Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROGRAM DE COOPERARE din 17 iunie 2019  în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-mediei între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROGRAM DE COOPERARE din 17 iunie 2019 în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-mediei între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 722 din 2 septembrie 2019
──────────
    Conţinut de ORDINUL nr. 1.453 din 14 august 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 2 septembrie 2019.
──────────
    Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, denumite în continuare Părţi,
    animate de dorinţa reciprocă de a dezvolta în continuare colaborarea bilaterală în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-mediei şi de a pune în aplicare prevederile Acordului de colaborare culturală şi ştiinţifică între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman la 16 aprilie 1975,
    au convenit să încheie următorul program de cooperare:
    CAP. I
    Educaţie
    ART. 1
    1.1. Partea română oferă anual părţii iordaniene 30 (treizeci) de burse, distribuite după cum urmează:
    a) 10 (zece) burse pentru studii de licenţă în domeniul sănătăţii şi al medicinei veterinare;
    b) 10 (zece) burse pentru studii de licenţă în domeniile ingineriei, ştiinţei, ştiinţelor umaniste şi artelor;
    c) 5 (cinci) burse pentru studii de master, inclusiv studii postuniversitare în domeniul medicinei;
    d) 5 (cinci) burse pentru studii doctorale.

    1.2. Partea română va oferi, anual, 15 (cincisprezece) luni-bursă pentru specializare, a câte maximum 3 (trei) luni fiecare.
    1.3. Instituţiile de învăţământ superior acreditate din România pot oferi burse suplimentare pentru studenţii iordanieni.
    (2) Partea iordaniană oferă anual părţii române 3 (trei) burse pentru studii de licenţă, 2 (două) pentru studii de masterat şi 2 (două) pentru studii de doctorat. Toate aceste burse vor fi acordate în domenii care exclud domeniul sănătăţii, iar domeniile vor fi anunţate înainte de data de 1 martie a fiecărui an şi vor fi convenite pe canale diplomatice.
    (3) Bursele vor acoperi în totalitate:
    a) taxele de şcolarizare şi de înregistrare pe perioada studiilor pentru toţi studenţii;
    b) cazarea pentru studenţii români de sex feminin în Iordania şi pentru studenţii iordanieni de sex feminin şi masculin în România şi o alocaţie lunară pentru cazarea studenţilor români de sex masculin în Iordania;
    c) an pregătitor, pentru învăţarea limbii statului părţii primitoare, dacă este cazul;
    d) bursă lunară şi înlesniri pentru transport, în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
    e) asistenţă medicală în caz de urgenţe medicochirurgicale şi boli cu potenţial endemoepidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare în cele două state;
    f) condiţiile pentru bursele acordate de instituţiile de învăţământ superior vor fi stabilite de fiecare universitate, conform propriilor reguli.    ART. 2
    Părţile încurajează participarea la evenimente internaţionale organizate în celălalt stat: cursuri de pregătire, conferinţe, seminare şi simpozioane pe teme educaţionale.

    ART. 3
    Părţile primesc, anual, la studii pe cont propriu valutar, tineri din celălalt stat, pentru toate nivelurile de studii (licenţă, master, doctorat) şi specializare postuniversitară.

    ART. 4
    Părţile vor colabora în domeniul pregătirii vocaţionale prin realizarea de informări cu privire la programele şi structura unităţilor de pregătire, evaluarea experienţei ştiinţifice a studenţilor şi a programelor de pregătire a profesorilor şi managerilor, potrivit domeniului de acţiune şi specializării.

    ART. 5
    (1) Recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi a altor documente de calificare care atestă formarea iniţială sau continuă se realizează conform legislaţiei în vigoare pe teritoriul statului celor două părţi, în vederea continuării studiilor sau a accesului la piaţa forţei de muncă.
    (2) Toţi studenţii vor fi plasaţi în instituţii de învăţământ superior recunoscute de către ţara de origine a studentului.

    ART. 6
    Părţile se vor informa reciproc asupra:
    a) legislaţiei care reglementează organizarea, funcţionarea, structura şi conţinutul învăţământului la toate nivelurile;
    b) politicilor educaţionale şi a modului lor de implementare.


    ART. 7
    Părţile vor realiza, la cerere, schimb de informaţii şi materiale documentare asupra culturii, civilizaţiei, istoriei şi geografiei celor două state, în scopul de a asigura o prezentare corectă a acestor aspecte în manuale şi alte publicaţii de specialitate.

    ART. 8
    Părţile vor realiza schimburi de informaţii şi publicaţii referitoare la structura, conţinutul şi organizarea sistemului educaţional din statele lor, precum şi schimburi de programe şi curriculă, manuale, material documentar şi publicaţii având ca tematică procesul educaţional.

    ART. 9
    Părţile realizează, anual, schimburi de o delegaţie, formată din 2 (doi) membri, pentru perioade de câte 3 (trei) zile, pe durata valabilităţii prezentului program, în scopul cunoaşterii sistemelor lor educaţionale.

    ART. 10
    Părţile încurajează dezvoltarea cooperării directe între instituţiile de învăţământ superior acreditate din cele două state, prin:
    a) schimb de cadre didactice universitare şi studenţi, în scopul realizării de cercetări ştiinţifice;
    b) schimb de periodice şi publicaţii, literatură de specialitate, materiale didactice;
    c) informare cu privire la organizarea unor manifestări ştiinţifice.


    ART. 11
    (1) Părţile vor asigura accesul, în învăţământul de toate gradele, pe bază de reciprocitate, în instituţiile de stat, pentru personalul misiunilor oficiale ale celor două state şi pentru membrii familiilor acestora (ambasade, oficii consulare, centre culturale, lectorate de limbă, cultură şi civilizaţie, alte organizaţii oficiale). Persoanele din categoria menţionată pot să studieze în sistemul românesc de învăţământ preuniversitar în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, iar în învăţământul superior cu plata aceloraşi taxe ca cetăţenii români.
    (2) Nivelul studiilor candidaţilor din această categorie va fi validat de către Ministerul Educaţiei din statul primitor, care va ţine cont şi de clauza privind reciprocitatea.

    ART. 12
    Părţile fac schimb de informaţii privind sistemele naţionale de educaţie, precum şi legislaţia aplicabilă recunoaşterii perioadelor de studii, diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice.

    ART. 13
    Părţile cooperează în domeniul cercetării pe baza „Memorandumului de înţelegere în domeniul cercetării şi tehnologiei între Ministerul Cercetării şi Tehnologiei din România şi Înaltul Consiliu pentru Ştiinţă şi Tehnologie al Regatului Haşemit al Iordaniei“, semnat la Amman la 6 august 1998.

    ART. 14
    (1) Persoanele care vor face obiectul schimburilor din prezentul program vor fi nominalizate de partea trimiţătoare, care va informa partea primitoare, cu 2 (două) luni înaintea datei plecării, cu privire la datele persoanelor: titluri ştiinţifice, pregătire profesională, calitatea în care participă la acţiunea respectivă, limbile străine cunoscute (engleza, franceza), proiectul programului de activitate, durata şederii, precum şi alte informaţii de interes.
    (2) Partea primitoare va informa partea trimiţătoare asupra deciziei luate cu cel puţin o (1) lună înaintea datei plecării. După primirea acceptului părţii primitoare, partea trimiţătoare va comunica data exactă a sosirii, cu cel puţin 15 zile înainte.

    ART. 15
    (1) Părţile vor prezenta dosarele de candidatură după cum urmează:
    a) partea română va prezenta dosarele candidaţilor proprii pentru studii de licenţă, master şi doctorat, nu mai târziu de 28 iulie, în acelaşi an;
    b) partea iordaniană va prezenta dosarele candidaţilor proprii, pentru studii de licenţă, nu mai târziu de 30 iulie, în acelaşi an.

    (2) Dosarele candidaţilor vor cuprinde:
    a) certificat de naştere, traducere legalizată;
    b) diplomele de studii şi foile matricole, traducere legalizată;
    c) copia paşaportului;
    d) certificatul medical, traducere legalizată;
    e) pentru candidaţii la doctorat, programul detaliat al activităţilor pe care candidatul doreşte să le desfăşoare.
    Pentru candidaţii iordanieni, dosarul va mai conţine şi formularul pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii cu fotografie, în original.


    (3) Părţile primitoare vor trimite acceptul la patru săptămâni după ce au primit dosarele candidaţilor.

    CAP. II
    Patrimoniu cultural
    ART. 16
    Părţile încurajează cooperarea în domeniul protejării şi promovării patrimoniului cultural al celor două state.

    ART. 17
    Părţile încurajează schimbul de experienţă între profesionişti din domeniul protejării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural al celor două state, precum şi participarea la stagii de pregătire, simpozioane şi conferinţe tematice.

    ART. 18
    Părţile încurajează schimbul de publicaţii în domeniul patrimoniului cultural al celor două state.

    ART. 19
    (1) Părţile sprijină organizarea de manifestări culturale (festivaluri, săptămâni culturale), având ca scop promovarea reciprocă a patrimoniului cultural al fiecăruia dintre state.
    (2) Detaliile privind organizarea acestor manifestări culturale vor fi stabilite în mod direct, de comun acord, între instituţiile interesate din cele două state.
    Cooperarea în domeniul monumentelor istorice şi arheologiei


    ART. 20
    Părţile încurajează organizarea de vizite şi schimburi de experienţă pentru specialiştii în domeniul cercetării, conservării şi restaurării monumentelor istorice şi arheologice din cele două state.
    Cooperarea în domeniul patrimoniului cultural imobil şi al muzeelor

    ART. 21
    (1) Părţile încurajează schimburile expoziţionale între muzeele de artă, etnografie, istorie şi ştiinţe naturale din cele două state.
    (2) Detaliile privind organizarea acestor schimburi vor fi stabilite în mod direct, de comun acord, între instituţiile interesate din cele două state.
    (3) Schimburile expoziţionale se fac cu respectarea legislaţiei privind exportul bunurilor culturale mobile în vigoare în fiecare dintre cele două state.

    ART. 22
    Părţile sprijină colaborarea în domeniul conservării şi restaurării bunurilor culturale mobile.

    ART. 23
    Părţile schimbă informaţii privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit şi se sprijină reciproc în demersurile având ca scop restituirea bunurilor culturale mobile traficate ilicit.
    Cooperarea în domeniul patrimoniului cultural imaterial

    ART. 24
    Părţile încurajează, prin organizarea de manifestări specifice, promovarea reciprocă a patrimoniului imaterial al fiecărui stat.

    CAP. III
    Turism
    ART. 25
    1. Părţile încurajează derularea unei colaborări între autorităţile de turism din cele două state care să permită realizarea unor schimburi periodice de experienţă.
    2. Părţile încurajează colaborarea pentru organizarea campaniilor de promovare turistică pe bază de reciprocitate.

    ART. 26
    Părţile vor identifica posibilităţile pentru dezvoltarea şi amplificarea cooperării în domeniul turismului balneoclimateric, cultural şi al pregătirii profesionale, în special pentru personalul din staţiunile turistice şi balneoclimaterice.

    CAP. IV
    Mass media
    ART. 27
    (1) Părţile vor sprijini extinderea cooperării dintre Societatea Română de Televiziune şi Radioteleviziunea Iordaniană şi vor încuraja negocierea şi semnarea unui protocol de cooperare între cele două instituţii.
    (2) Colaborarea se va derula sub forma unor schimburi de programe (în limitele legislaţiei europene în ceea ce priveşte drepturile de programe), schimbul de actualităţi şi informaţii privind organizarea administrativă, producţia de programe şi experienţa audiovizuală.

    ART. 28
    Părţile vor sprijini dezvoltarea colaborării dintre Societatea Română de Radiodifuziune şi Radioteleviziunea Iordaniană şi vor încuraja cooperarea dintre cele două instituţii în cadrul unor organizaţii internaţionale de profil, prin realizarea de schimburi de programe de radio, coproducţii, schimburi de experienţă şi alte activităţi din domeniu.

    ART. 29
    Părţile vor sprijini realizarea de schimburi de informaţii şi fluxuri de ştiri între agenţiile de presă AGERPRES şi PETRA, care să reflecte aspecte ale vieţii din cele două state, precum şi schimburi de experienţă (jurnalişti şi alţi specialişti).

    CAP. V
    Prevederi financiare
    ART. 30
    Pentru vizitele pe termen scurt (inclusiv schimburi de specialişti), care nu vor depăşi o (1) lună, cheltuielile sunt suportate după cum urmează:
    a) partea trimiţătoare acoperă cheltuielile de transport internaţional între cele două capitale;
    b) partea primitoare oferă cazare în condiţii corespunzătoare, masă, transportul pe teritoriul statului propriu, în conformitate cu programul de lucru, şi va asigura asistenţă medicală în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemoepidemic, potrivit legislaţiei interne în vigoare în cele două state.


    ART. 31
    Pentru schimburile de bursieri din cadrul prezentului program, cheltuielile sunt suportate după cum urmează:
    a) partea trimiţătoare acoperă cheltuielile de transport internaţional, o dată pe an, până la locul de destinaţie şi retur;
    b) partea primitoare acordă scutire de la plata taxelor şcolare şi de înmatriculare, bursă lunară, cazare gratuită sau alocaţie pentru cazare, acces în cantinele studenţeşti şi acoperirea cheltuielilor pentru transportul local, în aceleaşi condiţii ca pentru studenţii proprii, şi va asigura asistenţă medicală în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemoepidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare în cele două state.


    ART. 32
    Prezentul program nu exclude realizarea altor activităţi culturale şi educative ce nu sunt incluse în prezentul document şi care pot fi convenite de către părţi pe căi diplomatice.
    Suportarea cheltuielilor pentru activităţile de cooperare din cadrul prezentului program se va stabili de comun acord între părţi, în funcţie de disponibilitatea fondurilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare în fiecare stat.

    ART. 33
    1. Prezentul program intră în vigoare la data semnării şi rămâne valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani.
    2. Prezentul protocol poate fi modificat, prin acordul scris al părţilor, modificările intrând în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alin. 1.
    3. Părţile pot notifica, pe canale diplomatice, intenţia de a denunţa prezentul protocol. În acest caz, denunţarea îşi produce efectele la 6 (şase) luni de la data primirii notificării. Protocolul nu poate fi denunţat în ultimele 6 (şase) luni ale perioadei de valabilitate.
    4. Încetarea valabilităţii prezentului protocol nu va afecta implementarea niciunui proiect sau program convenit în baza prezentului protocol, aflat în derulare şi care nu s-a finalizat la data încetării valabilităţii, cu excepţia cazurilor în care părţile implicate convin altfel.

    Semnat la Amman la data de 17 iunie 2019, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul în care există diferenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.


                    Pentru Guvernul României,
                    Maria Magdalena Grigore
                    Pentru Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei,
                    Walid Maani


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016