Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURI din 31 octombrie 2013  specifice de implementare si control, precum si formularistica necesara privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURI din 31 octombrie 2013 specifice de implementare si control, precum si formularistica necesara privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 1 noiembrie 2013
    ART. 1
    (1) Cantităţile maxime de motorină cu acciză redusă ce se pot achiziţiona în anii 2013 şi 2014 în sectorul producţiei primare de produse agricole pentru lucrări mecanizate în agricultură, respectiv în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, pentru care se acordă ajutorul de stat sub formă de rambursare, sunt cele prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură.
    (2) Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare, trimestrial, pentru motorina achiziţionată de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 763/2013 până la data de 30 septembrie 2014 pentru efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare şi reprezintă diferenţa dintre acciza standard şi acciza redusă în limita cantităţilor prevăzute la alin. (1).
    (3) În cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor depăşesc cantităţile prevăzute la alin. (1), cuantumul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele prevăzute.
    ART. 2
    (1) Beneficiarii ajutorului de stat prevăzut la art. 1 sunt beneficiarii prevăzuţi în cuprinsul dispoziţiilor art. 3 lit. a)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu modificările ulterioare.
    (2) Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari ai prezentei scheme dacă se angajează să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii acordului prealabil pentru finanţare prevăzut la art. 5 alin. (1).
    (3) Prevederile prezentelor proceduri specifice nu se aplică beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) sunt consideraţi întreprinderi aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv întreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;
    b) sunt întreprinderi împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.
    ART. 3
    Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 2 care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectoarele - vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare - în care îşi desfăşoară activitatea:
    a) să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (să deţină ID fermier);
    b) să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz;
    c) să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi solare), după caz;
    d) să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/ familii de albine/viermi de mătase, după caz;
    e) suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
    f) să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
    g) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.
    ART. 4
    (1) Pentru obţinerea ajutorului de stat, beneficiarii completează o cerere de acord prealabil pentru finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1a sau 1b, după caz, pe care o depun astfel:
    a) la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti pe raza cărora sunt situate exploataţiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au depus cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă; sau
    b) la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti la care au fost depuse cererile de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură.
    (2) Cererea de acord prealabil pentru finanţare se depune însoţită de:
    a) copie de pe cartea/buletinul de identitate a/al solicitantului/reprezentantului legal/administratorului, după caz;
    b) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
    c) adeverinţă de la Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi/sau solare), după caz;
    d) copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitar-veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
    e) anexele nr. 4, 5 sau 6, după caz, privind: lista suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care se solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată/efectivul mediu anual de animale/păsări/familii de albine/cutii viermi de mătase şi/sau cantitatea de apă pentru irigaţii aferente anului agricol 2013-2014 (10 octombrie 2013-30 septembrie 2014);
    f) dovada că subsemnatul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz;
    g) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;
    h) angajamentul solicitantului persoană fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, după caz.
    (3) După ce au fost autorizaţi ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (2) depun documentele prevăzute la alin. (2) lit. d, după caz.
    (4) Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul", vor fi semnate şi ştampilate.
    ART. 5
    (1) Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil pentru finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a, întocmesc şi depun cereri de plată trimestriale pentru rambursare.
    (2) Beneficiarii prevăzuţi la art. 2 alin. (2) pentru care a fost emis acordul prealabil pentru finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2b, întocmesc şi depun cereri de plată trimestriale pentru rambursare numai după ce au fost autorizaţi ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Cererile de plată trimestriale pentru rambursare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, se depun însoţite de următoarele documente, după caz:
    a) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate pentru obţinerea producţiei primare în agricultură, aferente trimestrului pentru care se face solicitarea;
    b) situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, după caz;
    c) copii de pe facturile de cumpărare a motorinei emise de furnizori pe numele solicitanţilor, aferente trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat pentru sectoarele declarate în cererea de acord prealabil;
    d) anexa nr. 4 şi/sau anexa nr. 5 cu structura culturilor şi suprafeţele realizate/producţia de ciuperci realizată/efectivul mediu realizat/nr. de familii de albine realizat/nr. de cutii de viermi de mătase realizat, după caz;
    e) situaţia cu calculul efectivului mediu trimestrial, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;
    f) anexa nr. 4, anexa nr. 5 şi/sau anexa nr. 6, corectate/ completate, numai dacă au intervenit modificări în structura acestora, fără a fi depăşită cantitatea de motorină stabilită în acordul prealabil de finanţare, după caz;
    g) copii de pe facturile de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar aferent trimestrului respectiv, după caz;
    h) situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat, după caz;
    i) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
    j) dovadă cont trezorerie.
    (4) Odată cu cererea de plată trimestrială pentru rambursare aferentă trimestrului II 2014 - sector vegetal se va depune şi copia cererii unice pe suprafaţă sau documentul care atestă înscrierea în Registrul plantaţiilor viticole, din care să reiasă suprafeţele de teren pe care le exploatează (să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha).
    (5) Persoanele fizice depun copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului care atestă calitatea de persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data primirii acordului prealabil pentru finanţare; în caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finanţare.
    (6) Termenul-limită pentru ajutorul de stat aferent anului 2013 până la care persoanele fizice pot depune documentul care atestă autorizarea ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, este 31 ianuarie 2014, termenul-limită de depunere a cererii de plată trimestriale pentru rambursarea motorinei achiziţionate de la data autorizării.
    (7) Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul", vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant.
    (8) Cantitatea de motorină aprobată anual în urma cererilor de plată trimestriale pentru rambursare nu poate depăşi cantitatea de motorină prevăzută în acordul prealabil pentru finanţare.
    ART. 6
    (1) Cererea de acord prealabil pentru finanţare şi cererile de plată trimestriale pentru rambursare pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia. Împuternicirea este emisă de către administratorul/reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.
    (2) Cererea de acord prealabil pentru finanţare se depune pentru anul 2013, după 20 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 763/2013, dar nu mai târziu de 13 decembrie 2013, iar pentru anul 2014, cererea se depune în perioada 1-31 decembrie 2013.
    (3) Acordul prealabil pentru finanţare se emite de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare.
    (4) Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil pentru finanţare depun cererile de plată trimestriale pentru rambursare până la sfârşitul lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea.
    ART. 7
    (1) Reprezentanţii centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti:
    a) primesc, înregistrează şi verifică cererile de acord prealabil pentru finanţare, cererile de plată trimestriale pentru rambursare şi documentele justificative anexate, conform procedurilor elaborate;
    b) stabilesc cantitatea de motorină conform datelor din cerere şi cantităţile de motorină cu acciză redusă care se pot achiziţiona anual în baza cererii de acord prealabil pentru finanţare depuse de către beneficiar şi emit acordul prealabil pentru finanţare, având în vedere perioada de derulare a schemei de sprijin pentru fiecare an de acordare, respectiv 10 octombrie 2013-31 decembrie 2013 şi 1 ianuarie 2014-30 septembrie 2014;
    c) emit acordurile prealabile pentru finanţare în ordinea depunerii cererilor prealabile pentru finanţare de către beneficiari, completate conform art. 4 alin. (1) şi (2), în funcţie de data şi ora înregistrării cererii la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti, în limita cantităţii de motorină alocate prin acordul prealabil;
    d) calculează cantitatea de motorină aferentă fiecărui an de acordare prin împărţirea cantităţii anuale determinate la numărul de trimestre aferente anului (pentru anul 2013 - un trimestru, iar pentru anul 2014-3 trimestre);
    e) stabilesc cantitatea de motorină aferentă cererii de plată trimestriale pentru trimestrul IV 2013 care este egală cu cantitatea de motorină determinată în acordul prealabil, iar pentru anul 2014 cantitatea de motorină aferentă fiecărei cereri de plată trimestriale este de maximum 1/3 din acordul prealabil aferent.
    (2) În cazul contestaţiilor, sesizărilor, reclamaţiilor sau altele asemenea vor fi efectuate controale asupra documentelor care au stat la baza întocmirii cererii de acord prealabil pentru finanţare, respectiv cererii de plată trimestriale pentru rambursare, inclusiv documentelor justificative depuse în copie la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Controalele pot fi efectuate de către reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi/sau Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz.
    ART. 8
    Persoanele fizice care nu s-au autorizat ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data primirii acordului prealabil pentru finanţare, nu vor beneficia de ajutorul de stat.
    ART. 9
    Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial, pentru trimestrul anterior, conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013.
    ART. 10
    (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti întocmesc, după finalizarea verificărilor, şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură situaţiile centralizatoare prevăzute la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 cu beneficiarii, cantităţile de motorină determinate la plată şi valoarea acestora aferente trimestrului anterior, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 8a), 8b) şi 8c).
    (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale trimestrial, pentru trimestrul anterior, situaţia centralizatoare prevăzută la art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013 cu cantităţile de motorină determinate la plată şi valoarea acestora pentru fiecare centru judeţean, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, şi situaţia centralizatoare cu beneficiarii, cantităţile de motorină determinate la plată şi valoarea acestora aferente trimestrului anterior (în format electronic).
    (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte centralizatorul justificativ al sumelor cuvenite cantităţilor de motorină determinate cu acciză redusă prevăzut în anexa nr. 10 şi stabileşte prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cantităţile de motorină ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în conformitate cu art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013.
    (4) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 11
    (1) Beneficiarii ajutorului de stat prin rambursare au următoarele obligaţii:
    a) să utilizeze cantităţile de motorină achiziţionate cu acciză redusă strict în scopul destinat conform prevederilor legale;
    b) să prezinte, la solicitarea reprezentanţilor centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti, documente suplimentare, dacă este cazul;
    c) să notifice în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti unde au depus cererea de acord prealabil pentru finanţare şi cererile de plată trimestriale pentru rambursare orice modificare a structurii de culturi (în cazul în care cantitatea de motorină per ha este diferenţiată) şi a suprafeţei totale, modificarea efectivului de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase sau a cantităţii de apă ori cazurile excepţionale apărute ca urmare a efectelor unor circumstanţe naturale pentru care s-au solicitat determinarea şi acordarea ajutorului de stat.
    (2) Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute şi acordarea ajutorului de stat prin furnizarea de date înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate care nu sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile atrag obligaţia beneficiarului la plata sumelor primite ca ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, cu aplicarea prevederilor art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.
    ART. 12
    În baza prevederilor prezentelor proceduri specifice, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează manuale de proceduri, aprobate de către directorul general şi avizate de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    ART. 13
    Anexele nr. 1a, 1b, 2a, 2b, 3-7, 8a, 8b, 8c, 9-11 fac parte integrantă din prezentele proceduri specifice.


    ANEXA 1a
    la procedurile specifice

┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi │ │
│şi Intervenţie pentru Agricultură │ │
│Operator date cu caracter personal: 9596│ │
│Centrul judeţean .......................│ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Nr. de înregistrare ............... │ │
│Data ............... │Cod ANSVSA (daca este cazul) │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Nr. unic de identificare beneficiar din │Nr. înregistrare/autorizare │
│RUI (ID) │sanitar-veterinară │
│ │(dacă este cazul) │
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘


                                     CERERE
                      de acord prealabil pentru finanţare


    PERSOANE JURIDICE/PFA/ÎI/ÎF
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎI/ÎF │
├─────────────────────────────────────────┬─────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│Cod unic de înregistrare (CUI)/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cod de identificare fiscală (CIF) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┬───┴─────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Numele titularului/administratorului/│Prenumele titularului/administratorului/│
│reprezentantului legal │reprezentantului legal │
├─────────────────────────────────────┴─────────────┬──────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────────────┬──┬───┬───┬──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│CNP-ul titularului/administratorului/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantului legal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴──┴───┴───┴──┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Codul ţării şi nr. actului de identitate │ │
│(pentru altă cetăţenie) │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

    SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF

┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Judeţul/Sectorul │Localitatea │
├────────────────────────────────────────┼──────┬─────────────┬────────┬─────┤
│Satul/Strada │Nr. │Cod poştal │Bl. │Ap. │
├────────────────────────────────────────┼──────┴─────────────┼────────┴─────┤
│Telefon │Fax │E-mail │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┘

    ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin
                  împuternicit)

┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Numele │Prenumele │
├────────────────────────┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    În baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, solicit acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare a contravalorii diferenţei de acciză pentru cantitatea de motorină aferentă anului 2013, respectiv 2014, după cum urmează:

┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│Cantitatea de motorină │Cantitatea de motorină │Cantitatea de motorină │
│anuală aferentă anului │aferentă anului 2013 (*) │aferentă anului 2014 (*)│
│agricol (2013-2014) │ (litri) │ (litri) │
│ (litri) │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘

---------
    (1) = cantitatea de motorină determinată conform calculului pentru anul agricol (litri).
    (2) = cantitatea de motorină aferentă anului 2013 (litri), calculată astfel: (1)/4 x 1.
    (3) = cantitatea de motorină aferentă anului 2014 (litri), calculată astfel: (1)/4 x 3.

    NOTĂ:
    Cifra 4 reprezintă numărul de trimestre pe an calendaristic, cifra 1 reprezintă numărul de trimestre din anul 2013 şi cifra 3 reprezintă numărul de trimestre din anul 2014.
---------
    (*) Se va completa în dreptul anului pentru care se solicită acordul prealabil, pentru cantitatea de motorină rezultată din următoarele:
    1. suprafaţa totală de ...................... ha şi structura culturilor, prevăzută în anexa nr. 4 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 (procedurile specifice) aferentă anului agricol (2013-2014);
    2. producţia de ciuperci totală de ............ tone, prevăzută în anexa nr. 4 la procedurile specifice, aferentă anului agricol (2013-2014);
    3. efectivul mediu pentru specia porcine/bovine/ovine/caprine/păsări/, respectiv ............... UVM, prevăzută în anexa nr. 5 la procedurile specifice;
    4. număr ........... familii de albine/număr ................. cutii viermi de mătase, prevăzută în anexa nr. 5 la procedurile specifice;
    5. volumul de ................. mc apă pentru irigaţii aferent suprafeţei de ............. ha şi structura culturilor, prevăzută în anexa nr. 4 la procedurile specifice.
    Cantitatea anuală de motorină se determină ca produs între volumul de apă (mii metri cubi) de la pct. 5 şi 50 litri motorină/1.000 metri cubi de apă.

    Anexez la prezenta următoarele documente (*):
---------
    (*) Se bifează DA/NU/Nu este cazul, în funcţie de documentele depuse. Documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul". Vor fi semnate şi ştampilate de beneficiar. Anexele se întocmesc înscriindu-se numai poziţiile pentru care se solicită ajutorul de stat.


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬───────┐
│Nr. │ │ │ │ │ │Nu este│
│crt.│ Documente ataşate cererii de acord prealabil │ DA │ NU │ DA │ NU │ cazul │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 1.│copie de pe cartea/buletinul de identitate a/al │ │ │ │ │ │
│ │reprezentantului legal/administratorului, după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 2.│copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul │ │ │ │ │ │
│ │registrului comerţului/certificatul de înregistrare │ │ │ │ │ │
│ │fiscală, după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 3.│documentul care atestă înscrierea în Registrul │ │ │ │ │ │
│ │plantaţiilor viticole, din care să reiasă suprafeţele de │ │ │ │ │ │
│ │teren pe care le exploatează (să fie de minimum un hectar│ │ │ │ │ │
│ │inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel │ │ │ │ │ │
│ │puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de │ │ │ │ │ │
│ │hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, │ │ │ │ │ │
│ │arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei │ │ │ │ │ │
│ │trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.), după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 4.│adeverinţă de la Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor│ │ │ │ │ │
│ │protejate (sere şi solare), după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 5.│copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea │ │ │ │ │ │
│ │sanitară-veterinară pentru porci/păsări/familii de │ │ │ │ │ │
│ │albine/viermi de mătase, după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 6.│anexa nr. 4 la procedurile specifice privind lista │ │ │ │ │ │
│ │suprafeţelor şi a structurii culturilor, respectiv │ │ │ │ │ │
│ │producţia de ciuperci pentru care solicită ajutorul │ │ │ │ │ │
│ │de stat │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 7.│anexa nr. 5 la procedurile specifice privind efectivul │ │ │ │ │ │
│ │mediu estimat anual de animale/păsări, respectiv │ │ │ │ │ │
│ │efectivele estimate de familii de albine/cutii viermi │ │ │ │ │ │
│ │de mătase │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 8.│anexa nr. 6 la procedurile specifice privind cantitatea │ │ │ │ │ │
│ │de apă pentru irigaţii │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 9.│dovada că nu figurează ca debitor la organizaţiile de │ │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de │ │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al │ │ │ │ │ │
│ │organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la │ │ │ │ │ │
│ │Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul │ │ │ │ │ │
│ │de apă şi de electricitate, după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 10.│copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, │ │ │ │ │ │
│ │după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴───────┘


    Semnătura beneficiarului .................
    Data .....................

    Semnătura funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care a preluat cererea .............................

    Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură.
    Numele şi prenumele operatorului .......................
    Semnătura operatorului ........................


                   DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE

    Subsemnatul, ................, CNP ............................, administrator/reprezentant legal al ...........(denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale)......................, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 292 din Codul penal republicat, cu modificările şi completările ulterioare, declar următoarele:
    1. Am luat cunoştinţă de:
    - condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naţionale pe care mă angajez să le respect;
    - notificarea în scris către centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare, a oricăror modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;
    - faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment;
    - faptul că pentru anul 2013 şi/sau 2014 pot beneficia de ajutor de stat pentru motorina achiziţionată începând cu data publicării Hotărârii Guvernului nr. 763/2013.
    2. Drept care declar şi mă angajez la următoarele:
    ● Declar că datele înscrise în formularul/formularele de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    ● Declar că SC/PFA/ÎF/ÎI ............................... nu este întreprindere în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004), respectiv întreprindere ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare.
    ● Declar că împotriva SC/PFA/ÎF/ÎI ................................ nu a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 13-17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.
    ● Mă oblig să utilizez motorina cu acciză redusă numai în scopul destinat, iar în caz contrar mă oblig să restitui ajutorul de stat necuvenit la simpla cerere a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau a altor instituţii abilitate, fără a prejudicia astfel eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.
    ● Mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la faţa locului.
    3. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Semnătura titularului/administratorului/│ Ştampila │ Data │
│reprezentantului legal/împuternicitului │(dacă este cazul)│ ............. │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘    ANEXA 1b
    la procedurile specifice

┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi │ │
│şi Intervenţie pentru Agricultură │ │
│Operator date cu caracter personal: 9596│ │
│Centrul judeţean .......................│ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Nr. de înregistrare ............... │ │
│Data ............... │Cod ANSVSA (daca este cazul) │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Nr. unic de identificare beneficiar din │Nr. înregistrare/autorizare │
│RUI (ID) │sanitar-veterinară │
│ │(dacă este cazul) │
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘


                                     CERERE
                      de acord prealabil pentru finanţare


    PERSOANE FIZICE
┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Numele │Prenumele │
├──────────────────────────────┴─────────┬───────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Codul ţării şi nr. actului de identitate│ │
│(pentru altă cetăţenie) │ │
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

    DOMICILIUL
┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Judeţul/Sectorul │Localitatea │
├────────────────────────────────────────┼──────┬─────────────┬────────┬─────┤
│Satul/Strada │Nr. │Cod poştal │Bl. │Ap. │
├────────────────────────────────────────┼──────┴─────────────┼────────┴─────┤
│Telefon │Fax │E-mail │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┘    În baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, solicit acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare a contravalorii diferenţei de acciză pentru cantitatea de motorină aferentă anului 2013, respectiv 2014, după cum urmează:

┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│Cantitatea de motorină │Cantitatea de motorină │Cantitatea de motorină │
│anuală aferentă anului │aferentă anului 2013 (*) │aferentă anului 2014 (*)│
│agricol (2013-2014) │ (litri) │ (litri) │
│ (litri) │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


----------
    (1) = cantitatea de motorină determinată conform calculului pentru anul agricol (litri).
    (2) = cantitatea de motorină aferentă anului 2013 (litri), calculată astfel: (1)/4x1.
    (3) = cantitatea de motorină aferentă anului 2014 (litri), calculată astfel: (1)/4x3.

    NOTĂ:
    Cifra 4 reprezintă numărul de trimestre pe an calendaristic, cifra 1 reprezintă numărul de trimestre din anul 2013 şi cifra 3 reprezintă numărul de trimestre din anul 2014.
--------------
    (*) Se va completa în dreptul anului pentru care se solicită acordul prealabil, pentru cantitatea de motorină rezultată din următoarele:
    1. suprafaţa totală de .......................................... ha şi structura culturilor, prevăzută în anexa nr. 4 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 (procedurile specifice), aferentă anului agricol (2013-2014);
    2. producţia de ciuperci totală de ............tone, prevăzută în anexa nr. 4 la procedurile specifice, aferentă anului agricol (2013-2014);
    3. efectivul mediu pentru specia porcine/bovine/ovine/caprine/păsări/, respectiv ............... UVM, prevăzută în anexa nr. 5 la procedurile specifice;
    4. număr ........... familii de albine/număr ................. cutii viermi de mătase, prevăzută în anexa nr. 5 la procedurile specifice;
    5. volumul de ....................... mc apă pentru irigaţii aferent suprafeţei de ............. ha şi structura culturilor, prevăzută în anexa nr. 4 la procedurile specifice.
    Cantitatea anuală de motorină se determină ca produs între volumul de apă (mii metri cubi) de la pct. 5 şi 50 litri motorină/1.000 metri cubi de apă.

    Anexez la prezenta următoarele documente (*):

---------
    (*) Se bifează DA/NU/Nu e cazul în funcţie de documentele depuse. Documentele depuse în copie vor purta sintagma "conform cu originalul". Vor fi semnate şi ştampilate de beneficiar. Anexele se întocmesc înscriindu-se numai poziţiile pentru care se solicită ajutorul de stat.


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬───────┐
│Nr. │ │ │ │ │ │Nu este│
│crt.│ Documente ataşate cererii de acord prealabil │ DA │ NU │ DA │ NU │ cazul │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 1.│copie de pe cartea/buletinul de identitate a/al │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului │ [] │ [] │ [] │ [] │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 2.│documentul care atestă înscrierea în Registrul │ │ │ │ │ │
│ │plantaţiilor viticole, din care să reiasă suprafeţele de │ │ │ │ │ │
│ │teren pe care le exploatează (să fie de minimum un hectar│ │ │ │ │ │
│ │inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel │ │ │ │ │ │
│ │puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de │ │ │ │ │ │
│ │hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, │ │ │ │ │ │
│ │arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei │ │ │ │ │ │
│ │trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.), după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 3.│adeverinţă de la Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor│ │ │ │ │ │
│ │protejate (sere şi/sau solare), după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 4.│copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea │ │ │ │ │ │
│ │sanitară-veterinară pentru porci/păsări/familii de │ │ │ │ │ │
│ │albine/viermi de mătase, după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 5.│anexa nr. 4 la procedurile specifice privind lista │ │ │ │ │ │
│ │suprafeţelor şi a structurii culturilor, respectiv │ │ │ │ │ │
│ │producţia de ciuperci pentru care solicită ajutorul │ │ │ │ │ │
│ │de stat │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 6.│anexa nr. 5 la procedurile specifice privind efectivul │ │ │ │ │ │
│ │mediu estimat anual de animale/păsări, respectiv │ │ │ │ │ │
│ │efectivul estimat de familii de albine/cutii viermi │ │ │ │ │ │
│ │de mătase │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 7.│anexa nr. 6 la procedurile specifice privind cantitatea │ │ │ │ │ │
│ │de apă pentru irigaţii │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 8.│dovada că nu figurează ca debitor la organizaţiile de │ │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de │ │ │ │ │ │
│ │îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al │ │ │ │ │ │
│ │organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la │ │ │ │ │ │
│ │Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul │ │ │ │ │ │
│ │de apă şi de electricitate, după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 9.│copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, │ │ │ │ │ │
│ │după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 10.│angajamentul solicitantului persoană fizică cu privire la│ │ │ │ │ │
│ │autorizarea ca persoană fizică autorizată sau │ │ │ │ │ │
│ │întreprindere individuală conform Ordonanţei de urgenţă a│ │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor│ │ │ │ │ │
│ │economice de către persoanele fizice autorizate, │ │ │ │ │ │
│ │întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale │ │ │ │ │ │
│ │(anexa nr. 7 la procedurile specifice) │ [] │ [] │ [] │ [] │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴───────┘


    Semnătura beneficiarului ..........................
    Data .....................
    Semnătura funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care a preluat cererea .....................

    Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
    Numele şi prenumele operatorului .....................
    Semnătura operatorului ...............................


             DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE

    Subsemnatul, .............., CNP ........................, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 292 din Codul penal republicat, cu modificările şi completările ulterioare, declar următoarele:
    1. Am luat cunoştinţă de:
    - faptul că pot beneficia de ajutor de stat numai pentru cantitatea de motorină achiziţionată după autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - condiţiile şi modalităţile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naţionale, pe care mă angajez să le respect;
    - notificarea în scris către centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare, a oricăror modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;
    - faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.
    2. Drept care declar şi mă angajez la următoarele:
    ● Mă angajez să mă autorizez ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare; în caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, voi fi exclus de la schema de finanţare.
    ● Declar că datele înscrise în formularul/formularele de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    ● Mă oblig să utilizez motorina cu acciză redusă numai în scopul destinat, iar în caz contrar mă oblig să restitui ajutorul de stat necuvenit la simpla cerere a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau a altor instituţii abilitate, fără a prejudicia astfel eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.
    ● Mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la faţa locului.
    3. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.


┌────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Semnătura titularului/administratorului/│ Ştampila │ Data │
│reprezentantului legal/împuternicitului │(dacă este cazul)│ ............. │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
    ANEXA 2a
    la procedurile specifice


    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Operator de date cu caracter personal: 9596
    Centrul judeţean ...................
    Nr. de înregistrare ................
    Data ...............................


                                ACORD PREALABIL
                                pentru finanţare

    În baza cererii de acord prealabil pentru finanţare nr. ....../........,
    depusă de:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎI/ÎF │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────┬────┬────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│(CUI)/(CIF) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┬─────────┼────┴────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ID fermier (RO) │ R │ O │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┴─────┬───┴─────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Numele titularului/administratorului/│Prenumele titularului/administratorului/│
│reprezentantului legal │reprezentantului legal │
├─────────────────────────────────────┴─────────────┬──────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────────────┬──┬───┬───┬──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│CNP-ul titularului/administratorului/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantului legal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴──┴───┴───┴──┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Codul ţării şi nr. actului de identitate │ │
│(pentru altă cetăţenie) │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Codul ANSVSA RO │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Nr. de înregistrare sau nr. autorizaţiei sanitar-veterinare│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘


    SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF
┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Judeţul/Sectorul │Localitatea │
├────────────────────────────────────────┼──────┬─────────────┬────────┬─────┤
│Satul/Strada │Nr. │Cod poştal │Bl. │Ap. │
├────────────────────────────────────────┼──────┴─────────────┼────────┴─────┤
│Telefon │Fax │E-mail │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┘    se constată următoarele:
    1. Sectorul vegetal:
    - suprafaţa totală declarată este de ............ ha;
    - producţia de ciuperci este de ................... tone;
    - cantitatea de motorină determinată anual este de ............... litri;
    - cantitatea de motorină aferentă anului 2013 este de ...... litri, calculată astfel: (1)/4x1;
    - cantitatea de motorină aferentă anului 2014 este de ...... litri, calculată astfel: (1)/4x3.
    2. Sectorul zootehnic:
    - efectiv mediu anual estimat de animale/păsări/albine/viermi de mătase ............. UVM/familie/cutie;
    - cantitatea de motorină determinată anual este de ................ litri;
    - cantitatea de motorină aferentă anului 2013 este de ...... litri, calculată astfel: (1)/4x1;
    - cantitatea de motorină aferentă anului 2014 este de..... litri, calculată astfel: (1)/4x3.
    3. Sectorul îmbunătăţiri funciare:
    - volumul de apă declarat a fi consumat este de ..................... mc;
    - cantitatea de motorină determinată anual este de ................ litri;
    - cantitatea de motorină aferentă anului 2013 este de... litri, calculată astfel: (1)/4x1;
    - cantitatea de motorină aferentă anului 2014 este de...... litri, calculată astfel: (1)/4x3.
    Cifra 4 reprezintă numărul de trimestre pe an calendaristic, cifra 1 reprezintă numărul de trimestre din anul 2013 şi cifra 3 reprezintă numărul de trimestre din anul 2014.
    Cantitatea de motorină totală aferentă anului 2013 este de ...... litri.
    Cantitatea de motorină totală aferentă anului 2014 este de ...... litri.
    În baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, puteţi beneficia de ajutorul de stat prin rambursare a contravalorii diferenţei de acciză dacă depuneţi cererea/cererile de solicitare a ajutorului de stat prin rambursare şi îndepliniţi condiţiile legale prevăzute.


          Director executiv centrul judeţean,
          .................................


                                            Şef serviciu,
                                           ...............


                                              Întocmit
                                              --------
                                            ............    ANEXA 2b
    la procedurile specifice


    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Operator de date cu caracter personal: 9596
    Centrul judeţean ..............
    Nr. de înregistrare ...........
    Data ..........................


                             ACORD PREALABIL
              pentru finanţare, pentru persoane fizice ce urmează a se
          autoriza conform art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013
       pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor
               de stat pentru motorina utilizată în agricultură


    În baza cererii de acord prealabil pentru finanţare nr. ...../......,
    depusă de:

    PERSOANE FIZICE
┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Numele │Prenumele │
├──────────────────────────────┴─────────┬───────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┴───┴───┴───┴───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Codul ţării şi nr. actului de identitate│ │
│(pentru altă cetăţenie) │ │
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Codul ANSVSA RO │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Nr. de înregistrare sau nr. autorizaţiei sanitar-veterinare│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘


    DOMICILIUL
┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Judeţul/Sectorul │Localitatea │
├────────────────────────────────────────┼──────┬─────────────┬────────┬─────┤
│Satul/Strada │Nr. │Cod poştal │Bl. │Ap. │
├────────────────────────────────────────┼──────┴─────────────┼────────┴─────┤
│Telefon │Fax │E-mail │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┘    se constată următoarele:
    1. Sectorul vegetal:
    - suprafaţa totală declarată este de ........... ha;
    - producţia de ciuperci este de ....... tone;
    - cantitatea de motorină determinată anual este de ............. litri;
    - cantitatea de motorină aferentă anului 2013 este de...... litri, calculată astfel: (1)/4x1;
    - cantitatea de motorină aferentă anului 2014 este de ...... litri, calculată astfel: (1)/4x3.
    2. Sectorul zootehnic:
    - efectiv mediu anual estimat de animale/păsări/albine/viermi de mătase ............ UVM/familie/cutie;
    - cantitatea de motorină determinată anual este de ................ litri;
    - cantitatea de motorină aferentă anului 2013 este de ..... litri, calculată astfel: (1)/4x1;
    - cantitatea de motorină aferentă anului 2014 este de..... litri, calculată astfel: (1)/4x3.
    3. Sectorul îmbunătăţiri funciare:
    - volumul de apă declarat a fi consumat este de ................. mc;
    - cantitatea de motorină determinată anual este de .............. litri;
    - cantitatea de motorină aferentă anului 2013 este de ... litri, calculată astfel: (1)/4x1;
    - cantitatea de motorină aferentă anului 2014 este de ...... litri, calculată astfel: (1)/4x3.
    Cifra 4 reprezintă numărul de trimestre pe an calendaristic, cifra 1 reprezintă numărul de trimestre din anul 2013 şi cifra 3 reprezintă numărul de trimestre din anul 2014.
    Cantitatea de motorină totală aferentă anului 2013 este de ..... litri.
    Cantitatea de motorină totală aferentă anului 2014 este de ...... litri.
    În baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, puteţi beneficia de ajutorul de stat prin rambursare a contravalorii diferenţei de acciză dacă depuneţi cererea/cererile de solicitare a ajutorului de stat prin rambursare şi îndepliniţi condiţiile legale prevăzute şi dacă vă autorizaţi ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.


              Director executiv centrul judeţean,
             ....................................

                                  Şef serviciu,
                               ...................


                                   Întocmit
                                   --------
                                 .............    ANEXA 3
    la procedurile specifice


┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi │ │
│şi Intervenţie pentru Agricultură │ │
│Operator date cu caracter personal: 9596│ │
│Centrul judeţean .......................│ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Nr. de înregistrare ............... │ │
│Data ............... │Cod ANSVSA (daca este cazul) │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Nr. unic de identificare beneficiar din │Nr. înregistrare/autorizare │
│RUI (ID) │sanitar-veterinară │
│ │(dacă este cazul) │
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘                                CERERE DE PLATĂ
                         trimestrială pentru rambursare

                      Trimestrul .......... anul ........


    PERSOANE JURIDICE/PFA/ÎI/ÎF

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎI/ÎF │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────┬─────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│Cod unic de înregistrare (CUI)/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cod de identificare fiscală (CIF) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┬───┴─────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Numele titularului/administratorului/│Prenumele titularului/administratorului/│
│reprezentantului legal │reprezentantului legal │
├─────────────────────────────────────┴─────────────┬──────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────────────┬──┬───┬───┬──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│CNP-ul titularului/administratorului/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reprezentantului legal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴──┴───┴───┴──┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│Codul ţării şi nr. actului de identitate │ │
│(pentru altă cetăţenie) │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

    SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF
┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Judeţul/Sectorul │Localitatea │
├────────────────────────────────────────┼──────┬─────────────┬────────┬─────┤
│Satul/Strada │Nr. │Cod poştal │Bl. │Ap. │
├────────────────────────────────────────┼──────┴─────────────┼────────┴─────┤
│Telefon │Fax │E-mail │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┘


    COORDONATE BANCARE BENEFICIAR
┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Trezoreria │Localitatea │
├────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│IBAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

    ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin
                  împuternicit)

┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Numele │Prenumele │
├────────────────────────┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    În baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură şi a acordului prealabil pentru finanţare prin rambursare nr. ......... din ........... pentru cantitatea aferentă anului 2013/2014 de ......... litri motorină: .............. litri motorină sector vegetal, ....... litri motorină sector zootehnic, .................. litri motorină sectorul îmbunătăţiri funciare, solicit ajutor de stat prin rambursare în sumă de ..............lei, reprezentând ........... litri motorină cu acciză redusă achiziţionată în perioada............, conform centralizatorului facturilor fiscale anexat, după cum urmează:
    1. Sectorul vegetal:
    - suprafaţa ............ ha;
    - cantitatea de ciuperci ...........tone;
    - cantitatea de motorină ................litri.
    2. Sectorul zootehnic:
    - efectiv mediu de animale/păsări/albine/viermi de mătase ....... UVM/familii/cutii;
    - cantitatea de motorină ................litri.
    3. Sectorul îmbunătăţiri funciare:
    - volumul de apă consumat..................... mc;
    - cantitatea de motorină................litri.

    Anexez la prezenta următoarele documente, după caz (*):


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┬────┬───────┐
│Nr. │ │ │ │ │ │Nu este│
│crt.│ Documente ataşate cererii de acord prealabil │ DA │ NU │ DA │ NU │ cazul │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 1.│situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină │ │ │ │ │ │
│ │achiziţionate, aferente trimestrului pentru care se face │ │ │ │ │ │
│ │solicitarea │ [] │ [] │ [] │ [] │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 2.│situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru │ │ │ │ │ │
│ │irigaţii, după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 3.│copiile facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise│ │ │ │ │ │
│ │de furnizori pe numele solicitanţilor, aferente │ │ │ │ │ │
│ │trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat │ │ │ │ │ │
│ │pentru sectoarele declarate în cererea de acord prealabil│ [] │ [] │ [] │ [] │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 4.│anexa nr. 4 la Procedurile specifice de implementare şi │ │ │ │ │ │
│ │control, precum şi formularistica necesară privind │ │ │ │ │ │
│ │acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în│ │ │ │ │ │
│ │agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului │ │ │ │ │ │
│ │agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013 │ │ │ │ │ │
│ │(procedurile specifice), cu structura culturilor şi │ │ │ │ │ │
│ │suprafeţele realizate, respectiv producţia de ciuperci, │ │ │ │ │ │
│ │după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 5.│anexa nr. 5 la procedurile specifice cu efectivul mediu │ │ │ │ │ │
│ │realizat │ [] │ [] │ [] │ [] │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 6.│situaţia cu calculul efectivului mediu anual, întocmită │ │ │ │ │ │
│ │de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă│ │ │ │ │ │
│ │practică, după caz (anexa nr. 11 la procedurile │ │ │ │ │ │
│ │specifice) │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 7.│anexa nr. 4 la procedurile specifice corectată/completată│ │ │ │ │ │
│ │privind lista suprafeţelor şi a structurii culturilor │ │ │ │ │ │
│ │pentru care solicită ajutorul de stat │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 8.│anexa nr. 5 la procedurile specifice corectată/completată│ │ │ │ │ │
│ │privind efectivul mediu anual de animale/păsări/familii │ │ │ │ │ │
│ │de albine/cutii viermi de mătase │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 9.│anexa nr. 6 la procedurile specifice corectată/completată│ │ │ │ │ │
│ │privind cantitatea de apă pentru irigaţii │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 10.│copiile facturilor de apă din care să reiasă volumul de │ │ │ │ │ │
│ │apă consumat de către beneficiar aferent trimestrului │ │ │ │ │ │
│ │respectiv, după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 11.│situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, │ │ │ │ │ │
│ │aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de │ │ │ │ │ │
│ │stat, după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 12.│documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, │ │ │ │ │ │
│ │după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 13.│dovadă cont trezorerie │ [] │ [] │ [] │ [] │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼───────┤
│ 14.│copia cererii unice pe suprafaţă pentru anul 2014 │ │ │ │ │ │
│ │(începând cu cererea de plată pentru trimestrul II), │ │ │ │ │ │
│ │după caz │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴───────┘

--------
    (*) Se bifează toate documentele depuse. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură împuternicit cu verificarea şi avizarea solicitării. Anexele se întocmesc folosind capul de tabel al acestora, înscriindu-se numai poziţiile pentru care se solicită ajutorul de stat.


    Semnătura beneficiarului ..........................
    Data .....................
    Semnătura funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care a preluat cererea .............................

    Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
    Numele şi prenumele operatorului ....................................................
    Semnătura operatorului .............................................

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Semnătura titularului/administratorului/│ Ştampila │ Data │
│reprezentantului legal/împuternicitului │(dacă este cazul)│ ............. │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘    SC/PFA/ÎI/ÎF/PF ........................
    CUI/CNP ................................
    ID APIA ................................
    Sediul/Domiciliul ......................
    Localitatea ............................
    Judeţul ................................


                            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
           a facturilor de achiziţionare a motorinei cu acciză redusă

                            Perioada ..............

┌────┬──────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │ Cantitatea │
│crt.│ Furnizorul │ Nr. facturii │ Data facturii │ de motorină (l) │
├────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴────────────────┴─────────────────┼─────────────────────┤
│TOTAL: │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘


    Data ....................
    Numele şi prenumele ................................................
    Funcţia (administrator, reprezentant legal, după caz) ..............
    Semnătura şi ştampila, după caz ....................................    SC/PFA/ÎI/ÎF/PF ...............................
    CUI/CNP .......................................
    ID APIA .......................................
    Sediul/Domiciliul .............................
    Localitatea ...................................
    Judeţul .......................................

                            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
                      a facturilor de apă pentru irigaţii

                              Perioada ...........

┌────┬──────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │ Nr. facturii │ Data facturii │ Cantitatea │
│crt.│ Furnizorul │ fiscale │ fiscale │ de apă (l) │
├────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴────────────────┴─────────────────┼─────────────────────┤
│TOTAL: │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘    Data ....................
    Numele şi prenumele ............................................
    Funcţia (administrator, reprezentant legal, după caz) ..........
    Semnătura şi ştampila, după caz ................................    ANEXA 4
    la procedurile specifice


                                Sectorul vegetal

    SC/PFA/ÎI/ÎF/PF .........................
    CUI/CNP .................................
    ID APIA .................................
    Sediul/Domiciliul .......................
    Localitatea .............................
    Judeţul .................................


                                     LISTA
             suprafeţelor/producţiei de ciuperci şi a structurii
                         culturilor în anul ........

    (Se vor completa numai poziţiile pentru care se solicită ajutorul de stat.)


┌─────────────────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ Categoria │Consumul │Subcategoria conform │Codul │ │Cantitatea│Cantitatea│
│ │(litri / │ SAPS │SAPS │Suprafaţa │ de │ de │
│ │ ha) │ │ │ (ha) │ motorină │ motorină │
│ │ │ │ │ │ anuală │ cuvenită │
│ │ │ │ │ │ (litri) │ pentru │
│ │ │ │ │ │ │ anul │
│ │ │ │ │ │ │2013/2014 │
│ │ │ │ │ │ │ (litri) │
│ │ │ │ │ │ │ (*) │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │6)=(2)x(5)│ (7) │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Cereale │ 78,00 │grâu comun │ 101 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │grâu dur │ 102 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │triticale │ 103 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │secară │ 104 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │orz │ 105 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │orzoaică │ 106 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ovăz │ 107 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │porumb │ 108 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │porumb zaharat │ 109 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │sorg │ 110 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │mei │ 112 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │hrişcă │ 113 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │alte cereale │ │ │ │ │
│ │ │pentru boabe │ 114 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │lot semincer │ 500 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Orez │ 96,00 │orez │ 111 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│Leguminoase boabe│ 78,00 │plante proteice │
│ │ │(leguminoase pentru boabe): │
│ │ ├─────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │mazăre pentru boabe │ 151 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │fasole pentru boabe │ 152 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │linte │ 153 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │bob │ 154 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │lupin │ 155 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │alte leguminoase │ │ │ │ │
│ │ │pentru boabe (năut) │ 156 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│Oleaginoase │ 78,00 │plante industriale şi medicinale: │
│ │ ├─────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │floarea-soarelui │ 201 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │rapiţă │ 202 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │soia │ 203 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │in pentru ulei │ 204 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │alte oleaginoase │ 205 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │in pentru fibră │ 206 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │cânepă pentru fibră │ 207 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Tutun şi hamei │ 140,00 │tutun │ 208 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │hamei │ 750 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Plante medicinale│ │alte plante medici- │ │ │ │ │
│şi aromatice │ 100,00 │nale şi aromatice │ 213 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │alte plante │ │ │ │ │
│ │ │industriale │ 214 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │arahide │ 215 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │mac │ 216 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ricin │ 217 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │susan │ 218 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │şofrănel │ 219 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │fenicul │ 209 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │levănţică │ 210 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │mentă │ 211 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │anason │ 212 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │cicoare │ 805 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│Cartof │ 150,00 │plante tuberculifere: │
│ │ ├─────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │cartofi timpurii │ 251 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │cartofi semitimpurii │ 252 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │cartofi târzii │ 253 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │alte culturi de │ │ │ │ │
│ │ │cartofi │ 254 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │cartofi pentru │ │ │ │ │
│ │ │sămânţă │ 255 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│Sfeclă de zahăr │ 139,00 │plante rădăcinoase: │
│ │ ├─────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │sfeclă de zahăr │ 301 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │sfeclă furajeră │ 302 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│Legume cultivate │ │ │
│în câmp │ 148,00 │legume proaspete: │
│ │ ├─────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │legume proaspete │ │ │ │ │
│ │ │(altele decât │ │ │ │ │
│ │ │tomatele destinate │ │ │ │ │
│ │ │procesării) │ 351 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │tomate destinate │ │ │ │ │
│ │ │procesării │ 353 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Legume cultivate │ 75,00 │legume cultivate în │ │ │ │ │
│în spaţii │ │spaţii protejate │ │ │ │ │
│protejate │ │ │ x │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Pepeni verzi şi │ 150,00 │pepeni verzi şi │ │ │ │ │
│galbeni │ │galbeni │ 352 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Căpşun, alţi │ │ │ │ │ │ │
│arbuşti fructi- │ │ │ │ │ │ │
│feri │ 65,00 │căpşun │ 803 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ │ │arbuşti fructiferi: │
│ │ ├─────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │coacăz │ 802 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │alţi arbuşti │ │ │ │ │
│ │ │fructiferi │ 804 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Flori şi plante │ 100,00 │flori şi plante │ │ │ │ │
│ornamentale │ │ornamentale │ 400 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Păşuni naturale, │ │ │ │ │ │ │
│fâneţe naturale, │ │ │ │ │ │ │
│pajişti temporare│ 30,00 │pajişti temporare │ 450 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│ │ │pajişte permanentă: │
│ │ ├─────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │păşuni naturale │ 601 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │fâneţe naturale │ 602 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │păşuni comunale │ │ │ │ │
│ │ │utilizate în comun │ 603 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │pajişti permanente │ │ │ │ │
│ │ │utilizate în comun │ 604 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │pajişti permanente │ │ │ │ │
│ │ │comunale utilizate │ │ │ │ │
│ │ │individual │ 605 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │pajişti permanente │ │ │ │ │
│ │ │utilizate individual │ 606 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Plante de nutreţ │ │ │ │ │ │ │
│+ însilozare │ 130,00 │plante de nutreţ │ 451 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│Livezi │ 130,00 │cultură permanentă: │
│ │ ├─────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │meri │ 651 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │peri │ 652 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │pruni │ 653 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │caişi şi zarzări │ 654 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │piersici │ 655 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │cireşi şi vişini │ 656 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │gutui │ 657 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │duzi │ 658 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │alţi pomi fructiferi │ 659 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │livadă tradiţională │ │ │ │ │
│ │ │utilizată extensiv │ 660 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │castani │ 701 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │nuci şi aluni │ 702 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │alte specii │ 703 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│Pepiniere pomi- │ │ │
│cole, viticole, │ │ │
│plantaţii │ │ │
│portaltoi, altele│ 40,00 │pepiniere: │
│ │ ├─────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │pepiniere viticole şi│ │ │ │ │
│ │ │plantaţii portaltoi │ 901 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │pepiniere pomicole │ 902 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │pepiniere forestiere │ 903 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │alte pepiniere │ 904 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│Teren în pregăti-│ │ │
│re pentru livezi,│ │ │
│vii, alte culturi│ │ │
│permanente │ 150,00 │alte culturi permanente: │
│ │ ├─────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │teren în pregătire │ │ │ │ │
│ │ │pentru livezi │ 950 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │teren în pregătire │ │ │ │ │
│ │ │pentru vii │ 951 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │teren în pregătire │ │ │ │ │
│ │ │pentru alte culturi │ │ │ │ │
│ │ │permanente │ 952 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│Viţa-de-vie │ 125,00 │vie: │
│ │ ├─────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │vii pe rod cu │ │ │ │ │
│ │ │struguri nobili │ │ │ │ │
│ │ │pentru vin │ 961 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │vii pe rod cu │ │ │ │ │
│ │ │struguri de masă │ 962 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │vii tinere neintrate │ │ │ │ │
│ │ │pe rod │ 963 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │vii cu soiuri hibride│ │ │ │ │
│ │ │interspecifice pentru│ │ │ │ │
│ │ │vin │ 964 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │vii înfiinţate prin │ │ │ │ │
│ │ │programul de │ │ │ │ │
│ │ │restructurare/ │ │ │ │ │
│ │ │reconversie │ 965 │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │suprafaţa defrişată │ │ │ │ │
│ │ │prin programul de │ │ │ │ │
│ │ │primă defrişare │ 966 │ │ │ │
├─────────────────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Plante energetice│ 100,00 │plante energetice │ │ │ │ │
│nonalimentare │ │nonalimentare │ │ │ │ │
│ │ │(nonagricole) │ 953 │ │ │ │
├─────────────────┴─────────┴─────────────────────┴───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Total: │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
┌─────────────────┬──────────┬────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Ciuperci │80,00 │ │ │ │ │ │
│ │litri/tonă│ciuperci │ │ │ │ │
├─────────────────┴──────────┴────────────────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────┤
│ Total general: │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘

--------
    (*) Coloana (7) se calculează după cum urmează:
    - pentru anul 2013: (7) = (6)/4x1;
    - pentru anul 2014: (7) = (6)/4x3.

    Cifra 4 reprezintă numărul de trimestre pe an calendaristic, cifra 1 reprezintă numărul de trimestre din anul 2013 şi cifra 3 reprezintă numărul de trimestre din anul 2014.

    Data ...................
    Numele şi prenumele ...................................................
    Funcţia (administrator, reprezentant legal, după caz) .................
    Semnătura şi ştampila, după caz .......................................    ANEXA 5
    la procedurile specifice


                               Sectorul zootehnic


    SC/PFA/ÎI/ÎF/PF ........................
    CUI/CNP ................................
    ID APIA ................................
    Sediul/Domiciliul ......................
    Localitatea ............................
    Judeţul ................................                               CANTITĂŢILE MAXIME
            de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub
        formă de rambursare pentru sectorul zootehnic în anul .........


┌──────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│ Specificare │ Consumul specific │Efectivul mediu │Cantitatea de │ Cantitatea de │
│ │ (U.M.) │(UVM)/efectivul │motorină anuală│motorină cuvenită│
│ │ │de familii/cutii│ (litri) │ pentru anul │
│ │ │ │ │2013/2014 (litri)│
│ │ │ │ │ (*) │
├──────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │(4) = (2) x (3)│ (5) │
├──────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│Păsări │ 39 litri/UVM │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│Porcine │ 6 litri/UVM │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│Bovine │ 56 litri/UVM │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│Ovine, caprine │ 6,75 litri/UVM │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│Albine şi viermi de mătase│18 litri/familie/cutie│ │ │ │
└──────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────────────┘


---------
    (*) Coloana (5) se calculează după cum urmează:
    - pentru anul 2013: (5) = (4)/4 x 1;
    - pentru anul 2014: (5) = (4)/4 x 3.

    Cifra 4 reprezintă numărul de trimestre pe an calendaristic, cifra 1 reprezintă numărul de trimestre din anul 2013 şi cifra 3 reprezintă numărul de trimestre din anul 2014.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Calculul UVM pentru determinarea cantităţii de motorină │
├────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬───────────────┤
│ Specia │Rata de conversie│Efectivul mediu│Efectivul (UVM)│
│ │ (UVM) │anual de │pentru coloana │
│ │ │animale/păsări │ (3) │
│ │ │ (**) │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Găini ouătoare │ 0,014 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Alte păsări │ 0,003 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Total păsări │ X │ X │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Scroafe reproducătoare > 50 kg │ 0,5 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Alte porcine │ 0,3 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Total porcine │ X │ X │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de 2 ani │ 1,0 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Bovine între 6 luni şi 2 ani │ 0,6 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Bovine de mai puţin de 6 luni │ 0,4 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Total bovine │ X │ X │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Ovine │ 0,15 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Caprine │ 0,15 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│TOTAL: │ X │ X │ │
└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴───────────────┘


---------
    (**) Efectivul mediu estimat anual, respectiv realizat se calculează după formula:


┌────────────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────────┐
│Efectiv la începutul│Total intrări│Efectiv iniţial│Total ieşiri│Efectiv la│ Zile │Efectivul │
│perioadei (cap.) │ (cap.) │ plus intrări │ (cap.) │sfârşitul │animale │mediu anual│
│ │ │ (cap.) │ │perioadei │furajate│ │
│ │ │ │ │ (cap.) │ anual │ │
│ │ │ │ │ │ (zaf) │ │
├────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────┘


    zaf anual = a + b - c
    a = efectivul de animale de la începutul anului x 365
    b = total intrări în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365)
    c = total ieşiri în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365)

                            zaf anual
    Efectivul mediu anual = ---------
                               365


┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ratele de conversie a animalelor în unităţi vită mare (UVM) │
├───────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
│Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de 2 ani│ 1,0 UVM │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Bovine între 6 luni şi 2 ani │ 0,6 UVM │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Bovine de mai puţin de 6 luni │ 0,4 UVM │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Ovine │ 0,15 UVM │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Caprine │ 0,15 UVM │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Scroafe reproducătoare > 50 kg │ 0,5 UVM │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Alte porcine │ 0,3 UVM │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Găini ouătoare │ 0,014 UVM │
├───────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Alte păsări*) │ 0,003 UVM │
├───────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ *) Această rată de conversie poate fi mărită pe baza unor │
│ dovezi ştiinţifice care trebuie explicate şi justificate│
│ temeinic în programele de dezvoltare rurală. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Data ...........................
    Numele şi prenumele ..................................................
    Funcţia (administrator, reprezentant legal, după caz) ................
    Semnătura şi ştampila, după caz ......................................    ANEXA 6
    la procedurile specifice


                       Sectorul îmbunătăţiri funciare

    SC/PFA/ÎI/ÎF/PF ........................
    CUI/CNP ................................
    ID APIA ................................
    Sediul/Domiciliul ......................
    Localitatea ............................
    Judeţul ................................


                               CANTITĂŢILE MAXIME
       de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de
      rambursare pentru sectorul îmbunătăţiri funciare în anul ..........


┌───────────────────────┬───────────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┐
│ Specificare │ Consumul specific │ Cantitatea de │ Suprafaţa │ Cantitatea de │ Cantitatea │
│ Îmbunătăţiri funciare │ (U.M.) │apă contractată│ irigată │motorină anuală│ de motorină │
│ │ │ (mc) │ (ha) │ (litri) │cuvenită pentru│
│ │ │ │ │ │ anul 2013/2014│
│ │ │ │ │ │ (*) │
├───────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5)=(2)x(3) │ (6) │
├───────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┤
│Instalaţii de irigat │ │ │ │ │ │
│acţionate cu motoare │ │ │ │ │ │
│termice │ 50 l/1.000 mc apă │ │ │ │ │
└───────────────────────┴───────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┘


    (*) Punctul (6) se calculează după cum urmează:
    - pentru anul 2013: (6) = (5)/4 x 1;
    - pentru anul 2014: (6) = (5)/4 x 3.
    Cifra 4 reprezintă numărul de trimestre pe an calendaristic, cifra 1 reprezintă numărul de trimestre din anul 2013 şi cifra 3 reprezintă numărul de trimestre din anul 2014.

    Declar pe propria răspundere că deţin în exploatare instalaţii de irigat acţionate cu un număr de .... motoare termice pentru suprafaţa de ...... ha.

    Data ................................
    Numele şi prenumele ...................................................
    Funcţia (administrator, reprezentant legal, după caz) .................
    Semnătura şi ştampila, după caz .......................................


    ANEXA 7
    la procedurile specifice


                                   ANGAJAMENT
              conform art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 763/2013

                               (persoane fizice)

    Subsemnatul, ......................, CNP .................. cu domiciliul în ................, str. ............ nr. ....., judeţul ............,
    mă oblig ca, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii acordului prealabil pentru finanţare, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2014, să mă autorizez şi să depun certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului care atestă calitatea de persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.
    Mă oblig să depun cereri de plată trimestriale pentru rambursare pentru motorina achiziţionată de la data autorizării.
    În caz contrar, voi fi exclus de la schema de finanţare.

           Data
     ................... Semnătura
                                       ..................


    ANEXA 8a)
    la procedurile specifice

    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Operator de date cu caracter personal: 9596
    Centrul judeţean .................................
    Nr. de înregistrare ..............................
    Data .............................................


                            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
              a beneficiarilor şi sumelor aferente cantităţilor de
            motorină determinate cu acciză redusă - sectorul vegetal

                             Perioada .............

┌────┬───────────────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Numele şi prenumele/ │ │ Cantitatea de │ Valoarea │
│crt.│ Denumirea │ CNP/CUI/CF │ motorină │ accizelor │
│ │ │ │ determinată │ cuvenită │
│ │ │ │ (litri) │ (lei) │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ TOTAL: │ │ │ │
└────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┘


           Director executiv centrul judeţean,
            .................................

                                              Şef serviciu,
                                             ..............

                                                Întocmit
                                              ............


    ANEXA 8b)
    la procedurile specifice


    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Operator de date cu caracter personal: 9596
    Centrul judeţean ..................................
    Nr. de înregistrare ...............................
    Data ..............................................


                            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
              a beneficiarilor şi sumelor aferente cantităţilor de
           motorină determinate cu acciză redusă - sectorul zootehnic

                            Perioada ...............

┌────┬───────────────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Numele şi prenumele/ │ │ Cantitatea de │ Valoarea │
│crt.│ Denumirea │ CNP/CUI/CF │ motorină │ accizelor │
│ │ │ │ determinată │ cuvenită │
│ │ │ │ (litri) │ (lei) │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ TOTAL: │ │ │ │
└────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┘


         Director executiv centrul judeţean,
          ..................................

                                               Şef serviciu,
                                               .............

                                                 Întocmit
                                                ...........


    ANEXA 8c)
    la procedurile specifice


    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Operator de date cu caracter personal: 9596
    Centrul judeţean .................................
    Nr. de înregistrare ..............................
    Data .............................................


                            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
         a beneficiarilor şi sumelor aferente cantităţilor de motorină
         determinate cu acciză redusă - sectorul îmbunătăţiri funciare

                            Perioada ...............

┌────┬───────────────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Numele şi prenumele/ │ │ Cantitatea de │ Valoarea │
│crt.│ Denumirea │ CNP/CUI/CF │ motorină │ accizelor │
│ │ │ │ determinată │ cuvenită │
│ │ │ │ pentru volumul │ (lei) │
│ │ │ │ de apă consumat│ │
│ │ │ │conform facturii│ │
│ │ │ │ emise de fur- │ │
│ │ │ │ nizorul de apă │ │
│ │ │ │ (litri) │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ TOTAL: │ │ │ │
└────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┘


          Director executiv centrul judeţean,
           .................................

                                                 Şef serviciu,
                                                 ..............

                                                    Întocmit
                                                  ............


    ANEXA 9
    la procedurile specifice


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ


                            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    cu sumele aferente cantităţilor de motorină determinate cu acciză redusă

                         Perioada .....................

┌────┬───────────────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┐
│Nr. │ │ Nr. de │ Cantitatea de │ Valoarea │
│crt.│ Judeţul │ beneficiari │ motorină │ ajutorului │
│ │ │ │ determinată │ de stat │
│ │ │ │ (litri) │ (lei) │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 1│Alba │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 2│Arad │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 3│Argeş │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 4│Bacău │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 5│Bihor │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 6│Bistriţa-Năsăud │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 7│Botoşani │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 8│Braşov │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 9│Brăila │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 10│Buzău │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 11│Caraş-Severin │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 12│Călăraşi │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 13│Cluj │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 14│Constanţa │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 15│Covasna │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 16│Dâmboviţa │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 17│Dolj │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 18│Galaţi │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 19│Giurgiu │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 20│Gorj │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 21│Harghita │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 22│Hunedoara │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 23│Ialomiţa │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 24│Iaşi │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 25│Ilfov │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 26│Maramureş │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 27│Mehedinţi │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 28│Mureş │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 29│Neamţ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 30│Olt │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 31│Prahova │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 32│Satu Mare │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 33│Sălaj │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 34│Sibiu │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 35│Suceava │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 36│Teleorman │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 37│Timiş │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 38│Tulcea │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 39│Vaslui │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 40│Vâlcea │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 41│Vrancea │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 42│Bucureşti │ │ │ │
├────┴───────────────────────┴──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ TOTAL: │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┘


    NOTĂ:
    Situaţia centralizatoare cu beneficiarii, conform art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 763/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, este prezentată pe suportul electronic ataşat (CD) cu .......... fişiere şi ............. beneficiari.

                        Director general,
                        .................


    ANEXA 10
    la procedurile specifice


    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

                                                     SE APROBĂ
                                           Ordonator principal de credite,
                                            .............................


                          CENTRALIZATORUL JUSTIFICATIV
   al sumelor cuvenite cantităţilor de motorină determinate cu acciză redusă

                          Perioada ...................

┌────┬───────────────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┐
│Nr. │ │ Nr. de │ Cantitatea de │ Valoarea │
│crt.│ Judeţul │ beneficiari │ motorină │ ajutorului │
│ │ │ │ determinată │ de stat │
│ │ │ │ (litri) │ (lei) │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 1│Alba │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 2│Arad │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 3│Argeş │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 4│Bacău │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 5│Bihor │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 6│Bistriţa-Năsăud │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 7│Botoşani │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 8│Braşov │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 9│Brăila │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 10│Buzău │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 11│Caraş-Severin │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 12│Călăraşi │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 13│Cluj │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 14│Constanţa │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 15│Covasna │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 16│Dâmboviţa │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 17│Dolj │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 18│Galaţi │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 19│Giurgiu │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 20│Gorj │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 21│Harghita │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 22│Hunedoara │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 23│Ialomiţa │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 24│Iaşi │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 25│Ilfov │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 26│Maramureş │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 27│Mehedinţi │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 28│Mureş │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 29│Neamţ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 30│Olt │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 31│Prahova │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 32│Satu Mare │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 33│Sălaj │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 34│Sibiu │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 35│Suceava │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 36│Teleorman │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 37│Timiş │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 38│Tulcea │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 39│Vaslui │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 40│Vâlcea │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 41│Vrancea │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 42│Bucureşti │ │ │ │
├────┴───────────────────────┴──────────────┼────────────────┼────────────┤
│ TOTAL: │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┘


             Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene

                              Director general,
                               ...............


    ANEXA 11
    la procedurile specifice


    SC/PFA/ÎI/ÎF/PF ................................
    CUI/CNP ........................................
    Sediul/Domiciliul ..............................
    Localitatea ....................................
    Judeţul ........................................

                                                        Avizat
                                        Medic împuternicit de liberă practică,
                                               .......................
                                                (semnătura şi parafa)


                                    SITUAŢIA
                     cu calculul efectivului mediu realizat

                                Trimestrul ....

    Subsemnatul, ...................., CNP ................., administrator/reprezentant legal al ......(denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale)...., declar următoarele:

    Calculul efectivului mediu estimat anual, respectiv realizat se face după formula:

┌───────────┬─────────┬───────────┬────────┬───────────┬────────────┬──────────┐
│Efectiv la │ │ Efectiv │ │Efectiv la │Zile animale│ Efectivul│
│ începutul │ Total │ iniţial │ Total │ sfârşitul │ furajate │ mediu │
│ perioadei │ intrări │ plus │ ieşiri │ perioadei │ anual │ anual │
│ (cap.) │ (cap.) │ intrări │ (cap.) │ (cap.) │ (zaf) │ │
│ │ │ (cap.) │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────────┴──────────┘


    zaf anual = a + b - c
    a = efectivul de animale de la începutul anului x 365
    b = total intrări în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365)
    c = total ieşiri în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365)

                             zaf anual
    Efectivul mediu anual = -----------
                               365


                            Semnătura şi ştampila
                             ...................


                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016