Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROGRAM ANUAL din 31 ianuarie 2022  de pregătire profesională continuă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROGRAM ANUAL din 31 ianuarie 2022 de pregătire profesională continuă

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 147 din 14 februarie 2022
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 2 din 31 ianuarie 2022, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 147 din 14 februarie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Camera Consultanţilor Fiscali elaborează Programul anual de pregătire profesională continuă, denumit în continuare Program, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali şi a consultanţilor fiscali asistenţi, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 2/2020.
    2. Programul se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, respectiv: consultanţi fiscali activi, consultanţi fiscali inactivi şi consultanţi fiscali asistenţi.
    3. Pregătirea profesională continuă este un drept al membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, asigurată în mod gratuit pentru aceştia din bugetul Camerei Consultanţilor Fiscali. Aceasta are drept scop actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi formarea eficientă a specialiştilor în fiscalitate pentru garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2007, şi astfel devine în acelaşi timp şi o obligaţie a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali.
    4. Programul se desfăşoară în perioada 1 martie anul curent-15 decembrie anul curent, în principal, sub două forme:
    - cursuri de pregătire profesională în sistem online;
    – cursuri de pregătire profesională la sală.
    Programul poate fi completat prin organizarea de forumuri, conferinţe, seminare şi workshopuri pe teme de fiscalitate internă şi internaţională.

    5. Prin Program se stabilesc următoarele:
    - pentru consultanţii fiscali activi şi pentru consultanţii fiscali asistenţi, un număr obligatoriu de 30 de ore de pregătire profesională;
    – pentru consultanţii fiscali inactivi, un număr obligatoriu de 15 ore de pregătire profesională.

    6. În situaţia în care membrii Camerei Consultanţilor Fiscali îşi schimbă starea de membru activ sau inactiv în cursul anului, sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională conform stării în care s-au aflat o perioadă mai mare de timp în anul respectiv.
    7. Programul nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanţilor Fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.
    8. În situaţia în care consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestor calităţi, aceste ore se reportează ca ore efectuate în limita numărului de ore de pregătire profesională obligatorii pentru anul următor.
    9. În situaţia în care consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi au efectuat în anul precedent mai multe ore de pregătire profesională faţă de numărul de ore obligatorii anuale, orele efectuate în plus se reportează ca ore efectuate în anul curent în limita numărului de ore de pregătire profesională obligatorii pentru anul curent, conform stării de activ sau inactiv înregistrate la data de 1 ianuarie a anului curent. Orele efectuate în plus şi care nu au fost reportate la această dată se vor anula de drept. Orele de pregătire reportate nu se cuprind în adeverinţele eliberate de Camera Consultanţilor Fiscali ca ore efectuate în anul curent.
    10. Consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care figurează cu ore de pregătire profesională neefectuate cu mai mult de doi ani în urmă faţă de anul curent se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare, iar aceste ore nu reprezintă ore restante supuse stingerii.
    11. Fiecare participare a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali la forumuri, conferinţe, seminare şi workshopuri, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, organizate de Camera Consultanţilor Fiscali sau în parteneriat cu aceasta, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul curent.
    12. Pentru consultanţii fiscali care au şi calitatea de lectori în cadrul Programului anual de pregătire profesională continuă aferent anului curent, orele de curs susţinute se echivalează dublu ca număr de ore de pregătire profesională obligatorii.
    13. Consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care publică articole în revista Camerei Consultanţilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, echivalarea cu 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul curent.
    14. Activităţile desfăşurate în anul curent de către consultanţii fiscali în calitate de membri ai Consiliului superior, ai Comisiei de auditori statutari, ai Comisiei de apel, ai Comitetului fiscal şi ai Comitetului pentru probleme profesionale se echivalează cu orele de pregătire profesională obligatorii prevăzute pentru anul curent.
    15. Activitatea desfăşurată de preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, indiferent de perioada când a deţinut această funcţie, se echivalează cu orele de pregătire profesională obligatorii prevăzute pentru anul curent.
    16. Activităţile ştiinţifice desfăşurate de consultanţii fiscali care deţin titlul de doctor în domeniul economic/finanţe/ contabilitate, activităţile didactice universitare desfăşurate de consultanţii fiscali în domeniul economic/finanţe/contabilitate, activităţile desfăşurate de membrii comisiilor de buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului României, precum şi activităţile personalului de specialitate al acestor comisii care verifică şi analizează actele normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare Parlamentului se echivalează cu orele de pregătire profesională obligatorii prevăzute pentru anul curent.
    17. Consultanţii fiscali şi consultanţii fiscali asistenţi care au participat în anul curent la cursuri organizate de Ministerul Finanţelor, de organizaţiile profesionale sau societăţile de profil din ţară, precum şi cei care au promovat un program de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă pot solicita echivalarea numărului de ore de pregătire profesională efectuate în cadrul acestor cursuri în limita orelor obligatorii de pregătire profesională prevăzute pentru anul curent, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu aceste entităţi.
    18. Camera Consultanţilor Fiscali ţine evidenţa orelor de pregătire profesională în format electronic pe fiecare membru şi eliberează la solicitarea acestora adeverinţe cu orele de pregătire profesională efectuate în anul curent, pe care le comunică de regulă prin poşta electronică sau în format fizic în funcţie de solicitare. Confirmarea şi echivalarea orelor de pregătire profesională se pot realiza şi prin schimb automat de informaţii, în baza protocoalelor privind formarea profesională continuă încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu alte entităţi.
    CAP. II
    Organizarea şi desfăşurarea Programului anual de pregătire profesională continuă sub formă de cursuri în sistem online
    1. Programul anual de pregătire profesională continuă, asigurat de către Camera Consultanţilor Fiscali pentru membrii săi sub formă de cursuri în sistem online, cuprinde un număr total de 75 de ore, fiind structurat pe temele generale prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul program.
    2. Temele generale ale cursurilor prevăzute în anexa nr. 1 pot fi modificate în cursul anului curent în funcţie de noutăţile legislative sau cele de practică judiciară apărute.
    3. Data exactă de desfăşurare, tematica şi durata cursurilor în sistem online vor fi comunicate membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea acestora. Înscrierea membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali la cursurile de pregătire profesională continuă în sistem online se face direct pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali prin completarea formularului de înscriere.
    4. Orele de pregătire profesională aferente unui curs în sistem online vor fi înregistrate, în termen de maximum 10 zile, în evidenţa analitică pe fiecare membru al Camerei Consultanţilor Fiscali, după desfăşurarea efectivă a cursului transmis live, pe baza raportului de participare generat de platforma de curs.
    5. Cursurile desfăşurate în sistem online sunt înmagazinate în biblioteca virtuală a Camerei Consultanţilor Fiscali şi sunt puse la dispoziţia membrilor pentru vizionare, în termen de maximum 10 zile de la data desfăşurării acestora.
    6. Vizionarea unui curs, a unei conferinţe ori a unui seminar, arhivate în biblioteca virtuală, se înregistrează în evidenţa analitică a Camerei Consultanţilor Fiscali cu acelaşi număr de ore ca şi în cazul participării la transmisia live a acestora. Orele de pregătire profesională aferente aceluiaşi curs se înregistrează o singură dată în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali, indiferent de modalitatea de parcurgere, live sau din biblioteca virtuală.
    7. Pentru efectuarea orelor de pregătire profesională restante, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali pot viziona, până la data de 15 iunie a anului curent, cursurile aferente anului precedent care sunt arhivate în biblioteca virtuală.
    8. Pentru efectuarea orelor de pregătire profesională obligatorii pentru anul curent, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali pot viziona din biblioteca virtuală doar cursurile organizate în anul curent, conform prezentului program.
    CAP. III
    Organizarea şi desfăşurarea Programului anual de pregătire profesională continuă sub formă de cursuri la sală
    1. Programul anual de pregătire profesională continuă, asigurat de către Camera Consultanţilor Fiscali pentru membrii săi sub formă de cursuri la sală, se va organiza şi desfăşura, de principiu, în 7 centre zonale, respectiv: Bucureşti, Braşov, ClujNapoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara.
    2. Programul anual de pregătire profesională continuă în sălile de curs este structurat pe teme generale care totalizează 15 ore de pregătire, aşa cum rezultă din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul program.
    3. Comunicatul privind organizarea cursurilor într-un centru de pregătire va cuprinde perioada, locaţia, precum şi tematica abordată şi va fi publicat pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali şi transmis membrilor cu cel puţin 15 zile înainte de desfăşurarea acestora.
    4. Înscrierea membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali la una dintre acţiunile cuprinse în Programul anual de pregătire profesională continuă se face direct pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali, de regulă, cu cel puţin 5 zile înaintea organizării acţiunii, conform comunicatului publicat pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.
    5. Acţiunile de pregătire profesională la care numărul de înscrişi este nesemnificativ în raport cu numărul consultanţilor fiscali existenţi în zona respectivă pot fi reprogramate, iar decizia conducerii Camerei Consultanţilor Fiscali cu privire la aceste cursuri se publică pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali şi se comunică membrilor. Numărul cursanţilor înscrişi va fi analizat, de regulă, cu 5 zile înainte de perioada de desfăşurare a cursurilor.
    6. Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali pot opta să participe la acţiunile cuprinse în Programul anual de pregătire profesională continuă în oricare din centrele zonale programate.
    7. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată în liste de prezenţă.
    ANEXA 1

    la program
    TEMELE
    cursurilor organizate în sistem online din cadrul Programului anual de pregătire profesională continuă

┌──────┬──────────────────────┬─────────┬──────┐
│ │ │ │Nr. │
│Simbol│Tema generală a │Forma de │ore │
│curs │cursului │pregătire│alocat│
│ │ │ │/an │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Taxa pe valoarea │Curs │ │
│T I │adăugată │teorie şi│10 │
│ │ │practică │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Impozitul pe venit şi │Curs │ │
│T II │Contribuţii sociale │teorie şi│9 │
│ │obligatorii │practică │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │Curs │ │
│T III │Procedura fiscală │teorie şi│10 │
│ │ │practică │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Impozitul pe profit, │ │ │
│ │Impozitul pe │Curs │ │
│T IV │veniturile │teorie şi│8 │
│ │microîntreprinderilor,│practică │ │
│ │Impozitul specific │ │ │
│ │unor activităţi │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Accizele şi alte taxe │Curs │ │
│T V │speciale │teorie şi│4 │
│ │ │practică │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Impozitul pe │Curs │ │
│T VI │veniturile │teorie şi│6 │
│ │nerezidenţilor │practică │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │Curs │ │
│T VII │Preţuri de transfer │teorie şi│4 │
│ │ │practică │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │Curs │ │
│T VIII│Taxe vamale │teorie şi│4 │
│ │ │practică │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │Curs │ │
│T IX │Expertiză fiscală │teorie şi│6 │
│ │ │practică │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │Curs │ │
│T X │Drept fiscal, civil │teorie şi│6 │
│ │ │practică │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼──────┤
│ │ │Curs │ │
│T XI │Reglementări contabile│teorie şi│6 │
│ │ │practică │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Impozitele şi taxele │Curs │ │
│T XII │locale │teorie şi│2 │
│ │ │practică │ │
├──────┴──────────────────────┴─────────┴──────┤
│Total ore de pregătire profesională 75 │
└──────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    la program
    TEMELE
    cursurilor organizate în sălile de curs din cadrul Programului de pregătire profesională continuă

┌──────┬──────────────────────┬─────────┬───────┐
│Simbol│Tema generală a │Forma de │Nr. ore│
│curs │cursului │pregătire│alocat/│
│ │ │ │acţiune│
├──────┼──────────────────────┼─────────┼───────┤
│ │Taxa pe valoarea │Curs │ │
│T I │adăugată │teorie şi│3 │
│ │ │practică │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼───────┤
│ │Impozitul pe venit şi │Curs │ │
│T II │Contribuţii sociale │teorie şi│3 │
│ │obligatorii │practică │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼───────┤
│ │ │Curs │ │
│T III │Procedura fiscală │teorie şi│2 │
│ │ │practică │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼───────┤
│ │Impozitul pe profit, │ │ │
│ │Impozitul pe │Curs │ │
│T IV │veniturile │teorie şi│3 │
│ │microîntreprinderilor,│practică │ │
│ │Impozitul specific │ │ │
│ │unor activităţi │ │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼───────┤
│ │ │Curs │ │
│T XI │Reglementări contabile│teorie şi│2 │
│ │ │practică │ │
├──────┼──────────────────────┼─────────┼───────┤
│ │ │Curs │ │
│T IX │Expertiză fiscală │teorie şi│2 │
│ │ │practică │ │
├──────┴──────────────────────┴─────────┴───────┤
│Total ore de pregătire profesională 15 │
└───────────────────────────────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016