privind vehiculele înmatriculate în │
│circulaţie, înmatriculãrile noi de vehicule rutiere, accidente de circulaţie rutierã şi feroviarã │
│şi lungimea cãilor de transport │
│Sfera de cuprindere: Vehiculele înmatriculate în circulaţie │
│Numãrul de unitãţi observate: 1 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Vehicule înmatriculate în circulaţie - numãr şi │
│capacitate - mii locuri şi din care - proprietate privatã, pe tipuri de vehicule │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Direcţia Regim │
│Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic MT RUTIER │
│Periodicitate: Anual │
│Momentul de referinţã: 31.12.2006 │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: │
│Unitatea raportoare la INS - sediul central: 13.04.2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãrul de autoturisme, autocare, autobuze, microbuze, vehicule │
│pentru transportul mãrfurilor, înmatriculate la sfârşitul anului │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe │
│Bazele de date ale INS: BDJ, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS │
│www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Vehicule înmatriculate şi accidente de circulaţie rutierã" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României, Mijloace de transport │
│existente la sfârşitul anului │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Transporturilor, alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 31.05.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


ACCIDENTE DE CIRCULAŢIE RUTIERÃ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Producerea de date statistice privind accidentele rutiere în decursul unui an │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã bazatã pe date administrative │
│Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 898/2006 privind │
│stabilirea metodologiei pentru cercetarea statisticã privind vehiculele înmatriculate în │
│circulaţie, înmatriculãrile noi de vehicule rutiere, accidente de circulaţie rutierã şi feroviarã │
│şi lungimea cãilor de transport │
│European: Decizia Consiliului European nr. 704/1993 privind crearea unei baze de date a │
│Comunitãţii referitoare la accidentele rutiere │
│Sfera de cuprindere: Administraţia responsabilã cu statistica accidentelor de circulaţie produse │
│în decursul anului │
│Numãrul de unitãţi observate: 1 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Accidente de circulaţie rutierã dupã natura │
│accidentelor şi modul în care s-au produs, dupã momentul, locul şi condiţiile de producere; │
│persoane accidentate - morţi şi rãniţi, în accidente de circulaţie rutierã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Direcţia Politiei│
│Rutiere │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic ACCR │
│Periodicitate: Anual │
│Perioada de referinţã: Anul calendaristic 2006 │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: │
│Direcţia Politiei Rutiere la INS - sediul central: 16.04.2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãrul total de accidente dupã momentul, locul, condiţiile de │
│producere şi dupã utilizatorii drumurilor, numãrul de persoane accidentate din care morţi şi │
│rãniţi pe grupe de vârstã, numãrul de accidente în care sunt implicate persoane sub influenţa │
│alcoolului │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe │
│Bazele de date ale INS: BDJ, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Vehicule înmatriculate şi accidente de circulaţie rutierã" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Transporturilor, alte instituţii, mass-media, alţi utilizatori; │
│b) externi: Eurostat - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 31.05.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


MIJLOACE DE TRANSPORT PE CĂ?I NAVIGABILE INTERIOARE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Obţinerea de informaţii privind flota pentru cãi navigabile interioare existente la │
│sfârşitul anului │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã bazatã pe date administrative │
│Cadrul legal: │
│Naţional: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 897/2006 privind │
│stabilirea metodologiei pentru cercetarea statisticã privind mijloacele de transport feroviar, │
│maritim, pe cãi navigabile interioare şi aerian │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile care administreazã Registrul Naval al cãilor navigabile │
│interioare │
│Numãrul de unitãţi observate: 1 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Numãrul de nave de pe cãi navigabile interioare, pe │
│capacitãţi sau putere, pe tipuri de nave şi ani de construcţie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Autoritatea Navalã Românã │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic MT CNI │
│Periodicitate: Anual │
│Momentul de referinţã: 31.12.2006 │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: │
│Autoritatea Navalã Românã la INS - sediul central: 31.01.2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãrul şi capacitatea: navelor pentru transportul pasagerilor, │
│a remorcherelor şi a împingãtoarelor, din care pe ani de construcţie, a navelor autopropulsate │
│pentru transportul mãrfurilor, a navelor fãrã propulsie pentru transportul mãrfurilor, din care │
│dupã capacitatea de încãrcare │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, anul de construcţie, capacitatea de încãrcare │
│Publicaţii realizate: "Mijloace de transport existente la sfârşitul anului" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Lungimea cãilor de transport la sfârşitul anului, │
│Anuarul Statistic al României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Transporturilor, alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media; │
│b) externi: Eurostat - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 31.05.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


MIJLOACE DE TRANSPORT MARITIM
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Producerea de informaţii statistice referitoare la flota maritimã existentã la │
│sfârşitul anului │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã bazatã pe date administrative │
│Cadrul legal: │
│Naţional: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 897/2006 privind │
│stabilirea metodologiei pentru cercetarea statisticã privind mijloacele de transport feroviar, │
│maritim, pe cãi navigabile interioare şi aerian │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile care deţin mijloace de transport maritim │
│Numãrul de unitãţi observate: 1 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Numãrul şi capacitatea navelor maritime, pe tipuri de│
│nave │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Autoritatea Navalã Românã │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic MT MARITIM │
│Periodicitate: Anual │
│Momentul de referinţã: 31.12.2006 │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: │
│Autoritatea Navalã Românã la INS - sediul central: 31.01.2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Nave înmatriculate la 31 decembrie - total, nave înmatriculate │
│in cursul anului, nave scoase din evidenţa pe tipuri de nave şi capacitãţi de transport în cursul │
│anului │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe tipuri de nave │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Mijloace de transport existente la sfârşitul anului" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Transporturilor, alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media; │
│b) externi: Eurostat - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 31.05.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


MIJLOACE DE TRANSPORT AERIAN
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Obţinerea de informaţii privind flota aerianã existentã la sfârşitul anului │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã bazatã pe date administrative │
│Cadrul legal: │
│Naţional: Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 897/2006 privind │
│stabilirea metodologiei pentru cercetarea statisticã privind mijloacele de transport feroviar, │
│maritim, pe cãi navigabile interioare şi aerian │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderea care administreazã Registrul Aeronavelor │
│Numãrul de unitãţi observate: 1 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Capacitatea şi tipul aeronavelor înmatriculate │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic MT AERIAN │
│Periodicitate: Anual │
│Momentul de referinţã: 31.12.2006 │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: │
│Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã la INS - sediul central: 31.01.2007 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãr de aeronave civile înmatriculate la sfârşitul anului, dupã│
│modul de propulsie, dupã numãrul de motoare şi capacitatea de încãrcare │
│Tipul de serii de date: Anual │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe tipuri de aeronave │
│Publicaţii realizate: "Mijloace de transport existente la sfârşitul anului" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Anuarul Statistic al României │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Transporturilor, alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media; │
│b) externi: Eurostat - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: 31.05.2007 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


TRAFICUL PORTUAR PE CĂ?I NAVIGABILE INTERIOARE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Producerea de date statistice privind traficul portuar pe cãi navigabile interioare │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1365/2006 din 6 septembrie 2006 │
│ privind statisticile referitoare la transportul de mãrfuri pe cãile navigabile interioare şi de│
│ abrogare a Directivei Consiliului 80/1119/CEE ; │
│b) <>Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 443/2006 pentru stabilirea │
│ Metodologiei privind cercetarea statisticã referitoare la traficul portuar maritim. │
│Sfera de cuprindere: Administratiile portuare fluviale │
│Numãrul de unitãţi observate: 6 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Mãrfuri încãrcate pe porturi de descãrcare şi mãrfuri│
│descãrcate pe porturi de încãrcare, nave intrate şi ieşite din port, distanţa parcursã pe traseul │
│naţional │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Compania Naţionalã Administraţia Porturilor Maritime Constanţa; │
│Compania Naţionalã Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa; Administraţia Porturilor Dunãrii │
│Maritime Galaţi; Compania Naţionalã Administraţia Porturilor Dunãrii Fluviale Giurgiu; Primãria │
│Municipiului Brãila, Primãria Municipiului Turnu Mãgurele; Primãria Oraşului Zimnicea │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionar electronic │
│Periodicitate: Trimestrial │
│Perioada de referinţã: Trimestrul calendaristic │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: │
│Administratiile portuare de pe cãi navigabile interioare la INS - sediul central: T+27 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Mãrfurilor încãrcate, mãrfuri descãrcate - tone şi tone Km, │
│mãrfuri încãrcate şi descãrcate pe tipuri de nave, pe porturi şi tip de încãrcãturã, nave intrate │
│şi ieşite din porturi dupã tipul navei, indici de dinamicã faţã de anul 2005 │
│Tipul de serii de date: Trimestrial │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare ţãri de încãrcare/descãrcare, pe│
│grupe de mãrfuri NSTR │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Traficul portuar de mãrfuri" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Anuarul Statistic al │
│României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Transporturilor, alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la sediul INS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: T+60 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: T+150 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


TRAFICUL PORTUAR MARITIM
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Producerea de date statistice privind traficul portuar maritim │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│Naţional: <>Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 446/2006 pentru stabilirea│
│Metodologiei privind cercetarea statisticã referitoare la traficul de mãrfuri pe cãile navigabile │
│interioare │
│European: Directiva Consiliului European nr. 64/1995 privind rapoartele statistice referitoare la │
│transportul maritim de mãrfuri şi cãlãtori │
│Sfera de cuprindere: Administraţiile portuare maritime │
│Numãrul de unitãţi observate: 4 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Mãrfuri încãrcate/descãrcate pe porturi de descãrcare│
│şi încãrcare, grupe de mãrfuri, tipuri de încãrcaturã, nave intrate şi ieşite dupã tipul navei şi │
│naţionalitatea navei │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Compania Naţionalã Administraţia Porturilor Maritime Constanţa; │
│Compania Naţionalã Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa; Administraţia Porturilor Dunãrii │
│Maritime Galaţi; Administraţia Portului Liber Sulina │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionar electronic │
│Periodicitate: Trimestrial │
│Perioada de referinţã: Trimestrul calendaristic │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: │
│Administratiile portuare maritime la INS - sediul central: T+27 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Mãrfurile încãrcate şi descãrcate, pe ţãri de încãrcare şi │
│descãrcare, grupe de mãrfuri transportate pe tip de încãrcãturã, numãr de nave intrate şi ieşite │
│din port pe tipuri de navã, dupã naţionalitatea navei, indici de dinamicã faţã de anul 2005 │
│Tipul de serii de date: Trimestrial │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, internaţional pe grupe de mãrfuri NSTR │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Traficul portuar de mãrfuri" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Anuarul Statistic al │
│României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Transporturilor, alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: T+60 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: T+150 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


TRAFICUL DE AEROPORT
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul cercetãrii: Producerea de date statistice privind traficul aerian de pasageri şi │
│mãrfuri al aeroporturilor pe total, pasageri debarcaţi/îmbarcaţi şi mãrfuri descãrcate/încãrcate │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 437/2003 din 27 februarie 2003 │
│ privind datele statistice referitoare la transportul de cãlãtori, transportul de mãrfuri şi al │
│ poştei par avion; │
│b) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 604/2005 privind metodologia │
│ cercetãrii statistice "traficul de aeroport". │
│Sfera de cuprindere: Administraţiile aeroportuare - CAEN Rev. 1 cod 621 │
│Numãrul de unitãţi observate: 17 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Pasageri îmbarcaţi/debarcaţi, marfa şi poşta │
│încãrcatã/descãrcatã şi mişcari aeronave pe aeroporturi de origine-destinaţie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Companiile aeroportuare │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionar electronic │
│Periodicitate: Trimestrial │
│Perioada de referinţã: Trimestrul calendaristic │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: │
│Administratiile aeroportuare la INS - sediul central: T+11 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãrul total de pasageri îmbarcaţi/debarcaţi pe aeroporturi de │
│destinaţie/origine, ţãri de destinaţie/origine, numãr de pasageri în tranzit direct, cantitatea de│
│marfa şi posta încãrcate/descãrcate pe aeroporturi de descãrcare/încãrcare, ţãri de │
│descãrcare/încãrcare, numãr de miscari de aeronave │
│Tipul de serii de date: Trimestrial │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, pe aeroporturi furnizoare de │
│date şi pe aeroporturi de origine/destinaţie │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Traficul de aeroport" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Anuarul Statistic al │
│României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul │
│ Transporturilor, alte instituţii ale administraţiei publice şi mass-media; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: T+60 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: T+180 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


TRANSPORTUL RUTIER DE MĂ?RFURI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Producerea de informaţii privind volumul de mãrfuri transportate, parcursul mãrfurilor│
│pe total economie, pe destinaţii, pe grupe de mãrfuri, pe capacitãţi de transport şi parcursul │
│vehiculelor pentru transportul rutier de mãrfuri │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã prin sondaj │
│Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Integral │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1172/98 din 25 mai 1998 privind raportãrile statistice │
│ referitoare la transporturile rutiere de mãrfuri; │
│b) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 696/2006 pentru stabilirea │
│ metodologiei anchetei statistice privind transportul rutier de mãrfuri. │
│Sfera de cuprindere: Autovehiculelor pentru transportul mãrfurilor cu o sarcinã utilã maximã egalã│
│sau mai mare de 3,5 t din eşantion. Eşantioanele sunt reprezentative pe trimestru, nivel naţional │
│şi regiuni de dezvoltare │
│Numãrul de unitãţi observate: 37.000 de autovehicule pe an - 9200 vehicule/trimestru; 692 │
│autovehicule/saptamana │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Mãrfuri transportate şi distanţa parcursa, locul de │
│încãrcare/descãrcare pe tipuri de mãrfuri, tip de ambalaj │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderile posesoare ale auto-vehiculelor din eşantionul │
│selectat │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Internelor şi Reformei Administrative furnizeazã lista - │
│fişierul - autovehiculelor de transport marfã înmatriculate în circulaţie; Autoritatea Rutierã │
│Românã din cadrul Ministerul Transporturilor furnizeazã fişierul autovehiculelor cu licenţã pentru│
│transportul de mãrfuri │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic ASTRM │
│Periodicitate: Trimestrial │
│Perioada de referinţã: O saptãmânã în cadrul trimestrului │
│Locul şi termenele limitã de transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile de raportare la direcţiile teritoriale de statisticã: Sapt. + 8; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: L+20. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Cantitatea totalã de mãrfuri transportate, parcursul mãrfurilor,│
│parcursul vehiculelor, indici de volum - de dinamica, pe total din care în cont propriu sau în │
│contul altora; pe mãrfuri NSTR, pe tipuri de vehicule dupã capacitãţi, cantitatea şi parcursul │
│mãrfurilor în transportul intern pe lungimea cãlãtoriei şi pe regiuni de încãrcare-descãrcare, │
│cantitatea şi parcursul mãrfurilor în transportul internaţional pe ţãri de încãrcare/descãrcare │
│Tipul de serii de date: Trimestrial │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare, pe grupe de mãrfuri NSTR şi │
│forme de proprietate, distanţe parcurse în cont propriu şi în contul altora, regiuni de │
│încãrcare/descãrcare a mãrfurilor pentru transportul intern şi pe ţãri de încãrcare/descãrcare │
│pentru transportul internaţional │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
│Publicaţii realizate: "Transportul de pasageri şi mãrfuri pe moduri de transport" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Anuarul Statistic al │
│României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi │
│ alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central │
│Termenul de transmitere a datelor la Sistemul Conturilor Naţionale: T+63 │
│Termenul de transmitere a datelor la Eurostat: T+150 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


TRANSPORTUL PRIN CONDUCTE PETROLIERE MAGISTRALE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Producerea de informaţii privind volumul de mãrfuri transportate, parcursul mãrfurilor│
│pe total economie, pe destinaţii prin conducte magistrale │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Cadrul legal: │
│Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 697/2006 privind stabilirea │
│metodologiei referitoare la transportul maritim, pe cãi navigabile interioare, aerian şi prin │
│conducte petroliere magistrale │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile care administreazã conductele magistrale pentru transportul │
│produselor petroliere - CAEN Rev. 1, cod 6030 │
│Numãrul de unitãţi observate: 2 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Mãrfuri transportate, parcursul mãrfurilor pe total, │
│tipuri de mãrfuri şi pe destinaţii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Societãţile autorizate în domeniu │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic TR1-CM │
│Periodicitate: Trimestrial │
│Perioada de referinţã: Trimestrul calendaristic │
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: │
│Unitatea raportoare la INS - sediul central: T+18 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Cantitatea totalã de produse rafinate transportate şi parcursul │
│pe total ţarã şi destinaţii, indici de dinamicã pe transport naţional şi internaţional │
│Tipul de serii de date: Trimestrial │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Transportul de mãrfuri şi pasageri pe moduri de transport" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Anuarul Statistic al │
│României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi │
│ alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media; │
│b) externi: Eurostat - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central │
│Termenul de transmitere a datelor la Sistemul Conturilor Naţionale: T+63 │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: T+90 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


TRANSPORTUL DE MĂ?RFURI PE CALEA FERATĂ?
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Producerea de informaţii privind volumul de mãrfuri transportate, parcursul mãrfurilor│
│pe total, pe destinaţii, pe grupe de mãrfuri, pe distanţe parcurse, pe ţãri, pe grupe de mãrfuri │
│periculoase │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Gradul de armonizare cu acquis-ul comunitar: Parţial - pânã la pregãtirea sistemului informaţic al│
│societãţii raportoare. Pentru transportul internaţional datele sunt colectate pe ţãri, nu pe │
│unitãţi teritoriale conform NUTS 2; nu se produc statistici pe segmente de reţea │
│Cadrul legal: │
│a) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 91/2003 din 16 decembrie 2002 │
│ privind statisticile referitoare la transportul feroviar; │
│b) Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 695/2006 privind stabilirea │
│ metodologiei pentru cercetarea statisticã privind transportul pe calea feratã. │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile care administreazã şi cele care realizeazã transport feroviar│
│de mãrfuri - CAEN Rev. 1 cod 6010 │
│Numãrul de unitãţi observate: 10 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Mãrfuri transportate, parcursul mãrfurilor pe total │
│şi pe destinaţii, pe tipuri de mãrfuri │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR - Marfã │
│S.A."; alte societãţi cu licenţã de transport feroviar. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Transporturilor pe probleme metodologice în cadrul Grupului │
│de lucru pentru realizarea statisticilor de transporturi feroviare │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic TR1 M-CF │
│Periodicitate: Trimestrial │
│Perioada de referinţã: Trimestrul calendaristic │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Locul şi termenul limitã de transmitere a datelor: │
│Unitãţile raportoare la INS - sediul central: T+18 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Cantitatea totalã de mãrfuri transportate şi parcursul │
│mãrfurilor pe tipuri de mãrfuri conform NSTR şi pe regiuni de dezvoltare, în transportul naţional │
│şi în cel internaţional pe ţãri de origine/destinaţie, mãrfuri periculoase transportate, indici de│
│dinamicã, cantitatea de mãrfuri transportate în containere, etc. │
│Tipul de serii de date: Trimestrial │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe regiuni de dezvoltare şi pe grupe de mãrfuri │
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: www.insse.ro │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Publicaţii realizate: "Transportul de pasageri şi mãrfuri pe moduri de transport" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Anuarul Statistic al │
│României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, şi alte │
│instituţii ale administraţiei publice, mass-media; │
│b) externi: Eurostat. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central │
│Termenul de transmitere a datelor la Sistemul Conturilor Naţionale: T+63 │
│Termenul de diseminare cãtre Eurostat: T+150 şi T+240 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


TRANSPORTUL PE CĂ?I NAVIGABILE INTERIOARE ŞI MARITIME
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Producerea de informaţii pentru caracterizarea activitãţii de transport de mãrfuri şi │
│pasageri pe cãi navigabile interioare sau maritime realizate de cãtre operatorii naţionali cu │
│mijloace proprii sau inchiriate │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Cadrul legal: │
│Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 697/2006 privind stabilirea │
│metodologiei referitoare la transportul maritim, pe cãi navigabile interioare, aerian şi prin │
│conducte petroliere magistrale │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile care realizeazã transport naval de mãrfuri şi pasageri - CAEN│
│Rev. 1 61 │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 120 operatori de transport fluvial şi operatori de transport │
│maritim │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalele variabile incluse în cercetare: Mãrfuri transportate, parcursul mãrfurilor, pasageri │
│transportaţi, parcursul pasagerilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderile care efectueaza transport de pasageri şi mãrfuri cu │
│navele fluviale şi/sau maritime proprii sau inchiriate │
│Instituţii colaboratoare: Ministerul Transporturilor pe probleme metodologice şi pentru │
│actualizarea nomenclatorului operatorilor de transport naval │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic TR1 NAVAL │
│Periodicitate: Trimestrial │
│Perioada de referinţã: Trimestrul calendaristic │
│Locul şi termenele limitã transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile raportoare la direcţiile teritoriale de statisticã: T+12; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: T+18. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Cantitatea totalã de mãrfuri transportate şi parcursul │
│mãrfurilor, numãrul total de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor, activitatea canalelor│
│navigabile, transport cu unitãţi roll-on/roll off, containere transportate, indici de dinamicã, │
│distanţa medie parcursã de un pasager sau o tonã de marfã │
│Tipul de serii de date: Trimestrial │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, pe grupe de mãrfuri, porturi şi ţãri de │
│origine/destinaţie pentru transportul internaţional │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Bazele de date ale INS: TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS www.insse.ro │
│Publicaţii realizate: "Transportul de mãrfuri şi pasageri pe moduri de transport" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Anuarul Statistic al │
│României │
│Beneficiarii rezultatelor: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, │
│Ministerul Transporturilor, alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central │
│Termenul de transmitere a datelor la Sistemul Conturilor Naţionale: T+63 │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: T+90 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


TRANSPORTUL TERESTRU DE PASAGERI, EXCLUSIV TRANSPORTUL PE CĂ?I FERATE ŞI CU TAXIURI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Producerea de informaţii pentru caracterizarea activitãţii de transport terestru de │
│pasageri, exclusiv transportul pe cãile ferate şi cu taxiuri │
│Tipul de cercetare: Cercetare statisticã exhaustivã │
│Cadrul legal: │
│Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 584/2005 privind metodologia │
│cercetãrii statistice "Transportul terestru de pasageri - exclusiv transportul pe cãi ferate şi │
│transportul cu taxiuri" │
│Sfera de cuprindere: Întreprinderile de transport urban de pasageri - CAEN Rev. 1 cod 6021, 7511 │
│Numãrul de unitãţi observate: Circa 190 │
│Principalele variabile incluse în cercetare: Locuri - km oferite, pasageri transportaţi, parcursul│
│pasagerilor, parcursul vehiculelor, vehiculele în inventar │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. FLUXUL INFORMAŢIILOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitãţile furnizoare de date: Întreprinderi de transport urban de pasageri, Regia Autonomã de │
│Transport Bucureşti, Regia Autonomã de Exploatare a Metroului │
│Modul de colectare a datelor primare: Auto-înregistrare prin chestionarul statistic TR1-TP │
│Periodicitate: Trimestrial │
│Perioada de referinţã: Trimestrul calendaristic │
│Locul şi termenele limitã transmitere a datelor: │
│a) Unitãţile raportoare la direcţiile teritoriale de statisticã: T+12; │
│b) Direcţiile teritoriale de statisticã la INS - sediul central: T+20. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR ŞI TERMENELE DE DISEMINARE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Principalii indicatori rezultaţi: Numãrul total de locuri-km oferite, numãrul total de pasageri │
│transportaţi parcursul pasagerilor, parcursul vehiculelor, distanţa medie de transport a unui │
│pasager, coeficientul de utilizare a capacitãţii de transport terestru de pasageri, numãrul │
│pasagerilor transportaţi, parcursul pasagerilor şi al vehiculelor pe tipuri de vehicule în │
│transportul urban de pasageri, vehicule în inventar │
│Tipul de serii de date: Trimestrial │
│Profilul de prelucrare a datelor: Naţional, regiuni de dezvoltare şi judeţe │
│Bazele de date ale INS: BDJ, TEMPO - informaţiile şi datele sunt accesibile pe site INS: │
│www.insse.ro │
│Bazele de date ale organizaţiilor internaţionale: NEW CRONOS - Eurostat │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Publicaţii realizate: "Transportul de pasageri şi mãrfuri pe moduri de transport" │
│Alte publicaţii în care se regãsesc datele: Buletinul Statistic Lunar, Anuarul Statistic al │
│României │
│Beneficiarii rezultatelor: │
│a) interni: Administraţia Prezidenţialã, Parlamentul României, Guvernul României, ministere şi │
│ alte instituţii ale administraţiei publice, mass-media; │
│b) externi: Eurostat - la cerere. │
│Modalitãţi de diseminare: Prin Biroul de diseminare informaţii statistice de la INS - sediul │
│central; prin compartimentele de diseminare ale DRS/DJS │
│Termenul de transmitere a datelor la Sistemul Conturilor Naţionale: T+63 │
│Termenul de difuzare a publicaţiei: T+90 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


TRANSPORTUL DE PASAGERI PE CALEA FERATĂ?
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. OBIECTIVUL, SFERA DE CUPRINDERE ŞI CONŢINUTUL CERCETÃRII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Domeniul statistic: Statistica transporturilor │
│Obiectivul: Producerea de informaţii privind activitatea de transport d