Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURI din 14 aprilie 2003  de implementare, monitorizare şi evaluare a subprogramului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURI din 14 aprilie 2003 de implementare, monitorizare şi evaluare a subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii"*)

EMITENT: REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 383 bis din 3 iunie 2003

──────────
    *) Aprobate prin Ordinul nr. 101 din 14 aprilie 2003 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 383 din 03 iunie 2003
──────────


    1. IMPORTANŢA SUBPROGRAMULUI
    Potrivit prevederilor Programului de guvernare, pentru promovarea şi coordonarea politicilor de dezvoltare pe ansamblul ţării, pe regiuni şi zone de dezvoltare, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei elaborează programe multianuale de sprijin financiar al dezvoltării economice şi sociale ale regiunilor.
    Pentru atragerea de investiţii private în oraşele care nu se regăsesc în zonele de restructurare industrială, prevăzute în HG nr. 399/2001 sau în zonele declarate defavorizate, a fost elaborat Subprogramul "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii".
    Concepţia acestuia a pornit pe de o parte, de la premisa conform căreia dezvoltarea economică urbană se poate realiza prin creşterea activităţilor economice desfăşurate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu precădere prin mărirea fluxului de capital investiţional al acestora. Pe de altă parte, se urmăreşte dezvoltarea oraşelor mici şi mijlocii ca poli industriali cu rol de atragere a populaţiei din mediul rural în activităţi industriale.
    Subprogramul "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii", denumit în continuare Subprogram, care se finanţează din bugetul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei în anul 2003 în cadrul Programelor regionale specifice, a cărui structură, indicatori şi fonduri au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 322/2003, are ca direcţie prioritară dezvoltarea economică urbană prin creşterea activităţilor economice desfăşurate de întreprinderile mici şi mijlocii.
    Asistenţa financiară se acordă proiectelor de investiţii ale întreprinderilor mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în localităţile urbane caracterizate de rang III, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, din afară zonelor de restructurare industrială (HG nr. 399/2001) şi a zonelor defavorizate.
    2. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI
    - crearea condiţiilor pentru ca unele oraşe mici şi mijlocii să devină poli industriali care să atragă populaţia din mediul rural în activităţi industriale;
    - accelerarea dezvoltării economice a oraşelor prin mărirea fluxului de capital investiţional;
    - creşterea contribuţiei întreprinderilor mici şi mijlocii la crearea de noi locuri de muncă;
    - creşterea investiţiilor în sectorul privat;
    - înfiinţarea sau dezvoltarea firmelor capabile să desfăşoare activităţi productive sau de servicii generatoare de produse cu valoare adăugată mare;
    - diversificarea şi îmbunătăţirea produselor şi serviciilor;
    - sporirea competitivităţii produselor autohtone.
    3. CADRUL INSTITUŢIONAL AL SUBPROGRAMULUI
    ● Ministerul Dezvoltării şi Prognozei este autoritate de management a Subprogramului;
    ● În cadrul Direcţiei Zone asistate, din cadrul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei funcţionează Unitatea de management a Subprogramului (UMS). Structura organizatorică, numărul de persoane, atribuţiile şi responsabilităţile sunt stabilite prin ordin al ministrului;
    ● Agenţiile pentru Dezvoltare Regională sunt autorităţile de implementare ale Subprogramului;
    ● Ministerul Dezvoltării şi Prognozei încheie (conform punctului 8 din HG nr. 322/2003, Contract de Prestări Servicii cu fiecare Agenţie pentru Dezvoltare Regională, având în vedere competenţa tehnică a acesteia, precum şi încadrarea sa ca structură teritorială pentru dezvoltarea regională, în conformitate cu prevederile Capitolului III din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională;
    În sensul prezentelor proceduri prin sintagma "Agenţie pentru Dezvoltare Regională" se înţelege:
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 1 NORD - EST
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 2 SUD - EST
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 3 SUD - MUNTENIA
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 4 SUD VEST
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 5 VEST ROMÂNIA
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 6 NORD VEST
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 CENTRU
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 8 BUCUREŞTI-ILFOV
    4. BUGETUL SUBPROGRAMULUI
    Bugetul total estimat al Subprogramului aferent anilor 2003 şi 2004, este de 825.608.000 mii lei, din care, suma de 416.804.000 mii de lei, este alocată de la bugetul de stat (Anexa 1)
    Subprogramul finanţează:
    - investiţiile întreprinderilor mici şi mijlocii în achiziţionarea de utilaje, instalaţii, echipamente, cu excepţia autovehiculelor, precum şi în reabilitarea clădirilor necesare dezvoltării producţiei, şi/sau serviciilor,
    - asistenţă tehnică pentru implementarea Subprogramului (cheltuieli de personal, materiale şi servicii) destinată Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională;
    Suma totală destinată pentru activităţile de asistenţă tehnică, efectuate de Agenţiile pentru Dezvoltare Regională, este de 8 miliarde lei.
    De la bugetul de stat, Subprogramul este finanţat, astfel:

                                                                        mii lei
┌──────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ 2003 │ 2004 │ Buget total │
│ │ Subprogram │ Estimat │ │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Ajutor financiar nerambursabil│ 98.000.000 │ 310.804.000 │ 408.804.000 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Asistentă tehnică │ 2.000.000 │ 6.000.000 │ 8.000.000 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│TOTAL │ 100.000.000 │ 316.804.000 │ 416.804.000 │
└──────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


    În cadrul Subprogramului, ajutorul financiar nerambursabil aferent unui proiect care poate fi finanţat, are valori cuprinse între:
    ● Suma minimă: 350 milioane lei
    ● Suma maximă: 3,5 miliarde lei
    Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 50% din costurile eligibile totale ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie finanţată din resursele proprii ale solicitantului, sau din alte surse decât cele provenind de la prezentul Subprogram. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 50% din costurile totale eligibile ale proiectului, integral în numerar.
    Finanţarea nerambursabilă acordată reabilitării clădirilor strict legate de desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect nu poate depăşi 20% din valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil. Costurile corespunzătoare reabilitării clădirilor vor fi incluse în costurile eligibile totale ale proiectului.
    Contribuţia în natură nu este eligibilă.
    Nu există limite maxime privind costul total al proiectului. Indiferent de costul total al proiectului, solicitarea de ajutor financiar nerambursabil trebuie să respecte valoarea minimă şi maximă prevăzută.
    Ajutorul financiar nerambursabil se limitează exclusiv la achiziţionarea de utilaje, instalaţii sau echipamente (cu excepţia autovehiculelor) şi la cheltuielile aferente reabilitării clădirilor.
    Nu fac obiectul Subprogramului finanţarea închirierii sau a achiziţionării în leasing a acestor bunuri.
    Proiectele finanţate sau în curs de finanţare de la bugetul de stat sau din fonduri ale Comisiei Europene sunt ne-eligibile pentru finanţare în cadrul prezentului Subprogram.
    5. PROMOVAREA SUBPROGRAMULUI
    Pentru a permite informarea clară şi unitară a potenţialilor solicitanţi va fi susţinută o campanie publicitară la nivel naţional, regional şi local, de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, împreună cu Agenţiile pentru Dezvoltare Regională. (Anexa 2)
    Pentru susţinerea campaniei de promovare a Subprogramului, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei încheie cu Agenţiile pentru Dezvoltare Regională contracte de prestări servicii. Suma acordată pentru activitatea de promovare realizată de o agenţie nu va depăşi suma de 150 milioane lei.
    Anunţul pentru lansarea publică a cererii de ofertă pentru proiecte în cadrul Subprogramului, va fi făcut public inclusiv pe pagina web a Ministerului Dezvoltării şi Prognozei: www.mdp.ro.
    Agenţiile pentru Dezvoltare Regională vor publica în cotidiene/publicaţii locale, anunţul pentru lansarea publică a cererii de ofertă pentru proiecte în cadrul Subprogramului şi vor organiza sesiuni de informare cu această tematică în municipiile reşedinţă de judeţ.
    6. DISTRIBUIREA "GHIDULUI SOLICITANTULUI"
    "Ghidul solicitantului" (Anexa 3) elaborat de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, reprezentând o sinteză a Procedurilor de implementare a Subprogramului, conţine anexat formularul "Cerere de finanţare" (Anexa 4), modelul unui "Plan de afaceri" (Anexa 5), "Lista activităţilor conform clasificării din economia naţională - CAEN" pentru care se poate solicita finanţare (Anexa 6) şi Lista oraşelor eligibile, conform HG nr. 322/2003 (anexa nr. 7), se distribuie gratuit celor interesaţi, la cerere, de către Agenţiile pentru Dezvoltare Regională, pe suport de hârtie, prin e-mail sau pe suport magnetic. De asemenea, acesta poate fi accesat de pe pagina web a Ministerului Dezvoltării şi Prognozei www.mdp.ro şi la următoarele adrese ale Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională:


┌────┬─────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Regiuni │ Judeţe │ Adresele Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională │
│crt.│ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Nord-Est │Bacău, Botoşani, │Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est │
│ │ │Iaşi, Neamţ, │Str. Alexandru cel Bun nr. 27 bis, cod 5600 Piatra Neamţ, │
│ │ │Suceava, Vaslui │jud. Neamţ │
│ │ │ │Tel.: 0233/218071; fax: 0233/218071; │
│ │ │ │e-mail: adrnordest@adrnordest.ro │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Sud-Est │Brăila, Buzău, │Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Est │
│ │ │Constanţa, Galaţi,│Piaţa Independenţei nr. 1, et. 5, cod 6100 Brăila, jud. Brăila│
│ │ │Vrancea, Tulcea │Tel.: 0239/611086; fax: 0239/623403; │
│ │ │ │e-mail: seagency_ro@cjbraila.ro │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Sud │Argeş, Călăraşi, │Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia │
│ │Muntenia │Dâmboviţa, │Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, cod 8500 Călăraşi, jud. │
│ │ │Giurgiu, Ialomiţa,│Călăraşi │
│ │ │Prahova, │Tel.: 0242/331769; fax: 0242/313167; │
│ │ │Teleorman │e-mail: adr3sud@nex.ro │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Sud Vest │Dolj, Gorj, │Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Vest │
│ │ │Mehedinţi, Olt, │Str. Unirii nr. 19, cod 1100 Craiova, jud. Dolj │
│ │ │Vâlcea │Tel.: 0251414904; fax: 0251419496; │
│ │ │ │e-mail: adr4@rdslink.ro, ofice@adroltenia.ro │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Vest │Arad, Caraş- │Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest │
│ │ │Severin, │Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, cod 1900 Timişoara, │
│ │ │Hunedoara, Timiş │jud. Timiş, Tel.: 0256/191981; 0256/191923; fax: │
│ │ │ │0256/191981; │
│ │ │ │e-mail: office@adr5vest.ro │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Nord- │Bihor, Bistriţa- │Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Vest │
│ │Vest │Năsăud, Cluj, │Str. Sextil Puscariu nr. 2, cod 3400 Cluj-Napoca, jud. Cluj │
│ │ │Sălaj, Satu-Mare, │Tel.: 0264/431550; fax: 0264/439222; │
│ │ │Maramureş │e-mail: adrnv@mail.dntcj.ro │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Centru │Alba, Braşov, │Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru │
│ │ │Covasna, │Str. Decebal nr. 12, cod 2500 Alba Iulia, jud. Alba │
│ │ │Harghita, Mureş, │Tel: 0258/818613; fax: 0258/818613; │
│ │ │Sibiu │e-mail: adcentru@abx.logicnet.ro │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Bucureşti│Bucureşti, Ilfov │Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov │
│ │-Ilfov │ │Calea Victoriei nr. 16-20, scara A, et. 2, Bucureşti, sector 3│
│ │ │ │Tel: 021/3159659, fax: 021/3159665; │
│ │ │ │e-mail: adrbi@home.ro │
└────┴─────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


    7. REGULI CU PRIVIRE LA LICITAŢIA DE PROIECTE
    Prezentele Proceduri stabilesc criteriile şi regulile pentru redactarea, depunerea, selectarea şi implementarea proiectelor din cadrul Subprogramului.
    7.1. CRITERII DE ELIGIBILITATE
    Există trei tipuri de criterii de eligibilitate, referitoare la:
    ● Solicitanţi;
    ● Proiecte;
    ● Cheltuieli eligibile.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│7.1.1. Eligibilitatea solicitantului - cine poate participa la licitaţie │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) Să fie societăţi comerciale, persoane juridice române, cu capital integral privat, care să se încadreze în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, definite conform Legii nr. 133/1999, privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, înregistrate înainte de 3.04.2003, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I a HG nr. 322/2003;
    b) Să aibă sediul social în unul din oraşele prevăzute în Anexa 7;
    c) Pot participa la această licitaţie societăţi comerciale cu sediul principal în afară oraşelor ţintă, care au fost constituite înainte de 3.04.2003, data publicării în Monitorul Oficial a HG nr. 322/2003. În cazul selecţiei proiectelor în vederea finanţării, societăţile comerciale trebuie să facă dovada deschiderii filialelor în oraşele pentru care au depus Cereri de finanţare, până la data încheierii Contractelor de finanţare.
    d) Să demonstreze că nu înregistrat pierderi operaţionale în anul fiscal precedent datei la care se solicită finanţarea nerambursabilă, conform bilanţului contabil la 31.12.2002, înregistrat la Administraţia financiară;
    e) Să aibă surse de finanţare stabile şi suficiente pentru a asigura continuitatea în derularea proiectului şi să participe la finanţarea acestuia.
    f) Să respecte plafonul intensităţii maxim admise a ajutorului de stat.
    Ajutorul financiar nerambursabil acordat prin prezentul Subprogram se consideră ajutor de stat conform legislaţiei specifice.
    Suma solicitată de la Subprogram, cumulată cu alte forme de ajutor de stat de care beneficiază IMM nu trebuie să depăşească plafonul de 65% din valoarea investiţiei iniţiale astfel cum este definită în "Regulamentul Consiliului Concurenţei privind ajutorul de stat regional şi ajutorul de stat pentru IMM"

    Conceptul de investiţie iniţială
    În înţelesul regulamentului privind ajutorul de stat regional şi ajutorul de stat pentru IMM, prin investiţie iniţială se înţelege o investiţie în capital fix în legătură cu crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau demararea unei activităţi care implică o schimbare fundamentală în produsul sau procesul de fabricaţie al unei unităţi existente, prin raţionalizare, diversificare sau modernizare.
    Sunt excluse din categoria investiţiilor iniţiale:
    a) Investiţia de înlocuire destinată conservării potenţialului de producţie, care nu aduce un spor de venit, ci are funcţia economică de a-l menţine, ajutoarele pentru acest tip de investiţie făcând parte din categoria ajutorului de operare;
    b) Măsurile destinate restructurării financiare a unei întreprinderi aflate în dificultate, care intră sub incidenţa dispoziţiilor "Regulamentului privind ajutorul de stat de salvare şi restructurare a întreprinderilor aflate în dificultate".
    Potenţialii solicitanţi nu sunt în drept să participe la licitaţia deschisă sau să primească finanţare nerambursabilă dacă:
    a) Sunt o filială a unei companii cu mai mult de 249 angajaţi,
    b) Au printre acţionari persoane juridice cu mai mult de 249 de angajaţi şi care să deţină mai mult de 25% din acţiunile sau drepturile de vot ale societăţii,
    c) Sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile administrate de către tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările în vigoare;
    d) Nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute în legi speciale.
    e) Nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la asigurări sociale, conform prevederilor legale;
    f) Nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a taxelor şi impozitelor conform prevederilor legale;
    g) Sunt vinovaţi de furnizarea eronată a informaţiilor cerute de către alte Autorităţi Contractante în cadrul altor programe (ca o condiţie de participare la o Licitaţie Deschisă sau printr-un contract);
    h) Sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală pentru neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-un alt contract încheiat cu o Autoritate Contractantă sau un alt contract finanţat din fondurile Comisiei Europene şi/sau bugetul României;
    i) Au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisia de evaluare în timpul procesului de evaluare a proiectelor în cadrul Licitaţiilor prezente sau anterioare.
    Parteneriatele nu sunt eligibile pentru finanţare nerambursabilă.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│7.1.2. Eligibilitatea proiectelor │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ● Mărimea proiectelor

    - Suma: nu există nici o restricţie referitoare la costul total al proiectului, dar solicitarea finanţării nerambursabile trebuie să respecte valorile minimă şi maximă prevăzute la punctul 4 (Bugetul subprogramului),
    - Durata: durata de execuţie a unui proiect nu poate să depăşească 12 luni;
    - Termene limită:

                      - semnarea contractelor de finanţare se face în maximum
                        trei luni de la notificarea beneficiarului de către ADR,
                      - data limită pentru plata ajutoarelor financiare
                        nerambursabile este 31 august 2004.


    ● Localizarea activităţilor
    Activităţile prevăzute în proiecte trebuie să se desfăşoare în localităţile urbane (Anexa 7) în care se implementează Subprogramul.

    ● Sectoare de activitate eligibile
    Activitatea economică realizată în urma finalizării investiţiei descrise în proiect trebuie să se încadreze în lista activităţilor clasificate conform CAEN, prevăzute în Anexa 6 - Lista activităţilor conform clasificării din economia naţională - CAEN, pentru care se pot solicita ajutoare financiare nerambursabile.

    ● Tipul activităţilor
    a) Activităţi eligibile:
    - investiţii directe în utilaje, instalaţii, echipamente, pentru sectoarele eligibile menţionate în Anexa 6;
    - reabilitarea clădirilor industriale direct legate de proiect.
    Finanţarea nerambursabilă acordată reabilitării clădirilor strict legate de desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect nu poate depăşi 20% din valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil. Costurile corespunzătoare reabilitării clădirilor vor fi incluse în costurile eligibile totale ale proiectului.
    Activitatea avută în vedere de proiect trebuie să fie inclusă în obiectul de activitate înscris în statutul solicitantului, la data semnării Contractului de finanţare.
    b) Activităţi neeligibile
    - investiţiile deja finanţate sau în curs de finanţare de la bugetul de stat sau din alte ajutoare nerambursabile, solicitantul ajutorului financiar nerambursabil trebuie să declare în scris că a luat cunoştinţă de faptul că dubla finanţare nu este permisă.
    ● Numărul cererilor de finanţare depuse de un solicitant
    Un solicitant poate depune o singură Cerere de finanţare în cadrul Subprogramului.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│7.1.3. Eligibilitatea costurilor │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Costuri eligibile
    Prin costuri eligibile se înţelege valoarea estimată, în monedă naţională, a totalităţii cheltuielilor cofinanţate de la Subprogram. Costurile eligibile sunt singurele costuri luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă.
    Costurile eligibile sunt costuri justificabile şi nu pot lua forma unor sume forfetare.
    Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, costurile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    ● să fie strict necesare pentru desfăşurarea proiectului,
    ● să fie corespunzătoare achiziţiei utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor,
    ● să fie în concordanţă cu devizul general, în cazul reabilitării clădirilor,
    ● să fie prevăzute în cadrul contractului de finanţare (Anexa 8);
    ● să fie în conformitate cu principiile managementului financiar adecvat şi în special cu principiile economicităţii şi eficienţei costurilor;
    ● să fie efectiv realizate pe perioada execuţiei proiectului şi să respecte prevederile din Contractul de finanţare semnat cu Autoritatea Contractantă,
    ● să fie înregistrate în registrele contabile ale beneficiarului, să fie identificabile şi verificabile şi să fie susţinute de originalele actelor de plată justificative.
    NOTĂ:
    Valoarea de achiziţie (din facturi) a bunurilor pentru care se solicită ajutor financiar nerambursabil, poate fi mai mare faţă de cea care s-a menţionat în proiect, situaţie în care diferenţa va fi suportată de beneficiar. Pentru a evita acest lucru este necesar ca FIECARE SOLICITANT SĂ PREVADĂ ÎN PROIECT O VALOARE ACOPERITOARE DAR NU MAI MULT DE 5% DIN COSTURILE TOTAL ELIGIBILE (în caz de creşteri de preţuri, devalorizare etc.) pentru bunurile pentru care solicită finanţare.
    Dacă procentul minim (50%) din total costuri eligibile, privind contribuţia solicitantului nu este respectat, proiectul va fi respins ca neeligibil.

    Costuri neeligibile:
    - costurile unor studii sau activităţi pregătitoare;
    - costuri incluzând transportul;
    - costuri incluzând montajul utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor;
    - taxa pe valoarea adăugată (TVA) pe care beneficiarul o poate recupera;
    - taxe vamale;
    - alte impozite şi taxe;
    - amenzi şi penalizări;
    - comisioane;
    - cheltuieli bancare;
    - dobânzi datorate;
    - diferenţele de curs valutar;
    - orice fel de pierderi;
    - amortizarea;
    - asigurările;
    - avansurile şi garanţiile acordate;
    - orice cheltuieli retroactive;
    - provizioane de orice fel;
    - cheltuieli personale sau nefundamentate;
    - cheltuieli cu pregătirea personalului de exploatare;
    - probe tehnologice;
    - cumpărări de terenuri sau clădiri;
    - construcţii de clădiri;
    - aporturi care reprezintă contribuţia în natură.

    8. PROCEDURI DE URMAT ÎN CAZUL SOLICITĂRII UNUI AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│8.1. CEREREA DE FINANŢARE ŞI DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Cererea de finanţare
    Pentru a solicita un ajutor financiar nerambursabil, solicitanţii trebuie să completeze şi să depună Cererea de finanţare (Anexa 4). Formularul de Cerere de finanţare este disponibil gratuit la sediile Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională precum şi pe pagina web: a Ministerului Dezvoltării şi Prognozei: www.mdp.ro. Trebuie respectat cu atenţie formatul cererii de finanţare şi completat paginile în ordine, în concordanţă cu următoarele condiţii de conformitate:
    ● Solicitantul trebuie să completeze cererea de finanţare în limba română şi să o depună în două exemplare: un original şi o copie.
    ● Cererea de finanţare va fi depusă pe suport de hârtie, completată numai electronic. Cererile completate de mână sau scrise la maşină nu vor fi acceptate. De asemenea, este obligatoriu a se respecta formatul cererii de finanţare (cu încadrarea în pagină) aşa cum este prezentat în anexa la prezentul ghid.
    ● De asemenea, fiecare exemplar din Cererea de finanţare (exemplarul original şi copia), însoţit de documentele justificative solicitate în capitolul H al formularului de cerere de finanţare (vezi lista documentelor ataşate la cererea de finanţare) va fi legat într-un singur dosar astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Dosarul va fi paginat şi opisat numerotarea paginilor făcându-se în partea dreaptă sus a fiecărui document, în ordine de la 1 la n, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet. Documentele justificative vor fi anexate în ordinea opisului de la sfârşitul Cererii de finanţare, indicându-se numerele de pagină la care se află fiecare document.
    ● Exemplarul original va avea înscrisă pe copertă, în partea superioară dreapta, menţiunea "ORIGINAL" şi va fi ştampilat şi semnat de către solicitant sau responsabilul proiectului, pe fiecare foaie completată (în partea dreaptă, sus).
    ● Exemplarul copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreapta, menţiunea "COPIE". Exemplarul copie va fi ştampilat şi semnat de solicitant sau de către responsabilul proiectului. Fiecare foaie completată va avea menţiunea "Conform cu originalul".
    ● Fiecare exemplar al cererii de finanţare (inclusiv anexele), trebuie introdus în câte un plic care trebuie să aibă înscrise: Licitaţie deschisă de proiecte pentru Subprogramul "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii", numele complet al solicitantului, adresa completă a acestuia şi denumirea proiectului (identice cu cele înscrise în cererea de finanţare). Pe fiecare plic se va înscrie cuvântul "original" sau "copie", după cum este cazul. Toate aceste menţiuni se vor înscrie pe plic, citeţ, cu caractere majuscule şi diacritice.
    ● Nu se vor accepta cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual sau cu maşina de scris.
    ● Solicitantul se va asigura că rămâne în posesia unui exemplar complet al cererii de finanţare în afară celor două exemplare pe care le depune.
    Cererea de finanţare va fi completată cu multă atenţie şi cât se poate de clar pentru a facilita evaluarea acesteia. Cererea de finanţare trebuie să fie concisă şi să ofere suficiente detalii pentru a asigura claritate aspectelor referitoare la modul în care scopul proiectului va fi atins, viabilitatea economică a proiectului şi modul în care proiectul prezintă relevanţă pentru atingerea obiectivelor Subprogramului.

    Documentele justificative
    La cele 2 exemplare ale Cererii de finanţare se vor anexa documentele justificative în original sau în copie, după cum se prezintă în tabelul de mai jos:


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│ Lista documentelor justificative │ Ex. │ Ex. │
│ │ORIGINAL│ COPIE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1. Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrul Comerţului, cod │ copie │ copie │
│fiscal sau cod unic de înregistrare, actele constitutive ale societăţii │ │ │
│cu eventualele modificări ulterioare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────├────────├────────┤
│2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului, │original│ copie │
│atestând că solicitantul nu este falimentar sau subiect al unor │ │ │
│procese pentru declararea falimentului, nu are activităţile │ │ │
│suspendate şi nu are afacerile administrate de tribunal. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│3. Dovada privind numărul scriptic anual de salariaţi eliberată de │original│ copie │
│către Camera de muncă în a cărei rază teritorială activează │ │ │
│solicitantul. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│4. Dovada privind cifra de afaceri anuală eliberată de Administraţia │original│ copie │
│financiară în a cărei rază teritorială activează solicitantul. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│5. Bilanţul contabil cu anexe, la 31 decembrie 2002 (avizat de │ copie │ copie │
│Administraţia financiară) │ │ │
│iar pentru societăţi comerciale nou înfiinţate, ultima situaţie │ │ │
│financiară oficială │ │ │
│sau │ │ │
│document justificativ în sensul că solicitantul nu a întreprins nici o │original│ copie │
│activitate anterioară depunerii proiectului, avizat cu cel mult o lună │ │ │
│înainte de data depunerii proiectului, de către Administraţia │ │ │
│financiară. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│6. Cea mai recentă balanţă de verificare a societăţii comerciale │ copie │ copie │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│7. Cel mai recent stat de plată, înregistrat la Inspectoratul Teritorial│ copie │ copie │
│de Muncă │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│8. Documente care să certifice titlul de proprietate asupra bunurilor │ copie │ copie │
│imobiliare, conform legislaţiei în vigoare (numai pentru solicitări de │ │ │
│reabilitare a clădirilor). │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│9. Autorizaţia de reabilitare a clădirii, cerută de legile româneşti în │ copie │ copie │
│vigoare*) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│10. Deviz general estimativ privind reabilitarea clădirilor │original│ copie │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│11. Descrierea detaliată şi programarea activităţilor │original│ copie │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│12. Bugetul detaliat al activităţilor │original│ copie │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│13. Curriculum vitae ale persoanelor implicate în managementul │original│original│
│proiectului │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│14. Planul de afaceri │original│ copie │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│15. Licenţe/certificate/autorizaţii/brevete pentru desfăşurarea │ copie │ copie │
│activităţilor preconizate în cadrul proiectului. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│16. Confirmarea solicitantului cu privire la co-finanţare (declaraţie │original│original│
│pe proprie răspundere a Beneficiarului prin care acesta se │ │ │
│angajează să asigure co-finanţarea proiectului) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│17. Scrisoare de bonitate de la banca solicitantului, din care să │original│ copie │
│rezulte o bună situaţie financiară a acestuia. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│18. Certificat emis de Casa Judeţeană de Pensii din care să │original│ copie │
│rezulte că solicitantul nu are obligaţii restante la plată către bugetul│ │ │
│asigurărilor sociale de stat. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│19. Certificat emis de organele teritoriale ale Direcţiei Generale de │original│ copie │
│Finanţe Publice şi Control Financiar de Stat din care să rezulte că │ │ │
│solicitantul nu are obligaţii restante la plată către bugetul de stat. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│20. Certificat emis de Casa de Asigurări de Sănătate judeţeană │original│ copie │
│din care să rezulte că solicitantul nu are obligaţii restante la plată │ │ │
│către fondul asigurărilor de sănătate. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│21. Certificat emis de AJOFM din care să rezulte că solicitantul nu │original│ copie │
│are obligaţii restante la plată către fondul de şomaj │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘

──────────
    *) În cazul în care această autorizaţie nu a fost emisă de autorităţile competente, dar s-a făcut cerere, solicitantul va anexa o copie după cerere, urmând să prezinte autorizaţia la depunerea Cererii de plată pentru obţinerea ajutorului financiar nerambursabil.
──────────

    Documentele menţionate la punctele 2, 3, 4, 9, 10, 17, 18, 19, 20 şi 21 trebuie să aibă data eliberării în perioada cuprinsă între data lansării licitaţiei şi data termenului limită de depunere.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│8.2. Unde şi cum se depun Cererile de finanţare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Procedura de depunere
    Cererile de finanţare nerambursabilă şi anexele se transmit prin poştă cu confirmare de primire sau se depun la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, Str. Cristian Popişteanu, nr. 2-4 sector 1 Bucureşti (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire cu dată şi semnătură).
    Cererile de finanţare nerambursabilă trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) sau trimise la alte adrese, vor fi respinse.
    Fiecare Cerere de finanţare nerambursabilă este înregistrată la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, conform tabelului de înregistrare Cereri de finanţare (Anexa 4).

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│8.3. Termenul limită pentru depunerea Cererii de finanţare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ● termenul limită de depunere este 16 iunie 2003, ora 16.00. Orice cerere primită după termenul limită va fi respinsă în mod automat şi nu va fi deschisă chiar dacă ştampila poştei indică o dată anterioară datei limită.
    9. COMISIA DE EVALUARE
    Ministerul Dezvoltării şi Prognozei are responsabilitatea organizării etapei de evaluare şi selecţie a proiectelor şi, în acest scop, va stabili componenţa Comisiei de evaluare şi va asigura spaţiul necesar derulării activităţii de evaluare.
    Secretariatul şi preşedenţia comisiei vor fi asigurate de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei.
    Comisia va fi formată din şapte membri, din care cinci cu drept de punctare şi doi fără drept de punctare, astfel:
    ● trei reprezentanţi ai Ministerul Dezvoltării şi Prognozei;
    ● un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
    ● un reprezentant al mediului economic privat (bănci, camere de comerţ, firme de consultanţă),
    Din partea Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, vor face parte din comisia de evaluare, fără drept de punctare - Preşedintele şi Secretarul Comisiei de evaluare.
    Trebuie avut în vedere faptul că este necesară nominalizarea a cel puţin două rezerve, pentru cazurile în care se identifică un conflict de interese sau apar evenimente neprevăzute.
    Secretarul va asigura redactarea Raportului de evaluare şi a Proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei de evaluare.
    Membrii Comisiei trebuie aleşi dintre specialiştii cu experienţă în analiza planurilor de afaceri, a investiţiilor şi a documentelor financiar-contabile.
    Comisia de evaluare se numeşte prin ordin al Ministrului Dezvoltării şi Prognozei

    Atribuţiile Comisiei de evaluare
    În cadrul primei şedinţe, "Şedinţa de clarificări", Comisia de evaluare va îndeplini următoarele activităţi:
    ● va conveni regulile şi programul de desfăşurare a şedinţelor Comisiei în procesul de evaluare;
    ● toţi membrii Comisiei de evaluare trebuie să semneze Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate (Anexa 9 - Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate).
    ● membrii Comisiei de evaluare trebuie să respecte termenii de referinţă impuşi (Anexa 10 - Termeni de referinţă pentru membrii comisiei de evaluare).
    Orice membru al Comisiei de evaluare implicat într-un conflict de interese va fi recuzat şi exclus din Comisie.
    10. EVALUAREA PROIECTELOR
    Pentru acordarea ajutoarelor financiare nerambursabile trebuie respectate următoarele principii:
    ● Proiectele trebuie evaluate şi selectate în mod colectiv de către Comisia de evaluare.
    ● Fiecare membru al Comisiei acţionează independent la nivelul capacităţii de consultanţă.
    ● Şedinţele Comisiei de evaluare se vor consemna în Procese-verbale, care vor fi semnate de către toţi membrii acesteia.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│10.1. Sesiunea de deschidere a Cererilor de finanţare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    După expirarea termenului limită de depunere a proiectelor, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei va completa Lista lungă a proiectelor depuse pentru licitaţie (Anexa 11 - Lista lungă).
    Cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa oficială numită "Sesiunea de deschidere" Ministerul Dezvoltării şi Prognozei trebuie să convoace Comisia de evaluare.
    În această sesiune va avea loc deschiderea plicurilor sigilate conţinând Cererile de finanţare, precum şi verificarea conformităţii proiectului (verificarea existenţei tuturor documentelor justificative, solicitate pentru licitaţie).
    Fiecărei cereri i se va ataşa o Fişă a proiectului (Anexa 12 - Fişa proiectului), care va fi completată de către secretarul Comisiei începând cu această sesiune şi un Număr de cod, care va coincide cu numărul de înregistrare (data depunerii nu este inclusă).
    Verificarea conformităţii este efectuată de către Comisia de evaluare.

    Verificarea conformităţii
    Cererile de finanţare nerambursabile care nu sunt însoţite de toate documentele justificative solicitate, sau nu sunt numerotate, semnate sau ştampilate sunt respinse. Aceste cereri, care nu corespund din punct de vedere al conformităţii cu cerinţele de la punctul 8.1, vor fi incluse în Lista proiectelor respinse la verificarea conformităţii.
    Toate Cererile de finanţare care corespund cerinţelor de conformitate intră în etapa de verificare a eligibilităţii. Pe Fişa proiectului se vor completa toate informaţiile rezultate în urma procesului de evaluare. Fişa proiectului va reprezenta în fapt oglinda procesului de evaluare.

    Verificarea eligibilităţii
    Comisia de evaluare verifică eligibilitatea solicitanţilor şi a proiectelor, descrise la secţiunile 7.1.1, 7.1.2 şi 7.1.3. Cererile de finanţare nerambursabilă care nu îndeplinesc unul dintre criteriile de eligibilitate sunt respinse. Acestea se includ în Lista proiectelor respinse după verificarea eligibilităţii.
    Solicitanţii care au fost respinşi în urma verificării conformităţii sau eligibilităţii vor fi anunţaţi în scris de către secretarul Comisiei. (Anexa 13 - Notificare respingere). Proiectele care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru procesul de evaluare.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│10.2. Evaluarea calităţii proiectelor │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Evaluarea şi selecţia proiectelor se realizează pe baza criteriilor de evaluare şi selecţie prevăzute în Anexa 14 "Lista criteriilor de evaluare". Punctajul final pentru fiecare criteriu se notează în Fişa proiectului.
    Fiecare membru al Comisiei de evaluare analizează şi punctează toate proiectele, iar rezultatele sunt înscrise în Foaia individuală de evaluare (Anexa 15). Punctajul total al proiectului, acordat de un evaluator, este calculat prin adunarea punctelor acordate pentru fiecare criteriu.
    Punctajului final al fiecărui proiect este calculat prin medie aritmetică, cu 3 zecimale, a punctajelor totale acordate de fiecare membru al Comisiei de evaluare.
    Punctajul maxim care poate fi acordat unui proiect este de 95 puncte.
    La sfârşitul şedinţei de evaluare, Secretarul centralizează punctajele din Fişele proiectelor în Centralizator - punctaj proiecte (Anexa 16). Centralizatorul va conţine lista proiectelor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Acest formular trebuie să fie semnat de către Preşedintele Comisiei de evaluare şi de către Secretarul acesteia.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│10.3. Verificarea informaţiilor furnizate de solicitanţi │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Pentru proiectele aflate în Centralizator care se înscriu în limita fondului alocat din bugetul Subprogramului se vor verifica informaţiile furnizate de solicitanţi, prin inspecţii pe teren, efectuate de reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, în colaborare cu cei ai Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din raza teritorială de implementare a proiectelor.
    Inspecţiile pe teren vizează următoarele activităţi:
    - verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate de către solicitanţi (documente în original);
    - resurse disponibile pentru realizarea proiectului, sediu, existenţa clădirilor direct legate de implementarea proiectelor etc.;
    - stadiul activităţilor actuale, descrise în Cererea de finanţare.
    Dacă informaţiile obţinute de la solicitanţi prin cererea de finanţare diferă de cele obţinute pe teren, solicitantul este descalificat.
    După verificarea informaţiilor furnizate de solicitanţi, dacă sunt necesare clarificări acestea trebuie furnizate până la data încheierii contractului.
    Inspecţiile pe teren se finalizează de către evaluatori prin întocmirea unor rapoarte de verificare (Anexa 17), în baza cărora Secretarul Comisiei de evaluare va realiza:
    - Lista proiectelor respinse după verificarea pe teren;
    - Lista finală a proiectelor propuse pentru finanţare, întocmită în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de solicitanţi şi în limita fondurilor aprobate în cadrul Subprogramului.
    Cele doua liste sunt ataşate Raportului final.
    Evaluarea preliminară se face pe baza listei de control prezentate în Anexa 18 - Fişa de control pentru evaluare.
    11. EVALUAREA EX-ANTE
    Evaluarea ex-ante se efectuează de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi se concretizează printr-un Raport de evaluare ex-ante care trebuie să conţină descrierea clară şi argumentată a motivaţiei acordării sprijinului financiar, a legăturilor între proiecte şi impactul aşteptat în termenii obiectivelor Subprogramului.
    Principalele obiective ale acţiunii de evaluare sunt:
    ● identificarea relevanţei şi eficienţei acordării sprijinului financiar;
    ● identificarea grupului ţintă şi al numărului de beneficiari potenţiali;
    ● evaluarea nivelului maxim al realizării obiectivelor Subprogramului;
    ● definirea indicatorilor care se folosesc pentru monitorizarea implementării şi evaluarea rezultatelor Subprogramului şi schiţarea sistemului de colectare a datelor monitorizate.
    Raportul va cuprinde următorii indicatori:
    ● numărul total al proiectelor şi lista lungă a acestora, din care:
    - eligibile - număr şi procentaj;
    - propuse pentru finanţare - număr şi procentaj.
    ● bugetul total al Subprogramului, din care:
    - suma solicitată prin proiecte - din bugetul Subprogramului;
    - suma alocată din surse proprii ale beneficiarilor.
    ● media suportului financiar solicitat - suma şi procentaj.
    ● media contribuţiei beneficiarilor - suma şi procentaj.
    ● volumul de investiţii private directe în societăţile comerciale sprijinite financiar (total şi media/proiect).
    ● numărul total de locuri de muncă nou create conform proiectelor (număr total şi media/proiect).
    Raportul ex-ante este anexă a Raportului final al Comisiei de evaluare.
    12. APROBAREA PROIECTELOR
    Aprobarea va fi dată în limita fondului alocat din bugetul Subprogramului pentru cofinanţarea proiectelor, începând de la scorul maxim acordat fiecărui proiect.
    În urma procedurilor de evaluare a proiectelor, secretarul Comisiei de evaluare întocmeşte Raportul final de evaluare, semnat de membrii Comisiei.
    Raportul final va fi însoţit de:
    ● Lista lungă a proiectelor;
    ● Lista finală a proiectelor propuse spre finanţare;
    ● Lista de rezervă;
    ● Raportul de evaluare ex-ante.
    Raportul final de evaluare va fi aprobat de Ministrul Dezvoltării şi Prognozei.
    Decizia de a respinge o cerere sau de a nu acorda o finanţare nerambursabilă este finală.
    Solicitanţii a căror proiecte se află pe Lista finală a proiectelor propuse spre finanţare vor fi înştiinţaţi de către Agenţiile pentru dezvoltare regională în vederea încheierii Contractelor de finanţare.
    13. CONDIŢIILE DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR
    Procesul de contractare se va desfăşura după cum urmează:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│13.1. Contractul de finanţare a proiectului │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Între Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi solicitanţii ai căror proiecte au fost selectate spre a fi finanţate prin Subprogram se încheie câte un Contract de finanţare a proiectului, care va fi avizat de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, iar proiectul beneficiarului va fi anexă a contractului.
    În contract vor fi stipulate toate drepturile şi obligaţiile părţilor în conformitate cu prevederile proiectului selectat.
    Modelul contractului este prezentat în Anexa 8 - Contractul de finanţare.
    Elementele contractuale principale sunt:
    ● obiectul contractului;
    ● durata de execuţie a proiectului;
    ● finanţarea proiectului;
    ● raportarea tehnică şi financiară şi modalităţi de plată;
    ● obligaţii generale;
    ● obligaţii privind informarea şi rapoartele tehnice şi financiare;
    ● răspundere;
    ● confidenţialitate;
    ● publicitate;
    ● dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziţionate;
    ● evaluarea proiectului;
    ● amendamente aduse contractului;
    ● rezilierea contractului;
    ● rezolvarea litigiilor;
    ● verificările tehnice, financiare şi contabile;
    ● determinarea termenelor.
    Termene limită:
    - semnarea de către beneficiar a contractului de finanţare nu poate depăşi trei luni de la data notificării acestuia de către ADR. După expirarea termenului limită, solicitantul pierde dreptul de a încheia Contractul de finanţare;
    - 31 august 2004 este termenul maxim de finalizare a execuţiei investiţiei (plăţi, achiziţii);
    - 31 decembrie 2004 este termenul maxim de dare în exploatare (probe tehnologice, pregătirea personalului de exploatare, expertize la recepţii) respectiv, beneficiarul va trebui să facă dovada realizării tuturor obligaţiilor contractuale şi atingerii obiectivelor propriului proiect

    Important!
    În perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va trebui să furnizeze date, periodic şi la cerere, şi să permită reprezentanţilor ADR şi ai MDP să efectueze controale privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale. Procesul de monitorizare a afacerilor din oraşele în care se implementează Subprogramul se desfăşoară pe toată această perioadă.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│13.2. Asistenţa tehnică pentru implementarea Subprogramului │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Între Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională se încheie două Contracte de prestări servicii pentru implementarea Subprogramului, unul pentru promovare şi unul pentru asigurarea derulării contractelor cu beneficiarii (Anexa 19). Contractul de prestări servicii pentru asigurarea derulării contractelor se încheie după etapa de selecţie a proiectelor. În acest sens Ministerul Dezvoltării şi Prognozei transmite fiecărei agenţii copiile Cererilor de finanţare care au fost admise spre finanţare şi care fac parte integrantă din contract.
    14. ACHIZIŢIONAREA
    Achiziţionarea de către beneficiarii proiectelor a utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor şi a serviciilor aferente reabilitării clădirilor, prevăzute în contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între aceştia şi Agenţia pentru dezvoltare regională, se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.
    Aceeaşi obligaţie revine şi Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională în achiziţionarea bunurilor şi serviciilor finanţate din bugetul de asistenţă tehnică.
    Beneficiarii vor fi informaţi de către Agenţia pentru dezvoltare regională privind modul în care se realizează achiziţia bunurilor.
    Notă: Prin noţiunea de echipamente se înţelege: aparate, dispozitive, unelte sau orice alte mijloace necesare în procesul muncii, care nu sunt încorporate în construcţia clădirilor. În cazul proiectelor din cadrul turismului prin expresia "alte mijloace necesare" se înţelege: mobilier, aparate de iluminat, obiecte ale grupului sanitar, aparate pentru pregătirea şi păstrarea hranei precum şi alte bunuri necesare funcţionării activităţilor propuse prin proiect.
    15. EFECTUAREA PLĂŢILOR
    Sumele acordate de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei din bugetul Subprogramului reprezintă ajutoarele financiare nerambursabile acordate beneficiarilor, precum şi decontare a cheltuielilor efectuate de către Agenţiile pentru Dezvoltare Regională, în conformitate cu Contractul de prestări servicii.

    Ajutoarele financiare nerambursabile
    Ajutoarele financiare nerambursabile sunt efectuate strict în limita valorii totale prevăzute în contract.
    În vederea obţinerii ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul transmite Agenţiei pentru Dezvoltare Regională din raza de implementare a proiectului, cererea de plată, însoţită de documentele justificative originale şi copii ale acestora. După verificarea documentelor şi după caz la faţa locului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională transmite Ministerului Dezvoltării şi Prognozei cererea de plată, în termen de 10 zile.
    Pentru ca Cererea de plată să fie acceptată de ADR, beneficiarul trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor condiţii:
    ● achiziţia bunurilor să se realizeze cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice,
    ● să nu fie utilizat la achiziţionarea prin închiriere sau leasing,
    ● beneficiarul face dovada că a achitat procentul stabilit prin contractul încheiat cu ADR pentru următoarele situaţii.
    a) achiziţionarea bunurilor de pe piaţa internă:
    - beneficiarul a plătit furnizorului suma rezultată ca urmare a aplicării procentului la valoarea fără TVA a facturii emise de către furnizor, precum şi dovada plăţii integrale a TVA aferent. Ajutorul financiar nerambursabil va fi plătit de către ADR, direct în contul din trezorerie al furnizorului de bunuri/servicii.
    b) achiziţionării bunurilor din import:
    - beneficiarul a plătit furnizorului suma rezultată ca urmare a aplicării procentului la valoarea facturii externe sau a facturii pro-formă externe, în baza contractului extern de achiziţie. Ajutorul financiar nerambursabil va fi plătit de către ADR în contul din trezorerie sau banca comercială al beneficiarului. Cheltuieli bancare ocazionate de import (comisioane sau orice alte cheltuieli bancare, diferenţe de curs valutar) vor fi suportate de beneficiar.
    Notă:
    Valoarea ajutoarelor financiare plătite de ADR vor fi corespunzătoare procentelor stabilite prin Contractul de finanţare, dar nu mai mari decât suma aprobată prin acelaşi contract.
    Plăţile se efectuează de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei în conturile din trezorerii ale Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională.

    Asistenţă tehnică
    Sumele solicitate (pe bază de decontare) de către ADR, pentru asistenţă tehnică pentru servicii vor fi plătite de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei în conturile din trezorerii ale Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională.
    16. MONITORIZAREA
    Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională răspund de activităţile prevăzute în Anexa 20 - Termeni de referinţă pentru Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională.
    Monitorizarea va fi bazată pe rapoartele periodice pregătite de beneficiari cu referire la indicatorii fizici, tehnici, financiari şi de management. Rapoartele vor fi analizate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi prezentate Ministerului Dezvoltării şi Prognozei. Agenţia pentru Dezvoltare Regională va fi responsabilă pentru iniţierea acţiunilor de supraveghere, bazate pe concluziile analizelor şi vizitelor pe teren, conform dispoziţiilor Ministrului Dezvoltării şi Prognozei.
    Agenţia pentru Dezvoltare Regională are obligaţia de a raporta către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei stadiul în care se află Subprogramul. În acest sens Agenţia pentru Dezvoltare Regională va transmite:
    ● măsurile luate pentru a asigura calitatea şi eficacitatea implementării respectiv, legate de publicitate, monitorizare, evaluare şi control financiar;
    ● lista proiectelor propuse spre finanţare;
    ● rezumatul problemelor apărute şi măsurile luate;
    ● rapoarte tehnico-financiare, întocmite periodic, pe baza raportărilor primite de la beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile acordate prin Subprogram;
    ● raportări financiare privind modul de folosire a fondurilor aferente asistenţei tehnice, ori de câte ori se solicită aceasta de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei.
    Agenţia pentru dezvoltare regională are obligaţia de urmări respectarea de către fiecare agent economic a intensităţii maxime admise a ajutorului de stat şi anume 65% pentru IMM. Astfel, dacă intensitatea maximă a ajutorului de stat este atinsă de către un beneficiar, indiferent de forma în care se acordă ajutorul, ADR este obligată să întrerupă alocarea fondurilor fără preaviz şi să comunice MDP.
    Ministerul Dezvoltării şi Prognozei răspunde de evaluarea rezultatelor şi a impactului Subprogramului în oraşele respective, prin informarea Guvernului şi a opiniei publice.
    17. RAPORTAREA
    Sistemul de raportare cuprinde următoarele nivele:
    - Beneficiarii sprijinului financiar raportează Agenţiei pentru Dezvoltare Regională; - Agenţia pentru Dezvoltare Regională raportează Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.
    Există două tipuri de rapoarte: rapoarte tehnice şi rapoarte financiare, definite în anexele la "Contractul de finanţare a proiectului" şi "Contractul de prestări servicii".
    Sistemul de raportare depinde de graficul de plăţi.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│17.1. Raportări efectuate de către beneficiari │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Beneficiarul ajutorului financiar nerambursabil este obligat să elaboreze:
    A. Raportul de achiziţie are ca scop prezentarea procedurii de selectare a furnizorului de echipamente şi încadrarea în prevederile legale privind achiziţiile publice.
    B. Raportul periodic (intermediar) se întocmeşte după achitarea de către Beneficiar a procentului (conform contractului încheiat cu ADR) din valoarea primei facturi emise de furnizor (dacă achitarea are loc în tranşe, prima raportare se va face la achitarea primei tranşe).
    C. Raportul final trebuie transmis în 30 zile de la data încheierii proiectului. (termenul stabilit prin contractul de finanţare - dar nu mai târziu de 31 august 2004)
    Rapoartele Beneficiarului vor fi atent verificate şi apoi aprobate de ADR.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│17.2. Raportări efectuate de către ADR │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Agenţia pentru Dezvoltare Regională va realiza pentru fiecare proiect:
    - un raport iniţial - după două luni de la semnarea contractului;
    - unul sau mai multe rapoarte periodice/intermediare (în funcţie de numărul şi momentul efectuării plăţilor);
    - un raport final.
    Trimestrial, Agenţia pentru Dezvoltare Regională elaborează un raport general privind implementarea proiectelor, care va fi trimis Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│17.3. Raportări efectuate de către ADR │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Ministerul Dezvoltării şi Prognozei va elabora un raport final, privind implementarea Subprogramului, care va fi prezentat Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională.
    18. CONTROLUL
    Sistemul de control cuprinde următoarele nivele:
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională controlează activitatea beneficiarilor ajutorului financiar nerambursabil;
    - Ministerul Dezvoltării şi Prognozei controlează activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională;
    - Ministerul Finanţelor Publice, prin compartimentele sale specializate, colaborează cu Ministerul Dezvoltării şi Prognozei pentru realizarea activităţilor de control asupra modului de implementare a Subprogramului la nivelul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională;
    - Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării şi Prognozei îşi rezervă dreptul de a controla proiectele finanţate prin prezentul Subprogram.
    19. PUBLICITATE EX-POST
    Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională trebuie să asigure transparenţa şi publicitatea ex-post.
    Lista ajutoarelor financiare nerambursabile acordate prin Subprogram va deveni publică după încheierea contractării proiectelor şi va conţine următoarele informaţii:
    ● Numele beneficiarilor;
    ● Poziţia geografică a beneficiarilor (regiunea de dezvoltare, judeţul, localitatea);
    ● Titlul proiectului;
    ● Valoarea finanţării; rata de finanţare, ca proporţie a costurilor totale eligibile ale operaţiunii.
    Raportul final al implementării Subprogramului va fi publicat pe pagina web a Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.
    20. EVALUAREA EX-POST
    Evaluarea Subprogramului va fi încorporată în planul anual de evaluare elaborat de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei şi care include, atât evaluarea ex-ante, intermediară, cât şi evaluarea ex-post.
    Evaluarea trebuie programată astfel încât, acolo unde informaţiile din evaluare pot fi anticipate ca fiind relevante pentru luarea deciziilor, evaluarea Subprogramului să devină o prioritate importantă; poate fi o prioritate secundară atunci când necesitatea informaţiei din evaluare este considerată mai puţin importantă.
    Scopul evaluării ex-post constă în încercarea de a descoperi relevanţa, eficienţa, impactul şi sustenabilitatea Subprogramului.
    Procesul de evaluare implică analiza datelor rezultate din procesul de monitorizare, iar Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi beneficiarii ajutorului financiar trebuie să ofere toate informaţiile solicitate pentru monitorizarea în mod eficient a Subprogramului.
    Sistemul de evaluare are în vedere:
    ● Agenţia pentru Dezvoltare Regională trebuie să monitorizeze proiectele din cadrul regiunii;
    ● Ministerul Dezvoltării şi Prognozei trebuie să evalueze rezultatele implementării proiectelor. În acest context, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei cu sprijinul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională, va întreprinde măsuri de verificare a veridicităţii informaţiilor monitorizate, provenite de la beneficiarii de ajutoare financiare.
    21. DISPOZIŢII FINALE
    Procedurile privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea Subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii" se aprobă prin Ordin al Ministrului dezvoltării şi prognozei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Anexele nr. 1 - 20 fac parte integrantă din prezentele Proceduri.


    ANEXA 1

    Bugetul Subprogramului

    1) Subprogramul finanţează:
    - achiziţionarea de utilaje, instalaţii, echipamente, cu excepţia autovehiculelor, precum şi costuri rezultate din reabilitarea clădirilor necesare dezvoltării producţiei (dar nu mai mult de 20% din valoarea totală a fondurilor solicitate);
    - asistenţă tehnică pentru implementarea subprogramului (cheltuieli de personal, materiale şi servicii) destinată Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională;
    2) Tabel privind bugetul Subprogramului:

                                                                        mii lei
┌──────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ 2003 │ 2004 │ Buget total │
│ │ Program │ Estimat │ │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Ajutor financiar nerambursabil│ 98.000.000 │ 310.804.000 │ 408.804.000 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Asistentă tehnică │ 2.000.000 │ 6.000.000 │ 8.000.000 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│TOTAL │ 100.000.000 │ 316.804.000 │ 416.804.000 │
└──────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


    3) Prin Ordin al ministrului dezvoltării şi prognozei, pentru completarea unor sume destinate ajutoarelor financiare nerambursabile, se poate majoră fondul alocat la capitolul "Ajutor financiar nerambursabil" cu sume de la capitolul "Asistenţă tehnică " astfel încât să nu fie afectată buna desfăşurare a implementării şi monitorizării Subprogramului.
    4) În vederea acordării de ajutoare financiare nerambursabile beneficiarilor Subprogramului, MDP şi ADR efectuează plăţi din fondurile alocate la capitolul 1 al bugetului Subprogramului pentru orice cerere de plată depusă la ADR până la 31 august 2004.
    5) În vederea asigurării unei evaluări reale a rezultatelor Subprogramului, ADR îşi finanţează, în limita fondurilor alocate la capitolul 2 al bugetului Subprogramului, activităţile de implementare şi monitorizare precum şi cele de plăţi desfăşurate până la 31 decembrie 2004.
    6) În termen de cel mult trei luni de la data finalizării Subprogramului, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei înaintează Guvernului Raportul final privind rezultatele Subprogramului.


    ANEXA 2

                                     ANUNŢ

    Anunţul de invitare a solicitanţilor de a depune Cereri de finanţare în cadrul Subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii".
    Campania publicitară la nivel naţional se va realiza de către MDP.
    Campania publicitară la nivel regional şi judeţean se va realiza de către ADR.
    Publicitatea Subprogramului trebuie să asigure o informare concretă şi corectă a potenţialilor solicitanţi, într-un mod uşor accesibil, astfel încât să se asigure transparenţa Subprogramului. Promovarea se va realiza la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare.
    Anunţarea licitaţiei deschisă de propuneri pentru proiecte va fi făcută publică, pe mai multe căi:
    - prin editarea de broşuri sau alte materiale scrise;
    - publicitatea prin radio, televiziune, presă şi scrisori către organizaţii patronale;
    - prin Internet;
    - conferinţe de presă;
    - seminarii.
    Formularea anunţurilor publicitare trebuie să fie foarte clară şi trebuie să furnizeze următoarele informaţii:
    - subiectul cererii de oferte;
    - bugetul total alocat subprogramului;
    - valoarea minimă/maximă ce se poate aloca unui proiect;
    - valoarea co-finanţării ce trebuie asigurată de potenţialul beneficiar;
    - participanţi eligibili;
    - termenul limită pentru depunerea proiectului;
    - numărul de telefon (e-mail) unde se pot obţine informaţii suplimentare, inclusiv adresa/adresele de unde se pot obţine formularele tip.
    Broşurile vor cuprinde următoarele informaţii (conţinut orientativ):
    Obiectivul Subprogramului:
    - Să cuprindă formularea:
    În cadrul măsurilor de dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a creat Subprogramul "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii" care sprijină dezvoltarea economică a localităţilor urbane de rang III, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, din afară zonelor de restructurare industrială (HG nr. 399/2001) şi a zonelor defavorizate. Subprogramul este finanţat integral de Guvernul României.
    Eligibilitatea Solicitanţilor:
    Organizatorii aşteaptă propuneri de proiecte din partea societăţilor comerciale, persoane juridice române, cu capital integral privat, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii definite conform Legii nr. 133/1999, în vederea stimulării întreprinzătorilor privaţi care doresc să dezvolte o activitate economică în unul din oraşele propuse în HG nr. 322/2003.
    Funcţionarea Subprogramului. Solicitantului trebuie să i se facă cunoscut următoarele:
    - Ajutorul financiar nerambursabil solicitat trebuie să aibe o componentă de co-finanţare a beneficiarului de cel puţin 50% din costurile eligibile.
    - Achiziţionarea utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor şi costurile privind reabilitarea clădirilor în strictă legătură cu obiectivele proiectului, se realizează conform legislaţiei privind achiziţiile publice.
    - Proiectul trebuie finalizat până la 31 decembrie 2004.
    Depunerea Cererii de finanţare.
    - Termenul limită de depunere este 16 iunie 2003
    - Vor fi folosite numai formulare oficiale.
    Evaluarea solicitărilor.
    - Proiectele depuse după termenul limită vor fi respinse în mod automat.
    - Selectarea beneficiarilor se efectuează în urma evaluării aspectelor de ordin tehnic şi financiar al propunerilor de proiecte incluse în cererea de finanţare.
    Informaţii privind decizia Comisiei.
    - Rezultatele vor fi afişate la sediul MDP, în pagina de internet a MDP, la trei zile după şedinţa de aprobare a proiectelor selectate.
    - Toţi solicitanţii vor fi informaţi prin poştă asupra deciziei de aprobare/respingere a cererii de finanţare.
    - Decizia de a respinge/aproba o cerere de finanţare este finală.
    Ghidul solicitantului poate fi obţinut de la:
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est
    Piatra NEAMŢ, str. Alexandru cel Bun nr. 27 bis, cod 5600
    Tel: 0233 -218071 Tel/fax: 0233-218072
    e-mail: adrnordest@adrnordest.ro
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 2 SUD - EST
    Brăila, str. Piaţa Independenţei nr. 1, cod 6100
    Tel/Fax: 0239-61.10.86
    e-mail: seagency_ro@cibnet.flex.ro
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 3 SUD - MUNTENIA
    Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, cod 8500
    Tel/Fax: 0242-33.17.69 Fax: 0242-33.16.09
    e-mail: adr3sud@nex.ro
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 4 SUD - VEST
    Craiova, str. Unirii, nr. 19, cod 1100
    Tel/Fax: 0251-41.94.96
    e-mail: office@adroltenia.ro
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională V VEST ROMÂNIA
    Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, cod 1900
    Tel: 0256-19.19.23 Tel/Fax: 0256-19.19.81
    e-mail: adr5@mail.dnttm.ro
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 6 NORD - VEST
    Cluj-Napoca, str. Sextil Puscariu, nr. 2, cod 3400
    Tel/Fax: 0264-43.15.50 Fax: 0264-43.92.22
    e-mail: adrnvsud@mail.dntcj.ro
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 CENTRU
    Alba Iulia, str. Decebal nr. 12, cod 2500
    Tel/Fax: 0258-81.86.16
    e-mail: adcentru@abx.logicnet.ro
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 8 BUCUREŞTI - ILFOV
    Bucureşti, Calea Victoriei nr. 16-20, scara A, et. 2, sector 1
    Tel. 021-3.15.96.59 Fax: 021-3.15.96.65
    Cererile de finanţare vor fi depuse la sediul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, Strada Cristian Popişteanu, nr. 2-4, sector 1, Bucureşti
    Informaţii suplimentare: www.mdp.ro


    ANEXA 3

                             GHIDUL SOLICITANTULUI

                                  SUBPROGRAMUL
                     "DEZVOLTAREA ORAŞELOR PRIN STIMULAREA
                      ACTIVITĂŢILOR ÎNTREPRINDERILOR MICI
                                  ŞI MIJLOCII"

    1. IMPORTANŢA SUBPROGRAMULUI
    Potrivit prevederilor Programului de guvernare, pentru promovarea şi coordonarea politicilor de dezvoltare pe ansamblul ţării, pe regiuni şi zone de dezvoltare, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei elaborează programe multianuale de sprijin financiar al dezvoltării economice şi sociale ale regiunilor.
    Pentru atragerea de investiţii private în oraşele care nu se regăsesc în zonele de restructurare industrială, prevăzute în HG nr. 399/2001 sau în zonele declarate defavorizate, a fost elaborat Subprogramul "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii".
    Concepţia acestui Subprogram a pornit pe de o parte, de la premisa conform căreia dezvoltarea economică urbană se poate realiza prin creşterea activităţilor economice desfăşurate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu precădere prin mărirea fluxului de capital investiţional al acestora. Pe de altă parte, se urmăreşte dezvoltarea oraşelor mici şi mijlocii ca poli industriali cu rol de atragere a populaţiei din mediul rural în activităţi industriale.
    Subprogramul "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii", denumit în continuare Subprogram, care se finanţează din bugetul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei în anul 2003 în cadrul Programelor regionale specifice, a cărui structură, indicatori şi fonduri au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 322/2003, are ca direcţie prioritară dezvoltarea economică urbană prin creşterea activităţilor economice desfăşurate de întreprinderile mici şi mijlocii.
    Asistenţa financiară se acordă proiectelor de investiţii ale întreprinderilor mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în localităţile urbane caracterizate de rang III, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, din afară zonelor de restructurare industrială (HG nr. 399/2001) şi a zonelor defavorizate.
    2. OBIECTIVELE SUBPROGRAMULUI
    - crearea condiţiilor pentru ca unele oraşe mici şi mijlocii să devină poli industriali care să atragă populaţia din mediul rural în activităţi industriale;
    - accelerarea dezvoltării economice a oraşelor prin mărirea fluxului de capital investiţional;
    - creşterea contribuţiei întreprinderilor mici şi mijlocii la crearea de noi locuri de muncă;
    - creşterea investiţiilor în sectorul privat;
    - înfiinţarea sau dezvoltarea firmelor capabile să desfăşoare activităţi productive sau de servicii generatoare de produse cu valoare adăugată mare;
    - diversificarea şi îmbunătăţirea produselor şi serviciilor;
    - sporirea competitivităţii produselor autohtone.
    3. CADRUL INSTITUŢIONAL AL SUBPROGRAMULUI
    ● Ministerul Dezvoltării şi Prognozei este autoritate de management a Subprogramului;
    ● În cadrul Direcţiei Zone asistate, din cadrul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei funcţionează Unitatea de management a Subprogramului (UMS). Structura organizatorică, numărul de persoane, atribuţiile şi responsabilităţile sunt stabilite prin ordin al ministrului;
    ● Agenţiile pentru Dezvoltare Regională sunt autorităţile de implementare ale Subprogramului;
    ● Ministerul Dezvoltării şi Prognozei încheie (conform punctul 8 din HG nr. 322/2003, Contract de Prestări Servicii cu fiecare Agenţie pentru Dezvoltare Regională, având în vedere competenţa tehnică a acesteia, precum şi încadrarea sa ca structură teritorială pentru dezvoltarea regională, în conformitate cu prevederile Capitolului III din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională;
    În sensul prezentelor proceduri prin sintagma "Agenţie pentru Dezvoltare Regională" se înţelege:
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 1 NORD - EST
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 2 SUD - EST
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 3 SUD - MUNTENIA
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 4 SUD VEST
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 5 VEST ROMÂNIA
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 6 NORD VEST
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 CENTRU
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 8 BUCUREŞTI-ILFOV
    4. BUGETUL SUBPROGRAMULUI
    Bugetul total estimat al Subprogramului aferent anilor 2003 şi 2004, este de 825.608.000 mii lei, din care, suma de 416.804.000 mii de lei, este alocată de la bugetul de stat (Anexa 1)
    Subprogramul finanţează:
    - investiţiile întreprinderilor mici şi mijlocii în achiziţionarea de utilaje, instalaţii, echipamente, cu excepţia autovehiculelor, precum şi în reabilitarea clădirilor necesare dezvoltării producţiei, şi/sau serviciilor,
    - asistenţă tehnică pentru implementarea Subprogramului (cheltuieli de personal, materiale şi servicii) destinată Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională;
    De la bugetul de stat, Subprogramul este finanţat, astfel:

                                                                        mii lei
┌──────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ 2003 │ 2004 │ Buget total │
│ │ Subprogram │ Estimat │ │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Ajutor financiar nerambursabil│ 98.000.000 │ 310.804.000 │ 408.804.000 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Asistentă tehnică │ 2.000.000 │ 6.000.000 │ 8.000.000 │
├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│TOTAL │ 100.000.000 │ 316.804.000 │ 416.804.000 │
└──────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


    În cadrul Subprogramului, ajutorul financiar nerambursabil aferent unui proiect care poate fi finanţat, are valori cuprinse între:
    ● Suma minimă: 350 milioane lei
    ● Suma maximă: 3,5 miliarde lei
    Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 50% din costurile eligibile totale ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie finanţată din resursele proprii ale solicitantului, sau din alte surse decât cele provenind de la prezentul Subprogram. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 50% din costurile totale eligibile ale proiectului, integral în numerar.
    Finanţarea nerambursabilă acordată reabilitării clădirilor strict legate de desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect nu poate depăşi 20% din valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil. Costurile corespunzătoare reabilitării clădirilor vor fi incluse în costurile eligibile totale ale proiectului.
    Contribuţia în natură nu este eligibilă.
    Nu există limite maxime privind costul total al proiectului. Indiferent de costul total al proiectului, solicitarea de ajutor financiar nerambursabil trebuie să respecte valoarea minimă şi maximă prevăzută.
    Ajutorul financiar nerambursabil se limitează exclusiv la achiziţionarea de utilaje, instalaţii sau echipamente (cu excepţia autovehiculelor) şi a cheltuielile aferente reabilitării clădirilor.
    Nu fac obiectul Subprogramului finanţarea închirierii sau a achiziţionării în leasing a acestor bunuri.
    Proiectele finanţate sau în curs de finanţare de la bugetul de stat sau din fonduri ale Comisiei Europene sunt ne-eligibile pentru finanţare în cadrul prezentului Subprogram.
    5. PROMOVAREA SUBPROGRAMULUI
    Pentru a permite informarea clară şi unitară a potenţialilor solicitanţi va fi susţinută o campanie publicitară la nivel naţional, regional şi local, de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, împreună cu Agenţiile pentru Dezvoltare Regională.
    Anunţul pentru lansarea publică a cererii de ofertă pentru proiecte în cadrul Subprogramului, va fi făcut public inclusiv pe pagina web a Ministerului Dezvoltării şi Prognozei: www.mdp.ro.
    Agenţiile pentru Dezvoltare Regională vor publica în cotidiene/publicaţii locale, anunţul pentru lansarea publică a cererii de ofertă pentru proiecte în cadrul Subprogramului şi vor organiza sesiuni de informare cu această tematică în municipiile reşedinţă de judeţ.
    6. DISTRIBUIREA "GHIDULUI SOLICITANTULUI"
    "Ghidul solicitantului" elaborat de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, reprezentând o sinteză a Procedurilor de implementare a Subprogramului, conţine anexat formularul "Cerere de finanţare" (Anexa 4), modelul unui "Plan de afaceri" (Anexa 5), "Lista activităţilor conform clasificării din economia naţională - CAEN" pentru care se poate solicita finanţare (Anexa 6) şi Lista oraşelor eligibile, conform HG nr. 322/2003 (Anexa 7), se distribuie gratuit celor interesaţi, la cerere, de către Agenţiile pentru Dezvoltare Regională, pe suport de hârtie, prin e-mail sau pe suport magnetic. De asemenea, acesta poate fi accesat de pe pagina web a Ministerului Dezvoltării şi Prognozei www.mdp.ro şi la următoarele adrese ale Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională:


┌────┬─────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Regiuni │ Judeţe │ Adresele Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională │
│crt.│ │ │ │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Nord-Est │Bacău, Botoşani, │Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est │
│ │ │Iaşi, Neamţ, │Str. Alexandru cel Bun nr. 27 bis, cod 5600 Piatra Neamţ, │
│ │ │Suceava, Vaslui │jud. Neamţ │
│ │ │ │Tel.: 0233/218071; fax: 0233/218071; │
│ │ │ │e-mail: adrnordest@adrnordest.ro │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Sud-Est │Brăila, Buzău, │Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Est │
│ │ │Constanţa, Galaţi,│Piaţa Independenţei nr. 1, et. 5, cod 6100 Brăila, jud. Brăila│
│ │ │Vrancea, Tulcea │Tel.: 0239/611086; fax: 0239/623403; │
│ │ │ │e-mail: seagency_ro@cjbraila.ro │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Sud │Argeş, Călăraşi, │Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia │
│ │Muntenia │Dâmboviţa, │Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, cod 8500 Călăraşi, jud. │
│ │ │Giurgiu, Ialomiţa,│Călăraşi │
│ │ │Prahova, │Tel.: 0242/331769; fax: 0242/313167; │
│ │ │Teleorman │e-mail: adr3sud@nex.ro │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Sud Vest │Dolj, Gorj, │Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Vest │
│ │ │Mehedinţi, Olt, │Str. Unirii nr. 19, cod 1100 Craiova, jud. Dolj │
│ │ │Vâlcea │Tel.: 0251414904; fax: 0251419496; │
│ │ │ │e-mail: adr4@rdslink.ro, ofice@adroltenia.ro │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Vest │Arad, Caraş- │Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest │
│ │ │Severin, │Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, cod 1900 Timişoara, │
│ │ │Hunedoara, Timiş │jud. Timiş, Tel.: 0256/191981; 0256/191923; fax: │
│ │ │ │0256/191981; │
│ │ │ │e-mail: office@adr5vest.ro │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Nord- │Bihor, Bistriţa- │Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Vest │
│ │Vest │Năsăud, Cluj, │Str. Sextil Puscariu nr. 2, cod 3400 Cluj-Napoca, jud. Cluj │
│ │ │Sălaj, Satu-Mare, │Tel.: 0264/431550; fax: 0264/439222; │
│ │ │Maramureş │e-mail: adrnv@mail.dntcj.ro │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Centru │Alba, Braşov, │Agenţia pentru Dezvolte Regională Centru │
│ │ │Covasna, │Str. Decebal nr. 12, cod 2500 Alba Iulia, jud. Alba │
│ │ │Harghita, Mureş, │Tel: 0258/818613; fax: 0258/818613; │
│ │ │Sibiu │e-mail: adcentru@abx.logicnet.ro │
├────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Bucureşti│Bucureşti, Ilfov │Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov │
│ │-Ilfov │ │Calea Victoriei nr. 16-20, scara A, et. 2, Bucureşti, sector 3│
│ │ │ │Tel: 021/3159659, fax: 021/3159665; │
│ │ │ │e-mail: adrbi@home.ro │
└────┴─────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


    7. REGULI CU PRIVIRE LA LICITAŢIA DE PROIECTE
    Criteriile şi regulile pentru redactarea, depunerea, selectarea şi implementarea proiectelor din cadrul Subprogramului sunt următoarele:
    7.1. CRITERII DE ELIGIBILITATE
    Există trei tipuri de criterii de eligibilitate, referitoare la:
    ● Solicitanţi;
    ● Proiecte;
    ● Cheltuieli eligibile.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│7.1.1. Eligibilitatea solicitantului - cine poate participa la licitaţie │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) Să fie societăţi comerciale, persoane juridice române, cu capital integral privat, definite conform Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, înregistrate înainte de 3.04.2003, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I a HG nr. 322/2003;
    b) Să aibă sediul social în unul din oraşele prevăzute în Anexa 7;
    c) Pot participa la această licitaţie societăţi comerciale cu sediul principal în afară oraşelor ţintă, care au fost constituite înainte de 3.04.2003, data publicării în Monitorul Oficial a HG nr. 322/2003. În cazul selecţiei proiectelor în vederea finanţării, societăţile comerciale trebuie să facă dovada deschiderii filialelor în oraşele pentru care au depus Cereri de finanţare, până la data încheierii Contractelor de finanţare.
    d) Să demonstreze că nu a înregistrat pierderi operaţionale în anul fiscal precedent datei la care se solicită finanţarea nerambursabilă conform bilanţului contabil la 31.12.2002, înregistrat la Administraţia financiară;
    e) Să aibă surse de finanţare stabile şi suficiente pentru a asigura continuitatea în derularea proiectului şi să participe la finanţarea acestuia;
    f) Să respecte plafonul intensităţii maxim admise a ajutorului de stat.
    Ajutorul financiar nerambursabil acordat prin prezentul Subprogram se consideră ajutor de stat conform legislaţiei specifice.
    Suma solicitată de la Subprogram, cumulată cu alte forme de ajutor de stat de care beneficiază IMM nu trebuie să depăşească plafonul de 65% din valoarea investiţiei iniţiale astfel cum este definită în "Regulamentul Consiliului Concurenţei privind ajutorul de stat regional şi ajutorul de stat pentru IMM"

    Conceptul de investiţie iniţială
    În înţelesul regulamentului privind ajutorul de stat regional şi ajutorul de stat pentru IMM, prin investiţie iniţială se înţelege o investiţie în capital fix în legătură cu crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau demararea unei activităţi care implică o schimbare fundamentală în produsul sau procesul de fabricaţie al unei unităţi existente, prin raţionalizare, diversificare sau modernizare.
    Sunt excluse din categoria investiţiilor iniţiale:
    a) Investiţia de înlocuire destinată conservării potenţialului de producţie, care nu aduce un spor de venit, ci are funcţia economică de a-l menţine, ajutoarele pentru acest tip de investiţie făcând parte din categoria ajutorului de operare;
    b) Măsurile destinate restructurării financiare a unei întreprinderi aflate în dificultate, care intră sub incidenţa dispoziţiilor "Regulamentului privind ajutorul de stat de salvare şi restructurare a întreprinderilor aflate în dificultate".
    Potenţialii solicitanţi nu sunt în drept să participe la licitaţia deschisă sau să primească finanţare nerambursabilă dacă:
    a) Sunt o filială a unei companii cu mai mult de 249 angajaţi;
    b) Au printre acţionari persoane juridice cu mai mult de 249 de angajaţi şi care să deţină mai mult de 25% din acţiunile sau drepturile de vot ale societăţii;
    c) Sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile administrate de către tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările în vigoare;
    d) Nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute în legi speciale;
    e) Nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la asigurări sociale, conform prevederilor legale;
    f) Nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a taxelor şi impozitelor conform prevederilor legale;
    g) Sunt vinovaţi de furnizarea eronată a informaţiilor cerute de către alte Autorităţi Contractante în cadrul altor programe (ca o condiţie de participare la o Licitaţie Deschisă sau printr-un contract);
    h) Sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală pentru neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-un alt contract încheiat cu o Autoritate Contractantă sau un alt contract finanţat din fondurile Comisiei Europene şi/sau bugetul României;
    i) Au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisia de evaluare în timpul procesului de evaluare a proiectelor în cadrul Licitaţiilor prezente sau anterioare.

    Parteneriatele nu sunt eligibile pentru finanţare nerambursabilă.
    ● Mărimea proiectelor

    - Costul proiectului: nu există nici o restricţie referitoare la costul total al proiectului, dar solicitarea finanţării nerambursabile trebuie să respecte valorile minimă şi maximă prevăzute la punctul 4 (Bugetul Subprogramului),
    - Durata: durata de execuţie a unui proiect nu poate să depăşească 18 luni;
    - Termene limită: - semnarea contractelor de finanţare se face în maximum trei luni de la notificarea beneficiarului de către ADR,
    - data limită pentru plata ajutoarelor financiare nerambursabile este 31 august 2004.

    ● Localizarea activităţilor
    Activităţile prevăzute în proiecte trebuie să se desfăşoare în localităţile urbane (Anexa 7) în care se implementează Subprogramul.
    ● Sectoare de activitate eligibile
    Activitatea economică realizată în urma finalizării investiţiei descrise în proiect trebuie să se încadreze în lista activităţilor clasificate conform CAEN, prevăzute în Anexa 6 - Lista activităţilor conform clasificării din economia naţională - CAEN, pentru care se pot solicita ajutoare financiare nerambursabile.
    ● Tipul activităţilor
    a) Activităţi eligibile:
    - investiţii directe în utilaje, instalaţii, echipamente, pentru sectoarele eligibile menţionate în Anexa 6;
    - reabilitarea clădirilor industriale direct legate de proiect.
    Finanţarea nerambursabilă acordată reabilitării clădirilor strict legate de desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect nu poate depăşi 20% din valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil. Costurile corespunzătoare reabilitării clădirilor vor fi incluse în costurile eligibile totale ale proiectului.
    Activitatea avută în vedere de proiect trebuie să fie inclusă în obiectul de activitate înscris în statutul solicitantului, la data semnării Contractului de finanţare.
    b) Activităţi neeligibile:
    - investiţiile deja finanţate sau în curs de finanţare de la bugetul de stat sau din alte surse, solicitantul ajutorului financiar nerambursabil trebuie să declare în scris că a luat cunoştinţă de faptul că dubla finanţare nu este permisă.
    ● Numărul cererilor de finanţare depuse de un solicitant
    Un solicitant poate depune o singură Cerere de finanţare în cadrul Subprogramului.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│7.1.3. Eligibilitatea costurilor │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Costuri eligibile
    Prin costuri eligibile se înţelege valoarea estimată, în monedă naţională, a totalităţii cheltuielilor cofinanţate de la Subprogram. Costurile eligibile sunt singurele costuri luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă.
    Costurile eligibile sunt costuri justificabile şi nu pot lua forma unor sume forfetare.
    Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, costurile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    ● să fie strict necesare pentru desfăşurarea proiectului;
    ● să fie corespunzătoare achiziţiei utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor;
    ● să fie în concordanţă cu devizul general, în cazul reabilitării clădirilor;
    ● să fie prevăzute în cadrul contractului de finanţare (Anexa 8);
    ● să fie în conformitate cu principiile managementului financiar adecvat şi în special cu principiile economicităţii şi eficienţei costurilor;
    ● să fie efectiv realizate pe perioada execuţiei proiectului şi să respecte prevederile din Contractul de finanţare semnat cu Autoritatea Contractantă;
    ● să fie înregistrate în registrele contabile ale beneficiarului, să fie identificabile şi verificabile şi să fie susţinute de originalele actelor de plată justificative.
    NOTĂ:
    Valoarea de achiziţie (din facturi) a bunurilor pentru care se solicită ajutor financiar nerambursabil, poate fi mai mare faţă de cea care s-a menţionat în proiect, situaţie în care diferenţa va fi suportată de beneficiar. Pentru a evita acest lucru este necesar ca FIECARE SOLICITANT SĂ PREVADĂ ÎN PROIECT O VALOARE ACOPERITOARE DAR NU MAI MULT DE 5% DIN COSTURILE TOTAL ELIGIBILE (în caz de creşteri de preţuri, devalorizare etc.) pentru bunurile pentru care solicită finanţare.
    Dacă procentul minim (50%) din total costuri eligibile, privind contribuţia solicitantului nu este respectat, proiectul va fi respins ca neeligibil.
    Costuri neeligibile:
    - costurile unor studii sau activităţi pregătitoare;
    - costuri incluzând transportul;
    - costuri incluzând montajul utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor;
    - taxa pe valoarea adăugată (TVA) pe care beneficiarul o poate recupera;
    - taxe vamale;
    - alte impozite şi taxe;
    - amenzi şi penalizări;
    - comisioane;
    - cheltuieli bancare;
    - dobânzi datorate;
    - diferenţele de curs valutar;
    - orice fel de pierderi;
    - amortizarea;
    - asigurările;
    - avansurile şi garanţiile acordate;
    - orice cheltuieli retroactive;
    - provizioane de orice fel;
    - cheltuieli personale sau nefundamentate;
    - cheltuieli cu pregătirea personalului de exploatare;
    - probe tehnologice;
    - cumpărări de terenuri sau clădiri;
    - construcţii de clădiri;
    - aporturi care reprezintă contribuţia în natură (care nu este permisă)
    8. PROCEDURI DE URMAT ÎN CAZUL SOLICITĂRII UNUI AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│8.1. Cererea de finanţare şi documentele justificative │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Cererea de finanţare
    Pentru a solicita un ajutor financiar nerambursabil, solicitanţii trebuie să completeze şi să depună Cererea de finanţare (Anexa 4). Formularul de Cerere de finanţare este disponibil gratuit la sediile Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională precum şi pe pagina web: www.mdp.ro Trebuie respectat cu atenţie formatul Cererii de finanţare şi completat paginile în ordine, în concordanţă cu următoarele condiţii de conformitate:
    ● Solicitantul trebuie să completeze Cererea de finanţare în limba română şi să o depună în două exemplare: un original şi o copie.
    ● Cererea de finanţare va fi depusă pe suport de hârtie, completată numai electronic. Cererile completate de mână sau scrise la maşină nu vor fi acceptate. De asemenea, este obligatoriu a se respecta formatul Cererii de finanţare (cu încadrarea în pagină) aşa cum este prezentat în anexa la prezentul ghid.
    ● De asemenea, fiecare exemplar din Cererea de finanţare (exemplarul original şi copia), însoţit de documentele justificative solicitate în capitolul H al formularului de Cerere de finanţare (vezi lista documentelor ataşate la cererea de finanţare) va fi legat într-un singur dosar astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. Dosarul va fi paginat şi opisat numerotarea paginilor făcându-se manual în partea dreaptă sus a fiecărui document, în ordine de la 1 la n, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet. Documentele justificative vor fi anexate în ordinea opisului de la sfârşitul Cererii de finanţare, indicându-se numerele de pagină la care se află fiecare document.
    ● Exemplarul original va avea înscrisă pe copertă, în partea superioară dreapta, menţiunea "ORIGINAL" şi va fi ştampilat şi semnat de către solicitant sau responsabilul proiectului, pe fiecare foaie completată (în partea dreaptă, sus). Exemplarul copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreapta, menţiunea "COPIE". Exemplarul copie va fi ştampilat şi semnat de solicitant sau de către responsabilul proiectului. Fiecare foaie completată va avea menţiunea "Conform cu originalul".
    ● Fiecare exemplar al Cererii de finanţare (inclusiv anexele), trebuie introdus în câte un plic care trebuie să aibă înscrise: Licitaţie deschisă de proiecte pentru Subprogramul "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii", numele complet al solicitantului, adresa completă a acestuia şi denumirea proiectului (identice cu cele înscrise în cererea de finanţare). Pe fiecare plic se va înscrie cuvântul "original" sau "copie", după cum este cazul. Toate aceste menţiuni se vor înscrie pe plic, citeţ, cu caractere majuscule şi diacritice.
    ● Nu se vor accepta Cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual sau cu maşina de scris.
    ● Solicitantul se va asigura că rămâne în posesia unui exemplar complet al cererii de finanţare în afară celor două exemplare pe care le depune.
    Cererea de finanţare va fi completată cu multă atenţie şi cât se poate de clar pentru a facilita evaluarea acesteia. Cererea de finanţare trebuie să fie concisă şi să ofere suficiente detalii pentru a asigura claritate aspectelor referitoare la modul în care scopul proiectului va fi atins, viabilitatea economică a proiectului şi modul în care proiectul prezintă relevanţă pentru atingerea obiectivelor Subprogramului.

    Documentele justificative
    La cele 2 exemplare ale Cererii de finanţare se vor anexa documentele justificative în original sau în copie, după cum se prezintă în tabelul de mai jos:


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┐
│ Lista documentelor justificative │ Ex. │ Ex. │
│ │ORIGINAL│ COPIE │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│1. Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrul Comerţului, cod │ copie │ copie │
│fiscal sau cod unic de înregistrare, actele constitutive ale societăţii │ │ │
│cu eventualele modificări ulterioare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului, │original│ copie │
│atestând că solicitantul nu este falimentar sau subiect al unor │ │ │
│procese pentru declararea falimentului, nu are activităţile │ │ │
│suspendate şi nu are afacerile administrate de tribunal. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│3. Dovada privind numărul scriptic anual de salariaţi eliberată de │original│ copie │
│către Camera de muncă în a cărei rază teritorială activează │ │ │
│solicitantul. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│4. Dovada privind cifra de afaceri anuală eliberată de Administraţia │original│ copie │
│financiară în a cărei rază teritorială activează solicitantul. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│5. Bilanţul contabil cu anexe, la 31 decembrie 2002 (avizat de │ copie │ copie │
│Administraţia financiară) │ │ │
│iar pentru societăţi comerciale nou înfiinţate, ultima situaţie │ │ │
│financiară oficială │ │ │
│sau │ │ │
│document justificativ în sensul că solicitantul nu a întreprins nici o │original│ copie │
│activitate anterioară depunerii proiectului, avizat cu cel mult o lună │ │ │
│înainte de data depunerii proiectului, de către Administraţia │ │ │
│financiară. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│6. Cea mai recentă balanţă de verificare a societăţii comerciale │ copie │ copie │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│7. Cel mai recent stat de plată, înregistrat la Inspectoratul Teritorial│ copie │ copie │
│de Muncă │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│8. Documente care să certifice titlul de proprietate asupra bunurilor │ copie │ copie │
│imobiliare, conform legislaţiei în vigoare (numai pentru solicitări de │ │ │
│reabilitare a clădirilor). │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│9. Autorizaţia de reabilitare a clădirii, cerută de legile româneşti în │ copie │ copie │
│vigoare*) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│10. Deviz general estimativ privind reabilitarea clădirilor │original│ copie │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│11. Descrierea detaliată şi programarea activităţilor │original│ copie │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│12. Bugetul detaliat al activităţilor │original│ copie │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│13. Curriculum vitae ale persoanelor implicate în managementul │original│original│
│proiectului │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│14. Planul de afaceri │original│ copie │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│15. Licenţe/certificate/autorizaţii/brevete pentru desfăşurarea │ copie │ copie │
│activităţilor preconizate în cadrul proiectului. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│16. Confirmarea solicitantului cu privire la co-finanţare (declaraţie │original│original│
│pe proprie răspundere a Beneficiarului prin care acesta se │ │ │
│angajează să asigure co-finanţarea proiectului) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│17. Scrisoare de bonitate de la banca solicitantului, din care să │original│ copie │
│rezulte o bună situaţie financiară a acestuia. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│18. Certificat emis de Casa Judeţeană de Pensii din care să │original│ copie │
│rezulte că solicitantul nu are obligaţii restante la plată către bugetul│ │ │
│asigurărilor sociale de stat. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│19. Certificat emis de organele teritoriale ale Direcţiei Generale de │original│ copie │
│Finanţe Publice şi Control Financiar de Stat din care să rezulte că │ │ │
│solicitantul nu are obligaţii restante la plată către bugetul de stat. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│20. Certificat emis de Casa de Asigurări de Sănătate judeţeană │original│ copie │
│din care să rezulte că solicitantul nu are obligaţii restante la plată │ │ │
│către fondul asigurărilor de sănătate. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│21. Certificat emis de AJOFM din care să rezulte că solicitantul nu │original│ copie │
│are obligaţii restante la plată către fondul de şomaj │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘

──────────
    *) În cazul în care această autorizaţie nu a fost emisă de autorităţile competente, dar s-a făcut cerere, solicitantul va anexa o copie după cerere, urmând să prezinte autorizaţia la depunerea Cererii de plată pentru obţinerea ajutorului financiar nerambursabil.
──────────

    Documentele menţionate la punctele 2, 3, 4, 9, 10, 17, 18, 19, 20 şi 21 trebuie să aibă data de eliberare în perioada cuprinsă între data lansării licitaţiei şi data termenului limită de depunere a Cererii de finanţare.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│8.2. Unde şi cum se depun Cererile de finanţare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Procedura de depunere
    Cererile de finanţare şi anexele se transmit prin poştă cu confirmare de primire sau se depun la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, Str. Cristian Popişteanu, nr. 2-4 sector 1 Bucureşti (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire cu dată şi semnătură).
    Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) sau trimise la alte adrese, vor fi respinse.
    Fiecare Cerere de finanţare este înregistrată la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, conform tabelului de înregistrare Cereri de finanţare (Anexa 4)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│8.3. Termenul limită pentru depunerea Cererilor de finanţare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ● termenul limită de depunere este la data de 16 iunie 2003, ora 16.00. Orice cerere primită după termenul limită va fi respinsă în mod automat şi nu va fi deschisă chiar dacă ştampila poştei indică o dată anterioară datei limită.
    9. COMISIA DE EVALUARE
    Ministerul Dezvoltării şi Prognozei are responsabilitatea organizării etapei de evaluare şi selecţie a proiectelor şi, în acest scop, va stabili componenţa Comisiei de evaluare şi va asigura spaţiul necesar derulării activităţii de evaluare a proiectelor.
    10. EVALUAREA PROIECTELOR

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│10.1. Verificarea conformităţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    În sesiunea de deschidere are loc desigilarea pachetelor conţinând Cererile de finanţare, precum şi verificarea conformităţii de către Comisia de evaluare.
    Cererile de finanţare care nu sunt însoţite de toate documentele justificative solicitate, sau nu sunt numerotate, semnate sau ştampilate sunt respinse. Aceste cereri, care nu corespund din punct de vedere al conformităţii cu cerinţele de la punctul 8.1, vor fi incluse în Lista proiectelor respinse la verificarea conformităţii.
    Toate Cererile de finanţare care corespund cerinţelor de conformitate intră în etapa de verificare a eligibilităţii. Pe Fişa proiectului se vor completa toate informaţiile rezultate în urma procesului de evaluare. Fişa proiectului va reprezenta în fapt oglinda procesului de evaluare.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│10.2. Verificarea eligibilităţii │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Comisia de evaluare verifică eligibilitatea solicitanţilor şi a proiectelor, descrise la punctele 7.1.1, 7.1.2 şi 7.1.3. Cererile de finanţare care nu îndeplinesc unul dintre criteriile de eligibilitate sunt respinse. Acestea se includ în Lista proiectelor respinse după verificarea eligibilităţii.
    Solicitanţii care au fost respinşi în urma verificării conformităţii sau eligibilităţii vor fi anunţaţi în scris de către secretarul Comisiei de evaluare. (Anexa 13 - Notificare respingere).
    Proiectele care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru procesul de evaluare.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│10.3. Evaluarea calităţii proiectelor │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Evaluarea şi selecţia proiectelor se realizează pe baza criteriilor de evaluare şi selecţie prevăzute în Anexa 14 "Lista criteriilor de evaluare". Punctajul final pentru fiecare criteriu se notează în Fişa proiectului.
    Punctajul maxim care poate fi acordat unui proiect este de 100 puncte.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│10.4. Verificarea informaţiilor furnizate de solicitanţi │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Pentru proiectele aflate în Centralizatorul cu punctaje proiectelor şi care se înscriu în limita fondului alocat din bugetul Subprogramului se vor verifica informaţiile furnizate de solicitanţi, prin inspecţii pe teren, efectuate de reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, în colaborare cu cei ai Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din raza teritorială de implementare a proiectelor.
    Inspecţiile pe teren vizează următoarele activităţi:
    - verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate de către solicitanţi (documente în original);
    - resurse disponibile pentru realizarea proiectului, sediul, existenţa clădirilor direct legate de implementarea proiectelor etc.;
    - stadiul activităţilor actuale, descrise în Cererea de finanţare.
    Dacă informaţiile obţinute de la solicitanţi prin Cererea de finanţare diferă de cele obţinute pe teren, solicitantul este descalificat.
    După verificarea pe teren a informaţiilor furnizate de solicitanţi, dacă sunt necesare clarificări acestea trebuie furnizate până la data încheierii contractului.
    11. APROBAREA PROIECTELOR
    Aprobarea va fi dată în limita fondului alocat din bugetul Subprogramului pentru cofinanţarea proiectelor, începând de la scorul maxim acordat fiecărui proiect.
    Decizia de a respinge o cerere sau de a nu acorda o finanţare nerambursabilă este finală.
    Solicitanţii a căror proiecte se află pe Lista finală a proiectelor propuse spre finanţare vor fi înştiinţaţi de către Agenţiile pentru dezvoltare regională în vederea încheierii Contractelor de finanţare.
    12. CONDIŢIILE DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR
    Procesul de contractare se va desfăşura după cum urmează:
    Între Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi solicitanţii ai căror proiecte au fost selectate spre a fi finanţate prin Subprogram se încheie câte un Contract de finanţare a proiectului, care va fi avizat de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, iar proiectul inclus în Cererea de finanţare a beneficiarului va fi anexă a contractului.
    În contract vor fi stipulate toate drepturile şi obligaţiile părţilor în conformitate cu prevederile proiectului selectat.
    Elementele contractuale principale sunt:
    ● obiectul contractului;
    ● durata de execuţie a proiectului;
    ● finanţarea proiectului;
    ● raportarea tehnică şi financiară şi modalităţi de plată;
    ● obligaţii generale;
    ● obligaţii privind informarea şi rapoartele tehnice şi financiare;
    ● răspundere;
    ● confidenţialitate;
    ● publicitate;
    ● dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziţionate;
    ● evaluarea proiectului;
    ● amendamente aduse contractului;
    ● rezilierea contractului;
    ● rezolvarea litigiilor;
    ● verificările tehnice, financiare şi contabile;
    ● determinarea termenelor.
    Termene limită:
    - semnarea de către beneficiar a Contractului de finanţare nu poate depăşi trei luni de la data notificării acestuia de către ADR. După expirarea termenului limită, solicitantul pierde dreptul de a încheia Contractul de finanţare;
    - 31 august 2004 este termenul maxim de finalizare a execuţiei investiţiei (plăţi, achiziţii);
    - 31 decembrie 2004 este termenul maxim de dare în exploatare (probe tehnologice, pregătirea personalului de exploatare, expertize la recepţii), respectiv, beneficiarul va trebui să facă dovada realizării tuturor obligaţiilor contractuale şi atingerii obiectivelor propriului proiect.

    Important!
    În perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va trebui să furnizeze date, periodic şi la cerere, şi să permită reprezentanţilor ADR şi ai MDP-ului să efectueze controale privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale. Procesul de monitorizare a afacerilor din oraşele în care se implementează Subprogramul se desfăşoară pe toată această perioadă.

    13. ACHIZIŢIONAREA
    Achiziţionarea de către beneficiarii proiectelor a utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor şi a serviciilor aferente reabilitării clădirilor, prevăzute în Contractul de finanţare încheiat între aceştia şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională, se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.
    Beneficiarii vor fi informaţi de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională privind modul în care se realizează achiziţia bunurilor.
    Notă: Prin noţiunea de echipamente se înţelege: aparate, dispozitive, unelte sau orice alte mijloace necesare în procesul muncii, care nu sunt încorporate în construcţia clădirilor. În cazul proiectelor din cadrul turismului prin expresia "alte mijloace necesare" se înţelege: mobilier, aparate de iluminat, obiecte ale grupului sanitar, aparate pentru pregătirea şi păstrarea hranei precum şi alte bunuri necesare funcţionării activităţilor propuse prin proiect.
    14. EFECTUAREA PLĂŢILOR
    Sumele acordate de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei din bugetul Subprogramului reprezintă ajutoarele financiare nerambursabile acordate beneficiarilor, precum şi decontare a cheltuielilor efectuate de către Agenţiile pentru Dezvoltare Regională, în conformitate cu Contractul de prestări servicii.

    Ajutoarele financiare nerambursabile
    Ajutoarele financiare nerambursabile sunt acordate strict în limita valorii totale prevăzute în contract.
    În vederea obţinerii ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul transmite Agenţiei pentru Dezvoltare Regională din raza de implementare a proiectului, Cererea de plată, însoţită de documentele justificative originale şi copii ale acestora. După verificarea documentelor şi după caz la faţa locului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională transmite Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, Cererea de plată, în termen de 10 zile.
    Pentru ca Cererea de plată să fie acceptată de ADR, beneficiarul trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor condiţii:
    ● achiziţia bunurilor să se realizeze cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice,
    ● ajutorul financiar nerambursabil să nu fie utilizat la achiziţionarea prin închiriere sau leasing,
    ● beneficiarul face dovada că a achitat procentul aferent contribuţiei proprii, stabilit prin Contractul de finanţare încheiat cu ADR, pentru următoarele situaţii.
    a) achiziţionarea bunurilor de pe piaţa internă:
    - beneficiarul a plătit suma rezultată ca urmare a aplicării procentului la valoarea fără TVA a facturii emise de către furnizor, precum şi dovada plăţii integrale a TVA aferent. Ajutorul financiar nerambursabil va fi plătit de către ADR, direct în contul furnizorului de bunuri/servicii.
    b) achiziţionării bunurilor din import:
    - beneficiarul a plătit suma rezultată ca urmare a aplicării procentului la valoarea facturii externe sau a facturii pro-formă externe, în baza contractului extern de achiziţie. Ajutorul financiar nerambursabil va fi plătit de către ADR în contul beneficiarului deschis special pentru derularea proiectului său. Cheltuieli bancare ocazionate de import (comisioane sau orice alte cheltuieli bancare, diferenţe de curs valutar) vor fi suportate de beneficiar.

    Notă:
    Valoarea ajutoarelor financiare plătite de ADR vor fi corespunzătoare procentelor stabilite prin Contractul de finanţare, dar nu mai mari decât suma aprobată prin acelaşi contract.
    Plăţile se efectuează de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei în conturile din trezorerii ale Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională.
    15. MONITORIZAREA
    Monitorizarea va fi bazată pe rapoartele periodice pregătite de beneficiari cu referire la indicatorii fizici, tehnici, financiari şi de management. Rapoartele vor fi analizate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi prezentate Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.
    16. RAPORTAREA
    Beneficiarul ajutorului financiar nerambursabil este obligat să elaboreze două tipuri de rapoarte: rapoarte tehnice şi rapoarte financiare, definite în anexele la "Contractul de finanţare a proiectului"
    Sistemul de raportare depinde de graficul de plăţi.
    A. Raportul de achiziţie are ca scop prezentarea procedurii de selectare a furnizorului de echipamente şi încadrarea în prevederile legale privind achiziţiile publice.
    B. Raportul periodic (intermediar) se întocmeşte după achitarea de către Beneficiar a procentului (conform Contractului de finanţare încheiat cu ADR) din valoarea primei facturi emise de furnizor (dacă achitarea are loc în tranşe, prima raportare se va face la achitarea primei tranşe),
    C. Raportul final trebuie transmis în 30 zile de la data încheierii proiectului, (termenul stabilit prin contractul de finanţare - dar nu mai târziu de 31 august 2004)
    Rapoartele Beneficiarului vor fi atent verificate şi apoi aprobate de ADR.

    ANEXA 4

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    -- Pentru completarea acestei Cereri, vă rugăm să folosiţi calculatorul --

    SUBPROGRAMUL "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii"

                              CERERE DE FINANŢARE

I. TITLUL PROIECTULUI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
II. NUMELE SOLICITANTULUI (numele complet înregistrat legal)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
III. BUGETUL TOTAL AL PROIECTULUI ____________ Lei, din care:
     Cheltuieli eligibile conform subprogramului _____________ Lei, reprezentând
     100%, din care:
     a) de la Subprogramul "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor
        întreprinderilor mici şi mijlocii"
        ____________ Lei, reprezentând ____%
     b) contribuţia solicitantului
        ____________ Lei, reprezentând ____%

IV. LOCALIZAREA PROIECTULUI
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
V. NUMELE RESPONSABILULUI DE PROIECT (persoana înscrisă la această rubrică, va
fi direct responsabilă de implementarea proiectului şi va fi principala persoană
de contact; aceasta poate fi administratorul societăţii sau o persoană
împuternicită de administratorul societăţii, printr-un act intern)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nume: Prenume: │
│Adresă: │
│Telefon: │
│Fax: │
│E-mail: │
│ │
│Semnătura: │
│Data: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Această rubrică se va completa numai de către Ministerul Dezvoltării şi
Prognozei

 ┌─┐ Aprobat (eventual cu recomandări) ┌─┐ Respins
 └─┘ └─┘


Pentru M.D.P.:

Semnătura Data

                   A. INFORMAŢII DETALIATE DESPRE SOLICITANT

    1. Identitate (societatea comercială solicitantă)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumire legală completă: │
│Prescurtare (dacă există): │
│Forma de organizare (SRL, SA, SCS, SCA, SNC): │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului: J - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul fiscal sau codul unic de înregistrare: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa sediul social: │
│Strada: nr.: │
│Oraşul/Comuna: │
│Codul poştal: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Telefon: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fax: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E-mail: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Reprezentantul legal al societăţii: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│ 2. Detalii despre bancă
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele titularului contului: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cont bancar nr.: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul Băncii: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul SWIFT: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele Băncii: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa Băncii: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele persoanei(lor) cu │
│drept de semnătură: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Funcţia(ile) persoanei(lor) cu │
│drept de semnătură: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. Domeniul principal de activitate al societăţii comerciale (documentele
firmei)
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Activităţi │ Cod CAEN │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
└───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

    1. Asociaţi/Acţionari (Prezentaţi lista completă a asociaţilor/acţionarilor
persoane fizice sau juridice)
┌──────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────┬───────────┐
│Asociaţi/acţionari│ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│Persoane fizice │ Adresa completă şi telefonul │ Cetăţenie │ Părţi │
│ │ │ │ (%) │
├──────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 4. │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘
┌──────────────────┬─────────────────────────┬────────┬────────────┬───────────┐
│Persoane juridice │Adresa completă, telefon,│ Nr. │ Cetăţenie │ Părţi │
│ │nr. Reg. Com., cod fiscal│angajaţi│ │ (%) │
├──────────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │
├──────────────────┼─────────────────────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │
└──────────────────┴─────────────────────────┴────────┴────────────┼───────────┤
                                                                   │ TOTAL │
                                                                   │ 100% │
                                                                   └───────────┘
    2. Date financiare despre organizaţie:

    Cifra de afaceri (2002): (mii lei)
    Profit net (mii lei)

    Pierderi (separat notă explicativă însoţită de o declaraţie financiară
referitoare la raportarea contabilă de la 31 decembrie 2002, care demonstrează
că situaţia pierderilor a fost depăşită) (mii lei)
    Total active (ultimul bilanţ): (mii lei)
    Notă: pentru societăţile nou înfiinţate se va prezenta ultima balanţă
analitică de verificare

    3. Alte ajutoare financiare, împrumuturi sau contracte de prestări servicii
obţinute direct sau indirect de la Comunitatea Europeană, Guvernul României,
alte organizaţii, în ultimii trei ani:
    Pentru fiecare ajutor sau contract specificaţi datele de mai jos (dacă nu
este cazul scrieţi NU)
    Observaţie: datele au un caracter statistic şi nu constituie un criteriu de
apreciere al proiectului!

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Programul: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Activităţi finanţate: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anul primirii: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Suma: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                     B. INFORMAŢII DETALIATE DESPRE PROIECT

   1. Localizarea proiectului
┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Judeţ/Localitate │ Adresă │
├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
   2. Titlul proiectului
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   3. Domeniul de activitate, conform clasificării CAEN, în care se încadrează
proiectul
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    4. Descrierea proiectului (maxim 2 pagini)
    Obiectivele proiectului: (trebuie să fie strâns legate de obiectivele
Subprogramului)
    Metodologia proiectului: (metode folosite pentru atingerea obiectivelor
propuse. Se vor menţiona şi sursele de finanţare preconizate: contribuţia
financiară în numerar a solicitantului, împrumuturi de la bănci etc.)
    Resurse disponibile pentru realizarea proiectului: (terenuri, clădiri,
utilaje şi echipamente, materiale, personal etc.)
    Stadiul actual: (cu referire la tehnologiile existente şi propuse)
    Riscuri care pot afecta încheierea cu succes a proiectului şi modul în care
se pot remedia.
    Sustenabilitatea activităţii: (modul în care va continua activitatea după
încheierea finanţării, impactul în dezvoltarea ulterioară a societăţii)
    Performanţe şi indicatori: (indicatori de impact concreţi şi măsurabili:
contribuţia beneficiarului, numărul locurilor de muncă nou create din care:
pentru forţa de muncă neocupată şi forţă de muncă din mediul rural, cost mediu
pe loc de muncă creat, rezultate financiare şi economice etc.)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atenţie! Data finalizării proiectului NU trebuie să depăşească 31 august 2004.│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

     C. DATE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE ŞI REABILITAREA
              CLĂDIRILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ SPRIJIN FINANCIAR

┌────┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ Valoarea │Suma care trebuie│Suma reprezentând│
│Nr. │ Utilaje, instalaţii, │ totală │ transferată din │ contribuţia │
│crt.│echipamente, reabilitarea│ │acest Subprogram │ privată │
│ │ clădirilor ├───────┬───┼─────────┬───────┼─────────┬───────┤
│ │ │- lei -│ % │ - lei - │ % │ - lei - │ % │
├────┼─────────────────────────┼───────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │100│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │100│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │100│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │100│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │100│ │ │ │ │
├────┴─────────────────────────┼───────┼───┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
│ TOTAL│ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────┴───────┴───┴─────────┴───────┴─────────┴───────┘

                            D. TRANSFERUL DE FONDURI

   Vă rugăm să prezentaţi propunerile dvs. privind planificarea transferurilor.
┌──────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Data transferului │ Suma care trebuie │ Suma reprezentând contribuţia │
│(luna relativă la data│ transferată din │ privată înainte de solicitarea │
│semnării contractului)│ acest Subprogram │transferului din acest Subprogram│
│ │ - lei - │ - lei - │
├──────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│(exemplu: "luna 7") │ │ │
└──────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┘

                        E. DOCUMENTE DE ANEXAT LA CERERE

    Lista documentelor justificative:
    1. Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrul Comerţului, cod fiscal
sau cod unic de înregistrare, actele constitutive ale societăţii cu eventualele
modificări ulterioare
    []
    2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului, atestând că
solicitantul nu este falimentar sau subiect al unor procese pentru declararea
falimentului, nu are activităţile suspendate şi nu are afacerile administrate
de tribunal.
    []
    3. Dovada privind numărul scriptic anual de salariaţi eliberată de către
Camera de muncă în a cărei rază teritorială activează solicitantul.
    []
    4. Dovada privind cifra de afaceri anuală eliberată de Administraţia
financiară în a cărei rază teritorială activează solicitantul.
    []
    5. Bilanţul contabil cu anexe, la 31 decembrie 2002 (avizat de
Administraţia financiară) iar pentru societăţi comerciale nou înfiinţate,
ultima situaţie financiară oficială
    sau
    document justificativ în sensul că solicitantul nu a întreprins nici o
activitate anterioară depunerii proiectului, avizat cu cel mult o lună înainte
de data depunerii proiectului, de către Administraţia financiară.
    []
    6. Cea mai recentă balanţă de verificare a societăţii comerciale
    []
    7. Cel mai recent stat de plată, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de
Muncă
    []
    8. Documente care să certifice titlul de proprietate asupra bunurilor
imobiliare, conform legislaţiei în vigoare (numai pentru solicitări de
reabilitare a clădirilor).
    []
    9. Autorizaţia de reabilitare a clădirii, cerută de legile româneşti în
vigoare*)
    []
    10. Deviz general estimativ privind reabilitarea clădirilor
    []
    11. Descrierea detaliată şi programarea activităţilor
    []
    12. Bugetul detaliat al activităţilor
    []
    13. Curriculum vitae ale persoanelor implicate în managementul proiectului
    []
    14. Planul de afaceri
    []
    15. Licenţe/certificate/autorizaţii/brevete pentru desfăşurarea
activităţilor preconizate în cadrul proiectului.
    []
    16. Confirmarea solicitantului cu privire la co-finanţare (declaraţie pe
proprie răspundere a Beneficiarului prin care acesta se angajează să asigure
co-finanţarea proiectului)
    []
    17. Scrisoare de bonitate de la banca solicitantului, din care să rezulte
o bună situaţie financiară a acestuia.
    []
    18. Certificat emis de Casa Judeţeană de Pensii din care să rezulte că
solicitantul nu are obligaţii restante la plată către bugetul asigurărilor
sociale de stat.
    []
    19. Certificat emis de organele teritoriale ale Direcţiei Generale de
Finanţe Publice şi Control Financiar de Stat din care să rezulte că solicitantul
nu are obligaţii restante la plată către bugetul de stat.
    []
    20. Certificat emis de Casa de Asigurări de Sănătate judeţeană din care să
rezulte că solicitantul nu are obligaţii restante la plată către fondul
asigurărilor de sănătate.
    []
    21. Certificat emis de AJOFM din care să rezulte că solicitantul nu are
obligaţii restante la plată către fondul de şomaj.
    []

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Vă rugăm verificaţi dacă lista este completă. În cazul în care nu anexaţi un │
│document precizaţi motivele. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                          F. DECLARAŢIA SOLICITANTULUI

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DECLARAŢIE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Declar pe proprie răspundere că informaţia furnizată în această Cerere şi │
│orice altă informaţie furnizată ca suport pentru această cerere este completă │
│şi corectă. │
│Declar că ajutorul financiar nerambursabil solicitat, dacă va fi acordat, va │
│fi utilizat în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această Cerere de │
│Finanţare şi în anexele aferente. │
│ │
│Declar că: │
│ - Am luat la cunoştinţă că dubla finanţare nu este permisă. │
│ - Respect plafonul intensităţii maxim admise a ajutorului de stat. │
│ - Am luat la cunoştinţă că dacă pe parcursul derulării proiectului mă fac │
│ vinovat de nerespectarea condiţiilor contractuale rezultate din derularea │
│ altor Programe cu finanţare de la bugetul de stat, contractul de finanţare│
│ va fi reziliat şi voi returna sumele primite în cadrul prezentului │
│ Subprogram. │
│ - Societatea comercială nu are datorii neplătite la timp către bugetul de │
│ stat şi către bugetele locale; │
│ - Locurile de muncă create prin acest proiect vor fi menţinute pe o perioadă│
│ de minim trei ani de la data primirii ajutorului financiar nerambursabil. │
│ - Utilajele, instalaţiile, echipamentele achiziţionate şi clădirile care au │
│ fost reabilitate prin prezentul Subprogram nu vor fi înstrăinate în │
│ perioada de funcţionare prevăzută prin Legea nr. 15/1994 privind │
│ amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu │
│ modificările ulterioare. │
│ │
│Înţeleg că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau │
│falsă a acestor informaţii va duce în mod automat la respingerea proiectului │
│sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca ajutor financiar │
│nerambursabil în cadrul acestui Program, dacă acesta a fost acordat. │
│Sunt de acord ca, în cazul în care va fi aprobată această Cerere de finanţare,│
│să semnez un contract de finanţare, în maximum trei luni de la data │
│înştiinţării, prin care mă angajez să realizez proiectul propus în această │
│Cerere de finanţare. │
│Am înţeles că dacă prezenta cerere nu este completă în toate detaliile │
│relevante şi sub toate aspectele, atunci ea va fi respinsă. │
│ │
│Numele administratorului sau reprezentantului legal al societăţii │
│ │
│Ştampila societăţii │
│ │
│Semnătura │
│ │
│Funcţia în societatea comercială │
│ │
│ │
│Data │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 5

    -- Pentru completarea acestui Plan, vă rugăm să folosiţi calculatorul --

                                PLAN DE AFACERI
                                    (model)
                <maxim 40 de pagini, inclusiv eventualele anexe>

    A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC
    1. Numele societăţii
    2. Număr de înregistrare
    ● La Oficiul Registrului Comerţului: J -
    ● cod fiscal/cod unic de înregistrare
    3. Forma juridică de constituire (SRL/SA/SCA/SNC)
    4. Adrese, tel, fax de la:
    ● Sediul social
    ● Punct de lucru
    ● Birouri
    ● Secţia de producţie
    5. Tipul activităţii principale şi codul CAEN
    6. Natura capitalului
    7. Capital social ____________ Lei, la data __________
    8. Asociaţi/acţionari

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Asociaţi/acţionari │
├─────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────┤
│Persoane fizice │Adresa completă, nr. telefon │Acţiuni (%)│
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│1. │ │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│2. │ │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│3. │ │ │
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼───────────┤
│... │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────┬────────┼───────────┤
│Persoane juridice │Adresa completă, tel., nr. │Număr │Acţiuni (%)│
│ │înregistrare, cod fiscal │angajaţi│ │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────┼───────────┤
│... │ │ │ │
└─────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────┼───────────┤
                                                                   │Total 100% │
                                                                   └───────────┘

   B. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL SOCIETĂŢII

   1. Conducerea societăţii

┌──────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────────────────────────┐
│ Funcţia │ Numele şi │ │ Experienţa profesională │
│ actuală │ Prenumele │ Studii │ (cu precizarea funcţiei, a │
│ │ │ │responsabilităţilor şi a perioadei)│
├──────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────────────────────────┤
└──────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────────────────────────┘

    2. Personalul
    Număr total de salariaţi, din care:
    ● cu contract de muncă pe durată nedeterminată
    Structura numerică de personal (de anexat organigrama):
    ● conducerea societăţii:
    ● personal direct productiv:
      - muncitori
      - maiştri
      - ingineri
      - alte calificări (precizaţi care)
    ● personal indirect productiv:
      - administrativ
      - marketing
      - desfacere
      - alte departamente (precizaţi care)

    C. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE A SOCIETĂŢII
    1. Istoric al activităţii
    2. Produsele/Serviciile (sortimente, calitate, cantitate, evoluţie în timp
etc.)
    3. Principalii furnizori de materii prime

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ Materia primă │ Denumirea furnizorului (adresa) │ Pondere │
│ │ │ % *) │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┤
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────┘
──────────
    *) Ponderea furnizorului în aprovizionarea cu materia primă respectivă
──────────

    4. Descrierea sumară a procesului tehnologic actual (dacă este cazul se pot
aduce detalii într-o anexă la acest Plan)
    5. Date privind principalele mijloace fixe aflate în proprietatea societăţii

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Categoria şi denumirea grupei de mijloace fixe │ Valoarea │
│crt.│ │ (mii lei) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │ Total│ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

    D. PIAŢA ACTUALĂ A SOCIETĂŢII
    1. Principali clienţi (specificaţi ţara pentru clienţii externi sau judeţul
şi localitatea pentru cei interni)

┌────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Denumire client │ Adresa │Anul şi valoarea tranzacţiilor│
│ │ │ - mii lei - │
├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤
└────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘

    2. Sistemul de distribuţie actual şi previzionat
    3. Concurenţii
    4. Definirea pieţelor specifice şi poziţia produselor/serviciilor
societăţii pe fiecare dintre aceste pieţe. Evoluţia şi tendinţele pieţelor.

    E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ AJUTOR FINANCIAR
NERAMBURSABIL
    1. Tipul investiţiei (bifaţi opţiunile care vi se potrivesc)
    ● Investiţie nouă
    ● Mărirea capacităţii de producţie şi/sau a capacităţii de a oferi servicii
    ● Diversificarea producţiei
    ● Creşterea productivităţii
    ● Altele (specificaţi)
    2. Achiziţie de maşini/utilaje/echipamente/instalaţii
    ● Descriere;
    ● Ţara de origine a bunurilor achiziţionate;
    ● Valoare estimată (lei).
    3. Alte activităţi de investiţii necesare (reabilitare de clădiri, alte
echipamente, licenţe etc. - descriere)
    4. Care sunt obiectivele pe care doriţi să le atingeţi prin această
achiziţie?
    5. Produsele/serviciile care se vor realiza cu maşinile/utilajele/
echipamentele/instalaţiile (cu excepţia autovehiculelor) achiziţionate
prin acest Subprogram
    6. Descrierea procesului tehnologic (detaliile se pot anexa la Plan) prin
care se vor realiza produsele/serviciile descrise mai sus la punctul 5, cu
precizări despre:
    ● Celelalte investiţii care sunt finanţate de societatea comercială sau din
alte surse (clădiri, alte utilaje etc.)
    ● Impactul asupra mediului (efecte; studiu, autorizaţie dacă există)
    ● Asigurarea cu utilităţi (electricitate, apă, gaze etc.; parametri,
disponibilitate, calitate etc.)
    7. Principalii furnizori de materii prime, necesare realizării produselor/
serviciilor de la punctul 5

┌───────────────────────┬──────────────────────────┬─────────┬─────────────────┐
│ Materia primă │ Denumire furnizor │ Pondere │ Periodicitate │
│ │ │ % *) │ estimată │
├───────────────────────┼──────────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
└───────────────────────┴──────────────────────────┴─────────┴─────────────────┘

    8. Principalii furnizori (cel puţin 3) de pe piaţă pentru fiecare dintre
maşinile, utilajele, instalaţiile sau echipamentele pentru care se solicită
finanţare prin Program. (Precizaţi spre care furnizori vă îndreptaţi atenţia şi
de ce - dacă aveţi dej a o opţiune).
   9. Graficul de realizare a întregii investiţii (toate acţiunile finanţate
sau nu de acest Program, care vor contribui la realizarea produselor/
serviciilor de la punctul 4)

┌────┬───────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┐
│ │ │ │ Planificarea implementării │
│ │ │ │ activităţii │
│Nr. │ Activitatea prevăzută │ Durata de ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│crt.│ │ realizare │ Luna │ Luna │ Luna │ ... │ Luna │
│ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ │ n │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
├────┼───────────────────────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
└────┴───────────────────────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

    10. Modificările necesare la echipamente, clădirile existente.
    11. Modificările necesare în structura şi numărul personalului angajat,
inclusiv estimarea numărului de noi angajaţi care vor proveni din forţa de
muncă neocupată din zonă.

    F. DATE PRIVIND PIAŢA POTENŢIALĂ ŞI PROMOVAREA PRODUSELOR
    (realizate cu maşinile/utilajele/echipamentele/instalaţiile pentru care se
solicită ajutor financiar nerambursabil)
    1. Volumul de vânzări estimat pentru următori 3 ani
    2. Principalii clienţi potenţiali

┌─────────────────┬────────────────────┬────────────────┬──────────────────────┐
│ Numele │ Produsul │ % din │Valoarea anuală, (lei)│
│ │ │ vânzări │ - estimare - │
│ │ │ - estimare │ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
├─────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
└─────────────────┴────────────────────┴────────────────┴──────────────────────┘

    3. Definirea pieţelor specifice şi poziţia produsului/produselor societăţii
pe fiecare dintre aceste pieţe. Evoluţia şi tendinţele pieţelor.
    4. Date privind concurenţii
    5. Cum se va organiza desfacerea produselor.
    6. Acţiuni de promovare a vânzărilor.

    G. PLANUL DE FINANŢARE AL AFACERII ŞI PROIECŢIILE FINANCIARE PENTRU
URMĂTORII 3 ANI DUPĂ PRIMIREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
    (Ce cheltuieli de producţie estimaţi? Dar profitul? Rata profitabilităţii =
100 x Profit/cheltuieli de producţie =? Sursele de finanţare ale investiţiei de
unde se asigură? etc.)

    H. IPOTEZE ŞI RISCURI MAJORE
    1. Care sunt ipotezele principale pe care le-aţi folosit în elaborarea
proiectului dv. de investiţii?
    2. Care sunt riscurile majore pe care le anticipaţi în cadrul afacerii/
investiţiei dv.? (listaţi-le în ordinea importanţei)
    3. Ce puteţi face pentru a minimiza primele trei riscuri dintre cele mai
serioase?

    I. ALTELE
    Vă rugăm să adăugaţi/anexaţi orice alte elemente pe care le consideraţi
relevante pentru a evidenţia faptul că aţi analizat în detaliu problemele
generate de implementarea acestui proiect, inclusiv eficienţa lui economică.

                                      ***

    Tabel
    (Tabelul este orientativ; se acceptă îmbunătăţiri.)

    Situaţia actuală şi previzională a veniturilor

┌────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬───────┬───────┐
│ │Fără proiect│ An 1 │ An 2 │ An 3 │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│1. VENITURI (suma producţiilor valorice)│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│1.1. Producţie fizică*) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│1.2. Preţ unitar │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│1.3. Producţie valorică (1.1. x 1.2.) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│2. COSTURI DIRECTE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│2.1. Forţa de muncă directă │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│2.2. Materiale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│2.3. Combustibili │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│2.4. Alte costuri directe │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│3. AMORTIZARE (a investiţiei) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│4. COSTURI INDIRECTE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│4.1. Forţa de muncă indirectă │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│4.2. Alte costuri │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│5. PROFIT BRUT │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│6. Impozit pe profit (25%) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│7. PROFIT NET (5 - 6) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│9. INVESTIŢIE: │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴───────┴───────┘
──────────
    *) pentru fiecare produs
──────────    ANEXA 6

                 Lista activităţilor, conform Clasificării din
                 economia naţională - CAEN, pentru care se pot
                  solicita ajutoare financiare nerambursabile
                 în cadrul Subprogramului Dezvoltarea oraşelor
                         prin stimularea activităţilor
                       întreprinderilor mici şi mijlocii

    În cadrul Subprogramului Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, societăţile comerciale pot solicita ajutor financiar nerambursabil pentru efectuarea de investiţii în activităţile care se încadrează în următoarele secţiuni ale CAEN:
    1. Secţiunea D - Industria prelucrătoare, cu excepţiile:
    ● Grupa 1591 - Fabricarea băuturilor alcoolice distilate;
    ● Grupa 1592 - Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie;
    ● Grupa 1593 - Fabricarea vinurilor;
    ● Grupa 1594 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe;
    ● Grupa 1595 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;
    ● Grupa 1596 - Fabricarea berii;
    ● Grupa 1597 - Fabricarea malţului;
    ● Diviziunea 16 - Industria tutunului - cu grupele şi clasele aferente;
    ● Clasa 2461 - Fabricarea explozivilor;
    ● Grupa 296 - Fabricarea armamentului şi muniţiei - cu clasele aferente;
    ● Grupa 366 - Fabricarea altor produse n.c.a. - cu clasele aferente.
    2. Secţiunea G
    ● Clasa 502 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
    3. Secţiunea H - Hoteluri şi Restaurante, cu excepţiile:
    ● Grupa 553 - Restaurante - cu clasele aferente;
    ● Grupa 554 - Baruri - cu clasele aferente;
    ● Grupa 555 - Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei - cu clasele aferente.
    4. Secţiunea O - Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale:
    ● Clasa 9261 - Activităţi ale bazelor sportive

    Nu fac obiectul Subprogramului activităţile desfăşurate în sistem Lohn.


    ANEXA 7

                   Localităţi urbane în care se implementează
                    subprogramul "Dezvoltarea oraşelor prin
                   stimularea activităţilor întreprinderilor
                               mici şi mijlocii"

┌───────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐
│Regiune │Oraş │Judeţ │
├───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│REGIUNEA 1 NORD-EST │Solca │Suceava │
├───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│REGIUNEA 2 SUD-EST │Făurei │Brăila │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Ianca │Brăila │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Însurăţei │Brăila │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Pogoanele │Buzău │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Cernavodă │Constanţa │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Negru Vodă │Constanţa │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Ovidiu │Constanţa │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Eforie │Constanţa │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Basarabi │Constanţa │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Năvodari │Constanţa │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Techirghiol │Constanţa │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Bereşti │Galaţi │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Târgu Bujor │Galaţi │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Babadag │Tulcea │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Sulina │Tulcea │
├───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│REGIUNEA 3 SUD-MUNTENIA │Budeşti │Călăraşi │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Fundulea │Călăraşi │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Lehliu Gară │Călăraşi │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Ţăndărei │Ialomiţa │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Bolintin-Vale │Giurgiu │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Mihăileşti │Giurgiu │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Azuga │Prahova │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Băicoi │Prahova │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Boldeşti Scăieni │Prahova │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Breaza │Prahova │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Buşteni │Prahova │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Comarnic │Prahova │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Plopeni │Prahova │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Sinaia │Prahova │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Slănic │Prahova │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Urlaţi │Prahova │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Vălenii de Munte │Prahova │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Videle │Teleorman │
├───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│REGIUNEA 4 SUD VEST OLTENIA│Segarcea │Dolj │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Corabia │Olt │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Strehaia │Mehedinţi │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Vânju Mare │Mehedinţi │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Brezoi │Vâlcea │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Călimăneşti- │Vâlcea │
│ │Căciulata │ │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Băile Govora │Vâlcea │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Horezu │Vâlcea │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Ocnele Mari │Vâlcea │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Băile Olăneşti │Vâlcea │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Bălceşti │Vâlcea │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Băbeni │Vâlcea │
├───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│REGIUNEA 5 VEST ROMÂNIA │Chişineu-Criş │Arad │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Curtici │Arad │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Ineu │Arad │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Lipova │Arad │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Nădlac │Arad │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Pâncota │Arad │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Sebiş │Arad │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Băile Herculane │Caraş-Severin │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Geoagiu │Hunedoara │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Buziaş │Timiş │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Deta │Timiş │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Făget │Timiş │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Jimbolia │Timiş │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Sânnicolau Mare │Timiş │
├───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│REGIUNEA 6 NORD VEST │Marghita │Bihor │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Valea lui Mihai │Bihor │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Huedin │Cluj │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Tăşnad │Satu Mare │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Cehu Silvaniei │Sălaj │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Şimleu Silvaniei │Sălaj │
├───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│REGIUNEA 7 CENTRU │Predeal │Braşov │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Ghimbav │Braşov │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Borsec │Harghita │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Băile Tuşnad │Harghita │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Gheorghieni │Harghita │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Sovata │Mureş │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Cisnădie │Sibiu │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Ocna Sibiului │Sibiu │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Tălmaciu │Sibiu │
├───────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│REGIUNEA 8 BUCUREŞTI ILFOV │Buftea │Ilfov │
│ ├────────────────────┼──────────────────┤
│ │Otopeni │Ilfov │
└───────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘    ANEXA 8

                             CONTRACT DE FINANŢARE
                                    (model)
                            Nr. _____ din _________


    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 322/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor şi fondurilor aferente subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii" care se experimentează şi se finanţează din bugetul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei în anul 2003 şi a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională, cu modificările ulterioare
    În cadrul Subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii":
    Se încheie prezentul Contract de finanţare, la Agenţia pentru dezvoltare regională ...... str. ....... nr. ... pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil pentru proiectul <Denumirea proiectului> implementat în localitatea <Denumirea localităţii> Jud. <Denumirea judeţului>.

    Între:

    Agenţia pentru Dezvoltare Regională, denumit în continuare ADR, cu sediul <adresa>, reprezentată prin <prenume> <nume>, Director
    şi
    Societatea comercială <Numele societăţii, forma de organizare SA, SRL, SNC etc.>, denumită în continuare Beneficiar, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. <numărul>, cu sediul în localitatea <Denumirea localităţii>, str. <Denumirea străzii>, nr. <numărul>, judeţul <Denumirea judeţului>, reprezentată prin <prenume> <nume> în calitate de <funcţia>,

    MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI avizează prezentul Contract de finanţare, în calitate de autoritate de management, prin bugetul căruia se asigură finanţarea proiectului.

    ART. 1
    OBIECTUL CONTRACTULUI
    (1) Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul financiar nerambursabil acordat din bugetul de stat al României în cadrul Subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii", Beneficiarului, pentru implementarea proiectului <Denumirea proiectului>.
    (2) Beneficiarul primeşte ajutorul financiar nerambursabil în termenii şi condiţiile stipulate în prezentul contract de care Beneficiarul declară că a luat cunoştinţă şi le acceptă.
    (3) Beneficiarul se obligă să deruleze proiectul pe propria sa răspundere.
    ART. 2
    DURATA PROIECTULUI ŞI A CONTRACTULUI
    (1) Implementarea proiectului va începe în ziua următoare semnării contractului de către ambele părţi.
    (2) Durata de execuţie a proiectului este de <număr luni> luni conform Anexei A la prezentul contract, dar nu mai târziu de 31 august 2004.
    (3) În vederea monitorizării impactului proiectului, prezentul contract rămâne valabil trei ani de la data finalizării execuţiei proiectului, menţionat la art. 2 alin. (2)
    ART. 3
    FINANŢARE
    (1) Costul total al proiectului este de <suma> lei în conformitate cu Cererea de finanţare aprobată şi anexele acesteia (Anexa A)
    (2) Costul eligibil al proiectului este de <suma> lei din care ADR se obligă să finanţeze cu suma maximă de <valoarea> lei reprezentând cel mult 50% din valoarea totală eligibilă, în conformitate cu Anexa A la prezentul contract.
    ART. 4
    RAPORTĂRI TEHNICE ŞI FINANCIARE
    Pentru fundamentarea cererilor de plată se vor prezenta raportări tehnico-financiare însoţite de documente justificative în conformitate cu Anexa B la prezentul contract.
    ART. 5
    MODALITĂŢI DE PLATĂ
    (1) Virarea ajutorului financiar nerambursabil în contul deschis de Furnizorul Beneficiarului în acest scop, se efectuează în momentul în care Beneficiarul face dovada că a achitat <... procentul stabilit prin Contractul de finanţare încheiat cu ADR> % din valoarea facturii emise de către furnizor.
    (2) Pentru achiziţionarea fiecărui echipament, prevăzut în Anexa A, ADR va efectua o singură plată de maxim <... procentul stabilit prin Contractul de finanţare încheiat cu ADR> % din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult decât suma solicitată prin proiect, direct în contul Furnizorului deschis la Trezoreria teritorială (comisioanele sau orice alte cheltuieli sunt suportate de beneficiar). Pentru efectuarea plăţii Beneficiarul va depune la sediul ADR, documentele prevăzute în Anexa B la prezentul contract. Documentele în original ale Beneficiarului care fac dovada efectuării plăţii, trebuie ştampilate de către ADR cu ştampila Subprogramului respectiv.
    (3) În cazul achiziţionării bunurilor din import necesare realizării obiectului prezentului contract, Beneficiarul va deschide un cont pentru această operaţiune la Trezoreria teritorială sau bancă comercială, în care ADR virează sumele aferente. ADR efectuează plăţile pe baza contractului extern de achiziţie, a facturii externe (facturii pro-formă externe corespunzătoare) şi a documentelor prin care se face dovada plăţii externe corespunzătoare cofinanţării de minimum 50%. Cheltuielile bancare ocazionate de import (comisioane sau orice alte cheltuieli, diferenţe de curs valutar) vor fi suportate de Beneficiar.
    (4) Beneficiarul are obligaţia să achite Furnizorului extern contravaloarea bunurilor achiziţionate în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care sumele virate de către ADR au intrat în contul special deschis de Beneficiar la Trezoreria teritorială. După expirarea acestui termen, Beneficiarul va prezenta la ADR:
    ● în maxim 5 zile lucrătoare, dovada din care să rezulte că sumele aferente bunurilor achiziţionate au fost achitate Furnizorului extern,
    ● iar în termen de 10 zile lucrătoare, de la data importului efectiv al echipamentului, dovada acestui import.
    (5) În situaţia în care costul utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor şi reabilitărilor, conform facturii, este mai mic decât costul eligibil aprobat, Beneficiarul primeşte cel mult 50% din costul efectiv al acestora (fără taxe vamale), conform Anexei A.
    (6) Orice sold neutilizat al Beneficiarului, rezultat din ajutorul nerambursabil primit de la ADR va fi transferat la ADR în maximum 5 zile lucrătoare de la data constituirii soldului.
    (7) Beneficiarul poate depune o nouă cerere de plată numai în cazul în care face dovada recepţionării bunurilor pentru care a primit ajutor financiar nerambursabil în temeiul cererii anterioare.
    ART. 6
    OBLIGAŢII GENERALE
    (1) Beneficiarul va asigura desfăşurarea Proiectului în conformitate cu Descrierea Proiectului prezentată în Anexa A.
    (2) Pentru achiziţia utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor şi a costurilor corespunzătoare reabilitării clădirilor, beneficiarul are obligaţia de a proceda conform normelor legale în vigoare privind achiziţiile publice
    (3) La data finalizării proiectului conform Anexei A, dar nu mai târziu de 31 august 2004, Beneficiarul se obligă să pună în funcţiune investiţia prevăzută prin proiect.
    (4) La data finalizării proiectului conform Anexei A, dar nu mai târziu de 31 august 2004, Beneficiarul trebuie să facă dovada creării numărului de locuri de muncă prevăzute în Anexa A.
    (5) Ofertele pentru utilaje, instalaţii, echipamente şi devize de lucrări prezentate de Beneficiar, trebuie să provină de la Furnizori care nu au ca asociaţi persoane fizice sau juridice care sunt asociaţi ai Beneficiarului.
    (6) Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu eficienţă şi responsabilitate, conform celor mai bune practici în domeniu şi în conformitate cu prezentul Contract. În acest scop, Beneficiarul va mobiliza toate resursele financiare, umane şi materiale necesare pentru deplina implementare a Proiectului, aşa cum este specificat în Descrierea Proiectului, străduindu-se să utilizeze resurse umane şi materiale locale.
    (7) Dacă Beneficiarul sau angajaţii acestuia se fac vinovaţii de acte de corupţie în legătura cu acest Proiect, ADR poate suspenda Proiectul sau rezilia Contractul conform art. 17 alin. (3).
    (8) Utilajele, instalaţiile, echipamentele achiziţionate precum şi clădirile reabilitate nu vor fi înstrăinate de către Beneficiar în perioada de funcţionare prevăzută prin Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare. Pentru a garanta respectarea acestei obligaţii beneficiarul va încheia pentru o perioadă de trei ani de la data finalizării proiectului, un contract de garanţie reală mobiliară/imobiliară în favoarea ADR având ca obiect bunurile achiziţionate/reabilitate şi va asigura, pentru aceeaşi perioadă, bunurile la o societate de asigurare.
    (9) Locurile de muncă create prin acest proiect vor fi menţinute pe o perioadă de minim trei ani de la data primirii ajutorului financiar nerambursabil.
    (10) Beneficiarul va accepta monitorizarea efectuată de către autoritatea contractantă pentru o durată de trei ani de la data finalizării execuţiei.
    ART. 7
    OBLIGAŢII PRIVIND RAPOARTELE TEHNICE, FINANCIARE ŞI INFORMATIVE
    (1) Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia ADR toate informaţiile privind implementarea Proiectului. În acest scop, Beneficiarul trebuie să realizeze rapoarte intermediare şi un raport final. Aceste rapoarte vor conţine o parte tehnică şi una financiară. ADR şi Ministerul Dezvoltării şi Prognozei pot solicita oricând informaţii suplimentare; informaţiile trebuie furnizate în cel mult 10 de zile de la solicitarea acestora.
    (2) Beneficiarul trebuie să transmită la ADR rapoarte intermediare, conform condiţiilor de mai jos:
    a) fiecare raport trebuie să prezinte o monitorizare completă a tuturor aspectelor implementării pentru perioada acoperită;
    b) raportul trebuie întocmit astfel încât să permită compararea obiectivelor, mijloacelor prevăzute sau angajate, rezultatele aşteptate şi obţinute şi detalii ale bugetului Proiectului;
    c) raportul trebuie însoţit de un grafic de activităţi financiare şi tehnice pentru faza următoare a implementării Proiectului.
    (3) Raportul final trebuie să conţină o descriere detaliată a condiţiilor în care a fost realizat Proiectul, informaţii asupra etapelor parcurse pentru evidenţierea finanţării, elemente care pot fi folosite în evaluarea impactului Proiectului şi decontul final al tuturor costurilor eligibile ale Proiectului, însoţit de un rezumat complet al veniturilor şi cheltuielilor Proiectului şi al plăţilor efectuate.
    (4) Raportarea şi monitorizarea se vor efectua în forma şi la termenele prevăzute în Anexa B la prezentul contract. Beneficiarul are obligaţia să transmită la ADR:
    a) raportul tehnico-financiar primar (are ca scop verificarea ofertelor alese de beneficiar);
    b) raportul tehnico-financiar intermediar (care va însoţi cererea de plată şi dovada că a achitat <....procentul> % din valoarea facturii emise de către Furnizor);
    c) raportul tehnico-financiar final.
    (5) Dacă Beneficiarul nu înaintează ADR-ului un raport final până la termenul limită stipulat în Anexa B şi nu oferă o explicaţie scrisă, acceptabilă şi suficientă cu privire la motivele pentru care nu şi-a îndeplinit obligaţia, ADR poate rezilia contractul conform art. 17 alin. (3) şi să-şi recupereze sumele plătite.
    ART. 8
    RĂSPUNDERE
    (1) ADR nu poate, în nici o situaţie şi pentru nici un motiv, să fie tras la răspundere pentru pagube sau prejudicii suferite de personalul sau proprietatea Beneficiarului în timpul derulării Proiectului. Prin urmare, ADR nu poate accepta nici o pretenţie de compensare sau creştere de plată legate de aceste situaţii.
    (2) Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru pagube sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în timpul derulării Proiectului. Beneficiarul va descărca MDP de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor, sau legislaţiei de către Beneficiar, angajaţii acestuia sau de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, sau ca urmare a violării drepturilor unei terţe părţi.
    (3) În cazul nerespectării obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către beneficiar, ADR în calitate de Autoritate contractantă poate lua măsurile necesare pentru remedierea situaţiei şi poate trece la executare silită a garanţiilor reale mobiliare instituite.
    (4) În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectelor, ADR este exonerată de orice răspundere.
    ART. 9
    CONFLICT DE INTERESE
    Beneficiarul se angajează să ia toate precauţiile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat ADR de orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.
    ART. 10
    CONFIDENŢIALITATE
    ADR şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea rapoartelor la care se face referire în art. 7, precum şi a oricărui document, informaţie sau material transmis acestora ca fiind confidenţial.
    ART. 11
    PUBLICITATE
    (1) Dacă ADR nu solicită altfel, orice anunţ sau publicitate făcute de Beneficiar cu privire la Proiect, inclusiv în cadrul unei conferinţe sau seminar, trebuie să menţioneze faptul că Proiectul a primit finanţare din Bugetul de stat al României.
    (2) Beneficiarul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a face public faptul că, Bugetul de stat a co-finanţat Proiectul prin MDP. În acest scop, Beneficiarul va face referire la Proiect şi la contribuţia financiară în informaţiile transmise beneficiarilor finali ai Proiectului, în rapoartele finale şi cele interne şi în orice relaţie cu mass-media.
    (3) Toate mijloacele fixe achiziţionate şi clădirile reabilitate în cadrul proiectului vor purta în mod vizibil o etichetă conform Anexei C la prezentul contract, având următoarele caracteristici:
    ● format - cu dimensiunile lungime = 100 mm, lăţime = 75 mm pentru echipamente de birou sau utilaje de dimensiuni mici şi lungime = 200 mm, lăţime = 150 mm pentru utilaje de dimensiuni mari;
    ● culoare - auriu pentru fond, negru pentru litere;
    ● dimensiunea literelor care alcătuiesc cuvintele "Guvernul României" dublă faţă de dimensiunea celorlalte litere;
    ● materialele utilizate pentru etichetă: hârtie plastifiată pentru echipamentele de birou şi utilajele de dimensiuni mici şi tablă de alamă sau plexiglas pentru utilajele mari.
    (4) Etichetele vor rămâne poziţionate pe echipamentele, utilajele şi clădirile a căror achiziţie/reabilitare s-a realizat cu co-finanţare de la Guvern, pe toată durata funcţionării acestora la beneficiar.
    ART. 12
    PROPRIETATEA, FOLOSINŢA REZULTATELOR ŞI ECHIPAMENTELOR
    (1) Dreptul de proprietate asupra utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor, a clădirilor reabilitate şi dreptul de proprietate intelectuală rezultate din Proiect, precum şi rapoartele şi alte documente aferente, aparţin Beneficiarului.
    (2) Beneficiarul va acorda ADR/MDP dreptul de a folosi liber şi cum crede de cuviinţă documentele legate de Proiect, indiferent de forma acestora.
    ART. 13
    EVALUAREA PROIECTULUI
    (1) Dacă MDP sau ADR realizează o evaluare intermediară sau ulterioară (expost), Beneficiarul se angajează să furnizeze MDP sau ADR orice document sau informaţie de natură să contribuie la încheierea cu succes a evaluării şi să le garanteze drepturile de acces menţionate în art. 18 alin. (2).
    (2) Dacă una din părţi realizează o evaluare în contextul Proiectului, trebuie să pună la dispoziţia celeilalte părţi o copie a raportului de evaluare.
    ART. 14
    VERIFICĂRI TEHNICE, FINANCIARE ŞI CONTABILE
    (1) Beneficiarul trebuie să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă conform prevederilor legale în vigoare, a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract şi să le arhiveze pe o perioadă de 10 ani de la încheierea prezentului contract.
    (2) Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze raportul sau inspecţiile inopinate ale reprezentanţilor MDP şi ADR asupra modalităţii de folosire a ajutorului financiar nerambursabil şi existenţei maşinilor, utilajelor, instalaţiilor sau echipamentelor.
    (3) În acest scop, Beneficiarul se angajează să asigure reprezentanţilor MDP şi ADR, dreptul de acces la locurile în care Proiectul este implementat, inclusiv la calculatoare, precum şi la toate documentele şi fişierele din calculator, care se referă la managementul tehnic şi financiar al Proiectului. Accesul reprezentanţilor MDP şi ADR va fi păstrat strict confidenţial faţă de terţe părţi, fără a prejudicia legea publică şi obligaţiile ce decurg din aceasta, la care se supun. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi păstrate într-o manieră care să permită o verificare facilă. Beneficiarul este obligat să informeze MDP şi ADR asupra locului exact unde sunt păstrate documentele.
    (4) Documentele la care se face referire în alin. (3) includ:
    a) ofertele furnizorilor;
    b) contracte sau comenzi;
    c) facturi, ordine de plată sau facturi achitate.
    ART. 15
    ALOCARE
    Contractul şi plăţile aferente nu pot fi, sub nici o formă, transferate sau alocate unei terţe părţi.
    ART. 16
    AMENDAMENTE ADUSE CONTRACTULUI
    (1) Orice modificare a prezentului contract (inclusiv Anexele), se va face printr-un act adiţional la prezentul contract cu acordul ambelor părţi, ce urmează a fi încheiat în aceleaşi condiţii ca şi contractul iniţial.
    (2) Dacă o cerere de modificare vine din partea Beneficiarului, acesta trebuie să înainteze cererea către ADR cu două luni înainte ca amendamentul să între în vigoare, cu excepţia cazurilor riguros fundamentate de către Beneficiar şi acceptate de ADR.
    ART. 17
    REZILIEREA CONTRACTULUI
    (1) Beneficiarul poate rezilia Contractul motivat, prezentând un preaviz scris, cu două luni înainte. În acest caz, Beneficiarul va avea dreptul numai la plata acelei părţi din ajutorul financiar nerambursabil aferente Proiectului realizat, deşi acest lucru nu afectează dreptul MDP de a cere rambursarea totală sau parţială a sumelor deja plătite în cazurile în care se constată nerespectarea obligaţiilor contractuale.
    (2) În cazuri excepţionale şi solid justificate, MDP poate hotărî rezilierea contractului prin preaviz scris prezentat cu două luni înainte, fără a trebui să plătească compensaţii. În acest caz, Beneficiarul va avea dreptul la plata ajutorului financiar nerambursabil, aferentă numai părţii Proiectului duse la bun sfârşit.
    (3) ADR poate rezilia Contractul, fără acordarea nici unui preaviz şi fără a plăti nici un fel de compensaţii, atunci când Beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte, oricare din obligaţiile impuse şi, după ce a fost notificat prin scrisoare să se conformeze acestor obligaţii, continuă în acelaşi mod sau nu furnizează o explicaţie satisfăcătoare în termen de 15 zile lucrătoare de la trimiterea scrisorii;
    b) este declarat insolvabil, se află în reorganizare judiciară sau în stare de faliment;
    c) îşi modifică statutul juridic, cu excepţia situaţiei când acest lucru este adus la cunoştinţă şi acceptat de către ADR;
    d) nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în ART. 7 sau se află în situaţia prevăzută în ART. 6 alin. (3);
    e) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte care nu reflectă realitatea;
    f) comite nereguli de ordin financiar;
    g) se face vinovat de nerespectarea condiţiilor contractuale din cadrul altui Program finanţat prin bugetul Ministerului dezvoltării şi prognozei;
    (4) Înaintea rezilierii Contractului conform prevederii prezentului articol, ADR poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, fără notificare prealabilă.
    ART. 18
    RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ
    (1) Contractul angajează răspunderea solidară a Beneficiarului, şi succesorilor săi.
    (2) În cazul nerespectării prevederilor ART. 5 alin. (4), dacă Beneficiarul nu va achită contravaloarea facturii externe în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea banilor, ADR este îndreptăţită a calcula Beneficiarului penalităţi de 1% pentru fiecare zi întârziere.
    (3) În cazul nerespectării prevederilor privind transferarea soldului neutilizat conform ART. 5 alin. (6), ADR va aplica Beneficiarului penalităţi de 0,4% pentru fiecare zi întârziere.
    (4) În condiţiile în care se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor ART. 17 pct. 3, contractul se consideră reziliat ele drept după trecerea termenului de 15 de zile prevăzut la lit. a) iar ADR va putea cere Beneficiarului rambursarea totală sau parţială a sumelor deja plătite în baza contractului.
    (5) ADR va trimite Beneficiarului o înştiinţare de plată care va include suma datorată, contul în care se va face vărsământul respectivei plăţi cu menţiunea că se vor calcula penalităţi până la restituirea integrală a sumei pentru care a fost notificat.
    (6) În cazul în care, în termen de 15 zile de la primirea înştiinţării de plată, Beneficiarul nu restituie sumele datorate precum şi penalităţile aferente acestora, ADR va începe procedura de executare silită împotriva Beneficiarului, cheltuielile efectuate cu ocazia îndeplinirii măsurilor de executare silită urmând a fi recuperate de la Beneficiar.
    (7) În cazul în care Beneficiarul solicită rezilierea contractului cu returnarea sumelor primite din bugetul Subprogramului, ca urmare a imposibilităţii continuării activităţilor prevăzute prin proiect, acestuia i se va aplica penalizări conform legislaţiei specifice.
    ART. 19
    REZOLVAREA LITIGIILOR
    (1) Prezentul Contract se supune legislaţiei româneşti.
    (2) Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
    ART. 20
    NOTIFICAREA CONTRACTULUI
    (1) Toate notificările, informările şi raportările aferente prezentului Contract, vor fi considerate valabil întocmite dacă au fost făcute în scris şi expediate la adresa părţilor consemnată în preambul.
    (2) Expedierea notificărilor se va face personal sub semnătură, prin fax cu confirmare de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    ART. 21
    FORŢA MAJORĂ
    (1) Apariţia oricărui caz de forţă majoră va fi adus la cunoştinţa celeilalte părţi contractante în termen de 5 zile de la apariţia ei şi se constată în termen de 15 zile de la notificare.
    (2) Aceste evenimente vor absolvi părţile de executarea obligaţiile lor dacă ele duc la imposibilitatea derulării contractului, dar nu şi dacă acestea conduc doar la o derulare mai greoaie sau mai costisitoare a contractului.
    (3) Imposibilitatea de executare a obligaţiilor contractuale pentru cauză de forţă majoră produce efecte cu condiţia ca forţa majoră să nu fie imputabilă Beneficiarului iar acesta din urmă să nu fi fost pus în întârziere sau să nu se fi aflat în momentul producerii cazului de forţă majoră.
    (4) Dacă imposibilitatea de executare este totală, exonerarea de răspundere va fi totală, iar în cazul imposibilităţi parţiale, exonerarea de răspundere va fi proporţională cu efectele pe care le-a produs forţa majoră.
    ART. 22
    DETERMINAREA TERMENELOR
    (1) Termenele de îndeplinire ale unor obligaţii legale sau contractuale de către părţile contractante, calculate pe zile, expiră în ultima zi a termenului.
    (2) Termenele stabilite pentru îndeplinirea unor obligaţii legale sau contractuale de către părţile contractante calculate pe luni, expiră în ultima zi a ultimei luni.
    (3) În cazul în care ultima zi ce constituie termenul de îndeplinire a unor obligaţii coincide cu o sărbătoare legală ori cu o zi nelucrătoare, atunci termenul se prelungeşte până în ziua imediat următoare zilei de sărbătoare legală sau zilei nelucrătoare.
    ART. 23
    ADRESE
    Orice comunicare în legătură cu prezentul Contract va fi făcută în scris, indicându-se numărul şi titlul Proiectului, la următoarele adrese:
    a) MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI: cu sediul în Bucureşti, strada Ministerului nr. 2-4, sector 1, tel. 01-312.08.09, fax 01-314.08.09;
    b) AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ <denumire>, cu sediul în <oraş>, <adresa> telefon: <prefix-număr>, fax. <prefix-număr>.
    c) BENEFICIAR <denumire>, cu sediul în <oraş>, <adresa> telefon: <prefix-număr>, fax. <prefix-număr>.
    Contractul a fost încheiat în 3 exemplare câte unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru MDP, având aceeaşi valabilitate fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractuale.
    Prezentul contract s-a încheiat pe data de <........> la sediul MDP.
    ART. 24
    ANEXE
    Următoarele anexe la prezentul contract constituie parte integrantă a acestuia:
    Anexa A - Cererea de finanţare şi anexe;
    Anexa B - Raportarea şi monitorizarea;
    Anexa C - Etichetă (model).

    ADR <denumire>:

    <prenume> <nume> (Semnătura)
    Director
    Ştampila

    <prenume> <nume> (Semnătura)
    Director economic

    <prenume> <nume> (Semnătura)
    Consilier juridic


    Beneficiar <denumire>:

    <prenume> <nume> (Semnătura)

    Reprezentant
    Ştampila

    <prenume> <nume> (Semnătura)
    Director economic

    <prenume> <nume> (Semnătura)
    Consilier juridic

                                                AVIZAT
                                                ──────
                                                  MDP


                           Leonard CAZAN (Semnătura)
                       Ministrul dezvoltării şi prognozei
                                    Ştampila

    Iulian DOBROŢEANU (Semnătura)
    Secretar General

    Doina SURCEL (Semnătura)
    Director Direcţie Plăţi

    Iulia CĂRUŢAŞU (Semnătura)
    Director Direcţie juridică    ANEXA B

                          RAPORTAREA ŞI MONITORIZAREA


    ANEXA B1


                             CERERE DE PLATĂ

                                                ┌──────────────────────────────┐
CĂTRE ADR _________________________________ │Cererea curentă este pentru: │
                                                │ │
DATA CERERII*1) ____________________________ │PLATA NR. │
                                                └──────────────────────────────┘


                            I. DATE DE IDENTIFICARE


   1. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRACTULUI

                       ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
  Cod contract/proiect └───────────────────────────────────────────────────────┘
                       ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
                 Titlu │ │
      contract/proiect │ │
                       │ │
                       └───────────────────────────────────────────────────────┘

   2. DATE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARULUI

                       ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
              Denumire │ │
                       ├───────────────────────────────────────────────────────┤
                adresă │ │
                       ├───────────────────────────────────────────────────────┤
       Tel./Fax/E-mail │ │
                       ├─────────────────────────────┬─────────────────────────┘
Nr. Înreg. Reg. Comerţ │ │
                       ├─────────────────────────────┤
            Cod fiscal │ │
                       └─────────────────────────────┘
                       ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
  Reprezentant legal*2)│ │
                       ├───────────────────────────────────────────────────────┤
       Tel./Fax/E-mail │ │
                       └───────────────────────────────────────────────────────┘
                       ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
        Contabil şef*3)│ │
                       ├───────────────────────────────────────────────────────┤
       Tel./Fax/E-mail │ │
                       └───────────────────────────────────────────────────────┘

                              II. SUMA SOLICITATĂ

   3. SUMA SOLICITATĂ

                       ┌────────────────────────────────────────────┐
       Suma solicitată │LEI: │
                       └────────────────────────────────────────────┘

    Declarăm pe proprie răspundere că nici una dintre cheltuielile declarate în
prezenta cerere de plată şi în raportările financiare şi tehnice aferente nu a
mai fost decontată în cadrul unui alt proiect dintr-un program de tip Phare sau
program finanţat de Bugetul de Stat al României.

          Contabil şef*3) Reprezentant legal*2)
        ___________________ ___________________
              (nume) (nume)
        ___________________ ___________________
            (semnătură) (semnătură)

──────────
    *1) Ultima zi a perioadei referite în cadrul acestei cereri şi a
raportărilor financiare şi tehnice aferente.
    *2) Persoana care este administratorul legal al firmei.
    *3) Persoana responsabilă pentru datele de ordin financiar înscrise în
cerere şi în raportările financiare şi tehnice aferente.
──────────

           III. DATE DE IDENTIFICARE A CONTULUI DESCHIS LA TREZORERIE

    4. DATE DE IDENTIFICARE A CONTULUI DESCHIS LA TREZORERIE (al Beneficiarului)

          Număr cont ┌───────────────────────────────┐
                     └───────────────────────────────┘
          Trezorerie ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
                     └─────────────────────────────────────────────────────────┘
        Titular cont ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
                     └─────────────────────────────────────────────────────────┘

    5. DATE DE IDENTIFICARE A CONTULUI DESCHIS LA TREZORERIE (al Furnizorului de
       echipamente, etc.)

          Număr cont ┌───────────────────────────────┐
                     └───────────────────────────────┘
          Trezorerie ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
                     └─────────────────────────────────────────────────────────┘
        Titular cont ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
                     └─────────────────────────────────────────────────────────┘

    6. EVIDENŢA CHELTUIELILOR
    6.1. EVIDENŢA CHELTUIELILOR (I)

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Cheltuieli eligibile*) │
│CAPITOL BUGETAR├───────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┤
│ │ Factura │ O.P. sau chitanţa │ Suma eligibilă │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ [LEI] │
│ │Număr│Data│Furnizor│ Număr │ Data │ │
├───────────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼────────┼──────────────────────┤
│ -1 │ -2 │ -3 │ -4 │ -5 │ -6 │ -7 │
├───────────────┼─────┼────┼────────┼──────────┼────────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼────┼────────┼──────────┼────────┼──────────────────────┤
│ ├─────┴────┴────────┴──────────┴────────┼──────────────────────┤
│ │ Total pentru capitol bugetar │ │
│ │ │ │
├───────────────┼─────┬────┬────────┬──────────┬────────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼────┼────────┼──────────┼────────┼──────────────────────┤
│ ├─────┴────┴────────┴──────────┴────────┼──────────────────────┤
│ │ Total pentru capitol bugetar │ │
│ │ │ │
├───────────────┼─────┬────┬────────┬──────────┬────────┼──────────────────────┤
│ ├─────┼────┼────────┼──────────┼────────┼──────────────────────┤
│ ├─────┴────┴────────┴──────────┴────────┼──────────────────────┤
│ │ Total pentru capitol bugetar │ │
│ │ │ │
├───────────────┴───────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ TOTAL GENERAL│ │
└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘
──────────
    *) Aici sunt incluse toate cheltuielile eligibile efectuate în cursul
perioadei referite în prezentul raport financiar (începând cu data cererii de
plată precedente, exclusiv, şi terminând cu data acestei cereri, inclusiv;
pentru prima plată, aceasta perioadă începe cu data semnării contractului,
exclusiv).
──────────

    Observaţii:
    - pentru fiecare capitol bugetar puteţi adăuga oricâte linii pentru
cheltuieli este necesar;
    - dacă într-o factură sunt incluse cheltuieli aparţinând la diferite
capitole bugetare, aceasta factură poate fi menţionată de mai multe ori, câte o
dată pentru fiecare dintre capitolele bugetare respective;
    - dacă o factură este achitată prin mai multe ordine de plată sau chitanţe
atunci acea factură poate fi menţionată de mai multe ori, câte o dată pentru
fiecare ordin de plată sau chitanţă în parte;

    A se verifica:
    - eligibilitatea fiecărei cheltuieli în parte;
    - corectitudinea efectuării achiziţiei (acolo unde este cazul);
    - documentele justificative (să fie valide, un document să nu fie folosit
de mai multe ori, valorile să fie corecte);
    - concordanţa cu extrasul de cont şi cu registrul de casă;

    Declar pe proprie răspundere că nici una dintre cheltuielile înregistrate în
această cerere şi că nici unul dintre documentele justificative referite aici nu
au mai fost folosite pentru a justifica fondurile primite în cadrul altor
programe de ajutor financiar sau în cadrul altei cereri de plată aferente
prezentului proiect.

   Contabil şef, Reprezentant legal,
   _____________________ _____________________
   (nume) (nume)
   _____________________ _____________________
   (semnătura) (semnătura)

    6.2. EVIDENŢA CHELTUIELILOR (II)
    Semnificaţia coloanelor din tabel

    A - Fonduri Publice
    B - Contribuţia proprie a beneficiarului
    C - Valoarea totală
┌───────┬───────────┬────────────────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬───────────────────┐
│ │ │ Cheltuieli │ │ Valoarea │ Cheltuieli │Cheltuieli cumulate│
│Capitol│ Bugetul │anterioare aprobate │Valoarea │solicitată│ curente (în │ (la sfârşitul │
│bugetar│ aprobat │(înainte de perioada│facturată│ din │cursul perioadei│ perioadei │
│ │ │ raportată*) │ (fără │ Fonduri │ raportate*) │ raportate*) │
│ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┼──────┬───────┬─────┤ TVA) │ Publice ├────┬──────┬────┼─────┬───────┬─────┤
│ │A│%│B│%│C│%│ A │ B │ C │ │ │ A │ B │ C │ A │ B │ C │
├───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ 1 │2│3│4│5│6│7│ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │
├───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼────┼─────┼───────┼─────┤
├───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼────┼─────┼───────┼─────┤
├───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼────┼─────┼───────┼─────┤
├───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼────┼─────┼───────┼─────┤
├───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼────┼─────┼───────┼─────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GENERAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┴───────┴─────┴─────────┴──────────┴────┴──────┴────┴─────┴───────┴─────┘
──────────
    *) Perioada raportată este perioada la care se referă prezentul raport financiar (este cuprinsă
între data cererii de plată precedente, exclusiv, şi data acestei cereri de plată, inclusiv; pentru
prima plată intermediară este perioada cuprinsă între d ata semnării contractului, exclusiv, şi
data acestei cereri de plată, inclusiv).
──────────

    7. EVIDENŢA FONDURILOR PUBLICE PRIMITE

┌────┬──────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │ CERUT │ PRIMIT │
│Nr. │ TIPUL PLĂŢII*) ├────────────────┼────────────────┤
│crt.│ │ Data cererii │ Suma primită │
│ │ │ │ [Lei] │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│(0) │ (1) │ (2) │ (6) │
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┴──────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ TOTAL │ │ │
└───────────────────────┴────────────────┴────────────────┘
──────────
    *) Se completează, după caz, cu "Plata nr. 1", "Plata nr. 2", ... sau "Plata finală".
──────────

    8. EVIDENŢA CONTRIBUŢIEI PROPRII ÎN NUMERAR

┌────┬────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Dată virării │ Suma virată │
│crt.│ banilor*) │ [Lei] │
├────┼────────────────┼───────────────┤
│(0) │ (1) │ (2) │
├────┼────────────────┼───────────────┤
├────┼────────────────┼───────────────┤
├────┼────────────────┼───────────────┤
├────┼────────────────┼───────────────┤
├────┼────────────────┼───────────────┤
├────┴────────────────┼───────────────┤
│ TOTAL │ │
└─────────────────────┴───────────────┘
──────────
    *) Data ordinului de plată emis de beneficiar către furnizor reprezentând contribuţie proprie.
──────────

    9. OPIS DOCUMENTE ATAŞATE

┌────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬────────────┐
│Nr. │Tip document│Număr document│Data document│Descriere│Emitent │ Numărul │
│crt.│ │ │ │document │document│ paginilor │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
│(0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │
├────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
├────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┤
└────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴────────────┘    ANEXA B2

                          RAPORTAREA ŞI MONITORIZAREA

    Monitorizarea trebuie să se bazeze pe informaţiile furnizate de către Beneficiar şi pe rezultatele constatărilor în teren.
    Beneficiarul va transmite către ADR, rapoarte tehnice şi financiare în formatul stabilit de MDP.
    La cerere, beneficiarul are obligaţia să transmită către MDP toate informaţiile necesare pentru întocmirea unei corecte evaluări a Programului.
    Constatările în teren se realizează de către reprezentanţii MDP şi/sau ADR.

                            Raportul Beneficiarului

    Raportul conţine o parte tehnică şi una financiară. El este transmis de Beneficiar, în termen de 10 zile de la alegerea ofertei şi de asemenea, la efectuarea fiecărei plăţi către Furnizori şi/sau în caz de schimbări în graficul de lucru al proiectului.
    Raportul de achiziţie are ca scop prezentarea procedurii de selectare a furnizorului de echipamente şi încadrarea în prevederile legale privind achiziţiile publice.
    Raportul periodic (intermediar) se întocmeşte după achitarea de către Beneficiar a procentului <corespunzător contractului încheiat cu ADR> din valoarea primei facturi emise de furnizor (dacă achitarea are loc în tranşe, prima raportare se va face la achitarea primei tranşe).
    Scopul Raportului periodic (intermediar) este de a descrie stadiul implementării proiectului şi de a indica ADR-ului, sau, după caz, MDP-ului, orice constrângeri care limitează progresul proiectului.
    Raportul periodic trebuie să includă:
    1. Un rezumat;
    Scurtă descriere a rezultatelor comparativ cu indicatorii de performanţă stabiliţi pentru proiect, subliniind constrângerile reale sau posibile în implementare.
    2. Probleme de management şi de administraţie;
    Lista problemelor apărute, incluzând disponibilitatea fondurilor de timp, alte probleme de buget, schimbări de personal, schimbări de termene şi de locuri.
    Schimbările în buget de 10% sau mai mult trebuie justificate.
    Schimbările în planificarea proiectului trebuie însoţite de o scurtă justificare şi de indicarea oricăror cereri potenţiale pentru realocarea bugetului.
    Se va face un sumar al conturilor pentru perioada precedentă cu certificate de utilizare şi buget detaliat pentru perioada următoare sau pentru restul duratei proiectului.
    3. Colaborare şi publicare;
    Descrieţi activităţile de colaborare care au avut loc şi transmiteţi lista participanţilor. Daţi o listă a articolelor, broşurilor şi a documentelor care au fost publicate.
    4. Activităţi cerute ADR-ului;
    Menţionaţi felul în care ADR-ul poate asista implementarea proiectului.
    5. Acţiuni ale ADR-ului;
    Se va completa de către ADR după primirea raportului periodic.
    Raportul final al Beneficiarului trebuie transmis în 30 zile de la încheierea proiectului, dată personalizată pentru fiecare proiect.
    Va prezenta rezultatele proiectului astfel încât realizările şi impactul întregului proiect să poată fi evaluate în funcţie de indicatorii de performanţă şi impactul scontat. Realizările proiectului trebuie discutate în funcţie de rezultatele ştiinţifice sau din activitatea de extensie, de contribuţia la productivitate, de dezvoltarea resurselor umane, de relevanţa rezultatelor pentru dezvoltare, de eficienţa şi diseminarea informaţiilor şi tehnologiilor obţinute şi de experienţa acumulată. Acest raport înlocuieşte ultimul raport periodic. Raportul final trebuie să includă:
    1. Rezumat;
    Descrie scopul proiectului şi rezultatele obţinute în cursul perioadei de desfăşurare a proiectului şi maniera în care aceste rezultate contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Acesta plasează realizările proiectului în contextul general al dezvoltării regionale.
    Obiectivele proiectului şi argumentări
    Descrie mobilul proiectului, problema abordată şi importanţa ei în dezvoltare; relaţia proiectului cu alte activităţi în desfăşurare, din acelaşi domeniu; explică implicarea altor instituţii în implementarea proiectului.
    2. Metode şi rezultate;
    Redă pe scurt metodologia şi prezintă informaţia odată cu analiza statistică; compară rezultatele proiectului faţă de indicatorii de performanţă agreaţi.
    3. Rezultatele şi impactul proiectului;
    Redă rezultatele importante şi impactul proiectului; prezintă o listă de publicaţii; instruiri şi întâlniri care au avut loc; produse noi puse la dispoziţie.
    4. Contabilizare;
    Prezintă situaţia finală a conturilor a căror necesitate a apărut pe parcursul desfăşurării proiectului.
    5. Activităţi viitoare
    Descrie orice activitate viitoare a cărei necesitate a apărut în timpul desfăşurării proiectului şi întocmirii rapoartelor.
    Diseminarea rezultatelor proiectului
    Sugerează modul în care informaţia poate fi pusă la dispoziţia tuturor celor interesaţi (aplicaţii demonstrative în alte firme, zilele tehnologiei în regiune, emisiuni radio şi TV, scurte comunicări de extensie).
    Toate rapoartele beneficiarului vor fi atent verificate şi apoi aprobate de experţii ADR.
    Termenul final al monitorizării proiectului va fi 31 decembrie 2004, data încheierii programului.


                                  FORMULAR TIP
                      pentru întocmirea rapoartelor asupra
                             evoluţiei proiectului

    Rapoartele vor acoperi toate activităţile proiectului inclusiv cele desfăşurate la alţi participanţi.

Tipul raportului: Raport periodic sau final

Perioada acoperită: Datele calendaristice

Titlul proiectului: Conform Cererii de finanţare aprobate

Numărul de înregistrare: Codul numeric dat de MDP

Contractul: Numărul şi data contractului încheiat între
                                     beneficiar şi MDP

Data începerii: Data la care a început activitatea

Data finalizării: Data la care a încetat activitatea

Date de identificare beneficiar: Nume firmă ................................
                                     Adresa ....................................
                                     Telefon/fax ...............................
                                     E-mail ....................................
                                     Cod fiscal ................................
                                     Cont bancar nr. ..........................,
                                     deschis la Banca ..........................
                                     Cont nr. ....................... deschis la
                                     Trezoreria ................................
                                     Domeniu de activitate conform CAEN
                                     ...........................................

Directorul de proiect: Numele şi prenumele Directorului de proiect
                                     Telefon/fax ...............................
                                     E-mail ....................................

Colaboratori: Numele şi prenumele colaboratorilor şi
                                     adresele instituţiilor


    I. Raport tehnic
    1. Descrierea pe scurt a desfăşurări Proiectului până la data întocmirii raportului:
    (Descrierea va cuprinde: procedura de alegere a furnizorului - conf. O.U.G. nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, stadiul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale)
    2. Realizarea activităţilor propuse:
    (Activităţile se desfăşoară în timpul planificat? Ce măsuri urmează a se întreprinde pentru încadrarea în grafic?)
    3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:
    (Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate în raport cu stadiul de realizare al proiectului:
    ● Nr. de locuri de muncă existente;
    ● Nr. de locuri de muncă create prin Proiect;
    ● Calificarea forţei de muncă;
    ● Nr. din Registrul de Inventar al utilajelor achiziţionate până la data Raportului;
    ● Rezultate financiare şi economice;
    ● Impactul asupra mediului înconjurător;
    ● Alţi indicatori consideraţi relevanţi).
    4. Alte comentarii (dacă este cazul).

    II. Raport financiar
    1. Plăţi efectuate:

┌───────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐
│Data şi nr. factură │Valoare totală │Valoare achitată │
└───────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘


    2. Date despre ajutorul financiar nerambursabil:
    ● valoarea ajutorului financiar nerambursabil, în conformitate cu contractul;
    ● valoarea ajutorului financiar nerambursabil cumulat la data întocmirii raportului.

    NOTĂ:
    Se vor prezenta în original şi anexa în copie:
    (1) contractul de cumpărare;
    (2) factura de achiziţie sau în cazul importului factura proformă;
    (3) ordinul de plată vizat de banca Beneficiarului;
    (4) swift-lui bancar (după caz);
    (5) extrasul de cont din ziua plăţii;
    (6) declaraţia vamală de import (după caz);
    (7) dovada recepţionării bunurilor care au făcut obiectul plăţii (la raportul final).


    ANEXA C

                                    ETICHETĂ
                                    (model)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Echipament achiziţionat cu ajutorul co-finanţării acordate de │
│ │
│ Guvernul României │
│ │
│ în baza H.G. nr. /2003 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 9

                          DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE
                            ŞI DE CONFIDENŢIALITATE
                                    (model)

    Proiect:
    Subsemnatul ......., numit membru al Comisiei de evaluare pentru licitaţia de proiecte în cadrul Subprogramului Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii, declar că nu am legături directe sau indirecte, trecute sau prezente, cu vreunul dintre licitanţi.
    În cazul în care aş descoperi, pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie, că un astfel de tip de legătură există, o voi declara imediat şi voi demisiona din Comisia de evaluare.
    Confirm că voi adopta o atitudine imparţială şi voi păstra confidenţialitatea informaţiilor în timpul procesului de evaluare.

    Semnătura: .....................
    Data: ..........................


    ANEXA 10

                              TERMENI DE REFERINŢĂ
                      PENTRU MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE

    Procesul de evaluare reprezintă o componentă centrală a conceptului program competitiv de ajutoare financiare nerambursabile oferind o evaluare tehnică în selecţia proiectelor. Astfel, membrii Comisiei de evaluare trebuie:
    ● Să fie desemnaţi pe baza competenţei şi a experienţei necesare evaluării Cererilor de finanţare;
    ● Să poată participa la toate întâlnirile Comisiei (absenţa va fi consemnată în procesele verbale);
    ● Să fie obiectivi şi imparţiali în analiza cererilor de finanţare;
    ● Să stabilească domeniile de prioritate pe baza Criteriilor de eligibilitate şi de selecţie. Să verifice Cererea de finanţare faţă de setul de criterii aprobat;
    ● Să evalueze Cererea de finanţare în concordanţă cu ponderea criteriilor din listă;
    ● Să susţină, prin comentarii detaliate, după caz, punctajul acordat fiecărui criteriu;
    ● Să facă recomandări asupra aspectelor esenţiale care trebuie verificate pe teren;
    ● Să susţină recomandările cu comentarii detaliate, care să fie comunicate solicitanţilor;
    ● Să trimită secretariatului toată documentaţia de verificare completată, incluzând propunerile, până la data stabilită.
    Preşedintele comisiei va asigura şi medierea între membrii comisiei în cazul unor diferenţe mari de evaluare la acelaşi proiect.


    ANEXA 11

                        LISTA LUNGĂ CU PROIECTELE DEPUSE
                              - LICITAŢIE DESCHISĂ
               SUBPROGRAMUL "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea
                 activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii"


┌────┬───────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ Bugetul proiectului │ │ │ │ │
│Nr. │ Cod │Solicitant│ Titlul │Localitate├───────┬──────────┬──────────┤Conformitate│Eligibilitate│Punctaj │Aprobat│
│crt.│proiect│ │Proiectului│ Judeţ │Valoare│ De la │ Contrib. │ (da/nu) │ (da/nu) │selecţie│ sau │
│ │ │ │ │ │totală │Subprogram│solicitant│ │ │ │Respins│
│ │ │ │ │ │ ├────┬─────┼────┬─────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Val.│ % │Val.│ % │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼───────┤
│(0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │(6) │ (7) │(8) │ (9) │ (10) │ (11) │ (12) │ (13) │
├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼───────┤
├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼───────┤
├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼───────┤
├────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┼────┼─────┼────┼─────┼────────────┼─────────────┼────────┼───────┤
└────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────┴────┴─────┴────┴─────┴────────────┴─────────────┴────────┴───────┘

                                                                        Nume ______________________________

                                                                        Semnătura _________________________
                                                                        (Preşedintele
                                                                     comisiei evaluare)    ANEXA 12

                                FIŞA DE PROIECT

*Font 8
                                             Codul proiectului ...........................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Titlul │
│proiectului _________________________________________________________________________________│
│_____________________________________________________________________________________________│
│_____________________________________________________________________________________________│
│Localizare __________________________________________________________________________________│
│_____________________________________________________________________________________________│
├────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant _____________________________________│Suma totală ________________________________│
│________________________________________________│Contribuţie din │
│ │Subprogramul Dezv. oraşelor prin │
│Adresa │stimularea activităţii întreprinderilor mici│
│________________________________________________│şi mijlocii ___________________% ___________│
│ Tel/Fax/E-mail │Contribuţie proprie ______________% ________│
├────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤
│Capitol I. - VERIFICAREA DOCUMENTULUI │
├─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Formularul de solicitare: │Documente obligatoriu de anexat: │
│- Identificarea solicitantului şi│ 1. Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrul │
│ a proiectului │ Comerţului, cod fiscal sau cod unic de înregistrare │
│ [ ] │ actele constitutive ale societăţii cu eventualele │
│- Partea A. Informaţii detaliate │ modificări ulterioare; │
│ despre solicitant │ 2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrul │
│ [ ] │ Comerţului, atestând că solicitantul nu este falimentar│
│- Partea B. Informaţii detaliate │ sau subiect al unor procese pentru declararea │
│ despre proiect │ falimentului, nu are activităţile suspendate şi nu are │
│ [ ] │ afacerile administrate de tribunal. │
│- Partea C. Date despre utilaje, │ 3. Dovada privind numărul scriptic anual de salariaţi │
│ reabilitări etc. │ eliberată de către Camera de muncă în a cărei rază │
│ [ ] │ teritorială activează solicitantul. │
│- Partea D. Transferul de fonduri│ 4. Dovada privind cifra de afaceri anuală eliberată de │
│ [ ] │ Administraţia financiară în a cărei rază teritorială │
│- Partea E. Documente de anexat │ activează solicitantul. │
│ la Cerere │ 5. Bilanţul contabil cu anexe, la 31 decembrie 2002 │
│ [ ] │ (avizat de Administraţia financiară) │
│- Partea F. Declaraţia │iar pentru societăţi comerciale nou înfiinţate, ultima │
│ solicitantului │situaţie financiară oficială │
│ [ ] │sau │
│ │document justificativ în sensul că solicitantul nu a │
│ │întreprins nici o activitate anterioară depunerii │
│ │proiectului, avizat cu cel mult o lună înainte de data │
│ │depunerii proiectului, de către Administraţia financiară. │
│ │ 6. Cea mai recentă balanţă de verificare a societăţii │
│ │ comerciale │
│ │ 7. Cel mai recent stat de plată, înregistrat la │
│ │ Inspectoratul Teritorial de Muncă │
│ │ 8. Documente care să certifice titlul de proprietate │
│ │ asupra bunurilor imobiliare, conform legislaţiei în │
│ │ vigoare (numai pentru solicitări de reabilitare a │
│ │ clădirilor). │
│ │ 9. Autorizaţia de reabilitare a clădirii, cerută de legile│
│ │ româneşti în vigoare*) │
│ │10. Deviz general estimativ privind reabilitarea clădirilor│
│ │11. Descrierea detaliată şi programarea activităţilor │
│ │12. Bugetul detaliat al activităţilor │
│ │13. Curriculum vitae ale persoanelor implicate în │
│ │ managementul proiectului │
│ │14. Planul de afaceri │
│ │15. Licenţe/certificate/autorizaţii/brevete pentru │
│ │ desfăşurarea activităţilor preconizate în cadrul │
│ │ proiectului. │
│ │16. Confirmarea solicitantului cu privire la co-finanţare │
│ │ (declaraţie pe proprie răspundere a Beneficiarului prin│
│ │ care acesta se angajează să asigure co-finanţarea │
│ │ proiectului) │
│ │17. Scrisoare de bonitate de la banca solicitantului, din │
│ │ care să rezulte o bună situaţie financiară a acestuia. │
│ │18. Certificat emis de Casa Judeţeană de Pensii din care │
│ │ să rezulte că solicitantul nu are obligaţii restante │
│ │ la plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. │
│ │19. Certificat emis de organele teritoriale ale Direcţiei │
│ │ Generale de Finanţe Publice şi Control Financiar de │
│ │ Stat din care să rezulte că solicitantul nu are │
│ │ obligaţii restante la plată către bugetul de stat. │
│ │20. Certificat emis de Casa de Asigurări de Sănătate │
│ │ judeţeană din care să rezulte că solicitantul nu are │
│ │ obligaţii restante la plată către fondul asigurărilor │
│ │ de sănătate. │
│ │21. Certificat emis de AJOFM din care să rezulte că │
│ │ solicitantul nu are obligaţii restante la plată către │
│ │ fondul de şomaj │
│ │ *) În cazul în care această autorizaţie nu a fost │
│ │ emisă de autorităţile competente, dar s-a făcut cerere,│
│ │ solicitantul va anexa o copie după cerere, urmând să │
│ │ prezinte autorizaţia la depunerea Cererii de plată │
│ │ pentru obţinerea ajutorului financiar nerambursabil. │
│ │Documentele menţionate la punctele 2, 3, 4, 9, 10, 17, 18, │
│ │19, 20 şi 21 trebuie să aibă data de eliberare în perioada │
│ │cuprinsă între data lansării licitaţiei şi data termenului │
│ │limită de depunere. │
├─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Acceptat [ ] │
│Respins [ ] │
│ │
│Motive │
│_____________________________________________________________________________________________│
│_____________________________________________________________________________________________│
│_____________________________________________________________________________________________│
│ │
│Nume ___________________________ │
│Semnătura ______________________ │
│(Preşedinte Comisie de evaluare) │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Capitolul II - CRITERII DE ELIGIBILITATE │Acceptat [ ] │
│ │Respins [ ] │
│Eligibilitatea proiectelor va fi verificată în conformitate │ │
│cu Anexa nr. 14 "Lista criteriilor de evaluare" │ │
│ │Motive │
│Proiectele care nu îndeplinesc unul din criteriile de │________________________________│
│eligibilitate vor fi respinse. │________________________________│
│ │________________________________│
│ │________________________________│
│ │________________________________│
│ │________________________________│
│ │________________________________│
│ │________________________________│
│ │________________________________│
│ │________________________________│
│ │________________________________│
│ │________________________________│
│ │ │
│ │Nume ___________________________│
│ │________________________________│
│ │Semnătura │
│ │________________________________│
│ │(Preşedinte Comisie de evaluare)│
└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─┐
│Capitolul III. - CRITERII DE SELECŢIE │ │
├──┬─────────────────────────────────────────┬─┬───┬────────────────────────────────────────────┼─┤
│1 │Încadrarea proiectului în obiectivele │ │ 8 │Riscul proiectului: │ │
│ │Subprogramului │ │ │- Cunoaşterea riscurilor (1 pct.) │ │
│ │- atragerea populaţiei din mediul rural │ │ │- Controlul şi monitorizarea (2 pct.) │ │
│ │ (1 pct.) │ │ │- Sistemul de asigurare prevăzut (2 pct.) │ │
│ │- dezvoltarea activităţilor economice │ │ │ │ │
│ │ în regiunea de dezvoltare (1 pct.) │ │ │ │ │
│ │- încadrarea în sectoarele economiei │ │ │ │ │
│ │ orizontale cu potenţial de creştere │ │ │ │ │
│ │ economică (3 pct.) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────┼─┼───┼────────────────────────────────────────────┼─┤
│2 │Piaţa actuală a societăţii │ │ 9 │Detalierea cheltuielilor şi necesitatea lor:│ │
│ │- identificarea şi descrierea pieţei │ │ │- Bugetul proiectului este bine întocmit │ │
│ │ societăţii comerciale (1 pct.) │ │ │ (2 pct.) │ │
│ │- principalii clienţi (1 pct.) │ │ │- Transferul de fonduri este corelat cu │ │
│ │- cunoaşterea principalilor concurenţi │ │ │ planul de acţiune (3 pct.) │ │
│ │ (1 pct.) │ │ │ │ │
│ │- cunoaşterea furnizorilor (1 pct.) │ │ │ │ │
│ │- evoluţia şi tendinţele pieţei (2 pct.) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────┼─┼───┼────────────────────────────────────────────┼─┤
│3 │Justificarea necesităţii proiectului │ │10 │Utilizarea materiilor prime de pe piaţa │ │
│ │- există studii/analize de piaţă (6 pct.)│ │ │internă │ │
│ │- procesul tehnologic propus prin proiect│ │ │- până la 30% (2 pct.) │ │
│ │ îmbunătăţeşte procesul actual (2 pct.) │ │ │- între 31% şi 70% (3 pct.) │ │
│ │- procesul tehnologic propus prin proiect│ │ │- Peste 71% materii prime de pe piaţa │ │
│ │ diversifică activităţile sau produsele │ │ │ internă (5 pct.) │ │
│ │ (2 pct.) │ │ │- Producţie bazată în totalitate pe materii │ │
│ │ │ │ │ prime şi materiale din import (1 pct.) │ │
├──┼─────────────────────────────────────────┼─┼───┼────────────────────────────────────────────┼─┤
│4 │Coerenţa activităţii şi a planului de │ │11 │Investiţiile sunt realizate în: │ │
│ │acţiune │ │ │- localităţi cu rata şomajului sub media pe │ │
│ │- Activităţile sunt necesare realizării │ │ │ ţară (2 pct.) │ │
│ │ proiectului (1 pct.) │ │ │- localităţi cu rata şomajului peste media │ │
│ │- Activităţile sunt corelate cu planul de│ │ │ pe ţară (7 pct.) │ │
│ │ acţiune (1 pct.) │ │ │ │ │
│ │- Ordinea activităţilor este logică │ │ │ │ │
│ │ (1 pct.) │ │ │ │ │
│ │- Este posibilă realizarea activităţilor │ │ │ │ │
│ │ incluse în graficul prevăzut (2 pct.) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────┼─┼───┼────────────────────────────────────────────┼─┤
│5 │Realizarea de prelucrări cu valoare │ │12 │Durabilitatea proiectului: │ │
│ │adăugată mare: │ │ │- Financiară (proiecţiile financiare │ │
│ │- în sectoare tradiţionale (1 pct.) │ │ │ pentru următorii trei ani după │ │
│ │- în sectoare netradiţionale (3 pct.) │ │ │ primirea ajutorului financiar │ │
│ │- cu certificare ISO (3 pct.) │ │ │ nerambursabil) (4 pct.) │ │
│ │- cu tehnologii nepoluante (3 pct.) │ │ │- Tehnică (activităţile se vor desfăşura cel│ │
│ │ │ │ │ puţin cinci ani după finalizarea │ │
│ │ │ │ │ proiectului) (3 pct.) │ │
│ │ │ │ │- Posibilităţi de extindere a proiectului │ │
│ │ │ │ │ (3 pct.) │ │
├──┼─────────────────────────────────────────┼─┼───┼────────────────────────────────────────────┼─┤
│6 │Vânzarea produselor realizate ca urmare a│ │13 │Conducerea şi personalul societăţii: │ │
│ │investiţiilor efectuate prin proiect: │ │ │- Experienţa profesională a conducerii │ │
│ │- clienţi potenţiali (1 pct.) │ │ │societăţii (cunoştinţe şi experienţa în │ │
│ │- identificarea concurenţilor (1 pct.) │ │ │domeniul proiectului) - (4 pct.) │ │
│ │- politica de distribuţie: │ │ │- Calificarea personalului existent │ │
│ │ - pieţele ţintă: │ │ │ - mai puţin de 40% - (1 pct.) │ │
│ │ - internă (1 pct.) │ │ │ - între 40 şi 60% - (2 pct.) │ │
│ │ - externă (3 pct.) │ │ │ - peste 60% - (3 pct.) │ │
│ │ - politica de preţ (1 pct.) │ │ │ │ │
│ │ - politica de promovare (1 pct.) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────┼─┼───┼────────────────────────────────────────────┼─┤
│7 │Indicatori de impact: │ │ │ │ │
│ │- Contribuţia financiară a beneficiarului│ │ │ │ │
│ │ în total proiect │ │ │ │ │
│ │ - Pentru 50% (0 pct.) │ │ │ │ │
│ │ - Între 51 şi 55 (1 pct.) │ │ │ │ │
│ │ - Între 56 şi 60 (2 pct.) │ │ │ │ │
│ │ - Între 61 şi 65 (3 pct.) │ │ │ │ │
│ │ - Între 66 şi 70 (4 pct.) │ │ │ │ │
│ │ - Peste 76 (5 pct.) │ │ │ │ │
│ │Numărul locurilor de muncă nou create │ │ │ │ │
│ │- crearea de noi locuri de muncă: │ │ │ │ │
│ │ - mai puţin de 5 - (1 pct.) │ │ │ │ │
│ │ - între 5 şi 9 - (2 pct.) │ │ │ │ │
│ │ - între 10 şi 50 - (3 pct.) │ │ │ │ │
│ │ - Peste 51 - (5 pct.) │ │ │ │ │
│ │Număr de persoane calificate tehnologic │ │ │ │ │
│ │angajate │ │ │ │ │
│ │- Sub 25% (1 pct.) │ │ │ │ │
│ │- Între 26% şi 50% (2 pct.) │ │ │ │ │
│ │- Peste 51% (3 pct.) │ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────┼─┼───┼────────────────────────────────────────────┼─┤
│ │ TOTAL│ │ │ TOTAL│ │
└──┴─────────────────────────────────────────┴─┴───┴────────────────────────────────────────────┴─┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SCOR TOTAL _________________________ │
│ │
│RESPINS [ ] │
│MOTIVAŢII ____________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│PROPUNERE PENTRU FINANŢARE [ ] │
│MOTIVAŢII ____________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│ │
│Nume ___________________________ │
│Semnătura ______________________ │
│(Preşedinte Comisie de evaluare) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Capitolul IV. - VERIFICAREA INFORMAŢIILOR FURNIZATE DE SOLICITANT │
│ │
│Observaţii ___________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│_____________________________________________ Nume ______________________│
│_____________________________________________ Semnătura ______________________│
│ (Verificator) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Acceptat [ ] │
│Respins [ ] │
│ │
│Motive _______________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│______________________________________________________________________________│
│ │
│Nume ___________________________ │
│Semnătura ______________________ │
│(Preşedinte Comisie de evaluare) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Capitol V. - SELECŢIA FINALĂ │
│APROBAT [ ] │Nume ____________________________________│
│ │Semnătura _______________________________│
│RESPINS [ ] │(ştampila organizaţiei) │
│Motivaţii __________________________│(MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI) │
│____________________________________│Nume ____________________________________│
│____________________________________│Semnătura _______________________________│
│____________________________________│(ştampila organizaţiei) │
│____________________________________│(AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ) │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘     ANEXA 13

     În atenţia: Domnului/Doamnei ____________________________

     Proiect:

________________________________________________________________________________
    Referitor la cererea dumneavoastră de finanţare a proiectului menţionat mai
sus, în vederea evaluării şi selecţiei acestuia în cadrul licitaţiei deschise de
proiecte pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul
Subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor
întreprinderilor mici şi mijlocii"
    Conform procedurii de implementare a acestui subprogram, Comisia de Evaluare
a analizat, cu discernământ şi responsabilitate, toate proiectele depuse de
solicitanţi.
    Întrucât proiectul dumneavoastră nu a întrunit condiţiile de conformitate a
fost respins de la faza de selecţie în vederea finanţării prin acest Subprogram.
    Apreciem spiritul întreprinzător şi sperăm că veţi participa, şi în
continuare, cu noi proiecte, la implementarea altor programe de dezvoltare.

    Cu stimă,
    Preşedintele Comisiei de evaluare

    În atenţia: Domnului/Doamnei _____________________

    Proiect:


________________________________________________________________________________
    Referitor la cererea dumneavoastră de finanţare a proiectului menţionat mai
sus, în vederea evaluării şi selecţiei acestuia în cadrul licitaţiei deschise de
proiecte pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul
Subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor
întreprinderilor mici şi mijlocii"
    Conform procedurii de implementare a acestui program, Comisia de Evaluare a
analizat, cu discernământ şi responsabilitate, toate proiectele depuse de
solicitanţi.
    Întrucât proiectul dumneavoastră nu a întrunit condiţiile de eligibilitate
a fost respins de la faza de selecţie în vederea finanţării prin acest
Subprogram.
    Apreciem spiritul întreprinzător şi sperăm că veţi participa, şi în
continuare, cu noi proiecte, la implementarea altor programe de dezvoltare.

    Cu stimă,
    Preşedintele Comisiei de evaluare

    În atenţia: Domnului/Doamnei ______________________

    Referitor: Licitaţia deschisă pentru selectarea de proiecte

    Proiect:

________________________________________________________________________________
    Am primit cererea dumneavoastră de finanţare a proiectului menţionat mai
sus, în vederea evaluării şi selecţiei acestuia în cadrul licitaţiei deschise de
proiecte pentru acordarea de ajutor financiar nerambursabil prin intermediul
Subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor
întreprinderilor mici şi mijlocii"
    Conform procedurii de implementare a acestui program, Comisia de Evaluare
a analizat, cu discernământ şi responsabilitate, toate proiectele depuse de
solicitanţi.
    Punctajul întrunit de proiectul dumneavoastră a fost insuficient pentru a
putea fi selectat în vederea finanţării prin acest Subprogram.
    În măsura în care vom identifica alte surse de finanţare vă vom informa.
    Apreciem spiritul întreprinzător şi sperăm că veţi participa, şi în
continuare, cu noi proiecte, la implementarea altor programe de dezvoltare.

    Cu stimă,
    Preşedintele Comisiei de evaluare    ANEXA 14

                    Criterii de eligibilitate şi de selecţie
                 pentru proiectele finanţate prin Subprogramul
                     "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea
                activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii"

    1. INTRODUCERE
    Criteriile de eligibilitate şi de selecţie se referă la proiectele ce vor fi finanţate prin Subprogramul "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii" având un buget total de 825,6 miliarde lei, din care, suma de 416,8 miliarde lei este alocată de la bugetul satului.
    Proiectele propuse vor fi selectate în urma unei licitaţii deschise.
    În urma campaniei de promovare, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei va organiza o licitaţie pentru propuneri de proiecte privind dezvoltarea afacerilor în localităţile urbane stabilite prin H.G. nr. 322/2003.
    2. CRITERII DE ELIGIBILITATE:
    Există trei tipuri de criterii de eligibilitate, referitoare la:
    ● Solicitanţi;
    ● Proiecte;
    ● Cheltuieli eligibile.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Eligibilitatea solicitantului - cine poate participa la licitaţie: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Pentru a fi eligibili pentru o finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) Să fie societăţi comerciale, persoane juridice române, cu capital integral privat, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, definite conform Legii nr. 133/1999, privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţa rea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, înregistrate înainte de 3.04.2003, data publicării în Monitorul Oficial ai României, partea I a H.G. nr. 322/2003;
    b) Să aibă sediul social în unul din oraşele prevăzute în Anexa 7;
    c) Pot participa la această licitaţie societăţi comerciale cu sediul principal în afară oraşelor ţintă, care au fost constituite înainte de 3.04.2003, data publicării în Monitorul Oficial a H.G. nr. 322/2003. În cazul selecţiei proiectelor în vederea finanţării, societăţile comerciale trebuie să facă dovada deschiderii filialelor în oraşele pentru care au depus Cereri de finanţare, până la data încheierii Contractelor de finanţare.
    d) Să demonstreze că nu înregistrat pierderi operaţionale în anul fiscal precedent datei la care se solicită finanţarea nerambursabilă, conform bilanţului contabil la 31.12.2002, înregistrat la Administraţia financiară;
    e) Să aibă surse de finanţare stabile şi suficiente pentru a asigura continuitatea în derularea proiectului şi să participe la finanţarea acestuia.
    f) Să respecte plafonul intensităţii maxim admise a ajutorului de stat.
    Ajutorul financiar nerambursabil acordat prin prezentul Subprogram se consideră ajutor de stat conform legislaţiei specifice.
    Suma solicitată de la Subprogram, cumulată cu alte forme de ajutor de stat de care beneficiază IMM nu trebuie să depăşească plafonul de 65% din valoarea investiţiei iniţiale astfel cum este definită în "Regulamentul Consiliului Concurenţei privind ajutorul de stat regional şi ajutorul de stat pentru IMM".
    Potenţialii solicitanţi nu sunt în drept să participe la licitaţia deschisă sau să primească finanţare nerambursabilă dacă:
    a) Sunt o filială a unei companii cu mai mult de 249 angajaţi;
    b) Au printre acţionari persoane juridice cu mai mult de 249 de angajaţi şi care să deţină mai mult de 25% din acţiunile sau drepturile de vot ale societăţii;
    c) Sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au afacerile administrate de către tribunal, au început proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările în vigoare;
    d) Nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute în legi speciale;
    e) Nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la asigurări sociale, conform prevederilor legale;
    f) Nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a taxelor şi impozitelor conform prevederilor legale;
    g) Sunt vinovaţi de furnizarea eronată a informaţiilor cerute de către alte Autorităţi Contractante în cadrul altor programe (ca o condiţie de participare la o Licitaţie Deschisă sau printr-un contract);
    h) Sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală pentru neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-un alt contract încheiat cu o Autoritate Contractantă sau un alt contract finanţat din fondurile Comisiei Europene şi/sau bugetul României;
    i) Au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisia de evaluare în timpul procesului de evaluare a proiectelor în cadrul Licitaţiilor prezente sau anterioare.

    Parteneriatele nu sunt eligibile pentru finanţare nerambursabilă.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Eligibilitatea proiectelor │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ● Mărimea proiectelor
    - Suma: nu există nici o restricţie referitoare la costul total al proiectului, dar solicitarea finanţării nerambursabile trebuie să respecte valorile minimă şi maximă prevăzute la punctul 4 (Bugetul subprogramului),
    - Durata: durata de execuţie a unui proiect nu poate să depăşească 18 luni;
    ● Localizarea activităţilor
    Activităţile prevăzute în proiecte trebuie să se desfăşoare în localităţile urbane (Anexa 7) în care se implementează Subprogramul.
    ● Sectoare de activitate eligibile
    Activitatea economică realizată în urma finalizării investiţiei descrise în proiect trebuie să se încadreze în lista activităţilor clasificate conform CAEN, prevăzute în Anexa 6 - Lista activităţilor conform clasificării din economia naţională - CAEN, pentru care se pot solicita ajutoare financiare nerambursabile.
    ● Tipul activităţilor
    a) Activităţi eligibile:
    - investiţii directe în utilaje, instalaţii, echipamente, pentru sectoarele eligibile menţionate în Anexa 6;
    - reabilitarea clădirilor industriale direct legate de proiect.
    Activitatea avută în vedere de proiect trebuie să fie inclusă în obiectul de activitate înscris în statutul solicitantului, la data semnării Contractului de finanţare.
    b) Activităţi neeligibile
    - investiţiile deja finanţate sau în curs de finanţare de la bugetul de stat sau din alte ajutoare nerambursabile, solicitantul ajutorului financiar nerambursabil trebuie să declare în scris că a luat cunoştinţă de faptul că dubla finanţare nu este permisă.
    ● Numărul cererilor de finanţare depuse de un solicitant
    Un solicitant poate depune o singură Cerere de finanţare în cadrul Subprogramului, cu respectarea regulii cumulative.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Eligibilitatea costurilor │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Costuri eligibile
    Prin costuri eligibile se înţelege valoarea estimată, în monedă naţională, a totalităţii cheltuielilor cofinanţate de la Subprogram. Costurile eligibile sunt singurele costuri luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă.
    Costurile eligibile sunt costuri justificabile şi nu pot lua forma unor sume forfetare.
    Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, costurile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    ● să fie strict necesare pentru desfăşurarea proiectului,
    ● să fie corespunzătoare achiziţiei utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor,
    ● să fie în concordanţă cu devizul general, în cazul reabilitării clădirilor,
    ● să fie în conformitate cu principiile managementului financiar adecvat şi în special cu principiile economicităţii şi eficienţei costurilor;
    NOTĂ:
    Valoarea de achiziţie (din facturi) a bunurilor pentru care se solicită ajutor financiar nerambursabil, poate fi mai mare faţă de cea care s-a menţionat în proiect, situaţie în care diferenţa va fi suportată de beneficiar. Pentru a evita acest lucru este necesar ca FIECARE SOLICITANT SĂ PREVADĂ ÎN PROIECT O VALOARE ACOPERITOARE DAR NU MAI MULT DE 5% DIN COSTURILE TOTAL ELIGIBILE (în caz de creşteri de preţuri, devalorizare etc.) pentru bunurile pentru care solicită finanţare.
    Dacă procentul minim (50%) din total costuri eligibile, privind contribuţia solicitantului nu este respectat, proiectul va fi respins ca neeligibil.
    Costuri neeligibile:
    - costurile unor studii sau activităţi pregătitoare;
    - costuri incluzând transportul;
    - costuri incluzând montajul utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor;
    - taxa pe valoarea adăugată (TVA) pe care beneficiarul o poate recupera;
    - taxe vamale;
    - alte impozite şi taxe;
    - amenzi şi penalizări;
    - comisioane;
    - cheltuieli bancare;
    - dobânzi datorate;
    - diferenţele de curs valutar;
    - orice fel de pierderi;
    - amortizarea;
    - asigurările;
    - avansurile şi garanţiile acordate;
    - orice cheltuieli retroactive;
    - provizioane de orice fel;
    - cheltuieli personale sau nefundamentate;
    - cheltuieli cu pregătirea personalului de exploatare;
    - probe tehnologice;
    - cumpărări de terenuri sau clădiri;
    - construcţii de clădiri;
    - aporturi care reprezintă contribuţia în natură
    Proiectele care nu îndeplinesc unul dintre criteriile de eligibilitate menţionate anterior vor fi respinse.
    Proiectele ce îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate vor fi acceptate pentru a fi incluse în procesul de selecţie.

    3. CRITERII DE SELECŢIE:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ Criteriu de selecţie │Punctaj│
│ │ maxim │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Încadrarea proiectului în obiectivele Subprogramului │ 5 │
│ - atragerea populaţiei din mediul rural (1 pct.) │ │
│ - dezvoltarea activităţilor economice în regiunea de dezvoltare │ │
│ (1 pct.) │ │
│ - încadrarea în sectoarele economiei orizontale cu potenţial │ │
│ de creştere economică (3 pct.) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Piaţa actuală a societăţii │ 6 │
│ - identificarea şi descrierea pieţei societăţii │ │
│ comerciale (1 pct.) │ │
│ - principalii clienţi (1 pct.) │ │
│ - cunoaşterea principalilor concurenţi (1 pct.) │ │
│ - cunoaşterea furnizorilor (1 pct.) │ │
│ - evoluţia şi tendinţele pieţei (2 pct.) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Justificarea necesităţii proiectului │ 10 │
│ - există studii/analize de piaţă (6 pct.) │ │
│ - procesul tehnologic propus prin proiect îmbunătăţeşte │ │
│ procesul actual (2 pct.) │ │
│ - procesul tehnologic propus prin proiect diversifică │ │
│ activităţile sau produsele (2 pct.) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Coerenţa activităţii şi a planului de acţiune │ 5 │
│ - Activităţile sunt necesare realizării proiectului (1 pct.) │ │
│ - Activităţile sunt corelate cu planul de acţiune (1 pct.) │ │
│ - Ordinea activităţilor este logică (1 pct.) │ │
│ - Este posibilă realizarea activităţilor incluse în graficul │ │
│ prevăzut (2 pct.) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Realizarea de prelucrări cu valoare adăugată mare: │ 9 │
│ - în sectoare tradiţionale (1 pct.) │ │
│ - în sectoare netradiţionale (3 pct.) │ │
│ - cu certificare ISO (3 pct.) │ │
│ - cu tehnologii nepoluante (3 pct.) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Vânzarea produselor realizate ca urmare a investiţiilor │ 8 │
│efectuate prin proiect: │ │
│ - clienţi potenţiali (1 pct.) │ │
│ - identificarea concurenţilor (1 pct.) │ │
│ - politica de distribuţie: │ │
│ - pieţele ţintă: │ │
│ - internă (1 pct.) │ │
│ - externă (3 pct.) │ │
│ - politica de preţ (1 pct.) │ │
│ - politica de promovare (1 pct.) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Indicatori de impact: │ 13 │
│ - Contribuţia financiară a beneficiarului în total proiect │ │
│ - Pentru 50% (0 pct.) │ │
│ - Între 51 şi 55 (1 pct.) │ │
│ - Între 56 şi 60 (2 pct.) │ │
│ - Între 61 şi 65 (3 pct.) │ │
│ - Între 66 şi 70 (4 pct.) │ │
│ - Peste 76 (5 pct.) │ │
│ - Numărul locurilor de muncă nou create │ │
│ - crearea de noi locuri de muncă: │ │
│ - mai puţin de 5 - (1 pct.) │ │
│ - între 5 şi 9 - (2 pct.) │ │
│ - între 10 şi 50 - (3 pct.) │ │
│ - Peste 51 - (5 pct.) │ │
│ - Număr de persoane calificate tehnologic angajate │ │
│ - Sub 25% (1 pct.) │ │
│ - Între 26% şi 50% (2 pct.) │ │
│ - Peste 51% (3 pct.) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Riscul proiectului: │ 5 │
│ - Cunoaşterea riscurilor (1 pct.) │ │
│ - Controlul şi monitorizarea (2 pct.) │ │
│ - Sistemul de asigurare prevăzut (2 pct.) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Detalierea cheltuielilor şi necesitatea lor: │ 5 │
│ - Bugetul proiectului este bine întocmit (2 pct.) │ │
│ - Transferul de fonduri este corelat cu planul de │ │
│ acţiune (3 pct.) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Utilizarea materiilor prime de pe piaţa internă │ 5 │
│ - până la 30% (2 pct.) │ │
│ - între 31% şi 70% (3 pct.) │ │
│ - Peste 71% materii prime de pe piaţa internă (5 pct.) │ │
│ - Producţie bazată în totalitate pe materii prime şi │ │
│ materiale din import (1 pct.) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Investiţiile sunt realizate în: │ 7 │
│ - localităţi cu rata şomajului sub media pe ţară (2 pct.) │ │
│ - localităţi cu rata şomajului peste media pe ţară (7 pct.) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Durabilitatea proiectului: │ 10 │
│ - Financiară (proiecţiile financiare pentru următorii │ │
│ trei ani după primirea ajutorului financiar │ │
│ nerambursabil) (4 pct.) │ │
│ - Tehnică (activităţile se vor desfăşura cel puţin cinci ani │ │
│ după finalizarea proiectului) (3 pct.) │ │
│ - Posibilităţi de extindere a proiectului (3 pct.) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Conducerea şi personalul societăţii: │ 7 │
│ - Experienţa profesională a conducerii societăţii (cunoştinţe │ │
│ şi experienţa în domeniul proiectului) - (4 pct.) │ │
│ - Calificarea personalului existent │ │
│ - mai puţin de 40% - (1 pct.) │ │
│ - între 40 şi 60% - 2 pct.) │ │
│ - peste 60% - 3 pct.) │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│TOTAL │ 95 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

              Punctajul acordat pentru proiectele implementate în
                localităţile urbane în funcţie de rata şomajului

┌───────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬───────┐
│ Regiune │ Oraş │ Judeţ │Punctaj│
├───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│REGIUNEA 1 NORD-EST │Solca │Suceava │ 7 │
├───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│REGIUNEA 2 SUD-EST │Făurei │Brăila │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Ianca │Brăila │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Însurăţei │Brăila │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Pogoanele │Buzău │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Cernavodă │Constanţa │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Negru Vodă │Constanţa │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Ovidiu │Constanţa │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Eforie │Constanţa │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Basarabi │Constanţa │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Năvodari │Constanţa │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Techirghiol │Constanţa │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Bereşti │Galaţi │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Târgu Bujor │Galaţi │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Babadag │Tulcea │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Sulina │Tulcea │ 7 │
│───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│REGIUNEA 3 SUD-MUNTENIA │Budeşti │Călăraşi │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Fundulea │Călăraşi │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Lehliu Gară │Călăraşi │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Ţăndărei │Ialomiţa │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Bolintin-Vale │Giurgiu │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Mihăileşti │Giurgiu │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Azuga │Prahova │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Băicoi │Prahova │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Boldeşti Scăieni │Prahova │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Breaza │Prahova │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Buşteni │Prahova │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Comarnic │Prahova │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Plopeni │Prahova │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Sinaia │Prahova │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Slănic │Prahova │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Urlaţi │Prahova │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Vălenii de Munte │Prahova │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Videle │Teleorman │ 7 │
├───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│REGIUNEA 4 SUD VEST OLTENIA│Segarcea │Dolj │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Corabia │Olt │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Strehaia │Mehedinţi │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Vânju Mare │Mehedinţi │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Brezoi │Vâlcea │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Călimăneşti-Căciulata│Vâlcea │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Băile Govora │Vâlcea │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Horezu │Vâlcea │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Ocnele Mari │Vâlcea │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Băile Olăneşti │Vâlcea │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Bălceşti │Vâlcea │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Băbeni │Vâlcea │ 7 │
├───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│REGIUNEA 5 VEST ROMÂNIA │Chişineu-Criş │Arad │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Curtici │Arad │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Ineu │Arad │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Lipova │Arad │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Nădlac │Arad │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Pâncota │Arad │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Sebiş │Arad │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Băile Herculane │Caraş-Severin│ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Geoagiu │Hunedoara │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Buziaş │Timiş │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Deta │Timiş │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Făget │Timiş │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Jimbolia │Timiş │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Sânnicolau Mare │Timiş │ 2 │
├───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│REGIUNEA 6 NORD VEST │Marghita │Bihor │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Valea lui Mihai │Bihor │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Huedin │Cluj │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Tăşnad │Satu Mare │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Cehu Silvaniei │Sălaj │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Şimleu Silvaniei │Sălaj │ 2 │
├───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│REGIUNEA 7 CENTRU │Predeal │Braşov │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Ghimbav │Braşov │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Borsec │Harghita │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Băile Tuşnad │Harghita │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Gheorghieni │Harghita │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Sovata │Mureş │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Cisnădie │Sibiu │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Ocna Sibiului │Sibiu │ 7 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Tălmaciu │Sibiu │ 7 │
├───────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│REGIUNEA 8 BUCUREŞTI ILFOV │Buftea │Ilfov │ 2 │
│ ├─────────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Otopeni │Ilfov │ 2 │
└───────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────┴───────┘    ANEXA 15


    Numele şi prenumele
    membrului Comisiei
    de evaluare

                         FOAIE INDIVIDUALĂ DE EVALUARE
                                    (model)

┌──────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┐
│CRITERIILE DE │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ │
│ SELECŢIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤ │
│ Proiect │ │ │
├────┬───┬─────┤ SCOR │Total│
│Nr. │Cod│Titlu│ │ │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼───┼─────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┼─────┤
│(0) │(1)│ (2) │(3)│(4)│(5)│(6)│(7)│(8)│(9)│(10)│(11)│(12)│(13)│(14)│(15)│(16 │17) │(18)│(19)│(20) │
├────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
├────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
├────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
├────┼───┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
└────┴───┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

                                                             Semnătură
                                                             membru Comisie ______________    ANEXA 16

                         CENTRALIZATOR PUNCTAJ PROIECTE
                                    (model)

┌────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ PUNCTAJ │ │
│Nr. │ Cod │ Titlu ├────────┬─────────┬──────────┬────┤ Observaţii │
│crt.│ proiect │ proiect │Membru 1│ │Membru "n"│Scor│ │
│ │ │ │Comisie │.........│ Comisie │ │ │
│ │ │ │Dl./Dna.│ │ Dl./Dna. │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼────┼──────────────┤
│(0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │(6) │ (7) │
├────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼────┼──────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼────┼──────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────┼────┼──────────────┤
└────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────┴──────────┴────┴──────────────┘

    NOTĂ: - Se vor completa în ordinea descrescătoare a punctajului.

                                           Nume ___________________________
                                           Semnătura ______________________
                                           (Preşedinte Comisie de evaluare)    ANEXA 17

                              RAPORT DE VERIFICARE

               Subprogramul "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea
                activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii"

    Scopul vizitei:
    - verificarea informaţiilor furnizate de solicitanţi în Cererile de finanţare.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Regiune/Judeţ/Oraş: │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod proiect ADR: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    1. Informaţii despre proiect

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Titlul proiectului: │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Localizare: │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Activitatea proiectului (cod CAEN): │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    2. Informaţii despre solicitant

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumire: │
│ │
│Adresă: │
│ │
│Tel/Fax: │
│Persoană de contact: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    3. Verificarea informaţiilor furnizate de solicitant

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Datele din teren corespund celor din proiect │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Datele din teren nu corespund cu cele din proiect │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Reprezentant Ministerul Dezvoltării şi Prognozei

┌─────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────┐
│NUME │DATA │SEMNĂTURA │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
└─────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┘

    Reprezentant Agenţia pentru Dezvoltare Regională

┌─────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────┐
│NUME │DATA │SEMNĂTURA │
├─────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
└─────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────┘    ANEXA 18

                        Fişa de control pentru evaluare

    Procesul de evaluare implică analiza datelor monitorizate. Agenţia de Dezvoltare Regională şi beneficiarii ajutorului financiar nerambursabil trebuie să ofere toate informaţiile solicitate pentru monitorizare.
    Un rol important îl are evaluarea riscului, realizată ca urmare a vizitelor de monitorizare, care vor fi organizate astfel:
    ● înaintea contractării;
    ● La încheierea proiectului, respectiv a Subprogramului;
    ● Pentru cel puţin 10% din proiecte se va mai face încă o vizită de monitorizare (pentru acele proiecte ce se derulează pe mai multe etape, sau pentru care există informaţii conform cărora derularea nu are loc conform graficelor de lucru).
    Trebuie evaluată eficienţa proiectului prin compararea a doi indicatori:
    ● Impact asupra zonei,
    ● Costurile proiectului.
    Raportul de evaluare al Subprogramului este realizat de MDP, iar cel de evaluare al proiectului este realizat de ADR ca urmare a responsabilităţii de monitorizare. Pentru proiectele care au înregistrat întârzieri în graficul de lucru se va realiza un Raport intermediar de evaluare, în vederea fundamentării etapelor de lucru următoare.
    Vor fi comparate rezultatele efective cu cele planificate, cu accent pe analiza eficacităţii şi eficienţei utilizării fondurilor.
    (A fi eficient - să faci lucrurile aşa cum trebuie. A fi eficace - să faci lucrurile care trebuie.)
    Raportul de evaluare este rezultatul activităţii de analiză periodică a rezultatelor obţinute în timpul şi după finalizarea implementării Subprogramului, având în vedere graficele de lucru, de plăţi, precum şi rapoartele tehnico-financiare întocmite de ADR ca urmare a monitorizării.
    Raportul Final de evaluare se va realiza la închiderea Subprogramului şi va pune accentul pe evaluarea realizării obiectivelor, pe eficienţa rezultatelor şi a utilizării resurselor, (trebuie să fie concis, cu date exacte preluate din monitorizare).

                       Raport de evaluare a rezultatelor

    Subprogram: "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii"
    Data evaluării:
    Perioada evaluată:


┌────────┬──────────┬───────────────────────────────────┬────────┬──────────┬───────────┬─────────┐
│ │ │ Indicatori de realizare │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┬─────────────────┤ │ │ │ │
│ Cod │Obiective │ Nr. de locuri │Volum investiţii │Evaluare│ Evaluare │ Cauze │ Acţiuni │
│proiecte│ │ de muncă │ │ │anterioară│(factori de│corective│
│ │ ├───────┬─────────┼───────┬─────────┤ │ │influenţă) │ │
│ │ │Valoare│ Valoare │Valoare│ Valoare │ │ │ │ │
│ │ │propusă│realizată│propusă│realizată│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │ (10) │
├────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
├────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
└────────┴──────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────────┘
    (1) - titlu proiect
    (2) - obiective
    (3) şi (5) - nivel indicatori conform proiect
    (4) şi (6) - valorile calculate ale indicatorilor la sfârşitul perioadei
evaluate
    (7) - se folosesc calificative: A - fără abateri (mai puţin de 5%);
B - Abateri minore (maxim 20%); C - Abateri grave
    Se realizează calculul abaterii de la valoare a fiecărui indicator în
parte, după care se stabileşte abaterea totală prin calculul mediei aritmetice
a celor două rezultate (unul pentru indicatorul nr. de locuri de muncă,
celălalt pentru indicatorul volumul investiţiilor).
    (8) - se pun calificativele de la raportul anterior
    (9) - dacă sunt abateri (coloana 7), se trec cauzele acestor abateri
    (10) - se face referire la acţiunile corective recomandate în rapoartele
tehnico-financiare ale ADR.    ANEXA 19

                         CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
                                  Model cadru

                           Număr ...../Data .........


    ART. 1
    PĂRŢILE CONTRACTULUI
    MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI, denumit în continuare MDP, cu sediul în Bucureşti, strada Cristian Popişteanu nr. 2-4, sector 1, cod fiscal 13643946, Cont la Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti Nr. 507213643946, reprezentat prin Dl. Leonard CAZAN, Ministrul dezvoltării şi prognozei
    şi
    AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ <denumire>, denumită în continuare ADR, cu sediul <adresa>, reprezentată prin <prenume> <nume>, Director
    ART. 2
    OBIECTUL CONTRACTULUI
    Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de către ADR a activităţilor de asistenţa tehnică prevăzute în Procedurile întocmite separat pentru implementarea Subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii", prezentate în Anexa A, la prezentul contract.
    ART. 3
    OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    ADR se obligă:
    a) să promoveze subprogramul în regiunea de dezvoltare <denumire>;
    b) să distribuie formularul "Cerere de finanţare" şi procedura de implementare;
    c) să acorde informaţiile cerute de către potenţialii solicitanţi pentru completarea "Cererii de finanţare";
    d) să efectueze analiza cererilor de plată primite, sub aspectul eligibilităţii costurilor şi al conformităţii cu prevederile din Proceduri;
    e) să transmită la MDP, în termen de maximum 10 zile de la data primirii, cererile de plata analizate;
    f) să realizeze rapoarte de monitorizare, control şi evaluare a proiectelor aferente Subprogramului.
    g) să transmită la MDP câte o copie a contractului încheiat de ADR cu fiecare beneficiar de ajutor financiar nerambursabil
    MDP se obligă:
    a) să transmită ADR-ului procedurile detaliate de lucru (tehnice şi financiare) pentru derularea subprogramului;
    b) să furnizeze ADR-ului toate informaţiile cerute de acesta pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul prezentului contract;
    c) să transmită la ADR câte un exemplar din proiectele care se vor implementa în regiunea de dezvoltare <Denumirea>, precum şi să plătească cheltuielile de asistenţa tehnică menţionate în Anexa B la prezentul contract;
    d) să vireze sumele prevăzute în contractele cu beneficiarii ajutoarelor financiare nerambursabile.
    e) să nu sub-contracteze efectuarea serviciilor asumate prin prezentul Contract.
    ART. 4
    CHELTUIELI ELIGIBILE
    Din Bugetul Subprogramului se vor acoperi cheltuielile eligibile acceptate, ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională <denumire>, conform Anexei B, la prezentul Contract, legate de serviciile prestate pentru implementarea Subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii".
    ART. 5
    MODALITĂŢI DE PLATĂ
    (1) Cheltuielile făcute de ADR pentru îndeplinirea activităţilor de asistenţă tehnică ce fac obiectul prezentului contract vor fi suportate şi achitate de către MDP pe măsura efectuării lor.
    (2) Decontarea cheltuielilor se face lunar, pe baza documentelor justificative, în limita proiectelor depuse.
    (3) Sumele solicitate de către ADR pentru servicii de asistenţă tehnică nu pot depăşi sumele alocate la capitolul de asistenţă tehnică din Bugetul Subprogramului.
    (4) Pentru obţinerea fondurilor, ADR trebuie să transmită către MDP cererea privind alocarea de fonduri pentru plata cheltuielilor de asistenţă tehnică, modelul tip prevăzut în Anexa C la prezentul Contract.
    (5) MDP efectuează plăţile în contul ADR deschis la Trezorerie.
    (6) Cheltuielile efectuate de ADR pentru asistenţă tehnică, vor fi înregistrate în contabilitate şi trebuie să fie identificabile, verificabile şi să fie susţinute de documente justificative în original.
    (7) MDP virează sumele aferente asistenţei tehnice către ADR în condiţiile în care aceasta dovedeşte prestarea unor servicii de calitate în cadrul Subprogramului.
    ART. 6
    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
    Utilizarea de către ADR a sumelor alocate din Bugetul Subprogramului în alte scopuri decât cele prevăzute prin prezentul contract, atrage după sine obligaţia de a plăti MDP daune interese precum şi răspunderea administrativă, civilă sau penală după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a persoanelor direct răspunzătoare.
    ART. 7
    DURATA CONTRACTULUI
    Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la 31 decembrie 2004.
    ART. 8
    ÎNCETAREA CONTRACTULUI
    (1) Prezentul Contract încetează pe deplin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în următoarele cazuri:
    a) expirarea duratei prevăzute în contract;
    b) intervine sistarea alocării de fonduri la Bugetul Subprogramului;
    c) se realizează scopul prezentului Contract şi anume implementarea Subprogramului.
    (2) Toate actele juridice încheiate de către ADR în temeiul contractului după încetarea acestuia, vor fi nule şi nu vor angaja în nici un fel răspunderea MDP.
    ART. 9
    FORŢA MAJORĂ
    (1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde pentru neexecutarea la termen şi de executarea necorespunzătoare a oricărei obligaţii asumate, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este ea definită prin lege.
    (2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să o notifice celeilalte părţi în termen de maxim 10 zile de la producerea evenimentului şi să ia măsuri pentru limitarea consecinţelor lui.
    (3) Acest eveniment va absolvi părţile de obligaţiile lor dacă acesta duce la imposibilitatea derulării Contractului.
    ART. 10
    LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
    Prevederile acestui Contract intră sub incidenţa legislaţiei româneşti. Interpretarea Contractului şi aspectele legate de derularea şi implementarea subprogramului care nu au fost acoperite prin prevederile prezentului Contract, vor fi reglementate în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei româneşti în vigoare.
    ART. 11
    SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
    Litigiile decurgând din prezentul Contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea şi executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
    Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
    ART. 12
    CLAUZE FINALE
    a) Orice notificare dintre părţi va fi considerată valabil îndeplinită din punct de vedere al formei dacă va fi făcută în scris şi va fi transmisă la sediile indicate în art. 1 din contract.
    b) Modificarea unor clauze contractuale, se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante în aceleaşi condiţii ca şi contractul.
    ART. 13
    ANEXE
    Fac parte integrantă din prezentul Contract următoarele anexe:
    Anexa A: Procedurile privind implementarea Subprogramului;
    Anexa B: Cheltuieli eligibile;
    Anexa C: Cererea privind alocarea de fonduri pentru plata cheltuielilor de asistenţă tehnică;
    Anexa D: Deviz estimativ;
    Anexa E: Deviz final;
    Anexa F: Lista proiectelor - se va stabili după finalizarea procesului de evaluare şi selecţie şi aprobarea listei cu proiectele finanţabile.
    Anexa G: Cererea Nr. 1 privind alocarea de fonduri pentru plata ajutoarelor financiare nerambursabile;
    Anexa H: Cererea privind alocarea de fonduri pentru plata ajutoarelor financiare nerambursabile;
    Anexa J: Fişă monitorizare contract.

    Contractul a fost redactat în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare din părţile semnatare, astăzi .........

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI ADR <denumire>

Leonard CAZAN <prenume> <nume>
Ministrul dezvoltării şi prognozei Director

Secretar General Iulian DOBROŢEANU _____________

Director Direcţia Plăţi ________________________ Director Economic _________

Director Direcţia Juridică _____________________ Consilier juridic _________    ANEXA A

                 Proceduri de implementare pentru Subprogramul
                     "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea
                activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii"

    ANEXA B

                              Cheltuieli eligibile

    Cheltuieli eligibile pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regională <denumire>:
    - Cheltuieli de personal:
    - Cheltuieli materiale şi servicii:
      - Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie;
      - Materiale şi prestări servicii pentru desfăşurarea Subprogramului;
      - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament;
      - Cărţi şi publicaţii;
      - Alte cheltuieli.
    Aceste cheltuieli vor fi realizate exclusiv pentru acţiunile de monitorizare a proiectelor şi implementarea Subprogramului şi numai pentru perioada de derulare a Subprogramului.


    ANEXA C

    AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ <denumire>
    <oraş>, <adresă>,
    telefon: <prefix-număr>, fax. <prefix-număr>.

                                                               Avizat,
                                                               Director

                                                            <prenume> <nume>


                       CERERE PRIVIND ALOCAREA DE FONDURI
               pentru plata cheltuielilor de asistenţă tehnică
                        pentru luna ....... anul .......
              (Conform Hotărârii Guvernului nr. ..... din ........)


    Vă rugăm să ne viraţi suma de <.....> Lei în contul nostru nr. <.....>, deschis la Trezoreria <.....>, reprezentând cheltuielile pentru implementarea Subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor în oraşele mici şi mijlocii".
    Din suma alocată Agenţiei pentru Dezvoltare Regională <denumire> pentru Subprogramul "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor în oraşele mici şi mijlocii" s-a cheltuit până în prezent <Suma>.
    Menţionăm că sumele cuprinse în factură reprezintă cheltuieli eligibile conform contractului nr. <.....>.
    Anexăm:
    - Devizul estimativ pentru "luna n" (curentă) - Anexa Nr. D
    - Devizul final pentru luna "n-1" (anterioară) - Anexa Nr. E

        Data <.....> Director economic
                                                        <Nume Prenume>    ANEXA D

    AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ <denumire>
    <oraş>, <adresă>,
    telefon: <prefix-număr>, fax. <prefix-număr>.

                                                               Avizat,
                                                              Director

                                                            <prenume> <nume>

                                DEVIZ ESTIMATIV
                       pentru luna ....... anul .........


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Denumire cheltuieli Valoare (lei)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 A Cheltuieli de personal
 B Cheltuieli materiale şi servicii**)
 2 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
      (________% din _______________)
 3 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional
      (________% din _______________)
 4 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi
      echipament
 5 Cărţi şi publicaţii
 6 Alte cheltuieli
 C Valoare totală (A+B)

    Declarăm pe proprie răspundere că sumele prezentate se referă numai la
acoperirea cheltuielilor Subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea
activităţilor în oraşele mici şi mijlocii".

        Data <.....> Director economic
                                                        <Nume Prenume>
──────────
    **) Se menţionează modul de calculaţie şi repartiţie a cheltuielilor.
──────────    ANEXA E

    AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ <denumire>
    <oraş>, <adresă>,
    telefon: <prefix-număr>, fax. <prefix-număr>.

                                                                Avizat,
                                                               Director

                                                            <prenume> <nume>

                                  DEVIZ FINAL
                       pentru luna ....... anul .........

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Denumire cheltuieli Valoare (lei)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 A Cheltuieli de personal
 B Cheltuieli materiale şi servicii**)
 2 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
      (________% din _______________)
 3 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional
      (________% din _______________)
 4 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi
      echipament
 5 Cărţi şi publicaţii
 6 Alte cheltuieli
 C Valoare totală (A+B)

    Declarăm pe proprie răspundere că sumele prezentate se referă numai la
acoperirea cheltuielilor de asistenţa tehnică aferente Subprogramului
"Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor în oraşele mici şi
mijlocii".

        Data <.....> Director economic
                                                        <Nume Prenume>
──────────
    **) Se menţionează modul de calculaţie şi repartiţie a cheltuielilor.
──────────    ANEXA F

                               Lista proiectelor

    Se va stabili după finalizarea procesului de evaluare şi selecţie şi aprobarea Listei finale cu proiectele finanţabile


    ANEXA G

    AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ <denumire>
    <oraş>, <adresă>,
    telefon: <prefix-număr>, fax. <prefix-număr>.

                                                                 Avizat,
                                                                 Director

                                                             <prenume> <nume>

                               CERERE NR. 1/Data
                           PRIVIND ALOCAREA DE FONDURI
                  pentru plata ajutoarelor financiare nerambursabile
             (Conform Hotărârii Guvernului nr. ....... din ........... 2002)

    Vă rugăm să ne viraţi suma de <.....> lei în contul nostru numărul <.....>,
deschis la Trezoreria <.....>, reprezentând ajutoare financiare nerambursabile
pentru beneficiarii Subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea
activităţilor în oraşele mici şi mijlocii"

        Data <.....> Director economic
                                                        <Nume Prenume>    ANEXA H


    AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ <denumire>
    <oraş>, <adresă>,
    telefon: <prefix-număr>, fax. <prefix-număr>.

                                                                  Avizat,
                                                                  Director

                                                              <prenume> <nume>

                 CERERE NR. ...... PRIVIND ALOCAREA DE FONDURI
      (Conform Cererii nr. ... din ... privind alocarea de fonduri - Anexa G)
               pentru plata ajutoarelor financiare nerambursabile
                         pentru luna ....... anul .......
           (Conform Hotărârii Guvernului nr. ..... din ........ 2002)

                                                                       - lei -
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│1. Sume cheltuite de la data semnării contractelor până la data cererii│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│2. Sume cheltuite de la începutul anului până la data cererii │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│3. Total sume primite de la începutul anului │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│4. Disponibilul la data cererii │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│5. Cererea de alocare │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│6. Suma ce urmează a fi vărsată (6=5-4) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│7. *), **) Penalizări calculate beneficiarilor de ajutoare financiare │ │
│ nerambursabile │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘
──────────
    *) Penalizările calculate beneficiarilor care nu achită Furnizorului extern
contravaloarea bunurilor achiziţionate în termen de 30 zile lucrătoare de la
data la care sumele virate de către ADR au intrat în contul special deschis de
Beneficiar la Trezoreria teritorială şi care au fost încasate de ADR.
    **) Penalizări calculate beneficiarilor care, în urma rezilierii
contractului de finanţare, nu au returnat sumele datorate, în timp legal -
art. .... din Contractul de prestări servicii.
──────────

    Vă rugăm să viraţi suma de ............... (6)
    În contul nostru nr. ............... deschis la trezoreria ..............
    Declarăm pe proprie răspundere că datele de mai sus corespund realităţii.

     Data <.....> Director economic
                                                       <Prenume> <Nume>

                                     ***

    Important!
    Cererea va fi însoţită de:
    1. extrasul de cont la sfârşitul lunii precedente (perioada n-1), în copie;
    2. lista societăţilor comerciale care au beneficiat de ajutoare
financiare nerambursabile şi sumele primite;
    3. copiile ordinelor de plată ale ADR către Beneficiar/Furnizor;

    ANTET
    ADR

                                 CENTRALIZATOR
                    Privind sumele solicitate de beneficiar
┌─────┬──────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ Buget aprobat proiect │ Valoarea achitată de │ │ │
│ │ │ │ beneficiar │ │ │
│ │ ├───────────┬───────────────┼─────────┬──────────────┤ │ │
│ Nr. │ │ │Fonduri publice│ factură │ordin de plată│ Suma │ Suma │
│Contr│Solicitant│ ├───────┬───────┼────┬────┼───────┬──────┤solicitată│aprobată│
│ act │ │Contribuţie│ │% din │ │ │ │ │ de │ de ADR │
│ │ │solicitant │ lei │total │nr./│suma│ nr./ │ suma │beneficiar│ │
│ │ │ │ │buget │data│ │ data │ │ │ │
│ │ │ │ │aprobat│ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────┼────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────┼────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────┼────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤
│ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────┼────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────────┼───────┼───────┼────┼────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total: │Total: │
└─────┴──────────┴───────────┴───────┴───────┴────┴────┴───────┴──────┴──────────┴────────┘

    Certificăm din punct de vedere tehnic şi financiar realitatea, regularitatea şi
legalitatea cererilor de plată precum şi a documentaţiilor aferente acestora, depuse la
ADR .... de către beneficiarii mai sus menţionaţi.

    Avizat

    Director
    A.D.R.
                                                           Director Economic    ANEXA J


                           FIŞĂ MONITORIZARE CONTRACT

    SECŢIUNEA A - DATE GENERALE

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Subprogramul│"Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor în oraşele mici şi mijlocii"│
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────┬────────────────────────────────────┐
│Nr. Contract│ │
└────────────┴────────────────────────────────────┘

 INFORMAŢII DESPRE SOLICITANT
┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Societate comercială (Denumire): │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul Fiscal: │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa: │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Acţionari (nume, prenume) │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Responsabil de proiect (nume, prenume):│ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Telefon nr.: │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Fax nr.: │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa E-mail: │ │
└───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

 INFORMAŢII DESPRE PROIECT
 Date generale
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Titlu proiect │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data depunerii proiectului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data aprobării proiectului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data finalizării proiectului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contribuţia asumată de beneficiar │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Din care plătit până la data prezentă │
├────────┬───────────┬───────┬──────────┬────────────────┬────────────┬────────┬──────────────┤
│ │ Denumire │ │ │ Contribuţie │Contribuţie │ │ │
│ Număr │ produs/ │ │ │ beneficiar │ MDP │ │ │
│ cerere │reabilitare│Valoare│ Factura ├───────┬────────┼───────┬────┤ Nr. │ Data │
│ de │ (conform │ fără │ nr./data │ │ Nr. │ │ │Inventar│achiziţionării│
│ plată │ Tabel C) │ TVA │ │Valoare│chitanţă│Valoare│OP/ │ │/reabilitării │
│ │ │ │ │ │/OP/data│ │data│ │ │
├────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────┼────────┼──────────────┤
│CP1 │a │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────┼────────┼──────────────┤
│ │b │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────┼────────┼──────────────┤
│ │c │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────┼────────┼──────────────┤
│subtotal│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CP1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────┼────────┼──────────────┤
│CP2 │d │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────┼────────┼──────────────┤
│ │e │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────┼────────┼──────────────┤
│subtotal│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CP2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────┼──────────┼───────┼────────┼───────┼────┼────────┼──────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CP1+CP2+│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────────┴───────┴──────────┴───────┴────────┴───────┴────┴────────┴──────────────┘
 Modificări survenite la graficul de realizare a proiectului şi cauzele acestora
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Parametri asumaţi a se atinge prin proiect:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────γ