Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA NATIONALA in 21 martie 2008  privind utilizarea mecanismului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA NATIONALA in 21 martie 2008 privind utilizarea mecanismului "Implementare in comun (JI)" pe baza Modului I, in conformitate cu prevederile art. 6 din Protocolul de la Kyoto

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2008

Glosar de termeni şi abrevieri
1. adiţionalitate - condiţie principalã pe care trebuie sã o îndeplineascã un proiect pentru a fi considerat proiect de tip "implementare în comun (JI)" şi care se referã la demonstrarea faptului cã reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã (GHG) generate de cãtre un proiect JI este suplimentarã faţã de ceea ce s-ar fi obţinut în absenţa realizãrii acestuia. Criteriul adiţionalitãţii este îndeplinit atunci când se înregistreazã o diferenţã pozitivã între nivelul emisiilor de GHG care se regãseşte în situaţia de referinţã şi nivelul emisiilor generate ca urmare a implementãrii proiectului în cauzã;
2. autoritate naţionalã competentã - Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile (MMDD) reprezintã autoritatea naţionalã competentã cu privire la aprobarea proiectelor JI atât pe baza Modului I, cât şi pe baza Modului II;
3. autoritate naţionalã de specialitate - Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului (ANPM), instituţie publicã cu personalitate juridicã, aflatã în subordinea MMDD;
4. Comitetul de supervizare a proiectelor JI (JISC) - organismul internaţional independent sprijinit de Secretariatul convenţiei-cadru, care asigurã supervizarea şi înregistrarea proiectelor JI dezvoltate pe baza Modului II şi doar înregistrarea proiectelor JI dezvoltate pe baza Modului I;
5. decizii CMP - deciziile adoptate în cadrul Conferinţei pãrţilor la Protocolul de la Kyoto, întrunite în conformitate cu dispoziţiile <>art. 13 din Protocolul de la Kyoto, ratificat prin Legea nr. 3/2001 ;
6. determinarea PDD (validare) - procesul de evaluare iniţalã a PDD-ului unui proiect JI de cãtre o entitate independentã acreditatã (AIE), în conformitate cu deciziile CoP/MoP şi procedura naţionalã JI Modul I, ţinând seama de cerinţele relevante prevãzute de liniile directoare pentru aplicarea mecanismului JI;
7. determinarea unitãţilor de reducere a emisiilor (ERU) (verificare) - procesul de evaluare şi verificare, de cãtre o entitate independentã acreditatã (AIE), a rapoartelor de monitorizare privind ERU-urile obţinute în cadrul proiectului, realizate de participanţii la proiect, în conformitate cu deciziile CoP/MoP şi procedura naţionalã JI Modul I, ţinând seama de cerinţele relevante prevãzute de liniile directoare pentru aplicarea mecanismului JI;
8. dioxid de carbon echivalent (CO2 eq.) - unitatea de mãsurã universalã utilizatã pentru a indica potenţialul global de încãlzire a gazelor cu efect de serã reglementate de Protocolul de la Kyoto. Dioxidul de carbon constituie gazul de referinţã cu ajutorul cãruia sunt calculate şi raportate celelalte GHG;
9. document de descriere a proiectului JI (PDD) - documentaţia specificã ce constituie suportul de analizã pentru determinarea unui proiect JI. PDD-ul cuprinde informaţii detaliate privind implementarea proiectului, justificarea alegerii situaţiei de referinţã, perioada de desfãşurare şi de creditare a proiectului, planul de monitorizare, estimarea reducerilor de emisii de gaze cu efect de serã, descrierea evaluãrii impactului asupra mediului (potrivit legislaţiei interne a ţãrii gazdã a proiectului) şi comentariile publicului. Modelul PDD este cel aprobat de cãtre JISC pentru diferite tipuri de proiecte şi va fi transmis cãtre entitatea independentã acreditatã în vederea determinãrii proiectului;
10. document iniţial de prezentare a proiectului (PIN) - documentaţia sumarã iniţialã ce însoţeşte o propunere de proiect JI, necesarã pentru solicitarea scrisorii de susţinere (LoE), care prevede prezentarea participanţilor la proiect, descrierea tehnicã sumarã a proiectului, planificarea activitãţii, confirmarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, situaţia de referinţã şi adiţionalitatea, estimarea reducerilor de emisii, aspecte financiare, prezentarea efectelor sociale şi de mediu ale proiectului. Modelul PIN pentru propunerile de proiecte JI dezvoltate sub Modul I este disponibil la adresa de internet a Secretariatului UNFCCC: http://ji.unfccc.int/JI_Parties/Parties/Documents/Romania02.pdf
11. emisii de gaze cu efect de serã reglementate prin Protocolul de la Kyoto - emisiile acelor gaze cu efect de serã prevãzute de anexa A a Protocolului de la Kyoto, rezultate din surse antropice sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon;
12. entitate independentã acreditatã (AIE) - orice persoanã juridicã, indiferent de naţionalitate, acreditatã de cãtre JISC în conformitate cu standardele şi procedurile prevãzute în anexa A la Decizia 9/CMP.1 privind liniile directoare pentru utilizarea mecanismului JI, conţinute în documentul FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2, document ce poate fi consultat la adresa http://unfccc.int/documentation/items/2643.php sau la adresa http://ji.unfccc.int AIE este responsabilã pentru determinarea (validarea) proiectelor JI şi/sau determinarea (verificarea) ERU-urilor obţinute în cadrul proiectelor JI. Lista persoanelor juridice acreditate în calitate de AIE de cãtre JISC poate fi consultatã la adresa de internet http://ji.unfccc.int/AIEs/List.html Pânã la momentul când JISC va acredita un numãr suficient de AIE, entitãţile operaţionale desemnate (DOE), acreditate de cãtre organismul executiv al CDM şi care au aplicat pentru acreditare ca şi AIE, pot fi utilizate provizoriu pentru determinãri. Totuşi, determinãrile realizate de cãtre DOE vor fi considerate finale doar la momentul acreditãrii acestora de cãtre JISC. Lista persoanelor juridice care au aplicat în vederea obţinerii acreditãrii poate fi consultatã la adresa http://ji.unfccc.int/AIEs/CallForInputs. Aceste DOE, care au aplicat pentru acreditare, se pot comporta provizoriu ca şi AIE, pânã când se va lua o decizie finalã privind acreditarea lor, dar nu mai mult de 2 ani de la depunerea aplicaţiei;
13. emitere - preschimbarea unui numãr de AAU-uri în ERU-uri (în conformitate cu raportul de monitorizare verificat a proiectului JI respectiv) în vederea realizãrii propriu-zise a transferului de ERU-uri;
14. EU-ETS - schema Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii de G<>HG, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã;
15. implementare în comun (JI) - mecanismul prevãzut de art. 6 din Protocolul de la Kyoto, prin care o ţarã inclusã în anexa I la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbãrilor climatice (UNFCCC) obţine ERU-uri prin sprijinirea finanţãrii unui proiect care genereazã reduceri de emisii de GHG în altã ţarã industrializatã inclusã în anexa I la UNFCCC (în special, ţãri cu economie în tranziţie);
16. înregistrare Modul I - acceptarea de cãtre România prin autoritatea naţionalã competentã a unui proiect evaluat şi aprobat ca fiind proiect JI sub Modul I în urma îndeplinirii formalitãţilor de rigoare;
17. JI Modul I - procesul de dezvoltare, determinare (validare), aprobare şi verificare ale unui proiect JI în temeiul procedurilor naţionale de aprobare;
18. JI Modul II - procesul de dezvoltare, determinare (validare), aprobare şi verificare ale unui proiect JI în temeiul deciziilor CMP şi a deciziilor JISC;
19. MoU - memorandum de înţelegere;
20. organism consultativ - Comisia Naţionalã privind Schimbãrile Climatice (CNSC), organism interministerial cu rol consultativ în ceea ce priveşte aprobarea proiectelor JI Modul I şi JI Modul II, a cãrei activitate este coordonatã de MMDD;
21. participant la proiect - o parte implicatã sau o persoanã juridicã autorizatã de cãtre o parte pentru a participa la un proiect JI. Este obligatoriu ca cel puţin unul dintre participanţii la proiect sã provinã dintr-o ţarã (parte) menţionatã în anexa I la UNFCCC şi care sã difere de ţara (parte) gazdã a proiectului, menţionatã, de asemenea, în cuprinsul anexei I la UNFCCC. Totodatã, este obligatoriu ca cel puţin unul dintre participanţii la proiect (care implementeazã proiectul) sã fie o persoanã juridicã românã;
22. proiecte JI "timpurii" - proiectele JI care au obţinut scrisoarea de aprobare în România înainte de 15 iunie 2006, data la care au intrat în vigoare procedurile pentru aplicarea JI Modul II (aprobate de JISC);
23. public - publicul, inclusiv indivizi, grupuri sau comunitãţi interesate, afectate sau posibil a fi afectate de cãtre proiect, în conformitate cu deciziile CMP aplicabile;
24. punctul focal al proiectului (PFP) - persoana fizicã împuternicitã de cãtre participanţii la proiect, nominalizatã în scrisoarea iniţialã trimisã pentru emiterea LoE, cãtre care sunt ulterior transmise toate solicitãrile şi informaţiile privind proiectul respectiv. PFP are obligaţia retransmiterii tuturor solicitãrilor şi/sau a informaţiilor de orice naturã primite de la MMDD cãtre AIE, respectiv participanţii la proiect, imediat ce este tehnic posibil. Pentru proiectele JI timpurii nu este necesarã nominalizarea PFP, având în vedere realizarea etapelor principale pentru aprobarea proiectului;
25. unitate a cantitãţii atribuite (AAU) - o unitate (o tonã CO(2) echivalent) din cantitatea atribuitã pe care România o poate emite în baza Protocolului de la Kyoto, în prima perioadã de angajament (2008-2012);
26. unitate de reducere a emisiilor (ERU) - o unitate de reducere a emisiilor de GHG (o tonã CO(2) echivalent), provenitã de la un proiect JI realizat în concordanţã cu art. 6 din Protocolul de la Kyoto şi cu deciziile CMP şi deciziile JISC.

CAP. I
Prevederi generale

Procedura naţionalã privind utilizarea mecanismului "Implementare în comun (JI)" pe baza Modului I, în conformitate cu prevederile art. 6 din Protocolul de la Kyoto, denumitã în continuare procedura naţionalã JI Modul I, stabileşte modalitatea de aprobare a proiectelor JI pe baza Modului I, precum şi modalitatea de monitorizare şi verificare a reducerilor de emisii de GHG generate de proiectele în cauzã.
Procedura naţionalã JI Modul I urmãreşte creşterea numãrului de proiecte dezvoltate în România care vizeazã reducerea emisilor de GHG, prin utilizarea procedurii naţionale JI Modul I. Proiectele trebuie sã genereze reduceri adiţionale verificate ale emisiilor de GHG, iar veniturile rezultate în urma comercializãrii acestor ERU-uri trebuie alocate respectivelor proiecte şi, dupã caz, în proiecte de protecţie a mediului (în cazul în care veniturile realizate din transferul ERU-urilor depãşesc valoarea investiţiei).
Principiile care stau la baza procedurii naţionale JI Modul I sunt urmãtoarele:
a) asigurarea certitudinii atât pentru iniţiatorul proiectului, cât şi pentru cumpãrãtorul strãin de ERU-uri, similar cu procedura JI Modul II;
b) menţinerea aceluiaşi nivel de încredere ca în cadrul procedurii JI Modul II, în determinarea adiţionalitãţii proiectului, precum şi în verificarea reducerilor de emisii;
c) reducerea costurilor la nivel internaţional, comparativ cu utilizarea procedurii JI Modul II;
d) acceptarea şi înregistrarea proiectelor JI "timpurii" dezvoltate în România, cu evitarea costurilor adiţionale din partea participanţilor la proiect.
Procedura JI Modul II, prevãzutã de <>Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor nr. 1.122/2006 pentru aprobarea Ghidului privind utilizarea mecanismului "implementare în comun (JI)" pe baza modului II (art. 6 al Protocolului de la Kyoto), continuã sã se aplice în mod corespunzãtor, în paralel cu procedura prevãzutã de prezentul ordin, în concordanţã cu solicitarea participanţilor la proiect şi cu deciziile CNSC.
MMDD reprezintã autoritatea naţionalã competentã atât pentru aprobarea proiectelor JI Modul I (similar cu procedura JI Modul II), cât şi pentru aprobarea transferului ERU-urilor rezultate din proiectele în cauzã. MMDD colaboreazã cu ANPM pentru evaluarea tehnicã a proiectelor şi asigurã consultarea CNSC.

CAP. II
Criterii de eligibilitate şi alegerea procedurii de aprobare

Criteriile de eligibilitate pentru acceptarea unui proiect JI Modul II prevãzute în cuprinsul subcapitolului II: Criteriile de eligibilitate pentru aprobarea proiectelor JI din anexa la <>Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor nr. 1.122/2006 se aplicã în mod similar şi pentru proiectele care solicitã utilizarea procedurii naţionale JI Modul I.
În vederea emiterii şi transferului ERU-urilor este necesarã existenţa unui memorandum de înţelegere (MoU) semnat între România şi ţara (parte la Protocolul de la Kyoto) din care provine participantul la proiect care investeşte în proiect (cumpãrãtorul de ERU-uri). Anumite ţãri care au semnat deja un MoU cu România sunt dispuse sã aprobe un proiect JI fãrã o implicare propriu-zisã din partea lor, în conformitate cu dispoziţiile legale interne aplicabile. Acest fapt garanteazã liberul acces al tuturor participanţilor la proiecte provenind din orice ţarã (parte la Protocolul de la Kyoto) la promovarea proiectelor JI în România.
Pentru a asigura flexibilitatea necesarã participanţilor la proiecte, în vederea identificãrii celui mai potrivit cumpãrãtor pentru ERU-uri, autoritatea naţionalã competentã (MMDD) acceptã transmiterea scrisorii de aprobare de cãtre ţara investitoare (anterior semnatarã a unui MoU cu România) la o etapã ulterioarã a procedurii, însã nu mai târziu de transmiterea de cãtre PFP a solicitãrii de emitere şi transfer a ERU-urilor. Este necesarã totuşi indicarea, în principiu, a ţãrii investitoare înaintea emiterii LoA din partea României.
Participanţii la proiect au dreptul sã opteze între procedura naţionalã JI Modul I şi procedura JI Modul II, în vederea determinãrii PDD şi a aprobãrii proiectului. În acelaşi timp, MMDD are dreptul de a solicita utilizarea procedurii JI Modul II în anumite situaţii, în conformitate cu deciziile CNSC.
În cazul în care participanţii au optat pentru determinarea şi aprobarea pe baza procedurii JI Modul II, aceştia pot schimba încadrarea pe procedura JI Modul I pentru verificarea şi emiterea ERU-urilor. Ulterior, participanţii la proiect pot decide din nou schimbarea încadrãrii în favoarea procedurii JI Modul II pentru verificarea şi emiterea ERU-urilor, în oricare altã perioadã ulterioarã a monitorizãrii.
În cazul în care participanţii au optat pentru determinarea ca proiect JI Modul I, proiectul nu poate fi transferat la JI Modul II pentru verificarea şi emiterea ERU-urilor, întrucât verificarea în cadrul JI Modul II solicitã în mod obligatoriu determinarea PDD-ului în conformitate cu cerinţele JI Modul II.
Figura urmãtoare ilustreazã posibilitãţile de alegere a procedurii de aprobare (modul JI) şi validitatea Scrisorii de Susţinere (LoE), respectiv a Scrisorii de Aprobare (LoA).


Susţinere Determinare Aprobare Implicare JISC Verificare
şi emitere

┌────────┐
┌─────────┐ │ Loa │ ┌─────────┐
│Procedura│ │valabila├────>│ Fãrã │ ┌─────────────────┐
┌────────┐ ┌───>│ Modul I ├───>│ pentru │ ┌─>│implicare├──>│Procedura Modul I│
│ LoE │ │ └─────────┘ │Modul I │ │ └─────────┘ └─────────────────┘
│valabilã│ │ └────────┘ │
│pentru ├─┤ │
│Modul │ │ │
│I şi II │ │ │
│ ┌────────┐ │ ┌──────────┐ │Procedura│ | Procedura |
│ ┌─────────┐ │ LoA ├───┘ │ JISC │ ┌─>│Modul I ├─┐ ┌>| Modul I |

└─────────┘ │Modul │ │revizuire │ │ │Procedura├─┼──┘ | Procedura |
│I si II │ │(optional)│ └─>│Modul II │ └───>| Modul II |

Pentru proiectele JI care urmeazã a fi dezvoltate la acele instalaţii care nu se aflã sub incidenţa EU-ETS, dar care pot produce un efect în sensul reducerii emisiilor în instalaţiile aflate sub incidenţa EU-ETS, a fost inclusã în Planul naţional de alocare aferent perioadei 2008-2012, adoptat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 60/2008 , o rezervã de certificate de emisii de GHG (EUA-uri) care urmeazã a fi anulate în momentul emiterii ERU-urilor pentru proiectele respective, pentru evitarea dublei contabilizãri a reducerilor de emisii. Accesul la aceastã rezervã conform regulilor EU-ETS se face potrivit principiului "primul venit, primul servit", datoritã numãrului restrâns de EUA-uri aflate în rezervã.

CAP. III
Susţinerea, determinarea şi aprobarea proiectelor

Participanţii la proiect (cel puţin unul dintre participanţii la proiect trebuie sã fie persoanã juridicã românã) solicitã în scris autoritãţii naţionale competente (MMDD) o scrisoare de susţinere (LoE), prin prezentarea documentului iniţial al proiectului (PIN), însoţit de una sau mai multe scrisori de interes din partea tuturor participanţilor la proiect. Aceastã scrisoare iniţialã trebuie sã conţinã selectarea de cãtre participanţii la proiect a procedurii JI (Modul I sau II) şi nominalizarea PFP, fiind precizate datele complete de contact ale acestuia.
PIN-ul se elaboreazã şi se prezintã atât în limba românã, cât şi în limba englezã, utilizând acelaşi model ca şi în cazul procedurii JI Modul II [prevãzut în anexa nr. 1 la Ghidul privind utilizarea mecanismului "implementare în comun (JI) pe baza modului II (art. 6 al Protocolului de la Kyoto), aprobat prin <>Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor nr. 1.122/2006 ].
Odatã obţinutã, LoE este valabilã pentru continuarea procesului de aprobare a proiectului, atât pe baza procedurii naţionale JI Modul I, cât şi pe baza procedurii JI Modul II. LoE emise deja pentru o serie de proiecte în vederea utilizãrii procedurii JI Modul II vor fi valabile şi în eventualitatea utilizãrii procedurii JI Modul I.
În termen de 30 zile de la data înregistrãrii solicitãrii de emitere a LoE, MMDD, în colaborare cu autoritatea naţionalã de specialitate (ANPM), analizeazã documentaţia primitã şi transmite, dupã caz, PFP solicitarea de clarificãri adresate participanţilor la proiect.
În termen de 45 de zile de la data înregistrãrii solicitãrii de emitere a LoE, MMDD convoacã o şedinţã ordinarã a CNSC în vederea analizãrii documentaţiei transmise, numai în cazul în care au fost clarificate aspectele solicitate de MMDD în urma analizei iniţiale a proiectului.
În cazul în care MMDD a solicitat clarificãri suplimentare participanţilor la proiect, MMDD convoacã şedinţa ordinarã a CNSC în termen de 15 zile de la data la care a primit toate clarificãrile solicitate în mod satisfãcãtor.
În acelaşi timp, MMDD transmite PFP invitaţia adresatã participanţilor la proiect de a participa la şedinţa CNSC respectivã pentru a prezenta propunerea de proiect.
În cadrul şedinţei ordinare a CNSC, membrii acesteia au dreptul de a solicita clarificãri şi informaţii suplimentare de la participanţii la proiect, cu privire la propunerea de proiect.
La sfârşitul şedinţei ordinare, CNSC prezintã MMDD una dintre urmãtoarele propuneri: emiterea LoE, amânarea luãrii deciziei privind emiterea LoE pânã la clarificarea problemelor identificate şi modificarea documentaţiei în mod corespunzãtor de cãtre participanţii la proiect sau respingerea solicitãrii de emitere a LoE.
MMDD, atât în temeiul concluziilor analizei documentaţiei efectuate în prealabil în colaborare cu ANPM, cât şi pe baza propunerii formulate de cãtre CNSC, emite, respinge cererea de emitere a LoE sau, dupã caz, comunicã amânarea luãrii deciziei privind emiterea LoE, în termen de 60 de zile de la data înregistrãrii solicitãrii de emitere a LoE sau, dupã caz, în termen de 30 de zile de la data la care a primit toate clarificãrile solicitate în mod satisfãcãtor.
În cazul respingerii solicitãrii de emitere a LoE, participanţii la proiect nu au dreptul de a înainta cãtre MMDD pentru acelaşi proiect o nouã solicitare de emitere a LoE.
În cazul neîndeplinirii termenelor prevãzute în ceea ce priveşte decizia de emitere a LoE, MMDD va emite automat o LoE pentru proiectul respectiv, cu excepţia cazului în care o notificare cu privire la prelungirea termenului respectiv a fost în prealabil transmisã participanţilor la proiect.


Susţinerea proiectului


┌─────────────┐
│ │
│ │
│ │ PIN + scrisori de interes + ┌──────┐ Analizã
│Participanţii│ nominalizarea PFP │ │ tehnicã ┌────┐
│ la proiect │──────────────────────────────> │ │<─────────>│ANPM│
│ │ │ MMDD │ └────┘
│ │ │ │ ┌────┐
│ │ Scrisoare de susţinere │ │<─────────>│CNSC│
│ │<────────────────────────────── └──────┘ Evaluare └────┘
└─────────────┘ privind
susţinereaPrezenta procedurã naţionalã JI Modul I urmãreşte sã asigure acelaşi nivel de încredere cu procedura JI Modul II, în ceea ce priveşte adiţionalitatea, determinarea (validarea) PDD-ului, precum şi determinarea (verificarea) reducerilor de emisii.
În acest scop, în cadrul procedurii naţionale JI Modul I se garanteazã consultarea României (MMDD) de cãtre AIE în timpul procesului de determinare a PDD-ului, crescând astfel gradul de implicare în procesul de determinare comparativ cu procedura JI Modul II.
Procedura de aprobare efectivã a proiectului este structuratã în 3 etape:
1. consultarea MMDD de cãtre AIE şi participanţii la proiect pe perioada procesului de determinare a PDD-ului şi aprobare a proiectului;
2. consultarea publicului;
3. evaluarea oficialã a PDD-ului şi a raportului iniţial de determinare (pre-determinare) în vederea emiterii LoA.
Procedura pentru prima etapã se desfãşoarã dupã cum urmeazã:
a) PFP înainteazã PDD-ul cãtre MMDD, în cel mai scurt timp posibil de la data la care participanţii la proiect sau, dupã caz, AIE transmit documentaţia respectivã cãtre PFP, în termen de 180 de zile de la data emiterii LoE;
b) în termen de 30 de zile de la data primirii şi înregistrãrii PDD-ului, MMDD formuleazã şi înainteazã cãtre PFP, care are obligaţia retransmiterii cãtre AIE şi participanţii la proiect, comentariile, întrebãrile şi/sau observaţiile sale pe marginea documentaţiei primite. MMDD colaboreazã cu ANPM pentru evaluarea tehnicã a proiectului;
c) în cazul în care, în termen de 30 de zile de la data primirii şi înregistrãrii PDD-ului de cãtre MMDD, PFP, respectiv AIE şi participanţii la proiect nu au primit comentarii, întrebãri şi/sau observaţii, aceştia sunt îndreptãţiţi sã considere cã MMDD nu are comentarii, întrebãri şi/sau observaţii, cu excepţia cazului în care o notificare cu privire la prelungirea termenului respectiv a fost trimisã în prealabil;
d) AIE este obligatã sã rãspundã comentariilor, întrebãrilor şi/sau observaţiilor trimise de MMDD, în termen de 30 de zile de la data primirii acestora. AIE este obligatã sã ia în considerare comentariile, întrebãrile şi/sau observaţiile transmise de MMDD la determinarea finalã a PDD-ului.
Procedura pentru etapa a doua se desfãşoarã dupã cum urmeazã:
a) în momentul transmiterii PDD-ului cãtre MMDD, PFP solicitã publicarea PDD-ului la nivel naţional, în vederea îndeplinirii condiţiilor privind consultarea publicului, dar nu mai târziu de 15 zile de la data transmiterii. Totodatã, AIE are obligaţia publicãrii PDD-ului la nivel internaţional şi informarea detaliatã a MMDD cu privire la îndeplinirea acestei obligaţii. PDD-ul trebuie publicat înainte de finalizarea primei etape;
b) MMDD stabileşte data la care PDD-ul va fi supus consultãrii publicului, prin publicarea pe pagina de internet proprie, pentru o perioadã de maximum 30 de zile;
c) MMDD colecteazã şi transmite comentariile, întrebãrile şi/sau observaţiile publicului direct cãtre PFP în termen de 15 zile de la expirarea perioadei în care PDD-ul a fost supus consultãrii publicului. PFP are obligaţia de a retransmite comentariile, întrebãrile şi/sau observaţiile publicului, în forma în care au fost primite de la MMDD, cãtre AIE şi participanţii la proiect, imediat ce este tehnic posibil. În aceeaşi perioadã de timp, AIE are obligaţia de a pune la dispoziţia MMDD, prin intermediul PFP, comentariile primite la nivel internaţional;
d) în cazul în care PDD-ul este publicat ulterior termenului de 15 zile de la data primirii acestuia, AIE nu este obligatã sã ia în considerare comentariile, întrebãrile şi/sau observaţiile publicului transmise cãtre PFP ulterior termenului de 45 de zile de la data primirii PDD-ului de cãtre MMDD şi poate considera consultarea publicului finalizatã, cu excepţia cazului în care o notificare cu privire la prelungirea termenului respectiv a fost trimisã în prealabil.
Procedura pentru etapa a treia se desfãşoarã dupã cum urmeazã:
a) PFP transmite MMDD raportul iniţial de determinare în forma în care a fost elaborat de cãtre AIE, imediat ce este tehnic posibil, împreunã cu solicitarea oficialã a participanţilor la proiect cu privire la emiterea LoA. Raportul iniţial de determinare trebuie actualizat pentru a include rezultatele consultãrii publicului, precum şi comentariile, observaţiile şi/sau rãspunsurile la întrebãrile transmise anterior de cãtre MMDD. Singura problemã nerezolvatã, acceptatã în raportul iniţial de determinare, este lipsa LoA din partea României;
b) în termen de 15 zile de la data primirii şi înregistrãrii solicitãrii oficiale din partea PFP cu privire la emiterea LoA, MMDD, în colaborare cu ANPM, realizeazã o analizã tehnicã finalã a documentaţiei proiectului, în vederea asigurãrii includerii comentariilor, observaţiilor şi/sau a rãspunsurilor la întrebãrile transmise anterior, precum şi a comentariilor publicului, şi, dupã caz, transmite PFP solicitarea de clarificãri adresate participanţilor la proiect;
c) în termen de 45 de zile de la data înregistrãrii solicitãrii de emitere a LoA, MMDD convoacã o şedinţã ordinarã a CNSC în vederea analizãrii documentaţiei transmise, numai în cazul în care nu au fost solicitate clarificãri suplimentare, conform alineatului precedent;
d) în cazul în care MMDD a solicitat clarificãri suplimentare participanţilor la proiect, MMDD convoacã şedinţa ordinarã a CNSC în termen de 30 zile de la data la care a primit toate clarificãrile solicitate, într-un mod satisfãcãtor;
e) în acelaşi timp, MMDD transmite PFP invitaţia adresatã participanţilor la proiect prin care aceştia sunt invitaţi sã participe la şedinţa CNSC pentru a prezenta documentaţia finalã a proiectului;
f) în cadrul şedinţei ordinare a CNSC, membrii acesteia au dreptul de a solicita clarificãri şi informaţii suplimentare de la participanţii la proiect cu privire la documentaţia finalã a proiectului;
g) MMDD, atât în temeiul concluziilor analizei documentaţiei efectuate, în prealabil, în colaborare cu ANPM, cât şi pe baza propunerii formulate de cãtre CNSC, emite, respinge cererea de emitere sau, dupã caz, comunicã amânarea luãrii deciziei privind emiterea LoA, în termen de 60 de zile de la data înregistrãrii solicitãrii de emitere a LoA sau, dupã caz, în termen de 30 zile de la data la care a primit toate clarificãrile solicitate în mod satisfãcãtor;
h) în cazul neîndeplinirii termenelor prevãzute în ceea ce priveşte decizia de emitere a LoA, MMDD va emite automat o LoA pentru proiectul respectiv, cu excepţia cazului în care o notificare cu privire la prelungirea termenului respectiv a fost în prealabil transmisã PFP;
i) emiterea LoA certificã înregistrarea automatã a proiectului respectiv ca proiect JI Modul I în România.
PDD-ul se elaboreazã şi se prezintã atât în limba românã, cât şi în limba englezã, utilizând acelaşi model ca şi în cazul procedurii JI Modul II (prevãzut în anexa nr. 2 la ghidul aprobat prin <>Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor nr. 1.122/2006 ), în conformitate cu regulile şi deciziile JISC privind utilizarea modelului de PDD.


Determinarea şi aprobarea proiectuluiPDD ┌────┐
┌─────────────┐ ┌───┬─────────────>│ │
│ │ │ │ │ │ Analiza tehnicã
│ │ │ │ Comentarii │ │ a proiectului ┌────┐
│Participanţii│ │ │<──────────── │ │<───────────────> │ANPM│ Etapa 1
│ la │ │ │ │ │ └────┘
│ proiect │<───┐ │ │ Rãspuns la │ │
│ │ │ │ │ comentarii │ │
│ │ │ │ ├─────────────>│ │


^ │ │ │ PDD │ │


│ │ │ ├─────────────>│ │
│ │ │PFP│ │MMDD│
v >│ │ Comantariile │ │ Consultarea ┌────────┐
┌─────────────┐ │ │ │ publicului │ │ publicului │ Paginã │
│ │ │ │ │<─────────────┤ │<─────────────>│ de │ Etapa 2
│ │ │ │ │ │ │ │internet│
│ │ │ │ │ Comentariile │ │ └────────┘
│ │ │ │ │ publicului │ │
│ │ │ │ │ la nivel │ │
│ │ │ │ │ internaţional│ │
│ AIE │ │ │ ├─────────────>│ │


│ │ │ │ │ │
│ │ │ │PDD+raportul │ │
│ │ │ │iniţial de │ │Evaluare în


│ │ │ │determinare │ │vederea aprobãrii ┌────┐
│ │ │ ├─────────────>│ │<────────────────>│ANPM│ Etapa 3
│ │ │ │ LoA │ │Evaluare în └────┘
│ │ └───┘<───────────┐>│ │vederea aprobãrii ┌────┐
└─────────────┘ <───────────┘ │ │<────────────────>│CNSC│
Înregistrarea ca proiect│ │ └────┘
JI Modul I └────┘Prezenta procedurã urmãreşte sã asigure participanţilor la proiect certitudinea iniţialã a determinãrii PDD-ului în cadrul procedurii naţionale JI Modul I, similar cu procedura JI Modul II. În ceea ce priveşte procesul de analizã în vederea aprobãrii interne, în conformitate cu procedura naţionalã JI Modul I, recomandãrile JISC pentru determinarea PDD-ului, precum şi obligativitatea consultãrii ţãrii gazdã în procesul de determinare sunt necesare şi suficiente pentru garantarea unui nivel echivalent de încredere cu procedura JI Modul II. Prin urmare, România, prin autoritatea naţionalã competentã (MMDD), nu va putea solicita revizuirea documentaţiei proiectului şi a raportului final de determinare ulterior emiterii LoA.
În cadrul procedurii naţionale JI Modul I se aplicã regulile şi liniile directoare JISC în ceea ce priveşte metodologiile utilizate în prezentarea situaţiei de referinţã, cu excepţia proiectelor JI "timpurii". Recomandãrile JISC cu privire la evaluarea adiţionalitãţii vor fi aplicate de cãtre AIE în determinarea PDD-ului. Pe parcursul analizãrii PDD-ului în vederea aprobãrii ca proiect JI Modul I se aplicã aceleaşi criterii privind adiţionalitatea ca şi în cadrul procedurii JI Modul II.
În cadrul procedurii naţionale JI Modul I, doar AIE sunt considerate eligibile pentru determinarea PDD-urilor şi verificarea ERU-urilor în România. Participanţii la proiect pot alege pentru determinarea PDD-ului şi pentru verificarea ERU-urilor aceeaşi AIE sau AIE diferite.
Prezenta procedurã naţionalã JI Modul I urmãreşte asigurarea consultãrii publicului şi a factorilor interesaţi pe parcursul procesului de determinare a PDD-ului şi al procesului de aprobare a proiectului. Documentul va fi pus la dispoziţia publicului timp de 30 de zile pe pagina de internet a MMDD, ca parte integrantã a procesului de determinare a PDD-ului. Comentariile rezultate în urma consultãrii vor fi transmise direct PFP, care are obligaţia retransmiterii acestora cãtre participanţii la proiect şi AIE, şi analizate de cãtre aceştia prin aplicarea recomandãrilor adoptate de JISC.
România, prin autoritatea naţionalã competentã (MMDD), poate retrage şi anula LoA acordatã pentru un proiect JI, în cazul în care constatã cã participanţii la proiect, PFP sau AIE, dupã caz, nu au dezvãluit în mod deliberat informaţii, aspecte, date importante sau circumstanţe semnificative privind proiectul care ar fi putut modifica natura deciziei sau au raportat informaţii, aspecte şi date false ori incomplete, pe parcursul desfãşurãrii procedurii de susţinere sau aprobare, în vederea obţinerii LoE sau LoA, în termen de 15 zile de la data constatãrii în cauzã.

Determinarea PDD-ului şi aprobarea proiectelor JI "timpurii"
Prezenta procedurã urmãreşte sã asigure acelaşi nivel de încredere în ceea ce priveşte determinarea PDD-ului în cazul proiectelor JI "timpurii", prin parcurgerea urmãtoarelor etape:
1. solicitarea din partea participanţilor la proiect privind înregistrarea respectivului proiect JI "timpuriu" ca proiect JI Modul I;
2. prezentarea completã a PDD-ului şi a raportului final de determinare (doar în limba englezã) la MMDD;
3. înregistrarea proiectului pe baza procedurii naţionale JI Modul I.
În consecinţã, în cadrul procedurii naţionale JI Modul I, proiectele JI "timpurii" vor fi înregistrate fãrã a fi necesarã modificarea PDD-ului pe baza modelului aprobat de cãtre JISC, fãrã reconsiderarea determinãrii PDD-ului de cãtre AIE, fãrã redefinirea situaţiei de referinţã şi fãrã republicarea PDD-ului pentru consultarea publicului, având în vedere cã proiectele JI "timpurii" au parcurs aceste etape şi au fost analizate şi aprobate înaintea adoptãrii de cãtre JISC a regulilor şi a documentaţiei pentru aplicarea procedurii JI Modul II.
În cazul proiectelor JI "timpurii", determinarea PDD-ului va fi acceptatã în cadrul procedurii naţionale JI Modul I numai în situaţia în care aceasta a fost realizatã de cãtre o AIE.
Proiectele JI "timpurii" vor fi înregistrate ca proiecte JI Modul I la solicitarea participanţilor la proiect adresatã MMDD, numai dupã momentul în care entitatea independentã care a realizat determinarea PDD-ului a fost acreditatã ca AIE de cãtre JISC.
PDD-ul complet va fi transmis la MMDD atât în limba englezã, cât şi în limba românã, iar raportul final de determinare, doar în limba englezã, în momentul solicitãrii înregistrãrii ca proiect JI Modul I.
În cazul proiectelor JI "timpurii", participanţii la proiect sunt obligaţi sã transmitã cãtre MMDD şi toate rapoartele de monitorizare şi rapoartele finale de verificare pentru perioada de dinainte de 2008, în vederea aprobãrii transferului de unitãţi ale cantitãţii atribuite (AAU-uri) pe baza emisiilor de gaze cu efect de serã efectiv reduse în perioada de dinainte de 2008.

CAP. IV
Monitorizarea, verificarea şi emiterea ERU-urilor

Autoritatea naţionalã de specialitate (ANPM), prin unitãţile aflate în subordine (agenţiile judeţene pentru protecţia mediului) din fiecare judeţ în care se implementeazã proiecte JI, asigurã evaluarea corespunzãtoare a modului de aplicare şi a calitãţii monitorizãrii respectivelor proiecte JI.
În acest sens, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului (APM) în cauzã, prin personalul propriu, verificã semestrial realizarea monitorizãrii permanente de cãtre participanţii la proiect, în conformitate cu PDD-ul proiectului, precum şi corectitudinea datelor înregistrate în urma monitorizãrii permanente.
În acelaşi timp, APM-urile în cauzã, prin personalul propriu, participã, dupã caz, la instruirile cu privire la implementarea şi monitorizarea proiectului JI, întocmesc şi transmit ANPM raportul anual privind monitorizarea proiectului JI, pânã la data de 15 martie a anului ulterior monitorizãrii.
ANPM verificã, întocmeşte şi transmite MMDD un raport anual naţional cuprinzând rapoartele transmise de cãtre APM-uri, pânã la data de 1 aprilie a anului ulterior monitorizãrii.
Procedura naţionalã JI Modul I urmãreşte atingerea aceluiaşi nivel de credibilitate pentru verificarea ERU-urilor, în mod similar ca în cadrul procedurii JI Modul II. În acest scop, România, prin autoritatea naţionalã competentã (MMDD), va fi consultatã în cadrul procesului de verificare a ERU-urilor, crescând astfel gradul de implicare a autoritãţilor române în procesul de verificare a reducerilor de emisii efectiv realizate, comparativ cu procedura JI Modul II.
Rapoartele de verificare vor fi întocmite de cãtre AIE, în conformitate cu liniile directoare JISC cu privire la verificarea ERU-urilor. Verificarea se va baza pe monitorizarea realizatã în conformitate cu planul de monitorizare prezentat în PDD-ul proiectului.
Procedura de verificare se desfãşoarã dupã cum urmeazã:
a) AIE, prin PFP, transmite cãtre MMDD, pentru comentarii, raportul de monitorizare pentru perioada selectatã şi raportul iniţial de verificare;
b) MMDD, în colaborare cu ANPM, dupã caz, analizeazã din punct de vedere tehnic raportul de monitorizare. MMDD înainteazã PFP comentariile, întrebãrile şi/sau observaţiile în termen de 15 de zile de la data primirii şi înregistrãrii raportului de monitorizare şi a raportului iniţial de verificare, cu excepţia cazului în care o notificare cu privire la prelungirea termenului respectiv a fost trimisã în prealabil. PFP are obligaţia retransmiterii comentariilor, întrebãrilor şi/sau observaţiilor în forma în care au fost primite de la MMDD cãtre AIE şi participanţii la proiect, imediat ce este tehnic posibil;
c) în cazul în care, în termen de 15 zile de la data primirii şi înregistrãrii raportului de monitorizare şi a raportului iniţial de verificare, PFP, AIE şi participanţii la proiect nu au primit comentarii, întrebãri şi/sau observaţii, aceştia sunt îndreptãţiti sã considere cã MMDD nu are comentarii, întrebãri şi/sau observaţii asupra documentaţiei trimise, cu excepţia cazului în care o notificare cu privire la prelungirea termenului respectiv a fost trimisã în prealabil cãtre PFP;
d) participanţii la proiect şi AIE sunt obligaţi sã ia în considerare într-o manierã cuprinzãtoare şi corespunzãtoare comentariile, întrebãrile şi/sau observaţiile primite de la MMDD, în vederea finalizãrii raportului de verificare a ERU-urilor;
e) raportul final de verificare va fi transmis de AIE cãtre MMDD, prin intermediul PFP, constituind documentaţia de bazã pentru emiterea ERU-urilor;
f) toate rapoartele finale de verificare vor fi publicate pe pagina de internet a MMDD dedicatã JI, cu titlu informativ.
Prezenta procedurã urmãreşte sã asigure participanţilor la proiect certitudinea iniţialã cu privire la procesul de verificare a ERU-urilor în cadrul procedurii naţionale JI Modul I. Aplicarea recomandãrilor JISC şi consultarea ţãrii gazdã în procesul de verificare în cadrul procedurii naţionale JI Modul I sunt necesare şi suficiente în vederea asigurãrii nivelului solicitat de credibilitate cu privire la verificare. Prin urmare, România, prin autoritatea naţionalã competentã (MMDD), nu va revizui ulterior raportul final de verificare, în cazul în care comentariile MMDD au fost corespunzãtor şi cuprinzãtor luate în considerare la elaborarea versiunii finale a raportului de verificare prezentat de AIE.

Verificarea


┌─────────────┐
│Participanţii│
│ la │ ┌───┐ ┌────┐
│ proiect │<───┐ │ │ Raportul de │ │ Analiza tehnicã│ │ │ │ │ │ └----┘
│ │ │PFP│ Comentarii │MMDD│


v >│ │<───────────────┤ │
┌─────────────┐ │ │ │ │ │ Publicare ┌────────┐
│ │ │ │ │ Raport final de│ ├────────────────>│Pagina │
│ AIE │ │ │ │ verificare │ │ │ de │
│ │ │ │ ├───────────────>│ │ │internet│
│ │<───┘ └───┘ └────┘ └────────┘
└─────────────┘Participanţii la proiect, prin PFP, vor înainta MMDD o solicitare cu privire la emiterea ERU-urilor, care va fi însoţitã de raportul final de verificare pentru perioada consideratã, în cazul în care acesta nu a fost transmis anterior MMDD.
Cel mai târziu la momentul solicitãrii oficiale privind emiterea ERU-urilor, participanţii la proiect trebuie sã prezinte la autoritatea naţionalã competentã (MMDD) aprobarea oficialã a proiectului (LoA investitor) din partea ţãrii investitoare (în prealabil, semnatarã a unui MoU cu România), în cazul în care aceasta nu a fost deja transmisã MMDD.
România, prin autoritatea naţionalã de specialitate (ANPM) - administratorul Registrului naţional, potrivit <>Ordinului ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile nr. 1.474/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea şi operarea registrului naţional al emisiilor de gaze cu efect de serã -, va emite ERU-urile, pe baza deciziei MMDD, în termen de 15 zile de la data primirii şi înregistrãrii solicitãrii de emitere din partea PFP, numai în cazul în care entitatea independentã ori, dupã caz, entitãţile independente care au realizat determinarea PDD-ului şi verificarea ERU-urilor a fost acreditatã, respectiv acreditate de cãtre JISC.
ERU-urile vor fi emise într-un cont naţional de deţinere în cadrul Registrului naţional şi transferate ulterior într-un cont naţional de deţinere în cadrul registrului naţional al ţãrii parte investitoare în proiectul JI care a generat ERU-urile, precum şi al oricãrei alte ţãri parte implicate în proiect, conform specificaţiilor din solicitarea de emitere transmisã de cãtre PFP.

Emiterea ERU-urilor┌───┐ ┌────┐ ┌───────────┐
┌─────────────┐ │ │Solicitare de emitere │ │Decizie de │Administra-│
│Participanţii│ │ │ERU-uri + raport final │ │emitere şi │torul │
│ la │ │PFP│ de verificare │MMDD│transfer │Registrului│
│ proiect ├────>│ ├──────────────────────>│ ├───────────>│ naţional │
└─────────────┘ │ │ │ │ │ (ANPM) │
└───┘ └────┘ └───────────┘CAP. V
Tarife de administrare

Procedura naţionalã JI Modul I nu presupune perceperea de tarife pentru niciuna dintre etapele corespunzãtoare determinãrii şi aprobãrii proiectului, precum şi verificãrii ERU-urilor ori pentru emiterea şi transferul ERU-urilor.

__________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016