Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROGRAM NAŢIONAL INTEGRAT din 19 mai 2021  pentru protecţia victimelor violenţei domestice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROGRAM NAŢIONAL INTEGRAT din 19 mai 2021 pentru protecţia victimelor violenţei domestice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 542 din 25 mai 2021
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 559 din 19 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 542 din 25 mai 2021.
──────────
    SECŢIUNEA 1
    Rolul Programului naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice
    ART. 1
    (1) Programul naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice, denumit în continuare PNIPVVD, reglementează asigurarea protecţiei şi a măsurilor de sprijin în vederea integrării/reintegrării socioprofesionale pentru victimele violenţei domestice care se află în situaţie de risc ca urmare a unor fapte de violenţă domestică care au fost înregistrate în mod repetat, deşi au beneficiat anterior de aplicarea unor diferite măsuri de protecţie prevăzute de lege.
    (2) Obiectul PNIPVVD îl constituie stabilirea cadrului instituţional şi procedural de coordonare necesar pentru realizarea măsurilor integrate de protecţie şi de sprijin în vederea integrării/reintegrării socioprofesionale a victimelor violenţei domestice şi asigurării transferului acestora către o viaţă independentă, prin intermediul reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice şi conectarea la alte servicii complementare de sprijin existente, potrivit nevoilor specifice ale victimelor.

    ART. 2
    În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) acordul de dublă confidenţialitate - actul juridic încheiat între autorităţile administraţiei publice locale care au calitatea de furnizori publici de servicii sociale sau, după caz, furnizorii privaţi de servicii sociale şi victima violenţei domestice care are calitatea de beneficiar al PNIPVVD, privind condiţiile care trebuie respectate de către cele două părţi în legătură cu utilizarea datelor personale, utilizarea datelor privind adresa locuinţei protejate şi a celorlalte servicii sociale, organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale, menţinerea caracterului confidenţial faţă de terţi privind toate măsurile de sprijin adecvate de care victima beneficiază, drepturile şi obligaţiile acesteia, precum şi situaţiile în care furnizarea serviciilor sociale încetează;
    b) autorităţi ale administraţiei publice centrale - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale/Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Afacerilor Interne/Inspectoratul General al Poliţiei Române, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Justiţiei;
    c) autorităţi ale administraţiei publice locale - consilii judeţene/consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin direcţiile de asistenţă socială de la nivelul municipiilor şi oraşelor sau, după caz, prin serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul celorlalte unităţi administrativ-teritoriale, organizate potrivit legii;
    d) condiţiile de risc şi vulnerabilitate - totalitatea elementelor specifice unei situaţii de violenţă domestică stabilite prin prezenta hotărâre şi care stau la baza evaluării cazului respectiv în vederea furnizării măsurilor de protecţie şi de sprijin necesare şi adecvate pentru victimele violenţei domestice în cadrul PNIPVVD;
    e) locuinţa protejată destinată victimelor violenţei domestice - serviciul social cu cazare pe durată determinată de timp de până la 1 an calendaristic, cu posibilitate de prelungire în situaţii motivate, care asigură servicii integrate pentru victimele beneficiare ale PNIPVVD în vederea depăşirii situaţiei de risc şi vulnerabilitate şi în scopul facilitării integrării/reintegrării socioprofesionale pentru victimele violenţei domestice şi asigurării transferului la o viaţă independentă;
    f) organizaţii neguvernamentale - totalitatea asociaţiilor şi fundaţiilor care sunt constituite şi funcţionează potrivit legii şi care desfăşoară activităţi specifice în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, violenţei împotriva femeilor şi promovării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
    g) programul naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice - totalitatea măsurilor de evaluare, orientare şi de furnizare a măsurilor integrate de protecţie şi sprijin pentru victimele violenţei domestice, acordate în parteneriat, potrivit legii, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu responsabilităţi în domeniu sau, după caz, de către furnizorii privaţi de servicii sociale, în scopul asigurării protecţiei vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice şi a măsurilor de sprijin în vederea integrării/reintegrării socioprofesionale a victimelor violenţei domestice şi asigurării transferului acestora către o viaţă independentă, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre;
    h) reţeaua naţională inovativă integrată de locuinţe protejate - totalitatea locuinţelor protejate, servicii sociale destinate victimelor violenţei domestice, organizate la nivel local/judeţean de către furnizorii publici de servicii sociale, prin grija autorităţilor administraţiei locale cu responsabilităţi în domeniu, sau, după caz, de către furnizorii privaţi de servicii sociale;
    i) serviciile complementare - serviciile de sprijin care funcţionează la nivel judeţean şi care asigură furnizarea de servicii specializate în complementaritate cu locuinţele protejate, din perspectiva nevoilor specifice victimelor violenţei domestice, prin intermediul grupurilor de suport şi/sau cabinetelor de orientare vocaţională sau, după caz, serviciilor publice de ocupare sau al oricăror alte tipuri de servicii specifice existente la nivel local/judeţean;
    j) situaţia de risc - situaţia în care se află victima violenţei domestice, aşa cum aceasta este definită în sensul prevăzut la lit. d), ale cărei viaţă, sănătate, integritate fizică şi/sau psihică sunt ameninţate ca urmare a unor fapte de violenţă domestică repetate, deşi a beneficiat anterior de aplicarea unor diferite măsuri de protecţie prevăzute de lege şi care se află în situaţie de dependenţă economică faţă de agresor sau în imposibilitatea de a se întreţine;
    k) victima violenţei domestice beneficiară a PNIPVVD - persoana fizică, cetăţean român, precum şi persoana fizică, cetăţean al unui alt stat, aflată pe teritoriul României, care este supusă uneia sau mai multor forme de violenţă prevăzute la art. 4 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, inclusiv copiii victime sau martori la aceste forme de violenţă, numai împreună cu victima adultă, şi care întruneşte condiţiile de risc şi vulnerabilitate necesare pentru a beneficia de măsurile de protecţie şi de sprijin din cadrul PNIPVVD.


    ART. 3
    (1) Crearea şi derularea PNIPVVD, precum şi crearea şi organizarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice se realizează în coordonarea metodologică a Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, care se desemnează ca punct naţional de coordonare.
    (2) În calitate de punct naţional de coordonare a PNIPVVD, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi are următoarele atribuţii:
    a) asigură înfiinţarea şi coordonarea activităţii Comitetului naţional de coordonare, sprijin şi monitorizare;
    b) coordonează din punct de vedere metodologic derularea PNIPVVD, precum şi organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice;
    c) asigură suport, îndrumare şi coordonare metodologică autorităţilor administraţiei publice locale, care au calitatea de furnizori publici de servicii sociale, sau, după caz, celor care au calitatea de furnizori privaţi de servicii sociale, prin intermediul cărora se înfiinţează şi funcţionează locuinţele protejate destinate victimelor violenţei domestice şi pot fi furnizate servicii complementare de sprijin de tipul grupuri de suport şi consiliere vocaţională;
    d) asigură resursele financiare necesare creării şi funcţionării reţelei inovative de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice şi a serviciilor complementare de tipul grupurilor de suport şi cabinetelor de consiliere vocaţională, pentru partenerii din rândul autorităţilor administraţiei publice locale, conform Acordului de parteneriat încheiat în cadrul proiectului, pe durata implementării proiectului POCU/465/4/4/128038 - „Venus - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!“, respectiv până la data de 4 martie 2023, şi, ulterior, monitorizează asigurarea sustenabilităţii serviciilor înfiinţate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, pe o perioadă de 3 ani de la momentul finalizării proiectului;
    e) asigură îndrumarea şi consilierea furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale privind aplicarea standardelor minime de calitate pentru locuinţele protejate destinate victimelor violenţei domestice;
    f) sprijină furnizorii publici şi privaţi în procesul de licenţiere şi asigură licenţierea locuinţelor protejate destinate victimelor violenţei domestice;
    g) monitorizează activităţile desfăşurate de către furnizorii publici şi privaţi la nivelul reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice şi al PNIPVVD;
    h) centralizează datele şi informaţiile primite de la autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de la furnizorii privaţi de servicii sociale privind victimele violenţei domestice care beneficiază de includerea în PNIPVVD şi admiterea în locuinţele protejate din cadrul reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice;
    i) asigură confidenţialitatea deplină a informaţiilor şi datelor gestionate, conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.

    (3) Autorităţile administraţiei publice locale, ca furnizori publici de servicii sociale care asigură implementarea PNIPVVD prin furnizarea serviciilor sociale în cadrul locuinţelor protejate şi a altor servicii complementare de sprijin de tipul grupuri de suport şi consiliere vocaţională, au următoarele atribuţii:
    a) asigură finanţarea locuinţelor protejate şi a serviciilor complementare pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice din sumele alocate cu această destinaţie din fonduri externe nerambursabile pe perioada de implementare a proiectului POCU/465/4/4/128038 - „Venus - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!“ şi, ulterior, din bugetele locale sau, după caz, în parteneriat public sau public-privat, pentru perioada de sustenabilitate de după momentul finalizării proiectului şi pentru viitor;
    b) identifică victimele violenţei domestice care necesită includerea în PNIPVVD şi admiterea în cadrul locuinţelor protejate;
    c) primesc solicitările de includere în PNIPVVD şi admitere în cadrul locuinţelor protejate;
    d) realizează evaluarea situaţiei de risc şi vulnerabilitate a victimelor violenţei domestice;
    e) realizează, în funcţie de particularităţile fiecărui caz, planul de intervenţie pentru fiecare victimă a violenţei domestice inclusă în PNIPVVD şi admisă într-o locuinţă protejată care cuprinde măsurile concrete de protecţie şi de sprijin adecvate în vederea orientării vocaţionale şi integrării/reintegrării socioprofesionale a victimelor violenţei domestice;
    f) asigură furnizarea măsurilor de protecţie şi de sprijin adecvate în vederea orientării vocaţionale şi integrării/reintegrării socioprofesionale a victimelor violenţei domestice sau, după caz, orientarea către alte servicii complementare adecvate nevoilor victimelor violenţei domestice;
    g) desemnează un responsabil de servicii sociale care asigură coordonarea în plan local a furnizării serviciilor sociale prin intermediul locuinţei protejate şi a serviciilor complementare;
    h) colectează, centralizează şi transmit către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumită în continuare ANES, date şi informaţii privind monitorizarea măsurilor de protecţie şi sprijin în vederea orientării vocaţionale şi integrării/reintegrării socioprofesionale de care beneficiază victimele violenţei domestice incluse în PNIPVVD şi admise într-o locuinţă protejată;
    i) asigură confidenţialitatea deplină a informaţiilor şi datelor gestionate.

    (4) Furnizorii privaţi de servicii sociale, care sprijină implementarea PNIPVVD prin furnizarea serviciilor sociale în cadrul locuinţelor protejate, precum şi conectarea cu alte servicii complementare, au următoarele atribuţii:
    a) asigură finanţarea şi funcţionarea locuinţelor protejate, precum şi conectarea la serviciile complementare pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice din bugetul propriu sau, după caz, în parteneriat public-privat, pe baza standardului de cost stabilit pentru locuinţele protejate destinate persoanelor victime ale violenţei domestice, potrivit prevederilor anexei nr. 5 lit. A pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
    b) identifică victimele violenţei domestice care necesită includerea în PNIPVVD şi admiterea în cadrul locuinţelor protejate;
    c) primesc solicitările de includere în PNIPVVD şi admitere în cadrul locuinţelor protejate;
    d) realizează evaluarea situaţiei de risc şi vulnerabilitate a victimelor violenţei domestice;
    e) în funcţie de particularităţile fiecărui caz, realizează planul de intervenţie pentru fiecare victimă a violenţei domestice inclusă în PNIPVVD şi admisă într-o locuinţă protejată care cuprinde măsurile concrete de protecţie şi de sprijin adecvate în vederea orientării vocaţionale şi integrării/reintegrării socioprofesionale a victimelor violenţei domestice;
    f) asigură furnizarea măsurilor de protecţie şi de sprijin adecvate în vederea orientării vocaţionale şi integrării/reintegrării socioprofesionale a victimelor violenţei domestice sau, după caz, orientarea către alte servicii complementare adecvate nevoilor victimelor violenţei domestice;
    g) colectează, centralizează şi transmit către ANES date şi informaţii privind situaţia măsurilor de protecţie şi sprijin în vederea orientării vocaţionale şi integrării/reintegrării socioprofesionale de care beneficiază victimele violenţei domestice incluse în PNIPVVD şi admise într-o locuinţă protejată;
    h) asigură confidenţialitatea deplină a informaţiilor şi datelor gestionate.

    (5) Toate entităţile cu atribuţii în crearea, implementarea şi derularea PNIPVVD au obligaţia respectării dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, în raport cu calitatea fiecăreia, respectiv de operatori de date cu caracter personal, operatori asociaţi sau împuterniciţi ai operatorilor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Mecanismul de coordonare
    ART. 4
    (1) În sprijinul implementării PNIPVVD şi coordonării reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice se constituie Comitetul naţional de coordonare, sprijin şi monitorizare, care are în componenţă reprezentanţi ai următoarelor instituţii:
    a) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale/Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
    b) Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;
    c) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
    d) Ministerul Afacerilor Interne/Inspectoratul General al Poliţiei Române;
    e) Ministerul Sănătăţii;
    f) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
    g) Ministerul Educaţiei;
    h) Ministerul Justiţiei;
    i) Colegiul Psihologilor din România;
    j) Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România;
    k) reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale;
    l) structuri asociative ale administraţiei publice locale, definite potrivit art. 86 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale.

    (2) Secretarul de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi îndeplineşte rolul de preşedinte al Comitetului naţional de coordonare, sprijin şi monitorizare.
    (3) În scopul constituirii Comitetului naţional de coordonare, sprijin şi monitorizare, instituţiile, structurile asociative şi organizaţiile prevăzute la alin. (1) vor desemna un membru titular şi un membru supleant.
    (4) Componenţa nominală şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional de coordonare, sprijin şi monitorizare se aprobă prin decizie a secretarului de stat al ANES.
    (5) Comitetul naţional de coordonare, sprijin şi monitorizare se întruneşte semestrial sau, după caz, ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.
    (6) Preşedinţii şi vicepreşedinţii comisiiIor judeţene pentru egalitate de şanse (COJES) asigură sprijin şi asistenţă Comitetului naţional de coordonare, sprijin şi monitorizare, ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui acestuia.
    (7) La lucrările Comitetului naţional de coordonare, sprijin şi monitorizare pot participa, la invitaţia preşedintelui, reprezentanţi ai autorităţilor sau instituţiilor publice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), cu experienţă relevantă în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice şi respectării drepturilor omului, experţi în domeniile de competenţă ale ANES cu recunoaştere la nivel naţional şi internaţional, precum şi specialişti din mediul academic.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Implementarea PNIPVVD
    ART. 5
    (1) Scopul programului naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice constă în adoptarea unor soluţii integrate specifice, în măsură să răspundă interesului social general de ocrotire prin lege a relaţiilor sociale şi a principiilor de sănătate publică, care să asigure condiţiile necesare restabilirii unei vieţi normale şi independente, prin asigurarea protecţiei victimelor violenţei domestice împotriva efectelor negative şi repetate produse de violenţa domestică şi furnizarea sprijinului necesar în vederea integrării/reintegrării socioprofesionale şi facilitării transferului la o viaţă independentă a acestora.
    (2) PNIPVVD se derulează, după caz, pe bază de parteneriat între autorităţile administraţiei publice centrale locale şi/sau furnizorii privaţi de servicii sociale, în vederea furnizării de servicii sociale destinate victimelor violenţei domestice de tipul:
    a) locuinţe protejate;
    b) grupuri de suport;
    c) cabinete de orientare vocaţională;
    d) orice alte tipuri de servicii specifice existente la nivel local/judeţean şi recomandate în urma evaluării situaţiei victimei violenţei domestice şi cuprinse în planul de intervenţie.

    (3) Crearea, organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) şi derularea PNIPVVD se realizează la nivel local/judeţean, în principal, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice locale/furnizori publici de servicii sociale, care asigură funcţionarea integrată şi coordonarea locală a acestora.
    (4) Crearea, organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (2) lit. a) se realizează la nivel local/judeţean şi prin intermediul furnizorilor privaţi de servicii sociale, care asigură funcţionarea integrată şi coordonarea acestora.
    (5) Includerea în PNIPVVD şi admiterea într-o locuinţă protejată din cadrul reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate se realizează de către serviciul public de asistenţă socială/direcţia de asistenţă socială/direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorul privat de servicii sociale, pe o durată de timp de până la un an, cu posibilitate de prelungire în situaţii motivate, şi cuprinde următoarele etape:
    a) identificarea victimelor violenţei domestice;
    b) evaluarea detaliată şi multidisciplinară a situaţiei victimelor violenţei domestice în funcţie de criteriile de risc şi vulnerabilitate;
    c) identificarea nevoilor privind asigurarea protecţiei vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice şi a măsurilor de sprijin necesare şi adecvate în vederea orientării şi integrării/ reintegrării socioprofesionale pentru victimele violenţei domestice, precum şi a altor intervenţii necesare pentru restabilirea unei vieţi normale şi facilitarea transferului la o viaţă independentă;
    d) furnizarea serviciilor şi a măsurilor de sprijin necesare şi adecvate şi orientarea către alte tipuri de servicii, după caz: grup de suport, consiliere vocaţională, consiliere psihologică, consiliere juridică, asistenţă juridică, servicii de formare profesională, servicii de acompaniere socioprofesională în vederea inserţiei/reinserţiei socioprofesionale în scopul facilitării tranziţiei la o viaţă independentă, sprijinirea accesului la servicii de îngrijire, educare şi reabilitare a copiilor;
    e) monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziilor şi a intervenţiilor specializate;
    f) pregătirea şi facilitarea transferului către o viaţă independentă prin activităţi de îndrumare, consiliere şi sprijin în scopul identificării unui loc de muncă stabil, asigurării unei surse personale de venit, identificării unei locuinţe şi asumării unei vieţii independente;
    g) monitorizarea modului de adaptare la viaţa independentă pe o perioadă de până la 6 luni şi închiderea cazului;
    h) monitorizarea copilului victimă/martor a/al violenţei domestice cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă domestică şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, în colaborare cu managerul de caz/responsabilul de caz al copilului din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumite în continuare DGASPC.


    ART. 6
    (1) Includerea în PNIPVVD şi admiterea într-o locuinţă protejată se pot realiza în situaţia în care sunt întrunite cumulativ cel puţin una dintre condiţiile de risc prevăzute la alin. (2) şi cel puţin una dintre condiţiile de vulnerabilitate prevăzute la alin. (3).
    (2) Condiţiile de risc pentru victima violenţei domestice sunt următoarele:
    a) este/a fost, în mod repetat, afectată de fapte de violenţă domestică ale căror efecte nu au fost încă eliminate;
    b) a fost afectată de una sau mai multe forme de violenţă domestică, aşa cum sunt definite acestea în cuprinsul art. 4 din Legea nr. 217/2003, republicată;
    c) este afectată de violenţă domestică în orice tip de relaţie familială, socială/partenerială, de rudenie/afinitate, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 217/2003, republicată. În acest sens, calitatea de victimă a violenţei domestice nu se va raporta numai la relaţia soţ-soţie, partenerparteneră, ci va cuprinde o sferă foarte largă de relaţii
    sociale conform prevederilor legale enunţate, de exemplu, soţsoţie, concubină-concubin, mamă-fiu/fiică, soră-frate/soră, nepoată-unchi/mătuşă, fost soţ-fostă soţie şi altele asemenea;

    d) beneficiază sau a beneficiat în ultimii 5 ani de cel puţin o măsură de protecţie, respectiv ordin de protecţie provizoriu sau ordin de protecţie;
    e) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidenţele unuia sau mai multor furnizori publici sau privaţi de servicii publice de asistenţă socială, uneia sau mai multor organizaţii neguvernamentale şi a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/măsuri de sprijin;
    f) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puţin un certificat medicolegal şi/sau certificat medical, scrisoare medicală, foaie de observaţie, care să ateste vătămările provenite din situaţiile de violenţă domestică;
    g) prezintă orice alte documente doveditoare cu privire la efectele negative generate de situaţia de violenţă domestică, emise de către unităţi sanitare/cabinete de psihologie, servicii de recuperare şi reabilitare neuromotorie, kinetoterapie şi altele asemenea;
    h) face dovada înregistrării unei cereri de divorţ sau a emiterii de către instanţele judecătoreşti a unei hotărâri definitive într-un proces de divorţ/certificat de divorţ.

    (3) Condiţiile de vulnerabilitate pentru victima violenţei domestice sunt următoarele:
    a) se află în situaţia de dependenţă economică faţă de agresor şi/sau nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente;
    b) nu există alternative privind separarea de agresor din punctul de vedere al spaţiului locativ;
    c) primeşte în mod repetat din partea agresorului insulte şi cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare şi/sau ameninţări la adresa vieţii şi integrităţii sale şi/sau a copiilor săi/persoanelor din anturajul său sau a rudelor/prietenilor;
    d) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării;
    e) are în îngrijire unul sau mai mulţi copii, s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului/zile libere pentru supravegherea copilului;
    f) nu deţine un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupaţie sau, dacă deţine un asemenea certificat, nu a putut profesa;
    g) face parte din categoria de şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, tineri care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale;
    h) nu deţine nicio diplomă de studii sau deţine documente doveditoare privind absolvirea a cel puţin 4 clase;
    i) este o persoană cu domiciliul în mediul rural, vârstnică sau cu dizabilităţi;
    j) a beneficiat sau beneficiază de servicii sau beneficii de asistenţă socială sau de servicii de asistenţă comunitară;
    k) se află în şomaj/şomaj tehnic;
    l) a revenit din străinătate, se află în căutarea unui spaţiu de locuit sau a unui loc de muncă şi/sau prezintă dificultăţi şi probleme de reintegrare/readaptare, în raport cu membrii familiei;
    m) asupra sa s-au exercitat sau continuă să se exercite presiuni din partea agresorului, constând în ameninţări sau fapte de violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor;
    n) relaţiile sale cu prieteni, rude, cunoştinţe au fost limitate sau îngrădite.

    (4) Încadrarea în condiţiile de risc şi în condiţiile de vulnerabilitate prevăzute la alin. (2) şi (3) se face prin prezentarea oricăror înscrisuri doveditoare sau pe baza anchetei sociale în care este menţionată starea de vulnerabilitate a victimei.
    (5) Pentru includerea în PNIPVVD, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) completează o declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de victimă a violenţei domestice, potrivit anexei A la metodologia-cadru prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre.
    (6) Victimele violenţei domestice incluse în PNIPVVD sunt informate, inclusiv în formate accesibile în cazul în care victima este persoană cu dizabilităţi, despre obligativitatea de a furniza datele lor personale şi despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicaţii electronice aferente derulării PNIPVVD, cu respectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) lit. d), ale art. 9 alin. (2) lit. c), precum şi ale art. 12 şi 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016. În acest sens, declaraţia privind informarea asupra prelucrării datelor personale ale victimei violenţei domestice se completează potrivit anexei B la metodologiacadru prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre.

    ART. 7
    (1) În funcţie de particularităţile fiecărui caz, pentru fiecare victimă a violenţei domestice inclusă în PNIPVVD şi admisă într-o locuinţă protejată, inclusiv pentru copilul victimă/martor a/al violenţei, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 49/2011, se elaborează un plan de intervenţie care cuprinde măsurile concrete de protecţie şi de sprijin adecvate în vederea reabilitării sociale şi a orientării vocaţionale şi integrării/reintegrării socioprofesionale a victimelor violenţei domestice.
    (2) Elaborarea planului de intervenţie prevăzut la alin. (1) se realizează de către specialiştii din cadrul serviciului public de asistenţă socială/direcţiei de asistenţă socială/direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorului privat de servicii sociale, cu consultarea victimei şi, după caz, cu consultarea reprezentantului legal al persoanei cu dizabilităţi, dacă aceasta nu se poate reprezenta singură. În cazul furnizorilor publici de servicii sociale, planul de intervenţie se realizează cu participarea responsabilului de servicii sociale care coordonează în plan local locuinţa protejată şi serviciile complementare.
    (3) Măsurile de protecţie şi de sprijin adecvate în vederea orientării vocaţionale şi integrării/reintegrării socioprofesionale a victimelor violenţei domestice, prevăzute în Planul de intervenţie, sunt detaliate pentru fiecare caz, specificându-se, după caz, următoarele elemente:
    a) concluziile evaluării nevoilor beneficiarului;
    b) activităţile/serviciile necesare şi recomandate pentru a răspunde nevoilor identificate ale fiecărui beneficiar;
    c) programarea activităţilor desfăşurate/serviciilor acordate zilnic, săptămânal sau lunar;
    d) termenele de revizuire a planului de intervenţie;
    e) numele, vârsta beneficiarului şi semnătura acestuia de luare la cunoştinţă;
    f) numele şi profesia/ocupaţia persoanei/persoanelor care a/au elaborat planul şi semnătura acesteia/acestora.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016