Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 26 martie 2012  de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURA din 26 martie 2012 de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 219 din 2 aprilie 2012
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 275 din 26 martie 2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 219 din 2 aprilie 2012.
──────────
    ART. 1
    Domeniul de aplicare a prezentei proceduri se referă la instalaţiile fixe publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă.

    ART. 2
    În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:
    a) punere pe piaţă înseamnă furnizarea unui produs pentru distribuţie, consum sau utilizare pe piaţa comunitară în cursul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi ori gratuit;
    b) reglementarea sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, puse pentru prima dată pe piaţa Uniunii Europene sau importate din ţări terţe, este procedura de:1. notificare pentru produsele, materialele, substanţele chimice/amestecurile şi echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă, puse pentru prima dată pe piaţa românească şi aprobate pentru această folosinţă în state membre ale Uniunii Europene;

    2. avizare sanitară pentru produsele, materialele, substanţele chimice/amestecurile şi echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă, puse pentru prima dată pe piaţa românească, produse pentru prima dată în România sau importate din ţări terţe;
    c) notificarea este procesul de înregistrare pentru produsele, materialele, substanţele chimice/amestecurile şi echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă, puse pentru prima dată pe piaţa românească şi aprobate în state membre ale Uniunii Europene;
    d) avizarea sanitară este procesul de analiză a dosarului de produs privind conformarea produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, la reglementările în vigoare, având în vedere protejarea sănătăţii populaţiei, cu scopul punerii pe piaţă a acestor produse;
    e) avizul sanitar este documentul oficial eliberat de Comisia pentru produse, materiale, substanţe chimice/amestecuri şi echipamente utilizate în contact cu apa potabilă de la nivelul fiecărui centru regional de sănătate publică, denumită în continuare comisia, pe baza dosarului de produs şi a referatului tehnic de evaluare întocmit de experţi desemnaţi prin decizie de către directorul Institutului Naţional de Sănătate Publică;
    f) formularul de notificare este documentul oficial eliberat de către comisie pe baza dosarului de produs şi a referatului tehnic de evaluare întocmit de aceasta;
    g) dosarul de produs este documentaţia tehnică ce conţine toate informaţiile necesare pentru evaluarea riscurilor previzibile pentru populaţie şi mediul înconjurător;
    h) referatul tehnic de evaluare este documentul oficial întocmit de către experţii desemnaţi din cadrul comisiei, pe baza dosarului de produs, în care sunt formulate concluziile şi recomandările privind avizarea sanitară/notificarea;
    i) solicitant este persoana juridică responsabilă cu punerea pe piaţă care poate fi producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului sau importatorul produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă;
    j) instalaţii fixe publice sau private de aprovizionare cu apă potabilă sunt reprezentate de ansamblul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează captarea apei brute, aducţiunea, tratarea în vederea potabilizării, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile.


    ART. 3
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind reglementarea sanitară de punere pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă pe teritoriul României se înfiinţează comisiile pentru produse, materiale, substanţe chimice/ amestecuri şi echipamente utilizate în contact cu apa potabilă, organisme de specialitate, fără personalitate juridică, care funcţionează în cadrul centrelor regionale ale Institutului Naţional de Sănătate Publică.

    ART. 4
    (1) La nivelul Institutului Naţional de Sănătate Publică, prin decizie a directorului, sunt desemnaţi experţii care vor face parte din comisii.
    (2) Comisiile sunt reprezentate la nivelul centrelor regionale de sănătate publică Bucureşti, Iaşi, Târgu Mureş, Cluj şi Timişoara.
    (3) În componenţa fiecărei comisii vor fi un chimist, un medic igienist, un biolog şi/sau, după caz, personal cu expertiză de specialitate în funcţie de specificul documentaţiei de analizat. Directorul centrului regional de sănătate publică poate decide, la solicitarea comisiei, completarea şi/sau modificarea componenţei comisiei.
    (4) Referatele tehnice vor fi întocmite şi semnate de experţii desemnaţi, iar avizul/notificarea va fi semnat/ă de medicul şef al centrului regional de sănătate publică.

    ART. 5
    Comisiile au următoarele atribuţii:
    a) furnizează solicitanţilor, la cerere, consultanţă pentru întocmirea dosarului de produs (eventual - prin informaţii corecte şi complete asupra documentaţiei), necesară obţinerii notificării/avizului sanitar;
    b) primesc dosarul de produs;
    c) primesc dovada achitării tarifului conform anexei nr. 4;
    d) evaluează dosarul de produs;
    e) solicită, dacă este necesar, pe parcursul procedurii de notificare/avizare şi alte documente, date sau teste necesare analizei şi evaluării produselor;
    f) întocmesc referatul tehnic de evaluare care se păstrează la nivelul centrului regional de sănătate publică;
    g) eliberează în două exemplare notificarea/avizul sanitar/înştiinţarea motivată de respingere a avizării, respectiv notificării (după caz);
    h) înmânează solicitantului un exemplar de notificare/aviz sanitar/înştiinţare de respingere;
    i) asigură arhivarea tuturor documentelor, în condiţiile legii, la centrele regionale de sănătate publică, respectiv la Institutul Naţional de Sănătate Publică.


    ART. 6
    (1) În vederea obţinerii avizului sanitar/notificării, înainte de punerea pe piaţă, a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor care vin în contact cu apa potabilă, solicitantul depune dosarul de produs la Institutul Naţional de Sănătate Publică/Centrul regional de sănătate publică.
    (2) Dosarul de produs trebuie să conţină următoarele documente necesare pentru eliberarea avizului sanitar/notificării:
    a) cerere adresată Institutului Naţional de Sănătate Publică/Centrului regional de sănătate publică, cu antetul solicitantului, adresa, numărul de telefon, numărul de înregistrare la registrul comerţului (conform modelului din anexa nr. 1), în care se specifică:

    (i) calitatea de producător, de reprezentant autorizat al producătorului sau de importator;
    (îi) numele şi adresa completă a producătorului, în cazul în care solicitantul este importator;
    (iii) numele şi adresa completă a persoanei la care se găseşte dosarul de produs;
    b) adresa la care îşi are sediul în România producătorul sau importatorul;
    c) denumirea comercială a produsului;
    d) categoria produsului [produs, material, substanţă chimică/amestec sau echipament, utilizat(ă) în contact cu apa potabilă];
    e) domeniul de utilizare/aplicabilitate, instrucţiunile/condiţiile de utilizare;
    f) compoziţia cantitativă şi calitativă standard şi numerele CAS (Chemical Abstract Service) ale produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă;
    g) criteriile de control pentru puritatea ingredientelor sau certificatul de calitate privind criteriile de puritate a ingredientelor, în copie şi în original;
    h) buletinele de analiză/testările efectuate de laboratoare acreditate în domeniu, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, prezentate în original;
    i) fişa de securitate a produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă;
    j) declaraţia de conformitate a produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă.

    (3) În vederea notificării, solicitantul va depune la dosarul de produs copii ale certificatelor, aprobărilor, testelor toxicologice, buletinelor de analiză emise de alte state membre ale Uniunii Europene. Copiile vor avea menţiunea "conform cu originalul", vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant.
    (4) În vederea avizării sanitare, solicitantul va depune la dosarul de produs copii ale certificatelor, aprobărilor, testelor toxicologice având menţiunea "conform cu originalul", semnate şi ştampilate, precum şi buletinele de analiză în original.
    (5) Dosarul de produs trebuie să fie prezentat în limba română sau, după caz, cu traducere legalizată.

    ART. 7
    (1) Avizul sanitar/Notificarea va cuprinde următoarele informaţii:
    a) datele complete de identificare ale producătorului, reprezentantului autorizat al producătorului sau al importatorului;
    b) ţara de origine a produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului sau echipamentului care vine în contact cu apa potabilă;
    c) denumirea comercială a produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului sau echipamentului care vine în contact cu apa potabilă;
    d) categoria produsului;
    e) domeniul de utilizare/aplicabilitate;
    f) termenul de valabilitate al documentului;
    g) semnătura preşedintelui comisiei.

    (2) Modelul de aviz sanitar este prezentat în anexa nr. 2, iar cel pentru notificare în anexa nr. 3.

    ART. 8
    Avizul sanitar/Notificarea se eliberează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.

    ART. 9
    Avizul sanitar şi notificarea sunt valabile atât timp cât nu se face niciun fel de modificare în compoziţia calitativă şi cantitativă sau în domeniul/condiţiile de utilizare al produsului respectiv.

    ART. 10
    Produsele, materialele, substanţele chimice/amestecurile şi echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă notificate/avizate sanitar se afişează pe site-ul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

    ART. 11
    (1) Dosarul de produs împreună cu referatul tehnic de evaluare şi avizul sanitar/notificarea eliberate de comisie se păstrează la Institutul Naţional de Sănătate Publică/centrul regional de sănătate publică, în condiţiile respectării legislaţiei ce garantează confidenţialitatea, pe perioada utilizării produsului.
    (2) Difuzarea datelor din dosarul de produs este supusă prevederilor legale privind confidenţialitatea.

    ART. 12
    Avizele sanitare/Notificările eliberate se postează pe site-ul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

    ART. 13
    (1) Dacă pe perioada valabilităţii unui aviz sanitar/unei notificări pentru un produs, material, substanţă chimică/amestec sau echipament care vine în contact cu apa potabilă se dovedeşte, pe baza noilor reglementări europene, că are componente care sunt nocive pentru sănătatea populaţiei, comisia va retrage avizul sanitar/notificarea eliberat(ă).
    (2) Decizia de retragere a avizului sanitar/notificării se comunică solicitantului avizului sanitar şi se afişează pe site-ul Institutului Naţional de Sănătate Publică.
    (3) Retragerea produsului de pe piaţă se face în termen de maximum 90 de zile de la comunicarea deciziei de retragere a avizului sanitar/notificării.

    ART. 14
    (1) Producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului sau importatorul este obligat să notifice comisia în formă scrisă despre orice modificări calitative ori ale condiţiilor de utilizare ale produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat în contact cu apa potabilă cuprinse în dosarul de produs şi pentru care s-a emis notificarea/avizul sanitar, în termen de 30 de zile de la data la care acestea au survenit.
    (2) Folosirea produsului notificat/avizat care a suferit modificări calitative va fi condiţionată de obţinerea prealabilă a avizului sanitar conform prezentei proceduri.
    (3) În acest caz se va emite notificare/aviz sanitar nou(ă).

    ART. 15
    Producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului sau importatorul este obligat să notifice comisia în formă scrisă despre încetarea fabricării/importului produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului ori echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă cuprinse în dosarul de produs şi pentru care s-a emis notificarea/avizul sanitar, în termen de 30 de zile de la data la care acestea au survenit.

    ART. 16
    (1) Produsele pentru construcţii se pot utiliza în contact cu apa potabilă în condiţiile deţinerii avizului sanitar/notificării în valabilitate emis(e) conform prevederilor prezentei proceduri, precum şi a declaraţiei de conformitate în valabilitate, emisă în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care se specifică adecvarea produsului la utilizarea în contact cu fluide apoase.
    (2) Avizele tehnice aferente agrementelor tehnice referitoare la produse pentru construcţii destinate a fi utilizate în contact cu apa potabilă, emise în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, în valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, îşi menţin valabilitatea până la data expirării.
    (3) După data expirării avizelor tehnice prevăzute la alin. (2), produsele pentru construcţii care au făcut obiectul acestor avize se pun pe piaţă în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

    ART. 17
    Producătorii, reprezentanţii autorizaţi ai producătorilor sau importatorii produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, cu excepţia celor prevăzute la art. 16, care au fost puse pe piaţă fără avizare sanitară/notificare, sunt obligaţi să solicite aviz sanitar/notificare, în decurs de 6 luni de la publicarea prezentei proceduri.

    ART. 18
    Sunt exceptaţi de la prevederile prezentei proceduri dezinfectanţii utilizaţi pentru tratarea apei potabile, care sunt reglementaţi de Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt responsabile cu verificarea existenţei şi valabilităţii avizului sanitar/notificării eliberat(e) de către comisie.
    (2) Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri se sancţionează conform legii.

    ART. 20
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    - Model -
    CERERE
    pentru solicitarea avizului sanitar/notificării
    Către: Institutul Naţional de Sănătate Publică/Centrul Regional de Sănătate Publică .............................
    Stimată Doamnă/Domnule Director,
    Subsemnata/ul, ..............................................................., solicit aviz sanitar []/notificare [] pentru produsul, materialul, substanţa chimică/amestecul, echipamentul care vine în contact cu apa potabilă
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    Solicitant:
    Solicitantul este - producător [] /agent autorizat [] /importator []
    Numele şi adresa completă (inclusiv telefon/fax): ...........................................................................
    Nr. de înregistrare la registrul comerţului ............................................................

    Producător:
    Numele şi adresa completă: ......................................................................................
    Numele şi adresa completă a persoanei la care se găseşte dosarul tehnic al produsului: ...................................................

    .......................................................................
    Semnătura şi ştampila solicitantului
    ..............

    ANEXA 2

    la procedură
    - Model -
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Institutul Naţional de Sănătate Publică/Centrul Regional de Sănătate Publică ...........
    Comisia pentru produse, materiale, substanţe chimice/amestecuri şi echipamente utilizate în contact cu apa potabilă
    Solicitant: .......................................................
    AVIZ SANITAR
    Nr. ....... din data .........
    Comisia pentru produse, materiale, substanţe chimice/amestecuri şi echipamente utilizate în contact cu apa potabilă, din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică/Centrului Regional de Sănătate Publică ................., în baza Referatului tehnic de evaluare nr. ..........., decide că următorul produs, material, substanţă chimică/amestec, echipament utilizate în contact cu apa potabilă poate fi fabricat(ă) sau comercializat(ă) şi utilizat(ă) în România, conform prevederilor legale în vigoare.
    [] Produs, material, substanţă chimică/amestec, echipament utilizate în contact cu apa potabilă:
    1.1. denumirea comercială a produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului, echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă:
    1.2. domeniul de utilizare:
    1.3. instrucţiunile/condiţiile de utilizare:
    [] Producătorul:
    2.1. Adresa:
    2.2. Ţara:
    Avizarea sanitară a produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului, echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă se face în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 275/2012 privind aprobarea procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, în baza art. 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată.
    AVIZUL SANITAR ESTE VALABIL PE PERIOADA ÎN CARE NU SE FACE NICIO MODIFICARE ÎN COMPOZIŢIA ŞI CALITATEA PRODUSULUI. ORICE MODIFICARE A COMPOZIŢIEI ŞI CALITĂŢII PRODUSULUI DUCE ÎN MOD AUTOMAT LA ANULAREA AVIZULUI SANITAR.
    Numele şi prenumele, semnătura şi ştampila medicului şef al Centrului regional de sănătate publică
    .................................................................
    .................................................................

    ANEXA 3

    la procedură
    - Model -
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Institutul Naţional de Sănătate Publică/Centrul Regional de Sănătate Publică ..................
    Comisia pentru produse, materiale, substanţe chimice/amestecuri şi echipamente utilizate în contact cu apa potabilă
    Solicitant: ........................................................
    NOTIFICARE
    Nr. .......... din data ......
    Comisia pentru produse, materiale, substanţe chimice/amestecuri şi echipamente utilizate în contact cu apa potabilă, din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică/Centrului Regional de Sănătate Publică .................., decide că următorul produs, material, substanţă chimică, echipamente utilizat(ă) în contact cu apa potabilă poate fi comercializat(ă) şi utilizat(ă) în România, conform prevederilor legale în vigoare.
    [] Produs, material, substanţă chimică/amestec, echipament utilizate în contact cu apa potabilă:
    1.1. denumirea comercială a produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului, echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă:
    1.2. domeniul de utilizare:
    1.3. instrucţiunile/condiţiile de utilizare:
    [] Producătorul:
    2.1. Adresa:
    2.2. Ţara:
    Notificarea produsului, materialului, substanţei chimice/amestecului, echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă se face în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 275/2012 privind aprobarea procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, în baza art. 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată.
    NOTIFICAREA ESTE VALABILĂ PE PERIOADA ÎN CARE NU SE FACE NICIO MODIFICARE ÎN COMPOZIŢIA ŞI CALITATEA PRODUSULUI. ORICE MODIFICARE A COMPOZIŢIEI ŞI CALITĂŢII PRODUSULUI DUCE ÎN MOD AUTOMAT LA ANULAREA NOTIFICĂRII.
    Numele şi prenumele, semnătura şi ştampila medicului şef al Centrului regional de sănătate publică
    .........................................................................................
    .........................................................................................

    ANEXA 4

    la procedură
    TARIFE

┌────┬──────────────────────┬──────────┐
│Nr. │ │Valoarea │
│crt.│Serviciul prestat │tarifului │
│ │ │(lei) │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Consultanţă pentru │ │
│1. │întocmirea dosarului │300 │
│ │de produs │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│2. │Întocmire referat │350 │
│ │tehnic de evaluare │ │
└────┴──────────────────────┴──────────┘


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016