Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURI ŞI CRITERII din 22 octombrie 2020  de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURI ŞI CRITERII din 22 octombrie 2020 de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1063 din 11 noiembrie 2020
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 92 din 22 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.063 din 11 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele proceduri şi criterii de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi criteriile şi normele de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă sunt denumite în continuare procedură.
    (2) Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, constă în activităţi educaţionale care au ca scop menţinerea, dezvoltarea sau creşterea nivelului de cunoştinţe, abilităţi, atitudini profesionale şi sociale în scopul exercitării competente, fără riscuri, autonome şi independente a profesiei de fizioterapeut şi pentru a realiza o creştere reală a calităţii serviciilor de fizioterapie prestate pentru pacient, societate şi profesie.

    ART. 2
    Creditarea formelor de EMC organizate de furnizorii de EMC acreditaţi este realizată de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România, denumit în continuare CFZRO, la nivel naţional, prin Comisia pentru avizare profesională, în baza prezentei proceduri.

    ART. 3
    (1) Creditul de EMC este unitatea de cuantificare a formelor de EMC.
    (2) Creditele de EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv petrecut în activitatea de EMC. Pentru o oră integrală de activitate de EMC se acordă un credit de EMC, în limita a maximum 6 credite de EMC pe zi, indiferent de numărul total de ore al programului. Echivalenţa cu creditele europene de educaţie medicală continuă (ECMEC), emise de Consiliul european de acreditare pentru educaţie medicală continuă (EACCME), este de 1/1, în limita a 6 ore/zi.
    (3) Prin excepţie de la alin. (2), anumite forme de EMC de interes naţional vor fi creditate cu un alt număr de credite raportat la ora integrală de activitate de EMC, prin evaluarea dosarului de către Comisia pentru avizare profesională.
    (4) Creditele obţinute de fizioterapeuţi în urma participării la formele de EMC contribuie la alcătuirea numărului minim de credite de EMC necesar avizării anuale.
    (5) Totalizarea numărului de credite de EMC se face periodic, de regulă, la un interval calendaristic de un an.

    ART. 4
    (1) Numărul minim de credite de EMC pe care un fizioterapeut trebuie să le acumuleze anual în vederea avizării anuale este prevăzut în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2019.
    (2) În situaţia fizioterapeuţilor care au avut calitatea de membru al CFZRO suspendată ori încetată, la cerere, numărul de credite de EMC necesar pentru avizarea anuală se va calcula de către Comisia pentru avizare profesională în funcţie de perioada suspendării/încetării calităţii de membru.
    (3) În situaţia fizioterapeuţilor prevăzuţi la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, cu modificările ulterioare, care solicită înscrierea în CFZRO, aceştia au obligaţia efectuării numărului de credite de EMC, în funcţie de trimestrul anului:
    a) trimestrul I, 30 de credite de EMC;
    b) trimestrul II, 20 de credite de EMC;
    c) trimestrul III, 10 credite de EMC.

    (4) În situaţii excepţionale în care membrii CFZRO nu au obţinut numărul minim de credite de EMC necesare pentru avizare până la data avizării anuale, aceştia au obligaţia efectuării numărului minim de credite de EMC restante într-o perioadă de maximum 6 luni.

    ART. 5
    (1) Membrii CFZRO au obligaţia de a participa la forme de EMC şi de a cumula numărul minim de credite de EMC anual.
    (2) În mod obligatoriu, cel puţin o treime din creditele de EMC anuale necesare trebuie să fie reprezentată de participări la cursuri de EMC.
    (3) Prin excepţie de la alin. (2), Comisia pentru avizare profesională poate stabili un alt mod de calcul pentru repartizarea creditelor de EMC formelor de EMC.

    ART. 6
    În cazul în care fizioterapeutul nu realizează anual numărul minim de credite de EMC, este suspendat din calitatea de membru al CFZRO, până la realizarea acestora. Constatarea şi comunicarea intră în atribuţia colegiului teritorial al cărui membru este fizioterapeutul respectiv.

    ART. 7
    (1) Membrii CFZRO au obligaţia de a ţine evidenţa numărului minim de credite de EMC necesar avizării anuale.
    (2) CFZRO, prin colegiile teritoriale, calculează, evaluează şi verifică respectarea obligaţiilor impuse de art. 4 şi 5, în următoarele situaţii:
    a) la avizarea anuală;
    b) cu ocazia cercetării disciplinare;
    c) la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri şi examene;
    d) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;
    e) ori de câte ori consiliul teritorial consideră necesar.


    CAP. II
    Furnizorii de EMC, acreditarea şi reacreditarea acestora
    SECŢIUNEA 1
    Furnizorii de EMC
    ART. 8
    Acreditarea furnizorilor de EMC este realizată de către CFZRO la nivel naţional prin Comisia pentru avizare profesională şi reprezintă modalitatea prin care CFZRO evaluează, selectează şi autorizează furnizorii să deruleze formele de EMC.

    ART. 9
    Furnizorii de EMC sunt reprezentaţi de entităţi juridice publice sau private ori de persoane fizice care pot asigura managementul formelor de EMC.

    ART. 10
    Categoriile furnizorilor de EMC acreditaţi de CFZRO sunt:
    a) instituţii/unităţi de învăţământ superior acreditate;
    b) institute medicale naţionale/regionale/teritoriale cu rol de învăţământ, acreditate/autorizate, aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii;
    c) colegiul naţional şi colegiile teritoriale;
    d) societăţi/entităţi juridice care au ca obiect de activitate „alte forme de învăţământ“, cod CAEN 8559;
    e) organizaţii neguvernamentale naţionale/regionale/locale care au prevăzut în actele de înfiinţare formarea/EMC pentru personal medical/adulţi, recunoscute de CFZRO;
    f) formatori persoane fizice autorizate/independente, denumite în continuare PFA/PFI, care au ca obiect de activitate „alte forme de învăţământ“, cod CAEN 8559, şi care sunt certificate de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar ori care deţin un certificat de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale;
    g) angajaţi şi/sau colaboratori ai furnizorilor prevăzuţi la lit. a) şi b);
    h) angajaţi şi/sau colaboratori ai furnizorilor prevăzuţi la lit. c)-e) certificaţi de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar sau care deţin un certificat de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale;
    i) edituri de carte medicală agreate de CFZRO.


    ART. 11
    Furnizorii de educaţie medicală continuă la distanţă, denumită în continuare EMCD, sunt:
    a) instituţiile de învăţământ superior acreditate, menţionate la art. 10 lit. a);
    b) colegiul naţional şi colegiile teritoriale;
    c) PFA/PFI sau persoane juridice care au încheiat protocoale de colaborare cu CFZRO, care au ca obiect de activitate „alte forme de învăţământ“, cod CAEN 8559, şi care sunt certificate de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar sau care deţin un certificat de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale.


    ART. 12
    Persoanele fizice (lectori/formatori) şi persoanele juridice care solicită acreditarea trebuie să nu fi fost sancţionate disciplinar, la nivel teritorial sau naţional, iar dacă au fost sancţionate disciplinar, sancţiunea disciplinară să fie prescrisă.

    ART. 13
    Firmele producătoare şi/sau furnizoare de aparatură şi materiale necesare domeniului fizioterapie nu pot fi furnizori de EMC.

    ART. 14
    (1) Sunt exceptate de la procesul acreditării ca furnizori de EMC: instituţiile de învăţământ superior acreditate, organizaţiile profesionale din domeniul sănătăţii, cadrele didactice universitare, medicii primari, colegiul naţional şi colegiile teritoriale din cadrul CFZRO.
    (2) Prin organizaţiile profesionale din domeniul sănătăţii se înţelege: Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Colegiul Farmaciştilor din România.

    ART. 15
    În vederea acreditării de către CFZRO ca furnizori de EMC, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă statut de persoană fizică sau juridică română şi sediul pe teritoriul României;
    b) să fie o instituţie sau asociaţie profesională cu scop, rol, funcţii şi atribuţii prevăzute în actele de înfiinţare, cu obiect principal de activitate de învăţământ sau de EMC;
    c) să deţină direct sau indirect resurse logistice, tehnice pentru desfăşurarea activităţilor de EMC;
    d) să poată dovedi calificarea şi competenţa profesională şi educaţională a prestatorilor de servicii de EMC, corespunzător formei de EMC pe care o organizează.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Drepturile şi obligaţiile furnizorilor de EMC
    ART. 16
    (1) Furnizorii acreditaţi au următoarele drepturi:
    a) să organizeze forme de EMC;
    b) să se asocieze în vederea bunei desfăşurări a formelor de EMC;
    c) să solicite informaţii cu privire la conţinutul ştiinţific al formelor de EMC;
    d) să primească consultanţă cu privire la procedura de creditare a formelor de EMC pe care le organizează;
    e) să obţină creditarea formelor de EMC organizate, conform prezentei proceduri.

    (2) Furnizorii acreditaţi au următoarele obligaţii:
    a) să respecte prevederile prezentei proceduri;
    b) să promoveze domenii medicale şi/sau conexe actului medical bazate pe dovezi ştiinţifice;
    c) să respecte regulile de neimplicare, directă sau prin asociere, în promovarea de produse sau a intereselor unor sponsori/organizatori de evenimente;
    d) să organizeze cel puţin o formă de EMC în intervalul a 2 ani;
    e) să prezinte CFZRO un raport anual referitor la activităţile desfăşurate pe parcursul anului calendaristic;
    f) să nu delege atribuţiile ce decurg din calitatea de furnizor de EMC altor entităţi sau persoane fizice;
    g) să nu modifice curriculumul de program după ce acesta a fost creditat de CFZRO fără aprobarea Comisiei pentru avizare profesională;
    h) să nu menţioneze în materialele publicitare un număr de credite prezumat, ci doar numărul de credite acordate de CFZRO.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Procedura de acreditare
    ART. 17
    Furnizorii de EMC se acreditează de către CFZRO, prin Comisia pentru avizare profesională.

    ART. 18
    (1) În vederea acreditării de către CFZRO, furnizorii de EMC vor depune la Comisia pentru avizare profesională documentele prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), după caz.
    (2) Pentru furnizorii prevăzuţi la art. 10 lit. a) şi b), documentele solicitate sunt:
    a) cerere-tip de acreditare/reacreditare, prevăzută în anexa nr. 1;
    b) dovada achitării taxei de acreditare.

    (3) Pentru furnizorii prevăzuţi la art. 10 lit. d) şi e), documentele solicitate sunt:
    a) cerere-tip de acreditare/reacreditare, prevăzută în anexa nr. 1;
    b) documente ale societăţii/instituţiei/organizaţiei, în copie, respectiv:
    (i) actul constitutiv/statutul/actul de înfiinţare cu ultimele modificări înregistrate la oficiul registrului comerţului, respectiv în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi copia încheierii prin care s-a dispus înregistrarea modificării;
    (ii) certificatul de înmatriculare/sentinţa judecătorească de înfiinţare;

    c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în original, respectiv înregistrarea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie;
    d) certificat de înregistrare fiscală, în copie, şi certificat de atestare fiscală, în original, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului;
    e) documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte societatea/instituţia/organizaţia în relaţie cu CFZRO, în original;
    f) dovada că societatea/instituţia/organizaţia are personal de specialitate, respectiv:
    (i) angajat/colaborator, pentru care va depune dosar de acreditare pentru persoana fizică;
    (ii) acte care să demonstreze raportul juridic dintre persoana juridică şi persoana fizică în cauză (adeverinţă, copie a contractului de muncă, copie a contractului civil etc.)

    g) dovada că societatea/instituţia/organizaţia are o experienţă de minimum 3 ani în organizarea şi derularea programelor de dezvoltare profesională continuă/educaţie continuă;
    h) autorizaţiile de liberă practică şi avizele pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică al persoanelor implicate în actul didactic, precum şi documentele de calificare didactică ale acestora, în copie;
    i) programa uneia dintre formele de EMC propuse;
    j) dovada achitării taxei de acreditare.

    (4) Pentru furnizorii prevăzuţi la art. 10 lit. f), g) şi h), documentele solicitate sunt:
    a) cerere-tip de acreditare/reacreditare prevăzută în anexa nr. 2;
    b) dovada de absolvire a cursului de formare de formator certificat de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, în copie, cu excepţia cadrelor didactice universitare şi a medicilor primari, sau, după caz, certificatul de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale, în copie;
    c) autorizaţiile de liberă practică şi avizele pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică al persoanelor implicate în actul didactic, în copie;
    d) adeverinţa de vechime din care să reiasă vechimea de minimum 5 ani în profesie şi/sau specialitatea cursului (pentru formatorii membri ai CFZRO), în copie;
    e) curriculum vitae (CV);
    f) actele de studii de specialitate şi anexele acestora, diplomele de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare sau alte forme de perfecţionare în specialitatea/ subiectul formei de EMC, în copie;
    g) actele care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie;
    h) programa uneia dintre formele de EMC propuse;
    i) certificat de înregistrare fiscală, în copie, şi certificat de atestare fiscală, în original, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, pentru persoanele care aplică în nume propriu (PFA/PFI);
    j) dovada achitării taxei de acreditare.

    (5) Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul“, numele în clar şi semnătura solicitantului.

    ART. 19
    (1) În vederea obţinerii acreditării, documentele prevăzute la art. 18 alin. (2), (3) şi (4) se depun la sediul CFZRO prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului sau prin servicii de curierat. În situaţia contractării serviciului de curierat, solicitantul îşi asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi, rătăciri ale corespondenţei, întârzieri etc.).
    (2) Cererile de acreditare se vor soluţiona de către Comisia pentru avizare profesională în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii acestora, iar rezultatul se va comunica
    solicitantului, în scris, în termen de maximum 7 zile de la soluţionare.

    (3) În cazul dosarelor incomplete solicitantul acreditării va fi notificat prin orice mijloc de comunicare cu confirmare de primire, având la dispoziţie 15 zile de la primirea notificării să completeze dosarul; în caz contrar, dosarul va fi respins.
    (4) Dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de acreditare ca furnizor, Comisia pentru avizare profesională a CFZRO stabileşte tipurile de forme de EMC pe care le poate organiza.
    (5) În baza deciziei privind acreditarea se eliberează certificatul de furnizor de EMC în termen de 5 zile lucrătoare.
    (6) În cazul respingerii cererii de acreditare se comunică solicitantului decizia motivată.

    ART. 20
    Acreditarea este valabilă 12 luni de la data acordării.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Procedura de reacreditare a furnizorilor
    ART. 21
    (1) Furnizorii de EMC care au fost acreditaţi pot solicita reacreditarea, cu 60 de zile înainte de data expirării acreditării.
    (2) În cazul în care solicitarea reacreditării nu este efectuată în termenul stabilit la alin. (1), furnizorii de EMC trebuie să îndeplinească procedura de acreditare prevăzută la art. 17-20.

    ART. 22
    (1) În vederea reacreditării, furnizorii de EMC depun cererea-tip prevăzută în anexele nr. 1 sau 2, însoţită, după caz, de:
    a) declaraţia pe propria răspundere a persoanei desemnate cu privire la menţinerea condiţiilor avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare, în original;
    b) documentele ce atestă modificările intervenite de la acreditarea iniţială, respectiv ultima reacreditare, în copie;
    c) autorizaţiile de liberă practică şi avizele pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică al persoanelor implicate în actul didactic, în copie;
    d) fişa de evaluare a activităţii educaţionale desfăşurate în anul precedent, completată conform normelor în vigoare, prevăzută în anexa nr. 3;
    e) dovada achitării taxei de reacreditare.

    (2) Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul“, numele în clar şi semnătura solicitantului.

    ART. 23
    (1) Cererea de reacreditare se soluţionează de Comisia pentru avizare profesională a CFZRO, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 22.
    (2) Dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de reacreditare, Comisia pentru avizare profesională a CFZRO decide menţinerea sau schimbarea categoriei de furnizor de EMC în care se încadrează acesta, precum şi tipurile de forme de EMC pe care le poate organiza.
    (3) În baza deciziei privind reacreditarea se eliberează un nou certificat de furnizor de EMC, în termen de 5 zile lucrătoare.
    (4) În cazul respingerii cererii se comunică solicitantului decizia motivată.
    (5) Reacreditarea este valabilă 24 de luni de la data acordării.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Procedura de suspendare/retragere a acreditării şi încetare a calităţii de furnizor de EMC
    ART. 24
    (1) Comisia pentru avizare profesională, cu sprijinul colegiilor teritoriale, va monitoriza desfăşurarea formelor de EMC, având ca obiectiv dezvoltarea competenţei profesionale/creşterea gradului de competenţă profesională a membrilor CFZRO.
    (2) Colegiile teritoriale vor aduce la cunoştinţa Comisiei pentru avizare profesională orice situaţii de abatere a furnizorilor de la prezenta procedură.

    ART. 25
    (1) Suspendarea/Retragerea calităţii de furnizor de EMC se realizează prin decizia Comisiei pentru avizare profesională a CFZRO în următoarele situaţii:
    a) au fost modificate condiţiile avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare, iar furnizorul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta procedură;
    b) furnizorul de EMC a încălcat obligaţiile prevăzute de prezenta procedură;
    c) nerespectarea în detaliu a curriculumului de program declarat de furnizorul de EMC, aşa cum a fost creditat de CFZRO.

    (2) În situaţia în care Comisia pentru avizare profesională a constatat încălcarea unor obligaţii de către furnizor, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c), înştiinţează în scris conducerea furnizorului despre aceasta şi măsurile ce urmează a fi adoptate pentru remedierea neconformităţilor.
    (3) În situaţia suspendării acreditării până la remedierea aspectelor ce au condus la această sancţiune, furnizorul nu mai are dreptul de a furniza forme de EMC pentru alte serii de participanţi până la ridicarea suspendării.
    (4) Dacă furnizorul de EMC, deşi atenţionat/suspendat, nu a luat măsurile care se impun şi/sau organizează noi evenimente cu încălcarea obligaţiilor prevăzute de prezenta procedură, se aplică sancţiunea retragerii calităţii de furnizor.
    (5) Calitatea de furnizor de EMC poate fi redobândită numai după împlinirea unui termen de 1 an de la aplicarea sancţiunii şi după parcurgerea procedurii de reacreditare.

    ART. 26
    Încetarea calităţii de furnizor de EMC se realizează prin decizia Comisiei pentru avizare profesională a CFZRO în următoarele situaţii:
    a) la cererea expresă a furnizorului;
    b) în cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. d);
    c) încetarea existenţei furnizorului ca persoană juridică/persoană fizică.


    ART. 27
    În cazul retragerii sau încetării calităţii de furnizor, taxele achitate nu se restituie.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Taxe aferente procedurii de acreditare şi reacreditare
    ART. 28
    (1) Taxele de acreditare şi de reacreditare a furnizorilor de EMC persoane juridice se stabilesc prin hotărâre a Consiliului naţional al CFZRO.
    (2) Fizioterapeuţii cu grad de handicap I - grav şi II - accentuat sunt scutiţi de la taxele de participare la formele de EMC organizate de colegiul naţional sau de colegiile teritoriale.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Dispoziţii finale
    ART. 29
    Furnizorii de EMC acreditaţi vor fi înregistraţi în Registrul naţional al furnizorilor de EMC al CFZRO, prevăzut în anexele nr. 4 şi 5.

    ART. 30
    Lista furnizorilor de EMC acreditaţi de CFZRO se va afişa pe site-ul CFZRO.

    CAP. III
    Procedura de creditare a formelor de EMC
    SECŢIUNEA 1
    Forme de EMC creditate de CFZRO
    ART. 31
    (1) Formele de EMC care pot fi creditate de către Comisia pentru avizare profesională a CFZRO sunt următoarele:
    a) programe de învăţământ postuniversitar: master/doctorat, cursuri de specializare şi cursuri pentru dobândirea de noi
    competenţe organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau alte instituţii medicale cu rol de învăţământ acreditate în acest sens;

    b) forme de educaţie medicală permanentă: cursuri de EMC, ateliere de lucru/practică (workshop), stagii practice, şcoli de vară/iarnă, cursuri on-line/webinar (EMCD);
    c) programe de acreditare ca formator şi programe de acreditare ca formator de formatori, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 716/2002 privind acreditarea programelor educaţionale, formatorilor şi formatorilor de formatori din sistemul sanitar;
    d) manifestări şi activităţi cu caracter ştiinţific:
    (i) manifestări ştiinţifice: congrese, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, sesiuni ştiinţifice, reuniuni al căror scop principal este furnizarea de informaţii şi materiale educaţionale în beneficiul fizioterapeuţilor, al îmbunătăţirii practicii acestora, precum şi al creşterii calităţii serviciilor de fizioterapie şi a siguranţei pacientului;
    (ii) publicare de materiale ştiinţifice de specialitate: autor/coautor de articole pentru publicaţii ştiinţifice profesionale, de capitole de carte sau cărţi, precum monografii, tratate, manuale medicale, articole postate pe site-ul colegiului naţional sau pe site-urile colegiilor teritoriale;
    (iii) abonamente la publicaţii ştiinţifice de specialitate agreate;
    (iv) cercetare şi elaborare de proiecte ştiinţifice: elaborare şi/sau coordonare de proiecte ştiinţifice profesionale în domeniu.


    (2) Formele de EMCD cuprind:
    (i) cursuri de EMCD organizate de instituţii de învăţământ superior acreditate sau cu rol de învăţământ medical acreditate pentru acest domeniu;
    (ii) programe de EMCD prin internet, on-line, interactive, fie prin suportul informaţional oferit, cu linkuri şi portaluri specifice, fie prin consultanţă cu tutori de program acreditaţi, cu asigurarea unei testări finale securizate, tot prin acces on-line personalizat sau prin testare scrisă în sală, organizată de furnizori acreditaţi pentru acest domeniu.

    (3) Taxele de creditare a formelor de EMC şi EMCD sunt stabilite de Consiliul naţional al CFZRO.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii de creditare a formelor de EMC
    ART. 32
    Pentru a fi creditate, formele de EMC trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă un conţinut profesional/ştiinţific relevant pentru profesia de fizioterapeut;
    b) să utilizeze metode şi mijloace de formare a personalului medical/a adultului care să conducă atât la creşterea nivelului de pregătire teoretică, cât şi la îmbunătăţirea deprinderilor practice necesare exercitării profesiei de fizioterapeut;
    c) furnizorul de EMC să fie acreditat/reacreditat conform prezentei proceduri.


    ART. 33
    Numărul de credite de EMC acordat fiecărei forme de EMC este stabilit prin prezenta procedură.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Reguli generale de creditare a formelor de EMC
    ART. 34
    (1) Prezenţa participanţilor pe toată perioada de desfăşurare a formei de EMC este obligatorie; nerespectarea acestui criteriu conduce la neacordarea creditelor persoanei respective.
    (2) Formele de EMC care se desfăşoară pe parcursul unei săptămâni beneficiază de creditare pentru maximum 6 zile.
    (3) Numărul maxim de credite de EMC acordate pentru o formă de EMC este de 60.
    (4) Durata maximă a unei singure prelegeri este de două ore. Durata discuţiilor nu poate depăşi un sfert din durata sesiunii şi este necesară o pauză de minimum 15 minute la fiecare două ore de program; în cazul nerespectării acestei prevederi, evaluatorul are dreptul de a reduce timpul aferent creditării cu 15 minute pentru fiecare două ore din cele maximum 6 ore creditabile, pentru fiecare zi a programului educaţional.
    (5) Cursurile de EMC/Atelierele de lucru/practică (workshop) din cadrul unei manifestări ştiinţifice se pot credita separat numai dacă nu se suprapun cu programul general al manifestării şi dacă sunt organizate cu avizul sau în colaborare cu furnizori acreditaţi de CFZRO pentru organizarea de cursuri, în limita a 6 ore pe zi.
    (6) Simpozioanele sau alte manifestări informale, satelite ale unor manifestări ştiinţifice majore, nu se creditează separat, suplimentar faţă de programul de bază, desfăşurat între momentele de deschidere şi închidere stabilite de furnizor.
    (7) Sesiunile paralele de comunicări se creditează o singură dată, la nivelul duratei maxime efective.
    (8) Numărul de credite acordat pentru orice formă de EMC va fi exprimat în numere întregi, rotunjirea făcându-se la 50 de sutimi.
    (9) Nu sunt luate în calcul creditările obţinute pentru participarea la mai multe forme de EMC desfăşurate în aceeaşi perioadă de timp.
    (10) Formele de EMC trebuie să respecte cu stricteţe curriculum programului creditat.
    (11) Orice formă de EMC se creditează în baza cererii prevăzute în anexele nr. 6 sau 7, după caz, completată de furnizorul EMC, a programului şi a achitării taxei de creditare a formelor de EMC.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Norme şi criterii de creditare a programelor de învăţământ postuniversitar şi de educaţie permanentă
    ART. 35
    (1) Beneficiază de credite de EMC deţinătorul unei diplome de master, respectiv al titlului ştiinţific de doctor, emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a căror programă de pregătire a avut o temă relevantă pentru practicarea profesiei de fizioterapeut.
    (2) Creditele de EMC se acordă pentru anul în care a fost obţinută diploma, o singură dată, la prezentarea documentului.
    (3) Obţinerea titlului de master se creditează cu 40 de credite de EMC.
    (4) Obţinerea titlului ştiinţific de doctor se creditează cu 50 de credite de EMC.

    ART. 36
    Regulile de creditare a cursurilor de EMC sunt următoarele:
    a) numărul maxim de ore de curs acceptate pe durata unei zile este de 6 ore;
    b) pentru cursurile teoretice, fără aplicaţii practice, grupa de cursanţi poate fi formată din maximum 50 de persoane şi se pot acorda maximum 15 credite de EMC;
    c) pentru cursurile cu aplicaţie practică, grupa de cursanţi poate fi formată din maximum 20 de persoane/formator şi se pot acorda maximum 18 credite de EMC;
    d) cadrele didactice, precum şi formatorii certificaţi/acreditaţi care ţin cursuri creditate de CFZRO vor fi creditaţi cu numărul de ore efective prestate;
    e) pentru activitatea coordonatorilor/îndrumătorilor de stagii de practică care nu sunt cadre didactice, de stagii programate şi organizate pentru studenţi sau fizioterapeuţi, inclusiv pentru programele de pregătire extrauniversitară în vederea obţinerii
    de atestate de studii complementare şi stagiile de readaptare profesională în cazul întreruperii activităţii mai mult de 5 ani, se acordă un număr de 40 de credite de EMC pe an, în baza unei dovezi de activitate de cel puţin două luni pe an;

    f) participarea la cursuri şi stagii practice în străinătate, creditate de o societate sau de un organism profesional european ori internaţional, este creditată cu numărul de credite europene sau internaţionale conferite de organismul european, respectiv internaţional;
    g) participarea la un curs în străinătate în domeniul medical care nu are creditare internaţională înscrisă pe certificatul de absolvire se creditează cu 6 credite/zi de curs şi maximum 60 de credite pe curs;
    h) stagiile practice şi schimburile de experienţă efectuate în străinătate care nu au creditare internaţională nu se creditează.


    ART. 37
    (1) Pentru un atelier de lucru/practică (workshop) grupa de participanţi poate fi formată din maximum 15 persoane.
    (2) Tema atelierului trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut.
    (3) Pentru o zi de atelier de lucru/practică (6 ore) se pot acorda maximum 6 credite, iar creditarea acestora se poate face cu maximum 12 credite de EMC.

    ART. 38
    (1) Stagiul de pregătire practică efectuat în afara programelor de master şi doctorat reprezintă activitatea desfăşurată în unităţi de profil, sub îndrumarea şi supravegherea personalului abilitat în acest sens, care are drept scop dobândirea sau perfecţionarea abilităţilor practice, care să ducă la îmbunătăţirea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice dobândite în cadrul programelor de EMC.
    (2) Pentru stagiile practice se pot acorda maximum 10 credite de EMC pentru fiecare lună de stagiu care se dovedeşte că a fost efectuată. În urma efectuării stagiilor practice se pot obţine maximum 20 de credite de EMC/an.
    (3) Pentru stagii practice cu o durată mai mică de o lună, numărul de credite se calculează proporţional cu perioada de stagiu efectuată (respectiv 2,5 credite de EMC/săptămână).
    (4) Participarea la stagii practice în străinătate, creditate de o societate sau de un organism profesional european sau internaţional, este creditată cu numărul de credite conferite de organismul european, respectiv internaţional relevant pentru profesia de fizioterapeut.
    (5) Creditele de EMC se acordă în baza documentului care atestă efectuarea stagiului de pregătire practică, în care se menţionează locul de desfăşurare şi durata acestuia.

    ART. 39
    (1) Pentru şcolile de vară/iarnă tema trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut.
    (2) Pentru o zi de activitate în cadrul şcolilor de vară/iarnă se acordă 3 credite de EMC.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Norme şi criterii de creditare a manifestărilor şi a activităţilor cu caracter ştiinţific
    ART. 40
    (1) Cererea de creditare a manifestărilor ştiinţifice organizate de colegiul naţional sau de colegiile teritoriale sau a manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate de alte entităţi juridice în colaborare/parteneriat cu CFZRO se depune la Comisia pentru avizare profesională cu cel puţin 60 de zile înaintea începerii programului şi este prevăzută în anexa nr. 7.
    (2) Excepţie de la termenul prevăzut la alin. (1) fac cererile de creditare înaintate de colegiul naţional în cazuri întemeiate.
    (3) La cererea de creditare se va anexa programul manifestării, care va preciza în mod clar organizatorii, colaboratorii, partenerii şi va conţine toate detaliile de desfăşurare: ora, locul, numele şi titlul ştiinţific sau profesional al lectorilor, titlul exact al comunicării ori al conferinţei. Se vor oferi date exacte privind manifestările-satelit, dacă acestea există.
    (4) Pentru manifestările ştiinţifice organizate de colegiul naţional sau de colegiile teritoriale, preşedintele CFZRO sau preşedintele colegiului teritorial, după caz, avizează cererea conform normelor şi o va transmite Comisiei pentru avizare profesională, spre creditare.
    (5) Monitorizarea manifestărilor ştiinţifice desfăşurate la nivelul colegiului teritorial/în colaborare cu colegiul teritorial, gestionarea eliberării şi înregistrării certificatelor pentru membrii CFZRO participanţi la eveniment intră în atribuţiile colegiului teritorial.
    (6) O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă aceasta este prezentată la mai multe manifestări ştiinţifice sau este publicată.
    (7) Participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale creditate de o societate sau de un organism profesional internaţional este creditată cu acelaşi număr de credite conferit de organismul internaţional.
    (8) Invitaţiile de participare la manifestările ştiinţifice vor avea antetul organizatorilor şi semnătura reprezentanţilor acestuia. Ele vor conţine denumirea formei de EMC şi cel puţin un sumar al programului acesteia.
    (9) Programul va preciza în mod clar organizatorii şi sponsorii şi va conţine toate detaliile de desfăşurare: ora, locul, numele şi titlul ştiinţific sau profesional ale vorbitorilor, titlul exact al comunicării ori al conferinţei. Se vor oferi date exacte privind manifestările-satelit, dacă acestea există.
    (10) Titlul comunicării sau al conferinţei, toate materialele educaţionale trebuie să fie libere de orice părtinire comercială.
    (11) Programul va menţiona numărul de credite de EMC acordate de CFZRO.
    (12) Este interzisă deschiderea sau închiderea formei de EMC de către reprezentanţii sponsorului. Acesta poate face doar anunţuri legate de organizarea meselor festive, a transportului sau a altor evenimente.
    (13) Încălcarea regulilor prevăzute la alin. (1) determină sancţionarea organizatorului sau a furnizorului, potrivit prevederilor prezentei proceduri.
    (14) În timpul desfăşurării formelor de EMC este interzisă folosirea exclusivă a denumirii comerciale a aparatelor şi materialelor utilizate în domeniul fizioterapiei.
    (15) Sunt permise afişarea de panouri publicitare ale sponsorului, precum şi distribuirea de materiale promoţionale participanţilor numai în afara sălii de desfăşurare a evenimentului.

    ART. 41
    (1) Pentru creditarea meselor rotunde, grupa de participanţi poate fi formată din maximum 20 de persoane.
    (2) Se pot acorda maximum 3 credite pentru masa rotundă (0,5 credite de EMC/oră).
    (3) O masă rotundă se creditează o singură dată/eveniment. În cazul organizării uneia din manifestările ştiinţifice prevăzute la art. 43, mesele rotunde se creditează o singură dată.

    ART. 42
    Creditarea simpozioanelor, conferinţelor şi congreselor se realizează după cum urmează:
    a) simpozioanele, conferinţele locale/judeţene/teritoriale/ naţionale/internaţionale pot fi creditate cu 1 credit de EMC/oră;
    b) congresele pot fi creditate cu 1 credit de EMC/oră;
    c) pentru conferenţiere la o manifestare ştiinţifică se acordă de două ori numărul de credite corespunzător manifestării;
    d) pentru primul autor al lucrărilor/posterelor, comunicărilor orale prezentate la manifestările ştiinţifice se adaugă jumătate din numărul de credite corespunzător manifestării, pentru fiecare lucrare;
    e) pentru coautor (maximum 3 coautori) se adaugă un sfert din numărul de credite pentru fiecare lucrare;
    f) numărul maxim de lucrări/postere/comunicări orale care pot fi creditate pentru o manifestare este de două.


    ART. 43
    (1) Comisia pentru avizare profesională a CFZRO stabileşte publicaţiile ştiinţifice care se creditează şi care sunt incluse în Nomenclatorul publicaţiilor ştiinţifice agreate de CFZRO, publicat pe site-ul propriu.
    (2) Se acordă credite autorilor/coautorilor de cărţi, manuale sau tratate publicate de editurile cuprinse în Lista editurilor agreate de CFZRO.
    (3) Înscrierea în Nomenclatorul publicaţiilor ştiinţifice şi în Lista editurilor agreate de CFZRO se face în baza unei cereri-tip prevăzute în anexa nr. 8, la care se anexează, după completare, fişa publicaţiei, prevăzută în anexa nr. 9.
    (4) Criteriile de includere a publicaţiilor ştiinţifice/editurilor în Nomenclatorul publicaţiilor ştiinţifice agreate de CFZRO, respectiv în Lista editurilor agreate de CFZRO sunt următoarele:
    a) periodicitatea apariţiei; pentru reviste, demonstrarea editării a cel puţin 4 numere pe an;
    b) obligativitatea înscrierii în publicaţie a International Standard Serial Number (ISSN) sau International Standard Book Number (ISBN);
    c) existenţa acreditării Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) asigură din oficiu acceptarea de către CFZRO a publicaţiei;
    d) conţinut ştiinţific de specialitate obligatoriu;
    e) să asigure în structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, articole generale privind politica sanitară;
    f) consiliul editorial sau colectivul redacţional să includă şi cadre universitare.

    (5) Normele de creditare stabilite pentru publicaţiile ştiinţifice sunt:
    a) pentru un articol prezentat în cadrul unei manifestări ştiinţifice şi publicat într-o revistă ştiinţifică se creditează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat;
    b) publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată;
    c) pentru articole ştiinţifice cu teme de specialitate, publicate în reviste ştiinţifice agreate de CFZRO, se acordă 15 credite de EMC pentru un articol;
    d) pentru articole ştiinţifice în reviste de specialitate catalogate ISI se acordă 60 de credite de EMC/articol;
    e) pentru articole ştiinţifice publicate în reviste indexate în bazele de date internaţionale (BDI) se acordă 30 de credite de EMC/articol;
    f) pentru autor/coautor de capitole în cărţi de specialitate se acordă 30 de credite de EMC pentru un capitol sub 100 de pagini şi 40 de credite de EMC pentru un capitol de peste 100 de pagini, ca unic autor;
    g) pentru autor de carte se acordă 60 de credite de EMC pentru o carte, ca unic autor;
    h) pentru coautor de carte se acordă 45 de credite de EMC pentru o carte.
    i) pentru autor de traduceri de carte de specialitate se acordă 45 de credite de EMC pentru o carte, ca unic traducător;
    j) pentru editor de carte de specialitate se acordă 50 de credite, iar pentru redactor-şef de revistă de specialitate se acordă 40 de credite de EMC/an.


    ART. 44
    (1) Pentru abonamente la reviste medicale, creditarea se realizează după cum urmează:
    a) revistele ştiinţifice medicale naţionale cuprinse în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de CFZRO şi aparţinând categoriei B - 5 credite/abonament anual;
    b) revistele categoria B+ şi A, agreate de CFZRO, din ţară - 10 credite;
    c) reviste din străinătate indexate - 10 credite pentru un abonament anual;
    d) pentru abonamentele la revistele ştiinţifice medicale din străinătate, editate şi traduse în România, creditarea se face ca la revistele naţionale;
    e) pot fi luate în considerare pentru calculul punctajului profesional cel mult două abonamente anual.

    (2) Clasificarea CNCS a publicaţiilor respective se menţionează în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de CFZRO;

    ART. 45
    Creditarea pentru coordonatorii şi membrii proiectelor de cercetare acceptate pentru finanţare se va stabili de către Comisia pentru avizare profesională pentru fiecare caz în parte, în funcţie de importanţa proiectului şi partea de contribuţie a solicitantului creditării.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Norme şi criterii de creditare a formelor de EMCD
    ART. 46
    (1) Formele de EMCD prin internet (cursuri on-line) se creditează în funcţie de durata apreciată de învăţare efectivă, maximum 15 ore pe program, corespunzătoare a 15 credite de EMC.
    (2) Pentru programe pe internet se consideră 5-8 pagini de 2.500 de caractere pe pagină şi cu trimitere la maximum două figuri sau tabele, corespunzătoare unei ore de învăţare efectivă, respectiv un credit de EMC.
    (3) Pentru o oră de curs video se vor acorda 3 credite de EMC.
    (4) Coordonatorii, autorii şi tutorii de forme de EMCD vor beneficia de o creditare egală cu numărul de credite acordat activităţii respective din program. Vor primi creditele o singură dată la acreditarea programului.
    (5) Testul de evaluare pentru programe de EMCD on-line va permite un acces pentru maximum două încercări, va conţine un număr minim de 12 întrebări pentru fiecare 6 ore efective, cu un prag de promovare de răspuns corect la minimum 70% din întrebări.
    (6) Intervalul minim acceptat între două participări la programe de EMCD este de 30 de zile. În cazul participării în aceeaşi perioadă la două programe de EMCD, se iau în calcul creditele acordate pentru un singur program, cel cu mai multe credite.
    (7) Participarea la cursuri de EMCD organizate şi creditate de o universitate sau de un organism profesional european ori internaţional este creditată cu numărul de credite europene sau internaţionale conferite de organismul respectiv.

    ART. 47
    (1) Solicitarea creditării pentru EMCD se face de către furnizorul de EMCD numai la CFZRO, utilizându-se aceeaşi cerere-tip de creditare prevăzută în anexele nr. 6 sau 7, după caz, formulată şi depusă cu cel puţin 60 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii de creditare pentru EMCD cu mai puţin de 60 de zile înaintea începerii programului atrage respingerea solicitării de creditare.
    (2) Cererea va fi însoţită de un dosar tehnic şi pedagogic al programului educaţional care să cuprindă:
    a) elemente de demonstrare, respectiv: modul de funcţionare globală a programului, existenţa unui server dedicat procesului EMCD, un soft de gestiune pentru conţinutul de material ştiinţific, un soft proprietar sau adaptat pentru evidenţa utilizatorilor, o echipă tehnică de producţie alcătuită din fizioterapeuţi şi informaticieni, o schemă cu structura bazelor de date şi utilizatori, precum şi o modalitate concretă în care întregul proces să poată fi auditat, cu păstrarea logourilor de accesare şi compararea cu intrările din baza de date;
    b) o simulare tehnică a programului EMCD propus spre creditare;
    c) un proiect sau program de management al cursului, conţinând referiri la: identificarea şi analiza cerinţelor, studiu de fiabilitate, obiective educaţionale, strategie de implementare,
    analiza resurselor, evaluarea cunoştinţelor, evaluarea proiectului.


    (3) Furnizorii au obligaţia să trimită, în maximum 30 de zile după terminarea programului respectiv, lista participanţilor, specialitatea şi gradul profesional al acestora, conforme cu declaraţia privind grupul-ţintă al manifestării, incluzând numărul din Registrul unic al fizioterapeutului (NRU) al fiecărui fizioterapeut, în format electronic, şi un raport asupra desfăşurării evenimentului.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Certificarea formelor de EMC şi evidenţa creditelor cursurilor/manifestărilor ştiinţifice
    ART. 48
    (1) Comisia pentru avizare profesională a CFZRO va transmite în scris către colegiile teritoriale ale CFZRO, cu cel puţin 5 zile înainte de începerea derulării formelor de EMC, următoarele informaţii:
    a) perioada de desfăşurare;
    b) locaţia de desfăşurare;
    c) numărul de participanţi;
    d) titlul programului de EMC;
    e) numele formatorului;
    f) numărul de credite acordat.

    (2) Ulterior desfăşurării programelor de EMC, Comisia pentru avizare profesională a CFZRO va transmite colegiilor teritoriale ale CFZRO listele cu participanţi, în vederea eliberării certificatelor de participare şi acordării creditelor EMC.

    ART. 49
    (1) Participanţii la cursuri/manifestări ştiinţifice vor primi, în baza documentelor de curs/manifestare ştiinţifică, certificate de participare pe care se va menţiona tema cursului/manifestării, locul şi perioada de desfăşurare a acestora, numărul de credite de EMC, seria de creditare şi numărul eliberate de Comisia pentru avizare profesională.
    (2) Certificatele vor fi înseriate la colegiul naţional sau la colegiul teritorial, după caz, prin Registrul unic al fizioterapeuţilor (RUF) al CFZRO.

    ART. 50
    Colegiile teritoriale realizează evidenţa creditelor obţinute de membrii CFZRO, prin înregistrarea obligatorie a creditelor în RUF.

    ART. 51
    (1) Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei.
    (2) Pentru obţinerea avizului anual al CFZRO este obligatoriu ca, din totalul de credite necesar anual, cel puţin jumătate să fie realizate prin cursuri de EMC. Fac excepţie de la această prevedere cei care au obţinut necesarul anual de credite în baza obţinerii diplomei de masterat, doctorat, a certificatului de specializări, competenţe şi autorii de cărţi/capitole de cărţi.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Monitorizarea desfăşurării formelor de EMC - modalitatea de raportare a activităţii EMC
    ART. 52
    (1) Colegiile teritoriale ale CFZRO au obligaţia de a transmite trimestrial către Comisia pentru avizare profesională un raport cu privire la formele de EMC organizate la nivelul colegiului teritorial desfăşurate în trimestrul respectiv, prevăzut în anexa nr. 10, care să conţină:
    a) tema formei de EMC;
    b) numărul adresei de creditare;
    c) perioada de desfăşurare;
    d) locul de desfăşurare;
    e) data/perioada desfăşurării formei de EMC;
    f) numele formatorului/formatorilor;
    g) numărul adresei de acreditare/reacreditare a formatorului/ formatorilor;
    h) numărul participanţilor/serie;
    i) numărul de credite de EMC.

    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi însoţit de procesul-verbal prevăzut la anexa nr. 11 şi de chestionarul de evaluare finală prevăzut la anexa nr. 12.

    ART. 53
    Raportarea activităţii de EMC desfăşurate la nivelul colegiilor teritoriale se va face până la data de 15 a primei luni a trimestrului următor.

    ART. 54
    Comisia pentru avizare profesională va centraliza datele cu privire la activitatea de EMC din colegiile teritoriale şi va sesiza Consiliului naţional cazurile de nerespectare a prezentei proceduri, pentru a întreprinde măsurile necesare pentru corectarea acestor situaţii.

    ART. 55
    Cursurile de EMC derulate de către Ministerul Sănătăţii, unităţi aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii pot fi creditate de către Comisia pentru avizare profesională, în baza solicitării acestor instituţii.

    ART. 56
    Comisia pentru avizare profesională va întocmi şi va actualiza lunar registrul naţional al formelor de EMC creditate, prevăzut în anexa nr. 13, şi lista publicaţiilor agreate, care vor fi afişate pe site-ul CFZRO.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Dispoziţii finale
    ART. 57
    Creditele de EMC suplimentare obţinute în urma frecventării formelor de EMC creditate de CFZRO în anul în curs se reportează doar în anul următor.

    ART. 58
    Numărul de credite pentru fiecare formă de EMC va fi stabilit de Comisia pentru avizare profesională a CFZRO, în baza cererii de creditare a formelor de EMC, conform prezentei proceduri.

    ART. 59
    În urma analizei cererilor de creditare (manifestări ştiinţifice, cursuri, elaborare de material cu caracter profesional, ştiinţific etc.), Comisia pentru avizare profesională decide creditarea formelor de EMC.

    ART. 60
    (1) Pentru formele de EMC, creditarea este valabilă 12 luni de la data comunicării către colegiul teritorial.
    (2) Valabilitatea creditării poate fi prelungită la cererea furnizorului. Solicitarea de prelungire a creditării va fi înaintată Comisiei pentru avizare profesională cu 60 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate.
    (3) Nerespectarea termenului de depunere a solicitării de prelungire a creditării atrage după sine încetarea valabilităţii creditării.

    ART. 61
    (1) Pentru desfăşurarea formelor de EMC, furnizorii de EMC acreditaţi au obligaţia de a informa şi de a solicita avizul conducerii colegiului teritorial pe teritoriul căruia se vor desfăşura cursurile respective.
    (2) În caz contrar, conducerea colegiului de provenienţă a participanţilor la curs poate refuza recunoaşterea creditelor obţinute, iar furnizorul riscă pierderea acreditării. În acest caz, Comisia pentru avizare profesională poate hotărî retragerea acreditării furnizorului.

    ART. 62
    Dacă la formele de EMC participă şi membri ai altor colegii teritoriale, colegiul organizator are obligaţia de a transmite lista nominală a participanţilor colegiului teritorial de provenienţă.

    ART. 63
    Comisia pentru avizare profesională poate decide, după caz, respingerea creditării unei manifestări educaţionale sau retragerea calităţii de furnizor de EMC, în cazul încălcării dispoziţiilor art. 25 alin. (1).

    ART. 64
    (1) Prezenta procedură este obligatorie pentru organizarea şi desfăşurarea tuturor formelor de EMC pentru fizioterapeuţi.
    (2) Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri are drept consecinţă retragerea creditării sau acreditării.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 65
    Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    CERERE
    de acreditare [ ]/reacreditare [ ] - persoană juridică
    Completarea tuturor rubricilor din prezenta cerere este obligatorie.
    Subscrisa S.C./Instituţia/Organizaţia ..................................., cu sediul în ............................, înmatriculată la registrul comerţului cu numărul J/........................ sau în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. ................, CUI/CIF ..................., reprezentată legal prin dl/dna ................................, având funcţia de ....................., CNP ......................., C.I./paşaport seria ........ nr. ............., cu domiciliul în ........................................., date de contact: telefon ..................; e-mail ......................, prin prezenta solicităm acreditarea\u-3928? sau reacreditarea\u-3928? S.C./Instituţiei/Organizaţiei ............................. ca furnizor de servicii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru fizioterapeuţi în cadrul Programului naţional de EMC al Colegiului Fizioterapeuţilor din România (CFZRO).
    I. Coordonatorul de program de EMC
    Numele ....................... Prenumele ................................
    Titlu ...................................................................
    Adresă .........................................................................
    Telefon .......................................................................
    Fax ............................ E-mail ...............................

    II. Persoana de contact desemnată de S.C./instituţie/organizaţie (obligatoriu fizioterapeut, membru al CFZRO)
    Numele .................................. Prenumele ................................
    Titlu ..................................................................................
    Adresă ............................................................................
    Telefon ...............................................................................
    Fax ................................. E-mail ..........................

    III. Experienţă în organizarea formelor de EMC (de menţionat formele de EMC organizate în ultimii 3 ani)
    .....................................................................................
    ......................................................................................

    IV. Tema/Temele propusă/propuse pentru curs/cursuri:
    ................................................................................
    ......................................................................................

    V. Informaţii despre formatorul/formatorii care urmează să susţină forme de EMC în cadrul programului de EMC

┌────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────┐
│ │ │ │Relaţia │ │
│Nr. │Numele şi│Titlul │contractuală│Date de│
│crt.│prenumele│profesional│cu persoana │contact│
│ │ │ │juridică │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────┘

    N O T Ă:
    Persoanele juridice care solicită acreditarea ca furnizori de servicii de EMC vor depune şi dosar de acreditare „persoane fizice“ (conform anexei nr. 2 la procedură) pentru fiecare angajat sau colaborator care urmează să susţină formele de EMC propuse.


    VI. Infrastructura din dotare
    Săli de curs şi capacitatea acestora
    .........................................................................

    Aparatură de proiecţie şi tipul acesteia
    ..............................................................................

    Capacitatea de a desfăşura activităţi practice
    ....................................................................................

    Posibilităţi de imprimare şi multiplicare
    .............................................................................


    VII. Surse de finanţare - obligatoriu explicit menţionate
    .........................................................................................
    • Persoanele juridice care au depus dosarele pentru acreditare/reacreditare ca furnizori de EMC la Comisia pentru avizare profesională şi au fost avizate au obligaţia de a se prezenta în prealabil pentru aviz la colegiul teritorial unde urmează să desfăşoare formele de EMC.
    • Dosarul fiecărei persoane care solicită reacreditarea va conţine Fişa de evaluare a activităţii educaţionale, respectiv anexa nr. 3 la procedură, completată de către preşedinţii colegiilor teritoriale pe teritoriul cărora aceasta a desfăşurat forme de EMC.

    Data ..................................
    Semnătura şi ştampila reprezentantului legal
    .......................................................

    ANEXA 2

    la procedură
    CERERE
    de acreditare [ ]/reacreditare [ ] - persoană juridică
    Completarea tuturor rubricilor din prezenta cerere este obligatorie.
    Subsemnata/Subsemnatul ....................................., CNP ......................., C.I./paşaport seria ............ nr. .................., cu domiciliul în ..................................., de profesie ................................, la ................................, date de contact: telefon ......................, e-mail: .......................,
    prin prezenta solicit acreditarea [ ] sau reacreditarea [ ] ca furnizor de servicii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru fizioterapeuţi în cadrul Programului naţional de EMC al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    I. Tema/temele propuse pentru curs/cursuri:
    ........................................................................................

    II. Experienţă în organizarea formelor de EMC (de menţionat formele de EMC organizate în ultimii 5 ani)
    ......................................................................................
    • Dosarul fiecărei persoane care solicită reacreditarea va conţine Fişa de evaluare a activităţii educaţionale, respectiv anexa nr. 3 la procedură, completată de către preşedinţii colegiilor teritoriale pe teritoriul cărora aceasta a desfăşurat cursuri.

    Data ............................
    Semnătura
    ......................................

    ANEXA 3

    la procedură
    FIŞA
    de evaluare a activităţii educaţionale
    I. Date generale
    Formator: ....................
    Perioada activităţii supuse evaluării: de la data .............. la data .............

    II. Centralizarea datelor din chestionarele de evaluare a cursurilor*

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│Criterii de evaluare cantitative │
├────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│Numărul de │ │
│cursuri │ │
│desfăşurate │ │
├────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Nr. total de│ │
│participanţi│ │
├────────────┴───────────────────────────────────────────┤
│Criterii de evaluare calitative │
├────────────┬──────┬────┬──────────────┬────────────────┤
│ │Foarte│Bună│Satisfăcătoare│Nesatisfăcătoare│
│ │bună │ │ │ │
├────────────┼──────┼────┼──────────────┼────────────────┤
│Pregătirea │ │ │ │ │
│teoretică │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼────┼──────────────┼────────────────┤
│Capacitate │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │
│comunicare │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼────┼──────────────┼────────────────┤
│Capacitate │ │ │ │ │
│de realizare│ │ │ │ │
│a │ │ │ │ │
│obiectivelor│ │ │ │ │
│educaţionale│ │ │ │ │
├────────────┼──────┼────┼──────────────┼────────────────┤
│Folosirea de│ │ │ │ │
│metode de │ │ │ │ │
│învăţare a │ │ │ │ │
│adultului │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼────┼──────────────┼────────────────┤
│Eficacitate │ │ │ │ │
└────────────┴──────┴────┴──────────────┴────────────────┘

    * Un reprezentant al colegiului teritorial desemnat de preşedintele colegiului teritorial aplică chestionarele în ultima zi de curs.

    III. Observaţii privind rezultatele evaluării prestaţiei formatorului
    ...................................................................................

    Preşedintele Colegiului Teritorial
    ........................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura ....................
    Data ..................

    ANEXA 4

    la procedură
    REGISTRUL NAŢIONAL
    al furnizorilor de educaţie medicală continuă persoane juridice
    acreditate/reacreditate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România pentru anul ..............

┌────┬─────────┬──────┬────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬───────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prenumele │ │ │ │ │ │
│ │ │ │formatorilor│ │ │ │ │ │
│ │ │ │persoanei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │juridice │ │Nr. │Data │Data │ │
│Nr. │Denumirea│ │(nr. │Tema │acreditării│obţinerii │expirării │Date de│
│crt.│persoanei│Sediul│acreditare │cursurilor│şi nr. de │acreditării/ │acreditării/ │contact│
│ │juridice │ │din │creditate │credite/ │reacreditării│reacreditării│ │
│ │ │ │Registrul │ │cursuri │ │ │ │
│ │ │ │furnizorilor│ │ │ │ │ │
│ │ │ │persoane │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fizice │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acreditate) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴───────┘

    Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,
    .........................
    (semnătura şi ştampila)
    Preşedintele Comisiei pentru avizare profesională,
    ......................
    (semnătura şi ştampila)

    ANEXA 5

    la procedură
    REGISTRUL NAŢIONAL
    al furnizorilor de educaţie medicală continuă persoane fizice
    acreditate/reacreditate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România pentru anul ..............

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬────────┬──────────┬───────┐
│ │ │Colegiul │Entitatea │Nr. │ │ │Nr. │ │
│ │Numele şi│teritorial │juridică la│acreditării/ │Data │Tema │creditării│ │
│Nr. │prenumele│care a │care este │reacreditării│expirării │cursului│şi nr. de │Date de│
│crt.│persoanei│avizat │angajat/ │şi data │acreditării/ │creditat│credite/ │contact│
│ │fizice │acreditarea│colaborator│obţinerii │reacreditării│ │curs │ │
│ │ │ │ca formator│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴────────┴──────────┴───────┘

    Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,
    ......................
    (semnătura şi ştampila)
    Preşedintele Comisiei pentru avizare profesională,
    .......................
    (semnătura şi ştampila)

    ANEXA 6

    la procedură
    Nr. .................. Data ................ Nr. de credite ..............
    Creditarea valabilă până la data de ......................
    CERERE
    de creditare a formei de educaţie medicală continuă (EMC)
    permanentă/educaţie medicală continuă la distanţă (EMCD)
    Către,
    Colegiul Fizioterapeuţilor din România
    Comisia pentru avizare profesională
    I. INFORMAŢII GENERALE:
    1. Informaţii organizatori:
    A. Colegiul teritorial organizator:
    ..............................................................................................

    B. Coordonator desemnat de conducerea colegiului teritorial:
    Numele ............................... Prenumele ....................................
    Titlul profesional/ştiinţific ........................................................
    Telefon .............................. Fax .......................... E-mail ........................


    2. Furnizorul de formare EMC/EMCD:
    A. Persoana juridică: ...............................................................................................................................................................
    Telefon .................................. Fax ...................... E-mail .....................
    Acreditare/Reacreditare (nr./data acreditării/reacreditării din Registrul furnizorilor de EMC) ................................................
    Lector/Formator acreditat al persoanei juridice:
    Numele ....................... Prenumele ....................... Titlul profesional/ştiinţific .......................
    Locul de muncă ........................................................................
    Telefon ............................. Fax ....................... E-mail .....................
    Acreditare/Reacreditare (nr./data acreditării/reacreditării din Registrul furnizorilor de EMC) .................................................


    B. Persoana fizică: Numele ...................................... Prenumele .................................... Titlu .............................................
    Locul de muncă ...................................................................
    Telefon ............................ Fax ....................... E-mail .......................
    Acreditare/Reacreditare (nr./data acreditării/reacreditării din Registrul furnizorilor de EMC) ..................................................


    3. Coorganizatori sau parteneri: ........................................................
    ..............................................................................................
    ...............................................................................................


    II. DATE DESPRE CURS:
    Tema cursului ...........................................................................
    ...........................................................................................

    Loc de desfăşurare: ..........................................................
    Grup-ţintă: .........................................................................
    Numărul estimat de participanţi/serie ..........................................
    Perioada de desfăşurare ...........................................................

    III. CURRICULUM DE PROGRAM CURS:
    1. Identificarea cerinţelor de formare cărora li se adresează: .................................................
    ..............................................................................................
    ............................................................................................

    2. Obiective educaţionale:
    - generale ......................................................................
    ............................................................................................

    – specifice ................................................................................
    ...........................................................................................


    3. Rezultate aşteptate:
    .............................................................................................
    ..............................................................................................
    ...............................................................................................

    4. Programa de pregătire:
    a) Curs-teoretic:

┌─────────┬───────────┬──────┬────────┬───┐
│Capitolul│Conţinuturi│Metode│Mijloace│Nr.│
│ │ │ │ │ore│
├─────────┼───────────┼──────┼────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼──────┼────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼──────┼────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼──────┼────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼──────┼────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼──────┼────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┴───────────┴──────┴────────┼───┤
│Total ore: │ │
└─────────────────────────────────────┴───┘


    b) Aplicaţii practice:

┌─────────────────────────┬────────┬───┐
│Tipul de aplicaţie │ │ │
│(lucrare practică, │Conţinut│Nr.│
│proiect, activităţi │ │ore│
│practice) │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼───┤
│ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼───┤
│ │ │ │
├─────────────────────────┴────────┼───┤
│Total ore: │ │
└──────────────────────────────────┴───┘


    c) Nr. total ore/curs:

┌──────┬────────┬───────────┬──────────┐
│Teorie│Practică│Nr. total │Observaţii│
│ │ │ore │ │
├──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└──────┴────────┴───────────┴──────────┘
    IV. EVALUARE, BIBLIOGRAFIE
    A. Evaluarea:
    - cursanţilor (de cunoştinţe şi abilităţi) - iniţial, final (Se anexează chestionarele model.);
    – lectorilor/formatorilor şi programului - chestionar de evaluare finală (model anexa nr. 10 la procedură)

    B. Bibliografie - se precizează bibliografia folosită la elaborarea suportului de curs.
    N O T Ă:
    Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educaţional de mai sus conform Programului naţional de EMC.    Data, semnătura (ştampila) furnizorului de formare ................................................

    ANEXA 7

    la procedură
    Nr. ................. Data .................. Nr. credite ...............
    CERERE
    de creditare a manifestărilor de educaţie medicală continuă
    Către
    Colegiul Fizioterapeuţilor din România
    Comisia pentru avizare profesională
    I. INFORMAŢII GENERALE:
    1. Informaţii organizatori:
    A. Numele entităţii organizatoare a evenimentului (colegiu teritorial, asociaţie, societate etc.):
    ............................................................................................

    B. Coordonator desemnat de organizator:
    Numele .............................. Prenumele ........................ Titlu ..............................
    Telefon .................................. Fax ........................ E-mail .......................


    2. Coorganizatori sau parteneri:
    A. Persoană juridică: .............................................................................................................................................................
    Adresa: ....................................................................................
    Telefon .............................. Fax ...................... E-mail .......................
    Reprezentată de .......................................................................

    B. Persoană fizică:
    Numele ........................ Prenumele ....................... Titlu ....................................
    Telefon ................................. Fax .......................... E-mail ........................    II. DATE DESPRE PROGRAM:
    1. Titlul manifestării ..........................................................
    2. Tipul manifestării ..........................................................
    3. Data sau perioada de desfăşurare ................................................
    4. Locul de desfăşurare ................................................................
    5. Grup-ţintă ...........................................................................
    6. Numărul estimat de participanţi ....................................................
    7. Programul manifestării (detaliat pe ore, zile, după caz) - se anexează
    8. Taxa de participare ................ lei
    N O T Ă:
    Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educaţional de mai sus conform Programului naţional de EMC.


    Data ............................. Semnătura .............................
    Aviz
    Preşedintele Colegiului Teritorial ............................................


    ANEXA 8

    la procedură
    CERERE-TIP
    de propunere de includere în Nomenclatorul publicaţiilor ştiinţifice
    agreate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România (CFZRO)
    Completarea tuturor rubricilor din cererea-tip este obligatorie.
    Informaţii generale despre editură
    1. Denumirea editurii ..................................................
    2. Motivaţia solicitării ......................................................................
    3. Proprietarul editurii .......................................................
    Numele ......................... Prenumele ............................. Titlul ...........................
    Telefon ....................... Fax ........................ E-mail ................................

    4. Persoana de contact desemnată de editură (obligatoriu fizioterapeut, membru al CFZRO)
    Titlul/Gradul profesional ............................................................
    Numele ............................... Prenumele ............................
    Telefon ............................ Fax .......................... E-mail ...................

    5. Experienţă în publicarea de carte de specialitate (de menţionat titlurile de carte publicate în ultimii 3 ani)
    -
    -
    -
    -
    -

    6. Consiliul ştiinţific care acordă gir cărţilor de specialitate publicate (de menţionat titlul didactic/ştiinţific, gradul profesional al membrilor):
    -
    -
    -

    7. Surse de finanţare - obligatoriu explicit menţionate ......................
    8. Potenţiale conflicte de interese*)
    *) Conflict de interese - un conflict între datoria faţă de public şi interesele personale ale unui cadru didactic sau formator, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor în exercitarea calităţii cu care a fost învestit oficial.
    N O T Ă:
    Includerea unei edituri în Nomenclatorul CFZRO nu este similară cu acreditarea ca furnizor de manifestări de educaţie medicală continuă (EMC) faţă în faţă. O editură nu este şi nu poate deveni furnizor de manifestări de EMC.    Data
    ......................
    Editor-şef,
    ............................

    ANEXA 9

    la procedură
    Nr. ................. Data .................. Nr. credite ...................
    FIŞA PUBLICAŢIEI
    pentru înscrierea furnizorului în Nomenclatorul publicaţiilor ştiinţifice
    agreate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România (CFZRO)
    Titlul publicaţiei: ........................................
    Editor ştiinţific (societatea, organizaţia): ..........................................
    ISSN: .......................... clasificare (ISI, CNCS, MED-LINE etc.) .............................
    Nr. de apariţii/an: ........................................
    Tiraj pe nr.: .................................. Tiraj pe an: ............................
    Nr. de exemplare vândute/an: ..................................
    Adresabilitate dedicată: ......................................
    Tipar executat la: ....................................
    Preţ abonament anual: .............................., lunar: ...........................
    Unde şi cum se face plata abonamentului: ..............................
    Cont bancar: ..................................................
    Redactor-şef: ............................................
    Adresa: ....................................................................
    Telefon: .......................... Fax: ............................. Mobil: ...........................
    E-mail: ...............................................
    Persoana de legătură cu CFZRO ...............................................
    Adresa: ....................................................................................
    Telefon: ....................... Fax: .......................... Mobil: .........................
    E-mail: ..........................................
    Redactor-şef,
    ......................
    (semnătura, ştampila)

    ANEXA 10

    la procedură
    CURSURILE
    desfăşurate la nivelul Colegiului Teritorial .................. în trimestrul ................

┌────┬────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────┬────────┬───────┬────┬──────────┐
│ │ │Nr. │ │Nr. adresei │ │ │ │ │ │ │
│ │ │adresei │Numele şi │de │Locul │ │Nr. │Nr. │ │ │
│Nr. │Tema │de │prenumele │acreditare/ │desfăşurării│Data│cursanţi│credite│Taxă│Observaţii│
│crt.│cursului│creditare│formatorului│reacreditare│cursului │ │/serie │/curs │curs│ │
│ │ │a │ │a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cursului │ │formatorului│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────┼────────┼───────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────┴────────┴───────┴────┴──────────┘

    Preşedintele Colegiului Teritorial .........................,
    (semnătura, ştampila)

    ANEXA 11

    la procedură
    - model -
    PROCES-VERBAL
    Nr. .............../..................
    Încheiat între:
    Domnul/Doamna ................................., în calitate de formator acreditat
    şi
    ......................................, în calitate de preşedinte/coordonator desemnat de Colegiul Teritorial ............................,

    cu ocazia finalizării formei EMC cu tema:
    Creditat cu ..........................., conform Adresei Comisiei pentru avizare profesională nr. ................/................
    Perioada de desfăşurare a formei de EMC: ...................................
    Locul de desfăşurare a formei EMC: .......................................
    Număr de persoane înscrise: ..........................................
    Număr de cursanţi prezenţi: ...................................
    S-au predat următoarele documente:
    - Catalogul formei de educaţie medicală continuă (EMC) completat şi semnat
    – Lista de prezenţă cu semnătura participanţilor pentru fiecare zi
    – Documentele de evaluare (teste iniţiale, finale, chestionar de evaluare a formei de EMC/formatorului)

    Menţiuni speciale (dacă este cazul) ......................................
    Am predat:
    ............................
    Am primit:
    ............................

    ANEXA 12

    la procedură
    - model -
    CHESTIONAR
    de evaluare finală a formatorului/formei de educaţie medicală continuă (EMC)
    (completat de către cursant)
    Colegiul Fizioterapeuţilor din România doreşte să îşi îmbunătăţească continuu formele de EMC. Pentru aceasta este important să cunoaştem opinia celor care urmează aceste programe.
    Vă rugăm să completaţi acest chestionar, răspunzând sincer la întrebări, şi să comentaţi răspunsul dumneavoastră ori de câte ori consideraţi necesar.
    Chestionarul nu trebuie semnat, asigurându-se în acest fel o mai mare acurateţe a răspunsurilor.
    Vă mulţumim!
    Apreciaţi următoarele aspecte ale cursului/formatorului dând o notă pe o scală de la 1 (minim) la 5 (maxim):
    - Relevanţa/Utilitatea cursului pentru scopurile profesionale = nota ............
    – Conţinutul cursului = nota ...........
    – Metodologia şi tehnicile de formare utilizate = nota ..............
    – Formatorul = nota ..................
    – Suportul de curs (dacă a primit) = nota ..............
    – Agenda cursului (adecvată, prea încărcată, prea simplă) = nota ............
    – Sistemul de credite (număr de credite la număr de ore de curs) = nota ............
    – Modul de organizare a cursului (condiţiile ambientale privind sala, sonorizarea, vizibilitatea, alternanţă durată curs/pauză etc.) = nota ..................

    Propunerile dumneavoastră pentru îmbunătăţirea organizării/desfăşurării cursului:
    .............................................................................................


    ANEXA 13

    la procedură
    REGISTRUL NAŢIONAL
    al formelor de educaţie medicală continuă creditate în anul ...............

┌────┬───────┬────────────┬────────────┬────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │Nr. adresei │ │Nr. │ │ │ │
│ │ │Numele şi │de │ │adresei │Creditarea│Nr. │ │
│Nr. │Judeţul│prenumele │acreditare/ │Tema │de │valabilă │credite│Observaţii│
│crt.│ │formatorului│reacreditare│cursului│creditare│până la │/curs │ │
│ │ │ │a │ │a │data de │ │ │
│ │ │ │formatorului│ │cursului │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴────────────┴────────────┴────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016